Nomen: Schola: I/ Pars textualis Přečtěte si pozorně uvedený text a zodpovězte následující otázky, které se k němu vztahují:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nomen: Schola: I/ Pars textualis Přečtěte si pozorně uvedený text a zodpovězte následující otázky, které se k němu vztahují:"

Transkript

1 C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo - kategorie B Nomen: Schola: I/ Pars textualis Přečtěte si pozorně uvedený text a zodpovězte následující otázky, které se k němu vztahují: De vera amicitia In Sicilia Syracusis Dionysius tyrannus crudelissimus cum esset suosque cives cruciatibus interficeret, Moerus tyrannum voluit interficere. Quem satellites cum deprehendissent armatum, ad regem perduxerunt. Diu interrogatus respondit et non negavit se regem voluisse interficere. Quem rex iussit cruci figi. A quo Moerus petit tridui commeatum, ut sororem suam nuptui collocaret; dabat tyranno Selinuntium amicum suum, cui sponderet eum tertio die venturum. Cui rex indulsit commeatum; Selinuntio dixit eum eandem poenam subiturum, nisi ad diem Moerus venisset. Moerus collocata sorore cum rediret, imbribus flumen ita crevit, ut nec transiri, nec transnatari posset. Ad cuius ripam Moerus consedit et flere coepit timens, ne amicus pro se periret. Rex autem Selinuntium cruci figi cum iuberet ideo, quod hora sexta tertii iam diei esset nec veniret Moerus, huic Selinuntius respondit diem adhuc non praeteriisse. Cumque iam hora nona esset, rex iubet duci Selinuntium in crucem. Qui cum duceretur, vix tandem Moerus superato flumine advenit exclamatque a longe: sustine, carnifex, adsum. Quod factum regi nunciatur. Rex eos ad se iussit perduci rogavitque eos, ut se in amicitiam reciperent, vitamque Moero concessit. 1/ Proč se Moerus rozhodl zabít Dionýsia? 2/ Jak byl Moerus odhalen? 3/ K jakému trestu byl Moerus odsouzen? 4/ Proč si Moerus od Dionýsia vyžádal třídenní odklad své popravy? 5/ Jakou záruku dal Moerus Dionýsiovi, že se vrátí? 6/ Co Moerovi při návratu zkomplikovalo cestu? 7/ Jak se Dionýsius zachoval po Moerově návratu? II/ Pars grammaticalis 1/ Vypište z latinského textu slova (uveďte je v nominativu), z nichž jsou odvozena následující česká slova: respondent kříž penále 2/ Najděte v textu latinské slovo, z nichž jsou odvozena německé slovo Uhr a anglické hour: Najděte v textu latinské slovo, z něhož je odvozeno německé slovo Uhr a anglické hour: 3/ Vypište z textu dvě slova složená: 4/ Přeložte větu Quem rex iussit cruci figi. Jak by se změnil infinitiv, kdyby se věta změnila takto: Quem rex iussit milites cruci? 5/ Najděte a vypište z textu slovo řeckého původu:

2 6/ Vypište z textu dva příklady vazby ablativu absolutního: 7/ Určete gramaticky tvar voluisse. Napište 1.os. indikativu prézentu a infinitiv prézentu od uvedeného slovesa. Uveďte jedno latinské substantivum z uvedeného slovesa odvozené. III/ Pars culturalis Zodpovězte následující otázky vztahující se k textu: 1/ Ukřižování představovalo rozšířený trest i v Římské říši. Víte, komu byl tento trest vyhrazen a kdo naopak nikdy ukřižován být nemohl? 2/ Uveďte jméno slavného antického vědce, který zemřel při dobývání Syrákús Římany. 3/ Uveďte jméno slavného řeckého filozofa, který Syrákúsy osobně navštívil a pokoušel se zde realizovat své představy o ideálním státě. 4/ Uveďte název jednoho z děl, v němž se tento filozof zabývá politickými otázkami. 5/ Sicílie se stala předmětem zájmu dobyvatelů v několika velkých válkách starověkého světa. Uveďte je: 6/ O jakou komoditu která byla také jednou z příčin zájmu dobyvatelů o Sicílii se opíralo bohatství ostrova? 7/ Uveďte jméno římského místodržícího, který byl obviněn z okrádání obyvatel Sicílie a obžalován Ciceronem? C E R T A M E N L A T I N U M - zemské kolo - kategorie A Nomen: Schola: I/ Pars textualis Přečtěte si pozorně uvedený text a zodpovězte následující otázky, které se k němu vztahují: De Proserpina Proserpina erat Cereris filia. Ceres, Iovis soror, dea fertilitatis agrorum erat. Aliquando Proserpina cum amicis suis in prato pulcherrimo errabat. Sol calidus erat, aves carmina sua laeta cantabant. Puellae flores carpebant et ad Cererem laetis vocibus cantantes ferebant. Nisi Ceres fertilitatem agris dabat, omnes homines et omnia animalia fame vexabantur. Circa pratum silva magna erat. Proserpina ibi violas magnificas videns cito currit. Subito terra aperitur: duo equi nigri, currum nigrum trahentes, ex caverna mergunt. Pluto, deus inferorum, diu semper sub terra habitat, puellam celerrime captat, in currum fert et cito in terram obscuram descendit. Tunc terra clauditur, sol occidit, aves cantare desinunt et ubique silentium est. Ceres anxia erat et ubique filiam quaerebat. Flens per noctem obscuram errabat, sed filiam nusquam invenire potuit. Tandem proximo die Sol, qui omnia videt, apparuit et Cereri de Plutonis scelere narravit. Uxorem ducere Pluto non poterat, quia in inferis obscuris habitare feminis omnibus ingratum erat. Tristitia Cereris maxima erat; tristi vultu in lapide sedens maerebat filiam suam. Terra Cereri, deae suae carae, condolet et in agris nihil iam crescebat; homines et animalia vitam miserrimam trahebant.

3 Sed Iuppiter omnipotens, pater hominum et deorum, curis vexabatur. Hominibus in terra miseris animalibusque deesse non poterat. Itaque Cererem in regiam suam caelestem vocavit et deae tristi verbis dulcibus solatium praebere temptabat; non autem potuit. Tunc demum Iuppiter Plutonem quoque, fratrem suum, in caelum vocavit et dixit: Frater, ubique in terra fames est; mortem video vinorum, feminarum, senum, liberorum, animalium. Terra Cereri condolet. Miseriam quam celerime finire debeo. Itaque Proserpina sex menses in inferis apud te, sex autem menses in terra apud matrem erit. Consilium meum mutari iam non potest. Pluto Iovi non modo paruit, sed etiam contentus fuit; sex saltem menses uxorem habebit. Ceres quoque fuit contenta. Igitur, cum Proserpina denuo ex inferis in terram redit et sex menses est apud matrem, tunc terra gaudet et in Proserpinae honorem flores plurimos et pulchros spargit. Cum sex post menses iterum in inferos descendit, terra denuo Cereri condolet. Nusquam flores, nusquam folia sunt. Ubique frigus acre est et hiems. 1/ V jakém příbuzenském vztahu byla Proserpina k Cereře a v jakém k Iovovi? 2/ Čeho byla Ceres bohyní? 3/ Co se Proserpině přihodilo při trhání kvítí? 4/ Kdo Cereře prozradil, co se její dceři přihodilo. 5/ Jak reagovala země na Cereřin žal? 6/ Jak celou záležitost vyřešil Jupiter? 7/ Co symbolicky vyjadřuje mýtus o Proserpině? II/ Pars grammaticalis 1/ Vypište z latinského textu slova (uveďte je v nominativu), z nichž jsou odvozena následující česká slova: fialka kantáta lapidárium 2/ Najděte v textu slova, z nichž jsou odvozena rovněž v textu se nalézající slova fertilitas, caelestis a tristitia. 3/ Přeložte slovo denuo a napište jeho etymologii, tj. z jakých slov je odvozeno.. 4/ Najděte v pravém sloupci synonyma k uvedeným slovům z textu (stačí naznačit jednoduchou čárou nebo šipkou): terra ater scelus oboedire niger mulier femina tellus parere crimen 5/ Napište známé latinské okřídlené rčení, v němž s vyskytuje sloveso errare. 6/ Podsvětní bohové se v latině označovali souslovím di inferi. Jak se označovali nebešťané, olympští bohové?

4 7/ Přečtěte si pozorně souvětí podmínkové reálné v prvním odstavci textu: Nisi Ceres fertilitatem agris dabat, omnes homines et omnia animalia fame vexabantur. Převeďte je na souvětí podmínkové ireálné v přítomnosti. III/ Pars culturalis Zodpovězte následující otázky vztahující se k textu: 1/ Uveďte jména řeckých bohů ekvivalentní uvedeným bohům římským: Iuppiter Ceres Pluto 2/ K poctě řecké bohyně zemědělství a úrody se konaly významné náboženské slavnosti spojené s mystérii. Uveďte jméno řeckého chrámového okrsku, kde se konaly nejvýznamnější z těchto slavností: 3/ Uveďte dva příklady krutých trestů, k nimž byli v podsvětí odsouzeni hrdinové z řeckých bájí, kteří se dopustili těžkých zločinů: 4/ Jaké dva národy nejvíce ovlivnily podobu římského náboženství? 5/ Uveďte jméno římského autora, který literárně zpracoval únos Proserpiny? 6/ Který řecký hrdina se pokusil vyvést z podsvětí svou zemřelou manželku? 7/ Jak se jmenovala podsvětní řeka, jejíž voda způsobovala duchům zemřelých zapomnění? CERTAMEN LATINUM - zemské kolo - kategorie B - řešení a návrh bodového ohodnocení I/ Pars textualis 7 bodů 1/ Moerus chtěl zabít Dionýsia, protože si počínal jako ukrutný tyran a vlastní občany mučil až k smrti. 2/ Dionýsovi strážci ho zadrželi ozbrojeného. 3/ Moerus byl odsouzen k ukřižování. 4/ Moerus chtěl ještě provdat svou dceru. 5/ Moerus dal Dionýsovi jako rukojmího svého přítele Selinuntia. 6/ V důsledku dešťů hladina v řece stoupla natolik, že ji nemohl překročit ani přeplavat. 7/ Moerus se stačil navrátit ještě včas a král mu nakonec udělil milost. II/ Pars grammaticalis 17 bodů 1/ respondere crux poena 2/ hora

5 3/ triduum, carnifex 4/ Quem rex iussit milites cruci figere. 5/ tyrannus 6/ collocata sorore superauto flumine 7/ infinitiv perfekta aktiva volo, velle voluntas 6 bodů III/ Pars culturalis 11bodů 1/ Trest byl vyhrazen otrokům a cizincům, nikdy nesměli být ukřižováni římští občané. 2/ Archimédés 3/ Platón 4/ Ústava, Zákony 5/ první a druhá punská válka, peloponéská válka 6/ obilí 7/ Gaius Cornelius Verres celkem: 35 bodů CERTAMEN LATINUM - zemské kolo - kategorie A - návrh řešení a bodového hodnocení I/ Pars textualis 8 bodů 1/ Proserpina byla Cereřinou dcerou a Iovovou neteří. 2/ Ceres byla bohyní úrody a zemědělství. 3/ Rozestoupila se před ní země a vládce podsvětí Pluto jedoucí na černém voze ji unesl do podsvětí.

6 4/ Slunce. 5/ Země soucítila s Cereřinou bolestí, na polích nic nerostlo a lidé i zvířata měli velmi bídný život. 6/ Přikázal Plutonovi, aby si po šest měsíců ponechal Proserpinu u sebe a na dalších šest měsíců ji vždy propustil na zemi k matce. 7/ Střídání ročních období, vegetační cyklus. II/ Pars grammaticalis 2ů 1/ viola cantare lapis 2/ fertilitas ferre caelestis caelum tristitia tristis 3/ znovu, opět, zase etymologie de + novus 4/ terra tellus scelus crimen niger ater femina mulier parere - oboedire 5 bodů 5/ Errare humanum est. 6/ di superi 7/ Nisi Ceres fertilitatem agris daret, omnes homines et omnia animalia fame vexarentur. III/ Pars culturalis 13 bodů 1/ Iuppiter Zeus Ceres Démétér Pluto - Hádés 2/ Eleusína (Eleusis) 3/ Tantalos kdykoliv se chtěl napít nebo vztáhnul ruce po ovoci, voda i větev s ovocem před ním ustoupily Sisyfos kdykoliv se mu podařilo dovalit těžký kámen na vrchol strmého kopce, skutálel se mu dolů Rovněž tak lze zmínit další hříšníky : Danaovny, Ixióna, Titya atd. 4 body

7 4/ Etruskové, Řekové 5/ Ovidius: proměny nebo Claudianus: Únos Prosperpiny 6/ Orfeus 7/ Léthé celkem: 42 bodů Poznámky k hodnocení, pravidla soutěže 1/ Pravidla v podstatě stejná jako v předchozích letech, tj. na vypracování soutěžních úkolů mají studenti 90 minut čistého času. 2/ Slovník smějí studenti používat pouze na vypracování první části (překladu-pars textualis), která bude vytištěna na zvláštním papíře. Teprve po odevzdání vypracované první části současně se slovníkem obdrží soutěžní úkoly dalších dvou částí. Vzhledem k tomu, že i tyto úkoly se vážou k latinskému textu, tento si studenti ponechávají, odevzdávají pouze překlad. 3/ V případě rovnosti bodů u většího počtu soutěžících přihlížejí hodnotitelé pro stanovení konečného pořadí k stylistické kvalitě překladu či např. k tomu, zda v případě otázek, kde se teoreticky nabízelo více možností, je student uvedl. 4/ V případě otázek, kde je teoreticky možných více správných odpovědí, postačuje jedna, nicméně všechny možné odpovědi jsou v předloženém řešení uvedeny v úplném výčtu. Pokud student uvedl více správných řešení, může toto sehrát roli při rovnosti bodů u většího počtu soutěžících.

8

C O L L E G I U M 4 1 9

C O L L E G I U M 4 1 9 H U D E B N Í I N S P I R A C E V R E N E S A N Č N Í P R A Z E C O L L E G I U M 4 1 9 KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO, LIBEREC, 3. ČERVNA 2007, 17:00 Jacob Handl-Gallus JERUSALEM GAUDE GAUDIO MAGNO Luca

Více

2007 SLAVNOST ATHENSKYCH THRAKU. napsal : Jester a kytka. (copyright)

2007 SLAVNOST ATHENSKYCH THRAKU. napsal : Jester a kytka. (copyright) 2007 SLAVNOST ATHENSKYCH THRAKU napsal : Jester a kytka (copyright) obsah : 1. kapitola : ADAM A EVA Skočit na: Navigace, Hledání Michelangelova freska Stvoření Adama v Sixtinské kapli Albrecht Dürer,

Více

VELKÉ, STŘEDNÍ A MALÉ ZEMĚDĚLSKÉ

VELKÉ, STŘEDNÍ A MALÉ ZEMĚDĚLSKÉ Kapitola IV VELKÉ, STŘEDNÍ A ALÉ ZEĚDĚLSKÉ A ŘEESLNICKÉ PODNIKY CELKY Dodnes ještě není spolehlivě objasněno, pokud se při velkém rozmachu olrokárských latifundií udržovaly v Itálii na začátku principátu

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO

MEZINÁRODNÍ HUMANITARNÍ PRÁVO Odpovědi na vaše otázky MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 2 MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘEHLED OTÁZEK MVČK byl založen v roce 1863 pěti švýcarskými občany (Henry Dunant, Guillaume-Henri

Více

Thesaurus - právní úprava pokladu

Thesaurus - právní úprava pokladu Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Thesaurus - právní úprava pokladu Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Veronika Štětinová 2013 VI. ročník SVOČ Čestné

Více

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY MEZINÁRODNÍ VÝBOR ČERVENÉHO KŘÍŽE ŽENEVA Mezinárodní humanitární právo Odpovědi na vaše otázky 2 PŘEHLED OTÁZEK 1 Co je mezinárodní humanitární právo?

Více

Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice

Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26. 28. září 2009 brozura_blok_0826.indd 1 27.8.2009 8:09:20 brozura_blok_0826.indd 2 27.8.2009 8:09:21 Drazí poutníci svatováclavští,

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon

Mezinárodní teologická komise. Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Mezinárodní teologická komise Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon Obsah Úvod 1. kapitola: Konvergence 1.1. Mudroslovné tradice a světová náboženství 1.2. Řecké a římské prameny přirozeného

Více

O C M, OSB M, B. 1917

O C M, OSB M, B. 1917 O C M, OSB M, B. 1917 K, C P C J C V B 2009, A.D. PŘEHLED I. N B 1. Boží plán našeho předurčení k tomu, abychom byli přijati v Ježíši Kristu za vlastní Boží děti 1 2. Kristus, jediný vzor veškeré dokonalosti:

Více

NAKRESLI MI KULTURU. Jak žijí etiopští senioři v Izraeli? A co o tom vypovídají jejich kresby? (čtěte na str. 14)

NAKRESLI MI KULTURU. Jak žijí etiopští senioři v Izraeli? A co o tom vypovídají jejich kresby? (čtěte na str. 14) Ročník 13 Tevet 5774 Prosinec 2013/Leden 2014 www.maskil.cz 4 Z obsahu Petronius Arbiter a talmudický traktát Kidušin 2 Děti izraelských rodáků objevují Česko 6 Vděčná zvířata pohádka 8 Hugo Dux a dadaismus

Více

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE

Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Jihočeská univerzita Teologická fakulta Katedra pedagogiky Michal Kaplánek NAUKA O VOLNÉM ČASE Studijní texty pro pedagogy volného času České Budějovice 2011 2 Obsah Úvod... 3 1 Volný čas jako součást

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria 1 Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil 2012

Více

Česká šlechta ve 13. století a její rozdělení

Česká šlechta ve 13. století a její rozdělení Česká šlechta ve 13. století a její rozdělení A. Stav před rokem 1300. Statuta Konráda Oty a jak ovlivnila pohled literatury na vrstvu urozených. Z listin i ze zápisů kronikářů dob dávno minulých vyplývá,

Více

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE

navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 1 LIBERALISMUS V TEORII A POLITICE navrh4.qxd 5.11.2002 17:32 StrÆnka 2 LIBERÁLNÍ INSTITUT děkuje Velvyslanectví USA v ČR a CATO Institute za podporu tohoto projektu.

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

Hlavní zásady římské metriky

Hlavní zásady římské metriky Hlavní zásady římské metriky Referát Ústav klasických studií FF MU v Brně Latinský proseminář 2001/02 Sestavil: Petr Březina Úvod V tomto referátu se budeme zabývat formou římského, resp. antického básnického

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours.

Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. 1 Základní informace o CK V.T.T., neboli Venus Trade and Tours. Co vlastně znamená V.T.T.? V.- Venus - Venuše, tedy Afrodita, bohyně krásy a lásky T.- Trade - neboli obchod, živnost, řemeslo T.- Tours

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více