PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE. červenec 2015"

Transkript

1 PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE červenec 2015

2 Název: PASPORT A PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V MĚSTYSU ZLONICE Datum: ČERVENEC 2015 Objednatel: MĚSTYS ZLONICE Odpovědný projektant: ING. STANISLAV ZEMAN autorizovaný urbanista číslo autorizace: ČKA Živnostenský rejstřík č.žo/011801/92 Zák IČO: DIČ: /032 Obsah: PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NÁKLADY NA ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ (CENOVÁ KALKULACE) ZÁVĚR GRAFICKÁ ČÁST - VÝKRESY Projektant: ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK

3 PŘEDMĚT A CÍL PROJEKTU Předmětem projektu je pasportizace stávajícího svislého dopravního značení a návrh nového dopravního značení v městysu a přidružených sídlech (Vyšínek, Lisovice, Břešťany s Tmáň). Cílem projektu je navrhnout uspořádání dopravního značení tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost dopravy. Řešení je zpracováno graficky do aktuální katastrální mapy a jednotlivé dopravní značky jsou charakterizovány v textové části v příslušné tabulce. PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Pasportizace současného svislého dopravního značení je zaznamenání stávajících dopravních značek do katastrální mapy, včetně jejich umístění. Podrobnější charakteristika jednotlivých dopravních značek je uvedena v tabulkách na následujících stranách. Řešené území je vymezeno městysem, sídly Lisovice, Břešťany, Tmáň a Vyšínek. V řešeném území byly provedeny terénní průzkumy a byla zakreslena situace stávajícího dopravního značení, která odpovídá stavu zjištěném na místě na počátku července V grafické části jsou zakresleny dopravní značky vždy ve směru jízdy vozidla, s tím, že jsou skloněny mírně do silnice. Naznačení sloupku zakreslených značek končí vždy v místě, kde je značka umístěna (místu styku sloupku se zemí). Po provedené pasportizaci lze konstatovat, že velká většina (94 %) stávajícího dopravního značení je ve vyhovujícím technickém stavu. V řešeném území se nyní nachází celkem 301 dopravních značek, z toho je jich 18 v nevyhovujícím stavu. Dále bylo zjištěno, že na některých místech chybí dopravní značky, které je třeba doplnit. Návrhu nového dopravní značení se věnuje další kapitola. Přehled stávajících dopravních značek a jejich charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách na dalších stranách. Číslo značky v tabulce odpovídá číselnému označení ve výkresech.

4 číslo název typ stav nosič 1 konec obce IS 12b vyhovuje III/2399 sloupek ne 2 obec IS 12a vyhovuje III/2399 sloupek ne 3 dvojitá zatáčka, první A 2a vyhovuje III/2399 sloupek ne vpravo 4 zastávka IJ 4b vyhovuje III/2399 sloupek ne 5 dvojitá zatáčka, první vpravo A 2a vyhovuje III/2399 sloupek ne 6 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/2399 sloupek ne hlavní pozemní dej přednost v jiné nebezpečí, text P 2 vyhovuje III/2399 sloupek ne P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne A 22, E13 nevyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK ZLONICE VYŠÍNEK rovně 2 doleva Jarpice 3 doprava Dřínov 3 SILNICE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE - Značka je zakrytá větvemi stromu a není vidět, je nutno ořezat větve stromu nebo

5 číslo název typ stav nosič značku posunout. 10 P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne 11 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/23915 sloupek ne 12 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23915 sloupek ne 1,5 t mez 13 obec IS 12a vyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK 14 konec obce IS 12b vyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK 15 zrcadlo vyhovuje III/2399 sloupek ne 16 P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne 17 jiné nebezpečí, SILNICE SE V ZIMĚ A 22, E13 vyhovuje III/23915 sloupek ne text NEUDRŽUJE 18 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/23915 sloupek ne rovně Dřínov 3 doleva 2 doprava Páleč 3 19 obec IS 12a vyhovuje III/23915 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK

6 číslo název typ stav nosič 20 konec obce IS 12b vyhovuje III/23915 sloupek ne 21 konec hlavní pozemní kominukace P 3 vyhovuje III/23915 sloupek ne 22 obec IS 12a vyhovuje III/2399 sloupek ne 23 konec obce, nákladních automobilů IS 12b, B4 vyhovuje III/2399 sloupek ne ZLONICE VYŠÍNEK ZLONICE VYŠÍNEK ZLONICE VYŠÍNEK 24 zatáčka vpravo A 1a vyhovuje III/23732 sloupek ne 25 konec obce IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE 26 obec IS 12a vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE 27 zrcadlo vyhovuje III/23732 sloupek ne všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, text všech vozidel, jejichž okamžitá B 13, E 13 vyhovuje III/23732 sloupek ne B 13, E 13 vyhovuje III/23732 sloupek ne 16 t JEDINÉ VOZIDLO 40 t 16 t JEDINÉ VOZIDLO 40 t

7 číslo název typ stav nosič hmotnost mez, text 30 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 31 všech vozidel B 1 vyhovuje místní sloupek ano 32 obec IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE 33 konec obce IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne LISOVICE nejvyšší dovolená B 20a vyhovuje III/23915 sloupek ne rychlost 37 konec hlavní pozemní kominukace P 3 vyhovuje III/23915 sloupek ne 38 směrová tabule 39 jiné nebezpečí, text IS 3a, IS 3c vyhovuje III/23915 sloupek ne A 22, E13 vyhovuje III/23915 sloupek ne rovně Dřínov 2 doleva doprava Páleček 3 SILNICE SE V ZIMNÍM OBDOBÍ NEUDRŽUJE 40 dej přednost v P 4 vyhovuje III/23915 sloupek ne 41 směrová tabule IS 3a,c vyhovuje III/23732 sloupek ne rovně Páleček 3

8 číslo název typ stav nosič křižovatka s vedlejší pozemní komunikací, tvar křižovatky dej přednost v, tvar křižovatky železniční přejezd se závorami, návěstní deska P 1, E 2b vyhovuje III/23732 sloupek ne P 4, E 2b vyhovuje III/23915 sloupek ne A 29, A 31 b doleva Dřínov 2 Vyšínek doprava 2 vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 120 m 45 směrová tabule rovně Vyšínek 2 IS 3a, vyhovuje III/23915 sloupek ne doleva Páleček 3 IS 3c 46 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 80 m 47 konec hlavní pozemní P 3 vyhovuje III/23915 sloupek ne 48 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 40 m 49 výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný A 32 b vyhovuje III/23915 sloupek ne přejezd se závorami a světelnou signalizací

9 50 číslo název typ stav nosič výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný A 32 b vyhovuje III/23915 sloupek ne přejezd se závorami a světelnou signalizací 51 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 80 m 52 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23915 sloupek ne žel. přejezd 160 m 53 konec obce IS 12b vyhovuje III/23732 sloupek ne ZLONICE 54 obec IS 12a vyhovuje III/23732 sloupek ne ZLONICE 55 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 56 směrová tabule IS 3d vyhovuje místní sloupek ano doleva Dřínov 1 doleva Královice 3 57 zastávka IJ 4b vyhovuje místní sloupek ano 58 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 59 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 60 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 61 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 62 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t

10 číslo název typ stav nosič mez 63 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 64 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 65 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 66 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 67 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 68 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 69 neoficiální značka místní sloupek ano POZOR DĚTI 70 neoficiální značka místní sloupek ano POZOR DĚTI 71 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 72 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 73 zákaz zastavení, B 28,E 8c vyhovuje III/23732 sloupek ne konec úseku 74 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 75 B 13 vyhovuje místní sloupek ano 2 t

11 76 77 číslo název typ stav nosič všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez nejvyšší dovolená rychlost zákaz zastavení, text B 20a nevyhovuje místní sloupek ano B 28, E 13 vyhovuje III/23732 sloupek ne 78 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 79 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 80 zákaz zastavení B 28 vyhovuje místní sloupek ano 81 P 4 vyhovuje III/23916 sloupek ne Špatný technický stav, značka je zde zbytečná, stav neumožňuje jet rychleji než 40 /h. - Značka bude odstraněna bez náhrady. POZOR VÝJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL

12 82 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 90 m 83 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 60 m 84 konec hlavní pozemní P 3 vyhovuje III/23916 sloupek ne kominukace 85 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 30 m 86 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23916 sloupek ne v! 87 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23916 sloupek ne jednokolejný 88 nerovnost vozovky, délka A 7a, E 4 vyhovuje III/23916 sloupek ne 1 úseku 89 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23916 sloupek ne jednokolejný 90 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23916 sloupek ne v! 91 text E 13 vyhovuje III/23916 sloupek ne KONEC

13 číslo název typ stav nosič CHEMICKÉHO POSYPU 92 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 30 m 93 přednost před protijedoucími vozidly P 8 vyhovuje III/23916 sloupek ne vozidel, jejichž výška mez; vozidel, jejichž šířka mez vozidel, jejichž výška mez; vozidel, jejichž šířka mez B 16, B 15 vyhovuje III/23916 sloupek ne B 16, B 15 vyhovuje III/23916 sloupek ne výška 5,0 m šířka 4,0 m výška 5,0 m šířka 4,0 m

14 96 97 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska přednost protijedoucích vozidel A 30, A 31 b vyhovuje III/23916 sloupek ne žel. přejezd 90 m P 7 vyhovuje III/23916 sloupek ne 98 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23916 sloupek ne 99 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23916 sloupek ne 100 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23916 sloupek ne 21 t mez 101 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23916 sloupek ne 21 t mez 102 obec IS 12a vyhovuje III/23916 sloupek ne ZLONICE 103 konec obce IS 12b vyhovuje III/23916 sloupek ne ZLONICE

15 číslo název typ stav nosič 104 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 105 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne konec hlavní pozemní 108 směrová tabule hlavní pozemní nejvyšší dovolená P 3 nevyhovuje III/23732 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano IS 3c, IS 3d vyhovuje III/23732 sloupek ne P 4 vyhovuje III/23732 sloupek ne P 2 vyhovuje III/23916 budova ne B 20a vyhovuje III/23916 budova ne 40 /h značka je špatně umístěna před křižovatkou, na které je silnice III/23732 pořád hlavní, značka bude přesunuta až za křižovatku s místní komunikací (před křižovatku II/118) doleva Terezín doleva Budyně n. O. doprava Kladno 21 doprava Slaný 7

16 číslo název typ stav nosič rychlost zákaz zastavení, úsek platnosti zákaz zastavení, úsek platnosti neoficiální značka dej přednost v, vzdálenost P 4 vyhovuje místní sloupek ano B 28,E 8d vyhovuje III/23916 na plotě ne B 28,E 8d vyhovuje III/23916 na plotě ne III/23916 sloupek ne POZOR DĚTI P 4, E 3b nevyhovuje III/23916 sloupek ne 117 směrová tabule IS 3c,d vyhovuje III/23916 sloupek ne STOP 150 m - Text neodpovídá skutečnosti, vzdálenost křižovatky a značky Stop je max. 100 m. Značka E 3b bude opravena. doleva Terezín 31 doleva Budyně n. O. 14 doprava Kladno 21 doprava Slaný 7

17 číslo název typ stav nosič nejvyšší dovolená rychlost hlavní pozemní, tvar křižovatky 121 směrová tabule IS 3c děti, žlutozelené reflexní orámování dej přednost v všech vozidel vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu B 20a vyhovuje III/23916 sloupek ne 40 /h P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne směrová tabule II/118 sloupek ne A 12 vyhovuje II/118 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano B 1 vyhovuje místní sloupek ano B 14 vyhovuje místní sloupek ano 2 t doleva KLOBUKY 10 v blízké budoucnosti bude nutná výměna

18 číslo název typ stav nosič mez 126 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne 127 hlavní pozemní P 2 vyhovuje II/118 sloupek ne 128 zrcadlo vyhovuje II/118 sloupek ne 129 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23921 sloupek ne v! 130 hlavní pozemní P 2 vyhovuje II/118 sloupek ne 131 stůj, dej sloup veřejného přednost P 6 vyhovuje III/23916 osvětlení v! ne 132 děti A 12 nevyhovuje II/118 sloupek ne 133 železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b doprava Královice 4 doleva Beřovice 3 Barva na značce je vybledlá. Značka bude vyměněna za novou. vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 90 m 134 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne doleva Královice 4

19 135 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b doprava Beřovice 3 vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 90 m 136 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m 137 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23732 sloupek ne 138 návěstní deska A 31 b nevyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m Značka je natočena do protisměru. Opravit natočení značky. 139 přechod pro chodce IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne 140 přechod pro chodce IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne 141 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 30 m 142 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne 143 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne 144 text E 13 vyhovuje II/118 sloupek ne KONEC CHEMICKÉHO POSYPU 145 konec obce IS 12b vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE 146 výstražný kříž světelná signalizace pro železniční A 32a vyhovuje II/118 sloupek ne na přejezdu přejezd

20 číslo název typ stav nosič jednokolejný 147 děti, Vybledlá barva, žlutozelené A 12 nevyhovuje II/118 sloupek ne značka bude reflexní vyměněna. orámování 148 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne 149 obec IS 12a vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE výstražný kříž 150 pro železniční světelná signalizace A 32a vyhovuje II/118 sloupek ne přejezd na přejezdu jednokolejný 151 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m 152 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 60 m všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, č. vodního toku všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje II/118 sloupek ne B 13 vyhovuje II/118 sloupek ne 50 t č. vodního toku: t č. vodního toku:

21 číslo název typ stav nosič mez, č. vodního toku 155 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 120 m 156 návěstní deska A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 120 m železniční přejezd bez závor, návěstní deska železniční přejezd bez závor, návěstní deska vyznačených vozidel A 30, A 31 b A 30, A 31 b vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 180 m vyhovuje II/118 sloupek ne žel. přejezd 180 m B 12 nevyhovuje III/2399 sloupek ne vybledlá barva, deformovaná - Je navrženo značku odstranit bez náhrady. 160 konec obce IS 12b vyhovuje III/2399 sloupek ne ZLONICE 161 obec IS 12a vyhovuje III/2399 sloupek ne ZLONICE 162 nejvyšší dovolená B 20a vyhovuje III/2399 sloupek ne 30 /h rychlost 163 směrová tabule IS 3c,d vyhovuje III/2399 sloupek ne doprava Terezín 31

22 číslo název typ stav nosič konec hlavní pozemní vyznačených vozidel, nejvyšší dovolená rychlost nejvyšší dovolená rychlost P 3 vyhovuje III/2399 sloupek ne P 4 vyhovuje III/2399 uchycena na budově ne B 12, B 20a nevyhovuje III/2399 sloupek ne B 20a vyhovuje II/118 sloupek ne 30 /h 168 směrová tabule IS 3c nevyhovuje II/118 sloupek ne doprava Budyně n. O. 14 doleva Kladno 21 doleva Slaný 7 vybledlá barva značky B 20a 30 /h. Značka bude vyměněna. Nečitelná značka, zakrytá větvemi stromů. Větve odstranit nebo značku posunout na nejbližší možné místo. - doprava Páleč 4

23 číslo název typ stav nosič 169 zastávka IJ 4b vyhovuje II/118 sloupek ne 170 slepá pozemní IP 10a vyhovuje místní sloupek ano 171 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 172 všech vozidel B 1 vyhovuje místní sloupek ano 173 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 174 hlavní pozemní, P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne tvar křižovatky 175 vodící tabule Z 3 vyhovuje II/118 sloupek ne vyznačených 176 vozidel, text, B 12, E nejvyšší 13, B 20a vyhovuje místní sloupek ano dovolená rychlost hlavní pozemní 177, P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne tvar křižovatky 178 přikázaný směr objíždění vpravo C 4a nevyhovuje místní sloup sdělovacího/elektrického vedení ano doleva Hobšovice 6 MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU Značku odstranit bez náhrady.

24 číslo název typ stav nosič vozidel, jejichž výška mez jednosměrný provoz B 16 vyhovuje místní nosný sloup střechy benzinky IP 4b vyhovuje místní sloupek ne ne 181 obec IS 12a vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE 182 konec obce IS 12b vyhovuje II/118 sloupek ne ZLONICE 183 zastávka IJ 4b vyhovuje II/118 sloupek ne 184 zastávka IJ 4b vyhovuje II/118 sloupek ne 185 P 4 vyhovuje místní sloupek ano 186 nejvyšší dovolená B 20a vyhovuje II/118 sloupek ne 30 /h rychlost 187 směrová tabule IS 3c vyhovuje III/23920 sloupek ne doleva Kladno 21 doleva Slaný 7 doprava Terezín 31 doprava Budyně n. O stůj, dej přednost v! P 6 vyhovuje III/23920 sloupek ne

25 číslo název typ stav nosič 189 všech vozidel B2 vyhovuje II/118 sloupek ne přikázaný směr 190 objíždění C 4a vyhovuje II/118 sloupek ne vpravo přednost před 191 protijedoucími P 8 vyhovuje III/23920 sloupek ne vozidly všech vozidel, 192 přikázaný směr B 2, C4a vyhovuje III/23920 sloupek ne objíždění vpravo 193 zákaz zastavení B 28 vyhovuje II/118 sloupek ne 194 všech vozidel, B 1, E 13 vyhovuje místní sloupek ano text hlavní pozemní 195, P 2, E 2b vyhovuje II/118 sloupek ne tvar křižovatky zákaz 196 zastavení, B 28, nejvyšší B 20a dovolená nevyhovuje II/118 sloupek ne rychlost 197 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne mimo dopravní obsluhy Vybledlá barva na značce B 28. Značka bude vyměněna. doprava Hobšovice 4

26 číslo název typ stav nosič přechod pro chodce přechod pro chodce IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne IP 6 vyhovuje II/118 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano 201 směrová tabule IS 3c vyhovuje II/118 sloupek ne všech vozidel přednost protijedoucích vozidel dej přednost v dej přednost v, vzdálenost, děti všech vozidel všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 1 vyhovuje místní sloupek ano P 7 nevyhovuje III/23920 sloupek ne P 4 vyhovuje místní sloupek ano P 4, E 3b, A12 vyhovuje III/23920 sloupek ne B 1 nevyhovuje místní sloupek ano B 13, E 13 vyhovuje místní sloupek ano doprava Klobuky 10 vybledlá barva, značku vyměnit za novou STOP 100 m Zašlá barva značky, vyměnit za novou. 3,5 t MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY

27 číslo název typ stav nosič mez, text 208 dej přednost v P 4 vyhovuje místní sloupek ano 209 Dvojitá zatáčka, první A 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne vpravo 210 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23920 sloupek ne 21 t mez 211 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje III/23920 sloupek ne 21 t mez 212 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 213 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 214 všech vozidel, B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t

28 číslo název typ stav nosič jejichž okamžitá hmotnost mez zpomalovací práh zpomalovací práh dej přednost v všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez IP 2 vyhovuje místní sloupek ano IP 2 vyhovuje místní sloupek ano P 4 vyhovuje místní sloupek ano B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t 219 směrová tabule IS 3c,d vyhovuje III/23921 sloupek ne doleva Terezín 31 doleva Budyně n. O. 14 doprava Kladno 21 doprava Slaný 7

29 220 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 180 m 221 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 120 m dej přednost 222 v, P 4, E 3b vyhovuje III/23921 sloupek ne STOP 100 m vzdálenost 223 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 60 m 224 text E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne KONEC CHEMICKÉHO POSYPU výstražný kříž 225 pro železniční světelná signalizace A 32a vyhovuje III/23921 sloupek ne přejezd na přejezdu jednokolejný 226 výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný A 32a vyhovuje III/23921 sloupek ne světelná signalizace na přejezdu 227 text E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne KONEC CHEMICKÉHO POSYPU 228 konec obce IS 12b vyhovuje III/23921 sloupek ne ZLONICE 229 obec IS 12a vyhovuje III/23921 sloupek ne ZLONICE 230 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 80 m 231 B 13, E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne 19 t

30 232 číslo název typ stav nosič všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, text, č. vodního toku všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, text, č. vodního toku B 13, E 13 vyhovuje III/23921 sloupek ne JEDINÉ VOZIDLO 48 t č. vodního toku: t JEDINÉ VOZIDLO 48 t č. vodního toku: návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 160 m železniční 234 přejezd bez A 30, A 31 závor, návěstní b vyhovuje III/23921 sloupek ne žel. přejezd 240 m deska 235 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 sloupek ne ZLONICE 236 obec IS 12a vyhovuje III/23920 sloupek ne ZLONICE 237 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 ZLONICE sloupek ne BŘEŠŤANY 238 obec IS 12a vyhovuje III/23920 sloupek ne ZLONICE

31 239 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23920 BŘEŠŤANY sloupek ne žel. přejezd 180 m 240 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 120 m 241 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 60 m 242 hlavní pozemní, P 2, E 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne tvar křižovatky 243 stůj, dej přednost P 6 vyhovuje III/23920 sloupek ne v! 245 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23920 sloupek ne jednokolejný 246 výstražný kříž vybledlá barva na pro železniční A 32a nevyhovuje místní sloupek ano značce, vyměnit za přejezd novou jednokolejný 247 dej přednost v P 4 vyhovuje místní sloupek ano 248 výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný A 32a vyhovuje III/23920 sloupek ne

32 číslo název typ stav nosič stůj, dej 249 přednost P 6 vyhovuje III/23920 sloupek ne v! 250 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 251 hlavní pozemní, P 2, E 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne tvar křižovatky 252 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 60 m 253 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23920 sloupek ne žel. přejezd 120 m železniční přejezd bez závor, návěstní deska výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný A 30, A 31 b vyhovuje III/23920 A 32a vyhovuje místní sloupek ano A 32a vyhovuje místní sloupek ano 257 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 sloupek ne 258 obec IS 12a vyhovuje III/23920 sloupek ne 259 všech vozidel B 1 nevyhovuje místní strom ano sloupek ne žel. přejezd 180 m ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ není zřejmý význam značky na

33 260 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska A 30, A 31 b vyhovuje III/23919 tomto místě zrušit bez náhrady sloupek ne žel. přejezd 180 m 261 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 120 m 262 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 60 m 263 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23919 sloupek ne jednokolejný 264 výstražný kříž pro železniční přejezd A 32a vyhovuje III/23m919 sloupek ne jednokolejný 265 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 60 m 266 návěstní deska A 31 b vyhovuje III/23919 sloupek ne žel. přejezd 120 m 267 směrová tabule IS 3a,d vyhovuje III/23919 sloupek ne rovně Beřovice 2 doleva Hospozín 4 doprava Křovice konec obce IS 12b vyhovuje III/23919 sloupek ne ZLONICE TMÁŇ 269 obec IS 12a nevyhovuje III/23919 sloupek ne ZLONICE

34 číslo název typ stav nosič železniční přejezd bez závor, návěstní deska nerovnost vozovky, délka úseku hlavní pozemní stůj, dej přednost v! všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá A 30, A 31 b vyhovuje III/23919 TMÁŇ - Značka není vidět, odstranit větve před značkou. sloupek ne žel. přejezd 180 m A 7a, E 4 vyhovuje III/23919 sloupek ne 3 P 2 vyhovuje III/23919 sloupek ne P 6 vyhovuje III/23923 sloupek ne B 13, B 14 vyhovuje III/23919 sloupek ne 30 t okamžitá hmotnost nápravy max. 23 t č. vodního toku:

35 číslo název typ stav nosič hmotnost připadající na nápravu mez, č. vodního toku všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost mez, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu mez, č. vodního toku návěsť před slepou komunikací B 13, B 14 vyhovuje III/23919 sloupek ne IP 10b vyhovuje místní sloupek ano 30 t okamžitá hmotnost nápravy max. 23 t č. vodního toku:

36 277 číslo název typ stav nosič hlavní pozemní P 2 vyhovuje III/23919 sloupek ne 278 směrová tabule IS 3a,d vyhovuje III/23919 sloupek ne 279 konec hlavní pozemní P 3 vyhovuje III/23919 sloupek ne 280 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23919 sloupek ne 281 dej přednost v, tvar P 4, E 2b vyhovuje III/23919 sloupek ne křižovatky 282 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 283 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23920 sloupek ne rovně Poštovice 3 doprava Hospozín 4 doprava Křovice 1 doleva Velvary 9 doleva Hobšovice 3 doprava 3 doprava Břeštany 1 doleva Velvary 9 doleva Hobšovice 3 doprava Beřovice 1

37 číslo název typ stav nosič hlavní pozemní, tvar křižovatky dej přednost v, tvar křižovatky P 2, E 2b vyhovuje III/23919 sloupek ne P 4, E 2b vyhovuje III/23920 sloupek ne 286 konec obce IS 12b vyhovuje III/23919 sloupek ne 287 obec IS 12a vyhovuje III/23919 sloupek ne 288 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23920 sloupek ne 289 obec IS 12A vyhovuje III/23920 sloupek ne 290 konec obce IS 12b vyhovuje III/23920 sloupek ne 291 směrová tabule IS 3d vyhovuje III/23923 sloupek ne 292 dej přednost v, vzdálenost ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ rovně 3 rovně Břeštany 1 doleva Beřovice 2 ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ doprava 3 doprava Beřovice 2 P 4, E 3b vyhovuje III/23923 sloupek ne STOP 150 m

38 číslo název typ stav nosič 293 konec obce IS 12b vyhovuje III/23923 sloupek ne 294 obec IS 12A vyhovuje III/23923 sloupek ne 295 P 4 nevyhovuje místní sloupek ano ZLONICE TMÁŇ ZLONICE TMÁŇ značka není vidět, je zakrytá větvemi stromu. Je navrženo značku přesunout nebo větve odstranit 296 všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost B 13 vyhovuje místní sloupek ano 3,5 t mez 297 obec IS 12a vyhovuje místní sloupek ano ZLONICE 298 hlavní pozemní P 2 vyhovuje III/23920 sloupek ne 299 zastávka IJ 4b vyhovuje III/23920 sloupek ne 300 křižovatka s vedlejší pozemní P 1 vyhovuje III/2399 sloupek ne komunikací 301 P 4 vyhovuje místní sloupek ano

39 číslo název typ stav nosič

40 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Návrh dopravního značení vychází především ze stavu dopravního značení v řešeném území. V zásadě lze konstatovat, že organizace dopravy vyhovuje podmínkám vlastního sídla i ostatních přidružených sídel na území městyse. Vzhledem k tomu, že projekt považuje stávající systém za vyhovující a plně funkční, není nutné měnit jeho koncepci celkového uspořádání. Projekt dopravního značení především opravuje lokální nedostatky a zajišťuje tak větší bezpečnost a plynulost dopravy. Celkem je navrženo 82 ks nových dopravních značek, kterém jsou v grafické části dokumentace zakresleny červeným obrysem. Stejně jako u stávajícího dopravní značení jsou značky zakresleny ve směru jízdy a mírně skloněny směrem do vozovky. Patka sloupku značí umístění dopravní značky do katastrální mapy. Ve většině případů se jedná o doplnění značek Hlavní (P 2) nebo Dej přednost v (P 4). Návrh dopravního značení je přehledně uveden v tabulkách na následujících stranách.

41 číslo název typ sídlo 302 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 Vyšínek III/2399 ne příjezdu do obce 303 P 4 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 304 hlavní pozemní P 2 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 305 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 Lisovice III/23732 ne příjezdu do obce 306 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 307 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 308 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 309 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 310 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 311 P 4 Lisovice místní ano doplnění chybějící značky 312 hlavní pozemní P 2 III/23915 ne doplnění chybějící značky 313 konec obce IS 12a místní ano doplnění chybějící značky 314 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 315 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 316 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 317 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 318 P 4 místní ano doplnění chybějící značky

42 číslo název typ sídlo 319 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 320 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 321 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 322 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 323 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 324 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 325 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 326 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 327 hlavní pozemní P 2 místní ano doplnění chybějící značky 328 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 329 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 330 návěstní deska A 31b III/23916 ne doplnění chybějící značky 331 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 334 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky

43 číslo název typ sídlo 335 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 336 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 337 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 338 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 339 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 340 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 341 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 342 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 343 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 344 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 345 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 346 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 347 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 348 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky

44 číslo název typ sídlo 349 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 350 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 351 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 352 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 353 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 354 hlavní pozemní P 2 III/23732 ne doplnění chybějící značky 355 konec hlavní pozemní přesunutí stávající značky P 3 III/23732 ne č. 106 na správné místo 356 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 III/2399 ne příjezdu do sídla 357 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 358 hlavní pozemní P 2 III/2399 ne doplnění chybějící značky 359 hlavní pozemní P 2 III/2399 ne doplnění chybějící značky 360 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 361 hlavní pozemní P 2 III/2399 ne doplnění chybějící značky 362 hlavní pozemní vymezení hlavní při P 2 II/118 ne příjezdu do sídla

45 číslo název typ sídlo 363 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 364 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 365 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 366 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 367 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 368 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 369 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 370 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 371 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 372 hlavní pozemní P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky 373 hlavní pozemní, tvar křižovatky 374 hlavní pozemní 375 slepá pozemní 376 hlavní pozemní P 2, E 2b II/118 ne doplnění chybějící značky, tvar křižovatky je zakreslen v grafické části P 2 II/118 ne doplnění chybějící značky IP 10a místní ano doplnění chybějící značky P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky

46 číslo název typ sídlo 377 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 378 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 379 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 380 P 4 místní ano doplnění chybějící značky 381 hlavní pozemní P 2 III/23920 ne doplnění chybějící značky 382 obec IS 12a Břešťany III/23920 ne doplnění chybějící značky ZLONICE BŘEŠŤANY 383 konec obce IS 12b Břešťany III/23920 ne doplnění chybějící značky ZLONICE BŘEŠŤANY 384 návěstní deska A 31b Břešťany III/23920 ne doplnění chybějící značky 385 hlavní pozemní P 2 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 386 hlavní pozemní P 2 Vyšínek III/2399 ne doplnění chybějící značky 387 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 388 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 389 hlavní pozemní P 2 Lisovice III/23732 ne doplnění chybějící značky 390 P 4 Tmáň místní ano doplnění chybějící značky

47 číslo název typ sídlo 391 P 4 Tmáň místní ano doplnění chybějící značky

48 CENOVÁ KALKULACE Přehled na následující straně uvádí orientační cenovou kalkulaci nového dopravního značení. Ceny jsou převzaty z internetu, proto je třeba brát cenovou kalkulaci pouze jako orientační. počet kusů název typ cena v Kč 66 hlavní pozemní P P konec obce IS 12b obec IS 12a návěstní deska A 31b slepá ulice IP 10a konec hlavní pozemní P děti A B výstražný kříž pro železniční přejezd P jednokolejný CELKEM Kč ZÁVĚR Pasport a projekt dopravního značení zmapoval řešené území, kde se nachází celkem 301 dopravních značek. Z toho je jich 18 v nevyhovujícím stavu, ty buď budou nahrazeny novými značkami, nebo budou zrušeny bez náhrady. Dále je navrženo celkem 89 nových dopravních značek, tak aby projekt odpovídal platným zákonům.

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ)

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) TP 65 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á S A D Y P R O D O P R A V N Í Z N A Č E N Í NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

OPTIMALIZACE SMĚROVÉHO ZNAČENÍ CYKLISTICKÝCH TRAS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích odst. (1), Části F 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem). Logo

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice

N á v r h nové dopravní koncepce města Česká Skalice Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N á v r h nové

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Zastavit" znamená: a) uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Měření umělého osvětlení

Měření umělého osvětlení Zpracovatelská firma: LED lighting s.r.o. Viničná 26 900 26 Slovenský Grob Slovenská republika Náměstí republiky Název stavby Sereď Slovenská republika Počet stran 4 Počet příloh 2 Datum měření 23.11.2011

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování Vypracoval:

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav Nový Datum: Říjen Všeobecně: Pasport místních komunikací obce Mirkovice

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Iva Kubánková Slavoj Počinek KURS DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Iva Kubánková Slavoj Počinek KURS DOPRAVNÍ VÝCHOVY Iva Kubánková Slavoj Počinek KURS DOPRAVNÍ VÝCHOVY Praha 1993 ÚVOD Výchovně vzdělávací působení školy reaguje na všechny potřeby a požadavky vyplývající z vývoje společnosti a technického pokroku. Proto

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Aby tě auto nepřejelo. Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ

Aby tě auto nepřejelo. Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ Aby tě auto nepřejelo Prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ 1 Zelená když svítí, můžu klidně jíti. Oranžová znamená, že už bude červená. Na červenou musím stát a ostatním přednost dát! Aby tě auto

Více

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla. Věstník dopravy Znění k datu 19.6.2006 06050398 Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 361/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Změna: 60/2001 Sb. Změna: 478/2001 Sb. Změna: 62/2002 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá ze změn provedených

Více

1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? a) Ano. b) Ne.

1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? a) Ano. b) Ne. Test: 14.03.2009 21:49 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí požít alkoholický nápoj: a) Ještě hodinu po skončení

Více