STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, Tel.: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE"

Transkript

1 STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, Tel.: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011

2 OBSAH STUDIE: A. Průvodní zpráva B. Výkresová část B1. Přehledná situace B2. Celková situace B3a Situace část 1 B3b Situace část 2 B3c Situace část 3 2

3 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Objednatel dokumentace Obec Hnojník Hnojník Hnojník IČ: DIČ: CZ Zpracovatel dokumentace Fa Stanislav Kawulok Vendryně IČ: DIČ: CZ Vypracovala: Kontrola projektu: Ing. Veronika Siwková Ing. Marek Kawulok Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Zapsán v evidenci ČKAIT pod číslem:

4 3. ÚVOD Dokumentace je zpracovaná na základě objednávky obce Hnojník. Řešené lokality se nacházejí v klidných částech obce Hnojník. Pro zpomalení vozidel a zlepšení bezpečnosti se objednatel rozhodl v řešených oblastech doplnit na komunikaci krátké příčné prahy. Krátké příčné prahy budou také umístěny před polskou základní školou. V místní části Novákovice je navržen jeden zpomalovací prah. U české základní školy dojde k doplnění dopravního značení na přilehlých komunikacích. Předmětem studie je také doplnění dopravních značek P2 na dvou nepřehledných křižovatkách. 4. PODKLADY Pro zpracování studie se základními technickými podklady staly následující dokumenty: - Mapa (internet) - Letecké snímky, (internet) - Kopie katastrální mapy (objednatel) - Fotodokumentace 5. FORMA ZPRACOVÁNÍ Studie je zpracována digitálně v programu AutoCad LT 2010 ve formátu DWG. Textové části jsou zpracovány v digitální podobě ve formátu MS Word. V listinné podobě je řešené území rozděleno do tří částí v měřítku 1: ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY Návrh vychází především z těchto základních technických předpisů: ČSN Projektování silnic a dálnic (10/2004) +Z1 (1/2009) ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích (11/2007) ČSN Projektování místních komunikací (01/2006) + Z1 (2/2010) TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 85 Zpomalovací prahy TP 169 Zásady pro označování dopravních situací 7. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je rozděleno na tři části (dle situace). První část se nachází v zastavěné části obce Hnojník. Hlavní částí je komunikace mezi rodinnými domy, která začíná silnicí I/68 a končí za železničním přejezdem vedlejší komunikací. Do této první části patří také dvě vedlejší komunikace. Druhou část tvoří komunikace, která navazuje na část 1. řešená komunikace se nachází v místě novostaveb rodinných domů. 4

5 Třetí část tvoří místní část Novákovice a komunikace před polskou základní školou. ČÁST 3 ČÁST 1 ČÁST 2 8. PRŮZKUM Na základě zadání úkolu proběhl v měsíci červen 2011 průzkum v terénu. Stávající situace byla zdokumentována fotografiemi (viz. Příloha). Při průzkumu se zjistilo následující: Část 1 hlavní část 1. Komunikace, která začíná od silnice I/68 je průměrné šířky 6,0m 2. Komunikace se nachází v zástavě RD (rodinné domy). 3. V křižovatce s vedlejší komunikací chybí dopravní značka P2-2x z obou stran. 4. V místě mateřské školy má komunikace šířku 6,5m. 5. Za mateřskou školou špatný výjezd z vedlejší komunikace. Část 2 zástavba nových RD 1. Komunikace šířky 4,0m 2. Komunikace se nachází v zástavě nových RD. 3. Nepřehledné dlouhý úsek, návrh zpomalovacích prahů pro snížení rychlosti. Část 3 Novákovice 1. Komunikace šířky 4,0m 5

6 2. Komunikace se nachází v zástavě RD. 3. Nepřehledné úseky mezi RD 4. Pohyb chodců po vozovce 5. Před polskou základní školou šířka komunikace 6,0m. Označení dopravní značkou A12 (Pozor děti). Rovný úsek, z důvodu bezpečnosti umístění před školou zpomalovací prahy. 9. NÁVRH 9.1. ČÁST 1 V první části je navrženo celkem 6 zpomalovacích prahů s příslušnými dopravními značkami viz. situace část 1. bude doplněno chybějící dopravní značení P2 na křižovatkách s vedlejší komunikací. Zřetelně tak bude určena hlavní a vedlejší komunikace, vedlejší komunikace je již v dnešní době označená dopravní značkou P4. U mateřské školy se doplní zpomalovací prahy před školou a v úseku za nepřehledným směrovým obloukem. Zajistíme tak zpomalení vozidel a bezpečnější výjezd vozidel z vedlejší komunikace. Z důvodu nedostatečné vzdálenosti od křižovatky od druhého zpomalovacího prahu je v jednom směru umístěna dopravní značka A7b s dodatkovou tabulkou E1 (2x). V místní části mezi RD budou umístěny dva zpomalovací prahy, které zajistí snížení rychlosti v tomto úseku. Návrh nového dopravního značení: IP2 (Zpomalovací práh) 12ks A7b (Pozor, zpomalovací práh) 8ks P2 (Hlavní pozemní komunikace) 4ks E1 (Počet) 4ks Zpomalovací práh - délka cca. 25,0m 9.2. ČÁST 2 V druhé části je navržen jeden zpomalovací prah s příslušnými dopravními značkami viz. situace část 2. Návrh obsahuje také uslepení komunikace mezi rodinnými domy dopravní značkou IP10a. Komunikace je v tomto úseku velice úzká a nepřehledná. Zhoršení viditelnosti je také způsobeno zelení podél komunikace. Současný stav vyžaduje zklidnění situace, proto zde bude umístěn zpomalovací prah na začátku úseku s novými RD. V tomto místě také bude zapotřebí zřídit nové osvětlení. Návrh nového dopravního značení: IP2 (Zpomalovací práh) 2ks A7b (Pozor, zpomalovací práh) 2ks IP10a (Slepá pozemní komunikace) 1ks Zpomalovací práh - délka 4,0m 6

7 9.3. ČÁST 3 V části Novákovice je hustá zástavba RD, proto návrh obsahuje umístění jednoho zpomalovacího prahu při vjezdu do této části dle situace - část 3. Před polskou základní školou se nachází dopravní značka A12 (Pozor děti), pro zvýšení bezpečnosti tohoto úseku bude umístěn před školou jeden zpomalovací prah. Návrh nového dopravního značení: IP2 (Zpomalovací práh) 4ks A7b (Pozor, zpomalovací práh) 4ks Zpomalovací práh - délka 8,0m A12 (pozor děti) 1ks 10. ODHAD NÁKLADŮ Finanční náklady na stavební realizaci jednotlivých částí jsou odhadem na základě nákladů obdobných akcí. Náklady zahrnují pouze základní rozpočtové náklady bez DPH. Část Část 1. - svislé dopravní značení - sloupky + příslušenství - zpomalovací práh + příslušenství Část 2. - svislé dopravní značení - sloupky + příslušenství - zpomalovací práh + příslušenství - veřejné osvětlení vč. sloupů Část 3. - svislé dopravní značení - sloupky + příslušenství - zpomalovací práh + příslušenství Dopravní značení Množství Jednotková cena 28ks 28ks 55ks 5ks 5ks 8ks 1ks 9ks 9ks 16ks celkem Odhad nákladů Rezerva 10% Zařízení staveniště Celkové náklady cca. Vypracoval: Ing. Veronika Siwková

8 11. ZÁVĚR Studie se snaží vyřešit problémová místa v obci Hnojník. Studie řeší dopravní značení a umístění zpomalovacích prahů. Umístění dopravního značení přispěje k bezpečnějšímu provozu a ochraně chodců v obci Hnojník. Vypracovala: Ing. Veronika Siwková Vypracoval: Ing. Veronika Siwková

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu

Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu Jedním z důležitých prvků zajištění bezpečnosti dětí v silničním provozu je vytvoření bezpečného dopravního prostředí. To

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více