MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 3. (8) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 4. (9) Kanalizační přípojky Olešnice 5. (10) Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec 6. (11) Opěrné zdi v ulici Na Strži 7. (12) Rekonstrukce vodovodu v ulici Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem 8. (13) Informace z jednání finančního výboru 9. (14) Rozpočtová opatření přijatá RM 10. (15) Rozpočtové opatření č (16) Rozpočtové opatření č (17) Střednědobý výhled do roku (18) Hospodaření MKS 14. (19) Rozpočtové opatření č.1 Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza Jiří Prouza

2 5. (20) Závěrečný účet města za rok (36) Revokace usnesení a žádost o snížení ceny Luboš Křivda 17. (37) Bezúplatný převod pozemků do majetku města v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda 18. (11) Bezúplatný převod pozemku p.č. 58 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí 19. (38) Směna částí pozemků p.č a p.č. 319/1 v k.ú. Horní Kostelec Luboš Křivda Luboš Křivda 20. (39) [ Připomínky ] Směna částí pozemků p.č. 442/1 a p.č. 164/3 v k.ú. Stolín Luboš Křivda 21. (41) Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 22. (42) Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 23. (43) Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 24. (44) Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 25. (45) Záměr prodeje pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Červený Kostelec 26. (40) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1331/3 v k.ú. Červený Kostelec Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda

3 27. (26) Revokace prodeje části pozemku p.č. 889/87 v k.ú. Č.K. 28. (21) Revokace prodeje části pozemku v k.ú. Lhota za Č.K. 29. (10) Smlouva o zániku věcného břemene Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda 30. (46) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/o Luboš Křivda 31. (47) Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec Luboš Křivda 32. (22) Bezpečnostní situace města za rok (23) Pořízení územního plánu 34. (24) Změna č. 5 územního plánu - návrh zadání 35. (25) Pojmenování nové ulice Jiří Prouza Zápis z jednání

4 č. Z-2011/1/1 Stavební úpravy knihovny zařazení investiční akce "Stavební úpravy knihovny" do plánu investic pro letošní rok místo

5 č. Z-2011/1/2 Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace". místo

6 č. Z-2011/1/3 Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Červený Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace". místo

7 č. Z-2011/1/4 Kanalizační přípojky Olešnice b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky Olešnice". místo

8 č. Z-2011/1/5 Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec". místo

9 č. Z-2011/1/6 Opěrné zdi v ulici Na Strži b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Opěrné zdi v ulici Na Strži". místo

10 č. Z-2011/1/7 Rekonstrukce vodovodu v ulici Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Rekonstrukce vodovodu v ulici Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem". místo

11 č. Z-2011/1/8 Informace z jednání finančního výboru b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání finančního výboru konaného dne místo

12 č. Z-2011/1/9 Rozpočtová opatření přijatá RM b e r e n a v ě d o m í informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. místo

13 č. Z-2011/1/10 Rozpočtové opatření č. 77 rozpočtové opatření č.77 místo

14 č. Z-2011/1/11 Rozpočtové opatření č. 78 rozpočtové opatření č.78 místo

15 č. Z-2011/1/12 Střednědobý výhled do roku 2015 střednědobý výhled do roku místo

16 č. Z-2011/1/13 Hospodaření MKS I. uhrazení ztáty MKS v plné výši. II. u k l á d á RM důsledně plnit usnesení z jednání RM č.4 a 5. místo

17 č. Z-2011/1/14 Rozpočtové opatření č.1 rozpočtové opatření č.1 místo

18 č. Z-2011/1/15 Závěrečný účet města za rok 2010 závěrečný účet města za rok 2010 bez výhrad. místo

19 č. Z-2011/1/16 Revokace usnesení a žádost o snížení ceny I. r e v o k u j e usnesení č. Z-2010/3/14 ze dne II. prodej pozemku st.p.č.1736 o výměře 16 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,-Kč/m 2 Tato část textu nemohla být zveřejněna. Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

20 č. Z-2011/1/17 Bezúplatný převod pozemků do majetku města v k.ú. Červený Kostelec z a m í t á bezúplatný převod pozemků do majetku města p.č. 816 (ost.pl.) o výměře m 2, p.č. 820/2 (ost.pl.) o výměře 112 m 2, p.č. 838/5 (ost.pl.) o výměře 619 m 2, p.č. 840/7 (ost.pl.) o výměře 571 m 2, p.č. 841/21 (ost.pl.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Tato část textu nemohla být zveřejněna. místo

21 č. Z-2011/1/18 Bezúplatný převod pozemku p.č. 58 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí bezúplatný převod pozemků do majetku města p.č. 58 (ost.pl.) o výměře m 2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Tato část textu nemohla být zveřejněna. místo

22 č. Z-2011/1/19 Směna částí pozemků p.č a p.č. 319/1 v k.ú. Horní Kostelec směnu částí pozemků p.č (ostatní plocha) o výměře 11 m 2 v k.ú. Horní Kostelec ve vlastnictví Města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 319/1 (zahrada) o výměře 11 m 2 Tato část textu nemohla být zveřejněna. místo

23 č. Z-2011/1/21 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 234 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. místo

24 č. Z-2011/1/22 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. místo

25 č. Z-2011/1/23 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 5 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. místo

26 č. Z-2011/1/24 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. místo

27 č. Z-2011/1/25 Záměr prodeje pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Červený Kostelec záměr prodeje pozemku p.č.174/1 (ostatní plocha) o výměře 972 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. místo

28 č. Z-2011/1/26 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1331/3 v k.ú. Červený Kostelec záměr prodeje části pozemku p.č. 1331/3 (ostatní plocha) o výměře cca 126 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. místo

29 č. Z-2011/1/27 Revokace prodeje části pozemku p.č. 889/87 v k.ú. Č.K. r e v o k u j e usnesení ZM bod 2.7 ze dne místo

30 č. Z-2011/1/28 Revokace prodeje části pozemku v k.ú. Lhota za Č.K. revokaci prodeje části pozemku usnesení bod 2.5 ze dne místo

31 č. Z-2011/1/29 Smlouva o zániku věcného břemene uzavření "Smlouvy o zániku věcného břemene" pro Juwi s.r.o., Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou. místo

32 č. Z-2011/1/30 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/o pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8. Za zřízení VB finanční náhrada 1 000,- Kč + DPH. místo

33 č. Z-2011/1/31 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8. Za zřízení VB finanční náhrada 500,- Kč + DPH. místo

34 č. Z-2011/1/32 Bezpečnostní situace města za rok 2010 b e r e n a v ě d o m í zprávu Policie ČR pol. stanice Červený Kostelec a MP Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok místo

35 č. Z-2011/1/33 Pořízení územního plánu I. r o z h o d l o o pořízení územního plánu města Červený Kostelec II. j m e n u j e Petra Mědílka určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. místo

36 č. Z-2011/1/34 Změna č. 5 územního plánu - návrh zadání návrh zadání změny č. 5 územního plánu města Červený Kostelec. místo

37 č. Z-2011/1/35 Pojmenování nové ulice název ulice na pozemku p.č. 1212/6 v k.ú. Červený Kostelec ulice Jestřebí. místo

38 Zápis 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne v 16:00 hod. malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci veřejná verze Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: 25 členů ZM, 8 vedoucích odborů MěÚ, 11 občanů Prezenční listiny přiloženy Ing. Petr Fišer, tajemník MěÚ Minaříková Zuzana PharmDr., Regner Jiří 23-21,0,2,S Návrhová komise: Hanuš Jiří Ing., Spůra Zdeněk, Labík David 23-20,0,3,S Hlasování o programu: 23-23,0,0,S Na zasedání je přítomno 25 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. Schválený program: Stavební úpravy knihovny Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Kanalizační přípojky Olešnice Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec Opěrné zdi v ulici Na Strži Rekonstrukce vodovodu v ulici Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem Informace z jednání finančního výboru Rozpočtová opatření přijatá RM Rozpočtové opatření č. 77 Rozpočtové opatření č. 78 Střednědobý výhled do roku 2015 Hospodaření MKS Rozpočtové opatření č.1 Závěrečný účet města za rok 2010 Revokace usnesení a žádost o snížení ceny 1

39 2 17 Bezúplatný převod pozemků do majetku města v k.ú. Červený Kostelec 18 Bezúplatný převod pozemku p.č. 58 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí 19 Směna částí pozemků p.č a p.č. 319/1 v k.ú. Horní Kostelec 20 Směna částí pozemků p.č. 442/1 a p.č. 164/3 v k.ú. Stolín 21 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 22 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 23 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 24 Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. 25 Záměr prodeje pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Červený Kostelec 26 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1331/3 v k.ú. Červený Kostelec 27 Revokace prodeje části pozemku p.č. 889/87 v k.ú. Č.K. 28 Revokace prodeje části pozemku v k.ú. Lhota za Č.K. 29 Smlouva o zániku věcného břemene 30 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/o 31 Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec 32 Bezpečnostní situace města za rok Pořízení územního plánu 34 Změna č. 5 územního plánu - návrh zadání 35 Pojmenování nové ulice K jednotlivým bodům programu: 1. Stavební úpravy knihovny Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města navrhuje jako náhradu k realizaci pro rok 2011 za akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník" akci "Stavební úpravy knihovny", jejíž součástí je vybudování galerie a depozitáře v půdním prostoru III.nadzemního podlaží včetně výtahu pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace. Na tuto akci je vydáno stavební povolení s platností do Po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby je možné ihned akci realizovat s předpokladem ukončení stavby do konce roku Ing. Hanuš, předseda FV - výbor se zabýval zařazením akce "Stavební úpravy knihovny" do plánu investic pro r se zařazením souhlasí ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/1 zařazení investiční akce "Stavební úpravy knihovny" do plánu investic pro letošní rok Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Předkladatel: Jiří Prouza Na základě oznámení o připravované zakázce k realizaci, které bylo zveřejněno dne v Informačním systému o veřejných zakázkách, byla lhůta pro doručení žádostí firem o účast v

40 3 užším řízení zadávaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plném znění, stanovena na do 12 hodin. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 27 žádostí o účast v užším řízení s doklady k prokázání kvalifikace. Kvalifikace zájemců byla zadavatelem vyhodnocena podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení dne Dne byl zájemcům, kteří splnili kvalifikační předpoklady, oznámen termín náhodného výběru zájemcům losem v užším řízení. Dne v 10 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla proběhlo za přítomnosti notářky Mgr. Evy Machačové z Rychnova nad Kněžnou losování uchazečů při omezení jejich počtu na 10. Zpracování nabídek a termín odevzdání deseti vybraných uchazečů bylo stanoveno na do 12 hodin,otevírání obálek se uskutečnilo a posouzení a hodnocení dne Dotaz: Ing. Hanuš - kdo bude zajišťovat stavební dozor investora? J. Prouza - stavební dozor byl vybrán výběrovým řízením ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/2 b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace". 3. Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace Předkladatel: Jiří Prouza Byla podána žádost o zařazení staveb do "Seznamu akcí Programu Mze " PODPROGRAM Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/3 b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Červený Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace". 4. Kanalizační přípojky Olešnice Předkladatel: Jiří Prouza V současné době se provádí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele s dokončením Poté bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/4 b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky Olešnice". 5. Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec Předkladatel: Jiří Prouza Dne se konalo otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodavatele stavby. Po zhodnocení všech nabídek shledala komise nejnižší nabídkovou cenu firmy STRABAG, a.s. jako mimořádně nízkou a rozhodla, že bude firmě zaslána žádost o písemné zdůvodnění nabídkové

41 4 ceny. Firma STRABAG, a.s. zdůvodnění mimořádně nízké ceny zaslala dne Dne se znovu sešla výběrová komise a shledala zdůvodnění jako dostačující a rozhodla o pořadí předložených nabídek ,0,1,S Usnesení č. Z-2011/1/5 b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec". 6. Opěrné zdi v ulici Na Strži Předkladatel: Jiří Prouza Dne proběhlo místní šetření územního řízení pro umístění stavby a dne vydáno územní rozhodnutí. b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Opěrné zdi v ulici Na Strži" ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/6 7. Rekonstrukce vodovodu v ulici Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem Předkladatel: Jiří Prouza Návrh firem, které byly vyzvány pro zpracování nabídky pro dodávku stavby, byl schválen radou města dne Výzva k podání nabídky byla zaslána vybraným firmám a též vyvěšena v informační skříňce a na webových stránkách města. Ing. Hanuš - navrhuje oslovit majitele 3 posledních domů v ul. Bří Čapků, kteří v době, kdy se budovaly plynovodní přípojky,neměli zájem o napojení, zda současně s rekonstrukcí vodovodu nemají zájem vybudovat plynovodní přípojku ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/7 b e r e n a v ě d o m í informaci o investiční akci "Rekonstrukce vodovodu v ulici Bratří Čapků, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem". 8. Informace z jednání finančního výboru Předkladatel:, Předseda finančního výboru přednesl zprávu z jednání FV, které se uskutečnilo 28. února Zápis z jednání FV obdrželi všichni členové ZM a je přílohou zápisu ZM. Výbor se zabýval závěrečným účtem města za rok 2010,hospodaření hodnotil pozitivně a doporučil ZM závěrečný účet přijmout. Starosta - předložil k nahlédnutí audit - Přezkum hospodaření města za rok 2010 zpracovaný nezávislou auditorkou. Dále FV vzal na vědomí předložený přehled o dluhové službě města a střednědobý výhled města města do roku Dokumenty vzal FV na vědomí a doporučil ZM ke schválení.

42 5 Diskutováno bylo hospodaření roku 2010 MKS, které hospodařilo se ztrátou a FV doporučil, aby RM připravila pro ZM návrh na poskytnutí finačního příspěvku na pokrytí celé ztráty z minulých let a aby stanovila další mechanizmy (opatření), aby se již více neopakoval vznik ztráty v hospodaření MKS ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/8 b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání finančního výboru konaného dne Rozpočtová opatření přijatá RM Předkladatel:, Starosta předložil ZM rozpočtová opatření, která přijala RM od posledního zasedání ZM. Souhrn je přílohou. b e r e n a v ě d o m í informaci o rozpočtových opatřeních přijatých RM. 10. Rozpočtové opatření č. 77 Předkladatel:, Starosta předložil ZM návrh RO č.77 RO č.77 příjmy Kč výdaje Kč p) přijatá dotace SFDI na Bezpečné přechody v) investiční výdaje na Bezpečné přechody rozpočtové opatření č ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/ ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/ Rozpočtové opatření č. 78 Předkladatel:, Starosta předložil ZM návrh RO č.78 RO č.78 příjmy Kč výdaje Kč p) dotace EU (OPŽP) Kč a dotace SFŽP Kč v) účelově určeno na výdaje na akci "Tepelné úspory v MŠ Náchodská, Č.Kostelec" rozpočtové opatření č ,0,1,S Usnesení č. Z-2011/1/11

43 6 12. Střednědobý výhled do roku 2015 Předkladatel:, RM předkládá ZM k projednání návrh Střednědobého výhledu do roku Tabulka je přílohou a obdrželi ji všichni členové ZM. střednědobý výhled do roku ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/ Hospodaření MKS Předkladatel:, Na základě přetrvávajících problémů v hospodaření MKS a následném výrazném zhoršení v roce 2010 byl neprodleně objednán audit hospodaření, který na MKS proběhl v lednu letošního roku. Audit provedla daňová poradkyně Ivana Dolanská za spolupráce vedoucí finančního odboru MěÚ. Zpráva z hloubkové kontroly je přílohou. Otázkou hospodaření MKS se následně po několik jednání zabývala RM a následně i FV. Souhrn usnesení z jednání RM a zápis z jednání FV jsou přílohou a obdrželi je všichni členové ZM.RM předkládá ZM k projednání návrh řešení.návrh řešení je uveden v usneseních z RM. Diskuse k bodu programu je uvedena v příloze a je nedílnou součástí zápisu ZM. I. uhrazení ztáty MKS v plné výši. II. u k l á d á RM důsledně plnit usnesení z jednání RM č.4 a Rozpočtové opatření č.1 Předkladatel:, Vedoucí finančního odboru předložila ZM návrh RO č. 1 příjmy 0,-Kč výdaje 0,-Kč p) z pol investice (ve výši ,-Kč) v) do pol MKS (ve výši ,-Kč) rozpočtové opatření č Závěrečný účet města za rok 2010 Předkladatel:, I.25-18,0,7,S, II ,0,2,S Usnesení č. Z-2011/1/ ,0,7,S Usnesení č. Z-2011/1/14

44 Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem města Červený Kostelec za rok Rozbor příjmů a výdajů podle jednotlivých položek za loňský rok 2010 obdrželi všichni členové ZM. Závěrečný účet města za rok 2010 projednal finanční výbor na svém zasedání dne Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2010 na svém zasedání dne Součástí projednávaného závěrečného účtu města za rok 2010 je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření provedeného nezávislou auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s r.o., Liberec. Zpráva je založena u ved. finančního odboru, starosty města a na internetových stránkách města. Závěrečný účet města za rok 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) byl od zveřejněn na úřední desce MěÚ. závěrečný účet města za rok 2010 bez výhrad ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/ Revokace usnesení a žádost o snížení ceny Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání revokaci usnesení a žádost o snížení ceny. Revokujeme bod Z-2010/3/14 ze dne prodej pozemku st.p.č o výměře 16 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 150,- Kč/m 2. Manželé Machovi doložili žádost z , kde žádají o pozemek p.č. 971/63 o výměře 400 m 2.Tento pozemek jim byl prodán, ale o výměře 385 m 2 proto žádají o prodej pozemku za cenu původní 8,- Kč/m 2. Komise majetková:doporučuje prodej za původní cenu 8,-Kč/m 2. RM: doporučuje prodej za původní cenu 8,-Kč/m 2. I. r e v o k u j e usnesení č. Z-2010/3/14 ze dne II. I.25-25,0,0,S,II.25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/16 prodej pozemku st.p.č.1736 o výměře 16 m 2 v k.ú. Červený Kostelec za cenu 8,- Kč/m 2 Tato část textu nemohla být zveřejněna. Tato část textu nemohla být zveřejněna Bezúplatný převod pozemků do majetku města v k.ú. Červený Kostelec Předkladatel: Luboš Křivda,, Místo předložil ZM k projednání bezúplatný převod pozemků do majetku města p.č. 816 (ost.pl.) o výměře m 2, p.č. 820/2 (ost.pl.) o výměře 112 m 2, p.č. 838/5 (ost.pl.) o výměře 619 m 2, p.č. 840/7 (ost.pl.) o výměře 571 m 2, p.č. 841/21 (ost.pl.) o výměře m 2, v k.ú. Červený Kostelec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Raisova 2055, Náchod. 7

45 8 Majetková komise:doporučuje převod RM:doporučuje převod 25-23,0,2,S Usnesení č. Z-2011/1/17 z a m í t á bezúplatný převod pozemků do majetku města p.č. 816 (ost.pl.) o výměře m 2, p.č. 820/2 (ost.pl.) o výměře 112 m 2, p.č. 838/5 (ost.pl.) o výměře 619 m 2, p.č. 840/7 (ost.pl.) o výměře 571 m 2, p.č. 841/21 (ost.pl.) o výměře m 2 v k.ú. Červený Kostelec Tato část textu nemohla být zveřejněna. 18. Bezúplatný převod pozemku p.č. 58 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání bezúplatný převod pozemku p.č. 58 (ostatní plocha)o výměře m 2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Raisova 2055, Náchod. RM: doporučuje bezúplatný převod 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/18 bezúplatný převod pozemků do majetku města p.č. 58 (ost.pl.) o výměře m 2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí Tato část textu nemohla být zveřejněna. 19. Směna částí pozemků p.č a p.č. 319/1 v k.ú. Horní Kostelec Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání směnu částí pozemku z majetku města - p.č (ostatní plocha) o výměře 11 m 2 v k.ú. Horní Kostelec ve vlastnictví Města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 319/1 (zahrada) o výměře 11 m 2 ve vlastnictví pana Luďka Lehára, Horní 181, Červený Kostelec. Zábor pozemku pod komunikací. Záměr směny pozemků byl zveřejněn: Komise výstavby: doporučuje směnu pozemků Majetková komise:doporučuje směnu RM:doporučuje směnu 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/19 směnu částí pozemků p.č (ostatní plocha) o výměře 11 m 2 v k.ú. Horní Kostelec ve vlastnictví Města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 319/1 (zahrada) o výměře 11 m 2 Tato část textu nemohla být zveřejněna. 20. Směna částí pozemků p.č. 442/1 a p.č. 164/3 v k.ú. Stolín

46 Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání směnu částí pozemků z majetku města - p.č. 442/1 (ostatní plocha) o výměře cca 500 m 2 v k.ú. Stolín ve vlastnictví Města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 164/3 (ostatní plocha) o výměře cca 700 m 2 pruh v šířce 4,5 m ve vlastnictví Izomatu s.r.o. Zajištění příjezdu k vlastním pozemkům a výrobním halám. O směnu žádá Izomat s.r.o. Firma Izomat s.r.o. vybuduje náhradní komunikaci o šířce 3 m za podmínek, že bude zpevněna dle požadavku vedoucího MH. Směna pozemků byla zveřejněna: Komise výstavby: doporučuje směnu pozemků Majetková komise:doporučuje směnu pozemků pokud firma Izomat s.r.o. doloží do ZM smluvně vyřešeno majetkové vypořádání pozemků. Firma Izomat s.r.o. vybuduje náhradní komunikaci dle požadavku ved. MH RM:doporučuje směnu pozemků za podmínek vybudování náhradní komunikace ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/20 směnu částí pozemků p.č. 442/1 (ostatní plocha) o výměře cca 500 m 2 za p.č. 164/3 v k.ú. Stolín ve vlastnictví Města Červený Kostelec za část pozemku p.č. 164/3 (ostatní plocha) o výměře cca 700 m 2 Tato část textu nemohla být zveřejněna. Firma Izomat s.r.o. vybuduje náhradní komunikaci za podmínek, že bude zpevněna dle smlouvy uzavřené mezi Městem Červený Kostelec a firmou Izomat s.r.o Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání záměr prodeje části pozemku z majetku města - p.č (ostatní plocha) o výměře cca 234 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Důvodem je zaplocený pozemek. Komise výstavby: doporučuje prodej celého pozemku p.č jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků Majetková komise: doporučuje prodej RM: doporučuje prodej 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/21 záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 234 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. 22. Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č (ostatní plocha) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Důvodem je zaplocený pozemek. 9

47 Komise výstavby: doporučuje prodej celého pozemku p.č jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků Majetková komise:doporučuje prodej RM:doporučuje prodej 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/22 záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. 23. Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č (ostatní plocha) o výměře cca 5 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Důvodem je zaplocený pozemek. Majetková komise:doporučuje prodej RM:doporučuje prodej 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/23 záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 5 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. 24. Záměr prodeje části pozemku p.č v k.ú. Olešnice u Č.K. Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č (ostatní plocha) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. Důvodem je zaplocený pozemek. Majetková komise:doporučuje prodej RM:doporučuje prodej 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/24 záměr prodeje části pozemku p.č (ostatní plocha) o výměře cca 21 m 2 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce. 25. Záměr prodeje pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Červený Kostelec Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání záměr prodeje pozemku z majetku města - p.č. 174/1 (ostatní plocha) o výměře 972 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Přístup k budově na údržbu. Komise výstavby: doporučuje prodej Majetková komise:doporučuje prodej 10

48 RM:doporučuje prodej 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/25 záměr prodeje pozemku p.č.174/1 (ostatní plocha) o výměře 972 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 26. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1331/3 v k.ú. Červený Kostelec Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání záměr prodeje části pozemku z majetku města p.č. 1331/3 (ostatní plocha) o výměře cca 126 m 2 v k.ú. Červený Kostelec příjezdová komunikace. Dlouhodobá údržba pozemku a zpevnění na vlastní náklady. Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková: doporučuje prodej RM: doporučuje prodej 25-24,0,1,S Usnesení č. Z-2011/1/26 záměr prodeje části pozemku p.č. 1331/3 (ostatní plocha) o výměře cca 126 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. 27. Revokace prodeje části pozemku p.č. 889/87 v k.ú. Č.K. Předkladatel:, Luboš Křivda,, Místo předložil ZM k projednání "Revokaci prodeje části pozemku" na základě neuskutečnění prodeje části pozemku p.č. 889/87 (ost.pl.) o výměře 1052 m 2 k.ú. Červený Kostelec. Usnesení bod. 2.7 ze dne pro paní PaedDr. Janu Hartmanovou, Husova 514, Červený Kostelec na stavbu garáže. Za cenu ,-Kč. RM: doporučuje revokaci r e v o k u j e usnesení ZM bod 2.7 ze dne ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/ Revokace prodeje části pozemku v k.ú. Lhota za Č.K. Předkladatel:, Luboš Křivda,, Místo předložil ZM ke schválení Revokaci prodeje části pozemku p.č. 164/3 (tr.tr.por.) o výměře 892 m 2, a část p.č. 167/1 (orná půda) o výměře 1958 m 2 v k.ú. Lhota za Č.K. ZM ze dne bod 2.5 pro Evu a Oldřicha Žďárský, bytem Červený Kostelec, Okružní 1002, PSČ RM: doporučuje revokaci 24-24,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/28 11

49 2 revokaci prodeje části pozemku usnesení bod 2.5 ze dne Smlouva o zániku věcného břemene Předkladatel:, Luboš Křivda,, Místo předložil ZM k projednání návrh "Smlouvy o zániku věcného břemene" na pozemku p.č. 889 (orná půda) o výměře 3399 m 2 v k.ú. Lhota za Č.K. Touto smlouvou se bezplatně ruší věcné břemeno zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny pro Juwi s.r.o., Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou. RM:doporučuje uzavření smlouvy 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/29 uzavření "Smlouvy o zániku věcného břemene" pro Juwi s.r.o., Podhorská 377/20, Jablonec nad Nisou. 30. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/o Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/o na pozemku p.č. 298/1 (ostatní plocha) o výměře m 2, p.č. 298/2 (ostatní plocha) o výměře 733 m 2, p.č. 298/3 (ostatní plocha) o výměře m 2, p.č. 298/6 (ostatní plocha) o výměře m 2 v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8. Za zřízení VB finanční náhrada 1 000,-Kč + DPH. Majetková komise:doporučuje uzavření smlouvy RM:doporučuje uzavření smlouvy 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/30 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 Bohdašín n/ O pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8. Za zřízení VB finanční náhrada 1 000,-Kč + DPH. 31. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec Předkladatel:, Luboš Křivda, Místo předložil ZM k projednání návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec,Končinská ul. na pozemku p.č. 709/6 (ostatní plocha) o výměře m 2, a p.č. 709/67 (orná půda) o výměře 38 m 2 v k.ú. Červený Kostelec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8. Za zřízení VB finanční náhrada 500,-Kč + DPH. Majetková komise:doporučuje uzavření smlouvy RM:doporučuje uzavření smlouvy 25-25,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/31

50 3 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV Červený Kostelec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8. Za zřízení VB finanční náhrada 500,-Kč + DPH. 32. Bezpečnostní situace města za rok 2010 Předkladatel:, Velitel policejní stanice Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda podali členům ZM informaci o bezpečnostní situaci ve městě za rok Písemné zprávy jsou přílohou a obdrželi je všichni členové ZM. Dotaz: P. Vosáhlo - měla změna na obvodním oddělení vliv na nárůst trestních činů ve městě? P. Jirásek - bezpečnostní situace ve městě je na dobré úrovni, ze začátku letošního roku byla trestní činnost vyšší, v současné době je již nižší. Starosta - v letošním roce došlo ke změně v uspořádání obvodního oddělení v našem městě, která se změnila na Policejní stanici, která organizačně přísluší Obvodnímu oddělení Hronov. Jednání o změně proběhlo s generálním ředitelem p. Přibylem. Městu se nové uspořádání a důvody, kterými byla změna zdůvodněna, nelíbí ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/32 b e r e n a v ě d o m í zprávu Policie ČR pol. stanice Červený Kostelec a MP Červený Kostelec o bezpečnostní situaci města za rok Pořízení územního plánu Předkladatel:, Starosta města předložil ZM návrh na pořízení nového územního plánu. Zároveň navrhuje, aby jej zastupitelstvo jmenovalo zastupitelem určeným pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. I. r o z h o d l o o pořízení územního plánu města Červený Kostelec II. I.24-24,0,0,S,II.24-23,0,1,S Usnesení č. Z-2011/1/33 j m e n u j e Petra Mědílka určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. 34. Změna č. 5 územního plánu - návrh zadání Předkladatel:, Starosta přeložil ke schválení návrh zadání změny č. 5 územního plánu města Červený Kostelec podle 47 odst. 5 stavebního zákona ,0,0,S Usnesení č. Z-2011/1/34

51 4 návrh zadání změny č. 5 územního plánu města Červený Kostelec. 35. Pojmenování nové ulice Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města předložil ZM návrh názvu nově vzniklé ulice na pozemku p.č. 1212/6 v k.ú. Červený Kostelec z důvodu výstavby rodinných domků směrem k Lánům od křižovatky ulice V Zahradách a Souběžná. Po kolaudaci rodinných domků se přidělují jak nová čísla popisná, tak název ulice. Vedoucí odboru rozvoje města navrhuje následující názvy ulice: K Lánům, Lány, Polní, Jestřebí ,0,4,S Usnesení č. Z-2011/1/35 název ulice na pozemku p.č. 1212/6 v k.ú. Červený Kostelec ulice Jestřebí. Diskuse: Tajemník - informoval ZM o výsledku kontroly, která se uskutečnila na jednotlivých odborech MěÚ ve dnech února. Kontrolu provedl Krajský úřad. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že není třeba přijmout žádná opatření k nápravě. P. Nejman, velitel JPO II, seznámil ZM se stavem požární techniky v jednotlivých SDH ve městě a nutností řešit situaci ve vybavení technikou, která odpovídá požadavkům TK. Pí Pellová - tlumočila připomínku občanů při zajištění úklidu před domem na sídlišti G. Kratochvíla. Kdo za úklid zodpovídá? Starosta - připomínku bude řešit majetkový odbor. Pí Kozáková - u dětského hřiště na sídlišti G. Kratochvíla by bylo potřeba zhotovit zábradlí jako zábranu, aby děti při výjezdu ze hřiště nevjely do vozovky. Pí Beranová - navrhuje, aby město odkoupilo budovu v objektu bývalé Tepny a přestavělo ji na domov důchodců. Starosta - město má v plánu výstavbu nového domu s pečovatelskou službou. P. Vosáhlo - v roce 2003 ZM schválilo zapsání obrazové sbírky města do centrální sbírky. Byla sbírka zapsána? Starosta - ano, obrazy v majetku města jsou zapsány v centrální sbírce. Postupně se restaurují. Uloženy jsou v depozitáři.

52 5 Pí Franková - RM schválila uzavření smlouvy o obstarání věci. Co tato smlouva obsahuje? Ing. Tošovský - smlouva je uzavřena mezi městem a MŠ Náchodská. Jedná se o veřejnou službu, která je vykonávána osobami ve hmotné nouzi. Jednání bylo ukončeno v 18,45 hodin. Zuzana Minaříková PharmDr. ověřovatel zápisu Jiří Regner ověřovatel zápisu místo

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (47) Slib nového člena zastupitelstva města Kateřina Macková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz. Z Á P I S č. 2/15 OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 2/15 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 29.6.2015 v 18.00 hod. Místo a čas: kancelář

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

Dále přítomni hosté: ředitel ZŠ Mgr. Jiří Trnovský, ředitelka MŠ Ladislava Pozděnová Zapisovatelka Jitka Pohnerová Občané dle presenční listiny: 12

Dále přítomni hosté: ředitel ZŠ Mgr. Jiří Trnovský, ředitelka MŠ Ladislava Pozděnová Zapisovatelka Jitka Pohnerová Občané dle presenční listiny: 12 Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2015 Datum: 27.3.2015 Přítomni: 6 členů ZO Pavel Šubíř, Dáša Vacková, Zdeněk Lecnar, Dagmar Ducháčová, Jaroslav Kaufman, Radka Dubišarová Svatoňová

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Č. 24. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009

Č. 24. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009 Č. 24 Zápis ze schůze obecního zastupitelstva v Širokém Dole konané dne 26.5.2009 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: Ověřovatel: Václav Vopařil, Pavel Krejsa, Stanislava Večeřová, Stanislav Krumpl, Pavla

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více