Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice organizací má zpracovávány mzdy aplikací Vema Výplaty pro více než zaměstnanců

2 Software pro Váš úspěch Základní údaje společnosti Historie: 1990 VEMA počítače a projektování spol. s r. o. Rok založení: 2000 Vema, a. s. Sídlo firmy: Brno, Okružní 871/3a Pobočky: Praha, Olomouc, České Budějovice, Plzeň Dceřiná společnost: Vema, s. r. o., Bratislava Pobočka: Banská Bystrica Počet pracovníků v ČR: 135 Počet pracovníků v SR: 16 Obrat společnosti Vema za rok 2010: 148 mil. Kč Historie Vznikli jsme jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu jako jedna z prvních ve svém oboru červenec založení společnosti VEMA počítače a projektování spol. s r. o. - První distribuce aplikace na zpracování mezd PAM Vema Vznik ekonomického informačního systému EKOS Vema Mzdy na platformě UNIX. - Vznik pobočky v Praze Vznik pobočky v Olomouci. - Představení aplikace Docházka. - Vznik dceřiné společnosti Vema, s. r. o. v Bratislavě. - Každý devátý zaměstnanec v ČR má mzdu zpracovávanou aplikací Mzdy Vema Založení dceřiné společnosti VEMA Computers & Systems, s. r. o., která zajiš uje v plné šíři služby systémového integrátora. - Nabídka produktů rozšířena o sí ové aplikace a nové produkty Personalistika a Vzdělávání Přechod na 32-bitové aplikace. - Vznik pobočky v Banské Bystrici První instalace komplexního elektronického docházkového systému říjen - vznik společnosti Vema, a. s., do níž byla sloučena VEMA počítače a projektování spol. s r. o. a VEMA Computers & Systems, s. r. o Vytvoření aplikací pod Windows. - Technologie tenkého klienta V3. - Zřízení služby Call Centrum Vema Nové sídlo společnosti v Brně Portálové řešení aplikací Ukončení přechodu aplikací z DOS na Windows. - Vznik pobočky v Českých Budějovicích Zahájení poskytování aplikací formou služby ASP Rozvoj portálových aplikací Certifikace ČSN EN ISO 9001 : První umístění v soutěži TOP 100 IT společností v ČR Nabídka outsourcingu zpracování mezd. - Podpora Eura, duální zobrazení měn Zpřístupnění zákaznického webu. - Otevření pobočky v Plzni Recertifikace ČSN EN ISO 9001 : Certifikace ČSN ISO : Profil společnosti Vema

3 Struktura společnosti Vema, a. s. je rozdělena do tří divizí: - divize Produkt má na starosti vývoj a tvorbu aplikací, - divize Služby zajiš uje služby spojené s implementací a využíváním aplikací u uživatelů, - divize Obchodně-provozní se zabývá ekonomickou, obchodní a administrativní agendou a marketingem a čtyř poboček, jejichž náplní jsou obchodní aktivity a poskytování služeb zákazníkům. Vema, s. r. o. je její dceřinou společností na Slovensku. Získané certifikáty a atesty Úspěšné završení procesu certifikace a atestace potvrzuje, že kvalita našeho softwaru a služeb spojených s jeho využíváním patří mezi naše prvořadé cíle. Společnost Vema vlastní certifikát, že její systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : Předmětem certifikace jsou veškeré procesy návrhu a vývoje informačních systémů, implementace, poradenství, poskytování informačních systémů jako služby a také externí zpracování mezd. Hospodaření společnosti Společnost Vema dosáhla v roce 2010 obratu 148 mil. Kč. Další zárukou kvality je získaný atest, který potvrzuje soulad projektového managementu v oblasti implementace aplikací a služeb u zákazníků s požadavky normy ČSN ISO : Vývoj celkového obratu společnosti Vema (v mil. Kč) Profil společnosti Vema 3

4 Přehled produktů Pro podporu řízení oblasti lidských zdrojů nabízíme aplikace informačního systému HR Vema. Představují řešení pro zpracování mezd, personální práci včetně hodnocení zaměstnanců, elektronický docházkový systém, sledování vzdělávání pracovníků, plánování pracovních míst s tvorbou a tiskem organizačních schémat, výběrová řízení, zaměstnanecké výhody, pracovní cesty s procesem jejich plánování a schvalování apod. Pro podporu řízení ekonomické oblasti a logistiky nabízíme aplikace informačního systému EKOS Vema. Aplikace jsou určeny pro vedení účetnictví a fakturace, komunikaci s bankami, pokladny, majetky, sklady, nákup a odbyt apod. Obě oblasti doplňuje množství výstupních a konverzních modulů. Aplikační architektura Portál Mzdy Personalistika Docházka Vzdělávání Zaměstnanecké výhody Integrovaná datová základna Systemizace Pracovní cesty Plánování dovolené Workflow Výběrová řízení Účetnictví Majetky Ochranné prostředky Fakturace Sklady Směrnice Banka, Pokladna Partneři Vnitřní integrace Vnější integrace 4 Profil společnosti Vema

5 Proč aplikace Vema? Chcete moderní systém? Do našich produktů neustále zapracováváme nové trendy, technologie i nové funkčnosti. Na základě vašich požadavků jsme schopni do aplikací promítnout i individuální změny a vytvořit pro vás specifické výstupy a sestavy. Nebaví vás neustále sledovat legislativní změny? Přenechejte to nám. Garantujeme stálý soulad aplikací s platnou legislativou v ČR i SR. Veškeré legislativní změny se do informačních systémů promítají s předstihem, abyste se mohli včas seznámit s úpravami. Potřebujete využívat personální údaje i v jiných systémech? Zajiš ujeme automatizovanou synchronizaci personálních dat mezi informačním systémem Vema a jinými systémy. Požadujete přístup odkudkoli? S využitím běžného prohlížeče budete mít v portálovém řešení přístup přes internet k vybraným osobním i firemním údajům ve formě webových stránek. Manažeři mají prostřednictvím portálu přístup také k údajům o svých podřízených. Chtějí mít vaši manažeři k dispozici podklady pro řízení na pár kliknutí? Využívejte naše dynamické dokumenty a tabulky. Vše lze prezentovat i formou grafu. Umožňují vám on-line filtrovat data a rozkliknutím odkazů se postupně zanořovat na podrobnější přehledy až do prvotní evidence. Obáváte se ovládání? Všechny aplikace jsme vytvořili tak, abyste je mohli intuitivně ovládat, přehledně a jednoduše v nich zpracovávat data, snadno pracovat s údaji (součty, třídění, zúžení, spojování, vyhledávání atd.) a přizpůsobovat dle vlastní potřeby. Máte potřebu exportů sestav do více formátů? Soubory můžete exportovat do csv, pdf, xls, doc a html. Efektivní propojení aplikací Vema a MS Excel vám umožní aplikace Excelent. Součástí nabídky všech aplikací je generátor sestav. Máte již dost univerzálních produktů? Máme řešení přímo pro vás. Pro každou organizaci jsou typická určitá specifika, proto náš systém nabízíme ve variantách pro podnikatelské subjekty, školství, zdravotnictví, státní správu a samosprávu, jiné nepodnikatelské subjekty. Chybí vám něco? Vzájemně spolupracujícími aplikacemi pokryjeme všechny vaše procesy. Náš systém můžete dle potřeby modulárně rozšiřovat tak, jak to bude vyžadovat růst vaší organizace. Profil společnosti Vema 5

6 Produkty společnosti Informační systém Vema Přehled aplikací systému HR Vema: Mzdy Komplexní zpracování mezd zajiš- uje aplikace Mzdy, kterou jsou zpracovávány mzdy již více než zaměstnancům z organizací v ČR a SR. Zajiš uje úplný výpočet mezd a platů s výstupy pro zdravotní pojiš ovny, správu sociálního zabezpečení, peněžní ústavy a do účetnictví. Aplikace definuje standardy pro jednotlivé typy organizací, které významně usnadňují zpracování. Pro jednoho zaměstnance je možné souběžně zpracovávat více pracovněprávních vztahů. V časové posloupnosti lze zobrazit změny, které u zaměstnance postupně nastávaly, opravy údajů do minulosti vyvolají automatický přepočet hodnot. Lze využívat různé rozvrhy pracovních dob. Automaticky se vypočítávají odměny za odpracovanou dobu s možností dopočítání plného odpracovaného časového fondu zaměstnance. Organizace podléhající zákonu o platu mají řešeny automatické platové postupy. Samozřejmostí je úplný výpočet pro roční zúčtování daně a stanovení daně z příjmu. Personalistika Nabízí evidenci široké škály personálních údajů o zaměstnancích. Při nástupu pracovníka se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah. Kromě osobních dat to jsou i údaje o dosažené praxi, vzdělání, odborných zkouškách a zdravotním stavu. Nedílnou součástí je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance - osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Ze všech dokumentů lze získat výstupy v přehledné a grafické podobě. Dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním údajů. Jsou řazeny v časové posloupnosti a poskytují dokonalý přehled o pracovníkovi. Aplikace umožňuje i hromadné generování a tisk personálních dokumentů. Součástí aplikace je i hodnocení zaměstnanců - porovnávání a sledování vývoje pracovníků prostřednictvím vybraných kritérií. Docházkový systém Elektronický docházkový systém představuje moderní ucelené řešení problematiky docházky. Výsledné údaje jsou následně přímo zpracovatelné aplikací Mzdy. Docházkový systém lze však používat i zcela samostatně. Jádrem systému je intranetová aplikace Docházka, která zajiš uje sběr, zpracování, evidenci docházkových dat a přehled o přítomnosti na pracovišti. Systém umožňuje sledovat příchody a odchody pracovníků, přítomnost pracovníků na pracovišti, přerušení pracovní doby s uvedením důvodu nepřítomnosti. Údaje přenesené ze vstupních terminálů je možné prohlížet, opravovat a doplňovat. Je zde řešena pružná pracovní doba, zadávání přesčasů i různě započítávané pracovní rozvrhy. Na konci měsíce je automaticky spočtena měsíční bilance odpracované i neodpracované doby a podklady vstupují do zpracování mezd. Vzdělávání Pro evidenci účastníků na vzdělávacích akcích a plánování jednotlivých kurzů je určena aplikace Vzdělávání. Pro jednotlivé zaměstnance se může vytvořit plán vzdělávání a vyhodnocovat jeho plnění. U každé vzdělávací akce je seznam účastníků, přednášejících a přehled hrazených nákladů. 6 Profil společnosti Vema

7 Výběrová řízení Administrativní a technickou podporu procesu výběru nových pracovníků zajiš uje aplikace Výběrová řízení. Jejím prostřednictvím lze sledovat uchazeče postupující i vyřazené, jejich korespondenci, probíhající nábor a veškeré události doprovázející výběrové řízení. Systemizace Definuje organizační útvary a jejich vztahy. Současně umožňuje v časové ose vytvářet systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků a rezervovat a obsazovat tato místa. Díky grafickému editoru organizačních schémat lze ke zvolenému datu zobrazovat celou, případně část organizační struktury. Pracovní cesty Intranetová aplikace usnadňuje plánování a evidenci tuzemských i zahraničních pracovních cest. Plánování dovolené Aplikace Plánování a schvalování dovolené nabízí webové rozhraní pro plánování, žádosti a schvalování volna formou workflow procesu. Zaměstnanecké výhody Eviduje čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací jako forma nepeněžního odměňování. Umožňuje vytvářet plán čerpání prostředků ze zaměstnaneckého fondu na libovolný počet let do budoucnosti. Komunikace s Portálem veřejné správy a zdravotními pojiš ovnami Aplikace zprostředkovávají elektronické podávání evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášek /odhlášek k nemocenskému pojištění, hromadného oznámení změn a přehledu plateb pojistného. Ochranné prostředky Jsou určeny pro organizace poskytující zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro výkon jejich povolání. Směrnice Pravidla Metodiky Jedná se o intranetovou aplikaci vnitřních norem společnosti. Workflow Podporuje automatizaci pracovních procesů v organizaci. Přehled aplikací systému EKOS Vema: Účetnictví Nabízí efektivní vedení účetních knih, kompletní zpracování daňové evidence a výkazů, široké možnosti variabilních výstupů a nástrojů pro tvorbu vlastních výkazů i dynamickou analýzu účetních dat. Řeší též dotace a granty. Fakturace Slouží ke zpracování vystavených a přijatých fakturačních dokladů, k pravidelným automatickým úhradám, upomínání a penalizaci faktur, automatickému vytváření vzájemných zápočtů, postoupení pohledávek a evidenci zádržného nebo opravných položek k pohledávkám. Pokladna Zpracovává všechny hotovostní toky organizace v tuzemské i zahraniční měně. Poskytuje okamžitý přehled stavu peněz, počítá kurzové rozdíly. Dlouhodobý a drobný majetek Dvě aplikace zajiš ující snadnou evidenci hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy a podporu inventur s využitím čárových kódů. Nákup a odbyt Zabezpečuje činnosti spojené s pohyby zboží z organizace směrem k odběrateli a od dodavatele směrem do organizace. Banka Zajiš uje automatizaci zpracování bezhotovostních bankovních úhrad ve styku s peněžními ústavy. Poskytuje okamžitý přehled o stavu peněz na bankovních účtech. Sklady Umožňuje přesnou evidenci stavu a veškerých pohybů materiálů, výrobků nebo zboží na skladech, včetně využívání čárových kódů. Profil společnosti Vema 7

8 Služby společnosti Společnost Vema poskytuje rozsáhlé spektrum profesionálních služeb, v rámci kterých je početný tým konzultantů připraven budovat a udržovat informační systém k zákazníkově spokojenosti. Služby jsou členěny na: - implementační služby - operativní služby - školení Implementační služby Implementaci systému předcházejí analýzy dat, procesů a informačních toků. K prověření vhodnosti vybraných aplikací je určena předimplementační studie. Bezpečnostní projekt posuzuje ohrožení provozu systému a ochrany před únikem a zneužitím dat. Vlastní implementace se sestává z implementačního projektu, instalace, konfigurace, akceptačních testů a spuštění do ostrého provozu. Ten je na začátku ještě s asistovaným zpracováním. Operativní služby Operativní služby zahrnují běžnou podporu uživateli v aplikaci v době rutinního provozu. U tohoto typu služeb převažují telefonické konzultace. Jsou řízeny prostřednictvím Call Centra Vema (CCV). Veškeré požadavky mohou uživatelé zadat přes bezplatnou Zelenou linku nebo zapsat pomocí elektronického formuláře na internetu. K dispozici je i vzdálená správa aplikací přes internet. Pro rychlejší přístup k informacím slouží Báze znalostí s návody a popisy známých problémů i jejich řešení. Pro efektivnější komunikaci s uživateli je určen zákaznický web s informacemi a novinkami ze společnosti Vema, přihlašováním na semináře či školení, průběhem řešení požadavků a s Bází znalostí. Pro získání rychlého přehledu o novinkách z oblastí, které zákazníka zajímají, jsou k dispozici Zprávy Vema. Školení Školení jsou rozdělena podle pokročilosti účastníků a využívané aplikace. Rovněž jsou poskytována individuální školení formou konzultace, a to jak v prostorách společnosti Vema, tak i u zákazníka. K novým verzím aplikací pořádáme semináře, kde uživatelům představujeme provedené změny. Každý rok se navíc koná Setkání uživatelů, na němž jsou stávající zákazníci seznámeni s novými či aktualizovanými produkty Vema. Ostatní služby Audit využívání aplikací Vema Cílem je odhalit neefektivnosti ve využívání systému, ke kterému může dojít vlivem změn v organizaci a vývoje aplikací. Dodávka výpočetní techniky a operačních systémů, včetně běžné údržby Archivace mzdových evidenčních listů Prodej výplatních lístků Tisk diskrétních výplatních lístků Prodej a pronájem zařízení na skládání a tlakové lepení výplatních lístků Zelená linka Call Centrum Vema Žlutá linka Dispečer Organizování služeb Uživatel Databáze požadavků Konzultant www rozhraní www prohlížeč Řešení požadavků 8 Profil společnosti Vema

9 Poskytování aplikací formou služby (ASP) Všechny aplikace Vema je možné využívat vzdáleně přes internet jako službu ASP*. Služba je vhodná pro všechny typy uživatelů a je cenově široce dostupná. Společnost Vema, a. s. disponuje potřebným technologickým a odborným potenciálem pro bezpečné a kvalitní poskytování této nejmodernější a velmi perspektivní formy užívání aplikaci. Odpadá Vám: - investice do licencí - instalace nových verzí - péče o data a provoz aplikací - potřeba budování vlastní technické infrastruktury A navíc získáte: - garanci provozu a dostupnosti - vysokou úroveň zabezpečení dat - efektivnější služby - využívání Portálu Vema Ovládání a obsluha aplikací je shodná s lokálním použitím. Princip služeb ASP Vema Princip ASP Vema je velmi jednoduchý. Aplikace i data jsou uložena v zabezpečeném datovém centru a uživatel k nim přistupuje vzdáleně přes internet. Na jeho počítači běží pouze nenáročný tenký klient. Péče o data a provoz aplikací je tak přenesena z uživatele na poskytovatele služby. Uživatel, aniž by se musel o cokoliv starat, se může plně soustředit na svou vlastní práci. V tomto modelu si uživatel nepořizuje licenci užívaných aplikací - jen si pronajímá jejich funkcionalitu. Výhody ASP Vema Uživateli odpadá nutnost instalací nových verzí či aktualizací souborů a získává pro svá cenná data vyspělé archivační mechanismy, ochranu dat proti virům i cizím útokům. Navíc získává ještě velmi efektivní služby - pokud s tím uživatel souhlasí, může konzultant operativně přistoupit k jeho datům a okamžitě pomoci s vyřešením problému. Dostupnost služeb ASP Vema Základem ASP Vema je smluvní garance dostupnosti služby. Garantovaná dostupnost služby je v pracovních dnech od 7.00 do hod. Mimo tuto dobu je však služba také v převážné většině časů plně dostupná s výjimkou pozdních nočních hodin, kdy probíhají pravidelné servisní činnosti. Bezpečnost ASP Vema Celý systém je budován s důrazem na dosažení maximální bezpečnosti dat uživatelů a zajištění nerušeného užívání služby v souladu se smluvními garancemi. Organizačně je provoz zajištěn interní metodikou podle požadavků norem ISO 9001 : Komunikace mezi servery a uživateli je robustně šifrována a používá bezpečné protokoly. Autentizace uživatele probíhá výhradně pomocí certifikátu uloženého v USB nosiči. * Application Service Providing - poskytování aplikačních služeb Profil společnosti Vema 9

10 Externí zpracování mezd Vema Řešení s nejvyšší přidanou hodnotou na trhu Nabízíme outsourcing zpracování mezd Vema na zcela novém principu, který dává uživatelům dříve nemyslitelné možnosti. Hlavním přínosem je vysoká pružnost a operativnost řešení. Díky využití moderních komunikačních technologií má zákazník možnost nahlížet do dat kdykoliv v průběhu zpracování mezd a může si vytisknout i libovolnou sestavu, či ověřit nějaký údaj. To vše je nezávislé na vzdálenosti zpracovávané organizace od společnosti Vema. Zárukou kvality je i tým zkušených specialistů, kteří již dvacet let úspěšně vyvíjí aplikaci Mzdy Vema. Výhody: - smluvní převzetí zodpovědnosti, garance - neustálý přístup všech zaměstnanců ke svým personálním údajům - vysoká míra zabezpečení - plnohodnotný přístup do dat, možnost tisků a analýz - propojení s ostatními aplikacemi HR Vema - ošetření kontrol před úřady - maximální využití komunikačních technologií - centrální řešení pro distribuované firmy - efektivní rozdělení kompetencí - vysoká přidaná hodnota služby - dobrá cena - poskytovatelem je dlouholetý specialista na mzdy Firma Datové centrum Vema Princip řešení Outsourcing zpracování mezd Vema je založen na moderních informačních a komunikačních technologiích. S jejich využitím nabízí uživatelům službu s vysokou přidanou hodnotou. Celý systém služeb je vybudován nad ASP Vema, se kterým mají pozitivní zkušenost již stovky uživatelů. Aplikace Mzdy, na které je výpočet prováděn, běží v datovém centru a přes internet k ní přistupuje jak zpracovatel, tak i zákazník. Toto řešení přináší mnoho výhod. Zákazník může vzdáleně sledovat průběh výpočtu mezd i tisknout požadované sestavy, či nahlížet na libovolné informace ve svých datech. Komunikace je šifrovaná a přístup je chráněný certifikátem. Využití služby ASP umožňuje provozovat všechny ostatní aplikace z rodiny Vema, které s aplikací Mzdy přímo sdílí data - Personalistika, Docházka, Vzdělávání, Systemizace atd. Outsourcing zpracování mezd proto nečiní žádné provozní problémy, které by jinak vyčlenění této agendy mimo organizaci nutně způsobilo. Všechny procesy na sebe stále logicky a plynule navazují a nic se nemusí duplicitně zapisovat do různých agend. Zpracovatel a zpracovávaná organizace mohou být od sebe geograficky velmi vzdáleni, aniž by to mělo negativní dopad na kvalitu služby. Potřebné doklady mohou být zasílány poštou, nebo lépe v elektronické podobě zašifrovaným a podepsaným em. Je zřejmé, že takový systém je velmi efektivní a flexibilní. Internetový portál zdarma Díky internetovému Portálu Vema, který je součástí řešení a je automaticky v ceně, se mohou všichni zaměstnanci zpracovávané organizace podívat v běžném internetovém prohlížeči např. na své výplatní lístky, na stav čerpání dovolené, na bilanci odpracované doby apod. Vedoucí pracovníci mají přístupné i údaje o čerpání mezd svých podřízených, a to i agregované ve struktuře podle podřízených útvarů. Zřetelně se tak šetří komunikace se zpracovatelem, protože informační potřeba jednotlivých pracovníků je pokrývaná okamžitě přímo dostupným informačním systémem. 10 Profil společnosti Vema

11 Reference společnosti Informační systémy Vema využívá v České republice 2700 organizací, ve Slovenské republice 1400 organizací. Podnikatelské subjekty - Agroservis s. r. o., Svodín - ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. - AVG Technologies CZ, s. r. o., Brno - ASSA ABLOY Rychnov, s. r. o. - ČSOB, a. s., Praha - D. K. C. spol. s. r. o., Zvolen - G4S Security Services, a. s., Praha - Papírny Bělá, a. s., Bělá pod Bezdězem - Teplárny Brno, a. s. - TOS KUŘIM - OS, a. s. - UNITED BAKERIES a. s., Brno - Veletrhy Brno, a. s. - VELUX Česká republika, s. r. o., Brno Zdravotnictví - Fakultní nemocnice Hradec Králové - Fakultní nemocnice Ostrava - Fakultní nemocnice Plzeň - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava - Fakultní nemocnice v Motole - Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem - Národný onkologický ústav, Bratislava - Institut klinické a experimentální medicíny, Praha - Psychiatrická léčebna Bohnice - Středomoravská nemocniční, a. s. - Zdravotní ústavy ČR Státní správa a samospráva - Bratislavský samosprávny kraj - Generální finanční ředitelství - Hasičské záchranné sbory v ČR - Kancelária prezidenta SR, Bratislava - Kancelář prezidenta ČR, Praha - Pardubický kraj - Liberecký kraj - Královéhradecký kraj - Magistrát hl. mesta SR, Bratislava - Ministerstvo financí ČR, Praha - Ministerstvo zdravotnictví ČR - Národní památkový ústav, Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - Úřad vlády České republiky, Praha - Trnavský samosprávny kraj, Trnava Školství - Akademie múzických umění v Praze - Biskupské gymnázium v Ostravě - Hotelová škola Teplice - Hotelová akadémia, Šamorín - Obchodní akademie České Budějovice - Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o. - Športové gymnázium, Trnava - Technická univerzita v Liberci - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Univerzita Pardubice - Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Jiné nepodnikatelské subjekty - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha - Arcibiskupství olomoucké, Olomouc - Český hydrometeorologický ústav - Diecézní charita Brno - Generálny biskupský úrad, Bratislava - Městské divadlo Brno - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Všeobecná zdravotní pojiš ovna ČR, Praha - Východočeské divadlo Pardubice - Zoologická zahrada hl. m. Prahy Profil společnosti Vema 11

12 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a 638 Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: Žlutá linka: Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 1329/ Praha 2 tel.: České Budějovice Kamarytova České Budějovice tel.: Olomouc Ibsenova 496/ Olomouc tel.: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/ Plzeň tel.: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A Bratislava IČ: tel.: Call Centrum Vema: Žlutá linka: Registrace požadavků: Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta Banská Bystrica tel.: Vema, a. s.

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

KS mzdy PROFi a KS portál

KS mzdy PROFi a KS portál Personální a mzdové informační systémy KS mzdy PROFi a KS portál mzdy, personalistika, řízení lidských zdrojů www.ksprogram.cz Vytvořeno: 1.3.2016 KS - PROGRAM TÝM 29 15 programátorů a analytiků 9 odborných

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Newsletter 3/2009. Software pro váš úspěch

Newsletter 3/2009. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch 3/2009 Vánoční soutěž Pracovní doba v době vánoc Odborné články Semináře k legislativním změnám Distribuce nových aplikací Novinky v produktech Datové schránky Newsletter Společnost

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

Řízení lidských zdrojů v aplikacích

Řízení lidských zdrojů v aplikacích Řízení lidských zdrojů v aplikacích Ing. Bc. Jaroslav Šmarda, ředitel divize společnosti Vema, a. s., smarda@vema.cz Personální informační systém Společnost Vema se zabývá vývojem informačních systémů

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Software pro váš úspěch 3/2011. Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené.

Software pro váš úspěch 3/2011. Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené. Software pro váš úspěch 3/2011 Jak jsme si vedli v uplynulém roce Komunikace se zdravotními pojiš ovnami Elektronické plánování dovolené Newsletter Naše úspěchy v jubilejním roce Jak jste jistě zaznamenali,

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání Informace pro uchazeče o zaměstnání Produkty a služby společnosti OKsystem a.s. OKsystem je česká softwarová společnost, která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj aplikačních programových systémů, dodávky

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011

Projekt IS Statutárního města Ostrava. Kladno 10. června 2011 Projekt IS Statutárního města Ostrava Kladno 10. června 2011 Ing. Libor Daněk Obchodní ředitel VERA Agenda Úvodní informace Východiska Cíle projektu Realizace Přínosy Projekt IS Statutárního města Ostrava

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy Kompletním IT Počítačové sítě Servery Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Docházkové systémy 2. obsah 3. o nás 4. služby 5.-6. reference 7. technologie 8. benefity 9. systémy

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

SQL Ekonom specializované řešení technické služby

SQL Ekonom specializované řešení technické služby Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom specializované řešení technické služby Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Mgr. Pavel Hemelík 1 FIM UHK: - pravidelné přednášky - spolupráce na projektu inovace učebních plánů - spolupráce při výuce (ORTEX je garantem pro MS CRM) - ORTEX je

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více