Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice organizací má zpracovávány mzdy aplikací Vema Výplaty pro více než zaměstnanců

2 Software pro Váš úspěch Základní údaje společnosti Historie: 1990 VEMA počítače a projektování spol. s r. o. Rok založení: 2000 Vema, a. s. Sídlo firmy: Brno, Okružní 871/3a Pobočky: Praha, Olomouc, České Budějovice, Plzeň Dceřiná společnost: Vema, s. r. o., Bratislava Pobočka: Banská Bystrica Počet pracovníků v ČR: 135 Počet pracovníků v SR: 16 Obrat společnosti Vema za rok 2010: 148 mil. Kč Historie Vznikli jsme jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu jako jedna z prvních ve svém oboru červenec založení společnosti VEMA počítače a projektování spol. s r. o. - První distribuce aplikace na zpracování mezd PAM Vema Vznik ekonomického informačního systému EKOS Vema Mzdy na platformě UNIX. - Vznik pobočky v Praze Vznik pobočky v Olomouci. - Představení aplikace Docházka. - Vznik dceřiné společnosti Vema, s. r. o. v Bratislavě. - Každý devátý zaměstnanec v ČR má mzdu zpracovávanou aplikací Mzdy Vema Založení dceřiné společnosti VEMA Computers & Systems, s. r. o., která zajiš uje v plné šíři služby systémového integrátora. - Nabídka produktů rozšířena o sí ové aplikace a nové produkty Personalistika a Vzdělávání Přechod na 32-bitové aplikace. - Vznik pobočky v Banské Bystrici První instalace komplexního elektronického docházkového systému říjen - vznik společnosti Vema, a. s., do níž byla sloučena VEMA počítače a projektování spol. s r. o. a VEMA Computers & Systems, s. r. o Vytvoření aplikací pod Windows. - Technologie tenkého klienta V3. - Zřízení služby Call Centrum Vema Nové sídlo společnosti v Brně Portálové řešení aplikací Ukončení přechodu aplikací z DOS na Windows. - Vznik pobočky v Českých Budějovicích Zahájení poskytování aplikací formou služby ASP Rozvoj portálových aplikací Certifikace ČSN EN ISO 9001 : První umístění v soutěži TOP 100 IT společností v ČR Nabídka outsourcingu zpracování mezd. - Podpora Eura, duální zobrazení měn Zpřístupnění zákaznického webu. - Otevření pobočky v Plzni Recertifikace ČSN EN ISO 9001 : Certifikace ČSN ISO : Profil společnosti Vema

3 Struktura společnosti Vema, a. s. je rozdělena do tří divizí: - divize Produkt má na starosti vývoj a tvorbu aplikací, - divize Služby zajiš uje služby spojené s implementací a využíváním aplikací u uživatelů, - divize Obchodně-provozní se zabývá ekonomickou, obchodní a administrativní agendou a marketingem a čtyř poboček, jejichž náplní jsou obchodní aktivity a poskytování služeb zákazníkům. Vema, s. r. o. je její dceřinou společností na Slovensku. Získané certifikáty a atesty Úspěšné završení procesu certifikace a atestace potvrzuje, že kvalita našeho softwaru a služeb spojených s jeho využíváním patří mezi naše prvořadé cíle. Společnost Vema vlastní certifikát, že její systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : Předmětem certifikace jsou veškeré procesy návrhu a vývoje informačních systémů, implementace, poradenství, poskytování informačních systémů jako služby a také externí zpracování mezd. Hospodaření společnosti Společnost Vema dosáhla v roce 2010 obratu 148 mil. Kč. Další zárukou kvality je získaný atest, který potvrzuje soulad projektového managementu v oblasti implementace aplikací a služeb u zákazníků s požadavky normy ČSN ISO : Vývoj celkového obratu společnosti Vema (v mil. Kč) Profil společnosti Vema 3

4 Přehled produktů Pro podporu řízení oblasti lidských zdrojů nabízíme aplikace informačního systému HR Vema. Představují řešení pro zpracování mezd, personální práci včetně hodnocení zaměstnanců, elektronický docházkový systém, sledování vzdělávání pracovníků, plánování pracovních míst s tvorbou a tiskem organizačních schémat, výběrová řízení, zaměstnanecké výhody, pracovní cesty s procesem jejich plánování a schvalování apod. Pro podporu řízení ekonomické oblasti a logistiky nabízíme aplikace informačního systému EKOS Vema. Aplikace jsou určeny pro vedení účetnictví a fakturace, komunikaci s bankami, pokladny, majetky, sklady, nákup a odbyt apod. Obě oblasti doplňuje množství výstupních a konverzních modulů. Aplikační architektura Portál Mzdy Personalistika Docházka Vzdělávání Zaměstnanecké výhody Integrovaná datová základna Systemizace Pracovní cesty Plánování dovolené Workflow Výběrová řízení Účetnictví Majetky Ochranné prostředky Fakturace Sklady Směrnice Banka, Pokladna Partneři Vnitřní integrace Vnější integrace 4 Profil společnosti Vema

5 Proč aplikace Vema? Chcete moderní systém? Do našich produktů neustále zapracováváme nové trendy, technologie i nové funkčnosti. Na základě vašich požadavků jsme schopni do aplikací promítnout i individuální změny a vytvořit pro vás specifické výstupy a sestavy. Nebaví vás neustále sledovat legislativní změny? Přenechejte to nám. Garantujeme stálý soulad aplikací s platnou legislativou v ČR i SR. Veškeré legislativní změny se do informačních systémů promítají s předstihem, abyste se mohli včas seznámit s úpravami. Potřebujete využívat personální údaje i v jiných systémech? Zajiš ujeme automatizovanou synchronizaci personálních dat mezi informačním systémem Vema a jinými systémy. Požadujete přístup odkudkoli? S využitím běžného prohlížeče budete mít v portálovém řešení přístup přes internet k vybraným osobním i firemním údajům ve formě webových stránek. Manažeři mají prostřednictvím portálu přístup také k údajům o svých podřízených. Chtějí mít vaši manažeři k dispozici podklady pro řízení na pár kliknutí? Využívejte naše dynamické dokumenty a tabulky. Vše lze prezentovat i formou grafu. Umožňují vám on-line filtrovat data a rozkliknutím odkazů se postupně zanořovat na podrobnější přehledy až do prvotní evidence. Obáváte se ovládání? Všechny aplikace jsme vytvořili tak, abyste je mohli intuitivně ovládat, přehledně a jednoduše v nich zpracovávat data, snadno pracovat s údaji (součty, třídění, zúžení, spojování, vyhledávání atd.) a přizpůsobovat dle vlastní potřeby. Máte potřebu exportů sestav do více formátů? Soubory můžete exportovat do csv, pdf, xls, doc a html. Efektivní propojení aplikací Vema a MS Excel vám umožní aplikace Excelent. Součástí nabídky všech aplikací je generátor sestav. Máte již dost univerzálních produktů? Máme řešení přímo pro vás. Pro každou organizaci jsou typická určitá specifika, proto náš systém nabízíme ve variantách pro podnikatelské subjekty, školství, zdravotnictví, státní správu a samosprávu, jiné nepodnikatelské subjekty. Chybí vám něco? Vzájemně spolupracujícími aplikacemi pokryjeme všechny vaše procesy. Náš systém můžete dle potřeby modulárně rozšiřovat tak, jak to bude vyžadovat růst vaší organizace. Profil společnosti Vema 5

6 Produkty společnosti Informační systém Vema Přehled aplikací systému HR Vema: Mzdy Komplexní zpracování mezd zajiš- uje aplikace Mzdy, kterou jsou zpracovávány mzdy již více než zaměstnancům z organizací v ČR a SR. Zajiš uje úplný výpočet mezd a platů s výstupy pro zdravotní pojiš ovny, správu sociálního zabezpečení, peněžní ústavy a do účetnictví. Aplikace definuje standardy pro jednotlivé typy organizací, které významně usnadňují zpracování. Pro jednoho zaměstnance je možné souběžně zpracovávat více pracovněprávních vztahů. V časové posloupnosti lze zobrazit změny, které u zaměstnance postupně nastávaly, opravy údajů do minulosti vyvolají automatický přepočet hodnot. Lze využívat různé rozvrhy pracovních dob. Automaticky se vypočítávají odměny za odpracovanou dobu s možností dopočítání plného odpracovaného časového fondu zaměstnance. Organizace podléhající zákonu o platu mají řešeny automatické platové postupy. Samozřejmostí je úplný výpočet pro roční zúčtování daně a stanovení daně z příjmu. Personalistika Nabízí evidenci široké škály personálních údajů o zaměstnancích. Při nástupu pracovníka se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah. Kromě osobních dat to jsou i údaje o dosažené praxi, vzdělání, odborných zkouškách a zdravotním stavu. Nedílnou součástí je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance - osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Ze všech dokumentů lze získat výstupy v přehledné a grafické podobě. Dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním údajů. Jsou řazeny v časové posloupnosti a poskytují dokonalý přehled o pracovníkovi. Aplikace umožňuje i hromadné generování a tisk personálních dokumentů. Součástí aplikace je i hodnocení zaměstnanců - porovnávání a sledování vývoje pracovníků prostřednictvím vybraných kritérií. Docházkový systém Elektronický docházkový systém představuje moderní ucelené řešení problematiky docházky. Výsledné údaje jsou následně přímo zpracovatelné aplikací Mzdy. Docházkový systém lze však používat i zcela samostatně. Jádrem systému je intranetová aplikace Docházka, která zajiš uje sběr, zpracování, evidenci docházkových dat a přehled o přítomnosti na pracovišti. Systém umožňuje sledovat příchody a odchody pracovníků, přítomnost pracovníků na pracovišti, přerušení pracovní doby s uvedením důvodu nepřítomnosti. Údaje přenesené ze vstupních terminálů je možné prohlížet, opravovat a doplňovat. Je zde řešena pružná pracovní doba, zadávání přesčasů i různě započítávané pracovní rozvrhy. Na konci měsíce je automaticky spočtena měsíční bilance odpracované i neodpracované doby a podklady vstupují do zpracování mezd. Vzdělávání Pro evidenci účastníků na vzdělávacích akcích a plánování jednotlivých kurzů je určena aplikace Vzdělávání. Pro jednotlivé zaměstnance se může vytvořit plán vzdělávání a vyhodnocovat jeho plnění. U každé vzdělávací akce je seznam účastníků, přednášejících a přehled hrazených nákladů. 6 Profil společnosti Vema

7 Výběrová řízení Administrativní a technickou podporu procesu výběru nových pracovníků zajiš uje aplikace Výběrová řízení. Jejím prostřednictvím lze sledovat uchazeče postupující i vyřazené, jejich korespondenci, probíhající nábor a veškeré události doprovázející výběrové řízení. Systemizace Definuje organizační útvary a jejich vztahy. Současně umožňuje v časové ose vytvářet systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků a rezervovat a obsazovat tato místa. Díky grafickému editoru organizačních schémat lze ke zvolenému datu zobrazovat celou, případně část organizační struktury. Pracovní cesty Intranetová aplikace usnadňuje plánování a evidenci tuzemských i zahraničních pracovních cest. Plánování dovolené Aplikace Plánování a schvalování dovolené nabízí webové rozhraní pro plánování, žádosti a schvalování volna formou workflow procesu. Zaměstnanecké výhody Eviduje čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací jako forma nepeněžního odměňování. Umožňuje vytvářet plán čerpání prostředků ze zaměstnaneckého fondu na libovolný počet let do budoucnosti. Komunikace s Portálem veřejné správy a zdravotními pojiš ovnami Aplikace zprostředkovávají elektronické podávání evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášek /odhlášek k nemocenskému pojištění, hromadného oznámení změn a přehledu plateb pojistného. Ochranné prostředky Jsou určeny pro organizace poskytující zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro výkon jejich povolání. Směrnice Pravidla Metodiky Jedná se o intranetovou aplikaci vnitřních norem společnosti. Workflow Podporuje automatizaci pracovních procesů v organizaci. Přehled aplikací systému EKOS Vema: Účetnictví Nabízí efektivní vedení účetních knih, kompletní zpracování daňové evidence a výkazů, široké možnosti variabilních výstupů a nástrojů pro tvorbu vlastních výkazů i dynamickou analýzu účetních dat. Řeší též dotace a granty. Fakturace Slouží ke zpracování vystavených a přijatých fakturačních dokladů, k pravidelným automatickým úhradám, upomínání a penalizaci faktur, automatickému vytváření vzájemných zápočtů, postoupení pohledávek a evidenci zádržného nebo opravných položek k pohledávkám. Pokladna Zpracovává všechny hotovostní toky organizace v tuzemské i zahraniční měně. Poskytuje okamžitý přehled stavu peněz, počítá kurzové rozdíly. Dlouhodobý a drobný majetek Dvě aplikace zajiš ující snadnou evidenci hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy a podporu inventur s využitím čárových kódů. Nákup a odbyt Zabezpečuje činnosti spojené s pohyby zboží z organizace směrem k odběrateli a od dodavatele směrem do organizace. Banka Zajiš uje automatizaci zpracování bezhotovostních bankovních úhrad ve styku s peněžními ústavy. Poskytuje okamžitý přehled o stavu peněz na bankovních účtech. Sklady Umožňuje přesnou evidenci stavu a veškerých pohybů materiálů, výrobků nebo zboží na skladech, včetně využívání čárových kódů. Profil společnosti Vema 7

8 Služby společnosti Společnost Vema poskytuje rozsáhlé spektrum profesionálních služeb, v rámci kterých je početný tým konzultantů připraven budovat a udržovat informační systém k zákazníkově spokojenosti. Služby jsou členěny na: - implementační služby - operativní služby - školení Implementační služby Implementaci systému předcházejí analýzy dat, procesů a informačních toků. K prověření vhodnosti vybraných aplikací je určena předimplementační studie. Bezpečnostní projekt posuzuje ohrožení provozu systému a ochrany před únikem a zneužitím dat. Vlastní implementace se sestává z implementačního projektu, instalace, konfigurace, akceptačních testů a spuštění do ostrého provozu. Ten je na začátku ještě s asistovaným zpracováním. Operativní služby Operativní služby zahrnují běžnou podporu uživateli v aplikaci v době rutinního provozu. U tohoto typu služeb převažují telefonické konzultace. Jsou řízeny prostřednictvím Call Centra Vema (CCV). Veškeré požadavky mohou uživatelé zadat přes bezplatnou Zelenou linku nebo zapsat pomocí elektronického formuláře na internetu. K dispozici je i vzdálená správa aplikací přes internet. Pro rychlejší přístup k informacím slouží Báze znalostí s návody a popisy známých problémů i jejich řešení. Pro efektivnější komunikaci s uživateli je určen zákaznický web s informacemi a novinkami ze společnosti Vema, přihlašováním na semináře či školení, průběhem řešení požadavků a s Bází znalostí. Pro získání rychlého přehledu o novinkách z oblastí, které zákazníka zajímají, jsou k dispozici Zprávy Vema. Školení Školení jsou rozdělena podle pokročilosti účastníků a využívané aplikace. Rovněž jsou poskytována individuální školení formou konzultace, a to jak v prostorách společnosti Vema, tak i u zákazníka. K novým verzím aplikací pořádáme semináře, kde uživatelům představujeme provedené změny. Každý rok se navíc koná Setkání uživatelů, na němž jsou stávající zákazníci seznámeni s novými či aktualizovanými produkty Vema. Ostatní služby Audit využívání aplikací Vema Cílem je odhalit neefektivnosti ve využívání systému, ke kterému může dojít vlivem změn v organizaci a vývoje aplikací. Dodávka výpočetní techniky a operačních systémů, včetně běžné údržby Archivace mzdových evidenčních listů Prodej výplatních lístků Tisk diskrétních výplatních lístků Prodej a pronájem zařízení na skládání a tlakové lepení výplatních lístků Zelená linka Call Centrum Vema Žlutá linka Dispečer Organizování služeb Uživatel Databáze požadavků Konzultant www rozhraní www prohlížeč Řešení požadavků 8 Profil společnosti Vema

9 Poskytování aplikací formou služby (ASP) Všechny aplikace Vema je možné využívat vzdáleně přes internet jako službu ASP*. Služba je vhodná pro všechny typy uživatelů a je cenově široce dostupná. Společnost Vema, a. s. disponuje potřebným technologickým a odborným potenciálem pro bezpečné a kvalitní poskytování této nejmodernější a velmi perspektivní formy užívání aplikaci. Odpadá Vám: - investice do licencí - instalace nových verzí - péče o data a provoz aplikací - potřeba budování vlastní technické infrastruktury A navíc získáte: - garanci provozu a dostupnosti - vysokou úroveň zabezpečení dat - efektivnější služby - využívání Portálu Vema Ovládání a obsluha aplikací je shodná s lokálním použitím. Princip služeb ASP Vema Princip ASP Vema je velmi jednoduchý. Aplikace i data jsou uložena v zabezpečeném datovém centru a uživatel k nim přistupuje vzdáleně přes internet. Na jeho počítači běží pouze nenáročný tenký klient. Péče o data a provoz aplikací je tak přenesena z uživatele na poskytovatele služby. Uživatel, aniž by se musel o cokoliv starat, se může plně soustředit na svou vlastní práci. V tomto modelu si uživatel nepořizuje licenci užívaných aplikací - jen si pronajímá jejich funkcionalitu. Výhody ASP Vema Uživateli odpadá nutnost instalací nových verzí či aktualizací souborů a získává pro svá cenná data vyspělé archivační mechanismy, ochranu dat proti virům i cizím útokům. Navíc získává ještě velmi efektivní služby - pokud s tím uživatel souhlasí, může konzultant operativně přistoupit k jeho datům a okamžitě pomoci s vyřešením problému. Dostupnost služeb ASP Vema Základem ASP Vema je smluvní garance dostupnosti služby. Garantovaná dostupnost služby je v pracovních dnech od 7.00 do hod. Mimo tuto dobu je však služba také v převážné většině časů plně dostupná s výjimkou pozdních nočních hodin, kdy probíhají pravidelné servisní činnosti. Bezpečnost ASP Vema Celý systém je budován s důrazem na dosažení maximální bezpečnosti dat uživatelů a zajištění nerušeného užívání služby v souladu se smluvními garancemi. Organizačně je provoz zajištěn interní metodikou podle požadavků norem ISO 9001 : Komunikace mezi servery a uživateli je robustně šifrována a používá bezpečné protokoly. Autentizace uživatele probíhá výhradně pomocí certifikátu uloženého v USB nosiči. * Application Service Providing - poskytování aplikačních služeb Profil společnosti Vema 9

10 Externí zpracování mezd Vema Řešení s nejvyšší přidanou hodnotou na trhu Nabízíme outsourcing zpracování mezd Vema na zcela novém principu, který dává uživatelům dříve nemyslitelné možnosti. Hlavním přínosem je vysoká pružnost a operativnost řešení. Díky využití moderních komunikačních technologií má zákazník možnost nahlížet do dat kdykoliv v průběhu zpracování mezd a může si vytisknout i libovolnou sestavu, či ověřit nějaký údaj. To vše je nezávislé na vzdálenosti zpracovávané organizace od společnosti Vema. Zárukou kvality je i tým zkušených specialistů, kteří již dvacet let úspěšně vyvíjí aplikaci Mzdy Vema. Výhody: - smluvní převzetí zodpovědnosti, garance - neustálý přístup všech zaměstnanců ke svým personálním údajům - vysoká míra zabezpečení - plnohodnotný přístup do dat, možnost tisků a analýz - propojení s ostatními aplikacemi HR Vema - ošetření kontrol před úřady - maximální využití komunikačních technologií - centrální řešení pro distribuované firmy - efektivní rozdělení kompetencí - vysoká přidaná hodnota služby - dobrá cena - poskytovatelem je dlouholetý specialista na mzdy Firma Datové centrum Vema Princip řešení Outsourcing zpracování mezd Vema je založen na moderních informačních a komunikačních technologiích. S jejich využitím nabízí uživatelům službu s vysokou přidanou hodnotou. Celý systém služeb je vybudován nad ASP Vema, se kterým mají pozitivní zkušenost již stovky uživatelů. Aplikace Mzdy, na které je výpočet prováděn, běží v datovém centru a přes internet k ní přistupuje jak zpracovatel, tak i zákazník. Toto řešení přináší mnoho výhod. Zákazník může vzdáleně sledovat průběh výpočtu mezd i tisknout požadované sestavy, či nahlížet na libovolné informace ve svých datech. Komunikace je šifrovaná a přístup je chráněný certifikátem. Využití služby ASP umožňuje provozovat všechny ostatní aplikace z rodiny Vema, které s aplikací Mzdy přímo sdílí data - Personalistika, Docházka, Vzdělávání, Systemizace atd. Outsourcing zpracování mezd proto nečiní žádné provozní problémy, které by jinak vyčlenění této agendy mimo organizaci nutně způsobilo. Všechny procesy na sebe stále logicky a plynule navazují a nic se nemusí duplicitně zapisovat do různých agend. Zpracovatel a zpracovávaná organizace mohou být od sebe geograficky velmi vzdáleni, aniž by to mělo negativní dopad na kvalitu služby. Potřebné doklady mohou být zasílány poštou, nebo lépe v elektronické podobě zašifrovaným a podepsaným em. Je zřejmé, že takový systém je velmi efektivní a flexibilní. Internetový portál zdarma Díky internetovému Portálu Vema, který je součástí řešení a je automaticky v ceně, se mohou všichni zaměstnanci zpracovávané organizace podívat v běžném internetovém prohlížeči např. na své výplatní lístky, na stav čerpání dovolené, na bilanci odpracované doby apod. Vedoucí pracovníci mají přístupné i údaje o čerpání mezd svých podřízených, a to i agregované ve struktuře podle podřízených útvarů. Zřetelně se tak šetří komunikace se zpracovatelem, protože informační potřeba jednotlivých pracovníků je pokrývaná okamžitě přímo dostupným informačním systémem. 10 Profil společnosti Vema

11 Reference společnosti Informační systémy Vema využívá v České republice 2700 organizací, ve Slovenské republice 1400 organizací. Podnikatelské subjekty - Agroservis s. r. o., Svodín - ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. - AVG Technologies CZ, s. r. o., Brno - ASSA ABLOY Rychnov, s. r. o. - ČSOB, a. s., Praha - D. K. C. spol. s. r. o., Zvolen - G4S Security Services, a. s., Praha - Papírny Bělá, a. s., Bělá pod Bezdězem - Teplárny Brno, a. s. - TOS KUŘIM - OS, a. s. - UNITED BAKERIES a. s., Brno - Veletrhy Brno, a. s. - VELUX Česká republika, s. r. o., Brno Zdravotnictví - Fakultní nemocnice Hradec Králové - Fakultní nemocnice Ostrava - Fakultní nemocnice Plzeň - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava - Fakultní nemocnice v Motole - Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem - Národný onkologický ústav, Bratislava - Institut klinické a experimentální medicíny, Praha - Psychiatrická léčebna Bohnice - Středomoravská nemocniční, a. s. - Zdravotní ústavy ČR Státní správa a samospráva - Bratislavský samosprávny kraj - Generální finanční ředitelství - Hasičské záchranné sbory v ČR - Kancelária prezidenta SR, Bratislava - Kancelář prezidenta ČR, Praha - Pardubický kraj - Liberecký kraj - Královéhradecký kraj - Magistrát hl. mesta SR, Bratislava - Ministerstvo financí ČR, Praha - Ministerstvo zdravotnictví ČR - Národní památkový ústav, Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - Úřad vlády České republiky, Praha - Trnavský samosprávny kraj, Trnava Školství - Akademie múzických umění v Praze - Biskupské gymnázium v Ostravě - Hotelová škola Teplice - Hotelová akadémia, Šamorín - Obchodní akademie České Budějovice - Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o. - Športové gymnázium, Trnava - Technická univerzita v Liberci - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Univerzita Pardubice - Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Jiné nepodnikatelské subjekty - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha - Arcibiskupství olomoucké, Olomouc - Český hydrometeorologický ústav - Diecézní charita Brno - Generálny biskupský úrad, Bratislava - Městské divadlo Brno - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Všeobecná zdravotní pojiš ovna ČR, Praha - Východočeské divadlo Pardubice - Zoologická zahrada hl. m. Prahy Profil společnosti Vema 11

12 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a 638 Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: Žlutá linka: Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 1329/ Praha 2 tel.: České Budějovice Kamarytova České Budějovice tel.: Olomouc Ibsenova 496/ Olomouc tel.: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/ Plzeň tel.: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A Bratislava IČ: tel.: Call Centrum Vema: Žlutá linka: Registrace požadavků: Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta Banská Bystrica tel.: Vema, a. s.

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58

montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 montáž.indd 1 11.6.2010 10:41:58 Milí přátelé, v letošním roce uběhne právě dvacet let od založení společnosti Vema. Dvacet let je nejen pro člověka, ale také pro společnost dlouhý úsek života. V osobním

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Ročenka IS Orsoft 2008

Ročenka IS Orsoft 2008 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?...

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více