Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice organizací má zpracovávány mzdy aplikací Vema Výplaty pro více než zaměstnanců

2 Software pro Váš úspěch Základní údaje společnosti Historie: 1990 VEMA počítače a projektování spol. s r. o. Rok založení: 2000 Vema, a. s. Sídlo firmy: Brno, Okružní 871/3a Pobočky: Praha, Olomouc, České Budějovice, Plzeň Dceřiná společnost: Vema, s. r. o., Bratislava Pobočka: Banská Bystrica Počet pracovníků v ČR: 135 Počet pracovníků v SR: 16 Obrat společnosti Vema za rok 2010: 148 mil. Kč Historie Vznikli jsme jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu jako jedna z prvních ve svém oboru červenec založení společnosti VEMA počítače a projektování spol. s r. o. - První distribuce aplikace na zpracování mezd PAM Vema Vznik ekonomického informačního systému EKOS Vema Mzdy na platformě UNIX. - Vznik pobočky v Praze Vznik pobočky v Olomouci. - Představení aplikace Docházka. - Vznik dceřiné společnosti Vema, s. r. o. v Bratislavě. - Každý devátý zaměstnanec v ČR má mzdu zpracovávanou aplikací Mzdy Vema Založení dceřiné společnosti VEMA Computers & Systems, s. r. o., která zajiš uje v plné šíři služby systémového integrátora. - Nabídka produktů rozšířena o sí ové aplikace a nové produkty Personalistika a Vzdělávání Přechod na 32-bitové aplikace. - Vznik pobočky v Banské Bystrici První instalace komplexního elektronického docházkového systému říjen - vznik společnosti Vema, a. s., do níž byla sloučena VEMA počítače a projektování spol. s r. o. a VEMA Computers & Systems, s. r. o Vytvoření aplikací pod Windows. - Technologie tenkého klienta V3. - Zřízení služby Call Centrum Vema Nové sídlo společnosti v Brně Portálové řešení aplikací Ukončení přechodu aplikací z DOS na Windows. - Vznik pobočky v Českých Budějovicích Zahájení poskytování aplikací formou služby ASP Rozvoj portálových aplikací Certifikace ČSN EN ISO 9001 : První umístění v soutěži TOP 100 IT společností v ČR Nabídka outsourcingu zpracování mezd. - Podpora Eura, duální zobrazení měn Zpřístupnění zákaznického webu. - Otevření pobočky v Plzni Recertifikace ČSN EN ISO 9001 : Certifikace ČSN ISO : Profil společnosti Vema

3 Struktura společnosti Vema, a. s. je rozdělena do tří divizí: - divize Produkt má na starosti vývoj a tvorbu aplikací, - divize Služby zajiš uje služby spojené s implementací a využíváním aplikací u uživatelů, - divize Obchodně-provozní se zabývá ekonomickou, obchodní a administrativní agendou a marketingem a čtyř poboček, jejichž náplní jsou obchodní aktivity a poskytování služeb zákazníkům. Vema, s. r. o. je její dceřinou společností na Slovensku. Získané certifikáty a atesty Úspěšné završení procesu certifikace a atestace potvrzuje, že kvalita našeho softwaru a služeb spojených s jeho využíváním patří mezi naše prvořadé cíle. Společnost Vema vlastní certifikát, že její systém managementu jakosti je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : Předmětem certifikace jsou veškeré procesy návrhu a vývoje informačních systémů, implementace, poradenství, poskytování informačních systémů jako služby a také externí zpracování mezd. Hospodaření společnosti Společnost Vema dosáhla v roce 2010 obratu 148 mil. Kč. Další zárukou kvality je získaný atest, který potvrzuje soulad projektového managementu v oblasti implementace aplikací a služeb u zákazníků s požadavky normy ČSN ISO : Vývoj celkového obratu společnosti Vema (v mil. Kč) Profil společnosti Vema 3

4 Přehled produktů Pro podporu řízení oblasti lidských zdrojů nabízíme aplikace informačního systému HR Vema. Představují řešení pro zpracování mezd, personální práci včetně hodnocení zaměstnanců, elektronický docházkový systém, sledování vzdělávání pracovníků, plánování pracovních míst s tvorbou a tiskem organizačních schémat, výběrová řízení, zaměstnanecké výhody, pracovní cesty s procesem jejich plánování a schvalování apod. Pro podporu řízení ekonomické oblasti a logistiky nabízíme aplikace informačního systému EKOS Vema. Aplikace jsou určeny pro vedení účetnictví a fakturace, komunikaci s bankami, pokladny, majetky, sklady, nákup a odbyt apod. Obě oblasti doplňuje množství výstupních a konverzních modulů. Aplikační architektura Portál Mzdy Personalistika Docházka Vzdělávání Zaměstnanecké výhody Integrovaná datová základna Systemizace Pracovní cesty Plánování dovolené Workflow Výběrová řízení Účetnictví Majetky Ochranné prostředky Fakturace Sklady Směrnice Banka, Pokladna Partneři Vnitřní integrace Vnější integrace 4 Profil společnosti Vema

5 Proč aplikace Vema? Chcete moderní systém? Do našich produktů neustále zapracováváme nové trendy, technologie i nové funkčnosti. Na základě vašich požadavků jsme schopni do aplikací promítnout i individuální změny a vytvořit pro vás specifické výstupy a sestavy. Nebaví vás neustále sledovat legislativní změny? Přenechejte to nám. Garantujeme stálý soulad aplikací s platnou legislativou v ČR i SR. Veškeré legislativní změny se do informačních systémů promítají s předstihem, abyste se mohli včas seznámit s úpravami. Potřebujete využívat personální údaje i v jiných systémech? Zajiš ujeme automatizovanou synchronizaci personálních dat mezi informačním systémem Vema a jinými systémy. Požadujete přístup odkudkoli? S využitím běžného prohlížeče budete mít v portálovém řešení přístup přes internet k vybraným osobním i firemním údajům ve formě webových stránek. Manažeři mají prostřednictvím portálu přístup také k údajům o svých podřízených. Chtějí mít vaši manažeři k dispozici podklady pro řízení na pár kliknutí? Využívejte naše dynamické dokumenty a tabulky. Vše lze prezentovat i formou grafu. Umožňují vám on-line filtrovat data a rozkliknutím odkazů se postupně zanořovat na podrobnější přehledy až do prvotní evidence. Obáváte se ovládání? Všechny aplikace jsme vytvořili tak, abyste je mohli intuitivně ovládat, přehledně a jednoduše v nich zpracovávat data, snadno pracovat s údaji (součty, třídění, zúžení, spojování, vyhledávání atd.) a přizpůsobovat dle vlastní potřeby. Máte potřebu exportů sestav do více formátů? Soubory můžete exportovat do csv, pdf, xls, doc a html. Efektivní propojení aplikací Vema a MS Excel vám umožní aplikace Excelent. Součástí nabídky všech aplikací je generátor sestav. Máte již dost univerzálních produktů? Máme řešení přímo pro vás. Pro každou organizaci jsou typická určitá specifika, proto náš systém nabízíme ve variantách pro podnikatelské subjekty, školství, zdravotnictví, státní správu a samosprávu, jiné nepodnikatelské subjekty. Chybí vám něco? Vzájemně spolupracujícími aplikacemi pokryjeme všechny vaše procesy. Náš systém můžete dle potřeby modulárně rozšiřovat tak, jak to bude vyžadovat růst vaší organizace. Profil společnosti Vema 5

6 Produkty společnosti Informační systém Vema Přehled aplikací systému HR Vema: Mzdy Komplexní zpracování mezd zajiš- uje aplikace Mzdy, kterou jsou zpracovávány mzdy již více než zaměstnancům z organizací v ČR a SR. Zajiš uje úplný výpočet mezd a platů s výstupy pro zdravotní pojiš ovny, správu sociálního zabezpečení, peněžní ústavy a do účetnictví. Aplikace definuje standardy pro jednotlivé typy organizací, které významně usnadňují zpracování. Pro jednoho zaměstnance je možné souběžně zpracovávat více pracovněprávních vztahů. V časové posloupnosti lze zobrazit změny, které u zaměstnance postupně nastávaly, opravy údajů do minulosti vyvolají automatický přepočet hodnot. Lze využívat různé rozvrhy pracovních dob. Automaticky se vypočítávají odměny za odpracovanou dobu s možností dopočítání plného odpracovaného časového fondu zaměstnance. Organizace podléhající zákonu o platu mají řešeny automatické platové postupy. Samozřejmostí je úplný výpočet pro roční zúčtování daně a stanovení daně z příjmu. Personalistika Nabízí evidenci široké škály personálních údajů o zaměstnancích. Při nástupu pracovníka se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah. Kromě osobních dat to jsou i údaje o dosažené praxi, vzdělání, odborných zkouškách a zdravotním stavu. Nedílnou součástí je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance - osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Ze všech dokumentů lze získat výstupy v přehledné a grafické podobě. Dokumenty jsou vytvářeny podle předem připravených vzorů s automatickým doplňováním údajů. Jsou řazeny v časové posloupnosti a poskytují dokonalý přehled o pracovníkovi. Aplikace umožňuje i hromadné generování a tisk personálních dokumentů. Součástí aplikace je i hodnocení zaměstnanců - porovnávání a sledování vývoje pracovníků prostřednictvím vybraných kritérií. Docházkový systém Elektronický docházkový systém představuje moderní ucelené řešení problematiky docházky. Výsledné údaje jsou následně přímo zpracovatelné aplikací Mzdy. Docházkový systém lze však používat i zcela samostatně. Jádrem systému je intranetová aplikace Docházka, která zajiš uje sběr, zpracování, evidenci docházkových dat a přehled o přítomnosti na pracovišti. Systém umožňuje sledovat příchody a odchody pracovníků, přítomnost pracovníků na pracovišti, přerušení pracovní doby s uvedením důvodu nepřítomnosti. Údaje přenesené ze vstupních terminálů je možné prohlížet, opravovat a doplňovat. Je zde řešena pružná pracovní doba, zadávání přesčasů i různě započítávané pracovní rozvrhy. Na konci měsíce je automaticky spočtena měsíční bilance odpracované i neodpracované doby a podklady vstupují do zpracování mezd. Vzdělávání Pro evidenci účastníků na vzdělávacích akcích a plánování jednotlivých kurzů je určena aplikace Vzdělávání. Pro jednotlivé zaměstnance se může vytvořit plán vzdělávání a vyhodnocovat jeho plnění. U každé vzdělávací akce je seznam účastníků, přednášejících a přehled hrazených nákladů. 6 Profil společnosti Vema

7 Výběrová řízení Administrativní a technickou podporu procesu výběru nových pracovníků zajiš uje aplikace Výběrová řízení. Jejím prostřednictvím lze sledovat uchazeče postupující i vyřazené, jejich korespondenci, probíhající nábor a veškeré události doprovázející výběrové řízení. Systemizace Definuje organizační útvary a jejich vztahy. Současně umožňuje v časové ose vytvářet systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků a rezervovat a obsazovat tato místa. Díky grafickému editoru organizačních schémat lze ke zvolenému datu zobrazovat celou, případně část organizační struktury. Pracovní cesty Intranetová aplikace usnadňuje plánování a evidenci tuzemských i zahraničních pracovních cest. Plánování dovolené Aplikace Plánování a schvalování dovolené nabízí webové rozhraní pro plánování, žádosti a schvalování volna formou workflow procesu. Zaměstnanecké výhody Eviduje čerpání prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny organizací jako forma nepeněžního odměňování. Umožňuje vytvářet plán čerpání prostředků ze zaměstnaneckého fondu na libovolný počet let do budoucnosti. Komunikace s Portálem veřejné správy a zdravotními pojiš ovnami Aplikace zprostředkovávají elektronické podávání evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášek /odhlášek k nemocenskému pojištění, hromadného oznámení změn a přehledu plateb pojistného. Ochranné prostředky Jsou určeny pro organizace poskytující zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro výkon jejich povolání. Směrnice Pravidla Metodiky Jedná se o intranetovou aplikaci vnitřních norem společnosti. Workflow Podporuje automatizaci pracovních procesů v organizaci. Přehled aplikací systému EKOS Vema: Účetnictví Nabízí efektivní vedení účetních knih, kompletní zpracování daňové evidence a výkazů, široké možnosti variabilních výstupů a nástrojů pro tvorbu vlastních výkazů i dynamickou analýzu účetních dat. Řeší též dotace a granty. Fakturace Slouží ke zpracování vystavených a přijatých fakturačních dokladů, k pravidelným automatickým úhradám, upomínání a penalizaci faktur, automatickému vytváření vzájemných zápočtů, postoupení pohledávek a evidenci zádržného nebo opravných položek k pohledávkám. Pokladna Zpracovává všechny hotovostní toky organizace v tuzemské i zahraniční měně. Poskytuje okamžitý přehled stavu peněz, počítá kurzové rozdíly. Dlouhodobý a drobný majetek Dvě aplikace zajiš ující snadnou evidenci hmotného a nehmotného majetku, účetní i daňové odpisy a podporu inventur s využitím čárových kódů. Nákup a odbyt Zabezpečuje činnosti spojené s pohyby zboží z organizace směrem k odběrateli a od dodavatele směrem do organizace. Banka Zajiš uje automatizaci zpracování bezhotovostních bankovních úhrad ve styku s peněžními ústavy. Poskytuje okamžitý přehled o stavu peněz na bankovních účtech. Sklady Umožňuje přesnou evidenci stavu a veškerých pohybů materiálů, výrobků nebo zboží na skladech, včetně využívání čárových kódů. Profil společnosti Vema 7

8 Služby společnosti Společnost Vema poskytuje rozsáhlé spektrum profesionálních služeb, v rámci kterých je početný tým konzultantů připraven budovat a udržovat informační systém k zákazníkově spokojenosti. Služby jsou členěny na: - implementační služby - operativní služby - školení Implementační služby Implementaci systému předcházejí analýzy dat, procesů a informačních toků. K prověření vhodnosti vybraných aplikací je určena předimplementační studie. Bezpečnostní projekt posuzuje ohrožení provozu systému a ochrany před únikem a zneužitím dat. Vlastní implementace se sestává z implementačního projektu, instalace, konfigurace, akceptačních testů a spuštění do ostrého provozu. Ten je na začátku ještě s asistovaným zpracováním. Operativní služby Operativní služby zahrnují běžnou podporu uživateli v aplikaci v době rutinního provozu. U tohoto typu služeb převažují telefonické konzultace. Jsou řízeny prostřednictvím Call Centra Vema (CCV). Veškeré požadavky mohou uživatelé zadat přes bezplatnou Zelenou linku nebo zapsat pomocí elektronického formuláře na internetu. K dispozici je i vzdálená správa aplikací přes internet. Pro rychlejší přístup k informacím slouží Báze znalostí s návody a popisy známých problémů i jejich řešení. Pro efektivnější komunikaci s uživateli je určen zákaznický web s informacemi a novinkami ze společnosti Vema, přihlašováním na semináře či školení, průběhem řešení požadavků a s Bází znalostí. Pro získání rychlého přehledu o novinkách z oblastí, které zákazníka zajímají, jsou k dispozici Zprávy Vema. Školení Školení jsou rozdělena podle pokročilosti účastníků a využívané aplikace. Rovněž jsou poskytována individuální školení formou konzultace, a to jak v prostorách společnosti Vema, tak i u zákazníka. K novým verzím aplikací pořádáme semináře, kde uživatelům představujeme provedené změny. Každý rok se navíc koná Setkání uživatelů, na němž jsou stávající zákazníci seznámeni s novými či aktualizovanými produkty Vema. Ostatní služby Audit využívání aplikací Vema Cílem je odhalit neefektivnosti ve využívání systému, ke kterému může dojít vlivem změn v organizaci a vývoje aplikací. Dodávka výpočetní techniky a operačních systémů, včetně běžné údržby Archivace mzdových evidenčních listů Prodej výplatních lístků Tisk diskrétních výplatních lístků Prodej a pronájem zařízení na skládání a tlakové lepení výplatních lístků Zelená linka Call Centrum Vema Žlutá linka Dispečer Organizování služeb Uživatel Databáze požadavků Konzultant www rozhraní www prohlížeč Řešení požadavků 8 Profil společnosti Vema

9 Poskytování aplikací formou služby (ASP) Všechny aplikace Vema je možné využívat vzdáleně přes internet jako službu ASP*. Služba je vhodná pro všechny typy uživatelů a je cenově široce dostupná. Společnost Vema, a. s. disponuje potřebným technologickým a odborným potenciálem pro bezpečné a kvalitní poskytování této nejmodernější a velmi perspektivní formy užívání aplikaci. Odpadá Vám: - investice do licencí - instalace nových verzí - péče o data a provoz aplikací - potřeba budování vlastní technické infrastruktury A navíc získáte: - garanci provozu a dostupnosti - vysokou úroveň zabezpečení dat - efektivnější služby - využívání Portálu Vema Ovládání a obsluha aplikací je shodná s lokálním použitím. Princip služeb ASP Vema Princip ASP Vema je velmi jednoduchý. Aplikace i data jsou uložena v zabezpečeném datovém centru a uživatel k nim přistupuje vzdáleně přes internet. Na jeho počítači běží pouze nenáročný tenký klient. Péče o data a provoz aplikací je tak přenesena z uživatele na poskytovatele služby. Uživatel, aniž by se musel o cokoliv starat, se může plně soustředit na svou vlastní práci. V tomto modelu si uživatel nepořizuje licenci užívaných aplikací - jen si pronajímá jejich funkcionalitu. Výhody ASP Vema Uživateli odpadá nutnost instalací nových verzí či aktualizací souborů a získává pro svá cenná data vyspělé archivační mechanismy, ochranu dat proti virům i cizím útokům. Navíc získává ještě velmi efektivní služby - pokud s tím uživatel souhlasí, může konzultant operativně přistoupit k jeho datům a okamžitě pomoci s vyřešením problému. Dostupnost služeb ASP Vema Základem ASP Vema je smluvní garance dostupnosti služby. Garantovaná dostupnost služby je v pracovních dnech od 7.00 do hod. Mimo tuto dobu je však služba také v převážné většině časů plně dostupná s výjimkou pozdních nočních hodin, kdy probíhají pravidelné servisní činnosti. Bezpečnost ASP Vema Celý systém je budován s důrazem na dosažení maximální bezpečnosti dat uživatelů a zajištění nerušeného užívání služby v souladu se smluvními garancemi. Organizačně je provoz zajištěn interní metodikou podle požadavků norem ISO 9001 : Komunikace mezi servery a uživateli je robustně šifrována a používá bezpečné protokoly. Autentizace uživatele probíhá výhradně pomocí certifikátu uloženého v USB nosiči. * Application Service Providing - poskytování aplikačních služeb Profil společnosti Vema 9

10 Externí zpracování mezd Vema Řešení s nejvyšší přidanou hodnotou na trhu Nabízíme outsourcing zpracování mezd Vema na zcela novém principu, který dává uživatelům dříve nemyslitelné možnosti. Hlavním přínosem je vysoká pružnost a operativnost řešení. Díky využití moderních komunikačních technologií má zákazník možnost nahlížet do dat kdykoliv v průběhu zpracování mezd a může si vytisknout i libovolnou sestavu, či ověřit nějaký údaj. To vše je nezávislé na vzdálenosti zpracovávané organizace od společnosti Vema. Zárukou kvality je i tým zkušených specialistů, kteří již dvacet let úspěšně vyvíjí aplikaci Mzdy Vema. Výhody: - smluvní převzetí zodpovědnosti, garance - neustálý přístup všech zaměstnanců ke svým personálním údajům - vysoká míra zabezpečení - plnohodnotný přístup do dat, možnost tisků a analýz - propojení s ostatními aplikacemi HR Vema - ošetření kontrol před úřady - maximální využití komunikačních technologií - centrální řešení pro distribuované firmy - efektivní rozdělení kompetencí - vysoká přidaná hodnota služby - dobrá cena - poskytovatelem je dlouholetý specialista na mzdy Firma Datové centrum Vema Princip řešení Outsourcing zpracování mezd Vema je založen na moderních informačních a komunikačních technologiích. S jejich využitím nabízí uživatelům službu s vysokou přidanou hodnotou. Celý systém služeb je vybudován nad ASP Vema, se kterým mají pozitivní zkušenost již stovky uživatelů. Aplikace Mzdy, na které je výpočet prováděn, běží v datovém centru a přes internet k ní přistupuje jak zpracovatel, tak i zákazník. Toto řešení přináší mnoho výhod. Zákazník může vzdáleně sledovat průběh výpočtu mezd i tisknout požadované sestavy, či nahlížet na libovolné informace ve svých datech. Komunikace je šifrovaná a přístup je chráněný certifikátem. Využití služby ASP umožňuje provozovat všechny ostatní aplikace z rodiny Vema, které s aplikací Mzdy přímo sdílí data - Personalistika, Docházka, Vzdělávání, Systemizace atd. Outsourcing zpracování mezd proto nečiní žádné provozní problémy, které by jinak vyčlenění této agendy mimo organizaci nutně způsobilo. Všechny procesy na sebe stále logicky a plynule navazují a nic se nemusí duplicitně zapisovat do různých agend. Zpracovatel a zpracovávaná organizace mohou být od sebe geograficky velmi vzdáleni, aniž by to mělo negativní dopad na kvalitu služby. Potřebné doklady mohou být zasílány poštou, nebo lépe v elektronické podobě zašifrovaným a podepsaným em. Je zřejmé, že takový systém je velmi efektivní a flexibilní. Internetový portál zdarma Díky internetovému Portálu Vema, který je součástí řešení a je automaticky v ceně, se mohou všichni zaměstnanci zpracovávané organizace podívat v běžném internetovém prohlížeči např. na své výplatní lístky, na stav čerpání dovolené, na bilanci odpracované doby apod. Vedoucí pracovníci mají přístupné i údaje o čerpání mezd svých podřízených, a to i agregované ve struktuře podle podřízených útvarů. Zřetelně se tak šetří komunikace se zpracovatelem, protože informační potřeba jednotlivých pracovníků je pokrývaná okamžitě přímo dostupným informačním systémem. 10 Profil společnosti Vema

11 Reference společnosti Informační systémy Vema využívá v České republice 2700 organizací, ve Slovenské republice 1400 organizací. Podnikatelské subjekty - Agroservis s. r. o., Svodín - ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. - AVG Technologies CZ, s. r. o., Brno - ASSA ABLOY Rychnov, s. r. o. - ČSOB, a. s., Praha - D. K. C. spol. s. r. o., Zvolen - G4S Security Services, a. s., Praha - Papírny Bělá, a. s., Bělá pod Bezdězem - Teplárny Brno, a. s. - TOS KUŘIM - OS, a. s. - UNITED BAKERIES a. s., Brno - Veletrhy Brno, a. s. - VELUX Česká republika, s. r. o., Brno Zdravotnictví - Fakultní nemocnice Hradec Králové - Fakultní nemocnice Ostrava - Fakultní nemocnice Plzeň - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava - Fakultní nemocnice v Motole - Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem - Národný onkologický ústav, Bratislava - Institut klinické a experimentální medicíny, Praha - Psychiatrická léčebna Bohnice - Středomoravská nemocniční, a. s. - Zdravotní ústavy ČR Státní správa a samospráva - Bratislavský samosprávny kraj - Generální finanční ředitelství - Hasičské záchranné sbory v ČR - Kancelária prezidenta SR, Bratislava - Kancelář prezidenta ČR, Praha - Pardubický kraj - Liberecký kraj - Královéhradecký kraj - Magistrát hl. mesta SR, Bratislava - Ministerstvo financí ČR, Praha - Ministerstvo zdravotnictví ČR - Národní památkový ústav, Praha - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha - Úřad vlády České republiky, Praha - Trnavský samosprávny kraj, Trnava Školství - Akademie múzických umění v Praze - Biskupské gymnázium v Ostravě - Hotelová škola Teplice - Hotelová akadémia, Šamorín - Obchodní akademie České Budějovice - Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o. - Športové gymnázium, Trnava - Technická univerzita v Liberci - Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Univerzita Pardubice - Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Jiné nepodnikatelské subjekty - Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha - Arcibiskupství olomoucké, Olomouc - Český hydrometeorologický ústav - Diecézní charita Brno - Generálny biskupský úrad, Bratislava - Městské divadlo Brno - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Všeobecná zdravotní pojiš ovna ČR, Praha - Východočeské divadlo Pardubice - Zoologická zahrada hl. m. Prahy Profil společnosti Vema 11

12 Kontakty Česká republika Vema, a. s. Okružní 871/3a 638 Brno IČ: tel.: fax: Call Centrum: Žlutá linka: Zelená linka: Pobočky: Praha LONGIN Business Center Na Rybníčku 1329/ Praha 2 tel.: České Budějovice Kamarytova České Budějovice tel.: Olomouc Ibsenova 496/ Olomouc tel.: Plzeň Šafaříkovy sady 2455/ Plzeň tel.: Slovenská republika Vema, s. r. o. Prievozská 14/A Bratislava IČ: tel.: Call Centrum Vema: Žlutá linka: Registrace požadavků: Pobočka: Banská Bystrica Zvolenská cesta Banská Bystrica tel.: Vema, a. s.

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 13:26 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 22 let péče o zákazníky 3 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

Marketing podnikových informačních systémů a nová pravidla marketingu a PR na internetu. Jaroslav Šmarda

Marketing podnikových informačních systémů a nová pravidla marketingu a PR na internetu. Jaroslav Šmarda Marketing podnikových informačních systémů a nová pravidla marketingu a PR na internetu Jaroslav Šmarda Marketing podnikových IS a nová pravidla marketingu a PR na internetu Funkce marketingu v softwarové

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 11:38 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 20 let péče o zákazníky 6 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 6 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka KS mzdy PROFi Jeden software, komplexní HR Mzdy

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014)

Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Novinky ve verzi 1.14 (datum vydání 2. 4. 2014) Zpracování docházky jako automatizovaná služba Největší novinkou v této verzi aktualizace je zajisté automatizovaná služba zpracování docházky zaměstnanců.

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch 10/2010 Ocenění firemního webu Portál a workflow Vema na SIS 2010 Workshop na konferenci New vision in HR Novinky v aplikaci PAM Levnější výplatní lístky Newsletter Aktuality Navštivte

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Spisová služba a dokumentový systém pro veřejnou správu

Spisová služba a dokumentový systém pro veřejnou správu Spisová služba a dokumentový systém pro veřejnou správu Praha, 29. května 2008 Mgr. Pavel Gráf obsah prezentace O čem bude řeč kdo je ecommerce.cz, a. s. co přesně děláme dokumentový systém SystemIdea

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání Informace pro uchazeče o zaměstnání Produkty a služby společnosti OKsystem a.s. OKsystem je česká softwarová společnost, která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj aplikačních programových systémů, dodávky

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Software pro váš úspěch 1/2009. Semináře a školení Legislativa nemá prázdniny Konference Sponzorované akce Novinky Případová studie.

Software pro váš úspěch 1/2009. Semináře a školení Legislativa nemá prázdniny Konference Sponzorované akce Novinky Případová studie. Software pro váš úspěch 1/2009 Semináře a školení Legislativa nemá prázdniny Konference Sponzorované akce Novinky Případová studie Newsletter Semináře a školení Semináře k nové verzi aplikace Mzdy Vema

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523

OBCHODNÍ MATERIÁL. Identifikační systém. wam4 docházka. MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ. v. 060523 OBCHODNÍ MATERIÁL Identifikační systém wam4 docházka MIKROS, a.s. WWW.MIKROS.CZ v. 060523 Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS, a.s. 3 2. Nabízené řešení identifikačního

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další.

Mzdový program může být rozšířen o personální moduly lékařské prohlídky, vzdělávání, evidence pracovních pomůcek, pracovní místa a další. Mzdy RON SOFTWARE Program MZDY je komplexní software pro zpracování mzdové a personální agendy, vytvořený pro výpočet všech typů mezd. Díky mnohaleté zkušenosti s vývojem mzdových a personálních systémů

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014

Software pro váš úspěch. Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Software pro váš úspěch Říjen 2014 Speciální nabídka pro školy Implementace v ZŠ a MŠ ve Vyšším Brodě evl do Nemocnice Prachatice Budeme na IT pro praxi 2014 Newsle er Speciální nabídka pro školy So ware

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010.

Software pro váš úspěch 12/2010. Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010. Software pro váš úspěch 12/2010 Soutěž o zajímavé ceny Vánoční dárky pro školy Čestná medaile HZS Naše aktivity roku 2010 Newsletter Jsme tu pro Vás i během Vánoc Pracovní doba mezi vánočními svátky zůstává

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy

Kompletním IT. Počítačové sítě. Servery. Počítačové stanice. Tiskárny. Zabezpečovací systémy. Kamerové systémy. Docházkové systémy Kompletním IT Počítačové sítě Servery Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Docházkové systémy 2. obsah 3. o nás 4. služby 5.-6. reference 7. technologie 8. benefity 9. systémy

Více