Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015"

Transkript

1 Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015 Hodnocení projektů z prvního kola soutěže Hodnocení odevzdaných projektů v prvním kole bylo rozděleno podle témat na dvě skupiny. První skupinou byly 4 projekty odevzdané v rámci téma 1: Návrh mobilní aplikace pro cestovatele. Kvalitativní hodnocení prováděli odborníci z oblasti IT. Posouzením projektů došli k závěrům, že všechny projekty odpovídají zadání a drobné nedostatky nemají vliv na výsledky projektu. Druhou skupinou byly projekty odevzdané v rámci téma 2: Komunikace firmy při vstupu na zahraniční trh (6 projektů) a v rámci téma 3: Podnikání ve službách (9 projektů). Hodnocení bylo prováděno pro každé téma ve dvou krocích: 1. Krok: Bodové hodnocení (0 1 bod) při splnění požadavků na formální úpravu odevzdávaného projektu a obsahovou náplň projektu. Kritéria včetně bodů jsou uvedena v příloze 1. Projekty, jež nedosáhly alespoň 18 bodů (v případě téma 2) nebo 19 bodů (v případě téma 3) byly vyřazeny. 2. Krok: Bylo stanoveno výsledné pořadí týmů dle počtu získaných bodů. Z rozhodnutí organizačního a byly pozvány všechny týmy, které splnili minimální bodovou hranici (viz bod 1.) Vyhodnocením bylo pozváno k účasti ve finálovém kole 17 týmů, a to: 1. téma 4 týmy: Eko No. 1; TL1 Šumperk; WebLife; Vitamín CÉ 2. téma 6 týmů: PAČKY; V team; PIXEL; OA Chotěboř; Equinox; Adensam 3. téma 7 týmů: PÉESÁCI; handycaptour; Hotelovka4B; HRS; Final Group OAOL; Clever team; Obchodní akademie Olomouc Částečné nebo nulové hodnocení jednotlivých kritérií v nejčastějších případech bylo zapříčiněno následujícími nedostatky: 1) neuvedení požadovaných informací; 2) nedodržení požadavků na formální úpravu projektu; 3) nevypracování či částečné vypracování požadovaného obsahu projektu. Doporučením pro soutěžící týmy v dalším ročníku je věnovat větší pozornost základním požadavkům na zpracování projektu a splnění všech bodů po obsahové i formální stránce. Ztížíte nám tím hodnocení projektů ; )

2 Hodnocení projektů z finálního kola soutěže Hodnocení projektů ve finále soutěže Business Point 2015 prováděla v rámci každého soutěžního téma 5člená komise hodnotitelů složená z řad akademických pracovníků (odborní asistenti, asistenti), studentů doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Mezi studenty byli přítomni taktéž hodnotitelé, kteří soutěž Business Point absolvovali v minulých ročnících jako soutěžící. Před začátkem prezentací projektů byly členům komisí v rámci jednoho hodnoceného téma předány výtisky všech odevzdaných projektů společně se zadáním soutěžních projektů. Členové komise hodnotili písemné projekty a prezentace týmů v rámci 7 stanovených kritérií na bodové škále 1 5 bodů (1=minimum, 5=maximum, hodnoceno celými body): 1) Písemný projekt dodržení zadání, obsažení všech požadovaných bodů zadání; 2) Písemný projekt hodnocení komplexnosti návrhů; 3) Prezentace dodržení časového limitu prezentace a zapojení všech členů ; 4) Prezentace schopnost sdělit podstatné informace; 5) Prezentace originalita přístupu k řešení zadání; 6) Obhajoba prezentace schopnost členů týmů reagovat na dotazy komise; 7) Reálnost a aplikovatelnost představených návrhů do praxe. Své hodnocení členové komise zapsali do hodnotícího archu, který po ukončení poslední prezentace odevzdali pověřenému členu organizačního. Poslední povinností členů komise po skončení poslední prezentace byla porada, v rámci níž byly diskutovány a shrnuty postřehy a doporučení k jednotlivým prezentacím týmů. Tyto závěry prezentovali týmům předsedové komisí či pověření členové komisí na pořádaném Workshopu ve 13. hodin a odpovídali na případné dotazy soutěžících. Zpracování výsledků hodnocení jednotlivých členů komisí, jejich kontrolu a stanovení výsledného bodového hodnocení každého a určení pořadí prováděli nezávisle na komisi pověření členové organizačního. Vyhodnocení a stanovení finálního pořadí bylo určeno v prvním kroku sestupně na základě průměru získaných bodů všech členů komise. V případě stejné výsledné průměrné hodnoty u dvou či více týmů byl pro stanovení finálního pořadí v druhém kroku použit průměr získaných bodů s vyloučením minimálního a maximálního hodnocení členů u daného. Pokud by nebylo možné ani v tomto kroku určit finální pořadí, rozhodovala by průměrná hodnota bodů hodnotitelů studentů. Pokud by nerozhodla ani tato hodnota, rozhodovala by komise hlasováním. Na základě těchto předem stanovených kroků postupu hodnocení bylo možné stanovit jednoznačně finální pořadí jednotlivých týmů. Celkové bodové hodnocení za jednotlivé členy i výsledné hodnoty jsou uvedeny v přílohách 2 4. Na základě rozhodnutí organizačního nebyl v rámci téma č. 2 jeden tým hodnocen pro porušení pravidel soutěže.

3 Výsledné pořadí z finálního kola soutěže Téma 1: Návrh mobilní aplikace pro cestovatele 1. TL1 Šumperk (387) 2. Eko No. 1 (374) 3. WebLife (389) 4. Vitamín CÉ (391) Téma 2: Komunikace firmy při vstupu na zahraniční trh 1. PIXEL (372) 2. Equinox (386) 3. V team (368) 4. PAČKY (361) 5. OA Chotěboř (373) Adensam (392) Téma 3: Podnikání ve službách 1. Obchodní akademie Olomouc (383) 2. handycaptour (363) 3. Clever team (369) 4. Final Group OAOL (367) 5. Hotelovka 4B (364) 6. HRS (365) 7. PÉESÁCI (362) vítězové jste u nás všichni (R. Zich)

4 č.t. ID Rozsah do 30 stran Řádkování, velikost, font Velikost souboru max. 5 MB Formát pdf a doc Název tématu Název Seznam členů Název školy a kontaktní údaje Registrační číslo Úvod Číslo první strany 1 Východiska Vymezení použitých metod Teoretická východiska Zdroje Závěr Přílohy do rozsahu 10 stran Specifikace trhu Segmentační kritéria Klíčová skupina zákazníků Motivy zákazníků Budoucí potřeby zákazníků Příklad největšího hráče na trhu Popis Kom. mixu u podniku Eko No. 1 Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria TL1 Šumperk Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria WebLife Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria Vitamín CÉ Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria Equinox Tým Identifikace Název projektu Škola Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk Body Soubor Formální náležitosti projektu Titulní list Formální vymezení Trh (T2 a T3) T2 Makroprostředí Oborové prostředí Obsah projektu T3 Market. mix srovnání podniků Příklady trendů na trhu Poznámky Projekt splňuje požadavky na zpracování, navíc obsahuje SWOT analýzu ne zcela vhodně sestavenou V team Obchodní akademie (České Budějovice) 21,5 1 0, Projekt splňuje požadavky na zpracování. Zpětná vazba ve východiscích pro BuPo tým: "Zklamalo nás zadání projektu, protože jsme od něj čekali něco jiného. " Adensam OA Chotěboř Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř Obchodní akademie (Olomouc) 21,5 1 0, ,5 0, ,5 0,5 0 V projektu jsou vymezena základní teoretická východiska a následně prakticky aplikovány dle zadání. Projekt namísto popisu komunikačního mixu jednoho z největších hráčů na trhu navrhuje propagaci pro vlastní fiktivní společnost Projekt navíc obsahuje předtavení fiktivní společnosti PIXEL 18,5 1 0, ,5 0, PIXEL, a.s. nad požadované zadání. Projekt vymezujjící hráče na trhu, obecná kritéria pro Outdoorové SOU a SOŠ SČMSD, PAČKY , , segmentaci, bez charakteristiky zákaznických potřeb a oblečení Znojmo, s. r. o. motivů HRS Hotelová škola (Plzeň) Velice pěkně zpracovaný projekt Clever team Obchodní akademie (České Budějovice) Velice pěkně zpracovaný projekt handycaptour StudyHardCafe Hotelová škola (Plzeň) Velice pěkně zpracovaný projekt Hotelovka4B Final Group OAOL PÉESÁCI Obchodní akademie Olomouc Karmel Kavárna A.T.M.N. Caffé Časovka Studentský projekt Hotelová škola (Plzeň) Velice pěkně zpracovaný projekt Obchodní akademice Olomouc SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. Obchodní akademice Olomouc Integrovaná střední škola (Mladá Boleslav) , , Velice pěkně zpracovaný projekt Projekt splňuje zadání. 20,5 1 0, ,5 0, , ,5 1 1 Projekt splňuje zadání , ,5 0 0, ,5 0 0,5 0,5 1 Projekt odpovídá zadání s nedostatky. Mnohé uvedené grafy v projektu nemají uvedeny ani hodnoty ani kategorie, nelze tedy posoudit výsledky Kaštánci Zdravotnictví Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola (Hradec Králové) , , Doporučení: Vyřadit projekt pro nedodržení zadání. Projekt v rámci téma č. 3: Podnikání ve službách, je zaměřen na oblast zdravotnictví, což je v rozporu se zadáním.

5 Ing. Radek Doskočil, Ph.D. Ing. Karel Doubravský, Ph.D. Ing. Monika Šebestová Aleš Zabloudil Jakub Havelka Název TL1 Šumperk Vitamín CÉ WebLife Eko No. 1 Návrh mobilní aplikace pro cestovatele Výsledné hodnocení týmů Hodnotitelé hodnocení (bez extrémních hodnot) Výsledné pořadí týmů Číslo hodnocení (hodnocení studenty) ,40 28,67 28, ,80 21,33 20, ,80 26,33 25, ,80 27,33 26,00 2

6 Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. Ing. Jana Hornungová, Ph.D. Ing. Jitka Veselá Bc. Anna Kruljacová Jan Vrána Název V team OA Chotěboř PAČKY Equinox PIXEL Adensam Komunikace firmy při vstupu na zahraniční trh Výsledné hodnocení týmů Hodnotitelé hodnocení (bez extrémních hodnot) Výsledné pořadí týmů Číslo hodnocení (hodnocení studenty) ,40 24,33 23, ,20 21,00 21, ,60 22,33 23, ,40 26,00 26, ,80 28,67 27,00 1

7 Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. Ing. Martin Mucha, Ph.D. Ing. Tomáš Rygl Vojtěch Zapletal Alena Fejtová Název Clever team Hotelovka4B Final Group OAOL Obchodní akademie Olomouc handycaptour HRS PÉESÁCI Podnikání ve službách Výsledné hodnocení týmů Hodnotitelé hodnocení (bez extrémních hodnot) Výsledné pořadí týmů Číslo hodnocení (hodnocení studenty) ,60 24,33 26, ,60 23,67 23, ,60 24,33 22, ,20 30,00 30, ,80 23,67 26, ,60 21,67 23, ,80 21,67 22,33 7

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název... 3 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit... 3 4. Studentské

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 IVANA MICHÁLKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013 Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více