Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně"

Transkript

1 Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012

2 Obsah 1. Operační systém MS Windows Základní pojmy OS Popis základních součástí a programů operačního systému Windows Souborový systém Program Průzkumník Windows Vyhledávání objektů Další programy pro práci se souborovým systémem Okruhy tematických otázek

3 1. Operační systém MS Windows 7 Historie Z předchozí kapitoly již známe pojem operační systém. Také víme, k čemu slouží a jaké jsou jeho základní součásti. Operační systém Windows (česky Okna) od firmy Microsoft je dnes nejrozšířenějším (i když ne nejstarším) operačním systémem, který se využívá na pracovních stanicích. Operační systém Windows nejdříve začal vcházet do povědomí jako grafická nadstavba textového OS s názvem MS-DOS. Přes verze Windows 3.0, Windows 95, Windows 98 a Windows ME se vývoj tohoto operačního systému dostal na konec svých možností a bylo nutné jej kompletně přepracovat. Nová verze vycházela ze serverové verze Windows NT. Byl vytvořen systém, který již nebyl závislý na zastaralém MS-DOSu. Vznikla verze Windows Ta přinesla nejen mnoho změn a vylepšení, ale také přinesla spoustu problémů. Problémy byly odstraněny až s verzí Windows XP. Tato verze je prozatím nejdéle používanou. Verze Windows XP vznikla v roce 2001, na začátku roku 2011 ji stále používá téměř 50% uživatelů Windows. Dalším zlomem byl rok 2009, kdy se na scéně (po nevydařené a nedodělané verzi Windows Vista) objevila verze Windows 7. Pracovní plocha OS Windows 3.0 3

4 Pracovní plocha OS Windows XP My se budeme věnovat ovládání a součástem verze systému s označením Windows 7. Tato verze operačního systému je dnes nejvíce rozšířena a také je využívána (kromě jiných OS) v učebnách katedry informatiky PřF UJEP. 2. Základní pojmy OS Přihlášení do systému První verze operačního systému Windows byly jednouživatelské. S postupným rozšiřováním počítačů a počítačových sítí bylo nutné zabezpečit operační systém nejen z pohledu síťového provozu, ale především zabezpečit ochranu soukromých dat jednotlivých uživatelů a uživatelek, a to na počítačích, kde pracovalo více osob. I proto se vycházelo ze serverového víceuživatelského řešení. Každý uživatel, uživatelka nebo skupina má v rámci operačního systému vytvořeno konto. K tomuto kontu se při startu systému přihlašuje. Konto má mnoho parametrů. Nás především bude zajímat, jak se k danému kontu přihlásit. Uvedené obrázky ukazují, jak se do systému přihlásit. K přihlášení do systému je zapotřebí uživatelské jméno (username, login) a většinou heslo (password). Mezi další parametry, které dané konto určuje, patří například: - umístění soukromé složky, - možnosti měnit nastavení operačního systému nebo konta samotného, - využívání systémových prostředků jak v oblasti hardwaru (zápis na DVD mechanice), tak i softwaru (spouštění různých programů například pro přístup k Internetu). 4

5 Grafické přihlášení do systému Systém Windows 7 také obsahuje zvýšenou ochranu vlastních souborů. Tím se má zabránit snadné instalaci viru do operačního systému. Tato ochranná funkce se nazývá Řízení uživatelských účtů (UAC). Pokaždé, když se nějaký program pokusí něco zapsat nebo změnit v chráněných složkách systému, objeví se varovné okno a uživatel musí danou operaci potvrdit nebo zakázat. Jakým způsobem má být tato funkce je možné nastavit v ovládacích panelech, kde je možné nastavit úroveň ochrany. Okno pro potvrzení potenciálně nebezpečné operace Práce s myší Dříve než se podíváme na základní prvky, které se nachází na obrazovce, měli bychom se nejdříve podívat na to, jakým způsobem se pracuje s myší. Myš je zařízení, které usnadňuje práci v grafickém prostředí a umožňuje rychle vykonávat různé úkony na různých místech obrazovky. Aktuální polohu myši na obrazovce určuje tzv. kurzor. Ten může mít různý vzhled podle toho, kde se kurzor právě nachází. Pokud jsme například v textovém editoru, máme kurzory dva. Jeden od myši a druhý, který udává polohu v textu se nazývá textový kurzor. Jeho poloha je zpravidla určena blikající svislou čárou. Standardní myši dnes mají dvě tlačítka s kolečkem uprostřed. Pohyb myši probírat nebudeme, je triviální. Podíváme se spíše na tlačítka myši. 5

6 Jednomu krátkému stisknutí tlačítka myši (levého nebo pravého) se říká klik nebo kliknutí. Kliknutí provádí v každém programu (i jeho části) jinou akci. Dvěma stisknutím tlačítka rychle po sobě se říká dvojklik, nebo také poklepání. Poklepání se používá pro levé tlačítko. Krátké stisknutí pravého tlačítka myši vyvolá místní nabídku, někdy také označovanou jako kontextové menu. Tato nabídka se dá využít v téměř každém programu a nabízí příkazy, které se vztahují buď k programu, nebo jeho části. Stisknutí a držení levého tlačítka myši s následným pohybem se říká přetažení. Otáčení prostředního kolečka se říká rolování (rollování). Slouží pro posouvání dlouhého dokumentu v programu Microsoft Word nebo internetové stránky v internetovém prohlížeči. Prostřední kolečko se dá využít také jako tlačítko. Využívají ho jen některé programy (především ty složitější). Například u výše uvedených programů slouží pro posun v dokumentu bez rolování pouze pohybem myši nahoru a dolů. V dalším textu se dozvíte využití jednotlivých případů. Pracovní plocha Po přihlášení do systému se již spustí samotné grafické rozhraní operačního systému, kterému se říká pracovní plocha. Pracovní plocha je tedy první věc, kterou uvidíme po přihlášení do systému Windows. Na ní lze nalézt ikony, popřípadě samotná okna spuštěných programů. Ikona je malý obrázek, v našem případě umístěný na pracovní ploše, který zastupuje určitý program, funkci systému nebo obecný soubor. Dvojitým kliknutím (poklepáním) na ikonu se spustí odpovídající akce spustí se program, otevře soubor atd. Na plochu můžeme přidávat další prvky tzv. Miniaplikace (anglicky Gadgets). K přidávání miniaplikací se dostaneme, pokud klikneme na ploše pravým tlačítkem myši a vybereme stejnojmenný příkaz. Na ploše můžeme zobrazovat například hodiny, vytížení procesoru nebo kalendář. Další miniaplikace můžeme stáhnout z internetu. Poznámka: Na plochu umisťujeme, pokud je to možné, pouze zástupce (tj. odkazy na programy a jiné soubory). Důvodů je hned několik a některé se dále ve skriptech dozvíte. Pracovní plocha Windows 7 6

7 Pracovní plocha má několik nastavení. K nastavení pracovní plochy se dostaneme, pokud stiskneme pravé tlačítko myši na ploše kdekoliv mimo ikony a hlavní panel. V místní nabídce jsou pro tento účel určené příkazy Přizpůsobit a Rozlišení obrazovky. Pokud vybere položku Rozlišení obrazovky, zobrazí se nám nové okno. Zde můžeme nastavit nejen rozlišení obrazovky, ale i změnit orientaci, přepnout na druhý monitor, nebo identifikovat jednotlivá zobrazovací zařízení. Pokud zvolíme položku Přizpůsobit, otevře se nám okno, kde je možné nastavovat vlastnosti plochy a celkový vzhled operačního systému. Je zde možné zvolit buď některý z připravených motivů (vzhledů), nebo vytvořit a uložit svůj vlastní. V okně máme k dispozici dva druhy motivů. Buď volíme ze základních motivů, nebo volíme z motivů prostředí Aero. Aero je nová technologie, která přináší nové grafické prvky pro zobrazování oken. Umožňuje například měnit průhlednost a barvu okrajů oken, nebo vytvářet náhledy na otevřená okna. Uživatel nebo uživatelka mohou měnit Pozadí plochy nebo vybrat více obrázků a nastavit čas, kdy se mají přepnout. Další možností je Barva oken a jejich průhlednost. Nakonec je možné nastavit zvuky systému a spořič obrazovky. Na levé straně okna máme odkazy na další nastavení, která jsou příbuzná k nastavení obrazovky. Okno pro nastavení vzhledu operačního systému Hlavní panel Hlavní panel se dá rozdělit na tyto základní části: tlačítko Start, seznam otevřených oken, Panel jazyků, Oznamovací oblast (tzv. System tray) a Zobrazit plochu. Pod tlačítkem Start nalezneme seznam naposledy spuštěných programů včetně naposledy otevřených souborů u jednotlivých programů. Nainstalované programy nalezneme pod položkou Všechny programy. Na pravé straně máme rychlé odkazy k různým druhům souborů, tiskárnám, ovládacím panelům atd. V pravé spodní části máme tlačítko pro ovládání vypnutí operačního systému. Vlevo dole najdeme vyhledávací pole. Oproti předchozím verzím operačního systému je vyhledávání velmi účinné. Podrobně se tím budeme zabývat později v této kapitole. Ještě se podíváme blíže na nastavení nabídky Start. K nastavení se dostaneme, když na tlačítku Start stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme možnost Vlastnosti. V otevřeném dialogovém okně můžeme nastavit, jaká akce se provede po kliknutí na tlačítko Vypnout. Další nastavení najdeme pod 7

8 Rozbalovací nabídka pod tlačítkem Start Místní nabídka Průzkumníka Windows tlačítkem Přizpůsobit. Můžeme zjistit počet naposledy spuštěných programů, které se objeví na levé straně nabídky Start. Dále zde nalezneme podrobnou nabídku toho, co se má zobrazit v pravé části nabídky Start, nebo také zde najdeme přepínače pro automatické otvíraní nabídek, pro zvýraznění nově nainstalovaných programů či změny velikosti ikon programů. Pokud chceme mít v seznamu naposledy spuštěných programů aplikaci, kterou spouštíme často, stačí kliknout na ikonu aplikace pravým tlačítkem a zvolit příkaz Připnout k nabídce Start. Aplikace je pak zobrazena vždy v horní části nabídky Start bez ohledu na naposledy spuštěné programy. Stejně můžeme připnout aplikaci na hlavní panel. Stačí vybrat příkaz Připnout na hlavní panel. Ikona se pak objeví v seznamu připnutých aplikací napravo od tlačítka Start. Pokud autoři vytvořili aplikaci, která využívá možností systému Windows 7, je možné po kliknutí pravým tlačítkem na aplikaci volit z různých možností spuštění. Například u Průzkumníka je možné otevřít naposledy otevřené složky. Důležité složky je možné v seznamu připínat stejně jako aplikace v nabídce Start. Pokud máme otevřeno více oken je možné (při zapnuté funkci Aero) nahlížet na jednotlivá okna aplikací. To provedeme tak, že na ikonu aplikace na hlavním panelu najedeme kurzorem myši. Zobrazí se nám náhled (nebo náhledy na danou skupinu oken. Pokud na náhled najedeme kurzorem, všechna okna se minimalizují a vybrané okno se ukáže na pracovní ploše v plné velikosti. K nastavení možností hlavního panelu se dostaneme stiskem pravého tlačítka myši (na hlavním panelu) a zvolením položky Vlastnosti. Stejně se k nastavení dostaneme, pokud provedeme stejný krok jako u nastavování vlastností tlačítka Start (jen vybereme záložku s názvem Hlavní panel). 8

9 Většina přepínačů je intuitivní. Důležitý je přepínač Uzamknout hlavní panel. Pokud není přepínač zaškrtnut, můžeme měnit rozměry a pozici samotného panelu a jeho jednotlivé součásti. Seznam Tlačítka v hlavním panelu nám umožňuje změnit způsob zobrazení spuštěných programů na hlavním panelu. Seskupení znamená, že se zobrazí pouze ikona programu. Náhled na otevřená okna programu Průzkumník Windows Na hlavním panelu se dále nachází Panel jazyků. Stiskem levého tlačítka myši můžeme přepínat mezi nainstalovanými klávesnicemi. V základním nastavení se zde nachází česká a anglická klávesnice. Pravým tlačítkem se dostaneme k vlastnostem nastavení jednotlivých druhů klávesnic. Zde můžeme přidat klávesnice pro jiné jazyky, nebo volit způsob jejich přepínání. Zde je potřeba upozornit na jednu velmi důležitou zkratkovou klávesu, a to je Alt+Shift. Tou totiž můžeme jednotlivé klávesnice přepínat (pokud to není nastaveno jinak). Dialogové okno vlastnosti hlavního panelu 9 Další částí je Oznamovací oblast (System tray). Zde je uveden především aktuální čas. Dále jsou zde ikony spuštěných programů, které běží na pozadí operačního systému. Jsou zde jak systémové programy, tak programy spuštěné uživatelem či uživatelkou. Ze systémových můžeme uvést například antivirový program, ovládání hlasitosti, ovladač pro grafickou kartu a další. Z klasických programů

10 můžeme uvést třeba ICQ nebo Skype. Windows 7 je nastaven tak, aby nedůležité ikony byly skryty. V oznamovací oblasti se objeví pouze malý trojúhelník. Pod ním nalezneme další ikony a volbu Přizpůsobit, která slouží k nastavení, co má být zobrazeno a co má být skryto. Úplně vpravo se nachází malý oddělený pruh Zobrazit plochu, který slouží k zobrazení nebo náhledu na plochu. Pokud na něj najedeme kurzorem myši, všechna okna se minimalizují a zůstanou pouze jejich obrysy. Při posunu kurzoru mimo tuto oblast se okna vrátí do původní polohy. Použijeme to tehdy, pokud chceme jen krátký pohled na pracovní plochu. Pokud na oblast Zobrazit plochu klikneme, okna se minimalizují trvale. Ovládací prvky okna Obecně lze okna rozdělit na dva typy. Prvním typem jsou informační popř. varovná okna. Ta většinou obsahují jen omezené množství ovládacích prvků. Můžete srovnat podle přiložených obrázků. My se podrobněji podíváme na ovládací prvky standardního okna. Zároveň si vysvětlíme, jakým způsobem se s okny pracuje. Příklady dialogových oken výstražné a potvrzovací 10 Okno se skládá z několika základních částí. Na horním okraji se nachází titulková lišta. Zde je uveden název okna popř. nějaká informace, která s oknem souvisí. V případě programů, kde se otevírá nějaký soubor (např. Poznámkový blok, nebo Microsoft Word), je v liště uveden také název otevřeného souboru. Pokud se podíváme do levého horního rohu okna, vidíme ikonu daného programu. Pokud na ni klepneme myší, otevře se nabídka s jednotlivými možnostmi pro práci s oknem. Ty jsou téměř totožné s ovládacími prvky v pravém rohu okna. Obvykle jsou zde tři tlačítka. Ty slouží k zavření okna, obnovení/maximalizac i okna a minimalizaci okna do Hlavního panelu. Obnovení/maximalizace okna je přepínač, který použijeme, pokud máme okno maximalizované a chceme, aby okno mělo přesné rozměry. Rozměry a posun okna nelze měnit, pokud je okno maximalizované. U některých oken je tato funkce zakázaná. Pro samotnou změnu rozměrů stačí najet na okraj okna, kurzor myši se změní na. Pokud podržíme levé tlačítko myši a pohybujeme kurzorem, mění se rozměr okna. Pokud chceme měnit oba rozměry najednou, stačí dojet kurzorem myši na roh okna, kurzor se změní na. Pokud měníme rozměr spodního okraje okna až ke spodnímu okraji obrazovky, okno se roztáhne přes celou výšku obrazovky. Pro pouhý posun okna po ploše najedeme na titulkovou lištu, stiskneme levé tlačítko myši a držíme jej. Pohybem kurzoru myši (přetažením) se okno posouvá spolu s kurzorem. Windows 7 přináší drobné usnadnění práce s okny. Pokud přetáhneme okno k hornímu okraji obrazovky tak, že se kurzor myši dotkne okraje, okno se maximalizuje. Pokud okno přetáhneme na pravý nebo levý okraj obrazovky, okno se roztáhne přesně na polovinu obrazovky. Posledním ulehčením je zatřesení

11 přetahovaným oknem. To způsobí, že se minimalizují všechna ostatní okna kromě toho, které přetahujeme. Pod titulkovou lištou se zpravidla nachází Menu (popř. pás karet, nebo adresa). Menu obsahuje seznam dostupných příkazů v daném programu. Ty jsou rozděleny do jednotlivých kategorií (např. Soubor, Nápověda aj.). Pokud tedy někdo řekne: Příkaz Tisk se nachází v menu Soubor, otevřeme kliknutím položku (menu) Soubor a hledáme příkaz Tisk. Pod menu se nachází panel nástrojů popř. více panelů. Panel nástrojů už známe z Hlavního panelu (panel jazyků). Panel nástrojů obsahuje nejpoužívanější příkazy ve formě ikon v daném programu, které jsou snadno dostupné. Ve složitějších programech např. Microsoft Word, jsou panely rozděleny na kategorie pro lepší přehlednost a možnosti úprav. U panelu nástrojů lze většinou změnit pozice podle toho, jak to nejvíce vyhovuje uživatelce nebo uživateli. My budeme používat balík kancelářských aplikací Microsoft Office Zde je situace trochu jiná. Menu a panely nástrojů částečně splývají a dohromady se nazývají Pás karet. Ovládací prvky okna Poznámkový blok Dalším důležitým prvkem okna je Stavový řádek. Ten už podle názvu informuje o důležitých skutečnostech (například na jaké stránce jsme v dokumentu). V některých programech se ve stavovém řádku ukazuje nápověda k jednotlivým příkazům při procházení příkazů v menu. Pokud program není schopen předat veškeré informace, jsou v okně tzv. posuvníky (např. dlouhý dokument nelze zobrazit na obrazovce celý). Slouží k rychlému posouvání v rámci jednoho okna. Posuvníky mohou být jak svislé tak vodorovné. 3. Popis základních součástí a programů operačního systému Windows 7 Ovládací panely Centrum pro nastavování vlastností systému, komponent a periferií se nazývá Ovládací panely. Najdeme je jako jednu z položek na pravé straně pod tlačítkem Start. Na některá nastavení se podíváme blíže. Některá už známe. Podrobnější vysvětlení k jednotlivým položkám dostaneme, pokud na ikonu najedeme myší a chvilku počkáme. Objeví se doprovodný text. První položkou, kterou známe, je kategorie Vzhled a přizpůsobení. Pokud poklepeme na odkaz Změnit motiv, objeví se stejné okno, jaké jsme měli, když jsme vybrali příkaz Přizpůsobit v místní nabídce na ploše. 11

12 V kategorii Hodiny, jazyk a oblast můžeme měnit nejen nastavení, ale třeba nastavit dvoje hodiny pro různá časová pásma nebo nastavit automatickou aktualizaci času z Internetu. K tomuto nastavení se dostaneme, pokud klikneme na danou kategorii, zvolíme Nastavit čas a datum a přepneme na záložku Čas v Internetu. Pokud se nám čas v počítači rychle rozchází s realitou, můžeme tlačítko Aktualizovat nyní použít pro okamžitou aktualizaci. Do stejného okna se dostaneme, pokud klikneme přímo na čas v oznamovací oblasti a zvolíme Změnit nastavení data a času. Ve stejné kategorii nastavujeme i parametry klávesnice, přidáváme další klávesnice apod. Okno ovládacích panelů Myš můžeme nastavit v kategorii Hardware a zvuk. Následně zvolíme příkaz Myš. Zde můžeme nastavovat různé vlastnosti, jako je rychlost pohybu kurzoru, vzhled kurzoru, rychlost poklepání a další. V této kategorii také máme možnost přidávat tiskárny a nastavovat jednotlivé komponenty a zařízení v počítači. Okno ovládacího panelu pro myš záložka Možnosti ukazatele Přidání tiskárny nalezneme pod příkazem Zařízení a tiskárny. Zde můžeme pomocí příkazu Přidat tiskárnu přidávat novou tiskárnu do systému. Dále můžeme nastavovat tiskárny již nainstalované. Možná jste se již setkali s problémem, že když nastavíme tiskárnu v nějakém programu, po zavření a 12

13 spuštění daného programu měla tiskárna původní nastavení. Pokud změníme nastavení tiskárny přes tuto volbu, vlastnosti tiskárny budou pro všechny programy stejné a zůstanou zachovány i přes vypnutí systému. Základní informace o systému Windows 7 Další důležitou položkou je kategorie Programy a především příkaz Odinstalovat program. Objeví se okno, ve kterém je seznam aktuálně nainstalovaných programů. Zde se programy dají ze systému odinstalovat. Stačí kliknout na program, který chceme odinstalovat, a zvolit možnost Odinstalovat. Spustí se průvodce pro odebrání programu. Nestačí jen smazat položku v nabídce Všechny programy pod tlačítkem Start. Výsledky hledání v nabídce Start V kategorii Systém a zabezpečení nalezneme pod příkazem Systém základní informace o operačním systému a základních komponentách. Pokud chceme nastavit základní parametry systému, jako je název počítače, jeho zařazení v rámci sítě, výkon apod., zvolíme příkaz Upřesnit nastavení systému v levé části okna. Pod položkou Uživatelské účty a zabezpečení rodiny se skrývá jednoduché nastavení pro tvorbu a úpravu uživatelských účtů v rámci operačního systému. Dále pak obsahuje nastavení pro tzv. rodičovskou kontrolu. Ta umožňuje na různých účtech blokovat některé 13

14 aplikace (např. internetový prohlížeč), nastavovat časové limity a další. Pohyb v jednotlivých nastaveních je poměrně složitý. Rychlejším způsobem je zadání hledaného nastavení pro určitou komponentu přímo do vyhledávacího pole v nabídce Start. Objeví se výpis všech prvků (nastavení, souborů, složek nebo programů), které s vyhledaným textem souvisí. Další součásti operačního systému Programy, které jsou součástí operačního systému a pomáhají v různých oblastech, nalezneme v nabídce Všechny programy pod tlačítkem Start ve složce Příslušenství. Opět se na některé z nich podíváme. Dále nalezneme v systému nainstalované i jednoduché hry pro zpestření při práci. Program Malování slouží k jednoduchým úpravám obrázku. Dokáže pracovat i s formátem jpeg, který je velmi rozšířený v digitálních fotoaparátech. Program je poměrně jednoduchý a nehodí se ke složitějším úpravám. Kalkulačka pomáhá s výpočty. V základním nastavení se jedná o jednoduchou kalkulačku. Lze ji však přepnout například na vědeckou, je tak k dispozici velmi slušný nástroj i pro složitější výpočty. Program Poznámkový blok umožní psát jednoduché texty bez pokročilejšího formátování (vzhledu). Program se dá také využít při kopírování internetových stránek do textového editoru a odstraní nechtěné objekty (jako jsou tabulky nebo obrázky). Někdy to velmi usnadní následnou práci s textem. Podobný program je Wordpad, který se nainstaluje v základní instalaci. Dá se velmi dobře využít k psaní jednoduchých textů. Wordpad již základní formátování má, a proto zde již vytvoříme dokument s potřebným vzhledem. Můžeme jej využít, pokud nemáme v počítači k dispozici jiný textový editor (např. Microsoft Word) a potřebujeme napsat a vytisknout text Další důležité programy najdeme ve složce Příslušenství, Systémové nástroje. Velmi důležitý program Mapa znaků umožňuje vkládat do textů znaky, které nenalezneme na klávesnici. Pokud máme problémy se systémem po nainstalování nějakého nového programu, a ty přetrvávají i po následném odebrání programu ze systému, můžeme použít nástroj Obnovení systému. Ten vrací nastavení systému zpět k určitému datu. Program se také často využívá při odstraňování virů z napadeného počítače. Poslední dvojicí programů, na které se podíváme, je Defragmentace a Vyčištění disku. Program Defragmentace disku srovná data, která jsou uložena fyzicky na pevném disku tak, aby se urychlilo jejich načítání. Vyčištění disku slouží k odstraňování přebytečných nebo dočasných dat, která systém při své práci shromažďuje. Použití těchto programů může také částečně urychlit běh systému. F1 F10 Alt+TAB Alt+ESC Alt+F4 Ctrl+F4 Alt+Enter Alt+Mezerník Shift+F10 Alt+ Mezerník Zobrazí nápovědu k aktivní aplikaci Aktivuje panel nabídek v aktivní aplikaci Přepíná mezi otevřenými okny Prochází okny v pořadí, ve kterém byla otevřena Zavře aktivní okno nebo ukončí aktivní program Zavře aktivní dokument v aplikacích, které umožňují současně otevřít více dokumentů Zobrazí vlastnosti vybraného objektu Otevře místní nabídku aktivního okna Zobrazí místní (kontextovou) nabídku pro vybranou položku Zobrazí systémovou nabídku aktivního okna Ctrl+Esc nebo Zobrazí nebo skryje nabídku Start klávesa Windows 14

15 Windows+Tab Windows+Break Windows+D Windows+M Přepíná mezi otevřenými okny s 3D efektem Zobrazí okno Základní vlastnosti systému Zobrazí plochu nebo vrátí okna Minimalizuje všechna okna Windows+Shift+M Obnoví minimalizovaná okna Windows+E Windows+F Ctrl+Windows+F Windows+F1 Windows+L Windows+R Otevře okno Počítač Vyhledá soubor nebo složku Vyhledá počítače Zobrazí nápovědu systému Windows Uzamkne klávesnici Otevře dialogové okno Spustit Klávesové zkratky systému MS Windows 7 4. Souborový systém Dříve, než se podíváme na základní pojmy, jako je soubor, složka, knihovna nebo třeba zástupce, řekneme si něco o samotné struktuře toho, jak jsou data v počítači, resp. na pevném disku, uložena. Jako přirovnání a nastínění jednotlivých pojmů použijeme situaci, kterou všichni víceméně dobře známe. Jedná se o kartotéku v ordinaci lékaře nebo lékařky. Při otevření nové ordinace si začne řadit karty jednotlivých pacientů a pacientek podle abecedy. Dále potřebuje udržovat další informace např. o firmách dodávajících léky. K tomu si zakoupí skříně se zásuvkami. S tím, jak mu pacientky a pacienti přibývají, začne být toto řazení nepřehledné, proto si popíše jednotlivé zásuvky u skříněk počátečními písmeny. Uvnitř zásuvky si může oddělit jednotlivá písmena prázdnými listy, na které si napíše další doplňující informace (třeba druhé písmeno u příjmení). Teď se vrátíme zpět k počítačům. Tam je to totiž velmi podobné. Fyzicky může být pevný disk rozdělen na takzvané oddíly (v přirovnání jsou to jednotlivé skříně). Každý oddíl obsahuje různá data. Kromě označení oddíl se používá i pojem disk, protože operační systém nerozlišuje, zda se využívá jen část fyzického (pevného) disku. Oddíly (disky) jsou označovány velkými písmeny. Disk C je většinou systémový disk, kde jsou data nutná pro běh operačního systému. Zde jsou také programy, které lze na počítači spouštět. Ke každému dalšímu připojenému zařízení např. DVD mechanice nebo flash disku, se přiřazuje také písmeno. Na jednotlivých discích je pak vytvořena stromová struktura jednotlivých složek. Složku si můžeme představit jako jeden šuplík v ordinaci nebo jako prázdnou kartu s doplňujícími informacemi. Stejně jako v ordinaci samotný prázdný list neobsahuje žádná data, složka jen určuje umístění dat v rámci systému/disku/oddílu. Pro složku existuje ještě výraz Adresář, se kterým se můžeme také setkat. Stromovou (adresářovou) strukturou rozumíme skutečnost, že složky mohou obsahovat další složky. Ty pak jsou vnořené do sebe. Zápis dvou do sebe vnořených složek pak vypadá například takto: C:\složka1\složka2\ U operačního systému Windows 7 nalezneme tři základní systémové složky. Složka Windows obsahuje nainstalovaný operační systém. Zde jsou umístěna veškerá data potřebná pro fungování systému. Další složkou je Program Files. Tady jsou umístěny programy, které jsou v systému nainstalované. Poslední složkou je Users. Zde jsou umístěná data jednotlivých uživatelů a uživatelek včetně známé složky Dokumenty. Dalším pojmem je soubor. To jsou již skutečná data (stejně jako karty v ordinaci). Soubory jsou podle svého účelu řazeny do různých složek. Soubor má několik parametrů, nejdůležitějšími je název, velikost, datum vytvoření/úprav souboru. Proto, aby se rozlišily jednotlivé druhy souborů, se k souborům přiřazuje přípona. Ta určuje, zda je soubor spustitelný, zda je to dokument otevíraný, např. v Microsoft Word, nebo nějaký jiný typ souboru. Přípona tedy slouží k tomu, aby byl rozeznán 15

16 druh souboru a systém byl schopen soubor otevřít. Od názvu souboru je oddělena tečkou. V operačním systému Windows 7 je standardně nastaveno, že se přípony známých souborů skrývají. To trochu komplikuje situaci, ale každý soubor je opatřen ikonou, a tak je lze snadno odlišit. Stejně tak druh souboru zjistíme, pokud na něj najedeme myší a počkáme na informační okno, které nám ukáže, o jaký soubor se jedná. Spustitelný soubor (většinou program) má pak specifickou ikonu. Pro zpřesnění uvedeme několik známých přípon. EXE spustitelný program TXT textový soubor bez formátování (napsaný např. v Poznámkovém bloku) DOC (DOCX) textový soubor (dokument) aplikace Microsoft Word (a nejnovější verze Word 2007) XLS (XLSX) tabulka aplikace Microsoft Excel (a nejnovější verze Excel 2007) JPG obrázek ve stejnojmenném formátu Seznam přípon lze nalézt na Internetu. Základní přípony je vhodné znát. 16 V operačních systémech Windows se setkáme velmi často také s pojmem Zástupce. Zástupce je ve své podstatě odkaz na soubor nebo složku, který se umísťuje na viditelné místo (např. na plochu). Příkladem může být samotná složka Dokumenty. Ta je umístěna poměrně hluboko v adresářové struktuře, proto je vytvořen zástupce v nabídce pod tlačítkem Start po otevření položky Počítač. Na ploše se vyskytují zástupci různých programů, ty se vytvoří po instalaci programu do počítače. Ikona zástupce pak obsahuje v levém dolním rohu šipku, která zástupce označuje. Toto označení není povinné, a třeba zástupce složky Dokumenty tuto identifikaci neobsahují. Další pojem, který byl zaveden v systému Windows 7, je Knihovna. Knihovna je podobná zástupci. Odkazuje ale na více složek najednou. Díky knihovnám je možné lépe organizovat podobné druhy souborů, které jsou uložené na více místech Knihovny a jejich nastavení disku. Dříve se musely podobné soubory (např. hudba, filmy nebo obrázky) ukládat do jediné složky, abychom k nim měli jednoduchý přístup. Knihovna může odkazovat na několik složek najednou. Ve Windows 7 jsou připraveny čtyři základní knihovny Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa. Pokud klikneme na knihovnu pravým tlačítkem myši a zvolíme Vlastnosti, v dialogovém okně vidíme, jaké složky knihovna obsahuje. Tlačítkem Zahrnout složku můžeme přidat do knihovny novou složku. Tlačítko Nastavit umístění pro ukládání slouží k označení složky, kam se budou nové soubory ukládat. Další knihovny můžeme vytvářet podobně jako samotné složky.

17 Nakonec si vysvětlíme pojmy, které nesouvisí přímo se souborovým systémem, ale budou použity při výkladu programu Průzkumník. Prvním je pojem položka, v Průzkumníkovi označovaná také jako objekt. Pojem se používá při práci se souborovým systémem, kde se v určité složce vyskytují jak složky, tak i soubory. Položka je pak souhrnný výraz pro oba tyto typy. Dalším pojmem je Koš. Koš je složka, kterou operační systém využívá při mazání v rámci souborového systému. Je určen k tomu, aby si nikdo nesmazal důležitá data z počítače. K práci s košem se dostaneme později. Posledním pojmem je Schránka. To je oblast, kterou využívá operační systém při přesouvání nebo kopírování objektů. Schránka je také určena pro dočasné uložení určitých dat a je společná pro všechny běžící programy, proto je možné použít schránku pro přenos dat mezi programy. Samotný pojem souborový systém je označení pro to, jakým způsobem jsou soubory fyzicky poskládány na pevném disku. Ne vždy je soubor umístěn na disku v jednom kuse. Může se nalézat na různých místech. Základem souborového systému je tabulka, kde jsou zapsány pozice jednotlivých souborů. Souborový systém si pak vytváří tabulku souborů a jejich umístění. Jen pro zajímavost, Windows 7 (i např. Windows XP) používají souborový systém NTFS. Dříve se používal FAT16 a FAT32. Druhý jmenovaný se dnes využívá např. u flash pamětí. 5. Program Průzkumník Windows K práci se složkami a soubory se používá program Průzkumník. Najdeme ho pod tlačítkem Start, Všechny programy a Příslušenství. V dřívějších verzích operačního systému to byla samostatná aplikace. Dnes je stejná jako tzv. Explorer, pouze je zapnuta postranní lišta se složkami. Explorer slouží k procházení nejen disků a jejich složek, ale také k procházení ovládacích panelů a dalších zařízení připojených k počítači. Průzkumníka tak nemusíme hledat ve struktuře všech programů, ale stačí poklepat na ikonu Počítač a otevře se okno Průzkumníka (Exploreru). Můžeme také využít klávesovou zkratku Windows+E. Dříve než se budeme věnovat samotné práci se soubory a složkami, podíváme se blíže na ovládací prvky programu. Po otevření okna vidíme, že okno nemá žádný titulek. V levé horní části máme dvě tlačítka Zpět a Vpřed, která slouží pro pohyb naposledy otevřenými složkami. Vedle tlačítek se nachází Panel Adresa. Ta zpravidla zobrazuje symbolickou cestu ke složce. Pokud klikneme myší za adresu, zobrazí se skutečné umístění v souborovém systému. Když klikneme myší na položku adresy, zobrazí se daná složka. V pravé horní části okna je Pole hledat pro vyhledávání objektů. Vyhledávání probíhá v umístění daném adresou. Pod adresou se nachází Panel příkazů, kde se zobrazuje seznam nejčastěji používaných příkazů. Ty jsou opět vztaženy k umístění, které nám udává adresa. Příkazy se mohou podle umístění velmi lišit. K většině příkazů se dostaneme i pomocí místní nabídky. Napravo od jednotlivých příkazů jsou tři ikony. První slouží ke změně vzhledu seznamu položek. Další tlačítko slouží k zapnutí náhledu na vybranou položku. Poslední tlačítko zobrazuje nápovědu k programu. Na levé straně okna máme Navigační podokno. Zde se zobrazují Oblíbené položky. Ty můžeme podle potřeby přidávat, mazat a jinak upravovat. Dále je zobrazen seznam dostupných knihoven. Pod ním je samotný přehled disků zapojených v počítači. Poslední položkou je seznam zařízení nebo počítačů, ke kterým jsme připojeni v rámci sítě. 17

18 Okno Průzkumníka po otevření položky Počítač Ve spodní části se nachází Podokno podrobností (stavový řádek), který nám poskytuje základní informace buď podle umístění daného adresou, nebo podle vybrané položky v okně. U složky se zobrazí datum poslední změny. Pokud máme vybraný soubor, je zde uvedena také velikost souboru a datum vytvoření. Základní pravidla pro práci v Průzkumníkovi - Kliknutí označí složku nebo soubor. - Dvojklik (klávesa Enter) otevřeme složku nebo spustíme soubor. - Dvojí kliknutí s prodlevou mění název souboru nebo složky (editace názvu). - Kliknutím pravého tlačítka myši zobrazí se místní nabídka. Pro pohyb ve složkách používáme buď tlačítka Zpět, Vpřed. Tlačítko Zpět má zkratkovou klávesu Backspace. Rychlejším způsobem otevření je klikání na jednotlivé složky v postranním panelu v rámci kategorie Počítač. Jednotlivé složky pak lze otevírat buď kliknutím na ikonu trojúhelníku před názvem složky, nebo dvojklikem na název složky. Jednoduchým kliknutím na složku se zobrazí její obsah. Podobně to platí i pro oblíbené položky a knihovny. Pro pohyb v seznamu můžeme využít i klávesnici. Posun probíhá pomocí šipek. Možnosti zobrazení Možnosti zobrazení položek v Průzkumníkovi Máme na výběr několik možných zobrazení. Je v podstatě jedno, jaké použijeme. Důležité je, aby nám vzhled co nejvíce přiblížil potřebné parametry. U dokumentů nás nezajímá příliš jejich vzhled ale spíše velikost. A třeba datum vytvoření. U obrázků nás zajímá více obsah obrázku. Změnu vzhledu položek v okně provádíme kliknutím na tlačítko Zobrazit, které se nachází v pravé horní části okna. Kliknutím přímo na ikonu se zobrazení cyklicky mění. Pokud klikneme na trojúhelník vedle ikony, můžeme zobrazení vybrat. Buď pohybujeme posuvníkem, nebo volíme přímo druh zobrazení. Upozorním pouze na dva druhy zobrazení. Podrobnosti nám usnadní práci, pokud chceme ve složce najít například soubor, u kterého 18

19 neznáme název. Víme však, jakou má velikost, nebo kdy byl změněn či vytvořen. Po přepnutí do tohoto zobrazení se hlavní okno rozdělí na sloupce a můžeme seznam seřadit podle sloupce, na jehož hlavičku klepneme. Šedivý trojúhelník značí, podle jakého sloupce jsou položky aktuálně seřazeny. Toto zobrazení se používá nejčastěji a doporučuji ho využívat. Pokud máme složku s obrázky a nějaký hledáme, využijeme zobrazení Velké/Největší ikony. To nám umožní najít přesně obrázky, které potřebujeme. Toto zobrazení lze využít také k náhledu na filmy. Poznámka: Operační systém Windows 7 si ve výchozím nastavení pamatuje vzhled každé složky samostatně. Může se tedy stát, že v každé složce bude jiný způsob zobrazení. Okno Průzkumníka zobrazení Obsah a zapnutý náhled Další možností jak změnit zobrazení je možnost seskupit soubory podle určitého parametru. Toto se s výhodou dá využít, pokud máme ve složce velké množství souborů a chceme je setřídit. K nastavení seskupení je nutné vyvolat místní nabídku a vybrat položku Seskupit podle. Poté vybereme, podle jakého parametru se mají soubory seskupit. Pokud chceme seskupení zrušit, zvolíme příkaz (není). Vytvoření nové složky a souboru - otevřeme složku, ve které chceme soubor nebo složku vytvořit. - klikneme pravým tlačítkem myši do prostoru, kde se nevyskytuje žádná položka. - z místní nabídky vybereme položku Nový a objeví se seznam typů souborů, Složka a Zástupce. - kliknutím vybereme daný typ. - zadáme název a stiskneme Enter nebo klikneme myší mimo název. Nový soubor lze vytvářet i v programech, které se souborem daného typu pracují. V seznamu nejsou uvedeny všechny druhy souborů, a protože operační systém nezobrazuje v Průzkumníkovi přípony, musíme nejdřív spustit správný program a soubor v něm vytvořit. Zástupce není příliš vhodné výše uvedeným způsobem vytvářet, i když možné to samozřejmě je. Pro vytvoření zástupce je samostatný příkaz v místní nabídce. Stačí pravým tlačítkem myši klepnout na daný objekt (soubor nebo složku) a vybrat příkaz Vytvořit zástupce. V aktuální složce se zástupce vytvoří a pak ho lze přesunout tam, kam potřebujete. Pokud chceme vytvořit zástupce přímo na ploše, stačí v místní nabídce vybrat položku Odeslat a zde již máme příkaz Plocha (vytvořit zástupce). Další možností je přetáhnout soubor na plochu pravým tlačítkem myši a vybrat položku Vytvořit zde zástupce. 19

20 Místní nabídka pro soubor a položka Nový Označování, kopírování a přesun souborů a složek Nejdříve si popíšeme rozdíl mezi kopírováním a přesunem. Při kopírování zůstane na disku v dané složce i původní objekt. Při přesunu se původní objekt smaže. Zde je potřeba mít na paměti, že přesun se provádí pouze přepisem v tabulce souborového systému. Zdrojové soubory pak nelze žádným způsobem obnovit. Podobně to platí, pokud přepisujeme soubor novým souborem se stejným názvem. K původnímu souboru se už nedostaneme. V koši není a nelze ho obnovit ani jinými pokročilými způsoby. Označování objektů v Průzkumníkovi pomocí myši Označování objektů lze provádět třemi způsoby. První způsob je označování myší. Provede se tak, že najedeme kurzorem mimo jakýkoliv objekt. Klasickým přetažením myši nám vznikne obdélník, ve 20

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

ORGANIZACE DAT V PROSTŘEDÍ MS WINDOWS 10

ORGANIZACE DAT V PROSTŘEDÍ MS WINDOWS 10 ORGANIZACE DAT V PROSTŘEDÍ MS WINDOWS 10 Disky, složky, soubory 1. Disky a) označují se písmenem a dvojtečkou A:, B: disketové jednotky C:,... pevné místní disky (někdy disk rozdělený na více oddílů) D:,...

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH09_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start VY_32_INOVACE_In 6.,7.02 Anotace: V prezentaci se žák seznámí s hlavním panelem. Pozná jeho základní části, snadné spuštění, oznamovací oblast. Dále se žák

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH17_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček Základy práce na PC Ing. Jan Roubíček Operační systém Windows VY_32_INOVACE_10_1_01_AP Operační systém Základní prostředí pro práci na počítači Spouštíme z něj další programy (aplikace) kancelářské aplikace

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Správa souborů II průzkumník, zástupci, výměnná média. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

Správa souborů II průzkumník, zástupci, výměnná média. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Správa souborů II průzkumník, zástupci, výměnná média Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Průzkumník okno se soubory program sloužící ke správě souborů a úložišť (disků) funkce

Více

Windows XP. Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře:

Windows XP. Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře: Windows XP Operační systém Windows: Uložen na C:\Windows Důležité adresáře: Program Files nainstalované aplikace, hry apod Documents and Settings (Vista, 7 Users) Data a nastavení jednotlivých uživatelů

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

František Hudek. březen ročník

František Hudek. březen ročník VY_32_INOVACE_FH06_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

František Hudek. duben 2013

František Hudek. duben 2013 VY_32_INOVACE_FH11_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Pracovní plocha. Hlavní panel. Windows I.

Pracovní plocha. Hlavní panel. Windows I. Windows I. Existuje několik druhů operačního systému Windows. Nejčastěji se setkáme např. s verzí Windows XP, novější Windows Vista, ještě novější Windows 7 atd. Všechny verze se ovládají podobně, některé

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Správa souborů soubor, stromová struktura. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

Správa souborů soubor, stromová struktura. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Správa souborů soubor, stromová struktura Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Soubor pojmenovaná uspořádaná skupina dat uložená na nějakém datovém médiu (související data uložená

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

František Hudek. červen ročník

František Hudek. červen ročník VY_32_INOVACE_FH18_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

K1 Základy práce. Mgr. Radek Maca. Makovského 436 Nové Město na Moravě tel /

K1 Základy práce. Mgr. Radek Maca. Makovského 436 Nové Město na Moravě tel / Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K1 Základy práce Mgr. Radek Maca Windows9x - 1 ČÁSTI POČÍTAČOVÉHO PRACOVIŠTĚ HARDWARE 230

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Pracovní list č. 1 Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem Struktura a ovládání programu 1. Titulkový pruh název dokumentu a název spuštěného programu (Microsoft Word) Obrázek 1 Horní

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Konfigurace Windows 7

Konfigurace Windows 7 Konfigurace Windows 7 Klíčové pojmy: Uživatelská a systémová konfigurace, UAC, Rodičovská kontrola. Uživatelská konfigurace Vzhled Grafické rozhraní Aero Nabízí průhlednost, 3D efekty Zvyšuje nároky na

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3 Sociomap Viewer Verze 3 1 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru...... 4 Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:...

Více

Klávesové zkratky pro práci s okny

Klávesové zkratky pro práci s okny VY_32_INOVACE_In 6.,7.03 Klávesové zkratky pro práci s okny Anotace: V prezentaci se žák seznámí s klávesovými zkratkami pro práci s okny. Ve cvičení využívá interaktivní tabuli nebo pracuje na svém žákovském

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Windows II. Poznámka: Klepejme na ikonu, ne na nápis pod ní. Tam by se nám mohlo stát, že to počítač pochopí jako pokyn k přejmenování složky.

Windows II. Poznámka: Klepejme na ikonu, ne na nápis pod ní. Tam by se nám mohlo stát, že to počítač pochopí jako pokyn k přejmenování složky. Windows II. Složka Složka (jinak se jí říká také adresář) slouží k umisťování dat do počítače počítače. Kdyby nebylo složek, měli bychom všechny dokumenty a programy na jednom místě. Místo toho můžeme

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- příloha ŠVP (středně pokročilí 6. - 9. ročník) Metodika pro učitele

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- příloha ŠVP (středně pokročilí 6. - 9. ročník) Metodika pro učitele Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný

Více