Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One"

Transkript

1 Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007

2

3 Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu systému...19 Informace o bezpečnosti...20 Nastavení tiskárny...21 Kontrola obsahu balení...21 Popis částí tiskárny...22 Instalace tiskárny v operačním systému Windows...26 Instalace přídavného zásobníku Příprava tiskárny na faxování...28 Volba připojení faxu Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi v Německu Připojení k telefonu Připojení k záznamníku Připojení k počítači pomocí modemu Použití adaptéru RJ Nastavení pro faxování při zapojení tiskárny za pobočkovou ústřednou Použití digitální telefonní služby Nastavení tiskárny pro použití funkce faxu bez počítače Popis ovládacího panelu...39 Použití ovládacího panelu Instalace ovládacího panelu v jiném jazyce Nastavení displeje pro snadné prohlížení Pohyb v nabídkách ovládacího panelu Popis nabídky Nastavení Instalace softwaru tiskárny...47 Instalace volitelného ovladače XPS (pouze pro uživatele systému Windows Vista)...48 Popis softwaru tiskárny...49 Zapnutí a vypnutí zvukového upozornění...50 Informace o zabezpečení...50 Připojení tiskárny k síti...51 Přehled práce v síti...51 Obsah 3

4 Běžné konfigurace domácí sítě...51 Použití tiskárny v síti...53 Nastavení tiskárny...54 Popis nabídky Nastavení sítě...55 Obecné informace o práci v síti...56 Přiřazení adresy IP Konfigurace adresy IP Zjištění adres IP Vyhledání MAC adresy Tisk stránky s nastavením sítě Instalace tiskárny do dalších počítačů v síti Vyhledání tiskárny/tiskového serveru umístěných ve vzdálených podsítích Práce v bezdrátové síti...58 Typy bezdrátových sítí Informace potřebné pro nastavení tiskárny pro bezdrátovou síť Instalace tiskárny v bezdrátové síti Vysvětlení barev kontrolky indikátoru Wi-Fi Změna nastavení bezdrátové sítě po instalaci (pouze pro uživatele systému Windows) Zjištění intenzity signálu Proč potřebuji instalační kabel? Práce v pevné síti...62 Instalace tiskárny v pevné síti (Ethernet) Rady k použití síťových adaptérů Rozšířené nastavení bezdrátového připojení...63 Vytvoření bezdrátové sítě ad hoc pomocí systému Windows Přidání tiskárny do existující bezdrátové sítě ad hoc pomocí systému Windows Přepínání připojení...65 Přepínání mezi připojením k bezdrátové síti a připojením k pevné síti (Ethernet)...65 Přepínání mezi připojením USB a připojením k bezdrátové síti Přepínání mezi připojením USB a připojením k pevné síti (Ethernet) Připojení tiskárny přímo k počítači...68 Připojení tiskárny přímo k počítači pomocí kabelu USB Sdílení tiskárny v prostředí Windows Ruční konfigurace síťové tiskárny...69 Obnovení výchozích továrních nastavení interního tiskového serveru...70 Vkládání papíru a originálních dokumentů...71 Vkládání různých typů papíru do zásobníku Vložení papíru do zásobníku Kapacity papíru pro zásobník Vkládání obálek nebo fotografického papíru 10 x 15 cm (4 x 6 palců) do zásobníku Vložení štítků do zásobníku Obsah 4

5 Vložení karet do zásobníku Vložení průhledných fólií do zásobníku Vložení nažehlovacích fólií do zásobníku Vložení papíru vlastní velikosti do zásobníku Vložení nekonečného papíru do zásobníku Použití podavače malých médií...81 Použití automatického senzoru typu papíru...82 Vložení přídavného zásobníku Popis a použití spojování zásobníků...85 Kapacity papíru pro přídavný zásobník Popis nabídky Manipulace s papírem...87 Položení originálních dokumentů na skleněnou plochu skeneru...88 Vkládání originálních dokumentů do podavače ADF...90 Tisk...92 Tisk základních dokumentů...92 Tisk dokumentu Použití karet okna Předvolby tisku Tisk webové stránky Tisk fotografií nebo obrázků z webové stránky Tisk více kopií dokumentu Tisk skládaných kopií Tisk poslední stránky jako první (v obráceném pořadí) Tisk více stránek na jeden list Tisk s pomocí vodotisků Tisk textových souborů z paměťové karty nebo jednotky paměti flash Pozastavení tiskových úloh Rušení tiskových úloh Tisk speciálních dokumentů...99 Výběr kompatibilních speciálních typů papíru Tisk obálek Tisk karet Tisk dokumentu jako plakátu Tisk obrázku jako plakátu Tisk knihy Sestavení knihy Tisk na papír vlastní velikosti Tisk na nažehlovací fólie Tisk průhledných fólií Tisk na nekonečný papír Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) Popis funkce oboustranného tisku Obsah 5

6 Automatický tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) Ruční tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) Změna nastavení tiskárny Uložení a odstranění nastavení tisku Popis nabídky Výchozí nastavení tiskárny Obnovení výchozích továrních nastavení softwaru tiskárny Popis nabídky Možnosti funkce Tisk souborů Obnovení výchozích továrních nastavení Uložení nastavení Tisk pomocí technologie Bluetooth Vložení adaptéru Bluetooth Nastavení režimu Bluetooth Tisk pomocí Bluetooth Popis nabídky Výchozí nastavení Bluetooth Práce s fotografiemi Načítání a správa fotografií Vložení paměťové karty Vložení jednotky paměti flash Popis nabídky Režim fotografické karty Popis nabídky Výchozí nastavení tisku pomocí PictBridge Popis nabídky Výchozí nastavení fotografií Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače pomocí ovládacího panelu Přenos všech fotografií z paměťové karty pomocí počítače Přenos vybraných fotografií z paměťové karty pomocí počítače Přenos vybraných fotografií z disku CD nebo jednotky paměti flash pomocí počítače Přenos fotografií z paměťové karty na jednotku paměti flash Změna předvoleb dočasných souborů programu Productivity Studio Změna předvoleb prohledávaných složek programu Productivity Studio Změna předvoleb knihovny programu Productivity Studio Změna nastavení přenosu programu Productivity Studio Úpravy fotografií Úpravy fotografií pomocí ovládacího panelu Popis nabídky Režim úprav fotografií Oříznutí fotografie Otočení fotografie Změna rozlišení/velikosti fotografie Použití Automatických oprav jedním klepnutím u fotografie Odstranění efektu červených očí z fotografie Rozostření a zaostření fotografie Vylepšení fotografie Zlepšení kvality tisku fotografií pomocí Předvoleb tisku Změna odstínu / sytosti fotografie Změna hodnoty gamma fotografie nebo obrázku Obsah 6

7 Odstranění skvrn z fotografie Změna nastavení jasu/kontrastu fotografie Použití barevného efektu ve fotografii Změna nastavení Expozice fotografie Odstranění vlnitých vzorů z naskenovaných fotografií, časopisů nebo novin Tisk fotografií Tisk fotografie nebo vybraných fotografií Tisk všech fotografií z paměťového zařízení Tisk fotografií uložených v paměťovém zařízení pomocí korektury Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí funkce DPOF Tisk fotografií z disku CD nebo z vyměnitelného zařízení pomocí počítače Zobrazení a tisk fotografií z programu Productivity Studio Tisk Balíčků fotografií Vytváření fotografických pohlednic Vytvoření prezentace Vytvoření a zobrazení prezentace Zobrazení prezentace fotografií na displeji ovládacího panelu Kopírování Kopírování Popis nabídky Režim Kopírování Změna výchozího nastavení kopírování Vytvoření barevné nebo černobílé kopie Kopírování na obě strany papíru (oboustranný tisk) Kopírování fotografií Kopírování více fotografií pomocí počítače Nastavení kvality kopírování Zesvětlení nebo ztmavení kopie Skládání kopií pomocí ovládacího panelu Opakování obrázku na jedné stránce Kopírování více stránek na jeden list Zvětšení nebo zmenšení obrázku Zrušení úlohy kopírování Skenování Skenování dokumentu Popis nabídky Režim Skenování Změna výchozího nastavení skenování Skenování dokumentu pomocí počítače Obsah 7

8 Skenování textu za účelem úprav Skenování obrázků za účelem úprav Skenování fotografie do části Práce s dokumenty a fotografiemi Skenování více fotografií najednou pomocí počítače Barevné nebo černobílé skenování Vytvoření souboru PDF z naskenovaného dokumentu Zrušení úlohy skenování Přizpůsobení nastavení skenování pomocí počítače Skenování do počítače přes síť pomocí ovládacího panelu Uložení naskenovaného obrázku do počítače Skenování ostrých obrázků z časopisů nebo novin Změna nastavení skenování programu Productivity Studio Přidání souboru k ové zprávě Přidání nového naskenovaného obrázku do ové zprávy Skenování dokumentů nebo obrázků do elektronické pošty Změna předvoleb obrazovky El. pošta programu Productivity Studio Faxování pomocí ovládacího panelu Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu Zadání faxového čísla Odeslání faxu s poslechem hovoru (Volba se zavěšeným sluchátkem) Odeslání distribuovaného faxu v určený čas Příjem faxu pomocí ovládacího panelu Ruční příjem faxu Automatický příjem faxu Zapnutí automatického příjmu Použití ID volajícího z ovládacího panelu Příjem faxu pomocí záznamníku Přeposílání faxů Tisk faxu na obě strany papíru Přizpůsobení nastavení volby pomocí ovládacího panelu Popis nabídky Režim faxování Popis nabídky Nastavení faxování Použití telefonního seznamu ovládacího panelu Nastavení předvolby Nastavení rozdílného vyzvánění Nastavení pro faxování při zapojení tiskárny za pobočkovou ústřednou Nastavení počtu vyzvánění před automatickým příjmem faxu Správa faxů pomocí ovládacího panelu Obsah 8

9 Nastavení zápatí faxu Vytvoření úvodní stránky faxu pomocí ovládacího panelu Tisk zpráv o faxových spojeních Tisk Seznamu nastavení faxování Blokování nechtěných změn v nastavení faxu Blokování nevyžádaných faxů Faxování pomocí počítače Odeslání faxu pomocí počítače Odeslání faxu pomocí softwaru Odesílání a správa faxů pomocí softwaru Faxové funkce Příjem faxu pomocí počítače Automatický příjem faxu Nastavení kódu ručního příjmu faxu Použití ID volajícího ze softwaru Přeposílání faxů Přizpůsobení nastavení volby pomocí počítače Použití telefonního seznamu z počítače Přidání kontaktu do telefonního seznamu Nastavení předvolby Nastavení rozdílného vyzvánění Nastavení počtu vyzvánění před automatickým příjmem faxu Nastavení rychlé volby Správa faxů pomocí počítače Přizpůsobení nastavení pomocí Nástroje pro nastavení faxu Změna informací o uživateli na úvodní stránce faxu Tisk přehledu faxových spojení Blokování nevyžádaných faxů Údržba tiskárny Popis nabídky Údržba Instalace tiskových kazet Vyjmutí použité tiskové kazety Doplňování tiskových kazet Použití originálních tiskových kazet Lexmark Zlepšení kvality tisku Vyrovnání tiskových kazet Čištění trysek tiskové kazety Otření trysek a kontaktů tiskové kazety Uchovávání tiskových kazet Vyjmutí tiskárny ze základny zásobníku Obsah 9

10 Čištění skleněné plochy skeneru Čištění vnějšku tiskárny Objednání spotřebního materiálu Objednání tiskových kazet Objednávání papíru a dalšího spotřebního materiálu Řešení problémů Řešení problémů s instalací Na displeji je zobrazen nesprávný jazyk Tlačítko Napájení nesvítí Software se nenainstaluje Stránku nelze vytisknout Řešení problémů s komunikací tiskárny Popis úrovní varování Odebrání a opětovná instalace softwaru Povolení portu USB Kontrola nastavení portu Zásobník 2 nefunguje správně Řešení problémů se sítí Řešení problémů s bezdrátovou sítí Řešení obecných problémů se sítí Kontrola portů tiskárny Kontrola názvu sítě Kontrola přístupového bodu příkazem ping Otestování tiskárny příkazem ping Spuštění nástroje pro konfiguraci bezdrátové sítě Řešení problémů s tiskem Při tisku z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge se fotografie 4 x 6 palců (10 x 15 cm) tisknou pouze zčásti Zlepšení kvality tisku Špatná kvalita tisku textu a grafiky Špatná kvalita tisku na okrajích stránky Pomalý tisk Během automatického oboustranného tisku se rozmazává inkoust Dokumenty nebo fotografie se tisknou jen zčásti Rozmazané či poškrábané fotografie Kontrola tiskových kazet Hladiny inkoustu zdánlivě neodpovídají Inkoust se spotřebovává velmi rychle Tisknou se prázdné nebo nesprávné stránky Znaky chybí nebo se vyskytují neočekávaně Vytištěné barvy jsou bledé nebo se liší od barev na obrazovce Lesklé fotografické papíry nebo průhledné fólie se lepí k sobě Obsah 10

11 Stránka se tiskne jiným písmem Tisk je příliš tmavý nebo rozmazaný Vytištěné znaky mají nesprávný tvar nebo jsou špatně zarovnány Vytištěné stránky obsahují střídavě pruhy světlého a tmavého tisku Průhledné fólie nebo fotografie obsahují bílé čáry Svislé rovné čáry nejsou hladké V grafice nebo ve spojitých černých oblastech se vyskytují bílé čáry Kontrola stavu tiskárny Nastavení se neuložilo Kontrola připravenosti tiskárny Řešení potíží s písmy Tiskárna je zaneprázdněna jinou úlohou Je zobrazen stav Připravena nebo Zaneprázdněna, probíhá tisk Tisk zkušební stránky Zkušební stránka se nevytiskne Externí tiskový server nefunguje Odebrání externího tiskového serveru Kabel není připojen, je uvolněný nebo poškozený Tiskárna je zapojena, ale netiskne Tiskárna se pokouší o tisk do souboru Tiskárna nekomunikuje s počítači v síti typu peer-to-peer Tiskárna nemůže komunikovat s počítačem Problémy při kopírování, skenování nebo faxování Je připojena špatná tiskárna Aktualizace softwaru tiskárny Obousměrná komunikace nefunguje Špatná kvalita tisku nebo špatný výstup Nelze tisknout z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge Nelze tisknout ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru Postup při odstranění a prevenci zablokování papíru Jednotka pro oboustranný tisk nefunguje správně Nepodporovaná velikost papíru/nepodporovaný typ papíru Ruční oboustranný tisk Zablokování papíru v tiskárně Nesprávné zavádění papíru nebo speciálních médií Tiskárna nepodává papír, obálky nebo speciální média Zablokování nekonečného papíru Papír se stále zablokovává Zablokování papíru v podavači ADF Zablokování papíru v jednotce pro oboustranný tisk Zablokovaný papír v zásobníku 1 nebo v přídavném zásobníku Zablokovaný papír v podavači malých médií Řešení problémů s paměťovou kartou Obsah 11

12 Paměťovou kartu nelze vložit Po vložení paměťové karty se nic nestane Nelze tisknout dokumenty z paměťové karty nebo jednotky paměti flash Řešení problémů s kopírováním Kopírování nereaguje Jednotku skeneru nelze zavřít Špatná kvalita kopie Kopírovaný dokument neodpovídá originálnímu dokumentu Dokumenty nebo fotografie se kopírují jen zčásti Řešení problémů se skenováním Skener nereaguje Skenování se nezdařilo Skenování trvá příliš dlouho nebo dojde k zablokování počítače Špatná kvalita naskenovaného obrázku Dokumenty nebo fotografie se skenují jen zčásti Nelze skenovat do počítače přes síť Řešení problémů s faxováním Fax nelze odeslat nebo přijmout Faxy lze odesílat, ale ne přijímat Faxy lze přijmout, ale nelze je odeslat Tiskárna přijme prázdný fax Přijatý fax je nekvalitně vytištěn Informace o ID volajícího není zobrazena Chyba faxu Chyba vzdáleného faxu Telefonní linka je obsazená Chyba telefonní linky Připojení selhalo Nepodporovaná velikost papíru Nepodporovaný režim faxování Neodpovídá Chyba převodu Převod se nezdařil Chybové zprávy na displeji tiskárny Chyba vyrovnání Chyba kazety (1102, 1203, 1204 nebo 120F) Nízká hladina černého, barevného nebo fotografického inkoustu Uvolnění zablokovaného nosiče Otevřený kryt Chyba Chyba levé/pravé tiskové kazety Nesprávná levá/pravá tisková kazeta Chybí levá/pravá kazeta Chyba paměti Obsah 12

13 Nebyla rozpoznána korektura Žádné informace o korektuře Nebyly zjištěny žádné platné soubory fotografií Chyba velikosti nebo typu papíru Chyba velikosti papíru nebo fotografie Chyba komunikace PictBridge Vyjměte kartu fotoaparátu Některé fotografie byly z karty odstraněny hostitelem Při čtení paměťové karty došlo k problému Chyba založení papíru Zásobník papíru byl odebrán Zablokování nosiče Chyba korektury Neshoda papíru Chybové zprávy na obrazovce počítače Vymazání chybových zpráv Chybí levá nebo pravá kazeta Komunikace nefunguje Obecný problém s tiskem Dochází inkoust Nedostatek paměti Oprava chyby tisku Na paměťové kartě jsou nepodporované typy souborů Zablokování papíru Bylo nalezeno více zařízení All-In-One Chyba tisku souborů Došel papír Neplatné zařízení Nebyl rozpoznán žádný ovladač TWAIN Výběr ovladače TWAIN Není instalován tiskový ovladač aplikace Faxové funkce Poznámky Informace o produktu Poznámky k vydání Prohlášení o shodě pro rádiová zařízení podle směrnic EU Spotřeba energie Slovník síťových termínů Rejstřík Obsah 13

14 14

15 Vyhledání informací o tiskárně Vyhledání informací o tiskárně Rychlá instalace Popis List Rychlá instalace obsahuje pokyny k instalaci hardwaru a softwaru. Kde je najdete Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark Příručka Začínáme Popis V Příručce Začínáme najdete pokyny pro instalaci tiskárny a základní pokyny pro její používání. Kde je najdete Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark Vyhledání informací o tiskárně 15

16 Uživatelská příručka Popis Kde je najdete V Uživatelské příručce najdete pokyny pro používání tiskárny a další informace, například: Používání softwaru (v operačních systémech Windows) Vložení papíru Tisk Práce s fotografiemi Skenování (pokud ho tiskárna podporuje) Kopírování (pokud ho tiskárna podporuje) Faxování (pokud ho tiskárna podporuje) Údržba tiskárny Připojení tiskárny k síti (pokud ho tiskárna podporuje) Řešení problémů s tiskem, kopírováním, skenováním, faxováním, zablokovaným papírem nebo nesprávným zaváděním Poznámka: Pokud tiskárna podporuje operační systémy Macintosh, podívejte se do Uživatelské příručky pro uživatele systémů Macintosh na disku CD- ROM Uživatelská příručka. Můžete se rovněž podívat do nápovědy pro systém Mac: 1 From the Finder desktop, double-click the Lexmark 9500 Series folder. 2 Poklepejte na ikonu Nápovědy tiskárny. Středisko řešení Lexmark Uživatelská příručka ve verzi nápovědy se nainstaluje při instalaci softwaru tiskárny. 1 Postupujte jedním z následujících způsobů: V systému Windows Vista klepněte na tlačítko. V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start. 2 Click Programs or All Programs Lexmark 9500 Series. 3 Klepněte na položku Uživatelská příručka. Pokud se vám nepodaří zobrazit Uživatelskou příručku pomocí předchozích kroků, postupujte následovně: 1 Vložte instalační disk CD-ROM pro systém Windows. Zobrazí se instalační obrazovka. Poznámka: V případě potřeby klepněte na tlačítko Všechny programy Spustit. V systému Windows XP a starších verzích klepněte na tlačítko Start Spustit a zadejte příkaz D:\setup, kde D je označení vaší jednotky CD-ROM. 2 Klepněte na příkaz Dokumentace. 3 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou příručku (zahrnuje Řešení problémů s instalací). 4 Klepněte na tlačítko Ano. Na obrazovce se zobrazí Uživatelská příručka. Tisknutelnou verzi Uživatelské příručky naleznete na disku CD-ROM Uživatelská příručka, který byl přiložen v balení tiskárny. Tento dokument najdete na webové stránce společnosti Lexmark Popis Software Středisko řešení Lexmark je obsažen na disku CD. Nainstaluje se spolu s dalším softwarem když připojíte tiskárnu k počítači. Kde je najdete Otevření Střediska řešení Lexmark: 1 Postupujte jedním z následujících způsobů: V systému Windows Vista klepněte na tlačítko. V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start. 2 Click Programs or All Programs Lexmark 9500 Series. 3 Vyberte položku Středisko řešení Lexmark.. Vyhledání informací o tiskárně 16

17 Podpora zákazníků Popis Kde je najdete (Severní Amerika) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Telefonická podpora Volejte na číslo: USA: Pondělí-pátek (8:00-23:00 vých. času) Sobota (12:00-18:00 vých. času) Kanada: Anglicky Pondělí-pátek (8:00-23:00 vých. času) Sobota (12:00-18:00 vých. času) Francouzsky Pondělí-pátek (09:00-19:00 vých. času) Mexiko: Pondělí-pátek (8:00-20:00 vých. času) Poznámka: Telefonní čísla a pracovní doba podpory mohou být bez ohlášení změněny. Nejnovější telefonní čísla k dispozici naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Telefonní čísla a hodiny poskytované podpory se mohou lišit podle země a regionu. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz na zákaznickou podporu. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. ová podpora Informace o ové podpoře najdete na našich webových stránkách: 1 Klepněte na odkaz Technická podpora. 2 Klepněte na položku Technická podpora. 3 Vyberte řadu vaší tiskárny. 4 Vyberte model vaší tiskárny. 5 V části Související odkazy klepněte na odkaz Kontaktujte nás. 6 Vyplňte formulář a potom klepněte na tlačítko Odeslat požadavek. ová podpora se liší podle země a regionu a nemusí být vždy k dispozici. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz na zákaznickou podporu. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Vyhledání informací o tiskárně 17

18 Omezená záruka Popis Kde je najdete (USA) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Informace o omezené záruce Společnost Lexmark International, Inc. poskytuje omezenou záruku na to, že použitý materiál a způsob zpracování této tiskárny budou bez závad po dobu 12 měsíců od původního data zakoupení. Chcete-li si přečíst omezení a podmínky této omezené záruky, přečtěte si Prohlášení o omezené záruce, které je přiloženo k této tiskárně nebo zveřejněno na adrese 1 Klepněte na odkaz Technická podpora. 2 Klepněte na položku Warranty Information. 3 V části Statement of Limited Warranty klepněte na Inkjet & All-In-One Printers. 4 Celou záruku lze procházet pomocí posuvníku. Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu. Viz tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou. Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když nás budete kontaktovat: Číslo typu zařízení Sériové číslo Datum zakoupení Místo nákupu Vyhledání informací o tiskárně 18

19 Poznámka k operačnímu systému Poznámka k operačnímu systému Všechny vlastnosti a funkce jsou závislé na operačním systému. Celkový popis: Uživatelé systému Windows Viz Uživatelská příručka. Uživatelé systému Macintosh Pokud Váš výrobek podporuje systém Macintosh, podívejte se do nápovědy pro počítače Mac, která je součástí softwaru k tiskárně. Poznámka k operačnímu systému 19

20 Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel schválený výrobcem. Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti produktu a je snadno přístupná. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něho těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Při špatném zacházení s napájecím kabelem hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Stav napájecího kabelu pravidelně kontrolujte. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky. Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Společnost Lexmark neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM: Nepoužívejte faxové funkce za bouřky. Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky. TYTO POKYNY SI ULOŽTE. Informace o bezpečnosti 20

21 Nastavení tiskárny Kontrola obsahu balení Název Popis 1 Černá tisková kazeta Kazety, které se instalují do tiskárny 2 Barevná tisková kazeta Poznámka: Kombinace kazet se liší podle zakoupeného produktu. 3 Telefonní šňůra Určeno pro faxování. Další informace o připojení této šňůry naleznete v části Volba připojení faxu na str. 28. Telefonní šňůra může vypadat jinak než šňůra na obrázku. 4 Napájecí kabel Připojuje se k portu napájecího zdroje umístěnému na zadní straně tiskárny. Poznámka: Kabel napájení může vypadat jinak než kabel na obrázku. 5 Instalační kabel Dočasně spojuje tiskárnu s počítačem při některých způsobech instalace. 6 Rychlá instalace Pokyny pro počáteční nastavení 7 Příručka Začínáme Vytištěná knížka, která slouží jako návod. Poznámka: Kompletní informace pro uživatele naleznete v tisknutelném formátu v Uživatelské příručce na disku CD-ROM. Nastavení tiskárny 21

22 Název 8 Instalační disky CD se softwarem pro systém Windows a Macintosh Popis Instalační software tiskárny Elektronická Uživatelská příručka s nápovědou pro systém Windows a Macintosh 9 Uživatelská příručka na disku CD-ROM Úplné Uživatelské příručky pro uživatele systémů Windows a Macintosh v tisknutelném formátu Popis částí tiskárny Část 11 Použití 1 Horní kryt Přístup ke skleněné ploše skeneru 2 Skleněná plocha skeneru Kopírování, skenování, faxování nebo odebrání položky 3 Podavač ADF (automatický podavač dokumentů) Kopírování, skenování nebo faxování vícestránkových dokumentů ve formátu Letter, Legal a A4 4 Zásobník podavače ADF Do podavače ADF vkládejte originální dokumenty pro rychlé kopírování, skenování nebo faxování vícestránkových dokumentů. Poznámka: Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé obrázky ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru. 5 Vodicí lišta podavače ADF Pomáhá rovně zavádět papír do podavače ADF. 6 Výstupní zásobník podavače ADF Zachycuje dokumenty vystupující z podavače ADF. Nastavení tiskárny 22

23 CF/MD Část Použití 7 Otvory pro paměťové karty a port PictBridge Slouží ke vložení paměťové karty a připojení jednotky paměti flash nebo digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge k tiskárně. 8 Ovládací panel Ovládání tiskárny Další informace naleznete v části Použití ovládacího panelu na str Výstupní zásobník papíru Uložení papírů po vytištění 10 Zásobník papíru (zásobník 1) Vložte papír. Vytištěný papír vystupuje na horní stranu zásobníku Podavač malých médií Slouží ke vkládání obálek, fotografického papíru 10 x 15 cm (4 x 6 palců) a jiných karet malých velikostí. 1 SD/MMC MS XD 2 PictBridge 3 Otvory 1 High Capacity Secure Digital (s adaptérem) Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo (s adaptérem) Memory Stick PRO Duo (s adaptérem) Micro Secure Digital (s adaptérem) (Micro SD) Mini Secure Digital (s adaptérem) (Mini SD) MultiMedia card (MMC) MultiMedia Card pro mobilní použití (s adaptérem) (MMCmobile) Reduced Size MultiMedia Card (s adaptérem) (RS-MMC) Secure Digital (SD) xd-picture xd-picture Card (typ H) xd-picture Card (typ M) Nastavení tiskárny 23

24 Otvory 2 Compact Flash Typ I a Typ II Microdrive 3 Port PictBridge slouží k připojení digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge, jednotky paměti flash nebo adaptéru Bluetooth k tiskárně. Pokud jste zakoupili a nainstalovali přídavný zásobník 2, plně sestavená tiskárna s jednotlivými částmi vypadá následovně Základna zásobníku 2 2 Přídavný zásobník 2 Nastavení tiskárny 24

25 Část Použití 1 Jednotka skeneru Přístup k tiskovým kazetám 2 Nosič tiskové kazety Instalace, výměna nebo vyjmutí tiskové kazety 3 Port sítě Ethernet Umožňuje připojit počítač k jinému počítači, k místní síti nebo k externímu DSL modemu či kabelovému modemu. 4 Port LINE Slouží k připojení tiskárny k funkční telefonní lince, aby bylo možné odesílat a přijímat faxy. Aby bylo možné přijmout příchozí faxová volání, tiskárna musí být připojena k telefonní lince. Poznámka: K portu LINE nepřipojujte další zařízení a k tiskárně nepřipojujte DSL či ISDN linku, ani kabelový modem. 5 Port EXT Slouží k připojení dalších zařízení k tiskárně, například datového modemu, faxmodemu, telefonu nebo záznamníku. Tato metoda připojení nemusí být ve všech zemích a oblastech k dispozici. Poznámka: Abyste se dostali k tomuto portu, musíte vyjmout konektor. 6 Port USB Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB Výstraha nebezpečí poškození: Nedotýkejte se portu USB kromě připojování nebo odpojování kabelu USB nebo instalačního kabelu. 7 Jednotka pro oboustranný tisk Automatický tisk na obě strany papíru Chcete-li odstranit zablokovaný papír, vytáhněte jednotku pro oboustranný tisk. 8 Zdroj napájení s portem Připojení tiskárny k napájení. Zapojte napájecí kabel do zdroje napájení v zadní části tiskárny a potom do elektrické zásuvky. 9 Interní bezdrátový tiskový server Zajišťuje komunikaci s ostatními zařízeními v bezdrátové síti. Nastavení tiskárny 25

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více