9300 Series All-In-One

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9300 Series All-In-One"

Transkript

1 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí kabel schválený výrobcem. Připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky, která se nachází v blízkosti produktu a je snadno přístupná. Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11). Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Společnost Lexmark neodpovídá za použití jiných náhradních dílů. VÝSTRAHY Výrobek neumisťujte a nepoužívejte v blízkosti vody a na vlhkých místech. Výrobek neinstalujte a nepoužívejte ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájecího kabelu nebo telefonního kabelu) za bouřky. Je-li k výrobku připojen telefon, nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v blízkosti místa úniku. TYTO POKYNY SI ULOŽTE. Poznámka k operačnímu systému Všechny vlastnosti a funkce jsou závislé na operačním systému. Celkový popis: Uživatelé systému Windows Viz Uživatelská příručka. Uživatelé systému Macintosh Pokud Váš výrobek podporuje systém Macintosh, podívejte se do nápovědy pro počítače Mac, která je součástí softwaru k tiskárně.

3 Obsah Vyhledání informací o tiskárně...11 Nastavení tiskárny...15 Kontrola obsahu balení...15 Instalace ovládacího panelu v jiném jazyce...16 Nastavení displeje pro snadné prohlížení...17 Instalace přídavného zásobníku Příprava tiskárny na faxování...19 Volba připojení faxu...19 Nastavení tiskárny na faxování z počítače pomocí Nástrojů produktivity...20 Nastavení tiskárny pro použití funkce faxu bez počítače...20 Použití adaptéru RJ Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi...23 Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi v Německu...23 Připojení k telefonu...25 Připojení k záznamníku...26 Připojení k počítači pomocí modemu...27 Připojení tiskárny k síti...30 Instalace síťových tiskáren...30 Připojení tiskárny k síti...30 Instalace tiskárny do sítě...30 Instalace tiskárny v dalších síťových počítačích...30 Použití připojení k bezdrátové síti...30 Použití připojení k síti Ethernet...31 Sdílený tisk...31 Tipy pro instalaci síťové tiskárny...32 Přiřazení adresy IP...32 Vyhledání MAC adresy...33 Vyhledání tiskárny/tiskového serveru umístěných ve vzdálených podsítích...33 Řešení problémů s bezdrátovým připojením...33 Síťový klíč je neplatný...33 Tiskárna se nemůže připojit k síti...33 Tiskárna je správně nakonfigurovaná, nelze ji však nalézt v síti...34 Síťová tiskárna netiskne...34 Řešení problémů se sítí Ethernet...34 Tiskárna určená pro konfiguraci se neobjeví v seznamu tiskáren nalezených v síti...34 Nelze tisknout ze síťové tiskárny...35 Informace o tiskárně...36 Popis částí tiskárny

4 Použití tlačítek a nabídek ovládacího panelu...40 Použití ovládacího panelu...40 Pohyb v nabídkách ovládacího panelu...44 Použití nabídek Kopírovat a Režim Kopírování...46 Práce s nabídkou Foto a Režim fotografické karty...48 Práce s nabídkou Tisk souborů...52 Použití nabídek Faxovat a Režim faxování...54 Použití nabídek Skenovat a Režim Skenování...55 Použití nabídky Nastavení...56 Použití nabídky a podnabídek Nastavení...56 Použití podnabídky Manipulace s papírem...58 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení tiskárny...58 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení kopírování...59 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení foto...59 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení tiskového souboru...60 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení faxů...60 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení skenování...63 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení Bluetooth...63 Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení PictBridge...64 Vytištění Seznamu nastavení tisku...64 Použití podnabídky Nastavení sítě...64 Použití nabídky Údržba...66 Informace o softwaru...68 Použití softwaru tiskárny...68 Použití Nástrojů produktivity...68 Použití aplikace All-In-One Center...69 Otevření aplikace All-In-One Center...69 Použití karty Skenování a kopírování...70 Práce s kartou Uložené obrázky...71 Použití odkazu Údržba a řešení problémů...71 Použití programu Středisko řešení...71 Použití Předvoleb tisku...73 Otevření okna Předvolby tisku...73 Použití karet okna Předvolby tisku...73 Práce s aplikací Editor fotografií...74 Použití Panelu nástrojů...75 Použití aplikace Fast Pics...76 Použití softwaru Faxové funkce...76 Vkládání papíru a originálních dokumentů...78 Vložení papíru do zásobníku Vkládání obálek nebo fotografického papíru 10 x 15 cm (4 x 6 palců) do zásobníku Vkládání různých typů papíru do zásobníku

5 Použití podavače malých médií...86 Vložení přídavného zásobníku Vkládání originálních dokumentů do podavače ADF...89 Položení originálních dokumentů na skleněnou plochu skeneru...90 Popis a použití spojování zásobníků...92 Tisk...94 Tisk dokumentu...94 Tisk více kopií dokumentu...94 Tisk webové stránky...95 Tisk fotografií nebo obrázků z webové stránky...95 Tisk souborů z paměťové karty nebo jednotky paměti flash...96 Tisk skládaných kopií...96 Tisk poslední stránky jako první (v obráceném pořadí)...97 Tisk více stránek na jeden list...97 Tisk průhledných fólií...98 Tisk obálek...98 Tisk karet...99 Tisk na nekonečný papír...99 Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) Zrušení tiskové úlohy Práce s fotografiemi Načítání a správa fotografií Vložení paměťové karty Vložení jednotky paměti flash Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače pomocí aplikace Fast Pics Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače pomocí ovládacího panelu Tisk fotografií pomocí ovládacího panelu Zobrazení nebo tisk fotografií Úpravy fotografie před tiskem Zobrazení prezentace na displeji ovládacího panelu Tisk všech fotografií Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF Řízení tisku fotografií pomocí digitálního fotoaparátu, který podporuje standard PictBridge Tisk fotografií pomocí počítače Tisk fotografií uložených na paměťovém zařízení pomocí aplikace Fast Pics Tisk fotografií uložených v počítači pomocí Nástrojů produktivity Vytvoření a tisk stránky s výstřižky nebo stránky alba Přidání textových popisků na stránku s fotografiemi Tisk fotografií s použitím barevných efektů

6 Používání technologie Bluetooth Vložení adaptéru Bluetooth Nastavení režimu Bluetooth Tisk pomocí Bluetooth Kopírování Kopírování Kopírování fotografií Kopírování na obě strany papíru (oboustranný tisk) Skládání kopií Opakování obrázku na jedné stránce Zvětšení nebo zmenšení obrázku Zesvětlení nebo ztmavení kopie Nastavení kvality kopírování Zrušení úlohy kopírování Skenování Skenování dokumentu Přizpůsobení nastavení skenování pomocí počítače Skenování dokumentů nebo obrázků do elektronické pošty Skenování textu za účelem úprav Skenování obrázků za účelem úprav Skenování ostrých obrázků z časopisů nebo novin Skenování do počítače prostřednictvím sítě Stornování úlohy skenování Faxování Odeslání faxu Zadání faxového čísla Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu Odeslání faxu pomocí počítače Odeslání distribuovaného faxu v určený čas Odeslání faxu s poslechem hovoru (Volba se zavěšeným sluchátkem) Příjem faxu Automatický příjem faxu Příjem faxu pomocí záznamníku Ruční příjem faxu Použití identifikace volajícího Přeposílání faxů Zapnutí automatického příjmu Tisk zpráv o faxových spojeních Nastavení čísel rychlé volby

7 Použití telefonního seznamu Vlastní nastavení rychlé volby Nastavení předčíslí volby Nastavení rozdílného vyzvánění Nastavení počtu vyzvánění před automatickým příjmem faxu Nastavení pro faxování při zapojení tiskárny za pobočkovou ústřednou Vlastní nastavení pro faxování Přizpůsobení nastavení pomocí Nástroje pro nastavení faxu Nastavení zápatí faxu Vytvoření úvodní stránky faxu pomocí ovládacího panelu Vytvoření úvodní stránky faxu pomocí Nástrojů produktivity Blokování nechtěných změn v nastavení faxu Blokování nevyžádaných faxů Údržba tiskárny Výměna tiskových kazet Vyjmutí použité tiskové kazety Instalace tiskových kazet Dosažení lepší kvality tisku Zlepšení kvality tisku Vyrovnání tiskových kazet Čištění trysek tiskové kazety Otření trysek a kontaktů tiskové kazety Ochrana tiskových kazet Čištění skleněné plochy skeneru Objednání spotřebního materiálu Vyjmutí tiskárny ze základny zásobníku Použití originálních tiskových kazet Lexmark Doplnění tiskové kazety Recyklace produktů společnosti Lexmark Řešení problémů Řešení problémů s instalací Na displeji je zobrazen nesprávný jazyk Nastavení data a času Tlačítko Napájení nesvítí Software se nenainstaluje Stránku nelze vytisknout Tiskárna nerozpoznala přídavný zásobník Jednotka pro oboustranný tisk nefunguje správně Nelze tisknout z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge Řešení problémů s tiskem Zlepšení kvality tisku Špatná kvalita tisku textu a grafiky Špatná kvalita tisku na okrajích stránky Pomalý tisk

8 Dokumenty nebo fotografie se tisknou jen zčásti Při tisku z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge se fotografie 4 x 6 palců (10 x 15 cm) tisknou pouze zčásti Nelze tisknout z jednotky paměti flash Nelze tisknout ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth Řešení problémů s kopírováním Kopírování nereaguje Jednotku skeneru nelze zavřít Špatná kvalita kopie Dokumenty nebo fotografie se kopírují jen zčásti Řešení problémů se skenováním Skener nereaguje Skenování se nezdařilo Skenování trvá příliš dlouho nebo dojde k zablokování počítače Špatná kvalita naskenovaného obrázku Dokumenty nebo fotografie se skenují jen zčásti Nelze skenovat do aplikace Nelze skenovat do počítače v síti Řešení problémů s faxováním Fax nelze odeslat nebo přijmout Faxy lze odesílat, ale ne přijímat Faxy lze přijmout, ale nelze je odeslat Tiskárna přijme prázdný fax Přijatý fax je nekvalitně vytištěn Informace o ID volajícího není zobrazena Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru Zablokování papíru v tiskárně Zablokování papíru v podavači ADF Zablokování papíru v jednotce pro oboustranný tisk Zablokování papíru v zásobníku 1 nebo v přídavném zásobníku Zablokovaný papír v podavači malých médií Nesprávné zavedení papíru nebo speciálních médií Tiskárna nepodává papír, obálky nebo speciální média Zablokování nekonečného papíru Řešení problémů s paměťovou kartou Paměťovou kartu nelze vložit Po vložení paměťové karty se nic nestane Chybové zprávy Obecné chybové zprávy Chybové zprávy související se vkládáním papíru a originálních dokumentů Chybové zprávy o kazetách Chybové zprávy týkající se faxování Obnovení výchozích továrních nastavení Odebrání a opětovné nainstalování softwaru

9 Poznámky Poznámky k vydání Spotřeba energie Rejstřík

10 10

11 Vyhledání informací o tiskárně Instalační listy Popis Instalační listy obsahují pokyny k instalaci tiskárny. Řiďte se pokyny pro příslušný typ instalace. Kde je najdete Instalační listy jsou součástí balení tiskárny nebo je najdete na webové stránce společnosti Lexmark Brožura Začínáme nebo Řešení problémů s instalací Popis Kde je najdete V brožuře Začínáme najdete pokyny pro instalaci hardwaru a softwaru (v operačním systému Windows) a základní pokyny pro používání tiskárny. Poznámka: Pokud tiskárna podporuje operační systémy Macintosh, podívejte se do nápovědy pro počítače Mac: 1 Na pracovní ploše poklepejte na složku Lexmark 9300 Series. 2 Poklepejte na ikonu Nápovědy tiskárny. V brožuře Řešení problémů s instalací najdete informace o řešení problémů s instalací tiskárny. Poznámka: Tyto dokumenty nejsou dodávány se všemi tiskárnami. Pokud jste neobdrželi brožuru Začínáme nebo Řešení problémů s instalací, podívejte se místo toho do Uživatelské příručky. Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete na webové stránce společnosti Lexmark 11

12 Uživatelská příručka Popis V Uživatelské příručce najdete pokyny pro používání tiskárny a další informace, například: Používání softwaru (v operačních systémech Windows) Vložení papíru Tisk Práce s fotografiemi Skenování (pokud ho tiskárna podporuje) Kopírování (pokud ho tiskárna podporuje) Faxování (pokud ho tiskárna podporuje) Údržba tiskárny Připojení tiskárny k síti (pokud ho tiskárna podporuje) Řešení problémů s tiskem, kopírováním, skenováním, faxováním, zablokovaným papírem nebo nesprávným zaváděním Poznámka: Pokud tiskárna podporuje operační systémy Macintosh, podívejte se do nápovědy pro počítače Mac: 1 Na pracovní ploše poklepejte na složku Lexmark 9300 Series. 2 Poklepejte na ikonu Nápovědy tiskárny. Kde je najdete Uživatelská příručka se nainstaluje při instalaci softwaru tiskárny. 1 Klepněte na tlačítko Start ª Programy nebo Všechny programy ª Lexmark 9300 Series. 2 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou příručku Lexmark. Pokud na ploše není odkaz na Uživatelskou příručku, postupujte takto: 1 Vložte disk CD. Zobrazí se instalační obrazovka. Poznámka: V případě potřeby klepněte na Start ª Spustit a zadejte příkaz D:\setup, kde D je označení vaší jednotky CD-ROM. 2 Klepněte na položku Uživatelská příručka. Tento dokument najdete na webové stránce společnosti Lexmark Nápověda Popis Nápověda obsahuje pokyny k použití softwaru, pokud tiskárnu připojujete k počítači. Kde je najdete Pokud máte spuštěný program Lexmark, klepněte na položku Nápověda, Tipy ª Nápověda nebo Nápověda ª Témata nápovědy. Středisko řešení Lexmark Popis Software Středisko řešení Lexmark je obsažen na disku CD. Nainstaluje se spolu s dalším softwarem když připojíte tiskárnu k počítači. Kde je najdete Otevření Střediska řešení Lexmark: 1 Klepněte na tlačítko Start ª Programy nebo Všechny programy ª Lexmark 9300 Series. 2 Vyberte položku Středisko řešení Lexmark. 12

13 Podpora zákazníků Popis Kde je najdete (Severní Amerika) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Telefonická podpora Volejte na číslo: USA: Pondělí Pátek (8:00 23:00 EST) Sobota (12:00 18:00 EST) Kanada: Pondělí Pátek (8:00 23:00 EST) Sobota (12:00 18:00 EST) Mexiko: Pondělí Pátek (8:00 20:00 EST) Poznámka: Telefonní čísla a pracovní doba podpory mohou být bez ohlášení změněny. Nejnovější telefonní čísla k dispozici naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Telefonní čísla a hodiny poskytované podpory se mohou lišit podle země a regionu. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz na zákaznickou podporu. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. ová podpora Informace o ové podpoře najdete na našich webových stránkách: 1 Klepněte na odkaz CUSTOMER SUPPORT. 2 Klepněte na odkaz Technical support. 3 Vyberte řadu vaší tiskárny. 4 Vyberte model vaší tiskárny. 5 V části Support Tools klepněte na položku Support. 6 Vyplňte formulář a potom klepněte na tlačítko Submit Request. ová podpora se liší podle země a regionu a nemusí být vždy k dispozici. Navštivte naši webovou stránku na adrese Zvolte zemi nebo region a potom klepněte na odkaz na zákaznickou podporu. Poznámka: Další informace o možnostech kontaktování společnosti Lexmark naleznete na tištěném prohlášení o záruce dodaném s tiskárnou. Omezená záruka Popis Kde je najdete (USA) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku) Informace o omezené záruce Společnost Lexmark International, Inc. poskytuje omezenou záruku na to, že použitý materiál a způsob zpracování této tiskárny budou bez závad po dobu 12 měsíců od původního data zakoupení. Chcete-li si přečíst omezení a podmínky této omezené záruky, přečtěte si Prohlášení o omezené záruce, které je přiloženo k této tiskárně nebo zveřejněno na adrese 1 Klepněte na odkaz CUSTOMER SUPPORT. 2 Klepněte na Warranty Information. 3 V části Statement of Limited Warranty klepněte na Inkjet & All-In-One Printers. 4 Celou záruku lze procházet pomocí posuvníku. Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu. Viz tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou. 13

14 Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když nás budete kontaktovat: Číslo typu zařízení Sériové číslo Datum zakoupení Místo nákupu 14

15 Nastavení tiskárny Kontrola obsahu balení Název Popis 1 Černá tisková kazeta Kazety, které se instalují do tiskárny. 2 Barevná tisková kazeta 6 Poznámka: Kombinace kazet se liší podle zakoupeného produktu. 3 Telefonní šňůra Určeno pro faxování. Další informace o připojení této šňůry naleznete v části Volba připojení faxu na str. 19. Telefonní šňůra může vypadat jinak než šňůra na obrázku. 4 Napájecí kabel Připojuje se k portu zdroje napájení umístěnému na zadní straně tiskárny. Kabel napájení může vypadat jinak než kabel na obrázku. 5 Kabel pro dočasnou bezdrátovou konfiguraci Použiívá se pro bezdrátovou konfiguraci tiskárny. Poznámka: Jestliže připojujete tiskárnu pomocí nainstalované kabelové sítě, použijte samostatně koupený síťový kabel. Síťovému kabelu se někdy říká ethernetový kabel. 6 Instalační příručky Pokyny pro nastavení tiskárny pro operační systémy Windows a Macintosh. Instrukce se týkají tří způsobů připojení: Bezdrátové, přes USB a pomocí kabelu. 15

16 Název 7 Uživatelská příručka nebo Řešení problémů s instalací Popis Vytištěná knížka, která slouží jako návod. Poznámka: Uživatelskou příručku najdete na instalačním disku CD-ROM, dodávaném s tiskárnou. 8 Instalační disk CD Instalační software tiskárny Nápověda Uživatelská příručka v elektronické podobě Instalace ovládacího panelu v jiném jazyce Tyto pokyny se na vás vztahují, pouze pokud jste s tiskárnou obdrželi jeden nebo více dalších ovládacích panelů v různých jazycích. 1 Zvedněte jednotku skeneru. 2 Uchopte ovládací panel vepředu. Zvedněte ho a otočením dozadu vyjměte (pokud je nainstalován) Vyberte správný ovládací panel pro svůj jazyk. 4 Vyrovnejte jazýčky na ovládacím panelu s otvory v tiskárně. Ovládací panel je skloněn pod určitým úhlem. 16

17 5 Ovládací panel vepředu mírně sklopte. Zamáčkněte ovládací panel, dokud nedosedne na místo. 1 2 Nastavení displeje pro snadné prohlížení Displej ovládacího panelu můžete naklonit a usnadnit tak prohlížení. 1 Uchopte displej zespoda tak, že vložíte prst do vybrání pro prst. 2 Otočte displej dopředu do polohy vhodné pro prohlížení. Instalace přídavného zásobníku 2 Chcete-li zvýšit kapacitu papíru vkládaného do tiskárny, můžete zakoupit a nainstalovat přídavný zásobník 2. 17

18 2 1 1 Základna zásobníku 2 2 Zásobník 2 Poznámka: Rozmyslete si, kam umístíte základnu zásobníku 2. Tiskárna bude stát na ní, proto ponechejte dostatek volného místa. 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá a odpojte napájecí kabel z el. zásuvky. 2 Vybalte zásobník 2. 3 Odstraňte ze základny a zásobníku veškeré balicí pásky. 4 Uchopte tiskárnu za záchyty a zvedněte ji. 5 Vyrovnejte tiskárnu nad základnou. 18

19 6 Postavte tiskárnu na horní stranu základny. Příprava tiskárny na faxování Následující metody připojení nemusejí být ve všech zemích a oblastech k dispozici. UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte faxové funkce za bouřky. Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky. Volba připojení faxu Tiskárnu můžete propojit se zařízením, jako je telefon, záznamník nebo počítačový modem. Pokud dojde k potížím, prostudujte si informace v části Řešení problémů s instalací na str Poznámka: Tiskárna je analogové zařízení, které nejlépe pracuje při přímém zapojení do zásuvky ve zdi. Ostatní zařízení (jako je telefon nebo záznamník) lze úspěšně připojit tak, aby procházela tiskárnou, jak je uvedeno v instalačních krocích. Chcete-li používat digitální připojení, jako je ISDN, DSL nebo ADSL, je potřeba použít zařízení (například filtr DSL) jiného výrobce. Nemusíte připojovat tiskárnu k počítači, ale je třeba ji připojit k telefonní lince, aby bylo možné odesílat a přijímat faxy. Tiskárnu můžete připojit k jinému zařízení. Pomocí následující tabulky můžete určit nejlepší způsob nastavení tiskárny. Zařízení Výhody Další informace Tiskárna Telefonní šňůra Odesílání a příjem faxů bez použití počítače. Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi na str. 23 Tiskárna Telefon Dvě telefonní šňůry Tiskárna Telefon Záznamník Tři telefonní šňůry Tiskárna Telefon Počítačový modem Tři telefonní šňůry Používáte faxovou linku jako běžnou telefonní linku. Odesílání a příjem faxů bez použití počítače. Připojení k telefonu na str. 25 Příjem příchozích hlasových zpráv i faxů. Připojení k záznamníku na str. 26 Odesílání faxů pomocí počítače nebo tiskárny. Připojení k počítači pomocí modemu na str

20 Nastavení tiskárny na faxování z počítače pomocí Nástrojů produktivity Pomocí této metody můžete nastavit tiskárnu na faxování, jestliže je připojena k počítači nebo k síti. 1 Ke spuštění softwaru Nástroje produktivity použijte jednu z těchto metod: Metoda 1 Metoda 2 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Nástroje produktivity. 2 Klepněte na položku Fax. a b Klepněte na tlačítko Start ª Programy nebo Všechny programy ª Lexmark 9300 Series. Zvolte Nástroje produktivity. 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte tiskárnu pro faxování. Nastavení tiskárny pro použití funkce faxu bez počítače Metodu použijte pro nastavení tiskárny pro faxování, pokud tiskárna není připojena k počítači nebo k síti. Metodu lze použít, když tiskárna funguje jako samostatný faxový přístroj. 1 Zapněte tiskárnu. 2 Opakovaně stiskněte tlačítko nebo, dokud se nezvýrazní položka Faxovat. 3 Stiskněte tlačítko. Zobrazí se nabídka Režim faxování. 4 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se nezvýrazní podnabídka Nastavení faxu. 5 Stiskněte tlačítko. 6 Opakovaně stiskněte tlačítko nebo, dokud se nezvýrazní podnabídka Vytáčení a odesílání. 7 Stiskněte tlačítko. Objeví se nabídka Vytáčení a odesílání. 8 Do pole Faxové číslo zadejte pomocí klávesnice své faxové číslo. 9 Stiskněte opakovaně tlačítko nebo, dokud se nezobrazí položka Název faxu. 10 Zadejte název pomocí klávesnice. Hlásky názvu zadejte pomocí čísel náležejících k jednotlivým písmenům, jako to děláte na mobilním či pevném telefonu. 11 Stisknutím tlačítka uložte a ukončete informaci. Použití adaptéru RJ11 Země/oblast Velká Británie Irsko Finsko Norsko Dánsko Itálie Švédsko Nizozemsko Francie Portugalsko Chcete-li připojit tiskárnu k záznamníku, telefonu nebo jinému telekomunikačnímu zařízení, použijte adaptér telefonní linky přiložený v balení tiskárny v některých zemích a regionech. 20

21 Poznámka: Pokud máte linku DSL, nepřipojujte tiskárnu prostřednictvím rozdvojky, faxové funkce by nemusely pracovat spolehlivě. 1 Připojte adaptér k telefonní šňůře dodané s tiskárnou. Poznámka: Zobrazí se adaptér pro Velkou Británii. Adaptér pro vaši zemi/oblast se může lišit, měl by se však shodovat telefonními zásuvkami používanými ve vaší zemi/oblasti. 2 Připojte telefonní kabel telekomunikačního zařízení do levého výstupu adaptéru. Pokud vaše telekomunikační zařízení používá telefonní kabel typu US (RJ11), postupujte při připojení zařízení takto: 1 Odstraňte záslepku z portu EXT na zadní straně tiskárny. Poznámka: Po odstranění této záslepky nebude fungovat správně žádné zařízení specifické pro danou zemi nebo oblast, které připojíte k tiskárně pomocí adaptéru. 2 Připojte telekomunikační zařízení přímo do portu EXT na zadní straně tiskárny. Varování: Během odesílání nebo přijímání faxu se nedotýkejte kabelů nebo tiskárny ve vyznačené oblasti. 21

22 Země/oblast Saúdská Arábie Spojené arabské emiráty Egypt Bulharsko Česká republika Belgie Austrálie Jihoafrická republika Řecko Izrael Maďarsko Polsko Rumunsko Rusko Slovinsko Španělsko Turecko Postup připojení telefonu, záznamníku nebo jiného telekomunikačního zařízení k tiskárně: 1 Vyjměte záslepku ze zadní strany tiskárny. 2 Připojte telekomunikační zařízení přímo do portu EXT na zadní straně tiskárny. Poznámka: Po odstranění této záslepky nebude fungovat správně žádné zařízení specifické pro danou zemi nebo oblast, které připojíte k tiskárně pomocí adaptéru. 22

23 Země/oblast Německo Rakousko Švýcarsko V portu EXT tiskárny je zastrčena záslepka. Záslepka je nutná pro správnou funkci tiskárny. Poznámka: Záslepku nevyjímejte. Pokud ji vyjmete, možná nebudou fungovat další telekomunikační zařízení v dosahu (například telefony či záznamníky). Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi Připojte tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi, abyste mohli vytvářet kopie nebo odesílat a přijímat faxy bez použití počítače. 1 Zkontrolujte, zda máte k dispozici telefonní šňůru a telefonní zásuvku ve zdi. 2 Zapojte jeden konec telefonní šňůry do portu LINE tiskárny. 3 Zapojte druhý konec telefonní šňůry do aktivní telefonní zásuvky ve zdi. Zapojení přímo do telefonní zásuvky ve zdi v Německu Připojte tiskárnu přímo do telefonní zásuvky ve zdi, abyste mohli odesílat a přijímat faxy bez použití počítače. 23

24 Poznámka: V Německu (a v některých dalších zemích) je tiskárna dodávána se speciální zástrčkou RJ-11 v portu EXT. Zástrčku RJ-11 nevyjímejte. Zástrčka je nutná pro správnou funkci faxu a telefonu. 1 Zkontrolujte, zda máte k dispozici telefonní šňůru (dodává se společně s výrobkem) a telefonní zásuvku ve zdi. 2 Zapojte jeden konec telefonní šňůry do portu LINE tiskárny. 3 Zapojte druhý konec telefonní šňůry do aktivní síťové telefonní zásuvky ve zdi. 4 Pokud byste chtěli použít stejnou linku pro faxovou i telefonickou komunikaci, připojte druhou telefonní linku (není součástí dodávky) mezi telefon a zdířku F aktivní telefonní zásuvky ve zdi. 5 Pokud byste chtěli použít stejnou linku pro nahrávání zpráv do záznamníku, připojte druhou telefonní linku (není součástí dodávky) mezi záznamník a druhou zdířku N telefonní zásuvky ve zdi. 24

25 Připojení k telefonu Připojte k tiskárně telefon, abyste mohli faxovou linku používat jako normální telefonní linku. Poté nastavte tiskárnu, k níž je připojen telefon, abyste mohli vytvářet kopie nebo odesílat a přijímat faxy bez použití počítače. Poznámka: Postup instalace se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu, ve které tiskárnu používáte. Další informace o připojení tiskárny k telekomunikačnímu zařízení naleznete v části Použití adaptéru RJ11 na str Zkontrolujte, zda máte následující položky: Telefon Dvě telefonní šňůry Telefonní zásuvku ve zdi 2 Zapojte jednu telefonní šňůru do portu LINE tiskárny a poté ji připojte k funkční telefonní zásuvce ve zdi. 3 Sejměte ochrannou záslepku z portu EXT tiskárny. 25

26 4 Připojte druhou telefonní šňůru k telefonu a poté ji zapojte do portu EXT tiskárny. Připojení k záznamníku Připojením záznamníku k tiskárně můžete přijímat příchozí hlasové zprávy i faxy. Poznámka: Postup instalace se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu, ve které tiskárnu používáte. Další informace o připojení tiskárny k telekomunikačnímu zařízení naleznete v části Použití adaptéru RJ11 na str Zkontrolujte, zda máte následující položky: Telefon Záznamník Tři telefonní šňůry Telefonní zásuvku ve zdi 2 Zapojte jednu telefonní šňůru do portu LINE tiskárny a poté ji připojte k funkční telefonní zásuvce ve zdi. 26

27 3 Odstraňte ochrannou záslepku z portu EXT tiskárny. 4 Připojte druhou telefonní šňůru z telefonu do záznamníku. 5 Připojte třetí telefonní šňůru ze záznamníku do portu EXT tiskárny. 1 Připojení k počítači pomocí modemu Připojte tiskárnu k počítači pomocí modemu, abyste mohli odesílat faxy z počítačového programu. 2 Poznámka: Postup instalace se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu, ve které tiskárnu používáte. Další informace o připojení tiskárny k telekomunikačnímu zařízení naleznete v části Použití adaptéru RJ11 na str Zkontrolujte, zda máte následující položky: Telefon Počítač s modemem Tři telefonní šňůry Telefonní zásuvku ve zdi 3 27

28 2 Zapojte telefonní šňůru do portu LINE tiskárny a poté ji připojte k funkční telefonní zásuvce ve zdi. 3 Odstraňte ochrannou záslepku z portu EXT tiskárny. 4 Připojte druhou telefonní šňůru z telefonu do počítačového modemu. 28

29 5 Připojte třetí telefonní šňůru z počítačového modemu do portu EXT tiskárny. 29

30 Připojení tiskárny k síti Instalace síťových tiskáren Připojení tiskárny k síti Instalace a konfigurace tiskárny pro použití v síti umožní uživatelům tisknout z různých počítačů ve společné tiskárně. Existují 3 metody připojení tiskárny k síti: připojení tiskárny k síťovému směrovači pomocí přímého připojení kabelem Ethernet, konfigurace připojení tiskárny k bezdrátové síti, připojení tiskárny kabelem USB přímo k síťovému počítači a povolení jejího sdílení v síti (sdílení peer-to-peer). Poznámky: Chcete-li používat externí tiskový server (Lexmark TM n4000e, n4050e nebo řadu MarkNet TM n7000), přečtěte si instalační pokyny a Uživatelskou příručku dodanou spolu se zařízením. Chcete-li nastavit bezdrátové připojení, musíte tiskárnu umístit blízko počítače, který použijete k její konfiguraci. Po konfiguraci můžete tiskárnu přesunout na místo, kam ji chcete umístit. Instalace tiskárny do sítě Postupujte podle pokynů pro metodu připojení k síti, kterou chcete použít. Přesvědčte se, zda je vybraná síť nastavená, zda správně funguje a zda jsou všechna příslušná zařízení zapnutá. Další informace o vaší konkrétní síti získáte v dokumentaci k síti nebo od osoby, která ji instalovala. Instalace tiskárny v dalších síťových počítačích Při instalaci tiskárny, kterou chcete používat ve více počítačích v síti, musíte pro každý počítač, ze kterého chcete v tiskárně tisknout, opakovat kroky připojení. Opakujte kroky uvedené v tématu Použití připojení k síti Ethernet na str. 31, Použití připojení k bezdrátové síti na str. 30 nebo Sdílený tisk na str. 31 (v závislosti na vybrané metodě připojení k síti). Poznámky: Tiskárnu nemusíte znovu připojovat pomocí kabelu USB při každé další instalaci. Používáte-li připojení k bezdrátové síti, nemusíte při každé další instalaci znovu konfigurovat bezdrátový tiskový server. Tiskárna by se v instalaci měla zobrazovat zvýrazněná. Je-li v seznamu uvedeno více tiskáren, přesvědčte se, zda jste vybrali tiskárnu se správnou adresou IP nebo MAC. Informace o tom, jak zjistit adresu IP a MAC, naleznete v tématu Vyhledání MAC adresy na str. 33. Použití připojení k bezdrátové síti Tato tiskárna je vybavena interním bezdrátovým tiskovým serverem, který umožňuje tiskárnu použít v bezdrátové síti. Ke správné konfiguraci tiskárny pro použití v síti pravděpodobně budete potřebovat následující hodnoty nastavení stávající bezdrátové sítě: název sítě, označovaný také jako SSID, bezdrátový režim (používaný typ bezdrátové sítě, síť Ad hoc nebo Infrastruktura), typ zabezpečení používaný v síti (WEP, WPA, WPA2), jakékoli související bezpečnostní klíče nebo hesla používané v daném typu bezpečnostního šifrování sítě. 1 Vložte disk CD se softwarem tiskárny. 2 Vyberte možnost Síťová instalace a klepněte na tlačítko Další. 3 Vyberte možnost Souhlasím s podmínkami uvedené licenční smlouvy a pak klepněte na tlačítko Další. 30

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18

Obsah. 2 Obsah. Úvod 15 Software Maemo 15 Plocha 15 Menu aplikací 16 Oblast stavu a menu stavu 16 Ovládací panel 18 Dotyková obrazovka 18 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 7 Nastavení přístroje 8 Vložení karty SIM a baterie 8 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10 Klávesy a části 11 Klávesy

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více