Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010"

Transkript

1 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010

2 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané v této době, od platí nový zákon č. 145/2010 Sb. Nový zákon šířeji vymezuje SÚ zahrnuje i úvěry zajištěné zástavou nemovitosti, pokud jejich účelem není nákup nemovitosti nebo rekonstrukce na stavební povolení, zahrnuje kontokorenty, úvěry čerpané kreditními kartami, úvěry čerpané nákupem zboží, je omezen částkou až

3 Informační povinnosti u SÚ Starý zákon neměl téměř žádné pouze povinnost sdělit RPSN a způsob jejího výpočtu Nový zákon stanoví povinné informace, které musí věřitel či zprostředkovatel poskytnout dlužníkovi při nabídce úvěru, v úvěrové smlouvě, a informace při propagaci reklamě Informace se povinně poskytují v listinné podobě nebo na trvalém nosiči dat, nelze splnit povinnost pouhým odkazem na webové stránky 3

4 Hlavní informace u SÚ Informace o věřiteli a zprostředkovateli, výši úvěru, úrokové sazbě a poplatcích, RPSN, sankčních úrocích a smluvních pokutách, výši splátek, splatnosti, požadovaném zajištění, možnosti předčasného splacení, odstoupení od smlouvy, o orgánu dohledu a orgánu mimosoudního řešení sporů Forma smlouvy je povinně písemná, což může být listina nebo trvalý nosič dat v souladu s úpravou uzavírání smluv o FS na dálku v OZ 4

5 RPSN a další náklady SÚ Roční procentní sazba nákladů (RPSN) zahrnuje úrokovou sazbu a všechny poplatky spojené s úvěrem (za přípravu úvěru, správní poplatek, poplatek za pojištění schopnosti splácet) převedené na p.a. pro porovnání RPSN nezahrnuje sankční úroky a pokuty za opožděnou platbu (pozor na způsob splácení) RPSN nezahrnuje poplatek za předčasné splacení, ale zákon ho omezuje na 1 % 5

6 Odstoupení od smlouvy, posouzení úvěruschopnosti Nový zákon umožňuje do 14 dnů odstoupit od smlouvy o SÚ bezplatně a bez uvedení důvodů, pouze vrátit čerpanou částku a úroky za dobu poskytnutí, lhůta se počítá od data podpisu smlouvy nebo od data obdržení veškerých povinných informací Věřitel je povinen posoudit úvěruschopnost dlužníka před poskytnutím úvěru má chránit spotřebitele, aby nebyli manipulováni do úvěrů, které je zaženou do dluhové pasti 6

7 Zajištění SÚ Zákon neomezuje zajišťovací instrumenty je věcí dohody obou smluvních stran. Lze použít: Zajištění nemovitostí pozor na zajišťovací převod vlastnického práva Směnka pozor na zkrácené směnečné řízení, jde-li o bianco směnku, nutná smlouva o udělení vyplňovacího práva Ručení a přistoupení k dluhu ručitel plní až na druhém místě, spoludlužník může být požádán plnit jako první 7

8 Praktiky zprostředkovatelů Předstírání zastoupení banky formuláře jsou volně přístupné, jejich držení není důkaz Příslib zprostředkování úvěru, inkaso provize, požadavky dalších podkladů, až uběhne lhůta pro vrácení provize Zprostředkování jiné služby IŽP nebo PP s pravidelnými měsíčními platbami, prokazuje se schopnost splácet úvěr, úvěr pak není poskytnut a vypovězením další služby klient ztrácí vložené prostředky, někdy ještě pokuta 8

9 Hypoteční úvěry HÚ definován v zákoně o dluhopisech (alespoň 50 % hodnoty zajištěno zástavou nemovitosti) pro účely emise HZL, pro spotřebitele bez významu Praxe vnímá HÚ jako úvěr na pořízení či rekonstrukci nemovitosti určené k bydlení, která je zastavena jako zajištění (zástavou může být i jiná nemovitost) úroky z takového úvěru jsou daňově odečitatelnou položkou Zvláštní formou americká hypotéka 9

10 Podmínky hypotečních úvěrů HÚ není zákonem regulován, veškeré podmínky si stanoví banka, jediným omezením je konkurence Obvykle dlouhodobý úvěr do 30 let, dříve i na 100 % hodnoty nemovitosti, dnes 80 % i méně, splácení formou anuity, ta ve výsledku je nákladnější než klasické splátky jistiny + úrok Úroková sazba obvykle stanovena jako pevná na určitou dobu fixace, některé banky nabízejí i variabilní sazbu na bázi PRIBOR 10

11 Refixace úrokové sazby u HÚ Obvyklá doba fixace je 1-5 let, smlouva stanovuje podmínky pro refixaci, především způsob sdělování nové úrokové sazby a přesné datum refixace Mnoho bank ve snaze zjednodušit klientům postupy pouze oznamuje novou sazbu obvykle 1 měsíc před datem refixace a klient musí sdělit nesouhlas se sazbou a splatit, jinak oznámená sazba automaticky platí (nutné hlídat termín změny sazby) 11

12 Předčasné splacení HÚ Sazba při refixaci často bývá méně výhodná než sazba pro nové klienty nebo výhodnější sazba vázána na čerpání dalších služeb - snaha klientů změnit banku Třeba vše zařídit včas tak, aby opravdu k termínu refixace bylo splaceno, jinak vysoké pokuty až 25 % předčasně splacené částky Po prvním období fixace sazby je splaceno minimum z jistiny HÚ, ale předplaceny i úroky na další období (princip anuity) a při přechodu klient tyto úroky ztrácí 12

13 Úvěry ze stavebního spoření Úvěry ze stavebního spoření upraveny zákonem o stavebním spoření účel, úroková sazba (zákon stanoví max. sazbu ve vazbě na úročení vkladů) a výše ve vazbě na uspořenou částku, nárok vzniká nejdříve po 2 letech po začátku spoření Překlenovací úvěry obvykle poskytované v okamžiku kdy ještě není nárok na úvěr ze stavebního spoření, není na ně žádný nárok, SS více zkoumá úvěruschopnost, mají vyšší úrokovou sazbu 13

14 Úvěrové smlouvy a VOP Banky mají krátké smlouvy a odkazují na VOP či ZOP, které jsou součástí smlouvy nutno prostudovat, je-li součástí i pojištění pro případ neschopnosti splácet, nutno prověřit podmínky banka povinna je sdělit, protože ona je pojistník a dlužník pouze pojištěným, ale platí pojistné v úrokové sazbě Nebankovní poskytovatelé úvěrů mají naopak pouze smlouvy, často dlouhé a složité, třeba důkladně přečíst 14

15 Problematické smluvní podmínky Způsob úhrady splátek Důvody selhání Smluvní pokuty nejen pro případ zpoždění splátek, ale i neplnění dalších podmínek dlužníkem Prohlášení dlužníka, že všemu ve smlouvě rozuměl a souhlasí s tím, smlouva není jednostranně nevýhodná, neuzavírá ji v tísni ani pod nátlakem 15

16 Zajišťovací smlouvy a rozhodčí doložky Zajišťovací smlouvy zástavní smlouva na nemovitost, zajišťovací převod vlastnického práva, podmíněný souhlas s exekucí Rozhodčí doložky používají nebankovní věřitelé i banky, pro spotřebitele většinou značně nevýhodné, zvláště je-li ponechán výběr rozhodce výlučně na věřiteli, rozhodnutí rozhodce bývá velmi rychlé, dlužník často nemá možnost se ani vyjádřit, navíc rozhodnutí není soudně přezkoumatelné 16

17 Děkujeme za pozornost Helena Kolmanová ředitelka Samostatného odboru ochrany spotřebitele

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání Vybrané položky ve smlouvě celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s.

Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů LBBW Bank CZ a.s. Strana 1 (celkem 8) Obsah: Obecná část 1. Úvodní ustanovení 2. Definice 3. Základní

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 300111 CC-L ZE DNE 1. 1. 2011 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO

Standard finanční gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Příloha č. 5 Standard finanč gramotnosti dospělého občana projektu SEKO Cílový stav Kvalifikač standard Kategorie Téma Podtéma Výsledek (Profil absolventa) 1. A. Peze A. 1 Formy peněz Hotovost a bezhotovost

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru a Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce společnosti ESSOX s.r.o. č. 400412US ze dne 10. 4. 2012 I. Společná ustanovení pro úvěr a úvěrový rámec 1. Žádost. Klient se stává

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DEFINICE POJMŮ Produktové podmínky ebanky, a.s., pro poskytování nepodnikatelských hypotečních a s nimi souvisejících dalších úvěrů fyzickým osobám, platné od 1. června 2009 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1. Tyto Produktové

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více