VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

3 Výroční zpráva VŠVSMV v Praze, o.p.s. 2006

4

5 OBSAH 1. ÚVOD 4 HISTORIE V DATECH 6 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 7 VEDENÍ 7 AKADEMICKÁ OBEC 8 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI 8 2. VZDĚLÁVÁNÍ 9 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA 10 INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES 10 VEŘEJNÁ SPRÁVA, EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA 11 HUMANITNÍ STUDIA 11 PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ 12 MEZINÁRODNÍ OBCHOD VĚDECKÁ ČINNOST 13 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ CENTRA 13 KONFERENCE 14 STUDIJNÍ CESTY 16 PUBLIKAČNÍ ČINNOST 16 KNIHOVNA 17 PROJEKTY STUDENTI 21 STUDIUM V ZAHRANIČÍ 21 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI 23 SPORTOVNÍ KLUB 24 STUDENTI S HANDICAPEM PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE VYBAVENÍ ŠKOLY ZÁZEMÍ PRO STUDENTY I VYUČUJÍCÍ KOMFORT VÝUKY SLOVO ZÁVĚREM 29 3

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. ZA ROK ÚVOD MÍSTO ÚVODU OTÁZKY pro rektora Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze prof. PhDr. Michala Klímu, CSc. Jaká byla minulost VŠVSMV? Před pěti lety, což není tak dlouhá doba, v roce 2001, u nás začalo studovat prvních 37 studentů. Vyučovali jsme pouze v několika učebnách, v opravdu skromných podmínkách. V prvním roce existence naší vysoké školy bylo možné studovat pouze jediný studijní obor, Veřejnou správu. Jaké je její současné postavení, co se změnilo? Naše vysoká škola se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. Je jednou z největších a nejkvalitnějších soukromých vysokých škol v České republice. Patří zároveň mezi nejstarší vysoké školy svého typu. V nastávajícím akademickém roce 2006/07 přivítáme přibližně 1300 studentů, kterým nabízíme široký vějíř bakalářských a magisterských studijních oborů. Studentům jsou k dispozici akademické prostory v budově ve Strašnicích i nově zrekonstruovaný čtyřpatrový dům v Prokopově ulici na Žižkově. Za významné je možno také považovat, že tato budova se stala jedinou školní budovou na Praze 3, jež je kompletně bezbariérově přístupná. Studentům samozřejmě nabízíme nejen kvalitní přednášky a semináře, ale také možnosti účastnit se konferencí, seminářů, letních škol i studijních cest po institucích Evropské unie tedy do Bruselu a Lucemburku. Zároveň máme ojedinělou nabídku, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami, totiž studovat jeden až dva semestry na předních evropských univerzitách v rámci programu Erasmus. Můžete mimo jiné studovat na univerzitách v Británii, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Švédsku a Dánsku. Rovněž rozvíjíme studentskou výměnu s vybranými americkými a kanadskými univerzitami. Spolupracujeme s takovými institucemi, jako jsou Fakulta sociálních studií MU Brno, Fakulta sociálních věd UK, Vysoká škola ekonomická, Česká asociace evropských studií, Světová organizace duševního vlastnictví v Ženevě, Evropský patentový úřad v Mnichově, Úřad průmyslového vlastnictví, University of Manchester (Velká Británie), Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách - CEFRES, East China University - Shanghai. 4

7 V oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií spolupracuje naše škola s předními akademickými a odbornými instituty a pracovišti, především pak s Ústavem mezinárodních vztahů, Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Českou společností pro politické vědy. S těmito institucemi VŠVSMV spolupořádá často konference či jiné semináře, dochází k vzájemnému pozvání na akce odborného zaměření. Akademickou výuku na vysoké škole zajišťují přední vědečtí a pedagogičtí odborníci v příslušných studijních oborech. Vysoká škola umožňuje studium také mladým lidem se zdravotním handicapem. V nastávajícím akademickém roce již takto u nás bude studovat více než 40 studentů. Komplexní podporu studentů s handicapem realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora Hlavního města Prahy. Snažíme se, abychom vytvořili pro studenty s handicapem i sociálně a kulturně přátelské prostředí. Kromě studijních možností nabízíme i sportovní aktivity ve vysokoškolském sportovním klubu. Někteří naši studenti dokonce na posledních akademických sportovních hrách získali pro naši vysokou školu medaile. Jak by mohla vypadat VŠVSMV za pět let? Co je v plánu pro nejbližší budoucnost? Díky programu IRES se bude zvyšovat počet zahraničních studentů i akademických pracovníků, což by se mělo stát předpokladem pro přetváření vysoké školy ve dvojjazyčnou mezinárodní univerzitu. VŠVSMV předkládá na MŠMT žádost o akreditaci doktorského studijního programu v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a bakalářského studijního oboru Aplikovaná sociální psychologie. V akademickém roce 2007/2008 budeme realizovat transformaci bakalářského oboru Humanitní studia na Evropský kreditní systém ECTS, což studentům tohoto oboru umožní studovat na zahraničních univerzitách. Dalším cílem je zajištění bezbariérového bydlení a ubytování pro naše vysokoškolské posluchače. Máme záměr zřídit ve své nově pronajaté budově v Praze 9 na Jarově kompletně bezbariérově vybavené pracoviště s výhledem vybudování bezbariérových studentských kolejí s možností ubytovat handicapované studenty vozíčkáře. Pomohli bychom tímto projektem řešit nedostatečnou ubytovací kapacitu pro studenty vysokých škol v Praze, jejichž trvalé bydliště je mimo Prahu, a za velmi přínosné považujeme vybudování bezbariérového bydlení pro pražské zdravotně postižené občany, studenty. Podobných objektů je v Praze citelný nedostatek. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů chce být také úspěšnou vědecko-výzkumnou institucí. Základem toho je trvale rostoucí počet a vysoká odborná úroveň konferencí a seminářů, pořádaných naší vysokou školou. V této souvislosti vkládá VŠVSMV značné naděje do nově založených vědecko-výzkumných center (CMES, CoP), na jejichž činnosti se budou podílet nejen domácí, ale především zahraniční pracovníci naší vysoké školy, kteří také mohou této činnosti přinést mnohé cenné zahraniční zkušenosti. V budoucnu bude VŠVSMV ve své ediční politice počítat s publikací doktorských disertací ve spolupráci s některým zavedeným nakladatelstvím a zavede pro tyto účely zvláštní ediční řadu. Výsledky doktorských prací budou v nejvyšší míře zpřístupněny a nezůstanou jen v několika výtiscích v knihovně. Jak shrnout do jednoho souvětí tuto obsáhlou odpověď? Máme vytvořeny výborné předpoklady pro rozvoj vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti v dalších letech. VŠVSMV má tak velkou naději stát se skutečně prestižní mezinárodní univerzitou v srdci Evropy. 5

8 HISTORIE V DATECH 23. května 2001 vznikla VŠVSMV v Praze na základě rozhodnutí MŠMT ČR jako neuniverzitní vysoká škola s bakalářským studijním programem Právní specializace a studijním oborem Veřejná správa s prezenční formou studia. 8. října 2001 zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. Druh obecně prospěšných služeb je realizace akreditovaného studijního programu a Programu celoživotního vzdělávání. 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví. 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia. 23. července 2004 rozšířena akreditace studijního oboru Veřejná správa a magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia. 31. prosince 2004 rozšířena akreditace o bakalářský studijní program Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia. 20. října 2005 rozšířena akreditace výuky oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. 30. června 2005 udělena akreditace MŠMT ČR bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies. Akademický rok 2005/2006 probíhala výuka ve čtyřech studijních oborech. V bakalářských Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia a Humanitní studia; v magisterském oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Akademický rok 2006/2007 probíhá studium v šesti bakalářských oborech a čtyřech oborech magisterských. 6

9 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VŠVSMV Správní rada Dozorčí rada rektor Akademická rada kvestor ředitel Akademické grémium Kolegium rektora tajemník studijní oddělení prorektor pro studijní a pedagogické zál. koordinátor organizace studia a výuky prorektor pro vědeckou činnost denní studium zahraniční vztahy kombinované studium katedra mezinárodních vztahů a evrop. studií stipendia CMES ekonomický úsek katedra právních disciplín a veřejné správy katedra průmyslového vlastnictví katedra ekonomie, řízení a informatiky katedra jazyků správa sítě denní centrum knihovna a studovna správa budovy oddělení českého jazyka pro cizince katedra humanitních věd VEDENÍ VŠVSMV Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka VŠVSMV: Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti: Hana Valná Správní rada: JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada: JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka 7

10 AKADEMICKÁ OBEC Akademická rada: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Hana Halová Ing. Dáša Hostašová prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Rektor VŠVSMV: prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. Prorektor pro vědeckou činnost: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. Vedoucí katedry ekonomie: doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Vedoucí katedry humanitních věd: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. Vedoucí katedry cizích jazyků: Hana Valná Oddělení českého jazyka pro cizince: PhDr. Jana Codlová OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI Tajemnice rektora: Vedoucí studijního oddělení: Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: Vedoucí Denního centra: Vedoucí odborné knihovny VŠVSMV: Vedoucí regionálních poboček VŠVSMV: Ing. Šárka Hadravová Bc. Martina Kodetová PhDr. Petr Vyhnánek Mgr. Jaroslava Kněnická Ivana Capková Tomáš Žilinčár 8

11 2. VZDĚLÁVÁNÍ Průměrný věk akademických pracovníků VŠVSMV klesl mezi lety z 54 let na 44,72 roku. Počet studentů VŠVSMV se v roce 2006 dynamicky zvýšil, a to jednak díky rostoucímu zájmu o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia a jednak díky rozšíření nabídky studia o nové obory. V akademickém roce 2006/2007 přijala VŠVSMV do prvních ročníků celkem o 30 % více studentů než v akademickém roce 2005/2006. V současné době na naší škole studuje celkem 1341 studentů, z toho 811 studentů v prezenční formě a 530 studentů v kombinované formě studia. V roce 2006 úspěšně ukončilo studium celkem 132 absolventů, což představuje 32% nárůst oproti roku V roce 2007 zakládá vysoká škola Klub absolventů VŠVSMV, který by měl vytvořit tradici každoročního setkávání našich absolventů se svou bývalou alma mater. Udržování kontaktu s našimi absolventy považujeme za velmi důležité, neboť to naší vysoké škole dává příležitost sledovat jejich profesní dráhu. Úspěšnost absolventů v dalším pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na VŠVSMV. Podle dosavadních zkušeností nemají naši absolventi žádné výraznější problémy s uplatněním na pracovním trhu, většina z nich pracuje v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří z nich také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. Při lepším uplatnění na pracovním trhu v EU napomáhají i zkušenosti s fungováním institucí EU, jež mohou naši studenti získat během studijních cest po institucích EU v Bruselu a Lucemburku. Pro hodnocení svých studentů nepoužívá vysoká škola přímo kreditní systém, ale má všechny obory převedeny na Evropský kreditní systém (ECTS) tak, aby mohla svým studentům a absolventům vydávat potvrzení o počtu splněných kreditů (v případě, že student vyjíždí na zahraniční studijní stáž). Tento kreditní systém uvádíme na Dodatku k diplomu. Základní strategií naší školy je špičková kvalita poskytovaného vzdělání, která závisí především na složení sboru akademických pracovníků. VŠVSMV v roce 2006 zásadním způsobem posílila zastoupení akademických pracovníků v mladším a středním věku, což výrazně zvyšuje schopnost vysoké školy dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání. 9

12 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA Není jistě třeba pochybovat o tom, že evropská integrace je záležitostí mnohovrstevnou; vzhledem k širokému spektru aktivit a oblastí právní regulace lze říci, že až průřezovou. Prostřednictvím evropské politiky sousedství, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné obchodní politiky se prosazují sdílené zájmy členských států a Společenství též navenek. Otázka pro vedoucího katedry mezinárodních vztahů a evropských studií PhDr. Michaela Romancova, Ph.D.: Co zajímavého nabízí studentům Váš obor? Studium oboru MVES studentům umožní získat teoretický background a "praktickou" orientaci ve spletitém a komplikovaném prostoru mezinárodních vztahů, se zvláštním zřetelem na jejich evropskou dimenzi. Pokud ke studiu přistoupí odpovědně, připravíme je na takové úrovni, že se stanou velkou konkurencí absolventům tuzemských i zahraničních vysokých škol a směle budou moci své znalosti nabídnout orgánům veřejné správy, mezinárodním organizacím či orgánům Evropské unie, ať již doma či kdekoli v Evropě. INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES The shock and awe in this context is derived from the ideological influences some states brought with them to the coalition of the willing engaged in Iraq, influences which challenge the Westphalian system of nation-states prompting debate over the contours of international soiciety. To achieve the aims of this work, I focus the largest normative contributor in Operation Iraqi Freedom the UK. Otázka pro vedoucího anglického programu IRES Mitchella Aarona Belfera, Ph.D.: Čím je Váš program pro studenty zajímavý? International Relations and European Studies in English is dedicated to academic excellence. Our mission is to foster advanced comprehension of the events which shape current international and European relations. To that end, we have adopted an interdisciplinary approach emloying political and international relations theory, cultural theories, humanities, economics, law, history, and alternative approaches to International Relations and European Studies. Such an interdisciplinary approach reflects our dedication to academic excellence. Additionally, the department. Our academic staff and students come from a variety of countries within the EU and abroad adding to the diversity of our institution and the ideas, perspectives and cultures in our classrooms. 10

13 VEŘEJNÁ SPRÁVA, EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA Problematika veřejné správy je někdy jednostranně chápána jako pouze právní disciplína, což může vést k zúžení pohledu na instituce, činnost i úkoly EU jako na fenomény pouze právní. Důsledkem toho pak může být podcenění či nepochopení výsledků regionálních, antropologických či sociálních analýz daných regionů. Otázka pro vedoucího katedry právních disciplín a veřejné správy doc. JUDr. Martina Boháčka, CSc.: Co zajímavého nabízí Váš obor? Jeho výhodou je praktické a široké zaměření kombinující právní i mimoprávní předměty a z toho plynoucí možnost širokého uplatnění i ocenění v praxi. Zahrnuje všechny základní právní předměty, které formují znalosti i způsob myšlení právníka, od teorie práva a stručně pojatých právních dějin, jednotlivých disciplín českého práva až po mezinárodní právo a právo EU. Nabízí však i speciální právní předměty právní informatiku, soutěžní právo, duševní vlastnictví (autorské právo, ochranné známky, licence aj.), právo životního prostředí, anglické právo aj. Lze ho proto označit jako malou právnickou fakultu. Bakalářské (právní) a magisterské (interdisciplinární) studium veřejné správy na VŠVSMV ve svém komplexu zaceluje určité mezery při dosavadní přípravě pracovníků veřejné správy a představuje pro absolventy oboru komparativní výhodu na trhu práce. HUMANITNÍ STUDIA Jaká sociální, ekonomická a politická rizika s sebou přináší evropská integrace? Jak těmto rizikům čelit? Proces evropské integrace a vytváření nadnárodního systému vlády jsou podmiňovány a doprovázeny nejen významnými ekonomickými a politickými změnami, ale také změnami socio-kulturní povahy. Formování evropské občanské společnosti bývá v této souvislosti považováno za záruku svobody a stability demokracie v rámci vznikajícího evropského nadnárodního systému vlády. Otázka pro vedoucího katedry humanitních věd PhDr. Jana Bureše, Ph.D.: Čím je Váš obor pro studenty zajímavý? Náš obor Humanitní studia je zajímavý především svou interdisciplinaritou. Student se během studia seznámí s poznatky několika společenských věd, především politologie, mezinárodních vztahů, moderních dějin, sociologie a politické filozofie. To mu umožní vidět dění v současném světě komplexně a lépe pochopit složitost současného společenského i politického vývoje. Zároveň je náš obor koncipován tak, aby se student dozvěděl co nejvíce o současné české společnosti, jejím politickém, ekonomickém i kulturním vývoji. V neposlední řadě je dobré zmínit, že tento obor je také zaměřen prakticky, a to především svou orientací na problematiku médií a komunikace. 11

14 PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ Hlavními diskutovanými problémy byl nový zákon o uplatňování práv z duševního vlastnictví, úloha celních orgánů při potírání výrobkového pirátství, působnost Policie České republiky při ochraně práv k průmyslovému vlastnictví, porušováním práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu ke spotřebiteli, řešení mezinárodních sporů z porušování průmyslových práv, úloha soudů při řešení sporů o porušování práv k duševnímu vlastnictví a praktické zkušenosti výrobního podniku při obraně proti padělkům a napodobeninám. Otázka pro vedoucího katedry průmyslového vlastnictví prof. Ing. Ladislava Jakla, CSc.: Čím je pro studenty Váš obor zajímavý? Studenti tohoto oboru získají poměrně hluboké znalosti z oblasti práva, ekonomie a právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Velmi zajímavé a především užitečné jsou pro studenty i takové předměty, které se zabývají uplatňováním práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví formou licenčních transakcí a prosazování těchto práv soudní i mimosoudní cestou. Magisterský obor je pak zaměřen na mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Jak jsme zjistili, studenty zajímá zejména vztah mezi ekonomickým a technickým rozvojem a rozvojem právní ochrany průmyslového vlastnictví v mimoevropských zemích, jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie, státy jihovýchodní Asie, zejména Čína, Japonsko, Jižní Korea, Indie, Turecko a Arabské státy. Dalším výrazným bonusem je i to, že zde přednášejí také externí špičkoví specialisté z oboru a že se podstatná část speciální výuky uskutečňuje přímo na Úřadu průmyslového vlastnictví, kde jsou k dispozici i mezinárodní sítě, umožňující zjišťovat světový stav techniky a jeho právní ochranu. Studenti se budou moci zapojovat do aktivit nově vytvořeného Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV, který jim umožní se účastnit vědecko-výzkumné činnosti na naší vysoké škole a po ukončení studia získat i další znalosti a zkušenosti pro uplatnění jak v tuzemské, tak v mezinárodní sféře. MEZINÁRODNÍ OBCHOD Manažeři v mezinárodních firmách, ať velkých nebo malých, jsou ovlivňováni klíčovými faktory prostředí, jako je politika nebo kultura, a musí se potýkat s rozdíly a problémy, které jsou na ně kladeny na pozadí možností mezinárodního obchodu a konkurence. Jaká je role těchto manažerů? Které manažerské schopnosti jsou nutné pro úspěch? Otázka pro vedoucího katedry ekonomie doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc.: Co zajímavého nabízí Váš obor studentům? Mezinárodní obchod je obor s velmi širokým uplatněním v mezinárodní podnikatelské i diplomatické sféře. Poskytuje znalosti potřebné k pochopení makroekonomických otázek a souvislostí mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů. Studenti zároveň proniknou do zásad přípravy a realizace mezinárodních obchodních a platebních operací podnikatelských subjektů či do principů mezinárodního marketingu a managementu. Pro studenty je jistě zajímavé absolvovat v rámci studia odbornou praxi v mezinárodních organizacích a institucích nebo v tuzemských či zahraničních firmách. 12

15 3. VĚDECKÁ ČINNOST Otázka pro prof. Ing. Ladislava Jakla, CSc., prorektora pro vědeckou činnost: Na co je zaměřena vědecká činnost školy? Dominantní postavení společenských věd na naší škole (zaměřených svým obsahem především k otázkám veřejné správy a politiky), a zejména studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia opravňuje VŠVSMV k založení vědecko-výzkumného centra. To by mohlo svými výstupy přispívat nejen k rozvoji realizovaných studijních oborů (a dalších společenských věd), ale také a to ve velké míře k prezentaci naší školy před širokou veřejností jako pracoviště, kde se realizuje nejen činnost vzdělávací, ale také jako instituce s ambicemi vědeckými. Směřujeme k tomu, abychom se stali akademickým centrem pro oblast mezinárodních vztahů a evropských studií a pro společenské vědy vůbec. Již dnes úzce spolupracujeme s Ústavem mezinárodních vztahů, s Institutem pro evropskou politiku Europeem, s Úřadem průmyslového vlastnictví, s Evropským patentovým úřadem v Mnichově a Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ CENTRA 1. Centrum pro studium Středního východu (CMES) Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze založila v říjnu 2005 Centrum pro studium Středního východu (CMES) jako autonomní akademické pracoviště v rámci katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Činnost Centra probíhá v anglickém jazyce a je koordinována především dvěma zahraničními lektory působícími na naší vysoké škole. CMES organizuje vědecké konference, odborné semináře, diskusní panely či takzvané kulaté stoly o problematice daného regionu. Na tyto akce jsou zváni přední čeští, časem přibudou i zahraniční odborníci. Největší přínos má CMES především pro studenty VŠVSMV, kterým jeho aktivita přináší pravidelný kontakt s odborníky a odbornou veřejností. Přísně badatelská atmosféra vědeckých konferencí pořádaných Centrem pomáhá našim studentům naučit se pohybovat ve společnosti vědecky pracujících lidí, učit se naslouchat argumentům druhých, umět formulovat své vlastní názory a veřejně je prezentovat i obhajovat. 13

16 Další, a patrně nejdůležitější součástí činnosti CMES, bude založení a vydávání vlastního odborného časopisu školy. Ten se zaměří na problematiku politického vývoje regionu v mezinárodním kontextu. Časopis má v podobě informačního bulletinu nejprve sloužit jako platforma oznamující chystané události a zprávy o předchozích akcích CMES. Bulletin (později časopis) bude k dispozici v elektronické i tištěné formě a bude vycházet čtyřikrát ročně. 2. Centrum pro studium filosofie (COP) V listopadu 2006 vzniklo Centrum pro studium filosofie. Jeho dlouhodobým cílem je poskytovat studentům i akademickým pracovníkům naší vysoké školy v Praze i mimo hlavní město možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy o filosofických a teoretických oblastech. Odborné diskuse, semináře, konference jsou vedené výhradně v anglickém jazyce. V prosinci 2006 se uskutečnil seminář na téma Humanitarian Intervention: Responses to the War in Iraq. V březnu 2007 se bude pořádat seminář na téma John Rawls sociální spravedlnost a politická teorie. Na podzim 2007 se plánuje první mezinárodní konference Dialogue and Democracy in Europe: Philosophical Responses to the Enlargement Process. KONFERENCE Tato konference byla vnímána jako významná zejména s ohledem na širší geopolitické dopady událostí v Iráku. Nelze pochybovat, že to, co se děje dnes v této strategicky bohaté zemi, má přímý dopad na globální mezinárodní vztahy na všech úrovních Terrorism and the Law Mezi nosná témata patřila všeobecná definice mezinárodního terorismu; problematika mezinárodní spolupráce při potírání jeho organizované podoby; vliv války proti terorismu na americké právo a přístupy EU k problematice mezinárodního terorismu. Na základě příspěvků na konferenci vydala VŠVŠMV sborník. 14

17 Válka v Iráku a Evropská unie Konference byla realizována ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Českou společností pro politické vědy za laskavé finanční podpory Konrad-Adenauer-Stiftung. Mezi hlavní problémy, jež vystupující řečníci v jednotlivých panelech řešili, patřily otázky sankcí OSN proti Iráku, konfliktu zájmů EU a USA v poválečném Iráku, vztahu evropské obranné a bezpečnostní politiky a války v Iráku, dále problematika nové irácké ústavy, role náboženských menšin apod. V souvislosti s konáním konference vydala VŠVSMV sborník příspěvků Uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám Účastníci se seznámili s nejnovějším vývojem v oblasti právní ochrany průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Hlavními diskutovanými problémy byl nový zákon o uplatňování práv z duševního vlastnictví, úloha celních orgánů při potírání výrobkového pirátství, působnost Policie České republiky při ochraně práv k průmyslovému vlastnictví, porušování práv k duševnímu vlastnictví ve vztahu ke spotřebiteli, řešení mezinárodních sporů z porušování průmyslových práv, úloha soudů při řešení sporů o porušování práv k duševnímu vlastnictví a praktické zkušenosti výrobního podniku při obraně proti padělkům a napodobeninám. Příspěvky z konference byly souhrnně vydány ve sborníku Budoucnost Evropské ústavní smlouvy Konference byla realizována ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů a Českou společností pro politické vědy za laskavé finanční podpory Konrad-Adenauer-Stiftung v prostorách nové budovy VŠVSMV na Žižkově. Celá akce se setkala s vysoce pozitivními ohlasy ze strany odborníků i studentů, kteří se jí účastnili. Výsledkem této konference je sborník příspěvků, který umožňuje lépe se orientovat v problematice reformy EU a Evropské ústavní smlouvy. Nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti je zde dána možnost porozumět lépe těmto složitým otázkám, které budou mít zásadní význam i pro nás v České republice. 15

18 STUDIJNÍ CESTY Evropský parlament jsem znal vždy jen z fotografií v novinách a učebnicích či ze záběrů v televizi a byl to pro mne velký zážitek navštívit ho. V Evropské komisi jsme se zúčastnili besedy se samotným eurokomisařem. Bylo poučné a užitečné, že jsme se ho mohli ptát na různé věci týkající se sociální politiky... Celá cesta do Bruselu byla nejen pro mne, ale myslím si, že pro všechny handicapované studenty velkým zážitkem... Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze uspořádala pro své studenty již poněkolikáté studijní cestu po institucích Evropské unie. Účelem není jen získat informace o evropské problematice. Studijní cesta zároveň umožnila studentům vstoupit do přímého kontaktu s orgány EU, poznat život v hlavních městech Belgie a Lucemburska a získat komplexní přehled o fungování Evropské unie. Důležité pro studenty bylo i poznání, že Brusel či Lucemburk nejsou jen instituce či prostorné moderní budovy, ale že jsou to především živí lidé, občané z členských států EU, a že mezi nimi přibývá i Čechů. Studenti měli možnost poznat důležitost všech institucí i lidí samotných, kteří zde hájí národní i nadnárodní zájmy, kteří překonávají všechny možné rozdíly a snaží se najít společná řešení. Střetávají se zde nejrůznější kultury, jazyky i myšlení, ale přesto všechno působí jako jeden velký homogenní a kompatibilní celek. V neposlední řadě si studenti uvědomili i nutnost a potřebu získávat další odborné i jazykové znalosti, systematicky na sobě pracovat. Přínosem studijní cesty je bezesporu obrovská motivace. Odborné znalosti získané na vysoké škole i jazyková vybavenost jsou devízou, a to nejen v rámci Evropské unie. Vždyť už i motto VŠVSMV zní : Studujte školu pro Prahu i Brusel PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikace vydané VŠVSMV v roce 2006 Boháček. M.: Terrorism and the Law, Nakl. Aleš Čeněk a VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Henzler, J.: Matematika pro ekonomy, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Hošková, M.: Mezinárodní patentová ochrana - PCT, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Konference o uplatňování práv z průmyslového vlastnictví ve vztahu k padělkům a napodobeninám, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Úvod do systému právní ochrany průmyslového vlastnictví, VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN

19 Jakl, L.: Vzory podání na Úřad průmyslového vlastnictví ve sporných řízeních VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Národní, mezinárodní a regionální systémy ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v ČR Úřad průmyslového vlastnictví a VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN Klíma, M.; Bureš, J.: Kam kráčíš EU? Nakl. Aleš Čeněk a VŠVSMV, Praha, 2006, ISBN x Maalouf, B.: Válka v Iráku a Evropská unie Nakl. Aleš Čeněk a VŠVSMV, Praha 2006, ISBN Špindler, K.: Slovník vybraných pojmů z průmyslového vlastnictví VŠVSMV, Praha 2006, ISBN KNIHOVNA Odborná knihovna je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem, centrálně zapisovaným do automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS. Knihovna se studovnou sídlí v budově školy na Žižkově, Prokopova 16. V současné době je zde k dispozici více než 4100 knihovních jednotek, z toho přibližně 200 v anglickém jazyce a dalších světových jazycích. Knihovní fond odborné knihovny je profilován podle studijních oborů a hlavních specializací VŠVSMV, proto jeho základní část tvoří literatura zaměřená na ekonomii, mezinárodní marketing, mezinárodní management, veřejnou správu, výzkum trhu, propagaci informatiky, sociologii, politickou filozofii, mezinárodní politiku, mezinárodní organizace, mezinárodní bezpečnost, rétoriku, sociální psychologii, politologii, Evropské a celosvětové patentové právo. Studovna nabízí k prezenčnímu studiu kromě odborné literatury a studijních materiálů také 24 titulů odborných časopisů, z toho 3 tituly v anglickém jazyce, a je určena rovněž k centralizovanému využívání elektronických informačních zdrojů, přístupných uživatelům prostřednictvím lokální sítě knihovny a internetu. Pro studenty VŠVSMV je určen on-line katalog, který kromě vlastního vyhledávání konkrétních titulů a publikací, jež si uživatel sám vyhledává dle zadaných kritérií, umožňuje rezervaci vyhledané literatury a kontrolu čtenářského konta. 17

20 PROJEKTY Úvodní otázka pro PhDr. Petra Vyhnánka, prorektora pro rozvoj a vnější vztahy: Jaký význam má zapojování školy do projektů? Které instituce poskytly granty a jaký je cíl těchto projektů? VŠVSMV se zapojuje dlouhodobě do dvou druhů grantových projektů: vědeckých a rozvojových. Z hlediska rozvoje akademických a vzdělávacích činností je prioritou ú- čast ve vědecko-výzkumných projektech realizovaných Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou Akademie věd, Ministerstvem zahraničních věcí apod. Zapojení se do tohoto typu grantů je jednou z podmínek akreditací a reakreditací studijních oborů a zároveň nabízí prostor pro samostatnou vědeckou a tvůrčí práci našich zaměstnanců. S ohledem na rozvoj školy a jejích služeb pro handicapované je pro nás prioritou zapojení do grantových výzev Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částí, kde vysoká škola působí. Zde je hlavním přínosem možnost spolufinancování nákladného programu studia handicapovaných a všech služeb s ním spojených, jako je technické vybavení učeben, bezbariérový přístup či nákup odborné literatury. Grantové programy Magistrátu hlavního města Prahy napomáhají i rozvoji dalších vzdělávacích programů, které škola jako moderní vzdělávací instituce chce poskytovat i mimo svou hlavní působnost. Příkladem je rozvíjející se projekt výuky českého jazyka pro cizince, který napomáhá integraci dětí cizinců do života české společnosti. GAČR Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních hrozeb a rizik pro ČR a EU Pětiletý grant udělený GAČR na léta Řešitelem projektu je uznávaný odborník na mezinárodně bezpečnostní problematiku, na projektu se budou podílet další akademičtí pracovníci působící v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. EQUAL Sociální ekonomika v ČR Na uvedeném grantu se podílejí tři katedry naší vysoké školy, které vytvářejí vhodný tým odborníků, řešící otázky sociální ekonomiky komplexně a z pohledů jednotlivých disciplín. Sociální ekonomika je vznikající odvětí ekonomie, která reaguje na problémy spojené nejen s globalizací, ale i se změnami projevujícími se na trhu práce, v oblasti sociální soudržnosti, v sociálním dialogu a v trvale u- držitelné solidaritě. 18

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výroční zpráva 2006. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze

Výroční zpráva 2006. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze . Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze za rok 2006 . Výroční zpráva VŠVSMV

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze . Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze.......... Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze za rok 2005 . Výroční zpráva

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

Konference ekonomických radů

Konference ekonomických radů Konference ekonomických radů Spolupráce vládních resortů při podpoře vnějších vztahů 20. června 2016 Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 5, 118 12 Praha

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na rok 2007

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na rok 2007 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na rok 2007 1 1. Východiska Předkládaný aktualizovaný dlouhodobý záměr VŠVSMV na rok 2007 vychází z komplexního

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více