Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška Letovice Tel Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška Letovice Tel Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1

2 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně, v přiměřených podmínkách a co nejdéle ve svém domácím prostředí, s pocitem bezpečí, kde mají úplné soukromí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Poskytujeme pečovatelskou službu tak aby se stala samozřejmou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby. Poskytování pečovatelské služby rodiny nebo jiného poskytovatele. lze kombinovat s péčí Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu a ve vymezeném čase pracovní dny od 7,00-15,30 hod. 2

3 Cílová skupina pečovatelské služby Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří: senioři osoby se zdravotním postižením ( od 27 let ) kteří z důvodů vysokého věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu a údržby domácnosti. Důvody pro neuzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby: neposkytujeme takovou sociální službu, o kterou osoba žádá nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá osobám, které nechtějí přistoupit na podmínky smlouvy o poskytování pečovatelské služby pokud jsou důvody, pro které ošetřující lékař nedoporučí zahájení poskytování pečovatelské služby, osobám, které by při poskytování pečovatelské služby vyžadovaly specifické podmínky, které není možné ze strany poskytovatele zajistit (např. u lidí s duševním onemocněním, agresivním chováním, apod.). Zásady při poskytování sociálních služeb vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince pomocí odborného personálu zajistit uživatelům žít důstojně v přiměřených podmínkách a co nejdéle ve svém domácím prostředí vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností 3

4 dodržování individuálního přístupu v návaznosti na individuální program a poskytování sociální služby dle potřeb každého uživatele podporovat u uživatelů samostatnost, běžný způsob života a sociální začleňování podporujeme vzdělávání personálu naplňování poslání a cílů organizace týmovou prací a kvalitní vzájemnou komunikací ochrana osobních údajů dostupnost - služba je poskytována v domácnosti uživatele rovný přístup ke službám služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou práv a svobod) Uživatelům pečovatelské služby nabízíme: úkony ze základních činností poskytování pečovatelské služby podle 40 zákona o sociálních službách nebo výběr z fakultativních úkonů nad rámec základních činností. Úhrady za poskytnuté úkony se účtují dle platného Sazebníku pečovatelské služby, který schvaluje RM Letovice. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donášky nebo dovážky stravy) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajištění nákupů, pochůzek pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění chodu a údržby domácnosti praní, žehlení a drobné opravy prádla přítomnost, dohled pracovníka PS v bytě uživatele s cílem umožnit uživateli setrvat v domácím prostředí kontrola a dohled nad užíváním léků pronájem provozního pokoje na DPS podporu přirozených sociálních vztahů a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím doprovod a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 4

5 dle zájmu uživatelům zabezpečujeme kadeřnické, masérské, pedikérské služby sociální poradenství Úhrady za služby se vybírají vždy za uplynulý měsíc do 15. dne v měsíci, dle skutečného množství odebraných úkonů, platba se vybírá hotově oproti dokladu pracovnicí PS nebo je možná zaslat na účet CSSML. Každý úkon nebo čas strávený provedením jednotlivých úkonů (rozpočítává se na započaté ¼ hodiny ) je zapsaný do výkazu uživatele za konkrétní měsíc, který slouží k pozdějšímu vyúčtování za poskytnuté služby. Úkon spojený s poskytnutím stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donášky nebo dovážky stravy) Pečovatelská služba odebírá a rozváží stravu z moderní kuchyně CSSML, kde nabízí pestrou a rozmanitou stravu. Vaří se jedno hlavní jídlo s možností jídel dle dietního omezení ( dieta č.9, 2, 4, W a mletá ). Cena oběda je dle platné kalkulace. Obyvatelé DPS i uživatelé PS mohou docházet denně na obědy do jídelny v budově CSSML nebo využít možnosti dovážky, donášky obědů do domácnosti v pracovní dny (po pá nebo dle individuální potřeby). Jídlonosiče plní ve výdejně stravy pracovníci PS, za dodržení všech platných předpisů pro výdej stravy. Každý uživatel má své označené jídlonosiče, tak aby byla zajištěna výměna. Prázdné jídlonosiče jsou uloženy ve výdejně stravy, kde se kontroluje jejich čistota a je zde prostor pro jejich přemývání dle potřeby. Obědy v jídlonosičích s termoobalem se roznáší, rozváží do domácností uživatelů DPS, Letovic a okolních obcí na základě uzavřené Smlouvy o poskytování PS. Jakým způsobem a jakém čase budou obědy předávány, jejich četnost a úhrada za ně spojená s dovážkou, je součástí Individuálního plánu každého uživatele. 5

6 Většina uživatelů využívá možnosti přímé platby pracovnici PS, oproti dokladu za odebrané obědy na ten konkrétní měsíc a dovážku za měsíc předcházející, podle skutečného množství odebraných obědů. Odhlášení nebo nahlášení stravy : je třeba provést nejpozději do 15,30 hod. předešlého dne, kdy má změna nastat. Ve vyjímečných situacích lze tuto změnu nahlásit i telefonicky, ještě téhož dne do 8,00 hod. V případě, že nedojde k odhlášení oběda je uživatel povinen cenu oběda včetně dovozu uhradit. Jídelna v CSSML 6

7 Automobil pečovatelské služby pro rozvoz obědů Úklid výdejny stravy, kde se plní jídlonosiče pro rozvážku obědů 7

8 Pomoc při přípravě a podání jídla a pití : pomoc s přípravou a podáním snídaně ( uvaření čaje, kávy, namazání pečiva, nakrájení apod. ) pomoc přípravou a podáním oběda spojené s donáškou, dovážkou pouze pomoc s rozděláním a vyndáním jídlonosiče servírování na talíře, popř. rozdělení oběda na polovinu s tím, že druhá polovina se chystá pro uživatele na večeři, umytí nachystání jídlonosiče na druhý den pomoc a asistence podávání stravy, pití ( krmení ) pomoc s přípravou a podáním oběda z vlastních zdrojů pomoc nebo příprava svačiny dopolední, odpolední pomoc nebo příprava večeře Úkon zajištění nákupu nebo vyřízení pochůzky: Nákup nebo doprovod na nákup je prováděn v nejbližší prodejně od místa bydliště uživatele. Pokud potřebuje uživatel zajistit větší nákup, požádá o nákup v supermarketu na náměstí nebo si chce nakoupit sám za doprovodu, má možnost využít pečovatelskou službu v pracovní dny od 8,00 9,00 hod., kdy jezdí do města automobilem. Tato možnost platí i při vyřizování různých pochůzek ( jako placení složenek na poště, vyzvednutí receptů u lékařů, lékárna, úřady, optika atd. ). Veškeré nákupy a věci k vyřízeni se dávají den dopředu nebo se mohou nahlásit ještě ten den nejpozději do 8,00 hod. Nákupy a pochůzky se předávají napsané na papírku, v obálce, taštičce, peněžence, se jménem a částkou peněz, popř. podpisem uživatele. Za převzaté částky odpovídají pracovnice PS. 8

9 Obyvatelé DPS mají možnost nákupu nebo objednávky zboží v místní kantýně a také nápojového automatu v 1 PP budovy CSSML. Kantýna CSSML Úkon pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Tento úkon se provádí v domácnostech uživatelů nebo v prostorách pro osobní hygienu v suterénu DPS Letovice, který je bezbariérový. Úkon pomoc při osobní hygieně spočívá v dopomoci při ranní hygieně, celkové koupeli včetně mytí vlasů, mytí vlasů včetně zástřihu, pomoc při ošetření nohou nebo přítomnost pracovnice při celkové hygieně. Ranní hygiena celková nebo pouze s dopomocí ranní toaleta ( umytí, péče o chrup nebo protézu, učesání vlasů), pomoc s výběrem oblečení a oblékáním. Veškeré pomůcky ( toaletní potřeby, ručník, inkontinentní potřeby atd. ) pro výkon úkonů dodává uživatel. 9

10 Celková koupel včetně mytí vlasů provádí pracovnice PS samostatně bez pomoci uživatele koupel s dopomocí pracovnice pomůže uživateli s umytím pro něj nedostupných částí těla přítomnost pracovnice při celkové hygieně pracovnice zajišťuje pouze dohled v koupelně nebo bytě uživatele z důvodu větší jistoty a pocitu bezpečí uživatele, pro nepředvídatelné události pro výkon úkonů spojených s osobní hygienou zajišťuje PS pomůcky jako je třeba sedačka do vany a sprchy pouze mytí vlasů pokud to uživatel nezvládne sám ze zdravotních důvodů a snížené soběstačnosti (nemůže se předklonit závratě, pohyb o francouzských holích atd. ) úkon se provádí v domácnosti nebo v prostorách pro osobní hygienu, kde je k dispozici mycí mísa na umývání vlasů toaletní potřeby viz ranní hygiena mytí vlasů a jednoduchý zástřih (pánský, dámský ) + konečná úprava vysušení fénem nebo natočení uživatel si dodává potřeby jako šampon, ručník, tužidlo, lak na vlasy atd. pomoc při ošetření nohou pokud to uživatel nezvládne sám ze zdravotních důvodů a snížené soběstačnosti ( omezení pohyblivosti, třes rukou, onemocnění diabetem, různé deformity prstů, kožní onemocnění plísně nehtů a kůže atd. ). Tento úkon se provádí v domácnostech uživatele nebo v prostorách k tomu určených, kde jsou veškeré dostupné pomůcky pro výkon tohoto úkonu ( vanička na koupel nohou, podnožka ) pomůcky uživatel si dává pouze svůj ručník vše potřebné k výkonu tohoto úkonu včetně dezinfekčních prostředků a následné sterilizace nástrojů zajišťuje CSSML. 10

11 Pomoc při ošetřením nohou 11

12 Prostory pro poskytování osobní hygieny na DPS Úkon pomoc při zajištění chodu a údržby domácnosti Běžný úklid v domácnostech uživatelů a domácnostech DPS : Jedná se o běžný denní nebo týdenní úklid úklid na kuchyňské lince a stole, vynesení odpadků, utírání prachu, vytírání na mokro, vysávání, umývání nádobí, úklid nákupu a prádla, úklid sociálního zařízení apod. Velký úklid mytí oken a věšení záclon, čištění sporáku a trouby, úklid ve spíži, kuchyňské lince, obývací stěně, pastování lina, ( tzv. generální úklid ) úklid, kdy se zahajuje služba v domácnosti uživatele nebo jsou li ztížené podmínky pro výkon tohoto úkonu. Mimořádný úklid úklid po malování, řemeslnících, úklid v okolí domu ( úklid sněhu ), nanošení dřeva nebo uhlí. Tento úklid se provádí pouze u uživatelů, kteří využívají pravidelně běžného úklidu nebo jiných úkonů poskytovaných pečovatelskou službou. Úklid společných prostor pouze u uživatelů žijících v bytech DPS Letovice. Provádí se 2x týdně ( dále dle potřeby ), včetně úklidu parapetů, dveří. 4x ročně mytí oken a výměna záclon na chodbách. 12

13 Úklid v domácnosti uživatele Úkon praní, žehlení a drobné opravy prádla Zajišťuje prádelna při CSSML. Pracovníci PS přebírají prádlo od uživatelů v jejich domácnostech, kde jednotlivé kusy prádla se stručným popisem zapíší. Odnáší ho i s rozpisem do prostorů k tomu určených ( špinavého prádla ), kde je převáženo a rozděleno na praní. Počet v kg prádla je zapsán do výkazu uživatele a je rozdělen zvlášť na praní a žehlení. Po vyprání a vyžehlení je vyzvednuto z prádelny a po následném překontrolování s rozpisem předáno zpět uživateli. 13

14 Prádelna CSSML Úkon kontrola, dohled nad užíváním, zajišťováním léků a pomůcek provádí pracovnice PS v domácnostech uživatelů společně s uživatelem, kde pečovatelka zajišťuje pouze dohled nad správným dávkováním dle rozpisu praktického lékaře. ( popřípadě pomůže pomocí půličky s nachystáním do denního dávkovače a popisem). Kontroluje, aby měl uživatel léky které má brát, zajišťuje, objednává u příslušných lékařů a vyzvedává předepsanou medikaci v lékárně, včetně inkontinentních pomůcek. Uživatel předává potřebnou finanční hotovost na léky a pomůcky pracovnici PS dopředu,oproti podpisu a při donášce se vyúčtuje dle vystaveného potvrzení z lékárny. Pracovnice uživateli sdělí čas strávený provedením tohoto úkonu, zapíše 14

15 do výkazu uživatele, pro pozdější vyúčtování za poskytnuté služby. Za dodržování dávkování a požívání předepsané medikace si odpovídá uživatel. Přítomnost, dohled pracovníka PS v bytě uživatele s cílem umožnit uživateli setrvat v domácím prostředí Tento úkonem je spojen s návštěvou v bytě uživatele, ať již jde o návštěvu za účelem domluvy způsobu a doby provedení úkonů, předání rozpisu na nákup, vyřízení potřebných pochůzek, zajištění dohledu v době nepřítomnosti rodinných příslušníků nebo jen dohledu a kontroly, zda je uživatel v pořádku, protože potřebuje vědět, že někdo přijde a stráví sním určitý čas, kdy není sám, má si s kým promluvit a cítí se v bezpečí, protože je tu někdo kdo mu zajistí co potřebuje. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc s jednoduchým nácvikem běžných denních činností podpora a pomoc s orientací v novém nebo domácím prostředí dále viz předchozí úkony uživatel poskytované sociální služby si sám rozhoduje o tom, které z úkonů pečovatelské služby potřebuje a které využije. Pomoc při vyřizování věcí na úřadech a institucích: pomoc s vyřízením PnP, průkazu ZTP a jiných výhod pro osoby se zdravotním postižením pomoc s vyřizování občanského průkazu, změně a nahlášení trvalého pobytu 15

16 pro občany, stěhující se do DPS, přihlášení a uzavření Smlouvy o odběru elektrické energie pomoc s vyřizováním osobních záležitostí ( pošta, banka,úřady poplatky, telekomunikační služby apod. ) Sociální poradenství poskytují sociální pracovnice CSSML bezplatně Fakultativní úkon pronájem provozního pokoje na DPS Uživatelé žijící v DPS a DpS Letovice mají možnost využití pro návštěvy svých rodinných příslušníků, kamarádů a známých pobyt v provozním pokoji, který se nachází v přízemí CSSML. Tento pokoj je dvoulůžkový se sociálním zařízením a pro zpestření pobytu je vybaven televizorem. Provozní pokoj je třeba si zamluvit dopředu s nahlášením délky pobytu. Úhrada za pronájem provozního pokoje ( pronájem pokoje + lůžkoviny, ručník ) se vypočítává dle počtu osob a počtu strávených nocí, dle platného sazebníku fakultativních úkonů pečovatelské služby. 16

17 Provozní pokoj na DPS Bydlení v domě pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou ( DPS ), byl otevřen v prosinci roku 2000 a je součástí bytového fondu města Letovice. Své zázemí zde mají pracovnice pečovatelské služby. V roce 2005 byl otevřen domov pro seniory, který je s DPS propojen stávajícím společným vchodem. Tím vznikl jednotný komplex Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace (CSSML). Správcem bytů v DPS je CSSML, která jej převzala od společnosti Kordo Letovice. Tato společnost i nadále spravuje a provozuje plynovou kotelnu. Kapacita dle bytů v DPS je 53 obyvatel, to je 35 jednopokojových a 9 dvoupokojových bytů. K základnímu zařízení bytů patří kuchyňská linka, elektrický sporák s troubou, vestavěné skříně a možnost připojení pevné telefonní linky. Součástí 32 bytů jsou sklepní prostory nebo kóje a pouze u 8 bytů není 17

18 balkón. Přidělování bytů v DPS má na starosti sociálně zdravotní komise města Letovice. Chodba přízemí v DPS Uživatelé bydlící v DPS se mohou zapojit do volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí pořádaných domovem pro seniory nebo v jeho spolupráci. cvičení s uživateli domova pro seniory rozvoj dovedností v dílničce a klubovně zábavné společenské hry, sportovní a vědomostní soutěže společná setkávání při kulturních akcích a vystoupeních posezení při opékáním párků návštěva ekumenické místnosti 18

19 Ekumenická místnost Rozpis bohoslužeb: PONDĚLÍ v 16. HODIN - katolická bohoslužba slova a svaté Přijímání ČTVRTEK v 16. HODIN ekumenická bohoslužba 1. čtvrtek v měsíci Církev adventistů sedmého dne 2. čtvrtek v měsíci - Církev bratrská 4. čtvrtek v měsíci Českobratrská církev evangelická 19

20 Ekumenická místnost v 1. podlaží Společné setkání na kulturní akci 20

21 Rozloučení s létem opékání párků NA PŘIBÝVAJÍCÍ LÉTA, ÚBYTEK ŽIVOTNÍCH SIL, POCITY OSAMOCENÍ A BEZNADĚJE NAD TÍM, ŽE UŽ NEZVLÁDNETE TO CO DŘÍV, UŽ NEMUSÍTE BÝT SAMI. 21

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení.

Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Účel Účelem tohoto předpisu je, seznámit všechny zaměstnance Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) s posláním, cíli a zásadami zařízení. Odpovědnosti a povinnosti Vedoucí je povinen seznámit s předpisem

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více