MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY"

Transkript

1 MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY Výroční zpráva za rok

2 2

3 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY. 4 II. ORGANIZACE A JEJÍ POSLÁNÍ III. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY...5 IV. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚSEK...6 V. STRAVOVACÍ ÚSEK A PROVOZNÍ ÚSEK..10 VI. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY. 10 VII. SPOLUPRÁCE...12 ROZVAHA(BILANCE)...13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. 17 3

4 I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážení zaměstnanci, uživatelé, vážený předsedo správní rady a její členové, předkládám Vám výroční zprávu za rok 2012 za domov se zvláštním režimem, DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY, jehož zřizovatelem je společnost MANEMI o.p.s., se sídlem Opavice č. 37, Město Albrechtice, IČ V roce 2012 se nám podařila řada dobrých věcí, taky jsme v tomhle roce zaznamenali první neúspěchy. Dne nastoupili k pobytu první uživatelé. Našimi klienty jsou osoby, trpící nějakou formou demence od věku 55 let, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a k zajištění základních životních potřeb potřebují pomoc jiné fyzické osoby. V průběhu celého roku jsme zaváděli nové metodiky a nastavovali pravidla poskytování sociální služby. Našim cílem je poskytovat kvalitní sociální službu prostřednictvím kvalifikovaného a odborného personálu. Naše služba je registrovanou sociální službou od Uživatelům poskytujeme základní služby a služby fakultativní nad rámec služeb základních. S pomocí příspěvku z Úřadu práce jsme mohli zřídit nové pracovní místo a obstarat tak pomůcky pro interaktivní práci s klienty. V tomhle roce jsme se bez zjištěných závad podrobili třem kontrolám ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, územního pracoviště Bruntál. První kontrola byla zaměřena na HACCP systém a provoz výdejny, další dvě kontroly byly zaměřeny na výkon státního zdravotního dozoru a na dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví. Navázali jsme spolupráci s jinými organizacemi, zorganizovali pro uživatele pár zajímavých akcí. Závěrem bych chtěla vám všem poděkovat za příkladnou práci, kterou pro naši společnost odvádíte. Je to práce náročná a potřebná, k prospěchu zejména těm, kteří to nejvíce potřebují. Město Albrechtice, PhDr. Beáta Bakošová 4

5 II. ORGANIZACE A JEJÍ POSLÁNÍ Společnost MANEMI je obecně prospěšnou společností, která je vedena u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou O284, se sídlem ve Městě Albrechticích, Opavice č. 37. Vznik společnosti je datován počínaje od Druh obecně prospěšných služeb: - Sociální a charitativní pomoc sociálně potřebným, nemocným, zdravotně postiženým osobám - Poskytování zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb. - Podpora vývoje a výzkumu ve zdravotnictví - Pomoc rodinám pečujícím o nemocné - Zajišťování péče a služeb pro seniory - Podpora rozvoje a integrace zdravotně postižených dětí - Podpora ochrany životního prostředí a ochrany obrazu krajiny - Podpora zlepšování kvality života na venkově - Podpora sportovních aktivit III. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY Dne společnost MANEMI, o.p.s. se stala zřizovatelem a provozovatelem domova se zvláštním režimem, s kapacitou 29 míst. Služba je určena jednotlivcům, mužům, ženám a manželským párům. Celkem disponujeme s 13-ti pokoji, z toho 3 jsou jednolůžkové, 4 jsou dvoulůžkové a 6 pokojů je třílůžkových. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení, toaletu a sprchový kout. Pokoje klientů jsou vybaveny standardním nábytkem a zařízením polohovací postel, uzamykatelná šatní skříň s odkládacím prostorem, nástěnný věšák, uzamykatelný noční stolek, konferenční stolek, seniorské křeslo, lůžkoviny. Součástí vybavení je kuchyňský kout se zabudovanými elektrospotřebiči - lednicí, 5

6 mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí. Každý pokoj je vybavený televizí. Pokoje jsou rozmístněny ve třech podlažích do všech pokojů je přístup ze společné chodby. V pokojích je nainstalováno signalizační zařízení. Kvůli lepší orientaci jsou jednotlivá podlaží odlišně barevně rozlišena. Obvody stěn jsou ve všech patrech po obou stranách opatřeny madlem. V domově poskytujeme kromě základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách i jiné služby, jako např. poskytování léčebné péče podávání léků, injekcí, ošetřování ran, aplikace léčebných mastí, a pod. Nad rámec základních činností zajišťujeme taky služby fakultativní, které si klient hradí zvlášť- kadeřník, pedikúra, možnost telefonování a kopírování, výlety a exkurze, vzdělávací akce, besedy, canisterapie, a pod. U klientů s rizikovými faktory a u trvale ležících klientů zajišťujeme prostřednictvím personálu zvýšenou péči a dohled. Uživatelé mohou návštěvy v domově přijímat v době od 8,00 hod. do 17,00 hod. K přijímání návštěv slouží návštěvní místnost v - 1. patře. Uživatel bydlící na jednolůžkovém pokoji může návštěvy přijímat na pokoji. Na pokojích mohou návštěvy přijímat i uživatelé upoutáni trvale, či dočasně na lůžko. V případě vícelůžkových pokojů se vyžaduje souhlas spolubydlících. Výjimku tvoří pouze mimořádné události a opatření hygienickoepidemiologické povahy, kdy mohou být návštěvy omezeny, nebo úplně zakázány. IV. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚSEK Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetržitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům a manželským párům se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, osobám se sníženou soběstačností z dôvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu a z důvodu těchto 6

7 onemocnění, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, a to ani s pomocí své vlastní rodiny, terénní sociální služby, nebo z jiných závažných důvodů. Pomoc, podpora a péče je přiměřená a přizpůsobená individuálním potřebám uživatelů sociálních služeb. Prostřednictvím poskytované sociální služby chceme zmírňovat negativní vlivy nemoci a stárnutí u uživatelů, podporovat je při udržování jejich stávající tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů se svým okolím a ve využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. Cílem naší služby je, aby si uživatelé udrželi co nejdéle stávající soběstačnost, psychické zdraví, získané schopnosti a dovednosti, které vedou k zachování a k prodloužení jejich aktivního života. Naší snahou je, aby se v zařízení cítili jako doma a prožili tak důstojný a smysluplný život v klidném prostředí. Principy poskytované sociální služby - respektujeme osobnost klienta, jeho vlastní vůli a empaticky vnímáme jeho potřeby a zájmy - dodržujeme práva klienta a zachováváme mlčenlivost a diskrétnost - zachováváme partnerský, důstojný a individuální přístup ke všem klientům - podporujeme sdílení společných hodnot a cílů domova všemi pracovníky, preferujeme týmovou spolupráci - zaměstnance podporujeme v odborném rastu, a to prostřednictvím systematického vzdělávání, spolupráce s dalšími odborníky a formou pravidelných supervizních setkání 7

8 V roce 2012 byla uzavřena smlouva o poskytování sociální služby s 35 uživateli, zemřel 1 uživatel, 5 uživatelé byli z péče propuštěni. Věková struktura obyvatel: let 1 uživatel let 3 uživatelé let 7 uživatelů let 12 uživatelů let 6 uživatelů Do zařízení byl v roce 2012 přijat 1 uživatel ve věku 53 let. Průměrný věk obyvatel v roce 2012 byl 77 let. Počet odbydlených lůžkodnů v roce 2012 byl Příspěvek na péči: Stupeň IV Stupeň III Stupeň II Bez příspěvku V řízení 5 uživatelů 15 uživatelů 2 uživatelé 2 uživatelé 5 uživatelů 8

9 Úhrada za pobyt a stravu v roce 2012: Úhrada za poskytovanou sociální službu je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Úhrada za ubytování, včetně provozních nákladů, souvisejících s poskytnutím ubytování (vodné a stočné, energie, úklid, praní a žehlení osobního prádla, drobné opravy osobního prádla) činila v roce 2012: - u jednolůžkového pokoje 200,- Kč/den - u dvoulůžkového pokoje 180,- Kč/den - u třílůžkového pokoje 160,- Kč/den Stravování zajišťujeme prostřednictvím externího dodavatele, Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov. Cena za stravu zahrnovala v roce 2012 cenu diety, kterou činila částka za potraviny, provozní náklady a dovoz stravy. Pitný režim jsme zajišťovali sponzorsky. Pro klienty jsme v tomhle roce zajišťovali 3 druhy diet, klasickou racionální stravu (dieta č. 3), šetřící stravu (dieta č. 2) a diabetickou stravu (dieta č. 9). Všechny druhy diet jsme rovněž zajišťovali v kašovité podobě. - Dieta č ,- Kč/den - Dieta č. 3K 139,- Kč/den - Dieta č ,- Kč/den - Dieta č. 2K 143,- Kč/den - Dieta č ,- Kč/den - Dieta č. 9K 160,- Kč/den Možnost stravování měli také zaměstnanci ve výši 58,- Kč/oběd. Fakultativní služby v roce 2012: - Pedikúra a ošetření nohou - Používání telefonu - Kopírování - Elektrospotřebiče na pokoji - Revize elektrospotřebičů 9

10 Za vybavení a používání elektrospotřebičů na pokoji (lednice, mikrovlnná trouba, televize, rychlovarná konvice) se platil v roce 2012 pravidelný měsíční poplatek 200,- Kč. Ošetřovatelsko-zdravotní péče v roce 2012: Ošetřovatelsko-zdravotní péči zajišťujeme prostřednictvím vlastních zaměstnanců na základě platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Lékařskou péči zajišťuje pro své pacienty MUDr. Magda Andršová z Krnova. Rovněž spolupracujeme s dalšími lékařskými odborníky. Psychiatr MUDr. Henrich Kalafa z Krnovské psychiatrické ambulance za svými pacienty pravidelně dochází. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu má nárok na transport sanitním vozidlem 27 obyvatelů domova. V. STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ÚSEK Výdej stravy a výrobu nápojů podle zpracovaného a platného HACCP zajišťovala v roce 2012 jedna pracovnice a proškolený personál. Uživatelům je zajištěna celodenní strava odpovídající věku a zásadám racionálního a dietního stravování. Strava je poskytována v rozsahu třech hlavních jídel, u diabetické stravy taky se svačinkou. Úklid všech místností v zařízení podle plánu úklidu a harmonogramu dezinfekcí zajišťovali dvě uklízečky. Praní prádla jsme v roce 2012 zajišťovali prostřednictvím externého dodavatele, Městské prádelny a čistírny a.s. ve Valašském Meziřičí. VI. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY Organizační struktura se v průběhu roku měnila a přizpůsobovala nárokům poskytované sociální služby a nárokům našich uživatelů. 10

11 Organizační struktura k Ředitelka 1 Sociální pracovnice 1 Ekonomka 1 Koordinátorka PSS 1 PSS 13 Vedoucí ZP 1 Všeobecné sestry v soc. službách 2 Pracovnice výdejny 1 Uklízečky 2 V roce 2012 se naši zaměstnanci zúčastnili následujícího vzdělávání: Pracovní doba a pracovní podmínky v odvětví zdravotnictví a sociálních služeb / 2 zaměstnanci Problémové a konfliktní situace v manažerské praxi / 1 zaměstnanec Úvod do problematiky péče o chronickou ránu pro pracovníky v přímé péči / 11 zaměstnanců Úvod do problematiky péče o inkontinentního klienta v zařízení sociálních služeb /13 zaměstnanců Gerontologické dny Ostrava /2 zaměstnanci Zákon o zdravotních službách a soudní spory s VZP / 2 zaměstnanci Účtování dotací u neziskových organizací /1 zaměstnanec Absolvovaná odborná praxe v jiných zařízeních: Armáda spásy Krnov/ 5 zaměstnanců 11

12 Domov Jistoty Devětsil Krnov/ 5 zaměstnanců Charita Ostrava/ 2 zaměstnanci Supervize: Naši zaměstnanci se zúčastňují pravidelné supervize. Naší externí supervizorkou je Mgr. Veronika Vymětalová z Olomouce. VII. SPOLUPRÁCE V roce 2012 jsme navázali spolupráci s různými organizacemi, zejména EDUCO Krnov, Hartmann-Rico, a.s., Pharm N, s.r.o. Krnov. Do našeho zařízení docházeli praktikanti a dobrovolníci. Počet dobrovolníků 5 osob Počet praktikantů 7 osob Odborná stáž v našem zařízení/ 2 osoby Poděkování sponzorům a dárcům: SILNICE CZ, s.r.o. Krnov FREKOMOS, s.r.o., Valašské Meziřičí Značky Morava, a.s., Krnov Ekotempo, s.r.o., Krnov NVB LINE, s.r.o., Otrokovice Velička Petr Profispánek, Frýdlant nad Ostravicí p. Aleš Radomský p. Ladislav Jupa, Ostrava-Poruba p. Františka Skopalíková, Bruntál p. Sawas Michailidis, Krnov 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory

Výroční zpráva. Domov blahoslavené Bronislavy. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2007 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov pro seniory 1 Úvodní slovo ředitele Domova Milá čtenářko, milý čtenáři, již po páté před Vás předkládáme tuto

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 info@domovufontanyc.cz www.domovufontany.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více