PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ"

Transkript

1 P Ř Í L O H A Č. 2 2 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ JAROMĚŘ Schváleno dne: , č. j.: 874/2013-O12 Platnost od: Schváleno dne Počet stran: 15

2 Obsah Obsah 2 A. Všeobecná část... 3 A.1 Charakteristika provozního pracoviště Jaroměř... 3 A.1.1 Členění provozního pracoviště... 3 A.1.2 Zapojení kolejiště PP Jaroměř... 3 A.1.3 Přístupové cesty... 3 A.1.4 Vozební ramena a přidělené druhy železničních kolejových vozidel... 3 A.1.5 Přidělení druhy železničních kolejových vozidel... 3 A.2 Popis kolejiště... 3 A.3 Popis budov a zařízení... 3 A.3.1 Objekty provozně-správní... 3 A.3.2 Objekty správkárenské... 4 A.3.3 Objekty technologické... 4 A.3.4 Vyprazdňování uzavřených systémů WC... 4 A.3.5 Objekty pro údržbu a režijní činnost... 4 A.3.6 Objekty skladové... 4 A.4 Sdělovací a zabezpečovací zařízení... 4 A.4.1 Telefony a faxy veřejné telefonní sítě... 4 A.4.2 Elektronická pošta... 5 A.4.3 Důležitá telefonní čísla... 5 A.4.4 Radiostanice... 6 A.4.5 Zabezpečovací zařízení... 6 A.4.6 Ostraha objektů... 6 A.5 Jízdy silničních vozidel... 6 A.5.1 Organizace závodové autodopravy... 6 A.5.2 Pohyb cizích silničních vozidel... 7 A.6 Mimořádnosti... 7 A.6.1 Pohotovostní služby... 7 A.6.2 Klíče od služebních místností... 8 A.6.3 Ohlašování poruch... 8 A.6.4 Onemocnění a úrazy zaměstnanců, organizace první pomoci... 9 B. Provozní část B.1 Technologické postupy - provoz B.1.1 Nástup služby strojvedoucího B.1.2 Příprava vozidla k výjezdu B.1.3 Nástup vozidel z obvodu provozního pracoviště do obvodu stanice B.1.4 Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště B.1.5 Odstavení vozidla B.1.6 Zajištění vozidel proti pohybu B.1.7 Ukončení služby strojvedoucího B.1.8 Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami B.1.9 Zbrojení přípojných vozů B.1.10 Objednávání oprav na hnacích vozidlech a přípojných vozech B.1.11 Posun v obvodu depa B.1.12 Vozové zásilky B.2 Technologické postupy údržba B.3 Technologické postupy STP B.4 Technologické postupy - posunovači v ŽST B.5 Provozní řád opravny vozů

3 A. Všeobecná část A.1 Charakteristika provozního pracoviště Jaroměř Provozní pracoviště Jaroměř je podřízeno Depu kolejových vozidel Česká Třebová, provozní jednotce Trutnov. Je provozním pracovištěm bez vlastního kolejiště. Vzhledem k počtu pracovníků má charakter malého pracoviště. Prostory provozního pracoviště se nacházejí v samostatné přízemní budově bývalé poštovny vlevo od dopravní kanceláře. Vchod do budovy je z nástupiště, ve směru od dopravní kanceláře. Po stránce opravárenské činnosti nezabezpečuje provádění žádných zásahů na hnacích vozidlech. A.1.1 Členění provozního pracoviště Pracoviště Jaroměř je plně podřízeno strojmistrovi PJ Trutnov. Je zde určen strojvedoucí (vedoucí provozního pracoviště), který zabezpečuje dodání potřebného materiálu (tiskopisy atd.), zajišťuje případné opravy a údržbu vybavení budovy prostřednictvím strojmistra, případně svépomocí. Oběh služebních zásilek se zabezpečuje vždy po dohodě se strojvedoucími. Zaměstnanci se hlásí telefonicky při každém nástupu či konci směn strojmistrovi PJ Trutnov. Všichni zaměstnanci PP Jaroměř jsou povinni dodržovat služební předpisy, dodržovat veškeré pokyny a opatření vydaná vedoucími zaměstnanci PJ Trutnov, vrchním přednostou DKV, případně nadřízenými orgány. Každý zaměstnanec je povinen udržovat v prostoru pracoviště pořádek a čistotu. Případné závady nutno ihned hlásit prostřednictvím strojmistra do PJ Trutnov. A.1.2 A.1.3 Zapojení kolejiště PP Jaroměř Přístupové cesty Přístupová cesta k budově provozního pracoviště je vlevo vedle staniční budovy. Cestu kolejištěm od staniční budovy mohou využívat pouze zaměstnanci ve službě. Silniční vozidla lze parkovat před budovou pracoviště. A.1.4 Vozební ramena a přidělené druhy železničních kolejových vozidel Strojvedoucí provozního pracoviště Jaroměř zajišťují vozbu na vozebních ramenech: Jaroměř Trutnov Jaroměř Stará Paka Stará Paka Lomnice nad Popelkou Stará Paka Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou Křinec Jaroměř Pardubice Hradec Králové Doudleby Druh přidělených vlaků: R, Sp a Os. A.1.5 Přidělení druhy železničních kolejových vozidel Strojvedoucí pravidelně obsazují vozidla DKV Česká Třebová řad 163, 742, 750, 754, 810, 814, 854, 914 a 954 A.2 Popis kolejiště Neobsazeno A.3 Popis budov a zařízení A.3.1 Objekty provozně-správní Provozní zázemí a sociální místnosti jsou umístěny v budově bývalé poštovny vlevo od staniční budovy ŽST Jaroměř (budova je v majetku RSM Hradec Králové) a je přístupná jak od staniční budovy, tak od silnice vedoucí před staniční budovou. V objektu jsou následující prostory: Vstupní zádveří 3

4 ohlašovna lokomotivních čet dvě nocležny dvě šatny strojvedoucích sociální zařízení, umývárna se dvěma sprchovými kouty Jednotlivé místnosti sociální budovy jsou vytápěny jedním nebo více samostatnými elektrickými deskovými radiátory. A.3.2 Neobsazeno A.3.3 Objekty správkárenské Objekty technologické A Výzbrojní zařízení paliva A Výzbrojní zařízení maziva A Výzbrojní zařízení písku A Výzbrojní zařízení chladicí kapaliny A Kotelna A Vodárna A Provozní chemická laboratoř A Čištění ŽKV Organizace práce při čištění vozidel je uvedena v příloze č. 8 provozního řádu PJ Trutnov. A.3.4 Neobsazeno A.3.5 A.3.6 Vyprazdňování uzavřených systémů WC Objekty pro údržbu a režijní činnost Objekty skladové A.4 Sdělovací a zabezpečovací zařízení A.4.1 Telefony a faxy veřejné telefonní sítě PP Jaroměř není v současné době připojeno k telefonní síti ČD ani k veřejné telefonní síti. Jediné možné spojení je na osobní telefonní čísla strojvedoucích. 4

5 A.4.2 Elektronická pošta Na pracovišti je instalován počítač připojený do sítě ČD, a.s. Všichni zaměstnanci mají přístup do elektronické pošty. A.4.3 Důležitá telefonní čísla pracovník ČD mobilní fax DKV Česká Třebová: Provolba na ČD ze všech operátorů: vrchní přednosta 25601, manažer vedoucí odboru techniky vedoucí odboru provozu vedoucí odboru údržby bezpečnostní technik GŘ požární referent ekolog-životní prostředí vedoucí strojmistr strojový strojmistr PJ Trutnov: přednosta PJ vedoucí provozní části PJ Trutnov systémový specialista vyšetřování strojmistr 51415, vedoucí strojmistr 51436, vedoucí oprav ŽKV systémový specialista - opravy mistři oprav ŽKV systémový specialista řízení údržby DLM údržba DLM pohotovost MTZ personální pracovnice (OPS HK) PP Jaroměř všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Jilemnice všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Meziměstí: vedoucí posunu všichni ostatní zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Náchod všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Stará Paka vedoucí posunu všichni ostatní zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Vrchlabí všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Hr. Králové strojmistr PP Letohrad strojmistr PJ Liberec: přednosta PJ strojmistr PJ Pardubice: přednosta PJ strojmistr

6 Dopravní kancelář ŽST Jaroměř Vyrozumění o vzniku smrtelného nebo závažného pracovního úrazu: Vznik smrtelného nebo závažného pracovního úrazu a úrazů vlivem alkoholu a jiných omamných prostředků, musí být ihned hlášen přednostovi PJ, vrchnímu přednostovy DKV a jednomu z pracovníků GŘ Praha: p. Milan Růžička mobil p. Oldřich Čížek mobil Volací čísla důležitých institucí mimo ČD Tísňové volání centrální číslo 112 Lékařská služba první pomoci 155 Policie ČR 158 Hasiči 150 Ohlašování poruch v dodávce elektrické energie Nepřetržitá služba vodárenského dispečinku: A.4.4 Radiostanice Viz. příloha číslo 2 provozního řádu PJ Trutnov. A.4.5 Neobsazeno A.4.6 Zabezpečovací zařízení Ostraha objektů Ostraha objektů se řídí Metodickými pokyny k zabezpečování ochrany majetku ČD a předpisem ČD O2 pro vydávání služebních průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, veřejnosti nepřístupných. Provozní pracoviště Jaroměř je uvnitř obvodu ŽST Jaroměř a není oploceno. Celý obvod PP Jaroměř je z hlediska zabezpečení považován za prostor veřejnosti nepřístupný. Vstup do prostor veřejnosti nepřístupných je povolen: Zaměstnancům ČD s platným služebním průkazem, v němž je výslovně uveden rozsah oprávnění jiným osobám s platným povolením Vstup do prostor veřejnosti nepřístupných bez povolení mají: příslušníci a zaměstnanci ozbrojených, požárních a záchranných sborů a jednotek, lékaři a zdravotnický personál při živelných pohromách, nehodách a jiných mimořádných případech ohrožení života, zdraví či majetku, příslušníci Policie České republiky, Cizinecké policie a Pohraniční policie při výkonu služby, příslušníci Celní správy při výkonu služby, příslušníci AČR při výkonu funkce velitele (zástupce velitele) převozu, vojenského vlaku a doprovodné stráže transportu, státní zástupci při výkonu funkce. Základní zabezpečení objektů je provedeno uzamčením vstupních dveří u jednotlivých pracovišť. Za uzamčení odpovídají strojvedoucí případně ostatní pracovníci, kteří mají klíč přidělen, nebo kteří použili náhradní klíč. Při zjištění pohybu cizích osob vyzve strojvedoucí tyto osoby k předložení oprávnění ke vstupu, v případě že oslovené osoby oprávnění ke vstupu nepředloží a nejedná se o osoby uvedené v předchozím odstavci, vyzve strojvedoucí tyto osoby k opuštění prostor ČD veřejně nepřístupných. V případě neuposlechnutí pokynu, nebo ihned v případě podezření z páchání trestné činnosti přivolá strojvedoucí policii ČR. A.5 Jízdy silničních vozidel A.5.1 Organizace závodové autodopravy Do provozního pracoviště Jaroměř není přiděleno žádné služební vozidlo. Organizace závodové autodopravy se řídí podle dopravního řádu DKV Česká Třebová. 6

7 A.5.2 Pohyb cizích silničních vozidel Pro odstavování vozidel zaměstnanců není v prostoru provozního pracoviště trvale vyhrazeno žádné místo, vozidla zaměstnanců lze parkovat před budovou pracoviště. Jízda na kolech je v obvodu střediska povolena pouze v prostorách určených pro silniční vozidla. A.6 Mimořádnosti A.6.1 Pohotovostní služby A Nehodová pohotovost Pracovníky držící nehodovou pohotovost a rozdělení obvodu nehodové pohotovosti mezi jednotlivé provozní jednotky či provozní střediska určuje vrchní přednosta DKV. Hranice obvodu nehodové pohotovosti pracovníků PJ Trutnov byly určeny s ohledem na pojížděná vozební ramena a reálnou časovou dostupnost mobilními prostředky takto: Obvod nehodové pohotovosti - Obvod 2 trať 026 Broumov Opočno pod Orl. H. (včetně ŽST) trať 028 celá trať 030 Liberec VN Jaroměř od DKL trať 032 Trutnov VN Jaroměř od Čse trať 033 celá trať 034 celá trať 035 celá trať 036 Liberec státní hranice trať 037 Liberec Černousy trať 038 celá trať 039 celá trať 040 Trutnov VN Ostroměř od LaB trať 041 Turnov VN Jičín od Lbu trať 042 celá trať 044 celá trať 047 celá trať 063 Dolní Bousov VN Bakov nad Jizerou od DBv trať 064 Stará Paka VN Mladá Boleslav od MBm trať 086 Liberec VN Česká Lípa od Min trať 089 Liberec státní hranice A Pohotovost pracovníků údržby DLHM Určení a proškolení zaměstnanci údržby DLHM zajišťují v pracovních dnech od 14 :00 do 6:00 hod a o víkendu 24 hod pohotovost pro případ poruchy technických zařízení, případně pro úklid sněhu v zimním období. Jejich jmenný seznam spolu s telefonními čísly pro každý den je uložen u strojmistrů PJ Trutnov. A Směnová pohotovost pracovníků oddělení oprav Pro odstraňování následků nepříznivého počasí jsou opatřením systémového specialisty pro opravy ŽKV PJ Trutnov každoročně určeny pohotovostní čety. Těmto četám je při vyhlášení: 1. stupně zvýšené nebezpečí ohrožení provozu nařízena domácí pohotovost 2. stupně překážka v provozu nařízena pohotovost na pracovišti Sněhová pohotovost platí pouze v době, kdy nepracuje správkárna tj. od 18:00 hodin do 6:00 hodin. Při vyhlášení jednotlivých pohotovostních stupňů stanovuje pohotovost jednotlivým četám mistr správkárny na základě požadavků strojmistra. Jména konkrétních osob určených na pohotovost nahlásí mistr strojmistrovi. Vybavení pracovním nářadím zajišťuje strojmistr ve směně. Každý pracovník použije přidělené osobní ochranné pomůcky. Pracovníkům budou bezplatně poskytnuty nápoje. Nápoje budou vydávány u dozorce depa. 7

8 A Pohotovost pracovníků oddělení oprav pro odstraňování závad vozidel mimo PJ Trutnov Pro odstraňování závad vozidel mimo obvod PJ Trutnov drží vždy dva pracovníci správkárny tuto pohotovost. Zajišťuje ji vždy jeden elektromechanik a jeden mechanik. Pracovníci jsou vybaveny služebním automobilem se základními náhradními díly a rozmrazovacími prostředky. Pohotovost je držena vždy v době od 18:00 do druhého dne 6:00. Plán pohotovostí vytváří systémový specialista oprav ŽKV nebo jeho zástupce. Období, kdy bude držena tato pohotovost, určuje vždy přednosta PJ Trutnov na základě předpovědi počasí. A.6.2 Klíče od služebních místností A Klíče od budov V době nepřítomnosti pracovníků jsou všechny prostory provozního pracoviště uzamčeny. Každý zaměstnanec PJ Trutnov, který provádí pracovní činnost na PP Jaroměř má přidělen vlastní klíč od vstupních dveří do budovy z perónu u výpravčích. Při odchodu z pracoviště odpovídá pracovník za řádné uzamčení vstupních dveří provozního pracoviště. A Klíče od hnacích vozidel Klíče od odstavených neobsazených vozidel ČD, a.s. v obvodu ŽST Jaroměř jsou uloženy na ohlašovně strojvedoucích PP Jaroměř. A Náhradní klíče Náhradní klíče jsou uloženy v dopravní kanceláři ŽST Jaroměř, strojmistra PJ Trutnov a sekretářky přednosty PJ. K převzetí náhradního klíče jsou oprávněni: Pracovníci DKV Česká Třebová provádějící kontrolní činnost Pracovníci PJ Trutnov při výkonu práce Strojvedoucí z jiného pracoviště, který požádá o svolení strojmistra. Každé vyzvednutí těchto klíčů u výpravčího musí být zapsáno v knize Výdeje a vrácení klíčů, která je uložena u výpravčího ŽST Jaroměř. Za uzamčení odpovídají strojvedoucí případně ostatní pracovníci, kteří mají klíč přidělen, nebo kteří použili náhradní klíč. Závěrečná ustanovení. Při ztrátě klíčů musí být neodkladně informován příslušný vedoucí pracovník, který rozhodne, jestli je nutné vykonat výměnu zámkového mechanismu. A.6.3 Ohlašování poruch Závady na strojním zařízení a vybavení pracoviště se hlásí strojmistrovi PJ Trutnov na telefonní číslo A Dodávka elektřiny Při přerušení dodávky elektrické energie informuje strojvedoucí strojmistra v Trutnově. V případě nutnosti je možnost volat poruchovou linku ČEZ - distribuce Hlavní vypínač elektrické energie a elektroměr jsou umístěny v zadní šatně. V předsíni hlavního vchodu je druhý rozvaděč s jističi pro přímotopná tělesa a osvětlení umístěné na pokojích nocležny. A Dodávka vody Při přerušení dodávky vody informuje strojvedoucí strojmistra v Trutnově. V případě nutnosti je možné avizovat nepřetržitou službu vodárenského dispečinku: Hlavní uzávěr vody a měřidlo jsou umístěny v šachtě v prostoru umývárny. Hlavní uzávěr vody k dobírání do lokomotiv a motorových vozů je umístěn na WC. 8

9 A.6.4 Onemocnění a úrazy zaměstnanců, organizace první pomoci A Hlášení onemocnění Stane-li se zaměstnanec práce neschopným, je povinen ohlásit to neprodleně svému přímému nadřízenému a doručit lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Přímý nadřízený zajistí odeslání potvrzení do mzdové účtárny DKV Česká Třebová. A Pracovní úrazy Pracovním úrazem ve smyslu ustanovení 380 odst. 1 ZP se rozumí poškození na zdraví nebo smrt zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním* nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Nemusí se přitom jednat pouze o zevní vlivy mechanické povahy, ale může jít i o působení chemických nebo jiných látek, s nimiž zaměstnanec přichází do styku (např. plyn). Může jít o poškození zdraví tělesné i psychické, poškození může být spojeno s námahou z tělesné i duševní práce. Klasifikace pracovních úrazů: smrtelný pracovní úraz, úraz s hospitalizací delší než 5 dnů, pracovní úraz ostatní, Smrtelný pracovní úraz Za smrtelný pracovní úraz se považuje takové poškození zdraví, které způsobilo smrt Bezprostředně po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku. Úraz s hospitalizací delší než 5 dnů Za úraz s hospitalizací delší než 5 dnů lze považovat úraz s hospitalizací postiženého zaměstnance více než 5 dnů, nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat. Pracovní úraz ostatní Za pracovní úraz ostatní se v ČD a.s. považuje takový úraz, který svým charakterem nelze zařadit do předchozích kategorií. A Postup při vzniku pracovního úrazu Každý zaměstnanec, u kterého dojde k pracovnímu úrazu, nebo který se o úraze jen dozví, je povinen tuto událost i h n e d oznámit svému bezprostředně nadřízenému, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a spolupracovat při šetření jeho příčin. (Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin citace z 106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) Tento nadřízený (např. mistr): Provede a zaeviduje detalkoholovou zkoušku u postiženého. Zjistí, jestli zaměstnanec používal nařízené OOPP a v jakém jsou stavu. Následně zapíše úraz do knihy úrazů (dle předtisku), která je uložena pro celý obvod PJ Trutnov u strojmistra. Poté vyrozumí zástupce odborové organizace, u které je postižený organizován a přizve jej k šetření pracovního úrazu. Šetření pracovního úrazu se zúčastní i postižený zaměstnanec (je-li toho schopen) a společně provedou objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. V případě, potřeby přizve k šetření úrazu odborného zaměstnance BOZP. Výsledek šetření a návrh na opatření proti opakování pracovního úrazu ze stejné příčiny zaznamená do knihy úrazů (dle předtisku) nebo v případě potřeby vyhotoví Zápis o šetření úrazu v zaměstnání Není dovoleno odkládat prohlídku místa úrazu a jeho šetření. Zdroj úrazu může být totiž pozměněn nebo zcela zmizí. Poznámka: 9

10 Vozmistři pracoviště Trutnov jsou povinni ohlásit pracovní úraz strojmistrovi PJ Trutnov a vozmistru četaři v Hradci Králové. Šetření pracovních úrazů vozmistrů provádí určení pracovníci PJ Trutnov, tak jako u ostatních zaměstnanců. A Vyrozumění o úrazu v pracovní době V pracovní době se úraz hlásí příslušnému vedoucímu, který zajistí vyrozumění svých nadřízených. V obvodu PJ Trutnov musí být úraz vždy ohlášen přednostovi PJ tel.: a systémovému specialistovi pro vyšetřování tel.: , u vozmistrů i vozmistru četařovi. Dále pak základní odborové organizaci, v níž je postižený organizován. Pokud není postižený zaměstnanec organizován v odborové organizaci, zastupuje jej orgán odborové organizace s největším počtem členů, neurčí-li zaměstnanec jinak a odbornému zaměstnanci BOZP O9/3 GŘ ČD a.s. pro DKV Česká Třebová tel A Vyrozumění o úrazu v mimopracovní době V mimopracovní době se úraz hlásí vždy strojmistrovi PJ Trutnov, který zajistí informování pracovníka nehodové pohotovosti PJ Trutnov, který zajistí vyrozumění dle předcházejícího bodu. A Vyrozumění o vzniku smrtelného pracovního úrazu V případě vzniku smrtelného pracovního úrazu (je postup dle bodu A resp. A ). Následně Přednosta PJ Trutnov vyrozumí Vrchního přednostu DKV Česká Třebová pracovníka nehodové pohotovosti DKV Česká Třebová a určeného zaměstnance ÚSB O12 GŘ, strojmistra PJ Česká Třebová a dále zaměstnance O9 GŘ ČD a.s. Strojmistr PJ Česká Třebová p. Milan Růžička, p. Oldřich Čížek, A Sepisování záznamu o pracovním úrazu Vyhotovení záznamu znamu o úrazu. Záznam o úrazu se vyhotovuje neprodleně nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu se vyhotovuje v případě: a) pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu je delší než 3 dny. b) úmrtí zaměstnance. Záznam o úrazu vyplňuje zpravidla bezprostředně nadřízený postiženého zaměstnance (popřípadě po dohodě odborný zaměstnanec BOZP), který odpovídá za správnost a úplnost vyplněného záznamu. Současně při sepisování záznamu o úrazu dohodne s postiženým způsob případné výplaty náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a vyžádá si písemný souhlas postiženého s použitím jeho osobních údajů pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (organizace) za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Záznam o úrazu lze vyplňovat na počítači, na psacím stroji nebo hůlkovým písmem. Pečlivě zpracovaný, čitelně a správně vyplněný ve všech rubrikách musí záznam o úrazu umožnit případné ověření úrazového děje, objasnit konkrétní příčiny a další okolnosti, které působily na vznik úrazu a které je nutno odstranit. Záznam o úrazu musí být podepsán zraněným, je-li toho schopen, svědky, přednostou příslušné provozní Trutnov, nebo jím zmocněným zástupcem a zástupcem odborové organizace zúčastněným na šetření úrazu. Záznam o úrazu se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních a zasílá se: - 1x zůstává na příslušné provozní jednotce. - 1x obdrží poškozený. - 1x odborný zaměstnanec BOZP (ihned po sepsání odeslat do České Třebové!). - 1x příslušná odborová organizace (pokud poškození není organizován v odborech, 10

11 obdrží záznam o úrazu odborová organizace s největším počtem členů, pokud zaměstnanec neurčí jinak). Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví bezprostředně nadřízený postiženého zaměstnance, popřípadě odborný zaměstnanec BOZP O9/3 GŘ záznam o úrazu hlášení změn (např. ukončení pracovní neschopnosti apod.) a zašle jej: - 1x zůstává na příslušné provozní jednotce. - 1x obdrží poškozený. - 1x odborný zaměstnanec BOZP O9/3 GŘ (ihned po sepsání odeslat do České Třebové!). - 1x příslušná odborová organizace (pokud poškození není organizován v odborech, obdrží záznam o úrazu odborová organizace s největším počtem členů). A Organizace první pomoci Při náhlém onemocnění nebo dojde-li k úrazu, je povinností každého vedoucího pracovníka na svém svěřeném úseku, organizovat v co nejkratší době poskytnutí pomoci postiženému. První pomoc je soubor opatření, které zabrání rozvoji dalšího ohrožení zdraví osob postižených náhlými stavy. První pomoc se dělí na zdravotní a technickou. Technickou část zabezpečují přivolaní zachránci (hasiči, záchranné čety, atd.). O veškerých úkonech, které se během poskytování první pomoci prováděly, se musí založit alespoň minimální dokumentace. Tato volnou formou vedená dokumentace doprovází poškozeného do místa konečného ošetření. V případě vzniku poranění nebo zhoršeného zdravotního stavu jakékoli osoby v DKV se zachová následující postup: 1) Zraněnému se neprodleně poskytne první pomoc (Do příjezdu záchranné služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. První pomoc nemusíme poskytnout, pouze pokud by bylo ohroženo zdraví zachránce (požár, úseky pod napětím apod.), či někoho jiného. Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 150 a 151 sankce za neposkytnutí pomoci.) 2) Pokud to stav postiženého vyžaduje, tak se IHNED - na místo, kde se postižený nachází, urychleně přivolá lékařská pomoc a to prostřednictvím linky tísňového volání ) Přivolání lékaře musí obsahovat: místo, kde se postižený vyskytuje, stručný popis rozsahu zranění popř. jak k poranění došlo, stav postiženého. O případu vzniku poranění nebo zhoršení zdravotního stavu se vyrozumí vždy zástupce vedoucího oddělení PJ Trutnov, ten pak vyrozumí přednostu PJ. V mimopracovní době se vyrozumí zaměstnanec držící nehodovou pohotovost. Zaměstnanec nehodové pohotovosti dále vyrozumí v nejbližší možné době přednostu PJ. A Prostředky první pomoci Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů vymezuje postih za neposkytnutí první pomoci. Aby mohla být poskytnuta první pomoc, musí být pracoviště vybaveny prostředky první pomoci lékárničkami. Lékárnička je soubor léčiv a zdravotních potřeb pro poskytnutí první pomoci zraněným nebo náhle onemocněným. Tato léčiva a potřeby jsou uloženy ve vhodně uzpůsobeném obalu (dřevěném nebo plastikovém) na přístupném místě s výrazným označením bílým křížem v zeleném poli. Povrchová úprava musí být hladká a nesmí se odlupovat. Na lékárničku by nemělo dopadat přímé sluneční světlo. V PJ Trutnov se rozlišují následující zdravotnické záchranné prostředky: Lékárnička v pevném obalu tzv. úplná lékárnička Zdravotnická brašna lékárnička pro hnací vozidla Skříňka první pomoci redukovaná lékárnička Lékárnička pro služební automobily 11

12 Zdravotnické záchranné prostředky jsou v PJ Trutnov uloženy na následujících místech: Typ zdravotnického záchranného prostředku Místo uložení Odpovědnost za úplnost a použitelnost Kontrolu úplnosti a použitelnosti provádí Úplná lékárnička Stanoviště strojmistrů Strojmistr ve směně IŽD pro vyšetřování PJ 2x ročně Zdravotnická brašna Redukovaná lékárnička Lékárnička pro služební automobily Služební místnost mistrů oprav Služební místnost vozmistrů Všechna hnací vozidla PJ Trutnov Laboratoř provozní jednotky Pracoviště údržby PJ Pracoviště MTZ Mistr ve směně Vozmistr ve směně Strojvedoucí ve směně Pracovnice laboratoře Četař údržby Vedoucí MTZ v PJ Nástrojárna úseku oprav Mistr ve směně Ve všech služebních automobilech Četař údržby DLM Kontroloři vozby namátkově IŽD pro vyšetřování PJ 2x ročně Vedoucí údržby DLM 1x ročně Doplnění lékárničky zajistí ten odpovědný pracovník, v jehož směně došlo k použití. Není-li to možné (noc, svátek, atd.), napíše do předávky a doplnění zajistí odpovědný pracovník ve směně nejbližší pracovní den. Výdej zdravotnického materiálu provádí sklad MTZ. B. Provozní část B.1 Technologické postupy - provoz B.1.1 Nástup služby strojvedoucího Strojvedoucí zahájí směnu na ohlašovně strojvedoucích telefonickým ohlášením se strojmistrovi PJ Trutnov, u kterého se informuje o případných změnách ve své směně oproti plánu. Dále převezme provozní záznam, který je uložen na ohlašovně lokomotivních čet. V provozním záznamu v prvním řádku směny do kolonky Podpis napíše čitelně příjmení strojmistra, kterému se hlásil. Poté provede další činnosti uvedené v předpisech ČD a příslušných dokumentech, tzn. Po ohlášení, se nastupující strojvedoucí seznámí s nově vydanými vyhláškami, nařízeními a služebními rozkazy v počítači a ve vyhláškové knize. Svým podpisem na podpisový arch potvrdí, že jejich obsahu rozuměl a vzal jej na vědomí a připíše datum. Je zakázáno cokoliv do vyhláškové knihy připisovat nebo škrtat. B.1.2 Příprava vozidla k výjezdu Klíče od odstaveného vozidla v obvodu stanice jsou uloženy na stole na ohlašovně strojvedoucích. Po příchodu na vozidlo strojvedoucí postupuje v souladu s předpisy ČD a.s. V1, V2, V15/I a ZDD stanice. Za včasnou přípravu vozidla k provoznímu nasazení zodpovídá strojvedoucí. B.1.3 Nástup vozidel z obvodu provozního pracoviště do obvodu stanice B.1.4 Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště 12

13 B.1.5 Odstavení vozidla Vozidla se odstavují v obvodu železniční stanice dle dispozic výpravčího. Odstavená vozidla připojená k elektrické síti musí být kryta z obou stran přenosnou návěstí Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu z výbavy vozidla, popř. z inventáře provozního pracoviště. B Hnací vozidla Odstavování hnacích vozidel se provádí v plánovaných dobách mezi výkony dle platného JŘ nebo při mimořádných situacích - odřeknutí plánovaných vlaků, technická závada na vozidle apod. Při vlastním odstavování hnacího vozidla strojvedoucí postupuje v souladu s předpisy ČD a.s. V1, V2, V15/I a ZDD stanice. B Přípojné vozy Přípojný vůz strojvedoucí po jeho odstavení a zajištění na místě určené výpravčím prohlédne, za účelem zjištění poškození vozidla nebo jeho interiéru a uzavře všechna okna. Případné závady nebo poškození oznámí telefonicky strojmistrovi PJ Trutnov, který rozhodne o způsobu opravy vozu. Strojvedoucí po opuštění vozu jej kličkou uzamkne. B.1.6 Zajištění vozidel proti pohybu B Hnací vozidla Všechna odstavená neobsazená hnací vozidla musí být zajištěna proti pohybu utažením ruční brzdy a podložením klíny z obou stran jednoho kola umožňuje-li to konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co nejblíže krajním kolům z vnitřní strany jednoho podvozku. Klíny se pokládají na hlavu kolejnice svojí nejdelší stranou co nejblíže ke kolu. Za správnost odstavení a zajištění vozidel zodpovídá strojvedoucí, který je odstavil. B Přípojné vozy Odstavené přípojné vozy a ostatní vozidla (samostatný vůz nebo skupina více vozů) musí být před odvěšením od hnacího vozidla zajištěny proti pohybu utažením upotřebitelné ruční (pořádací) brzdy na všech vozech a podložením jednou zarážkou z obou stran. Upotřebitelnost ruční brzdy se zjistí podle předpisu ČD V15/I článek 63. U vozu nebo skupiny více vozů, kde je zjištěna více jak jedna třetina neupotřebitelných brzd se tyto vozidla zajistí dvěma zarážkami z obou stran. Za zajištění vozů odpovídá pracovník, který vozy odstavoval. B.1.7 Ukončení služby strojvedoucího Strojvedoucí, který končí směnu před odpočinkem, po předání, odstavení vozidla se telefonicky ohlásí strojmistrovi. Nahlásí konec směny a pak odejde na nocležnu. Strojvedoucí službu ukončuje na ohlašovně strojvedoucích. Všechny závady a mimořádnosti, které se staly během směny, strojvedoucí popíše na tiskopisu Hlášení strojvedoucího (ČD ) a zajistí jeho odeslání strojmistrovi do PJ Trutnov, písemnou či elektronickou formou (PC). Veškerou provozní dokumentaci uloží na určené místo na ohlašovně. Po provedení všech písemností se seznámí s novými vyhláškami a rozkazy a to jak v písemné formě, tak v PC, toto potvrdí svým podpisem s uvedením data podpisu. Ohlásí se strojmistrovi, uvede číslo vlaku, od kterého přijel, číslo hnacího vozidla, místo odstavení a vyrozumí strojmistra o mimořádnostech během provozu. Dále se u strojmistra informuje o další směně. S jeho souhlasem strojvedoucí směnu ukončí. Do provozního záznamu na posledním řádku směny do kolonky Podpis napíše čitelně příjmení strojmistra, kterému ohlásil konec směny a provozní záznam uloží do přihrádky na ohlašovně, nebo na určené místo k odeslání do PJ Trutnov. B Písemnosti a dokumentace B Plán pracovní činnosti, nástupy a ukončení služby pracovníků: 13

14 Vedoucí strojmistr provozní jednotky vytváří zavedeným způsobem plán pracovní činnosti platný pro obvod provozního pracoviště plánováním v programu APS vždy na cca 4 následující dny. Tyto Rozvrhy služeb budou níže uvedeným způsobem doručeny na provozní pracoviště a strojvedoucí ve směně zajistí jejich aktualizaci na ohlašovně lokomotivních čet. Plánovaný nepracovní stav (požadavek) hlásí každý pracovník provozního pracoviště včas přímo vedoucímu strojmistrovi provozní jednotky. V případě žádosti o čerpání dovolené vyplní rovněž tiskopis Dovolenka, který zavedeným způsobem odešle služební poštou k rukám vedoucího strojmistra. Pokud vznikne potřeba mimořádného obsazení směny (náhlé onemocnění, úraz, jiné důvody) organizuje zajištění náhradního pracovníka vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Trutnov ve směně. O změnách v plánu pracovní činnosti pracoviště rozhoduje vedoucí strojmistr (strojmistr) provozní jednotky. Opravu v Rozvrhu služby zajišťuje na jeho pokyn strojvedoucí ve směně. Zpravení příslušného pracovníka o změně výkonu služby zajišťuje vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Trutnov ve směně. Strojvedoucí se při nástupu a konci směny hlásí telefonicky strojmistrovi PJ Trutnov. Tuto povinnost má pracovník i při rozdělení výkonu odpočinkem. Také v tomto případě hlásí ukončení směny před odpočinkem a nástup po odpočinku. B Provozní záznamy: Vede-li pracovník Provozní záznam, zapíše jméno strojmistra, kterému se telefonicky hlásil, hůlkovým písmem do příslušného sloupce. Je-li z jakéhokoliv důvodu nástup či konec odchylný od turnusu, vyplní i další sloupce dle pokynů pro vyplňování záznamu. Pokud tato odchylka není nařízena strojmistrem domovské jednotky, sepíše i hlášenku. Po doplnění všech předepsaných údajů do provozního záznamu na konci směny a jejich kontrole strojvedoucí provozní záznam uloží do příslušné přihrádky na ohlašovně lokomotivních čet. Při nástupu na směnu si strojvedoucí z této přihrádky svůj provozní záznam vyzvedne. B Neobsazeno Záznamy o odběru motorové nafty, odběrové záznamy: B Rychloměrné proužky: Pokud strojvedoucí prováděl výkon na hnacím vozidle s mechanickým rychloměrem, uloží na konci směny řádně popsaný (dle předpisu ČD V8) rychloměrný proužek na určené místo k odeslání do PJ Trutnov. B Hlášenky: Všichni pracovníci o mimořádnosti ve své směně informují sepsáním hlášenky. Přednostně se sepisují elektronické hlášenky pomocí PC. Hlášenku lze sepsat i klasicky na tiskopise k tomu určeném. V tomto případě však pracovník zajistí její odeslání v zalepené obálce do PJ Trutnov k rukám IŽD pro provoz. B Odesílání a příjem dokumentace: V určené dny zajistí vedoucí provozního pracoviště odeslání provozní dokumentace uložené v obalu k dalšímu zpracování do PJ Trutnov na adresu vedoucího strojmistra. Dokumentace se posílá určenými vlaky v Opatření k přechodu na nový JŘ. Odesílá se tato dokumentace: Provozní záznamy strojvedoucích (ne však těch strojvedoucích, kteří nastupují ten den do směny). Záznamy o odběru maziva k výkonů hnacích vozidel. Odběrové záznamy. Hlášenky s popisem mimořádností během jednotlivých směn. Rychloměrné proužky z mechanických rychloměrů hnacích vozidel. Zhodnocené provozní záznamy strojvedoucích se co nejdříve vracejí v obalu zpět na určeném vlaku na provozní pracoviště. V tomto obalu může být přiložena i další dokumentace aktualizující pracovní postupy resp. oznamující zavedený stav či změnu formou vyhlášky nebo písemného rozkazu. Strojvedoucí, který z Trutnova přiveze tuto dokumentaci ji uloží na ohlašovnu lokomotivních čet a dle svých možností ji rozdělí. Určené dokumenty založí do vyhláškových šanonů k prokazatelnému seznámení a dokumenty k vyvěšení vyvěsí na nástěnku. V případě nejasností ověří požadovaný postup u pracovníků oddělení provozu provozní jednotky Trutnov. 14

15 Ve stejném obalu budou na provozní pracoviště doručovány Rozvrhy služeb. Dodávány budou v potřebném počtu. Strojvedoucí ve směně zajistí jejich okamžité vyvěšení na ohlašovně lokomotivních čet. B Neobsazeno Předávková kniha služby pracovníka na posunu v depu: B.1.8 Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami B Zbrojení palivem B Zbrojení mazivem a oleji B Zbrojení chladicí kapalinou B Zbrojení pískem Sušený písek je na provozní pracoviště dovážen v pytlích a slouží k doplnění písečníků hnacích vozidel v naléhavých případech. Zbrojení se provádí ručně, pomocí k tomu určených nádob. Zásoba písku je uložena v zadní místnosti. B.1.9 Zbrojení přípojných vozů B.1.10 Objednávání oprav na hnacích vozidlech a přípojných vozech Zjistí-li strojvedoucí na hnacím vozidle nebo přípojném voze během provozu závadu, která brání jeho dalšímu provozování a kterou je možno odstranit jen ve správkárně depa, oznámí tuto skutečnost co nejdříve strojmistrovi a dohodne se s ním na dalším postupu. Závady zjištěné na vozidle při jeho odstavení, které budou bránit příštímu nasazení vozidla na výkon, ohlásí taktéž strojmistrovi. B.1.11 Posun v obvodu depa B.1.12 Vozové zásilky B.2 Technologické postupy údržba Neobsazeno B.3 Technologické postupy STP B.4 Technologické postupy - posunovači v ŽST B.5 Provozní řád opravny vozů 15

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla

5. Zkratky. 6. Postup. 6.1 Důležitá telefonní čísla Strana 2 z 9 5. Zkratky HR HSMS HZSp OBS human resources (lidské zdroje) systém řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hasičský záchranný sbor podniku odbor bezpečnostních služeb OIMS a IA

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc SPOLU Olomouc NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ /příloha smlouvy s: uživatelem služby;

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více