PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ"

Transkript

1 P Ř Í L O H A Č. 2 2 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ JAROMĚŘ Schváleno dne: , č. j.: 874/2013-O12 Platnost od: Schváleno dne Počet stran: 15

2 Obsah Obsah 2 A. Všeobecná část... 3 A.1 Charakteristika provozního pracoviště Jaroměř... 3 A.1.1 Členění provozního pracoviště... 3 A.1.2 Zapojení kolejiště PP Jaroměř... 3 A.1.3 Přístupové cesty... 3 A.1.4 Vozební ramena a přidělené druhy železničních kolejových vozidel... 3 A.1.5 Přidělení druhy železničních kolejových vozidel... 3 A.2 Popis kolejiště... 3 A.3 Popis budov a zařízení... 3 A.3.1 Objekty provozně-správní... 3 A.3.2 Objekty správkárenské... 4 A.3.3 Objekty technologické... 4 A.3.4 Vyprazdňování uzavřených systémů WC... 4 A.3.5 Objekty pro údržbu a režijní činnost... 4 A.3.6 Objekty skladové... 4 A.4 Sdělovací a zabezpečovací zařízení... 4 A.4.1 Telefony a faxy veřejné telefonní sítě... 4 A.4.2 Elektronická pošta... 5 A.4.3 Důležitá telefonní čísla... 5 A.4.4 Radiostanice... 6 A.4.5 Zabezpečovací zařízení... 6 A.4.6 Ostraha objektů... 6 A.5 Jízdy silničních vozidel... 6 A.5.1 Organizace závodové autodopravy... 6 A.5.2 Pohyb cizích silničních vozidel... 7 A.6 Mimořádnosti... 7 A.6.1 Pohotovostní služby... 7 A.6.2 Klíče od služebních místností... 8 A.6.3 Ohlašování poruch... 8 A.6.4 Onemocnění a úrazy zaměstnanců, organizace první pomoci... 9 B. Provozní část B.1 Technologické postupy - provoz B.1.1 Nástup služby strojvedoucího B.1.2 Příprava vozidla k výjezdu B.1.3 Nástup vozidel z obvodu provozního pracoviště do obvodu stanice B.1.4 Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště B.1.5 Odstavení vozidla B.1.6 Zajištění vozidel proti pohybu B.1.7 Ukončení služby strojvedoucího B.1.8 Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami B.1.9 Zbrojení přípojných vozů B.1.10 Objednávání oprav na hnacích vozidlech a přípojných vozech B.1.11 Posun v obvodu depa B.1.12 Vozové zásilky B.2 Technologické postupy údržba B.3 Technologické postupy STP B.4 Technologické postupy - posunovači v ŽST B.5 Provozní řád opravny vozů

3 A. Všeobecná část A.1 Charakteristika provozního pracoviště Jaroměř Provozní pracoviště Jaroměř je podřízeno Depu kolejových vozidel Česká Třebová, provozní jednotce Trutnov. Je provozním pracovištěm bez vlastního kolejiště. Vzhledem k počtu pracovníků má charakter malého pracoviště. Prostory provozního pracoviště se nacházejí v samostatné přízemní budově bývalé poštovny vlevo od dopravní kanceláře. Vchod do budovy je z nástupiště, ve směru od dopravní kanceláře. Po stránce opravárenské činnosti nezabezpečuje provádění žádných zásahů na hnacích vozidlech. A.1.1 Členění provozního pracoviště Pracoviště Jaroměř je plně podřízeno strojmistrovi PJ Trutnov. Je zde určen strojvedoucí (vedoucí provozního pracoviště), který zabezpečuje dodání potřebného materiálu (tiskopisy atd.), zajišťuje případné opravy a údržbu vybavení budovy prostřednictvím strojmistra, případně svépomocí. Oběh služebních zásilek se zabezpečuje vždy po dohodě se strojvedoucími. Zaměstnanci se hlásí telefonicky při každém nástupu či konci směn strojmistrovi PJ Trutnov. Všichni zaměstnanci PP Jaroměř jsou povinni dodržovat služební předpisy, dodržovat veškeré pokyny a opatření vydaná vedoucími zaměstnanci PJ Trutnov, vrchním přednostou DKV, případně nadřízenými orgány. Každý zaměstnanec je povinen udržovat v prostoru pracoviště pořádek a čistotu. Případné závady nutno ihned hlásit prostřednictvím strojmistra do PJ Trutnov. A.1.2 A.1.3 Zapojení kolejiště PP Jaroměř Přístupové cesty Přístupová cesta k budově provozního pracoviště je vlevo vedle staniční budovy. Cestu kolejištěm od staniční budovy mohou využívat pouze zaměstnanci ve službě. Silniční vozidla lze parkovat před budovou pracoviště. A.1.4 Vozební ramena a přidělené druhy železničních kolejových vozidel Strojvedoucí provozního pracoviště Jaroměř zajišťují vozbu na vozebních ramenech: Jaroměř Trutnov Jaroměř Stará Paka Stará Paka Lomnice nad Popelkou Stará Paka Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou Křinec Jaroměř Pardubice Hradec Králové Doudleby Druh přidělených vlaků: R, Sp a Os. A.1.5 Přidělení druhy železničních kolejových vozidel Strojvedoucí pravidelně obsazují vozidla DKV Česká Třebová řad 163, 742, 750, 754, 810, 814, 854, 914 a 954 A.2 Popis kolejiště Neobsazeno A.3 Popis budov a zařízení A.3.1 Objekty provozně-správní Provozní zázemí a sociální místnosti jsou umístěny v budově bývalé poštovny vlevo od staniční budovy ŽST Jaroměř (budova je v majetku RSM Hradec Králové) a je přístupná jak od staniční budovy, tak od silnice vedoucí před staniční budovou. V objektu jsou následující prostory: Vstupní zádveří 3

4 ohlašovna lokomotivních čet dvě nocležny dvě šatny strojvedoucích sociální zařízení, umývárna se dvěma sprchovými kouty Jednotlivé místnosti sociální budovy jsou vytápěny jedním nebo více samostatnými elektrickými deskovými radiátory. A.3.2 Neobsazeno A.3.3 Objekty správkárenské Objekty technologické A Výzbrojní zařízení paliva A Výzbrojní zařízení maziva A Výzbrojní zařízení písku A Výzbrojní zařízení chladicí kapaliny A Kotelna A Vodárna A Provozní chemická laboratoř A Čištění ŽKV Organizace práce při čištění vozidel je uvedena v příloze č. 8 provozního řádu PJ Trutnov. A.3.4 Neobsazeno A.3.5 A.3.6 Vyprazdňování uzavřených systémů WC Objekty pro údržbu a režijní činnost Objekty skladové A.4 Sdělovací a zabezpečovací zařízení A.4.1 Telefony a faxy veřejné telefonní sítě PP Jaroměř není v současné době připojeno k telefonní síti ČD ani k veřejné telefonní síti. Jediné možné spojení je na osobní telefonní čísla strojvedoucích. 4

5 A.4.2 Elektronická pošta Na pracovišti je instalován počítač připojený do sítě ČD, a.s. Všichni zaměstnanci mají přístup do elektronické pošty. A.4.3 Důležitá telefonní čísla pracovník ČD mobilní fax DKV Česká Třebová: Provolba na ČD ze všech operátorů: vrchní přednosta 25601, manažer vedoucí odboru techniky vedoucí odboru provozu vedoucí odboru údržby bezpečnostní technik GŘ požární referent ekolog-životní prostředí vedoucí strojmistr strojový strojmistr PJ Trutnov: přednosta PJ vedoucí provozní části PJ Trutnov systémový specialista vyšetřování strojmistr 51415, vedoucí strojmistr 51436, vedoucí oprav ŽKV systémový specialista - opravy mistři oprav ŽKV systémový specialista řízení údržby DLM údržba DLM pohotovost MTZ personální pracovnice (OPS HK) PP Jaroměř všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Jilemnice všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Meziměstí: vedoucí posunu všichni ostatní zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Náchod všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Stará Paka vedoucí posunu všichni ostatní zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Vrchlabí všichni zaměstnanci mají přidělen služební mobilní telefon PP Hr. Králové strojmistr PP Letohrad strojmistr PJ Liberec: přednosta PJ strojmistr PJ Pardubice: přednosta PJ strojmistr

6 Dopravní kancelář ŽST Jaroměř Vyrozumění o vzniku smrtelného nebo závažného pracovního úrazu: Vznik smrtelného nebo závažného pracovního úrazu a úrazů vlivem alkoholu a jiných omamných prostředků, musí být ihned hlášen přednostovi PJ, vrchnímu přednostovy DKV a jednomu z pracovníků GŘ Praha: p. Milan Růžička mobil p. Oldřich Čížek mobil Volací čísla důležitých institucí mimo ČD Tísňové volání centrální číslo 112 Lékařská služba první pomoci 155 Policie ČR 158 Hasiči 150 Ohlašování poruch v dodávce elektrické energie Nepřetržitá služba vodárenského dispečinku: A.4.4 Radiostanice Viz. příloha číslo 2 provozního řádu PJ Trutnov. A.4.5 Neobsazeno A.4.6 Zabezpečovací zařízení Ostraha objektů Ostraha objektů se řídí Metodickými pokyny k zabezpečování ochrany majetku ČD a předpisem ČD O2 pro vydávání služebních průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, veřejnosti nepřístupných. Provozní pracoviště Jaroměř je uvnitř obvodu ŽST Jaroměř a není oploceno. Celý obvod PP Jaroměř je z hlediska zabezpečení považován za prostor veřejnosti nepřístupný. Vstup do prostor veřejnosti nepřístupných je povolen: Zaměstnancům ČD s platným služebním průkazem, v němž je výslovně uveden rozsah oprávnění jiným osobám s platným povolením Vstup do prostor veřejnosti nepřístupných bez povolení mají: příslušníci a zaměstnanci ozbrojených, požárních a záchranných sborů a jednotek, lékaři a zdravotnický personál při živelných pohromách, nehodách a jiných mimořádných případech ohrožení života, zdraví či majetku, příslušníci Policie České republiky, Cizinecké policie a Pohraniční policie při výkonu služby, příslušníci Celní správy při výkonu služby, příslušníci AČR při výkonu funkce velitele (zástupce velitele) převozu, vojenského vlaku a doprovodné stráže transportu, státní zástupci při výkonu funkce. Základní zabezpečení objektů je provedeno uzamčením vstupních dveří u jednotlivých pracovišť. Za uzamčení odpovídají strojvedoucí případně ostatní pracovníci, kteří mají klíč přidělen, nebo kteří použili náhradní klíč. Při zjištění pohybu cizích osob vyzve strojvedoucí tyto osoby k předložení oprávnění ke vstupu, v případě že oslovené osoby oprávnění ke vstupu nepředloží a nejedná se o osoby uvedené v předchozím odstavci, vyzve strojvedoucí tyto osoby k opuštění prostor ČD veřejně nepřístupných. V případě neuposlechnutí pokynu, nebo ihned v případě podezření z páchání trestné činnosti přivolá strojvedoucí policii ČR. A.5 Jízdy silničních vozidel A.5.1 Organizace závodové autodopravy Do provozního pracoviště Jaroměř není přiděleno žádné služební vozidlo. Organizace závodové autodopravy se řídí podle dopravního řádu DKV Česká Třebová. 6

7 A.5.2 Pohyb cizích silničních vozidel Pro odstavování vozidel zaměstnanců není v prostoru provozního pracoviště trvale vyhrazeno žádné místo, vozidla zaměstnanců lze parkovat před budovou pracoviště. Jízda na kolech je v obvodu střediska povolena pouze v prostorách určených pro silniční vozidla. A.6 Mimořádnosti A.6.1 Pohotovostní služby A Nehodová pohotovost Pracovníky držící nehodovou pohotovost a rozdělení obvodu nehodové pohotovosti mezi jednotlivé provozní jednotky či provozní střediska určuje vrchní přednosta DKV. Hranice obvodu nehodové pohotovosti pracovníků PJ Trutnov byly určeny s ohledem na pojížděná vozební ramena a reálnou časovou dostupnost mobilními prostředky takto: Obvod nehodové pohotovosti - Obvod 2 trať 026 Broumov Opočno pod Orl. H. (včetně ŽST) trať 028 celá trať 030 Liberec VN Jaroměř od DKL trať 032 Trutnov VN Jaroměř od Čse trať 033 celá trať 034 celá trať 035 celá trať 036 Liberec státní hranice trať 037 Liberec Černousy trať 038 celá trať 039 celá trať 040 Trutnov VN Ostroměř od LaB trať 041 Turnov VN Jičín od Lbu trať 042 celá trať 044 celá trať 047 celá trať 063 Dolní Bousov VN Bakov nad Jizerou od DBv trať 064 Stará Paka VN Mladá Boleslav od MBm trať 086 Liberec VN Česká Lípa od Min trať 089 Liberec státní hranice A Pohotovost pracovníků údržby DLHM Určení a proškolení zaměstnanci údržby DLHM zajišťují v pracovních dnech od 14 :00 do 6:00 hod a o víkendu 24 hod pohotovost pro případ poruchy technických zařízení, případně pro úklid sněhu v zimním období. Jejich jmenný seznam spolu s telefonními čísly pro každý den je uložen u strojmistrů PJ Trutnov. A Směnová pohotovost pracovníků oddělení oprav Pro odstraňování následků nepříznivého počasí jsou opatřením systémového specialisty pro opravy ŽKV PJ Trutnov každoročně určeny pohotovostní čety. Těmto četám je při vyhlášení: 1. stupně zvýšené nebezpečí ohrožení provozu nařízena domácí pohotovost 2. stupně překážka v provozu nařízena pohotovost na pracovišti Sněhová pohotovost platí pouze v době, kdy nepracuje správkárna tj. od 18:00 hodin do 6:00 hodin. Při vyhlášení jednotlivých pohotovostních stupňů stanovuje pohotovost jednotlivým četám mistr správkárny na základě požadavků strojmistra. Jména konkrétních osob určených na pohotovost nahlásí mistr strojmistrovi. Vybavení pracovním nářadím zajišťuje strojmistr ve směně. Každý pracovník použije přidělené osobní ochranné pomůcky. Pracovníkům budou bezplatně poskytnuty nápoje. Nápoje budou vydávány u dozorce depa. 7

8 A Pohotovost pracovníků oddělení oprav pro odstraňování závad vozidel mimo PJ Trutnov Pro odstraňování závad vozidel mimo obvod PJ Trutnov drží vždy dva pracovníci správkárny tuto pohotovost. Zajišťuje ji vždy jeden elektromechanik a jeden mechanik. Pracovníci jsou vybaveny služebním automobilem se základními náhradními díly a rozmrazovacími prostředky. Pohotovost je držena vždy v době od 18:00 do druhého dne 6:00. Plán pohotovostí vytváří systémový specialista oprav ŽKV nebo jeho zástupce. Období, kdy bude držena tato pohotovost, určuje vždy přednosta PJ Trutnov na základě předpovědi počasí. A.6.2 Klíče od služebních místností A Klíče od budov V době nepřítomnosti pracovníků jsou všechny prostory provozního pracoviště uzamčeny. Každý zaměstnanec PJ Trutnov, který provádí pracovní činnost na PP Jaroměř má přidělen vlastní klíč od vstupních dveří do budovy z perónu u výpravčích. Při odchodu z pracoviště odpovídá pracovník za řádné uzamčení vstupních dveří provozního pracoviště. A Klíče od hnacích vozidel Klíče od odstavených neobsazených vozidel ČD, a.s. v obvodu ŽST Jaroměř jsou uloženy na ohlašovně strojvedoucích PP Jaroměř. A Náhradní klíče Náhradní klíče jsou uloženy v dopravní kanceláři ŽST Jaroměř, strojmistra PJ Trutnov a sekretářky přednosty PJ. K převzetí náhradního klíče jsou oprávněni: Pracovníci DKV Česká Třebová provádějící kontrolní činnost Pracovníci PJ Trutnov při výkonu práce Strojvedoucí z jiného pracoviště, který požádá o svolení strojmistra. Každé vyzvednutí těchto klíčů u výpravčího musí být zapsáno v knize Výdeje a vrácení klíčů, která je uložena u výpravčího ŽST Jaroměř. Za uzamčení odpovídají strojvedoucí případně ostatní pracovníci, kteří mají klíč přidělen, nebo kteří použili náhradní klíč. Závěrečná ustanovení. Při ztrátě klíčů musí být neodkladně informován příslušný vedoucí pracovník, který rozhodne, jestli je nutné vykonat výměnu zámkového mechanismu. A.6.3 Ohlašování poruch Závady na strojním zařízení a vybavení pracoviště se hlásí strojmistrovi PJ Trutnov na telefonní číslo A Dodávka elektřiny Při přerušení dodávky elektrické energie informuje strojvedoucí strojmistra v Trutnově. V případě nutnosti je možnost volat poruchovou linku ČEZ - distribuce Hlavní vypínač elektrické energie a elektroměr jsou umístěny v zadní šatně. V předsíni hlavního vchodu je druhý rozvaděč s jističi pro přímotopná tělesa a osvětlení umístěné na pokojích nocležny. A Dodávka vody Při přerušení dodávky vody informuje strojvedoucí strojmistra v Trutnově. V případě nutnosti je možné avizovat nepřetržitou službu vodárenského dispečinku: Hlavní uzávěr vody a měřidlo jsou umístěny v šachtě v prostoru umývárny. Hlavní uzávěr vody k dobírání do lokomotiv a motorových vozů je umístěn na WC. 8

9 A.6.4 Onemocnění a úrazy zaměstnanců, organizace první pomoci A Hlášení onemocnění Stane-li se zaměstnanec práce neschopným, je povinen ohlásit to neprodleně svému přímému nadřízenému a doručit lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Přímý nadřízený zajistí odeslání potvrzení do mzdové účtárny DKV Česká Třebová. A Pracovní úrazy Pracovním úrazem ve smyslu ustanovení 380 odst. 1 ZP se rozumí poškození na zdraví nebo smrt zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním* nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Nemusí se přitom jednat pouze o zevní vlivy mechanické povahy, ale může jít i o působení chemických nebo jiných látek, s nimiž zaměstnanec přichází do styku (např. plyn). Může jít o poškození zdraví tělesné i psychické, poškození může být spojeno s námahou z tělesné i duševní práce. Klasifikace pracovních úrazů: smrtelný pracovní úraz, úraz s hospitalizací delší než 5 dnů, pracovní úraz ostatní, Smrtelný pracovní úraz Za smrtelný pracovní úraz se považuje takové poškození zdraví, které způsobilo smrt Bezprostředně po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku. Úraz s hospitalizací delší než 5 dnů Za úraz s hospitalizací delší než 5 dnů lze považovat úraz s hospitalizací postiženého zaměstnance více než 5 dnů, nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat. Pracovní úraz ostatní Za pracovní úraz ostatní se v ČD a.s. považuje takový úraz, který svým charakterem nelze zařadit do předchozích kategorií. A Postup při vzniku pracovního úrazu Každý zaměstnanec, u kterého dojde k pracovnímu úrazu, nebo který se o úraze jen dozví, je povinen tuto událost i h n e d oznámit svému bezprostředně nadřízenému, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a spolupracovat při šetření jeho příčin. (Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin citace z 106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) Tento nadřízený (např. mistr): Provede a zaeviduje detalkoholovou zkoušku u postiženého. Zjistí, jestli zaměstnanec používal nařízené OOPP a v jakém jsou stavu. Následně zapíše úraz do knihy úrazů (dle předtisku), která je uložena pro celý obvod PJ Trutnov u strojmistra. Poté vyrozumí zástupce odborové organizace, u které je postižený organizován a přizve jej k šetření pracovního úrazu. Šetření pracovního úrazu se zúčastní i postižený zaměstnanec (je-li toho schopen) a společně provedou objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. V případě, potřeby přizve k šetření úrazu odborného zaměstnance BOZP. Výsledek šetření a návrh na opatření proti opakování pracovního úrazu ze stejné příčiny zaznamená do knihy úrazů (dle předtisku) nebo v případě potřeby vyhotoví Zápis o šetření úrazu v zaměstnání Není dovoleno odkládat prohlídku místa úrazu a jeho šetření. Zdroj úrazu může být totiž pozměněn nebo zcela zmizí. Poznámka: 9

10 Vozmistři pracoviště Trutnov jsou povinni ohlásit pracovní úraz strojmistrovi PJ Trutnov a vozmistru četaři v Hradci Králové. Šetření pracovních úrazů vozmistrů provádí určení pracovníci PJ Trutnov, tak jako u ostatních zaměstnanců. A Vyrozumění o úrazu v pracovní době V pracovní době se úraz hlásí příslušnému vedoucímu, který zajistí vyrozumění svých nadřízených. V obvodu PJ Trutnov musí být úraz vždy ohlášen přednostovi PJ tel.: a systémovému specialistovi pro vyšetřování tel.: , u vozmistrů i vozmistru četařovi. Dále pak základní odborové organizaci, v níž je postižený organizován. Pokud není postižený zaměstnanec organizován v odborové organizaci, zastupuje jej orgán odborové organizace s největším počtem členů, neurčí-li zaměstnanec jinak a odbornému zaměstnanci BOZP O9/3 GŘ ČD a.s. pro DKV Česká Třebová tel A Vyrozumění o úrazu v mimopracovní době V mimopracovní době se úraz hlásí vždy strojmistrovi PJ Trutnov, který zajistí informování pracovníka nehodové pohotovosti PJ Trutnov, který zajistí vyrozumění dle předcházejícího bodu. A Vyrozumění o vzniku smrtelného pracovního úrazu V případě vzniku smrtelného pracovního úrazu (je postup dle bodu A resp. A ). Následně Přednosta PJ Trutnov vyrozumí Vrchního přednostu DKV Česká Třebová pracovníka nehodové pohotovosti DKV Česká Třebová a určeného zaměstnance ÚSB O12 GŘ, strojmistra PJ Česká Třebová a dále zaměstnance O9 GŘ ČD a.s. Strojmistr PJ Česká Třebová p. Milan Růžička, p. Oldřich Čížek, A Sepisování záznamu o pracovním úrazu Vyhotovení záznamu znamu o úrazu. Záznam o úrazu se vyhotovuje neprodleně nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu se vyhotovuje v případě: a) pracovní neschopnost z důvodu pracovního úrazu je delší než 3 dny. b) úmrtí zaměstnance. Záznam o úrazu vyplňuje zpravidla bezprostředně nadřízený postiženého zaměstnance (popřípadě po dohodě odborný zaměstnanec BOZP), který odpovídá za správnost a úplnost vyplněného záznamu. Současně při sepisování záznamu o úrazu dohodne s postiženým způsob případné výplaty náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a vyžádá si písemný souhlas postiženého s použitím jeho osobních údajů pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (organizace) za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Záznam o úrazu lze vyplňovat na počítači, na psacím stroji nebo hůlkovým písmem. Pečlivě zpracovaný, čitelně a správně vyplněný ve všech rubrikách musí záznam o úrazu umožnit případné ověření úrazového děje, objasnit konkrétní příčiny a další okolnosti, které působily na vznik úrazu a které je nutno odstranit. Záznam o úrazu musí být podepsán zraněným, je-li toho schopen, svědky, přednostou příslušné provozní Trutnov, nebo jím zmocněným zástupcem a zástupcem odborové organizace zúčastněným na šetření úrazu. Záznam o úrazu se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních a zasílá se: - 1x zůstává na příslušné provozní jednotce. - 1x obdrží poškozený. - 1x odborný zaměstnanec BOZP (ihned po sepsání odeslat do České Třebové!). - 1x příslušná odborová organizace (pokud poškození není organizován v odborech, 10

11 obdrží záznam o úrazu odborová organizace s největším počtem členů, pokud zaměstnanec neurčí jinak). Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví bezprostředně nadřízený postiženého zaměstnance, popřípadě odborný zaměstnanec BOZP O9/3 GŘ záznam o úrazu hlášení změn (např. ukončení pracovní neschopnosti apod.) a zašle jej: - 1x zůstává na příslušné provozní jednotce. - 1x obdrží poškozený. - 1x odborný zaměstnanec BOZP O9/3 GŘ (ihned po sepsání odeslat do České Třebové!). - 1x příslušná odborová organizace (pokud poškození není organizován v odborech, obdrží záznam o úrazu odborová organizace s největším počtem členů). A Organizace první pomoci Při náhlém onemocnění nebo dojde-li k úrazu, je povinností každého vedoucího pracovníka na svém svěřeném úseku, organizovat v co nejkratší době poskytnutí pomoci postiženému. První pomoc je soubor opatření, které zabrání rozvoji dalšího ohrožení zdraví osob postižených náhlými stavy. První pomoc se dělí na zdravotní a technickou. Technickou část zabezpečují přivolaní zachránci (hasiči, záchranné čety, atd.). O veškerých úkonech, které se během poskytování první pomoci prováděly, se musí založit alespoň minimální dokumentace. Tato volnou formou vedená dokumentace doprovází poškozeného do místa konečného ošetření. V případě vzniku poranění nebo zhoršeného zdravotního stavu jakékoli osoby v DKV se zachová následující postup: 1) Zraněnému se neprodleně poskytne první pomoc (Do příjezdu záchranné služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. První pomoc nemusíme poskytnout, pouze pokud by bylo ohroženo zdraví zachránce (požár, úseky pod napětím apod.), či někoho jiného. Neposkytnutí první pomoci je trestným činem, dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 150 a 151 sankce za neposkytnutí pomoci.) 2) Pokud to stav postiženého vyžaduje, tak se IHNED - na místo, kde se postižený nachází, urychleně přivolá lékařská pomoc a to prostřednictvím linky tísňového volání ) Přivolání lékaře musí obsahovat: místo, kde se postižený vyskytuje, stručný popis rozsahu zranění popř. jak k poranění došlo, stav postiženého. O případu vzniku poranění nebo zhoršení zdravotního stavu se vyrozumí vždy zástupce vedoucího oddělení PJ Trutnov, ten pak vyrozumí přednostu PJ. V mimopracovní době se vyrozumí zaměstnanec držící nehodovou pohotovost. Zaměstnanec nehodové pohotovosti dále vyrozumí v nejbližší možné době přednostu PJ. A Prostředky první pomoci Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů vymezuje postih za neposkytnutí první pomoci. Aby mohla být poskytnuta první pomoc, musí být pracoviště vybaveny prostředky první pomoci lékárničkami. Lékárnička je soubor léčiv a zdravotních potřeb pro poskytnutí první pomoci zraněným nebo náhle onemocněným. Tato léčiva a potřeby jsou uloženy ve vhodně uzpůsobeném obalu (dřevěném nebo plastikovém) na přístupném místě s výrazným označením bílým křížem v zeleném poli. Povrchová úprava musí být hladká a nesmí se odlupovat. Na lékárničku by nemělo dopadat přímé sluneční světlo. V PJ Trutnov se rozlišují následující zdravotnické záchranné prostředky: Lékárnička v pevném obalu tzv. úplná lékárnička Zdravotnická brašna lékárnička pro hnací vozidla Skříňka první pomoci redukovaná lékárnička Lékárnička pro služební automobily 11

12 Zdravotnické záchranné prostředky jsou v PJ Trutnov uloženy na následujících místech: Typ zdravotnického záchranného prostředku Místo uložení Odpovědnost za úplnost a použitelnost Kontrolu úplnosti a použitelnosti provádí Úplná lékárnička Stanoviště strojmistrů Strojmistr ve směně IŽD pro vyšetřování PJ 2x ročně Zdravotnická brašna Redukovaná lékárnička Lékárnička pro služební automobily Služební místnost mistrů oprav Služební místnost vozmistrů Všechna hnací vozidla PJ Trutnov Laboratoř provozní jednotky Pracoviště údržby PJ Pracoviště MTZ Mistr ve směně Vozmistr ve směně Strojvedoucí ve směně Pracovnice laboratoře Četař údržby Vedoucí MTZ v PJ Nástrojárna úseku oprav Mistr ve směně Ve všech služebních automobilech Četař údržby DLM Kontroloři vozby namátkově IŽD pro vyšetřování PJ 2x ročně Vedoucí údržby DLM 1x ročně Doplnění lékárničky zajistí ten odpovědný pracovník, v jehož směně došlo k použití. Není-li to možné (noc, svátek, atd.), napíše do předávky a doplnění zajistí odpovědný pracovník ve směně nejbližší pracovní den. Výdej zdravotnického materiálu provádí sklad MTZ. B. Provozní část B.1 Technologické postupy - provoz B.1.1 Nástup služby strojvedoucího Strojvedoucí zahájí směnu na ohlašovně strojvedoucích telefonickým ohlášením se strojmistrovi PJ Trutnov, u kterého se informuje o případných změnách ve své směně oproti plánu. Dále převezme provozní záznam, který je uložen na ohlašovně lokomotivních čet. V provozním záznamu v prvním řádku směny do kolonky Podpis napíše čitelně příjmení strojmistra, kterému se hlásil. Poté provede další činnosti uvedené v předpisech ČD a příslušných dokumentech, tzn. Po ohlášení, se nastupující strojvedoucí seznámí s nově vydanými vyhláškami, nařízeními a služebními rozkazy v počítači a ve vyhláškové knize. Svým podpisem na podpisový arch potvrdí, že jejich obsahu rozuměl a vzal jej na vědomí a připíše datum. Je zakázáno cokoliv do vyhláškové knihy připisovat nebo škrtat. B.1.2 Příprava vozidla k výjezdu Klíče od odstaveného vozidla v obvodu stanice jsou uloženy na stole na ohlašovně strojvedoucích. Po příchodu na vozidlo strojvedoucí postupuje v souladu s předpisy ČD a.s. V1, V2, V15/I a ZDD stanice. Za včasnou přípravu vozidla k provoznímu nasazení zodpovídá strojvedoucí. B.1.3 Nástup vozidel z obvodu provozního pracoviště do obvodu stanice B.1.4 Odstup vozidel z obvodu stanice do obvodu provozního pracoviště 12

13 B.1.5 Odstavení vozidla Vozidla se odstavují v obvodu železniční stanice dle dispozic výpravčího. Odstavená vozidla připojená k elektrické síti musí být kryta z obou stran přenosnou návěstí Vozidla připojena k elektrickému předtápěcímu stojanu z výbavy vozidla, popř. z inventáře provozního pracoviště. B Hnací vozidla Odstavování hnacích vozidel se provádí v plánovaných dobách mezi výkony dle platného JŘ nebo při mimořádných situacích - odřeknutí plánovaných vlaků, technická závada na vozidle apod. Při vlastním odstavování hnacího vozidla strojvedoucí postupuje v souladu s předpisy ČD a.s. V1, V2, V15/I a ZDD stanice. B Přípojné vozy Přípojný vůz strojvedoucí po jeho odstavení a zajištění na místě určené výpravčím prohlédne, za účelem zjištění poškození vozidla nebo jeho interiéru a uzavře všechna okna. Případné závady nebo poškození oznámí telefonicky strojmistrovi PJ Trutnov, který rozhodne o způsobu opravy vozu. Strojvedoucí po opuštění vozu jej kličkou uzamkne. B.1.6 Zajištění vozidel proti pohybu B Hnací vozidla Všechna odstavená neobsazená hnací vozidla musí být zajištěna proti pohybu utažením ruční brzdy a podložením klíny z obou stran jednoho kola umožňuje-li to konstrukce vozidla, nebo dvěma klíny co nejblíže krajním kolům z vnitřní strany jednoho podvozku. Klíny se pokládají na hlavu kolejnice svojí nejdelší stranou co nejblíže ke kolu. Za správnost odstavení a zajištění vozidel zodpovídá strojvedoucí, který je odstavil. B Přípojné vozy Odstavené přípojné vozy a ostatní vozidla (samostatný vůz nebo skupina více vozů) musí být před odvěšením od hnacího vozidla zajištěny proti pohybu utažením upotřebitelné ruční (pořádací) brzdy na všech vozech a podložením jednou zarážkou z obou stran. Upotřebitelnost ruční brzdy se zjistí podle předpisu ČD V15/I článek 63. U vozu nebo skupiny více vozů, kde je zjištěna více jak jedna třetina neupotřebitelných brzd se tyto vozidla zajistí dvěma zarážkami z obou stran. Za zajištění vozů odpovídá pracovník, který vozy odstavoval. B.1.7 Ukončení služby strojvedoucího Strojvedoucí, který končí směnu před odpočinkem, po předání, odstavení vozidla se telefonicky ohlásí strojmistrovi. Nahlásí konec směny a pak odejde na nocležnu. Strojvedoucí službu ukončuje na ohlašovně strojvedoucích. Všechny závady a mimořádnosti, které se staly během směny, strojvedoucí popíše na tiskopisu Hlášení strojvedoucího (ČD ) a zajistí jeho odeslání strojmistrovi do PJ Trutnov, písemnou či elektronickou formou (PC). Veškerou provozní dokumentaci uloží na určené místo na ohlašovně. Po provedení všech písemností se seznámí s novými vyhláškami a rozkazy a to jak v písemné formě, tak v PC, toto potvrdí svým podpisem s uvedením data podpisu. Ohlásí se strojmistrovi, uvede číslo vlaku, od kterého přijel, číslo hnacího vozidla, místo odstavení a vyrozumí strojmistra o mimořádnostech během provozu. Dále se u strojmistra informuje o další směně. S jeho souhlasem strojvedoucí směnu ukončí. Do provozního záznamu na posledním řádku směny do kolonky Podpis napíše čitelně příjmení strojmistra, kterému ohlásil konec směny a provozní záznam uloží do přihrádky na ohlašovně, nebo na určené místo k odeslání do PJ Trutnov. B Písemnosti a dokumentace B Plán pracovní činnosti, nástupy a ukončení služby pracovníků: 13

14 Vedoucí strojmistr provozní jednotky vytváří zavedeným způsobem plán pracovní činnosti platný pro obvod provozního pracoviště plánováním v programu APS vždy na cca 4 následující dny. Tyto Rozvrhy služeb budou níže uvedeným způsobem doručeny na provozní pracoviště a strojvedoucí ve směně zajistí jejich aktualizaci na ohlašovně lokomotivních čet. Plánovaný nepracovní stav (požadavek) hlásí každý pracovník provozního pracoviště včas přímo vedoucímu strojmistrovi provozní jednotky. V případě žádosti o čerpání dovolené vyplní rovněž tiskopis Dovolenka, který zavedeným způsobem odešle služební poštou k rukám vedoucího strojmistra. Pokud vznikne potřeba mimořádného obsazení směny (náhlé onemocnění, úraz, jiné důvody) organizuje zajištění náhradního pracovníka vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Trutnov ve směně. O změnách v plánu pracovní činnosti pracoviště rozhoduje vedoucí strojmistr (strojmistr) provozní jednotky. Opravu v Rozvrhu služby zajišťuje na jeho pokyn strojvedoucí ve směně. Zpravení příslušného pracovníka o změně výkonu služby zajišťuje vedoucí strojmistr nebo strojmistr PJ Trutnov ve směně. Strojvedoucí se při nástupu a konci směny hlásí telefonicky strojmistrovi PJ Trutnov. Tuto povinnost má pracovník i při rozdělení výkonu odpočinkem. Také v tomto případě hlásí ukončení směny před odpočinkem a nástup po odpočinku. B Provozní záznamy: Vede-li pracovník Provozní záznam, zapíše jméno strojmistra, kterému se telefonicky hlásil, hůlkovým písmem do příslušného sloupce. Je-li z jakéhokoliv důvodu nástup či konec odchylný od turnusu, vyplní i další sloupce dle pokynů pro vyplňování záznamu. Pokud tato odchylka není nařízena strojmistrem domovské jednotky, sepíše i hlášenku. Po doplnění všech předepsaných údajů do provozního záznamu na konci směny a jejich kontrole strojvedoucí provozní záznam uloží do příslušné přihrádky na ohlašovně lokomotivních čet. Při nástupu na směnu si strojvedoucí z této přihrádky svůj provozní záznam vyzvedne. B Neobsazeno Záznamy o odběru motorové nafty, odběrové záznamy: B Rychloměrné proužky: Pokud strojvedoucí prováděl výkon na hnacím vozidle s mechanickým rychloměrem, uloží na konci směny řádně popsaný (dle předpisu ČD V8) rychloměrný proužek na určené místo k odeslání do PJ Trutnov. B Hlášenky: Všichni pracovníci o mimořádnosti ve své směně informují sepsáním hlášenky. Přednostně se sepisují elektronické hlášenky pomocí PC. Hlášenku lze sepsat i klasicky na tiskopise k tomu určeném. V tomto případě však pracovník zajistí její odeslání v zalepené obálce do PJ Trutnov k rukám IŽD pro provoz. B Odesílání a příjem dokumentace: V určené dny zajistí vedoucí provozního pracoviště odeslání provozní dokumentace uložené v obalu k dalšímu zpracování do PJ Trutnov na adresu vedoucího strojmistra. Dokumentace se posílá určenými vlaky v Opatření k přechodu na nový JŘ. Odesílá se tato dokumentace: Provozní záznamy strojvedoucích (ne však těch strojvedoucích, kteří nastupují ten den do směny). Záznamy o odběru maziva k výkonů hnacích vozidel. Odběrové záznamy. Hlášenky s popisem mimořádností během jednotlivých směn. Rychloměrné proužky z mechanických rychloměrů hnacích vozidel. Zhodnocené provozní záznamy strojvedoucích se co nejdříve vracejí v obalu zpět na určeném vlaku na provozní pracoviště. V tomto obalu může být přiložena i další dokumentace aktualizující pracovní postupy resp. oznamující zavedený stav či změnu formou vyhlášky nebo písemného rozkazu. Strojvedoucí, který z Trutnova přiveze tuto dokumentaci ji uloží na ohlašovnu lokomotivních čet a dle svých možností ji rozdělí. Určené dokumenty založí do vyhláškových šanonů k prokazatelnému seznámení a dokumenty k vyvěšení vyvěsí na nástěnku. V případě nejasností ověří požadovaný postup u pracovníků oddělení provozu provozní jednotky Trutnov. 14

15 Ve stejném obalu budou na provozní pracoviště doručovány Rozvrhy služeb. Dodávány budou v potřebném počtu. Strojvedoucí ve směně zajistí jejich okamžité vyvěšení na ohlašovně lokomotivních čet. B Neobsazeno Předávková kniha služby pracovníka na posunu v depu: B.1.8 Zbrojení hnacích vozidel provozními hmotami B Zbrojení palivem B Zbrojení mazivem a oleji B Zbrojení chladicí kapalinou B Zbrojení pískem Sušený písek je na provozní pracoviště dovážen v pytlích a slouží k doplnění písečníků hnacích vozidel v naléhavých případech. Zbrojení se provádí ručně, pomocí k tomu určených nádob. Zásoba písku je uložena v zadní místnosti. B.1.9 Zbrojení přípojných vozů B.1.10 Objednávání oprav na hnacích vozidlech a přípojných vozech Zjistí-li strojvedoucí na hnacím vozidle nebo přípojném voze během provozu závadu, která brání jeho dalšímu provozování a kterou je možno odstranit jen ve správkárně depa, oznámí tuto skutečnost co nejdříve strojmistrovi a dohodne se s ním na dalším postupu. Závady zjištěné na vozidle při jeho odstavení, které budou bránit příštímu nasazení vozidla na výkon, ohlásí taktéž strojmistrovi. B.1.11 Posun v obvodu depa B.1.12 Vozové zásilky B.2 Technologické postupy údržba Neobsazeno B.3 Technologické postupy STP B.4 Technologické postupy - posunovači v ŽST B.5 Provozní řád opravny vozů 15

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Příloha č.6: ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY:

Příloha č.6: ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: 1 Příloha č.6: ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: 1. Úvod Depo kolejových vozidel Praha ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle vyplynuvších z Věstníku

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ P Ř Í L O H A Č. 2 6 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ STARÁ PAKA Schváleno dne: 13. 5. 2013, č. j.: 874/2013-O12 Platnost od: 27.

Více

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ P Ř Í L O H A Č. 2 4 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ MEZIMĚSTÍ Schváleno dne: 3. 9. 2013, č. j.: 1517/2013-O12 Platnost od: 16.

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

PŘÍLOHA č.13. Popis práce provozních zaměstnanců

PŘÍLOHA č.13. Popis práce provozních zaměstnanců PŘÍLOHA č.13 Popis práce provozních zaměstnanců Vedoucí strojmistr 1) Je podřízen vedoucímu provozní části PJ Trutnov. 2) Je nadřízen strojmistrům, strojvedoucím, technické pracovnici, dozorcům depa, vedoucím

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Č E S K É D R Á H Y, a. s. D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Schváleno ředitelem odboru kolejových

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Blatná Účinnost od: 30.9.2013

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Způsob organizace zdravotní a záchranné služby

Způsob organizace zdravotní a záchranné služby 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 6 Způsob organizace zdravotní a záchranné služby 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1. Změna údajů a 1.7.2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

TECHNOMAT PROVOZNÍ ŘÁD P Ř Í L O H A Č. 1 7. Objektu. Platnost od 17. 3. 2014. Počet stran: 16 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV

TECHNOMAT PROVOZNÍ ŘÁD P Ř Í L O H A Č. 1 7. Objektu. Platnost od 17. 3. 2014. Počet stran: 16 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV P Ř Í L O H A Č. 1 7 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD Objektu TECHNOMAT Schváleno dne: 6.3.2014 č.j.: 1203/2014-O12 Platnost od 17. 3. 2014 Počet stran:

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

SMĚRNICE č. 7. 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07. Směrnice úrazy zaměstnanců Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník procesu:

SMĚRNICE č. 7. 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07. Směrnice úrazy zaměstnanců Název procesu/dokumentu: Číslo procesu: Vlastník procesu: Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. 7 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

PŘÍLOHA č.7. Řád nocležen

PŘÍLOHA č.7. Řád nocležen PŘÍLOHA č.7 Řád nocležen Všeobecné pokyny Nocležny a útulky jsou určeny k odpočinku pracovníkům oddělení provozu či oprav mezi směnami a v případě volné kapacity i k odpočinku pracovníků před nástupem,

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_11 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hláení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 v P Ob PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Olomouc 1

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) POŽÁRNÍ OCHRANA (Základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně) Povinnosti vedoucích zaměstnanců

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

PŘÍLOHA č.9. Opatření pro provoz v zimních podmínkách

PŘÍLOHA č.9. Opatření pro provoz v zimních podmínkách PŘÍLOHA č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách Během celého zimního období sleduje strojmistr předpovědi počasí a při ohlašovaných poklesech teplot pod + 1 C vždy s ohledem na místní klimatické podmínky

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech

Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Směrnice SŽDC č. 64 o pracovních úrazech Č.j. : S 31 532/2012-PERS Ukládací znak : 01.3.2 Skartační znak a lhůta : A -

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Domažlice Účinnost od:

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2004 V Hradci Králové dne 19. ledna 2004 Částka: 4 O B S A H : 4. Pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Vlaky osobní dopravy

Vlaky osobní dopravy České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Pardubice Vlaky osobní dopravy Část 3 - Spěšné a osobní vlaky Jen pro služební potřebu JŘ 2008 / 2009 KCOD Pardubice Platí od 14.12.2008 České dráhy, a.s.

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část

PŘ DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová Provozní část B: PROVOZNÍ ČÁST B.1. JÍZDA HNACÍCH VOZIDEL V OBVODU PJ ČESKÁ TŘEBOVÁ B.1.1. Všeobecně: Organizace drážní dopravy v se provádí v souladu s předpisy SŽDC D1 a ČD D2, V15/I ČDOp16,SŽDC Bp1,ČD V1,V2. Směrnicí

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více