Způsob organizace zdravotní a záchranné služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsob organizace zdravotní a záchranné služby"

Transkript

1 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 6 Způsob organizace zdravotní a záchranné služby

2 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1. Změna údajů a Nováček názvosloví Seznam zkratek: STP stanice technických prohlídek PP provozní pracoviště PJ provozní jednotka KMV kolejová motorová vozidla ŽKV železniční kolejová vozidla LTO lehký topný olej OV opravna vozů MTZ materiálně technické zásobování EKV elektrická kolejová vozidla PV přívěsné vozy ŘV řídící vozy MM malá prohlídka MO provozní ošetření SŽDC-SŽE Správa železniční dopravní cesty správa železniční elektrotechniky OSŽ odborové sdružení železničářů JTS jednotná telefonní síť ŽST železniční stanice SŽDC správa železniční dopravní cesty MPBP místní pracovní a bezpečnostní předpisy JSS výkonový vypínač pro napájení zkušební koleje ZC zásobovací centrum

3 3 Rozsah znalostí provozního řádu: Pracovní zařazení Znalost provozního řádu (PŘ) Zaměstnanci, kteří řídí, kontrolují nebo provádí školení zaměstnanců provozu a údržby ŽKV na PJ,PP Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Vedoucí kanceláře vrchního přednosty Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Strojmistr,Dozorčí osobní přepravy Úplná : část 1-3 PŘ PJ, Přílohy 1-9 Informativní : Základní část, Provozní řád podřízených PP Strojvedoucí, provádějící výkon na PJ,PP Úplná:část 1 3 PŘ PJ,PP *),Př. 1-6, 9 Informativní : Základní část Dozorce depa, vedoucí posunu, posunovač, vozmistr, tranzitér- přípravář,četař STP Ostatní zaměstnanci provozu,údržby ŽKV,technického úseku,mtz Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP *), Přílohy 1-6, 9 Informativní : Základní část Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP*) Přílohy 1,3,4,5,6 Informativní : Základní část,přílohy 9 Zaměstnanci ubytovaní na nocležnách Úplná : Příloha č.7 THP zaměstnanci ostatní,administrativní zaměstnanci, Úplná : Přílohy 3,4,5,6 Informativní : Základní část Zaměstnanci jiných OJ a firem, pracující nebo užívající prostory PJ,PP Úplná : Přílohy 3,4,5,6 + seznámení s dalšími nezbytnými částmi,týkající se přímo výkonu práce na pracovišti. **) *) Některé části nejsou v PŘ PP obsazeny **) Zajistí odbor zajišťující nájemní smlouvu,objednavatel práce nebo metodicky spolupracující odbor

4 4 Seznam určených vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců Depa kolejových vozidel Brno, kteří musí mít znalosti z poskytování první pomoci: Na základě 103 odst. 1), písm. j ), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 75 odst.1) a opatření generálního ředitele ČD ze dne č.j.55267/ příloha č. 9, určuji seznam zaměstnanců, kteří jsou povinni se zúčastňovat školení a výcviku z poskytování první pomoci: 1/Osoby které řídí,nebo se podílejí na řízení drážních vozidel Kontroloři vozby Strojvedoucí 2/Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy,které přímo zabezpečují obsluhu dráhy,zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými,světelnými a zvukovými návěstmi,nebo je dávají TH zaměstnanci k tomu určení Četař vozmistr,vozmistr, Četař posunu,vedoucí posunu,posunovač,dozorce depa, dozorce stanice, Strojmistr 3/ Osoby,které při své pracovní činnosti: a)vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu TH zaměstnanci, kteří provádějí kontrolní činnost na provozované dopravní cestě Tranzitér, tranzitér přípravář,případně další profese b)provádějí revize,prohlídky a zkoušky určených zařízení Revizní technici UTZ Mistr tažených a hnacích vozidel, mistr údržby, mistr STP Četaři Vedoucí TH zaměstnanci uvedených profesí Zaměstnanci zařazení do komplexních čet ( zámečníci kolejových vozidel a elektromechanici pro opravy tažených a hnacích vozidel,kteří jezdí na zkušební jízdy) 4/Osoby které jsou pověřeny zajištěním záchranných prací ze strany ČD Vedoucí a doprovod NPP Zaměstnanci zařazení do nehodové pohotovosti DKV Brno 5/ Osoby které jsou pověřeny vydáváním doplňováním a kontrolováním obsahu skříněk první pomoci,zdravotnických brašen,a lékárniček 6/ Osoby které pracují s nebezpečnými stroji: dřevoobráběcí stroje,řetězové pily,křovinořezy, kovoobráběcí stroje:soustruhy,frézy. 7/Profese které nejsou uvedené,ale splňují daná kritéria dle bodu 3a). Školení a výcvik v poskytování první pomoci na ČD a.s., zabezpečuje Dopravně vzdělávací institut a.s prostřednictvím regionálních středisek. Absolvování školení musí být potvrzeno osobou, která školení provedla ve výkazu o zkouškách. Doba nutná ke školení a výcviku, případně strávená poskytováním první pomoci se posuzuje jako výkon práce a přísluší za ni mzda. Výše uvedení zaměstnanci jsou povinni se tomuto školení z poskytování první pomoci podrobit při nástupu do zaměstnání a opakovaně za každých 5 roků. Rozsah základního školení je stanoven na 4 hodiny podle předpisů ČD OK 2. školení a 2 hodiny výcviku, rozsah opakovaného školení je stanoven na 3 hodiny školení a 2 hodiny výcviku. Doba nutná pro školení a výcvik je nad rámec doby pro povinné školení podle předpisů ČD OK 2 Za zařazení nových zaměstnanců do základního školení zařizuje CPS a dodržení stanovené lhůty opakovaného školení u výše uvedených zaměstnanců odpovídá oddělení organizačně správní DKV Brno. A. Hlášení pracovních úrazů: Každý postižený zaměstnanec DKV Brno (případně přímý svědek) ihned ohlásí vznik každého úrazu (poranění) nejbližšímu nadřízenému.ten zajistí první pomoc,případně přivolání rychlé záchranné služby.

5 5 Oznámení a informace o vzniku úrazu musí být zaznamenáno do "Knihy úrazů".detalkoholovou zkoušku,provede strojmistr,případně mistr. Vznik smrtelného, těžkého nebo hromadného úrazu ohlásí ihned příslušný vedoucí zaměstnanec pracoviště uvedeným nadřízeným zaměstnancům a vedoucímu dispečeru RCP ČD, Brno,Kounicova 26, tel. číslo , a strojmistrovi DKV - Brno provozní jednotka Maloměřice tel.č Smrtelný pracovní úraz a závažný pracovní úraz je mimořádná událost.ohlašuje jej strojmistr,nebo zaměstnanec který má nehodovou pohotovost ihned VP DKV Brno a specialistovi BOZP pro DKV Brno na tel VP DKV Brno a specialista BOZP pro DKV Brno zajistí postup dle: Viz- Opatření generálního ředitele ČD,kterým je stanoven způsob evidence a hlášení pracovních úrazů, jejich šetření a zasílání záznamů o úrazu v ČD a.s.č.j. 2748/2011-O9 B. Nemoc Při onemocnění je zaměstnanec povinen co nejdříve doručit hlášení pracovní neschopnosti (Průkaz práce neschopného pojištěnce) svému nadřízenému. Pokud tak nelze učinit z důvodu svého zdravotního stavu, je nutné ohlásit telefonicky nebo jinou osobou svoji pracovní neschopnost a hlášenku poslat dodatečně. C. Organizace první pomoci v DKV Brno U strojmistrů a mistrů v DKV Brno, musí být dostupný OPZS ZAJISTÍ VEDOUCÍ NEBO PŘEDNOSTA PROVOZNÍ JEDNOTKY. / ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY/, 1. Organizace první pomoci v PJ Maloměřice: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ MALOMĚŘICE Lékařská pohotovost: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr , Dispečink lékařské první pomoci SO,NE,SVÁT.nepřetržitě po-pá 19,00-07,00hod. Ponávka 6/139 Brno ( Zábrdovice ) JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Žel. policie v pracovní dny hod NEPŘETRŽITĚ Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Blanka Vrecníková ul.kounicova 26, tel Po. 7,00-11,30,12,30-15,30 Út. 7,00-9,30 St. 7,00-11,30,12,30-16,00 do18:00 pohotovost Čt. 7,00-12,00 Pá. 7,00-12,00 Quattromedica Kounicova 26 pohotovost každý všední den od16:00 do 18:00 Poliklinika Viniční 4049/235, tel

6 6 Nosítka Vojenská nemocnice Úrazová nemocnice Ponávka 6 Brno 139 telefonní linka stálá pohotovostní služba od 18:00 do 07:00 Pracoviště strojmistrů, mistři el. trakce, mistři mot. trakce, laboratoř, nehodový jeřáb Pracoviště strojmistrů telefonní linka mistři opr. elek. lokomotiv telefonní linka mistři opr. mot. lokomotiv telefonní linka Severní motorová hala - skříň je označená V pracovní době v rámci ordinačních hodin je k dispozici nejbližší lékařská služba pro pracoviště v Poliklinika Viniční 4049/235,tel nebo železniční okrskový lékař,mudr Vrecníková Blanka telefon V případě nepřítomnosti MUDr. Vlčková Anna, tel V pracovní dny od hod do příštího dne do 7.00 hod. a ve dny pracovního klidu nepřetržitě zajišťuje lékařskou službu v rámci celého Brna lékařská služba LSPP telefon Při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život je zajišťována záchrannou službou č. telefonu Při větším počtu raněných volat tel Odběr krve na obsah alkoholu provádí v pracovní době příslušný železniční okrskový lékař, mimo pracovní dobu lékař LSPP Umístění skříněk první pomoci: Pro poskytování první pomoci jsou na jednotlivých pracovištích umístěny skřínky a brašny první pomoci: strojmistři - 1x skřínka první pomoci baterkárna - opthal mistři el. trakce - 1x " mistři mot. trakce - 1x " i pro zaměstnance údržby mistři údržby - 1x " laboratoř - 1x " nehodový jeřáb - 1x " kolejová váha - 1x " Každé použití skřínky nebo brašny první pomoci se zapisuje do přiloženého zápisníku a požaduje se doplnění obsahu. Požadavek o doplnění uplatňovat ve skladu inventáře II. tel. č Zaměstnanec inventáře zajistí doplnění na pracoviště Kniha úrazů: Do "Knihy úrazů" musí být zaznamenána prvotní informace o úrazu. Za zavedení knih úrazů na příslušných pracovištích zodpovídá specialista BOZP pro DKV Brno a za řádné vedení vedoucí příslušného pracoviště. Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr Maloměřice Správkárna HV Mistr el.kv / mot.kv / Provoz HV Vedoucí PP Tišnov Provoz HV Strojmistr Znojmo Provoz HV Strojmistr Brno hl.n

7 7 Situace na jednotlivých pracovištích provozní jednotky: 1.3. Organizace první pomoci: Pracoviště Tišnov Každé onemocnění nebo úraz pracovníka se hlásí vedoucímu PP.V době jeho nepřítomnosti dozorci depa, který podle potřeby zajišťuje další. V případě zranění v obvodu pracoviště provede první pomoc každý zaměstnanec spolu vedoucím PP nebo s dozorcem depa. 1.4 ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ MALOMĚŘICE PP TIŠNOV Lékařská pohotovost Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Vedoucí PP tel v pracovní dobu Služba lékařské první pomoci TIŠNOV TEL od 17:00 do 22:00 SO,NE,SV. 8:00-20:00 JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Vlčková Anna,Kounicova 26,Brno tel Po. 7,00-11,30,12,30-18,00, Út. 7,00-12,00, St. 7:00 11:30,12:30-15:30 Čt. 7:00 09:30, Pá. 7:00 12:00, MUDr.Křivánková tel , Brněnská 157,Tišnov Nemocnice Tišnov tel nepřetržitě Nosítka Pracoviště dozorce depa Pracoviště dozorce depa Kulturní místnost

8 8 1.5 Organizace první pomoci v PP Znojmo: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP ZNOJMO Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr Nemocnice Znojmo,Mudr.Jana Jánského 2675/11 LSPP JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Martin SYKA, ul.milady Horákové 10, Znojmo tel ,nebo Po. 7, , Út. 7,30-13,30 St ,00, Čt. 7,30-13,30, Pá. 7,30-12,00 MUDr. Martin SYKA ul.milady Horákové 10, Znojmo Nemocnice Znojmo, Mudr.Jana Jánského 2675/11 telefonní linka Nosítka Pracoviště strojmistrů Pracoviště STP mistr oprav mot. lokomotiv U strojmistra 1.6. Poskytování první pomoci zraněným: Zraněným zaměstnancům je možno poskytnout první pomoc buď v kanceláři strojmistrů nebo v pracovní době v kanceláři mistrů. Pro poskytování první pomoci jsou u strojmistrů skříňky se zdravotnickým

9 materiálem a nosítka. V případě potřeby lékařské pomoci sanitku. je nutno telefonicky zajistit lékaře, případně 9 Ošetření při úrazu poskytuje lékař smluvní lékař pro žel. zaměstnance MUDr. Syka tel nebo pohotovostní lékař Nemocnice Znojmo. Mimo pravidelnou pracovní dobu je nutno vyhledat pomoc na pohotovostní služby Nemocnice Znojmo Umístění skříněk první pomoci: Kancelář strojmistrů Sklad materiálu Vedoucí PP Vedoucí PP Nosítka jsou umístěna v kanceláři strojmistra! Kontrolu vybavení skříněk a brašen provádí smluvní lékař pro železniční zaměstnance Mudr. Syka tel nebo jejich doplnění zajišťuje pracovník MTZ,na požadavek odpovědného pracovníka. Každé použití skříňky nebo brašny se zapisuje do zápisníku k nim přiloženému a oznámí se odpovědnému pracovníku, který doplní chybějící části výbavy Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr Úraz nebo zhoršení zdravotního stavu ohlásí zaměstnanci následovně: V pracovní době:-svému vedoucímu zaměstnanci V mimopracovní době:-strojmistrovi ve službě V případě potřeby zajistí vyrozumění Hasičské záchranné služby, Policie ČR, plynáren nebo energetických závodů.ve všech případech bude o úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu zaměstnance vyrozuměn Vrchní přednosta DKV Brno, a specialista BOZP pro DKV Brno.

10 ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ( SLČ)+ STP Nejbližší pohotovostní služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr , Dozorčí osobní přepravy Služba lékařské první pomoci SO,NE,SVÁT.nepřetržitě popá 19,00-07,00hod. Ponávka 6/139 Brno ( Zábrdovice) JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Železniční policie v pracovní dny hod Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Eva Kolářová Kounicova 26 tel Po. 7,00-11,30,12,30-15,30 Út. 7,00-9,30 St. 7,00 12,00 Čt. 7,00-11,30, 12,30-18,00 Pá. 7,00 -,12,00 Železniční poliklinika Kounicova 26, Chirurgická ambulance tel Úrazová nemocnice Ponávka 6 Brno 139 telefonní linka Pracoviště strojmistrů, dozorčí osobní přepravy, odstavné nádraží A a B Pracoviště strojmistrů telefonní linka Nosítka

11 11 2. Organizace první pomoci v PJ Horní Heršpice: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ HORNÍ HERŠPICE Nejbližší lékařská pohotovostní služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Strojmistr Služba lékařské první pomoci SO,NE,SVÁT.nepřetržitě popá 19,00-07,00hod. Ponávka 6/139 Brno ( Zábrdovice JPO HZS SŽDC Kulkova 28, telefonní linka Železniční policie v pracovní dny hod Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Eva Kolářová, Kounicova 26 tel: Po. 7,00-11,30,12,30-15,30 Út. 7,00-9,30 St. 7,00 12,00 Čt. 7,00-11,30, 12,30-18,00 Pá. 7,00 -,12,00 Nejbližší lékař: Poliklinika Kounicova 26, Chirurgická ambulance tel Nemocnice Bohunice Tel Nosítka Pracoviště strojmistrů, mistři mot. trakce a mistr opravny vozů mistři op. lokomotiv telefonní linka 25443,24366, mistři op. vozů telefonní linka sklad strojmistři V pracovní době v rámci ordinačních hodin je k dispozici nejbližší lékařská služba pro pracoviště v osobě železničního okrskového lékař MUDr. Kolářová telefon. V případě nepřítomnosti MUDr. Vlčková tel V pracovní dny od hod do příštího dne do 7.00 hod. a ve dny pracovního klidu nepřetržitě zajišťuje lékařskou službu v rámci celého Brna lékařská služba telefon LSPP. Při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život je zajišťována záchrannou službou č. telefonu Při větším počtu raněných volat tel

12 12 Odběr krve na obsah alkoholu provádí v pracovní době příslušný železniční okrskový lékař, mimo pracovní dobu lékař LSPP Umístění skříněk první pomoci: Pro poskytnutí první pomoci jsou v obvodu pracoviště umístěny skříňky první pomoci a brašny první pomoci : strojmistr - 1 ks skříňka první pomoci,1 ks nosítka mistr mot. tr. - 1 ks skříňka první pomoci i pro údržbu sklad - 1 ks zdravotnická brašna kancelář mistra opravny vozů - 1 ks skříňka první pomoci dílna pro opravu vozových baterií opravny vozů - 1 ks skříňka první pomoci Kontrolu vybavení skříněk a brašen provádí lékař PS, jejich doplnění zajišťuje pracovník MTZ,na požadavek odpovědného pracovníka.každé použití skříňky nebo brašny se zapisuje do zápisníku k nim přiloženému a oznámí se odpovědnému pracovníku, který doplní chybějící části výbavy. Ošetření při úrazu poskytuje lékař ZPP Brno. Mimo pravidelnou pracovní dobu je nutno vyhledat pomoc na pohotovostní záchranné službě v Brně. 2.2.Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr STP Brno hlavní nádraží Vozmistr četař

13 Organizace první pomoci v PP Břeclav: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP BŘECLAV Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr, tel.linka , Záchranná služba dispečink Břeclav, tel. linka JPO HZS SŽDC Brno, Kulkova 28, tel OO Policie ČR Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Bohumila Majtanová, Nová 5, Břeclav tel. linka Po. 7,00-12,00, Út. 7,00-9,00 St. 7,00-12,00, Čt. 7,00-12,00 Pá. 7,00-12,00 MUDr. Bohumila Majtanová, Nová 5, Břeclav tel. linka 32514, Nemocnice Břeclav, ul.u nemocnice 3066/1 telefonní linka Pracoviště staničního posunu, pracoviště vozmistrů a tranzitérů, pracoviště strojmistra Nosítka

14 Poskytování první pomoci zraněným: Zraněným zaměstnancům je možno poskytnout první pomoc v kanceláři strojmistrů. V případě potřeby lékařské pomoci je možno telefonicky zajistit lékaře, případně sanitku Umístění skříněk první pomoci: Skříňky první pomoci jsou umístěny na pracovišti u strojmistra. strojmistr - 1 ks skříňka první pomoci Kontrolu vybavení skříněk a brašen provádí smluvní lékař MUDr.Majtanová. Jejich doplnění zajišťuje pracovník MTZ PJ Horní Heršpice,na požadavek odpovědného pracovníka.každé použití skříňky nebo brašny se zapisuje do zápisníku k nim přiloženému a oznámí se odpovědnému pracovníku, který doplní chybějící části výbavy. - Ošetření při pracovním úrazu poskytuje lékař MUDr.Majtanová,nebo nemocnice Břeclav. Mimo pravidelnou pracovní dobu je nutno vyhledat pomoc na LSPP nemocnice Břeclav Uložení "Knihy úrazů": Provoz Strojmistr ,

15 15 3. Organizace první pomoci v PJ Havlíčkův Brod ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ HAVLÍČKŮV BROD Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr telefonní linka Centrální okresní dispečink zdravotní záchranné služby Havl.Brod Husova 3622 tel , Pohotovost tel , HZS SŽDC H. Brod, Havířská 371, , H.Brod - tel Měst. Policie telefonní linka 156 PČR telefonní linka 158 MUDr. Alexandr Varjassy, Havlíčkova 2034 (Budova Baukomplexu) telefonní linka Po. 7,00-11,30/13,00-15,30 Út. 7,00-11,30 St. 7,00-11,30/13,00-18,00 Čt. 7,00-11,30 Pá. 7,00-11,30 Sdružení ambulantních lékařů Havl.Brod Nádražní 582. Telefonní linka Okresní nemocnice Havl.Brod Husova 2624 Telefonní linka Nosítka Pracoviště strojmistra, mistra oprav lokomotiv Pracoviště STP Pracoviště strojmistra : 3.1. Umístění skříněk první pomoci: Skříňky první pomoci jsou umístěny na pracovišti strojmistra, mistra. Nosítka jsou umístěna u strojmistra. -Nejbližší lékař smluvní lékař PS,MUDr Varjassy, -mimo pracovní dobu nemocnice Havlíčkův Brod, -případně LSPP.

16 16 Poliklinika Plynárny - pohotovost Závodní lékař Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV strojmistr , 3.3 Organizace první pomoci v PP Jihlava. ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP JIHLAVA Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Strojmistr tel Lékařská služba první pomoci - Jihlava Vrchlického 59 (nemocnice) tel HZS SŽDC H. Brod, Havířská 371, H.Brod, tel Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Jindřichová Lenka. tel , Po- Pá Út, Jihlava,Vrchlického 4630/59 Tel Pracoviště strojmistrů a pracoviště STP 3.4 Skříňky první pomoci.

17 17 Poskytování první pomoci je v PP Jihlava zabezpečeno brašnami a lékárničkami. skříňkami první pomoci vybavenými dle seznamu dodaného železničním lékařem a umístěnými na následujících pracovištích: mistři oprav vozů strojmistři Za doplňování předepsaného vybavení odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť, kde jsou skříňky umístěny. 3.5 První pomoc : se poskytuje v pracovní době na lékařském středisku v žst.jihlava. V nepracovní době je první pomoc poskytována OUNZ - Jihlava. 3.6 Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV strojmistr Organizace první pomoci v PP Telč. ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP TELČ Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Poliklinika Telč jen v pracovní dny 8:00-15:30 Jinak pohotovost Dačice HZS SŽDC H. Brod, Havířská 371, H.Brod - tel Nejbližší lékař: PČR 158 MUDr. Radek Pauš, Horní Cerekev tel Po 7,30-11,30,UT 7,30-14,30,ST 13,30-18,00, ČT 7, , PÁ ,00 Poliklinika Telč jen v pracovní dny 8:00-15:30 Jinak pohotovost Dačice nemocnice Dačice tel nemocnice Jihlava tel Místnost strojvedoucího Kancelář dřívějšího vedoucího pracoviště

18 18 Nosítka místnost MTZ 3.8. Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV PP Jihlava strojmistr PJ VESELÍ NAD MORAVOU ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ VESELÍ NAD MORAVOU Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Strojmistr Dopravní zdravotní služba Poliklinika Veselí nad Mor Územně příslušná JPO HZS ČD: Nejbližší lékař: JPO HZS SŽDC, Přerov,Tovární ul., , tel. č Měst. Policie PČR 158 MUDr. Peter Kováčik ul. Národních mučedníků 700,Veselí nad Mor. tel Po. 7,00 12,00, Út. 7,00-14,00 St. 7,00-9,00, Čt. 7,00 14,00 Pá. 7,00-12,00 MUDr. Peter Kováčik tel Nemocnice Kyjov, p.o.pracoviště Veselí nad Mor., ul. U Polikliniky 1290 Nosítka Pracoviště strojmistrů a mistra oprav Pracoviště STP Pracoviště strojmistrů 4.1. Poskytování první pomoci zraněným: Zraněným zaměstnancům je možno poskytnout první pomoc buď v kanceláři strojmistrů nebo v pracovní době v kanceláři mistrů v přízemí sociální budovy. Pro poskytování první pomoci jsou u strojmistrů skříňky se zdravotnickým materiálem a nosítka. V případě potřeby lékařské pomoci je nutno telefonicky zajistit lékaře, případně sanitku - tel. čísla jsou vyvěšena v každé budově.

19 Hlášení pracovních úrazů Úraz nebo zhoršení zdravotního stavu ohlásí zaměstnanci následovně: V pracovní době:-svému vedoucímu zaměstnanci V mimopracovní době:-strojmistrovi ve službě V případě potřeby zajistí vyrozumění Hasičské záchranné služby, Policie ČR, plynáren nebo energetických závodů.ve všech případech bude o úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu zaměstnance vyrozuměn Vrchní přednosta DKV Brno, a specialista BOZP Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno.

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 5 Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. Zpracoval : Ing.Rederer, manažer řízení PJ, 602

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost ČD Cargo, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

Telefonní seznam DKV Brno

Telefonní seznam DKV Brno Telefonní seznam DKV Brno Telefon státní přes ústřednu ČD 9726 mobilní telefon VPN z pevné linky ČD 902 Vedení Depa kolejových vozidel platný od 10.02.2014 vrchní přednosta DKV Brno BM 23300 Průša Zdeněk,

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

Depo kolejových vozidel Brno. Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice

Depo kolejových vozidel Brno. Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice 0 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice Pracoviště Brno hlavní nádraží Technická služba vozová (TSV) Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Provozní řád DKV Praha PJ Vršovice - příloha 13 1 PŘÍLOHA 13 Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Olejna se nachází mezi kolejemi č. 22 a 24. Příjezdová komunikace je k zadní části olejny od Severní

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD Schváleno rozhodnutím ředitele O 12, č.j 2405/08-12/1-Fej) ze dne 10.12. 2008. Jen pro služební

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ

VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ Sdružení pro poradenství při poskytování pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb i příbuzných oborů v ČR VYHLÁŠKA MZ 19/1988 O POSTUPU PŘI ÚMRTÍ A O POHŘEBNICTVÍ PLATNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA 256/2001

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu

Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ. Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Organizační směrnice č. 18/2014/SŘ Provoz dopravních prostředků včetně místního provozního bezpečnostního předpisu Čj.: SŠNM/986/2014 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Předpis pro provozování drážních vozidel

Předpis pro provozování drážních vozidel Strana: 1 z 19 Předpis pro provozování drážních vozidel Platí od 1.1.2008 Strana: 2 z 19 Zpracovatel Jméno e-mail Podpis Datum Zpracoval Ing. Patrovský Jan patrovsky.jan@azd.cz Ing. Svoboda Jiří lg-svoboda@seznam.cz

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice

Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část III. Společná ustanovení Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více