Způsob organizace zdravotní a záchranné služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Způsob organizace zdravotní a záchranné služby"

Transkript

1 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 6 Způsob organizace zdravotní a záchranné služby

2 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1. Změna údajů a Nováček názvosloví Seznam zkratek: STP stanice technických prohlídek PP provozní pracoviště PJ provozní jednotka KMV kolejová motorová vozidla ŽKV železniční kolejová vozidla LTO lehký topný olej OV opravna vozů MTZ materiálně technické zásobování EKV elektrická kolejová vozidla PV přívěsné vozy ŘV řídící vozy MM malá prohlídka MO provozní ošetření SŽDC-SŽE Správa železniční dopravní cesty správa železniční elektrotechniky OSŽ odborové sdružení železničářů JTS jednotná telefonní síť ŽST železniční stanice SŽDC správa železniční dopravní cesty MPBP místní pracovní a bezpečnostní předpisy JSS výkonový vypínač pro napájení zkušební koleje ZC zásobovací centrum

3 3 Rozsah znalostí provozního řádu: Pracovní zařazení Znalost provozního řádu (PŘ) Zaměstnanci, kteří řídí, kontrolují nebo provádí školení zaměstnanců provozu a údržby ŽKV na PJ,PP Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Vedoucí kanceláře vrchního přednosty Úplná : Základní část, část 1-3 PŘ PJ a kontrolovaných PP *), Přílohy 1-10, Strojmistr,Dozorčí osobní přepravy Úplná : část 1-3 PŘ PJ, Přílohy 1-9 Informativní : Základní část, Provozní řád podřízených PP Strojvedoucí, provádějící výkon na PJ,PP Úplná:část 1 3 PŘ PJ,PP *),Př. 1-6, 9 Informativní : Základní část Dozorce depa, vedoucí posunu, posunovač, vozmistr, tranzitér- přípravář,četař STP Ostatní zaměstnanci provozu,údržby ŽKV,technického úseku,mtz Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP *), Přílohy 1-6, 9 Informativní : Základní část Úplná: část 1 3 PŘ PJ,PP*) Přílohy 1,3,4,5,6 Informativní : Základní část,přílohy 9 Zaměstnanci ubytovaní na nocležnách Úplná : Příloha č.7 THP zaměstnanci ostatní,administrativní zaměstnanci, Úplná : Přílohy 3,4,5,6 Informativní : Základní část Zaměstnanci jiných OJ a firem, pracující nebo užívající prostory PJ,PP Úplná : Přílohy 3,4,5,6 + seznámení s dalšími nezbytnými částmi,týkající se přímo výkonu práce na pracovišti. **) *) Některé části nejsou v PŘ PP obsazeny **) Zajistí odbor zajišťující nájemní smlouvu,objednavatel práce nebo metodicky spolupracující odbor

4 4 Seznam určených vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců Depa kolejových vozidel Brno, kteří musí mít znalosti z poskytování první pomoci: Na základě 103 odst. 1), písm. j ), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 75 odst.1) a opatření generálního ředitele ČD ze dne č.j.55267/ příloha č. 9, určuji seznam zaměstnanců, kteří jsou povinni se zúčastňovat školení a výcviku z poskytování první pomoci: 1/Osoby které řídí,nebo se podílejí na řízení drážních vozidel Kontroloři vozby Strojvedoucí 2/Osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy,které přímo zabezpečují obsluhu dráhy,zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými,světelnými a zvukovými návěstmi,nebo je dávají TH zaměstnanci k tomu určení Četař vozmistr,vozmistr, Četař posunu,vedoucí posunu,posunovač,dozorce depa, dozorce stanice, Strojmistr 3/ Osoby,které při své pracovní činnosti: a)vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu TH zaměstnanci, kteří provádějí kontrolní činnost na provozované dopravní cestě Tranzitér, tranzitér přípravář,případně další profese b)provádějí revize,prohlídky a zkoušky určených zařízení Revizní technici UTZ Mistr tažených a hnacích vozidel, mistr údržby, mistr STP Četaři Vedoucí TH zaměstnanci uvedených profesí Zaměstnanci zařazení do komplexních čet ( zámečníci kolejových vozidel a elektromechanici pro opravy tažených a hnacích vozidel,kteří jezdí na zkušební jízdy) 4/Osoby které jsou pověřeny zajištěním záchranných prací ze strany ČD Vedoucí a doprovod NPP Zaměstnanci zařazení do nehodové pohotovosti DKV Brno 5/ Osoby které jsou pověřeny vydáváním doplňováním a kontrolováním obsahu skříněk první pomoci,zdravotnických brašen,a lékárniček 6/ Osoby které pracují s nebezpečnými stroji: dřevoobráběcí stroje,řetězové pily,křovinořezy, kovoobráběcí stroje:soustruhy,frézy. 7/Profese které nejsou uvedené,ale splňují daná kritéria dle bodu 3a). Školení a výcvik v poskytování první pomoci na ČD a.s., zabezpečuje Dopravně vzdělávací institut a.s prostřednictvím regionálních středisek. Absolvování školení musí být potvrzeno osobou, která školení provedla ve výkazu o zkouškách. Doba nutná ke školení a výcviku, případně strávená poskytováním první pomoci se posuzuje jako výkon práce a přísluší za ni mzda. Výše uvedení zaměstnanci jsou povinni se tomuto školení z poskytování první pomoci podrobit při nástupu do zaměstnání a opakovaně za každých 5 roků. Rozsah základního školení je stanoven na 4 hodiny podle předpisů ČD OK 2. školení a 2 hodiny výcviku, rozsah opakovaného školení je stanoven na 3 hodiny školení a 2 hodiny výcviku. Doba nutná pro školení a výcvik je nad rámec doby pro povinné školení podle předpisů ČD OK 2 Za zařazení nových zaměstnanců do základního školení zařizuje CPS a dodržení stanovené lhůty opakovaného školení u výše uvedených zaměstnanců odpovídá oddělení organizačně správní DKV Brno. A. Hlášení pracovních úrazů: Každý postižený zaměstnanec DKV Brno (případně přímý svědek) ihned ohlásí vznik každého úrazu (poranění) nejbližšímu nadřízenému.ten zajistí první pomoc,případně přivolání rychlé záchranné služby.

5 5 Oznámení a informace o vzniku úrazu musí být zaznamenáno do "Knihy úrazů".detalkoholovou zkoušku,provede strojmistr,případně mistr. Vznik smrtelného, těžkého nebo hromadného úrazu ohlásí ihned příslušný vedoucí zaměstnanec pracoviště uvedeným nadřízeným zaměstnancům a vedoucímu dispečeru RCP ČD, Brno,Kounicova 26, tel. číslo , a strojmistrovi DKV - Brno provozní jednotka Maloměřice tel.č Smrtelný pracovní úraz a závažný pracovní úraz je mimořádná událost.ohlašuje jej strojmistr,nebo zaměstnanec který má nehodovou pohotovost ihned VP DKV Brno a specialistovi BOZP pro DKV Brno na tel VP DKV Brno a specialista BOZP pro DKV Brno zajistí postup dle: Viz- Opatření generálního ředitele ČD,kterým je stanoven způsob evidence a hlášení pracovních úrazů, jejich šetření a zasílání záznamů o úrazu v ČD a.s.č.j. 2748/2011-O9 B. Nemoc Při onemocnění je zaměstnanec povinen co nejdříve doručit hlášení pracovní neschopnosti (Průkaz práce neschopného pojištěnce) svému nadřízenému. Pokud tak nelze učinit z důvodu svého zdravotního stavu, je nutné ohlásit telefonicky nebo jinou osobou svoji pracovní neschopnost a hlášenku poslat dodatečně. C. Organizace první pomoci v DKV Brno U strojmistrů a mistrů v DKV Brno, musí být dostupný OPZS ZAJISTÍ VEDOUCÍ NEBO PŘEDNOSTA PROVOZNÍ JEDNOTKY. / ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY/, 1. Organizace první pomoci v PJ Maloměřice: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ MALOMĚŘICE Lékařská pohotovost: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr , Dispečink lékařské první pomoci SO,NE,SVÁT.nepřetržitě po-pá 19,00-07,00hod. Ponávka 6/139 Brno ( Zábrdovice ) JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Žel. policie v pracovní dny hod NEPŘETRŽITĚ Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Blanka Vrecníková ul.kounicova 26, tel Po. 7,00-11,30,12,30-15,30 Út. 7,00-9,30 St. 7,00-11,30,12,30-16,00 do18:00 pohotovost Čt. 7,00-12,00 Pá. 7,00-12,00 Quattromedica Kounicova 26 pohotovost každý všední den od16:00 do 18:00 Poliklinika Viniční 4049/235, tel

6 6 Nosítka Vojenská nemocnice Úrazová nemocnice Ponávka 6 Brno 139 telefonní linka stálá pohotovostní služba od 18:00 do 07:00 Pracoviště strojmistrů, mistři el. trakce, mistři mot. trakce, laboratoř, nehodový jeřáb Pracoviště strojmistrů telefonní linka mistři opr. elek. lokomotiv telefonní linka mistři opr. mot. lokomotiv telefonní linka Severní motorová hala - skříň je označená V pracovní době v rámci ordinačních hodin je k dispozici nejbližší lékařská služba pro pracoviště v Poliklinika Viniční 4049/235,tel nebo železniční okrskový lékař,mudr Vrecníková Blanka telefon V případě nepřítomnosti MUDr. Vlčková Anna, tel V pracovní dny od hod do příštího dne do 7.00 hod. a ve dny pracovního klidu nepřetržitě zajišťuje lékařskou službu v rámci celého Brna lékařská služba LSPP telefon Při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život je zajišťována záchrannou službou č. telefonu Při větším počtu raněných volat tel Odběr krve na obsah alkoholu provádí v pracovní době příslušný železniční okrskový lékař, mimo pracovní dobu lékař LSPP Umístění skříněk první pomoci: Pro poskytování první pomoci jsou na jednotlivých pracovištích umístěny skřínky a brašny první pomoci: strojmistři - 1x skřínka první pomoci baterkárna - opthal mistři el. trakce - 1x " mistři mot. trakce - 1x " i pro zaměstnance údržby mistři údržby - 1x " laboratoř - 1x " nehodový jeřáb - 1x " kolejová váha - 1x " Každé použití skřínky nebo brašny první pomoci se zapisuje do přiloženého zápisníku a požaduje se doplnění obsahu. Požadavek o doplnění uplatňovat ve skladu inventáře II. tel. č Zaměstnanec inventáře zajistí doplnění na pracoviště Kniha úrazů: Do "Knihy úrazů" musí být zaznamenána prvotní informace o úrazu. Za zavedení knih úrazů na příslušných pracovištích zodpovídá specialista BOZP pro DKV Brno a za řádné vedení vedoucí příslušného pracoviště. Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr Maloměřice Správkárna HV Mistr el.kv / mot.kv / Provoz HV Vedoucí PP Tišnov Provoz HV Strojmistr Znojmo Provoz HV Strojmistr Brno hl.n

7 7 Situace na jednotlivých pracovištích provozní jednotky: 1.3. Organizace první pomoci: Pracoviště Tišnov Každé onemocnění nebo úraz pracovníka se hlásí vedoucímu PP.V době jeho nepřítomnosti dozorci depa, který podle potřeby zajišťuje další. V případě zranění v obvodu pracoviště provede první pomoc každý zaměstnanec spolu vedoucím PP nebo s dozorcem depa. 1.4 ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ MALOMĚŘICE PP TIŠNOV Lékařská pohotovost Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Vedoucí PP tel v pracovní dobu Služba lékařské první pomoci TIŠNOV TEL od 17:00 do 22:00 SO,NE,SV. 8:00-20:00 JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Vlčková Anna,Kounicova 26,Brno tel Po. 7,00-11,30,12,30-18,00, Út. 7,00-12,00, St. 7:00 11:30,12:30-15:30 Čt. 7:00 09:30, Pá. 7:00 12:00, MUDr.Křivánková tel , Brněnská 157,Tišnov Nemocnice Tišnov tel nepřetržitě Nosítka Pracoviště dozorce depa Pracoviště dozorce depa Kulturní místnost

8 8 1.5 Organizace první pomoci v PP Znojmo: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP ZNOJMO Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr Nemocnice Znojmo,Mudr.Jana Jánského 2675/11 LSPP JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Martin SYKA, ul.milady Horákové 10, Znojmo tel ,nebo Po. 7, , Út. 7,30-13,30 St ,00, Čt. 7,30-13,30, Pá. 7,30-12,00 MUDr. Martin SYKA ul.milady Horákové 10, Znojmo Nemocnice Znojmo, Mudr.Jana Jánského 2675/11 telefonní linka Nosítka Pracoviště strojmistrů Pracoviště STP mistr oprav mot. lokomotiv U strojmistra 1.6. Poskytování první pomoci zraněným: Zraněným zaměstnancům je možno poskytnout první pomoc buď v kanceláři strojmistrů nebo v pracovní době v kanceláři mistrů. Pro poskytování první pomoci jsou u strojmistrů skříňky se zdravotnickým

9 materiálem a nosítka. V případě potřeby lékařské pomoci sanitku. je nutno telefonicky zajistit lékaře, případně 9 Ošetření při úrazu poskytuje lékař smluvní lékař pro žel. zaměstnance MUDr. Syka tel nebo pohotovostní lékař Nemocnice Znojmo. Mimo pravidelnou pracovní dobu je nutno vyhledat pomoc na pohotovostní služby Nemocnice Znojmo Umístění skříněk první pomoci: Kancelář strojmistrů Sklad materiálu Vedoucí PP Vedoucí PP Nosítka jsou umístěna v kanceláři strojmistra! Kontrolu vybavení skříněk a brašen provádí smluvní lékař pro železniční zaměstnance Mudr. Syka tel nebo jejich doplnění zajišťuje pracovník MTZ,na požadavek odpovědného pracovníka. Každé použití skříňky nebo brašny se zapisuje do zápisníku k nim přiloženému a oznámí se odpovědnému pracovníku, který doplní chybějící části výbavy Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr Úraz nebo zhoršení zdravotního stavu ohlásí zaměstnanci následovně: V pracovní době:-svému vedoucímu zaměstnanci V mimopracovní době:-strojmistrovi ve službě V případě potřeby zajistí vyrozumění Hasičské záchranné služby, Policie ČR, plynáren nebo energetických závodů.ve všech případech bude o úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu zaměstnance vyrozuměn Vrchní přednosta DKV Brno, a specialista BOZP pro DKV Brno.

10 ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ( SLČ)+ STP Nejbližší pohotovostní služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr , Dozorčí osobní přepravy Služba lékařské první pomoci SO,NE,SVÁT.nepřetržitě popá 19,00-07,00hod. Ponávka 6/139 Brno ( Zábrdovice) JPO HZS SŽDC Kulkova 28 telefonní linka Železniční policie v pracovní dny hod Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Eva Kolářová Kounicova 26 tel Po. 7,00-11,30,12,30-15,30 Út. 7,00-9,30 St. 7,00 12,00 Čt. 7,00-11,30, 12,30-18,00 Pá. 7,00 -,12,00 Železniční poliklinika Kounicova 26, Chirurgická ambulance tel Úrazová nemocnice Ponávka 6 Brno 139 telefonní linka Pracoviště strojmistrů, dozorčí osobní přepravy, odstavné nádraží A a B Pracoviště strojmistrů telefonní linka Nosítka

11 11 2. Organizace první pomoci v PJ Horní Heršpice: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ HORNÍ HERŠPICE Nejbližší lékařská pohotovostní služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Strojmistr Služba lékařské první pomoci SO,NE,SVÁT.nepřetržitě popá 19,00-07,00hod. Ponávka 6/139 Brno ( Zábrdovice JPO HZS SŽDC Kulkova 28, telefonní linka Železniční policie v pracovní dny hod Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Eva Kolářová, Kounicova 26 tel: Po. 7,00-11,30,12,30-15,30 Út. 7,00-9,30 St. 7,00 12,00 Čt. 7,00-11,30, 12,30-18,00 Pá. 7,00 -,12,00 Nejbližší lékař: Poliklinika Kounicova 26, Chirurgická ambulance tel Nemocnice Bohunice Tel Nosítka Pracoviště strojmistrů, mistři mot. trakce a mistr opravny vozů mistři op. lokomotiv telefonní linka 25443,24366, mistři op. vozů telefonní linka sklad strojmistři V pracovní době v rámci ordinačních hodin je k dispozici nejbližší lékařská služba pro pracoviště v osobě železničního okrskového lékař MUDr. Kolářová telefon. V případě nepřítomnosti MUDr. Vlčková tel V pracovní dny od hod do příštího dne do 7.00 hod. a ve dny pracovního klidu nepřetržitě zajišťuje lékařskou službu v rámci celého Brna lékařská služba telefon LSPP. Při vážných nehodách a náhlých onemocněních ohrožujících život je zajišťována záchrannou službou č. telefonu Při větším počtu raněných volat tel

12 12 Odběr krve na obsah alkoholu provádí v pracovní době příslušný železniční okrskový lékař, mimo pracovní dobu lékař LSPP Umístění skříněk první pomoci: Pro poskytnutí první pomoci jsou v obvodu pracoviště umístěny skříňky první pomoci a brašny první pomoci : strojmistr - 1 ks skříňka první pomoci,1 ks nosítka mistr mot. tr. - 1 ks skříňka první pomoci i pro údržbu sklad - 1 ks zdravotnická brašna kancelář mistra opravny vozů - 1 ks skříňka první pomoci dílna pro opravu vozových baterií opravny vozů - 1 ks skříňka první pomoci Kontrolu vybavení skříněk a brašen provádí lékař PS, jejich doplnění zajišťuje pracovník MTZ,na požadavek odpovědného pracovníka.každé použití skříňky nebo brašny se zapisuje do zápisníku k nim přiloženému a oznámí se odpovědnému pracovníku, který doplní chybějící části výbavy. Ošetření při úrazu poskytuje lékař ZPP Brno. Mimo pravidelnou pracovní dobu je nutno vyhledat pomoc na pohotovostní záchranné službě v Brně. 2.2.Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr STP Brno hlavní nádraží Vozmistr četař

13 Organizace první pomoci v PP Břeclav: ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP BŘECLAV Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr, tel.linka , Záchranná služba dispečink Břeclav, tel. linka JPO HZS SŽDC Brno, Kulkova 28, tel OO Policie ČR Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Bohumila Majtanová, Nová 5, Břeclav tel. linka Po. 7,00-12,00, Út. 7,00-9,00 St. 7,00-12,00, Čt. 7,00-12,00 Pá. 7,00-12,00 MUDr. Bohumila Majtanová, Nová 5, Břeclav tel. linka 32514, Nemocnice Břeclav, ul.u nemocnice 3066/1 telefonní linka Pracoviště staničního posunu, pracoviště vozmistrů a tranzitérů, pracoviště strojmistra Nosítka

14 Poskytování první pomoci zraněným: Zraněným zaměstnancům je možno poskytnout první pomoc v kanceláři strojmistrů. V případě potřeby lékařské pomoci je možno telefonicky zajistit lékaře, případně sanitku Umístění skříněk první pomoci: Skříňky první pomoci jsou umístěny na pracovišti u strojmistra. strojmistr - 1 ks skříňka první pomoci Kontrolu vybavení skříněk a brašen provádí smluvní lékař MUDr.Majtanová. Jejich doplnění zajišťuje pracovník MTZ PJ Horní Heršpice,na požadavek odpovědného pracovníka.každé použití skříňky nebo brašny se zapisuje do zápisníku k nim přiloženému a oznámí se odpovědnému pracovníku, který doplní chybějící části výbavy. - Ošetření při pracovním úrazu poskytuje lékař MUDr.Majtanová,nebo nemocnice Břeclav. Mimo pravidelnou pracovní dobu je nutno vyhledat pomoc na LSPP nemocnice Břeclav Uložení "Knihy úrazů": Provoz Strojmistr ,

15 15 3. Organizace první pomoci v PJ Havlíčkův Brod ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ HAVLÍČKŮV BROD Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Nejbližší lékař: Strojmistr telefonní linka Centrální okresní dispečink zdravotní záchranné služby Havl.Brod Husova 3622 tel , Pohotovost tel , HZS SŽDC H. Brod, Havířská 371, , H.Brod - tel Měst. Policie telefonní linka 156 PČR telefonní linka 158 MUDr. Alexandr Varjassy, Havlíčkova 2034 (Budova Baukomplexu) telefonní linka Po. 7,00-11,30/13,00-15,30 Út. 7,00-11,30 St. 7,00-11,30/13,00-18,00 Čt. 7,00-11,30 Pá. 7,00-11,30 Sdružení ambulantních lékařů Havl.Brod Nádražní 582. Telefonní linka Okresní nemocnice Havl.Brod Husova 2624 Telefonní linka Nosítka Pracoviště strojmistra, mistra oprav lokomotiv Pracoviště STP Pracoviště strojmistra : 3.1. Umístění skříněk první pomoci: Skříňky první pomoci jsou umístěny na pracovišti strojmistra, mistra. Nosítka jsou umístěna u strojmistra. -Nejbližší lékař smluvní lékař PS,MUDr Varjassy, -mimo pracovní dobu nemocnice Havlíčkův Brod, -případně LSPP.

16 16 Poliklinika Plynárny - pohotovost Závodní lékař Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV strojmistr , 3.3 Organizace první pomoci v PP Jihlava. ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP JIHLAVA Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Strojmistr tel Lékařská služba první pomoci - Jihlava Vrchlického 59 (nemocnice) tel HZS SŽDC H. Brod, Havířská 371, H.Brod, tel Měst. Policie 156 PČR 158 MUDr. Jindřichová Lenka. tel , Po- Pá Út, Jihlava,Vrchlického 4630/59 Tel Pracoviště strojmistrů a pracoviště STP 3.4 Skříňky první pomoci.

17 17 Poskytování první pomoci je v PP Jihlava zabezpečeno brašnami a lékárničkami. skříňkami první pomoci vybavenými dle seznamu dodaného železničním lékařem a umístěnými na následujících pracovištích: mistři oprav vozů strojmistři Za doplňování předepsaného vybavení odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť, kde jsou skříňky umístěny. 3.5 První pomoc : se poskytuje v pracovní době na lékařském středisku v žst.jihlava. V nepracovní době je první pomoc poskytována OUNZ - Jihlava. 3.6 Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV strojmistr Organizace první pomoci v PP Telč. ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PP TELČ Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Územně příslušná JPO HZS SŽDC: Poliklinika Telč jen v pracovní dny 8:00-15:30 Jinak pohotovost Dačice HZS SŽDC H. Brod, Havířská 371, H.Brod - tel Nejbližší lékař: PČR 158 MUDr. Radek Pauš, Horní Cerekev tel Po 7,30-11,30,UT 7,30-14,30,ST 13,30-18,00, ČT 7, , PÁ ,00 Poliklinika Telč jen v pracovní dny 8:00-15:30 Jinak pohotovost Dačice nemocnice Dačice tel nemocnice Jihlava tel Místnost strojvedoucího Kancelář dřívějšího vedoucího pracoviště

18 18 Nosítka místnost MTZ 3.8. Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV PP Jihlava strojmistr PJ VESELÍ NAD MORAVOU ORIENTAČNÍ PLÁN ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO PJ VESELÍ NAD MORAVOU Nejbližší zdravotnická záchranná služba: Strojmistr Dopravní zdravotní služba Poliklinika Veselí nad Mor Územně příslušná JPO HZS ČD: Nejbližší lékař: JPO HZS SŽDC, Přerov,Tovární ul., , tel. č Měst. Policie PČR 158 MUDr. Peter Kováčik ul. Národních mučedníků 700,Veselí nad Mor. tel Po. 7,00 12,00, Út. 7,00-14,00 St. 7,00-9,00, Čt. 7,00 14,00 Pá. 7,00-12,00 MUDr. Peter Kováčik tel Nemocnice Kyjov, p.o.pracoviště Veselí nad Mor., ul. U Polikliniky 1290 Nosítka Pracoviště strojmistrů a mistra oprav Pracoviště STP Pracoviště strojmistrů 4.1. Poskytování první pomoci zraněným: Zraněným zaměstnancům je možno poskytnout první pomoc buď v kanceláři strojmistrů nebo v pracovní době v kanceláři mistrů v přízemí sociální budovy. Pro poskytování první pomoci jsou u strojmistrů skříňky se zdravotnickým materiálem a nosítka. V případě potřeby lékařské pomoci je nutno telefonicky zajistit lékaře, případně sanitku - tel. čísla jsou vyvěšena v každé budově.

19 Hlášení pracovních úrazů Úraz nebo zhoršení zdravotního stavu ohlásí zaměstnanci následovně: V pracovní době:-svému vedoucímu zaměstnanci V mimopracovní době:-strojmistrovi ve službě V případě potřeby zajistí vyrozumění Hasičské záchranné služby, Policie ČR, plynáren nebo energetických závodů.ve všech případech bude o úrazu nebo zhoršení zdravotního stavu zaměstnance vyrozuměn Vrchní přednosta DKV Brno, a specialista BOZP Uložení "Knihy úrazů": Provoz HV Strojmistr

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád. Příloha č. 10. Kvalifikační předpoklady.

Provozní řád. Příloha č. 10. Kvalifikační předpoklady. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 10 Kvalifikační předpoklady. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 1.5.2013 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis:

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

Příloha č.6: ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY:

Příloha č.6: ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: 1 Příloha č.6: ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: 1. Úvod Depo kolejových vozidel Praha ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle vyplynuvších z Věstníku

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Provozní řád Pracoviště Brno dolní

Provozní řád Pracoviště Brno dolní Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Pracoviště Brno dolní Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 1 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis:

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 23. 3. 2004 pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r.

Více

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno.

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 5 Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. Zpracoval : Ing.Rederer, manažer řízení PJ, 602

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Telč Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 v P Ob PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Olomouc 1

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU

PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A SYSTÉM POVINNÉHO ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚSEKU VÝKONNÉHO ŘEDITELE PRO SPRÁVU MAJETKU Předpis ČD Ok 2 Příloha 5 účinnost od 1. 1.

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ P Ř Í L O H A Č. 2 2 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ JAROMĚŘ Schváleno dne: 13. 5. 2013, č. j.: 874/2013-O12 Platnost od: 27. 5.

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Jihlava

Provozní řád Provozní pracoviště Jihlava 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Jihlava Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Blatná Účinnost od: 30.9.2013

Více

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Č E S K É D R Á H Y, a. s. D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Schváleno ředitelem odboru kolejových

Více

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ

PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 6 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ OBSAH Předpis ČD Ok 2 Příloha 6 účinnost od 1. 1. 2013 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 SEZNAM A VZORY TISKOPISŮ... 5 Kapitola I. Seznam tiskopisů k elektrotechnické

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

PŘÍLOHA č.13. Popis práce provozních zaměstnanců

PŘÍLOHA č.13. Popis práce provozních zaměstnanců PŘÍLOHA č.13 Popis práce provozních zaměstnanců Vedoucí strojmistr 1) Je podřízen vedoucímu provozní části PJ Trutnov. 2) Je nadřízen strojmistrům, strojvedoucím, technické pracovnici, dozorcům depa, vedoucím

Více

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012

Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Pokyn generálního ředitele č. 4/2012 Schváleno Dne 28. 3. 2012 č. j.: S 13 299/2012-PERS Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor personální Dlážděná 1003/7 110 00 Praha

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Provozní řád. Příloha č.4. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod.

Provozní řád. Příloha č.4. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011

Více

Zařízení trakčního vedení v PJ I Děčín

Zařízení trakčního vedení v PJ I Děčín Zařízení trakčního vedení v PJ I Děčín A. ČÁST VŠEOBECNÁ 1. Umístění trakčního zařízení v majetku ČD a.s., DKV Praha, PJ I Děčín Předmětné trakční zařízení je umístěno v ŽST Děčín hl.n., kolejová skupina

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1133/03-11/3) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 94/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Obchodní sladovny a.s. Prostějov,

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

PŘÍLOHA č.9. Opatření pro provoz v zimních podmínkách

PŘÍLOHA č.9. Opatření pro provoz v zimních podmínkách PŘÍLOHA č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách Během celého zimního období sleduje strojmistr předpovědi počasí a při ohlašovaných poklesech teplot pod + 1 C vždy s ohledem na místní klimatické podmínky

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Účastnická telefonní čísla ČD:

Účastnická telefonní čísla ČD: 1 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je PPŘ uložen. Číslo změny Účinnost od Týká se ustanovení článku dne Opravil podpis Poznámky (č.

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Základní škola a mateřská škola Proseč

Základní škola a mateřská škola Proseč Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 2015 / 2016 OBSAH 1. OBECNÁ USTANOVENÍ...

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV

VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV VÝCVIKOVÝ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD LANOVÉ DRÁHY NÁZEV Provozovatel lanové dráhy a drážní dopravy společnost NÁZEV vydává výcvikový a zkušební řád pro zajištění odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Provozní řád Provozní jednotka Havlíčkův Brod

Provozní řád Provozní jednotka Havlíčkův Brod 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní jednotka Havlíčkův Brod Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD ZOO

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - Obsluha LD ZOO ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - Obsluha LD ZOO Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Organizace provozu 1) Kdo je provozovatelem a kdo je dopravcem. 1 b. c) a) DP Jednotka tramvaje a ZOO Praha. ID otázky:

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ P Ř Í L O H A Č. 2 4 PROVOZNÍHO ŘÁDU DKV ČESKÁ TŘEBOVÁ, PJ TRUTNOV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ MEZIMĚSTÍ Schváleno dne: 3. 9. 2013, č. j.: 1517/2013-O12 Platnost od: 16.

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Přípojový provozní řád

Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č.j. : 95/2003-O11/2 Regionální centrum řízení provozu a organizování drážní dopravy Plzeň Uzlová železniční stanice T Á B O R Č.j. 4 / 2005 O 11/12

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti

Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů a povolení ke vstupu do prostor Českých drah, a.s., a vydávání průkazů pro externí společnosti Úroveň přístupu A ČD O 2 Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP Mgr. Zuzana Válková Co znamená zkratka BOZP? Jedná se o bezpečnost a ochranu zdraví při práci Cílem je vytvářet taková pravidla, která chrání nejen zaměstnance,

Více