PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7."

Transkript

1 ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD

2 OBSAH Seznam příloh.. 3 Záznam o změnách a rozsah znalostí.. 4 Seznam použitých zkratek 5 Důležitá telefonní čísla. 6 A. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 7 2. Charakteristika PP 7 3. Obvod PP Objekty pracoviště Zařízení v pracovišti.. 8 Koleje a vyhybky. 8 Kotelna 9 Naftová stanice 9 Přístupové cesty 10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnanců.. 10 Krádeže v objektu 10 Hlášení nemocnosti, pracovní úrazy 11 Odkládání osobních věcí zaměstnanců 11 B. PROVOZNÍ ČÁST 1. Jízda vozidel do a z PP Kralupy n.vlt Jízda v obvodu Provozního pracoviště Zbrojení provozních hmot Nástup a ukončení směny strojvedoucích Všeobecná a bezpečnostní opatření.. 14 C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

3 Příloha č. 1 plán obvodu PP Příloha č. 2 provozní řád radiostanic Příloha č. 3 požární ochrana Příloha č. 4 plán havarijního opatření pro případ úniku škodlivých látek Příloha č. 5 postup ohlašování nehodových událostí Příloha č. 6 způsob organizace zdravotní a záchranné služby Příloha č. 7 nocležna Příloha č. 8 organizace čistění vozidel Příloha č. 9 opatření na zimu Příloha č. 10 kvalifikace zaměstnanců Příloha č. 11 neobsazeno - v PP není trakční vedení Příloha č. 12 nakládání s odpady Příloha č. 13 Pracovní náplň dozorce depa Příloha č. 14 překážky ve volném schůdném a manipulačním prostoru Příloha č. 15 obsluha Cardmanager Příloha č. 16 PŘ Cardmanager - 3 -

4 ROZSAH ZNALOSTÍ Funkce (pracovní činnost) Znalost Strojvedoucí Úplná: část všeobecná a provozní, přílohy 3, 4, 5, 6 Informativní: přílohy 1, 8, 9 Dozorce depa Úplná včetně všech příloh SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AVN ČD ČSN DKV EU GŘ HV HZS IŽD KV DKV LTO MTZ OI NU ON OV PJ PS PP PŘ RHP STP SŽDC SV SVT VT VZ ZZ ŽKV žst. automatický výdej nafty České dráhy Česká státní norma depo kolejových vozidel elektroúsek generální ředitelství hnací vozidlo Hasičská záchranná služba inženýr železniční dopravy kolejové vozidlo depo kolejových vozidel lehký topný olej materiálně technické zásobování oddělení informatiky nehodová událost oborová norma opravna vozů provozní jednotka provozní středisko provozní pracoviště provozní řád ruční hasící přístroj Stanice technických prohlídek Správa železniční dopravní cesty samovratná výhybka správce výpočetní techniky výpočetní technika vlakový zabezpečovač zdvihací zařízení železniční kolejové vozidlo železniční stanice - 4 -

5 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: u čísel DKV Praha předčíslí 9722 funkce jméno telefon Vrchní přednosta DKV Ing. Kupec Miroslav Vedoucí odb.ekonomiky Ing. Hašková Erika Odbor organ.správní Ing. Větrovský Jan Vedoucí odboru provozu DKV Ing. Sosna Václav Vedoucí odboru oprav DKV Ing.Drobný Vladimír Ph.D Jízdní výhody Langrová N.,Procházková I Vyšetřovatelé DKV Hemmer Václav Bezpečnostní technik DKV Schoř Martin Bc Požární technik DKV Vlčková Vlasta Přednosta PJ Vršovice Střelka Jan Vedoucí strojmistr PJ Vršovice Provozní zaměstnanec PP Praha hl.n Strojmistr PJ Vršovice Strojmistr PJ Kolín Strojmistr PP Louny Úklidový servis Dozorce depa PP Kralupy n.vlt Regionální inspektorát GI ČD Lékaři MUDr Votavová Ilona Další důležitá telefonní čísla uvedena v Požární poplachové směrnici

6 A. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení Provozní řád depa kolejových vozidel Praha - Provozního pracoviště Kralupy n. Vlt. upravuje ustanovení obecně platných právních předpisů, ČSN, interních služebních předpisů a nařízení ČD do konkrétních provozních podmínek, zvláště v těch případech, kdy je u jednotlivých předpisových ustanovení odkaz na " Provozní řád ". J E Z Á V A Z N Ý pro všechny zaměstnance DKV i pro ostatní zaměstnance jiných jednotek a útvarů ČD. Každý zaměstnanec je povinen dbát ustanovení obecně platných i zvláštních právních předpisů a nařízení, střežit a ochraňovat majetek železnice i zaměstnanců před zcizením a před požárem. Všechny zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit nadřízenému. Organizačně je Provozní pracoviště Kralupy nad Vltavou zařazeno pod PJ Vršovice. Všem zaměstnancům je zakázáno zdržovat se bezdůvodně v kolejišti a jiných pracovištích, kde nepracují. Kouření ve všech vnitřních prostorách PP Kralupy nad Vltavou je přísně zakázáno! 2. Charakteristika DKV Praha - Provozního pracoviště Kralupy n. V. V provozním pracovišti není prováděna žádná správkárenská ani jiná dílenská činnost. Nastupující strojvedoucí se ohlašují telefonicky strojmistrovi PJ Pha Vršovice Jako jediný je na pracovišti ustanoven dozorce depa, který zajišťuje potřebnou agendu a styk s DKV Praha. Má stanoviště ve staniční budově ŽST.Kralupy nad Vltavou v kanceláři č.203. Pevná telefonní linka není zřízena, dozorce depa má přidělen služební mobilní telefon a telefonní přístroj Jablocom s telef.číslem Ve II.patře staniční budovy ŽST Kralupy n.vlt. jsou pro potřeby PP Kralupy n.v. určeny tyto místnosti : kancelář č OSŽ kancelář č.209,210,211 nocležny kancelář č.207,208 šatny kancelář č.206 Federace strojvůdců kancelář č.205 kancelář KV Procházka Milan kancelář č.204 odpočinková místnost kancelář č.203 nástupní místnost strojvedoucích kancelář č.203 kancelář dozorce depa PP Kralupy n.v. kancelář č.217 WC+sprcha kancelář č.218 pro potřeby úklidové firmy,sodobar kancelář č.219 kuchyňka - 6 -

7 3. Obvod PP Kralupy n.vlt. je dán : a) Ze staniční koleje žst. Kralupy n.vlt. je napojeno průjezdně na kladenském zhlaví výhybkou č. 48 a na seřaďovacím nádraží v prostoru " Kouty " výhybkou č b) Druhy přepravovaných vlaků: osobní doprava, je zajišťována personálně strojvedoucími PP Kralupy n.vlt. na ŽKV DKV Praha a DKV Plzeň. e) Přidělené vozební úseky: dle GVD Popis PP Kralupy. n. Vlt. Koleje, vyhybky, inž. sítě, přístupové cesty. 4. Objekty pracoviště K provozním a jiným účelům jsou k dispozici následující objekty a budovy: Objekt č., název objektu: 1. Panelový domek. 2. Vymývárna 5. Zařízení v pracovišti a) Koleje Kolejiště provozního pracoviště se skládá z následujících kolejí s uvedeným provozním účelem, počínaje od výhybky č. SV 228 (hranice PP) na kladenském zhlaví. Označení DLM Kolej č.202 (99m) Kolej č.201 (62m) Umístění STP- STP- Vyhybka č.44 Kolej č.1 Lb (157m) Kolej č.6 Lb (298m) Kolej č.1la (118m) Kolej č.8la (80m) Kolej č.8lb (60m) Vyhybka č.202 Vyhybka č.203 Vyhybka č.204 Vyhybka č.206 Vyhybka č.208 Vyhybka č.210 Vyhybka č.211 Vyhybka č.216 Vyhybka č.217 Vyhybka č.219 Vyhybka č.220 Samovratná vyhybka č.227 Samovratná vyhybka č

8 Kolej č.12l (76m) Kolej č.14l (78m) Kolej č.16l (78m) Tři koleje ve Vymývárně jsou pokračováním kolejí 12L,14L a 16L před Vymývárnou a slouží k odstavování vozidel s možností připojení na předtápěcí stojany. b) Výhybky a jejich obsluha Číslo výhybky základní poloha obsluhu provádí 202 přímý dozorce depa 203 přímý dozorce depa 204 přímý dozorce depa 206 přímý dozorce depa 208 vedlejší dozorce depa 210 přímý dozorce depa 211 vedlejší dozorce depa 216 přímý dozorce depa 217 vedlejší dozorce depa 219 vedlejší dozorce depa 220 přímý dozorce depa Pozn.: obsluhu vyhybek zajišťuje ve své pracovní době dozorce depa PP Kralupy n.vlt., cizím dopravcům je povoleno obsluhovat vyhybky vždy po dohodě s dozorcem depa PP Kralupy nad Vltavou. c) Nehodové prostředky Nejsou v PP přiděleny. V případě potřeby jsou zajišťovány prostřednictvím dispečera z určených DKV PCHL u cisternových a sudových dodávek ropných produktů provádí pracovník pověřený DKV stáčením dodávky. d) Naftová stanice. Od je pro zbrojení motorových vozů v ŽST Kralupy n. Vlt. instalováno zařízení Benkalor s výdejním automatem Cardmanager na 201. staniční koleji v obvodu C. Obsluha naftové stanice se při pracovní činnosti (stáčení a výdej nafty, LTO) řídí Provozním řádem naftové stanice viz příloha č. 16 a pokyny pro obsluhu viz příloha č. 15. e) Přístupové cesty Přístup na pracoviště je z ulice Nádražní, přes halu a po schodech na I.nástupiště, ze kterého je vstup do administrativní budovy ŽST. Dále přes uzamykatelné dveře po schodišti do I.patra.. f) Zamykání objektů pracoviště. Prostor pracoviště je oplocen ze strany Poděbradovi ulice. Všechna vrata jsou uzamčena, klíče jsou uloženy u dozorce depa. Všichni zaměstnanci (strojvedoucí) obdrželi klíče od vrátek - 8 -

9 z Poděbradovi ulice a od administrativní budovy. Ostatní prostory jsou trvale uzamčeny, klíče jsou uloženy u dozorce depa. Rovněž HV odstavená v PP se uzamykají. Klíče od uzamčených HV se ukládají na stanoviště dozorce depa. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, úklid pracoviště. a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnanců: Zaměstnanci jsou povinni nastoupit do služby včas, odpočatí, střízliví, dodržovat předpisy, technické normy, bezpečnostní předpisy, technologické postupy a pokyny vydané vedením organizace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž musí být řádně seznámeni nadřízenými zaměstnanci. Před nástupem do zaměstnání a během práce nesmějí požívat alkoholické nápoje a drogy. Zaměstnanci jsou zejména povinni: - používat při práci ochranná zařízení, předepsané osobní ochranné prostředky a pracovní prostředky v dobrém stavu - nastupovat a sestupovat na hnací vozidlo zásadně čelem k vozidlu a přidržovat se oběma rukama - vstupovat do kolejiště pouze za účelem plnění pracovních povinností a vždy se rozhlédnout na obě strany. Při práci v kolejišti je zakázáno především: - přecházet koleje před jedoucím vozidlem - podlézat vozidla, přecházet koleje za stojícím vozidlem ve vzdálenosti menší než 5m, procházet mezeru mezi vozidly menší než 10m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedeny do pohybu - stoupat na hlavy kolejnic nebo srdcovku, přídržnici, jazyk, nebo opornici výměny, sedat na koleje nebo nárazníky. Jízda po cestách: - je zakázáno jezdit v prostoru pracoviště na jízdních kolech nebo motocyklech, tyto mohou být vedeny do místa úschovny - je zakázán vjezd soukromých vozidel do prostoru pracoviště - vjezd je povolen pouze služebním, zásobovacím a obslužným vozidlům a je povolena maximální rychlost 5 km/hod. Krádeže v objektu. Při krádeži v objektu jsou zaměstnanci povinni: - okamžitě ohlásit zjištěnou situaci dozorci depa, který nahlásí zjištěnou situaci policii - do příchodu policie neprovádět žádnou činnost, která by měla za následek maření zjištěného stavu, dále se pak řídí pokyny vyšetřujících. b) Hlášení nemocnosti, pracovní úrazy. Veškerá činnost je řízena předpisem OP 16. Veškeré úrazy ohlásí zaměstnanci u dozorce depa PP, který zajistí informování strojmistra PJ Praha Vršovice a bezpečnostního technika DKV Praha ( ), na základě jehož pokynů bude provedeno další šetření. d) Úklid provozních pracovišť

10 Zajišťuje úklidový servis e) Odkládání osobních věcí zaměstnanců. Na základě 204 Zákoníku práce je nařízeno všem zaměstnancům DKV Praha odkládat své osobní věci v době plnění pracovních povinností na místech pouze k tomu určených nebo obvyklých a řádně je zabezpečit proti zcizení nebo poškození, např. uzamčením šatní skříňky, uzamčením šatny, kanceláře pracoviště a pod. Není povoleno ponechávat osobní věci nezabezpečené, i když je to na místech k ukládání určených nebo obvyklých. B. PROVOZNÍ ČÁST 1. Jízda HV do a z obvodu PP na pracoviště ŽST Kralupy n/vlt. Vedením veškeré provozní a administrativní agendy je v PP Kralupy nad Vltavou pověřen dozorce depa, který má stanoviště ve II.patře v nádražní budově ŽST.Kralupy n.v. v kanceláři č.203. Pro potřeby provozu je vybaven služebním mobilním telefonem , telefonním přístrojem Jablocom a přenosnou radiostanicí. Pracuje ve směnách: denní 6:00 18:05 noční 18:00 6:05 (s přerušením 1:30 2:45 hod.) Spolupracuje úzce s vedoucím strojmistrem a strojmistrem PJ Pha Vršovice. Zajišťuje zejména s dostatečným předstihem vyvěšení Rozvrhu služby a zakládání aktuálních Provozních příkazů a vyhlášek do Knihy vyhlášek pro strojvedoucí PP Kralupy n.vlt. Zajišťuje evidenci a odeslání rychloměrných proužků do DKV Praha. Zajišťuje průběžně v měsíci odesílání Provozních záznamů určenými vlaky ke zpracování do PP Pha hl.n. Vjezd a výjezd HV do obvodu PP. Vjezd do PP "Buštěhradem se uskutečňuje přes výhybky SV 228, SV 227 na kolej 1La (výzbrojní). Po vyzbrojení pokračuje strojvedoucí po dohodě s dozorcem depa po koleji 1La, 1Lb přes výhybky 210,208,204 k dalšímu odstavení na koleje 12L,14L nebo 16L. Vjezd vozidel eviduje dozorce depa do samostatné knihy. Posun je prováděn, organizován a řízen podle ustanovení předpisu SŽDC D 1 a předpisu ČD D 2. Zaměstnancem řídícím posun je strojvedoucí. Vedoucí posunu vykonává činnosti vedoucího posun. čety podle ustanovení předpisu SŽDC D1. Pokud provádí strojvedoucí posun s posunovou četou, je vedoucí posunové čety trvale pověřen činnostmi dle ustanovení čl.1664 předpisu SŽDC D1 a ustanovení čl.72 předpisu ČD D2. Při vjezdu vozidel cizích dopravců informuje vždy ještě před vjezdem do PP Kralupy n.vlt. strojvedoucí tohoto vozidla dozorce depa. Výjezd je prováděn po koleji 1La,1Lb,přes výhybku 210,206,204,202 do Koutů k seřaďovacímu návěstidlu Se24 odkud se hlásí výpravčímupanelistovi žst.kralupy n.vlt

11 Pro odstavování vozidel ČD jsou určeny koleje 12L, 14L a 16L před budovou Vymývárny, v případě nepříznivého počasí budou vozidla ČD přednostně odstavována do budovy Vymývárny, kde je i možnost dobíjení ze stojanů. Odstavování vozidel cizích dopravců na koleje ČD Provozního pracoviště Kralupy nad Vltavou je zakázáno. Výjezd vozidel "Kouty" oznámí strojvedoucí dozorci depa. Dozorce depa odpovídá za včasné vystavení vozidla na hranice PP. Strojvedoucí odjede s vozidlem po koleji č. 1La k seřaďovacímu návěstidlu Se 24(Vk 104). Strojvedoucí se ohlásí radiostanicí výpravčímu panelistovi a dále dle návěstních znaků seř. návěstidla. Výjezd vozidel eviduje dozorce depa do samostatné knihy. Při výjezdu vozidel cizích dopravců informuje vždy ještě před výjezdem z PP Kralupy n.vlt. strojvedoucí tohoto vozidla dozorce depa. 2. Jízda HV v obvodu Provozního pracoviště Jízda HV v obvodu pracoviště se uskutečňuje po souhlasu a dle pokynů dozorce depa. Rychlost jízdy v celém obvodu pracoviště je nejvýše 5 km/hod. V případě nepříznivých podmínek se musí upravit dle dané situace. Doprovází-li vozidlo dozorce depa na stupátkách, je povinen nosit ochrannou přilbu. Veškerá jízda vozidel cizích dopravců po kolejích PP musí být předem sjednána s dozorcem depa. 3. Zbrojení provozních hmot a) Zbrojení nafty Od je v žst. Kralupy n.vlt. na koleji č. 201 nově instalován tankovací automat Cardmanager. Zařízení slouží pro zbrojení motorových vozů, po vyčerpání nádrží v PP Kralupy n. Vlt. bude sloužit i pro zbrojení HV CARGO. Čerpání nafty se provádí vždy a zásadně pouze do nádrže kolejového vozidla. Čerpání nafty do jiných nádob či jiná manipulace je zakázáno a při zjištění bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Po vyzbrojení HV, strojvedoucí umístí výdejní pistoli zpět do stojanu výdejního kiosku. Nádobu na drobné úkapy odstraní z prostoru pod nádrží a uloží ji na vyhrazené místo. Nastartuje spalovací motor a odjede od výzbrojního zařízení. Není-li vozidlo vybaveno čipem (vozidla cizích dopravců) použije dozorce depa univerzální čip bez čísla hnacího vozidla a vyžádá si od strojvedoucího vypsání Záznamu o odběru motorové nafty M Provozní řád výzbrojního zařízení viz příloha č. 16, pokyny pro obsluhu výzbrojního zařízení viz příloha č. 15. V prostoru výzbrojního zařízení a v okruhu 10 m je přísný "ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ". b) Zbrojení HV pískem neprovádí se. c) Zbrojení LTO Zbrojení LTO do přívěsných vozů zajistí dozorce depa na stáčecím platu koleje č Nástup a ukončení směny strojvedoucích a) Nástup služby

12 Strojvedoucí nastupuje službu podle stanoveného rozvrhu služby nebo na vyzvání, a to tak, aby bylo zaručeno včasné vystavení HV na hranice PP, nebo včasné obsazení HV na jiném stanoveném místě. Střídá-li se strojvedoucí na ose, dostaví se nastupující strojvedoucí včas před střídáním a odstupující strojvedoucí se smí vzdálit teprve po řádném a úplném předání HV. Při střídání se strojvedoucí informují o technickém stavu vozidla. Při nástupu do služby se strojvedoucí telefonicky ohlásí strojmistrovi PJ Vršovice. Seznámí se s nově vydanými vyhláškami, nařízeními a rozkazy a svým podpisem a datumem potvrdí, že je vzal na vědomí. Při nástupu musí být strojvedoucí odpočatý. Před nástupem je zakázáno požívat alkoholické nápoje a omamné látky. Strojvedoucí si vyzvedne z určené přihrádky "Záznam provozních výkonů" a další potřebné tiskopisy podle druhu výkonu, na který nastupuje. b) Ukončení služby Zjistí-li strojvedoucí závadu na HV ohlásí požadavek na opravu dozorci depa PP Kralupy n.vlt. nebo přímo příslušného strojmistra DKV hnacího vozidla. Při odstavování nebo předávání HV postupuje strojvedoucí podle toho, zda odstavuje, nebo předává HV při střídání na ose. Při střídání na ose vykoná tyto úkony: - informuje nastupujícího strojvedoucího o technickém stavu HV a o všech skutečnostech důležitých pro jeho výkon služby, - zkontroluje činnost rychloměru, vyjme část rychloměrného proužku se záznamem svého výkonu na HV, na který zapíše údaje dle služebního předpisu ČD V 8/I. - předá inventář nastupujícímu strojvedoucímu - předá klíče od HV nastupujícímu strojvedoucímu - provede zápisy do knihy předávky, a pod. - předá knihu předávky,a ostatní evidenci o HV nastupujícímu strojvedoucímu Při odstavení mezi dvěma výkony: - zajistí HV proti samovolnému pohybu (ČD V 15/1) - odvodní vzduchové zařízení HV - provede úkony dle předpisu ČD V 2 - zkontroluje činnost rychloměru, vyjme část rychloměrného proužku se záznamem svého výkonu na HV, na který zapíše údaje dle služebního předpisu ČD V 8/I. - zkontroluje předchozí záznamy a provede zápisy do knihy předávky, - vykoná ZBHV dle předpisu ČD V 15/1 - předá klíče od HV dozorci depa. Strojvedoucí dále provede tyto práce a úkony: - doplní a odevzdá příslušné tiskopisy, provozní záznam, záznam o spotřebě materiálu. - v případě mimořádnosti a závad ve službě sepíše Hlášení strojvedoucího, na které upozorní dozorce depa.pro sepsání hlášenky použije webovou aplikaci na stránce DKV Praha Strojvedoucí potom osobně hlásí strojmistrovi PJ Pha Vršovice. telefonicky ukončení služby. Před odchodem si strojvedoucí zjistí podle Rozvrhu služby svůj příští nástup do služby. Vezme na vědomí a seznámí se se všemi novými Provozními příkazy i nařízeními, jež jsou zveřejněny v místnosti strojvedoucích. Vzetí na vědomí vyhlášek a nařízení stvrdí svým podpisem a datumem v přiloženém seznamu

13 c) ustanovení pro strojvedoucí s komerčním odbavením cestujících (provoz 0/0-S) Strojvedoucí nastupující na směnu s komerčním odbavením cestujících postupuje dle bodu 5, navíc si vyzvedne v doplatkové pokladně žst. Kralupy nad Vltavou POP, který využívá k prodeji jízdenek, vlakovou dokumentaci atd. Při práci s POP se řídí ustanovením služebních předpisů KC 1, TR 10 a SPP/O. Před ukončením směny POP odevzdá v doplatkové pokladně žst. Kralupy n.vlt. Na všechny zjištěné závady týkající se vedení vlakové dokumentace prostřednictvím POP vyplní Hlášení strojvedoucího, tiskopis hlášenky je k dispozici na webové stránce DKV Praha 5. Všeobecná a bezpečnostní ustanovení Při výkonu služby na pracovišti je nutno brát zřetel na všechny bezpečnostní předpisy. Při jízdách kolejových vozidel v obvodu PP je stanovena nejvyšší rychlost 5 km/hod. Při vjezdu vozidel do prostorů s úzkým průřezem (označeným černožlutými pruhy) se nesmí strojvedoucí vyklánět z HV, dozorce depa nesmí přebývat na stupátkách vozidel. HV smí obsluhovat pouze zaměstnanec, který má příslušnou odbornou zkoušku ve smyslu předpisu ČD Ok 2. Při jízdách samotných HV musí strojvedoucí zaujmout přední stanoviště ve směru jízdy. C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST Technologie oprav HV motorové trakce a přívěsných vozů V PP Kralupy n. V. se neprovádí, opravy jsou organizovány a zajišťovány na pracovištích příslušných DKV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.

Provozní řád. Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou. Depo kolejových vozidel Brno. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4.

PROVOZNÍ ŘÁD. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY a.s. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II NYMBURK JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV ÚČINNOST OD 1. 4. 2004 Aktualizace 1. 7. 2013-1 - Obsah: 1.

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží

Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Brno hlavní nádraží Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou

Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Žďár nad Sázavou Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j.

DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň. Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ JEDNOTKA II Praha Libeň Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00- O12/1-Fej Ing. Kupec Miroslav Vrchní přednosta

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

Provoz jednotek 680 Pendolino

Provoz jednotek 680 Pendolino Provoz jednotek 680 Pendolino Zápis do Knihy předávky Z důvodu nemožnosti zápisu údajů do záznamového zařízení Memocard nařizuji doplnit zápis v Knize předávky v kolonce domovské DKV o SAPové číslo strojvedoucího

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD PPŘ vlečky Avirunion a. s. závod Ústí n. L. (Příloha ke smlouvě o provozování dráhy - vlečky č. 175 /1999-11/1) Č E S K É D R Á H Y a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí nad Labem č. j. : pro vlečku AVIRUNION

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 v P Ob PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Provozní jednotka Olomouc 1

Více

Provozní řád radiostanic

Provozní řád radiostanic Provozní řád DKV Praha České dráhy, a.s. Příloha č. 2 Provozní řád radiostanic Obsah: 1. Všeobecné organizační zásady 2. Zaměstnanci řídící rádiový provoz 3. Údržba a opravy rádiového zařízení 4. Poruchy

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC České dráhy, a.s. Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 110 15 Depo kolejových vozidel Olomouc U Podjezdu 1 77200 Olomouc IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD D 17. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE HVĚZDONICE Účinnost od: 1.6.2006 Josef Štefko v.r..... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 32/2006 dne: 17.5.2006 Karel Červenka

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice

Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Luhačovice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 14.12.2014 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: Seznam

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení)

Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Komunikace v rádiovém systému GSM-R při posunu (provozní ověření ode dne vyhlášení) Posun v režimu "bod-bod" (mandatorní funkce systému GSM-R popsaná v DU k předpisu SŽDC Z11, čl. 2.4.1.1) Pro zajištění

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, OŘ Praha

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Část 1. Provozní jednotka Olomouc

Část 1. Provozní jednotka Olomouc Část 1. Provozní jednotka Olomouc Oddíl 1_U Účinnost od: 12.9.2014 Schváleno pod čj.8605/2014 ze dne 12.9.2014 Ing. Dušan Tylich Vrchní přednosta DKV Olomouc Obsah Všeobecná část 7 1.1. Charakteristika

Více

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PERs46-B-2013 SŽDC (ČD) Op16 Změna č. 0 Účinnost od 1.10.2013 Datum vydání 9. září 2013 Platí do odvolání Navrhovatel

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE. Změna č. 1. Účinnost od: 15.4.2006 ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZÁBOŘÍ NAD LABEM NOVELIZACE Změna č. 1 Účinnost od: 15.4.2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH. 1.12.2004 Rozsah znalostí,1,14 Ing.Krátký. Obsluhovací řád Zv. Pracejovice 2.změna účinnost od 1.12. 2004. č.j.14/04-11/1 č. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Účinnost Týká se ustanovení článku, Opravil Dne Podpis Od příloh změny Č.j. 15.4.2004 1,3,4,5,8,10,11,12,13,14 Mácka 15.3.04 Mácka 1 č.j.14/04-11/1 č.13 2 č.j.14/04-11/1 č. 1.12.2004

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY, a. s. Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV

PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY, a. s. Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Sedlčany JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV Změna č. 2 platí od 28. 4. 2017-1 - ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kutná Hora město Změna č.3 Účinnost od 15.6.2006 Ing. Petr Pech vrchní přednosta UŽST Karel Sokol...... dopravní kontrolor

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ

STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE MIKULOV NA MORAVĚ Účinnost od: 24.3.2006 Bohuslav Hrubý, v. r. dopravní kontrolor Schválil: č.j. 631/2-06 dne: 1.3.2006 Ing. Libor Semorád,

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE HLUBOČKY- MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ Účinnost od: 01. 7. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M

D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Č E S K É D R Á H Y, a. s. D E P O K O L E J O V Ý C H V O Z I D E L P R A H A P R O V O Z N Í ŘÁD P R O V O Z N Í H O P R A C O V I Š TĚ II Ú S T Í N A D L A B E M Schváleno ředitelem odboru kolejových

Více

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu

Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek. Oddíl 2_K Pracoviště osobního posunu Část 2. Provozní pracoviště II Frýdek-Místek Oddíl 2_K 1 Obsah Obsah......... Obsah... 2 Seznam příloh )... Chyba! Záložka není definována. Seznam zkratek... 4 Záznam o změnách *)... 6 Rozsah znalostí...

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V. Účinnost od 1.7.2002... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE G R Y G O V Účinnost od 1.7.2002 Ing. Vladimír Fabík v.r. Josef Spáčil v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Účinnost od 15.4.2006

Účinnost od 15.4.2006 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 4. Z M Ě N A S T A N I Č N Í H O Ř Á D U ŽELEZNIČNÍ STANICE POLICE NAD METUJÍ Účinnost od 15.4.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 005/06-NA dne... Vrchní

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY. 1. Změna S T A N I Č N Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU 1. Změna Novelizace S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Ústí nad Labem hlavní nádraží - obvod osobní nádraží - obvod sever - obvod jih Změna se týká Rozsahu znalostí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní pracoviště Česká Lípa Tovární 839 470 26 Česká Lípa PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1. Vstupní kontrola ropných výrobků Podmínky vstupní

Více

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004

České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V. Účinnost od 12. 12. 2004 České dráhy, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE J I Ř Í K O V Účinnost od 12. 12. 2004 Ivan Hrdlička Ing. Jiří Novotný...... VP UŽST Rumburk dopravní kontrolor Schválil: č.j.

Více

České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s.

České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. České dráhy ČD Ok 3 PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 10.01.2008 č.j.: 61 746/2007-O8 Účinnost od 01.01.2008 Strana 2 (celkem

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r.

PO Ústí nad Labem. Provozní řád místních rádiových sítí. Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 9.4.2016 Fridrich v.r. 9.4.2016 Motejl v.r. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem číslo jednací 6568/2016- SŽDC-OŘ UNL-NŘP vydání č. 1 účinnost od 24.05.2016 změna

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

PŘÍLOHA č.7. Řád nocležen

PŘÍLOHA č.7. Řád nocležen PŘÍLOHA č.7 Řád nocležen Všeobecné pokyny Nocležny a útulky jsou určeny k odpočinku pracovníkům oddělení provozu či oprav mezi směnami a v případě volné kapacity i k odpočinku pracovníků před nástupem,

Více

Část 2. Provozní pracoviště II. Suchdol n.o.

Část 2. Provozní pracoviště II. Suchdol n.o. Část 2. Provozní pracoviště II. Suchdol n.o. Oddíl 2_L. Pracoviště "Provoz" Účinnost od: 12.9.2014 Schváleno pod čj.8605/2014 ze dne 12.9.2014 Ing. Dušan Tylich Vrchní přednosta DKV Olomouc 1 Obsah. 02

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LITOMĚŘICE horní nádraží Účinnost od 1.7.2002 Ing. Jan Kudera v.r. Václav Chmelař v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE DĚČÍN HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 1. 7. 2004 Účinnost od... Ing. Vladimír Mládek v.r. Ing. Jiří Novotný v.r....... Vrchní přednosta uzlové stanice

Více

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor

Kařízek S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. 2.změna. Účinnost od : 1. dubna 2006. Moravec v.r. dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Kařízek 2.změna Účinnost od : 1. dubna 2006 Moravec v.r. dopravní kontrolor Schválil : č.j. 768/2006 dne 24.3.2006 Krondl v.r.

Více

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Základní provozní předpis IRC/Ú1

Základní provozní předpis IRC/Ú1 Základní provozní předpis IRC/Ú1 Stránka 1 z 6 1. Základní ustanovení 1.1. Společnost International Railways Corporation a.s. (dále jen IRC) zajišťuje železniční dopravu v Kunilhotském výběžku severně

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Blatná. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Blatná Účinnost od: 30.9.2013

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Provozní řád. Depo kolejových vozidel Plzeň. Provozní pracoviště Domažlice. České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 České dráhy, a. s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Depo kolejových vozidel Plzeň Na Sklárně 1, 301 52 Plzeň Provozní řád Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště Domažlice Účinnost od:

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008

Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 České dráhy, akciová společnost Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ LIBEREC 2..2008 Opatření přednosty PJ LIBEREC č. 6 / 2008 Č.j.: 746 / 2008 Zpracoval: Havrda Josef tel. 972365430 KV - Domin Miroslav

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice

3. změna Staničního řádu. ŽST Obrnice České dráhy, a. s. 3. změna Staničního řádu ŽST Obrnice Účinnost od: 18. 8. 2006 po ukončení výluky dle ROV 8337 etapa D Změna se týká článků: rozsahu znalostí, čl. 3, 8, 10B, 11, 14, 15, 21, 22, 26, 27,

Více

České dráhy, a.s. ČD V 98/64. Předpis. pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B3, B4

České dráhy, a.s. ČD V 98/64. Předpis. pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/64 Předpis pro opravy a zkoušení hydraulických a třecích tlumičů železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B3, B4 České dráhy, a.s. ČD V 98/64 Předpis pro opravy a zkoušení

Více

VELKÝ OSEK. Změna č. 3

VELKÝ OSEK. Změna č. 3 ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE VELKÝ OSEK Změna č. 3 Účinnost od 15. 4. 2006 Ing. Petr Pech Karel Sokol...... vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor Schválil:

Více

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE

3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE České dráhy, a.s. Uzlová železniční stanice Děčín Třída Čs. Mládeže 894, 405 02 Děčín IV 3. změna obsluhovacího řádu pro závorářské stanoviště KYTLICE Účinnost změny č. 3 od: 1. 7. 2006 Změna se týká:

Více

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo změny Účinnost od Opravil Poznámky Č.j. Dne Podpis Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku 2 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

Provozní řád Provozní pracoviště vlečka Jihlava

Provozní řád Provozní pracoviště vlečka Jihlava 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště vlečka Jihlava Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 3 SEZNAM ZKRATEK:... 3 ROZSAH ZNALOSTÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1 2 Příloha č. 13 k Provoznímu řádu PJ Děčín ÚVOD Provozní řád

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Staniční řád železniční stanice

Staniční řád železniční stanice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Staniční řád železniční stanice ÚSTÍ NAD LABEM- STŘEKOV Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD FRÝDEK- MÍSTEK České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE FRÝDEK- MÍSTEK Účinnost od 8.10.2005 Nykel Antonín v.r., (VSDK). dopravní kontrolor Schválil: č.j. 3745N/05 dne 4.10.2005 Ing. Baronová

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 331/RAF/2013 Vypracoval: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Schválil: Mgr.Jiří Cabrnoch, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 28.8.2015

Více

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7

Směrnice 15-05 Strana 2 ze 7 Strana 2 ze 7 4. Definice Uživatel fyzická osoba (zaměstnanec), jíž je svěřen dopravní prostředek do užívání a je odpovědný za provoz tohoto vozidla. Referent zaměstnanec, který vlastní platný řidičský

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.51/2015 ROV 33056 Světlá n/s Ledeč n/s Účinnost od: 22.3. 2015 Platí do: 27.3.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE JMÉNO

Více