PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD. Provozního pracoviště II. ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha. Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD 1. 7."

Transkript

1 ČESKÉ DRÁHY, s.o. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD Provozního pracoviště II Kralupy nad Vltavou Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 dne pod č.j. 929/04-O12/1-Fej Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV Praha ÚČINNOST OD

2 OBSAH Seznam příloh.. 3 Záznam o změnách a rozsah znalostí.. 4 Seznam použitých zkratek 5 Důležitá telefonní čísla. 6 A. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení 7 2. Charakteristika PP 7 3. Obvod PP Objekty pracoviště Zařízení v pracovišti.. 8 Koleje a vyhybky. 8 Kotelna 9 Naftová stanice 9 Přístupové cesty 10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnanců.. 10 Krádeže v objektu 10 Hlášení nemocnosti, pracovní úrazy 11 Odkládání osobních věcí zaměstnanců 11 B. PROVOZNÍ ČÁST 1. Jízda vozidel do a z PP Kralupy n.vlt Jízda v obvodu Provozního pracoviště Zbrojení provozních hmot Nástup a ukončení směny strojvedoucích Všeobecná a bezpečnostní opatření.. 14 C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

3 Příloha č. 1 plán obvodu PP Příloha č. 2 provozní řád radiostanic Příloha č. 3 požární ochrana Příloha č. 4 plán havarijního opatření pro případ úniku škodlivých látek Příloha č. 5 postup ohlašování nehodových událostí Příloha č. 6 způsob organizace zdravotní a záchranné služby Příloha č. 7 nocležna Příloha č. 8 organizace čistění vozidel Příloha č. 9 opatření na zimu Příloha č. 10 kvalifikace zaměstnanců Příloha č. 11 neobsazeno - v PP není trakční vedení Příloha č. 12 nakládání s odpady Příloha č. 13 Pracovní náplň dozorce depa Příloha č. 14 překážky ve volném schůdném a manipulačním prostoru Příloha č. 15 obsluha Cardmanager Příloha č. 16 PŘ Cardmanager - 3 -

4 ROZSAH ZNALOSTÍ Funkce (pracovní činnost) Znalost Strojvedoucí Úplná: část všeobecná a provozní, přílohy 3, 4, 5, 6 Informativní: přílohy 1, 8, 9 Dozorce depa Úplná včetně všech příloh SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AVN ČD ČSN DKV EU GŘ HV HZS IŽD KV DKV LTO MTZ OI NU ON OV PJ PS PP PŘ RHP STP SŽDC SV SVT VT VZ ZZ ŽKV žst. automatický výdej nafty České dráhy Česká státní norma depo kolejových vozidel elektroúsek generální ředitelství hnací vozidlo Hasičská záchranná služba inženýr železniční dopravy kolejové vozidlo depo kolejových vozidel lehký topný olej materiálně technické zásobování oddělení informatiky nehodová událost oborová norma opravna vozů provozní jednotka provozní středisko provozní pracoviště provozní řád ruční hasící přístroj Stanice technických prohlídek Správa železniční dopravní cesty samovratná výhybka správce výpočetní techniky výpočetní technika vlakový zabezpečovač zdvihací zařízení železniční kolejové vozidlo železniční stanice - 4 -

5 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: u čísel DKV Praha předčíslí 9722 funkce jméno telefon Vrchní přednosta DKV Ing. Kupec Miroslav Vedoucí odb.ekonomiky Ing. Hašková Erika Odbor organ.správní Ing. Větrovský Jan Vedoucí odboru provozu DKV Ing. Sosna Václav Vedoucí odboru oprav DKV Ing.Drobný Vladimír Ph.D Jízdní výhody Langrová N.,Procházková I Vyšetřovatelé DKV Hemmer Václav Bezpečnostní technik DKV Schoř Martin Bc Požární technik DKV Vlčková Vlasta Přednosta PJ Vršovice Střelka Jan Vedoucí strojmistr PJ Vršovice Provozní zaměstnanec PP Praha hl.n Strojmistr PJ Vršovice Strojmistr PJ Kolín Strojmistr PP Louny Úklidový servis Dozorce depa PP Kralupy n.vlt Regionální inspektorát GI ČD Lékaři MUDr Votavová Ilona Další důležitá telefonní čísla uvedena v Požární poplachové směrnici

6 A. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení Provozní řád depa kolejových vozidel Praha - Provozního pracoviště Kralupy n. Vlt. upravuje ustanovení obecně platných právních předpisů, ČSN, interních služebních předpisů a nařízení ČD do konkrétních provozních podmínek, zvláště v těch případech, kdy je u jednotlivých předpisových ustanovení odkaz na " Provozní řád ". J E Z Á V A Z N Ý pro všechny zaměstnance DKV i pro ostatní zaměstnance jiných jednotek a útvarů ČD. Každý zaměstnanec je povinen dbát ustanovení obecně platných i zvláštních právních předpisů a nařízení, střežit a ochraňovat majetek železnice i zaměstnanců před zcizením a před požárem. Všechny zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit nadřízenému. Organizačně je Provozní pracoviště Kralupy nad Vltavou zařazeno pod PJ Vršovice. Všem zaměstnancům je zakázáno zdržovat se bezdůvodně v kolejišti a jiných pracovištích, kde nepracují. Kouření ve všech vnitřních prostorách PP Kralupy nad Vltavou je přísně zakázáno! 2. Charakteristika DKV Praha - Provozního pracoviště Kralupy n. V. V provozním pracovišti není prováděna žádná správkárenská ani jiná dílenská činnost. Nastupující strojvedoucí se ohlašují telefonicky strojmistrovi PJ Pha Vršovice Jako jediný je na pracovišti ustanoven dozorce depa, který zajišťuje potřebnou agendu a styk s DKV Praha. Má stanoviště ve staniční budově ŽST.Kralupy nad Vltavou v kanceláři č.203. Pevná telefonní linka není zřízena, dozorce depa má přidělen služební mobilní telefon a telefonní přístroj Jablocom s telef.číslem Ve II.patře staniční budovy ŽST Kralupy n.vlt. jsou pro potřeby PP Kralupy n.v. určeny tyto místnosti : kancelář č OSŽ kancelář č.209,210,211 nocležny kancelář č.207,208 šatny kancelář č.206 Federace strojvůdců kancelář č.205 kancelář KV Procházka Milan kancelář č.204 odpočinková místnost kancelář č.203 nástupní místnost strojvedoucích kancelář č.203 kancelář dozorce depa PP Kralupy n.v. kancelář č.217 WC+sprcha kancelář č.218 pro potřeby úklidové firmy,sodobar kancelář č.219 kuchyňka - 6 -

7 3. Obvod PP Kralupy n.vlt. je dán : a) Ze staniční koleje žst. Kralupy n.vlt. je napojeno průjezdně na kladenském zhlaví výhybkou č. 48 a na seřaďovacím nádraží v prostoru " Kouty " výhybkou č b) Druhy přepravovaných vlaků: osobní doprava, je zajišťována personálně strojvedoucími PP Kralupy n.vlt. na ŽKV DKV Praha a DKV Plzeň. e) Přidělené vozební úseky: dle GVD Popis PP Kralupy. n. Vlt. Koleje, vyhybky, inž. sítě, přístupové cesty. 4. Objekty pracoviště K provozním a jiným účelům jsou k dispozici následující objekty a budovy: Objekt č., název objektu: 1. Panelový domek. 2. Vymývárna 5. Zařízení v pracovišti a) Koleje Kolejiště provozního pracoviště se skládá z následujících kolejí s uvedeným provozním účelem, počínaje od výhybky č. SV 228 (hranice PP) na kladenském zhlaví. Označení DLM Kolej č.202 (99m) Kolej č.201 (62m) Umístění STP- STP- Vyhybka č.44 Kolej č.1 Lb (157m) Kolej č.6 Lb (298m) Kolej č.1la (118m) Kolej č.8la (80m) Kolej č.8lb (60m) Vyhybka č.202 Vyhybka č.203 Vyhybka č.204 Vyhybka č.206 Vyhybka č.208 Vyhybka č.210 Vyhybka č.211 Vyhybka č.216 Vyhybka č.217 Vyhybka č.219 Vyhybka č.220 Samovratná vyhybka č.227 Samovratná vyhybka č

8 Kolej č.12l (76m) Kolej č.14l (78m) Kolej č.16l (78m) Tři koleje ve Vymývárně jsou pokračováním kolejí 12L,14L a 16L před Vymývárnou a slouží k odstavování vozidel s možností připojení na předtápěcí stojany. b) Výhybky a jejich obsluha Číslo výhybky základní poloha obsluhu provádí 202 přímý dozorce depa 203 přímý dozorce depa 204 přímý dozorce depa 206 přímý dozorce depa 208 vedlejší dozorce depa 210 přímý dozorce depa 211 vedlejší dozorce depa 216 přímý dozorce depa 217 vedlejší dozorce depa 219 vedlejší dozorce depa 220 přímý dozorce depa Pozn.: obsluhu vyhybek zajišťuje ve své pracovní době dozorce depa PP Kralupy n.vlt., cizím dopravcům je povoleno obsluhovat vyhybky vždy po dohodě s dozorcem depa PP Kralupy nad Vltavou. c) Nehodové prostředky Nejsou v PP přiděleny. V případě potřeby jsou zajišťovány prostřednictvím dispečera z určených DKV PCHL u cisternových a sudových dodávek ropných produktů provádí pracovník pověřený DKV stáčením dodávky. d) Naftová stanice. Od je pro zbrojení motorových vozů v ŽST Kralupy n. Vlt. instalováno zařízení Benkalor s výdejním automatem Cardmanager na 201. staniční koleji v obvodu C. Obsluha naftové stanice se při pracovní činnosti (stáčení a výdej nafty, LTO) řídí Provozním řádem naftové stanice viz příloha č. 16 a pokyny pro obsluhu viz příloha č. 15. e) Přístupové cesty Přístup na pracoviště je z ulice Nádražní, přes halu a po schodech na I.nástupiště, ze kterého je vstup do administrativní budovy ŽST. Dále přes uzamykatelné dveře po schodišti do I.patra.. f) Zamykání objektů pracoviště. Prostor pracoviště je oplocen ze strany Poděbradovi ulice. Všechna vrata jsou uzamčena, klíče jsou uloženy u dozorce depa. Všichni zaměstnanci (strojvedoucí) obdrželi klíče od vrátek - 8 -

9 z Poděbradovi ulice a od administrativní budovy. Ostatní prostory jsou trvale uzamčeny, klíče jsou uloženy u dozorce depa. Rovněž HV odstavená v PP se uzamykají. Klíče od uzamčených HV se ukládají na stanoviště dozorce depa. 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, úklid pracoviště. a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Povinnosti zaměstnanců: Zaměstnanci jsou povinni nastoupit do služby včas, odpočatí, střízliví, dodržovat předpisy, technické normy, bezpečnostní předpisy, technologické postupy a pokyny vydané vedením organizace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž musí být řádně seznámeni nadřízenými zaměstnanci. Před nástupem do zaměstnání a během práce nesmějí požívat alkoholické nápoje a drogy. Zaměstnanci jsou zejména povinni: - používat při práci ochranná zařízení, předepsané osobní ochranné prostředky a pracovní prostředky v dobrém stavu - nastupovat a sestupovat na hnací vozidlo zásadně čelem k vozidlu a přidržovat se oběma rukama - vstupovat do kolejiště pouze za účelem plnění pracovních povinností a vždy se rozhlédnout na obě strany. Při práci v kolejišti je zakázáno především: - přecházet koleje před jedoucím vozidlem - podlézat vozidla, přecházet koleje za stojícím vozidlem ve vzdálenosti menší než 5m, procházet mezeru mezi vozidly menší než 10m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedeny do pohybu - stoupat na hlavy kolejnic nebo srdcovku, přídržnici, jazyk, nebo opornici výměny, sedat na koleje nebo nárazníky. Jízda po cestách: - je zakázáno jezdit v prostoru pracoviště na jízdních kolech nebo motocyklech, tyto mohou být vedeny do místa úschovny - je zakázán vjezd soukromých vozidel do prostoru pracoviště - vjezd je povolen pouze služebním, zásobovacím a obslužným vozidlům a je povolena maximální rychlost 5 km/hod. Krádeže v objektu. Při krádeži v objektu jsou zaměstnanci povinni: - okamžitě ohlásit zjištěnou situaci dozorci depa, který nahlásí zjištěnou situaci policii - do příchodu policie neprovádět žádnou činnost, která by měla za následek maření zjištěného stavu, dále se pak řídí pokyny vyšetřujících. b) Hlášení nemocnosti, pracovní úrazy. Veškerá činnost je řízena předpisem OP 16. Veškeré úrazy ohlásí zaměstnanci u dozorce depa PP, který zajistí informování strojmistra PJ Praha Vršovice a bezpečnostního technika DKV Praha ( ), na základě jehož pokynů bude provedeno další šetření. d) Úklid provozních pracovišť

10 Zajišťuje úklidový servis e) Odkládání osobních věcí zaměstnanců. Na základě 204 Zákoníku práce je nařízeno všem zaměstnancům DKV Praha odkládat své osobní věci v době plnění pracovních povinností na místech pouze k tomu určených nebo obvyklých a řádně je zabezpečit proti zcizení nebo poškození, např. uzamčením šatní skříňky, uzamčením šatny, kanceláře pracoviště a pod. Není povoleno ponechávat osobní věci nezabezpečené, i když je to na místech k ukládání určených nebo obvyklých. B. PROVOZNÍ ČÁST 1. Jízda HV do a z obvodu PP na pracoviště ŽST Kralupy n/vlt. Vedením veškeré provozní a administrativní agendy je v PP Kralupy nad Vltavou pověřen dozorce depa, který má stanoviště ve II.patře v nádražní budově ŽST.Kralupy n.v. v kanceláři č.203. Pro potřeby provozu je vybaven služebním mobilním telefonem , telefonním přístrojem Jablocom a přenosnou radiostanicí. Pracuje ve směnách: denní 6:00 18:05 noční 18:00 6:05 (s přerušením 1:30 2:45 hod.) Spolupracuje úzce s vedoucím strojmistrem a strojmistrem PJ Pha Vršovice. Zajišťuje zejména s dostatečným předstihem vyvěšení Rozvrhu služby a zakládání aktuálních Provozních příkazů a vyhlášek do Knihy vyhlášek pro strojvedoucí PP Kralupy n.vlt. Zajišťuje evidenci a odeslání rychloměrných proužků do DKV Praha. Zajišťuje průběžně v měsíci odesílání Provozních záznamů určenými vlaky ke zpracování do PP Pha hl.n. Vjezd a výjezd HV do obvodu PP. Vjezd do PP "Buštěhradem se uskutečňuje přes výhybky SV 228, SV 227 na kolej 1La (výzbrojní). Po vyzbrojení pokračuje strojvedoucí po dohodě s dozorcem depa po koleji 1La, 1Lb přes výhybky 210,208,204 k dalšímu odstavení na koleje 12L,14L nebo 16L. Vjezd vozidel eviduje dozorce depa do samostatné knihy. Posun je prováděn, organizován a řízen podle ustanovení předpisu SŽDC D 1 a předpisu ČD D 2. Zaměstnancem řídícím posun je strojvedoucí. Vedoucí posunu vykonává činnosti vedoucího posun. čety podle ustanovení předpisu SŽDC D1. Pokud provádí strojvedoucí posun s posunovou četou, je vedoucí posunové čety trvale pověřen činnostmi dle ustanovení čl.1664 předpisu SŽDC D1 a ustanovení čl.72 předpisu ČD D2. Při vjezdu vozidel cizích dopravců informuje vždy ještě před vjezdem do PP Kralupy n.vlt. strojvedoucí tohoto vozidla dozorce depa. Výjezd je prováděn po koleji 1La,1Lb,přes výhybku 210,206,204,202 do Koutů k seřaďovacímu návěstidlu Se24 odkud se hlásí výpravčímupanelistovi žst.kralupy n.vlt

11 Pro odstavování vozidel ČD jsou určeny koleje 12L, 14L a 16L před budovou Vymývárny, v případě nepříznivého počasí budou vozidla ČD přednostně odstavována do budovy Vymývárny, kde je i možnost dobíjení ze stojanů. Odstavování vozidel cizích dopravců na koleje ČD Provozního pracoviště Kralupy nad Vltavou je zakázáno. Výjezd vozidel "Kouty" oznámí strojvedoucí dozorci depa. Dozorce depa odpovídá za včasné vystavení vozidla na hranice PP. Strojvedoucí odjede s vozidlem po koleji č. 1La k seřaďovacímu návěstidlu Se 24(Vk 104). Strojvedoucí se ohlásí radiostanicí výpravčímu panelistovi a dále dle návěstních znaků seř. návěstidla. Výjezd vozidel eviduje dozorce depa do samostatné knihy. Při výjezdu vozidel cizích dopravců informuje vždy ještě před výjezdem z PP Kralupy n.vlt. strojvedoucí tohoto vozidla dozorce depa. 2. Jízda HV v obvodu Provozního pracoviště Jízda HV v obvodu pracoviště se uskutečňuje po souhlasu a dle pokynů dozorce depa. Rychlost jízdy v celém obvodu pracoviště je nejvýše 5 km/hod. V případě nepříznivých podmínek se musí upravit dle dané situace. Doprovází-li vozidlo dozorce depa na stupátkách, je povinen nosit ochrannou přilbu. Veškerá jízda vozidel cizích dopravců po kolejích PP musí být předem sjednána s dozorcem depa. 3. Zbrojení provozních hmot a) Zbrojení nafty Od je v žst. Kralupy n.vlt. na koleji č. 201 nově instalován tankovací automat Cardmanager. Zařízení slouží pro zbrojení motorových vozů, po vyčerpání nádrží v PP Kralupy n. Vlt. bude sloužit i pro zbrojení HV CARGO. Čerpání nafty se provádí vždy a zásadně pouze do nádrže kolejového vozidla. Čerpání nafty do jiných nádob či jiná manipulace je zakázáno a při zjištění bude posuzováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Po vyzbrojení HV, strojvedoucí umístí výdejní pistoli zpět do stojanu výdejního kiosku. Nádobu na drobné úkapy odstraní z prostoru pod nádrží a uloží ji na vyhrazené místo. Nastartuje spalovací motor a odjede od výzbrojního zařízení. Není-li vozidlo vybaveno čipem (vozidla cizích dopravců) použije dozorce depa univerzální čip bez čísla hnacího vozidla a vyžádá si od strojvedoucího vypsání Záznamu o odběru motorové nafty M Provozní řád výzbrojního zařízení viz příloha č. 16, pokyny pro obsluhu výzbrojního zařízení viz příloha č. 15. V prostoru výzbrojního zařízení a v okruhu 10 m je přísný "ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ". b) Zbrojení HV pískem neprovádí se. c) Zbrojení LTO Zbrojení LTO do přívěsných vozů zajistí dozorce depa na stáčecím platu koleje č Nástup a ukončení směny strojvedoucích a) Nástup služby

12 Strojvedoucí nastupuje službu podle stanoveného rozvrhu služby nebo na vyzvání, a to tak, aby bylo zaručeno včasné vystavení HV na hranice PP, nebo včasné obsazení HV na jiném stanoveném místě. Střídá-li se strojvedoucí na ose, dostaví se nastupující strojvedoucí včas před střídáním a odstupující strojvedoucí se smí vzdálit teprve po řádném a úplném předání HV. Při střídání se strojvedoucí informují o technickém stavu vozidla. Při nástupu do služby se strojvedoucí telefonicky ohlásí strojmistrovi PJ Vršovice. Seznámí se s nově vydanými vyhláškami, nařízeními a rozkazy a svým podpisem a datumem potvrdí, že je vzal na vědomí. Při nástupu musí být strojvedoucí odpočatý. Před nástupem je zakázáno požívat alkoholické nápoje a omamné látky. Strojvedoucí si vyzvedne z určené přihrádky "Záznam provozních výkonů" a další potřebné tiskopisy podle druhu výkonu, na který nastupuje. b) Ukončení služby Zjistí-li strojvedoucí závadu na HV ohlásí požadavek na opravu dozorci depa PP Kralupy n.vlt. nebo přímo příslušného strojmistra DKV hnacího vozidla. Při odstavování nebo předávání HV postupuje strojvedoucí podle toho, zda odstavuje, nebo předává HV při střídání na ose. Při střídání na ose vykoná tyto úkony: - informuje nastupujícího strojvedoucího o technickém stavu HV a o všech skutečnostech důležitých pro jeho výkon služby, - zkontroluje činnost rychloměru, vyjme část rychloměrného proužku se záznamem svého výkonu na HV, na který zapíše údaje dle služebního předpisu ČD V 8/I. - předá inventář nastupujícímu strojvedoucímu - předá klíče od HV nastupujícímu strojvedoucímu - provede zápisy do knihy předávky, a pod. - předá knihu předávky,a ostatní evidenci o HV nastupujícímu strojvedoucímu Při odstavení mezi dvěma výkony: - zajistí HV proti samovolnému pohybu (ČD V 15/1) - odvodní vzduchové zařízení HV - provede úkony dle předpisu ČD V 2 - zkontroluje činnost rychloměru, vyjme část rychloměrného proužku se záznamem svého výkonu na HV, na který zapíše údaje dle služebního předpisu ČD V 8/I. - zkontroluje předchozí záznamy a provede zápisy do knihy předávky, - vykoná ZBHV dle předpisu ČD V 15/1 - předá klíče od HV dozorci depa. Strojvedoucí dále provede tyto práce a úkony: - doplní a odevzdá příslušné tiskopisy, provozní záznam, záznam o spotřebě materiálu. - v případě mimořádnosti a závad ve službě sepíše Hlášení strojvedoucího, na které upozorní dozorce depa.pro sepsání hlášenky použije webovou aplikaci na stránce DKV Praha Strojvedoucí potom osobně hlásí strojmistrovi PJ Pha Vršovice. telefonicky ukončení služby. Před odchodem si strojvedoucí zjistí podle Rozvrhu služby svůj příští nástup do služby. Vezme na vědomí a seznámí se se všemi novými Provozními příkazy i nařízeními, jež jsou zveřejněny v místnosti strojvedoucích. Vzetí na vědomí vyhlášek a nařízení stvrdí svým podpisem a datumem v přiloženém seznamu

13 c) ustanovení pro strojvedoucí s komerčním odbavením cestujících (provoz 0/0-S) Strojvedoucí nastupující na směnu s komerčním odbavením cestujících postupuje dle bodu 5, navíc si vyzvedne v doplatkové pokladně žst. Kralupy nad Vltavou POP, který využívá k prodeji jízdenek, vlakovou dokumentaci atd. Při práci s POP se řídí ustanovením služebních předpisů KC 1, TR 10 a SPP/O. Před ukončením směny POP odevzdá v doplatkové pokladně žst. Kralupy n.vlt. Na všechny zjištěné závady týkající se vedení vlakové dokumentace prostřednictvím POP vyplní Hlášení strojvedoucího, tiskopis hlášenky je k dispozici na webové stránce DKV Praha 5. Všeobecná a bezpečnostní ustanovení Při výkonu služby na pracovišti je nutno brát zřetel na všechny bezpečnostní předpisy. Při jízdách kolejových vozidel v obvodu PP je stanovena nejvyšší rychlost 5 km/hod. Při vjezdu vozidel do prostorů s úzkým průřezem (označeným černožlutými pruhy) se nesmí strojvedoucí vyklánět z HV, dozorce depa nesmí přebývat na stupátkách vozidel. HV smí obsluhovat pouze zaměstnanec, který má příslušnou odbornou zkoušku ve smyslu předpisu ČD Ok 2. Při jízdách samotných HV musí strojvedoucí zaujmout přední stanoviště ve směru jízdy. C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST Technologie oprav HV motorové trakce a přívěsných vozů V PP Kralupy n. V. se neprovádí, opravy jsou organizovány a zajišťovány na pracovištích příslušných DKV

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Provozní řád DKV Praha PJ Vršovice - příloha 13 1 PŘÍLOHA 13 Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Olejna se nachází mezi kolejemi č. 22 a 24. Příjezdová komunikace je k zadní části olejny od Severní

Více

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s.

Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových. výrobce METRA BLANSKO a.s. Příloha č.21 Opravy (výměnným způsobem), údržba a montáž elektronických rychloměrových souprav LTE výrobce METRA BLANSKO a.s. 1. Obecné: 1.1 V DKV Praha PJ Vršovice je vyčleněna skupina zaměstnanců pro

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY

ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY DRÁŽNÍ ÚŘAD Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady ÚŘEDNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ DRÁHY vydané ve smyslu 11, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Č.j. došlého dokumentu:

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A

České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR S R O V A České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 30. března 2006 Č.j.: 650 06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@ gr.cd.cz Vladař (osobní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost ČD Cargo, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 10/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2015 28. května 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 23/10/2015

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka drážních vozidel při nedovolené jízdě na

Více

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno.

Provozní řád. Příloha č. 5. Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 5 Postup při ohlašování mimořádných událostí, nehodové prostředky, nehodové pohotovosti v DKV Brno. Zpracoval : Ing.Rederer, manažer řízení PJ, 602

Více

Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod.

Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod. Návod na zápis údajů o zásahu v aplikaci StopA - vygenerování zakázkového čísla a automatický přenos údajů do aplikace Evidence škod. http://10.8.27.150/index.php/user/login Zpracovává určený zaměstnanec

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Telefonní seznam DKV Brno

Telefonní seznam DKV Brno Telefonní seznam DKV Brno Telefon státní přes ústřednu ČD 9726 mobilní telefon VPN z pevné linky ČD 902 Vedení Depa kolejových vozidel platný od 10.02.2014 vrchní přednosta DKV Brno BM 23300 Průša Zdeněk,

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Stavební práce v drážních prostorách

Stavební práce v drážních prostorách 11 Stavební práce v drážních prostorách Školení, zdravotní způsobilost Obr. 1 před zahájením prací se musí zajistit nezbytné výluky kolejí, proudové výluky a musí být doloženy harmonogramy prováděných

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, akciová společnost DEPO KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ TŘEBOVÁ PROVOZNÍ JEDNOTKA LIBEREC PROVOZNÍ ŘÁD Schváleno rozhodnutím ředitele O 12, č.j 2405/08-12/1-Fej) ze dne 10.12. 2008. Jen pro služební

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y

České dráhy. P ř e d p i s. p r o l o k o m o t i v n í č e t y České dráhy ČD V 2 P ř e d p i s p r o l o k o m o t i v n í č e t y Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele divize obchodně provozní dne 8.1.1998 č.j.: 60 796/97- O18 Účinnost od 22.4.1998 ČD V 2 - Účinnost

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01

Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01 Výzkumný Ústav Železniční, a. s. Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01 VP10 SMĚRNICE O BEZPEČNOSTI VE ZC VUZ VELIM Schváleno provozovatelem dráhy a drážní dopravy V Praze dne 10.6.2014 Generální

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD Op 10. Předpis. pro výměnu dokumentů v elektronické formě. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě Úroveň přístupu A Označení předpisu Účinnost od České dráhy, a.s. ČD Op 10 Předpis pro výměnu dokumentů v elektronické formě

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Depo kolejových vozidel Brno. Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice

Depo kolejových vozidel Brno. Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice 0 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní jednotka - Horní Heršpice Pracoviště Brno hlavní nádraží Technická služba vozová (TSV) Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů 1 ÚVOD Provozní řád skladu olejů, maziv a jiných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 29 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření zaměstnanců

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013

Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Oblastní

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška...

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška... ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Dobruška Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

š š Í š Ú ž ž Í Ú ů Í š ů ú ů š ú ú ď š ú š ů š ú ď š ú ú Č ú ú ú š ž ň š Č Í š ú ú ú ú ú š š š ž ú ú ú ň ž ú ú ž Ž ú Ž Ž ú ú ú ň ú Ů š ú Í š š ž š Ž Í š ú ž ď š ď ž É Ž ó Ž š Ž ú ú Í ú ů ú Í ú ž ú ú Ú

Více

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s.

Smlouva o provozování drážní dopravy na dráze vlečce Vlečková síť OKD, Doprava a.s. Obchodní společnost Advanced World Transport a.s., IČ: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, Moravská Ostrava, (dále jen Advanced World Transport a.s. ) tímto oznamuje, že tento dokument

Více

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 10/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 29. května 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 10/2014, ročník LXX 29. května 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22

Memo. Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Memo Na vědomí (organizačním složkám) Náměstkům GŘ a ředitelům O10, O17 KGŘ, O3, O12, O25 NRI, O15 KNOD, O11, O16 KNEF, O1, O6 NSM, O4, O32 NKL, O8, O20, O22 Ředitelům a vrchním přednostům OPT Olomouc,

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Lom nápravy a následné vykolejení HDV za jízdy

Více

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař

Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař Optimalizace trať. úseku Praha Hostivař Praha hl. n., I. část žst. Praha Hostivař SŽDC s. o. Stavební správa západ a SUDOP PRAHA a. s. Prezentace pro občany Prahy 15 dne 20. 8. 2013 Na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vlečení zaměstnance dopravce, nedovoleně se nacházejícího mezi

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka posunu mezi dopravnami s uvázlým vlakem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více