Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče"

Transkript

1 Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče na příkladu praxe a hledání Fokusu Praha Seminář Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Open Medical Club ČR Pavel Novák, Fokus Praha o.s. 1

2 Fokus v ČR 2

3 Fokus Praha - historie únor založení celorepublikového sdružení Fokus prosinec 1992 vznikl samostatný Fokus Praha právní forma občanské sdružení cílem: poskytovat komunitní služby pro dlouhodobě duševně nemocné změnit systém psychiatrické péče snaha o deinstitucionalizaci změnit systém financování psychiatrické péče tak, aby podpořil rozvoj komunitních služeb 3

4 Poslání Fokusu Praha Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností duševní nemoci ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace ve společnosti: žít ve společnosti, tzn. mít sociální vztahy, rodinu, bydlení a práci určovat si svůj životní směr, uplatnit svůj talent, přednosti a silné stránky mít životní perspektivu a existenciální jistoty mít uspokojené základní materiální potřeby starat se o své zdraví a léčit se využívat kulturních a volnočasových institucí, vzdělávat se 4

5 Cílová skupina Dospělé osoby (18+) Osoby s duševním onemocněním, podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) dg. F20 F29 (schizofrenie, schizoafektivní poruchy, apod.); jedná se o přibližně 65% z celkového počtu uživatelů 5

6 Systém služeb Fokusu Praha 6

7 Systém služeb Fokusu Praha Oblast sociální a pracovní rehabilitace Oblast zdravotnických služeb Svépomocné aktivity Zaměstnávání 7

8 Základní metody a principy práce Důraz na mapování potřeb klienta (používání CAN Camberwelský dotazník potřeb) Cyklus: mapování ind.plán realizace hodnocení Holistické pojetí řešení celkové situace klienta Spolupráce s ostatními zdroji (lůžková péče,, návazná rehabilitace, veřejné zdroje, rodina, ad.) Pravidelné konzultace s psychiatrem Sdílení v týmu snaha o prevenci hospitalizace Snaha o recovery přístup 8

9 Co je recovery? Úzdrava je hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, která nemoc přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů duševní nemoci. (Anthony, 1993) Zdroj: Laurie Davidson, Recovery- Concepts 9

10 Co je recovery? Úzdrava je hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. Je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný, a to dokonce i s omezeními, která nemoc přináší. Uzdravení zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů duševní nemoci. (Anthony, 1993) Převzal jsem nadvládu nad svoji nemocí a přijímám zodpovědnost za to, co dělám a nedělám. Nedovolím tomu, aby mne to ovládlo. Není to celý můj život, ale nyní jen jeho část. 10

11 Komponenty recovery / úzdravy Nalezení a udržení si naděje - důvěra v sebe sama, smysl pro osobní angažovanost, optimismus vůči budoucnosti Znovunastolení pozitivní identity- nalezení nové identity, která zahrnuje nemoc, ale ponechává základní, pozitivní smysl sebe sama Vybudování smysluplného života - najít v nemoci smysl, najít navzdory nemoci smysl života, zapojit se do života Převzetí odpovědnosti a kontroly - mít kontrolu nad nemocí a vládu nad životem. (Andersen, Pares & Caputi, 2003) 11

12 Pět stadií úzdravy Moratorium-čas odtažení se charakterizovaný zjitřeným vnímáním beznaděje a ztráty Být si vědom toho, že vše není ztraceno a že je možné vést naplňující život Příprava-zvážení sil a slabostí týkajících se úzdravy a začátek práce na rozvoji dovedností potřebných k úzdravě Přestavba-aktivní práce na pozitivní identitě, stanovení si smysluplných cílů a převzetí kontroly nad životem Růst-vedení smysluplného života, charakterizované zvládáním vlastní nemoci, regenerace a pozitivním vnímáním sebe sama. 12

13 Klíčové charakteristiky praxe orientované na úzdravu Otevřenost Spolupráce jako se sobě rovnými Zaměření na vnitřní zdroje jedince Vzájemnost Ochota udělat něco navíc. 13

14 top 10 tipů pro praxi založenou na úzdravě: Po každé interakci by se měl profesionál sám sebe zeptat, zda jsem: Naslouchal jsem aktivně, abych člověku pomohl najít smysl jeho duševních problémů? Pomohl jsem tomu člověku poznat jeho osobních cíle a udělat z nich priority ve vztahu k úzdravě - a ne k profesionálním cílům? Dal jsem najevo důvěru ve stávající sílu toho člověka a zdroje ve vztahu v plnění těchto cílů? Uvedl jsem příklady z mé vlastní prožité existence nebo zkušenosti jiných uživatelů služeb, které je inspirují a dávají hodnotu jejich nadějím? Věnoval jsem přiměřenou pozornost významu cílů, které dostávají člověka z role nemocného a umožnil mu aktivně přispět do života jiných lidí? Nalezl jsem zdroje mimo oblast duševního zdraví - přátele, kontakty, organizace, které mají vztah k dosažení jejich cílů? Podporoval jsem samostatné zvládání duševních problémů (poskytnutím informací, posílením existujících strategií zvládání problémů, apod.)? Prodiskutoval jsem s klientem, co sám chce v rámci terapeutické intervence, např. psychologické vyšetření, alternativní terapie, společné krizové plánování, s maximálním možným respektováním jeho přání? Choval jsem se vždy tak, abych projevoval respekt k člověku a přání rovného partnerství ve společné práci, naznačující ochotu udělat něco navíc? Přestože jsem akceptoval, že budoucnost je nejistá a problémy se objeví, stále jsem vyjadřoval podporu pro možnost dosažení těchto jím samým určených cílů - udržování naděje a pozitivního očekávání? (podle Shepherda, 2007) 14

15 Recovery Star nástroj pro hodnocení míry úzdravy 15

16 Systém služeb Fokusu Praha - Oblast sociální a pracovní rehabilitace Komunitní týmy Dům na půli cesty Centrum programů podpory zaměstnávání Dílny Centra denních aktivit Nízkoprahové programy a krátkodobé poradenství 16

17 Systém služeb Fokusu Praha - Oblast zdravotnických služeb Psychiatrická a psychoterapeutická péče Krizový tým Expresivní terapie 17

18 Systém služeb Fokusu Praha - Svépomocné aktivity Vydávání časopisu Libušinka Denní klubový program Mosty mimo zdi ústavu pro pacienty hospitalizované v psychiatrické léčebně 18

19 Systém služeb Fokusu Praha - Zaměstnávání Sociální firma Jůnův statek Sociální firma Zahrada 19

20 Regionální uspořádání 20

21 Region Sever 21

22 Region Jih 22

23 Region Západ 23

24 Region Střední Čechy 24

25 Odborná činnost - vzdělávání I Tréninkové a vzdělávací středisko kurzy pro profesionály a laickou veřejnost kurzy pro jednotlivé organizace kurzy pro uživatele služeb 25

26 Odborná činnost - vzdělávání II vzdělávací programy ateliéru Extraart kurzy expresivní terapie pro odbornou i laickou veřejnost účast na odborných konferencích odborné stáže 26

27 Odborná činnost - ovlivňování systému psychiatrické péče, zdravotní péče a systému sociálních služeb spolupráce s dalšími organizacemi Spolek oborové Konference SKOK AKS - asociace komunitních služeb Asociace denních stacionářů a krizových center Rada humanitárních organizací - prostřednictvím Fokus ČR 27

28 Odborná činnost - propagace otevřeného přístupu a tolerance k lidem s duševní nemocí Týdny pro duševní zdraví 28

29 Odborná činnost - mezinárodní spolupráce Školní projekt Blázníš? No a! Prostřednictvím Fokus ČR členství v: Mental Health Europe Arge Ost-West Social Firms Europe (CEFEC) World Federation for Mental Health 29

30 Počty klientů ve službách 1 Název služby Registrace dle zákona 108/2006 Sb. Počet klientů celkem za 2011 Komunitní tým - chráněné bydlení Mělník Chráněné bydlení 6 Komunitní tým SZ Sociální rehabilitace 300 Tým bydlení Praha - Dům Chráněné bydlení 8 Krizový tým Krizová pomoc 109 Centrum psychosociální rehabilitace SAS pro seniory a OZP 52 Komunitní tým Střední Čechy - Odborné sociální poradenství Odborné sociální poradenství 22 Komunitní tým Střední Čechy - Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení 10 Centrum denních aktivit Mělník - SAS SAS pro seniory a OZP 23 Centrum denník aktivit Mělník - STD Sociálně terapeutické dílny 22 Komunitní tým Střední Čechy - SR Sociální rehabilitace 79 Tým bydlení Praha - byty Chráněné bydlení 9 Komunitní tým Jih Sociální rehabilitace 216 Chráněné bydlení Sedlec Chráněné bydlení 11 Centrum denník rehabilitačních aktivit - CEDRA Sociálně terapeutické dílny 96 Tým bydlení Praha - Podpora Podpora samostatného bydlení 26 Centrum denních aktivit Dům u Libuše SAS pro seniory a OZP 263 Dílna Hvězdáři Sociálně terapeutické dílny 31 Centrum programů podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace 123 Centrum podpory zaměstnávání Sociální rehabilitace 68 CELKEM

31 Počty klientů ve službách 2 Počet klientů Název služby celkem za 2011 Denní stacionář zdravotni 72 Zdravotní služby - ambulance zdravotni 392 CELKEM 464 SF Zahrada zaměstnanost 17 SF Jůnův statek zaměstnanost 50 SF Prádelna zaměstnanost 9 CHD Šicí zaměstnanost 10 CHD Tvůrčí dílna zaměstnanost 11 CHD Výtvarná dílna zaměstnanost 27 CHD Mělník zaměstnanost 17 chráněná místa ve Fokusu Praha zaměstnanost 8 CELKEM

32 Naše limity Řešení zhoršeného zdravotního stavu raději řešíme domluvou hospitalizace absence komunitní krizové služby Nepřebíráme celkovou odpovědnost nemáme vymezen užší region Malá míra asertivity obtížné v rámci stávající sociální legislativy Nedostatečné zapojení zdravotníků přímo v týmu Služby jsou dostupné pouze v pracovní dny, ne v noci) Málo aplikujeme recovery přístup 32

33 Jaká se objevují nová témata? Stárnoucí klienti Potřeba návaznosti dalších neexistujících služeb Zadlužení klienti Problém zaměstnávání IT dovednosti klientů Zvyšuje se počet klientů s duálními diagnózami Zvyšuje se problém bydlení a problém existenčního minima klientů 33

34 ÚVAHA O ZMĚNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V CENTRU by měly stát: multidisciplinární komunitní týmy, navázané na program denních aktivit, krizové služby Principy služeb -převaha práce v terénu -asertivní přístup -koordinace odpovědnosti v reg. ( 150 tis.) -multidisciplinární, zejména soc.-zdravot. - na bázi recovery / zotavení - zajištění péče 24hodin / 7 dnů v týdnu (krize) -spolupráce a vstup do ústavů (PL, ÚSP) -rehabilitace propojené návazné služby 34

35 Cílová skupina lidé s duševním onemocněním stávající v budoucnu Dg. F2,F3,F4,F6 Dg. F2,F3,F4,F6 (SMI) vymezení GAF, anamnéza > 2 roky Věk 18+ Věk 18+ sami vyhledají služby sociálně potřební ne závislosti ne závažná tr.činnost aktivně vyhledáváme asertivní přístup duální diagnózy nemůžeme se tomu vyhnout 35

36 Model komunitního centra Zdroj: Národní centrum pro podporu transformace,

37 Spolupráce musí být klíčovým faktorem služeb!!! (s klientem, zdroji v komunitě, dalšími sociálními či zdravotními službami). Při tvorbě nového systému péče o lidi s duševním onemocněním aktivně spolupracuje v Praze tzv.kos (poskytovatelé soc.služ. Fokus Praha, Green doors, Bona o.p.s., Eset help, Vida, Baobab) s PL Bohnice a dalšími Následující slidy jsou výtahem presentace nazvané Pražský model péče o duševně nemocné, autoři: A.Lang, M.Hollý, P.Novák, O.Pěč, L.Broukalová a jsou výsledkem této spolupráce a ukazují možný vývoj psychiatrických služeb v Praze (ze semináře dne na MHMP v Praze). 37

38 Analýza poskytování komunitních služeb vzhledem k regionalitě 1. Vrstva Denní stacionáře s návaznou ambulantní psychiatrií Terénní psychiatrické sestry Terénní case management týmy soc.pracovníků Smíšené týmy /asertivní tým, krizový tým/ 2. Vrstva Pracovní rehabilitace Chráněné bydlení Volnočasové aktivity, centra denních aktivit 38

39 Analýza regionality komunitních služeb - 1.V. Fokus Praha Denní staionář Komunitní tým Fokus Praha Komunitní tým S-Z Fokus Praha Komunitní tým Jih DPS Ondřejov denní stacionář krizový tým ESET Denní stacionář Terénní psych. sestry Asertivní tým 39

40 Komunitní služby 2. vrstva Fokus Praha Chráněná bydlení Programy zaměstnávání Aktivizační služby BAOBAB Podpora bydlení Podpora vzdělávání Aktivizační služby GREEN DOORS Tréninkové kavárny Aktivizační služby BONA o.p.s. Podpora bydlení Programy zaměstnávání VIDA Uživatelské poradenství DPS Ondřejov Chráněný byt ESET - HELP Programy zaměstnávání Chráněné byty Aktivizační služby 40

41 Návaznost kom.služeb, lůžek a Fokus Praha Denní staionář Komunitní tým PL Bohnice Fokus Praha Komunitní tým S-Z PO ÚVN PK Fokus Praha Komunitní tým Jih DPS Ondřejov denní stacionář krizový tým ESET Denní stacionář Terénní psych. sestry Asertivní tým 41

42 Fokus Praha Denní staionář Komunitní tým Další možný vývoj PL Bohnice Fokus Praha Komunitní tým S-Z PO ÚVN PK KC Fokus Praha Komunitní tým Jih DPS Ondřejov denní stacionář krizový tým KC ESET Denní stacionář Terénní psych. sestry Asertivní tým 42

43 Věci se mění - můžeme je změnit. Buďme optimisté! Děkuji za pozornost. Kontakty Fokus Praha, o.s. Dolákova Praha 8 Tel: , Ilustrace: klienti Fokusu Praha 43

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

ADRESÁŘ SLUŽEB. pro lidi s duševním onemocněním v České Republice. Úřad Vlády ČR

ADRESÁŘ SLUŽEB. pro lidi s duševním onemocněním v České Republice. Úřad Vlády ČR ADRESÁŘ SLUŽEB pro lidi s duševním onemocněním v České Republice 2009 Úřad Vlády ČR OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 MAPA SLUŽEB 4 ADRESÁŘ SLUŽEB 6 SLOVNÍČEK POJMŮ 173 REJSTŘÍK ORGANIZACÍ 178 PODĚKOVÁNÍ 185 POZNÁMKY

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách

Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách 226 Sociální rehabilitace duševně nemocných v současných podmínkách MUDr. Petr Hejzlar Pardubická krajská nemocnice a.s., Psychiatrické oddělení o.s. Péče o duševní zdraví region Pardubice Článek se zabývá

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ESET - HELP NA ROKY 2014 2017. (zkrácená verze pro webové stránky)

STRATEGICKÝ PLÁN OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ESET - HELP NA ROKY 2014 2017. (zkrácená verze pro webové stránky) STRATEGICKÝ PLÁN OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ESET - HELP NA ROKY 2014 2017 (zkrácená verze pro webové stránky) OBSAH: I. ÚVOD II. HISTORIE A SOUĆASNOST Rozvoj služeb Personální zajištění činnosti Základní ekonomické

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více