MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech"

Transkript

1 MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1

2 Obsah Obsah Úvod Úvod do programu Excel Co je to vlastně Excel Co je to tabulkový kalkulátor? Co potřebujeme pro práci s Excelem? Začínáme pracovat Pracovní plocha Co je to dokument, sešit, list a soubor Položky menu práce se soubory Otevření souboru Uložení souboru Vytvoření první tabulky Než začneme psát Zápis dat do tabulky Panely nástrojů Další možnosti Excelu Řady Třídění dat Filtry dat Grafy Kreslení Vkládání obrázků Vkládání objektů Odkazy a výpočty Součty Práce s více listy současně Šablony Tisk

3 5. Funkce Zápisy funkcí a adresování buněk Průvodce funkcí Rozdělení funkcí Matematické funkce Trigonometrické a hyperbolometrické funkce Zaokrouhlovací funkce Kombinatorické funkce Exponenciální, logaritmické a mocniné funkce Funkce pro součet a součin Maticové funkce Ostatní matematické funkce Logické funkce Vlastní logické funkce Informační funkce Makra Definice Zápis maker Práce s makry Závěr Literatura

4 1. Úvod Skripta jsou použitelné jak pro Excel 5.0, tak pro Excel 7.0. Rozdíly mezi nimi jsem se snažil popsat. Ty jsou natolik malé, že jsem se v podstatě omezil pouze na práci se soubory. Můj původní záměr byl, publikaci zcela přepsat pro používání v Excelu 7.0, ale vzhledem k tomu, že na naší síti bude i nadále používán Excel 5.0 jsem od tohoto opustil. Kapitola 2 je věnována prvnímu seznámení s programem Excel a popisu ovládacích prvků. V kapitole 3 začneme vytvářet a upravovat tabulku. V kapitole 4 se dozvíme jaké máme možnosti pro práci s daty v tabulce. Kapitola 5 pak poskytne úvodní seznámení s funkcemi listu. Kapitola 6 je věnována úvodu pro vytváření maker. Chtěl bych poděkovat paní RNDr. Janě Kapounové, CSc, která byla první, kdo si tento text přečetl, paní Doc. RNDr. Evě Vaněčkové, CSc, která měla velmi cenné připomínky a panu Doc. Ing. Zdeňku Havlíčkovi, CSc, který na tuto knihu zpracoval oponentský posudek. 4

5 2. Úvod do programu Excel V této kapitole se dozvíme co to vlastně je Excel, vysvětlíme si pojem tabulkový kalkulátor a některé další základní pojmy. Ukážeme si jak pracovat s prostředím Excelu a jak používat ovládacích prvků Windows. Povíme si, co je to sešit a list, projdeme se po jednotlivých položkách menu Excelu a na závěr si ukážeme, jak pracovat se soubory Co je to vlastně Excel Excel je tabulkový kalkulátor pro prostředí Windows nebo Macintosh. Podobné jsou i další programy Lotus 1-2-3, a Quatro. Lze tvrdit, že Excel je z těchto programů v prostředí Windows nejlepší. Může za to zřejmě ta skutečnost, že byl od samého začátku, na rozdíl od svých konkurentů, vyvíjen přímo pro toto prostředí. Další plus tohoto programu bude zřejmě i to, že je vyvíjen přímo firmou Microsoft. Takže, ať už je náš vztah k této firmě jakýkoliv, je třeba počítat s tím, že zřejmě při tvorbě programu použije i metod, o kterých veřejně příliš nehovoří a pomocí nichž vlastně získává před konkurencí náskok. Nyní tedy ještě: Co je to tabulkový kalkulátor? Definice: Tabulkový kalkulátor (tabulkový procesor, spreadsheet) je aplikační program určený pro interaktivní provádění výpočtů v rámci uživatelem definované tabulky. Tabulkové kalkulátory v sobě kombinují vlastnosti uživatelsky příjemného prostředí pro návrh a tvorbu tabulek a zároveň obsahují řadu funkcí, které jsou schopny provádět elementární i velice složité statistické či finanční výpočty. Jejich základní princip vychází ze samotné tabulky, jejíž jednotlivá políčka (cell, buňka) jsou horizontálně označena písmeny a vertikálně čísly. Kombinace písmene a čísla tedy vytváří přesný a jednoznačný odkaz na nějaké políčko tabulky (např. levá horní buňka nese označení A1). Těchto odkazů se pak využívá ve vzorcích, které se podobně jako čísla a legenda umísťují do různých buněk tabulky. Spreadsheety umožňují kromě uvedených funkcí i grafické zobrazování tabulkových dat, import položek z databázových souborů, propojení na další aplikace a zařízení a další. ([4]). Teď se ještě zeptáme: 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem? No přeci počítač, řeknou si jistě mnozí. Ano, to je pravda, jde jen o to, jaký. Stejně jako většina ostatních firem, tak i Microsoft se snaží své programy vyvíjet tak, aby uživateli 5

6 jeho počítač nestačil a byl nucen buď kupovat nový nebo ten svůj modernizovat. Minimum je 486 DX a 8MB RAM. Ani ne tak procesor, jako větší paměť je to, co Excel potřebuje. Takže lze doporučit nejméně jmenovanou sestavu, i když Excel spustíte i na sestavě 386 SX, 4MB paměti. Ale pak počítejte s přestávkami na kávu a pokud se chcete pokusit o propojení Excelu a Wordu, tak si k počítači vezměte něco na čtení. No a pak na počítači samozřejmě potřebujete nejméně Windows 3.1, ale to již asi všichni tušíte. Pro Excel 7.0 pak potřebujeme počítač s Windows95. To znamená alespoň 486 DX a 8MB RAM, lépe Pentium a 16MB RAM. Tak a nyní 2.3. Začínáme pracovat Nyní si již program spustíme. Obvykle máme dvě možnosti. První možnost je, pokud máme nainstalovaný celý MS Office, tak můžeme použít správce MS Office, což je několik tlačítek nacházejících se obvykle v pravém horním rohu základní obrazovky Windows. Na místě tlačítka s obrázkem Excelu klikneme myší. Druhá možnost je že použijeme obvyklého (ve Windows95) tlačítka Start a zde pravděpodobně ve skupině Microsoft Office zvolíme položku Excel Pracovní plocha Na obrazovce se po spuštění programu Excel objeví okno pro tento program typické (viz obr. 1). Zcela nahoře je identifikace programu, v našem případě tedy Microsoft Excel a právě otevřeného souboru a hned pod ní je menu. Pod ním a někdy i po stranách nebo dole, jsou panely nástrojů. K nim si něco povíme později. Zcela dole je pak stavový řádek, který si rovněž popíšeme, ale později. Vše, co se nachází uprostřed mezi tím, je vlastní pracovní plocha Excelu a o ní je i tato kapitola. Na následujícím obrázku je výřez plochy Excelu 5.0. Pracovní plocha Excelu 7.0 je shodná, zde nedošlo k žádným změnám. 6

7 Popis aktuální buňky Editační řádek Popis sloupce (písmeno) Popis řádku (číslo řádku) Aktuální buňka Tlačítko pro výběr celého dokumentu Obr. 1 Ukázka pracovní plochy Excelu (výřez) Jak vidíme, na obrazovce se nacházejí vodorovné a svislé tečkované čáry navzájem kolmé, které vytvářejí obdélníky, kterým se říká buňky. Všem buňkám, které se nachází nad sebou, se říká sloupec. Sloupce jsou popsány pomocí písmen A, B, C,... Z, AA, AB,... AZ, BA,... BZ, ZA... ZZ, AAA,.... Všem buňkám vedle sebe se říká řádek. Řádky jsou očíslovány 1,2,3.... Buňka je tedy popsána pomocí řádku a sloupce, ve kterém se nachází. Např. A1, což je buňka vlevo nahoře (viz obrázek) nebo B13, AA234, BZ23,.... Tomuto popisu se také říká absolutní adresa buňky. Existuje ještě relativní adresa buňky. Její popis je vždy vůči nějaké jiné buňce a říká nám, o kolik vlevo, vpravo, nahoře nebo dole se zvolená buňka nachází vůči buňce minulé. Do buněk lze zapisovat čísla, řetězce (řetězec = posloupnost znaků), data, finanční částky.... Každá buňka má svůj formát (popis vlastností). Ten může být pro každou buňku jiný nebo shodný pro celý řádek, sloupec či oblast. Oblast je několik buněk většinou vzájemně sousedících a tvořících obvykle obdélník. (O tom jak vytvořit oblast z buněk nesousedících si povíme dále). Abychom mohli buňce (buňkám) přiřadit formát, musíme je nejprve vybrat. V každém okamžiku je vybrána ta buňka, do které právě píšeme, případně ta, na kterou ukážeme myší a stiskneme levé tlačítko. Pokud levé tlačítko podržíme a budeme pohybovat myší, začnou se nám buňky začerňovat. Takto jsme právě vybrali oblast. Pokud chceme vybrat oblast z nesousedících buněk, musíme při výběru držet stisklou klávesu Ctrl. Po té, co vybereme první část oblasti, pustíme levé tlačítko myši (Ctrl stále držíme) a přesuneme se na další část výběru, stiskneme levé tlačítko myši a opakujeme postup. Pro 7

8 rychlejší výběr rozsáhlé oblasti je dobré rovněž použít klávesu Shift a to tak, že vybereme jeden z rohů oblasti. Poté stiskneme Shift, přesuneme se na úhlopříčný roh požadované oblasti a na požadované buňce stiskneme levé tlačítko myši. Po pracovní ploše Excelu se samozřejmě pohybujeme buď pomocí posuvných lišt nebo pomocí kurzorových šipek nebo tak, že zajedeme kurzorem myši v požadovaném směru ke kraji obrazovky. Je na každém, aby si zvolil svůj způsob práce. Po té, co máme vybranou oblast máme opět dvě možnosti: buď použít položku z menu Formát nebo stisknout pravé tlačítko myši a hned se nám objeví nabídka, která obsahuje vše, co můžeme s naší oblastí (buňkou) dělat. Z ní si vybereme pohybem myši nahoru a dolů. V tomto případě Formát buněk (buňky). Popisem formátu se bude zabývat samostatná kapitola. Pro jistotu ještě popíšeme práci s posuvnými lištami, kdyby se mezi čtenáři snad nacházel někdo, kdo s nimi ještě nepracoval. Máme dva typy svislé a vodorovné. Vzhledem k prostoru zde popíši pouze vodorovnou: Tlačítko posun vpravo pro Tlačítko posun vlevo pro Tlačítko pro nastavení pozice. Stiskneme-li toto tlačítko myší a pohybujeme se vlevo či vpravo, pohybuje se celá obrazovka. Navíc nám ukazuje relativní pozici vůči celé stránce. Obr. 3 Vodorovná lišta ve Windows 3.11 Nyní je třeba si vysvětlit, co je to Stránka a Sešit. Pojmem Sešit se v Excelu rozumí soubor. Ten se, jako skutečný sešit, skládá ze stránek. Stránka je vlastně vše, co vidíme na obrazovce, případně vše, co můžeme zobrazit pomocí posuvných lišt (viz. další kapitola). Takže nyní si můžeme popsat dva spodní řádky obrazovky. 8

9 Tlačítka pro přesun po listech Názvy jednotlivých listů. Pokud na některý název dvakrát klepneme, můžeme změnit jeho název. Vodorovná posuvná lišta Zde se objevuje druh právě probíhající činnosti nebo se zde objevuje nápověda (například při procházení menu). Zde jsme upozornění, zda byly stisknuty klávesy CAPS, NUM, nebo LOCK. Obr. 4 Spodní řádek obrazovky v Excelu Ještě si řekněme: 2.5. Co je to dokument, sešit, list a soubor V Excelu lze použít dva názvy pro totéž: soubor a sešit. Název soubor používáme z fyzického hlediska, tedy z hlediska názvu souboru uloženého na disku. Z hlediska Excelu se soubory nazývají sešity. Jako každý jiný, se i tyto sešity, skládají ze listů. Listy lze pojmenovávat, vytrhávat, lze jimi listovat, lze je i přidávat. Po listech listujeme tak, že posouváme jejich názvy v dolním pruhu pomocí tlačítek pro posun stránek. Objeví-li se námi požadované jméno listu, klikneme na něj myší a získáme požadovaný list. List pojmenujeme tak, že na jeho identifikaci (viz. obrázek) dvakrát klepneme myší. Přidat list lze pomocí menu Vložit / List, odstranit pak pomocí Úpravy / Odstranit list. Nyní si popíšeme: 9

10 2.6. Položky menu Na obrázku 5 vidíme horní dva řádky obrazovky. Ovládací tlačítko (ukončení práce s Excelem) Ovládací tlačítka Excelu Lišta nástroje Excel s informací o otevřeném souboru Ovládací tlačítko (ukončení práce s aktuálním souborem) Menu Minimalizační a maximalizační tlačítko aktuálního souboru Obr. 5 Horní řádky obrazovky Excelu Ovládací tlačítko má dvojí použití. Pokud na něj klikneme myší dvakrát, dojde k uzavření Excelu (souboru). Při jednom kliknutí dostaneme menu, se systémovými nabídkami (minimalizace, maximalizace, uzavření). Není zde nic, co bychom nenašli jinde v menu. Nyní trochu blíže k jednotlivým položkám Menu. Nebudeme probírat všechny, pouze ty, jejichž zvládnutí, je pro práci s Excelem nezbytné nebo užitečné: Soubor - Zde jsou operace, které se vztahují k práci se souborem. Nový - založení nového souboru. Otevřít - otevření již existujícího souboru. Zavřít - uzavření aktuálního souboru. Není-li soubor pojmenován, je vznesen dotaz na jeho jméno. 10

11 Uložit - uložení aktuálního souboru. Uložit jako - uložení aktuálního souboru pod jiným jménem nebo v jiném formátu. Souhrnné informace - informace o aktuálním souboru. Vzhled stránky - Nastavení formátu stránky. Tisk - Tisk aktuálního souboru. Konec - Ukončení práce s Excelem. Nad položkou Konec se zobrazují jména 1-4 naposledy zpracovávaných souborů. Jejich výběrem tyto soubory otevřeme. Obr. 6 Menu soubor Úpravy: Příkazy pro editaci souboru. Zpět - Vrácení naposled provedené operace. Na rozdíl od Wordu, lze vrátit jen posledně provedenou operaci. Znovu - Opětovné provedení vrácené operace (viz. výše). Vyjmout, Kopírovat, Vložit - Jistě známé operace pro přesun či kopii objektu (tedy znaku, textu, obrázku vzorce...). Fungují stejně jako kdekoliv jinde ve Windows. Tedy označíme nějaký objekt (písmeno, slovo, číslo, oblast, obrázek, graf,...) buď pomocí Shift+kurzorových šipek nebo levým tlačítkem pak zvolíme Kopírovat nebo Vyjmout (podle toho, chceme-li 11

12 objekt kopírovat nebo přesunout), najedeme na místo určení a použijeme Vložit. Lze doporučit naučit se používat Ctrl-C, Ctrl-X a Ctrl-V, je to vesměs rychlejší. Vymazat - Zrušení objektu. Hledat - Vyhledání řetězce nebo čísla. Zaměnit - Totéž, ale s nahrazením. Obr. 7 Menu úpravy Zobrazit - Úprava vzhledu obrazovky: Řádek vzorců - zda má být zobrazen editační řádek (viz obr. 2). Stavový řádek - zda má být zobrazen stavový řádek (viz obr. 4). Panely nástrojů - Zda mají být zobrazeny panely nástrojů a které. Lze doporučit nastavení zobrazení panelů Standardní a Formát. Celá obrazovka - nyní lze použít pro práci celou obrazovku. Pouze někde v koutku se bude krčit tlačítko, s jehož pomocí se lze vrátit do původního stavu. Lupa: Velikost zobrazení (standardně 100%). Čím menší číslo, tak tím více vidíme a více si kazíme oči snahou něco přečíst neboť písmenka jsou pak menší. 12

13 Obr. 8 Menu Zobrazit Vložit - Vkládání různých objektů. Buňky - vložení buňky na aktuální pozici s dialogem, jakým způsobem má být vložení provedeno. Řádky - nad aktuální pozici je vložena prázdná řádka. Sloupce - vlevo od aktuální pozice je vložen prázdný sloupec. List - Vložení prázdného listu Graf, Makro, Funkce - viz podrobnější popisy v následujících kapitolách. Obrázek - vložení jednoho z předem připravených obrázků. Takto lze oživit jinak celkem nezajímavý dokument. Objekt - zde dostaneme nabídku, která se bude počítač od počítače lišit. Záleží na tom jaký software máme na počítači nainstalován. Některé z nabídek budou popsány dále. Formát - Nastavení formátu, buňky, řádku, sloupce a listu. Automatický formát. Blíže v kapitole o formátování. Nástroje - Několik velmi užitečných pomůcek pro práci s dokumentem. Pravopis - Kontrola pravopisu. Je možné přidat si svá slova do slovníku a příště již nebudou brána jako chybná či neznámá. Dále je možné říci volbou Ignorovat, že má být každý výskyt výrazu v dokumentu ignorován. V tomto případě bude při další kontrole na toto slovo vznesen dotaz. Program obvykle pro jemu neznámá slova nabídne několik alternativ. Budete možná někdy překvapeni, která slova nezná a jaké alternativy navrhne. Je třeba dát pozor na slova označená jako chybná, která jsou i s chybou pravopisně správně (jsem - sem), dále program nehlásí chyby ve shodě přísudku s podmětem (čehož autor velmi lituje). 13

14 Obr. 9 Menu Vložit Závislosti - Pracujeme-li s funkcemi, zobrazí se nám takto pomocí šipek vzájemná závislost mezi buňkami. Někdy je to velmi šikovné. Zámek - Takto nastavíme ochranu dokumentu proti změnám. Pokud je nastavena, nelze v aktuálním listu nic měnit nebo mazat. Pokud nenastavíme heslo, může tuto ochranu zrušit kdokoliv. Je-li nastavena, nelze ochranu zrušit bez zadání tohoto hesla. Při použití hesla si je nutné je dobře zapamatovat. Pokud je zapomeneme, je přístup k dokumentu velmi problematický. Na Internetu je k dispozici sharewarový program, který toto heslo umí zjistit, pokud je kratší než 10 znaků. Takže na druhou stranu, pokud něco chceme utajit před tímto programem, zadáme heslo o dvojciferné délce. Pokud zvolíme položku menu, objeví se na jejím místě nabídka Zrušit ochranu dokumentu. Jestliže se rozhodneme Zrušit ochranu dokumentu, zvolíme tuto možnost. Máme-li nastaveno heslo, jsme před zrušením ochrany vyzváni k jeho zadání. 14

15 Obr. 10 Menu Nástroje Doplňky - Zde lze nainstalovat do Excelu další pomocné funkce. Je třeba před jejich instalací dobře zvážit, zda je budeme potřebovat, neboť zpomalují činnost počítače, což je citelné zejména na slabších počítačích. Makro, Nahrát makro - viz kapitola o makrech. Předvolby - různá nastavení pro práci v Excelu. Můžeme si takto Excel přistřihnout dle vlastních požadavků. Zobrazí se nám následující okno (viz. obr. 11). Nebudeme probírat zde jednotlivé volby, protože je jich hodně, a většinu z nich je stejně lépe neměnit. Uvedu jen, že na další volby se dostanete tak, že myší kliknete na libovolnou záložku na horní straně uvedeného okna. Například, chcete-li si nastavit grafy, pak kliknete na záložku Graf. Na každé straně voleb se skrývá pod tlačítkem Nápověda. Tato obsahuje velmi šikovné a podrobné vysvětlivky, pročež další popis by opravdu byl pouze plýtváním papíru. 15

16 Obr. 11 Okno Volby Data - Různé operace pro práci s daty, například třídění, filtry, import... Okno - Funkce pro práci s okny. Hodí se zejména, máme-li k jednomu dokumentu otevřeno více oken. Nápověda - Velmi podrobná nápověda a další informace o programu. Nápověda je až tak podrobná, že místy lehce ztrácí na přehlednosti. Navíc jsou její některé části v angličtině (zejména popis Visual Basicu pro aplikace). Na nápovědě je místy znát, že ji psali programátoři. To jsou lidé, kteří jsou povzneseni nad starosti běžného uživatele a nebaví je příliš popisovat funkce a postupy, které jim připadají samozřejmé. Popsané položky se týkají sice Excelu 5.0, ale v Excelu 7.0 je najdete všechny na svých místech a pokud přibyly některé nové, nejsou podstatné. A nyní nás bude zajímat 16

17 2.7. práce se soubory Zde si popíšeme způsob jak soubor otevřít nebo naopak uložit na disk, přičemž si popíšeme rozdíly při práci v Excelu 5.0 a Excelu Otevření souboru Vybráním tlačítka pro otevření souboru nebo nabídky Soubor/Otevřít v Excelu 5.0 dostaneme následující okno. Obr. 12 Okno otvírání souborů v Excelu 5.0 Jedná se o standardní okno pro otevírání souborů ve Windows Budeme jej popisovat v tom pořadí v jakém se obvykle postupuje při otevírání souboru. Nejprve musíme vybrat disk na kterém je náš soubor. Tento výběr je zde po volbou Jednotky. Disky jsou zde uvedeny v abecedním pořadí a pokud například dostaneme na výběr disky X, Y, Z a hledáme disk M, znamená to, že musíme postupovat pomocí šipek směrem vzhůru. Pokud máme správný disk musíme ještě vybrat ten pravý adresář. Tento výběr je v okně nad výběrem disku. Snad vám pomůže informace, že výběr je velmi podobný nastavování adresáře v programu Norton Commander. Doporučuji vždy při hledání našeho adresáře vyjít z adresáře kořenového (root). Do něj se přepneme například na disku M: kliknutím myší na symbol M:\. Pokud jej nevidíme musíme se opět pomocí šipek posunout 17

18 směrem vzhůru. Máme-li správný adresář měli byhom již náš soubor objevit v seznamu souborů v okně vlevo, který je uspořádán abecedně, takže vyhledání by nemělo činit potíže. Pokud chceme načíst soubor v jiném formátu například soubor ze starší verze Excelu z Quattra nebo databázi, musíme ještě v dolní části obrazovky zvolit správný typ souboru, případně zvolíme volbu všechny soubory. Excel by pak měl být schopen automaticky rozpoznat typ souboru (pokud jej zná) a převést na svůj formát. Zde je třeba poznamenat, že každé převádění z jiného typu souboru s sebou nese jisté riziko a neměli bychom být příliš zklamáni, pokud výsledek nebude odpovídat našim představám. Na zvolený soubor pak buď dvakrát klikneme myší nebo pouze jednou a stiskneme tlačítko OK. Pod tímto tlačítkem je dále tlačítko Zrušit, které stiskneme, pokud nechceme žádný soubor otevírat. Další dvě tlačítka Hledat a Síť slouží k vyhledání souboru. Při použití Excelu 7.0 pak obdržíme následující okno: Obr. 13 Okno otevírání souborů v Excelu 7.0 Zde je výběr disku i adresáře spojen ve smyslu ovládání Windows95 Pomocí nabídky vlevo nahoře vybereme správný disk či adresář. Můžeme rovněž používat první z tlačítek nahoře, pomocí nějž se lze přepnout do nadadresáře. Druhé z tlačítek slouží k vyhledávání v Oblíbených položkách (ty ale je nutné nejprve definovat), další pak pro nastavení způsobu 18

19 zobrazení souborů. V dolní části opět můžeme nastavit typ souboru. Samotný výběr souboru je stejný jako u Excelu Uložení souboru. Výběrem tlačítka Uložit nebo nabídky Soubor/Uložit jako nebo Soubor/Uložit (ale jen tehdy pokud jsme soubor ještě nepojmenovali) obdržíme následující okno. Obr. 14 Uložení souboru v Excelu 5.0 Postup nastavení disku a správného adresáře je obdobný jako u otevírání souboru. Zde je navíc nutné v políčku vlevo nahoře napsat jméno souboru dle konvencí Windows 3.11 tj. maximálně 8 znaků. Pokud chceme soubor uložit v jiném formátu než Excel 5.0 ještě musíme v dolní části toto vybrat a pak jen stiskneme tlačítko OK. Při použití Excelu 7.0 pak dostaneme následující okno: 19

20 Obr. 15 Uložení souboru v Excelu 7.0 Toto okno je opět velmi podobné oknu pro otevírání souboru v Excelu 7.0. Musíme zde zadat jméno souboru, které není na rozdíl od Excelu 5.0 omezeno 8 znaky a je ve smyslu konvence Windows95. Nahoře přibylo velmi šikovné tlačítko (třetí zleva) pro vytvoření nového adresáře (ve Windows95 nazývaného Složka). Pokud tedy chceme pro náš soubor vytvořit nový adresář, nemusíme již volat žádný souborový manažer. 20

21 3. Vytvoření první tabulky V této kapitole se nejprve dozvíme nad čím bychom se měli zamyslet před tím, než začneme zapisovat údaje do tabulky a poté již začneme vyplňovat svou první tabulku v Excelu. Povíme si něco o formátování a na závěr si něco povíme o panelech nástrojů Než začneme psát Než začneme psát vlastní tabulku, musíme si rozmyslet několik skutečností. Nejprve, zda skutečně budeme potřebovat Excel. Jsou případy, kdy nám lépe poslouží databázový program (to zejména tehdy, jedná-li se o velké objemy dat různě vzájemně pospojované závislostmi). Někdy, pokud potřebujeme menší tabulku s pěkným nadpisem a velkým množstvím poznámek, je lepší zvolit některý z textových editorů. Tabulky má v sobě velmi dobře vyřešeny například Microsoft Word. Stačí v editoru Word v nabídce Vložit zvolit položku Objekt a zde dále pak Tabulka aplikace Microsoft Excel 5.0 a bude se vám zdát, že jste najednou v Excelu. Tomuto propojení se říká OLE 2 a je na čase vložit definice. Definice: OLE (Object Linking and Embedding) - Vysoký stupeň dynamické výměny dat (DDE) mezi jednotlivými aplikacemi. Pokud je objekt mezi aplikacemi přenesen pomocí OLE, je zachována vazba mezi oběma programy, umožňující automatickou v programu původním.([4]) aktualizaci objektu DDE - (Dynamic Data Exchange - Dynamická výměna dat), Metoda používaná např. systémem Microsoft Windows, která umožňuje obousměrnou provázanost dokumentu ve více aplikacích. V praxi to znamená, že objekt vytvořený v jedné aplikaci lze přenést do aplikace druhé se zachovanou vazbou: změní-li se objekt v aplikaci první, projeví se tato změna automaticky i v aplikaci druhé. ([4]) OLE 2 - Vylepšená varianta OLE, umožňující tzv. editaci na místě. To znamená, že máme-li v jedné aplikaci vložen objekt jiné aplikace a obě aplikace podporují OLE 2 (např. tabulka Excelu ve Wordu), pak lze tento objekt velmi snadno upravovat tak, že na něj dvakrát klikneme myší a spustí se mateřská aplikace objektu. Zde můžeme upravit náš objekt, přičemž můžeme použít všech funkcí a možností mateřské aplikace. Poté klikneme myší kamkoliv mimo upravovaný objekt a vrátíme se zpět do původní aplikace. Je vhodné se ještě nyní zamyslet nad tím, jak vlastně budeme tabulku vytvářet. Které údaje, v jakém pořadí a zda budeme zapisovat údaje do sloupců nebo do řádků. Toto vše je 21

22 dobré promyslet neboť úprava rozsáhlejší tabulky je velmi obtížná. Zejména tehdy, máme-li v tabulce větší množství různých propojení pomocí vzájemných odkazů, vzorců a funkcí je jakékoliv další vkládání či rušení sloupců či řádků velmi obtížné. Ještě více problematická (naštěstí nikoliv nemožná) vzájemná výměna řádků a sloupců. Pokud se rozhodneme jí provést, označíme oblast, kterou chceme transformovat a z nabídky Úpravy zvolíme Vyjmout či Kopírovat. Poté vybereme oblast, do které vložíme novou tabulku. Ta musí mít stejný tvar, jako předchozí tabulka, avšak musí být otočena o 90. Tedy kolik má původní tabulka sloupců, tolik musíme zvolit řádků a kolik měla řádků, tolik musíme zvolit sloupců. (To může být někdy obtížné, a proto znovu doporučuji na začátku dobře zvážit tvar tabulky). Nyní z nabídky úpravy zvolíme Vložit jinak a zde zaškrtneme volbu Transponovat. Předpokládejme, že vytváříme tabulku, do které si student Jihočeské Univerzity zapisuje všechny příjmy a výdaje za měsíc leden. Taková tabulka by mohla vypadat asi takto: (viz. obr. 16) 3.2. Zápis dat do tabulky Při spuštění Excelu se nacházíme v buňce A1, která je zvýrazněna orámováním. V tomto okamžiku je A1 tzv. aktivní buňkou, což znamená, že pokud v tomto okamžiku začneme psát, bude se vše zapisovat do této buňky. Rovněž tak, pokud provedeme nějakou jinou akci (formátování, vkládání objektů...), bude se týkat této buňky. Na jinou buňku se v podstatě můžeme přesunout dvěma způsoby. Buď pomocí kurzorových šipek nebo pomocí myši, tak že najedeme na příslušnou buňku (nevidíme-li ji, najdeme ji pomocí posuvných lišt) a pak na ní klikneme myší. 22

23 Datum Název Příjem Výdaj Hotovost Zůstatek od loni 1 700,00 Kč 1 700,00 Kč Cesta do Č.B. 42,00 Kč 1 658,00 Kč Měsíční jízdenka DP Č.B. 60,00 Kč 1 598,00 Kč Stravenky v menze 600,00 Kč 998,00 Kč Nákup skript 150,00 Kč 848,00 Kč Ostatní výdaje 1.týden 280,00 Kč 568,00 Kč Kolejné leden 320,00 Kč 248,00 Kč Ostatní výdaje 2.týden 180,00 Kč 68,00 Kč Cesta domů 42,00 Kč 26,00 Kč Od rodičů 500,00 Kč 526,00 Kč Cesta do Č.B. 42,00 Kč 484,00 Kč Prospěchové stipendium 350,00 Kč 834,00 Kč Kniha o Wordu 290,00 Kč 544,00 Kč Ostatní výdaje 3.týden 320,00 Kč 224,00 Kč Platba za program 3 000,00 Kč 3 224,00 Kč Nákup Windows ,00 Kč 624,00 Kč Cesta domů 42,00 Kč 582,00 Kč Od rodičů 1 000,00 Kč 1 582,00 Kč Cesta do Č.B. 42,00 Kč 1 540,00 Kč Měsíční jízdenka DP Č.B. 60,00 Kč 1 480,00 Kč Obr. 12 Tabulka vzorového příkladu Nejprve bychom měli náš soubor pojmenovat. Toho dosáhneme pomocí menu Soubor/Ulož. Zde jsme vyzváni k zadání jména, které může mít 1-8 písmen a číslic. Jméno souboru lze kdykoliv změnit pomocí nabídky Soubor/Ulož jako. Ještě než začneme psát údaje musíme Excelu říci, že v prvním sloupci bude údaj typu datum a ve třetím až pátém budou zapsány finanční údaje (údaje typu měna), kde budeme chtít silné písmo, kde kurzívu... Provedeme takzvané formátování buněk. Mohli bychom buňky formátovat jednu po druhé, ale to bylo velmi nepohodlné. Proto se obvykle formátují najednou všechny buňky, pro které chceme použít stejný formát. Pro účel formátování je musíme mít označeny, což provedem opět buď myší nebo kurzorovými tlačítky. Pomocí kurzorových tlačítek tak, že najedeme do libovolného vrcholu zvolené oblasti, poté stiskneme klávesu Shift a přejedeme do vrcholu na úhlopříčce. Pomocí myši postupujeme tak, že opět najedeme na jednu z buněk ve vrcholech oblasti (oblast = více buněk) určené pro formátování, klikneme na ni, ale podržíme stisknuté levé tlačítko a pak přejedeme na úhlopříčný vrchol pohybem myši chtěným směrem. Nyní mi asi někteří z vás oprávněně namítnou, že zatím nemohu znát vrcholy oblastí, neboť nevím, kolik budu mít záznamů. Proto bývá vhodné naformátovat dopředu celý sloupec (řádek). Jeho výběr je 23

24 jednoduchý. Pomocí myši najedeme na záhlaví sloupce (řádku), klikneme na něj a tím jej celý označíme. Chceme-li označit více sloupců (řádků), podržíme stisknuté levé tlačítko a přejedeme na záhlaví dalších sloupců (řádků), které chceme označit. Chceme-li označit sloupce (řádky), které neleží vedle sebe, postupujeme následujícím způsobem. Označíme první část jako v předchozím případě. Poté stiskneme klávesu Ctrl podržíme ji a nyní můžeme označit další sloupce (řádky). Tento postup lze vícekrát opakovat. Jedná se o obecný návod, jak postupovat při označování nesouvislé oblasti. Doporučuji vše dobře vyzkoušet. Nyní označenou oblast zformátujeme. Můžeme postupovat dvěma způsoby. Buď najedeme do menu Formát a zde zvolíme položku Buňky... nebo najedeme myší na označenou oblast (toto je nutné dodržet, pokud bychom byli nad neoznačenou oblastí, tak nám při dalším postupu označení zmizí) a stiskneme pravé tlačítko. Objeví se nám nabídka, ze které vybereme Formát buněk. V obou případech bychom měli dostat následující okno: Obr. 17 Okno pro nastavení formátu buněk Toto okno je, podobně jako tomu bylo u okna voleb, organizováno pomocí záložek na horní straně. Po spuštění je nastavena ta nejdůležitější Číslo, což je trochu nešťastný název pro typ buňky. Jak vidíme, jso nám nabízeny typy číslo, datum, čas, měna, text... 24

25 V prostředním velkém okně si vybereme, jaký druh zvoleného typu chceme. Na obrázku 13 například vidíme tvary typu datum. Všimněme si, že v dolní části se nám zobrazuje ukázka, jak bude vypadat zvolený typ v naší buňce. Zde jsme se ovšem dopustili jedné nepřesnosti. Tato ukázka bude fungovat pouze tehdy, je-li v buňkách již něco zapsáno. Proto je dobré vyzkoušet si popisované formátování tím způsobem, že si někam stranou do některé buňky něco zapíšeme a na této buňce si formátování vyzkoušíme. Lze si však vybrat zcela libovolný tvar datumu, neboť zadané formátování lze kdykoliv později změnit. Když už máme toto okno zobrazené, bylo by možná vhodné se zmínit o tom, co ještě dále od něj můžeme očekávat. Další záložkou je Zarovnání., kde lze nastavit, jak budou údaje v buňce zarovnané. K levému okraji, do středu, do bloku.... Toto formátování je lépe dělat na hotovou tabulku (jako ostatně vše kromě nastavení typu buněk), neboť tak uvidíme výsledek. V položce Písmo si nastavíme druh a velikost písma. V okénku dole vidíme ukázku zvoleného písma. Je třeba dát pozor na to, že většina typů písem neumí zobrazovat českou diakritiku. Rozhodně jí ovládají všechna písma, jejichž název končí písmeny CE (což neznamená czech, jak se většina lidí domnívá, ale Central Europe). Doporučujeme používat zejména typy Times New Roman CE a Arial CE. Nabídka Okraj nám dovolí vybrat druh rámečku. Volení rámečku je možné jednodušším způsobem, který popíšu později. Nabídka Vzorky nám dovolí zvolenou oblast podbarvit a tím jí zvýraznit. Toto se používá zejména na buňky tvořící záhlaví (jak vidíme na ukázce). Je však třeba si dát pozor na zvolený typ podbarvení, abychom pak při tisku na černobílé tiskárně neobdrželi pouze tmavou plochu. Nabídka Zámek pak dovoluje zvolenou oblast takzvaně uzamknout a tím jí chránit proti zápisu, změně či smazání. (Je třeba ještě zvolit z menu Nástroje/Zámek/Zamknout list). Před jakoukoliv z těchto činností je třeba zrušit uzamčení pomocí menu Nástroje/Zámek/Odemknout list. Je možné rovněž zadat heslo, bez kterého pak list nejde odemknout. Heslo volme opatrně, jelikož v případě, že bychom ho zapomněli, pak již se ke svým datům nedostaneme (jak již bylo řečeno). Na rozdíl od předcházejících voleb, kde jsme mohli diskutovat zda tyto činnosti provádět před zápisem dat, během zápisu nebo až po něm, zamykání provádíme samozřejmě až u hotové tabulky, jinak bychom do ní nemohli samozřejmě nic zapsat. Nyní máme naformátováno a můžeme začít psát. Obvykle začínáme od levého horního rohu. Napíšeme první údaj. V našem případě je to datum. Datum píšeme ve tvaru , což znamená den.měsíc.rok, ale může tomu být i jinak. Závisí na nastavení Windows, 25

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Základy práce s databázemi

Základy práce s databázemi Základy práce s databázemi V tabulkách programu MS Excel máme často informace uloženy v různých seznamech. Pokud tyto tabulky splňují kritéria uvedena níže, mluvíme o databázích a pro jejich správu můžeme

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více