Garantovaný vklad s prémií 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Garantovaný vklad s prémií 2010"

Transkript

1 J&T BANKA, A.S. Garantovaný vklad s prémií 2010 Červen 2010 Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech. Tomáš Baťa

2 Garantovaný vklad s prémií SD1001 Proč garantovaný vklad s prémií? Tento produkt vám dává komfort kombinace klasického depozita s garancí vložené částky a minimálně garantovaného výnosu, kdy je výše úrokového výnosu pohyblivá v závislosti na dění na finančním trhu. Jedná se o vklad s garantovaným úrokovým výnosem, tj. banka vám při splatnosti vkladu vyplatí jistinu a její zhodnocení ve výši minimálního garantovaného úrokového výnosu. Navíc vám strukturované depozitum může přinést prémiový výnos odvozený od podkladového aktiva, a to bez jakéhokoliv tržního rizika na vaší straně. Prémiový výnos je vyplácen v závislosti na zhodnocení podkladového aktiva, ale nenesete riziko jeho poklesu! Vklad je ze zákona pojištěn. Můžete si vyzkoušet chuť investování na skutečných finančních trzích, ale přitom bez rizika neúspěchu a případné ztráty či znehodnocení vašeho vkladu. Pro někoho, kdo se doposud neodhodlal a své prostředky alokoval výhradně a pouze do depozitních či jiných produktů s fixním výnosem, je to brána do světa finančních trhů a investic s vyšší mírou tržního rizika, aniž byste toto riziko snášeli. Optimistická varianta Podkladové aktivum posílilo Výnos z opce Minimální výnos Potenciál zhodnocení podkladového aktiva násoben participací* Garance zhodnocení Garance vrácení jistiny Pesimistická varianta Minimální výnos Garance zhodnocení Podkladové aktivum oslabilo Garance vrácení jistiny *participací se rozumí, v jakém poměru se projeví zhodnocení podkladového aktiva na prémiovém (dodatečném) výnosu strukturovaného vkladu. Např. participace 130 % znamená, že prémiový výnos str. vkladu (PVSV) bude roven 1,3 x výnos podkladového aktiva (VPA), obdobně 100 % participace znamená, že PVSV=1 x VPA, participace 90 % odpovídá PVSV=0,9 x VPA... 2

3 Prémie za odpovědnost Koš vybraných měn /EUR SD1001 Tuto myšlenku navrhl: Petr Vodička, ředitel odboru finančních trhů Proč právě tento koš měn? Události na finančních trzích v poslední době dávají jednoznačné signály, že pouze ekonomiky států se zodpovědnou a nezávislou rozpočtovou politikou podpořenou konkurenceschopným průmyslem a ideálně vlastní základnou pro primární přírodní zdroje mají šanci na dlouhodobou prosperitu bez velkých otřesů v oblasti měnové stability. Pouze měny takových států jsou perspektivní a podložené skutečnou fundamentální hodnotou a bez rizika výkyvů hodnoty. Na principu této hlavní teze jsme vybrali ekonomiky a jejich lokální měny jako perspektivní investici pro období následujících tří let. Parametry depozita BANKA MĚNA SPLATNOST GARANCE J&T Banka, a.s. CZK 3 roky PARTICIPACE 100 % PODKLADOVÉ AKTIVUM OČEKÁVANÝ VÝNOS 2% p..a. (úrok se připisuje při splatnosti) Kurz SEK, PLN, AUD, NOK, CZK, TRY/EUR % za 3 roky Rel. hodnota koše Historický vývoj hodnoty koše měn / EUR 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0, Garantovaný a očekávaný celkový výnos depozita koše měn vs. EUR % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Struktura koše měn Měny Váha v koši Orientační kurz měn k EUR ( ) EUR SEK (Švédská koruna) 16,7 % 9,5852 EUR PLN (Polský zlotý) 16,7 % 4,0736 EUR AUD (Australský dolar) 16,7 % 1,4284 EUR NOK (Norská koruna) 16,7 % 7,8696 EUR CZK (Česká koruna) 16,7 % 25,7270 EUR TRY (Turecká lira) 16,7 % 1,9320 Celkem 100 % Očekávaný potenciál celkového zhodnocení depozita Garance zhodnocení depozita 6% (2% p.a.) 3

4 Koš měn (SEPLANCTR) /EUR Norsko (Norská koruna / NOK) Norsko je po Rusku druhým největším producentem ropy v Evropě. Krajina v současnosti produkuje více než 2 miliony barelů denně a je známá tím, že toto své nerostné bohatství velmi využívá. Gró příjmů ropy končí ve státním penzijním fondu pod kontrolou vlády. Ke konci roku 2009 aktiva fondu dosáhla výšky 457 mld. USD! Díky nerostnému bohatství norská ekonomika dosahuje přebytku zahraničního obchodu, přebytek fiskální bilance, nízkou nezaměstnanost a nulové zadlužení vlády po zohlednění výšky aktiv. Švédsko (Švédská koruna / SEK) I přes svoji pověst sociálního státu Švédsko disponuje moderní dynamickou industriální ekonomikou. Ekonomika krajiny je exportně orientovaná. I přes světovou ekonomickou krizi Švédsko zaznamenalo už 15 let v řadě přebytek obchodní bilance, za kterým stojí především export strojírenských výrobků. I když vláda v současnosti hospodaří s mírným deficitem, celkové zadlužení krajiny je výrazně nižší než u zbytku Evropy. Po roce 2007 vláda iniciovala program privatizace, na základě kterého odprodala své podíly ve významných firmách za víc než 10 mld. EUR. Příjmy z privatizace směřují ke snížení celkové dluhové zátěže. Austrálie (Australský dolar / AUD) Australská ekonomika poslední desetiletí prožívá nebývalý boom díky své expozici na Čínu a s tím související růst cen komodit. Jsou to právě komodity, které tvoří gró exportu Austrálie. Rozpočtový deficit vlády stejně jako celkové zadlužení patří k nejnižším z vyspělých krajin. Austrálie navíc byla první z krajin, které po krizi přistoupily k normalizaci své monetární politiky. Současná výška úrokových sazeb patří k jedněm z nejvyšších ve vyspělých ekonomikách. Turecko (Turecká Lira / TRL) Turecká ekonomika se začala rychle zotavovat z globální ekonomické krize. V roce 2010 podle prognóz mezinárodního měnového fondu zaznamenává růst HDP ve výšce až 5,2 %. Krajina sice zaznamenává negativní obchodní bilanci, deficit veřejných financí stejně jako i zvýšenou míru inflace, ale krajina disponuje vynikajícím demografickým profilem a představuje jednu z posledních konvergenčních stories v Evropě. Česká republika (Česká koruna / CZK) Česká ekonomika má jako jedna z nejméně zadlužených zemí v regionu střední Evropy (30-40 %) a současně svým růstovým potenciálem šanci být vítanou investiční alternativou pro investory. Výsledek posledních parlamentních voleb dává po delší době reálnou šanci na sestavení silné a akceschopné středo-pravicové vlády a tedy nutný předpoklad zodpovědné rozpočtové politiky a další posun v penzijních a dalších již dříve započatých reformách. Polská republika (Polský zlotý / PLN) Polska ekonomika se i navzdory světové hospodářské krizi jako jediná evropská krajina vyhnula v roce 2009 krizi a zaznamenala pozitivní růst ve výšce 1,8 %. Tento růst bude pokračovat i v roce 2010 a měl by překročit výšku 3 %. Polská vláda ve snaze konsolidovat veřejné finance pokračuje v privatizaci, kterou realizuje velmi transparentním způsobem prodejem svých podílů na domácí burze. I díky tomuto způsobu privatizace byl polský akciový trh lídrem na poli IPOs v celé Evropě. Rodící se oživení německé ekonomiky, které je s podílem 30 % největším obchodním partnerem Polska, by mělo mít pozitivní vliv na další vývoj polské ekonomiky. 4

5 PŘÍLOHA: Jak fungují vklady... Příklad Příklad konkrétního vývoje vkladu: Zahájení vkladu Trvání 3 roky Ukončení vkladu Optimistická varianta Koš měn posílil o 5 % Vklad klienta Prémiový výnos navázán na vývoj kurzů měn obsažených v koši vůči EUR Garantovaný (minimální) výnos 6 % (2 % p.a.) CZK (prémiový výnos) 5 % z jistiny CZK (garantovaný výnos) 6 % z jistiny CZK (celkem)* *bez odečtení srážkové daně z výnosu Pesimistická varianta Vklad klienta Prémiový výnos navázán na vývoj kurzů měn obsažených v koši vůči EUR Garantovaný (minimální) výnos 6 % (2 % p.a.) Koš měn zůstal na stejné úrovni nebo oslabil 0 CZK (prémiový výnos) CZK (garantovaný výnos) CZK (celkem k výplatě)* *bez odečtení srážkové daně z výnosu 5

6 DISCLAIMER Tento dokument vytvořila J&T BANKA, a. s., se sídlem: Pobřežní 14, Praha 8, IČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: B, vložka č (dále jen Banka ), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB, a při tvorbě tohoto dokumentu se řídí českou legislativou. Obsahem tohoto dokumentu je představení vybraných produktů z nabídky produktů Banky a případně i informace o jejich charakteru a vlastnostech. Žádná z těchto informací není míněna, jako doporučení nebo poradenství ohledně vhodnosti nebo nevhodnosti koupě těchto produktů. Informace v tomto dokumentu týkající se investičních nástrojů slouží výhradně k vysvětlení principů fungování a charakteristice podkladového aktiva od kterého je odvozena pohyblivá část výnosu. Tyto informace v žádném případě není možné brát jako garanci budoucího vývoje tohoto podkladového aktiva, investiční doporučení nebo poradenství ohledně investování do předmětných investičních nástrojů. Banka výslovně upozorňuje klienta, a klient bere na vědomí, že produkt založený na strukturovaných vkladech, je sofistikovanější druh vkladového produktu, kterého koupě se doporučuje především osobám majícím zkušenosti a znalosti bankovních vkladových produktů. Banka dále výslovně upozorňuje klienta, a klient bere na vědomí, že pohyblivá část výnosu může dosáhnout i nulové hodnoty, a banka v žádném případě nezaručuje, že pohyblivá část výnosu dosáhne hodnoty vyšší než nulové. V takovém případě se konečný výnos ze strukturovaného vkladu může jevit jako nevýhodný, v porovnání s vklady s pevně určeným výnosem. Banka výslovně upozorňuje klienta, a klient bere na vědomí, že i v případě, že pohyblivá část výnosu dosáhne hodnoty vyšší než nulové, může se konečný výnos ze strukturovaného vkladu jevit jako nevýhodný v porovnání s vklady s pevně určeným výnosem. Banka v žádném případě nezaručuje, že pohyblivá část výnosu dosáhne hodnoty, díky které se konečný výnos ze strukturovaného vkladu bude jevit jako výhodnější, v porovnání s vklady s pevně určeným výnosem. Vývoj pohyblivé části výnosu v průběhu trvání vkladu není zárukou stejné výše pohyblivé části výnosu při ukončení vkladu. Tento dokument je oprávněna využívat pouze osoba, které bude tento dokument výslovně poskytnut ze strany Banky. Osoba, která tento dokument obdrží jiným způsobem, není oprávněna, bez předchozího souhlasu Banky, jej jakkoliv využívat, zejména jeho distribucí nebo zveřejněním, a je povinna jej okamžitě znehodnotit. Tento dokument není určen osobám, které mají domicil nebo místo provozu své činnosti ve státě, ve kterém je tvorba nebo distribuce obdobných dokumentů zakázána nebo by odporovala místní legislativě. Není-li některá informace, která by měla být obsahem tohoto dokumentu v něm uvedena, má se za to, že tato informace je dostupná na stránkách Banky nebo veřejně dostupná jinak. Je-li tento dokument vydán i v jiném než českém jazykovém provedení, je v případě nejasností česká jazyková verze rozhodující. Vydáno:

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Corporate Banking Společně dokážeme více

Corporate Banking Společně dokážeme více Informace o obchodování s investičními nástroji Corporate Banking Společně dokážeme více Obsah 03 04 07 10 12 22 25 Co je dobré vědět o MiFID Commerzbank a její služby v oblasti obchodování s investičními

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit.

Výroční zpráva 2009. Make it simple. It s easy with UniCredit. Výroční zpráva 2009 Make it simple. It s easy with UniCredit. My, lidé z UniCredit, se zavazujeme k vytváření udržitelné hodnoty pro naše klienty. Jako přední evropská banka podporujeme rozvoj místních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více