INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka"

Transkript

1 INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění investičního dotazníku je podmínkou pro poskytování investiční služby uvedené v 4 odst. písmena d) a e) zákona č. 56/4 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších novel. Cílem investičního dotazníku je získání nezbytných informací od zákazníka o jeho: a) odborných znalostech, b) zkušenostech v oblasti investic, c) finančním zázemí, d) investičních cílech a e) případně dalších informací, které mají vliv na poskytování investiční služby. Pokud však zákazník odmítne na otázky v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpoví nepravdivě, vystavuje se nebezpečí, že Manažer mylně vyhodnotí skutečné potřeby zákazníka a zvolí pro zákazníka investiční strategii, která pro něj není nejvhodnější. Zákazník se v takovém případě nemůže domáhat náhrady škody nebo podobných nároků. V případě odmítnutí vyplnění investičního dotazníku není Manažer oprávněn předmětnou službu zákazníkovi poskytnout. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka. Jméno, obchodní firma, název:. Rodné číslo (příp. datum narození), IČ:. Adresa trvalého pobytu/sídla A. Investiční cíle a záměry, kterých chce zákazník dosáhnout A.. Za jakým účelem hodláte peněžní prostředky investovat? Pokuste se definovat investiční cíle, kterých by mělo být dosaženo. Účelem mé investice je primárně ochrana investovaných prostředků. Účelem mé investice je zhodnocení volných peněžních prostředků, společně se zajištěním pravidelných příjmů plynoucích z investovaných prostředků. Účelem mé investice je zhodnocení volných finančních prostředků dosaženého jak ve formě kapitálového, tak i dividendového výnosu. Účelem mé investice je snaha o dosažení nadprůměrného výnosu. Jsem si vědom, že naplnění definovaného investičního cíle s sebou nese zvýšené riziko spojené s možností výrazné ztráty investovaných prostředků.

2 A.. Na jak dlouhou dobu uvažujete peněžní prostředky investovat (investiční horizont)? Do tří měsíců Do jednoho roku Jeden až tři roky Déle než tři roky Déle než pět let 4 A.. S jakou pravděpodobností uvedený investiční horizont nedodržíte? Investované peněžní prostředky chci mít kdykoliv k dispozici pro použití k jiným účelům. Je možnost, že investované peněžní prostředky budu potřebovat k jiným účelům existuje možnost, že investiční horizont nedodržím. Investované prostředky nebudu potřebovat k jiným účelům investiční horizont dodržím. A. 4. Jaký výnos z investovaných prostředků očekáváte? Do 5% p.a. 5 8 % p.a. 8-5% p.a. 5-5% p.a. Více než 5% p.a. 4 B. Vztah k riziku B.. Jaký je váš subjektivní vztah k riziku? Nechci podstupovat žádné riziko. Chci mít jistotu, že všechny investované prostředky se mi vrátí. Jsem ochoten podstoupit riziko částečné ztráty investovaných prostředků. Jsem ochoten akceptovat riziko i % ztráty investovaných prostředků. Jsem ochoten investovat s maximálním rizikem, akceptuji tedy ztrátu vyšší než % investovaných prostředků (možnost vzniku dodatečných finančních závazků). B.. Jaká kombinace očekávaného výnosu a rizika charakterizuje vámi zamýšlenou investici? % návratnost jistiny, minimální nebo i garantovaný výnos a nulové riziko ztráty jistiny Očekávaný průměrný roční výnos na úrovni mírně nad výnosy depozitních produktů s omezeným rizikem ztráty investované částky Očekávaný průměrný roční výnos na úrovni dvojnásobku depozitních produktů s možností částečné ztráty investované částky depozit s možností výrazné ztráty investovaných prostředků depozit s možností úplné ztráty investovaných prostředků depozit s možností úplné ztráty investovaných prostředků či dokonce případného vzniku dalších dodatečných finančních závazků 4 5

3 C. Znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic, znalost obchodních technik a investičních instrumentů C.. Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a obdobnými instrumenty (investiční nástroje)? Nemám zkušenosti. Základní, do roku. Dostatečné, roky. Expertní, delší než roky. C.. Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s instrumenty peněžního trhu, včetně obchodování na FOREXu? Nemám zkušenosti Základní, do roku Dostatečné, - roky Expertní, delší než roky C.. Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s opcemi, futures, swapy a dalšími deriváty? Nemám zkušenosti Základní, do roku Dostatečné, - roky Expertní, delší než roky C.4. Mechanismus a rizika obchodování s použitím margins. C.5. Podstata pákového efektu (leverage). C.6. Podstata prodeje na krátko (short sales). C.7. Podstata a systém fungování repo operací, reverzních repo operací a obdobných technik.

4 C.8. Náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Rozumím podmínkám výplaty, měl bych nárok na náhradu Rozumím podmínkám výplaty, neměl bych nárok na náhradu Nerozumím podmínkám výplaty náhrad C.9. Zvláštní poznámky ke znalostem a zkušenostem zákazníka. D. Finanční situace zákazníka D.. Jakou součást Vašeho majetku (včetně nemovitostí, apod.) představují peněžní prostředky pro zamýšlenou investici? Veškeré úspory nebo jejich podstatná část. Více než polovinu celkového majetku. Méně než polovinu celkového majetku. Zanedbatelnou část celkového majetku. D.. Jaký dopad by na Vás měla případná % ztráta investovaných prostředků při zohlednění Vašich příjmů a pravidelných závazků (splátky úvěrů, leasing, apod.)? Existenční potíže / Možnost úpadku podniku. Výrazné snížení životního standardu (fungování podniku). Mírné zhoršení životního standardu (fungování podniku). Žádná změna životního standardu (fungování podniku). D.. Jaké jsou zdroje Vašeho příjmu? Výživné, dávky, důchody, apod. Mzda Příjmy z podnikání Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z kapitálu Kombinace výše uvedených možností D.4. Jak dlouho by trvalo vytvoření výše zamýšlené investice z Vašich stávajících příjmů? Více než let 5 let méně než roky méně než rok D.5. Byly k investici použity prostředky z půjčky nebo jiných cizích zdrojů? (mimo případných cizích zdrojů poskytnutých obchodníkem)? Ano Ne D.6. Zvláštní poznámky k finanční situaci zákazníka.

5 Podpisem tohoto dotazníku zákazník bere na vědomí, že pokud některou z otázek v dotazníku zodpověděl nepravdivě nebo zamlčel některé podstatné skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že obchodník mylně vyhodnotí jeho skutečné potřeby a zvolí investiční strategii, která pro zákazníka není nejvhodnější. Manažer prohlašuje, že s veškerými informacemi, které získal od zákazníka v souvislosti s poskytováním investiční služby obhospodařování majetku, bude zacházet jako s důvěrnými. V... dne Manažer: Zákazník:......

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ A NÁLEŽITOU PÉČI V OBLASTI INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH (dále jen jako SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ )

SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ A NÁLEŽITOU PÉČI V OBLASTI INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH (dále jen jako SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ ) neoficiální překlad SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ A NÁLEŽITOU PÉČI V OBLASTI INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH (dále jen jako SPOLEČNÝ STANDARD PRO OZNAMOVÁNÍ ) Oddíl I: Obecné požadavky na oznamování A.

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více