Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)"

Transkript

1 Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země ( ) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném růstu v roce Poprvé od zahájení transformace zaznamenaly všechny země pozitivní růst v roce Výhled pro Turecko je však velmi nejistý po dvou nedávných finančních krizích v listopadu 2000 a únoru Ke konci prognózovaného období by udržení vysokého růstu mohlo stabilizovat nezaměstnanost. Přesto však se může řada kandidátských zemí ještě potýkat s vysokou nezaměstnaností. Zvyšování cen energií může vést pouze dočasně k nárůstu inflačních tlaků. Ve své druhé zprávě informuje Komise o výsledcích ekonomických prognóz pro kandidátské země. Naše prognóza zahrnuje cíl objektivně a plně integrovat kandidátské země do procesu prognózování pro členské země, a to v době jejich vstupu. V současnosti budou získávat informace méně podrobné, a to z důvodu nedostatku statistických informací. Kandidátské země musí zlepšit své statistiky o hospodářství tak, aby byla zajištěna jejich stejná kvalita, srovnatelnost a objem dat, jako je v členských státech. Tabulka 1: Hlavní ukazatele prognózy z jara 2001 Země s přechodnou Kandidátské země (CC-13) (CC-10) (roční změny v procentech) Růst HDP 2,2 4,0 4,0 4,3-0,2 4,6 1,8 4,0 Inflace a 11,5 12,9 9,9 7,2 30,7 27,6 29,9 15,3 Zaměstnanost -1,5-0,7-0,4 0,1-1,3 0,0-0,5 0,2 Nezaměstnanost b 11,7 12,1 12,4 12,2 10,8 11,0 11,5 11,5 Státní dluh c -3,1-3,4-3,9-3, ,7-5,9-5,4 Obchodní bilance c -6,5-6,5-6,5-6,2-6,5-7,0-6,8-6,4 Platební bilance -5,8-5,1-5,0-4,7-4,0-4,5-4,1-3,8 běžného roku c a průměrný index spotřebitelských cen b procento pracovních sil c procento HDPHospodářský růst ve většině kandidátských zemí v roce 2000 byl mírně nad optimistickou prognózou Komise z podzimu Výjimkou bylo Polsko, kde od počátku třetího čtvrtletí silně poklesla domácí poptávka, zejména proto, že vysoká úroková míra v uplynulém roce vedla k omezení soukromé spotřeby a tvorby hrubého fixního kapitálu. I přes dobrý vývoj exportu byl odhadovaný růst polského HDP nižší, téměř o celé jedno procento, na 4,2%. Vzhledem k velikosti polské ekonomiky (kolem 40 a 25 procent ze všech zemí s přechodnou a všech kandidátských zemí), toto snižuje agregovanou míru růstu o téměř čtvrt procenta. Poprvé od zahájení transformace v roce 1989 zaznamenaly všechny země pozitivní ekonomický růst v roce Tento růst byl mírný (méně než čtyři procenta) v Rumunsku, Slovensku, Litvě a v České republice, tj. v zemích, které se všechny zotavovaly z recese nebo prováděly ozdravná opatření pro dosažení kontroly nad svojí fiskální nebo vnější pasivní bilanci. Nejvyšší růst HDP byl zaznamenán v Estonsku, Turecku, Litvě, Bulharsku a Maďarsku. 1

2 Graf 1: Růst HDP Bulharsko Česká republika Estonsko Maďarsko Litva Lotyšsko Polsko Rumunsko Slovensko Slovinsko CC-10 Kypr Malta Turecko CC-13 EU-15 Průměr Průměr Zrychlování růstu v roce 2000 je obecně vykládáno jako důsledek rychlého růstu vývozu. 1 Odhaduje se, že agregované hodnoty vývozu zboží se zvýšily o 18%, ve srovnání s pouhými dvěma procenty v roce Tento pozitivní vývoj byl většinou způsoben pozitivním hospodářským vývojem v EU, Rusku a západní oblasti Balkánu. Růst domácí poptávky kolísal pouze mezi 1,9% v roce 1999 a 2,5% v roce Jedinou dynamicky se rozvíjející částí domácí poptávky byly investice. Výsledkem toho je, že skutečný vývoj importu zůstal podstatně pod úrovní růstu exportu, což vedlo k výrazně pozitivnímu příspěvku čistých vývozů k hospodářskému růstu. V důsledku silnějšího zpomalení americké ekonomiky než se očekávalo je současný mezinárodní výhled značně slabší. Očekává se však, že to bude mít jen omezené důsledky pro kandidátské země. Protože přímé vztahy obchodu a investic mezi kandidátskými zeměmi a USA nejsou příliš významné, budou jednotlivé účinky procházet přes EU, která je klíčovým partnerem těchto kandidátských zemí. Očekává se, že růst HDP v EU bude velmi pomalý, kolem tří procent. Zdá se však, že zpomalení růstu bude méně významné u většiny silných obchodních partnerů (Německo, Itálie, Rakousko). I když rozvoj Ruska se nyní značně zpomalil, zůstává dostatečně velký, aby pomáhal vytvářet nové vývozní příležitosti pro kandidátské země. Pozoruhodné je rovněž to, že ačkoli celkový růst vývozů deseti zemí s přechodnou se skutečně zpomalil v průběhu prognózovaného období, zůstal přesto na vysoké úrovni. Byl opraven směrem vzhůru oproti prognózám z podzimu 2000, hlavně na základě lepších výsledků r. 2000, než se očekávalo. 1 Další diskuse o hospodářském rozvoji a výsledcích nebere v úvahu Turecko. Po uplynulých finančních krizích se situace Turecka podstatně liší od situace všech ostatních kandidátských zemí. Vzhledem k velikosti Turecka by to mohlo deformovat agregátní hodnoty a zastínit vývoj v ostatních kandidátských zemích. Proto je Turecko uvedeno samostatně na konci. 2

3 Tabulka 2: Mezinárodní prostředí Jaro 2001 Rozdíl proti podzimu 2000 (roční změny v % ) Skutečný růst HDP EU-15 2,5 3,4 2,8 2,9-0,3-0,1 Německo 1,6 3,0 2,2 2,6-0,6-0,2 Itálie 1,6 2,9 2,5 2,7-0,3 0,0 Rakousko 2,8 3,2 2,5 2,6-0,4-0,2 Bývalý SSSR 2,9 7,3 4,4 4,8 0,7 0,7 Rusko 3,2 7,6 4,2 5,0 0,7 1,0 USA 4,3 5,0 1,6 3,0-1,7 0,0 Japonsko 0,8 1,7 1,0 1,3-0,9-0,9 Export CC-10 4,7 11,9 9,6 9,2 0,6 1,0 Ceny ropy a 17,9 28,6 24,4 26,3-5,6-1,0 a Cena ropy za barel v USD Očekávaný hospodářský růst kandidátských zemí se mírně snížil. Zhoršující se mezinárodní prostředí, zejména slabší výhledy pro EU povedou ke zpomalení exportní poptávky. Neočekává se však žádné celkové zpomalení růstu. Reálný HDP by mohl růst asi o 4 procenta nebo i více v letech 2001 a 2002, v důsledku očekávaného růstu domácí poptávky. Na pozadí vyššího růstu produktivity a zlepšující se ziskovosti by mohly dále pokračovat investiční činnosti. Dále se očekává zvyšování soukromé spotřeby jako výsledek vyššího růstu reálné mzdy a zlepšování stavu zaměstnanosti. 3

4 Graf 2: Růst HDP a jeho částí Země s přechodnou (CC-10) Domestic demand excl. stocks - Domácí poptávka vyjma zásob Stockbuilding - tvorba rezerv Net exports - čistý export Gross domestic product - hrubý domácí produkt Dalším činitelem, který by mohl podpořit celkový růst, je to, že země jako Bulharsko, Česká republika, Litva a Slovensko nyní těží z opatření a strukturálních reforem, které přijaly v uplynulých letech pro zajištění výraznějších makroekonomických a mikroekonomických základů růstu. Toto tvoří dobrý základ dynamiky vnitřního růstu a činí to jejich ekonomické fungování méně zranitelným vzhledem k vnějšímu vývoji. Dá se očekávat, že tyto země by mohly zvýšit svoji míru růstu na úroveň, kterou dosahovala většina zemí po celou řadu let. Zejména v důsledku vnějších okolností - vysoké ceny dovážených energií a oslabování eura - v roce 2000 došlo opět ke zrychlení průměrné inflace ve všech zemích. Protože dojde pravděpodobně ke snížení cen ropy, mohla by se snížit inflace z dovozů během prognózovaného období, což by mohlo umožnit další snižování inflace. Vývoj však pravděpodobně zůstane omezen v těch zemích, které již byly schopny snížit svoji míru inflace na nízkou úroveň v souvislosti s postupnými úpravami cen a reálných příjmů. Očekávané snížení celkové průměrné inflace z 11,3 procenta v roce 2000 na 6,5 procenta v roce 2002 je do značné míry určováno očekávaným postupným zlepšováním příliš vysoké úrovně zejména v Rumunsku. V jednotlivých kandidátských zemích se vývoj trhu pracovních sil dosti podstatně liší. Zatímco dále pokračuje propouštění pracovních sil v Bulharsku, Litvě a Slovensku, v roce 2000 došlo k růstu zaměstnanosti na Kypru, v Maďarsku, Maltě a Slovinsku. Míra nezaměstnanosti se pohybuje mezi 3 procenty na Kypru a 20 procenty na Slovensku. Celkově míra nezaměstnanosti klesala, i když různou měrou. Na základě prognóz udržitelné vysoké míry hospodářského růstu lze očekávat další zlepšování růstu zaměstnanosti a stabilizace míry nezaměstnanosti na 12%. Nicméně vysoká míra nezaměstnanosti zůstane vážným problémem hospodářské politiky v řadě zemí, jako je Slovensko, Bulharsko a Polsko. 4

5 Graf 3: Obchodní a platební bilance Země s přechodnou (CC-10) Trade balance - obchodní bilance Current account - platební bilance I přes silný export a vysokou podporu reálnému růstu čistých vývozů nebylo v r zaznamenáno zlepšení obchodního deficitu. Toto lze vysvětlit nepříznivými obchodními podmínkami v důsledku vysokých cen dovážených energií. Celkový deficit platební bilance se poněkud zlepšil, neboť v řadě zemí se zvýšily příjmy z vyšších cen ropy tím, že mohly vybrat vyšší poplatky za tranzit. V letech 2001 a 2002 by měly vývozy růst poněkud pomaleji, a to v důsledku oslabení zahraniční poptávky. Kromě toho by se měl zrychlit růst dovozů, spolu se zvětšováním domácí poptávky, zejména po investicích. Ale vzhledem k očekávaným nižším cenám ropy by dopad cempv=jp úp,ěri dpvpui a vývozu byl příznivý, což by pak mělo pomoci vyhnout se zvyšování zahraničního deficitu. Relativně vysoký deficit platební bilance, kolem 5 procent HDP, je udržitelný pouze v této výši, protože kandidátské země očekávají, že budou schopny získat dostatek, i když stále se zmenšující, dlouhodobých kapitálových investic, které nebudou tvořit dluh, a to zejména formou přímých zahraničních investic. Na rozdíl od našich očekávání v prognóze z podzimu roku 2000 se však průměrný státní dluh v deseti zemích s přechodnou nebude postupně snižovat, ale naopak, bude vzrůstat, a to o půl procenta, až ke čtyřem procentům HDP během prognózovaného období. Toto lze nejlépe vysvětlit podstatným nárůstem deficitu v České republice, který se má přiblížit až k deseti procentům HDP, což je především v důsledku finančních nákladů na provedenou reformu v bankovním a podnikatelském sektoru. Téměř ve všech ostatních zemích se očekává, že se státní dluh mírně sníží. Přesto však tyto dluhy zůstanou poměrně vysoké ve většině kandidátských zemí, protože zde zůstávají vysoké náklady vynaložené na transformaci a velká potřeba veřejných investic. Je třeba poznamenat, že finanční statistiky veřejných financí ještě nejsou v rámci všech zemí plně srovnatelné a ještě nejsou plně v souladu s definicemi EU. V rámci předvstupního procesu finančních výzkumů byly učiněny kroky ke zlepšení a srovnatelnosti hlavních státních účtů. Jak budou tyto kroky pokračovat, bude možné uskutečňovat zásadní změny v hlavních položkách státních dluhů. Například na Slovensku nebyla dosud vládní podpora restrukturalizaci bank účtována podle definic EU. 5

6 Hospodářské aktivity Turecka se obnovily rychleji, než se pro rok 2000 očekávalo. Domácí poptávka tvořila hlavní hybnou sílu v rámci tohoto zrychlení, přičemž těžila ze snížení stávající úrokové míry po úspěšném nastartování programu stabilizace hospodářství v prosinci Mimoto značně vzrostly investice jako výsledek činností v oblasti rekonstrukce a odstraňování následků zemětřesení v roce V roce 2000 se podstatně snížila inflace, i když zůstala na vyšší úrovni, než byl původní cíl. Ke konci roku 2000 začaly být zřejmé slabiny programu stabilizace. Nedostatečná pozornost věnovaná restrukturalizaci bankovního sektoru a ostatním strukturálním reformám vedly k finanční krizi v listopadu 2000 a v únoru Turecké orgány musely opustit režim drobného kolísání směnných kurzů, což bylo základem programu stabilizace. Doposud však vláda nepředstavila podrobnosti nového ekonomického programu, což způsobuje, že výhled do budoucna je velmi nejistý. V současné době očekáváme orientaci na výstup v roce 2001, vyšší inflaci a úrokové sazby. Náklady na očištění bankovního sektoru povedou ke značnému omezení veřejných financí. Ale devalvace a slabá domácí poptávka by mohly přispět ke zlepšování současného platebního deficitu. I když makroekonomická stabilizace jasně postupuje ve většině kandidátských zemí, není důvod ke spokojenosti. Zkušenosti ukazují, že jak liberalizace pohybu kapitálu a integrace do mezinárodních trhů pokračuje, současně se zvyšují rizika a náklady způsobené politickými chybami. Toto je doprovázeno slabě vyvinutými finančními sektory. Proto na žádost Rady Ecofin připraví Komise do listopadu první Hodnocení makroekonomické a finanční stability, kde budou definovány potenciální slabiny a zranitelná místa. Tento dokument je rovněž dostupný na této internetové adrese: 6

7 Statistická příloha: Ekonomické prognózy z jara 2001 Tabulka A-1: Hrubý domácí produkt ve stálých cenách relativní váha 1999 roční procentní změny Bulharsko 2,2 2,4 5,4 5,2 4,9 Česká republika 8,7-0,8 3,1 3,5 4,0 Estonsko 0,9-1,1 6,6 5,9 5,7 Maďarsko 9,5 4,5 5,3 4,6 5,0 Litva 1,2 1,1 5,7 5,5 5,5 Lotyšsko 1,9-4,2 2,9 3,5 4,0 Polsko 28,3 4,1 4,2 4,3 4,6 Rumunsko 6,0-3,2 1,6 1,8 2,3 Slovensko 3,5 1,9 2,2 3,0 3,8 Slovinsko 3,4 4,9 4,5 4,3 4,3 Země s přechodnou 65,5 2,2 4,0 4,0 4,3 Kypr 1,6 4,5 4,8 3,4 4,7 Malta 0,6 4,0 4,1 4,3 4,0 Turecko 32,3-5,0 5,8-2,0 3,3 Kandidátské země 100,0-0,2 4,6 1,8 4,0 Poznámka: agregováno za všechny země s vahami HDP v tržních směnných kurzech Tabulka A-2: Tvorba hrubého fixního kapitálu ve stálých cenách % HDP v roční procentní změny roce 1999 Bulharsko 15,7 43,2 10,0 13,0 16,0 Česká republika 28,9-4,4 11,2 9,2 8,2 Estonsko 25,1-15,2 2,0 8,0 10,0 Maďarsko 22,2 7,0 6,5 6,3 6,5 Litva 24,5-6,3 5,5 7,0 9,0 Lotyšsko 22,5-5,6 0,4 2,5 4,5 Polsko 26,7 6,9 3,1 5,1 6,1 Rumunsko 18,5-10,8 0,8 3,0 2,5 Slovensko 30,8-18,8-0,7 4,5 5,9 Slovinsko 28,9 16,1 3,8 5,0 6,5 Země s přechodnou 25,4 1,5 4,5 5,9 6,6 Kypr 17,5-2,1 1,7 3,0 4.0 Malta 22,8 0,8 13,7 5,6 3,5 Turecko 21,6-16,0 16,4-6,0 3,0 Kandidátské země 24,0-4,3 8,0 1,7 5,4 Poznámka: agregováno za všechny země s vahami HDP v tržních směnných kurzech 7

8 Tabulka A-3a - Země s přechodnou HDP ve stálých cenách, podle výdajů % HDP v roce 1999 roční změna v procentech Soukromá spotřeba 61,9 2,0 1,9 3,1 3,6 Veřejná spotřeba 16,0 2,1 0,6 1,6 1,8 Tvorba hrubého fixního 25,6 1,5 4,5 5,9 6,6 kapitálu Domácí poptávka 105,1 1,9 2,5 3,6 4,1 Vývoz zboží a služeb 41,3 2,7 17,8 12,6 12,4 Dovoz zboží a služeb 46,4 2,4 13,2 11,1 11,3 Hrubý domácí produkt 100,0 2,2 4,0 4,0 4,3 přínos růstu HDP Domácí poptávka 1,9 2,5 3,7 4,2 kromě zásob Zásoby 0,0 0,1 0,0 0,0 Čisté vývozy 0,2 1,3 0,3 0,1 Poznámka: agregováno za všechny země s vahami HDP v tržních směnných kurzech Tabulka A-3b - Kandidátské země HDP ve stálých cenách, podle výdajů % HDP v roce 1999 roční změna v procentech Soukromá spotřeba 64,0 0,2 3,8 0,9 3,0 Veřejná spotřeba 13,8 3,0 1,9 0,1 1,6 Tvorba hrubého fixního 24,9-4,3 8,0 1,7 5,4 kapitálu Domácí poptávka 104,6-0,1 4,6 1,0 3,4 Vývoz zboží a služeb 35,6 0,6 16,1 11,8 11,6 Dovoz zboží a služeb 40,1 1,0 14,5 9,1 9,9 Hrubý domácí produkt 100,0-0,2 4,6 1,8 4,0 přínos růstu HDP Domácí poptávka - 0,9 4,8 0,9 3,5 kromě cenných papírů Cenné papíry 0,8 0,1 0,0 0,0 Čisté vývozy - 0,1-0,3 0,8 0,5 Poznámka: agregováno za všechny země s vahami HDP v tržních směnných kurzech 8

9 Tabulka A-4: Zaměstnanost roční procentní změny Bulharsko - 3,8-3,5-1,0 0,0 Česká republika - 3,7-0,6-0,4 0,0 Estonsko - 4,1-0,3-0,1 0,0 Maďarsko 3,1 1,0 1,0 1,0 Litva - 0,5 0,0 1,0 1,0 Lotyšsko - 0,5-3,3-0,7 0,2 Polsko - 2,2-0,3-0,6 0,1 Rumunsko - 0,6-0,8-0,8-0,3 Slovensko - 1,6-1,4 0,2 0,4 Slovinsko - 1,7 0,9 0,8 0,8 Země s přechodnou - 1,5-0,7-0,4 0,1 Kypr 1,0 1,0 1,0 1,0 Malta 0,7 1,8 0,1 0,3 Turecko - 0,9 1,4-0,7 0,5 Kandidátské země - 1,3 0,0-0,5 0,2 Tabulka A-5: Nezaměstnanost % pracovních sil Bulharsko 17,0 17,8 17,5 16,3 Česká republika 9,5 8,8 8,5 8,3 Estonsko 12,3 13,7 13,7 13,6 Maďarsko 7,0 6,4 6,2 6,0 Litva 13,5 13,2 11,7 10,6 Lotyšsko 8,3 11,4 12,1 12,0 Polsko 15,3 16,0 16,5 16,5 Rumunsko 6,8 7,2 7,7 7,8 Slovensko 17,1 18,6 18,4 18,3 Slovinsko 7,6 7,2 7,0 6,9 Země s přechodnou 11,7 12,1 12,4 12,2 Kypr 3,8 3,4 3,4 3,3 Malta 5,3 4,8 4,9 5,0 Turecko 9,0 8,8 10,0 10,2 Kandidátské země 10,8 11,0 11,5 11,5 9

10 Tabulka A-6: Inflace, průměrný index spotřebitelských cen roční procento změn Bulharsko 0,3 10,1 8,5 6,0 Česká republika 2,1 3,9 4,3 4,4 Estonsko 3,3 4,1 4,7 3,5 Maďarsko 10,0 9,8 9,0 6,8 Litva 2,3 2,6 1,8 3,2 Lotyšsko 0,8 1,0 1,5 2,5 Polsko 7,3 10,1 6,8 5,5 Rumunsko 45,8 49,0 36,7 23,7 Slovensko 10,7 12,0 7,5 5,3 Slovinsko 6,2 8,9 8,0 5,0 Země s přechodnou 11,5 12,9 9,9 7,2 Kypr 1,5 4,3 4,5 2,2 Malta 1,9 2,6 2,2 2,3 Turecko 64,9 54,9 58,0 29,0 Kandidátské země 30,7 27,6 29,0 15,3 Poznámka: agregováno po jednotlivých zemích, váženo soukromou spotřebou přepočtenou na tržní směnné kurzy Tabulka A-7: Státní dluh % HDP Bulharsko - 1,0-1,0-0,6-0,1 Česká republika - 1,8-4,9-9,4-9,0 Estonsko - 4,7-0,7 0,1 0,0 Maďarsko - 3,7-3,5-3,3-3,2 Litva - 4,0-2,8-1,9-1,1 Lotyšsko - 5,7-3,2-1,8-1,4 Polsko - 3,2-3,2-3,1-3,1 Rumunsko - 3,8-3,7-4,0-4,0 Slovensko - 3,4-5,1-5,4-5,0 Slovinsko - 0,7-1,7-1,1-1,0 Země s přechodnou - 3,1-3,4-3,9-3,8 Kypr - 4,1-3,6-3,2-2,4 Malta - 8,5-6,5-5,6-4,6 Turecko - 12,3-4,3-9,6-8,8 Kandidátské země - 6,3-3,7-5,9-5,4 Poznámky: - agregováno přes jednotlivé země, váženo pomocí HDP přepočteného na tržní směnné kurzy- státní dluhy nejsou srovnatelné v jednotlivých zemích- byly provedeny pokusy užít definici, pokud možno co nejpřesněji, pro všeobecné státní půjčky 10

11 Tabulka A-8: Obchodní bilance % HDP Bulharsko - 8,4-8,8-8,8-9,4 Česká republika - 5,4-7,2-8,3-7,5 Estonsko - 17,2-13,3-12,4-11,4 Maďarsko - 2,1-2,8-3,9-3,7 Litva - 15,3-15,6-16,1-16,7 Lotyšsko - 13,2-10,4-9,0-8,2 Polsko - 7,7-7,2-6,7-6,3 Rumunsko - 3,2-3,9-4,2-4,9 Slovensko - 5,6-4,8-4,4-4,1 Slovinsko - 6,4-6,0-5,4-5,2 Země s přechodnou - 6,5-6,5-6,5-6,2 Kypr - 26,2-29,5-28,2-28,3 Malta - 15,9-16,2-16,3-16,0 Turecko - 5,7-6,7-6,2-5,7 Kandidátské země - 6,5-7,0-6,8-6,4 Poznámka: agregováno po jednotlivých zemích, váženo soukromou spotřebou přepočtenou na tržní směnné kurzy Tabulka A-9: Platební bilance běžného roku % HDP Bulharsko - 5,3-5,4-3,9-4,2 Česká republika - 3,4-4,3-4,6-4,2 Estonsko - 5,8-5,2-4,3-3,1 Maďarsko - 3,6-3,8-4,2-4,0 Litva - 9,6-7,6-7,6-7,6 Lotyšsko - 11,6-7,0-5,0-4,0 Polsko - 7,4-6,2-5,9-5,5 Rumunsko - 3,8-3,2-3,6-4,1 Slovensko - 5,5-3,7-4,4-4,2 Slovinsko - 4,0-3,4-3,0-2,8 Země s přechodnou - 5,8-5,1-5,0-4,7 Kypr - 2,6-4,0-3,1-2,9 Malta - 4,4-6,7-6,6-5,9 Turecko - 0,7-3,3-2,7-2,1 Kandidátské země - 4,0-4,5-4,1-3,8 Poznámka: agregováno po jednotlivých zemích, váženo soukromou spotřebou přepočtenou na tržní směnné kurzy Zdroj: europa.eu.int/rapid/start/lastdocs/guesten.htm; IP/01/595, Překlad: Petr Zitko Korektura: ODIS 11

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013

Tisková zpráva. Zjištění průzkumu spotřebitelského klimatu GfK v Evropě za druhé čtvrtletí roku 2013 Tisková zpráva 22. července 2013, 0:00 Spíše zamračeno... 22. července 2013 Rolf Bürkl T +49 (0) 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Podniková komunikace T +49 (0) 911 395 2745 F +49 (0)

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Uvolnění sankcí spojených s nukleárním programem povede k rychlému oživení íránské ekonomiky. Vyplývá to z lednové analýzy skupiny Credendo Group, která

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky)

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Evropská hospodářská a měnová

Evropská hospodářská a měnová Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1

Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 Makroekonomické projekce pro eurozónu z března 2016 sestavené pracovníky ECB 1 1 Výhled eurozóny: přehled a hlavní rysy Očekává se, že hospodářské oživení v eurozóně bude pokračovat, byť s menší dynamikou,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii

Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii Makroekonomické rozdíly mezi členy EU překážka na cestě k fiskální unii PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace fiskální

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.216 COM(216) 374 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 216 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(216)

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 04 Ekonomické listy 2010 03 20 29 45 Pozvolné oživení české ekonomiky Plně neparametrický odhad volatility a driftu

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Tisková zpráva. Pozitivní obrat se blíží. Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013

Tisková zpráva. Pozitivní obrat se blíží. Výsledky studie GfK zjišťující spotřebitelské klima v Evropě ve čtvrtém čtvrtletí 2013 Tisková zpráva Pozitivní obrat se blíží 24. února 2014 Rolf Bürkl T +49 911 395-3056 konsumklima@gfk.com Ursula Fleischmann Corporate Communications T +49 911 395-2745 ursula.fleischmann@gfk.com Výsledky

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 09 vydání 09 / ročník 2005 / 4.11.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Makroekonomický vývoj

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2015 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2015 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2015 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 1. VÝHLED PRO EUROZÓNU: PŘEHLED A HLAVNÍ RYSY Očekává se, že hospodářské oživení v eurozóně bude pokračovat. Reálný

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví. Obsah Úvod... 6 1 Struktura světového pojistného trhu... 7 2 Vývoj na světových trzích v posledním desetiletí... 11 2.1 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V LETECH 1998-2007... 12 2.2 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V ROCE 2007, POROVNÁNÍ

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2013 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 Podle projekcí by měl počínaje čtvrtým čtvrtletím tohoto roku růst reálného HDP do určité míry posílit a ke konci

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta)

Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Č. 02/2010 26. ledna 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009: 1 Stabilita i během složitého období Koncernové pojistné stabilní s výškou 8,2 miliard EUR (plus 1,2 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním)

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Světová ekonomika. Postavení České republiky v Evropské unii

Světová ekonomika. Postavení České republiky v Evropské unii Světová ekonomika Postavení České republiky v Evropské unii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v červnu:

Makrodata v ČR zveřejněná v červnu: Makrodata v ČR zveřejněná v červnu: HDP na obyvatele přepočteno na paritu kupní síly je pod průměrem Evropské unie. Ze 27 členských zemí EU se drží Česko na 17. místě Průmyslová produkce zaznamenala nárůst

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích

Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Česká ekonomika: 10 let v EU, 1 rok po devizových intervencích Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Ústí nad Labem, 4. listopadu 2014 Obsah prezentace Česká ekonomika po vstupu do EU Reálná

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU

ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU ANALÝZY STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY S EUROZÓNOU 2014 1 Autoři: Tomáš Adam D1 Robert Ambriško Box 4 Oxana Babecká Kucharčuková 1.1.3, 1.1.5 Jan Babecký 1.2.5 Soňa Benecká 1.1.4, 1.1.6,

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více