A Daimler company. FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Daimler company. FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky."

Transkript

1 A Daimler company FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky.

2 FleetBoard Vám pomůže optimálně řídit Váš vozový park! Vhodné pro dálkovou, distribuční a stavební dopravu. S pomocí služeb FleetBoard jsou vozové parky řízeny hospodárně. Systémy určené ke zjišťování klíčových provozních hodnot, jako je osvědčená Analýza výkonu FleetBoard, dlouhodobě slouží managementu a řidičům jako pomocný nástroj při snaze dosáhnout předvídavého způsobu jízdy s nižším opotřebením a nižší spotřebou. Intervaly údržby až po km a kratší doba prostojů navíc zvyšují ekonomickou efektivnost. Díky jedinečné kombinaci sledování pozic vozidel, komunikace s řidičem, zobrazení zbývající doby řízení, úspory nákladů na spotřebu paliva až o 15 % a začleněním těchto dat do Vašeho informačního systému se stává FleetBoard nepostradatelným systémem pro řízení vozových parků. Pomocí FleetBoard ovlivníte 80 % nákladů Kdo chce dnes i v budoucnu jezdit úsporně, musí v souvislosti s náklady přesně plánovat. Pokud vezmeme v úvahu celkovou životnost vozidla, patří především spotřeba paliva, personální náklady a náklady na údržbu k největším položkám, které ovlivňují ekonomickou efektivnost vašeho vozového parku. S využitím systému FleetBoard budete jezdit výhodněji a s vyšším ziskem již od prvního dne. Snižte nyní: Náklady na spotřebu paliva a emise CO 2 Náklady na administrativní činnost Náklady na údržbu a opotřebení Prostoje Administrativa personálu a výdajů * 34.5 % Pohonné hmoty * 25.1 % Administrativa* 13.5 % Opravy a údržba * 4.8 % Pneumatiky* Návěs 1 Pojištění 2.2 % 2.6 % vozidel / daně* 2.3 % 1 Náklady na odpisy (odpis opotřebovaného materiálu) popř. financování Mýtné 6.9 % Vozidlo % Zdroj: Comite National Routier Satelit GPS Lokalizace GPS Přenos dat GPRS Přenos dat prostřednictvím internetu Vozidlo FleetBoard Service Center Vyhodnocení u zákazníka Napevno instalovaný palubní počítač s modemem a GPS přijímačem je propojen přes datové rozhraní s elektronikou vozidla a prostřednictvím GSM/GPRS přenáší data týkající se vozidel, řidičů a zakázek na server FleetBoard. Zde jsou všechny důležité informace o vozovém parku zabezpečeny a po zadání bezpečnostního hesla poskytovány prostřednictvím Internetu.

3 Dosáhněte svých cílů s pomocí FleetBoard. Možnost snížení spotřeby paliva a emisí CO 2 o 5 % až 15 % Vyškolení a motivovaní řidiči Méně nehod díky zvýšené bezpečnosti při jízdě Častější dostupnost vozidla Méně zajížděk a jízd s prázdným vozidlem Efektivnější a méně nákladná komunikace Minimalizace nákladů na administrativní činnost Větší spokojenost zákazníků, např. z důvodu včasného hlášení o zpoždění Naše know-how pro váš úspěch: Flexibilní integrace do stávající datové sítě Vaší společnosti prostřednictvím standardizovaného rozhraní Snadný přístup k datům z celého světa přes internet na vašem PC, iphone či ipadu Paušální sazba za služby včetně nákladů na komunikaci GPRS Certifikované koncové zařízení s ověřenou kvalitou služeb v provozu Aktualizace prostřednictvím dálkové údržby Zabezpečení dat na úrovni bankovních standardů Bezpečná investice do 100% dceřiné společnosti Daimler

4 Jednotlivé služby FleetBoard Management vozidla Snižte své náklady na palivo o 5 % - 15 %. Analýza výkonu: Nižší spotřeba paliva již od zahájení jízdy. Analýza výkonu FleetBoard eviduje a zpracovává technická data z každého užitkového vozu*. Na základě těchto dat je způsob jízdy řidičů hodnocen známkou. Individuální rady sdělované při školení řidičů přispívají ke zlepšení stylu jízdy. Trvale tak lze snížit náklady vozového parku. Naši zákazníci uvádí, že lze reálně docílit úspory paliva o 5 až 15 procent! Analýza výkonu poskytuje mimo jiné následující informace: Známka za styl jízdy od 1 do 10 Rychlost Používání brzd Použití správných otáček motoru Doby stání se zapnutým motorem Obtížnost přeprav při průměrném sklonu a průměrné hmotnosti vozidla Měřič Kickdown (nové konstrukční řady Mercedes-Benz) Podíl EcoRoll (nové konstrukční řady Mercedes-Benz) * s vyhovující elektronikou vozidla (např. standardní rozhraní FMS) ** pouze v kombinaci se službou Analýza výkonu Reporty: Měsíční reporty přehledně přímo na Váš pracovní stůl.** Reporty FleetBoard poskytují společnostem a manažerům vozových parků jednoduchý přehled a vyhodnocení dat ze systému FleetBoard. Data jsou k dispozici online. Reporty poskytují mimo jiné následující informace: Celkový přehled o nejdůležitějších údajích a o vývoji vozového parku v posledních třech měsících. Doporučení vedoucí ke zlepšení stylu jízdy. Exekutivní zpráva: měsíční zpráva pro Váš vozový park Profitují také smíšené vozové parky. FleetBoard nabízí objektivní, srovnatelná data ze všech vozidel* Vašeho vozového parku. Získáte tak přehled o ujeté vzdálenosti, hmotnosti vozidla včetně nákladu, spotřebě a profilu činnosti řidičů včetně celkového hodnocení způsobu jízdy. To vše podle potřeby ve vztahu k řidičům nebo ve vztahu k vozidlům. Takto můžete určit příčinu vysoké spotřeby paliva a využít tyto znalosti k individuálnímu proškolení řidičů. Jelikož jsou při hodnocení zohledněny pouze faktory, které může řidič ovlivnit, představuje FleetBoard optimální základ pro spravedlivý systém odměňování. Spravedlivý je také proto, že díky kartě řidiče FleetBoard nebo kartě pro digitální tachograf jsou data spolehlivě přidělena pouze k danému řidiči, kterému karta náleží.

5 Od teď spořte metr po metru. Objektivní vyhodnocení způsobu jízdy poskytne možnost individuálního školení Možnost porovnání způsobu jízdy s ostatními značkami v kombinovaných vozových parcích Jednoduchá interpretace díky grafickému znázornění důležitých kritérií Snížení spotřeby paliva a opotřebení vozidla Méně škod vzniklých při nehodě díky předvídavému stylu jízdy Hodnocení stylu jízdy FleetBoard jako základ pro systém odměňování Motivovaní řidiči Odpovídá způsob řazení ekonomicky efektivní jízdě? Ještě větší úspora při jízdě: FleetBoard v novém Actrosu, Arocsu a Antosu FleetBoard Eco-Support Přímá podpora řidiče Virtuální školitel v kabině řidiče (na přístrojové desce v novém Actrosu, Arocsu či Antosu) Přináší aktuální hodnocení způsobu jízdy Bezprostřední srovnání s dlouhodobými výsledky jízdního stylu Zlepšení způsobu jízdy v návaznosti na aktuální situaci Je motorové brždění používáno efektivně? Nyní nově: Rozšířená analýza výkonu pro nový Actros, Arocs a Antos Ještě více hodnot pro interpretaci stylu jízdy, např.: Asistent dodržování vzdáleností EcoRoll Kick-Down Je rychlostní profil úměrný provozu?

6 Jednotlivé služby FleetBoard Management vozidla Kompletní dokumentace Vašich cest. Mapping a FleetBoard Track&Trace: Přehled o vozidlech v jakoukoli dobu. Prostřednictvím služby Mapping je kdykoli možné zobrazit různé informace o vozidle na digitální mapě. Průběh trasy popř. ujetá vzdálenost je přesně sledována (díky GPS stopě). Mapping a Track &Trace poskytují mimo jiné následující informace: Sbírání informací o pozici v 30sekundových intervalech, posílání těchto informací každých 10 minut (volitelná služba) Sídlo servisního partnera FleetBoard POI (Point of Interests) zákazníka (lze vygenerovat vlastní body zájmů) Mapa přizpůsobená pro užitková vozidla Integrovaný plánovač trasy Monitorování oblasti s ohlášením příjezdu a výjezdu Pozice vozidla a průběh trasy lze u každého vozidla zobrazit na digitální mapě světa.

7 Všechna vozidla jedním kliknutím. Přehled všech vozidel na digitální mapě Žádné zajížďky díky uložení adresy místa naložení a dodání zboží Kontrola na základě monitorování oblasti Vysoká kvalita servisních služeb díky transparentnosti Transparentnost díky výpočtu trasy v rámci celé Evropy včetně upozornění na trasy podléhající povinnosti platby mýtného (jen v Německu) Záznam jízd FleetBoard: Vaše elektronická kniha jízd. Pomocí elektronického záznamu jízd můžete sledovat dobu jízdy a stání vozidel a přepínání stavů na tachografu. Záznam jízd poskytuje mimo jiné následující informace: Pozice Doba jízdy Délka přestávek Jméno řidiče Stav hladiny paliva v nádrži Počet ujetých kilometrů Hmotnost Zobrazení pozic, doby jízdy a přestávek (se spotřebou) i data tachografu v záznamech o jízdě.

8 Jednotlivé služby FleetBoard v Managementu vozidel Vaše nákladní vozy jsou tam, kde vyděláváte peníze: na cestě. Služby Servis a Uptime zaměřené na bezporuchový provoz: Optimální intervaly údržby, rychlý zásah v nouzových případech. Jak moc je opotřebované brzdové obložení? Kolik kilometrů může ještě vozidlo ujet do dalšího termínu plánované údržby? Tyto a další informace o opotřebitelných dílech a provozních kapalinách Vašich vozidel získáte jedním kliknutím v sekci služeb FleetBoard Servis a Uptime. To umožňuje realizaci preventivní údržby vozidel a co nejlepší plánování intervalů údržby za účelem častější dostupnosti vozidla. Služba Servis poskytuje mimo jiné následující informace: Technický stav vozidla Plánovaná údržba pro účely určení místa provedení údržby Čas údržby v závislosti na zatížení Informace o opotřebitelných dílech a o provozních kapalinách Služba Uptime poskytuje následující informace: Seznam a verze řídících jednotek vozidel Aktivní a uložené chybové kódy pro telematickou diagnostiku Mercedes-Benz Prognóza údržby/podrobný přehled: Propojené plánování odstavení vozu na servise Kontrola technického stavu vozidel Management údržby nákladních vozidel a telematická diagnostika nákladních vozidel. Prostřednictvím FleetBoard můžete využít také management nákladních vozidel Mercedes-Benz, který vám usnadní administrativní práci a přispěje ke snížení nákladů a zkrácení prostojů. Pokud budete mít zájem, lze zajistit pravidelné předávání údajů o údržbě z vozidla vašemu servisnímu partnerovi Mercedes-Benz prostřednictvím FleetBoard TiiRec. Management údržby nákladních vozidel Vy řídíte, my se staráme! Aktivní management údržby prostřednictvím servisního střediska Mercedes-Benz Poradce v oblasti servisních služeb plánuje a iniciuje termín jejich realizace Minimalizace nákladů na údržbu a prostojů Telematická diagnostika nákladních vozidel optimální dostupnost vozidla Rychlá telematická diagnostika nákladních vozidel v případě nehody Přenos dat vyhodnocených diagnostikou prostřednictvím výpočetního centra FleetBoard přímo na servis Technik, který je k dispozici 24 hodin denně, obdrží ještě před odjezdem pomocné informace o závadě pro účely zajištění potřebných dílů Minimalizace prostojů

9 Expertiza vozidla a managementu vozového parku. 100% dceřiná společnost Daimler nabízí investiční jistotu K dispozici ve více než 50 zemích Možnost individuálního sestavení služeb Telematické služby pro řidiče, vozidla a nakládání zboží K dispozici pro všechny značky nákladních vozidel Dostupné pro nákladní vozidla, dodávky i autobusy Hardware přímo z výroby pro nákladní vozy Mercedes-Benz, případné dovybavení pro vozidla všech značek Široká nabídka školení a služeb po realizovaném prodeji Pomocí FleetBoard aplikací na iphone a ipadu můžete řídit Váš vozový park odkudkoliv. Pomocí FleetBoard aplikací na iphone a ipadu máte po ruce všechny důležité informace o vozovém parku, i když jste na cestách. Prostřednictvím Vašeho Rozsáhlá nabídka služeb pro splnění všech požadavků. Management vozidel 1 Lepší způsob jízdy snižuje spotřebu paliva a emise CO 2 opotřebení škody vzniklé při nehodě Častější dostupnost vozidla a delší doba provozu díky optimálnímu plánování údržby telematické diagnostice rychlé pomoci v případě poruchy Management přepravy 1 + 2/3 Profesionální realizace zakázky s pomocí flexibilního systému pro individuální přizpůsobení požadavkům přepravních společností Větší jistota, pohodlí a profesionální podpora pracovní činnosti Vašich řidičů díky zobrazení pracovního plánu na zařízení DispoPilot Standardizované rozhraní WebService pro možnost integrace FleetBoardu do Vašeho spedičního softwaru Management času 1 Optimální využití času řízení a odpočinku Nízké procesní náklady při administrativě karet řidičů a stahování velkokapacitní paměti Dokonalý přehled o nákladech díky evidenci pracovních činností pomocí možného připojení k Vašemu systému pro zpracování mezd a výdajů. Potřebný hardware: iphone nebo ipad máte přístup k datům FleetBoard online. Budete tak mít přehled o všech pozicích vozidel a zbývající době řízení a můžete si informace vyměňovat s řidičem. Řidiče, který má ještě dostatek času k dosažení cíle, tak můžete lokalizovat v blízkosti místa, kde má být narychlo vyřízena objednávka nebo můžete získat rychlou odpověď na dotaz, zda trasa probíhá podle plánu. Lze rychle reagovat v případě urgentně zadané zakázky na přepravu zboží nebo v případě zpoždění z důvodu dopravní zácpy. FleetBoard TiiRec 1 DispoPilot.guide 2 DispoPilot.mobile 3

10 Profitujte ze služeb FleetBoard ve všech oborech! Dnes propojíte vozový park, zítra budete jezdit úsporněji. FleetBoard balíček služeb 24 hodin denně a bez starostí: Individuální poradenské služby Dodání Zaškolení Po realizovaném prodeji Infolinka a podpora zákazníků Individuální analýza a poradenství Speciální nabídka softwaru a hardwaru pro konkrétní obor a společnost Objednání hardware FleetBoard a uzavření smlouvy o poskytování služeb Hardware FleetBoard je instalován přímo ve výrobním závodě nebo je dodáván jako doplňkové vybavení Dodatečné vybavení v servisní síti Mercedes-Benz Školení obsluhy systému po instalaci hardware Nabídka seminářů pro disponenty, vedoucí pracovníky vozových parků a managery Školení pro řidiče Servisní síť Mercedes-Benz pro dodatečné objednávky, výměnu nebo instalaci Profesionální a rozsáhlý servis 130 certifikovaných partnerů Premium FleetBoard s odbornými znalostmi Rychlá pomoc v případě dotazů a technických připomínek Multimediální podpora zákazníků Spolupráce s infolinkou Mercedes- Benz pro zajištění prvního stupně podpory zákazníkům Zaručena je maximální disponibilita Případné propojení s vlastním softwarem přes rozhraní WebServices Interní experti FleetBoard pro zajištění druhého a třetího stupně podpory zákazníkům

11 Náš slib: FleetBoard se vyplatí i ve Vašem vozovém parku. Zákazníci ze všech oborů věří systému FleetBoard a jsou nadšeni. Výrazná úspora v dálkové dopravě Náš zákazník Rudolph Logistik Gruppe, mezinárodní logistická společnost s 20 pobočkami v Evropě, je nadšen. Prostoje potřebné na opravy a údržbu můžeme minimalizovat díky optimální koordinaci termínů, navíc vycházím z toho, že prostřednictvím systému FleetBoard jsou naše náklady na pohonné hmoty o 6-7 % nižší. Při předpokládaných ujetých km za rok a průměrné ceně paliva 1,41 EUR činí úspora cca EUR na vozidlo za rok! Potenciální využití v distribuční dopravě Náš zákazník Sieber Transport AG, poskytovatel komplexních, propojených logistických řešení v oblasti švýcarské logistiky a přepravy, se profesionalizuje prostřed ni ctvím FleetBoard. Pomocí datového rozhraní jsme FleetBoard napojili na náš systém ERP a zasíláme kompletní zakázku včetně všech podrobných informací přímo a rychle našim řidičům do zařízení DispoPilot. Optimální řešení pro oblast stavební dopravy Náš zákazník Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke, profesionál v oblasti dopravy sypkých materiálů pro stavební průmysl a téměř komplexní logistiku v místě stavby říká: FleetBoard se dokonale hodí do našeho obchodního systému, neboť zohledňuje způsob využití.

12 A Daimler company FleetBoard Bezpečná investice do budoucnosti. Daimler FleetBoard GmbH je po celé Evropě vedoucí společností na trhu v oblasti telematiky užitkových vozů a za svůj růst a inovace byla vyznamenána renomovaným oceněním Frost & Sullivan Award. Koncová zařízení a služby jsou utvářeny podle vedoucích pracovníků vozových parků, disponentů a řidičů nákladních vozů, autobusů a transportérů všech oblastí a značek. FleetBoard je již několik let etablován jako systém řízení vozových parků za účelem docílení větší hospodárnosti a inteligentních logistických procesů. Snadno ovladatelná technika podporuje řidiče při jejich každodenní obchodní činnosti. 100% dceřiná společnost Daimler se sídlem ve Stuttgartu je podnik kontrolovaný a certifikovaný společností DEKRA dle DIN EN ISO 9001:2008. Jako jeden z prvních poskytovatelů přinesl FleetBoard na trh telematické služby jako standardní vybavení nákladních vozů v novém Mercedes-Benz Actros. Máte ještě nějaké dotazy? Pracovníci podpory hovořící několika jazyky vám od pondělí do soboty poskytnou aktuální odpovědi v případě dotazů týkajících se servisních služeb na telefonním čísle nebo na ové adrese Další informace týkající se nabídky produktů od společnosti Daimler FleetBoard jsou k dispozici na adrese Daimler FleetBoard GmbH, Stuttgart 27/0313 Printed in Federal Republic of Germany/Imprimé en Allemagne

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

Podnik společnosti Daimler AG. Menší spotřeba větší flexibilita pro váš vozový park dodávkových vozidel!

Podnik společnosti Daimler AG. Menší spotřeba větší flexibilita pro váš vozový park dodávkových vozidel! Podnik společnosti Daimler AG Menší spotřeba větší flexibilita pro váš vozový park dodávkových vozidel! Plus pro chladné matematické talenty. Systém FleetBoard znamená velkou podporu pro váš management

Více

Individuální řízení logistických procesů větší efektivnost pro Vaše využití!

Individuální řízení logistických procesů větší efektivnost pro Vaše využití! A Daimler company Management Přepravy FleetBoard Individuální řízení logistických procesů větší efektivnost pro Vaše využití! 1 Management Přepravy FleetBoard Inteligentní průběh přepravních procesů Služby

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

Jedna karta na všechno.

Jedna karta na všechno. Jedna karta na všechno. Zabezpečení na cestách od společnosti UTA po celé Evropě. VAŠE VÝHODY Vaše výhody - pro všestranně lepší služby Se společností UTA máte vždy toho správného partnera pro mýtné, tankovací

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8

Transparentní stav dodavatelského řetězce 3. Jak funguje telematický systém 4. Přehled funkcí 5. Funkce a využití 6. Hardware 8 Kögel Telematics Transparentní stav dodavatelského řetězce 3 Jak funguje telematický systém 4 Přehled funkcí 5 Funkce a využití 6 Hardware 8 Balíčky telematických systémů / vozidla 9 Webový portál 10 Přímé

Více

Často kladené otázky (Frequently Asked Questions = FAQ) - FleetBoard Cockpit

Často kladené otázky (Frequently Asked Questions = FAQ) - FleetBoard Cockpit Často kladené otázky (Frequently Asked Questions = FAQ) - FleetBoard Cockpit FleetBoard Cockpit - všeobecné informace... 2 Co je nový FleetBoard Cockpit?... 2 Kde lze FleetBoard Cockpit stáhnout?... 2

Více

MAN TeleMatics Vaše cesta k efektivnímu vozovému parku

MAN TeleMatics Vaše cesta k efektivnímu vozovému parku Downloading % 99 SYSTEM Downloading % 71 % 25 Downloading % 25 % 16 % 88 START % 29 % 06 Downloading % 34 Downloading % 23 % 16 % 48 % 65 Downloading % 75 Downloading % 23 MAN TeleMatics Vaše cesta k efektivnímu

Více

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS

6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS 6. EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VMS FMS umožňuje sledování celého řetězce od objednávky, dále sledování zásilky až po její doručení. Díky přesným a rychlým informacím lze účinně sledovat a řídit silniční vozidlový

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika

Školení řidiču Scania. Ceská ˇ republika Školení řidiču Scania Ceská ˇ republika Kateřina Hanzlíková, jednatelka společnosti EUROFRIGO Trucking, s.r.o. Systém Ecolution jsme si poprvé vyzkoušeli při testování nových tahačů EURO 6. Na základě

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

ukázka výstupů ze systému

ukázka výstupů ze systému ukázka výstupů ze systému Commander Control Car Začněte s Commander Systems, s.r.o. Česká republika Slovenská republika România Российская Федерация. Řešení pro On-line monitoring vozidel. Obsah: Úvod....

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás

Náš zákazník Jaguar Land Rover. Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Náš zákazník Jaguar Land Rover Vše v jednom-speciální na míru šité služby pro Vás Outsourcing reklamy. Pro obchodní a marketingová oddělení je v dnešní době stále více důležité udržet náklady na minimu.

Více

ISM Online. Informační systém pro správu flotily

ISM Online. Informační systém pro správu flotily ISM Online Informační systém pro správu flotily ISM Online spojuje obchodní a technická data vozíku. ISM Online je webová aplikace s intuitivním ovládáním, která nabízí celou řadu možností reportingu.

Více

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1

MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 O nás 1980 založena MATERNA. 1.400 zaměstnanců v 11 národních a 11 mezinárodních pobočkách v Evropě. 158 milionů Euro obrat v roce 2013. MATERNA působí úspěšně v oboru

Více

Efektivní řízení vozového parku

Efektivní řízení vozového parku Efektivní řízení vozového parku Jak snížit investiční a provozní náklady vozového parku? Václav Štefl Fleet manager Tel. 775 85 85 85 vaclav.stefl@domansky.cz Historie společnosti Založena 21.2.1995 Od

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla.

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. ...s kartou MercedesServiceCard se dostanete dále! Lahůdky z Francie, solární panely z Německa,

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

Mercedes-Benz CharterWay: Řešení mobility bez hranic

Mercedes-Benz CharterWay: Řešení mobility bez hranic Mercedes-Benz CharterWay: Řešení mobility bez hranic Na cestách vždy v čele se službani šitými na míru: Mercedes-Benz CharterWay International. Prodejní společnosti Mercedes-Benz CharterWay jsou zastoupeny

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

TISKNĚTE PROFESIONÁLNĚ PŘÍMO VE VAŠÍ KANCELÁŘI ARCHIVUJTE DIGITÁLNĚ A MONITORUJTE TISK ZBAVTE SE STAROSTÍ SE SERVISEM

TISKNĚTE PROFESIONÁLNĚ PŘÍMO VE VAŠÍ KANCELÁŘI ARCHIVUJTE DIGITÁLNĚ A MONITORUJTE TISK ZBAVTE SE STAROSTÍ SE SERVISEM TISKNĚTE PROFESIONÁLNĚ PŘÍMO VE VAŠÍ KANCELÁŘI ARCHIVUJTE DIGITÁLNĚ A MONITORUJTE TISK ZBAVTE SE STAROSTÍ SE SERVISEM ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE VAŠICH DOKUMENTŮ REDUKCE NÁKLADŮ NA TISK ÚSPORA ČASU A

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis.

Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis. Malá karta, prvotřídní služby. Obdivuhodné. Zajištění na cestách: s MercedesServiceCard. Zkrátka lepší servis. Inteligentní a rychlé služby. Po celé Evropě. Vaše řidiče by neměly na cestách zdržovat maličkosti

Více

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji Zodpovědnost kraje ze zákona Základní dopravní obslužností území kraje je zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu,

Více

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče).

Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Nabízí služby RMC systém (monitoring, kontrola práce strojů, vyhodnocení stylu řízení řidiče). Zaměřuje se na vývoj a výrobu vlastních elektronických systémů pro stavebnictví, dopravu a zemědělství. Řeší

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Péče o firemní auta z pohledu TCO

Péče o firemní auta z pohledu TCO Péče o firemní auta z pohledu TCO Projekt ProFirmy.eu Nezávislý portál podporující konkurenceschopnost českých firem Praktické tipy pro efektivní řešení firemních potřeb Auta, energie, pojištění, telekomunikace,

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY AUTOCORA ONLINE AUTOCORA E-SHOP AUTOCORA APP Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Autocora bez výjimky! www.autocora.cz AUTOCORA ONLINE www.autocora.cz/online

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Obsah: LAGARDE Spedition spol. s r.o. Telematika při uplatňování ekonomické jízdy v moderní dopravní společnosti 10.09.2015 Bánská Bystrica

Obsah: LAGARDE Spedition spol. s r.o. Telematika při uplatňování ekonomické jízdy v moderní dopravní společnosti 10.09.2015 Bánská Bystrica Obsah: 1. Úvod představení společnosti LAGARDE Spedition spol. s r.o. 2. Úloha telematiky v moderní dopravní společnosti 3. Aplikované vnitrofiremní systémy mající pozitivní vliv na chování řidiče 4. Praktický

Více

IBC SOLAR Podnik s tradicí

IBC SOLAR Podnik s tradicí IBC SOLAR Mezinárodní specialista na fotovoltaiku IBC SOLAR Podnik s tradicí 1982: Založen jako inženýrská kancelář IBC Solartechnik 1986: Iniciátor každoročních FV sympozií 2000: Přeměna na IBC SOLAR

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici

LORI. Instalační balíček 1. CID International, a.s. Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici LORI Informační systém pro silniční nákladní dopravu a spedici Instalační balíček 1 CID International, a.s. OBECNÉ VLASTNOSTI Aktualizační balíček č.1 (dále jen balíček) vychází z bohatého know-how a dlouholeté

Více

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS 5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON LINE VMS Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího významu

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Nové Atego. Nový Axor.

Nové Atego. Nový Axor. Nové Atego. Nový Axor. Atraktivnější, pohodlnější a stejně spolehlivé a úsporné jako vždy těšte se na nové Atego a nový Axor. Na jejich nový, výrazný vzhled. A na řadu doplňkových výbav, které ještě zvyšují

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

MATERNA GmbH

MATERNA GmbH MATERNA GmbH 2013 www.materna.de 1 O nás 1980 založena MATERNA. 1.400 zaměstnanců v 11 národních a 11 mezinárodních pobočkách v Evropě. 158 milionů Euro obrat v roce 2013. MATERNA působí úspěšně v oboru

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

servisní NabÍDKa IVECo DaILY

servisní NabÍDKa IVECo DaILY servisní NabÍDKa IVECo DaILY Daily Easy Service 3 ORIGINÁLNÍ DÍLY IVECO 4 MOTOR 6 BRZDY 8 TLUMIČE 10 obsah VYSOCE EFEKTIVNÍ ÚDRŽBA VAŠEHO VOZU DAILY. Společnost IVECO uvádí Daily Easy Service, službu určenou

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Profesionální management svařovacích dat pro každý provoz Profesionální management pro každý provoz ŘÍZENÍ JAKOSTI Naše řešení pro dokumentaci, monitorování, vyhodnocení a analýzu Q-Data od strany 92, Q-Sys od strany 96 90 www.lorch.eu www.lorch.eu 91 DOKUMENTACE

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Telemetrie manipulační techniky v praxi

Telemetrie manipulační techniky v praxi Luděk Demel Petr Slanina Šmídl s.r.o. GX Solutions Bohemia s.r.o. Facility manager Acount manager Historie Šmídl s.r.o. Přední český poskytovatel dopravních a logistických služeb Rodinná firma poskytující

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Telematické řešení JCB

Telematické řešení JCB Telematické řešení JCB Produktivita a hospodárnost 5 let zdarma Vyžadujete-li maximální produktivitu a úsporu nákladů, JCB Livelink poskytuje informace, jako je sledování času nečinnosti nebo spotřeby

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Transport a logistika

Transport a logistika 2012 Transport a logistika O nás Firma Hral byla založena 3. 8. 1998. Je zaměřena na projekty v oblasti retail logistiky a zásobování obchodních sítí dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme služby v oblasti

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel

I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel I střední a malé firmy mohou mít kvalitní fleet management! Radim Kozel Obsah 1. Co je fleet management? 2. Potřebujeme fleet management? 3. Aktuální situace v ČR 4. Interně nebo externě? 5. Závěr 2 Co

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma!

EWM Xnet. Řízení kvality pro celý proces svařování. Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! EWM Xnet Řízení kvality pro celý proces svařování Balíček EN 1090 WPQR Nyní zdarma! ewm Xnet Procesy svařování podporované sítí Analýza, kontrola a správa Využijte potenciál inovativních procesů svařování

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

29082012_WF_reporting_bro_CZ. www.tomtom.com/telematics

29082012_WF_reporting_bro_CZ. www.tomtom.com/telematics 29082012_WF_reporting_bro_CZ www.tomtom.com/telematics T E L E M AT I C S Hlášení WEBFLEET Let s drive business Hlášení WEBFLEET Správa vozového parku TomTom usnadní i obtížná obchodní rozhodnutí služba

Více

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3

RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 www.hella.cz 2 3 RYCHLÁ CESTA K ÚSPĚCHU 3 S námi získáte náskok! Společnost HELLA urychlí vaši cestu k ekonomickému úspěchu nabídkou rozsáhlého sortimentu výrobků, profesionálního

Více

Servisní služby pro průmyslové kotle

Servisní služby pro průmyslové kotle Servisní služby pro průmyslové kotle Industrieservice 2 Servisní služby Rozsáhlé servisní služby v blízkosti zákazníků po celém světě Naším cílem je bezproblémový a nepřetržitý provoz Vašeho kotlového

Více

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 10. Zpracoval: Jan Hlavatý

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 10. Zpracoval: Jan Hlavatý Servisní Informace Datum vydání : 4.2.2010 Určeno pro : Registrovaná AMS, servis tachografů Číslo Servisní Informace: 2-2010 Zpracoval: Jan Hlavatý jan.hlavaty@mechanikadc.cz Počet stran: 10 Pouze pro

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Náš zákazník Mall Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Flexibilní logistické řešení B2C Ve velkém internetovém obchodě zákazníci najdou vše, co potřebují ke svému každodennímu životu.

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

Úspěšná a perspektivní budoucnost

Úspěšná a perspektivní budoucnost Úspěšná a perspektivní budoucnost Všechny společnosti, a zejména přepravní a logistické, stojí v současné době před důležitými výzvami - provozní náklady prudce rostou, zákazníci vyžadují čím dál širší

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Oprava motoru od výrobce

Oprava motoru od výrobce Oprava motoru od výrobce Ekonomicky výhodná alternativa k výměně motoru Oprava motoru u společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o. vám nabízí levnou alternativu k programu výměny motoru. Protože naše

Více

V lednu 2015 končí plošné zasílání poštou! Přichází nová faktura DKV.

V lednu 2015 končí plošné zasílání poštou! Přichází nová faktura DKV. V lednu 2015 končí plošné zasílání poštou! Přichází nová faktura DKV. Praktická, funkční, přehledná pro zákazníky: vaše nová faktura DKV Opět o krok napřed: K 1. lednu 2015 přechází DKV Euro Service přední

Více

BlueTecEco. Šetří palivo. Chrání životní prostředí.

BlueTecEco. Šetří palivo. Chrání životní prostředí. BlueTecEco. Šetří palivo. Chrání životní prostředí. Obsah Co je BlueTecEco? 2 3 Úspora paliva díky použitým technologiím. 4 9 Ochrana životního prostředí. BlueTec 6 7 Úsporné sady 7 Mercedes PowerShift

Více

Rychlý průvodce pro report Basic. Strana 1(6)

Rychlý průvodce pro report Basic. Strana 1(6) Strana 1(6) Použití Report Basic umožňuje sledovat, jak byla vozidla ve vozovém parku provozována během daného období. Horní část reportu Basic indikuje, jak se změnila celková spotřeba paliva a emise

Více

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly

Náš zákazník Henkel. Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Náš zákazník Henkel Centrální uzel pro složité přepravní úkoly Shrnutí Přeprava zboží z různých míst v Evropě zákazníkům v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku nebo Chorvatsku po nejjednodušší trase, v různých

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail

Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail Alice Junková GX CORPFIN, a. s. Pelclova 2500/5 702 00 Ostrava info@gxcorpfin.eu www.gxcorpfin.eu Představení GX Loco Railway

Více