A Daimler company. FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Daimler company. FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky."

Transkript

1 A Daimler company FleetBoard Management vozidla Snížit spotřebu. Zvýšit efektivitu. Pro všechny značky.

2 FleetBoard Vám pomůže optimálně řídit Váš vozový park! Vhodné pro dálkovou, distribuční a stavební dopravu. S pomocí služeb FleetBoard jsou vozové parky řízeny hospodárně. Systémy určené ke zjišťování klíčových provozních hodnot, jako je osvědčená Analýza výkonu FleetBoard, dlouhodobě slouží managementu a řidičům jako pomocný nástroj při snaze dosáhnout předvídavého způsobu jízdy s nižším opotřebením a nižší spotřebou. Intervaly údržby až po km a kratší doba prostojů navíc zvyšují ekonomickou efektivnost. Díky jedinečné kombinaci sledování pozic vozidel, komunikace s řidičem, zobrazení zbývající doby řízení, úspory nákladů na spotřebu paliva až o 15 % a začleněním těchto dat do Vašeho informačního systému se stává FleetBoard nepostradatelným systémem pro řízení vozových parků. Pomocí FleetBoard ovlivníte 80 % nákladů Kdo chce dnes i v budoucnu jezdit úsporně, musí v souvislosti s náklady přesně plánovat. Pokud vezmeme v úvahu celkovou životnost vozidla, patří především spotřeba paliva, personální náklady a náklady na údržbu k největším položkám, které ovlivňují ekonomickou efektivnost vašeho vozového parku. S využitím systému FleetBoard budete jezdit výhodněji a s vyšším ziskem již od prvního dne. Snižte nyní: Náklady na spotřebu paliva a emise CO 2 Náklady na administrativní činnost Náklady na údržbu a opotřebení Prostoje Administrativa personálu a výdajů * 34.5 % Pohonné hmoty * 25.1 % Administrativa* 13.5 % Opravy a údržba * 4.8 % Pneumatiky* Návěs 1 Pojištění 2.2 % 2.6 % vozidel / daně* 2.3 % 1 Náklady na odpisy (odpis opotřebovaného materiálu) popř. financování Mýtné 6.9 % Vozidlo % Zdroj: Comite National Routier Satelit GPS Lokalizace GPS Přenos dat GPRS Přenos dat prostřednictvím internetu Vozidlo FleetBoard Service Center Vyhodnocení u zákazníka Napevno instalovaný palubní počítač s modemem a GPS přijímačem je propojen přes datové rozhraní s elektronikou vozidla a prostřednictvím GSM/GPRS přenáší data týkající se vozidel, řidičů a zakázek na server FleetBoard. Zde jsou všechny důležité informace o vozovém parku zabezpečeny a po zadání bezpečnostního hesla poskytovány prostřednictvím Internetu.

3 Dosáhněte svých cílů s pomocí FleetBoard. Možnost snížení spotřeby paliva a emisí CO 2 o 5 % až 15 % Vyškolení a motivovaní řidiči Méně nehod díky zvýšené bezpečnosti při jízdě Častější dostupnost vozidla Méně zajížděk a jízd s prázdným vozidlem Efektivnější a méně nákladná komunikace Minimalizace nákladů na administrativní činnost Větší spokojenost zákazníků, např. z důvodu včasného hlášení o zpoždění Naše know-how pro váš úspěch: Flexibilní integrace do stávající datové sítě Vaší společnosti prostřednictvím standardizovaného rozhraní Snadný přístup k datům z celého světa přes internet na vašem PC, iphone či ipadu Paušální sazba za služby včetně nákladů na komunikaci GPRS Certifikované koncové zařízení s ověřenou kvalitou služeb v provozu Aktualizace prostřednictvím dálkové údržby Zabezpečení dat na úrovni bankovních standardů Bezpečná investice do 100% dceřiné společnosti Daimler

4 Jednotlivé služby FleetBoard Management vozidla Snižte své náklady na palivo o 5 % - 15 %. Analýza výkonu: Nižší spotřeba paliva již od zahájení jízdy. Analýza výkonu FleetBoard eviduje a zpracovává technická data z každého užitkového vozu*. Na základě těchto dat je způsob jízdy řidičů hodnocen známkou. Individuální rady sdělované při školení řidičů přispívají ke zlepšení stylu jízdy. Trvale tak lze snížit náklady vozového parku. Naši zákazníci uvádí, že lze reálně docílit úspory paliva o 5 až 15 procent! Analýza výkonu poskytuje mimo jiné následující informace: Známka za styl jízdy od 1 do 10 Rychlost Používání brzd Použití správných otáček motoru Doby stání se zapnutým motorem Obtížnost přeprav při průměrném sklonu a průměrné hmotnosti vozidla Měřič Kickdown (nové konstrukční řady Mercedes-Benz) Podíl EcoRoll (nové konstrukční řady Mercedes-Benz) * s vyhovující elektronikou vozidla (např. standardní rozhraní FMS) ** pouze v kombinaci se službou Analýza výkonu Reporty: Měsíční reporty přehledně přímo na Váš pracovní stůl.** Reporty FleetBoard poskytují společnostem a manažerům vozových parků jednoduchý přehled a vyhodnocení dat ze systému FleetBoard. Data jsou k dispozici online. Reporty poskytují mimo jiné následující informace: Celkový přehled o nejdůležitějších údajích a o vývoji vozového parku v posledních třech měsících. Doporučení vedoucí ke zlepšení stylu jízdy. Exekutivní zpráva: měsíční zpráva pro Váš vozový park Profitují také smíšené vozové parky. FleetBoard nabízí objektivní, srovnatelná data ze všech vozidel* Vašeho vozového parku. Získáte tak přehled o ujeté vzdálenosti, hmotnosti vozidla včetně nákladu, spotřebě a profilu činnosti řidičů včetně celkového hodnocení způsobu jízdy. To vše podle potřeby ve vztahu k řidičům nebo ve vztahu k vozidlům. Takto můžete určit příčinu vysoké spotřeby paliva a využít tyto znalosti k individuálnímu proškolení řidičů. Jelikož jsou při hodnocení zohledněny pouze faktory, které může řidič ovlivnit, představuje FleetBoard optimální základ pro spravedlivý systém odměňování. Spravedlivý je také proto, že díky kartě řidiče FleetBoard nebo kartě pro digitální tachograf jsou data spolehlivě přidělena pouze k danému řidiči, kterému karta náleží.

5 Od teď spořte metr po metru. Objektivní vyhodnocení způsobu jízdy poskytne možnost individuálního školení Možnost porovnání způsobu jízdy s ostatními značkami v kombinovaných vozových parcích Jednoduchá interpretace díky grafickému znázornění důležitých kritérií Snížení spotřeby paliva a opotřebení vozidla Méně škod vzniklých při nehodě díky předvídavému stylu jízdy Hodnocení stylu jízdy FleetBoard jako základ pro systém odměňování Motivovaní řidiči Odpovídá způsob řazení ekonomicky efektivní jízdě? Ještě větší úspora při jízdě: FleetBoard v novém Actrosu, Arocsu a Antosu FleetBoard Eco-Support Přímá podpora řidiče Virtuální školitel v kabině řidiče (na přístrojové desce v novém Actrosu, Arocsu či Antosu) Přináší aktuální hodnocení způsobu jízdy Bezprostřední srovnání s dlouhodobými výsledky jízdního stylu Zlepšení způsobu jízdy v návaznosti na aktuální situaci Je motorové brždění používáno efektivně? Nyní nově: Rozšířená analýza výkonu pro nový Actros, Arocs a Antos Ještě více hodnot pro interpretaci stylu jízdy, např.: Asistent dodržování vzdáleností EcoRoll Kick-Down Je rychlostní profil úměrný provozu?

6 Jednotlivé služby FleetBoard Management vozidla Kompletní dokumentace Vašich cest. Mapping a FleetBoard Track&Trace: Přehled o vozidlech v jakoukoli dobu. Prostřednictvím služby Mapping je kdykoli možné zobrazit různé informace o vozidle na digitální mapě. Průběh trasy popř. ujetá vzdálenost je přesně sledována (díky GPS stopě). Mapping a Track &Trace poskytují mimo jiné následující informace: Sbírání informací o pozici v 30sekundových intervalech, posílání těchto informací každých 10 minut (volitelná služba) Sídlo servisního partnera FleetBoard POI (Point of Interests) zákazníka (lze vygenerovat vlastní body zájmů) Mapa přizpůsobená pro užitková vozidla Integrovaný plánovač trasy Monitorování oblasti s ohlášením příjezdu a výjezdu Pozice vozidla a průběh trasy lze u každého vozidla zobrazit na digitální mapě světa.

7 Všechna vozidla jedním kliknutím. Přehled všech vozidel na digitální mapě Žádné zajížďky díky uložení adresy místa naložení a dodání zboží Kontrola na základě monitorování oblasti Vysoká kvalita servisních služeb díky transparentnosti Transparentnost díky výpočtu trasy v rámci celé Evropy včetně upozornění na trasy podléhající povinnosti platby mýtného (jen v Německu) Záznam jízd FleetBoard: Vaše elektronická kniha jízd. Pomocí elektronického záznamu jízd můžete sledovat dobu jízdy a stání vozidel a přepínání stavů na tachografu. Záznam jízd poskytuje mimo jiné následující informace: Pozice Doba jízdy Délka přestávek Jméno řidiče Stav hladiny paliva v nádrži Počet ujetých kilometrů Hmotnost Zobrazení pozic, doby jízdy a přestávek (se spotřebou) i data tachografu v záznamech o jízdě.

8 Jednotlivé služby FleetBoard v Managementu vozidel Vaše nákladní vozy jsou tam, kde vyděláváte peníze: na cestě. Služby Servis a Uptime zaměřené na bezporuchový provoz: Optimální intervaly údržby, rychlý zásah v nouzových případech. Jak moc je opotřebované brzdové obložení? Kolik kilometrů může ještě vozidlo ujet do dalšího termínu plánované údržby? Tyto a další informace o opotřebitelných dílech a provozních kapalinách Vašich vozidel získáte jedním kliknutím v sekci služeb FleetBoard Servis a Uptime. To umožňuje realizaci preventivní údržby vozidel a co nejlepší plánování intervalů údržby za účelem častější dostupnosti vozidla. Služba Servis poskytuje mimo jiné následující informace: Technický stav vozidla Plánovaná údržba pro účely určení místa provedení údržby Čas údržby v závislosti na zatížení Informace o opotřebitelných dílech a o provozních kapalinách Služba Uptime poskytuje následující informace: Seznam a verze řídících jednotek vozidel Aktivní a uložené chybové kódy pro telematickou diagnostiku Mercedes-Benz Prognóza údržby/podrobný přehled: Propojené plánování odstavení vozu na servise Kontrola technického stavu vozidel Management údržby nákladních vozidel a telematická diagnostika nákladních vozidel. Prostřednictvím FleetBoard můžete využít také management nákladních vozidel Mercedes-Benz, který vám usnadní administrativní práci a přispěje ke snížení nákladů a zkrácení prostojů. Pokud budete mít zájem, lze zajistit pravidelné předávání údajů o údržbě z vozidla vašemu servisnímu partnerovi Mercedes-Benz prostřednictvím FleetBoard TiiRec. Management údržby nákladních vozidel Vy řídíte, my se staráme! Aktivní management údržby prostřednictvím servisního střediska Mercedes-Benz Poradce v oblasti servisních služeb plánuje a iniciuje termín jejich realizace Minimalizace nákladů na údržbu a prostojů Telematická diagnostika nákladních vozidel optimální dostupnost vozidla Rychlá telematická diagnostika nákladních vozidel v případě nehody Přenos dat vyhodnocených diagnostikou prostřednictvím výpočetního centra FleetBoard přímo na servis Technik, který je k dispozici 24 hodin denně, obdrží ještě před odjezdem pomocné informace o závadě pro účely zajištění potřebných dílů Minimalizace prostojů

9 Expertiza vozidla a managementu vozového parku. 100% dceřiná společnost Daimler nabízí investiční jistotu K dispozici ve více než 50 zemích Možnost individuálního sestavení služeb Telematické služby pro řidiče, vozidla a nakládání zboží K dispozici pro všechny značky nákladních vozidel Dostupné pro nákladní vozidla, dodávky i autobusy Hardware přímo z výroby pro nákladní vozy Mercedes-Benz, případné dovybavení pro vozidla všech značek Široká nabídka školení a služeb po realizovaném prodeji Pomocí FleetBoard aplikací na iphone a ipadu můžete řídit Váš vozový park odkudkoliv. Pomocí FleetBoard aplikací na iphone a ipadu máte po ruce všechny důležité informace o vozovém parku, i když jste na cestách. Prostřednictvím Vašeho Rozsáhlá nabídka služeb pro splnění všech požadavků. Management vozidel 1 Lepší způsob jízdy snižuje spotřebu paliva a emise CO 2 opotřebení škody vzniklé při nehodě Častější dostupnost vozidla a delší doba provozu díky optimálnímu plánování údržby telematické diagnostice rychlé pomoci v případě poruchy Management přepravy 1 + 2/3 Profesionální realizace zakázky s pomocí flexibilního systému pro individuální přizpůsobení požadavkům přepravních společností Větší jistota, pohodlí a profesionální podpora pracovní činnosti Vašich řidičů díky zobrazení pracovního plánu na zařízení DispoPilot Standardizované rozhraní WebService pro možnost integrace FleetBoardu do Vašeho spedičního softwaru Management času 1 Optimální využití času řízení a odpočinku Nízké procesní náklady při administrativě karet řidičů a stahování velkokapacitní paměti Dokonalý přehled o nákladech díky evidenci pracovních činností pomocí možného připojení k Vašemu systému pro zpracování mezd a výdajů. Potřebný hardware: iphone nebo ipad máte přístup k datům FleetBoard online. Budete tak mít přehled o všech pozicích vozidel a zbývající době řízení a můžete si informace vyměňovat s řidičem. Řidiče, který má ještě dostatek času k dosažení cíle, tak můžete lokalizovat v blízkosti místa, kde má být narychlo vyřízena objednávka nebo můžete získat rychlou odpověď na dotaz, zda trasa probíhá podle plánu. Lze rychle reagovat v případě urgentně zadané zakázky na přepravu zboží nebo v případě zpoždění z důvodu dopravní zácpy. FleetBoard TiiRec 1 DispoPilot.guide 2 DispoPilot.mobile 3

10 Profitujte ze služeb FleetBoard ve všech oborech! Dnes propojíte vozový park, zítra budete jezdit úsporněji. FleetBoard balíček služeb 24 hodin denně a bez starostí: Individuální poradenské služby Dodání Zaškolení Po realizovaném prodeji Infolinka a podpora zákazníků Individuální analýza a poradenství Speciální nabídka softwaru a hardwaru pro konkrétní obor a společnost Objednání hardware FleetBoard a uzavření smlouvy o poskytování služeb Hardware FleetBoard je instalován přímo ve výrobním závodě nebo je dodáván jako doplňkové vybavení Dodatečné vybavení v servisní síti Mercedes-Benz Školení obsluhy systému po instalaci hardware Nabídka seminářů pro disponenty, vedoucí pracovníky vozových parků a managery Školení pro řidiče Servisní síť Mercedes-Benz pro dodatečné objednávky, výměnu nebo instalaci Profesionální a rozsáhlý servis 130 certifikovaných partnerů Premium FleetBoard s odbornými znalostmi Rychlá pomoc v případě dotazů a technických připomínek Multimediální podpora zákazníků Spolupráce s infolinkou Mercedes- Benz pro zajištění prvního stupně podpory zákazníkům Zaručena je maximální disponibilita Případné propojení s vlastním softwarem přes rozhraní WebServices Interní experti FleetBoard pro zajištění druhého a třetího stupně podpory zákazníkům

11 Náš slib: FleetBoard se vyplatí i ve Vašem vozovém parku. Zákazníci ze všech oborů věří systému FleetBoard a jsou nadšeni. Výrazná úspora v dálkové dopravě Náš zákazník Rudolph Logistik Gruppe, mezinárodní logistická společnost s 20 pobočkami v Evropě, je nadšen. Prostoje potřebné na opravy a údržbu můžeme minimalizovat díky optimální koordinaci termínů, navíc vycházím z toho, že prostřednictvím systému FleetBoard jsou naše náklady na pohonné hmoty o 6-7 % nižší. Při předpokládaných ujetých km za rok a průměrné ceně paliva 1,41 EUR činí úspora cca EUR na vozidlo za rok! Potenciální využití v distribuční dopravě Náš zákazník Sieber Transport AG, poskytovatel komplexních, propojených logistických řešení v oblasti švýcarské logistiky a přepravy, se profesionalizuje prostřed ni ctvím FleetBoard. Pomocí datového rozhraní jsme FleetBoard napojili na náš systém ERP a zasíláme kompletní zakázku včetně všech podrobných informací přímo a rychle našim řidičům do zařízení DispoPilot. Optimální řešení pro oblast stavební dopravy Náš zákazník Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke, profesionál v oblasti dopravy sypkých materiálů pro stavební průmysl a téměř komplexní logistiku v místě stavby říká: FleetBoard se dokonale hodí do našeho obchodního systému, neboť zohledňuje způsob využití.

12 A Daimler company FleetBoard Bezpečná investice do budoucnosti. Daimler FleetBoard GmbH je po celé Evropě vedoucí společností na trhu v oblasti telematiky užitkových vozů a za svůj růst a inovace byla vyznamenána renomovaným oceněním Frost & Sullivan Award. Koncová zařízení a služby jsou utvářeny podle vedoucích pracovníků vozových parků, disponentů a řidičů nákladních vozů, autobusů a transportérů všech oblastí a značek. FleetBoard je již několik let etablován jako systém řízení vozových parků za účelem docílení větší hospodárnosti a inteligentních logistických procesů. Snadno ovladatelná technika podporuje řidiče při jejich každodenní obchodní činnosti. 100% dceřiná společnost Daimler se sídlem ve Stuttgartu je podnik kontrolovaný a certifikovaný společností DEKRA dle DIN EN ISO 9001:2008. Jako jeden z prvních poskytovatelů přinesl FleetBoard na trh telematické služby jako standardní vybavení nákladních vozů v novém Mercedes-Benz Actros. Máte ještě nějaké dotazy? Pracovníci podpory hovořící několika jazyky vám od pondělí do soboty poskytnou aktuální odpovědi v případě dotazů týkajících se servisních služeb na telefonním čísle nebo na ové adrese Další informace týkající se nabídky produktů od společnosti Daimler FleetBoard jsou k dispozici na adrese Daimler FleetBoard GmbH, Stuttgart 27/0313 Printed in Federal Republic of Germany/Imprimé en Allemagne

KAŽDÝ VÝVOJ ZAČÍNÁ OTÁZKOU: JAK PŘISPĚJEME KE ZVÝŠENÍ VAŠÍ EFEKTIVITY?

KAŽDÝ VÝVOJ ZAČÍNÁ OTÁZKOU: JAK PŘISPĚJEME KE ZVÝŠENÍ VAŠÍ EFEKTIVITY? VÁŠ ZISK JE NÁŠ CÍL KAŽDÝ VÝVOJ ZAČÍNÁ OTÁZKOU: JAK PŘISPĚJEME KE ZVÝŠENÍ VAŠÍ EFEKTIVITY? SKUTEČNÁ EFEKTIVITA Společnost DAF rozumí vašemu podnikání a chápe, jak je pro vás důležitá efektivita. Při vývoji

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Obsah Obsah...2 Předmluva...4 1. Logistika informací...5 1.1 Komunikace DODAVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER Co je to MOTORKONTROLLER? MOTORKONTROLLER je přizpůsobivé řešení pro úsporu elektrické energie, vyvinuté a vyráběné v Německu. Optimalizuje energetickou účinnost třífázových asynchronních motorů při zachování

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více