Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko"

Transkript

1 Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group, CzechTourism, 25, 26 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM

2 Obsah 1. ÚVOD NÁVŠTĚVNÍCI NAVŠTÍVENÁ MÍSTA BYDLIŠTĚ VZDÁLENOST BYDLIŠTĚ ZPŮSOB DOPRAVY DÉLKA POBYTU POČET NÁVŠTĚV REGIONU SPOLUCESTUJÍCÍ UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ DŮVOD NÁVŠTĚVY VYUŽÍVANÉ AKTIVITY OPAKOVANÁ NÁVŠTĚVA HODNOCENÍ SLUŽEB HODNOCENÍ INFRASTRUKTURY A VYBAVENOSTI REGIONU HODNOCENÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY, ATRAKCE, AKTIVITY INFORMAČNÍ ZDROJE PRŮMĚRNÁ ÚTRATA POHLAVÍ...38 ARC Mikulov s.r.o. Marketingový průzkum profil návštěvníka_lokalita Luhačovice 2

3 22. VĚKOVÁ KATEGORIE VZDĚLÁNÍ...4 ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 3

4 1. ÚVOD Monitoring návštěvníků za TO Zlínsko byl prováděn v průběhu léta 25 agenturou Gfk Group v rámci dlouholetého monitoringu garantovaného na celém území ČR agenturou CzechTourism. Vlastní sběr dat v terénu tedy nebyl součástí průzkumů Marketingové strategie Zlínska. V rámci Strategie bylo společností ARC Mikulov zpracováno pouze toto vyhodnocení. Data pro vyhodnocení byl poskytnuta agenturou CzechTourism. Vyhodnocení bylo dále použito jako podklad pro zpracování srovnávací analýzy, která tvoří samostatný dokument a její význam spočívá ve vyhodnocení některých ukazatelů sledovaných v letním a zimním období. Cílovou skupinou marketingového průzkumu byli domácí i zahraniční turisté a návštěvníci TO Zlínsko Počet respondentů: 5 Sběr dat probíhal v létě 25. Informace: ARC Mikulov, s.r.o. Náměstí 3, Mikulov tel.: ARC Mikulov, Gfk Group, CzechTourism, 25, 26 ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 4

5 2. NÁVŠTĚVNÍCI Otázka 1: 1a: Pocházíte z České republiky? 1b: Pokud nejste z ČR z jakého státu pocházíte? V letních měsících bylo v regionu Zlínsko do průzkumu zahrnuto celkem 5 návštěvníků. Čechů bylo mezi dotazovanými osobami 88 %. 12 % tvořili zahraniční návštěvníci. Nejvíce zahraničních návštěvníků přijelo do regionu ze Slovenska (23 osob), dále pak z Polska (6 osob), USA (6 osob) a Holandska (5 osob). Další kontaktovaní zahraniční návštěvníci uváděli jako svůj domovský stát Belgii, Francii, Německo, Švýcarsko, Itálii, Japonsko, Kanadu a Rakousko. Odpověď Počet Procento Ano % Ne % Celkem 5 1 % Odpověď země původu Počet Slovenská republika 23 Polsko 6 USA 6 Holandsko / Nizozemí 5 Belgie 2 Francie 2 Německo 2 Švýcarsko 2 Itálie 1 Japonsko 1 Kanada 1 Rakousko 1 Jiný 7 Celkem 59 ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 5

6 Návštěvníci - země původu Zahraniční návštěvníci 12% Češi 88% Češi Zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 6

7 3. NAVŠTÍVENÁ MÍSTA Otázka 2: Která místa v ČR jste navštívil/a nebo navštívíte? Tato otázka byla položena pouze zahraničním návštěvníkům s úmyslem zjistit, která další místa v regionu, popř. v České republice tato cílová skupina nejčastěji navštěvuje. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že nejvíce cizinců (33) navštívilo jižní Moravu. Na druhém místě, z hlediska návštěvnosti, se umístilo hlavní město Praha, do kterého zavítalo 12 z 59 dotázaných respondentů. Jen o něco málo méně než do Prahy jezdili cizinci na severní Moravu a do Slezska (11 osob). Mezi další navštěvované regiony patřily např. střední Morava, Plzeňsko a západočeské lázně. Na otázku neodpovědělo 15 respondentů. Odpověď navštívená místa Počet Jižní Morava 33 Praha 12 Severní Morava a Slezsko 11 Střední Morava 7 Plzeňsko 2 Západočeské lázně 2 Neodpověděl 15 ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 7

8 4. BYDLIŠTĚ Otázka 3: Ze kterého okresu pocházíte? Domácí návštěvníci byli dotazováni na okres, v němž mají trvalé bydliště. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že 18,4 % z nich (81 osob) má bydliště v okrese Zlín. Vysoký počet návštěvníků byl také z dalších okresů situovaných v tomto regionu, popř. z okresů v regionech sousedících. Jednalo se např. o okresy Uherské Hradiště, Vsetín, Olomouc, Kroměříž, Brno město, Přerov, Hodonín. Z hlavního města Prahy přijelo do regionu 33 návštěvníků, z Ostravy 19 návštěvníků. Mezi dotázanými respondenty, tj. návštěvníky regionu, byli zastoupeni obyvatelé okresů z celé ČR, jak ukazují jejich odpovědi zapsané v tabulce. Okres Počet Zlín 81 Brno město 43 Praha 33 Ostrava - město 19 Uherské Hradiště 19 Vsetín 15 Olomouc 14 Kroměříž 14 Mladá Boleslav 13 Frýdek-Místek 12 Jičín 1 Opava 1 Přerov 9 Hradec Králové 8 Rychnov nad Kněžnou 8 Hodonín 8 Benešov 7 Karviná 7 Liberec 6 Pardubice 5 Šumperk 5 Bruntál 5 Nový Jičín 5 Svitavy 5 Ústí nad Labem 4 Trutnov 4 Kladno 4 Blansko 4 Ústí nad Orlicí 4 Břeclav 4 České Budějovice 4 Jablonec nad Nisou 3 Náchod 3 ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 8

9 Příbram 3 Havlíčkův Brod 3 Tábor 3 Třebíč 3 Český Krumlov 3 Teplice 2 Semily 2 Karlovy Vary 2 Louny 2 Nymburk 2 Jeseník 2 Praha východ 2 Brno venkov 2 Prostějov 2 Děčín 1 Česká Lípa 1 Mělník 1 Cheb 1 Rokycany 1 Plzeň město 1 Pelhřimov 1 Žďár nad Sázavou 1 Jihlava 1 Vyškov 1 Jindřichův Hradec 1 Znojmo 1 Neodpověděl 1 Neodpověděl 1 ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 9

10 5. VZDÁLENOST BYDLIŠTĚ Otázka 4: Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? Nadpoloviční většina domácích návštěvníků přijela v letních měsících do regionu ze vzdálenosti nad 1 km. 57,4 % z nich uvedlo, že jejich bydliště je více než 1 km vzdáleno od místa dotazování. Bydliště v regionu Zlínsko má 14,3 % respondentů, kteří vzdálenost svého bydliště určili do 2 km a také zřejmě 13,2 % těch, kteří odpověděli, že bydlí ve vzdálenosti 21 5 km. 15 % domácích návštěvníků odhadlo, že jejich bydliště je od místa dotazování asi 51 1 km daleko. Odpověď Počet Procento Do 2 km 63 14,3 % 21 5 km 58 13,2 % 51 1 km 66 15, % Nad 1 km ,4 % Nevím 1,2 % Celkem % Vzdálenost od místa bydliště do 2 km 21-5 km 51-1 km nad 1 km ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 1

11 6. ZPŮSOB DOPRAVY Otázka 5: Jak jste sem přicestovali? Na základě získaných výsledků je možné konstatovat, že individuální doprava převažuje nad veřejnou hromadnou dopravou. Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro cestu do regionu Zlínsko byl v letních měsících osobní automobil (popř. motocykl). Tento způsob dopravy zvolilo téměř 65 % všech návštěvníků (63 % Čechů, 78 % cizinců). Vlakem do regionu přicestovalo 15 % Čechů a 1 % zahraničních návštěvníků. Autobus linkový využívali v letních měsících pouze domácí návštěvníci. Přicestovalo jím téměř 14 % Čechů, avšak žádný cizinec. Ostatní způsoby dopravy byly voleny jen v mnohem menší míře. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Auto / motocykl ,8 % , % 46 78, % Vlak 73 14,6 % 67 15,2 % 6 1,2 % Autobus linkový 6 12, % 6 13,6 % % Autobus se zájezdem 11 2,2 % 9 2, % 2 3,4 % Na kole 17 3,4 % 16 3,6 % 1 1,7 % Pěšky 1 2, % 1 2,3 % % Jinak 5 1, % 1,2 % 4 6,8 % Celkem 5 1 % % 59 1 % Způsob dopravy auto vlak autobuslinkový autobuszájezdový kolo pěšky jinak všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 11

12 Způsob dopravy - celkem autobus-zájezdový 2% autobus-linkový 12% vlak 15% kolo 3% pěšky 2% jinak 1% auto 65% auto vlak autobus-linkový autobus-zájezdový kolo pěšky jinak ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 12

13 7. DÉLKA POBYTU Otázka 6: Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Během letních měsíců byl region hojně navštěvován jak turisty, kteří sem zavítali na týdenní a delší pobyt, tak také těmi, kteří do regionu přijeli jen na jeden den. Třetina Čechů přijela do regionu na krátký pobyt, výlet na jeden den, aniž by využili ubytovacích služeb. Stejné množství domácích návštěvníků však pobývalo v regionu přibližně týden. Zahraniční návštěvníci na krátké, jednodenní pobyty přijížděli v menší míře. Pouze 11,9 % dotázaných uvedlo, že přijeli jen na jeden den a nemají v úmyslu v regionu zůstat na nocleh. Mnohem více cizinců, 39 % se zdrželo po dobu 3 7 noclehů. Taktéž pobyty o délce 1 2 noclehy (např. víkendový pobyt) byly mezi cizinci v letních měsících časté. Tuto dobu trávilo v zájmovém území 35,6 % cizinců. Odpověď region Všichni Češi Zahraniční Bez noclehu , % ,6 % 7 11,9 % 1 2 noclehy (např. víkend) 16 21,2 % 85 19,3 % 21 35,6 % 3 7 noclehů (např. týden) 17 34, % ,3 % 23 39, % Delší pobyt 69 13,8 % 61 13,8 % 8 13,6 % Celkem 5 1 % % 59 1 % Délka pobytu v regionu Zlínsko bez noclehu 1-2 noclehy 3-7 noclehů delší pobyt všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 13

14 8. POČET NÁVŠTĚV REGIONU Otázka 7: Už jste někdy navštívil/a tento region? Téměř polovina dotázaných osob z řad zahraničních návštěvníků (47,5 %) uvedla, že jsou v regionu Zlínsko poprvé. 23,7 % cizinců navštívilo region již v minulosti a to přibližně 1 3x. Vícekrát bylo v této oblasti na návštěvě 27,1 % zahraničích návštěvníků. Mezi Čechy byla situace odlišná. Poprvé bylo v regionu jen 24,9 % respondentů. 3,2 % domácích návštěvníků bylo v regionu 1 3x a vícekrát navštívilo region Zlínsko dokonce 44,9 % dotázaných osob. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Ne, jsem tu poprvé ,6 % 11 24,9 % 28 47,5 % Ano, byl/a jsem zde 1 3x ,4 % 133 3,2 % 14 23,7 % Ano, byl/a jsem zde vícekrát ,8 % ,9 % 16 27,1 % Neodpověděl 1,2 %, % 1 1,7 % Celkem 5 1 % % 59 1 % Počet návštěv regionu Zlínsko poprvé 1-3x vícekrát všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 14

15 9. SPOLUCESTUJÍCÍ Otázka 8: S kým jste přijel/a? Nadpoloviční většina domácích i zahraničních návštěvníků přijížděla v letních měsících do regionu Zlínsko se svým partnerem / partnerkou či přáteli. V doprovodu partnerů a přátel zavítalo do regionu 61 % cizinců a 57,6 % Čechů. 24,3 % Čechů v průzkumu uvedlo, že přijeli sami. Stejnou odpověď dalo jen necelých 12 % zahraničních návštěvníků. V doprovodu rodin s dětmi přijelo 17,5 % Čechů a 27,2 % cizinců. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Sám / sama ,8 % 17 24,3 % 7 11,9 % S partnerem / partnerkou, přáteli 29 58, % ,6 % 36 61, % S rodinou s malými dětmi / dítětem 48 9,6 % 41 9,3 % 7 11,9 % (alespoň jedno dítě předškolního věku) S rodinou se staršími dětmi / dítětem 45 9, % 36 8,2 % 9 15,3 % (školní věk) Neodpověděl 3,6 % 3,7 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Spolucestující sám/sama partner/ka, přátelé rodina+dítě předškolního věku rodina+dítě školního věku všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 15

16 1. UBYTOVÁNÍ Otázka 9: Kde jste ubytován/a? Během letních měsíců návštěvníci regionu využívali různé úrovně ubytovacích služeb. Mezi domácími návštěvníky byl největší zájem o kvalitní hotelové ubytování ve třídě *** a více. Tento typ ubytování zvolilo téměř 19 % Čechů. 1,2 % domácích návštěvníků bylo ubytováno v penzionech a 7,9 % v hotelech nižší třídy. U známých, příbuzných, popř. na vlastní chatě zvolilo nocleh 14,1 % respondentů. 31,3 % domácích návštěvníků, kteří zavítali do regionu, zde nebylo ubytováno. Mezi zahraničními návštěvníky bylo procento osob bez ubytování nižší. Jednalo se jen o 11,9 % z nich. Poměrně velká část cizinců, 22 %, byla ubytována u známých či příbuzných. Nocleh v pronajatém pokoji, apartmánu či na chatě využilo bezmála 17 % cizinců. 15,3 % cizinců přespalo v kempech. O ubytování v hotelu vyšších tříd byl mezi zahraničními návštěvníky nižší zájem než by se očekávalo. Tyto služby využilo jen 11,9 % z dotázaných osob. Konkrétní čísla ubytovaných jsou uvedena v tabulce. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Hotel *** nebo více 89 17,8 % 82 18,6 % 7 11,9 % Hotel *, **, Garni, motel 43 8,6 % 35 7,9 % 8 13,6 % Penzion 49 9,8 % 45 1,2 % 4 6,8 % Kemp / tábořiště (stan, chatka, karavan) 35 7, % 26 5,9 % 9 15,3 % Jiné hromadné ubytovací zařízení 27 5,4 % 26 5,9 % 1 1,7 % Pronajatý pokoj, apartmán, chata 36 7,2 % 26 5,9 % 1 16,9 % U známých, příbuzných, vlastní chata 75 15, % 62 14,1 % 13 22, % Nejsem ubytován/a , % ,3 % 7 11,9 % Neodpověděl 1,2 % 1,2 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Kategorie ubytování Hotel *** Hotel *,**, motel Penzion Kemp Jiné ubyt. zařízení Pronajatý pokoj Známí 13 7 Bez ubytování všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 16

17 11. STRAVOVÁNÍ Otázka 1: Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Převážná většina domácích i zahraničních návštěvníků dotázaných v letních měsících uvedla, že v regionu Zlínsko využívají služeb restauračních zařízení. 31,1 % domácích a 18,6 % zahraničních návštěvníků se zde stravuje téměř vždy.částečně využívá těchto služeb 55,8 % Čechů a 76,3 % cizinců. Pouze 12,7 % domácích návštěvníků a 5,1 % zahraničních návštěvníků odpověděla, že se ve zdejších restauračních zařízeních téměř nikdy nestravují. Odpovědi respondentů jsou zapsány v tabulce. Odpověď region Zlínsko Všichni Češi Zahraniční Ano, téměř vždy ,6 % ,1 % 11 18,6 % Částečně, jak kdy ,2 % ,8 % 45 76,3 % Ne, téměř nikdy 59 11,8 % 56 12,7 % 3 5,1 % Neodpověděl 2,4 % 2,5 %,,% Celkem 5 1 % % 59 1 % Stravování v regionu Zlínsko všichni Češi zahraniční návštěvníci Ano, tém ěř vždy Částečně, jak kdy Ne, téměř nikdy ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 17

18 12. DŮVOD NÁVŠTĚVY Otázka 11: Převažujícím důvodem Vaší návštěvy regionu je V letních měsících přijížděli do regionu Zlínsko návštěvníci především za poznáním. Obzvlášť mezi cizinci tento důvod převažoval. 45,8 % zahraničních návštěvníků zavítalo do lokality za poznáním zdejší kultury, historie, památek. Z téhož důvodu přicestovalo 24,9 % Čechů. Touha po relaxaci, procházky a pobyt v přírodě přilákaly 27 % domácích návštěvníků, ale jen 6,8 % cizinců. Zahraniční návštěvníky více než rekreace lákala turistika, cykloturistika, vodáctví. Toto byl důvod pobytu pro 25,4 % z nich, ale jen pro 9,3 % domácích návštěvníků. Nejmenší zájem měli jak Češi, tak cizinci o nákupy v regionu. Odpovědi respondentů jsou zapsány v tabulce. Odpověď region Zlínsko Všichni Češi Zahraniční Poznání návštěvy turistických atraktivit, ,4 % 11 24,9 % 26 45,8 % historie, architektura, kultura, folklór Relaxace rekreace, pobyt v přírodě, ,6 % , % 4 6,8 % procházky, odpočinek Turistika a sport pěší turistika, tenis, 56 11,2 % 41 9,3 % 15 25,4 % cykloturistika, vodáctví, lyžování Zdraví lázně, rehabilitace, léčení 4 8, % 36 8,2 % 4 6,8 % Práce služební cesta, školení, obchod, 46 9,2 % 44 1, % 2 3,4 % konference Zábava společenské aktivity a přáteli, 33 6,6 % 31 7, % 2 3,4 % noční život, hry, dobré jídlo Nákupy 1 2, % 9 2, % 1 1,7 % Návštěva příbuzných nebo známých 49 9,8 % 45 1,2 % 4 6,8 % Tranzit (pouze tudy projíždím) 6 1,2 % 6 1,4 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Důvod návštěvy regionu Zlínsko Poznání Relaxace Turistika, sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva příbuzných Tranzit všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 18

19 13. VYUŽÍVANÉ AKTIVITY Otázka 12: Které aktivity v regionu Zlínsko byste rád/a při své návštěvě využil/a? Jak je patrno z odpovědí návštěvníků regionu, je mezi nimi největší zájem o aktivity spojené s poznáním regionu a jeho krás. 49,2 % Čechů by se rádo věnovalo poznávací turistice, 34 % pěší turistice a 2 % cykloturistice. Festivaly, slavnosti a jiné kulturní akce by rádo navštívilo 22,9 % domácích návštěvníků. Taktéž cizinci by nejraději poznávali historické památky regionu, navštěvovali muzea a jiná turisticky zajímavá místa v regionu (56 %). 25 % respondentů by rádo provozovalo pěší turistiku a stejné množství dotázaných osob by chtělo navštívit sportovní akce. Zahraniční návštěvníky láká také společenský život v regionu a zdejší kulturní akce. Odpověď region Zlínsko Všichni % odpovědí Češi % odpovědí Zahraniční % odpovědí Pěší turistika 33, % 34, % 25,4 % Cykloturistika, horská cyklistika 19,2 % 2, % 13,6 % Koupání, vodní sporty, letní dovolená 28,4 % 31,1 % 8,5 % Lyžování, zimní sporty, zimní dovolená 2,2 % 1,8 % 5,1 % Jiný aktivní sport (golf, volejbal, létání) 5, % 4,8 % 6,8 % Péče o fyzickou a duševní kondici 12,2 % 12,7 % 8,5 % Poznávací turistika (hrady, zámky, 5, % 49,2 % 55,9 % muzea) Venkovská turistika (agroturistika, koně) 2,2 % 2,3 % 1,7 % Církevní turistika (církevní památky, 2,6 % 2,5 % 3,4 % poutě) Návštěvy kulturní akcí (festivaly, slavnosti) 23, % 22,9 % 23,7 % Návštěvy sportovních akcí (závody) 8,2 % 5,9 % 25,4 % Společenský život a zábava 2,6 % 2,2 % 23,7 % ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 19

20 Aktivity ve Zlínském regionu Společ. život Návštěvy sport. akcí Návštěvy kult. akcí Církevní turistika Venkovská turistika Poznávací turistika Péče o kondici Jiný sport Lyžování Koupání Cykloturistika Pěší turistika všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 2

21 14. OPAKOVANÁ NÁVŠTĚVA Otázka 13: Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Zjištění, že nadpoloviční část návštěvníků má v úmyslu se do regionu v budoucnu vrátit, je potěšující. Z odpovědí respondentů vyplynulo, že v brzké době, tj. do ½ roku chce do regionu opakovaně přicestovat 35,1 % domácích a 15,3 % zahraničních návštěvníků. Někdy později sem na opakovanou návštěvu zavítá 45,6 % Čechů a 52,5 % cizinců. Pouze 15 % domácích návštěvníků a 1,7 % zahraničních návštěvníků vyloučilo, že by plánovali návrat do regionu. 15 % Čechů na tuto otázku odpovědělo, že zatím neví. Stejně se vyjádřilo 28,8 % cizinců. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Ano, v brzké době (do 1/2 roku) ,8 % ,1 % 9 15,3 % Ano, ale někdy později ,4 % 21 45,6 % 31 52,5 % Spíše ne 18 3,6 % 17 3,9 % 1 1,7 % Nevím, nedokážu říci 83 16,6 % 66 15, % 17 28,8 % Neodpověděl 3,6 % 2,5 % 1 1,7 % Celkem 5 1 % % 59 1 % Opakovaná návštěva Ano, v brzké době Ano, někdy později Spíše ne Nevím všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 21

22 15. HODNOCENÍ SLUŽEB Otázka 14: Jak hodnotíte ubytovací služby, stravovací služby, služby pro motoristy, služby pro cykloturisty, služby pro lyžaře, personál ve službách, péči o čistotu a pořádek a cenovou úroveň služeb? Z celkového pohledu je možno konstatovat, že dotázaní návštěvníci regionu Zlínsko hodnotí vytipované služby zde poskytované spíše pozitivně. Mezi služby, jejichž kvalitu nejvíce respondentů označilo za velmi dobré, popř. za spíše dobré, patří veřejné stravování (82,8 % všech respondentů spokojeno), ubytovací služby (59,2 % všech respondentů spokojeno), jednání personálu pracujícího v cestovním ruchu (78,2 % všech respondentů spokojeno) a péče o čistotu a pořádek (83,6 % všech respondentů spokojeno). Odpovědi negativně hodnotící poskytované služby byly v menšině. Přesto však je patrné, že určité výhrady mají respondenti k cenové úrovni služeb (19,4 % respondentů nespokojeno), k poskytovaným službám pro cykloturisty (18,4 % respondentů nespokojeno) a službám pro motoristy (15,6 % respondentů nespokojeno). Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulkách. Odpověď všichni návštěvníci Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby ,8% ,4% 27 5,4% 6 1,2% ,2% Veřejné stravování ,6% ,2% 26 5,2% 5 1,% 55 11,% Služby pro motoristy 59 11,8% 26 41,2% 68 13,6% 1 2,% ,4% Služby pro cykloturisty 44 8,8% ,2% 75 15,% 17 3,4% ,6% Služby pro lyžaře 28 5,6% 62 12,4% 42 8,4% 1 2,% ,6% Personál ve službách 16 32,% ,2% 31 6,2% 5 1,% 73 14,6% Péče o čistotu a pořádek ,% ,6% 5 1,% 8 1,6% 24 4,8% Cenová úroveň služeb 92 18,4% ,2% 84 16,8% 13 2,6% 45 9,% Odpověď Češi Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby ,9% ,% 24 5,4% 6 1,4% ,4% Veřejné stravování ,7% ,6% 25 5,7% 5 1,1% 48 1,9% Služby pro motoristy 47 1,7% ,9% 59 13,4% 9 2,% 15 34,% Služby pro cykloturisty 33 7,5% 14 23,6% 67 15,2% 15 3,4% 222 5,3% Služby pro lyžaře 24 5,4% 58 13,2% 39 8,8% 1 2,3% 31 7,3% Personál ve službách ,1% 28 47,2% 29 6,6% 4,9% 63 14,3% Péče o čistotu a pořádek ,6% ,1% 43 9,8% 8 1,8% 21 4,8% Cenová úroveň služeb 7 15,9% ,2% 79 17,9% 13 2,9% 4 9,1% Odpověď zahraniční návštěvníci Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby 2 33,9% 21 35,6% 3 5,1%,% 15 25,4% Veřejné stravování 21 35,6% 3 5,8% 1 1,7%,% 7 11,9% Služby pro motoristy 12 2,3% 3 5,8% 9 15,3% 1 1,7% 7 11,9% Služby pro cykloturisty 11 18,6% 12 2,3% 8 13,6% 2 3,4% 26 44,1% ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 22

23 Služby pro lyžaře 4 6,8% 4 6,8% 3 5,1%,% 48 81,4% Personál ve službách 23 39,% 23 39,% 2 3,4% 1 1,7% 1 16,9% Péče o čistotu a pořádek 19 32,2% 3 5,8% 7 11,9%,% 3 5,1% Cenová úroveň služeb 22 37,3% 27 45,8% 5 8,5%,% 5 8,5% Hodnocení služeb - všichni návštěvníci Ubytovací služby Veřejné stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Služby pro lyžaře Personál ve službách Péče o čistotu a pořádek Cenová úroveň služeb velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit Hodnocení služeb - Češi Ubytovací služby Veřejné stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Služby pro lyžaře Personál ve službách Péče o čistotu a pořádek Cenová úroveň služeb velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 23

24 Hodnocení služeb - zahraniční návštěvníci Ubytovací služby Veřejné stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Služby pro ly žaře Personál v e službách Péče o čistotu a pořádek Cenov á úrov eň služeb v elmi dobře spíše dobře spíše špatně v elmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 24

25 16. HODNOCENÍ INFRASTRUKTURY A VYBAVENOSTI REGIONU Otázka 15: Jak hodnotíte infrastrukturu a vybavenost regionu Zlínsko? Shrneme-li získané výsledky (viz tabulky), lze stručně konstatovat, že v letních měsících byli návštěvníci regionu Zlínsko poměrně spokojeni s infrastrukturou i vybaveností tohoto regionu. Všeobecně nejvíce spokojeni byli se stravovacími službami a nákupními možnostmi v regionu. Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit hodnotilo jako velmi dobré 24,2 % dotázaných návštěvníků, jako spíše dobré označilo tyto služby 52,4 % z nich. Zahraniční návštěvníci dokonce až ve 4,7 % označili stravovací kapacity za velmi dobré. S nákupními možnostmi v regionu bylo velmi spokojeno 23,8 % Čechů, spíše spokojeno pak dalších 5,6 % Čechů. Taktéž cizinci považují nákupní možnosti za velmi dobré (33,9 %) a polovina z nich za spíše dobré (54,2 %). Ovšem i další služby a možnosti hodnotili respondenti převážně pozitivně, např. příležitosti pro zábavu, ubytovací kapacity, poskytování informací atd. Jistou míru nespokojenosti projevili respondenti s dopravní infrastrukturou v regionu, kterou 24 % z nich hodnotí jako spíše špatnou a 5 % jako velmi špatnou. Dotázaní návštěvníci mají výhrady i k dostupnosti regionu hromadnou dopravou (11,2 % spíše špatně, 5,2 % velmi špatně) a k vybaveností regionu atrakcemi pro děti (16,2 % spíše špatně, 4,6 % velmi špatně). Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulkách. Odpověď všichni návštěvníci Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost 17 21,4% 18 36,% 4 8,% 7 1,4% ,2% ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost ,2% ,4% 29 5,8% 6 1,2% 82 16,4% stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura 65 13,% ,4% 12 24,% 23 4,6% 7 14,% Dostupnost regionu 71 14,2% ,% 56 11,2% 26 5,2% ,4% hromadnou dopravou Vybavení regionu pro 73 14,6% ,% 55 11,% 1 2,% ,4% sportovní aktivity Nákupní možnosti ,% ,% 56 11,2% 16 3,2% 48 9,6% Příležitosti pro zábavu ,6% 22 44,% 57 11,4% 9 1,8% 11 2,2% Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 43 8,6% ,% 81 16,2% 23 4,6% ,6% Odpověď Češi Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost 83 18,8% ,1% 36 8,2% 5 1,1% ,8% ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost 97 22,% ,3% 28 6,3% 5 1,1% 76 17,2% stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura 51 11,6% ,% 19 24,7% 2 4,5% 67 15,2% Dostupnost regionu 62 14,1% 15 34,% 49 11,1% 23 5,2% ,6% hromadnou dopravou Vybavení regionu pro 6 13,6% ,6% 54 12,2% 9 2,% ,5% sportovní aktivity Nákupní možnosti 15 23,8% 223 5,6% 52 11,8% 16 3,6% 45 1,2% Příležitosti pro zábavu 98 22,2% ,3% 56 12,7% 8 1,8% 88 2,% Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 38 8,6% 97 22,% 78 17,7% 22 5,% 26 46,7% ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 25

26 Odpověď zahraniční návštěvníci Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost 24 4,7% 12 2,3% 4 6,8% 2 3,4% 17 28,8% ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost 24 4,7% 27 45,8% 1 1,7% 1 1,7% 6 1,2% stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura 14 23,7% 28 47,5% 11 18,6% 3 5,1% 3 5,1% Dostupnost regionu 9 15,3% 15 25,4% 7 11,9% 3 5,1% 25 42,4% hromadnou dopravou Vybavení regionu pro 13 22,% 28 47,5% 1 1,7% 1 1,7% 16 27,1% sportovní aktivity Nákupní možnosti 2 33,9% 32 54,2% 4 6,8%,% 3 5,1% Příležitosti pro zábavu 15 25,4% 29 49,2% 1 1,7% 1 1,7% 13 22,% Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 5 8,5% 18 3,5% 3 5,1% 1 1,7% 32 54,2% ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 26

27 Infrastruktura - všichni návštěvníci Ubytovací kapacity Stravovací kapacity Dopravní infrastruktura Dostupnost hromadnou dopravou Sportovní aktivity Nákupní možnosti Společenské vyžití Atrakce pro děti velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 27

28 Infrastruktura - Češi Ubytovací kapacitystravovací kapacity Dopravní infrastruktura Dostupnost hromadnou dopravou Sportovní aktivity Nákupní možnosti Společenské vyžití Atrakce pro děti velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 28

29 Infrastruktura - zahraniční návštěvníci Ubytovací kapacitystravovací kapacity Dopravní infrastruktura Dostupnost hromadnou dopravou Sportovní aktivity Nákupní možnosti Společenské vyžití Atrakce pro děti velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 29

30 17. HODNOCENÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB Otázka 16: Jak hodnotíte poskytování informací o regionu, místní orientační značení, péči o památky a turistické atraktivity, péči o životní prostředí, péči o bezpečnost návštěvníků, nabídku programů pro volný čas, drobný prodej, přátelskost místních lidí? Stejně jako u předchozích dvou otázek, i nyní se ukázalo, že dotázaní návštěvníci regionu Zlínsko jsou s doplňkovými službami a dalšími charakteristikami regionu více spokojeni než nespokojeni. Zcela jednoznačně oceňují návštěvníci regionu přátelský přístup místních lidí. Chování obyvatel regionu označilo 45,8 % Čechů a 64,4 % cizinců za velmi dobré. Taktéž ostatní služby a charakteristiky hodnotili respondenti vesměs pozitivně. Domácí návštěvníci kladně oceňují např. poskytování informací o regionu - 36,7 % respondentů je hodnotí jako velmi dobré, nebo péči o památky a turistické atraktivity, kterou za velmi dobrou považuje 3,2 % Čechů. Taktéž polovina zahraničních návštěvníků (52,5 %) označila poskytování informací o regionu za velmi dobré. 47,5 % cizinců jako velmi dobré vidí i péči o památky a turistické atraktivity. Projevy nespokojenosti byly pouze v mírném rozsahu. Návštěvníci za špatné považují např. drobný prodej (16,3 % Čechů a 8,5 % cizinců) nebo nabídku programů pro volný čas (15,7 % Čechů a 6,8 % zahraničních návštěvníků). Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulkách. Odpověď všichni návštěvníci Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací ,6% ,2% 46 9,2% 2,4% 88 17,6% o regionu Místní orientační značení ,% ,5% 56 11,2% 15 3,% 53 1,6% Péče o památky ,2% ,6% 31 6,2% 4,8% 76 15,2% a turistické atraktivity Péče o životní prostředí 12 24,% ,8% 35 7,% 8 1,6% ,6% Péče o bezpečnost 74 14,8% ,4% 4 8,% 6 1,2% 23 4,6% návštěvníků Nabídka programů pro 98 19,6% 22 44,% 62 12,4% 11 2,2% 19 21,8% volný čas Drobný prodej ,6% ,6% 6 12,% 17 3,4% 62 12,4% Přátelskost místních lidí 24 48,% ,2% 23 4,6% 2,4% 39 7,8% Odpověď Češi Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací ,7% ,7% 41 9,3% 2,5% 83 18,8% o regionu Místní orientační značení 93 21,1% ,6% 52 11,8% 15 3,4% 49 11,1% Péče o památky 133 3,2% 21 45,6% 3 6,8% 3,7% 74 16,8% a turistické atraktivity Péče o životní prostředí 15 23,8% ,2% 33 7,5% 8 1,8% 1 22,7% Péče o bezpečnost 57 12,9% ,1% 34 7,7% 6 1,4% ,% návštěvníků Nabídka programů pro 86 19,5% ,3% 58 13,2% 11 2,5% 95 21,5% volný čas Drobný prodej 11 24,9% 21 45,6% 57 12,9% 15 3,4% 58 13,2% Přátelskost místních lidí 22 45,8% 179 4,6% 21 4,8% 2,5% 37 8,4% ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 3

31 Odpověď zahraniční návštěvníci Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací 31 52,5% 18 3,5% 5 8,5%,% 5 8,5% o regionu Místní orientační značení 22 37,3% 29 49,2% 4 6,8%,% 4 6,8% Péče o památky 28 47,5% 27 45,8% 1 1,7% 1 1,7% 2 3,4% a turistické atraktivity Péče o životní prostředí 15 25,4% 29 49,2% 2 3,4%,% 13 22,% Péče o bezpečnost 17 28,8% 18 3,5% 6 1,2%,% 18 3,5% návštěvníků Nabídka programů pro 12 2,3% 29 49,2% 4 6,8%,% 14 23,7% volný čas Drobný prodej 23 39,% 27 45,8% 3 5,1% 2 3,4% 4 6,8% Přátelskost místních lidí 38 64,4% 17 28,8% 2 3,4%,% 2 3,4% Hodnocení dalších služeb - všichni návštěvníci Poskytování informací Orientační značení Péče o památky Péče o živ. prostředí Bezpečnost návštěvníků Programy pro volný čas Drobný prodej Přátelskost místních 39 velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 31

32 Hodnocení dalších služeb - Češi Poskytování informací Orientační značení 3 3 Péče o památky Péče o živ. prostředí Bezpečnost návštěvníků Programy pro volný čas Drobný prodej Přátelskost místních velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit Hodnocení dalších služeb - zahraniční návštěvníci Poskytování informací 5 4 Orientační značení Péče o památky 2 Péče o živ. prostředí 6 Bezpečnost návštěvníků 4 Programy pro volný čas Drobný prodej 2 Přátelskost místních 2 velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neumím posoudit ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 32

33 18. CHYBĚJÍCÍ SLUŽBY, ATRAKCE, AKTIVITY Otázka 17: Co Vám regionu nejvíce schází? Dotázaní návštěvníci regionu Zlínsko postrádají především více informací o regionu, včetně informací, které by jim usnadnily orientaci v terénu. Lidem chybí atrakce a možnosti vyžití a zábavy pro děti. Také pro sebe samotné by přivítali více kulturních akcí a širší nabídku společenského vyžití. Dále respondenti upozorňují na problémy v dopravě, ne nedostatek možností pro vodní sporty (tzn. koupaliště, bazény) a na nižší kvalitu poskytovaných služeb. Dotázaní návštěvníci vyjmenovali celou řadu aktivit, služeb či věcí, které jim v nabídce regionu Zlínsko chybí. Všechny jejich odpovědi jsou uvedeny dále v tabulce. Odpověď region Zlínsko Počet chybí více informací o regionu/špatné značení/průvodci 4,4 % chybí aktivity/atrakce/akce pro děti 3, % spokojenost/nic nechybí 2,6 % nedostatečné společenské vyžití/málo kulturních akcí 2,4 % problémy s dopravou (přetížená doprava/neukáznění řidiči) 2,4 % chybí bazény/koupaliště, špatná úroveň 2,2 % horší kvalita služeb/nedostatečné služby 2, % drahé služby/drahé ubytování atd. 1,4 % chybí cyklostezky/lepší cyklostezky 1,2 % chybí nákupní možnosti/málo obchodů 1,2 % chybí restaurace/občerstvení/cukrárny/kavárny/vinné sklípky 1,2 % nevyhovující dostupnost/autobusem/málo spojů 1, % horší čistota/ málo odpadkových košů,8 % nedostatek parkovacích míst/špatný stav parkovišť,8 % nedostatečná nabídka sportovního vyžití/málo sportovišť,8 % zákaz průjezdu lázeňským městem na kole/parkem na kole,8 % špatná otevírací doba obchodů/služeb/památek,6 % chybí informační centra,4 % nedostatečná propagace regionu,4 % chybí pěší zóna pro turisty/v centru stojí auta,4 % hluk,4 % chybí půjčovna kol/lyží/lodí,4 % chybí bankomat/směnárny/banky,2 % chybí kempy/autokempy/špatná úroveň kempů,2 % chybí WC/špatná úroveň WC,2 % nevyhovující přístup místních obyvatel k turistům,2 % nevyhovující stav komunikací/špatné silnice,2 % špatná orientace v MHD/časté změny/dlouhé intervaly,2 % drobná kriminalita/krádeže/kapsáři/vandalismus,2 % chybí připojení k internetu/špatný internet,2 % špatné počasí/nevyhovující,2 % nevychovaní turisté/cyklisté,2 % málo míst k odpočinku/málo laviček,2 % památky ve špatném stavu/nepřístupné,2 % ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 33

34 špatné jídlo/málo možností, kde se dobře najíst,2 % chybí agroturistika/ekoturistika/jízdy na koních,2 % ničení životního prostředí/málo zeleně/zdevastovaná krajina,2 % ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 34

35 19. INFORMAČNÍ ZDROJE Otázka 18: Využil/a jste při plánování své návštěvy regionu Zlínsko (při zajištění služeb) některé informace z následujících zdrojů? Návštěvníci dotázaní během letních měsíců v regionu Zlínsko využívali při vyhledávání informací různé zdroje. Nejvíce využívaným zdrojem informací byl internet. Zde hledalo potřebné informace 54,4 % Čechů a 78 % cizinců. Obě skupiny návštěvníků se v případě potřeby obracely na turistická informační centra (46,3 % domácích návštěvníků, 57,6 % cizinců). Mezi často využívané zdroje informací patří také propagační materiály, kterým důvěřuje 44,9 % Čechů a 52,5 % cizinců. Pro domácí návštěvníky je charakteristické také získávání potřebných informací od příbuzných a známých (45,1 %). Nejméně často se při získávání informací dotázaní respondenti obraceli na cestovní kanceláře a agentury a na personál pracující ve službách. Odpověď všichni návštěvníci Ano Částečně Ne Turistické informační centrum ,6 % 92 18,4 % ,8 % Cestovní kanceláře a agentury 17 21,4 % 18 21,6 % ,8 % Média (články v tisku, rozhlas, televize) ,6 % ,4 % ,8 % Propagační materiály, prospekty, průvodci ,8 % 16 32, % 19 21,8 % Internet ,2 % 74 14,8 % ,8 % Informace od personálu ve službách 16 32, % ,6 % ,2 % Informace od příbuzných či známých ,4 % ,2 % ,2 % Odpověď Češi Ano Částečně Ne Turistické informační centrum 24 46,3 % 81 18,4 % ,1 % Cestovní kanceláře a agentury 91 2,6 % 97 22, % ,1 % Média (články v tisku, rozhlas, televize) 16 36,3 % ,5 % , % Propagační materiály, prospekty, průvodci ,9 % ,1 % 95 21,5 % Internet 24 54,4 % 67 15,2 % 133 3,2 % Informace od personálu ve službách ,1 % ,7 % , % Informace od příbuzných či známých ,1 % ,5 % ,1 % Odpověď zahraniční návštěvníci Ano Částečně Ne Turistické informační centrum 34 57,6 % 11 18,6 % 14 23,7 % Cestovní kanceláře a agentury 16 27,1 % 11 18,6 % 32 54,2 % Média (články v tisku, rozhlas, televize) 23 39, % 15 25,4 % 21 35,6 % Propagační materiály, prospekty, průvodci 31 52,5 % 14 23,7 % 14 23,7 % Internet 46 78, % 7 11,9 % 6 1,2 % Informace od personálu ve službách 23 39, % 21 35,6 % 15 25,4 % Informace od příbuzných či známých 23 39, % 19 32,2 % 17 28,8 % ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 35

36 Informační zdroje - všichni návštěvníci TIC Cestovní kanceláře Média Propagační materiály Internet Personál ve službách Příbuzní a známí ano částečně ne Informační zdroje - Češi TIC Cestovní kanceláře Média Propagační materiály Internet Personál ve službách Příbuzní a známí ano částečně ne Informační zdroje - zahraniční návštěvníci TIC Cestovní kanceláře Média Propagační materiály Internet Personál ve službách Příbuzní a známí ano částečně ne ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 36

37 2. PRŮMĚRNÁ ÚTRATA Otázka 19: Kolik vás stojí v průměru na osobu a den váš pobyt v tomto regionu? Polovina zahraničních návštěvníků, 54,2 %, utratí průměrně za osobu a den pobytu v regionu 51 1 Kč. Stejnou částku utratí 35,4 % českých návštěvníků. Ještě více českých návštěvníků, 44,4 %, utratí průměrně 21 5 Kč denně. Stejně tolik stojí denní pobyt i 35,6 % cizinců. Méně než 2 Kč denně stojí pobyt v regionu jen 1,7 % cizinců a 12,9 % Čechů. Naopak více než 21 Kč neutratí žádný cizinec, ale mezi domácími návštěvníky tuto částku vynaloží na denní pobyt 2,3 % z nich. Průměrné částky denní útraty (odpovědi respondentů) jsou uvedeny v tabulce. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Do 2 Kč 58 11,6 % 57 12,9 % 1 1,7 % 21 5 Kč ,4 % ,4 % 21 35,6 % 51 1 Kč ,6 % ,4 % 32 54,2 % 11 2 Kč 26 5,2 % 21 4,8 % 5 8,5 % Více než 21Kč 1 2, % 1 2,3 %, % Neodpověděl 1,2 % 1,2 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Průměrná útrata do 2 Kč 21-5 Kč 51-1 Kč 11-2 Kč nad 21 Kč všichni Češi zahraniční ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 37

38 21. POHLAVÍ Otázka 2: Pohlaví Mezi dotázanými návštěvníky českého původu bylo 47,4 % mužů a 52,4 % žen. U zahraničních návštěvníků byl počet mužů poněkud vyšší. 59,3 % cizinců byli muži, dotázaných žen bylo pouze 4,7 %. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Muž ,8 % 29 47,4 % 35 59,3 % Žena , % ,4 % 24 4,7 % Neodpověděl 1,2 % 1,2 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Pohlaví Muž Žena všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 38

39 22. VĚKOVÁ KATEGORIE Otázka 21: Věková kategorie Mezi dotázanými domácími i zahraničními návštěvníky byla početně nejsilnější skupina osob ve věkové kategorii let. V tomto věku bylo 27,7 % Čechů a 32,2 % cizinců. Ve věkové kategorii let bylo 24,6 % českých návštěvníků a 18,6 % zahraničních návštěvníků. 25,4 % cizinců bylo ve věku od 5 do 59 let. Nejméně respondentů spadalo do věkové kategorie nad 6 let. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Do 25 let 94 18,8 % 83 18,8 % 11 18,6 % let ,6 % ,4 % 11 18,6 % let ,2 % ,7 % 19 32,2 % 5 59 let 91 18,2 % 76 17,2 % 15 25,4 % 6 a více let 5 1, % 47 1,7 % 3 5,1 % Neodpověděl 1,2 % 1,2 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Graf : Věk návštěvníků do let let 5-59 let nad 6 let všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 39

40 23. VZDĚLÁNÍ Otázka 22: Vzdělání Zastoupení dotázaných respondentů v kategoriích z hlediska dosaženého vzdělání zhruba odpovídá běžné populaci. Nejvíce domácích i zahraničních návštěvníků uvedlo, že mají středoškolské vzdělání s maturitou. Takto odpovědělo 59,2 % Čechů a 62,7 % cizinců. Osob s vysokoškolským vzděláním bylo mezi domácími návštěvníky 21,8 % a mezi cizinci 32,2 %. V celém dotazovaném souboru bylo 17,2 % respondentů, kteří nemají středoškolské vzdělání s maturitou. Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulce. Odpověď Všichni Češi Zahraniční Bez maturity 86 17,2 % 83 18,8 % 3 5,1 % S maturitou ,6 % ,2 % 37 62,7 % Vysokoškolské , % 96 21,8 % 19 32,2 % Neodpověděl 1,2 % 1,2 %, % Celkem 5 1 % % 59 1 % Vzdělání bez maturity s maturitou vysokoškolské 19 všichni Češi zahraniční návštěvníci ARC Mikulov s.r.o., Gfk Group, CzechTourism Monitoring návštěvníků_to Zlínsko_léto 25 4

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 4. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.4.213 3.4.213

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 378 16 280 24 351 2 981,0 33 85 24 416 21 879 29 184 3 882 4 276 8 232 13 997 41 194 50 435 58 323 2 Praha 2 2 439 16 736 18 226 2 231,2 47 58 23 195 14 072 12 250 4 117 6 100 9 549 17 430 26

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 728 68 236 175 964 107 611 21 124 128 735 270 8 747 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2019 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 612 70 857 181 469 110 493 20 781 131 274 26 8 825 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 105 481 67 705 173 186 105 373 21 026 126 399 76 8 461 Středočeský 81

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2017 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 029 66 831 170 860 103 957 19 682 123 639 31 8 364 Středočeský 80

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.03.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 107 741 68 738 176 479 107 598 19 473 127 071 20 8 719 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.12.2018 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 110 293 70 555 180 848 110 191 22 163 132 354 211 8 980 Středočeský

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010

Úřad práce v Plzni. Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj. Únor 2010 Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Únor 2010 ÚP PM VEŘ, ved. OTP, 1.2.2006 K 28. 2. 2010 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem 28 869 uchazečů o zaměstnání, což je o 289 více než v minulém

Více

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov DUBEN 2013 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov

měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese Vyškov DUBEN 2013 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Vyškov Informace o počtu nezaměstnaných uchazečů na okrese Vyškov k datu 30.4.2013 měsíční přehled o vývoji nezaměstnanosti na okrese

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červenec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červenec Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva červenec 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová vedoucí oddělení realizace projektů a statistik https://web.uradprace.cz/web/cz/statistiky-praha

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva Květen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Praha 2019 www.uradprace.cz 1

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva Duben 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Praha květen 2019 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Krajská pobočka Úřadu práce ČR v hl. m. Praze Měsíční statistická zpráva Březen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Martina Bundová Vedoucí oddělení realizace projektů a statistik Praha duben 2019 1 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva duben Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva duben 2019 Zprávu předkládá: Tomáš Moravec, DiS. zástupce vedoucí Oddělení metodiky http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Plzeň

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva květen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva květen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Petr Malkovský analytik trhu práce http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Liberec

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva březen 2019 Zprávu předkládá: Tomáš Moravec, DiS. zástupce vedoucí Oddělení metodiky Plzeň 2019 www.uradprace.cz 1 Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červen 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 30.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2019 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 28.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. prosinec Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. prosinec Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracoval: Pavel Literák, MSc. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 30.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Plzni MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA Plzeňský kraj, únor Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky 1 www.uradprace.cz Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva 2018 Zpracoval: Pavel Literák, MSc. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti v Kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Plzeňský kraj Srpen 2013 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 8. 2013 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. květen Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. květen Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva květen 2018 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva prosinec 2018 Zpracovala: Ing. Martina Bundová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Srpen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva Srpen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva Srpen 2019 Zprávu předkládá: Mgr. Jana Belblová vedoucí Oddělení metodiky https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě Měsíční statistická zpráva 2019 Zpracoval: Pavel Literák, MSc. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/vys/statisticke_prehledy/bulletin Informace o nezaměstnanosti v Kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva duben 2018

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva duben 2018 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva duben 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA. Plzeňský kraj, prosinec Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Plzni

MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA. Plzeňský kraj, prosinec Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Plzni MĚSÍČNÍ STATISTICKÁ ZPRÁVA Plzeňský kraj, prosinec 2018 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky 1 www.uradprace.cz

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červen Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva červen Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Vladimíra Lutonská vedoucí oddělení metodiky http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Zlín 2019

Více

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci

Úřad práce ČR. Měsíční statistická zpráva březen Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva březen 2019 Zprávu předkládá: Ing. Petr Malkovský analytik trhu práce Liberec 2019 www.uradprace.cz 1 Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2018 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva březen 2018 Zpracoval: Ing. Martin Hodek http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva Leden 2019 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více