Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch"

Transkript

1 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

2 Základní informace o projektu Cíle projektu: Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit. Realizace projektu: Projekt je realizován od roku do roku vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní). Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz. Informace na těchto webových stránkách jsou aktualizovány vždy po vyhodnocení každé vlny a současně je možné v archivu dokumentů vyhledat výsledky z předchozích vln. Financování projektu: Projekt výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch je financován z fondu Evropské unie Integrovaného operačního programu: IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Zadavatel projektu: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Vinohradská, Praha Zhotovitel projektu: Ipsos Tambor, s.r.o. Národní, Praha Léto

3 Metodologie výzkumu Metoda dotazování: Lokalita: Cílová skupina: Velikost vzorku: Metoda výběru: Etapa výzkumu: Termín výzkumu: Osobní dotazování Šumava Domácí návštěvníci/turisté turistických regionů a oblastí České republiky 95 respondentů Náhodný výběr ve vybraných lokalitách Léto Detailní metodika výzkumu je k dispozici na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz nebo na vyžádání přímo v CzechTourism, oddělení Výzkumu trhů a trendů : Ing. Hana Fojtáchová Vedoucí oddělení Výzkumu trhů a trendů Tel.: Mobil: Bc. Petra Paduchová Manažer oddělení Výzkumu trhů a trendů Tel.:+ 5 Mobil: Léto

4 Hlavní zjištění a doporučení IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

5 Shrnutí Charakteristiky pobytu: V letním období přijíždějí návštěvníci na Šumavu obvykle na -7 dní s partnerem či přáteli. Nejčastěji volí dopravu osobním automobilem, a to pravděpodobně proto, že pochází z velké části z oblastí vzdálených více než km. Průměrná útrata za den pobytu bývá maximálně Kč na osobu. Většina turistů se v průběhu pobytu aspoň z části stravuje v restauračních zařízeních. Pokud návštěvníci využijí ubytování, jedná se nejčastěji o penzion, popřípadě kemp/tábořiště. Nejčastěji lidé přijíždí na Šumavu za sportem a turistikou, dále pak za relaxací nebo poznáním mezi nejlákavější aktivity regionu patří poznávací a pěší turistika, popřípadě cykloturistika a koupání. Naprostá většina návštěvníků je se svým pobytem na Šumavě spokojena, a tři čtvrtiny návštěvníků dokonce přijíždějí do tohoto regionu opakovaně. Naprostá většina všech návštěvníku se sem plánuje opět vypravit, necelá třetina pak v brzké době (do půl roku). Šumava je obecně považována za jeden z upřednostňovaných regionů v souvislosti s výletem/pobytem. Hodnocení regionu: V regionu Šumavy je nejlépe hodnocena přátelskost místních lidí, spolu s rozsahem a dostupností ubytovacích, popřípadě stravovacích, kapacit. Dále je velmi dobře vnímána kvalita orientačních značení a péče o památky, turistické atraktivity a životní prostředí. Informační zdroje: Nejběžnějším zdrojem informací o Šumavě je internet, dále jsou to informace od příbuzných a známých a informace z propagačních materiálů nebo z turistických center. Téměř pětina návštěvníků zaznamenala před svým příjezdem propagaci regionu formou venkovní reklamy, další pětina pak viděla reklamu na internetu. 5 Léto

6 SWOT analýza Silné Stránky Vysoká spokojenost návštěvníků se svým pobytem Vysoká loajalita k tomuto regionu Přátelskost místních lidí Rozsah a dostupnost ubytovacích, popř. stravovacích zařízení Orientační značení Péče o památky, turistické atraktivity Péče o životní prostředí Cenová úroveň služeb Nákupní možnosti Dopravní infrastruktura Slabé Stránky Příležitosti Hrozby Zlepšení nákupních možností Zvýšení nabídky příležitostí pro zábavu a společenské vyžití Zvýšení nabídky programů pro volný čas Trend jednodenních návštěv a jeho vliv na provoz ubytovacích zařízení v regionu Zachování současné dopravní infrastruktury Zhoršující se hodnocení cenové úrovně služeb Zvýšení nabídky programů orientovaných na rodiny s dětmi zvýšení návštěvnosti této cílové skupiny Léto

7 Doporučení Motivovat návštěvníky k dlouhodobějšímu pobytu prostřednictvím: - zlepšení nabídky příležitostí pro zábavu a společenské vyžití - zlepšení nabídky programů pro volný čas - orientace na rodiny s dětmi s cílem nalákat tuto cílovou skupinu do regionu a všechny tyto motivátory vhodně komunikovat veřejnosti. Udržet a rozvíjet kvalitu místního orientačního značení. Udržovat a rozvíjet péči o životní prostředí. Komunikovat možnosti poznávací a pěší turistiky, cykloturistiky a koupání. K propagaci zejména využít internet (standardní i nové přístupy sociální sítě, virální marketing apod.), případně outdoorové reklamy. Zvyšovat kvalitu dopravní infrastruktury s ohledem na skutečnost, že většina návštěvníků přijíždí do regionu automobilem. Zlepšit nákupní možnosti v regionu. Zlepšit cenovou úroveň služeb v regionu. 7 Léto

8 Základní charakteristiky pobytu / Vzdálenost od bydliště, doprava, společnost, délka pobytu V letním období přijíždějí návštěvníci na Šumavu nejčastěji na -7 dní (9 %), a to většinou s partnerem či přáteli. V naprosté většině případů volí dopravu osobním automobilem což je pravděpodobně dané tím, že z velké části přijíždějí z míst vzdálených více než km (7 %). Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? Jak jste sem přicestoval/a? do km Autem - km - km Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem km Na kole nad km 7 Pěšky Jinak Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? S kým jste sem přijel/a? Jednodenní bez noclehu Sám / sama až noclehy S partnerem, partnerkou, přáteli, známými, apod. Šumava; 95 až 7 noclehů Delší 5 9 S malými dětmi / dítětem (alespoň jedno předškolního věku) Se staršími dětmi / dítětem (školního věku) Léto

9 Základní charakteristiky pobytu / Stravování, ubytování, průměrná útrata Více než % návštěvníků Šumavy utratí za den pobytu maximálně Kč na osobu. Většina turistů se v průběhu pobytu aspoň z části stravuje v restauračních zařízeních, pokud využijí ubytování, jedná se nejčastěji o penzion, popřípadě kemp/tábořiště. Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Kde jste zde ubytován/a? Ano téměř vždy Částečně jak kdy 9 % Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel 5 Ne téměř nikdy Penzion 9 Kemp / tábořiště 5 Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Do Kč 5 až Kč % Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán, chata. až Kč až tis. Kč 5 9 U známých, případně vlastní chata / chalupa Více než tis. Kč Nejsem zde ubytován/a Šumava; 95 9 Léto

10 Informační zdroje Nejběžnějším zdrojem informací o Šumavě je internet, následovaný informacemi od příbuzných a známých, propagačními materiály a turistickými informačními centry. Téměř pětina návštěvníků zaznamenala před svým příjezdem propagaci regionu formou venkovní reklamy nebo viděla reklamu na internetu. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou? Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Částečně Ne Reklamu v tisku Turistická informační centra 5 Reklamu v rádiu Cestovní kanceláře a agentury Venkovní reklamu 9 Média (články v tisku, rozhlas, televize) 9 5 Reklamu na internetu Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. TV reklamu Internet 5 7 Jiné Informace od personálu ve službách 9 55 Šumava; Nezaznamenal/a jsem žádný typ reklamy 95 9 Informace od příbuzných či známých Léto

11 Důvod návštěvy, aktivity Třetina návštěvníků přijíždí na Šumavu za sportem a turistikou, čtvrtina pak za relaxací nebo za poznáním. Nejčastěji se zde věnují poznávací a pěší turistice. Také cykloturistika nebo koupání patří mezi oblíbené letní činnosti. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Turistika a sport Poznávací turistika Relaxace Pěší turistika Cykloturistika, horská cyklistika 59 Poznání Koupání, vodní sporty Zábava 7 Návštěvy kulturních akcí Návštěva přátel, příbuzných 5 Společenský život a zábava 9 Tranzit Lyžování, zimní sporty Návštěvy sportovních akcí Práce Péče o fyzickou a duševní kondici Nákupy Venkovská turistika Zdraví Jiný aktivní sport, který provozujete Církevní turistika Nevím, nedokážu říci Nevím, nedokážu říci Šumava; 95 Léto

12 Vztah k regionu Prakticky všichni návštěvníci jsou se svým pobytem v tomto regionu spokojeni. Tři čtvrtiny návštěvníků přijíždějí na Šumavu opakovaně. Naprostá většina všech návštěvníku se sem plánuje opět vypravit. Šumava je obecně považována za jeden z upřednostňovaných regionů v souvislosti s výletem/pobytem. Už jste někdy navštívil/a tento region? Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? Ne, jsem tu poprvé Ano, byl/a jsem zde až krát Ano, byl/a jsem zde už vícekrát 99, Šumava Spokojen/a (velmi + spíše) Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Průměr Uvažujete o opětovné návštěvě tohoto regionu? Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Ano v brzké době (do / roku) Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem 5 Ano ale někdy později Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Spíše ne Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Nevím, nedokážu říci 9 Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Šumava; 95 Léto

13 Segmentace podle spokojenosti a loajality SPOKOJENOST SPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ % NESPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ % SPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ 7 % NESPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ % LOAJALITA Léto

14 Hodnocení regionu jednotlivé oblasti V regionu Šumava je nejlépe hodnocena přátelskost místních lidí, spolu s rozsahem a dostupností ubytovacích, popřípadě stravovacích kapacit. Dále jsou velmi dobře vnímány orientační značení, péče o památky, turistské atraktivity a životní prostředí. Negativní hodnocení se objevuje v souvislosti s cenovou úrovní služeb, nákupními možnostmi a dopravní infrastrukturou. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Úroveň veřejného stravování 7 Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Poskytování informací o regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Služby pro motoristy 5 9 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) 5 7 Péče o památky a turistické atraktivity Úroveň personálu ve službách cest. Ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Cenová úroveň služeb Šumava; Služby pro cykloturisty Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Léto 5

15 Vliv jednotlivých oblastí na celkovou spokojenost návštěvníka/turisty Kromě ubytovacích služeb žádná další oblast výrazně neovlivňuje celkovou spokojenost návštěvníků. Ubytovacím službám je tedy potřeba věnovat pozornost a udržovat jejich kvalitu. Pozn.: Spokojenost (průměr) na škále -, kde =velmi spokojen/a a =velmi nespokojen/a Důležitost = korelační koeficient dané oblasti s celkovou spokojeností (- až +) Ze zpracování jednotlivých oblastí jsou vyloučeni ti, kteří danou oblast nedokázali zhodnotit (VYSOKÁ) + SPOKOJENOST (průměr) - (NÍZKÁ) -,,,,, DŮLEŽITOST udržovat (VYSOKÁ) 95 Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Úroveň veřejného stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Cenová úroveň služeb Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Poskytování informací o regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Péče o památky a turistické atraktivity Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Léto

16 Výhrady Co Vám na tomto regionu nejvíce schází, co Vám vadí? NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA vysoké ceny 7 nedostatek parkování, zlepšit parkování špatná orientace, turistické značení, značení obecně málo nákupních možností, málo stánků, zásobování, špatné stánky, nekvalitní zboží špatné silnice, komunikace Dále: chybí odpadkové koše, popelníky, všude odpadky, málo veřejných WC, špatné, drahé WC, hygiena, nedostatek stravovacích zařízení/občerstvení/rychlé občerstvení KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ chybí/lepší koupaliště, aquapark, bazén málo veřejných odpočinkových zón (lavičky) chybí cyklostezky, špatné cyklostezky, brusle in-line, podmínky pro cyklisty Dále: málo zábavy, akcí, atrakcí, programů pro volný čas, chybí veřejná sportoviště/málo sportovních aktivit, málo kultury/kulturních akcí, málo společenského vyžití ATMOSFÉRA 7 moc lidí/turistů (fronty) ekologie, pomoc přírodě Dále: otevírací doba (krátká, není otevřeno pro veřejnost, zavřeno o víkendu, málo otevřených obchodů, restaurací památek...), neukáznění návštěvníci, turisté, řidiči, neudržované prostředí, rozkopané město... VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY 5 nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, vyžití pro děti...) Dále: nevhodné zázemí pro invalidy (parkování, dostupnost, bezbariérové přístupy...), nekuřácké prostory - chybí/ zákaz kouření, málo akcí pro seniory/nevhodné zázemí pro seniory, nedostatečné vyžití pro mladé Ostatní: nic, spokojenost, špatná, žádná, malá reklama, špatný přístup policie, volně pobíhající psi, zastaralá infrastruktura Šumava; 95 Léto

17 Vzkazy návštěvníků/turistů NEVÍ/NEODPOVĚDĚL/A 9 VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA lepší informovanost doprava (zlepšit MHD ), Dále: zlepšit restaurace, pohostinství, zlepšit/více parkování, lepší silnice, komunikace, více WC, lepší WC, zlepšit značení/orientaci, snížit ceny, je zde draho... KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ cyklostezky Dále: více atrakcí/akcí pro turisty (nalákat více turistů), více sportovního vyžití, kulturní vyžití, zábava, volný čas VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY, více programů/vyžití pro děti/dětských hřišť ATMOSFÉRA více čistoty více investovat do regionu, Ostatní: větší prezentace/propagace v médiích, vše zlepšit, zatraktivnit, zmodernizovat, ať vzrůstá, nedokončené stavby, rozkopané město, neudržované/neupravené prostředí,,, Šumava; 95 7 Léto

18 Struktura vzorku Pohlaví Věk Muž Žena Do 5 let 5 až let 5 5 až 9 let Vzdělání až 59 let 5 7 let a více 9 ZŠ/Vyučen/a SŠ s maturitou VOŠ + VŠ Šumava; 95 Léto

19 Detailní zjištění srovnání lokalit IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

20 Vzdálenost od místa bydliště Návštěvníci z nejbližšího okolí směřují nejčastěji do Klatov, naopak turisté z oblastí vzdálených více než km vyhledávají zejména Zadov-Churáňov,, Poledník + Prášilské, Boubínský prales či Prachatice, zámek Kratochvíle u Netolic. Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? - km - km 5 - km nad km Šumava 95 Český Krumlov 5 Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský - km - km 5 - km nad km Šumava 95 Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

21 Způsob dopravy Automobil je v oblasti Šumavy zcela převládajícím dopravním prostředkem. Ostatní dopravní prostředky využívají návštěvníci jen okrajově. Jak jste sem přicestoval/a? Autem Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kole Pěšky Jinak 95 Šumava,,, 5,,,, 5 Český Krumlov 7, 9,,,,9,, 5 Prachatice,zámek 9,,9,9 Schwarzenberský Boubínský prales 9 Poledník + Prášilské Černé a Čertovo 5 Zadov - Churáňov, 5,9,9, Železná Ruda 7 Léto

22 Délka pobytu Jednodenní návštěvníci směřují zejména do Klatov (%), dále pak do Českého Krumlova (%). Český Krumlov je také oblíbená destinace na - noclehy. Naopak v destinacích jako jsou, Poledník + Prášilské,, Zadov- Churáňov, ale také Železná Ruda, Prachatice, zámek nebo Černé a Čertovo, je nejvyšší podíl osob, které zůstávají -7 nocí. Jednodenní - bez noclehu až noclehy až 7 noclehů Delší Šumava 95 Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Český Krumlov 5 Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Jednodenní - bez noclehu až noclehy až 7 noclehů Delší Šumava 95 Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

23 Prvo-návštěvník vs. opakovaný návštěvník Většina oslovených návštěvníků pobývá v dané lokalitě opakovaně. Nejčastěji se návštěvníci vrací na Zadov-Churáňov. Naopak nejvíce prvo-návštěvníků najdeme mezi turisty v Boubínském pralese a Železné Rudě, dále pak v Klatovech nebo na Pramenech Vltavy. Už jste někdy navštívil/a tento region? Jsem tu poprvé Šumava 95 Český Krumlov 5 Jsem tu poprvé 5 Šumava 95 Boubínský prales Byl/a jsem zde až krát Byl/a jsem zde vícekrát Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Byl/a jsem zde až krát Byl/a jsem zde vícekrát Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

24 S kým cestují S partnerem/partnerkou nebo známými turisté nejčastěji přijeli do Boubínského pralesa, na, na, do Českého Krumlova nebo na Zadov-Churáňov. Rodiny s dětmi zamířili nejčastěji do Železné Rudy či na Poledník + Prášilské. S kým jste sem přijel/a? Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) Šumava 95 Český Krumlov 5 Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) 9 9 Šumava 95 Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

25 Způsob ubytování Nejvíce využívaným typem ubytovacího zařízení je na Šumavě penzion, následovaný přenocováním v kempu/tábořišti, nicméně téměř čtvrtina oslovených návštěvníků nevyužívá při svém pobytu žádné ubytovací zařízení. Kde jste zde ubytován/a? Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp /tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán U známých Nejsem zde ubytován/a 95 Šumava,,, 5,, 7, 9,5,9 5 Český Krumlov,,, 5,9 5, 5,5 7,,7 5 Prachatice,zámek,9 7, 7,5,7,9 7,,7, Schwarzenberský Boubínský prales Poledník + Prášilské 5 Černé a Čertovo 5 Zadov - Churáňov,, 5, 7,,,9 7,,7 Železná Ruda 5 Léto

26 Stravování v restauračních zařízeních V restauracích se nejčastěji stravují návštěvníci Černého a Čertova jezera či Klatov. Naopak v Železné Rudě, na Pramenech Vltavy a na Poledníku + Prášilském jezeře je nejvyšší podíl turistů, kteří restaurace nenavštěvují. Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Ano - téměř vždy 5 5 Šumava 95 Český Krumlov 5 Ano - téměř vždy 7 Šumava 95 Boubínský prales Částečně - jak kdy Ne - téměř nikdy Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Částečně - jak kdy Ne - téměř nikdy Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

27 Převažující důvod návštěvy Většina šumavských lokalit láká návštěvníky především nabídkou turistických a sportovních aktivit či relaxací. Do Prachatic a na zámek vyrážejí turisté nejvíce za poznáním. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Poznání Relaxace Turistika a sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva známých Tranzit 95 Šumava, 5,7,,,,7,9 5,, 5 Český Krumlov,5, 9,,,, 5,, 5 Prachatice,zámek Kratochvíle u Netolic,7,,7,,,9 Schwarzenberský Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo 5 Zadov - Churáňov 9, 5, 5,,9 Železná Ruda 5 7 Léto

28 Nejlákavější aktivity / Pěší turistika a poznávací turistika (viz následující slide) představují nejlákavější aktivity ve většině šumavských lokalit. Schwarzenberský láká horskou turistikou a cykloturistikou, pak nejvíce koupáním a vodními sporty. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Pěší turistika Horská turistika, Cykloturistika Koupání, vodní sporty Lyžování zimní sporty Jiný aktivní sport Péče o fyzickou a duševní kondici 95 Šumava 59,,,,,9, 5 Český Krumlov 7,,,5,,,7 5 Prachatice,zámek 5,9 9, 5,,,9 Schwarzenberský 7 5 Boubínský prales 9 Poledník + Prášilské 7 Černé a Čertovo 5 Zadov - Churáňov 7,5 5,9 5,9 9, 7, Železná Ruda 7 Léto

29 Nejlákavější aktivity / Kromě poznávací turistiky, která je jednou z nejlákavějších aktivit většiny šumavských lokalit, a nejrůznějších sportovních aktivit (viz předchozí slide), jsou návštěvníci lákáni např. na kulturní akce (viz Český Krumlov) nebo společenský život a zábavu (viz nebo ). Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava 95 Šumava,7,,7,5,5,7 5 Český Krumlov,,,,,, 5 Prachatice,zámek,,,9, 7, 7 Schwarzenberský Boubínský prales Poledník + Prášilské 7 Černé a Čertovo 5 5 Zadov - Churáňov 5,, 5,9,9 Železná Ruda 9 Léto

30 Loajalita opakovaná návštěva Naprostá většina návštěvníků všech lokalit plánuje opět navštívit daný region. V brzké době se hodlají vrátit zejména návštěvníci Poledníku + Prášilského jezera, Schwarzenberského u nebo do Klatov. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Ano - v brzké době (do / roku) Ano - ale někdy později Spíše ne Šumava 95 Český Krumlov 5 Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Ano - v brzké době (do / roku) Ano - ale někdy později Spíše ne Šumava 95 Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Nevím 9 Nevím 9 Železná Ruda Léto

31 Celková spokojenost U všech sledovaných lokalit dosahuje spokojenost návštěvníků téměř % (velmi spokojen/a + spíše spokojen/a). Nejlepších výsledků dosáhl Poledník + Prášilské, Boubínský prales,, Prachatice, zámek či. Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? ,,5 5, 7 7,,,,7 Spokojen/a (velmi + spíše) 5 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 95 5 Schw arzenberský 5 7 Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a ,,,,,5, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Průměr Léto

32 Loajalita vztah k regionu Šumava je pro většinu návštěvníků jedním z regionů, které preferují ( %) či o kterých by uvažovali ( %). Těch, kteří považují tento region za jediný, o kterém pro svůj výlet/dovolenou uvažují, je nejvíce mezi návštěvníky Zadova-Churáňova a Poledníku + Prášilského jezera. Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Šumava 95 Český Krumlov 5 Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Šumava 95 Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

33 Průměrná denní útrata v regionu Většina návštěvníků utratí na Šumavě denně do Kč. Výdaje nad Kč jsou zaznamenány hlavně v Českém Krumlově. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Do Kč až Kč až Kč až tis. Kč Více než tis. Kč Šumava 95 Český Krumlov 5 Prachatice,zámek 5 Schwarzenberský Do Kč až Kč až Kč až tis. Kč Více než tis. Kč Šumava 95 Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov 5 Železná Ruda Léto

34 Hodnocení regionu Ubytovací služby Podíl návštěvníků, kteří byli schopni ohodnotit ubytovací služby, se mezi jednotlivými lokalitami výrazně liší. Nicméně turisté jsou v naprosté většině případů zcela či spíše spokojeni (ubytovací služby hodnotí pozitivně % návštěvníků), negativní hodnocení se prakticky nevyskytuje. Nejlépe hodnocenou oblastí je Boubínský prales. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 5 7 9, 7,,5,,7,9, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 95 Schw arzenberský 7 7, 7,,5, 5,5,7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

35 Hodnocení regionu Úroveň veřejného stravování Úroveň veřejného stravování na Šumavě hodnotí pozitivně % návštěvníků. Nejlépe hodnocenou oblastí jsou. Naopak nejvíce negativních reakcí bylo zaznamenáno v oblasti Schwarzenberského u. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,5,,7, 5,, 57 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře ,,7,7,,,7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

36 Hodnocení regionu Služby pro motoristy Nabídku služeb pro motoristy v regionu Šumavy vnímají příznivě zhruba / turistů. Nejspokojenější jsou turisté v Klatovech, naopak nejvíce nespokojených je mezi návštěvníky Schwarzenberského u. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,5,,,,9, 5, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,,7,7,7,7, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

37 Hodnocení regionu Služby pro cykloturisty Nabídku služeb pro cykloturisty dokáže na Šumavě ohodnotit přibližně / návštěvníků, kteří jsou převážně spokojeni. Nejlépe hodnotí tyto služby turisté na Pramenech Vltavy, nejhůře na Lipně. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,, 9,,,7, 7, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 5,,5, Schw arzenberský, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95, 9,7 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

38 Hodnocení regionu Úroveň personálu ve službách Úroveň personálu ve službách je vnímána veskrze pozitivně. Nejvyšší podíl nespokojených turistů je mezi návštěvníky Schwarzenberského u a Lipna. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 7 5,7,,5,7, 5,, 7 5 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,7,,7,7,,7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

39 Hodnocení regionu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) K péči o čistotu a pořádek nemá většina návštěvníků Šumavy výhrady. Nespokojení návštěvníci se vyskytují nejčastěji na Schwarzenberském e, na Lipně či na Černém a Čertově jezeře. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,5, 5,7,7, 5 5,, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,,5 5,7, 5,, 7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

40 Hodnocení regionu Cenová úroveň služeb S celkovou úrovní služeb jsou spokojeny / turistů. Nejvíce spokojených návštěvníků najdeme v Klatovech, v Boubínském pralese, v Prachaticích nebo na Zadově. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,,9,, 7, 5, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,,,,9 7, 5, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

41 Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit hodnotí velmi dobře 57 % návštěvníků regionu. Nejlépe tento aspekt hodnotí návštěvníci Boubínského pralesa, Pramenů Vltavy, Zadova či Železné Rudy. % návštěvníků nedokáže parametry ubytovacích kapacit ohodnotit. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,, 57 7 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek, 57 7,, 5,,9, Schw arzenberský ,,,, 7, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně 7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Neumím posoudit Průměr Léto

42 Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Spokojenost s rozsahem a dostupností stravovacích kapacit dosahuje %. Nejhůře je na tom Schwarzenberský. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 7,5, 5,5 9, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek,5,5,5 5, Schw arzenberský, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 5,9 5, 7,, Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

43 Hodnocení regionu Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) S dopravní infrastrukturou v regionu je spokojeno 7 % turistů. Nejlépe jsou z tohoto hlediska hodnoceny Boubínský prales, a Prachatice. Naopak nejmenší spokojenost s dopravní infrastrukturou je v oblasti Schwarzenberského u. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,9,,7,, 7, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek,9 Schw arzenberský ,, 9,, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95, Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

44 Hodnocení regionu Dostupnost regionu hromadnou dopravou Dostupnost regionu hromadnou dopravou nebyla více než polovina dotázaných schopna ohodnotit. Mezi těmi, kteří dokázali situaci posoudit, převládá spokojenost. Nejhůře hodnocený byl Schwarzenberský. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 5,9,,9,9,,, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 57 Schw arzenberský ,,,9,,9, 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Průměr Léto

45 Hodnocení regionu Vybavení regionu pro sportovní aktivity Region Šumavy je vnímán jako dobře vybavený pro sportovní aktivity 75 % turistů. Nejvyšší spokojenost panuje mezi návštěvníky Železné Rudy a Zadova. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,7,, 5,,9,, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,5,7,,5 7 5,9, 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

46 Hodnocení regionu Nákupní možnosti (prodejní síť) Nákupní možnosti na Šumavě vnímají návštěvníci jako spíše dobré. Nejlépe jsou v tomto ohledu hodnoceny, nejhůře naopak Schwarzenberský, ale také železná Ruda či Černé a Čertovo. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,,7,9 5,, 7 5 7, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,9,9,, 7,, 7 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

47 Hodnocení regionu Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití vidí jako velmi nebo spíše dobré / návštěvníků Šumavy. Spokojenost i schopnost posoudit tento aspekt se však mezi sledovanými lokalitami výrazně liší. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 5 5,, 5,,, 5,, 5 5 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,,9 9,,,, 5 9 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

48 Hodnocení regionu Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Schopnost posoudit vybavenost regionu atrakcemi pro děti se mezi lokalitami výrazně liší. Mezi těmi, kteří tuto skutečnost hodnotili, převládá spíše příznivé hodnocení. Nejlepšího výsledku v tomto ohledu dosáhl Český Krumlov. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? , 9,9,9 9,, 7,7, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,,9 9,,,,9 7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

49 Hodnocení regionu Poskytování informací o regionu S poskytováním informací o regionu je spokojeno z turistů. Nejvíce spokojených je mezi návštěvníky Pramenů Vltavy, Českého Krumlova, Zadova a Poledníku + Prášilského jezera. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,, 5,,,9, 55 9 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 5,, 9 9 Schw arzenberský ,5 5,5 55, Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 7, 7,5 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

50 Hodnocení regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) K místnímu orientačnímu značení nemá většina návštěvníků výhrady. Nejlépe jej vnímají ti, kteří navštívili Boubínský prales, Poledník + Prášilské či. Nejhůře hodnocenými oblastmi jsou, Schwarzenberský a Železná Ruda. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 9 9,5,5, , Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek,5 5,9 Schw arzenberský , ,, 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95,,, 7,9 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

51 Hodnocení regionu Péče o památky a turistické atraktivity Péče o památky a turistické atraktivity je vnímána pozitivně. Relativně nejhůře je v tomto ohledu hodnocen Schwarzenberský a. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,5,,5, 5 9,,9, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,5,5,5, 5 5 5,, 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně 7 7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 5 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Neumím posoudit Průměr Léto

52 Hodnocení regionu Péče o životní prostředí Péči o životní prostředí vnímá jako velmi nebo spíše dobrou 5 % turistů. Nejlepší situace je v tomto ohledu podle návštěvníků v Železné Rudě, v Boubínském pralese, v Českém Krumlově či Klatovech. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,5,, 7 5, ,,, 57 9 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek,5 5 Schw arzenberský ,,,5,, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně 9 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Neumím posoudit Průměr Léto

53 Hodnocení regionu Péče o bezpečnost návštěvníků Péči o bezpečnost návštěvníků vnímá pozitivně % dotázaných. Poměrně významná část turistů neví, jak tuto skutečnost posoudit. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9 7 7,5,5 7,,,5, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 5 Schw arzenberský ,,5,,5 7, 7 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95,9 5,5 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

54 Hodnocení regionu Nabídka programů pro volný čas Nabídka programů pro volný čas je na Šumavě hodnocena pozitivně v % případů. Nejlepší hodnocení získal Český Krumlov. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? 9,5 9,7,,, 5, 9, 5 5 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,7,,, 5,7 7, 5 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

55 Hodnocení regionu Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) S drobným prodejem je spokojeno 7 % návštěvníků Šumavy. Nejlépe je v toto ohledu hodnocen Český Krumlov, Poledník + Prášilské, Boubínský prales a. Nejhůře ohodnocen byl Schwarzenberský. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,, 9,,5, 5 5,9 5, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský ,,5,, 5 5, 7, 9 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

56 Hodnocení regionu Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Místní obyvatelé připadají většině turistů velmi přátelští. Všechny lokality jsou hodnoceny velmi pozitivně ,, 7,,5 5, Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 7 7 Schw arzenberský, , Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? ,,,, 7,, 5 Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 5 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Neumím posoudit Průměr Léto

57 Zdroje informací Turistická informační centra Informace v turistických informačních centrech hledalo % turistů. Na Pramenech Vltavy to bylo dokonce 7 %, zatímco v oblasti Schwarzenberského u to bylo jen %, v Českém Krumlově pak %. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský 7 Ano Částečně ano 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Ne Léto

58 Zdroje informací Cestovní kanceláře a agentury V cestovních kancelářích a agenturách hledalo informace pouze velmi malé procento návštěvníků Šumavy. V rámci sledovaných lokalit šlo nejčastěji o turisty směřující do Klatov. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 5 Schw arzenberský Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Částečně ano Ne Léto

59 Zdroje informací Média (články v tisku, rozhlas, televize) Média byla alespoň z části zdrojem informací pro /5 přijíždějících. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský Částečně ano 9 5 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Ne Léto

60 Zdroje informací Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. Propagační materiály, prospekty a průvodce využili nejvíce návštěvníci Poledníku + Prášilského jezera, Pramenů Vltavy, Zadova a Prachatic. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? 5 59 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 9 5 Schw arzenberský 7 Ano Částečně ano 7 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 7 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Ne Léto

61 Zdroje informací Internet Internet byl nejčastěji využívaným zdrojem informací ve všech lokalitách. Nejméně často využily internet návštěvníci Lipna, Českého Krumlova, popř. Schwarzenberského u. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? 5 7 Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 5 Schw arzenberský Ano Částečně ano Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 95 5 Ne Léto

62 Zdroje informací Informace od personálu ve službách Informace od personálu ve službách získala necelá / turistů. Nejčastěji tomu tak bylo v Železné rudě, Klatovech a na Černém a Čertově jezeře. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek Schw arzenberský Ano Částečně ano 9 55 Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Ne Léto

63 Zdroje informací Informace od příbuzných či známých Své příbuzné a známé jako zdroj informací využilo 5 % návštěvníků Šumavy. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Šumava Český Krumlov Prachatice,zámek 5 5 Schw arzenberský Ano Částečně ano Šumava Boubínský prales Poledník + Prášilské 95 7 Černé a Čertovo Zadov - Churáňov Železná Ruda 5 Ne Léto

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA

Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 Definice území turistické lokality Litovelsko... 5 3 Krajinně rekreační potenciál... 8 4 Potenciál územně

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Jižní Morava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha

Více

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Odhalte tajemství českých hradů a zámků

Odhalte tajemství českých hradů a zámků Odhalte tajemství českých hradů a zámků Komunikační a PR strategie pro Zlatý pruh Polabí podklady pro VŘ PROJEKT Odhalte tajemství českých hradů a zámků Registrační číslo projektů: CZ. 1.06/4.1.00/09.07182,CZ.

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Výzkumy CzechTourism

Výzkumy CzechTourism Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2011 / 2012 tisková konference 25. dubna 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace 5. 8. 05 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Informovanost a participace mládeže

Informovanost a participace mládeže Informovanost a participace mládeže Realizátoři: NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE A IPSOS TAMBOR Realizace: 0/009 0/009 Pozadí projektu Tento výzkum je součástí projektu Klíče pro život, který se zabývá

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Příloha 1 Fotodokumentace lokality, začínající výstavba komplexu Landal Marina Lipno a přístavu, rok a) b)

Příloha 1 Fotodokumentace lokality, začínající výstavba komplexu Landal Marina Lipno a přístavu, rok a) b) Příloha 1 Fotodokumentace lokality, začínající výstavba komplexu Landal Marina Lipno a přístavu, rok 1998-1999 a) b) c) d) e) f) Zdroj: vlastní fotodokumentace, rodinné album I Příloha 2 Fotodokumentace

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami 2011 Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami Bergschmiede des Markus-Röhling-Stolln, Annaberg-Buchholz. Fotograf: Jens Kugler Vyhodnocení dotazníkového šetření pro potřeby

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha Zbraslav zpracováno pro březen 2009 Zpracovatel: Tomáš Soukup Šmeralova 4, 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781, TEL: +420 739

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ

Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI JESENÍKY III 2. 4. 2014 Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Jednatel Enterprise plc, s.r.o. Vedoucí katedry

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010

Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Barometr v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách 2010 Pravidelný prŧzkum mezi řediteli nemocnic a ZP Květen 2010 Nobody s Unpredictable Obsah Marketingové pozadí a cíle výzkumu 3 Metodologie 4

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi

Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně. Zpráva z šetření pro Českou televizi Digitalizace televizního signálu v ČR Měření účinnosti komunikační kampaně Zpráva z šetření pro Českou televizi Meritum Research, prosinec 2011 1) OBSAH 1) OBSAH... 2 2) HLAVNÍ ÚDAJE O VÝZKUMU... 3 3)

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Definice cestovního ruchu

Definice cestovního ruchu Druhy a formy cestovního ruchu Programy podpory Ilona Šnebergerová, Krajský úřad Plzeňského kraje Definice cestovního ruchu Definice cestovního ruchu podle WTO cestovní ruch je činnost osob cestujících

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MIKROREGIONU HRANICKO Únor 2007

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MIKROREGIONU HRANICKO Únor 2007 Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS Únor 2007 Strana 1 1. Strategický rámec Strategie rozvoje Mikroregionu Hranicko byla zpracována jako střednědobý dokument, zejména s ohledem na možnost čerpání

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Výběr klíčových výsledků výzkumu 5. května 2016 O nadaci Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

O budoucnosti Ježkovic společně

O budoucnosti Ježkovic společně O budoucnosti Ježkovic společně Výstupy z veřejného setkání Termín: Středa 28. května 2008 Facilitace a zpracování výstupů: Marie Zouharová Miloslava Hazuchová Organizátoři akce: Barvínek, Obecní úřad

Více

Vyhodnocení dotazníku Provozovatelé služeb a atraktivit v cestovním ruchu

Vyhodnocení dotazníku Provozovatelé služeb a atraktivit v cestovním ruchu Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko - je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 3 Vyhodnocení dotazníku Provozovatelé služeb a atraktivit v cestovním ruchu

Více

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: březen 2013 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 Strategická část PRACOVNÍ VERZE K 15. 12. 2014 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby programu... 5 1.2 Členění a metodika...

Více

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Strategické plánování jako nástroj rozvoje cestovního ruchu ve městech a obcích praktické informace z praxe Cestovní ruch - obecně

Více

Pohlaví. Věkové rozložení

Pohlaví. Věkové rozložení Dotazníkové šetření V dotazníkovém šetření byla zkoumána míra spokojenosti (v hypotézách uvedeno jako spokojenost) obyvatel se současnou životní situací na území, ve kterém žijí a pracují. Co je pro ně

Více