Databáze CzechTourism

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databáze CzechTourism"

Transkript

1 Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU POPIS VZORKU POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU DŮVODY POBYTU V REGIONU TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB CO V REGIONU NEJVÍCE SCHÁZÍ INFORMAČNÍ ZDROJE SHRNUTÍ GfK Praha,

2 1 CÍL A METODA VÝZKUMU Předkládaná studie byla vypracována agenturou GfK Praha na základě požadavků zadavatele agentury CzechTourism. Studie analyzuje data (dodaná zadavatelem) z šetření Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky. Hlavním cílem šetření bylo zmapovat skladbu návštěvníků a důvody návštěvnosti jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zjistit, jací návštěvníci zde tráví svůj volný čas a jak jsou spokojeni s vybavením turistických lokalit, kvalitou poskytovaných služeb a nabízenými možnostmi trávení volného času. Šetření bylo koncipováno do dvou etap: léto 2005 a zima 2005/2006. Údaje v této zprávě shrnují nejdůležitější zjištění druhé etapy monitoringu, která byla realizována v období od prosince 2005 do března Další informace jsou obsaženy v tabulkových výstupech, které jsou přílohou této zprávy. Mapa č. 1 Vymezení turistických regionů v České republice GfK Praha,

3 2 POPIS VZORKU V rámci šetření Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky bylo za zimní etapu (prosinec 2005 až březen 2006) dotázáno respondentů z řad návštěvníků České republiky. Data byla sebrána na základě speciální metodiky vypracované Institutem Rozvoje Podnikání, s. r. o., která určovala kolik respondentů má být dotázáno v jednotlivých regionech. Proto se množství oslovených respondentů v jednotlivých částech země odlišuje. Tabulka č. 1 Počet respondentů oslovených v daném regionu celkem Češi zahraniční návštěvníci Praha ,2% 62,8% Okolí Prahy ,6% 24,4% Jižní Čechy ,3% 16,7% Šumava ,0% 13,0% Plzeňsko ,1% 2,9% Západočeské lázně ,7% 46,3% Severozápadní Čechy ,3% 40,7% Český sever ,3% 21,8% Český ráj ,4% 30,6% Východní Čechy ,1% 9,9% Vysočina ,9% 14,1% Jižní Morava ,6% 15,4% Střední Morava ,4% 8,6% Severní Morava a Slezsko ,4% 15,6% Krkonoše ,7% 18,3% GfK Praha,

4 Mezi dotázanými návštěvníky jednotlivých turistických regionů byla pětina (21%) respondentů ze zahraničí (5533). K nejčastějším návštěvníkům České republiky ze všech dotázaných zahraničních návštěvníků patřili obyvatelé Německa (38%), Slovenska (12%), Polska (11%), Rakouska (6%) a Holandska (5%). Tabulka č. 2 Podíl zahraničních návštěvníků z jednotlivých států absolutní četnost relativní četnost Německo ,3% Slovensko ,5% Polsko ,0% Rakousko 315 5,7% Holandsko 299 5,4% Velká Británie 232 4,2% Itálie 160 2,9% Rusko 149 2,7% USA 122 2,2% Francie 105 1,9% Japonsko 77 1,4% Švýcarsko 61 1,1% Španělsko 50 0,9% Belgie 39 0,7% bez odpovědi 116 2,1% Jiné 432 7,8% celkem % 1 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa. GfK Praha,

5 Podle údajů Českého statistického úřadu největší podíl zahraničních turistů každoročně alespoň jednou přenocuje v regionu Praha. Dalšími častěji navštěvovanými regiony jsou: Západočeské lázně, Jižní Morava a Krkonoše. Stranou cest zahraničních turistů naopak zůstávají: Český ráj, Vysočina a Střední Morava. Tabulka č. 3 Počet turistů v jednotlivých regionech ČR v roce 2004 Počet hostů celkem Češi zahraniční turisté Česká Republika % % Praha % % Okolí Prahy % % Jižní Čechy % % Šumava % % Plzeňsko % % Západočeské lázně % % Severozápadní Čechy % % Český sever % % Český ráj % % Východní Čechy % % Vysočina % % Jižní Morava % % Střední Morava % % Severní Morava a Slezsko % % Krkonoše % % ČSÚ Zdroj: data ČSÚ GfK Praha,

6 Následující tabulky ukazují složení výzkumného souboru z hlediska základních zkoumaných sociodemografických charakteristik. Tabulka č. 4 Pohlaví respondentů pohlaví absolutní četnost relativní četnost muž ,2% žena ,5% nezjištěno 91 0,3% celkem % Graf č. 1 Věk respondentů 40% 28% 30% 35% 30% 21% 24% 20% 20% 12% 14% 7% 9% 10% 0% do 25 let let let let 60 a více let Češi zahraniční návštěvníci Tabulka č. 5 Věk respondentů věk absolutní četnost relativní četnost do 25 let ,9% let ,2% let ,3% let ,0% 60 let a více ,4% nezjištěno 37 0,1% celkem % 2 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa. GfK Praha,

7 Tabulka č. 6 Vzdělání respondentů vzdělání absolutní četnost relativní četnost bez maturity ,4% s maturitou ,6% vysokoškolské ,4% nezjištěno 137 0,5% celkem % V šetření byli dotázáni respondenti téměř ze všech okresů České republiky. Nejvíce dotázaných přijelo z okresů Praha, Brno, Olomouc, Plzeň-město a Ostrava. Pokud se podíváme na skladbu návštěvníků jednotlivých regionů, je zřejmé, že nejvíce návštěvníků přijelo zpravidla z hlavního města Prahy nebo z větších měst na jejich území či v blízkém okolí. 3 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa. GfK Praha,

8 Tabulka č. 7 Okresy, ze kterých přijelo do regionu nejvíce návštěvníků z ČR navštívený region 3 okresy, ze kterých přijelo do regionu nejvíce návštěvníků Praha Brno 8% Kutná hora 4% Semily 4% Okolí Prahy Praha 17% Příbram 7% Mělník 7% Jižní Čechy Praha 13% Jindřichův Hradec 11% České Budějovice 10% Šumava Domažlice 24% Český Krumlov 11% České Budějovice 8% Plzeňsko Plzeň-jih 23% Plzeň sever 17% Domažlice 9% Západočeské lázně Karlovy Vary 19% Tachov 14% Plzeň-město 9% Severozápadní Čechy Litoměřice 10% Praha 8% Most 6% Český sever Liberec 32% Jablonec 14% Praha 10% Český ráj Praha 19% Mladá Boleslav 19% Semily 10% Východní Čechy Náchod 9% Praha 9% Ústí nad Orlicí 9% Vysočina Žďár nad Sázavou 10% Praha 10% Brno 9% Jižní Morava Brno 16% Blansko 10% Znojmo 8% Střední Morava Olomouc 20% Zlín 9% Kroměříž 8% Severní Morava a Slezsko Opava 12% Ostrava 10% Nový Jičín 10% Krkonoše Praha 24% Trutnov 17% Semily 6% GfK Praha,

9 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU Otázka 4: Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? Jedna třetina (33%) dotázaných domácích návštěvníků přijela do místa, kde byli dotazováni, ze vzdálenosti větší než 100 kilometrů. Pokud se na dojezdové vzdálenosti podíváme optikou jednotlivých turistických regionů, tak z největší vzdálenosti přijelo nejvíce návštěvníků do regionů: Praha (59% dotázaných přijelo do regionu ze vzdálenosti větší než 100 kilometrů), Krkonoše (58%) a Jižní Čechy (51%). Naopak nejvíce respondentů ze vzdálenosti do 20 km bylo zaznamenáno na Plzeňsku (54%), v regionu Český sever(33%) a v Západočeských lázních (33%). Tabulka č. 8 Z jaké vzdálenosti přijeli návštěvníci z ČR turistický region do 20 km km km nad 100 km Praha 5,4% 11,8% 23,1% 58,6% Okolí Prahy 26,6% 27,4% 23,8% 22,1% Jižní Čechy 12,6% 17,2% 18,9% 50,9% Šumava 28,4% 23,7% 16,4% 31,5% Plzeňsko 53,7% 26,7% 12,8% 6,8% Západočeské lázně 32,6% 24,2% 17,2% 25,3% Severozápadní Čechy 22,9% 23,8% 23,6% 28,9% Český sever 32,7% 22,5% 16,8% 28,0% Český ráj 19,2% 25,5% 32,8% 21,4% Východní Čechy 23,6% 24,1% 19,9% 32,2% Vysočina 10,3% 23,1% 24,0% 42,6% Jižní Morava 25,4% 28,1% 15,9% 30,4% Střední Morava 29,0% 18,0% 26,1% 26,3% Severní Morava a Slezsko 19,3% 28,5% 18,7% 33,3% Krkonoše 16,7% 10,1% 15,7% 57,5% GfK Praha,

10 Otázka 5: Jak jste sem přicestovali? Více než polovina (59%) respondentů přijela do navštíveného regionu autem (případně na motocyklu). Více než desetina (13%) dotázaných využila k přepravě vlak a linkový autobus. Ostatní druhy dopravy byly respondenty využívány výrazně méně často. Pětina (22%) zahraničních návštěvníků přijela zájezdovým autobusem. Počet návštěvníků, kteří přijeli automobilem, je v porovnání s ostatními regiony vyšší v Severozápadních Čechách (79%), zájezdovým autobusem se častěji jezdí do Českého ráje (20%) a do Západočeských lázní (18%). Návštěvníci Střední Moravy v porovnání s ostatními regiony častěji využívají vlak (24%). Cizinci, kteří k přepravě využili leteckou dopravu, jsou zahrnuti v kategorii jinak. Graf č. 2 Dopravní prostředky využité k přepravě 61% 54% 22% 20,0% 10,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 14% 9% 15% 6% 5% 1%0% 3% 0% 1% 9% 0,0% autem (na motocyklu) linkovým autobusem na kole jinak Češi zahraniční návštěvníci GfK Praha,

11 Tabulka č. 9 Dopravní prostředky využité k přepravě dopravní prostředek celkem Češi zahraniční návštěvníci automobil (motocykl) 59,4% 60,9% 53,6% vlak 13,2% 14,4% 8,8% linkový autobus 13% 14,9% 6,0% zájezdový autobus 8,6% 5,0% 21,9% na kole 0,9% 1,1% 0,2% pěšky 2,0% 2,5% 0,1% jinak 2,9% 1,2% 9,4% celkem 4 100% 100% 100% Otázka 2: Která místa v České republice jste již při nynějším pobytu navštívil(a) nebo hodláte ještě navštívit? Zahraniční návštěvníci nejčastěji uváděli, že na návštěvě České republiky navštíví Prahu (38,1%), Západočeské lázně (15%) a Jižní Moravu (14%). U této otázky se vyskytl poměrně vysoký podíl (17%) těch, kteří na ni neodpověděli. Samozřejmě tito návštěvníci navštívili alespoň region, v němž byli dotázáni. Tabulka č. 10 Regiony, které zahraniční návštěvníci navštívili nebo hodlají navštívit Turistický region relativní četnost Turistický region relativní četnost Praha 38,1% Okolí Prahy 6,2% Západočeské lázně 15,1% Krkonoše 6,1% Jižní Morava 13,7% Vysočina 4,8% Severozápadní Čechy 10,5% Jižní Čechy 4,8% Severní Morava a Slezsko 6,9% Východní Čechy 4,7% Šumava 6,8% Plzeňsko 3,9% 4 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa GfK Praha,

12 Otázka 7: Už jste někdy navštívil(a) tento region? Pouze necelá čtvrtina (23%) respondentů uvedla, že místo dotazování navštívila poprvé. Ostatní (75%) zde již byli alespoň jednou, ale zpravidla vícekrát. Výrazně vyšší podíl (46%) těch, kteří byli v regionu poprvé, byl mezi návštěvníky ze zahraničí. Nejvíce respondentů bylo poprvé v regionech Okolí Prahy (32%), na Vysočině (34%) a v Severozápadních Čechách (33%). K regionům, kam se návštěvníci nejčastěji vrací, neboť zde byli již více než třikrát, můžeme zařadit: Plzeňsko (91%), Jižní Moravu (63%), Český sever (57%), Šumavu (57%), Střední Moravu (56%) a Severní Moravu a Slezsko (53%). Tabulka č. 11 Návštěvy regionu celkem turistický region jsem zde poprvé byl(a) jsem zde 1-3 krát byl(a) jsem zde vícekrát 23,4% 25,3% 50,1% Praha 14,6% 47,4% 38,0% Okolí Prahy 32,0% 24,8% 43,2% Jižní Čechy 28,7% 27,2% 44,0% Šumava 20,6% 22,9% 56,5% Plzeňsko 3,8% 4,7% 90,9% Západočeské lázně 24,6% 23,9% 50,2% Severozápadní Čechy 33,2% 36,6% 30,1% Český sever 14,0% 28,6% 57,4% Český ráj 24,2% 22,4% 37,0% Východní Čechy 25,4% 23,6% 50,1% Vysočina 33,6% 25,7% 37,2% Jižní Morava 16,4% 20,4% 63,1% GfK Praha,

13 Střední Morava 21,1% 22,4% 55,8% Severní Morava a Slezsko 18,9% 25,4% 53,1% Krkonoše 19,4% 29,7% 50,9% Graf č. 3 Návštěvy regionu 60,0% 50,0% 46% 58% 40,0% 32% 30,0% 20,0% 17% 23% 21% 10,0% 0,0% jsem zde poprvé byl(a) jsem zde 1 až 3 krát byl(a) jsem zde už vícekrát Češi zahraniční návštěvníci Otázka 13: Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Tři čtvrtiny dotázaných (77%) jsou přesvědčeny, že tento region ještě navštíví. Téměř polovina (49%) plánuje návštěvu do půl roku. Pouze zlomek (4%) respondentů o opakované návštěvě neuvažuje. Počet těch, kteří by se do regionu chtěli vrátit je poměrně vysoký i mezi zahraničními návštěvníky (60%). Nejvíce respondentů se chce v příštích šesti měsících vrátit na Plzeňsko (93%) a na Jižní (62%) a Střední Moravu (62%). Naopak více než v jiných regionech respondenti odpovídali, že se spíše nevrátí do Severozápadních Čech (8%), Jižních Čech (7%) a Okolí Prahy (7%). GfK Praha,

14 Tabulka č. 12 Úvahy o opakované návštěvě regionu ano v brzké době ano - ale někdy spíše ne celkem (do 49,1% 1/2 roku) později 28,0% 4,4% turistický region Praha 27,6% 24,2% 5,6% Okolí Prahy 38,3% 25,9% 6,8% Jižní Čechy 39,8% 31,4% 7,0% Šumava 53,5% 23,5% 4,6% Plzeňsko 92,7% 3,3% 0,4% Západočeské lázně 45,1% 30,4% 3,8% Severozápadní Čechy 38,8% 31,4% 7,5% Český sever 56,9% 29,9% 0,8% Český ráj 40,6% 37,8% 2,1% Východní Čechy 49,2% 27,8% 3,8% Vysočina 35,9% 36,4% 5,1% Jižní Morava 61,8% 23,5% 2,6% Střední Morava 61,6% 21,9% 3,9% Severní Morava a Slezsko 53,4% 28,4% 4,2% Krkonoše 49,7% 34,5% 3,9% Graf č. 4 Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? GfK Praha,

15 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 56% 24% 26% 36% 33% 20,0% 14% 10,0% 4% 7% 0,0% ano - do 1/2 roku ano - někdy později spíše ne nevím Češi zahraniční návštěvníci Otázka 6: Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Největší podíl (48%) dotázaných plánoval na své cestě strávit pouze jeden den bez noclehu. Pobyty s jedním nebo dvěma noclehy zvolila čtvrtina (24%) dotázaných. Pětina (19%) respondentů stráví na místě přibližně týden (3 až 7 nocí). Týdenní a delší pobyty charakterizují o něco více zahraniční návštěvníky. Češi naopak přijíždějí nejvíce na jeden den. Nejvíce návštěvníků bez noclehu bylo zjištěno na Plzeňsku (79%), v Okolí Prahy (70%) a na Jižní Moravě (62%). Naopak nejdelší pobyty (3 a více noclehů) plánovalo nejvíce turistů v regionech Krkonoše (57%) a Praha (48%). Do regionu Praha přijelo pouze 15 % návštěvníků na jednodenní pobyt bez noclehu. Tabulka č. 13 Plánovaná délka pobytu celkem turistický region bez noclehu 1-2 noclehy 3-7 noclehů delší 48,0% 24,1% 19,3% 8,5% Praha 15,4% 36,4% 32,4% 15,8% GfK Praha,

16 Okolí Prahy 70,2% 20,5% 6,7% 2,6% Jižní Čechy 36,7% 27,7% 17,4% 18,1% Šumava 50,5% 24,9% 19,9% 4,7% Plzeňsko 78,5% 5,5% 1,8% 13,7% Západočeské lázně 41,8% 16,4% 23,5% 17,9% Severozápadní Čechy 41,5% 39,5% 12,7% 6,3% Český sever 54,4% 18,5% 24,4% 2,8% Český ráj 43,0% 25,0% 27,1% 4,7% Východní Čechy 42,6% 27,1% 21,4% 8,5% Vysočina 46,9% 26,9% 20,3% 5,8% Jižní Morava 61,8% 20,8% 13,8% 3,6% Střední Morava 44,9% 32,9% 16,7% 5,4% Severní Morava a Slezsko 43,4% 22,9% 21,9% 11,8% Krkonoše 23,9% 18,8% 44,1% 13,2% Graf č. 5 Plánovaná délka pobytu GfK Praha,

17 60,0% 50,0% 54% 40,0% 30,0% 27% 23% 28% 33% 20,0% 10,0% 16% 7% 13% 0,0% jednodenní - bez noclehu 1 až 2 noclehy 3 až 7 noclehů delší Češi zahraniční návštěvníci Otázka 9: Kde jste zde ubytován(a)? Téměř polovina (47%) respondentů uvedla, že v daném regionu není ubytována. 15% dotázaných uvedlo, že je ubytováno u známých nebo příbuzných, popřípadě ve vlastní chatě. Ve srovnání s domácími návštěvníky volí zahraniční turisté častěji ubytování v hotelech vyšší kategorie (28%), v hotelech garni a motelech (12%).Více jsou tyto hotely využívány v Západočeských lázních (25%), Severozápadních Čechách (21%) a Praze (19%). Jiná hromadná ubytovací zařízení (turistickou chatu, ubytovnu, hostel) naopak volí častěji návštěvníci do 25 let (8%). Tabulka č. 14 Ubytování během pobytu GfK Praha,

18 druh ubytování celkem Češi zahraniční návštěvníci bez ubytování 46,5% 52,5% 24,6% u příbuzných, známých, na vlastní chatě 14,6% 16,3% 8,1% v penzionu 11,9% 10,2% 18% v hotelu ***, ****,***** 11,1% 6,5% 28,4% jiné hromadné ubytovací zařízení 4,6% 4,8% 3,8% hotel*, **, garni, motel 6,0% 4,4% 11,9% pronajatý pokoj, apartmán, chata 4,5% 4,4% 4,7% v kempu 0,6% 0,7% 0,4% celkem 5 100% 100% 100 % Otázka 10: Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Třetina dotázaných (35%) uvedla, že se téměř vždy stravuje v restauračních zařízeních. Pětina (20%) respondentů naopak restaurace nenavštěvuje, ostatní využívají možnosti stravování v restauraci příležitostně. Mezi návštěvníky stravovacích zařízení najdeme častěji zahraniční hosty, z nichž se nadpoloviční většina stravuje téměř vždy v restauracích (57%) a jen 8% zahraničních hostů se v restauracích nestravuje. Mezi těmi, kteří se častěji stravují v restauracích jsou vysokoškoláci (43%). Restaurace jsou výrazně častěji navštěvovány v regionu Český ráj (51% respondentů se zde v restauracích stravuje téměř vždy), Západočeské lázně (44%), Severozápadních Čechách (43%), Krkonoších (43%) a Jižních Čechách (41%). V Praze (66%) a na Plzeňsku (69%) byl zaznamenán největší počet těch, kteří se v restauracích stravují příležitostně. Naopak respondenti v regionech Šumava (28%) a Jižní Morava (26%) častěji uváděli, že se v restauracích nestravují. 5 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa GfK Praha,

19 Tabulka č. 15 Stravování v restauracích celkem turistický region ano téměř vždy částečně jak kdy ne téměř nikdy 34,5% 45,1% 20,0% Praha 24,4% 66,0% 9,6% Okolí Prahy 31,1% 45,1% 23,6% Jižní Čechy 41,3% 41,9% 16,4% Šumava 31,2% 40,9% 27,8% Plzeňsko 14,0% 69,4% 16,4% Západočeské lázně 44,1% 39,7% 15,3% Severozápadní Čechy 43,4% 39,9% 16,7% Český sever 29,3% 53,1% 17,6% Český ráj 50,6% 38,5% 10,0% Východní Čechy 31,5% 43,8% 24,3% Vysočina 33,1% 47,9% 18,1% Jižní Morava 27,4% 46,4% 26,2% Střední Morava 31,0% 52,9% 15,7% Severní Morava a Slezsko 36,7% 44,0% 18,4% Krkonoše 42,6% 43,5% 13,9% Graf č. 6 Stravování v restauracích GfK Praha,

20 60,0% 50,0% 57% 48% 40,0% 29% 35% 30,0% 23% 20,0% 10,0% 0,0% téměř vždy částečně téměř nikdy 8% Češi zahraniční návštěvníci Otázka 19: Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? (Odhadem veškeré náklady, včetně dopravy, ubytování, zábavy, nákupů apod.) Největší část (35%) respondentů odhadla své denní náklady v rozmezí od 201 do 500 Kč. Množství vynaložených finančních prostředků se však liší u domácích a zahraničních turistů a také v závislosti na délce pobytu. Cizinci své průměrné každodenní výdaje odhadovali častěji v rozmezí od pěti set do dvou tisíc korun (66%). Také mezi turisty, kteří v regionu zůstávali 3 až 7 dní, je větší podíl (37%) těch, kteří utratili za den korun a naopak méně těch s výdaji do 200 korun na den (8%). V regionu Praha (4%) a Krkonoše (9%) bylo nejméně těch, kteří vystačili s částkou do 200 Kč za den, naopak na Plzeňsku jich bylo nejvíce (53%). V Praze bylo také zaznamenáno nejvíce návštěvníků, kteří utratili za den 1000 Kč a více (53%). Tabulka č. 16 Průměrné výdaje na jeden den GfK Praha,

21 zahraniční návštěvníci na návštěvníci na celkem Češi návštěvníci jeden den více dnů než 7 noclehů do 200 Kč 19,2% 23,4% 3,7% 28,4% 22,1% Kč 34,9% 39,6% 17,5% 40,3% 29,9% Kč 28,6% 26,5% 36,5% 22,8% 21,6% Kč 12,3% 7,8% 29,2% 5,9% 16,8% více než 2000 Kč 4,2% 2,1% 12,0% 2,1% 8,3% bez odpovědi 0,6% 0,5% 1,1% 0,6% 1,2% celkem 6 100% 100% 100 % 100% 100% Otázka 8: S kým jste přijel(a)? Největší část (55%) respondentů se vydala na výlet se svým partnerem/partnerkou, přáteli či známými. Čtvrtina (26%) dotázaných byla tazateli zastižena na cestě, kterou absolvovali sami, necelá pětina (19%) respondentů přijela v doprovodu mladších nebo starších dětí. Mezi zahraničními turisty bylo návštěvníků s dětmi o něco méně (15%). Nejvíce respondentů v doprovodu dětí bylo zastiženo v regionech: Český sever (28%), Šumava (28%) a Severozápadní Čechy (28%). Sami přijížděli návštěvníci častěji do regionu Střední Morava (41%) a Jižní Čechy (40%), naopak na Plzeňsko přijíždělo nejvíce návštěvníků (84%) v doprovodu partnera/partnerky či známých. 6 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa GfK Praha,

22 Graf č. 7 S kým respondenti přijeli 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51% 68% s partnerem, partnerkou, přáteli Češi 29% 17% sám / sama 10% 9% 10% se staršími dětmi (školního věku) zahraniční návštěvníci 6% s malými dětmi (předškolního věku) GfK Praha,

23 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU Otázka 11: Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Dalším zjišťovaným tématem byly hlavní důvody návštěvy regionu. Nejčastějším důvodem byla turistika a sport (20%) společně s poznáváním (19%). Šestina dotázaných (15%) přijela do regionu za prací, další zhruba desetina (12%) dotázaných navštívila příbuzné či známé a přibližně stejný počet respondentů (11%) přijel do místa relaxovat. Poznávání bylo hlavním důvodem návštěvy České republiky pro více než třetinu (36%) zahraničních hostů. Z dalších důvodů zahraniční návštěvníci jmenovali především turistiku a sport (18%). Šest procent zahraničních návštěvníků pak do regionu přicestovalo za svými příbuznými či známými. Drobné rozdíly z hlediska důvodů návštěvy regionu najdeme u respondentů různých věkových skupin. Zatímco ti ve věku do 25 let častěji jako důvod své návštěvy uváděli zábavu (14%), ti nejstarší zde byli více z důvodu poznávání (28%) a péče o své zdraví (19%). Za turistikou a sportem přijížděli častěji návštěvníci do regionu Krkonoše (71%) a Český sever (56%), do regionu Okolí Prahy za poznáním (42%) a do Prahy za nákupy (19%). Více než pětina (27%) návštěvníků Střední Moravy uvedla jako důvod návštěvy práci a stejný počet návštěvníků Plzeňska (27%) pak tranzit. Tabulka č. 17 Převažující důvod návštěvy. důvod: celkem Češi zahraniční návštěvníci turistika a sport 20,0% 20,6% 17,8% poznání 19,2% 14,8% 35,5% práce 15,0% 15,7% 12,7% příbuzní a známí 11,9% 13,5% 5,9% relaxace 11,1% 11,2% 10,7% zábava 6,7% 7,2% 4,7% nákupy 6,1% 6,6% 4,5% zdraví 5,3% 5,4% 5,2% tranzit 4,4% 4,9% 2,9% celkem 7 100% 100% 100% 7 Pokud součet relativních četností jednotlivých položek není přesně roven 100% je rozdíl způsoben zaokrouhlováním na desetinná místa GfK Praha,

24 Graf č. 8 Nejčastěji uváděné důvody návštěvy regionu 40% 35% 36% 30% 25% 20% 15% 15% 11% 11% 21% 18% 14% 16% 13% 10% 5% 6% 7% 5% 5% 5% 5% 3% 7% 5% 0% poznání relaxace turistika a sport návštěva příbuzných, známých zábava práce zdraví tranzit nákupy Češi zahraniční návštěvníci GfK Praha,

25 Otázka 12: Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? (vyberte max. 3 odpovědi) Z nabídky aktivit, jež je možné v navštíveném regionu provozovat, nejvíce respondentů zvolilo jako nejlákavější poznávací turistiku (37%) a pěší turistiku (35%). Podíl těch, kteří zvolili poznávací turistiku byl ještě vyšší u zahraničních turistů (52%). Velká část dotázaných dává přednost některému druhu sportu, především pak lyžování a zimním sportům (27%) a cykloturistice (19%). Přibližně pro čtvrtinu dotázaných je atraktivní společenský život a zábava (26%) a dále návštěvy kulturních akcí (18%). Zahraniční návštěvníky láká více také církevní turistika (13%). Především společenský život je přitažlivý pro nejmladší skupinu dotázaných do 25 let (41%). Naopak pro návštěvníky starší 60 let byly atraktivní především poznávací turistika (50%) a pěší turistika (45%) a církevní turistika (19%). Mohli bychom říci, že většina z turistických regionů České republiky má svá specifika, pro která je turisté navštěvují. V Praze dominuje v porovnání s ostatními regiony společenský život a zábava (63%), návštěvy kulturních akcí (44%), návštěvy sportovních akcí (27%) a církevní turistika (26%), v regionu Okolí Prahy pak poznávací turistika (63%), v Severozápadních Čechách (55%), na Plzeňsku (55%), a v Českém ráji (54%) pěší turistika, v Krkonoších (91%) a Českém severu (75%) lyžování a v Západočeských lázních péče o fyzickou a duševní kondici (wellness, 22%). GfK Praha,

26 Graf č. 9 - Nejlákavější aktivity v regionu 60% 50% 52% 40% 33% 36% 31% 30% 28% 26%26% 22% 21% 19% 20% 17% 12% 10% 11% 10% 11% 13% 8% 10% 6% 6% 5% 5% 0% poznávací turistika pěší turistika lyžování, zimní sporty cykloturistika koupání, vodní sporty zábava kultura wellness církevní turistika venkovská turistika jiný aktivní sport Češi zahraniční návštěvníci GfK Praha,

27 Tabulka č. 18 Nejčastěji uváděné nejlákavější aktivity v regionech poznávací pěší lyžování, zimní zábava cykloturistika turistika turistika sporty kultura celkem 37,4% 35,1% 26,5% 26,0% 19,1% 18,2% turistický region Praha 47,0% 3,2% 4,8% 63,4% 0,4% 43,8% Okolí Prahy 63,1% 34,6% 2,6% 23,1% 16,4% 15,5% Jižní Čechy 47,8% 36,8% 7,1% 28,1% 18,7% 23,1% Šumava 28,9% 32,9% 43,2% 22,5% 18,7% 14,8% Plzeňsko 38,6% 54,5% 2,2% 44,6% 49,0% 30,2% Západočeské lázně 41,6% 34,2% 13,9% 31,2% 17,5% 30,2% Severozápadní Čechy 42,2% 55,4% 29,2% 19,3% 27,8% 6,5% Český sever 27,5% 29,4% 74,8% 26,6% 34,0% 14,8% Český ráj 47,4% 53,9% 14,1% 11,8% 32,9% 10,2% Východní Čechy 28,9% 34,1% 28,4% 20,8% 14,4% 18,4% Vysočina 43,9% 29,1% 20,2% 32,4% 20,2% 18,7% Jižní Morava 43,2% 33,3% 10,9% 27,5% 15,7% 22,7% Střední Morava 33,6% 29,4% 15,1% 32,9% 19,8% 24,6% Severní Morava a Slezsko 21,9% 30,9% 45,5% 23,4% 17,5% 13,6% Krkonoše 5,9% 39,4% 90,5% 19,7% 19,1% 3,0% GfK Praha,

28 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ Typologie návštěvníků na základě věku a osob, s nimiž do regionu přijeli Ze získaných dat jsme vytvořili typologii návštěvníků na základě toho, z jaké jsou věkové skupiny a s kým do cílové destinace přijeli. Do typologie nebylo možné zařadit všechny respondenty. V případě, že respondent neodpověděl na jednu z posuzovaných otázek (otázka č. 8: S kým jste sem přijel(a)? a č. 20: Věková kategorie ) neodpověděl, nebylo jej možné do typologie zařadit. Do typologie jsme nezařadili 128 dotázaných návštěvníků. Vytvořená typologie obsahuje 6 typů návštěvníků: 1) osoby mladší 35 let, které přijely bez dětí: většina (69%) přijela s partnerem, přáteli nebo známými; dvě třetiny z nich (64%) utratí Kč denně; v regionu stráví zpravidla jeden den bez noclehu; důvodem jejich cesty je častěji turistika a sport a práce; nejvíce je pro ně v regionu atraktivní společenský život a zábava, pěší a poznávací turistika. V této skupině je necelá pětina (17%) cizinců. 2) osoby ve věku let, které přijely bez dětí: většina (68%) přijela s partnerem, přáteli nebo známými; dvě třetiny z nich (64%) utratí korun denně; častěji se stravují v restauracích (41%); důvody jejich návštěvy jsou častěji než u ostatních typů návštěvníků pracovní; nejlákavějšími aktivitami je pro ně poznávací a pěší turistika. V této skupině je 26% cizinců. 3) osoby starší 50 let, které přijely bez dětí: většina (65%) přijela s partnerem, přáteli nebo známými; více než polovina (54%) utratí denně korun; častěji se stravují v restauracích (38%) a ubytovávají v hotelech vyšších cenových skupin (18%); důvodem jejich návštěvy je nejčastěji poznávání; nejvíce je v regionu láká poznávací a pěší turistika. V této skupině je čtvrtina (28%) cizinců. 4) osoby do 50 let věku s dítětem předškolního věku: dvě pětiny z nich (40%) utratí denně korun; v restauracích se stravují spíše příležitostně; častěji se ubytovávají u svých příbuzných či známých nebo na vlastní chatě či chalupě; důvodem GfK Praha,

29 jejich návštěvy je nejčastěji turistika a sport a návštěva příbuzných a známých; kromě pěší a poznávací turistiky jsou pro ně v regionu nejlákavější lyžování a zimní sporty sporty. V této skupině je 12% cizinců. 5) osoby do 50 let s dítětem školního věku: tři čtvrtiny z nich (75%) utratí denně korun; necelá polovina (48%) byla ubytována na 1 až 7 nocí; většina (49%) se příležitostně stravuje v restauracích; důvodem jejich návštěvy je nejčastěji turistika a sport; v regionu je láká poznávací turistika, lyžování a zimní sporty. V této skupině je necelá pětina (19%) cizinců. 6) osoby starší 50 let s dětmi: 66% přijelo s dětmi školního věku a 34% s dětmi předškolního věku; více než polovina (53%) denně utratí do 500 korun; nejčastěji (54%) přijeli jen na jeden den bez ubytování; více než polovina (52%) se stravuje v restauracích částečně; důvodem jejich cesty je nejčastěji poznávání; nejlákavější aktivitou v regionu je pro ně poznávací turistika. V této skupině je 22% cizinců. Graf č. 10 Typologie návštěvníků podle věku a osoby, s kterou přijeli 45% 41% 40% 35% 30% 31% 28% 26% 25% 20% 21% 18% 15% 10% 5% 9% 5% 9% 8% 3% 3% 0% <34 let, přijel bez dětí let, přijel bez dětí >50 let, přijel bez dětí <50 let, přijel s dítětem předškolního věku <50 let, přijel s dítětem školního věku >50 let, přijel s dítětem Češi zahraniční návštěvníci GfK Praha,

30 Jednotlivé typy návštěvníků najdeme jak mezi Čechy, tak u zahraničních návštěvníků. Zatímco mezi Čechy je více osob typu osoby mladší 35 let, které přijely bez dětí, mezi zahraničními návštěvníky je více osob 35 až 49 let bez dětí a osob starších 50 let, které přijely bez dětí. S jednotlivými typy návštěvníků se setkáme ve všech turistických regionech České republiky. Na Plzeňsku (47%) a v Krkonoších (47%) se častěji setkáme s osobami mladšími 34 let bez dětí, v Praze v porovnání s ostatními regiony převažuje typologie osob 35 až 49 let bez dětí (35%), v Západočeských lázních osoby starší 50 let bez dětí (29%), v Severozápadních Čechách (13%) a na Šumavě (12%) lidé mladší 50 let, kteří přijeli s dětmi předškolního věku a v regionu Český sever osoby mladší 50 let s dětmi školního věku (17%). Tabulka č. 19 Typologie návštěvníků mladší 34 bez dětí let bez dětí starší 50 let bez dětí do 50 let s dítětem předškolní ho věku do 50 let s dítětem školního věku straší 50 let s dítětem celkem 38,6% 22,4% 19,9% 8,0% 8,3% 2,6% turistický region Praha 30,4% 35,2% 20,8% 6,0% 4,6% 3,0% Okolí Prahy 33,2% 25,0% 21,9% 8,4% 7,9% 3,5% Jižní Čechy 38,7% 19,6% 24,3% 8,3% 7,0% 2,1% Šumava 38,3% 18,5% 15,3% 12,1% 12,9% 2,7% Plzeňsko 47,0% 22,0% 25,1% 2,0% 4,0% 0,0% Západočeské lázně 36,2% 23,4% 29,0% 3,9% 3,8% 3,1% Severozápadní Čechy 25,7% 24,9% 21,5% 12,6% 12,5% 2,6% Český sever 40,4% 20,1% 11,8% 6,0% 16,8% 5,0% Český ráj 41,7% 21,6% 16,2% 6,6% 10,3% 1,7% Východní Čechy 41,4% 21,1% 19,3% 7,8% 7,8% 2,2% Vysočina 36,9% 21,8% 20,8% 6,5% 9,5% 3,6% Jižní Morava 40,9% 21,9% 20,0% 8,2% 6,8% 2,2% Střední Morava 45,1% 21,8% 18,3% 6,7% 6,0% 1,8% Severní Morava a Slezsko 41,5% 21,0% 17,4% 9,1% 8,7% 2,2% Krkonoše 46,9% 25,5% 10,5% 7,2% 8,0% 1,8% GfK Praha,

31 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Důležitou součástí provedeného šetření bylo vedle zmapování profilu návštěvníků turistických regionů zjištění, jak byli spokojeni s vybavením regionu a poskytovanými službami. Dotázaní hodnotili na čtyřbodové škále (1 - velmi dobrý, 2 - spíše dobrý, 3 - spíše špatný, 4 - velmi špatný) různé komponenty cestovního ruchu. Otázka 14: Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? První skupina hodnotících otázek se týkala poskytovaných služeb. První posuzovanou položkou byla úroveň ubytovacích služeb. Téměř polovina dotázaných se však k ubytování nedokázala nebo nechtěla vyjádřit (také proto, že zde nebyli ubytováni). Druhá polovina respondentů ubytovací služby hodnotila pozitivně. Ještě vyšší byl podíl spokojených mezi zahraničními turisty, kde činil téměř dvě třetiny (66%), což mohlo být způsobeno také tím, že zahraniční hosté častěji v místě pobytu přenocovali. Více spokojených návštěvníků s ubytováním, kteří tuto službu označili jako velmi dobrou, bylo zaznamenáno v Praze (42%), naopak ve srovnání s ostatními regiony trochu hůře (spíše nebo velmi špatně) hodnotili úroveň ubytovacích služeb návštěvníci Krkonoš (9%) a Severní Moravy a Slezska (7%). Dále respondenti hodnotili úroveň veřejného stravování a jen 9% bylo v odpovědi kritických. V odpovědích tuzemských a zahraničních respondentů jsme nezaznamenali větší rozdíly. Téměř čtyři pětiny (78%) návštěvníků byly se stravováním spokojeny a ohodnotily jej jako spíše nebo velmi dobré. Jednotlivé typy návštěvníků vytvořené na základě jejich věku a osob s nimiž přijely, se v hodnocení úrovně veřejného stravování výrazně neodlišovaly, pouze o něco kritičtější v porovnání s ostatními byly osoby mladší 50 let, kteří přijeli s dětmi. Nejvíce spokojených návštěvníků bylo v regionech Praha (91%). Naopak větší kritika ve srovnání s ostatními regiony se snesla na Krkonoše (16% nespokojených hostů označilo spíše nebo velmi špatná úroveň veřejného stravování), Plzeňsko (16%) a Český sever (14%). GfK Praha,

32 Ke službám pro motoristy se značná část dotázaných (30%) nevyjádřila. Nespokojených ale byla mezi dotázanými více než čtvrtina (26%). Hodnocení služeb pro motoristy se příliš nelišilo v závislosti na posuzovaném regionu, pouze pro každý region byl schopen odpovědět rozdílný počet respondentů. Nejvíce nespokojených bylo zaznamenáno v Krkonoších (38%), V Českém severu (34%) a ve Střední Moravě (33%); naopak nejlépe služby pro motoristy hodnotili návštěvníci Šumavy (68%) a Severozápadních Čech (57%). Služby pro cykloturisty nedokázalo posoudit 51% dotázaných. Většina ostatních (36%) je hodnotila jako dobré. Dále respondenti hodnotili kvalitu služeb pro lyžaře, ale i v tomto případě se většina (51%) z nich necítila kompetentní odpovědět. Z těch zbývajících služby vnímalo pozitivně 36%. Bylo mezi nimi o něco více osob mladších 50 let s předškolními (47%) i školními (48%) dětmi a dále logicky návštěvníků z lyžařských regionů jako jsou Krkonoše (86%), Český sever (77%), Severní Morava a Slezsko (55%) a Šumava (54%). Více než dvě třetiny dotázaných (70%) považují za velmi nebo spíše dobrý personál ve službách cestovního ruchu. Ještě lépe hodnotí situaci v České republice zahraniční návštěvníci (76% spokojených hostů). Všechny sledované socio-demografické kategorie návštěvníků hodnotí daný parametr služeb zhruba stejně pozitivně. Rozdíly můžeme ale nalézt mezi jednotlivými regiony. Nejvíce nespokojených bylo zaznamenáno v regionu Krkonoše (22%) a Český sever (20%), naopak jako nejlépe hodnocené se ukázaly být regiony Severozápadní Čechy (85%) a Praha (84%). Následující posuzovanou kategorií byla péče o čistotu a pořádek. Více než dvě třetiny návštěvníků (69%) byly spokojeny, výhrady k péči o čistotu a pořádek měla čtvrtina hostů (26%), přičemž domácí i zahraniční návštěvníci dospěli k naprosté shodě. Nejlépe péči o čistotu a pořádek hodnotili návštěvníci Severozápadních Čech (89%), naopak nejhůře hosté z regionu Český sever (40%) a Praha (37%). Více než dvě třetiny respondentů (72%) ohodnotily cenovou úroveň služeb jako dobrou. Ještě příznivěji na ni nahlíželi cizinci (83%). O něco hůře na cenovou úroveň služeb nahlíželi návštěvníci bez maturity (64%) a hosté z regionu Krkonoše (42% negativních GfK Praha,

33 odpovědí). Naopak v porovnání s ostatními tento parametr hodnotili lépe hosté z regionu Severozápadní Čechy (94%), Střední Morava (83%) a Praha (80%). Tabulka č. 20 Hodnocení služeb v regionu 8 celkem Češi zahraniční návštěvníci velmi/spíše velmi/spíše velmi/spíše velmi/spíše velmi/spíše velmi/spíše dobrý špatný dobrý špatný ubytovací služby 43% 4% 37% 4% 66% 5% úroveň veřejného stravování 78% 9% 77% 10% 82% 9% dobrý špatný služby pro motoristy 44% 26% 46% 26% 38% 24% služby pro cykloturisty 36% 13% 39% 15% 24% 8% služby pro lyžaře 36% 13% 37% 15% 30% 8% úroveň personálu ve službách cestovního ruchu 70% 10% 69% 10% 76% 11% péče o čistotu a pořádek 69% 26% 68% 26% 71% 25% cenová úroveň služeb 72% 22% 69% 25% 83% 12% 8 Ostatní dotázaní (do 100%) položku neuměli posoudit. GfK Praha,

34 Tabulka č. 21 Průměrné hodnocení služeb v jednotlivých regionech služby pro motoristy péče o čistotu a pořádek služby pro cykloturisty celkem 2,30 2,09 2,08 2,05 2,05 1,86 1,79 1,68 turistický region Praha 2,35 2,30 2,31 2,28 2,00 1,91 1,71 1,53 Okolí Prahy 2,31 2,21 2,22 2,89 2,18 1,91 1,82 1,72 Jižní Čechy 2,27 1,87 1,88 2,46 1,92 1,65 1,61 1,50 Šumava 1,95 1,78 1,70 1,79 2,00 1,64 1,58 1,52 Plzeňsko 2,28 2,09 2,21 3,51 2,13 2,09 2,14 2,22 Západočeské lázně 2,44 2,21 2,18 2,23 2,06 1,92 1,85 1,66 Severozápadní Čechy 2,13 1,67 1,80 1,76 1,63 1,79 1,56 1,48 Český sever 2,36 2,34 2,04 1,69 2,29 2,00 1,82 1,80 Český ráj 2,35 2,21 1,82 2,01 1,88 1,77 1,73 1,72 Východní Čechy 2,32 2,14 2,08 2,03 2,05 1,81 1,81 1,72 Vysočina 2,37 2,04 2,28 2,16 2,11 1,88 1,79 1,76 Jižní Morava 2,34 2,12 2,16 2,40 2,05 1,81 1,79 1,69 Střední Morava 2,33 2,03 2,14 2,18 1,86 1,74 1,78 1,72 Severní Morava a Slezsko 2,32 2,17 2,16 1,84 2,05 1,92 1,86 1,79 Krkonoše 2,47 2,25 2,11 1,65 2,44 2,13 1,98 1,81 služby pro lyžaře cenová úroveň služeb úroveň personálu ve službách úroveň veřejného stravování ubytovací služby nejlépe hodnocený region nejhůře hodnocený region Průměrné hodnocení posuzovaných kategorií ukázalo rozdíly ve vnímání služeb v jednotlivých regionech. Průměrné hodnocení služeb v regionu Plzeňsko a Krkonoše bylo shodně ve třech případech hodnoceno jako nejhorší. V případě Plzeňska se jednalo o položky: služby pro lyžaře, úroveň veřejného stravování a ubytovací služby. V případě GfK Praha,

35 Krkonoš pak o služby pro motoristy, cenová úroveň služeb a úroveň personálu ve službách. Region Severozápadní Čechy byl naopak čtyřikrát průměrně hodnocen nejpříznivěji, region Šumava třikrát. Severozápadní Čechy v kategoriích: péče o čistotu a pořádek, cenová úroveň služeb, úroveň veřejného stravování a ubytovací služby, Šumava ve službách pro motoristy, službách pro cykloturisty a v úrovni personálu ve službách. Otázka 15: Jak hodnotíte infrastrukturu a vybavenost tohoto regionu? Druhým souborem kategorií, jejichž kvalitu měli respondenti ohodnotit, byla infrastruktura a vybavenost regionu, který navštívili. Při analýze odpovědí je v tomto případě nutné vzít v úvahu, že k některým položkám se nedokázala nebo nechtěla vyjádřit poměrně velká část dotázaných. 9 Zpravidla o něco více neodpovídají zahraniční návštěvníci. K položkám, které neumělo posoudit nejvíce dotázaných patřila především vybavenost regionu atrakcemi pro děti (50%). Více než polovina (55%) dotázaných turistů byla spokojena s rozsahem a dostupností ubytovacích kapacit v místě, které navštívili. Větší spokojenost opět deklarovali zahraniční návštěvníci (66%). Nejspokojenější v porovnání s ostatními regiony byli návštěvníci Prahy (83%), naopak nejméně spokojeni byli hosté v regionu Český sever (33% spokojených respondentů) a Okolí Prahy (41%). Naprostá většina dotázaných v regionu Plzeňsko (95%) nedokázala rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit posoudit. Návštěvníci byli spokojeni i v případě hodnocení rozsahu a dostupnosti stravovacích kapacit. Spokojené byly tři čtvrtiny souboru (77%), stejně jako zahraniční návštěvníci (78%). V porovnání s ostatními regiony jsou s těmito parametry spokojenější návštěvníci Prahy (93%), Plzeňska (86%), Střední Moravy (85%) a Jižních Čech (84%). Mnohem větší míra kritiky zazněla při hodnocení dopravní infrastruktury. Spokojena byla necelá polovina (46%) návštěvníků a více než dvě pětiny (42%) ji označily za spíše 9 Se zvyšujícím se podílem neodpovídajících, zároveň klesá podíl pozitivních i negativních hodnocení. GfK Praha,

36 nebo velice špatnou. O něco méně nespokojeni byli zahraniční návštěvníci (38% nespokojených). Nespokojení byli především návštěvníci Vysočiny (56%), Českého severu (53%) a Jižní Moravy (53%). Rovněž hodnocení dostupnosti MHD nebylo příliš příznivé. Pozitivně vnímaly dostupnost MHD více než dvě pětiny (43%) dotázaných, na druhou stranu téměř čtvrtina respondentů odpověděla negativně (23%). Ve srovnání regionů dominuje Praha s dvěma třetinami spokojených návštěvníků s dostupností MHD (71%). Relativně spokojeni s touto službou byli i návštěvníci Střední Moravy (53%) a Plzeňska (50%). Další otázka směřovala na vybavení pro sportovní aktivity. Třetina (celkem 29%, 46% zahraničních návštěvníků) dotázaných se k otázce nevyjádřila. Většina ostatních (54%) byla s vybaveností pro sportování v zásadě spokojena. Relativně spokojenější návštěvníci byli zaznamenáni v kategorii mladší generace do 25 let (62%) a osoby mladší 50 let s dětmi předškolního (62%) a školního (64%) věku. Nejvíce nespokojených bylo v Okolí Prahy (22%), na Plzeňsku (21%) a na Jižní Moravě (20%). Naopak nejvíce příznivých ohodnocení získal Český sever (85%). Nákupní možnosti vnímaly téměř dvě třetiny (62%) respondentů pozitivně. Na druhou stranu čtvrtina (26%) byla spíše nebo rozhodně nespokojena. Nejvíce odpovědí velmi a spíše špatné jsme zaznamenali u návštěvníků Krkonoš (44%) a Českého severu (41%). Spokojeni naopak byly častěji návštěvníci Prahy (92%) a Střední Moravy (79%). Podobná situace byla zjištěna i v případě příležitostí pro zábavu. Více než polovina (55%) dotázaných byla spokojena, naopak čtvrtina (24%) viděla příležitosti k zábavě spíše jako špatné. V porovnání s ostatními regiony byli méně spokojeni návštěvníci Krkonoš (35% označili spíše nebo velmi špatné) a Plzeňska (32%). Vybavenost regionu atrakcemi pro děti hodnotila pouze polovina dotázaných. Řada z nich (24%) byla poměrně kritická, o něco méně byli kritičtí zahraniční návštěvníci (13%). Nejvíce nespokojených bylo zaznamenáno Okolí Prahy (30%). Naopak dostatek příležitostí pro vyžití dětí viděli návštěvníci mladší 50 let s dětmi předškolního (44%) i školního (42%) věku a návštěvníci Severozápadních Čech (53%). GfK Praha,

37 Tabulka č. 22 Hodnocení vybavenosti v regionu 10 všichni Češi zahraniční hosté velmi/spíše dobrý velmi/spíše špatný velmi/spíše dobrý velmi/spíše špatný velmi/spíše dobrý velmi/spíše špatný rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit 55% 9% 52% 9% 66% 8% rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 77% 10% dopravní infrastruktura 46% 42% dostupnost regionu MHD 43% 23% 77% 11% 78% 10% 47% 42% 43% 38% 46% 25% 30% 17% vybavení regionu pro sport a aktivity 54% 17% nákupní možnosti 62% 26% příležitosti pro zábavu 55% 24% 57% 19% 42% 11% 62% 27% 63% 24% 54% 26% 55% 17% vybavenost regionu atrakcemi pro děti 27% 24% 27% 27% 27% 13% 10 Ostatní dotázaní (do 100%) položku neuměli posoudit. GfK Praha,

38 dopravní infrastruktura vybavenost regionu atrakcemi pro děti dostupnost regionu hromadnou dopravou příležitosti pro zábavu a spol.vyžití nákupní možnosti vybavení regionu pro sportovní aktivity rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit rozsah a dostupnost stravovacích kapacit celkem 2,48 2,44 2,23 2,15 2,10 2,05 1,84 1,80 turistický region Praha 2,19 2,15 1,78 1,62 1,59 2,06 1,66 1,67 Okolí Prahy 2,32 2,71 2,18 2,41 2,28 2,32 1,89 1,89 Jižní Čechy 2,33 2,41 2,23 2,16 1,94 2,08 1,59 1,56 Šumava 2,10 2,18 2,06 1,95 2,21 1,74 1,63 1,58 Plzeňsko 2,39 2,58 2,09 2,25 2,00 2,13 2,08 2,03 Západočeské lázně 2,50 2,67 2,26 2,16 1,98 2,24 1,71 1,81 Severozápadní Čechy 2,33 2,05 2,21 2,06 2,07 1,97 1,83 1,76 Český sever 2,64 2,52 2,34 2,20 2,40 1,74 2,13 2,06 Český ráj 2,53 2,36 2,28 2,31 2,13 1,92 1,94 1,82 Východní Čechy 2,49 2,50 2,43 2,17 2,17 1,99 1,92 1,87 Vysočina 2,79 2,71 2,38 2,28 2,16 2,10 1,84 1,73 Jižní Morava 2,63 2,48 2,18 2,04 1,98 2,17 1,93 1,78 Střední Morava 2,42 2,16 2,00 1,84 1,82 1,97 1,74 1,73 Severní Morava a Slezsko 2,59 2,51 2,26 2,21 2,07 2,01 1,92 1,82 Krkonoše 2,49 2,39 2,29 2,35 2,54 1,98 1,91 1,87 nejlépe hodnocený region nejhůře hodnocený region Tabulka č. 23 Průměrné hodnocení vybavenosti v jednotlivých regionech GfK Praha,

39 V průměrném hodnocení jednotlivých položek vybavení regionu byl region Praha a Šumava hodnocen třikrát nejlépe. V případě Prahy se jednalo o parametry dostupnosti regionu hromadnou dopravou, množství příležitostí pro zábavu a společenské vyžití a nákupní možnosti. V případě Šumavy pak dopravní infrastruktura, vybavenost regionu pro sportovní aktivity a rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit. Naopak region Okolí Prahy byl hodnocen v porovnání s ostatními regiony ve třech případech nejhůře (vybavenost regionu atrakcemi pro děti, příležitost pro zábavu a společenské vyžití a vybavenost regionu pro sportovní aktivity). Regiony Český sever (rozsah a dostupnost stravovacích a ubytovacích kapacit) a Vysočina (dopravní infrastruktura a vybavenost regionu atrakcemi pro děti) byly hodnoceny shodně ve dvou parametrech nejhůře. Na základě analýzy odpovědí na otázky č. 14 a 15, tedy na základě názorů respondentů na 16 položek týkajících se poskytovaných služeb a vybavení navštíveného regionu jsme vypočítali index spokojenosti se službami a infrastrukturou 11. Výsledek této analýzy vidíte na mapě č. 7. Hodnota indexu ukazuje, jak byl daný region hodnocen ve vztahu k průměrnému hodnocení celé České republiky. Čím vyšší je hodnota indexu, tím spokojenější návštěvníci byli. Porovnáním hodnot indexů zjistíme, jak si regiony stojí ve vzájemném hodnocení. Z celorepublikové konkurence regionů vzešla vítězně Šumava, Severozápadní Čechy a Praha. Na druhé straně škály se umístilo Plzeňsko. Hodnocení zahraničních hostů přitom bylo o něco kritičtější než názory domácích návštěvníků. 11 Výpočet tohoto indexu byl sestaven na základě průměrů odpovědí na jednotlivé otázky. Jednotlivé položky byly převáženy tak, aby faktory týkající se jednoho tématu, nebyly nadhodnoceny. GfK Praha,

40 Turistický region hodnota indexu Turistický region hodnota indexu Šumava 1,07 Severní Morava a Slezsko 0,99 Střední Morava 1,04 Praha 1,06 Vysočina 0,98 Český ráj 1,01 Jižní Morava 1,00 Okolí Prahy 0,96 Krkonoše 0,96 Český sever 0,96 Východní Čechy 0,99 Západočeské lázně 0,99 Severozápadní Čechy 1,06 Plzeňsko 0,95 Jižní Čechy 1,05 Češi 0,99 zahraniční návštěvníci 1,04 Tabulka č. 24 Hodnoty indexu spokojenosti se službami a infrastrukturou GfK Praha,

41 Mapa č. 2 Index spokojenosti se službami a infrastrukturou 0,99 1,06 1,06 0,96 1,01 0,96 0,99 0, ,90 0,94 0,95 0,97 0,98-0,99 1,0 republikový průměr 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,08 0,95 0,96 0,98 1,04 1,07 1,05 1,00 Otázka 16: Jak hodnotíte péči o rozvoj cestovního ruchu v následujících oblastech? Třetí blok posuzovaných položek hodnotil péči o rozvoj cestovního ruchu. S poskytováním informací o regionu byla spokojena většina návštěvníků (76%). Více byli spokojeni návštěvníci Severozápadních Čech (94% spokojených hostů) a Prahy (96%). Pouze desetina (11%) označila informační služby za špatné. Více záporných hodnocení jsme zaznamenali na Jižní Moravě (18%). GfK Praha,

42 Téměř tři čtvrtiny (71%) respondentů také příznivě hodnotily péči o památky a turistické atraktivity. Příznivější hodnocení pak zaznívala od návštěvníků Prahy (92%). Na druhou stranu nejvíce nespokojených návštěvníků vykázal region Český sever (23% respondentů označilo za spíše nebo velmi špatné). V regionu Krkonoše bylo zaznamenáno pouze 52% návštěvníků spokojených s péčí o památky a turistické atraktivity. S místním orientačním značením byly spokojeny téměř čtyři pětiny (79%) dotázaných. Relativně více nespokojených s místním orientačním značením bylo zaznamenáno v Západočeských lázních (23%) a v regionu Český sever (20%). Spokojeni byli naopak návštěvníci Prahy (91%), Plzeňska (88%), Šumavy (88%) a Severozápadních Čech (87%). S péčí o životní prostředí v navštíveném regionu byly spokojeny necelé dvě třetiny (62%) dotázaných, necelá pětina (19%) měla výhrady. Nejvíce nepříznivých hodnocení získal region Praha (36%), naopak nejlépe byla péče o životní prostředí hodnocena v regionech Plzeňsko (92%), Severozápadní Čechy (84%) a Šumava (81%). K další posuzované položce péči o bezpečnost návštěvníků se vyjádřilo jen 73% respondentů. Většina (58%) ale byla spokojena i v tomto případě. Vyšší množství pozitivních hodnocení se dostalo regionu Severozápadní Čechy (82%). Naopak nejméně bezpečně se cítí návštěvníci Prahy (34% negativních odpovědí). Nabídku programů pro volný čas ocenila příznivě těsná nadpoloviční většina (54%) dotázaných, pětina (21%) k ní měla výhrady. Nejvíce spokojených respondentů bylo v Praze (91%). Méně spokojených pak bylo mezi návštěvníky Vysočiny (34% spokojených hostů) a Českého severu (38%). S drobným prodejem byly spokojeny dvě třetiny (68%) respondentů, pětina byla nespokojená (21%). Výrazně nespokojenější v porovnání s ostatními regiony byli návštěvníci Krkonoš (33% nespokojených hostů). Naopak více byli návštěvníci spokojeni s nabídkou drobného prodeje v Praze (88%) a na Plzeňsku (84%). Poslední posuzovanou položkou byla přátelskost místních lidí. Naprostá většina (82%) dotázaných ji vnímala pozitivně. Nejvíce spokojených bylo mezi těmi, kteří navštívili GfK Praha,

43 Severozápadní Čechy (96%) a Plzeňsko (92%). Naopak o něco více nespokojení s přátelskostí místních lidí byli návštěvníci Krkonoš (15% kritických odpovědí). Tabulka č. 25 Hodnocení péče o rozvoj cestovního ruchu 12 poskytování informací velmi/spíše dobrý všichni Češi zahraniční hosté velmi/spíše špatný velmi/spíše dobrý velmi/spíše špatný velmi/spíše dobrý velmi/spíše o regionu 76% 11% 75% 11% 78% 9% místní orientační špatný značení 79% 14% 81% 13% 71% 21% péče o památky a turistické atraktivity 71% 15% 71% 15% 71% 14% péče o životní prostředí 62% 19% 62% 20% 60% 18% péče o bezpečnost návštěvníků 58% 16% 58% 15% 59% 16% nabídka programů pro volný čas 54% 21% 53% 23% 57% 16% drobný prodej 68% 21% 67% 21% 73% 18% přátelskost místních lidí 82% 9% 82% 8% 83% 9% 12 Ostatní dotázaní (do 100%) položku neuměli posoudit. GfK Praha,

44 Tabulka č. 26 Průměrné hodnocení péče o rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých regionech nabídka programů pro volný čas péče o životní prostředí drobný prodej celkem 2,11 2,03 2,01 2,00 1,90 1,86 1,80 1,65 turistický region Praha 1,65 2,24 1,74 2,25 1,63 1,70 1,65 1,92 Okolí Prahy 2,29 2,20 2,10 2,23 1,97 2,02 1,86 1,71 Jižní Čechy 2,05 1,79 1,89 1,80 1,62 1,69 1,56 1,54 Šumava 1,81 1,65 1,78 1,81 1,68 1,58 1,70 1,52 Plzeňsko 2,11 1,90 1,87 1,83 1,83 1,93 1,88 1,46 Západočeské lázně 2,14 2,07 1,93 2,16 1,94 2,06 1,74 1,72 Severozápadní Čechy 1,91 1,68 1,79 1,66 1,94 1,75 1,59 1,40 Český sever 2,36 2,16 2,02 2,06 2,12 1,90 1,88 1,83 Český ráj 2,05 2,11 2,02 1,95 1,81 1,95 1,68 1,83 Východní Čechy 2,16 2,10 2,14 2,06 1,93 1,89 1,78 1,63 Vysočina 2,37 1,98 2,15 2,08 1,84 1,99 1,91 1,72 Jižní Morava 2,06 2,08 2,03 1,91 1,91 1,78 1,90 1,52 Střední Morava 1,88 1,97 1,85 1,96 1,62 1,85 1,67 1,55 Severní Morava a Slezsko 2,22 2,23 2,06 2,07 2,07 1,89 1,93 1,77 Krkonoše 2,32 2,23 2,25 2,05 2,17 1,77 1,87 1,91 péče o bezpečnost návštěvníků péče o památky a turistické atraktivity místní orientační značení poskytování informací o regionu přátelskost místních lidí k návštěvníkům nejlépe hodnocený region nejhůře hodnocený region V průměrném hodnocení kategorií péče o rozvoj cestovního ruchu při vzájemném srovnání jednotlivých regionů byla Praha hodnocena ve dvou parametrech (nabídka programů pro volný čas a drobný prodej) jako nejlepší, naproti tomu byla současně nejhůře hodnocena v dalších třech parametrech (péče o životní prostředí, péče o bezpečnost GfK Praha,

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Jižní Morava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha

Více

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy 2017 2018 Katedra rekreologie Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Tř. Míru 117 771 11 Olomouc 2018 Zpracovali: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Profil návštěvníka města Olomouce

Profil návštěvníka města Olomouce Profil návštěvníka města Olomouce -VÝZKUMNÁ ZPRÁVA- Autoři: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Mgr. Miroslav Rončák Ing. Vladimír Hobza Katedra rekreologie,, UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU MAJETKEM

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Výzkumy CzechTourism

Výzkumy CzechTourism Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2011 / 2012 tisková konference 25. dubna 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Průzkum byl součástí: Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/

Průzkum byl součástí: Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/ Průzkum byl součástí: Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje Číslo projektu: CZ.1.13/3.2.00/02.00093 aktivita 2.2. Profil návštěvníka turistických regionů Libereckého kraje Autorský kolektiv

Více

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat

Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Cestovní ruch v Praze rok 2013 celkové zhodnocení po revizi dat Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní rozvoj "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" byl v první čtvrtině

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 4. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.4.213 3.4.213

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018

Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Tisková zpráva Občané o vztazích ČR s některými zeměmi prosinec 2018 Jak už se zhruba od poloviny minulého desetiletí stalo dobrou tradicí, výrazně nejpříznivěji ze všech okolních, jakož i jiných zemí,

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Měření výkonů cestovního ruchu: spolupráce destinací s VŠ

Měření výkonů cestovního ruchu: spolupráce destinací s VŠ Měření výkonů cestovního ruchu: spolupráce destinací s VŠ Zde je prostor pro vložení obrázku nebo obrázků v šedé barvě. Ing. Petr Janeček, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. Výzkumy

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje. Průzkum návštěvníků

Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje. Průzkum návštěvníků Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje Průzkum návštěvníků Duben 2003 Institut rozvoje podnikání, s. r. o. & Enterprise plc, s. r. o. str. 1/17 Obsah 1 Metodika průzkumu... 3 2 Profil návštěvníka

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: březen 2013 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018

Hodnocení kvality vzdělávání září 2018 Tisková zpráva Hodnocení kvality vzdělávání září 01 Hodnocení úrovně vzdělávání na různých typech škol, základními počínaje a vysokými konče, je trvale příznivé, když kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 2. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,088.656 ze zahraničí: 1,779.395 (85,2 %) z tuzemska: 309.261 (14.8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 7.651 osob (0,4 %)

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více