Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010"

Transkript

1 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

2 Základní informace o projektu Cíle projektu: Výzkum mapuje návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zaměřuje se na zjištění skladby návštěvníků, způsob trávení volného času, jejich spokojenost s nabídkou cestovního ruchu, vybavením regionu, kvalitou poskytovaných služeb a zájem region v budoucnu opět navštívit. Realizace projektu: Projekt je realizován od roku do roku vždy ve dvou vlnách ročně (zimní a letní). Vyhodnocení jednotlivých vln je pravidelně zveřejňováno na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz. Informace na těchto webových stránkách jsou aktualizovány vždy po vyhodnocení každé vlny a současně je možné v archivu dokumentů vyhledat výsledky z předchozích vln. Financování projektu: Projekt výzkumu zaměřeného na domácí cestovní ruch je financován z fondu Evropské unie Integrovaného operačního programu: IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Zadavatel projektu: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj Vinohradská, Praha Zhotovitel projektu: Ipsos Tambor, s.r.o. Národní, Praha Léto

3 Metodologie výzkumu Metoda dotazování: Lokalita: Cílová skupina: Velikost vzorku: Metoda výběru: Etapa výzkumu: Termín výzkumu: Osobní dotazování Domácí návštěvníci/turisté turistických regionů a oblastí České republiky respondentů Náhodný výběr ve vybraných lokalitách Léto.... Detailní metodika výzkumu je k dispozici na webových stránkách monitoring.czechtourism.cz nebo na vyžádání přímo v CzechTourism, oddělení Výzkumu trhů a trendů : Ing. Hana Fojtáchová Vedoucí oddělení Výzkumu trhů a trendů Tel.:+ Mobil: + Bc. Petra Paduchová Manažer oddělení Výzkumu trhů a trendů Tel.:+ Mobil: + Léto

4 Hlavní zjištění a doporučení IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

5 Shrnutí Charakteristiky pobytu: Turisté v letním období cestují do vzdálenějších míst, než je tomu v zimě. Necelá polovina ( %) českých turistů cestuje v létě do lokalit vzdálených více než km od jejich bydliště. To je případ především Šumavy, Českolipska a Krkonoš. S větší vzdáleností bydliště turistů souvisí i delší doba pobytu v turistických destinacích. Polovina návštěvníků přijíždí na jednodenní výlety (to je případ hlavně Severní Moravy, Východních Čech a Prahy), ostatní návštěvníci si hledají v dané lokalitě ubytování. V takovém případě rádi volí penziony ( %), které jsou oblíbené hlavně na Šumavě a Českolipsku. % návštěvníků setrvává u svých příbuzných či známých v daném regionu. Běžným dopravním prostředkem do cílové destinace je automobil (pro % návštěvníků), z hromadné dopravy nejčastěji turisté využívají vlak ( %) a cestují jím především do Prahy. V letním období se Češi obvykle vydávají na cesty s doprovodem. Preferují přítomnost partnera nebo přátel ( %). Stravování v restauračních zařízeních je poměrně běžnou záležitostí a většina ( %) využívá restauračních zařízení alespoň občas (nejčastěji v regionech Plzeňsko a Český les, Severní Morava a Slezsko a Krkonoše s m), pětina naopak téměř nikdy. Obvyklá denní útrata se pohybuje mezi a Kč za den (nejvyšší denní náklady byly zjištěny v Praze a v Jižních Čechách). Důvody cestování Čechů po ČR jsou rozmanité, převládá ale zájem o poznání (Vysočina), relaxaci (Českolipsko), turistiku a sport (Šumava a Krkonoše). Proto se také Češi během svých výletů a pobytů mimo domov věnují hlavně poznávací, pěší turistice, cykloturistice a koupání či vodním sportům. Ochota vrátit se do navštíveného regionu je vysoká, což souvisí se spokojeností s pobytem v jednotlivých lokalitách, která je v ČR obecně na vysoké úrovni ( % dává navštívenému regionu dokonce nejlepší hodnocení). Na druhou stranu Češi rádi místa návštěvy mění jen zřídka jsou ochotní navštívené místo označit jako jediné vhodné pro jejich příští výlety/pobyt. Informační zdroje: Nejefektivnějšími komunikačními kanály se ukázaly být internet a venkovní reklama (např. billboard). Nejčastěji využívanými informačními zdroji jsou internet a WOM (word-of-mouth, tj. informace od příbuzných či známých). Léto

6 SWOT analýza Silné Stránky Vysoká spokojenost (celková i dílčí) Vysoká loajalita a pozitivní vztah k regionům ČR Dobrá efektivita internetu a venkovních nosičů jako informačních zdrojů o cílových destinacích Široká nabídka možností pro poznání, relaxaci, turistiku a sport Ochota cestovat v létě na větší vzdálenosti Hojné využívání služeb souvisejících s cestováním (např. stravovacích zařízení) Slabé Stránky Odlišná atraktivita jednotlivých oblastí (některé nedokáží přitáhnout návštěvníky/turisty z delších vzdáleností) Neochota cestovat do turistických regionů hromadnou dopravou (nedostatečné pokrytí regionů hromadnou dopravou) Nižší spokojenost s množstvím atrakcí v regionech a záležitostmi, které souvisí se službami pro motoristy a dopravní infrastrukturou Nižší využívání informačních center jako informačního zdroje o možnostech v cílové destinaci Příležitosti Podpořit využívání hromadné dopravy cílenou komunikací dopravních spojení v propagaci jednotlivých turistických lokalit Prezentovat služby a přínos turistických informačních kanceláří na internetu, motivovat turisty k návštěvám jejich kamenných poboček Aktivní komunikace široké nabídky aktivit a atrakcí, které jsou v regionu dostupné Hrozby Zvýšení atraktivity okolních států spolu s vyrovnáním cenové úrovně, která již nyní není v ČR hodnocena příliš příznivě Zvýšení atraktivity a/nebo dostupnosti zahraniční dovolené Léto

7 Doporučení Provázat nabídky jednotlivých regionů a získat tak co možná nejvíce návštěvníků. Motivovat návštěvníky k návštěvě i dalších lokalit. Sestavit atraktivní nabídky skládající se ze širokého spektra nabízených aktivit a možností trávení volného času a zároveň zajistit odpovídající infrastrukturu (parkovací místa, úklid, možnost nákupů aj.). Podpořit využívání hromadné dopravy jako dopravního prostředku do cílové destinace a komunikovat lokální a speciální spojení (pravidelné linky, cyklobusy) např. v propagačních letácích jednotlivých atrakcí na trase linky. K propagaci využít zejména internet (standardní i nové přístupy sociální sítě, virální marketing apod.), případně outdoorové reklamy. Podpořit využívání turistických informačních center, komunikovat jejich přínos pro návštěvníky a specifičnost jejich služeb. Léto

8 Základní charakteristiky pobytu / Vzdálenost od bydliště, doprava, společnost, délka pobytu Češi v létě cestují na delší vzdálenosti a navštěvují místa vzdálená více než km od jejich bydliště. Velmi často cestují autem, z hromadné dopravy využívají hlavně vlak. Cestují s partnerem nebo přáteli. Polovina výletů je jednodenních. Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? Jak jste sem přicestoval/a? do km Autem - km - km Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem - km Na kole nad km Pěšky Jinak Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? S kým jste sem přijel/a? Jednodenní bez noclehu Sám / sama ; až noclehy až noclehů Delší S partnerem, partnerkou, přáteli, známými, apod. S malými dětmi / dítětem (alespoň jedno předškolního věku) Se staršími dětmi / dítětem (školního věku) Léto

9 Základní charakteristiky pobytu / Stravování, ubytování, průměrná útrata Stravování v restauracích nevyužívá jen necelá pětina Čechů. Průměrné náklady na den při cestování činí mezi a Kč na osobu. Z ubytovacích kapacit je nejoblíbenější penzion společně s noclehem u známých či na vlastní chalupě. Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Kde jste zde ubytován/a? Ano téměř vždy Částečně jak kdy % Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Ne téměř nikdy Penzion Kemp / tábořiště Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Jiné hromadné ubytovací zařízení Do Kč až Kč % Pronajatý pokoj, apartmán, chata. až Kč U známých, případně vlastní chata / chalupa až tis. Kč Více než tis. Kč Nejsem zde ubytován/a ; Léto

10 Informační zdroje Upoutávku na cílovou destinaci zaznamenala téměř polovina turistů, a to hlavně na internetu. Právě jeho prostřednictvím se turisté aktivně informují o možnostech v dané lokalitě nejčastěji. Zaznamenal/a jste před svým příjezdem nějakou reklamu/upoutávku na tento region? Pokud ano, jakou? Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Částečně Ne Reklamu v tisku Turistická informační centra Reklamu v rádiu Cestovní kanceláře a agentury Venkovní reklamu Média (články v tisku, rozhlas, televize) Reklamu na internetu Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. TV reklamu Internet Jiné Informace od personálu ve službách ; Nezaznamenal/a jsem žádný typ reklamy Informace od příbuzných či známých Léto

11 Důvod návštěvy, aktivity Cestování Čechům přináší možnost poznání, relaxace, případně turistiky a sportu. Právě proto se v cílových destinacích věnují především poznávací a pěší turistice, populární je také cykloturistika a koupání s vodními sporty. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Poznání Poznávací turistika Relaxace Pěší turistika Cykloturistika, horská cyklistika Turistika a sport Koupání, vodní sporty Návštěva přátel, příbuzných Návštěvy kulturních akcí Zábava Společenský život a zábava Zdraví Péče o fyzickou a duševní kondici Jiný aktivní sport, který provozujete Tranzit Venkovská turistika Nákupy Církevní turistika Práce Návštěvy sportovních akcí Lyžování, zimní sporty Nevím, nedokážu říci Nevím, nedokážu říci ; Léto

12 Vztah k regionu Pětina Čechů v létě navštívila cílový region poprvé. Spokojenost s místem výletu / pobytu je velmi vysoká. Polovina turistů dala destinaci nejvyšší hodnocení. S vysokou spokojeností souvisí také ochota znovu daný region navštívit, kterou vyjádřilo % návštěvníků, nicméně při hodnocení jedinečnosti regionu jsou návštěvníci zdrženliví. Už jste někdy navštívil/a tento region? Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu? Ne, jsem tu poprvé Ano, byl/a jsem zde až krát Ano, byl/a jsem zde už vícekrát, Spokojen/a (velmi + spíše) Velmi spokojen/a Spíše spokojen/a Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Průměr Uvažujete o opětovné návštěvě tohoto regionu? Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Ano v brzké době (do / roku) Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Ano ale někdy později Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Spíše ne Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Nevím, nedokážu říci Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem ; Léto

13 Segmentace podle spokojenosti a loajality SPOKOJENOST SPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ % NESPOKOJENÍ & NELOAJÁLNÍ % SPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ % NESPOKOJENÍ & LOAJÁLNÍ % LOAJALITA Léto

14 Hodnocení regionu jednotlivé oblasti Vysoká spokojenost se službami souvisejícími s turistickým ruchem byla zjištěna pro přátelskost místních lidí k návštěvníkům, místní orientační značení, rozsah a dostupnost stravovacích kapacit a péče o čistotu a pořádek. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu? Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Poskytování informací o regionu Úroveň veřejného stravování Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Místní orientační značení (směrovky, tabule) Služby pro motoristy Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Péče o památky a turistické atraktivity Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Cenová úroveň služeb ; Služby pro cykloturisty Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Léto

15 Vliv jednotlivých oblastí na celkovou spokojenost návštěvníka/turisty Parametrem s vysokou spokojeností a zároveň důležitostí pro cestovatele je primárně kvalita ubytovacích služeb. Pozn.: Spokojenost (průměr) na škále -, kde =velmi spokojen/a a =velmi nespokojen/a Důležitost = korelační koeficient dané oblasti s celkovou spokojeností (- až +) Ze zpracování jednotlivých oblastí jsou vyloučeni ti, kteří danou oblast nedokázali zhodnotit (VYSOKÁ) + SPOKOJENOST (průměr) - (NÍZKÁ),,,, DŮLEŽITOST udržovat + (VYSOKÁ) Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) Úroveň veřejného stravování Služby pro motoristy Služby pro cykloturisty Úroveň personálu ve službách cest. ruchu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) Cenová úroveň služeb Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dostupnost regionu hromadnou dopravou Vybavení regionu pro sportovní aktivity Nákupní možnosti (prodejní síť) Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Poskytování informací o regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Péče o památky a turistické atraktivity Péče o životní prostředí Péče o bezpečnost návštěvníků Nabídka programů pro volný čas Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Přátelskost místních lidí k návštěvníkům Léto

16 Výhrady Co Vám na tomto regionu nejvíce schází, co Vám vadí? NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA špatné silnice, komunikace vysoké ceny nedostatek parkování, zlepšit parkování špatná orientace, turistické značení, značení obecně málo nákupních možností, málo stánků, zásobování, špatné stánky, nekvalitní zboží Dále: veřejná doprava, špína/ nepořádek/skládky, málo veřejných WC, špatné,drahé WC, hygiena, nedostatek stravovacích zařízení/ občerstvení/rychlé občerstvení, nedostatek informací, infocenter KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ chybí/lepší koupaliště, aquapark,bazén chybí cyklostezky, špatné cyklostezky, brusle in-line, podmínky pro cyklisty málo zábavy, akcí, atrakcí, programů pro volný čas Dále: málo veřejných odpočinkových zón (lavičky), málo kultury/ kulturních akcí, lepší péče/vzhled kulturních památek, chybí veřejná sportoviště/málo sportovních aktivit, málo společenského vyžití ATMOSFÉRA otevírací doba (krátká, není otevřeno pro veřejnost, zavřeno o víkendu, málo otevřených obchodů,restaurací,památek...) moc lidí/turistů (fronty) Dále: neudržované prostředí, rozkopané město, špatné životní prostředí (kvalita vody, špinavá voda...), nízká bezpečnost, krádeže, bezdomovci, feťáci, vandalové, žebráci, svědci Jehovovi, drzá mládež VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, vyžití pro děti...) Dále: nevhodné zázemí pro invalidy (parkování, dostupnost, bezbariérové přístupy...), nedostatečné vyžití pro náctileté, mladé, psi nemůžou všude, nekuřácké prostory - chybí/ zákaz kouření, nevhodné podmínky pro zvířata,.. Ostatní: nic, spokojenost, špatná, žádná, malá reklama, méně zákazů, komáři, malé investice do regionů, nezájem o regiony celá Česká republika; Léto

17 Vzkazy návštěvníků/turistů NEVÍ/NEODPOVĚDĚL/A VYBAVENOST/INFRASTRUKTURA lepší silnice, komunikace snížit ceny, je zde draho zlepšit/ více parkování Dále: doprava (zlepšit MHD), zlepšit značení, orientaci, lepší informovanost, zlepšit služby, personál, pomalá obsluha, opravit domy, památky, více WC, lepší WC ATMOSFÉRA líbilo se mi tady/žádný problém/ nic mi nechybí je tu špína, nepořádek, Dále: více čistoty, zlepšit životní prostředí (kvalita vody, špinavá voda), více investovat do regionu, větší bezpečnost, klid, nepřelidněnost, malá návštěvnost KULTURNÍ/SPOLEČENSKÉ/SPORTOVNÍ VYŽITÍ koupaliště, bazén, aquapark kulturní vyžití, zábava, volný čas, Dále: cyklostezky, více atrakcí /akcí pro turisty (nalákat více turistů), více turistických stezek, posezení, více místa k odpočinku, více sportovního vyžití, zajímavosti, památky, více VYBAVENOST PRO SPECIÁLNÍ SKUPINY, více programů/vyžití pro děti/ dětských hřišť více pro rodiče s dětmi, pro mladé, Dále: více míst pro děti, lepší zázemí pro děti, lepší program pro seniory, lékařská péče, málo zdravotnických zařízení, více pro invalidy,(parkování, dostupnost, bezbariérové přístupy).. Ostatní: větší prezentace/propagace v médiích, vše zlepšit, zatraktivnit, zmodernizovat, ať vzrůstá, chybí tradice, zlepšit cestovní ruch, nezajímavá, nevyužitá lokalita, nevýrazný region, nezaměstnanost, krize, počasí, celá Česká republika; Léto

18 Struktura vzorku Pohlaví Věk Muž Žena Do let až let až let Vzdělání až let let a více ZŠ/Vyučen/a SŠ s maturitou VOŠ + VŠ ; Léto

19 Detailní zjištění meziregionální srovnání IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

20 Vzdálenost od místa bydliště Nejvzdálenější lokalitou, kam se lidé v létě vydávají, je Šumava, případně také Českolipsko / nebo Krkonoše /. Do těchto regionů přijíždí nejvíce Čechů ze vzdálenosti větší než km. Jak je Vaše bydliště přibližně daleko od tohoto místa dotazování? - km - km - km nad km Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Jizerské hory - km - km - km nad km Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

21 Způsob dopravy Specifický způsob dopravy je charakteristický pro Prahu jako cílovou turistickou destinaci, kam návštěvníci častěji jezdí hromadnou dopravou. Auto využívají spíše při cestování do Královéhradeckého regionu. Jak jste sem přicestoval/a? Autem Vlakem Autobusem - linkovým Autobusem - se zájezdem Na kole Pěšky Jinak,,,,,,, Praha,,,,,, Střední Čechy,,,,,,, Jižní Čechy,,,,,,, Šumava,,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,,, Západočeské lázně,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Královéhradecko,,,,,, Východní Čechy,,,,,, Vysočina,,,,,, Jižní Morava,,,,,,, Východní Morava,,,,,,,,,,,,, Severní Morava a Slezsko,,,,,, Léto

22 Délka pobytu Na jednodenní výlety Češi jezdí na Severní Moravu, do Východních Čech a Prahy, třídenní a delší pobyt je typický pro horské regiony, jako jsou, případně Šumava. Jak dlouhý bude Váš pobyt zde? Jednodenní - bez noclehu až noclehy až noclehů Delší Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Jizerské hory Jednodenní - bez noclehu až noclehy až noclehů Delší Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

23 Prvo-návštěvník vs. opakovaný návštěvník V Praze, Východních Čechách a na Východní Moravě byla většina návštěvníků již několikrát. V ostatních regionech je přibližně čtvrtina návštěvníků poprvé. Už jste někdy navštívil/a tento region? Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde až krát Byl/a jsem zde vícekrát Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Jizerské hory Jsem tu poprvé Byl/a jsem zde až krát Byl/a jsem zde vícekrát Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

24 S kým cestují Co se týká doprovodu, nejsou mezi turisty v různých regionech zásadní rozdíly. Obvykle přijíždějí s partnerem nebo přáteli, cestování samotných osob není tolik běžné. S kým jste sem přijel/a? S partnerem /partnerkou, přáteli apod. Sám/sama S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Sám/sama S partnerem /partnerkou, přáteli apod. S malým dítětem/dětmi (předškolní) Se starším dítětem/dětmi (školní) Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

25 Způsob ubytování Hotely vyšší kategorie jsou populární v Západočeských lázních a Krkonoších /. Penziony využívají turisté hlavně na Šumavě a na Českolipsku / v Jizerských horách, kempy pak v Českém ráji. Kde jste zde ubytován/a? Hotel *** nebo více Hotel * nebo **, Garni, motel Penzion Kemp /tábořiště Jiné hromadné ubytovací zařízení Pronajatý pokoj, apartmán U známých Nejsem zde ubytován/a,,,,,,,, Praha,,,,,,,, Střední Čechy,,,,,,,, Jižní Čechy,,,,,,,, Šumava,,,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,,,,, Západočeské lázně,,,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,,,, Jizerské hory,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Královéhradecko,,,,,,,, Východní Čechy,,,,,,,, Vysočina,,,,,,,, Jižní Morava,,,,,,,, Východní Morava,,,,,,,,,,,,,,,, Severní Morava a Slezsko,,,,,,,, Léto

26 Stravování v restauračních zařízeních Zajištění vlastního stravování je typické při cestách na Plzeňsko / Český les, na Severní Moravu a Slezsko a také do Krkonoš /. Stravujete se zde v restauračních zařízeních? Ano - téměř vždy Částečně - jak kdy Ne - téměř nikdy Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Ano - téměř vždy Částečně - jak kdy Ne - téměř nikdy Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

27 Převažující důvod návštěvy Za poznáním turisté jezdí hlavně na Vysočinu, relaxaci jim poskytne pobyt na Českolipsku, turistice se věnují na Šumavě a v Krkonoších, o zdraví pečují v Západočeských lázních, zábavu najdou hlavně v Praze. Převažujícím důvodem Vaší návštěvy v tomto regionu je: Poznání Relaxace Turistika a sport Zdraví Práce Zábava Nákupy Návštěva známých Tranzit,,,,,,,,, Praha,,,,,,,,, Střední Čechy,,,,,,,,, Jižní Čechy,,,,,,,,, Šumava,,,,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,,,,,, Západočeské lázně,,,,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Královéhradecko,,,,,,,,, Východní Čechy,,,,,,,,, Vysočina,,,,,,,,, Jižní Morava,,,,,,,,, Východní Morava,,,,,,,,,,,,,,,,,, Severní Morava a Slezsko,,,,,,,,, Léto

28 Nejlákavější aktivity / Pěší turistika láká návštěvníky do Krkonoš a na Českolipsko, cykloturistika do Východních Čech a na Šumavu, koupání na Plzeňsko, zimní sporty do Krkonoš, péče o kondici do lázní v Západních Čechách. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Pěší turistika Horská turistika, cykloturistika Koupání, vodní sporty Lyžování zimní sporty Jiný aktivní sport Péče o fyzickou a duševní kondici,,,,,, Praha,,,,,, Střední Čechy,,,,,, Jižní Čechy,,,,,, Šumava,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,,, Západočeské lázně,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Královéhradecko,,,,,, Východní Čechy,,,,,, Vysočina,,,,,, Jižní Morava,,,,,, Východní Morava,,,,,,,,,,,, Severní Morava a Slezsko,,,,,, Léto

29 Nejlákavější aktivity / Kvůli poznání cestují Češi na Vysočinu, církevní turistika je typická pro Střední Moravu a, kulturní akce a společenský život táhnou do Prahy. Které aktivity v tomto regionu jsou pro Vás nejlákavější? Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenský život a zábava,,,,,, Praha,,,,,, Střední Čechy,,,,,, Jižní Čechy,,,,,, Šumava,,,,,, Plzeňsko a Český les,,,,,, Západočeské lázně,,,,,, Severozápadní Čechy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Královéhradecko,,,,,, Východní Čechy,,,,,, Vysočina,,,,,, Jižní Morava,,,,,, Východní Morava,,,,,,,,,,,, Severní Morava a Slezsko,,,,,, Léto

30 Loajalita opakovaná návštěva Co se potenciální opakované návštěvy týká, jsou turisté již při své návštěvě přesvědčeni, že se do regionu v brzké době vrátí v případě Prahy, Východních Čech a Severní Moravy / Slezska. Uvažujete o opakované návštěvě tohoto regionu? Ano - v brzké době (do / roku) Ano - ale někdy později Spíše ne Nevím Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Jizerské hory Ano - v brzké době (do / roku) Ano - ale někdy později Spíše ne Nevím Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

31 Celková spokojenost Nejvíce se návštěvníkům líbí v Krkonoších, na Střední Moravě / v Jeseníkách, na Českolipsku / v Jizerských horách, v Českém ráji a na Šumavě. Jak jste celkově spokojen/a s místem Vašeho výletu/pobytu?,,,,,,,,,, Spokojen/a (velmi + spíše) Velmi spokojen/a Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Spíše spokojen/a,,,,,,, Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava,, Severní Morava a Slezsko Spíše nespokojen/a Velmi nespokojen/a Průměr Léto

32 Loajalita vztah k regionu Preferovaným regionem pro výlety a dovolené je Českolipsko /, Praha, Východní Morava a Šumava. Jak byste popsal/a Váš vztah k tomuto regionu? Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Jizerské hory Jediný region, o kterém uvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Jeden z regionů, kterým dávám přednost v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém bych za určitých okolností uvažoval(a) v souvislosti s výletem/pobytem Region, o kterém již neuvažuji v souvislosti s výletem/pobytem Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

33 Průměrná denní útrata v regionu Nejvíce peněz turisté utratí při návštěvě Prahy a Jižních Čech, nejméně na Severní Moravě a Slezsku. Kolik Vás stojí v průměru na osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? Do Kč až Kč až Kč až tis. Kč Více než tis. Kč Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Jizerské hory Do Kč až Kč až Kč až tis. Kč Více než tis. Kč Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Léto

34 Hodnocení regionu Ubytovací služby Ubytovací služby jsou podle turistů na nejlepší úrovni v Krkonoších a na Šumavě. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře,,,,,,,,, Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

35 Hodnocení regionu Úroveň veřejného stravování Veřejné stravování si chválí rovněž hlavně turisté v Krkonoších a na Šumavě. Naopak mírné rezervy má úroveň stravování v Severozápadních Čechách. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

36 Hodnocení regionu Služby pro motoristy Nejvyšší procento návštěvníků hodnotí kladně služby pro motoristy na Šumavě a v Krkonoších. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

37 Hodnocení regionu Služby pro cykloturisty Turisté nejsou příliš obeznámeni se službami pro cykloturisty. Nejméně jsou cykloturisté spokojeni s podmínkami v Praze, ve Východních, Severozápadních a Středních Čechách. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

38 Hodnocení regionu Úroveň personálu ve službách Personál ve službách je nejlepší v Krkonoších, na Šumavě, v Českém ráji a na Střední Moravě. Nejvíce výhrad mají turisté k personálu v Praze. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

39 Hodnocení regionu Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, WC) S nedostatky z hlediska čistoty se nejvíce potýká Praha. Vysoká spokojenost s čistotou a pořádkem je naopak na Šumavě, Střední Moravě a v Krkonoších. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,,, Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava, Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

40 Hodnocení regionu Cenová úroveň služeb Ceny připadají vysoké hlavně návštěvníkům Prahy a Západočeských lázní. Přijatelná cenová hladina je v Českém ráji, na Královéhradecku, na Vysočině a na Jižní a Střední Moravě. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

41 Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit Dostatečné možnosti ubytování nabízí Šumava a Krkonoše i Praha, na Plzeňsku a ve Východních Čechách by turisté uvítali širší výběr možností. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Západočeské Severozápadní Český les lázně Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

42 Hodnocení regionu Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit Bohaté možnosti stravování nabízí hlavní město Praha. Mírné rezervy v této oblasti mají regiony Východní Čechy a Plzeňsko. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,, Západočeské lázně,, Severozápadní Čechy,,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

43 Hodnocení regionu Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) Dopravní infrastruktura je pozitivně hodnocena na Královéhradecku, v Krkonoších a na Šumavě. Západočeské lázně se po této stránce potřebují zlepšit nejvýrazněji. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

44 Hodnocení regionu Dostupnost regionu hromadnou dopravou Turistické regiony v ČR není vždy možné navštívit hromadnou dopravou. Na dostupnost hromadné dopravy si stěžují hlavně návštěvníci Plzeňska. V Praze je situace výrazně lepší. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

45 Hodnocení regionu Vybavení regionu pro sportovní aktivity Dostatek příležitostí pro sportovní aktivity nabízí řada regionů, mezi nimi např. Praha. V Severozápadních Čechách jsou sportovní možnosti pouze omezené. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

46 Hodnocení regionu Nákupní možnosti (prodejní síť) Nakupování si návštěvníci chválí hlavně v Praze. V Severozápadních Čechách a na Plzeňsku není prodejní síť podle turistů tak široká. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

47 Hodnocení regionu Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití Stejně tak i příležitosti pro zábavu a společenské vyžití nabízí především Praha. V Severozápadních Čechách těchto příležitostí podle návštěvníků není mnoho. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

48 Hodnocení regionu Vybavenost regionu atrakcemi pro děti Krkonoše společně s Prahou získaly nejvyšší hodnocení z hlediska přítomnosti atrakcí pro děti. V Severozápadních Čechách a na Vysočině turisté více takových atrakcí postrádají. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

49 Hodnocení regionu Poskytování informací o regionu Dostatečná informovanost o regionu je typická pro Krkonoše, Šumavu a. Komunikování možností na Českolipsku a v Severozápadních Čechách je výrazně horší. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

50 Hodnocení regionu Místní orientační značení (směrovky, tabule) Šumava disponují kvalitním orientačním značením. Severozápadní a Východní Čechy v tomto ohledu zaostávají. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,,,,, Západočeské lázně,,, Severozápadní Čechy,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava,,, Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

51 Hodnocení regionu Péče o památky a turistické atraktivity Na Šumavě, v Českém ráji a v Krkonoších se podle návštěvníků dobře starají o památky i turistické atrakce. Rovněž i v ostatních regionech je podle nich péče o památky na vysoké úrovni. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,,,, Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava, Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

52 Hodnocení regionu Péče o životní prostředí Životnímu prostředí je věnována největší péče v horských oblastech Šumava a Krkonoše. Praha a Severozápadní Čechy mají v této oblasti velké rezervy. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,,,, Západočeské lázně Severozápadní Čechy, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava,,,, Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

53 Hodnocení regionu Péče o bezpečnost návštěvníků Nejbezpečnějšími regiony v ČR jsou pro cestovatele Šumava, Jižní Morava. V Praze se o své bezpečí obávají nejvíce. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně,,,,,, Severozápadní Čechy, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava,, Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

54 Hodnocení regionu Nabídka programů pro volný čas Volnočasový program nabízí svým návštěvníkům Praha, Severozápadní Čechy v tomto ohledu na své turisty příliš nemyslí. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

55 Hodnocení regionu Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) Rozsáhlý stánkový prodej nabízí, Praha a Krkonoše. Na Severní Moravě a Plzeňsku není tento způsob prodeje podle turistů tak rozšířený. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les,,, Západočeské lázně Severozápadní Čechy,,,,,, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

56 Hodnocení regionu Přátelskost místních lidí k návštěvníkům S přátelským přístupem se turisté setkali ve většině regionů. Určité výhrady se objevily pouze v souvislosti s jednáním místních lidí v Praze. Jak celkově hodnotíte následující služby poskytované v tomto regionu?,,,,,,,,,, Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les, Západočeské lázně,,,,, Severozápadní Čechy, KrálovéhradeckoVýchodní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava,, Severní Morava a Slezsko Dobře (velmi + spíše) Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Průměr Léto

57 Zdroje informací Turistická informační centra Informační centra jsou častým zdrojem informací pro turisty na Šumavě, v Českém ráji a v Krkonoších. Návštěvníci Prahy a Východních Čech preferují jiné informační zdroje. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Částečně ano Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Ne Léto

58 Zdroje informací Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury nepatří mezi běžné informační zdroje, alespoň někdy je využívá pouze % českých turistů. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Částečně ano Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Ne Léto

59 Zdroje informací Média (články v tisku, rozhlas, televize) Média využívají jako zdroj informací o cílové destinaci návštěvníci všech regionů na velmi podobné úrovni. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Částečně ano Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Ne Léto

60 Zdroje informací Propagační materiály, prospekty, průvodci apod. Prospekty patří k oblíbeným zdrojům informací o dané lokalitě, a to hlavně co se týká Šumavy, Českého ráje nebo Krkonoš. Návštěvníci Východních Čech preferují jiné typy informačních zdrojů. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Částečně ano Ne Léto

61 Zdroje informací Internet Internet je nejvyužívanějším informačním zdrojem v souvislosti s cestováním. Aktivně jej využívají hlavně návštěvníci Krkonoš, Prahy, Šumavy a Českého ráje. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Ano Částečně ano Ne Léto

62 Zdroje informací Informace od personálu ve službách Personál služeb je užitečným zdrojem informací pro turisty na Plzeňsku a Šumavě. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Částečně ano Ne Léto

63 Zdroje informací Informace od příbuzných či známých Příbuzné a známé turisté oslovují především, pokud se chystají do Krkonoš nebo na Plzeňsko. Využil/a jste některé informace z následujících zdrojů? Ano Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Částečně ano Královéhradecko Východní Čechy Vysočina Jižní Morava Východní Morava Severní Morava a Slezsko Ne Léto

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Výzkumy CzechTourism

Výzkumy CzechTourism Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2011 / 2012 tisková konference 25. dubna 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010

SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2010 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2012 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA ZIMA 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2011 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: březen 2013 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ

Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ Výzkumu cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky - východ DESTINAČNÍ MANAGEMENT TURISTICKÉ OBLASTI JESENÍKY III 2. 4. 2014 Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Jednatel Enterprise plc, s.r.o. Vedoucí katedry

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně

Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Výzkum mezi návštěvníky města Plzně Závěrečná zpráva Září 0 Obsah 6 Pozadí a cíle výzkumu, Metodologie Hlavní zjištění z výzkumu 6 Detailní výsledky Struktura návštěvníků 8 Vnímání města Plzně 7 Důvody

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: únor 2012 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _ České hory jako cíl zimní dovolené Ing. Markéta Vogelová _ Výsledky analýzy horských středisek Zdroj: Analýza KPMG Shrnutí monitoringu návštěvnosti Typický turista v českých horských střediscích Turista

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Příloha č. 1 Zpracování a analýza dotazníkového šetření, analýza indexů část 1.

Příloha č. 1 Zpracování a analýza dotazníkového šetření, analýza indexů část 1. Aktualizovaná marketingová strategie pro Moravskoslezský kraj na období 00 03 Marketingová komunikace pro zkvalitnění image a značky Moravskoslezského kraje s důrazem na cestovní ruch Příloha č. Zpracování

Více

Aktuální výzkumy agentury CzechTourism

Aktuální výzkumy agentury CzechTourism Aktuální výzkumy agentury CzechTourism Markéta Vogelová _ 4.5.2015 Institut turismu hlavní cíle Zajišťovat informační vstupy pro marketingové plánování CzT Monitorovat naplňování Strategie cestovního ruchu

Více

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Hlavní zjištění z výzkumu Březen 2012 Nobody s Unpredictable Obsah prezentace Informace o projektu, metodologie Detailní zjištění Návštěva kraje

Více

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Hlavní zjištění z výzkumu Březen 2011 Nobody s Unpredictable Obsah prezentace Informace o projektu, metodologie Detailní zjištění Návštěva kraje

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Baťův kanál. Anketa spokojenosti návštěvníků Baťova kanálu na internetových stránkách

Baťův kanál. Anketa spokojenosti návštěvníků Baťova kanálu na internetových stránkách Baťův kanál Anketa spokojenosti návštěvníků Baťova kanálu na internetových stránkách www.batacanal.cz Ve kterém kraji bydlíte? Jihomoravský 24 % Zlínský 22 % Olomoucký 13 % Moravskoslezský 4 % Středočeský

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Výzkumy CzechTourism. Monitoring marketingové kampaně POST-TEST. Nobody s Unpredictable. Prosinec 2011

Výzkumy CzechTourism. Monitoring marketingové kampaně POST-TEST. Nobody s Unpredictable. Prosinec 2011 Monitoring marketingové kampaně POST-TEST Prosinec 2011 Nobody s Unpredictable Hlavní cíle Hlavním cílem šetření je zmapování dopadu aktivit projektu Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Příloha 1 Fotodokumentace lokality, začínající výstavba komplexu Landal Marina Lipno a přístavu, rok a) b)

Příloha 1 Fotodokumentace lokality, začínající výstavba komplexu Landal Marina Lipno a přístavu, rok a) b) Příloha 1 Fotodokumentace lokality, začínající výstavba komplexu Landal Marina Lipno a přístavu, rok 1998-1999 a) b) c) d) e) f) Zdroj: vlastní fotodokumentace, rodinné album I Příloha 2 Fotodokumentace

Více

Dotazník. Klára Očenášková studentka Mendelovy univerzity v Brně. * Required. 1. Přibližně kolikrát za rok jezdíte na dovolenou? * více jak 4

Dotazník. Klára Očenášková studentka Mendelovy univerzity v Brně. * Required. 1. Přibližně kolikrát za rok jezdíte na dovolenou? * více jak 4 Edit this form Dotazník Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mojí bakalářské práci, která se zabývá nákupním chováním při výběru dovolené. Hlavním cílem je zjistit, co Vás při rozhodování

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA PŘÍLOHY. Duben 2010

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA PŘÍLOHY. Duben 2010 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS CENTRA 1 PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB WELLNESS CENTER 1.1 Obecná frekvence sportování 2 Jak často se aktivně věnujete sportu? 100% 2-3 krát týdně 66%

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje. Průzkum návštěvníků

Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje. Průzkum návštěvníků Program rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje Průzkum návštěvníků Duben 2003 Institut rozvoje podnikání, s. r. o. & Enterprise plc, s. r. o. str. 1/17 Obsah 1 Metodika průzkumu... 3 2 Profil návštěvníka

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více