AKČNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ BYSTRICA NA OBDOBIE Strategický cieľ č. 1 (ekonomický rozvoj) Bodovanie - priority Ponuka partnerov Súlad BBSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ BYSTRICA NA OBDOBIE Strategický cieľ č. 1 (ekonomický rozvoj) Bodovanie - priority Ponuka partnerov Súlad BBSK"

Transkript

1 AKČNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ BYSTRICA NA OBDOBIE Strategický cieľ č. 1 (ekonomický rozvoj) Bodovanie - priority Ponuka partnerov Súlad BBSK Č. Popis Príspevok k cieľu vyššieho významu (1-10 bodov) Strategický cieľ 1 Realizačný cieľ 1.1 Rozvoj ekonomiky, pracovných príležitostí, kúpyschopného dopytu a ďalších investícií v meste Rast a rozvoj podnikania v meste s dôrazom na trvaloudržateľný rozvoj Priorita Budovanie znalostnej ekonomiky pre zvyšovanie konkurencieschopnosti v meste A Vytvorenie systému spolupráce vedecko-výskumnej základne a podnikateľskej sféry Vytvorenie inštitucionálno-priestorovej základne pre rozvoj spolupráce vedeckovýskumnej základne a podnikateľskej sféry prednostne v technických odboroch (napr.technologický park) Riešenie havarijného, kritického stavu (1-10 bodov) Pripravenosť na realizáciu (1-10 bodov) 6,8 3,8 4,7 15 Spolu Inštitúcia Zapojenie: realizátor alebo partner Výskumný ústav spojov Realizátor DRP BBSK, Prioritná os 2 DRP BBSK, Prioritná os 2 DRP BBSK, 5.2, Priorita 3 BBSK - RIS A Vytvorenie mestskej poradenskej skupiny pre rozvoj výskumu a vývoja v meste (mesto, UMB, výskumné ústavy) - výmena informácií, budovanie sietí a hľadanie spôsobov rozvoja výskumu a vývoja v meste medzi mestom, UMB a výskumnými ústavmi v meste (rovnaká aktivita: aj v Strg. cieli 2 - A a v Strg.cieli 1 - A ) 6,8 3,8 2,7 13 BIC, UMB, Výskumný ústav spojov Partner DRP BBSK 4.6, Priorita Zabezpečenie podmienok pre prúdenie aktuálnych informácií v rámci mesta i z vonkajšieho prostredia A Vytvorenie materiálno-technických podmienok pre rozvoj IT vo verejných inštitúciách (realizácia aj v Opatrení , aj v Stg. cieli 2: A ) 6,8 3,3 4,0 14 Výskumný ústav spojov Partner DRP BBSK, 8.4 Priorita 2 A Realizácia odborných podujatí, obchodných prezentácií, misií, seminárov, konferencií, veľtrhov a výstav v meste (v spolupráci samospráv, inštitúcií podporujúcich podnikateľské prostredie, UMB a i.) 5,0 3,8 5,0 14 KRA, ÚPSVaR, SOPK, REIC, BIC Realizátori, partneri 17

2 A Vytvorenie webovej stránky informujúcej o inštitúciách, ich aktivitách, úspechoch, projektoch, podujatiach v meste s dôrazom na aktuálne informácie z oblasti vedy, výskumu, vývoja a spolupráce s podnikmi a inštitúciami v meste (i s prepojením na región) Rozvoj miestneho e-governmentu (rieši aj v Stg.cieli 2) 5,4 3,3 3,5 12 A Elektronické služby MsÚ občanom - zavádzanie online služieb MsÚ cez internet 7,5 4,7 3,7 16 A A Úvodná štúdia možností rozvoja miestneho e-governmentu s výhľadom do roku 2013 Elektronické služby MsÚ občanom - spracovanie koncepcie vrátane požiadaviek na vybudovanie mestskej optickej siete 7,5 3,3 4,7 16 7,5 4,7 3,7 16 A Realizácia mestskej optickej siete 6,8 3,7 3,0 13 Priorita Aktívne vytváranie priaznivého podnikateľského a investičného prostredia A A A Vytváranie podnikateľského prostredia Tvorba a realizácia koncepcie samosprávy pre rozvoj podnikania v partnerstve s ďalšími inštitúciami v meste (stanovenie spôsobov využívania nástrojov na podporu podnikania) Klientsky prístup - vytvorenie pravidiel/štandardov na zjednodušovanie vybavovania administratívnych záležitostí podnikov a podnikateľov - realizácia aj v rámci Opatrenia Vytvorenie komplexného poradenského a informačného servisu pre podnikateľov v oblasti financovania projektov z fondov EÚ zosieťovaním existujúcich podporných inštitúcií pre rozvoj podnikania ÚPSVaR, BIC Výskumný ústav spojov Výskumný ústav spojov Výskumný ústav spojov Výskumný ústav spojov Partneri Partner Realizátor Realizátor Partner 7,5 6,5 3,0 17 BIC Partner 6,7 5,3 2,5 15 BIC Partner 6,0 4,3 3,0 13 REIC, BIC Partneri DRP BBSK, 8.4 Priorita 2 DRP BBSK, 8.4 Priorita 2, 3 DRP BBSK, Prioritná os 2 DRP BBSK, 5.2. Priorita 1 A Klientsky prístup - vytvorenie možnosti vybavenia administratívy pre podnikateľov na jednom mieste v meste - realizácia aj v rámci Opatrenia ,7 5,3 1,0 13 DRP BBSK, 8.4 Priorita 2 18

3 A Vytvorenie dostupného komplexného informačného systému webového portálu pre rozvoj podnikania pre malé i veľké podnikateľské subjekty (prepojenie na , aktuálne informácie o možnostiach podpory medzinárodných programov, EÚ, štátu, regiónu, mesta pre rozvoj podnikania, o inštitúciách pre podporu podnikania v meste a ich aktivitách) 5,2 2,8 3,5 11 ÚPSVaR, Obv.úrad, REIC Partneri DRP BBSK, 8.4 Priorita A A Vytváranie investičného prostredia Zabezpečenie prostriedkov na výkup pozemkov pre budovanie priemyselného parku Vytvorenie programu vytvárania investičného prostredia (zahŕňajúceho vytvorenie ponuky, komunikačnej stratégie a rozdelenie úloh) 9,7 8,7 2,5 21 9,5 8,5 2,5 21 BIC Partner A Budovanie subjektu pre spoluprácu s developerskými spoločnosťami, vlastníkmi pozemkov a pre komunikáciu s investormi 9,7 8,7 1,5 20 A Budovanie infraštruktúry v potenciálnom priemyselnom parku 10,0 8,5 1,0 20 A Vytvorenie organizačného útvaru mesta na administratívne vysporiadanie pozemkov a nehnuteľností 8,3 7,7 2,0 18 A Účasť mesta na podujatiach, výstavách a veľtrhoch v SR a v zahraničí 5,7 4,3 5,0 15 A Realizačný cieľ 1.2 Vytvorenie a realizácia imidžu Banskej Bystrice ako mesta priateľského pre investorov (vhodnými správami, podujatiami, správnym výberom komunikačných kanálov a zodpovedajúcou ponukou) Zvyšovanie počtu návštevníkov a dĺžky ich pobytu v meste Priorita Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu 6,0 6,0 2,5 15 SOPK Partner Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu A Rekonštrukcia krytej plavárne 8,0 8,7 7,0 24 DRP BBSK, 5.2, Priorita 2 DRP BBSK, Prioritná os 3 DRP BBSK, Prioritná os 3 DRP BBSK, Prioritná os 3 A Rekonštrukcia historických pamiatok: Radvanský kaštieľ (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) 9,0 9,0 5,0 23 OI Za Dôstojnú Radvaň (vypracovaný projekt) Partner A Rekonštrukcia historických pamiatok: Radnica (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) 8,3 9,0 5,0 22 A Inventarizovať stav a využívanie kultúrnych pamiatok v meste (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A a v Stg. cieli 4: A ) 8,5 7,5 6,

4 A A a A b A A A Budovanie, správa a rozvoj turistickej infraštruktúry - cyklostrasy: koncepcia, projekty, realizácia (rieši aj v Stg.cieli 4) Spracovanie projektovej dokumentácie pre cyklotrasu: úsek firma VVED s.r.o. most Radvaň, úsek starý most Iliaš firma VVED s.r.o., úsek Rakytovský potok starý most Iliaš celkom 4,2 km Realizácia projektu dobudovania cyklotrasy: úsek firma VVED s.r.o. most Radvaň, úsek starý most Iliaš firma VVED s.r.o., úsek Rakytovský potok starý most Iliaš celkom 4,2 km Budovanie, správa a rozvoj turistickej infraštruktúry - náučné chodníky: plán, projekt, realizácia Budovanie, správa a rozvoj turistickej infraštruktúry - informačné panely o flóre, faune, histórii, geografickej a geologickej polohe (Urpín, Suchý Vrch, Pod Pánskym dielom) Budovanie, správa a rozvoj turistickej infraštruktúry - turistické chodníky: plán, projekty, realizácia 8,0 7,5 5,5 21 KRA, BBSK Partneri 6,3 5,7 5,5 18 6,3 5,0 5,5 17 9,3 7,7 2,0 19 9,3 7,7 1,5 19 9,0 6,7 2,5 18 A Budovanie, správa a rozvoj turistickej infraštruktúry - bežecké trate: plán, projekty, realizácia (Šachtičky) 9,0 5,0 4,0 18 A Modernizácia plážového kúpaliska 8,0 7,3 2,5 18 A Podpora budovania a rozvoja ubytovacích a stravovacích služieb v zodpovedajúcej štruktúre 8,5 5,5 2,0 16 A A Vypracovať projekt integrálneho začlenenia kultúrnych pamiatok do rozvojových aktivít mesta (rovnaká aktivita v Stg. cieli 2: A a v Stg.cieli 4: A ) Budovanie, správa a rozvoj turistickej infraštruktúry - podmienky pre vodnú turistiku: koncepcia, projekt, realizácia 7,5 6,0 2,0 16 7,7 6,0 1,0 15 A Rekonštrukcia Domu kultúry (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) 7,0 6,0 1,0 14 A A Výstavba športového, výstavného a kongresového centra (podobná aktivita v Stg.cieli 2: A ) Výstavba múzejníckeho a kultúrneho centra (rieši aj viacero aktivít v Opatrení v Stg.cieli 2) Rozvoj produktov územia pre cestovný ruch v štyroch oblastiach: kultúrnopoznávací cestovný ruch, športovo-rekreačný cestovný ruch, kongresový a výstavnícky cestovný ruch, obchodný cestovný ruch 5,7 5,0 2,0 13 6,7 4,3 1,0 12 DK SKC, s.r.o. Realizá-tor DRP BBSK, Prioritná os 3 20

5 A Príprava a realizácia spoločného produktového plánu zahŕňajúceho inovované aj nové produkty a produktové "balíčky" cestovného ruchu v meste (aj v spolupráci s okolitými obcami) (napr. Romantický víkend v BB, Nekonečná zábava v BB, Nechajte sa rozmaznávať v BB apod.) 10,0 6,0 2,0 18 OZ Geomontánny park A Príprava a realizácia interaktívnych foriem prezentácie histórie mesta (Medená Bystrica, Banícka Bystrica, Povstalecká Bystrica) (súvislosť s aktivitou A v Stg.cieli 2) 9,5 6,0 2,0 18 OZ Geomontánny park A Organizácia atraktívnych nadregionálnych podujatí pre cestovný ruch (rieši aj viacero aktivít v Stg.cieli 2 v Opatrení ) 9,5 3,5 4,0 17 A Banskobystrická turistická (návštevnícka) karta 6,5 1,5 5,5 14 Slovenskošvajčiarske združenie pre rozvoj CR, KIS Partner A Vytvorenie produktu Geomontánneho parku na území B. Bystrice - zapojenie sa do regionálneho projektu 6,0 3,5 3,0 13 OZ Geomontánny park Partner A Vytvorenie atrakcie "turistický vláčik" 4,5 1,0 1, Aktívna propagácia územia pre cestovný ruch DRP BBSK, Prioritná os 3 A Tvorba a udržiavanie aktívnej a modernej webstránky ponúkajúcej produkty mesta a jeho okolia pre cestovný ruch v rôznych jazykoch 8,3 7,3 5,5 21 A Príprava a realizácia marketingového komunikačného plánu pre propagáciu územia mesta pre vybrané cieľové skupiny v partnerstve 9,0 6,5 5,5 21 OZ Geomontánny park Partner A Dobudovanie priestorovej propagácie v meste 8,7 6,7 2,0 17 A Vyriešenie umiestnenia, priestorových, personálnych kapacít a organizačnej pôsobnosti KIS so zdôraznením jeho funkcie byť návštevníckym centrom 8,5 5,0 1,0 15 Horizontálny cieľ 4.4 Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta, s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami DRP BBSK 4.6, Priorita 1 21

6 Horizontálne opatrenie A A A A Horizontálne opatrenie Vytvorenie a realizácia komunikačnej a propagačnej stratégie mesta. Vytvorenie komunikačnej a propagačnej stratégie mesta pre cieľové skupiny: návštevníci, investori Vytvorenie partnerských tímov a určenie koordinujúcich subjektov pre spoluprácu na vytvorení a realizácii komunikačnej a propagačnej stratégie mesta pre cieľové skupiny: turisti, podnikatelia, investori Pravidelná realizácia prieskumov medzi návštevníkmi mesta a využitie ich výsledkov Realizácia komunikačnej a propagačnej stratégie mesta pre cieľové skupiny: návštevníci, investori Pokračovanie partnerskej spolupráce samosprávy, inštitúcií, podnikov a podnikateľov v rámci mesta, ako aj s okolitými obcami pri tvorbe a realizácii rozvojových riešení a projektov 9,5 6,5 5,0 21 REIC, BIC Partneri 9,5 7,0 3,0 20 SOPK, BIC Partneri 8,5 6,5 4,0 19 9,5 6,5 1,0 17 DRP BBSK 4.6, Priorita 1, Prioritná os 3 A A A A A A Horizontálne opatrenie A Spolupráca s regionálnymi a nadregionálnymi združeniami, inštitúciami a obcami pri tvorbe spoločnej ponuky/spoločných produktov územia pre návštevníkov Budovanie partnerstva na základoch pracovnej skupiny pre ekonomický rozvoj mesta - výmena informácií, spoločné projekty, až po formalizované partnerstvo so zdieľaním financií Aktívna komunikácia, výmena informácií a spolupráca miest Banská Bystrica a Zvolen v rozvojových oblastiach (na úrovni vedenia miest i odborov MsÚ) Aktívna komunikácia, výmena informácií a spolupráca miestnej a regionálnej samosprávy v rozvojových oblastiach (na úrovni vedenia i odborov MsÚ) Vytvorenie mestskej poradenskej skupiny pre rozvoj výskumu a vývoja v meste (mesto, UMB, výskumné ústavy, podnikateľská sféra) (rovnaká aktivita: aj v Stg.cieli 2 - A a Stg. Cieli 1 - A ) Pravidelné sprostredkovanie informácií partnerom o strategických a aktuálnych zámeroch mesta Efektívne zapojenie mesta do národných a medzinárodných programov spolupráce pre rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu (aj s využitím existujúcej spolupráce partnerských miest a kontaktov ďalších inštitúcií). Spolupráca, zapojenie alebo výmena informácií mesta s národnými a nadnárodnými sieťami a inštitúciami (SACR, SARIO, Europe Direct, Dom regiónov Brusel... ) 9,5 7,5 7,0 24 REIC Partner 7,3 7,0 8,0 22 Pracovná skupina PHSR Partneri 7,0 7,0 8,0 22 REIC Partner 6,5 6,5 7,5 21 REIC Partner 6,0 6,0 6,0 18 REIC, BIC Partneri 6,0 6,0 4,0 16 REIC Partner 7,0 6,5 9,0 23 REIC Partner 22

7 A A Vzdelávanie pracovníkov a poslancov MsÚ v oblasti tvorby, realizácie a monitorovania projektov (v rôznej náročnosti podľa typu pozície) Vytvorenie a zdieľanie prehľadu o národných a medzinárodných programoch spolupráce pre rozvoj podnikateľského prostredia 7,0 9,3 5,5 22 REIC, BIC Partneri 6,5 6,0 5,5 18 A Rozšírenie spolupráce s partnerskými mestami na oblasť ekonomického rozvoja 5,5 5,5 7,0 18 A Horizontálny cieľ 4.5 Horizontálne opatrenie A Pravidelná komunikácia partnerstva pre ekonomický rozvoj mesta o možnostiach spolupráce v národných a medzinárodných programoch Podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja v meste Zaviesť do plánovacích, rozhodovacích, realizačných, monitorovacích a legislatívnych procesov všetkých inštitúcií v meste politiku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Realizovať vyškolenie pracovníkov mesta na tému významu a spôsobov presadzovania rovnosti príležitostí SOPK, REIC SOPK, REIC Partneri Partneri 6,5 6,0 4,5 17 REIC Partner 5,5 5,5 7,5 19 A Skúmať dopady plánov a rozhodnutí na rôzne skupiny (občanov, podnikateľov) 5,0 4,0 5,5 15 A Zabezpečiť možnosť účasti partnerov spolupracujúcich na ekonomickom rozvoji na princípe rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 4,5 3,0 5,5 13 REIC (riešiteľ projektu) REIC (riešiteľ projektu) REIC (riešiteľ projektu) Partner Partner Partner DRP BBSK, 4.7 A A A Prehodnotiť všetky releventné dokumenty mestského úradu z hľadiska politiky rovnosti príležitostí a realizovať ich doplnenie a schválenie na príslušnom stupni schvaľovacieho procesu s termínmi a zodpovednosťami za ich plnenie Zapracovanie a implementácia strategického dokumentu "Koncepcia sociálno ekonomického rozvoja Rómov v B.B. kraji" do strategických a vykonávacích dokumentov mesta Zrealizovať výskum aplikácia rodovej rovnosti v inštitúciách a organizáciách verejnej správy na území mesta 5,5 5,5 2,0 13 5,0 5,0 3,0 13 5,0 4,0 4,0 13 Strategický cieľ č. 2 (rozvoj ľudských zdrojov) Bodovanie - priority Ponuka partnerov Súlad BBSK 23

8 Č. Popis Príspevok k cieľu vyššieho významu (1-10 bodov) Riešenie havarijného, kritického stavu (1-10 bodov) Pripravenosť na realizáciu (1-10 bodov) Spolu Inštitúcia Zapojenie: realizátor alebo partner Strategický cieľ 2 Zvýšenie možností na uplatnenie občanov na trhu práce, vo verejnom živote a rozvoj voľnočasových aktivít DRP BBSK, 4.2, 4.6 Realizačný cieľ 2.1 Rozvoj ľudských zdrojov v meste, budovanie znalostnej spoločnosti DRP BBSK, 4.2 Priorita 1, priorita 6, 4.6 Priorita Prispôsobovať systém vzdelávania v meste potrebám trhu práce a rozvoja mesta, hlavne v technických predmetoch a študijných odboroch A Podporovať vyučovanie technických predmetov na základných školách (vybavenie učební IT, rozširovanie prístupu žiakov a učiteľov k počítačom, využitie počítačov v rôznych predmetoch, zdokonaľovanie zručností učiteľov vo využívaní IT...) 7,3 5,9 4,6 18 EF STU Ba DRP BBSK, 8.4 Priorita 1 A Podporovať vyučovanie technických predmetov na stredných školách (vybavenie učební IT, rozširovanie prístupu žiakov a učiteľov k počítačom, využitie počítačov v rôznych predmetoch, zdokonaľovanie zručností učiteľov vo využívaní IT...) 7,2 5,8 4,8 18 DRP BBSK, 8.4 Priorita 1 A Vytvoriť systém vzájomného informovania sa inštitúcií trhu práce a školstva v meste o vývoji na trhu práce 7,2 7,0 3,4 18 A Podporovať regionálnu výchovu na školách 6,5 6,6 3,8 17 A Podporovať vznik a rozvoj technického študijného odboru/študijnej špecializácie vysokoškolského štúdia v meste 6,1 4,6 3,0 14 A Podporovať zriadenie strednej školy v Sásovej 4,3 4,2 3,3 12 A Rozšíriť počet tried pre nadané deti 4,1 4,3 3, Zlepšovať materiálno-technickú vybavenosť a fyzický stav škôl a školských zariadení a vytvárať podmienky pre skvalitnenie internátneho ubytovania pre študentov A Plán rekonštrukcie základných škôl a školských zariadení 8,3 7,3 4,5 20 A Plán rozvoja materiálno-technickej vybavenosti škôl 8,1 7,1 3,4 19 A Realizácia plánu rekonštrukcie základných škôl a školských zariadení 7,9 7,3 3,2 18 A Realizácia plánu rozvoja materiálno-technickej vybavenosti škôl 7,7 6,7 2,0 16 A Skvalitňovanie internátneho ubytovania študentov SŠ a VŠ v meste 5,7 5,8 2,0 14 DRP BBSK, 4.2 Priorita 2 24

9 Zlepšiť dostupnosť celoživotného vzdelávania v meste a rozširovať jeho služby (vrátane budovania personálnej kapacity vo verejnej správe) DRP BBSK, 4.2 Priorita 4, 4.6 Priorita 1, 8.4 Priorita 1 A Pripraviť a realizovať plán vzdelávania zamestnancov samosprávy vzhľadom na moderné riadenie rozvoja mesta (príprava a realizácia strategických dokumentov, budovanie partnerstiev, klientsky prístup, projektový manažment, tvorba a realizácia projektov, eurofondy, využitie informačných technológií a multimédií ap.) (podobná Aktivita v Stg.cieli 3: A ) 8,0 8,1 2,8 19 A Podpora projektu mapovania a rozvoja celoživotného vzdelávania v BB kraji 7,4 6,3 4,0 18 BBSK Realizátor A Zvýšiť informovanosť o možnostiach celoživotného vzdelávania v meste 7,2 6,7 3,4 17 A Aktívne zapájanie predovšetkým regionálnych inštititúcií ako dodávateľov v oblasti celoživotného vzdelávania 6,9 5,9 3, Využívať a rozvíjať vedecko-výskumný, vývojový a inovačný potenciál DRP BBSK, 4.2 Priorita 6, 4.6 Priorita 1 A Využívanie potenciálu študentov i zamestnancov vysokých škôl pre rozvoj ľudských zdrojov v meste (študentské praxe, seminárne, bakalárske, diplomové práce, výskumné štúdie pre potreby BB ap.) (podobná aktivita v Stg.cieli 3: A ) 8,2 7,8 5,3 21 UMB, SDB Partneri A Vytvorenie mestskej poradenskej skupiny pre rozvoj výskumu a vývoja v meste (mesto, UMB, výskumné ústavy): výmena informácií, budovanie sietí a hľadanie spôsobov rozvoja výskumu a vývoja v meste medzi mestom, UMB a výskumnými ústavmi v meste (rovnaká aktivita v Stg. cieli 1 - A a A ) 8,1 7,9 3,8 20 UMB, Výskumný ústav spojov Partneri A Otvoriť vysoké školy občanom mesta - napr. špeciálne podujatie, projekt pre rôzne cieľové skupiny neštudujúcich 6,0 4,5 3,8 14 UMB, AU Partneri Realizačný cieľ 2.2 Zlepšiť podmienky pre aktívny oddych občanov a atraktívne trávenie pobytu pre návštevníkov DRP BBSK, 4.2 Priorita 5 a 4.3 Priorita Zvýšiť atraktivitu a dostupnosť služieb voľného času pre rôzne skupiny občanov DRP BBSK, 4.2 Priorita 5 a Vytvoriť a realizovať koncepciu v oblasti voľného času, kultúry, športu, informácií a poradenstva vrátane podpory inštitúcií pôsobiacich v meste DRP BBSK, 4.2 Priorita 5 a

10 A Vytvoriť koncepciu v oblasti voľného času, kultúry, športu, informácií a poradenstva vrátane podpory inštitúcií pôsobiacich v meste 7,7 6,9 3,7 18 Členovia pracovnej skupiny Partneri A A A A A Realizovať koncepciu v oblasti voľného času, kultúry, športu, informácií a poradenstva vrátane podpory inštitúcií pôsobiacich v meste Vydanie informačného katalógu (tlačený materiál, internet) o možnostiach trávenia voľného času v meste (téma, zariadenie, čas, cena) Vypracovať plán výstavby, rekonštrukcie a údržby športovo-rekreačných areálov v meste (rovnaká Aktivita v Stg.cieli 4: A ) Realizovať plán výstavby, rekonštrukcie a údržby športovo-rekreačných areálov v meste (rovnaká Aktivita v Stg.cieli 4: A ) Sieťovanie inštitúcií poskytujúcich informácie a poradenstvo pre občanov, výmena informácií medzi nimi a zverejnenie ich ponuky Zlepšiť dostupnosť, materiálno-technickú vybavenosť, fyzický stav a počet zariadení pre voľnočasové aktivity, informácie a poradenstvo pre občanov 7,8 6,6 3,4 18 7,7 6,6 3,6 18 7,7 8,0 2,6 18 7,7 8,3 2,3 18 Členovia pracovnej skupiny Partneri 7,5 6,6 4,3 18 ICM Partneri A Dobudovať systém informovania verejnosti o aktuálnych podujatiach v meste s cieľom oslovenia všetkých skupín verejnosti 7,5 6,6 13,1 27 A Rekonštrukcia budovy Štátnej opery + parkovacie plochy pre návštevníkov 8,2 7,7 7,6 23 ŠO Realizátor A Rekonštrukcia amfiteátra 8,7 8,8 3,5 21 A Rekonštruovať Kultúrny dom Podlavice 6,7 7,1 6,8 21 A Rekonštrukcia Robotníckeho domu 7,4 7,4 4,3 19 A Vybudovať systém turistických chodníkov v okolí mesta ako relaxačnú zónu pre obyvateľov mesta (aj v aktivite Ekon-CR) 7,7 7,0 4,4 19 A Budovanie ŠVK ako multifunkčného kultúrneho a informačného centra 7,6 6,1 5,2 19 ŠVK Realizátor A a Výstavba multikultúrneho centra v areáli Štátnej vedeckej knižnice (Župný dom) 7,7 5,8 5,2 19 ŠVK Realizátor A Plán budovania športových areálov a plôch pre nové športové aktivity streetballové ihriská, skateparky, in line skating, paintball, skateboard, snowboard, viacúčelové ihriská... 8,0 7,7 3,0 19 A Podpora informatizácie a internetizácie knižníc 7,4 5,6 5,5 19 A Vybudovať Info bod ICM v centre mesta 7,6 7,1 3,3 18 A Sprístupniť kultúrne stredisko Šalgotarjánska ul. 6,8 6,4 4,0 17 A Vytvoriť systém nástrojov pre podporu dostupnosti aktivít voľného času pre sociálne slabších občanov mesta (rovnaká aktivita v Stg.cieli 3: A ) 7,2 6,6 3,

11 A Rekonštruovať Dom kultúry (rovnaká aktivita v Stg. Cieli 1: A ) 7,8 7,0 2,3 17 A A Zvýšiť dostupnosť voľnočasových, informačných a poradenských aktivít pre rôzne skupiny verejnosti (podľa veku, bydliska, záujmov) Koncepcia transformácie nevyužitých zariadení mesta na zariadenia pre voľný čas Dom kultúry SKC, s.r.o. Realizátor 7,2 6,6 3,2 17 ICM, SDB Partneri 7,4 6,9 2,5 17 A Obnova prírodného areálu v Laskomerskej doline ako relaxačnej zóny pre obyvateľov mesta, tiež Kalvárie a Suchého vrchu = aj Aktivity v časti Ekon a ŽP, aj relaxačnej zóny v časti Sásová: Sásovská dolina a priestor nad Pieninskou a Magurskou ulicou po Panským dielom 6,9 6,0 3,7 17 A Plán a realizácia rekonštrukcie športových objektov 7,2 6,3 3,0 17 A Posilniť pracoviská voľného času na sídliskách Sásová, Radvaň, Podlavice, Fončorda 6,9 6,8 2,6 16 SDB Partner A Rekonštrukcia budovy Lazovná 19 (v súčasn.pko) 6,6 6,4 3,0 16 A Realizácia projektu dobudovania stálych asfaltových plôch na sídliskách na malé nenáročné ihriská 6,1 5,7 3,6 15 A Vybudovanie multifunkčnej haly (podobná aktivita v Stg.cieli 1: A ) 7,6 6,0 1,6 15 A Rekonštrukcia kina Urpín 6,3 5,6 2, Vytvoriť ekonomický, technický a personálny systém podpory škôl a školských zariadení pre ich otvorenie verejnosti A Vytvorenie systému podpory škôl a školských zariadení pre ich otvorenie verejnosti (Projekt "Otvorená škola" v miestnych podmienkach ako fungujúci, pravidelný systém) 7,9 6,1 3,4 17 CVČ Junior - RCM Realizátor projektu MŠ SR v BB kraji A a Zabezpečiť vo vybraných školách s vhodnými telocvičňami a športovými areálmi správcov týchto objektov na mimoškolské využitie (kontrola a organizácia využitia objektov, poriadok, údržba, bezpečnosť) 7,3 7,1 3,3 18 A A Vybudovanie všešportového areálu ZŠ Pieninská futbalové ihrisko, umelá tráva, tartanová bežecká tráva, antukový tenisový dvorec Realizácia systému podpory škôl a školských zariadení pre ich otvorenie verejnosti Vyvoriť podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít občanov mesta a zachovanie kultúrneho dedičstva a tradícií 6,8 6,8 3,8 17 7,2 5,9 3,0 16 A Koordinovať organizovanie kultúrnych podujatí v meste (dosahovanie synergického efektu, harmonizovanie termínov ap.) 8,3 7,8 6,0 22 rôzni partneri Partneri A Rekonštrukcia Radnice (rovnaká aktivita v Stg.cieli 1: A ) 9,1 9,3 3,

12 A Rekonštrukcia - Radvanský kaštieľ (rovnaká aktivita v Stg. cieli 1 - A ) 8,4 8,3 4,5 21 OI Za Dôstojnú Radvaň (vypracovaný projekt), BBSK Partner A Organizovať nové podujatia a festivaly v meste (napr. Festival organfest - Akadémia umení, Gitara u Fuggerovcov - Akadémia umení, príp. filmový festival, operné dni a iné dni profilovej kultúry v prírodných priestoroch a historických pamiatkach...) (rieši aj Aktivitu A v Stg.cieli 1) 8,2 6,5 6,4 21 A A Pokračovať v organizovaní tradičných podujatí v meste (rieši aj Aktivitu A v Stg.cieli 1) Rozšíriť počet atraktívnych kultúrnych akcií v lete (kultúrne leto) (rieši aj Aktivitu A v Stg.cieli 1) 8,2 6,0 6,7 21 8,1 7,5 5,0 21 A Inventarizovať stav a využívanie kultúrnych pamiatok v meste (rovnaká aktivita v Stg.cieli 1: A a v Stg. Cieli 4: A ) 8,0 6,9 5,7 21 A Podporovať rozvoj divadelníctva v meste 7,9 7,3 5,2 20 A Rekonštrukcia dvoch bášt (Šusterská, Katová) a fortifikačného systému mesta 7,9 6,9 4,5 19 A A Prepojiť kultúrne aktivity s výchovnovzdelávacím programom škôl a tak vplývať na vzťah detí a mládeže ku kultúrnym hodnotám Vypracovať projekt integrálneho začlenenia kultúrnych pamiatok do rozvojových aktivít mesta (rovnaká aktivita v Stg.cieli 1: A a v Stg.cieli 4: Aktivita ) 7,1 6,0 5,2 18 BBSK Realizátor 7,4 7,1 3,8 18 A Rekonštrukcia - Medený Hámor 7,0 6,0 5,0 18 A Kultúrnymi aktivitami a vhodnou rekonštrukciou budov pre účely kultúry oživiť hradný areál a Nám. SNP (súvislosť s Aktivitou A v Stg.cieli 1) 7,3 6,2 4,3 18 BBSK A Podpora záujmovo-umeleckej činnosti obyvateľov 6,4 5,0 4,8 16 A A A A Dostatočné dopĺňanie knižničného fondu vo verejných knižniciach a akvizičná činnosť v múzeách v meste Vybudovanie Múzea ľudového tanca ako jedinečnej kultúrnej inštitúcie na Slovensku (rieši aj aktivitu v Stg.cieli 1: A ) Vybudovanie detského centra kultúry - súčasťou by bolo Bábkové divadlo Na Rázcestí, Múzeum bábok, tvorivé dielne (rieši aj aktivitu v Stg.cieli 1: A ) Vybudovanie centra súčasného umenia pre galerijnú činnosť, moderné divadlo a súčasný tanec (rieši aj aktivitu v Stg.cieli 1: A ) SOS, PKO, BBSK Realizátori 6,0 5,0 4,5 16 BBSK Realizátor 5,2 4,0 3,7 13 BBSK Realizátor 5,7 4,8 1,7 12 BBSK Realizátor 5,8 4,6 0,5 11 BBSK Realizátor 28

13 Realizačný cieľ 2.3 Priorita Vytvárať a realizovať lepšie riešenia verejných problémov a rozvoja mesta (tvorivé, akceptované, synergicky pôsobiace, zosúlaďujúce potreby a možnosti) Zapájať inštitúcie a občanov do hľadania a realizácie individuálnych i verejných, spoločných riešení Vytvoriť a realizovať systém nástrojov zapojenia občanov do plánovania a realizácie riešení verejných problémov a rozvoja mesta (vrátane mestských štvrtí) A Budovať a podporovať občianske rady s delegovaním právomocí a financií 8,0 8,1 6,3 22 A Vytvoriť a realizovať systém na oceňovanie dobrovoľníckej práce v meste 8,7 8,5 4,8 22 Centrum dobrovoľníctva, o.z., Katedra soc. práce PF UMB Realizátori A Vytvoriť a realizovať koncepciu práce s mládežou v spolupráci so všetkými zainteresovanými inštitúciami 8,8 8,8 4,5 22 CVČ Junior Partner DRP BBSK, 4.2, Priorita 5 A Vytvoriť zrozumiteľný a fungujúci systém pre vedenie konzultácií samosprávy s občanmi pred realizovaním rozhodnutí, v čase tvorby návrhov 8,7 8,6 4,4 22 CKO Partner A Vytvoriť systém spolupráce mesta s občianskymi združeniami (vrátane riešenia Aktivity v Stg.cieli 3) 8,3 7,9 4,5 21 CKO Partner A Pravidelne realizovať prieskumy verejnej mienky a využívať ich závery 7,4 7,4 4, A A Budovať komunitné centrá (v spolupráci s obyvateľmi) (rieši aj v Stg.cieli 3) Zmapovanie existujúcich priestorových možností pre budovanie komunitných centier (voľné priestory, možnosť transformácie zariadení ap., napr. spoločenská sála Šalková a i.) (rovnaká aktivita v Stg.cieli 3: A ) Vytvorenie plánu budovania komunitných centier v mestských štvrtiach (zameranie, spravovanie, výber priestorov...) (rovnaká aktivita v Stg.cieli 3: A ) 8,8 8,6 5,3 23 9,0 8,9 4,4 22 CKO Partner DRP BBSK, 4.7 Priorita 2 A Realizácia plánu budovania komunitných centier (vrátane vybudovania Verejnej knižnice M. Kováča ako komunitného centra) (rovnaká aktivita v Stg.cieli 3: A ) 8,9 8,3 3, Modernizácia verejnej správy v oblasti informovanosti (rieši aj v Stg.cieli 1) DRP BBSK, 8.4 Priorita 2, 3 29

14 A A A Horizontálny cieľ 4.4 Rozvoj informačnej techniky vo verejnej správe (realizácia aj v Stg. cieli 1: v Opatrení , aj aktivite A ) Miestny e-government možnosť komunikácie občanov so samosprávou elektronickou formou (realizácia aj v Stg. cieli 1: v Opatrení , aj v aktivite A ) Vytvoriť systém integrovaného obslužného centra v meste pre vybavovanie občianskych záležitostí (poskytujúce elektronické služby verejnej správy na 1 mieste) Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta, s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami 8,3 7,7 6,0 22 8,6 7,4 4,5 20 8,4 7,6 3,0 19 Horizontálne opatrenie Vytvorenie a realizácia komunikačnej stratégie mesta s občanmi v prospech zvyšovania informovanosti, spätnej väzby a spolupráce (klientsky prístup) A Vytvorenie komunikačnej stratégie mesta s občanmi 8,6 9,0 4,2 22 CKO,... Partneri A Vytvorenie a realizácia klientskeho systému na mestskom úrade 8,5 8,7 4,0 21 A Plán efektívneho využitia mestských novín, TV, internetu, informačných tabúľ pre informácie o samospráve 7,7 6,7 4,8 19 A Realizácia komunikačnej stratégie mesta s občanmi 8,4 8,4 2,6 19 A Podpora internetizácie domácností v meste ("Internet do každej domácnosti") 8,0 7,0 2,4 17 Horizontálne opatrenie A Budovanie komunikačného tímu mesta Idenfitikácia a rozdelenie úloh v oblasti komunikácie s občanmi vrátane koordinačnej úlohy (v nadväznosti na komunikačnú stratégiu mesta) 8,3 8,5 4,3 21 CKO Partner Horizontálne opatrenie Budovať systém medzisektorovej prepojenosti a partnerskej spolupráce inštitúcií pôsobiacich v meste na miestnej i regionálnej úrovni, ako aj spoluprácu partnerských miest v oblastiach kultúrnych, športových aktivít, voľného času, informačných a poradenských služieb, celoživotného vzdelávania DRP BBSK, 4.4: Priorita 3 a 4.6, Priorita 1 A Spolupráca s Akadémiou umení v oblasti umenia a kultúry 8,2 7,1 5,8 21 A Trvalo komunikovať a spolupracovať s regionálnymi, miestnymi a zahraničnými samosprávami na rozvíjaní vzdelávacej, kultúrnej, športovej a spoločenskej spolupráce na úrovni rôznych inštitúcií 7,8 7,6 5,8 21 Akadémia umení Partner 30

15 A Budovať poradenský tím mesta pre rozvoj vzdelania, kultúry, športu, voľného času, informačných a poradenských služieb pre vzájomnú výmenu informácií, hľadania riešení a spoločných projektov 8,2 7,7 4,5 20 Členovia prac. skupiny PHSR Partneri Horizontálne opatrenie Budovanie partnerstva pre prípravu projektu na získanie podujatia Európske hlavné mesto kultúry 2013 (samospráva, inštitúcie pôsobiace v kultúre, UMB ai.) A Realizácia pracovných stretnutí, rozdelenie úloh pre prípravu žiadosti 9,5 9,3 6,0 25 A Spracovanie žiadosti 9,5 9,3 4,4 23 Horizontálne opatrenie A A Horizontálny cieľ 4.5 Horizontálne opatrenie Vytvorenie a realizácia systému na spoločné financovanie aktivít kultúrnej a športovej činnosti na území mesta, vrátane širšieho grantového systému pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít Vytvorenie systému na spoločné financovanie aktivít kultúrnej a športovej činnosti na území mesta vrátane grantového systému pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít Realizácia systému na spoločné financovanie aktivít kultúrnej a športovej činnosti na území mesta vrátane grantového systému pre rozvoj kultúrnych a športových aktivít Podporovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí vo všetkých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja v meste Zaviesť do plánovacích, rozhodovacích, realizačných, monitorovacích a legislatívnych procesov všetkých inštitúcií v meste politiku rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 8,1 6,9 3,8 19 BBSK 8,3 6,9 3,5 19 BBSK DRP BBSK, DRP BBSK, 4.7 A Vyhodnocovať dopady plánov a rozhodnutí vrátane mestského rozpočtu na rôzne skupiny občanov 7,8 7,0 2,8 18 REIC (riešiteľ projektu) Partner A Zabezpečiť možnosť účasti partnerov spolupracujúcich na rozvoji ľudských zdrojov na princípe rodovej rovnosti 8,1 6,4 3,0 17 REIC (riešiteľ projektu) Partner A Realizovať vyškolenie pracovníkov mesta na tému významu a spôsobov presadzovania rodovej rovnosti 7,6 6,4 2,8 17 REIC (riešiteľ projektu) Partner A Prehodnotiť všetky releventné dokumenty mestského úradu z hľadiska politiky rovnosti príležitostí, a realizovať ich doplnenie a schválenie na príslušnom stupni schvaľovacieho procesu s termínmi a zodpovednosťami za ich plnenie 7,4 6,4 2,

16 A A Zapracovanie a implementácia strategického dokumentu "Koncepcia sociálno ekonomického rozvoja Rómov v B.B. kraji" do strategických a vykonávacích dokumentov mesta Zrealizovať výskum aplikácia rodovej rovnosti v inštitúciách a organizáciách verejnej správy na území mesta 4,6 5,4 2,0 12 4,4 3,4 2,

17 Strategický cieľ č. 3 (sociálny rozvoj) Bodovanie - priority Ponuka partnerov Súlad BBSK Č. Popis Príspevo k k cieľu vyššieho významu (1-10 bodov) Riešenie havarijné -ho, kritického stavu (1-10 bodov) Pripravenosť na realizáciu (1-10 bodov) Spolu Inštitúcia Zapojenie: realizátor alebo partner Strategický cieľ 3 Realizačný cieľ 3.1 Priorita A A A A Poskytnúť možnosť kvalitného, dôstojného života pre všetkých občanov DRP BSK, 4.1 a 4.3 Poskytovať kvalitné a flexibilné sociálne a zdravotnícke služby v meste Budovanie materiálno-fyzických podmienok na poskytovanie sociálnych služieb a služieb vedúcich k podpore zdravia Budovanie komunitných centier pre rôzne skupiny alebo multifunkčné, v rôznych častiach mesta (podobné v Stg.cieli 2) Príprava mutifunkčného komunitného centra (KOMUCE) pre starých a zdravotne postihnutých občanov na Robotníckej ul. 12 (je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu priestorov v majektu mesta) Zmapovanie existujúcich priestorových možností a potrieb pre budovanie komunitných centier (voľné priestory, možnosť transformácie zariadení ap.) (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) Vytvorenie plánu budovania komunitných centier v mestských štvrtiach (zameranie, cieľové skupiny, spravovanie, príprava priestorov...) (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) Realizácia plánu budovania komunitných centier (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) 8,5 7,3 7,6 23 Chránené pracovisko Trubjanská, APZ,n.o., Kluby dôchodcov Partneri 8,4 7,4 4,9 21 CPR, KÚ Partneri 8,3 7,3 3,9 19 7,9 7,1 2,7 18 A Vypracovanie štandardov zariadení a činnosti komunitných centier 6,6 4,4 4,2 15 CKO, CPR. KÚ Úrad SVRK, UPSVaR,ZM R, Kari, KZRS,Nádej deťom, CPR Úrad SVRK, UPSVaR, CPR, KÚ Partneri Partneri Partneri DRP BBSK, 4.1. Priorita 1 DRP BBSK,

18 Rekonštrukcia, modernizácia, materiálno-technické vybavenie existujúcich a budovanie nových zariadení sociálnych služieb a služieb vedúcich k podpore zdravia OZ Heuréka, A Rozvoj služieb pre sociálne odkázané rodiny a jednotlivcov, starších občanov, zdravotne postihnutých, marginalizované skupiny občanov najmä Rómov a ďalších 8,3 7,9 6,0 22 Úrad SVRK, ZMR, Kari, KZRS,Nádej deťom, PON A Budovanie zariadení dennej a týždennej starostlivosti pre starších 7,5 7,0 6,0 21 OZ Heuréka Rozšírenie kapacity denného a týždenného pobytu pre starších pri SSS na A a Uhlisku 8,3 7,4 10,0 26 A Budovanie systémovej starostlivosti pre odkázaných na pomoc a bezvládnych 8,0 5,6 5,4 19 OZ Heuréka, Úrad SVRK A Rozširovanie kapacít v domoch dôchodcov a penziónoch 7,4 6,9 4,0 18 OZ Heuréka A A a A A Transformácia existujúcich nevyužitých zariadení mesta pre potreby sociálnych služieb a služieb podporujúcich zdravie Rozšírenie lôžkovej kapacity zariadenia opatrovateľskej služby na krátkodobý pobyt (do 6 mes.) rekonštrukciou nevyužívanej kuchyne Rekonštrukcia a modernizácia zariadení sociálnych služieb a služieb vedúcich k podpore zdravia Modernizácia materiálno-technického vybavenia v zariadeniach sociálnych služieb a služieb vedúcich k podpore zdravia (služba sociálne taxíky - rozšíriť pre cieľovú skupinu Rómov) 7,5 6,9 2,7 17 8,4 9,4 9,0 27 OZ Heuréka, Úrad SVRK 6,8 5,9 3,8 16 OZ Heuréka 5,4 4,9 2,5 13 OZ Heuréka, Úrad SVRK Podpora sociálneho bývania DRP BBSK, 4.5, A Ponuka nájomných bytov nižšieho štandardu 9,3 8,8 1,2 19 A a Vybudovanie nájomných bytov nižšieho štandardu a zodpovedajúcu infraštruktúru (v nadväznosti na aktivitu A Koncepcia rozvoja Rómskych osád) 9,1 8,4 1,2 19 A Ponuka nájomných bytov - štartovacie byty pre mladé rodiny 8,2 7,9 2,0 18 A Program bývania pre starších občanov nad 60 rokov veku 7,7 6,8 2, Odstraňovanie bariér v spoločnosti A Program odstraňovania fyzických bariér v mestských komunikáciách 7,7 7,0 2,0 17 ÚHA, SÚ, IPC,s.r.o.... DRP BBSK, 7.4 Priorita 1 34

19 A Program odstraňovania fyzických bariér vo verejných budovách 7,3 7,1 1,8 16 SÚ, zväzy ZPO, prepravcovia, podnikateľské subjekty A a Prieskum bariérovosti vo verejných budovách 8,0 7,6 3,0 19 MVO ZPO Partner A Program odstraňovania fyzických bariér vo verejnej doprave 6,9 7,1 1,9 16 A A Poskytovanie informácií o sociálnych službách, o službách samosprávy na vhodných nosičoch dostupných pre znevýhodnené a handikapované osoby (väčšie písmo, zvukové záznamy apod.) Vytvorenie mapy dostupnosti rôznych miest v meste pre fyzicky hendikapované osoby a rodičov v kočíkmi 5,9 5,8 4,0 16 4,6 4,1 1,5 10 rôzni partneri Partneri Partneri Priorita Efektívne využívanie a rozvoj ľudských zdrojov pre poskytovanie sociálnych služieb a vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Sprístupnenie celoživotného vzdelávania a výmeny skúseností pre pracovníkov v sociálnej oblasti DRP BBSK, 4.1. Priorita 3 A Pripraviť plán vzdelávania zamestnancov samosprávy vzhľadom na moderné riadenie rozvoja mesta a zlepšovanie sociálno-komunikačných zručností pracovníkov mestského úradu (príprava a realizácia strategických dokumentov, budovanie partnerstiev, klientsky prístup, projektový manažment, tvorba a realizácia projektov, eurofondy, využitie informačných technológií a multimédií ap.) (podobná Aktivita v Stg.cieli 2: A ) 7,3 6,8 4,3 18 BBSK - projekt Realizátor A A A Organizovanie odborných podujatí a účasť na podujatiach pre výmenu skúseností semináre, workshopy, konferencie Poradenstvo v sociálnej oblasti vrátane sociálneho poistenia pre občanov na jednom mieste v meste ("one-stop-shop") Podpora medzinárodnej spolupráce pre získanie nových skúseností účasť v medzinárodných projektoch, rozšírenie spolupráce partnerských miest o sociálnu oblasť 5,6 5,0 6,0 17 ÚPSVaR Partner 5,9 4,8 5,0 16 Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR Partneri 6,2 3,8 5,2 15 ÚPSVaR Partner A a Spolupráca s partnerskými mestami Hradec Králové, Dabas a Salgotarján výmena skúsenosti o sociálnom postavení a zabezpečení dôchodcov v Českej republike, Maďarsku a SR, vzájomné návštevy a organizovanie workshopov na uvedenú tému október 2007 v rámci Dní seniorov 4,4 4,0 4,4 13 Kluby dôchodcov, Jednota dôchodcov 35

20 Skvalitnenie práce a zvýšenie počtu pracovníkov v sociálnej oblasti A Rozšírenie terénnej sociálnej práce o komunitnú sociálnu prácu 7,9 7,1 5,3 20 A A A a A A A a A A Priorita A A Zabezpečiť prepojenosť inštitúcií informačno-komunikačnými technológiami a prepojenosť databázových systémov v sociálnej oblasti Zvýšenie počtu terénych sociálnych pracovníkov a dodržiavanie štandardov v terénnej sociálnej práci Zabezpečenie kontinuity programu asistentov učiteľa a lekára pre prácu s rómskou komunitou Vytvorenie systému práce s dobrovoľníkmi v oblasti sociálnych služieb (zapájanie dobrovoľníkov do pomenovania problémov a riešení, oceňovanie dobrovoľníkov - výročná cena mesta, zabudovanie dobrovoľníckej činnosti do hodnotenia projektov) (podobne aj aktivita A v Stg.cieli 2) Podpora Rómskych lídrov v meste (čiastočne rieši i aktivita A v Stg.cieli 2) Vytvoriť systém práce servisného centra pre rómske iniciatívy v oblasti sociálnych služieb (zabezpečujúce kvalitný systém prípravy lídrov a aktivistov rómskych mimovládnych organizácií a iniciatív) (v prepojení s opatrením a s aktivitou A v Stg.cieli 1) Miestny e-government možnosť komunikácie občanov so samosprávou elektronickou formou (rovnaká Aktivita v Stg.cieli 2: A , riešenia aj v Opatrení v Stg. Cieli 1) Vytvorenie a dodržiavanie systému výberu a hodnotenia pracovníkov v sociálnej oblasti Vytváranie systémov pre hľadanie a nachádzanie riešení pre dôstojný život občanov Tvorba a realizácia komunitného plánu Spracovanie komunitného plánu v spolupráci so zainteresovanými partnermi v meste Realizácia komunitného plánu v spolupráci so zainteresovanými partnermi v meste OZ KZRS, Úrad SVRK Realizá-tor 8,2 7,2 2,6 18 ÚPSVaR Partner 7,4 6,8 3,1 17 7,4 7,0 4,6 19 ÚPSVaR, Úrad SVRK KARI, ZMR, Úrad SVRK Partner Realizátori 6,4 5,9 4,1 16 UMB Partner 6,4 6,0 3,0 15 ÚSVRK Partner 6,1 5,9 2,1 14 Úrad SVRK Partner 6,0 5,5 2,0 14 4,6 4,8 2,2 12 9,4 8,7 5,2 23 9,4 9,0 2,7 21 rôzni partneri partneri DRP BBSK, 4.1 Prorita 2 DRP BBSK,

21 A Spracovanie a realizácia koncepcie rozvoja Rómskych osád 8,1 8,1 2,8 19 KZRS, OZ Nádej deťom, OZ Šachovnica, OZ Združenie Mladých Rómov, OZ Lavuta, KARI, Úrad SVRK, KÚ Partneri DRP BBSK, 4.7, Priorita 4 A a Spracovanie koncepcie rozvoja Rómskych osád (v prepojení na aktivitu A ) 8,5 8,6 4,7 22 rovnakí ako v A Partneri A Rozvoj sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Realizovať systém spolufinancovania projektov v sociálnej oblasti a spotrebnej sfére 9,0 8,5 7,0 25 A Podpora a rozvoj sociálneho podnikania založeného na neziskovom princípe (v prepojení na ) 9,7 9,1 4,8 24 A Rozvoj opatrovateľskej služby a podporných služieb 8,6 6,9 7,0 22 Rozšíriť počet subjektov poskytujúcich opatrovateľskú službu pluralizácia A a ponuky poskytovateľov 8,6 7,0 9,0 25 A b A A A Rozvoj podpornej služby SOS Senior rozšíriť prístrojové vybavenie o 5 jednotiek tiesňového volania Budovanie nízkoprahových klubov a centier pre marginalizované skupiny občanov Rozvoj a zavádzanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na podporu zvyšovania sociálnej inklúzie Vytvorenie a realizácia plánu náväzných riešení - služieb a nástrojov - po vystúpení zo sociálnej siete Rozvoj služieb zamestnateľnosti rizikových skupín občanov 8,0 6,8 8,0 23 7,7 8,3 4,2 20 ÚPSVaR, KÚ Rómske MVO Partner partneri 8,7 7,4 4,0 20 ÚPSVaR Partner 8,6 7,5 2,3 18 Úrad SVRK a iní - MVO Partneri DRP BBSK, 4.6, Priorita 3, 4.7 Priorita 3 A Rozvoj služieb zamestnateľnosti rizikových skupín sprostredkovateľské, poradenské služby, vzdelávanie, spôsoby pre získanie pracovných návykov (prepojenie na aktivitu A a a aktivitu A ) 8,3 7,7 4,6 21 ÚPSVaR, Rómske MVO Partner 37

22 A A A Posilniť systém kariérneho poradenstva pre sociálne znevýhodnených a dlhodobo nezamestnaných s akcentom na Rómov Prispôsobiť systém celoživotného vzdelávania pre Rómov reagujúcich na potreby trhu práce v regióne Vytvorenie nástrojov na osvetu pre získanie pracovných návykov pre ľudí dlhodobo nezamestnaných 8,3 7,1 4,5 20 7,6 6,6 3,6 18 7,6 6,5 3,4 18 Rómske MVO, ÚSVRK Rómske MVO, ÚSVRK Rómske MVO, ÚSVRK, ÚPSVaR Partneri Partneri Partneri A Vytvorenie miestnych nástrojov pre motivovanie zamestnávateľov zamestnávať zdravotne ťažko postihnutých občanov (zverejňovanie pozitívnych príkladov, výročné ocenenia mesta pre zamestnávateľov s dobrou sociálnou politikou ai.) 7,4 5,4 3,5 16 ÚPSVaR Partner A Zaviesť podporné programy pre podnikateľské subjekty pri vytváraní vhodných pracovných miest pre Rómov Preventívne opatrenia a riešenia sociálno-patologických javov v spolupráci všetkých subjektov 7,6 6,8 1,8 16 Úrad SVRK Partner A Dobudovanie kamerového monitorovacieho systému v meste 8,6 8,0 5,5 22 A A Odborné školenie pracovníkov Mestskej polície v oblasti rodinného násilia a v oblasti komunikácie s rómskou komunitou Organizovanie prorodinných podujatí (Míľa pre mamy, Medzinárodný deň rodiny v meste) 8,9 8,9 4,0 22 6,6 6,0 9,0 22 A Doplnenie hliadok mestskej polície aj v odľahlých uliciach, štvrtiach 8,9 8,2 4,1 21 A a A Prijať "pomocníkov" do MsP z radov Rómov (ulica: SNP 20 - ZŠ, štvrť: Hámor, Podlavice, Cementáreň) Zavedenie štandardov a postupov v práci mestskej polície na predchádzanie, odhaľovanie vandalizmu, ničenie a poškodzovanie majetku mesta, iných subjektov a občanov, na predchádzanie a odhaľovanie zneužívania návykových látok 7,8 7,0 4,2 19 ÚPSVaR, OZ Heuréka, PON, Úrad SVRK, KRPZ Materské centrum Hviezdička, Diecézne centrum pre rodinu Jána Pavla II. Rómske MVO, ÚSVRK Partneri Realizátori Partneri 8,3 7,8 4,5 21 OZ Heuréka Partner DRP BBSK, 4.7: Priorita 6 38

23 A A Vytvorenie systému podporných nástrojov pre zvýšenie dostupnosti voľnočasových aktivít pre deti zo slabších sociálnych vrstiev (zvýšenie cielenej informovanosti o existujúcich možnostiach, vytvorenie katalógu lacnejších variant, finančná podpora ap.) (rovnaká aktivita v Stg.cieli 2: A ) Podporovať rozvoj rodinnej výchovy a rodičovstva v základných a stredných školách, resp. v ďalších inštitúciách (komunitné, poradenské centrá ap.) 8,5 8,7 3,0 20 8,0 7,8 4,0 20 A Zosieťovanie inštitúcií/služieb v oblasti v prevencie v meste 8,0 7,8 3,8 20 A Zriadiť druhú základňu MsP v časti Rudlová - Sásová 7,3 7,0 5,0 19 A A A Spolupráca mestskej polície a ďalších inštitúcií pri tvorbe a realizácii programu prevencie sociálno-patologických javov a zneužívania návykových látok Vytvorenie a realizovanie štandardov komunikácie mestskej polície občanmi smerom k budovaniu partnerského prístupu k občanom Vytváranie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života Podpora vzniku a fungovania materských centier, centier pre rodičov, detských kútikov (rieši aj ) OZ Heuréka, Úrad SVRK OZ Heuréka, Diecézne centrum pre rodinu Jána Pavla II., zákl. školy, Informačné centrum pre plánované rodičovstvo Partner Partneri 7,6 7,0 2,8 17 OZ Heuréka Partneri 6,5 6,5 2,0 15 OZ Heuréka Partner 8,8 7,6 6,0 22 A Rozšíriť služby starostlivosti o odkázaných členov rodín 7,8 7,0 4,3 19 A Podpora prorodinne orientovaných zamestnávateľov v meste (pozitívne informovanie v mestských novinách, výročné ocenenie ap.) 6,0 5,8 3,6 15 Diecézne centrum pre rodinu Jána Pavla II. Diecézne centrum pre rodinu Jána Pavla II., Úrad SVRK, UPSVaR,ZM R, Kari, KZRS,Nádej deťom Diecézne centrum pre rodinu Jána Pavla II. Partner Partner Partner DRP BBSK 4.6, Priorita 2 39

24 A Zmapovať a propagovať služby pre rodinu a prorodinnú infraštruktúru v meste 5,8 5,0 3,5 14 Diecézne centrum pre rodinu Jána Pavla II. Partner A Vytvorenie možností pre úpravu pracovného času (flexibilný pracovný čas, čiastočný úväzok, zdieľanie úväzku, prácu z domu) na mestskom úrade 6,2 3,8 2, Posilnenie solidarity v meste A Organizovanie kampane podporujúcej toleranciu k rôznorodosti 7,3 6,9 3,8 18 A a A b Medializácia rómskej komunity na verejnosti pre lepší obraz o živote Rómov v spoločnosti Využitie existujúceho vzdelávacieho programu multikultúrnej a protipredsudkovej výchovy rómskych a nerómskych rodičov, pedagogických pracovníkov (prepojenosť na Ľudské zdroje) 6,1 5,9 3,4 15 6,7 6,8 5,2 19 A Zapojenie rôznych skupín do plánovania a hľadania riešení pre nich samých 7,0 6,0 4,0 17 A a Organizovanie podujatí na zvýšenie vzájomnej akceptácie Rómov a nerómov 7,6 7,1 3,4 18 A Organizovanie podujatí prezentujúcich "inakosť" (prácu, výsledky, úspechy rôznorodých skupín verejnosti) 7,7 6,3 2,5 17 A Organizovanie charitatívnych podujatí 5,3 3,7 1,5 11 Horizontálny cieľ 4.4 Budovať obojsmernú komunikáciu, spoluprácu a partnerstvá samosprávy s inštitúciami a občanmi v rámci mesta, s regionálnymi inštitúciami a s okolitými obcami Rómske a nerómske MVO, ÚSVRK Rómske a nerómske MVO, miestne médiá, Úrad SVRK Metodickoporadenské centrum,ró mske MVO, Úrad SVRK Rómske a nerómske MVO, ÚSVRK Partneri realizátori Partneri realizátori Partneri realizátori Partneri realizátori DRP BBSK, 4.7: Priorita 7 DRP BBSK 4.1, Priorita 4 Horizontáln e opatrenie Budovanie partnerstva zainteresovaných subjektov v oblasti sociálneho rozvoja na úrovni mesta, regiónu i partnerských miest 40