a) základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) základní údaje o škole"

Transkript

1 Stránka 1 z 27

2 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Adresa: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly IČO: Okres: Děčín Vedení školy: Ředitel: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Šk. metodik prevence: Mgr. Jiří Brouček Mgr. Jitka Nováková Mgr. Lucie Plechatá Mgr. Lucie Marková Kontakty: Adresa www stránek: Kontaktní Kontaktní telefon: Kontaktní telefon jídelna: Stránka 2 z 27

3 Škola se nachází v nádherném prostředí vilové čtvrti pod děčínskou nemocnicí. U školy jsou dvě hřiště s umělým povrchem poskytující možnost širokého využití (atletika, fotbal, futsal, házená, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, ). Součástí školního areálu je i velká tělocvična se sociálním zázemím a učebna v přírodě. Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900), založený kongregací Sester křesťanské lásky (do Děčína byl ústav přenesen z Nelahozevsi). Byla penzionátní školou pro dívky z majetnějších kruhů, která sestávala z osmitřídní a na ni navazující pětitřídní pokračovací školy s jazykovými kurzy. Významnou část výuky tvořila hudební a výtvarná výchova a literatura. V polovině třicátých let poskytl ústav prostory pro českou mateřskou školu. Roku 1940 byl ústav rozpuštěn (byla zde otevřena vyšší škola pro dívky podle říšského vzoru). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958). V 80. letech 20. století prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí. Vlastní škola sestává z původní budovy (17 tříd, malá tělocvična, školní jídelna), ke které je přistavena velká tělocvična a přístavba se sociálním zázemím a dvěma třídami na adrese Vrchlického 630/5 a menší samostatně stojící (školní družina) na adrese Vrchlického 443/7. V rámci projektu Modernizace učeben škola získala krásné nové půdní prostory, ve kterých vznikly dvě počítačové učebny, z nichž jedna je vybavena speciálním zařízením pro výuku cizích jazyků. Dalším přínosem pro školu jsou dvě klubovny pro činnost školního klubu a zajímavě řešená učebna v přírodě. V rámci projektu Modernizace sportovišť může nyní škola využívat nádherné hříště s umělým povrchem a hřiště pro nejmenší s tzv. dřevěným programem (skluzavka, prolézačky, pískoviště atd.). Obohacením jsou i dva venkovní stoly na stolní tenis. Ke sportovištím má škola k dispozici i nové šatny a sociální zařízení. Modernizací učeben a sportovišť se škola významným krokem posunula vpřed ve své snaze být moderní školou, nabízet žákům kvalitní vzdělávání a širokou nabídku volnočasových aktivit. Škola nabízí svým žákům rozšířenou výuku cizích jazyků a počítačových technologií, k čemuž pochopitelně využívá speciální jazykovou a počítačovou učebnu. Využití učeben PC je vysoké i při výuce celé škály jiných předmětů. Školní klub v nových klubovnách se těší opravdu velké návštěvnosti žáků školy, součástí činnosti školního klubu je i nabídka zájmových kroužků širokého spektra zaměření. Mimo jiné má škola řadu volnočasových aktivit sportovního zaměření, ke kterým využívá nová sportoviště. Pochopitelně pak je zejména hřiště s umělým povrchem využíváno k velké radosti žáků při tělesné výchově. Učebna v přírodě umístěná v klidné školní zahradě přináší také řadu možností obohacení výuky a je hojně využívána. Sportoviště i učebny však může využívat nejen škola, ale i široká veřejnost. Učebny např. k pořádání různých kursů a školení, sportoviště s umělým povrchem je využíváno zejména mládeží ke hře např. futsalu, basketbalu atd. Velké využití má i hřiště s dřevěným programem, které vítají zejména rodiče s malými ratolestmi. Stránka 3 z 27

4 b) přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spolu to dokážeme. Studium: denní Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: délka studia 9 let neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 530 c) přehled zaměstnanců školy Ředitel školy Mgr. Jiří Brouček Zástupce ředitele Mgr. Jitka Nováková Výchovný poradce Mgr. Lucie Plechatá Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Marková Pedagogický sbor Mgr. Soňa Milerová Mgr. Hana Volrábová Mgr. Alexandra Flegelová Mgr. Jana Chmelová Mgr. Lenka Dubnová Mgr. Lenka Řezníčková Mgr. Ludmila Svobodová Mgr. Eva Molčanová Bc. Eva Doležalová Mgr. Radomír Fořt Mgr. Lucie Plechatá Mgr. Olga Vyoralová Mgr. Ivana Svobodová Mgr. Josef Herclík Ing. Miroslav Klíma Mgr. Iva Kolorenčová Mgr. Lucie Barillová Mgr. Lucie Marková Mgr. Lenka Havlíková Knesplová Mgr. Radka Zatloukalová Mgr. Petra Hladíková Mgr. Kamila Broučková Bartůšková Stránka 4 z 27

5 Mgr. Lucie Zikmundová Ing. Tomáš Štěpánek Kateřina Vokounová Vychovatelky školní družiny a školního klubu Jana Chládková (vedoucí) Hana Rakušanová Zuzana Čvančarová Pavla Strunecká Jana Bauerová Asistentky pedagoga Lucie Pechová Miroslava Harychová Hana Plíšková Pavla Zajíčková Jaroslava Skřivánková Eliška Lukáčová Lucie Pokorná Přehled kvalifikovanosti Z 39 pedagogických pracovníků (28 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a školního klubu, 6 asistentek pedagoga) je 38 odborně kvalifikovaných, 1 nekvalifikovaný. věková kategorie celkem kvalifikovaní/ z toho ženy/celkem bez kvalifikace do 35 let let let 55-důch. věk důchodci celkem 12/11/1 9/7/00 10/10/0 7/5/0 1/1/0 39/34/1 Správní zaměstnanci Mzdová účetní: Magdalena Cermonová Ekonom: Irena Bartošková Jídelna: Hana Lišková (vedoucí) Jarmila Karlovská Jitka Hynková Stanislava Hunčovská Bohumila Kalivodová Stránka 5 z 27

6 Další správní zaměstnanci: Zdeněk Chaloupka Leoš Malík Věra Bažantová Zdeňka Kreisingerová Věra Becková Irena Zárubová d) údaje o zápisu k povinné školní docházce Počet zapsaných/dívek Počet přijatých/dívek Počet nepřijatých/dívek Počet odkladů/dívek 71/31 57/25 1/0 13/5 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí pololetí Přehled výchovných opatření udělených žákům školy během školního roku 2013/2014 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy klasifikace z chování uspokojivé klasifikace z chování neuspokojivé 1. pololetí pololetí Přehled výsledků přijímacího řízení na střední školy 2013/2014 Gymnázium Děčín 8 (osmileté) 7 (čtyřleté) Gymnázium a SŠ Dr. V. Smejkala Ústí n. L. 1 Evropská obchodní akademie Děčín 7 Stránka 6 z 27

7 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín 9 SŠ lodní dopravy a technických řemesel 3 Trivis SŠ veřejnosprávní 1 SŠ zahradnická a zemědělská Děčín-Libverda 2 SUPŠ sklářská Kam. Šenov 1 SPŠ Ústí nad Labem 2 SŠ stavební a technická Ústí nad Labem 1 SZŠ Děčín 5 OA a jazyková škola Ústí nad Labem 1 Celkem: 48 žáků (39 z 9. r., 1 z 8. r. a 8 z 5. r.) Cíle stanovené vzdělávacím programem jsou plněny. Péče o žáky se specifickými poruchami chování a učení: Maximální péče je věnována integrovaným žákům (43), kteří mají vypracovaný a schválený individuální plán učiva. Pět žáků má asistentku pedagoga. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky: Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Učitelé volí takové učební strategie, které umožňují individuální rozvoj a přístup žáka. Není ojedinělé diferencované zadávání úkolů ve školní práci, individuální zadávání složitějších úkolů apod. Každý žák má možnost přihlásit se do školních soutěží a olympiád. V případě úspěchu žáci reprezentují školu ve vyšších kolech soutěží a olympiád. Výchovné poradenství: Práce výchovné poradkyně a školní výchovné komise je důležitou součástí úspěšné školy. V dnešní stále složitější době je více nutná spolupráce s odborníky v oblasti psychologie a psychiatrie. Spolupracujeme se SPC Děčín s PPP Děčín a přímo na naší škole mohou žáci a rodiče využívat poradenské služby paní PeadDr. Laušmanové. f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP pro školní rok 2013/2014 Hromadné proškolení ped. sboru, Žák s poruchou autistického spektra, , hrazeno z projektu systémová podpora inkluzivního vzdělávání c ČR, 39 PP Hromadné proškolení části ped. sboru, Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku, hrazeno z projektu, 20 PP Mgr. Marková, ukončení studia Metodik prevence, samoplátce Mgr. Zikmundová, Mgr. Marková, Mgr. Plechatá, Mgr. Barillová, Rozumíme penězům pro 1. A 2. Stupeň, , platba grant MŠMT Mgr. Plechatá, Tvorba, realizace a vyhodnocování IVP, , cena hrazena z projektu SPIV Mgr. Plechatá, Žák s narušenou komunikační schopností, , cena hrazena z projektu UJEP, Ústí nad Labem Bc. Doležalová, Mluvím, mluvíš, mluvíme, , cena 948,- Kč Bc. Doležalová, Alternativní metody v českém jazyce, , cena 948,- Kč Stránka 7 z 27

8 Lišková, Tvorba jídelníčků, Dieta nemusí znamenat prázdné břicho, 700,- Kč, 900,- Kč Bartošková, Školení KEOW, , cena 1210,- Kč Bartošková, Školení roční uzávěrka, , cena 1690,- Kč Cermonová, Mzdy 2014, Vema, cena 1573,- Kč g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Cyklojízda 2014 Už pátým rokem je naše škola zapojena do projektu Ekologie dopravy, nově od loňského roku je také členem projektu Zdravá škola. Jedním z výstupů obou projektů bylo organizování již tradiční a oblíbené cyklojízdy. Společná cyklojízda žáků ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín proběhla ve spolupráci s Městskou policií Děčín a Policií ČR 11. června Partnerem cyklojízdy se stalo město Děčín, které zajistilo pro všechny účastníky krásná trička, na kterých se představil i "Lodník Josef", jehož kreslená postavička se postupně stává průvodcem naším městem. Z finančních prostředků projektu dostal navíc každý účastník cyklojízdy přední a zadní osvětlení na kolo plus občerstvení. Letošní trasa vedla přes Děčín na cyklostezku směrem na Ústí nad Labem. Ve Velkém Březně byl naplánován odpočinek, občerstvení a krátká beseda o problematice cyklostezek. Následovalo pokračování cyklojízdy zpět do školy. Délka trasy cca 38 km. Letošní cyklojízdu provázelo extrémně velké horko, přesto se cyklojízda vydařila. Velké poděkování tak patří všem, kteří se o cyklojízdu starali (včetně Městské policie Děčín a Policie ČR) a všem účastníkům cyklojízdy. Stránka 8 z 27

9 Projekt Škola podporující zdraví Od 27. února 2013 se ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín může pochlubit tím, že byla přijata do sítě programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Jedná se o program, jehož garantem je Státní zdravotní ústav Praha. Tam také proběhlo poslední kolo jednání o zařazení školy do programu. Veškeré předložené materiály byly úspěšně schváleny a škola tak získala na tři roky status školy podporující zdraví. Co vše ze školního projektu podpory zdraví vyplývá? Škola se se svými žáky bude účastnit veškerých aktivit, které budou přínosem pro jejich zdravý životní styl. Již v tomto roce jsme naplánovali mnoho sportovních akcí, např. Tyršův sportovní den, přespolní běh žactva, turnaje ve florbalu, fotbalu, vybíjené, cyklojízdu. Žákům jsou nabízeny sportovní kroužky mimo jiné florbalu, kopané i badmintonu. Žáky vedeme ke smysluplnému využívání volného času. Akce jako plavání, bruslení či lyžařské výjezdy jsou samozřejmostí. Na akcích se aktivně podílí i školní družina či školní klub. Do projektu je však vtažena i školní jídelna, která se bude snažit volbou jídel vytvářet základy pro správné stravovací návyky. Novinkou jsou besedy s výživovou poradkyní. To vše a k tomu i klima na škole by mělo vytvářet takové podmínky, které jsme se vstoupením do programu rozhodli prosazovat. V dnešním uspěchaném světě je to jedna z možností, jak umožnit našim žákům zvolit si ten správný životní směr. A právě o to se díky projektu budeme všichni společně snažit. V červnu 2013 schválil Ústecký kraj náš projekt s dotací ,- Kč zaměřený na zdravou výživu Plujeme spolu, který byl realizován v září Projekt Naučná stezka pod Kvádrberkem ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín otevřela ve spolupráci s Magistrátem města Děčín v roce 2009 Naučnou stezku pod Kvádrberkem, která se stala vítaným obohacením lesního parku a za dobu její existence prošla stezku dlouhá řada návštěvníku nejen z Děčína a okolí. Tím ale projekt naučné stezky zdaleka neskončil. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s Ekocentrem Magistrátu města Děčín připravila pracovní listy, které se přímo vztahují k naučné stezce. Ostatní školy a široká veřejnost tak mohou zpestřit svou návštěvu naučné stezky zpracováváním pracovních listů. Vedle příjemně stráveného času v lesním parku si tak mohou zároveň ověřit své znalosti z oblasti flory, fauny a historie Naučné stezky pod Kvádrberkem. Pracovní listy byly vydány v dubnu 2010, upravená verze pak v září Pracovní listy jsou k dispozici na webových stránkách ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín. Projekt Spolupráce ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně Dne byla podepsána smlouva o sociálním partnerství mezi ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Jde o projekt, který má za cíl zkvalitnit výuku především českého jazyka, ale zasáhne i do jiných oblastí vzdělávání. Vyučující stanoví harmonogram a průběh činností, které v případě úspěšné realizace dopomohou získat ZŠ Dr. M. Tyrše status Fakultní školy PF UJEP. Stránka 9 z 27

10 Projekt Logopedické hrátky Na ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín již čtvrtým rokem funguje přípravný ročník. Od letošního školního roku se nám podařilo získat grant na projekt Logopedické hrátky, zaměřený právě na děti z přípravného ročníku. Žáci mohou pomocí cílených didaktických her, artikulačních a dýchacích cvičení rozvíjet své komunikační dovednosti, obohacovat svou slovní zásobu. Formou básniček, říkadel, písniček a dramatizací rozvinou svůj řečový projev se správnou výslovností. Projekt si klade za cíl napomoci k odstranění nedostatečné slovní zásoby žáků přípravného ročníku, konkrétně chce zlepšit časté nedostatky ve výslovnosti dětí tohoto věku. Během Logopedických chvilek, které probíhají čtyřikrát týdně (tj. 1 hodinu denně), si žáci nejen osvojí nové dovednosti a znalosti, ale také se připravují na workshopy Podzimní radovánky a Vánoční zpívánky, kde předvedou, co se naučili svým rodičům a blízkým. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše sbírá kola pro Afriku Naše škola spolupracuje na projektu Kola pro Afriku s organizací Kola pro Afriku, která byla založena v roce 2012 v Ostravě. Cílem projektu je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Pomoc nás všech směřuje do Gambie, kde děti pěšky překonávají mnohakilometrové vzdálenosti cestou do školy. Náročná cesta je stojí mnoho energie a času, velmi často musí proto zůstávat doma. Darovanými koly chceme dětem umožnit snazší cestu za vzděláním, které ovlivní i jejich budoucnost. Prvních 350 kol obdrželi děti v Gambii na jaře roku Dalších 1200 kol, darovaných dárci v ČR v rámci projektu Kola pro Afriku, odpluje začátkem prosince tohoto roku. V lednu 2014 budou kola v Africe rozdělována podle předem daných kritérií. Nejdůležitějším je vzdálenost do školy a také prospěch žáka. Žákům jsou kola za malý poplatek pouze zapůjčena. Zůstávají majetkem školy. Na naší škole Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5 v Děčíně II, jsme založili sběrné místo pro darovaná kola z celého regionu okresu Děčín. Cesta kol do Afriky začíná u Vás dárců. Jsou to kola, na kterých často již nejezdíte, ale v Africe umožní dětem návštěvu vzdálených škol, čímž mají možnost získat do života potřebné vzdělání. Vámi darovaná kola budou odvezena do centrálního skladu v Ostravě Koblově. Po technické kontrole a opravě budou dopravena do Afriky, kde najdou obrovské uplatnění. Stanou se dopravním prostředkem na cestě za vzděláním. Stránka 10 z 27

11 Sběrné místo na naší škole je otevřeno každý pracovní den v týdnu od 7.30 do hodin. Ostatní časové termíny si můžete domluvit na telefonním čísle Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nám umožní aktivní zapojení do projektu Kola pro Afriku a splnění mnoha snů afrických dětí. Sněhuláci pro Afriku Na naší škole jsme založili sběrné místo již v listopadu loňského roku. Do dnešního dne přišlo více než třicet milých dárců s padesáti koly, které umožní dětem v Africe cestovat bezpečně do škol a získat tak potřebné vzdělání. Jak to souvisí se sněhuláky? Kola se musí k dětem do Africké Gambie nejprve dopravit. Na dlouhou cestu kol z Ostravy do Gambie jsou zapotřebí nemalé finanční prostředky. Vkladem na každého vytvořeného sněhuláka bylo startovné 50 Kč. Dlouho jsme čekali na sněhovou nadílku, která by nám umožnila vytvořit na zahradě naší školy sněhuláky, podobné jako na Ladových obrázcích. Počasí v zimě bylo letos trochu netradiční. V lednu při výjezdu tříd na lyžařský kurz a ozdravný pobyt vyjelo celkem pět tříd. Měli štěstí, v pátek navečer, den před odjezdem sníh skutečně napadl. Fotografie jsou v modravém svitu lednového podvečera a našim dětem se sněhuláci podařili úplně nádherní. Zbylé třídy čekaly trpělivě až do února. Volily se nové varianty tvoření. V únoru se sněhuláci při výtvarné výchově malovali nebo se tvořily koláže. V únoru nás teplé sluníčko vylákalo na školní dvůr. Stačily bílé Stránka 11 z 27

12 a barevné křídy, dobrá nálada a školní dvůr byl rázem sněhuláků plný. Objevili se sněhuláci v mnoha podobách zvířátka, pohádkové bytosti, módní kreace i sněhuláci motivováni zimní olympiádou v Soči a naší olympijskou vítězkou Samkovou. Poslední tvoření malování, nás čekalo ještě po jarních prázdninách. Tečku za celou akcí jsme udělali Pár otázek a odpovědí. Kolik nás malovalo? 294 žáků, učitelů a zaměstnanců školy. Kolik vzniklo hezkých sněhuláků? 71 veselých a usměvavých sněhuláků. Jakou částkou přispějeme? Konečná částka je Kč. Co se nám podařilo? Spojit svoje síly v krásnou akci. Užít si legraci a být na čerstvém vzduchu. Uvědomit si, že i na dálku dokážeme pomoci dětem v Africe, které naši pomoc potřebují. Malování bavilo malé děti od přípravné třídy až po velké deváťáky. Projekt Florbalové třídy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s DDM Děčín a florbalovým oddílem 1. FBC DDM Děčín nabízí od školního roku 2011/2012 pro 3., 4. a 5. ročníky projekt florbalových tříd, ve kterých mají děti mít možnost rozvíjet dovednosti a schopnosti spjaté s tímto kolektivním sportem. Florbal je mladý sport, který má raketový vzestup mezi mládeží, přeskočil dokonce i tolik v České republice oblíbený hokej a stal se druhým nejpočetnějším kolektivním sportem v ČR. Florbal je moderní kolektivní sport s rychle se měnícím herním dějem, kde se uplatní techničtí hráči se smyslem pro kombinaci. Florbal je v současnosti nejvyhledávanějším školním sportem. ZŠ Dr. Tyrše Děčín ve spolupráci s klubem poskytuje kvalitní individuální přístup, aby žáci měli možnost co nejlépe projevit svůj talent a schopnosti ke hře. Florbal není jen sportem pro chlapce, velký zájem klub zaznamenává i ze strany dívek. Projekt InformACE bez legrace ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín je zapojena do projektu InformACE bez legrace. Místo realizace: Ústecký kraj Období realizace projektu: Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě a následná odborná i metodická podpora sítě spolupracujících kariérových a výchovných poradců na základních školách a zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Cílové skupiny: Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol 2. stupně, které čeká rozhodování o dalším studijním, resp. profesním směřování. Do projektu je zapojeno 800 žáků z 20 základních škol působících v Ústeckém kraji. Žáci jsou do projektu zapojování přímo v rámci svých škol prostřednictvím výchovných poradců. Školní klub ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Od září 2011 je nově otevřen školní klub. Školní klub je v provozu každý všední den ráno od 6:30 do 7:45 a odpoledne od 11:45 do 16:00 hodin. Do činnosti školního klubu jsou zahrnuty i všechny zájmové kroužky, které škola nabízí. Školní klub má k dispozici nově otevřené půdní prostory (2 klubovny, počítačová učebna, kuchyňka). Co vše nabízí školní klub? Příprava na vyučování, hry (stolní, sportovní, počítačové, PS3), práce na počítači, internet, možnost sledování tv, stolní fotbal, výtvarné a pracovní činnosti, autorská a redakční tvorba, zájmové kroužky a mnoho dalšího. Možnost zakoupení snídaní a odpoledních svačin. Členem školního klubu se stává žák, který odevzdá vyplněnou přihlášku do školního klubu a zaplatí poplatek. Do školního klubu se mohou přihlašovat žáci od 3. do 9. třídy a žáci, pro které nezbylo místo ve školní družině (1. až 3. třída). Zájmové kroužky mohou navštěvovat děti přihlášené do školního klubu a děti Stránka 12 z 27

13 přihlášené do školní družiny. Přípravná třída Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín znovu otevřela úspěšný přípravný ročník vedený speciálním pedagogem pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s odkladem školní docházky. Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA? výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině která je otevřena v době od 6:00 do 16:30 hodin docházka do přípravné třídy je bezplatná děti jsou v péči speciálního pedagoga a logopeda velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC děti mají k dispozici i počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd. JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY? vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání) hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova tělesná výchova rozvoj jemné motoriky Další Již tradiční aktivitou je projekt Jsme kamarádi, kdy žáci 9. ročníků přebírají patronát nad svými prvňáčky, seznamují je se školou, usnadňují jim orientaci ve školní problematice a pořádají pro ně různé akce typu Pohádkový les, Den dětí apod. Projekt byl natolik úspěšný, že našel místo i v novém ŠVP. Pravidelně organizujeme okresní kola v některých sportech: florbal, futsal, šplh, skákání přes švihadlo, přespolní běh, vybíjená Pomáháme také každoročně s organizací Olympiády mateřských škol. Pedagogové pravidelně zasedají v porotách olympiád, ať už fyzikální, matematické, jazykové, V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme i v minulém školním roce jsme spolupracovali s cizineckou policií v Ústí nad Labem + Ajax (BESIP pro I. stupeň), dále jsme připravili besedy na téma AIDS, xenofobie a rasismus, internetová šikana. Zúčastňujeme se řady výtvarných soutěží: Moje oblíbené domácí zvíře - čestné uznání Zdravý způsob života proti drogám čestné uznání Celostátní soutěž Příroda kolem nás - čestné uznání Stránka 13 z 27

14 Na škole se těší velké podpoře sport ve všech podobách. Velmi dobrou spolupráci má škola s florbalovým 1. FBC Děčín, volejbalovým VSK Děčín, basketbalovým BK Děčín, hokejovým HC Děčín i gymnastickým Sportcentrem Děčín. Pořádáme kromě lyžařských kursů i snowboardové kursy a letní sportovní kursy v zahraničí u moře. Dlouhodobě se umisťujeme na předních místech sportovních soutěží, ať už v kolektivních sportech či v soutěžích jednotlivců. Sportovní úspěchy ve školním roce 2013 /2014 : Návštěva držitelky olympijské medaile v biatlonu Veroniky Vítkové přijela do naší školy olympijská hlídka v čele s biatlonistkou Veronikou Vítkovou, která získala na olympijských hrách v Soči stříbrnou medaili ve smíšené štafetě a Janou Valentíkovou, která také velmi úspěšně reprezentovala Českou republiku v biatlonu. Chvíli před polednem jsme se všichni přemístili do tělocvičny a v tričkách v barvách české trikolóry jsme se těšili na hodinový program, který pro nás připravili zástupci olympijského výboru. Děti soutěžily v člunkovém běhu, ve skoku do dálky z místa a ve sportovním kvízu. Ti nejlepší si odnesli věcné ceny. Program byl zakončen besedou s hosty a následnou autogramiádou. Florbalové mistryně jsou ze ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín V listopadu proběhla okresní finále ve florbalu děvčat. Kategorie starších dívek z tříd se odehrála v Markvarticích, kategorie mladších dívek pak v hale ZŠ Dr. Tyrše Děčín. Obou turnajů se zúčastnilo šest týmů a hrálo se systémem každý s každým. V obou kategoriích děvčata ze ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín po výborných výkonech vyhrála suverénně všechna svá utkání. Florbalistky ze ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín se tak staly mistryněmi okresu v kategorii mladších i starších žákyň a zajistily si účast v krajském finále. K tomuto cennému úspěchu velice rádi gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a držíme palce v krajském finále!!! Sestava mladší žákyně: Natálie Hoření, Bára Švábová, Eliška Němcová, Kristýna Pavlišová, Tereza Rádlová, Tereza Aulická, Helena Plechatá, Natálie Knotková, Ivana Zimolová a Marie Bubelová. Stránka 14 z 27

15 Sestava starší žákyně: Ema Bartůšková, Bára Šmerdová, Marie Hrubešová, Agáta Ženíšková, Gabriela Mrhalová, Kristýn Čadková, Aneta Holakovská a Šárka Víšková. Florbalistky ZŠ Dr. Tyrše druhé v kraji V úterý 14. ledna hrála děvčata ze šestých a sedmých tříd krajské finále ve florbalu v Teplicích, do kterého se probojovala vítězstvím v okresním finále. Turnaje se zúčastnilo osm týmů rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin. Naše děvčata zahájila turnaj zápasem proti Kadani, po celé utkání byla lepším týmem a zvítězila 3:1. Do dalšího utkání proti Oseku naše holky nastoupily s vědomím, že pokud zvítězíme, máme zajištěn postup do semifinále. Na soupeřky jsme si věřili, ty nás však zaskočily aktivní hrou, takže Kristýna v brance musela vytáhnout z rukávu pár kvalitních zákroků, které nás udržely ve hře. Zápas jsme vyhráli 1:0 a bez ohledu na poslední zápas ve skupině jsme postupovali. Přesto jsme i tak chtěli uspět, ale florbalistky Litvínova byly nad naše síly a porazily nás 3:0. A přišlo semifinále proti Ústí. Naše děvčata měla respekt, ale ukázalo se, že soupeřky nedosahovaly našich kvalit a po výhře 1:0 jsme postoupili do finále. Tam čekaly opět naše přemožitelky ze skupiny z Litvínova a opět nás porazily, tentokrát 4:1. Naše florbalistky tedy obsadily krásné 2. místo a získaly stříbrné medaile, což je veliký úspěch, ke kterému velice rádi blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy a celého našeho okresu!!! Sestava: Natálie Hoření, Bára Švábová, Eliška Němcová, Kristýna Pavlišová, Tereza Rádlová, Tereza Aulická, Helena Plechatá, Natálie Knotková, Ivana Zimolová a Marie Bubelová. Stránka 15 z 27

16 Vítej zlatý hattricku Potřetí zlaté florbalistky Ve čtvrtek 27. března se florbalistky ZŠ Dr. M. Tyrše zúčastnily v Markvarticích turnaje florbalové ligy kategorie tříd. Do turnaje se přihlásilo celkem 6 týmů, které se utkaly systémem každý s každým. Zelenobílá děvčata vyhrála suverénně všechna svá utkání a završila tak zlatý hattrick letošní sezóny. Florbalistky ZŠ Dr. M. Tyrše vyhrály bez ztráty jediného bodu všechny tři turnaje, které se v našem okrese pořádaly!!! Blahopřejeme k prvenství v turnaji, jsme na vás pyšní!!! Sestava: Bartůšková, Hrubešová, Mrhalová, Němcová, Pavlišová, Švábová, Aulická Florbalisté třetí v okrese Po postupu z okrskového kola vybojovali naši florbalisté z 6. a 7. ročníků 3. místo v okresním finále, do kterého postoupily 4 nejlepší týmy z celkového počtu 15 zúčastněných týmů. Našim cílem bylo urvat místo na stupních vítězů, což se nakonec po bojovných výkonech podařilo. V rozhodujícím utkání o třetí místo kluci porazili Varnsdorf 3:1 a zaslouženě převzali pohár za 3. místo. K velkému úspěchu gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy spojenou s odpovědným přístupem k utkáním. Bronzový konec cesty florbalistů Více než 60 základních škol se zúčastnilo okresního a krajského kola v kategorii třídy. ZŠ Vrchlického postoupila do krajského finále mezi 12 nejlepších škol kraje společně se ZŠ Kamenická. Na krajském kole byl klíč k postupu neúprosný. Z celkových tří skupin po 4 týmech postupovali do finálové skupiny jen vítězové základních skupin a jen celkový vítěz postupoval do republikového finále. ZŠ Vrchlického měla papírově nejsilnější a nejvyrovnanější skupinu, což čas ukázal jako pravdivé tvrzení, když po odehrané skupině měly 3 ze 4 týmů po 6 bodech a tým do finálové skupiny posunul jen počet vstřelených gólů. Ale pojďme od začátku. Turnaj pro ZŠ Vrchlického začal výborně, když v prvním zápase porazil vysoko hokejovou školu z Ústí 7:3. Ve druhém zápase následoval tým z Chomutova. V něm prohrála ZŠ Vrchlického 4:5, když po celou dobu zápasu nakládala se svými šancemi jak s nechtěnými zeleninovými svačinami od babiček (zahazovaly jednu za druhou). Zvýšený hlas po zápase, koupené sušenky a nabuzení vyhnalo borce se zelenými dresy do posledního zápasu. V něm poměřili síly s týmem, který oba předešlé soupeře ze skupiny porazil. Matika tak mluvila jasně, postup vede jen přes vítězství o 2 a více gólů. Tuto informaci ovšem hráči samotní nevěděli. Stránka 16 z 27

17 Zaprvé si to sami nedokázali spočítat a zadruhé je tím nebylo nutné stresovat. Stačilo říci jen: chcete hrát finále, potřebujeme vyhrát. Začátek zápasu moc pravděpodobnosti trenérovým propočtům nedával, když soupeř zvýšil na 3:1 a už se viděl ve finálové skupině. ZŠ Meziboří však své poznámky o škole z Děčína pod nemocnicí neměla úplné, chyběla zmínka o tom, že ZŠ Vrchlického je tým, který se nevzdává, což předvedla už v semifinále okresního kola. Po třetím góle zaklel náš brankář branku a florbalová čarodějka okouzlila naše hokejky tak, že do konce zápasu ZŠ Vrchlického otočila výsledek šesti góly v řadě. Postup do finále byl doma. Krom postupu do finále se ukázala i skvělá vizitka děčínské práce s mládeží ve florbalovém klubu, když ve finále o 3 školách se utkaly hned dvě z Děčína. Ve finálové skupině si ZŠ Vrchlického neporadila s týmem ze ZŠ Horní Jiřetín a těsně prohrála gólem v závěru 2:3. V posledním zápasu turnaje si Vrchličák poměřil síly i se svým děčínským bratrem a celkovým vítězem ZŠ Kamenická. V něm ukázala sílu hlavně jejich první lajna, která měla velký podíl na výhře 9:3. Krásné vzpomínky a bronzové medaile si z krajského kola nakonec odnesli hráči ZŠ Vrchlického. Individuální ocenění nejlepšího brankáře si připsal Filip Blažek. Všem hráčům školy děkuji za příkladnou reprezentaci školy. V příštím roce nebudeme chtít bronz jen zopakovat!!!!! Zlato pro gymnastky Obrovského úspěchu dosáhly dívky ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín v okresním přeboru žáků a žákyň ve sportovní gymnastice. Nikomu nedaly šanci. Soutěžilo se v disciplínách přeskok, bradla nebo kladina (dle výběru závodnice) a prostná. Starší dívky ve složení Agáta Ženíšková, Tereza Kopejsková, Lucie Písarčíková, Kristýna Sáviová a Gabriela Mrhalová předvedly výkony, kterými ovládly celou soutěž!!! Zajistily si vítězství a postup do krajského kola. Naše dívky jako jediné z pole účastníků měly akrobacii za doprovodu hudby, takže zatímco při cvičení jiných závodníků bylo v hale velmi rušno, tak v momentě, kdy začala hrát hudba a naše nejen šikovné, ale i krásné dívky začaly cvičit, celá hala ztichla a všechna pozornost byla věnována právě jim. Bylo to krásné a velmi emotivní. V soutěži jednotlivců obsadila 1. místo Agáta Ženíšková 9. A 2. místo Tereza Kopejsková 8. B 3. místo Lucie Písarčíková 8. B 1. místo a další zlatou medaili pro naši školu vybojovala svými famózními výkony Tereza Rádlová z 6. B. Adéla Pechancová z 6. B sice na cenný kov nedosáhla, ale svou šikovností a talentem je velkým příslibem pro příští rok. Stránka 17 z 27

18 Pozornost také zaslouží Jára Lukáč z 8. B, který se jako jediný zástupce chlapců naší školy účastnil soutěže a obsadil 8. místo z 29 účastníků. Místo sázky na jistotu jako správný sportovec zariskoval a zařadil do své sestavy náročné prvky. Jeho přemet přes švédskou bednu byl dokonale provedený. Postup do republikového finále v gymnastice Poslední březnový den se dívky Tereza Kopejsková, Lucie Písarčíková, Agáta Ženíšková, Gabriela Mrhalová a Kristýna Sáviová zúčastnily krajského finále ve sportovní gymnastice v Ústí nad Labem. Pouhé necelé dva týdny měly dívky od postupu z okresního finále na doladění a případné vylepšení svých sestav. Začínalo se přeskokem, kde dostala Agáta krásných 9,7 bodů za provedení. Dále následovala bradla a poslední disciplínou byla prostná. Ta vnesla do našeho týmu lehké rozčarování. Přestože jedna z dívek dostala pouhých 7,55 bodů, což podle rozboru videa jiným odborníkem neodpovídalo skutečnosti, obsadily dívky krásné druhé místo, čímž si zajistily postup do republikového finále v Prostějově. Jsme první ve fotbálku Žáci tříd se za parného počasí zúčastnili turnaje E.ON CITY CUP ve fotbálku na parkovišti obchodního centra Pivovar. Za každý ročník jsme nominovali jednu dvojici děvčat a dvě dvojice chlapců. Hrálo se v netradičních kruhových arénách. Naše škola zvítězila, získala pohár a odměnou bylo i 10 krásných nových fotbalových míčů. Všem zúčastněným děkujeme za pěknou atmosféru, výkony a reprezentaci naší školy. Stránka 18 z 27

19 Máme basketbalové stříbro V úterý se naše škola zúčastnila basketbalového klání 4. a 5. ročníků ZŠ. Turnaj se konal pod záštitou BK Děčín. Chlapci bojovali s velkou chutí a získali nádherné druhé místo. Velikou oporou našeho týmu byl Vladislav Vrátil, který se stal se svými 22 vstřelenými koši nejproduktivnějším hráčem turnaje. Mužstvo hrálo ve složení: 4. A Marek Sochor, 4. B Dan Dej a Jan Bräuer, 5. A Jáchym Čermák, Viktor Václav Weis, David Suda, 5. B Vladislav Vrátil, Filip Bednář, Jan Prášek a Dominik Hroch. 2. a 3. místo v McDonald s cupu Na travnatém hřišti v Markvarticích proběhl další ročník populárního fotbalového McDonald s cupu v kategorii ročník. Naši malí fotbalisté a malé fotbalistky dosáhli výborného umístění, když získali krásné 2. místo. Domů si odvezli nádherný pohár a stříbrné medaile. 16. května 2014 se naši žáci ve složení Vláďa Vrátil, Filip Bednář, Honza Prášek, Pavel Kunta, Jáchym Čermák, Filip Tran, Marek Sochor, Matěj Hollmann a Kuba Stránský zúčastnili okresního finále Stránka 19 z 27

20 Mc DONALD S CUPU v Markvarticích v kategorii ročník. Chlapci se umístili na krásném 3. místě za druhou ZŠ Verneřice a vítěznou ZŠ Kamenická Děčín. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme trenérům, trenérkám, všem hráčům a hráčkám za výbornou reprezentaci školy. Pravidelně se žáci školy zúčastňují i různých vědomostních soutěží (Pythagoriáda, olympiády v jazycích, matematice, přírodopise apod.). Matematická olympiáda Český jazyk - olympiáda Biologická olympiáda Dějepisná olympiáda Pythagoriáda Fyzikální olympiáda Evropský den jazyků 11 žáků postup do okresního kola, 1 žák postup do krajského kola 2 žáci postup do okresního kola 4 žáci postup do okresního kola, 2 žáci postup do krajského kola 3 žák postup do okresního kola 12 školní kolo, žáci postup do okresního kola 12 žáků postup do okresního kola, 3 postup do krajského kola 3. místo Evropský den jazyků: 1. místo Ve čtvrtek 26. září 2013 se už tradičně na Evropské obchodní akademii Děčín konala soutěž s názvem Evropský den jazyků. Cizí jazyky a vzájemné zápolení se každým rokem těší velké oblibě a letos tomu nebylo jinak. Svědčí o tom velký zájem ze strany žáků základních škol i studentů EOA, kteří opět společně vytvořili čtyřčlenné týmy. V obrovské konkurenci, a to nejenom žáků základních škol, ale též týmů složených pouze ze studentů EOA, obsadili naši žáci, Nikča BOJČEVOVÁ a Dan BISLIMAJ z VIII. B, vítězné 1. místo ve znalostech a dovednostech nejen v anglickém jazyce, ale též v jazycích, se kterými se denně nepotkávají. Oběma patří obrovská gratulace, poděkování a ujištění, že jsme na ně právem hrdí. Úspěch v soutěži Přírodovědný Klokan Letošní ročník přírodovědného Klokana kategorie Kadet řešilo 76 žáků osmých a devátých tříd naší školy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. V průběhu limitu 40 minut žáci vyhledávali správné odpovědi u 24 zadaných otázek v oblasti matematiky, fyziky, biologie, ekologie, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Do Karty odpovědí označili křížkem správnou odpověď, kterou vybírali z pěti uvedených možností. Nejlepší řešitelé naší školy se neztratili ani ve statistickém hodnocení děčínských škol. Z celkového počtu 391 řešitelů se druhým nejlepším řešitelem Přírodovědného Klokana kategorie Kadet stala Jana Stránka 20 z 27

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Mgr. Zuzana Škapová Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915. 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více