a) základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) základní údaje o škole"

Transkript

1 Stránka 1 z 27

2 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Adresa: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly IČO: Okres: Děčín Vedení školy: Ředitel: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Šk. metodik prevence: Mgr. Jiří Brouček Mgr. Jitka Nováková Mgr. Lucie Plechatá Mgr. Lucie Marková Kontakty: Adresa www stránek: Kontaktní Kontaktní telefon: Kontaktní telefon jídelna: Stránka 2 z 27

3 Škola se nachází v nádherném prostředí vilové čtvrti pod děčínskou nemocnicí. U školy jsou dvě hřiště s umělým povrchem poskytující možnost širokého využití (atletika, fotbal, futsal, házená, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, ). Součástí školního areálu je i velká tělocvična se sociálním zázemím a učebna v přírodě. Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900), založený kongregací Sester křesťanské lásky (do Děčína byl ústav přenesen z Nelahozevsi). Byla penzionátní školou pro dívky z majetnějších kruhů, která sestávala z osmitřídní a na ni navazující pětitřídní pokračovací školy s jazykovými kurzy. Významnou část výuky tvořila hudební a výtvarná výchova a literatura. V polovině třicátých let poskytl ústav prostory pro českou mateřskou školu. Roku 1940 byl ústav rozpuštěn (byla zde otevřena vyšší škola pro dívky podle říšského vzoru). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958). V 80. letech 20. století prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí. Vlastní škola sestává z původní budovy (17 tříd, malá tělocvična, školní jídelna), ke které je přistavena velká tělocvična a přístavba se sociálním zázemím a dvěma třídami na adrese Vrchlického 630/5 a menší samostatně stojící (školní družina) na adrese Vrchlického 443/7. V rámci projektu Modernizace učeben škola získala krásné nové půdní prostory, ve kterých vznikly dvě počítačové učebny, z nichž jedna je vybavena speciálním zařízením pro výuku cizích jazyků. Dalším přínosem pro školu jsou dvě klubovny pro činnost školního klubu a zajímavě řešená učebna v přírodě. V rámci projektu Modernizace sportovišť může nyní škola využívat nádherné hříště s umělým povrchem a hřiště pro nejmenší s tzv. dřevěným programem (skluzavka, prolézačky, pískoviště atd.). Obohacením jsou i dva venkovní stoly na stolní tenis. Ke sportovištím má škola k dispozici i nové šatny a sociální zařízení. Modernizací učeben a sportovišť se škola významným krokem posunula vpřed ve své snaze být moderní školou, nabízet žákům kvalitní vzdělávání a širokou nabídku volnočasových aktivit. Škola nabízí svým žákům rozšířenou výuku cizích jazyků a počítačových technologií, k čemuž pochopitelně využívá speciální jazykovou a počítačovou učebnu. Využití učeben PC je vysoké i při výuce celé škály jiných předmětů. Školní klub v nových klubovnách se těší opravdu velké návštěvnosti žáků školy, součástí činnosti školního klubu je i nabídka zájmových kroužků širokého spektra zaměření. Mimo jiné má škola řadu volnočasových aktivit sportovního zaměření, ke kterým využívá nová sportoviště. Pochopitelně pak je zejména hřiště s umělým povrchem využíváno k velké radosti žáků při tělesné výchově. Učebna v přírodě umístěná v klidné školní zahradě přináší také řadu možností obohacení výuky a je hojně využívána. Sportoviště i učebny však může využívat nejen škola, ale i široká veřejnost. Učebny např. k pořádání různých kursů a školení, sportoviště s umělým povrchem je využíváno zejména mládeží ke hře např. futsalu, basketbalu atd. Velké využití má i hřiště s dřevěným programem, které vítají zejména rodiče s malými ratolestmi. Stránka 3 z 27

4 b) přehled oborů vzdělání Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spolu to dokážeme. Studium: denní Nejvyšší povolený počet žáků v 1. ročníku: délka studia 9 let neurčen Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 530 c) přehled zaměstnanců školy Ředitel školy Mgr. Jiří Brouček Zástupce ředitele Mgr. Jitka Nováková Výchovný poradce Mgr. Lucie Plechatá Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Marková Pedagogický sbor Mgr. Soňa Milerová Mgr. Hana Volrábová Mgr. Alexandra Flegelová Mgr. Jana Chmelová Mgr. Lenka Dubnová Mgr. Lenka Řezníčková Mgr. Ludmila Svobodová Mgr. Eva Molčanová Bc. Eva Doležalová Mgr. Radomír Fořt Mgr. Lucie Plechatá Mgr. Olga Vyoralová Mgr. Ivana Svobodová Mgr. Josef Herclík Ing. Miroslav Klíma Mgr. Iva Kolorenčová Mgr. Lucie Barillová Mgr. Lucie Marková Mgr. Lenka Havlíková Knesplová Mgr. Radka Zatloukalová Mgr. Petra Hladíková Mgr. Kamila Broučková Bartůšková Stránka 4 z 27

5 Mgr. Lucie Zikmundová Ing. Tomáš Štěpánek Kateřina Vokounová Vychovatelky školní družiny a školního klubu Jana Chládková (vedoucí) Hana Rakušanová Zuzana Čvančarová Pavla Strunecká Jana Bauerová Asistentky pedagoga Lucie Pechová Miroslava Harychová Hana Plíšková Pavla Zajíčková Jaroslava Skřivánková Eliška Lukáčová Lucie Pokorná Přehled kvalifikovanosti Z 39 pedagogických pracovníků (28 učitelů, 5 vychovatelek školní družiny a školního klubu, 6 asistentek pedagoga) je 38 odborně kvalifikovaných, 1 nekvalifikovaný. věková kategorie celkem kvalifikovaní/ z toho ženy/celkem bez kvalifikace do 35 let let let 55-důch. věk důchodci celkem 12/11/1 9/7/00 10/10/0 7/5/0 1/1/0 39/34/1 Správní zaměstnanci Mzdová účetní: Magdalena Cermonová Ekonom: Irena Bartošková Jídelna: Hana Lišková (vedoucí) Jarmila Karlovská Jitka Hynková Stanislava Hunčovská Bohumila Kalivodová Stránka 5 z 27

6 Další správní zaměstnanci: Zdeněk Chaloupka Leoš Malík Věra Bažantová Zdeňka Kreisingerová Věra Becková Irena Zárubová d) údaje o zápisu k povinné školní docházce Počet zapsaných/dívek Počet přijatých/dívek Počet nepřijatých/dívek Počet odkladů/dívek 71/31 57/25 1/0 13/5 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. pololetí pololetí Přehled výchovných opatření udělených žákům školy během školního roku 2013/2014 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy klasifikace z chování uspokojivé klasifikace z chování neuspokojivé 1. pololetí pololetí Přehled výsledků přijímacího řízení na střední školy 2013/2014 Gymnázium Děčín 8 (osmileté) 7 (čtyřleté) Gymnázium a SŠ Dr. V. Smejkala Ústí n. L. 1 Evropská obchodní akademie Děčín 7 Stránka 6 z 27

7 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín 9 SŠ lodní dopravy a technických řemesel 3 Trivis SŠ veřejnosprávní 1 SŠ zahradnická a zemědělská Děčín-Libverda 2 SUPŠ sklářská Kam. Šenov 1 SPŠ Ústí nad Labem 2 SŠ stavební a technická Ústí nad Labem 1 SZŠ Děčín 5 OA a jazyková škola Ústí nad Labem 1 Celkem: 48 žáků (39 z 9. r., 1 z 8. r. a 8 z 5. r.) Cíle stanovené vzdělávacím programem jsou plněny. Péče o žáky se specifickými poruchami chování a učení: Maximální péče je věnována integrovaným žákům (43), kteří mají vypracovaný a schválený individuální plán učiva. Pět žáků má asistentku pedagoga. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky: Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Učitelé volí takové učební strategie, které umožňují individuální rozvoj a přístup žáka. Není ojedinělé diferencované zadávání úkolů ve školní práci, individuální zadávání složitějších úkolů apod. Každý žák má možnost přihlásit se do školních soutěží a olympiád. V případě úspěchu žáci reprezentují školu ve vyšších kolech soutěží a olympiád. Výchovné poradenství: Práce výchovné poradkyně a školní výchovné komise je důležitou součástí úspěšné školy. V dnešní stále složitější době je více nutná spolupráce s odborníky v oblasti psychologie a psychiatrie. Spolupracujeme se SPC Děčín s PPP Děčín a přímo na naší škole mohou žáci a rodiče využívat poradenské služby paní PeadDr. Laušmanové. f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP pro školní rok 2013/2014 Hromadné proškolení ped. sboru, Žák s poruchou autistického spektra, , hrazeno z projektu systémová podpora inkluzivního vzdělávání c ČR, 39 PP Hromadné proškolení části ped. sboru, Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku, hrazeno z projektu, 20 PP Mgr. Marková, ukončení studia Metodik prevence, samoplátce Mgr. Zikmundová, Mgr. Marková, Mgr. Plechatá, Mgr. Barillová, Rozumíme penězům pro 1. A 2. Stupeň, , platba grant MŠMT Mgr. Plechatá, Tvorba, realizace a vyhodnocování IVP, , cena hrazena z projektu SPIV Mgr. Plechatá, Žák s narušenou komunikační schopností, , cena hrazena z projektu UJEP, Ústí nad Labem Bc. Doležalová, Mluvím, mluvíš, mluvíme, , cena 948,- Kč Bc. Doležalová, Alternativní metody v českém jazyce, , cena 948,- Kč Stránka 7 z 27

8 Lišková, Tvorba jídelníčků, Dieta nemusí znamenat prázdné břicho, 700,- Kč, 900,- Kč Bartošková, Školení KEOW, , cena 1210,- Kč Bartošková, Školení roční uzávěrka, , cena 1690,- Kč Cermonová, Mzdy 2014, Vema, cena 1573,- Kč g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Cyklojízda 2014 Už pátým rokem je naše škola zapojena do projektu Ekologie dopravy, nově od loňského roku je také členem projektu Zdravá škola. Jedním z výstupů obou projektů bylo organizování již tradiční a oblíbené cyklojízdy. Společná cyklojízda žáků ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín proběhla ve spolupráci s Městskou policií Děčín a Policií ČR 11. června Partnerem cyklojízdy se stalo město Děčín, které zajistilo pro všechny účastníky krásná trička, na kterých se představil i "Lodník Josef", jehož kreslená postavička se postupně stává průvodcem naším městem. Z finančních prostředků projektu dostal navíc každý účastník cyklojízdy přední a zadní osvětlení na kolo plus občerstvení. Letošní trasa vedla přes Děčín na cyklostezku směrem na Ústí nad Labem. Ve Velkém Březně byl naplánován odpočinek, občerstvení a krátká beseda o problematice cyklostezek. Následovalo pokračování cyklojízdy zpět do školy. Délka trasy cca 38 km. Letošní cyklojízdu provázelo extrémně velké horko, přesto se cyklojízda vydařila. Velké poděkování tak patří všem, kteří se o cyklojízdu starali (včetně Městské policie Děčín a Policie ČR) a všem účastníkům cyklojízdy. Stránka 8 z 27

9 Projekt Škola podporující zdraví Od 27. února 2013 se ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín může pochlubit tím, že byla přijata do sítě programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ. Jedná se o program, jehož garantem je Státní zdravotní ústav Praha. Tam také proběhlo poslední kolo jednání o zařazení školy do programu. Veškeré předložené materiály byly úspěšně schváleny a škola tak získala na tři roky status školy podporující zdraví. Co vše ze školního projektu podpory zdraví vyplývá? Škola se se svými žáky bude účastnit veškerých aktivit, které budou přínosem pro jejich zdravý životní styl. Již v tomto roce jsme naplánovali mnoho sportovních akcí, např. Tyršův sportovní den, přespolní běh žactva, turnaje ve florbalu, fotbalu, vybíjené, cyklojízdu. Žákům jsou nabízeny sportovní kroužky mimo jiné florbalu, kopané i badmintonu. Žáky vedeme ke smysluplnému využívání volného času. Akce jako plavání, bruslení či lyžařské výjezdy jsou samozřejmostí. Na akcích se aktivně podílí i školní družina či školní klub. Do projektu je však vtažena i školní jídelna, která se bude snažit volbou jídel vytvářet základy pro správné stravovací návyky. Novinkou jsou besedy s výživovou poradkyní. To vše a k tomu i klima na škole by mělo vytvářet takové podmínky, které jsme se vstoupením do programu rozhodli prosazovat. V dnešním uspěchaném světě je to jedna z možností, jak umožnit našim žákům zvolit si ten správný životní směr. A právě o to se díky projektu budeme všichni společně snažit. V červnu 2013 schválil Ústecký kraj náš projekt s dotací ,- Kč zaměřený na zdravou výživu Plujeme spolu, který byl realizován v září Projekt Naučná stezka pod Kvádrberkem ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín otevřela ve spolupráci s Magistrátem města Děčín v roce 2009 Naučnou stezku pod Kvádrberkem, která se stala vítaným obohacením lesního parku a za dobu její existence prošla stezku dlouhá řada návštěvníku nejen z Děčína a okolí. Tím ale projekt naučné stezky zdaleka neskončil. ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s Ekocentrem Magistrátu města Děčín připravila pracovní listy, které se přímo vztahují k naučné stezce. Ostatní školy a široká veřejnost tak mohou zpestřit svou návštěvu naučné stezky zpracováváním pracovních listů. Vedle příjemně stráveného času v lesním parku si tak mohou zároveň ověřit své znalosti z oblasti flory, fauny a historie Naučné stezky pod Kvádrberkem. Pracovní listy byly vydány v dubnu 2010, upravená verze pak v září Pracovní listy jsou k dispozici na webových stránkách ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín. Projekt Spolupráce ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně Dne byla podepsána smlouva o sociálním partnerství mezi ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín a Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně. Jde o projekt, který má za cíl zkvalitnit výuku především českého jazyka, ale zasáhne i do jiných oblastí vzdělávání. Vyučující stanoví harmonogram a průběh činností, které v případě úspěšné realizace dopomohou získat ZŠ Dr. M. Tyrše status Fakultní školy PF UJEP. Stránka 9 z 27

10 Projekt Logopedické hrátky Na ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín již čtvrtým rokem funguje přípravný ročník. Od letošního školního roku se nám podařilo získat grant na projekt Logopedické hrátky, zaměřený právě na děti z přípravného ročníku. Žáci mohou pomocí cílených didaktických her, artikulačních a dýchacích cvičení rozvíjet své komunikační dovednosti, obohacovat svou slovní zásobu. Formou básniček, říkadel, písniček a dramatizací rozvinou svůj řečový projev se správnou výslovností. Projekt si klade za cíl napomoci k odstranění nedostatečné slovní zásoby žáků přípravného ročníku, konkrétně chce zlepšit časté nedostatky ve výslovnosti dětí tohoto věku. Během Logopedických chvilek, které probíhají čtyřikrát týdně (tj. 1 hodinu denně), si žáci nejen osvojí nové dovednosti a znalosti, ale také se připravují na workshopy Podzimní radovánky a Vánoční zpívánky, kde předvedou, co se naučili svým rodičům a blízkým. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše sbírá kola pro Afriku Naše škola spolupracuje na projektu Kola pro Afriku s organizací Kola pro Afriku, která byla založena v roce 2012 v Ostravě. Cílem projektu je umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Pomoc nás všech směřuje do Gambie, kde děti pěšky překonávají mnohakilometrové vzdálenosti cestou do školy. Náročná cesta je stojí mnoho energie a času, velmi často musí proto zůstávat doma. Darovanými koly chceme dětem umožnit snazší cestu za vzděláním, které ovlivní i jejich budoucnost. Prvních 350 kol obdrželi děti v Gambii na jaře roku Dalších 1200 kol, darovaných dárci v ČR v rámci projektu Kola pro Afriku, odpluje začátkem prosince tohoto roku. V lednu 2014 budou kola v Africe rozdělována podle předem daných kritérií. Nejdůležitějším je vzdálenost do školy a také prospěch žáka. Žákům jsou kola za malý poplatek pouze zapůjčena. Zůstávají majetkem školy. Na naší škole Dr. Miroslava Tyrše, Vrchlického 630/5 v Děčíně II, jsme založili sběrné místo pro darovaná kola z celého regionu okresu Děčín. Cesta kol do Afriky začíná u Vás dárců. Jsou to kola, na kterých často již nejezdíte, ale v Africe umožní dětem návštěvu vzdálených škol, čímž mají možnost získat do života potřebné vzdělání. Vámi darovaná kola budou odvezena do centrálního skladu v Ostravě Koblově. Po technické kontrole a opravě budou dopravena do Afriky, kde najdou obrovské uplatnění. Stanou se dopravním prostředkem na cestě za vzděláním. Stránka 10 z 27

11 Sběrné místo na naší škole je otevřeno každý pracovní den v týdnu od 7.30 do hodin. Ostatní časové termíny si můžete domluvit na telefonním čísle Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nám umožní aktivní zapojení do projektu Kola pro Afriku a splnění mnoha snů afrických dětí. Sněhuláci pro Afriku Na naší škole jsme založili sběrné místo již v listopadu loňského roku. Do dnešního dne přišlo více než třicet milých dárců s padesáti koly, které umožní dětem v Africe cestovat bezpečně do škol a získat tak potřebné vzdělání. Jak to souvisí se sněhuláky? Kola se musí k dětem do Africké Gambie nejprve dopravit. Na dlouhou cestu kol z Ostravy do Gambie jsou zapotřebí nemalé finanční prostředky. Vkladem na každého vytvořeného sněhuláka bylo startovné 50 Kč. Dlouho jsme čekali na sněhovou nadílku, která by nám umožnila vytvořit na zahradě naší školy sněhuláky, podobné jako na Ladových obrázcích. Počasí v zimě bylo letos trochu netradiční. V lednu při výjezdu tříd na lyžařský kurz a ozdravný pobyt vyjelo celkem pět tříd. Měli štěstí, v pátek navečer, den před odjezdem sníh skutečně napadl. Fotografie jsou v modravém svitu lednového podvečera a našim dětem se sněhuláci podařili úplně nádherní. Zbylé třídy čekaly trpělivě až do února. Volily se nové varianty tvoření. V únoru se sněhuláci při výtvarné výchově malovali nebo se tvořily koláže. V únoru nás teplé sluníčko vylákalo na školní dvůr. Stačily bílé Stránka 11 z 27

12 a barevné křídy, dobrá nálada a školní dvůr byl rázem sněhuláků plný. Objevili se sněhuláci v mnoha podobách zvířátka, pohádkové bytosti, módní kreace i sněhuláci motivováni zimní olympiádou v Soči a naší olympijskou vítězkou Samkovou. Poslední tvoření malování, nás čekalo ještě po jarních prázdninách. Tečku za celou akcí jsme udělali Pár otázek a odpovědí. Kolik nás malovalo? 294 žáků, učitelů a zaměstnanců školy. Kolik vzniklo hezkých sněhuláků? 71 veselých a usměvavých sněhuláků. Jakou částkou přispějeme? Konečná částka je Kč. Co se nám podařilo? Spojit svoje síly v krásnou akci. Užít si legraci a být na čerstvém vzduchu. Uvědomit si, že i na dálku dokážeme pomoci dětem v Africe, které naši pomoc potřebují. Malování bavilo malé děti od přípravné třídy až po velké deváťáky. Projekt Florbalové třídy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše ve spolupráci s DDM Děčín a florbalovým oddílem 1. FBC DDM Děčín nabízí od školního roku 2011/2012 pro 3., 4. a 5. ročníky projekt florbalových tříd, ve kterých mají děti mít možnost rozvíjet dovednosti a schopnosti spjaté s tímto kolektivním sportem. Florbal je mladý sport, který má raketový vzestup mezi mládeží, přeskočil dokonce i tolik v České republice oblíbený hokej a stal se druhým nejpočetnějším kolektivním sportem v ČR. Florbal je moderní kolektivní sport s rychle se měnícím herním dějem, kde se uplatní techničtí hráči se smyslem pro kombinaci. Florbal je v současnosti nejvyhledávanějším školním sportem. ZŠ Dr. Tyrše Děčín ve spolupráci s klubem poskytuje kvalitní individuální přístup, aby žáci měli možnost co nejlépe projevit svůj talent a schopnosti ke hře. Florbal není jen sportem pro chlapce, velký zájem klub zaznamenává i ze strany dívek. Projekt InformACE bez legrace ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín je zapojena do projektu InformACE bez legrace. Místo realizace: Ústecký kraj Období realizace projektu: Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě a následná odborná i metodická podpora sítě spolupracujících kariérových a výchovných poradců na základních školách a zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Cílové skupiny: Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol 2. stupně, které čeká rozhodování o dalším studijním, resp. profesním směřování. Do projektu je zapojeno 800 žáků z 20 základních škol působících v Ústeckém kraji. Žáci jsou do projektu zapojování přímo v rámci svých škol prostřednictvím výchovných poradců. Školní klub ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Od září 2011 je nově otevřen školní klub. Školní klub je v provozu každý všední den ráno od 6:30 do 7:45 a odpoledne od 11:45 do 16:00 hodin. Do činnosti školního klubu jsou zahrnuty i všechny zájmové kroužky, které škola nabízí. Školní klub má k dispozici nově otevřené půdní prostory (2 klubovny, počítačová učebna, kuchyňka). Co vše nabízí školní klub? Příprava na vyučování, hry (stolní, sportovní, počítačové, PS3), práce na počítači, internet, možnost sledování tv, stolní fotbal, výtvarné a pracovní činnosti, autorská a redakční tvorba, zájmové kroužky a mnoho dalšího. Možnost zakoupení snídaní a odpoledních svačin. Členem školního klubu se stává žák, který odevzdá vyplněnou přihlášku do školního klubu a zaplatí poplatek. Do školního klubu se mohou přihlašovat žáci od 3. do 9. třídy a žáci, pro které nezbylo místo ve školní družině (1. až 3. třída). Zájmové kroužky mohou navštěvovat děti přihlášené do školního klubu a děti Stránka 12 z 27

13 přihlášené do školní družiny. Přípravná třída Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín znovu otevřela úspěšný přípravný ročník vedený speciálním pedagogem pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s odkladem školní docházky. Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA? výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině která je otevřena v době od 6:00 do 16:30 hodin docházka do přípravné třídy je bezplatná děti jsou v péči speciálního pedagoga a logopeda velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC děti mají k dispozici i počítačovou učebnu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd. JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY? vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání) hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova tělesná výchova rozvoj jemné motoriky Další Již tradiční aktivitou je projekt Jsme kamarádi, kdy žáci 9. ročníků přebírají patronát nad svými prvňáčky, seznamují je se školou, usnadňují jim orientaci ve školní problematice a pořádají pro ně různé akce typu Pohádkový les, Den dětí apod. Projekt byl natolik úspěšný, že našel místo i v novém ŠVP. Pravidelně organizujeme okresní kola v některých sportech: florbal, futsal, šplh, skákání přes švihadlo, přespolní běh, vybíjená Pomáháme také každoročně s organizací Olympiády mateřských škol. Pedagogové pravidelně zasedají v porotách olympiád, ať už fyzikální, matematické, jazykové, V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme i v minulém školním roce jsme spolupracovali s cizineckou policií v Ústí nad Labem + Ajax (BESIP pro I. stupeň), dále jsme připravili besedy na téma AIDS, xenofobie a rasismus, internetová šikana. Zúčastňujeme se řady výtvarných soutěží: Moje oblíbené domácí zvíře - čestné uznání Zdravý způsob života proti drogám čestné uznání Celostátní soutěž Příroda kolem nás - čestné uznání Stránka 13 z 27

14 Na škole se těší velké podpoře sport ve všech podobách. Velmi dobrou spolupráci má škola s florbalovým 1. FBC Děčín, volejbalovým VSK Děčín, basketbalovým BK Děčín, hokejovým HC Děčín i gymnastickým Sportcentrem Děčín. Pořádáme kromě lyžařských kursů i snowboardové kursy a letní sportovní kursy v zahraničí u moře. Dlouhodobě se umisťujeme na předních místech sportovních soutěží, ať už v kolektivních sportech či v soutěžích jednotlivců. Sportovní úspěchy ve školním roce 2013 /2014 : Návštěva držitelky olympijské medaile v biatlonu Veroniky Vítkové přijela do naší školy olympijská hlídka v čele s biatlonistkou Veronikou Vítkovou, která získala na olympijských hrách v Soči stříbrnou medaili ve smíšené štafetě a Janou Valentíkovou, která také velmi úspěšně reprezentovala Českou republiku v biatlonu. Chvíli před polednem jsme se všichni přemístili do tělocvičny a v tričkách v barvách české trikolóry jsme se těšili na hodinový program, který pro nás připravili zástupci olympijského výboru. Děti soutěžily v člunkovém běhu, ve skoku do dálky z místa a ve sportovním kvízu. Ti nejlepší si odnesli věcné ceny. Program byl zakončen besedou s hosty a následnou autogramiádou. Florbalové mistryně jsou ze ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín V listopadu proběhla okresní finále ve florbalu děvčat. Kategorie starších dívek z tříd se odehrála v Markvarticích, kategorie mladších dívek pak v hale ZŠ Dr. Tyrše Děčín. Obou turnajů se zúčastnilo šest týmů a hrálo se systémem každý s každým. V obou kategoriích děvčata ze ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín po výborných výkonech vyhrála suverénně všechna svá utkání. Florbalistky ze ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín se tak staly mistryněmi okresu v kategorii mladších i starších žákyň a zajistily si účast v krajském finále. K tomuto cennému úspěchu velice rádi gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a držíme palce v krajském finále!!! Sestava mladší žákyně: Natálie Hoření, Bára Švábová, Eliška Němcová, Kristýna Pavlišová, Tereza Rádlová, Tereza Aulická, Helena Plechatá, Natálie Knotková, Ivana Zimolová a Marie Bubelová. Stránka 14 z 27

15 Sestava starší žákyně: Ema Bartůšková, Bára Šmerdová, Marie Hrubešová, Agáta Ženíšková, Gabriela Mrhalová, Kristýn Čadková, Aneta Holakovská a Šárka Víšková. Florbalistky ZŠ Dr. Tyrše druhé v kraji V úterý 14. ledna hrála děvčata ze šestých a sedmých tříd krajské finále ve florbalu v Teplicích, do kterého se probojovala vítězstvím v okresním finále. Turnaje se zúčastnilo osm týmů rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin. Naše děvčata zahájila turnaj zápasem proti Kadani, po celé utkání byla lepším týmem a zvítězila 3:1. Do dalšího utkání proti Oseku naše holky nastoupily s vědomím, že pokud zvítězíme, máme zajištěn postup do semifinále. Na soupeřky jsme si věřili, ty nás však zaskočily aktivní hrou, takže Kristýna v brance musela vytáhnout z rukávu pár kvalitních zákroků, které nás udržely ve hře. Zápas jsme vyhráli 1:0 a bez ohledu na poslední zápas ve skupině jsme postupovali. Přesto jsme i tak chtěli uspět, ale florbalistky Litvínova byly nad naše síly a porazily nás 3:0. A přišlo semifinále proti Ústí. Naše děvčata měla respekt, ale ukázalo se, že soupeřky nedosahovaly našich kvalit a po výhře 1:0 jsme postoupili do finále. Tam čekaly opět naše přemožitelky ze skupiny z Litvínova a opět nás porazily, tentokrát 4:1. Naše florbalistky tedy obsadily krásné 2. místo a získaly stříbrné medaile, což je veliký úspěch, ke kterému velice rádi blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy a celého našeho okresu!!! Sestava: Natálie Hoření, Bára Švábová, Eliška Němcová, Kristýna Pavlišová, Tereza Rádlová, Tereza Aulická, Helena Plechatá, Natálie Knotková, Ivana Zimolová a Marie Bubelová. Stránka 15 z 27

16 Vítej zlatý hattricku Potřetí zlaté florbalistky Ve čtvrtek 27. března se florbalistky ZŠ Dr. M. Tyrše zúčastnily v Markvarticích turnaje florbalové ligy kategorie tříd. Do turnaje se přihlásilo celkem 6 týmů, které se utkaly systémem každý s každým. Zelenobílá děvčata vyhrála suverénně všechna svá utkání a završila tak zlatý hattrick letošní sezóny. Florbalistky ZŠ Dr. M. Tyrše vyhrály bez ztráty jediného bodu všechny tři turnaje, které se v našem okrese pořádaly!!! Blahopřejeme k prvenství v turnaji, jsme na vás pyšní!!! Sestava: Bartůšková, Hrubešová, Mrhalová, Němcová, Pavlišová, Švábová, Aulická Florbalisté třetí v okrese Po postupu z okrskového kola vybojovali naši florbalisté z 6. a 7. ročníků 3. místo v okresním finále, do kterého postoupily 4 nejlepší týmy z celkového počtu 15 zúčastněných týmů. Našim cílem bylo urvat místo na stupních vítězů, což se nakonec po bojovných výkonech podařilo. V rozhodujícím utkání o třetí místo kluci porazili Varnsdorf 3:1 a zaslouženě převzali pohár za 3. místo. K velkému úspěchu gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy spojenou s odpovědným přístupem k utkáním. Bronzový konec cesty florbalistů Více než 60 základních škol se zúčastnilo okresního a krajského kola v kategorii třídy. ZŠ Vrchlického postoupila do krajského finále mezi 12 nejlepších škol kraje společně se ZŠ Kamenická. Na krajském kole byl klíč k postupu neúprosný. Z celkových tří skupin po 4 týmech postupovali do finálové skupiny jen vítězové základních skupin a jen celkový vítěz postupoval do republikového finále. ZŠ Vrchlického měla papírově nejsilnější a nejvyrovnanější skupinu, což čas ukázal jako pravdivé tvrzení, když po odehrané skupině měly 3 ze 4 týmů po 6 bodech a tým do finálové skupiny posunul jen počet vstřelených gólů. Ale pojďme od začátku. Turnaj pro ZŠ Vrchlického začal výborně, když v prvním zápase porazil vysoko hokejovou školu z Ústí 7:3. Ve druhém zápase následoval tým z Chomutova. V něm prohrála ZŠ Vrchlického 4:5, když po celou dobu zápasu nakládala se svými šancemi jak s nechtěnými zeleninovými svačinami od babiček (zahazovaly jednu za druhou). Zvýšený hlas po zápase, koupené sušenky a nabuzení vyhnalo borce se zelenými dresy do posledního zápasu. V něm poměřili síly s týmem, který oba předešlé soupeře ze skupiny porazil. Matika tak mluvila jasně, postup vede jen přes vítězství o 2 a více gólů. Tuto informaci ovšem hráči samotní nevěděli. Stránka 16 z 27

17 Zaprvé si to sami nedokázali spočítat a zadruhé je tím nebylo nutné stresovat. Stačilo říci jen: chcete hrát finále, potřebujeme vyhrát. Začátek zápasu moc pravděpodobnosti trenérovým propočtům nedával, když soupeř zvýšil na 3:1 a už se viděl ve finálové skupině. ZŠ Meziboří však své poznámky o škole z Děčína pod nemocnicí neměla úplné, chyběla zmínka o tom, že ZŠ Vrchlického je tým, který se nevzdává, což předvedla už v semifinále okresního kola. Po třetím góle zaklel náš brankář branku a florbalová čarodějka okouzlila naše hokejky tak, že do konce zápasu ZŠ Vrchlického otočila výsledek šesti góly v řadě. Postup do finále byl doma. Krom postupu do finále se ukázala i skvělá vizitka děčínské práce s mládeží ve florbalovém klubu, když ve finále o 3 školách se utkaly hned dvě z Děčína. Ve finálové skupině si ZŠ Vrchlického neporadila s týmem ze ZŠ Horní Jiřetín a těsně prohrála gólem v závěru 2:3. V posledním zápasu turnaje si Vrchličák poměřil síly i se svým děčínským bratrem a celkovým vítězem ZŠ Kamenická. V něm ukázala sílu hlavně jejich první lajna, která měla velký podíl na výhře 9:3. Krásné vzpomínky a bronzové medaile si z krajského kola nakonec odnesli hráči ZŠ Vrchlického. Individuální ocenění nejlepšího brankáře si připsal Filip Blažek. Všem hráčům školy děkuji za příkladnou reprezentaci školy. V příštím roce nebudeme chtít bronz jen zopakovat!!!!! Zlato pro gymnastky Obrovského úspěchu dosáhly dívky ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín v okresním přeboru žáků a žákyň ve sportovní gymnastice. Nikomu nedaly šanci. Soutěžilo se v disciplínách přeskok, bradla nebo kladina (dle výběru závodnice) a prostná. Starší dívky ve složení Agáta Ženíšková, Tereza Kopejsková, Lucie Písarčíková, Kristýna Sáviová a Gabriela Mrhalová předvedly výkony, kterými ovládly celou soutěž!!! Zajistily si vítězství a postup do krajského kola. Naše dívky jako jediné z pole účastníků měly akrobacii za doprovodu hudby, takže zatímco při cvičení jiných závodníků bylo v hale velmi rušno, tak v momentě, kdy začala hrát hudba a naše nejen šikovné, ale i krásné dívky začaly cvičit, celá hala ztichla a všechna pozornost byla věnována právě jim. Bylo to krásné a velmi emotivní. V soutěži jednotlivců obsadila 1. místo Agáta Ženíšková 9. A 2. místo Tereza Kopejsková 8. B 3. místo Lucie Písarčíková 8. B 1. místo a další zlatou medaili pro naši školu vybojovala svými famózními výkony Tereza Rádlová z 6. B. Adéla Pechancová z 6. B sice na cenný kov nedosáhla, ale svou šikovností a talentem je velkým příslibem pro příští rok. Stránka 17 z 27

18 Pozornost také zaslouží Jára Lukáč z 8. B, který se jako jediný zástupce chlapců naší školy účastnil soutěže a obsadil 8. místo z 29 účastníků. Místo sázky na jistotu jako správný sportovec zariskoval a zařadil do své sestavy náročné prvky. Jeho přemet přes švédskou bednu byl dokonale provedený. Postup do republikového finále v gymnastice Poslední březnový den se dívky Tereza Kopejsková, Lucie Písarčíková, Agáta Ženíšková, Gabriela Mrhalová a Kristýna Sáviová zúčastnily krajského finále ve sportovní gymnastice v Ústí nad Labem. Pouhé necelé dva týdny měly dívky od postupu z okresního finále na doladění a případné vylepšení svých sestav. Začínalo se přeskokem, kde dostala Agáta krásných 9,7 bodů za provedení. Dále následovala bradla a poslední disciplínou byla prostná. Ta vnesla do našeho týmu lehké rozčarování. Přestože jedna z dívek dostala pouhých 7,55 bodů, což podle rozboru videa jiným odborníkem neodpovídalo skutečnosti, obsadily dívky krásné druhé místo, čímž si zajistily postup do republikového finále v Prostějově. Jsme první ve fotbálku Žáci tříd se za parného počasí zúčastnili turnaje E.ON CITY CUP ve fotbálku na parkovišti obchodního centra Pivovar. Za každý ročník jsme nominovali jednu dvojici děvčat a dvě dvojice chlapců. Hrálo se v netradičních kruhových arénách. Naše škola zvítězila, získala pohár a odměnou bylo i 10 krásných nových fotbalových míčů. Všem zúčastněným děkujeme za pěknou atmosféru, výkony a reprezentaci naší školy. Stránka 18 z 27

19 Máme basketbalové stříbro V úterý se naše škola zúčastnila basketbalového klání 4. a 5. ročníků ZŠ. Turnaj se konal pod záštitou BK Děčín. Chlapci bojovali s velkou chutí a získali nádherné druhé místo. Velikou oporou našeho týmu byl Vladislav Vrátil, který se stal se svými 22 vstřelenými koši nejproduktivnějším hráčem turnaje. Mužstvo hrálo ve složení: 4. A Marek Sochor, 4. B Dan Dej a Jan Bräuer, 5. A Jáchym Čermák, Viktor Václav Weis, David Suda, 5. B Vladislav Vrátil, Filip Bednář, Jan Prášek a Dominik Hroch. 2. a 3. místo v McDonald s cupu Na travnatém hřišti v Markvarticích proběhl další ročník populárního fotbalového McDonald s cupu v kategorii ročník. Naši malí fotbalisté a malé fotbalistky dosáhli výborného umístění, když získali krásné 2. místo. Domů si odvezli nádherný pohár a stříbrné medaile. 16. května 2014 se naši žáci ve složení Vláďa Vrátil, Filip Bednář, Honza Prášek, Pavel Kunta, Jáchym Čermák, Filip Tran, Marek Sochor, Matěj Hollmann a Kuba Stránský zúčastnili okresního finále Stránka 19 z 27

20 Mc DONALD S CUPU v Markvarticích v kategorii ročník. Chlapci se umístili na krásném 3. místě za druhou ZŠ Verneřice a vítěznou ZŠ Kamenická Děčín. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme trenérům, trenérkám, všem hráčům a hráčkám za výbornou reprezentaci školy. Pravidelně se žáci školy zúčastňují i různých vědomostních soutěží (Pythagoriáda, olympiády v jazycích, matematice, přírodopise apod.). Matematická olympiáda Český jazyk - olympiáda Biologická olympiáda Dějepisná olympiáda Pythagoriáda Fyzikální olympiáda Evropský den jazyků 11 žáků postup do okresního kola, 1 žák postup do krajského kola 2 žáci postup do okresního kola 4 žáci postup do okresního kola, 2 žáci postup do krajského kola 3 žák postup do okresního kola 12 školní kolo, žáci postup do okresního kola 12 žáků postup do okresního kola, 3 postup do krajského kola 3. místo Evropský den jazyků: 1. místo Ve čtvrtek 26. září 2013 se už tradičně na Evropské obchodní akademii Děčín konala soutěž s názvem Evropský den jazyků. Cizí jazyky a vzájemné zápolení se každým rokem těší velké oblibě a letos tomu nebylo jinak. Svědčí o tom velký zájem ze strany žáků základních škol i studentů EOA, kteří opět společně vytvořili čtyřčlenné týmy. V obrovské konkurenci, a to nejenom žáků základních škol, ale též týmů složených pouze ze studentů EOA, obsadili naši žáci, Nikča BOJČEVOVÁ a Dan BISLIMAJ z VIII. B, vítězné 1. místo ve znalostech a dovednostech nejen v anglickém jazyce, ale též v jazycích, se kterými se denně nepotkávají. Oběma patří obrovská gratulace, poděkování a ujištění, že jsme na ně právem hrdí. Úspěch v soutěži Přírodovědný Klokan Letošní ročník přírodovědného Klokana kategorie Kadet řešilo 76 žáků osmých a devátých tříd naší školy ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. V průběhu limitu 40 minut žáci vyhledávali správné odpovědi u 24 zadaných otázek v oblasti matematiky, fyziky, biologie, ekologie, chemie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Do Karty odpovědí označili křížkem správnou odpověď, kterou vybírali z pěti uvedených možností. Nejlepší řešitelé naší školy se neztratili ani ve statistickém hodnocení děčínských škol. Z celkového počtu 391 řešitelů se druhým nejlepším řešitelem Přírodovědného Klokana kategorie Kadet stala Jana Stránka 20 z 27

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a) Základní údaje o škole Název: Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková organizace IĆO: 72743573 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy (2004/2005) a) Základní údaje o škole. Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy (2004/2005) a) Základní údaje o škole. Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace a) Základní údaje o škole Název: Základní škola Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková organizace IĆO: 72743573 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy (2006/2007)

Výroční zpráva o činnosti školy (2006/2007) Zpracoval: Mgr. Bc. Karel Kilian 1 / celkem 12 a) Základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 20 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 33 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více