Znak VŠEM /2010. vydání 02 - akademický rok 2009/2010. Elektronický zápis 2010/2011 Promoce absolventů VŠEM Výuka v anglickém jazyce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znak VŠEM 02 2009/2010. vydání 02 - akademický rok 2009/2010. Elektronický zápis 2010/2011 Promoce absolventů VŠEM Výuka v anglickém jazyce"

Transkript

1 Znak VŠEM vydání 02 - akademický rok 2009/2010 Znak VŠEM Elektronický zápis 2010/2011 Promoce absolventů VŠEM Výuka v anglickém jazyce Nový znak Vysoké školy ekonomie managementu představuje symbol české státnosti, latinské heslo "Educando futuris intenti" (Vzděláváním pečujeme o budoucnost) vyjadřuje dlouhodobé cíle, které jsou součástí programových dokumentů VŠEM a jsou zároveň hlavním posláním vysokoškolské vzdělávací instituce. E learning VŠEM Marketing (Bc.) Navazující studijní programy Kontrola a revize ZK Odborné práce studentů Administrativní přehled E shop VŠEM Manažerský test (MBA) DRS VŠEM Studentská WiFi Cena rektora VŠEM Zahraniční studijní pobyty Delta Mu Delta Festival Jeden svět Akce VŠEM 2010 Mimoškolní aktivity VŠEM České akademické hry 2010

2 Elektronický zápis pro akademický rok 2010/2011 Elektronický zápis (EZ) je nedílnou součástí administrativních povinností studenta pro pokračování ve studiu v následujícím akademickém roce (2010/2011) a je povinný pro všechny studenty VŠEM, kteří v době EZ nemají uzavřené studium (absolvování a klasifikace všech předepsaných zkoušek, zápočtů a seminárních prací pro daný studijní program). Elektronickým zápisem si student zároveň určuje termín a čas administrativního zápisu pro akademický rok 2010/2011 v daném termínu ( ), viz Průběh studia. Upozorňujeme studenty, že v případě neprovedení EZ je jejich studium ukončeno pro nesplnění podmínek daných vnitřními předpisy VŠEM. Bakalářské studijní obory (Bc.) Elektronický zápis pro bakalářské studijní obory (Bc.) probíhá v termínu s tím, že termín zahájení EZ se liší v závislosti na ročníku studia (3. ročník / 2. ročník / 1. ročník ). Studenti kombinované formy studia (K1) si ve 2. a 3. ročníku vytvářejí individuální harmonogram výukových soustředění a studia (rozvrh) s možností sestavení struktury a časového plánu studia dle vlastních preferencí. Individuální vytváření harmonogramu studia vyžaduje aktivitu studenta, kdy neaktivita snižuje reálný rozsah možných alternativ v daném akademickém roce a následně nutí studenta přizpůsobit se případným administrativním opatřením s tím, že student je zodpovědný za sestavení svého rozvrhu studia pro daný akademický rok. Základní podmínkou při sestavování rozvrhu je dodržení logické návaznosti studijních modulů, respektive studijní vazby dle struktury a časového plánu studia pro moduly oborové specializace (např. modul Marketing II nelze absolvovat dříve než Marketing). Magisterské studijní programy (Ing./MBA) Elektronický zápis pro magisterské studijní programy (Ing./MBA) probíhá ve standardním termínu ( ), kdy student potvrzuje stanovený harmonogram výukových soustředění a studia (rozvrh) pro daný akademický rok. Studenti programu MBA (K1) si ve 2. ročníku vytvářejí individuální harmonogram výukových soustředění a studia (rozvrh) s možností sestavení struktury a časového plánu studia dle vlastních preferencí. Promoce absolventů VŠEM Dne se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní promoce absolventů VŠEM (pro termíny obhajob bakalářských/diplomových prací v lednu a květnu 2010). Účast na slavnostní promoci je pro všechny absolventy povinná, kdy k účasti na promoci se absolventi přihlašují prostřednictvím Studijního formuláře/žádost/dotaz (minimální počet je 30 absolventů). V případě nedostatečného počtu absolventů v daném termínu konání slavnostní promoce jsou diplom, vysvědčení a dodatek k diplomu předány, respektive absolventský slib je vykonán v rámci standardního úředního administrativního aktu na studijním oddělení VŠEM. Při neúčasti absolventa na slavnostní promoci je diplom, vysvědčení a dodatek k diplomu předán v rámci úředních hodin studijního oddělení s tím, že převzetí dokladů v termínu stanoveném absolventem je zpoplatněno jako mimořádný termín (1.000 Kč). Výuka v anglickém jazyce V rámci programu Erasmus jsou studentům nabízeny předměty vyučované v anglickém jazyce. Podmínkou účasti je přihlášení na výuku a volná kapacita učebny. O aktuální nabídce studijních předmětů, termínech, časech zahájení a ukončení jednotlivých výukových soustředění, způsobu a termínu přihlašování jsou studenti informováni před zahájením daného trimestru prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek, a rovněž prostřednictvím hromadného studentského e mailu.

3 Opětovně upozorňujeme, že studenti prezenčního studia (mimo skupin PPE1 a PKLZ1) jsou v rámci modulů Praktických aplikací povinni úspěšně absolvovat minimálně 1 studijní předmět vyučovaný v anglickém jazyce (za celou dobu studia). Nabídka volných míst v jednotlivých studijních předmětech je kapacitně omezená a je prioritně určena pro studenty prezenční formy studia. E-learning VŠEM (Projekt OPPA) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V prosinci 2009 byla spuštěna testovací verze E learningu VŠEM, který je vyvíjen v rámci projektu OPPA spolufinancovaným Evropským sociálním fondem. V současné době je E learning k dispozici pro studijní předměty Ekonomika podniku, Makroekonomie a Základy managementu (průměrná denní návštěvnost činní cca 50 uživatelů). Aplikace je přístupná studentům VŠEM po přihlášení do E learningu (přihlašovací údaje jsou shodné s přihlášením do SIS VŠEM). Upozorňujeme studenty, že současná verze E learningu je stále v testovacím provozu a z tohoto důvodu může obsahovat drobné nepřesnosti, které jsou průběžně odstraňovány. Konstruktivní připomínky a návrhy studentů k této aplikaci jsou vítány. Vzhledem k administrativní a finanční náročnosti projektu je rozsah pokračování a termíny realizace (nahrávání a výroba dalších studijních předmětů/modulů) závislé na zájmu studentů o aplikaci, respektive možném komerčním využití aplikace. Bakalářský studijní obor Marketing (Bc.) V dubnu 2010 bude poprvé otevřen nově akreditovaný bakalářský studijní obor Marketing v kombinované formě studia. V akademickém roce 2010/2011 (termín zahájení studia Říjen 2010) se předpokládá otevření bakalářského studijního oboru Marketing rovněž v prezenční formě studia. Upozorňujeme stávající studenty VŠEM, že v případě přestupu na tento studijní obor bude možné požádat o uznání zkoušek absolvovaných v rámci předchozího studia na VŠEM a následně o individuální studijní plán (ISP) až v okamžiku, kdy budou naplněny všechny ročníky tohoto studijního oboru. Elektronický zápis pro studijní obor Marketing Do naplnění všech ročníků bakalářského studijního oboru Marketing v kombinované formě K1 potvrzují studenti stanovený harmonogram výukových soustředění a studia pro daný akademický rok. Moduly oborové specializace pro studijní obor Marketing budou pro studenty kombinované formy (K1) vypsány po naplnění všech ročníků daného studijního oboru, tj. v akademickém roce 2011/2012. Navazující magisterské studijní programy (přestup) Studenti bakalářských studijních oborů, kteří v době konání přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program (Ing./MBA) nemají řádně ukončené bakalářské studium (1. stupeň vysokoškolského vzdělání/bc.), mohou požádat o podmíněné konání přijímacího řízení prostřednictvím Studijního formuláře/žádost/dotaz (u studentů VŠEM je podmínkou uzavření studia). V případě schválení žádosti o podmíněné konání přijímacího řízení se může uchazeč zúčastnit přijímacího řízení pro příslušný studijní program s tím, že platnost přijímacího řízení na VŠEM je 12 měsíců a platí pro dva po sobě jdoucí termíny zahájení studia. Zahájit studium navazujícího magisterského studijního programu může dle vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. pouze uchazeč, který má ke dni administrativního zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu (Ing./MBA) řádně ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (Bc./státní závěrečná zkouška/obhajoba BP).

4 Kontrola a revize zkouškových testů V rámci pravidelné aktualizace softwaru v SIS VŠEM byla provedena oprava programu na generování zkouškových testů (oprava programu generátoru zkouškových šablon v rozsahu cca 3% testů za období od do ). Všechny příslušné zkouškové testy byly opětovně studijním oddělením zkontrolovány s tím, že v případě zjištění nesrovnalostí vedoucích k možné změně bodového hodnocení bylo hodnocení zkouškového testu změněno. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Akademická rada VŠEM schválila administrativní postup metodiky pro revize zkouškových testů. V případě, že počet bodů přiznaných v rámci příslušné revize zkouškového testu přesáhne více jak 10% z celkového možného počtu za zkouškový test (100), tzn. více jak 10% bodového zisku, je test anulován s tím, že se zkouškový termín studentovi nezapočítává a je mu nabídnut náhradní zkouškový termín. Odborné práce studentů (SP/BP/DP) VŠEM se v průběhu akademického roku 2009/2010 zapojí do systémů Theses.cz a Odevzdej.cz (MU Brno), které slouží k vyhledávání shody textu u odborných prací (SP/BP/DP). Dojde tak k posílení stávajícího programu VŠEM pro identifikaci míry shody všech zveřejňovaných textů. V průběhu akademického roku 2009/2010 bude spuštěn testovací program v SIS VŠEM (E knihovna) pro zveřejňování odborných prací studentů (SP/BP/DP) s tím, že všechny odborné práce studentů budou veřejně přístupné (viz Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb.). Administrativní přehled (SIS VŠEM) Do SIS VŠEM byla přidána aplikace Administrativní přehled, kde se zobrazují všechny akce pořádané VŠEM (praktické aplikace a mimoškolní aktivity) s tím, že studenti mají k dispozici podrobný popis dané akce, včetně údajů o celkovém počtu přihlášených studentů (kapacita), respektive počtu volných míst (VKAP/Volná kapacita) a termínů konání. V sekci Administrativní přehled se zobrazuje přehled akcí, na které je student přihlášen. E-shop VŠEM Zboží objednané prostřednictvím E shopu bude možné od vyzvednout nejen osobním odběrem v místě pracoviště provozovatele (VŠEM, Nárožní 2600/9a, Praha 5), ale bude jej rovněž možné zaslat na dobírku (PPL) nebo na území hl. města Prahy nechat doručit prostřednictvím kurýrní služby. V případě zájmu o doručení objednaného zboží v rámci území hl. města Prahy prostřednictvím kurýrní služby bude zásilka dodána do 24 hodin na adresu doručení uvedenou v objednávce. Zásilky jsou kurýrní službou doručovány pouze v pracovních dnech od 09:00 do 22:00 hod. Cena za doručení zásilky (200 Kč) bude přičtena k ceně objednaného zboží. V případě zájmu lze zajistit doručení objednaného zboží v rámci celé České republiky prostřednictvím zásilkové služby (PPL) s tím, že termín dodání je do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky na adresu doručení uvedenou v objednávce. Zásilky jsou prostřednictvím PPL doručovány pouze v pracovních dnech od 08:00 do 18:00 hod. Cena za doručení zásilky (200 Kč) bude přičtena k ceně objednaného zboží. Od akademického roku 2010/2011 začnou být všechny učební texty VŠEM prodávány za tržní ceny, respektive bez finanční dotace VŠEM. Podrobné informace o těchto službách budou zveřejněny na webových stránkách školy. Manažerský test (MBA) Všichni uchazeči o studium navazujícího magisterského profesního studijního programu Master of Business Administration (MBA) absolvují počínaje přijímacím řízením pro termín zahájení studia Duben 2010 Manažerský test

5 jako součást přijímacího řízení. Cílem Manažerského testu je získání informací o všeobecném profesním přehledu uchazečů, jejich orientaci v oblasti lidských zdrojů, vedení lidí (leadership) a schopnosti ekonomického myšlení. Docházkový registrační systém (DRS) V rámci průběžně prováděných kontrol Docházkového a registračního systému bylo zjištěno zneužívání studentských průkazů pro registrování docházky na výukových soustředěních, což je posuzováno jako hrubé porušování Vnitřních předpisů VŠEM. V případě podezření na zneužití studentského průkazu, je s majitelem studentského průkazu, respektive s tím, kdo pro majitele průkazu docházku zaregistroval v DRS, automaticky zahájeno disciplinární řízení, které může vést až k vyloučení ze studia pro hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM (bonusové body za docházku mění systém klasifikace studenta). Administrativa VŠEM byla pověřena prováděním namátkových kontrol v rámci výukových soustředění s tím, že v případě pokračování uvedené praxe, tzn. manipulace ze strany studentů, dojde ke zrušení systému bonusových bodů za účast na výukových soustředěních od AR 2010/2011. Studenti budou o výsledku informováni prostřednictvím zástupců Studentské rady VŠEM. Dále studenty upozorňujeme, že bonusové zvýhodnění (+10 bodů) lze získat za více jak 80% ní účast na výuce daného studijního předmětu (z celkové hodinové dotace na studijní předmět) pouze v případě, že se jedná o účast na řádných termínech výukových soustředění dle platného rozvrhu studenta. Účast na výuce daného studijního předmětu s jinou studijní skupinou (opakování výuky) slouží pouze k nahrazení zmeškané prezenční části výuky, ale k docházce na řádné termíny výuky se nezapočítává. Omluva z výuky nenahrazuje docházku na řádné termíny výuky. S platností od mohou studenti v případě nesrovnalostí v docházkovém a registračním systému žádat o doplnění docházky do SIS VŠEM pouze do 30 ti dnů od data konání příslušného výukového soustředění. Na žádosti zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Studentská bezdrátová síť WiFi Na základě monitorování studentské bezdrátové sítě WiFi byly ze strany studentů VŠEM zaznamenány opakující se pokusy o rozesílání nevyžádané pošty (SPAM) z domén VŠEM (vsem.cz, infovsem.cz) a o stahování velkých objemů dat. V případě pokračování tohoto stavu bude VŠEM blokovat počítače neúnosně zatěžující síť a objem přenášených dat. Cena rektora VŠEM V průběhu května 2010 budou vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Cena rektora VŠEM, kterého se zúčastnili studenti soukromých vysokých škol ekonomického zaměření z České republiky a Slovenska. Cena rektora VŠEM je součástí dlouhodobého projektu Vysoké školy ekonomie a managementu STUDIUM VŠEM. Soutěž probíhá ve třech kategoriích s hlavní cenou v hodnotě Kč. Ve zbývajících kategoriích bude rovněž vybrána nejlepší práce, vždy s odměnou v hodnotě Kč. Vítězové jednotlivých kategorií získají možnost studovat program MBA na VŠEM bez studijních poplatků (udělení studijního stipendia Kč). Zahraniční studijní pobyty Studenti VŠEM mají možnost absolvovat část svého studia (1 trimestr až 1 akademický rok) na zahraniční partnerské univerzitě nebo případně vyjet na krátkodobý studijní pobyt v rámci tzv. International Weeks, Summer Schools nebo formou účasti na konferencích apod. Žádosti o účast se odesílají prostřednictvím Studijního formuláře. Při jejich schvalování bude přihlíženo k získanému počtu ECTS, kvalitě motivačního dopisu, dosavadním studijním výsledkům, jazykovým znalostem, plnění

6 administrativních a ostatních povinností na VŠEM. Nabídka studijních míst je omezená a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce. Studijní pobyty Erasmus Dne bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus v průběhu akademického roku 2010/2011. Podmínky účasti, pravidla výběrového řízení, formulář žádosti, uzávěrky přihlášek, seznam partnerských univerzit a další informace jsou k dispozici na webových stránkách, viz specifikace podmínek programu Erasmus. V akademickém roce 2009/2010 se výměnného studijního pobytu zúčastnilo 5 studentů VŠEM. Výuku na VŠEM naopak absolvuje celkem 28 studentů ze zahraničních partnerských univerzit. University of Abertay Dundee (Skotsko) Studenti mohou absolvovat část studia (akademický rok 2010/2011, popř. 1 semestr akademického roku 2010/2011) na partnerské University of Abertay Dundee (Skotsko). Podrobnější informace o podmínkách studijního pobytu jsou k dispozici na stránkách University of Abertay Dundee v sekci EU Articulation. EBS Scholarship Univerzita European Business School nabízí pro studenty VŠEM možnost ucházet se o studijní stipendium na 1 nebo 2 semestry. Uvedená nabídka je platná pro všechny studenty VŠEM (včetně studentů programu MBA). Krátkodobé pobyty University of Applied Sciences Wedel/Hamburg pořádá ve dnech Summer School pro studenty z partnerských univerzit. Program je zaměřen na studenty prezenční formy studia, kteří mají zájem o výměnný studentský pobyt na této univerzitě a nejprve se chtějí blíže seznámit se způsobem výuky, s lektory a studentským životem ve Wedelu/Hamburgu. Cologne University of Applied Sciences pořádá ve dnech Getaf Summer School pro studenty z partnerských univerzit. Zagreb School of Economics and Management (ZSEM) pořádá ve dnech Summer School. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ZSEM. University Fernando Pessoa (Portugalsko) pořádá ve dnech Porto Summer Course 2010 pro studenty z partnerských univerzit. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách UFP v sekci Summer Course Mezinárodní studentská vědecká konference Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešově pořádá II. Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci. V případě, že bude účast studenta na konferenci schválena, budou veškeré náklady účasti hrazeny ze strany VŠEM. Delta Mu Delta V souvislosti s udělením americké akreditace ACBSP (Bc., MBA) dostala VŠEM nabídku založit pobočku sdružení Delta Mu Delta. Delta Mu Delta je asociací sdružující vynikající studenty akreditovaných ekonomických vysokých škol. V současné době má více než individuálních členů z 240 aktivních poboček. Studenti mohou získat doživotní členství v případě, že splňují následující kritéria: patří mezi 20 % nejlepších studentů ve studijní skupině, studenti bakalářského studijního programu musejí mít splněnou polovinu studijního programu s celkovým průměrem dosažených bodů z jednotlivých zkoušek minimálně 90,25, studenti navazujícího magisterského studijního programu MBA musejí mít splněnou polovinu studijního programu s celkovým průměrem dosažených bodů z jednotlivých zkoušek minimálně 90,6.

7 Vytvoření pobočky Delta Mu Delta vyžaduje aktivní zapojení studentů VŠEM, respektive záleží pouze na studentech VŠEM, zda se chtějí angažovat v uvedeném prestižním sdružení, kdy se předpokládá projednání se zástupci Studentské rady VŠEM. Festival Jeden svět Vysoká škola ekonomie a managementu se stala generálním partnerem 12. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který probíhal od do v Praze a v současné době ještě pokračuje v dalších českých festivalových městech. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších festivalů věnovaných problematice lidských práv v Evropě. Festival zahrnoval jak nejvýraznější kvalitní dokumenty, které byly za uplynulý rok natočeny a získávají ceny na nejvýznamnějších světových festivalech, tak investigativní a aktivistické filmy, které upozorňují na závažné problémy a porušování lidských práv. V současné době více než 2600 škol využívá ve výuce dokumentární filmy poskytnuté v rámci projektu (Dokumentární filmy o československých dějinách, o drogách apod.). Příznivé ohlasy ze strany studentů, pedagogů i odborníků potvrzují mimořádný potenciál dokumentárního filmu při vzdělávání mladých lidí. V letošním ročníku získal Cenu za nejlepší film snímek Nepřátelé národa. Cena Poroty Rudolfa Vrby byla udělena nejlepšímu filmu v kategorii Máte právo vědět. Porota udělující tuto cenu byla i letos záměrně složena nikoli z filmařů, ale z charismatických a statečných jednotlivců, kteří se angažují na poli obrany lidských práv. Ocenění obdržel film Slunce za mraky s tím, že cenu převzala režisérská dvojice Ritu Sarinová a Tenzing Sonam společně s výkonnou producentkou jejich filmu Františkou Habsburskou (Francesca von Habsburg Lothringen). Vítězem Divácké ceny VŠEM se stal český dokument Tomáše Škrdlanta Nevítaní. Akce VŠEM 2010 Vysoká škola ekonomie a managementu se v roce 2010 v rámci projektu Studium VŠEM účastní jako partner nebo vystavovatel několika společenských akcí v ČR ( filmový festival Jeden svět/praha, Pražský Majáles/Praha, Svět knihy/praha, Mezi ploty/praha, United Islands/Praha, Gaudeamus/Brno). Bližší informace o konání jednotlivých akcí jsou k dispozici na stránkách VŠEM a následně zasílány prostřednictvím hromadného studentského mailu. Nabízíme studentům VŠEM možnost zapojení do příprav a organizace jednotlivých akcí. Mimoškolní aktivity VŠEM (sport) VŠEM nabízí svým studentům v rámci mimoškolních aktivit možnost zúčastnit se jednodenních nebo vícedenních sportovních kurzů (atletika, cyklistika, plavání, tenis, sjezdové lyžování, běh na lyžích, snowboarding, bouldering). Podmínkou bezplatné účasti studenta na uvedených kurzech je registrace ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠEM (VSK VŠEM). VŠEM plánuje postupné rozšíření nabídky jak v oblasti sportovních kurzů, tak i v rámci jiných mimoškolních aktivit (např. kulturní akce) s tím, že pro další rozšiřování nabídky mimoškolních aktivit bude rozhodující zájem ze strany studentů. AM ČR v halové atletice Dne se v Praze uskutečnilo akademické mistrovství v halové atletice jednotlivců a družstev. V soutěži se utkalo celkem 24 škol v 11 sportovních disciplínách. Vysokou školu ekonomie a managementu na letošním ročníku akademického mistrovství reprezentovalo 11 studentů (5x 1. místo, 1x 2. místo, 1 x 3. místo), kdy celkově VŠEM obsadila 5. místo v kategorii družstev. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

8 České akademické hry 2010 (Praha) Ve dnech se bude konat 9. ročník Českých akademických her v Praze. Přihlášku k účasti na akademických hrách je možné podat prostřednictvím Studijního formuláře/karta sportovce do Podmínkou účasti je registrace sportovce ve Vysokoškolském sportovním klubu Vysoké školy ekonomie a managementu (VSK VŠEM). Povinná účast se týká držitelů sportovního stipendia VŠEM.

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010 Prázdninový provoz Cena Milana Sojky Cena rektora VŠEM Elektronický zápis 2010/2011 Elektronické zkouškové testy Administrativní zápis 2010/2011 Harmonogram zkouškových soustředění Postup do vyššího ročníku

Více

Akreditace ACBSP 2009/2010. Cena prof. Milana Sojky. Akreditace. Zkouškové testy (leden 2010) Vyhrazené zkouškové termíny. Program ESC VŠEM (Bc.

Akreditace ACBSP 2009/2010. Cena prof. Milana Sojky. Akreditace. Zkouškové testy (leden 2010) Vyhrazené zkouškové termíny. Program ESC VŠEM (Bc. 2009/2010 vydání 01 akademický rok 2009/2010 Akreditace ACBSP Pracovníci a lektoři Vysoké školy ekonomie a managementu přejí všem studentům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Studijní programy v prezenční a kombinované formě studia (Bc., Ing.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Studijní programy v prezenční a kombinované formě studia (Bc., Ing. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Studijní programy v prezenční a kombinované formě studia (Bc., Ing.) Studijní a zkušební řád upravuje průběh studia a ukončení studia

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Dovolená VŠEM 01 2010/2011. Cena Via Bonna. vydání 01 - akademický rok 2010/2011

Dovolená VŠEM 01 2010/2011. Cena Via Bonna. vydání 01 - akademický rok 2010/2011 vydání 01 - akademický rok 2010/2011 Dovolená VŠEM Dovolená (20.12.2010 4.1.2011) Člověk v tísni a VŠEM Cena Via Bonna Úvod do trimestru K1/K2 Studentská poradna VŠEM Docházkový a registrační systém (DRS)

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2341 STROJÍRENSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě strojní Českého vysokého

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Reakreditace VŠEM 2010/2011 MŠMT ČR ECBE

Reakreditace VŠEM 2010/2011 MŠMT ČR ECBE 2010/2011 vydání 03 akademický rok 2010/2011 Reakreditace VŠEM Reakreditace VŠEM MŠMT ČR / ECBE Cena rektora VŠEM 2.ročník (výsledky) International Summer School 2011 Prázdninový provoz VŠEM Harmonogram

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Opatření děkana ZSF č. 17/2006

Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Opatření děkana ZSF č. 17/2006 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů Na základě znění 48 51 a 58 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Nařízení rektora 05/2011 Počet seminárních prací (Bc./K1, Bc./P1, Ing./K2, MBA/K1)

Nařízení rektora 05/2011 Počet seminárních prací (Bc./K1, Bc./P1, Ing./K2, MBA/K1) Nařízení rektora 05/2011 Počet seminárních prací (Bc./K1, Bc./P1, Ing./K2, MBA/K1) Článek 1 Nařízení stanovuje počty seminárních prací (dále jen SP ) pro bakalářské (Bc.), magisterské (Ing.) a profesní

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali (nebo podají v rámci Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 2016 a zveřejnění podmínek pro

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

International Management CEMS MIM Programme

International Management CEMS MIM Programme International Management CEMS MIM Programme Jiří Hnilica CEMS Academic Director Gabriela Böhmová CEMS Programme Manager International Management Navazující magisterský obor na Fakultě podnikohospodářské

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2014 o přijímacím řízení 1 Rozsah platnosti a úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška upravuje

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Směrnice děkana č. 5/2013 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2014/2015

Směrnice děkana č. 5/2013 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2014/2015 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 22.11.2013 Č.j.: 088/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Zpravodaj VŠEM č. 02 2013/2014

Zpravodaj VŠEM č. 02 2013/2014 Zpravodaj VŠEM č. 02 2013/2014 1. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ... 2 2. ZÁPIS NA AR 2014/2015... 2 3. UČEBNÍ TEXTY (ZÁKLADNÍ LITERATURA)... 3 4. ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (OBHAJOBA BP/DP)... 3 5. PRODLOUŽENÍ DOBY STUDIA...

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více