Znak VŠEM /2010. vydání 02 - akademický rok 2009/2010. Elektronický zápis 2010/2011 Promoce absolventů VŠEM Výuka v anglickém jazyce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znak VŠEM 02 2009/2010. vydání 02 - akademický rok 2009/2010. Elektronický zápis 2010/2011 Promoce absolventů VŠEM Výuka v anglickém jazyce"

Transkript

1 Znak VŠEM vydání 02 - akademický rok 2009/2010 Znak VŠEM Elektronický zápis 2010/2011 Promoce absolventů VŠEM Výuka v anglickém jazyce Nový znak Vysoké školy ekonomie managementu představuje symbol české státnosti, latinské heslo "Educando futuris intenti" (Vzděláváním pečujeme o budoucnost) vyjadřuje dlouhodobé cíle, které jsou součástí programových dokumentů VŠEM a jsou zároveň hlavním posláním vysokoškolské vzdělávací instituce. E learning VŠEM Marketing (Bc.) Navazující studijní programy Kontrola a revize ZK Odborné práce studentů Administrativní přehled E shop VŠEM Manažerský test (MBA) DRS VŠEM Studentská WiFi Cena rektora VŠEM Zahraniční studijní pobyty Delta Mu Delta Festival Jeden svět Akce VŠEM 2010 Mimoškolní aktivity VŠEM České akademické hry 2010

2 Elektronický zápis pro akademický rok 2010/2011 Elektronický zápis (EZ) je nedílnou součástí administrativních povinností studenta pro pokračování ve studiu v následujícím akademickém roce (2010/2011) a je povinný pro všechny studenty VŠEM, kteří v době EZ nemají uzavřené studium (absolvování a klasifikace všech předepsaných zkoušek, zápočtů a seminárních prací pro daný studijní program). Elektronickým zápisem si student zároveň určuje termín a čas administrativního zápisu pro akademický rok 2010/2011 v daném termínu ( ), viz Průběh studia. Upozorňujeme studenty, že v případě neprovedení EZ je jejich studium ukončeno pro nesplnění podmínek daných vnitřními předpisy VŠEM. Bakalářské studijní obory (Bc.) Elektronický zápis pro bakalářské studijní obory (Bc.) probíhá v termínu s tím, že termín zahájení EZ se liší v závislosti na ročníku studia (3. ročník / 2. ročník / 1. ročník ). Studenti kombinované formy studia (K1) si ve 2. a 3. ročníku vytvářejí individuální harmonogram výukových soustředění a studia (rozvrh) s možností sestavení struktury a časového plánu studia dle vlastních preferencí. Individuální vytváření harmonogramu studia vyžaduje aktivitu studenta, kdy neaktivita snižuje reálný rozsah možných alternativ v daném akademickém roce a následně nutí studenta přizpůsobit se případným administrativním opatřením s tím, že student je zodpovědný za sestavení svého rozvrhu studia pro daný akademický rok. Základní podmínkou při sestavování rozvrhu je dodržení logické návaznosti studijních modulů, respektive studijní vazby dle struktury a časového plánu studia pro moduly oborové specializace (např. modul Marketing II nelze absolvovat dříve než Marketing). Magisterské studijní programy (Ing./MBA) Elektronický zápis pro magisterské studijní programy (Ing./MBA) probíhá ve standardním termínu ( ), kdy student potvrzuje stanovený harmonogram výukových soustředění a studia (rozvrh) pro daný akademický rok. Studenti programu MBA (K1) si ve 2. ročníku vytvářejí individuální harmonogram výukových soustředění a studia (rozvrh) s možností sestavení struktury a časového plánu studia dle vlastních preferencí. Promoce absolventů VŠEM Dne se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní promoce absolventů VŠEM (pro termíny obhajob bakalářských/diplomových prací v lednu a květnu 2010). Účast na slavnostní promoci je pro všechny absolventy povinná, kdy k účasti na promoci se absolventi přihlašují prostřednictvím Studijního formuláře/žádost/dotaz (minimální počet je 30 absolventů). V případě nedostatečného počtu absolventů v daném termínu konání slavnostní promoce jsou diplom, vysvědčení a dodatek k diplomu předány, respektive absolventský slib je vykonán v rámci standardního úředního administrativního aktu na studijním oddělení VŠEM. Při neúčasti absolventa na slavnostní promoci je diplom, vysvědčení a dodatek k diplomu předán v rámci úředních hodin studijního oddělení s tím, že převzetí dokladů v termínu stanoveném absolventem je zpoplatněno jako mimořádný termín (1.000 Kč). Výuka v anglickém jazyce V rámci programu Erasmus jsou studentům nabízeny předměty vyučované v anglickém jazyce. Podmínkou účasti je přihlášení na výuku a volná kapacita učebny. O aktuální nabídce studijních předmětů, termínech, časech zahájení a ukončení jednotlivých výukových soustředění, způsobu a termínu přihlašování jsou studenti informováni před zahájením daného trimestru prostřednictvím SIS VŠEM/Kalendář výuky a zkoušek, a rovněž prostřednictvím hromadného studentského e mailu.

3 Opětovně upozorňujeme, že studenti prezenčního studia (mimo skupin PPE1 a PKLZ1) jsou v rámci modulů Praktických aplikací povinni úspěšně absolvovat minimálně 1 studijní předmět vyučovaný v anglickém jazyce (za celou dobu studia). Nabídka volných míst v jednotlivých studijních předmětech je kapacitně omezená a je prioritně určena pro studenty prezenční formy studia. E-learning VŠEM (Projekt OPPA) Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V prosinci 2009 byla spuštěna testovací verze E learningu VŠEM, který je vyvíjen v rámci projektu OPPA spolufinancovaným Evropským sociálním fondem. V současné době je E learning k dispozici pro studijní předměty Ekonomika podniku, Makroekonomie a Základy managementu (průměrná denní návštěvnost činní cca 50 uživatelů). Aplikace je přístupná studentům VŠEM po přihlášení do E learningu (přihlašovací údaje jsou shodné s přihlášením do SIS VŠEM). Upozorňujeme studenty, že současná verze E learningu je stále v testovacím provozu a z tohoto důvodu může obsahovat drobné nepřesnosti, které jsou průběžně odstraňovány. Konstruktivní připomínky a návrhy studentů k této aplikaci jsou vítány. Vzhledem k administrativní a finanční náročnosti projektu je rozsah pokračování a termíny realizace (nahrávání a výroba dalších studijních předmětů/modulů) závislé na zájmu studentů o aplikaci, respektive možném komerčním využití aplikace. Bakalářský studijní obor Marketing (Bc.) V dubnu 2010 bude poprvé otevřen nově akreditovaný bakalářský studijní obor Marketing v kombinované formě studia. V akademickém roce 2010/2011 (termín zahájení studia Říjen 2010) se předpokládá otevření bakalářského studijního oboru Marketing rovněž v prezenční formě studia. Upozorňujeme stávající studenty VŠEM, že v případě přestupu na tento studijní obor bude možné požádat o uznání zkoušek absolvovaných v rámci předchozího studia na VŠEM a následně o individuální studijní plán (ISP) až v okamžiku, kdy budou naplněny všechny ročníky tohoto studijního oboru. Elektronický zápis pro studijní obor Marketing Do naplnění všech ročníků bakalářského studijního oboru Marketing v kombinované formě K1 potvrzují studenti stanovený harmonogram výukových soustředění a studia pro daný akademický rok. Moduly oborové specializace pro studijní obor Marketing budou pro studenty kombinované formy (K1) vypsány po naplnění všech ročníků daného studijního oboru, tj. v akademickém roce 2011/2012. Navazující magisterské studijní programy (přestup) Studenti bakalářských studijních oborů, kteří v době konání přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program (Ing./MBA) nemají řádně ukončené bakalářské studium (1. stupeň vysokoškolského vzdělání/bc.), mohou požádat o podmíněné konání přijímacího řízení prostřednictvím Studijního formuláře/žádost/dotaz (u studentů VŠEM je podmínkou uzavření studia). V případě schválení žádosti o podmíněné konání přijímacího řízení se může uchazeč zúčastnit přijímacího řízení pro příslušný studijní program s tím, že platnost přijímacího řízení na VŠEM je 12 měsíců a platí pro dva po sobě jdoucí termíny zahájení studia. Zahájit studium navazujícího magisterského studijního programu může dle vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. pouze uchazeč, který má ke dni administrativního zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu (Ing./MBA) řádně ukončené vysokoškolské vzdělání 1. stupně (Bc./státní závěrečná zkouška/obhajoba BP).

4 Kontrola a revize zkouškových testů V rámci pravidelné aktualizace softwaru v SIS VŠEM byla provedena oprava programu na generování zkouškových testů (oprava programu generátoru zkouškových šablon v rozsahu cca 3% testů za období od do ). Všechny příslušné zkouškové testy byly opětovně studijním oddělením zkontrolovány s tím, že v případě zjištění nesrovnalostí vedoucích k možné změně bodového hodnocení bylo hodnocení zkouškového testu změněno. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Akademická rada VŠEM schválila administrativní postup metodiky pro revize zkouškových testů. V případě, že počet bodů přiznaných v rámci příslušné revize zkouškového testu přesáhne více jak 10% z celkového možného počtu za zkouškový test (100), tzn. více jak 10% bodového zisku, je test anulován s tím, že se zkouškový termín studentovi nezapočítává a je mu nabídnut náhradní zkouškový termín. Odborné práce studentů (SP/BP/DP) VŠEM se v průběhu akademického roku 2009/2010 zapojí do systémů Theses.cz a Odevzdej.cz (MU Brno), které slouží k vyhledávání shody textu u odborných prací (SP/BP/DP). Dojde tak k posílení stávajícího programu VŠEM pro identifikaci míry shody všech zveřejňovaných textů. V průběhu akademického roku 2009/2010 bude spuštěn testovací program v SIS VŠEM (E knihovna) pro zveřejňování odborných prací studentů (SP/BP/DP) s tím, že všechny odborné práce studentů budou veřejně přístupné (viz Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb.). Administrativní přehled (SIS VŠEM) Do SIS VŠEM byla přidána aplikace Administrativní přehled, kde se zobrazují všechny akce pořádané VŠEM (praktické aplikace a mimoškolní aktivity) s tím, že studenti mají k dispozici podrobný popis dané akce, včetně údajů o celkovém počtu přihlášených studentů (kapacita), respektive počtu volných míst (VKAP/Volná kapacita) a termínů konání. V sekci Administrativní přehled se zobrazuje přehled akcí, na které je student přihlášen. E-shop VŠEM Zboží objednané prostřednictvím E shopu bude možné od vyzvednout nejen osobním odběrem v místě pracoviště provozovatele (VŠEM, Nárožní 2600/9a, Praha 5), ale bude jej rovněž možné zaslat na dobírku (PPL) nebo na území hl. města Prahy nechat doručit prostřednictvím kurýrní služby. V případě zájmu o doručení objednaného zboží v rámci území hl. města Prahy prostřednictvím kurýrní služby bude zásilka dodána do 24 hodin na adresu doručení uvedenou v objednávce. Zásilky jsou kurýrní službou doručovány pouze v pracovních dnech od 09:00 do 22:00 hod. Cena za doručení zásilky (200 Kč) bude přičtena k ceně objednaného zboží. V případě zájmu lze zajistit doručení objednaného zboží v rámci celé České republiky prostřednictvím zásilkové služby (PPL) s tím, že termín dodání je do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky na adresu doručení uvedenou v objednávce. Zásilky jsou prostřednictvím PPL doručovány pouze v pracovních dnech od 08:00 do 18:00 hod. Cena za doručení zásilky (200 Kč) bude přičtena k ceně objednaného zboží. Od akademického roku 2010/2011 začnou být všechny učební texty VŠEM prodávány za tržní ceny, respektive bez finanční dotace VŠEM. Podrobné informace o těchto službách budou zveřejněny na webových stránkách školy. Manažerský test (MBA) Všichni uchazeči o studium navazujícího magisterského profesního studijního programu Master of Business Administration (MBA) absolvují počínaje přijímacím řízením pro termín zahájení studia Duben 2010 Manažerský test

5 jako součást přijímacího řízení. Cílem Manažerského testu je získání informací o všeobecném profesním přehledu uchazečů, jejich orientaci v oblasti lidských zdrojů, vedení lidí (leadership) a schopnosti ekonomického myšlení. Docházkový registrační systém (DRS) V rámci průběžně prováděných kontrol Docházkového a registračního systému bylo zjištěno zneužívání studentských průkazů pro registrování docházky na výukových soustředěních, což je posuzováno jako hrubé porušování Vnitřních předpisů VŠEM. V případě podezření na zneužití studentského průkazu, je s majitelem studentského průkazu, respektive s tím, kdo pro majitele průkazu docházku zaregistroval v DRS, automaticky zahájeno disciplinární řízení, které může vést až k vyloučení ze studia pro hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM (bonusové body za docházku mění systém klasifikace studenta). Administrativa VŠEM byla pověřena prováděním namátkových kontrol v rámci výukových soustředění s tím, že v případě pokračování uvedené praxe, tzn. manipulace ze strany studentů, dojde ke zrušení systému bonusových bodů za účast na výukových soustředěních od AR 2010/2011. Studenti budou o výsledku informováni prostřednictvím zástupců Studentské rady VŠEM. Dále studenty upozorňujeme, že bonusové zvýhodnění (+10 bodů) lze získat za více jak 80% ní účast na výuce daného studijního předmětu (z celkové hodinové dotace na studijní předmět) pouze v případě, že se jedná o účast na řádných termínech výukových soustředění dle platného rozvrhu studenta. Účast na výuce daného studijního předmětu s jinou studijní skupinou (opakování výuky) slouží pouze k nahrazení zmeškané prezenční části výuky, ale k docházce na řádné termíny výuky se nezapočítává. Omluva z výuky nenahrazuje docházku na řádné termíny výuky. S platností od mohou studenti v případě nesrovnalostí v docházkovém a registračním systému žádat o doplnění docházky do SIS VŠEM pouze do 30 ti dnů od data konání příslušného výukového soustředění. Na žádosti zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Studentská bezdrátová síť WiFi Na základě monitorování studentské bezdrátové sítě WiFi byly ze strany studentů VŠEM zaznamenány opakující se pokusy o rozesílání nevyžádané pošty (SPAM) z domén VŠEM (vsem.cz, infovsem.cz) a o stahování velkých objemů dat. V případě pokračování tohoto stavu bude VŠEM blokovat počítače neúnosně zatěžující síť a objem přenášených dat. Cena rektora VŠEM V průběhu května 2010 budou vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže Cena rektora VŠEM, kterého se zúčastnili studenti soukromých vysokých škol ekonomického zaměření z České republiky a Slovenska. Cena rektora VŠEM je součástí dlouhodobého projektu Vysoké školy ekonomie a managementu STUDIUM VŠEM. Soutěž probíhá ve třech kategoriích s hlavní cenou v hodnotě Kč. Ve zbývajících kategoriích bude rovněž vybrána nejlepší práce, vždy s odměnou v hodnotě Kč. Vítězové jednotlivých kategorií získají možnost studovat program MBA na VŠEM bez studijních poplatků (udělení studijního stipendia Kč). Zahraniční studijní pobyty Studenti VŠEM mají možnost absolvovat část svého studia (1 trimestr až 1 akademický rok) na zahraniční partnerské univerzitě nebo případně vyjet na krátkodobý studijní pobyt v rámci tzv. International Weeks, Summer Schools nebo formou účasti na konferencích apod. Žádosti o účast se odesílají prostřednictvím Studijního formuláře. Při jejich schvalování bude přihlíženo k získanému počtu ECTS, kvalitě motivačního dopisu, dosavadním studijním výsledkům, jazykovým znalostem, plnění

6 administrativních a ostatních povinností na VŠEM. Nabídka studijních míst je omezená a pravděpodobně nebude možné uspokojit všechny zájemce. Studijní pobyty Erasmus Dne bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus v průběhu akademického roku 2010/2011. Podmínky účasti, pravidla výběrového řízení, formulář žádosti, uzávěrky přihlášek, seznam partnerských univerzit a další informace jsou k dispozici na webových stránkách, viz specifikace podmínek programu Erasmus. V akademickém roce 2009/2010 se výměnného studijního pobytu zúčastnilo 5 studentů VŠEM. Výuku na VŠEM naopak absolvuje celkem 28 studentů ze zahraničních partnerských univerzit. University of Abertay Dundee (Skotsko) Studenti mohou absolvovat část studia (akademický rok 2010/2011, popř. 1 semestr akademického roku 2010/2011) na partnerské University of Abertay Dundee (Skotsko). Podrobnější informace o podmínkách studijního pobytu jsou k dispozici na stránkách University of Abertay Dundee v sekci EU Articulation. EBS Scholarship Univerzita European Business School nabízí pro studenty VŠEM možnost ucházet se o studijní stipendium na 1 nebo 2 semestry. Uvedená nabídka je platná pro všechny studenty VŠEM (včetně studentů programu MBA). Krátkodobé pobyty University of Applied Sciences Wedel/Hamburg pořádá ve dnech Summer School pro studenty z partnerských univerzit. Program je zaměřen na studenty prezenční formy studia, kteří mají zájem o výměnný studentský pobyt na této univerzitě a nejprve se chtějí blíže seznámit se způsobem výuky, s lektory a studentským životem ve Wedelu/Hamburgu. Cologne University of Applied Sciences pořádá ve dnech Getaf Summer School pro studenty z partnerských univerzit. Zagreb School of Economics and Management (ZSEM) pořádá ve dnech Summer School. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách ZSEM. University Fernando Pessoa (Portugalsko) pořádá ve dnech Porto Summer Course 2010 pro studenty z partnerských univerzit. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách UFP v sekci Summer Course Mezinárodní studentská vědecká konference Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešově pořádá II. Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci. V případě, že bude účast studenta na konferenci schválena, budou veškeré náklady účasti hrazeny ze strany VŠEM. Delta Mu Delta V souvislosti s udělením americké akreditace ACBSP (Bc., MBA) dostala VŠEM nabídku založit pobočku sdružení Delta Mu Delta. Delta Mu Delta je asociací sdružující vynikající studenty akreditovaných ekonomických vysokých škol. V současné době má více než individuálních členů z 240 aktivních poboček. Studenti mohou získat doživotní členství v případě, že splňují následující kritéria: patří mezi 20 % nejlepších studentů ve studijní skupině, studenti bakalářského studijního programu musejí mít splněnou polovinu studijního programu s celkovým průměrem dosažených bodů z jednotlivých zkoušek minimálně 90,25, studenti navazujícího magisterského studijního programu MBA musejí mít splněnou polovinu studijního programu s celkovým průměrem dosažených bodů z jednotlivých zkoušek minimálně 90,6.

7 Vytvoření pobočky Delta Mu Delta vyžaduje aktivní zapojení studentů VŠEM, respektive záleží pouze na studentech VŠEM, zda se chtějí angažovat v uvedeném prestižním sdružení, kdy se předpokládá projednání se zástupci Studentské rady VŠEM. Festival Jeden svět Vysoká škola ekonomie a managementu se stala generálním partnerem 12. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který probíhal od do v Praze a v současné době ještě pokračuje v dalších českých festivalových městech. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších festivalů věnovaných problematice lidských práv v Evropě. Festival zahrnoval jak nejvýraznější kvalitní dokumenty, které byly za uplynulý rok natočeny a získávají ceny na nejvýznamnějších světových festivalech, tak investigativní a aktivistické filmy, které upozorňují na závažné problémy a porušování lidských práv. V současné době více než 2600 škol využívá ve výuce dokumentární filmy poskytnuté v rámci projektu (Dokumentární filmy o československých dějinách, o drogách apod.). Příznivé ohlasy ze strany studentů, pedagogů i odborníků potvrzují mimořádný potenciál dokumentárního filmu při vzdělávání mladých lidí. V letošním ročníku získal Cenu za nejlepší film snímek Nepřátelé národa. Cena Poroty Rudolfa Vrby byla udělena nejlepšímu filmu v kategorii Máte právo vědět. Porota udělující tuto cenu byla i letos záměrně složena nikoli z filmařů, ale z charismatických a statečných jednotlivců, kteří se angažují na poli obrany lidských práv. Ocenění obdržel film Slunce za mraky s tím, že cenu převzala režisérská dvojice Ritu Sarinová a Tenzing Sonam společně s výkonnou producentkou jejich filmu Františkou Habsburskou (Francesca von Habsburg Lothringen). Vítězem Divácké ceny VŠEM se stal český dokument Tomáše Škrdlanta Nevítaní. Akce VŠEM 2010 Vysoká škola ekonomie a managementu se v roce 2010 v rámci projektu Studium VŠEM účastní jako partner nebo vystavovatel několika společenských akcí v ČR ( filmový festival Jeden svět/praha, Pražský Majáles/Praha, Svět knihy/praha, Mezi ploty/praha, United Islands/Praha, Gaudeamus/Brno). Bližší informace o konání jednotlivých akcí jsou k dispozici na stránkách VŠEM a následně zasílány prostřednictvím hromadného studentského mailu. Nabízíme studentům VŠEM možnost zapojení do příprav a organizace jednotlivých akcí. Mimoškolní aktivity VŠEM (sport) VŠEM nabízí svým studentům v rámci mimoškolních aktivit možnost zúčastnit se jednodenních nebo vícedenních sportovních kurzů (atletika, cyklistika, plavání, tenis, sjezdové lyžování, běh na lyžích, snowboarding, bouldering). Podmínkou bezplatné účasti studenta na uvedených kurzech je registrace ve Vysokoškolském sportovním klubu VŠEM (VSK VŠEM). VŠEM plánuje postupné rozšíření nabídky jak v oblasti sportovních kurzů, tak i v rámci jiných mimoškolních aktivit (např. kulturní akce) s tím, že pro další rozšiřování nabídky mimoškolních aktivit bude rozhodující zájem ze strany studentů. AM ČR v halové atletice Dne se v Praze uskutečnilo akademické mistrovství v halové atletice jednotlivců a družstev. V soutěži se utkalo celkem 24 škol v 11 sportovních disciplínách. Vysokou školu ekonomie a managementu na letošním ročníku akademického mistrovství reprezentovalo 11 studentů (5x 1. místo, 1x 2. místo, 1 x 3. místo), kdy celkově VŠEM obsadila 5. místo v kategorii družstev. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

8 České akademické hry 2010 (Praha) Ve dnech se bude konat 9. ročník Českých akademických her v Praze. Přihlášku k účasti na akademických hrách je možné podat prostřednictvím Studijního formuláře/karta sportovce do Podmínkou účasti je registrace sportovce ve Vysokoškolském sportovním klubu Vysoké školy ekonomie a managementu (VSK VŠEM). Povinná účast se týká držitelů sportovního stipendia VŠEM.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2005 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více