Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010"

Transkript

1 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, Vyško v IČ: , tel.: , Č. j.: 657/10 Ve Vyškově Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 Gymnázium Vyškov Škola orientace ve světě poznání RNDr. Václav Klement ředitel školy RNDr. Jaroslav Orság předseda školské rady Rada školy Výroční zprávu schválila dne

2 a) Základní informace o škole Název školy: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Sídlo školy: Komenského náměstí 16, Vyškov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO školy: IZO ředitelství: IZO jídelny: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitel školy: Mgr. Jiří Zlatník, Brněnská 60, Vyškov do RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov od Zástupce statutárního RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov od orgánu: do Telefon: Webové stránky: Kapacita školy: 780 ţáků Kapacita školní jídelny: 350 jídel Počet studentů k Školská rada Ing. Richard Balát, člen ŠR za rodiče a zletilé ţáky Ing. Hana Čermáková, členka ŠR za rodiče a zletilé ţáky Mgr. Miloslava Mačíková, členka ŠR za pedagogický sbor RNDr. Jaroslav Orság, předseda ŠR, člen ŠR za pedagogický sbor Mgr. Jiří Pliska, člen ŠR za zřizovatele Charakteristika školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola připravující mládeţ především pro studium na vysokých školách. Charakteristika gymnázia je dána Zákonem č. 29/1984 Sb. a novelou č. 171/1990 Sb., 15, odst. 1., od zákonem č. 651/2004 Sb. Ve školním roce 2009/2010 studovali ţáci na tomto gymnáziu ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Oba cykly jsou vedeny jako gymnázium všeobecné. Uvedené studijní cykly byly Gymnáziu Vyškov povoleny Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne pod č. j / a od zařazen do školského rejstříku pod č. j /

3 Celkově studovalo na gymnáziu k ţáků ve 24 třídách, tj. průměrně 29,3 ţáků na třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě historické budovy gymnázia bylo 8 tříd umístěno v jednom pavilonu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o niţší ročníky víceletého gymnázia. b) Přehled učebních plánů Gymnázium Vyškov vyučovalo ve školním roce 2009/2010 podle učebních plánů schválených MŠMT ČR. Obory vzdělávání: K/41, K/81, K/401, K/801. Čtyřleté gymnázium: učební plán č. j /99-22 ze dne s platností od počínaje prvním ročníkem. Osmileté gymnázium: generalizovaný učební plán č. j /94-23 ze dne (pro primy od ), generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22 ze dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem, Školní vzdělávací program Škola orientace ve světě poznání, verze 1.0 pro gymnaziální vzdělávání, verze 3. 0 pro základní vzdělávání. Učební plány(v závorkách je uveden počet dělených hodin): Předmět Niţší gymnázium Vyšší gymnázium I (ŠVP) II (ŠVP) III (ŠVP) IV V 1 (ŠVP) VI 2 VII 3 VIII 4 Český jazyk 5(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 4(1) 1. cizí jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) 2. cizí jazyk - - 3(3) 2(2) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika 5(1) 5(1) 4(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) Fyzika (1) 2 3(1) 2 Chemie ,5 3(1) 3(1) 2 - Biologie ,5 2 3(1) 3(1) 2 Informatika a VT 1(1) 1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) - - Estetická výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Volitelné předměty (6) 8(8) Celkem hodin

4 Ve školním roce 2009/10 se podle ŠVP učí v primách, sekundách, terciích, kvintách a v 1. ročníku, ostatní ročníky se učí podle stávajícího učebního plánu. Volitelné předměty 2009/2010 Anglický jazyk / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Anglická konverzace / 3. ročník, septimy Anglická konverzace / 4. ročník, oktávy Německá konverzace / 3. ročník, septimy, 4.ročník, oktávy Ruská konverzace / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Španělská konverzace / 3. ročník, septimy Španělská konverzace / 4. ročník, oktávy Francouzská konverzace / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Informatika a výpočetní technika / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář matematika / 3. ročník, septimy Seminář matematika / 4. ročník, oktávy Seminář z fyziky / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z fyziky / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Fyzikálně-filozofický seminář / 4. ročník, oktávy Filozofie a etika / 4. ročník, oktávy Deskriptivní geometrie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Deskriptivní geometrie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z dějepisu / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z dějepisu / 4. ročník, oktávy Společenskovědní / 4. ročník a oktávy Seminář ze zeměpisu / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář ze zeměpisu / 4. ročník, oktávy Seminář z biologie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy Seminář z chemie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z chemie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář Český jazyk a literatura / 4. ročník, oktávy Seminář Český jazyk a literatura / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Latina / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Estetická výchova výtvarná / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Estetická výchova hudební / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Teorie a praxe managementu / 4. ročník, oktávy Právo a ekonomika / 3. ročník, septimy Psychologie a religionistika / 3. ročník, septimy Sociologie a politologie / 3. ročník, septimy Sportovní hry hoši Ţáci si volí 3 semináře ve třetím ročníku (septimě) a 4 semináře v maturitním ročníku.

5 c) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy ředitel školy do Mgr. Zlatník Jiří Ma, Fy ředitel školy od RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele do RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze zástupce ředitele od Ing. Čermáková Hana In vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Šlapal Zdeněk Ma, Fy interní učitelé třídní 1. B Mgr. Alánová Milana Ma, Fy třídní 3. A Mgr. Balátová Mária Ma, Ze, Vt Mgr. Crhonková Jitka Čj, Aj třídní 4. KA Mgr. Drábková Blanka Čj, On Mgr. Formánková Eva Aj RNDr. Hájek Jiří Ma, Fy, Vt třídní 1. A Mgr. Hanzlíková Hana Čj, Nj třídní 7. MB Mgr. Herman František Bi, Tv PhDr. Hrdinová Alena Čj, Nj třídní 4. A Mgr. Hreţová Jitka Bi, Ch Mgr. Jančiová Lenka Tv, Ze třídní 1. PA Mgr. Klement Petr Bi, Tv Mgr. Klimešová Alena Fj, Tv třídní 3. B Mgr. Kolčářová Jana Čj, Dě třídní 8. OB, mentor, koordinátor Mgr. Kubačáková Marta Bi, Ch SOČ třídní 7. MA Mgr. Kubaláková Věra Čj, Dě Ing. Kubínová Dita Ch třídní 4. KB Mgr. Kudlička Petr Ma, Ze Mgr. Mačíková Miloslava Aj, Rj třídní 2. SB Mgr. Mandelíková Iva Čj, Aj třídní 5. QA PhDr. Mikulka Radek Čj, Dě třídní 2. A Mgr. Minářová Lada Čj, Dě, Ad Mgr. Nedomová Petra Aj třídní 5. QB RNDr. Orság Jaroslav Ma, Ch třídní 8. OA Mgr. Orságová Romana Ma, Vt Pátík Ladislav Čj, Fi třídní 2. B Mgr. Pluskalová Alena Ma, Dg třídní 6. XA Mgr. Posoldová Jana Ma, Fy Mgr. Pospíšilová Iveta Aj, Rj, On Mgr. Skálová Klára Šj, Dě třídní 2. SA Mgr. Šajni Hejová Hana Čj, Hv třídní 3. TB Mgr. Ševčíková Zuzana Ma, Ch preventista rizikových forem chování Mgr. Šprňová Helena Aj, Rj, Tv Mgr. Tonkovičová Monika Aj třídní 4. KA Mgr. Tvrďoch Lukáš Čj, Dě

6 Mgr. Vejmola Jan Ma, Vt Mgr. Vejmolová Alena Nj, La Mgr. Vernerová Eva Čj, Dě Mgr. Vlčková Eva Rj, Vv třídní 6. XB Mgr. Vrbacká Gabriela Nj, ZSV třídní 4. B, preventista rizikových Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze forem chování Mgr. Zbořil Radomír Ma, Aj Mgr. Zbořilová Zlatka Aj, Rj výchovná poradkyně Mgr. Zedníková Olga Dě, On Učitelé na zkrácený úvazek, externisté Bc. Alánová Eva Mg od Mgr. Daněčková Věra Ma, Tv Mgr. Hanáček Josef Rj Mgr. Horníčková Věra Čj, Fj PaedDr. Hrivnáková Jitka Ch, Bi Mgr. Podejmová Pavla Aj Mgr. Šefčíková Vlasta Hv RNDr. Španěl Petr Bi, Ch Mgr. Štefek Antonín náboţenství Mgr. Štreit Jiří náboţenství Mgr. Turková Marie Bi, Tv Mgr. Sovová Jaroslava Ze, Tv THP a provozní zaměstnanci Ekonomka školy Mzdová účetní Tajemnice školy Stravovací referent, administrativní pracovnice Knihovník, technik videocentra do Správce sítě, knihovník od Správce počítačové sítě Správce počítačové sítě Správce počítačové sítě Kuchařka Kuchařka Kuchařka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Školník, topič Ing. Poláchová Andrea Dvořáková Zdeňka Přikrylová Erika Teuchnerová Eva RNDr. Kleveta Alois Michal Boudný Mgr. Zdeněk Šustek RNDr. Hájek Jiří Mgr. Vejmola Jan Burianová Jitka Čechová Petra Grošková Jana Doleţalová Jiřina Hepilová Jaroslava Kostková Boţena Mazalová Miloslava Simonidesová Růţena Sedláčková Romana Štěrbová Jana Přikrylová Filoména Hledík Antonín

7 třída celkem dívky chlapci vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 2. stupeň 3. stupeň průměr na žáka neomluveno (celkem) mateřská dovolená učitelka učitelka učitelka učitelka mzdová účetní Mgr. Černá Martina Mgr. Kubartová Ivana Mgr. Plevová Jana Mgr. Vybíralová Iva Srnová Soňa d) Přijímací řízení Na víceleté (osmileté) gymnázium byla vyhlášena dvě kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2010 / 2011, u kterých byly dva termíny a jeden náhradní termín. Do 1. kola na první termín bylo přihlášeno 41 ţáků (z toho 24 dívek). Na druhý termín prvního kola bylo přihlášeno17 ţáků (z toho 16 dívek). V náhradním termínu 1. kola byl přihlášen jeden ţák. Do 2. kola na první termín byli přihlášeni 3 ţáci (z toho 2 dívky). Na zkoušku se na toto kolo nedostavil jeden ţák (dívka). Z 1. kola přijímacích zkoušek nenastoupí 3 ţáci (z toho 2 dívky) a z 2. kola nenastoupí 3 ţáci (z toho 2 dívky). Celkem bylo do víceletého gymnázia přijato 60 ţáků (z toho 40 dívek). Zápisové lístky odevzdalo 56 ţáků (z toho 37 dívek). Všichni přihlášení ţáci vykonali SCIO testy (obecné studijní předpoklady). Na čtyřleté gymnázium bylo přihlášeno 113 ţáků (z toho 77 dívek). Na první termín 1. kola se přihlásilo 73 uchazečů, na druhý termín 1. kola 40 uchazečů. Zkoušku vykonalo 111 ţáků. Dva ţáci se nedostavili. Přijato bylo 60 ţáků, zápočtový lístek k odevzdalo 60 ţáků (z toho 42 dívek). Všichni uchazeči vykonali SCIO testy (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vypsáno. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích gymnázia ve školním roce 2009/2010 včetně maturitních zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí počet žáků prospěch chování absence P A , ,64 0 P B , ,00 0 S A , ,57 0 S B , ,91 0

8 třída celkem dívky chlapci vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 2. stupeň 3. stupeň průměr na žáka neomluveno (celkem) T A , ,96 0 T B , ,78 0 K A , ,46 6 K B , ,39 0 Q A , ,07 0 Q B , ,12 0 X A , ,92 2 X B , ,90 0 M A , ,84 0 M B , ,57 0 O A , ,66 0 O B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , ,78 4 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí počet žáků prospěch chování absence P A , ,40 0 P B , ,76 0 S A , ,68 0 S B , ,67 0 T A , ,04 0 T B , ,44 0 K A , ,41 0 K B , ,04 0 Q A , ,58 0 Q B , ,10 0 X A , ,11 0 X B , ,03 0 M A , ,96 0 M B , ,62 0 O A , ,49 0 O B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , ,03 0

9 Maturita třída počet prospěch průměr žáků vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno 4. A ,76 4. B ,61 O A ,98 O B ,79 Sdělení o umístění absolventů Typ školy Počet studentů Vyjádření v % Vysoké školy ,31% Vyšší odborné školy 1 0,78% Jazykové školy 1 0,78% Úřad práce 4 3,13% Zaměstnání 0 0 Au pair 0 0 Celkem další studium (VŠ+VOŠ+jazykové ,87% školy) Umístění absolventů podle tříd Třída Typ školy Počet studentů Vyjádření v % 4. A VŠ 30 90,91% VOŠ 0 0 jazyková škola 1 3,03% úřad práce 2 6,06% zaměstnání B VŠ 30 96,77% VOŠ 1 3,23% jazyková škola 0 0 úřad práce 0 0 zaměstnání 0 0 O A VŠ 32 96,97% VOŠ 0 0 jazyková škola 0 0 úřad práce 1 3,03% zaměstnání 0 0 au pair 0 0 O B VŠ 30 96,77% VOŠ 0 0 jazyková škola 0 0 úřad práce 1 3,23 zaměstnání 0 0

10 f) Prevence rizikových forem chování Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve dvou základních liniích. První linií je soustavné kaţdodenní působení učitelů na studenty. Učitelé zařazují vhodná témata v jednotlivých předmětech, především výchovu ke zdravému způsobu ţivota. Patří sem i práce třídních učitelů, jejich podpora a pozitivní ovlivňování sociálního prostředí ve třídách, včasné rozpoznání a řešení negativních projevů ve vztazích mezi studenty. Druhou linii představují speciální programy a aktivity zaměřené na jednotlivé sociálně patologické jevy, především kouření a zneuţívání návykových látek. Hlavním úkolem MPP je neustále upevňovat dobré vztahy ve třídě a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými kolektivy. Všechny dále uvedené programy naplňují náš dlouhodobý cíl, kterým je soustavná podpora pozitivního sociálního prostředí v jednotlivých třídních kolektivech. Vedou studenty k poznání sebe sama, ke správnému sebehodnocení a sebeúctě. Posilují také silné stránky studenta, přispívají ke zvládání stresových situací, k dovednostem řešit problémy a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, coţ je nejlepší prevencí před negativními společenskými jevy. Minimum třídních učitelů VG pracuje s kolektivem mimo školu. Je to dáno i tím, ţe nejsou pořádány výlety a na exkurze jezdí jako pedagogický doprovod především učitelé s vhodnou aprobací. Na NG jsou výlety součástí MPP. Velkým přínosem jsou adaptační pobyty pro nově vzniklé kolektivy prim (spojené s přírodovědným praktikem) a 1. ročníků a jejich třídní učitele, práce s kolektivy kvart (spojeno se zeměpisným praktikem), lyţařský výcvik pro sekundy, 1. ročníky a kvinty a sportovní kurz 3. ročníků a septim. Nabídka seminářů pro preventisty a další zájemce byla dostatečná. Dále pokračuje spolupráce s PPP Vyškov, s DDM a městem Vyškov Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli probíhá takřka bez problémů. Školní psycholog stále na škole není k dispozici. Hlavním důvodem je finanční stránka věci. Studenti a pedagogové mohou vyuţívat volně přístupná telefonní čísla na poradny s drogovou i jinou problematikou. Tyto kontakty jsou neustále aktualizovány. Materiály související s prevencí rizikových forem chování jsou všem vyučujícím, studentům i rodičům k dispozici u preventistek (lze spolupracovat i s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově). Další kontakty (telefony, y, adresy apod.) jsou vyvěšeny na informační nástěnce, popř. u preventistek. Deník preventisty je průběţně doplňován o aktuální dění ve škole. Preventistka VG v červnu 2010 dokončila studium pro výkon specializovaných činností pro preventisty rizikových forem chování. Lektorské zabezpečení Občanské sdruţení Resocia. Další stručný přehled aktivit je v následující tabulce: Akce Počet během školního Určeno roku Seznamovací pobyt 2 1. A, B a jejich třídní učitelky Přírodovědná praktika, seznamovací 2 P A, B, třídní učitelé a další aktivity Zeměpisné praktikum, práce s kolektivem vyučující 2 K A, B, třídní učitelé a další vyučující

11 Besedy, přednášky 6 jednotlivým třídám dle dohody Tématické programy (Den Země, Piafa) 2 NG Víkendové pobyty 3 zájemcům z řad ţáků Schůzky metodiků 2 Společné akce pracovníků 3 Specializované studium 7 preventistka VG Pomoc městu a DDM 1 vybraní studenti Semináře 4 zájemcům z řad pedagogů Řešení závaţnějších problémů 1 spolupráce s Policií, PPP, rodiči g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků typ kurzu/školení počet zúčastněných Seminář pro učitele ZSV 1 Konference učitelů NJ 1 Gramatika bez nudy, seminář NJ 2 Německá fonetika 3 Motivace ke studiu NJ 2 Semináře pro učitele ČJ 8 setkání 2 Seminář pro učitele AJ 5 Mezinárodní konference pro učitele AJ 1 Seminář pro učitele FJ Formatim continue 4 setkání 1 Seminář pro učitele NJ 2 Seminář pro učitele ŠJ 3 různé semináře 2 Čeština s humorem 2 setkání 2 Seminář Dobrodruţství s literaturou 2 Vyuţití filmu ve výuce 1 Seminář pro učitele dějepisu 2 Seminář Kdyţ se řekne krajina 2 Seminář Boj s chemofobií 1 Environmentální výchova 1 Školení ICT 3 Metodická konference ICT 2 Seminář TV vadné drţení těla, balanční cvičení 2 Seminář pro výchovné poradce 1 Školení organizátorů školních kol soutěţí na území JmK 1 Doškolovací kurz pro instruktory lyţování 2 Náš společný svět 1 Školení k vyhlášce 50/1978 Sb. 2 Chemická legislativa ve školství 2 Nakládání s chemickými látkami 2 První pomoc 59 Právní odpovědnost pedagogů 2 setkání 61 Školení preventisty poţární ochrany 1 Školení Bakaláři 5 Školení řidičů 2 Školení FKSP 1 Hospodaření a vedení účetnictví 1 Jak vytvářet a pouţívat FKSP 1 Účetní uzávěrka v příspěvkových organizacích 1 Daně 1 Hospodaření a vedení účetnictví v PO 1

12 Hygienické minimum ve stravování 1 Pedagogičtí pracovníci ve víru paragrafů, SŠ a právní odpovědnost 1 pedagogů Aktuální stav školské legislativy a odměňování 1 Semináře k dotačním programům 2 Komplexní pohled na finanční kontrolu 1 Aktuální změny ve školské legislativě 2 Studium FS II. 4 setkání 1 Semináře pro ředitele SŠ 1 Školení k nové maturitě (ČJ, AJ, NJ, RJ, ŠJ) - několikrát 20 Konverzační kurzy angličtiny (pro neangličtináře) 5 h) Mimoškolní aktivity a prezentace na veřejnosti zapojení školy do projektu Škola podporující zdraví, do projektů vyhlášených městem Vyškov a Nadací Tři brány spolupráce s druţebním gymnáziem v Michalovcích a lyceem ve Villa Realu dva koncerty váţné hudby, účinkující ţáci gymnázia dny otevřených dveří na obou budovách divadelní aktivity v rámci vyškovských divadel a pomoc na divadelním festivalu Trdloviny pomoc ţáků při kulturních a společenských akcích města Vyškova spolupráce s DDM Vyškov spolupráce se SSŠ přednášky odborníků na různá témata přírodovědné a technické exkurze literární a dějepisné exkurze výtvarné a hudební exkurze zahraniční zájezdy přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum návštěva Úřadu práce Vyškov, návštěva soudu ve Vyškově výchovné programy zaměřené na rizikové formy chování sportovní aktivity např. lanové centrum, kurzy lyţování a snowboardingu (Rakousko), letní sportovní kurz (turistika, kurz windsurfingu, vodní turistika, cykloturistika, lukostřelba, orientační běh) návštěva divadelních představení ve Vyškově a Brně vydávání školního časopisu Šach NG Filmový klub pro zájemce z kvart

13 Úspěchy v soutěžích a olympiádách NG Soutěž Jméno Umístění v krajském kole Dějepisná olympiáda Hana Krsková, K A 21. Zeměpisná olympiáda Jan Kolčář, P A Dalimil Ševčík, T B 9., kategorie A 4., kategorie C Sportovní úspěchy NG Soutěž Přespolní běh starší ţákyně Pohár rozhlasu starší ţákyně Šachy Jména Andrea Kopecká, Markéta Novotná (jen okresní kolo), K A, Lucie Galatíková, T A, Veronika Suchánková, K B, Laura Kiliánová, K B, Kateřina Švecová, K A (poslední dvě jen krajské kolo) Michaela Kyseláková, Lucie Galatíková, Aneta Melošová, T A, Michaela Pavlíková, Adriana Jagošová, T B, Ingrid Ondříšková, Markéta Novotná, K A, Laura Kilianová, Veronika Suchánková, Andrea Mičková, Pavlína Zahradníčková, K B okresní kolo Michaela Kyseláková, Lucie Galatíková, T A, Michaela Pavlíková, Adriana Jagošová, T B, Markéta Novotná, K A, Veronika Suchánková, Pavlína Zahradníčková, IvanaOrálková, K B krajské kolo Jiří Jireš K B, Jan Čermák, Martin Špilar, Dominika Rieglová T B, Jan Dědák, P B Umístění v krajském kole , 20. v celostátním kole Úspěchy v soutěžích a olympiádách VG Soutěž Jméno Umístění v krajském kole Zeměpisná olympiáda Martin Čtvrtníček, 4. B Kateřina Kutálková, X A Internetová MO tým 29. v celostátním kole Olympiáda v českém jazyce Barbora Bezděková, X A 14. Olympiáda v německém jazyce kategorie III B Veronika Krutílková, 2. A 1. v krajském kole 7. v celostátním kole Olympiáda v německém Ţaneta Höferová, 3. B 4. v krajském kole jazyce kategorie III A Olympiáda v RJ 1. kategorie Jitka Vallová, 2. A 2. v krajském kole 3. v oblastním kole Fyzikální olympiáda Miroslav Michlíček, O B Tomáš Pola, 1. B Igor Turčan, 2. A Vítězslav Skřivánek, X A Vojtěch Synek, K A 6. v krajském kole 12. v krajském kole 13. v krajském kole 20. v krajském kole 24. v krajském kole Literární soutěž o Cenu Waltera Fernera Kateřina Vrbacká, X A účast v celostátním finále, bez udání pořadí

14 okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Sportovní úspěchy VG Soutěž Středoškolské přebory v atletice Corny, dívky Středoškolské přebory v atletice Corny, hoši Branný závod o pohár rektora UNOB Brno Přespolní běh dívky Volejbal dívky Jména Radka Kalová, X B, Hana Mazáčová, O B, Klára Dudová, M A, Yvonne Vágnerová, X B, Monika Flösslerová, Kateřina Flösslerová, X A, Kristýna Krajltová, 3. B, Nikol Autratová, 4. B, Andrea Koutníková, 2. B, Tereza Obendraufová, 3. A, X B, Martina Vévodová, 4. A Jan Daněk, 4. B, David Gryc, 4. A, Martin Kovář, Václav Novotný, X A, Tomáš Gürtler, 2. A, Jakub Kozár, Lukáš Nemerád, Vadym Chubirka, M A, Petr Deduch, M B, Luděk Vrtílek, Martin Grepl, Petr Omelka, 2. B, Ondřej Sochor, X B, Jan Růţička, O A, Vojtěch Pola, O B Markéta Vopelková, Tomáš Fojtík O B, Petr Cigánek, O A Martina Vévodová, 4. A, Radka Kalová, X B, Kristýna Krajltová, 3. B, Markéta Vopelková, O B, Michaela Kměťová, X B, Denisa Matoušková, M B Lenka Graclíková, Ema Stehnová, 4. A, Kateřina Kumrová, O A, Edita Harásková, 3. B, Yvonne Vágnerová, X B, Veronika Pospíšilová, Q A, Diana Holzerová, 1. B Umístění v krajském kole Stolní tenis dívky Eva Bejšovcová 2. B, Alena Hudcová 4. B 3. Šplh dívky Katarína Šebestová, Martina Indráčková, 4. B, Radka Kalová 4. Šplh hoši X B, Kateřina Zourková, 1. A Martin Kovář, Bořivoj Hirš, X A, Lukáš Nemerád, M A, Jan Hegr, Ondřej Minář, 1. B SOČ středoškolská odborná činnost Autor Název práce obor Igor Turčan, 2. A Barbora A. Bajajová, M A Dominik Grohmann, 4. A Charlota Blunárová, M A Kateřina Kutálková, X A Šárka Navrátilová, M A Laboratorní konektorování optických vláken Uzavírání molekul do soudků zvaných cucurbiturily Vlasy jako indikátor konzumace ryb Design dětského mobilního telefonu a konstrukce jeho modelu s vyuţitím vakuového odlévání plastů Experimenty se zařízením na snímání duhovky oka Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti 02 fyzika chemie 04 biologie 09 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 16 historie účast účast

15 i) Údaje o výsledcích inspekce ČŠI ČŠI ve školním roce 2009/2010 ţádnou kontrolu na škole neprováděla. Kontrolní činnost: 1. kontrola dodržování povinností plátce pojistného Předmět kontroly: plnění oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacího základu, výpočet výše pojistného, odvod plateb pojistného, dodrţování termínu plateb Termín kontroly: 4. září 2009 Kontrolované období: 08/ /2009 Kontrolu provedl: p. Yvona Urbanová pracovnice Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE Byla provedena namátková kontrola stanovení vyměřovacího základu a výpočtu pojistného. Do vyměřovacích základů nebyla zahrnuta mzda jednoho zaměstnance a nebylo odvedeno pojistné v období 08/ /2009 ve výši ,- Kč. Nedoplatek pojistného byl zaplacen ve stanoveném termínu na účet Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE. 2. kontrola dodržování povinností stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin Předmět kontroly: kontrola dodrţování povinností související s hygienou potravin, kontrola dodrţování hygienických poţadavků na stravovací sluţby, ochrana veřejného zdraví Termín kontroly: 9. prosince 2009 Kontrolu provedl: MUDr. Alena Dvořáková, Danuše Kolarzová (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Kontrolním orgánem nebyly shledány hygienické nedostatky. 3. kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojišťění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Předmět kontroly: plnění oznamovací povinnosti, správnost stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného, dodrţování termínů splatnosti pojistného Termín kontroly: 21. ledna 2010 Kontrolované období: 01/ /2009 Kontrolu provedl: Veronika Beránková pracovnice VZP ČR Při kontrole vyměřovacích základů a výše pojistného bylo zjištěno, ţe za kontrolované měsíce plátce chybně odvedl na účet VZP ČR pojistné za svého zaměstnance Evu Formánkovou, která byla v uvedených měsících pojištěncem zdravotní pojišťovny Ministerstva Vnitra. Výše přeplatku činí za uvedené měsíce částku celkem ,- Kč. Při kontrole plateb pojistného bylo zjištěno, ţe plátce chybně uhradil pojistné za zaměstnankyni Petru Čechovou, která je zařazena mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. A tudíţ není nutno dopočítávat do minimální mzdy. Za uvedené měsíce leden prosinec 2009 výše přeplatku činí 5 234,- Kč. VZP ČR Vyškov vrátí plátci Gymnázium, Vyškov přeplatek pojistného, který ke dni 21. ledna 2010 činí ,- Kč - na účet plátce vedený u ČSOB Vyškov. Ke dni kontroly není u plátce evidováno dluţné penále.

16 4. veřejnosprávní kontrola Předmět kontroly: dodrţování právních předpisů a řídících aktů vydaných Jmk, ověření funkce a účinnosti vnitřního kontrolního systému a vydaných vnitřních norem, namátková kontrola účetních záznamů, zda operace, které budou předmětem kontroly jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, smlouvami atd. Termín kontroly: 31. května 2. června a 7. června 2010 Kontrolované období: rok 2009 a období účetně související Kontrolu provedl: Ing. Jaromír Kočár, Miloš Orálek, Helena Soukupová, Kamil Večeřa, DiS. (pracovníci oddělení kontroly Jihomoravského kraje) Výsledek kontroly je podrobně rozepsán v protokolu č. 37/PO/10 o výsledku veřejnosprávní kontroly. j) Základní údaje o hospodaření školy Gymnázium, Vyškov hospodaří se dvěma rozpočty: 1. Přímé výdaje na vzdělávání 2. Provozní rozpočet Schválený rozpočet na rok 2009 je následující: Přímé výdaje na vzdělávání tis. Kč 1. Limit prostředků na platy tis. Kč 2. Limit prostředků na dohody 180 tis. Kč 3. Zákonné odvody - sociální pojištění - zdravotní pojištění tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4. FKSP příděl 2% z mezd 385 tis. Kč 5. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) 311 tis. Kč 6. ONIV náhrady za pracovní neschopnost 81 tis. Kč Provozní rozpočet tis. Kč Účelová dotace Podpora práce s talentovanou mládeží 60 tis. Kč Výše uvedený rozpočet není konečný. Na základě rozpočtových změn zasílaných Krajským úřadem dochází v průběhu roku k úpravám provozního rozpočtu i k úpravám přímých výdajů na vzdělávání. Výsledek hospodaření organizace v roce 2008 byl kladný jak v hlavní (141,91 Kč), tak v doplňkové činnosti ( ,56 Kč). k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do těchto programů není škola zapojená. l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Gymnázium nebylo ve školním roce 2009/2010 zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

17 m) Předložené a školou realizované projekty z cizích zdrojů V tabulce jsou uvedeny programy realizované v letech V první tabulce jsou uvedeny projekty z roku 2009, které zasahují do školního rok 2008/2009, v druhé tabulce obdobně projekty z roku Tabulka 1. rok 2009 název projektu poskytovatel částka v Kč koordinátor Podpora práce s talentovanou JmK příspěvek na Mgr. Marta Kubačáková mládeţí provoz s účelovým určením Preventivní programy JmK Mgr. Ivana Voţenílková realizované školami a školskými zařízeními Jak na ţivot? EVVO město Vyškov Mgr. Petr Kudlička EVVO JmK Mgr. Petr Kudlička Cyklus přednášek z různých město Vyškov RNDr. Václav Klement oblastí ţivota Mezinárodní spolupráce město Vyškov Mgr. Jana Kolčářová s partnerskými městy a státy střední Evropy Mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a státy střední Evropy město Vyškov Mgr. Hana Hanzlíková Tabulka 2. rok 2010 název projektu poskytovatel částka v Kč koordinátor Praktická výuka přírodovědných Nadace Tři brány Mgr. Petr Kudlička předmětů Globální rozvojové vzdělávání Nadace Tři brány Mgr. Lukáš Tvrďoch na Gymnáziu Vyškov Poznejme se navzájem Nadace Tři brány Mgr. Jana Kolčářová trojstranná spolupráce škol Podpora práce s talentovanou JmK příspěvek na Mgr. Marta Kubačáková mládeţí provoz s účelovým určením Droga? Děkuji, nechci! město Vyškov Mgr. Ivana Voţenílková Prevence tak trochu od lesa město Vyškov Mgr. Petr Kudlička Poznejme se navzájem město Vyškov Mgr. Jana Kolčářová

18 n) Spolupráce s odborovou organizací, organizací zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpráva Občanského sdružení Gymnázia Vyškov pro výroční zprávu Gymnázia Vyškov Název organizace: Občanské sdruţení Gymnázia Vyškov Sídlo organizace: Komenského nám. 16, Vyškov IČO: Bankovní spojení: /0100 Orgány sdruţení: Výbor sdruţení Revizní komise sdruţení Shromáţdění sdruţení Výbor sdruţení: Předsedkyně: RNDr. Soňa Veselá Místopředsedkyně: JUDr. Jaroslava Šmejkalová Hospodářka: Ing. Jana Mazáčová Revizní komise: Předseda: Ing. Petr Němec Ph.D. Členové: Dagmar Halášová, Ing. Jan Kyselák Ph.D. Koordinační pracovnice: Mgr. Mária Balátová Shromáţdění sdruţení: P A Mgr. Jana Kolčářová X A Ing. Margita Polová P B Jana Švehlová X B Mgr. Lenka Kalová S A Hana Ţďárská 2. A Ing. Daniela Holubová S B Ing. Miroslav Pala 2. B Vladimíra Rajci T A Ing. Jan Kyselák, Ph.D. M A RNDr. Soňa Veselá T B Ing. Petr Němec M B Dagmar Halášová K A Mgr. Martina Keitlinghausová 3. A JUDr. Jaroslava Šmejkalová K B Milan Oral 3. B Renata Kleinová Q A MUDr. Irena Pospíšilová O A Mgr. Hana Šlesingrová Q B Roman Müller O B Ing. Jana Mazáčová 1. A Jitka Kapounková 4. A Mgr. Dobruška Flösslerová 1. B Júlia Čejková 4. B MUDr. Jana Kadlčíková Ve školním roce 2009/2010 Občanské sdruţení pracovalo od svého vzniku druhý celý školní rok a naplňovalo cíle, ke kterým se zavázalo ve svých stanovách. Hlavním úkolem Občanského sdruţení je získávat finanční prostředky a těmito podporovat aktivity studentů Gymnázia Vyškov. Občanské sdruţení finanční prostředky získává od svých členů jako členské příspěvky a dary rodičů našich studentů. Na začátku školního roku 2009/10 takto získalo částku Kč. Z této částky největší měrou přispělo studentům na jízdné na školou podporované akce a to částkou Kč. Částkou Kč podpořilo studenty formou finančních odměn za jejich skvělé výsledky v olympiádách, recitačních soutěţích, SOČ. Občanské sdruţení pokračuje v tradičním odměňování maturantů za výborné výsledky v době studia na naší škole. Letos jsme odměnili 20 studentů po tisíci koruně. Občanské sdruţení rovněţ podpořilo částkou Kč jiţ několik let úspěšně probíhající zeměpisné praktikum v Krásenku pro studenty kvart, kde úspěšně ověřují a aplikují své znalosti z přírodovědných předmětů, informatiky i českého jazyka. Jiţ čtvrtým rokem probíhají adaptační pobyty studentů 1. ročníku. Občanské sdruţení tuto akci podpořilo částkou Kč.

19 Protoţe některé školní projekty ještě běţí, bude kompletní vyúčtování akcí podpořených občanským sdruţením hotové aţ k Toto bude zveřejněno na internetových stránkách Občanské sdruţení. Zpráva ZOOS Gymnázia Vyškov pro výroční zprávu Gymnázia Vyškov Plnění kolektivní smlouvy s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, základní organizace, Gymnázium Vyškov je průběţně kontrolováno. Všechna její ujednání jsou dodrţována. Vedení školy s odborovou organizací spolupracuje také na poli BOZP, především v oblasti prevence. Proběhla prověrka bezpečnosti a ochrany při práci. Dohromady s odborovou organizací škola uspořádala tři společenská setkání zaměstnanců školy. Vysvětlivky NG - niţší ročníky víceletého gymnázia VG - vyšší ročníky víceletého gymnázia, čtyřleté gymnázium P A, P B - prima A, B S A, S B - sekunda A, B T A, T B - tercie A, B K A, K B - kvarta A, B Q A, Q B - kvinta A, B X A, X B - sexta A, B M A, M B - septima A, B O A, O B - oktáva A, B

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Mgr. Alena Svanovská Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů a žáků... 6 Obor 79-41-K/41... 6 Obor 79-41-K/81... 6 3. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více