Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010"

Transkript

1 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, Vyško v IČ: , tel.: , Č. j.: 657/10 Ve Vyškově Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 Gymnázium Vyškov Škola orientace ve světě poznání RNDr. Václav Klement ředitel školy RNDr. Jaroslav Orság předseda školské rady Rada školy Výroční zprávu schválila dne

2 a) Základní informace o škole Název školy: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Sídlo školy: Komenského náměstí 16, Vyškov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO školy: IZO ředitelství: IZO jídelny: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitel školy: Mgr. Jiří Zlatník, Brněnská 60, Vyškov do RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov od Zástupce statutárního RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov od orgánu: do Telefon: Webové stránky: Kapacita školy: 780 ţáků Kapacita školní jídelny: 350 jídel Počet studentů k Školská rada Ing. Richard Balát, člen ŠR za rodiče a zletilé ţáky Ing. Hana Čermáková, členka ŠR za rodiče a zletilé ţáky Mgr. Miloslava Mačíková, členka ŠR za pedagogický sbor RNDr. Jaroslav Orság, předseda ŠR, člen ŠR za pedagogický sbor Mgr. Jiří Pliska, člen ŠR za zřizovatele Charakteristika školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola připravující mládeţ především pro studium na vysokých školách. Charakteristika gymnázia je dána Zákonem č. 29/1984 Sb. a novelou č. 171/1990 Sb., 15, odst. 1., od zákonem č. 651/2004 Sb. Ve školním roce 2009/2010 studovali ţáci na tomto gymnáziu ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Oba cykly jsou vedeny jako gymnázium všeobecné. Uvedené studijní cykly byly Gymnáziu Vyškov povoleny Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne pod č. j / a od zařazen do školského rejstříku pod č. j /

3 Celkově studovalo na gymnáziu k ţáků ve 24 třídách, tj. průměrně 29,3 ţáků na třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě historické budovy gymnázia bylo 8 tříd umístěno v jednom pavilonu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o niţší ročníky víceletého gymnázia. b) Přehled učebních plánů Gymnázium Vyškov vyučovalo ve školním roce 2009/2010 podle učebních plánů schválených MŠMT ČR. Obory vzdělávání: K/41, K/81, K/401, K/801. Čtyřleté gymnázium: učební plán č. j /99-22 ze dne s platností od počínaje prvním ročníkem. Osmileté gymnázium: generalizovaný učební plán č. j /94-23 ze dne (pro primy od ), generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22 ze dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem, Školní vzdělávací program Škola orientace ve světě poznání, verze 1.0 pro gymnaziální vzdělávání, verze 3. 0 pro základní vzdělávání. Učební plány(v závorkách je uveden počet dělených hodin): Předmět Niţší gymnázium Vyšší gymnázium I (ŠVP) II (ŠVP) III (ŠVP) IV V 1 (ŠVP) VI 2 VII 3 VIII 4 Český jazyk 5(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 4(1) 1. cizí jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) 2. cizí jazyk - - 3(3) 2(2) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika 5(1) 5(1) 4(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) Fyzika (1) 2 3(1) 2 Chemie ,5 3(1) 3(1) 2 - Biologie ,5 2 3(1) 3(1) 2 Informatika a VT 1(1) 1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) - - Estetická výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Volitelné předměty (6) 8(8) Celkem hodin

4 Ve školním roce 2009/10 se podle ŠVP učí v primách, sekundách, terciích, kvintách a v 1. ročníku, ostatní ročníky se učí podle stávajícího učebního plánu. Volitelné předměty 2009/2010 Anglický jazyk / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Anglická konverzace / 3. ročník, septimy Anglická konverzace / 4. ročník, oktávy Německá konverzace / 3. ročník, septimy, 4.ročník, oktávy Ruská konverzace / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Španělská konverzace / 3. ročník, septimy Španělská konverzace / 4. ročník, oktávy Francouzská konverzace / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Informatika a výpočetní technika / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář matematika / 3. ročník, septimy Seminář matematika / 4. ročník, oktávy Seminář z fyziky / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z fyziky / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Fyzikálně-filozofický seminář / 4. ročník, oktávy Filozofie a etika / 4. ročník, oktávy Deskriptivní geometrie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Deskriptivní geometrie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z dějepisu / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z dějepisu / 4. ročník, oktávy Společenskovědní / 4. ročník a oktávy Seminář ze zeměpisu / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář ze zeměpisu / 4. ročník, oktávy Seminář z biologie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy Seminář z chemie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z chemie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář Český jazyk a literatura / 4. ročník, oktávy Seminář Český jazyk a literatura / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Latina / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Estetická výchova výtvarná / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Estetická výchova hudební / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Teorie a praxe managementu / 4. ročník, oktávy Právo a ekonomika / 3. ročník, septimy Psychologie a religionistika / 3. ročník, septimy Sociologie a politologie / 3. ročník, septimy Sportovní hry hoši Ţáci si volí 3 semináře ve třetím ročníku (septimě) a 4 semináře v maturitním ročníku.

5 c) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy ředitel školy do Mgr. Zlatník Jiří Ma, Fy ředitel školy od RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele do RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze zástupce ředitele od Ing. Čermáková Hana In vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Šlapal Zdeněk Ma, Fy interní učitelé třídní 1. B Mgr. Alánová Milana Ma, Fy třídní 3. A Mgr. Balátová Mária Ma, Ze, Vt Mgr. Crhonková Jitka Čj, Aj třídní 4. KA Mgr. Drábková Blanka Čj, On Mgr. Formánková Eva Aj RNDr. Hájek Jiří Ma, Fy, Vt třídní 1. A Mgr. Hanzlíková Hana Čj, Nj třídní 7. MB Mgr. Herman František Bi, Tv PhDr. Hrdinová Alena Čj, Nj třídní 4. A Mgr. Hreţová Jitka Bi, Ch Mgr. Jančiová Lenka Tv, Ze třídní 1. PA Mgr. Klement Petr Bi, Tv Mgr. Klimešová Alena Fj, Tv třídní 3. B Mgr. Kolčářová Jana Čj, Dě třídní 8. OB, mentor, koordinátor Mgr. Kubačáková Marta Bi, Ch SOČ třídní 7. MA Mgr. Kubaláková Věra Čj, Dě Ing. Kubínová Dita Ch třídní 4. KB Mgr. Kudlička Petr Ma, Ze Mgr. Mačíková Miloslava Aj, Rj třídní 2. SB Mgr. Mandelíková Iva Čj, Aj třídní 5. QA PhDr. Mikulka Radek Čj, Dě třídní 2. A Mgr. Minářová Lada Čj, Dě, Ad Mgr. Nedomová Petra Aj třídní 5. QB RNDr. Orság Jaroslav Ma, Ch třídní 8. OA Mgr. Orságová Romana Ma, Vt Pátík Ladislav Čj, Fi třídní 2. B Mgr. Pluskalová Alena Ma, Dg třídní 6. XA Mgr. Posoldová Jana Ma, Fy Mgr. Pospíšilová Iveta Aj, Rj, On Mgr. Skálová Klára Šj, Dě třídní 2. SA Mgr. Šajni Hejová Hana Čj, Hv třídní 3. TB Mgr. Ševčíková Zuzana Ma, Ch preventista rizikových forem chování Mgr. Šprňová Helena Aj, Rj, Tv Mgr. Tonkovičová Monika Aj třídní 4. KA Mgr. Tvrďoch Lukáš Čj, Dě

6 Mgr. Vejmola Jan Ma, Vt Mgr. Vejmolová Alena Nj, La Mgr. Vernerová Eva Čj, Dě Mgr. Vlčková Eva Rj, Vv třídní 6. XB Mgr. Vrbacká Gabriela Nj, ZSV třídní 4. B, preventista rizikových Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze forem chování Mgr. Zbořil Radomír Ma, Aj Mgr. Zbořilová Zlatka Aj, Rj výchovná poradkyně Mgr. Zedníková Olga Dě, On Učitelé na zkrácený úvazek, externisté Bc. Alánová Eva Mg od Mgr. Daněčková Věra Ma, Tv Mgr. Hanáček Josef Rj Mgr. Horníčková Věra Čj, Fj PaedDr. Hrivnáková Jitka Ch, Bi Mgr. Podejmová Pavla Aj Mgr. Šefčíková Vlasta Hv RNDr. Španěl Petr Bi, Ch Mgr. Štefek Antonín náboţenství Mgr. Štreit Jiří náboţenství Mgr. Turková Marie Bi, Tv Mgr. Sovová Jaroslava Ze, Tv THP a provozní zaměstnanci Ekonomka školy Mzdová účetní Tajemnice školy Stravovací referent, administrativní pracovnice Knihovník, technik videocentra do Správce sítě, knihovník od Správce počítačové sítě Správce počítačové sítě Správce počítačové sítě Kuchařka Kuchařka Kuchařka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Školník, topič Ing. Poláchová Andrea Dvořáková Zdeňka Přikrylová Erika Teuchnerová Eva RNDr. Kleveta Alois Michal Boudný Mgr. Zdeněk Šustek RNDr. Hájek Jiří Mgr. Vejmola Jan Burianová Jitka Čechová Petra Grošková Jana Doleţalová Jiřina Hepilová Jaroslava Kostková Boţena Mazalová Miloslava Simonidesová Růţena Sedláčková Romana Štěrbová Jana Přikrylová Filoména Hledík Antonín

7 třída celkem dívky chlapci vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 2. stupeň 3. stupeň průměr na žáka neomluveno (celkem) mateřská dovolená učitelka učitelka učitelka učitelka mzdová účetní Mgr. Černá Martina Mgr. Kubartová Ivana Mgr. Plevová Jana Mgr. Vybíralová Iva Srnová Soňa d) Přijímací řízení Na víceleté (osmileté) gymnázium byla vyhlášena dvě kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2010 / 2011, u kterých byly dva termíny a jeden náhradní termín. Do 1. kola na první termín bylo přihlášeno 41 ţáků (z toho 24 dívek). Na druhý termín prvního kola bylo přihlášeno17 ţáků (z toho 16 dívek). V náhradním termínu 1. kola byl přihlášen jeden ţák. Do 2. kola na první termín byli přihlášeni 3 ţáci (z toho 2 dívky). Na zkoušku se na toto kolo nedostavil jeden ţák (dívka). Z 1. kola přijímacích zkoušek nenastoupí 3 ţáci (z toho 2 dívky) a z 2. kola nenastoupí 3 ţáci (z toho 2 dívky). Celkem bylo do víceletého gymnázia přijato 60 ţáků (z toho 40 dívek). Zápisové lístky odevzdalo 56 ţáků (z toho 37 dívek). Všichni přihlášení ţáci vykonali SCIO testy (obecné studijní předpoklady). Na čtyřleté gymnázium bylo přihlášeno 113 ţáků (z toho 77 dívek). Na první termín 1. kola se přihlásilo 73 uchazečů, na druhý termín 1. kola 40 uchazečů. Zkoušku vykonalo 111 ţáků. Dva ţáci se nedostavili. Přijato bylo 60 ţáků, zápočtový lístek k odevzdalo 60 ţáků (z toho 42 dívek). Všichni uchazeči vykonali SCIO testy (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vypsáno. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích gymnázia ve školním roce 2009/2010 včetně maturitních zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí počet žáků prospěch chování absence P A , ,64 0 P B , ,00 0 S A , ,57 0 S B , ,91 0

8 třída celkem dívky chlapci vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 2. stupeň 3. stupeň průměr na žáka neomluveno (celkem) T A , ,96 0 T B , ,78 0 K A , ,46 6 K B , ,39 0 Q A , ,07 0 Q B , ,12 0 X A , ,92 2 X B , ,90 0 M A , ,84 0 M B , ,57 0 O A , ,66 0 O B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , ,78 4 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí počet žáků prospěch chování absence P A , ,40 0 P B , ,76 0 S A , ,68 0 S B , ,67 0 T A , ,04 0 T B , ,44 0 K A , ,41 0 K B , ,04 0 Q A , ,58 0 Q B , ,10 0 X A , ,11 0 X B , ,03 0 M A , ,96 0 M B , ,62 0 O A , ,49 0 O B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , ,03 0

9 Maturita třída počet prospěch průměr žáků vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno 4. A ,76 4. B ,61 O A ,98 O B ,79 Sdělení o umístění absolventů Typ školy Počet studentů Vyjádření v % Vysoké školy ,31% Vyšší odborné školy 1 0,78% Jazykové školy 1 0,78% Úřad práce 4 3,13% Zaměstnání 0 0 Au pair 0 0 Celkem další studium (VŠ+VOŠ+jazykové ,87% školy) Umístění absolventů podle tříd Třída Typ školy Počet studentů Vyjádření v % 4. A VŠ 30 90,91% VOŠ 0 0 jazyková škola 1 3,03% úřad práce 2 6,06% zaměstnání B VŠ 30 96,77% VOŠ 1 3,23% jazyková škola 0 0 úřad práce 0 0 zaměstnání 0 0 O A VŠ 32 96,97% VOŠ 0 0 jazyková škola 0 0 úřad práce 1 3,03% zaměstnání 0 0 au pair 0 0 O B VŠ 30 96,77% VOŠ 0 0 jazyková škola 0 0 úřad práce 1 3,23 zaměstnání 0 0

10 f) Prevence rizikových forem chování Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve dvou základních liniích. První linií je soustavné kaţdodenní působení učitelů na studenty. Učitelé zařazují vhodná témata v jednotlivých předmětech, především výchovu ke zdravému způsobu ţivota. Patří sem i práce třídních učitelů, jejich podpora a pozitivní ovlivňování sociálního prostředí ve třídách, včasné rozpoznání a řešení negativních projevů ve vztazích mezi studenty. Druhou linii představují speciální programy a aktivity zaměřené na jednotlivé sociálně patologické jevy, především kouření a zneuţívání návykových látek. Hlavním úkolem MPP je neustále upevňovat dobré vztahy ve třídě a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými kolektivy. Všechny dále uvedené programy naplňují náš dlouhodobý cíl, kterým je soustavná podpora pozitivního sociálního prostředí v jednotlivých třídních kolektivech. Vedou studenty k poznání sebe sama, ke správnému sebehodnocení a sebeúctě. Posilují také silné stránky studenta, přispívají ke zvládání stresových situací, k dovednostem řešit problémy a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, coţ je nejlepší prevencí před negativními společenskými jevy. Minimum třídních učitelů VG pracuje s kolektivem mimo školu. Je to dáno i tím, ţe nejsou pořádány výlety a na exkurze jezdí jako pedagogický doprovod především učitelé s vhodnou aprobací. Na NG jsou výlety součástí MPP. Velkým přínosem jsou adaptační pobyty pro nově vzniklé kolektivy prim (spojené s přírodovědným praktikem) a 1. ročníků a jejich třídní učitele, práce s kolektivy kvart (spojeno se zeměpisným praktikem), lyţařský výcvik pro sekundy, 1. ročníky a kvinty a sportovní kurz 3. ročníků a septim. Nabídka seminářů pro preventisty a další zájemce byla dostatečná. Dále pokračuje spolupráce s PPP Vyškov, s DDM a městem Vyškov Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli probíhá takřka bez problémů. Školní psycholog stále na škole není k dispozici. Hlavním důvodem je finanční stránka věci. Studenti a pedagogové mohou vyuţívat volně přístupná telefonní čísla na poradny s drogovou i jinou problematikou. Tyto kontakty jsou neustále aktualizovány. Materiály související s prevencí rizikových forem chování jsou všem vyučujícím, studentům i rodičům k dispozici u preventistek (lze spolupracovat i s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově). Další kontakty (telefony, y, adresy apod.) jsou vyvěšeny na informační nástěnce, popř. u preventistek. Deník preventisty je průběţně doplňován o aktuální dění ve škole. Preventistka VG v červnu 2010 dokončila studium pro výkon specializovaných činností pro preventisty rizikových forem chování. Lektorské zabezpečení Občanské sdruţení Resocia. Další stručný přehled aktivit je v následující tabulce: Akce Počet během školního Určeno roku Seznamovací pobyt 2 1. A, B a jejich třídní učitelky Přírodovědná praktika, seznamovací 2 P A, B, třídní učitelé a další aktivity Zeměpisné praktikum, práce s kolektivem vyučující 2 K A, B, třídní učitelé a další vyučující

11 Besedy, přednášky 6 jednotlivým třídám dle dohody Tématické programy (Den Země, Piafa) 2 NG Víkendové pobyty 3 zájemcům z řad ţáků Schůzky metodiků 2 Společné akce pracovníků 3 Specializované studium 7 preventistka VG Pomoc městu a DDM 1 vybraní studenti Semináře 4 zájemcům z řad pedagogů Řešení závaţnějších problémů 1 spolupráce s Policií, PPP, rodiči g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků typ kurzu/školení počet zúčastněných Seminář pro učitele ZSV 1 Konference učitelů NJ 1 Gramatika bez nudy, seminář NJ 2 Německá fonetika 3 Motivace ke studiu NJ 2 Semináře pro učitele ČJ 8 setkání 2 Seminář pro učitele AJ 5 Mezinárodní konference pro učitele AJ 1 Seminář pro učitele FJ Formatim continue 4 setkání 1 Seminář pro učitele NJ 2 Seminář pro učitele ŠJ 3 různé semináře 2 Čeština s humorem 2 setkání 2 Seminář Dobrodruţství s literaturou 2 Vyuţití filmu ve výuce 1 Seminář pro učitele dějepisu 2 Seminář Kdyţ se řekne krajina 2 Seminář Boj s chemofobií 1 Environmentální výchova 1 Školení ICT 3 Metodická konference ICT 2 Seminář TV vadné drţení těla, balanční cvičení 2 Seminář pro výchovné poradce 1 Školení organizátorů školních kol soutěţí na území JmK 1 Doškolovací kurz pro instruktory lyţování 2 Náš společný svět 1 Školení k vyhlášce 50/1978 Sb. 2 Chemická legislativa ve školství 2 Nakládání s chemickými látkami 2 První pomoc 59 Právní odpovědnost pedagogů 2 setkání 61 Školení preventisty poţární ochrany 1 Školení Bakaláři 5 Školení řidičů 2 Školení FKSP 1 Hospodaření a vedení účetnictví 1 Jak vytvářet a pouţívat FKSP 1 Účetní uzávěrka v příspěvkových organizacích 1 Daně 1 Hospodaření a vedení účetnictví v PO 1

12 Hygienické minimum ve stravování 1 Pedagogičtí pracovníci ve víru paragrafů, SŠ a právní odpovědnost 1 pedagogů Aktuální stav školské legislativy a odměňování 1 Semináře k dotačním programům 2 Komplexní pohled na finanční kontrolu 1 Aktuální změny ve školské legislativě 2 Studium FS II. 4 setkání 1 Semináře pro ředitele SŠ 1 Školení k nové maturitě (ČJ, AJ, NJ, RJ, ŠJ) - několikrát 20 Konverzační kurzy angličtiny (pro neangličtináře) 5 h) Mimoškolní aktivity a prezentace na veřejnosti zapojení školy do projektu Škola podporující zdraví, do projektů vyhlášených městem Vyškov a Nadací Tři brány spolupráce s druţebním gymnáziem v Michalovcích a lyceem ve Villa Realu dva koncerty váţné hudby, účinkující ţáci gymnázia dny otevřených dveří na obou budovách divadelní aktivity v rámci vyškovských divadel a pomoc na divadelním festivalu Trdloviny pomoc ţáků při kulturních a společenských akcích města Vyškova spolupráce s DDM Vyškov spolupráce se SSŠ přednášky odborníků na různá témata přírodovědné a technické exkurze literární a dějepisné exkurze výtvarné a hudební exkurze zahraniční zájezdy přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum návštěva Úřadu práce Vyškov, návštěva soudu ve Vyškově výchovné programy zaměřené na rizikové formy chování sportovní aktivity např. lanové centrum, kurzy lyţování a snowboardingu (Rakousko), letní sportovní kurz (turistika, kurz windsurfingu, vodní turistika, cykloturistika, lukostřelba, orientační běh) návštěva divadelních představení ve Vyškově a Brně vydávání školního časopisu Šach NG Filmový klub pro zájemce z kvart

13 Úspěchy v soutěžích a olympiádách NG Soutěž Jméno Umístění v krajském kole Dějepisná olympiáda Hana Krsková, K A 21. Zeměpisná olympiáda Jan Kolčář, P A Dalimil Ševčík, T B 9., kategorie A 4., kategorie C Sportovní úspěchy NG Soutěž Přespolní běh starší ţákyně Pohár rozhlasu starší ţákyně Šachy Jména Andrea Kopecká, Markéta Novotná (jen okresní kolo), K A, Lucie Galatíková, T A, Veronika Suchánková, K B, Laura Kiliánová, K B, Kateřina Švecová, K A (poslední dvě jen krajské kolo) Michaela Kyseláková, Lucie Galatíková, Aneta Melošová, T A, Michaela Pavlíková, Adriana Jagošová, T B, Ingrid Ondříšková, Markéta Novotná, K A, Laura Kilianová, Veronika Suchánková, Andrea Mičková, Pavlína Zahradníčková, K B okresní kolo Michaela Kyseláková, Lucie Galatíková, T A, Michaela Pavlíková, Adriana Jagošová, T B, Markéta Novotná, K A, Veronika Suchánková, Pavlína Zahradníčková, IvanaOrálková, K B krajské kolo Jiří Jireš K B, Jan Čermák, Martin Špilar, Dominika Rieglová T B, Jan Dědák, P B Umístění v krajském kole , 20. v celostátním kole Úspěchy v soutěžích a olympiádách VG Soutěž Jméno Umístění v krajském kole Zeměpisná olympiáda Martin Čtvrtníček, 4. B Kateřina Kutálková, X A Internetová MO tým 29. v celostátním kole Olympiáda v českém jazyce Barbora Bezděková, X A 14. Olympiáda v německém jazyce kategorie III B Veronika Krutílková, 2. A 1. v krajském kole 7. v celostátním kole Olympiáda v německém Ţaneta Höferová, 3. B 4. v krajském kole jazyce kategorie III A Olympiáda v RJ 1. kategorie Jitka Vallová, 2. A 2. v krajském kole 3. v oblastním kole Fyzikální olympiáda Miroslav Michlíček, O B Tomáš Pola, 1. B Igor Turčan, 2. A Vítězslav Skřivánek, X A Vojtěch Synek, K A 6. v krajském kole 12. v krajském kole 13. v krajském kole 20. v krajském kole 24. v krajském kole Literární soutěž o Cenu Waltera Fernera Kateřina Vrbacká, X A účast v celostátním finále, bez udání pořadí

14 okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Sportovní úspěchy VG Soutěž Středoškolské přebory v atletice Corny, dívky Středoškolské přebory v atletice Corny, hoši Branný závod o pohár rektora UNOB Brno Přespolní běh dívky Volejbal dívky Jména Radka Kalová, X B, Hana Mazáčová, O B, Klára Dudová, M A, Yvonne Vágnerová, X B, Monika Flösslerová, Kateřina Flösslerová, X A, Kristýna Krajltová, 3. B, Nikol Autratová, 4. B, Andrea Koutníková, 2. B, Tereza Obendraufová, 3. A, X B, Martina Vévodová, 4. A Jan Daněk, 4. B, David Gryc, 4. A, Martin Kovář, Václav Novotný, X A, Tomáš Gürtler, 2. A, Jakub Kozár, Lukáš Nemerád, Vadym Chubirka, M A, Petr Deduch, M B, Luděk Vrtílek, Martin Grepl, Petr Omelka, 2. B, Ondřej Sochor, X B, Jan Růţička, O A, Vojtěch Pola, O B Markéta Vopelková, Tomáš Fojtík O B, Petr Cigánek, O A Martina Vévodová, 4. A, Radka Kalová, X B, Kristýna Krajltová, 3. B, Markéta Vopelková, O B, Michaela Kměťová, X B, Denisa Matoušková, M B Lenka Graclíková, Ema Stehnová, 4. A, Kateřina Kumrová, O A, Edita Harásková, 3. B, Yvonne Vágnerová, X B, Veronika Pospíšilová, Q A, Diana Holzerová, 1. B Umístění v krajském kole Stolní tenis dívky Eva Bejšovcová 2. B, Alena Hudcová 4. B 3. Šplh dívky Katarína Šebestová, Martina Indráčková, 4. B, Radka Kalová 4. Šplh hoši X B, Kateřina Zourková, 1. A Martin Kovář, Bořivoj Hirš, X A, Lukáš Nemerád, M A, Jan Hegr, Ondřej Minář, 1. B SOČ středoškolská odborná činnost Autor Název práce obor Igor Turčan, 2. A Barbora A. Bajajová, M A Dominik Grohmann, 4. A Charlota Blunárová, M A Kateřina Kutálková, X A Šárka Navrátilová, M A Laboratorní konektorování optických vláken Uzavírání molekul do soudků zvaných cucurbiturily Vlasy jako indikátor konzumace ryb Design dětského mobilního telefonu a konstrukce jeho modelu s vyuţitím vakuového odlévání plastů Experimenty se zařízením na snímání duhovky oka Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti 02 fyzika chemie 04 biologie 09 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 16 historie účast účast

15 i) Údaje o výsledcích inspekce ČŠI ČŠI ve školním roce 2009/2010 ţádnou kontrolu na škole neprováděla. Kontrolní činnost: 1. kontrola dodržování povinností plátce pojistného Předmět kontroly: plnění oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacího základu, výpočet výše pojistného, odvod plateb pojistného, dodrţování termínu plateb Termín kontroly: 4. září 2009 Kontrolované období: 08/ /2009 Kontrolu provedl: p. Yvona Urbanová pracovnice Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE Byla provedena namátková kontrola stanovení vyměřovacího základu a výpočtu pojistného. Do vyměřovacích základů nebyla zahrnuta mzda jednoho zaměstnance a nebylo odvedeno pojistné v období 08/ /2009 ve výši ,- Kč. Nedoplatek pojistného byl zaplacen ve stanoveném termínu na účet Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE. 2. kontrola dodržování povinností stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin Předmět kontroly: kontrola dodrţování povinností související s hygienou potravin, kontrola dodrţování hygienických poţadavků na stravovací sluţby, ochrana veřejného zdraví Termín kontroly: 9. prosince 2009 Kontrolu provedl: MUDr. Alena Dvořáková, Danuše Kolarzová (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Kontrolním orgánem nebyly shledány hygienické nedostatky. 3. kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojišťění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Předmět kontroly: plnění oznamovací povinnosti, správnost stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného, dodrţování termínů splatnosti pojistného Termín kontroly: 21. ledna 2010 Kontrolované období: 01/ /2009 Kontrolu provedl: Veronika Beránková pracovnice VZP ČR Při kontrole vyměřovacích základů a výše pojistného bylo zjištěno, ţe za kontrolované měsíce plátce chybně odvedl na účet VZP ČR pojistné za svého zaměstnance Evu Formánkovou, která byla v uvedených měsících pojištěncem zdravotní pojišťovny Ministerstva Vnitra. Výše přeplatku činí za uvedené měsíce částku celkem ,- Kč. Při kontrole plateb pojistného bylo zjištěno, ţe plátce chybně uhradil pojistné za zaměstnankyni Petru Čechovou, která je zařazena mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. A tudíţ není nutno dopočítávat do minimální mzdy. Za uvedené měsíce leden prosinec 2009 výše přeplatku činí 5 234,- Kč. VZP ČR Vyškov vrátí plátci Gymnázium, Vyškov přeplatek pojistného, který ke dni 21. ledna 2010 činí ,- Kč - na účet plátce vedený u ČSOB Vyškov. Ke dni kontroly není u plátce evidováno dluţné penále.

16 4. veřejnosprávní kontrola Předmět kontroly: dodrţování právních předpisů a řídících aktů vydaných Jmk, ověření funkce a účinnosti vnitřního kontrolního systému a vydaných vnitřních norem, namátková kontrola účetních záznamů, zda operace, které budou předmětem kontroly jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, smlouvami atd. Termín kontroly: 31. května 2. června a 7. června 2010 Kontrolované období: rok 2009 a období účetně související Kontrolu provedl: Ing. Jaromír Kočár, Miloš Orálek, Helena Soukupová, Kamil Večeřa, DiS. (pracovníci oddělení kontroly Jihomoravského kraje) Výsledek kontroly je podrobně rozepsán v protokolu č. 37/PO/10 o výsledku veřejnosprávní kontroly. j) Základní údaje o hospodaření školy Gymnázium, Vyškov hospodaří se dvěma rozpočty: 1. Přímé výdaje na vzdělávání 2. Provozní rozpočet Schválený rozpočet na rok 2009 je následující: Přímé výdaje na vzdělávání tis. Kč 1. Limit prostředků na platy tis. Kč 2. Limit prostředků na dohody 180 tis. Kč 3. Zákonné odvody - sociální pojištění - zdravotní pojištění tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4. FKSP příděl 2% z mezd 385 tis. Kč 5. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) 311 tis. Kč 6. ONIV náhrady za pracovní neschopnost 81 tis. Kč Provozní rozpočet tis. Kč Účelová dotace Podpora práce s talentovanou mládeží 60 tis. Kč Výše uvedený rozpočet není konečný. Na základě rozpočtových změn zasílaných Krajským úřadem dochází v průběhu roku k úpravám provozního rozpočtu i k úpravám přímých výdajů na vzdělávání. Výsledek hospodaření organizace v roce 2008 byl kladný jak v hlavní (141,91 Kč), tak v doplňkové činnosti ( ,56 Kč). k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do těchto programů není škola zapojená. l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Gymnázium nebylo ve školním roce 2009/2010 zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

17 m) Předložené a školou realizované projekty z cizích zdrojů V tabulce jsou uvedeny programy realizované v letech V první tabulce jsou uvedeny projekty z roku 2009, které zasahují do školního rok 2008/2009, v druhé tabulce obdobně projekty z roku Tabulka 1. rok 2009 název projektu poskytovatel částka v Kč koordinátor Podpora práce s talentovanou JmK příspěvek na Mgr. Marta Kubačáková mládeţí provoz s účelovým určením Preventivní programy JmK Mgr. Ivana Voţenílková realizované školami a školskými zařízeními Jak na ţivot? EVVO město Vyškov Mgr. Petr Kudlička EVVO JmK Mgr. Petr Kudlička Cyklus přednášek z různých město Vyškov RNDr. Václav Klement oblastí ţivota Mezinárodní spolupráce město Vyškov Mgr. Jana Kolčářová s partnerskými městy a státy střední Evropy Mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a státy střední Evropy město Vyškov Mgr. Hana Hanzlíková Tabulka 2. rok 2010 název projektu poskytovatel částka v Kč koordinátor Praktická výuka přírodovědných Nadace Tři brány Mgr. Petr Kudlička předmětů Globální rozvojové vzdělávání Nadace Tři brány Mgr. Lukáš Tvrďoch na Gymnáziu Vyškov Poznejme se navzájem Nadace Tři brány Mgr. Jana Kolčářová trojstranná spolupráce škol Podpora práce s talentovanou JmK příspěvek na Mgr. Marta Kubačáková mládeţí provoz s účelovým určením Droga? Děkuji, nechci! město Vyškov Mgr. Ivana Voţenílková Prevence tak trochu od lesa město Vyškov Mgr. Petr Kudlička Poznejme se navzájem město Vyškov Mgr. Jana Kolčářová

18 n) Spolupráce s odborovou organizací, organizací zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpráva Občanského sdružení Gymnázia Vyškov pro výroční zprávu Gymnázia Vyškov Název organizace: Občanské sdruţení Gymnázia Vyškov Sídlo organizace: Komenského nám. 16, Vyškov IČO: Bankovní spojení: /0100 Orgány sdruţení: Výbor sdruţení Revizní komise sdruţení Shromáţdění sdruţení Výbor sdruţení: Předsedkyně: RNDr. Soňa Veselá Místopředsedkyně: JUDr. Jaroslava Šmejkalová Hospodářka: Ing. Jana Mazáčová Revizní komise: Předseda: Ing. Petr Němec Ph.D. Členové: Dagmar Halášová, Ing. Jan Kyselák Ph.D. Koordinační pracovnice: Mgr. Mária Balátová Shromáţdění sdruţení: P A Mgr. Jana Kolčářová X A Ing. Margita Polová P B Jana Švehlová X B Mgr. Lenka Kalová S A Hana Ţďárská 2. A Ing. Daniela Holubová S B Ing. Miroslav Pala 2. B Vladimíra Rajci T A Ing. Jan Kyselák, Ph.D. M A RNDr. Soňa Veselá T B Ing. Petr Němec M B Dagmar Halášová K A Mgr. Martina Keitlinghausová 3. A JUDr. Jaroslava Šmejkalová K B Milan Oral 3. B Renata Kleinová Q A MUDr. Irena Pospíšilová O A Mgr. Hana Šlesingrová Q B Roman Müller O B Ing. Jana Mazáčová 1. A Jitka Kapounková 4. A Mgr. Dobruška Flösslerová 1. B Júlia Čejková 4. B MUDr. Jana Kadlčíková Ve školním roce 2009/2010 Občanské sdruţení pracovalo od svého vzniku druhý celý školní rok a naplňovalo cíle, ke kterým se zavázalo ve svých stanovách. Hlavním úkolem Občanského sdruţení je získávat finanční prostředky a těmito podporovat aktivity studentů Gymnázia Vyškov. Občanské sdruţení finanční prostředky získává od svých členů jako členské příspěvky a dary rodičů našich studentů. Na začátku školního roku 2009/10 takto získalo částku Kč. Z této částky největší měrou přispělo studentům na jízdné na školou podporované akce a to částkou Kč. Částkou Kč podpořilo studenty formou finančních odměn za jejich skvělé výsledky v olympiádách, recitačních soutěţích, SOČ. Občanské sdruţení pokračuje v tradičním odměňování maturantů za výborné výsledky v době studia na naší škole. Letos jsme odměnili 20 studentů po tisíci koruně. Občanské sdruţení rovněţ podpořilo částkou Kč jiţ několik let úspěšně probíhající zeměpisné praktikum v Krásenku pro studenty kvart, kde úspěšně ověřují a aplikují své znalosti z přírodovědných předmětů, informatiky i českého jazyka. Jiţ čtvrtým rokem probíhají adaptační pobyty studentů 1. ročníku. Občanské sdruţení tuto akci podpořilo částkou Kč.

19 Protoţe některé školní projekty ještě běţí, bude kompletní vyúčtování akcí podpořených občanským sdruţením hotové aţ k Toto bude zveřejněno na internetových stránkách Občanské sdruţení. Zpráva ZOOS Gymnázia Vyškov pro výroční zprávu Gymnázia Vyškov Plnění kolektivní smlouvy s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, základní organizace, Gymnázium Vyškov je průběţně kontrolováno. Všechna její ujednání jsou dodrţována. Vedení školy s odborovou organizací spolupracuje také na poli BOZP, především v oblasti prevence. Proběhla prověrka bezpečnosti a ochrany při práci. Dohromady s odborovou organizací škola uspořádala tři společenská setkání zaměstnanců školy. Vysvětlivky NG - niţší ročníky víceletého gymnázia VG - vyšší ročníky víceletého gymnázia, čtyřleté gymnázium P A, P B - prima A, B S A, S B - sekunda A, B T A, T B - tercie A, B K A, K B - kvarta A, B Q A, Q B - kvinta A, B X A, X B - sexta A, B M A, M B - septima A, B O A, O B - oktáva A, B

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2008/2009

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2008/2009 Gymnázium, Vyškov Komenského náměstí 16, PSČ 682 01, tel.: 517 307 010, fax: 517 307 035, e-mail: info@gykovy.cz Č. j.: 595/09 Ve Vyškově 12. 10. 2009 Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2008/2009 Gymnázium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více