Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010"

Transkript

1 G ymnázi um Vyškov Gymnázium, Vyško v, Komenského náměstí 16, Vyško v IČ: , tel.: , Č. j.: 657/10 Ve Vyškově Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2009/2010 Gymnázium Vyškov Škola orientace ve světě poznání RNDr. Václav Klement ředitel školy RNDr. Jaroslav Orság předseda školské rady Rada školy Výroční zprávu schválila dne

2 a) Základní informace o škole Název školy: Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Sídlo školy: Komenského náměstí 16, Vyškov Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO školy: IZO ředitelství: IZO jídelny: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Ředitel školy: Mgr. Jiří Zlatník, Brněnská 60, Vyškov do RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov od Zástupce statutárního RNDr. Václav Klement, Moravská 68/167, Vyškov od orgánu: do Telefon: Webové stránky: Kapacita školy: 780 ţáků Kapacita školní jídelny: 350 jídel Počet studentů k Školská rada Ing. Richard Balát, člen ŠR za rodiče a zletilé ţáky Ing. Hana Čermáková, členka ŠR za rodiče a zletilé ţáky Mgr. Miloslava Mačíková, členka ŠR za pedagogický sbor RNDr. Jaroslav Orság, předseda ŠR, člen ŠR za pedagogický sbor Mgr. Jiří Pliska, člen ŠR za zřizovatele Charakteristika školy Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola připravující mládeţ především pro studium na vysokých školách. Charakteristika gymnázia je dána Zákonem č. 29/1984 Sb. a novelou č. 171/1990 Sb., 15, odst. 1., od zákonem č. 651/2004 Sb. Ve školním roce 2009/2010 studovali ţáci na tomto gymnáziu ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Oba cykly jsou vedeny jako gymnázium všeobecné. Uvedené studijní cykly byly Gymnáziu Vyškov povoleny Rozhodnutím MŠMT ČR o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne pod č. j / a od zařazen do školského rejstříku pod č. j /

3 Celkově studovalo na gymnáziu k ţáků ve 24 třídách, tj. průměrně 29,3 ţáků na třídu. Vzhledem k nedostatečné kapacitě historické budovy gymnázia bylo 8 tříd umístěno v jednom pavilonu ZŠ Vyškov, Purkyňova 39 v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o niţší ročníky víceletého gymnázia. b) Přehled učebních plánů Gymnázium Vyškov vyučovalo ve školním roce 2009/2010 podle učebních plánů schválených MŠMT ČR. Obory vzdělávání: K/41, K/81, K/401, K/801. Čtyřleté gymnázium: učební plán č. j /99-22 ze dne s platností od počínaje prvním ročníkem. Osmileté gymnázium: generalizovaný učební plán č. j /94-23 ze dne (pro primy od ), generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č. j /99-22 ze dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem, Školní vzdělávací program Škola orientace ve světě poznání, verze 1.0 pro gymnaziální vzdělávání, verze 3. 0 pro základní vzdělávání. Učební plány(v závorkách je uveden počet dělených hodin): Předmět Niţší gymnázium Vyšší gymnázium I (ŠVP) II (ŠVP) III (ŠVP) IV V 1 (ŠVP) VI 2 VII 3 VIII 4 Český jazyk 5(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 3(1) 3(1) 4(1) 1. cizí jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) 2. cizí jazyk - - 3(3) 2(2) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika 5(1) 5(1) 4(1) 5(1) 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) Fyzika (1) 2 3(1) 2 Chemie ,5 3(1) 3(1) 2 - Biologie ,5 2 3(1) 3(1) 2 Informatika a VT 1(1) 1(1) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) - - Estetická výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) Volitelné předměty (6) 8(8) Celkem hodin

4 Ve školním roce 2009/10 se podle ŠVP učí v primách, sekundách, terciích, kvintách a v 1. ročníku, ostatní ročníky se učí podle stávajícího učebního plánu. Volitelné předměty 2009/2010 Anglický jazyk / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Anglická konverzace / 3. ročník, septimy Anglická konverzace / 4. ročník, oktávy Německá konverzace / 3. ročník, septimy, 4.ročník, oktávy Ruská konverzace / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Španělská konverzace / 3. ročník, septimy Španělská konverzace / 4. ročník, oktávy Francouzská konverzace / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Informatika a výpočetní technika / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář matematika / 3. ročník, septimy Seminář matematika / 4. ročník, oktávy Seminář z fyziky / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z fyziky / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Fyzikálně-filozofický seminář / 4. ročník, oktávy Filozofie a etika / 4. ročník, oktávy Deskriptivní geometrie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Deskriptivní geometrie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z dějepisu / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Seminář z dějepisu / 4. ročník, oktávy Společenskovědní / 4. ročník a oktávy Seminář ze zeměpisu / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář ze zeměpisu / 4. ročník, oktávy Seminář z biologie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář z biologie / 4. ročník, oktávy Seminář z chemie / 3. ročník, septimy / první rok dvouletého Seminář z chemie / 4. ročník, oktávy / druhý rok dvouletého Seminář Český jazyk a literatura / 4. ročník, oktávy Seminář Český jazyk a literatura / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Latina / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Estetická výchova výtvarná / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Estetická výchova hudební / 3. ročník, septimy, 4. ročník, oktávy Teorie a praxe managementu / 4. ročník, oktávy Právo a ekonomika / 3. ročník, septimy Psychologie a religionistika / 3. ročník, septimy Sociologie a politologie / 3. ročník, septimy Sportovní hry hoši Ţáci si volí 3 semináře ve třetím ročníku (septimě) a 4 semináře v maturitním ročníku.

5 c) Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci školy vedení školy ředitel školy do Mgr. Zlatník Jiří Ma, Fy ředitel školy od RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele do RNDr. Klement Václav Ma, Fy zástupce ředitele Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze zástupce ředitele od Ing. Čermáková Hana In vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Šlapal Zdeněk Ma, Fy interní učitelé třídní 1. B Mgr. Alánová Milana Ma, Fy třídní 3. A Mgr. Balátová Mária Ma, Ze, Vt Mgr. Crhonková Jitka Čj, Aj třídní 4. KA Mgr. Drábková Blanka Čj, On Mgr. Formánková Eva Aj RNDr. Hájek Jiří Ma, Fy, Vt třídní 1. A Mgr. Hanzlíková Hana Čj, Nj třídní 7. MB Mgr. Herman František Bi, Tv PhDr. Hrdinová Alena Čj, Nj třídní 4. A Mgr. Hreţová Jitka Bi, Ch Mgr. Jančiová Lenka Tv, Ze třídní 1. PA Mgr. Klement Petr Bi, Tv Mgr. Klimešová Alena Fj, Tv třídní 3. B Mgr. Kolčářová Jana Čj, Dě třídní 8. OB, mentor, koordinátor Mgr. Kubačáková Marta Bi, Ch SOČ třídní 7. MA Mgr. Kubaláková Věra Čj, Dě Ing. Kubínová Dita Ch třídní 4. KB Mgr. Kudlička Petr Ma, Ze Mgr. Mačíková Miloslava Aj, Rj třídní 2. SB Mgr. Mandelíková Iva Čj, Aj třídní 5. QA PhDr. Mikulka Radek Čj, Dě třídní 2. A Mgr. Minářová Lada Čj, Dě, Ad Mgr. Nedomová Petra Aj třídní 5. QB RNDr. Orság Jaroslav Ma, Ch třídní 8. OA Mgr. Orságová Romana Ma, Vt Pátík Ladislav Čj, Fi třídní 2. B Mgr. Pluskalová Alena Ma, Dg třídní 6. XA Mgr. Posoldová Jana Ma, Fy Mgr. Pospíšilová Iveta Aj, Rj, On Mgr. Skálová Klára Šj, Dě třídní 2. SA Mgr. Šajni Hejová Hana Čj, Hv třídní 3. TB Mgr. Ševčíková Zuzana Ma, Ch preventista rizikových forem chování Mgr. Šprňová Helena Aj, Rj, Tv Mgr. Tonkovičová Monika Aj třídní 4. KA Mgr. Tvrďoch Lukáš Čj, Dě

6 Mgr. Vejmola Jan Ma, Vt Mgr. Vejmolová Alena Nj, La Mgr. Vernerová Eva Čj, Dě Mgr. Vlčková Eva Rj, Vv třídní 6. XB Mgr. Vrbacká Gabriela Nj, ZSV třídní 4. B, preventista rizikových Mgr. Voţenílková Ivana Ma, Ze forem chování Mgr. Zbořil Radomír Ma, Aj Mgr. Zbořilová Zlatka Aj, Rj výchovná poradkyně Mgr. Zedníková Olga Dě, On Učitelé na zkrácený úvazek, externisté Bc. Alánová Eva Mg od Mgr. Daněčková Věra Ma, Tv Mgr. Hanáček Josef Rj Mgr. Horníčková Věra Čj, Fj PaedDr. Hrivnáková Jitka Ch, Bi Mgr. Podejmová Pavla Aj Mgr. Šefčíková Vlasta Hv RNDr. Španěl Petr Bi, Ch Mgr. Štefek Antonín náboţenství Mgr. Štreit Jiří náboţenství Mgr. Turková Marie Bi, Tv Mgr. Sovová Jaroslava Ze, Tv THP a provozní zaměstnanci Ekonomka školy Mzdová účetní Tajemnice školy Stravovací referent, administrativní pracovnice Knihovník, technik videocentra do Správce sítě, knihovník od Správce počítačové sítě Správce počítačové sítě Správce počítačové sítě Kuchařka Kuchařka Kuchařka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Uklízečka Školník, topič Ing. Poláchová Andrea Dvořáková Zdeňka Přikrylová Erika Teuchnerová Eva RNDr. Kleveta Alois Michal Boudný Mgr. Zdeněk Šustek RNDr. Hájek Jiří Mgr. Vejmola Jan Burianová Jitka Čechová Petra Grošková Jana Doleţalová Jiřina Hepilová Jaroslava Kostková Boţena Mazalová Miloslava Simonidesová Růţena Sedláčková Romana Štěrbová Jana Přikrylová Filoména Hledík Antonín

7 třída celkem dívky chlapci vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 2. stupeň 3. stupeň průměr na žáka neomluveno (celkem) mateřská dovolená učitelka učitelka učitelka učitelka mzdová účetní Mgr. Černá Martina Mgr. Kubartová Ivana Mgr. Plevová Jana Mgr. Vybíralová Iva Srnová Soňa d) Přijímací řízení Na víceleté (osmileté) gymnázium byla vyhlášena dvě kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2010 / 2011, u kterých byly dva termíny a jeden náhradní termín. Do 1. kola na první termín bylo přihlášeno 41 ţáků (z toho 24 dívek). Na druhý termín prvního kola bylo přihlášeno17 ţáků (z toho 16 dívek). V náhradním termínu 1. kola byl přihlášen jeden ţák. Do 2. kola na první termín byli přihlášeni 3 ţáci (z toho 2 dívky). Na zkoušku se na toto kolo nedostavil jeden ţák (dívka). Z 1. kola přijímacích zkoušek nenastoupí 3 ţáci (z toho 2 dívky) a z 2. kola nenastoupí 3 ţáci (z toho 2 dívky). Celkem bylo do víceletého gymnázia přijato 60 ţáků (z toho 40 dívek). Zápisové lístky odevzdalo 56 ţáků (z toho 37 dívek). Všichni přihlášení ţáci vykonali SCIO testy (obecné studijní předpoklady). Na čtyřleté gymnázium bylo přihlášeno 113 ţáků (z toho 77 dívek). Na první termín 1. kola se přihlásilo 73 uchazečů, na druhý termín 1. kola 40 uchazečů. Zkoušku vykonalo 111 ţáků. Dva ţáci se nedostavili. Přijato bylo 60 ţáků, zápočtový lístek k odevzdalo 60 ţáků (z toho 42 dívek). Všichni uchazeči vykonali SCIO testy (český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady). Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vypsáno. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích gymnázia ve školním roce 2009/2010 včetně maturitních zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách: Souhrnná statistika tříd 1. pololetí počet žáků prospěch chování absence P A , ,64 0 P B , ,00 0 S A , ,57 0 S B , ,91 0

8 třída celkem dívky chlapci vyznamenání prospěli neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 2. stupeň 3. stupeň průměr na žáka neomluveno (celkem) T A , ,96 0 T B , ,78 0 K A , ,46 6 K B , ,39 0 Q A , ,07 0 Q B , ,12 0 X A , ,92 2 X B , ,90 0 M A , ,84 0 M B , ,57 0 O A , ,66 0 O B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , ,78 4 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí počet žáků prospěch chování absence P A , ,40 0 P B , ,76 0 S A , ,68 0 S B , ,67 0 T A , ,04 0 T B , ,44 0 K A , ,41 0 K B , ,04 0 Q A , ,58 0 Q B , ,10 0 X A , ,11 0 X B , ,03 0 M A , ,96 0 M B , ,62 0 O A , ,49 0 O B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , , A , , B , ,03 0

9 Maturita třída počet prospěch průměr žáků vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikováno 4. A ,76 4. B ,61 O A ,98 O B ,79 Sdělení o umístění absolventů Typ školy Počet studentů Vyjádření v % Vysoké školy ,31% Vyšší odborné školy 1 0,78% Jazykové školy 1 0,78% Úřad práce 4 3,13% Zaměstnání 0 0 Au pair 0 0 Celkem další studium (VŠ+VOŠ+jazykové ,87% školy) Umístění absolventů podle tříd Třída Typ školy Počet studentů Vyjádření v % 4. A VŠ 30 90,91% VOŠ 0 0 jazyková škola 1 3,03% úřad práce 2 6,06% zaměstnání B VŠ 30 96,77% VOŠ 1 3,23% jazyková škola 0 0 úřad práce 0 0 zaměstnání 0 0 O A VŠ 32 96,97% VOŠ 0 0 jazyková škola 0 0 úřad práce 1 3,03% zaměstnání 0 0 au pair 0 0 O B VŠ 30 96,77% VOŠ 0 0 jazyková škola 0 0 úřad práce 1 3,23 zaměstnání 0 0

10 f) Prevence rizikových forem chování Minimální preventivní program na naší škole je realizován ve dvou základních liniích. První linií je soustavné kaţdodenní působení učitelů na studenty. Učitelé zařazují vhodná témata v jednotlivých předmětech, především výchovu ke zdravému způsobu ţivota. Patří sem i práce třídních učitelů, jejich podpora a pozitivní ovlivňování sociálního prostředí ve třídách, včasné rozpoznání a řešení negativních projevů ve vztazích mezi studenty. Druhou linii představují speciální programy a aktivity zaměřené na jednotlivé sociálně patologické jevy, především kouření a zneuţívání návykových látek. Hlavním úkolem MPP je neustále upevňovat dobré vztahy ve třídě a rozvíjet spolupráci mezi jednotlivými kolektivy. Všechny dále uvedené programy naplňují náš dlouhodobý cíl, kterým je soustavná podpora pozitivního sociálního prostředí v jednotlivých třídních kolektivech. Vedou studenty k poznání sebe sama, ke správnému sebehodnocení a sebeúctě. Posilují také silné stránky studenta, přispívají ke zvládání stresových situací, k dovednostem řešit problémy a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, coţ je nejlepší prevencí před negativními společenskými jevy. Minimum třídních učitelů VG pracuje s kolektivem mimo školu. Je to dáno i tím, ţe nejsou pořádány výlety a na exkurze jezdí jako pedagogický doprovod především učitelé s vhodnou aprobací. Na NG jsou výlety součástí MPP. Velkým přínosem jsou adaptační pobyty pro nově vzniklé kolektivy prim (spojené s přírodovědným praktikem) a 1. ročníků a jejich třídní učitele, práce s kolektivy kvart (spojeno se zeměpisným praktikem), lyţařský výcvik pro sekundy, 1. ročníky a kvinty a sportovní kurz 3. ročníků a septim. Nabídka seminářů pro preventisty a další zájemce byla dostatečná. Dále pokračuje spolupráce s PPP Vyškov, s DDM a městem Vyškov Spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli probíhá takřka bez problémů. Školní psycholog stále na škole není k dispozici. Hlavním důvodem je finanční stránka věci. Studenti a pedagogové mohou vyuţívat volně přístupná telefonní čísla na poradny s drogovou i jinou problematikou. Tyto kontakty jsou neustále aktualizovány. Materiály související s prevencí rizikových forem chování jsou všem vyučujícím, studentům i rodičům k dispozici u preventistek (lze spolupracovat i s knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově). Další kontakty (telefony, y, adresy apod.) jsou vyvěšeny na informační nástěnce, popř. u preventistek. Deník preventisty je průběţně doplňován o aktuální dění ve škole. Preventistka VG v červnu 2010 dokončila studium pro výkon specializovaných činností pro preventisty rizikových forem chování. Lektorské zabezpečení Občanské sdruţení Resocia. Další stručný přehled aktivit je v následující tabulce: Akce Počet během školního Určeno roku Seznamovací pobyt 2 1. A, B a jejich třídní učitelky Přírodovědná praktika, seznamovací 2 P A, B, třídní učitelé a další aktivity Zeměpisné praktikum, práce s kolektivem vyučující 2 K A, B, třídní učitelé a další vyučující

11 Besedy, přednášky 6 jednotlivým třídám dle dohody Tématické programy (Den Země, Piafa) 2 NG Víkendové pobyty 3 zájemcům z řad ţáků Schůzky metodiků 2 Společné akce pracovníků 3 Specializované studium 7 preventistka VG Pomoc městu a DDM 1 vybraní studenti Semináře 4 zájemcům z řad pedagogů Řešení závaţnějších problémů 1 spolupráce s Policií, PPP, rodiči g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků typ kurzu/školení počet zúčastněných Seminář pro učitele ZSV 1 Konference učitelů NJ 1 Gramatika bez nudy, seminář NJ 2 Německá fonetika 3 Motivace ke studiu NJ 2 Semináře pro učitele ČJ 8 setkání 2 Seminář pro učitele AJ 5 Mezinárodní konference pro učitele AJ 1 Seminář pro učitele FJ Formatim continue 4 setkání 1 Seminář pro učitele NJ 2 Seminář pro učitele ŠJ 3 různé semináře 2 Čeština s humorem 2 setkání 2 Seminář Dobrodruţství s literaturou 2 Vyuţití filmu ve výuce 1 Seminář pro učitele dějepisu 2 Seminář Kdyţ se řekne krajina 2 Seminář Boj s chemofobií 1 Environmentální výchova 1 Školení ICT 3 Metodická konference ICT 2 Seminář TV vadné drţení těla, balanční cvičení 2 Seminář pro výchovné poradce 1 Školení organizátorů školních kol soutěţí na území JmK 1 Doškolovací kurz pro instruktory lyţování 2 Náš společný svět 1 Školení k vyhlášce 50/1978 Sb. 2 Chemická legislativa ve školství 2 Nakládání s chemickými látkami 2 První pomoc 59 Právní odpovědnost pedagogů 2 setkání 61 Školení preventisty poţární ochrany 1 Školení Bakaláři 5 Školení řidičů 2 Školení FKSP 1 Hospodaření a vedení účetnictví 1 Jak vytvářet a pouţívat FKSP 1 Účetní uzávěrka v příspěvkových organizacích 1 Daně 1 Hospodaření a vedení účetnictví v PO 1

12 Hygienické minimum ve stravování 1 Pedagogičtí pracovníci ve víru paragrafů, SŠ a právní odpovědnost 1 pedagogů Aktuální stav školské legislativy a odměňování 1 Semináře k dotačním programům 2 Komplexní pohled na finanční kontrolu 1 Aktuální změny ve školské legislativě 2 Studium FS II. 4 setkání 1 Semináře pro ředitele SŠ 1 Školení k nové maturitě (ČJ, AJ, NJ, RJ, ŠJ) - několikrát 20 Konverzační kurzy angličtiny (pro neangličtináře) 5 h) Mimoškolní aktivity a prezentace na veřejnosti zapojení školy do projektu Škola podporující zdraví, do projektů vyhlášených městem Vyškov a Nadací Tři brány spolupráce s druţebním gymnáziem v Michalovcích a lyceem ve Villa Realu dva koncerty váţné hudby, účinkující ţáci gymnázia dny otevřených dveří na obou budovách divadelní aktivity v rámci vyškovských divadel a pomoc na divadelním festivalu Trdloviny pomoc ţáků při kulturních a společenských akcích města Vyškova spolupráce s DDM Vyškov spolupráce se SSŠ přednášky odborníků na různá témata přírodovědné a technické exkurze literární a dějepisné exkurze výtvarné a hudební exkurze zahraniční zájezdy přírodovědné praktikum, zeměpisné praktikum návštěva Úřadu práce Vyškov, návštěva soudu ve Vyškově výchovné programy zaměřené na rizikové formy chování sportovní aktivity např. lanové centrum, kurzy lyţování a snowboardingu (Rakousko), letní sportovní kurz (turistika, kurz windsurfingu, vodní turistika, cykloturistika, lukostřelba, orientační běh) návštěva divadelních představení ve Vyškově a Brně vydávání školního časopisu Šach NG Filmový klub pro zájemce z kvart

13 Úspěchy v soutěžích a olympiádách NG Soutěž Jméno Umístění v krajském kole Dějepisná olympiáda Hana Krsková, K A 21. Zeměpisná olympiáda Jan Kolčář, P A Dalimil Ševčík, T B 9., kategorie A 4., kategorie C Sportovní úspěchy NG Soutěž Přespolní běh starší ţákyně Pohár rozhlasu starší ţákyně Šachy Jména Andrea Kopecká, Markéta Novotná (jen okresní kolo), K A, Lucie Galatíková, T A, Veronika Suchánková, K B, Laura Kiliánová, K B, Kateřina Švecová, K A (poslední dvě jen krajské kolo) Michaela Kyseláková, Lucie Galatíková, Aneta Melošová, T A, Michaela Pavlíková, Adriana Jagošová, T B, Ingrid Ondříšková, Markéta Novotná, K A, Laura Kilianová, Veronika Suchánková, Andrea Mičková, Pavlína Zahradníčková, K B okresní kolo Michaela Kyseláková, Lucie Galatíková, T A, Michaela Pavlíková, Adriana Jagošová, T B, Markéta Novotná, K A, Veronika Suchánková, Pavlína Zahradníčková, IvanaOrálková, K B krajské kolo Jiří Jireš K B, Jan Čermák, Martin Špilar, Dominika Rieglová T B, Jan Dědák, P B Umístění v krajském kole , 20. v celostátním kole Úspěchy v soutěžích a olympiádách VG Soutěž Jméno Umístění v krajském kole Zeměpisná olympiáda Martin Čtvrtníček, 4. B Kateřina Kutálková, X A Internetová MO tým 29. v celostátním kole Olympiáda v českém jazyce Barbora Bezděková, X A 14. Olympiáda v německém jazyce kategorie III B Veronika Krutílková, 2. A 1. v krajském kole 7. v celostátním kole Olympiáda v německém Ţaneta Höferová, 3. B 4. v krajském kole jazyce kategorie III A Olympiáda v RJ 1. kategorie Jitka Vallová, 2. A 2. v krajském kole 3. v oblastním kole Fyzikální olympiáda Miroslav Michlíček, O B Tomáš Pola, 1. B Igor Turčan, 2. A Vítězslav Skřivánek, X A Vojtěch Synek, K A 6. v krajském kole 12. v krajském kole 13. v krajském kole 20. v krajském kole 24. v krajském kole Literární soutěž o Cenu Waltera Fernera Kateřina Vrbacká, X A účast v celostátním finále, bez udání pořadí

14 okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Sportovní úspěchy VG Soutěž Středoškolské přebory v atletice Corny, dívky Středoškolské přebory v atletice Corny, hoši Branný závod o pohár rektora UNOB Brno Přespolní běh dívky Volejbal dívky Jména Radka Kalová, X B, Hana Mazáčová, O B, Klára Dudová, M A, Yvonne Vágnerová, X B, Monika Flösslerová, Kateřina Flösslerová, X A, Kristýna Krajltová, 3. B, Nikol Autratová, 4. B, Andrea Koutníková, 2. B, Tereza Obendraufová, 3. A, X B, Martina Vévodová, 4. A Jan Daněk, 4. B, David Gryc, 4. A, Martin Kovář, Václav Novotný, X A, Tomáš Gürtler, 2. A, Jakub Kozár, Lukáš Nemerád, Vadym Chubirka, M A, Petr Deduch, M B, Luděk Vrtílek, Martin Grepl, Petr Omelka, 2. B, Ondřej Sochor, X B, Jan Růţička, O A, Vojtěch Pola, O B Markéta Vopelková, Tomáš Fojtík O B, Petr Cigánek, O A Martina Vévodová, 4. A, Radka Kalová, X B, Kristýna Krajltová, 3. B, Markéta Vopelková, O B, Michaela Kměťová, X B, Denisa Matoušková, M B Lenka Graclíková, Ema Stehnová, 4. A, Kateřina Kumrová, O A, Edita Harásková, 3. B, Yvonne Vágnerová, X B, Veronika Pospíšilová, Q A, Diana Holzerová, 1. B Umístění v krajském kole Stolní tenis dívky Eva Bejšovcová 2. B, Alena Hudcová 4. B 3. Šplh dívky Katarína Šebestová, Martina Indráčková, 4. B, Radka Kalová 4. Šplh hoši X B, Kateřina Zourková, 1. A Martin Kovář, Bořivoj Hirš, X A, Lukáš Nemerád, M A, Jan Hegr, Ondřej Minář, 1. B SOČ středoškolská odborná činnost Autor Název práce obor Igor Turčan, 2. A Barbora A. Bajajová, M A Dominik Grohmann, 4. A Charlota Blunárová, M A Kateřina Kutálková, X A Šárka Navrátilová, M A Laboratorní konektorování optických vláken Uzavírání molekul do soudků zvaných cucurbiturily Vlasy jako indikátor konzumace ryb Design dětského mobilního telefonu a konstrukce jeho modelu s vyuţitím vakuového odlévání plastů Experimenty se zařízením na snímání duhovky oka Německý dům v Brně, stavba bez historické paměti 02 fyzika chemie 04 biologie 09 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 16 historie účast účast

15 i) Údaje o výsledcích inspekce ČŠI ČŠI ve školním roce 2009/2010 ţádnou kontrolu na škole neprováděla. Kontrolní činnost: 1. kontrola dodržování povinností plátce pojistného Předmět kontroly: plnění oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacího základu, výpočet výše pojistného, odvod plateb pojistného, dodrţování termínu plateb Termín kontroly: 4. září 2009 Kontrolované období: 08/ /2009 Kontrolu provedl: p. Yvona Urbanová pracovnice Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE Byla provedena namátková kontrola stanovení vyměřovacího základu a výpočtu pojistného. Do vyměřovacích základů nebyla zahrnuta mzda jednoho zaměstnance a nebylo odvedeno pojistné v období 08/ /2009 ve výši ,- Kč. Nedoplatek pojistného byl zaplacen ve stanoveném termínu na účet Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE. 2. kontrola dodržování povinností stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin Předmět kontroly: kontrola dodrţování povinností související s hygienou potravin, kontrola dodrţování hygienických poţadavků na stravovací sluţby, ochrana veřejného zdraví Termín kontroly: 9. prosince 2009 Kontrolu provedl: MUDr. Alena Dvořáková, Danuše Kolarzová (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Kontrolním orgánem nebyly shledány hygienické nedostatky. 3. kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojišťění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Předmět kontroly: plnění oznamovací povinnosti, správnost stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného, dodrţování termínů splatnosti pojistného Termín kontroly: 21. ledna 2010 Kontrolované období: 01/ /2009 Kontrolu provedl: Veronika Beránková pracovnice VZP ČR Při kontrole vyměřovacích základů a výše pojistného bylo zjištěno, ţe za kontrolované měsíce plátce chybně odvedl na účet VZP ČR pojistné za svého zaměstnance Evu Formánkovou, která byla v uvedených měsících pojištěncem zdravotní pojišťovny Ministerstva Vnitra. Výše přeplatku činí za uvedené měsíce částku celkem ,- Kč. Při kontrole plateb pojistného bylo zjištěno, ţe plátce chybně uhradil pojistné za zaměstnankyni Petru Čechovou, která je zařazena mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. A tudíţ není nutno dopočítávat do minimální mzdy. Za uvedené měsíce leden prosinec 2009 výše přeplatku činí 5 234,- Kč. VZP ČR Vyškov vrátí plátci Gymnázium, Vyškov přeplatek pojistného, který ke dni 21. ledna 2010 činí ,- Kč - na účet plátce vedený u ČSOB Vyškov. Ke dni kontroly není u plátce evidováno dluţné penále.

16 4. veřejnosprávní kontrola Předmět kontroly: dodrţování právních předpisů a řídících aktů vydaných Jmk, ověření funkce a účinnosti vnitřního kontrolního systému a vydaných vnitřních norem, namátková kontrola účetních záznamů, zda operace, které budou předmětem kontroly jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, smlouvami atd. Termín kontroly: 31. května 2. června a 7. června 2010 Kontrolované období: rok 2009 a období účetně související Kontrolu provedl: Ing. Jaromír Kočár, Miloš Orálek, Helena Soukupová, Kamil Večeřa, DiS. (pracovníci oddělení kontroly Jihomoravského kraje) Výsledek kontroly je podrobně rozepsán v protokolu č. 37/PO/10 o výsledku veřejnosprávní kontroly. j) Základní údaje o hospodaření školy Gymnázium, Vyškov hospodaří se dvěma rozpočty: 1. Přímé výdaje na vzdělávání 2. Provozní rozpočet Schválený rozpočet na rok 2009 je následující: Přímé výdaje na vzdělávání tis. Kč 1. Limit prostředků na platy tis. Kč 2. Limit prostředků na dohody 180 tis. Kč 3. Zákonné odvody - sociální pojištění - zdravotní pojištění tis. Kč tis. Kč tis. Kč 4. FKSP příděl 2% z mezd 385 tis. Kč 5. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) 311 tis. Kč 6. ONIV náhrady za pracovní neschopnost 81 tis. Kč Provozní rozpočet tis. Kč Účelová dotace Podpora práce s talentovanou mládeží 60 tis. Kč Výše uvedený rozpočet není konečný. Na základě rozpočtových změn zasílaných Krajským úřadem dochází v průběhu roku k úpravám provozního rozpočtu i k úpravám přímých výdajů na vzdělávání. Výsledek hospodaření organizace v roce 2008 byl kladný jak v hlavní (141,91 Kč), tak v doplňkové činnosti ( ,56 Kč). k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do těchto programů není škola zapojená. l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Gymnázium nebylo ve školním roce 2009/2010 zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

17 m) Předložené a školou realizované projekty z cizích zdrojů V tabulce jsou uvedeny programy realizované v letech V první tabulce jsou uvedeny projekty z roku 2009, které zasahují do školního rok 2008/2009, v druhé tabulce obdobně projekty z roku Tabulka 1. rok 2009 název projektu poskytovatel částka v Kč koordinátor Podpora práce s talentovanou JmK příspěvek na Mgr. Marta Kubačáková mládeţí provoz s účelovým určením Preventivní programy JmK Mgr. Ivana Voţenílková realizované školami a školskými zařízeními Jak na ţivot? EVVO město Vyškov Mgr. Petr Kudlička EVVO JmK Mgr. Petr Kudlička Cyklus přednášek z různých město Vyškov RNDr. Václav Klement oblastí ţivota Mezinárodní spolupráce město Vyškov Mgr. Jana Kolčářová s partnerskými městy a státy střední Evropy Mezinárodní spolupráce s partnerskými městy a státy střední Evropy město Vyškov Mgr. Hana Hanzlíková Tabulka 2. rok 2010 název projektu poskytovatel částka v Kč koordinátor Praktická výuka přírodovědných Nadace Tři brány Mgr. Petr Kudlička předmětů Globální rozvojové vzdělávání Nadace Tři brány Mgr. Lukáš Tvrďoch na Gymnáziu Vyškov Poznejme se navzájem Nadace Tři brány Mgr. Jana Kolčářová trojstranná spolupráce škol Podpora práce s talentovanou JmK příspěvek na Mgr. Marta Kubačáková mládeţí provoz s účelovým určením Droga? Děkuji, nechci! město Vyškov Mgr. Ivana Voţenílková Prevence tak trochu od lesa město Vyškov Mgr. Petr Kudlička Poznejme se navzájem město Vyškov Mgr. Jana Kolčářová

18 n) Spolupráce s odborovou organizací, organizací zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpráva Občanského sdružení Gymnázia Vyškov pro výroční zprávu Gymnázia Vyškov Název organizace: Občanské sdruţení Gymnázia Vyškov Sídlo organizace: Komenského nám. 16, Vyškov IČO: Bankovní spojení: /0100 Orgány sdruţení: Výbor sdruţení Revizní komise sdruţení Shromáţdění sdruţení Výbor sdruţení: Předsedkyně: RNDr. Soňa Veselá Místopředsedkyně: JUDr. Jaroslava Šmejkalová Hospodářka: Ing. Jana Mazáčová Revizní komise: Předseda: Ing. Petr Němec Ph.D. Členové: Dagmar Halášová, Ing. Jan Kyselák Ph.D. Koordinační pracovnice: Mgr. Mária Balátová Shromáţdění sdruţení: P A Mgr. Jana Kolčářová X A Ing. Margita Polová P B Jana Švehlová X B Mgr. Lenka Kalová S A Hana Ţďárská 2. A Ing. Daniela Holubová S B Ing. Miroslav Pala 2. B Vladimíra Rajci T A Ing. Jan Kyselák, Ph.D. M A RNDr. Soňa Veselá T B Ing. Petr Němec M B Dagmar Halášová K A Mgr. Martina Keitlinghausová 3. A JUDr. Jaroslava Šmejkalová K B Milan Oral 3. B Renata Kleinová Q A MUDr. Irena Pospíšilová O A Mgr. Hana Šlesingrová Q B Roman Müller O B Ing. Jana Mazáčová 1. A Jitka Kapounková 4. A Mgr. Dobruška Flösslerová 1. B Júlia Čejková 4. B MUDr. Jana Kadlčíková Ve školním roce 2009/2010 Občanské sdruţení pracovalo od svého vzniku druhý celý školní rok a naplňovalo cíle, ke kterým se zavázalo ve svých stanovách. Hlavním úkolem Občanského sdruţení je získávat finanční prostředky a těmito podporovat aktivity studentů Gymnázia Vyškov. Občanské sdruţení finanční prostředky získává od svých členů jako členské příspěvky a dary rodičů našich studentů. Na začátku školního roku 2009/10 takto získalo částku Kč. Z této částky největší měrou přispělo studentům na jízdné na školou podporované akce a to částkou Kč. Částkou Kč podpořilo studenty formou finančních odměn za jejich skvělé výsledky v olympiádách, recitačních soutěţích, SOČ. Občanské sdruţení pokračuje v tradičním odměňování maturantů za výborné výsledky v době studia na naší škole. Letos jsme odměnili 20 studentů po tisíci koruně. Občanské sdruţení rovněţ podpořilo částkou Kč jiţ několik let úspěšně probíhající zeměpisné praktikum v Krásenku pro studenty kvart, kde úspěšně ověřují a aplikují své znalosti z přírodovědných předmětů, informatiky i českého jazyka. Jiţ čtvrtým rokem probíhají adaptační pobyty studentů 1. ročníku. Občanské sdruţení tuto akci podpořilo částkou Kč.

19 Protoţe některé školní projekty ještě běţí, bude kompletní vyúčtování akcí podpořených občanským sdruţením hotové aţ k Toto bude zveřejněno na internetových stránkách Občanské sdruţení. Zpráva ZOOS Gymnázia Vyškov pro výroční zprávu Gymnázia Vyškov Plnění kolektivní smlouvy s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, základní organizace, Gymnázium Vyškov je průběţně kontrolováno. Všechna její ujednání jsou dodrţována. Vedení školy s odborovou organizací spolupracuje také na poli BOZP, především v oblasti prevence. Proběhla prověrka bezpečnosti a ochrany při práci. Dohromady s odborovou organizací škola uspořádala tři společenská setkání zaměstnanců školy. Vysvětlivky NG - niţší ročníky víceletého gymnázia VG - vyšší ročníky víceletého gymnázia, čtyřleté gymnázium P A, P B - prima A, B S A, S B - sekunda A, B T A, T B - tercie A, B K A, K B - kvarta A, B Q A, Q B - kvinta A, B X A, X B - sexta A, B M A, M B - septima A, B O A, O B - oktáva A, B

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Příspěvková organizace IČO 61742902 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Zpracovala ředitelka školy: PhDr. Jaroslava Večeřová

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 ( elektronická verze ) OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.................................................. 12 1.1

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více