V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za úseky školy: TV Ing. Martykán Vítězslav PV Bureš Ladislav VMV Mgr. Ucekaj Štěpán EÚ Ing. Vančurová Věra TÚ Ing. Nimmrichter Jiří 1

2 1. Základní údaje o škole Základní údaje Vyšší odborná škola Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6/ 827, Zábřeh Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Zábřeh, U Dráhy Zábřeh, Olomoucká 21 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Olomoucký kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Jeremenkova 40 a, Olomouc Ředitel školy: Ing. Oldřich Synek Součásti školy, IZO: - Střední odborné učiliště IZO: Střední průmyslová škola IZO: Vyšší odborná škola IZO: Domov mládeže IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Telefon: Fax: Vedoucí úseků školy kontakt(tel., ): Ing. Vítězslav Martykán tel: (vnitř. l. 2110) (Zástupce ředitele TV) Ladislav Bureš tel: (vnitř. l. 2502) (Vedoucí úseku PV) Mgr. Štěpán Ucekaj tel: (vnitř. l. 2701, 2712) (vedoucí vychovatel, výchovný poradce) Ing. Věra Vančurová tel: (vnitř. l. 2301) (Zástupce ředitele EÚ) Ing. Jiří Nimmrichter tel: (vnitř. l. 2401) (vedoucí technického úseku) 2

3 1.2. Charakteristika školy: VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh je smíšená střední škola zabezpečující komplexní vzdělání a výchovu ve společném areálu s autoopravárenskou firmou PAS a.s. Zábřeh. Teoretická a praktická výuka, ubytování a volnočasové aktivity jsou realizovány ve vlastních prostorách v majetku Olomouckého kraje. Skladbou oborů vzdělání učebních a studijních škola plně zabezpečuje potřeby podnikatelské sféry v regionu Šumperk ale i v přilehlých okresech. Posouzením, s časovým odstupem, závěrů jednotlivých analýz a následným naplňováním vize školy a dílčích úkolů vyplývajících ze státních a krajských dlouhodobých záměrů vzdělávání se jeví výhodné spojení tří typů středních škol v jednom subjektu a jejich specializace na oblast autoopravárenství. V konkrétní podobě se toto mj. projevuje kladně: - V trvalém zájmu veřejnosti (žáků, rodičů) o studium na této škole. Přes slabší ročníky vycházející ze ZŠ nedochází k výrazným změnám v počtu přijímaných žáků ke vzdělávání. - V možnosti prostupnosti mezi SOU a SOŠ obousměrně. Minimum přestupů žáků do jiných škol z důvodu prospěchových - V růstu odborné úrovně pedagogických pracovníků ve vztahu k požadavkům na výuku na SŠ a VOŠ ve srovnání s požadavky na výuku na SOU. - V odborné úrovni absolventů školy (dopad předchozího). Zájem podnikatelské sféry o absolventy školy. Minimum evidovaných absolventů na úřadech práce jako nezaměstnaní Zájem absolventů školy o další studium (nástavbové po SOU, VOŠ, VŠ). - V oblasti výchovy nedochází k negativnímu vzájemnému ovlivňování žáků studentů jednotlivých typů středních škol (spíše naopak). V hodnoceném období bylo zaregistrováno minimum případů zneužívání návykových látek a jiných negativních jevů mimo relativně vysokou absenci žáků ve výuce. - V prohloubení kontaktů školy s obdobně zaměřenými středními a vysokými školami v ČR, se zahraničními vzdělávacími subjekty, s podnikatelskou sférou. Problémy: - Trvá nezájem veřejnosti o obor Obraběč kovů i přesto, že místní firma NH a.s. Zábřeh má zájem o absolventy a spolupracuje se školou - Finanční možnosti školy ovlivňují kvalitu vzdělávacího a výchovného procesu (obnova a doplnění autodiagnostické techniky, vybavení laboratoří měření, elektro, paliv a maziv) ale i úroveň ubytování žáků na domově mládeže. - Zajištění finančních prostředků mj. na rekonstrukci a zateplení střech provozu II, výměnu oken na DM, rekonstrukci odpadů a rozvodů vody na DM, nátěru střechy tělocvičny, rekonstrukci podlahy telocvičny, nákup nákladního automobilu pro výuku autoškoly. 3

4 1.3. Profil absolventa školy Rozděleno podle typu školy a oborů vyučovaných ve školním roce. STŘEDNÍ ŠKOLA: AUTOMECHANIK (23-68-H/001) Absolventi jsou připravováni pro provádění údržby a opravy motorových vozidel v autoopravnách a servisech. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění a svářecí průkaz D G2 a D M1 pro obsluhu svařovací soupravy, pájení a řezání kyslíkem. AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57-H/001) Absolventi jsou připravováni k provádění servisních prací na elektrickém příslušenství silničních motorových vozidel. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění. KLEMPÍŘ strojírenská výroba ( H/002) Absolventi jsou připravováni k provádění klempířských prací s praktickým zaměřením na opravy karoserií motorových vozidel. Obor je vhodný pro hochy. Žáci mají také možnost získat řidičské oprávnění. Součástí výuky je výcvik ve svařování plamenem a řezání kyslíkem s možností svařovací průkaz Z-M1, Z-G1.. OBRÁBĚČ KOVŮ (23-56-H/001) Preferovaný obor pro hochy i dívky. Absolventi jsou připraveni provádět třískové obrábění kovových a nekovových materiálů včetně nastavení, obsluhy a údržby základních druhů obráběcích strojů. Během studia mají žáci zdarma učební pomůcky. Absolventi získají zajímavé a perspektivní zaměstnání. Je to nejlépe placená dělnická profese v okrese Šumperk. Škola garantuje absolventům získat zaměstnání v NH Zábřeh a.s., která poskytuje žákům již během studia další výhody. AUTOTRONIK /001 Čtyřletý maturitní obor, připravuje absolventy pro technické činnosti v autoopravárenství. Nový obor s požadavky na všeobecné znalosti a manuální zručnost spojuje v sobě odbornost oborů automechanik a autoelektrikář. SILNIČNÍ DOPRAVA (23-45-M/004) Čtyřletý obor, ukončený maturitní zkouškou. V tomto oboru se připravují žáci pro činnosti středně technických pracovníků v oblasti provozu a údržby silničních motorových vozidel, dále jako pracovníci specializovaných diagnostických pracovišť, dopravních inspektorátů, pojišťoven apod. Součástí přípravy žáků je také výcvik v řízení motorových vozidel. Absolventi se mohou ucházet o přijetí ke studiu na vysokých školách. PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH (64-41-L/515) dobíhající obor Dvouleté studium zakončeno maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém jsou vyučeni. Absolventi mohou dále studovat na vysokých na vyšších odborných školách. PODNIKÁNÍ (64-41-L/524) nahrazuje obor Podnikání v technických povoláních Dvouleté studium zakončeno maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni pro řídící a podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém jsou vyučeni. Po ukončení mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. 4

5 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL (23-45-N/002) Vyšší odborné studium v oboru diagnostiky silničních vozidel je určeno pro absolventy středních škol, kteří ukončili studium maturitní zkouškou.jeho cílem je umožnit studentům získat během 3 let ucelenou praktickou kvalifikaci a tím uplatnění.v dynamicky se rozvíjejícím odvětví silniční dopravy a opravárenství. Studium je určeno pro studenty s praktickými ambicemi, se zájmem o praktické aplikace s možností uplatnění v moderních diagnostických střediscích. Studium je zakončeno absolutoriem. Studium probíhá formou přednášek. Jednotlivá období jsou zakončena zápočty a zkouškami. Na závěr studia je půlroční praxe, závěrečná diplomová práce, obhajoba diplomové práce, zkouška z odborných předmětů a cizího jazyka. Profilující předměty: Konstrukce silničních vozidel Diagnostika motorových vozidel Elektrická zařízení motorových vozidel Ekonomika, marketing, management, finance Volitelné předměty : Oceňování motorových vozidel Právní nauka Technika administrativy Analytika silničních nehod Absolventi získají uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru automobilové dopravy jako řídící pracovníci servisních a opravárenských organizací, pracovníci STK a stanic měření emisí, specialisté v obchodu, výrobě a zkoušení silničních motorových vozidel. 5

6 2. Seznam oborů vzdělání Tabulka oborů kód, ukončení studia, forma studia, druh studia Ve školním roce 2005/2006 byly vyučovány následující obory : Paragraf (součást) Kód, název oboru Ukončení studia Forma studia Druh studia SOU (3123) H/001 Automechanik výuční list denní střední SOU (3123) H/001 Autoelektrikář výuční list denní střední SOU (3123) H/002 Klempíř- strojírenská výroba výuční list denní střední SOU (3123) H/001 Obráběč kovů výuční list denní střední SOU (3123) (39-41-L/001) Autotronik maturita denní střední SPŠ (3122) M/004 Silniční doprava maturita denní střední SPŠ (3122) L/524 Podnikání maturita denní nástavbové SPŠ (3122) L/515 Podnikání v technických povoláních maturita denní nástavbové VOŠ (3150) N/002 Diagnostika silničních vozidel absolutorium denní vyšší odborné 6

7 2.2. Další vzdělávání ve škole: Řízení motorových vozidel V rámci jednotlivých vzdělávacích programů, škola zajišťuje ve vlastní autoškole výuku žáků v řizení motorových vozidel (skupiny B, C) Výkony ve školním roce a/ autoškola - počet ukončených kurzů 5 - počet žáků počet nedokončených kurzů 0 - počet neúspěšných žáků 10 - stálí učitelé 3,5 - externí učitelé 2 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Řidičský výcvik byl ve školním roce 2005/2006 organizován dle osnov, t.zn.žáci SOU - automechanici řidičský výcvik pro skupinu B + C, autoelektrikáři a klempíři pro strojírenskou výrobu pro skupinu B, žáci 3.ročníků SPŠ řidičský výcvik pro skupinu B + C. Řidičské kurzy: kurz: B, C třída 3.D (TU Ing. Rulf) 24 žáků řidičský výcvik pro sk. B 24 žáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B, C třída 3.P (TU Ing.Širc) 20 žáků řidičský výcvik pro sk. B 23 žáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B, C třída 3.A (TU Mgr.Veselá) 27 žáků řidičský výcvik pro sk. B 29 žáků řidičský výcvik pro sk. C kurz: B, třída 3.E (TU Ing. Šmídová) 26 žáků řidičský výcvik pro sk. B kurz: B, třída 3.K (TU Ing.Petřík) 10 žáků řidičský výcvik pro sk. B Svařování V rámci výuky v oboru: Automechanik (23-68-H/001) 2 kurzy Klempíř pro strojírenskou výrobu (23-55-H/002) získalo 22 žáků osvědčení ZP311-1W02 získalo 24 žáků osvědčení ZP315-1W02 získalo 12 žáků osvědčení ZK311 W01 a osvědčení ZK 315-W01 Výuka probíhala ve vlastní akreditované svářecí škole. 7

8 3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek. Obory vdělání SŠ AUTOELEKTRIKÁŘ H / osnovy :schválilo MŠMT ČR dne čj /99-23 platnost od dodatek učebních osnov ze dne č.j.17047/03-23 s platností od 1.září 2003 OBRÁBĚČ KOVŮ H / osnovy schválilo MŠMT ČR dne , čj / s účinností od 1.září 2000 počínaje 1.ročníkem - a dne , čj /01 s platností od 1.září 2001 počínaje 1.ročníkem KLEMPÍŘ - strojírenská výroba H / osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.června 1999, čj /99-23, s platností od 1.září 1999 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17042/03-23 s platností od 1.září 2003 AUTOMECHANIK H / osnovy schválilo MŠMT ČR dne čj / s platností od počínaje prvním ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17046/03-23 s platností od 1.září 2003 AUTOTRONIK /001 - osnovy schválilo MŠMT ČR dne čj s účiností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem SILNIČNÍ DOPRAVA M / osnovy schválilo MŠMT ČR dne 24.srpna 2001, čj /01-23 s platností od 1.září 2001 počínaje 1.ročníkem - dodatek učebních osnov ze dne č.j.17040/03-23 s platností od 1.září 2003 PODNIKÁNÍ L /524 - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 14. července 2004 čj / s účiností od 1.září 2005 počínaje 1.ročníkem PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH L /515 - osnovy schválilo MŠMT ČR dne 14.října 1997, čj /97-71 s platností od 1.září 1998 počínaje 1.ročníkem Obory vzdělání VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 3- leté studium N/ osnovy schválilo MŠMT ČR dne 8.listopadu 2001 čj / platnost od počínaje 1.ročníkem 8

9 4. Statistické údaje o škole Údaje o žácích Údaje o žácích počty žáků dle oborů a ročníků, počty tříd Součást kód - oboru 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SOU (3123) SOU (3123) SOU (3123) SOU (3123) SOU (3123) H/001 Automechanik H/001 Autoelektrikář H/002 Klempíř- strojírenská výroba H/001 Obráběč kovů H/001 Autotronik SPŠ (3122) SPŠ (3122) SPŠ (3122) M/004 Silniční doprava L/515 Podnikání technických povoláních L/524 Podnikání VOŠ (3150) N/002 Diagnostika silničních vozidel Žáci 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SOU Celkem žáků SPŠ Celkem žáků VOŠ Celkem žáků VOŠ a SŠA žáků celkem 573 Třídy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SOU Celkem tříd SPŠ Celkem tříd VOŠ Celkem tříd VOŠ a SŠA tříd celkem 22 9

10 Údaje o žácích počet přihlášených žáků v přijímacím řízení pro školní rok 2006/2007 Paragraf (součást) SOU (3123) SOU (3123) Kód, název oboru H/001 Automechanik H/001 Autoelektrikář SOU H/002 (3123) Klempíř- strojírenská výroba SOU H/001 (3123) Obráběč kovů SOU (3123) SPŠ (3122) SPŠ (3122) L/001 Autotronik M/004 Silniční doprava L/524 Podnikání 1.termín 2.termín Přihlášeno přijato přihlášeno přijato přijato na odvolání VOŠ N/002 (3150) Diagnostika silničních vozidel Změny počtu žáků v průběhu roku 2005/2006 Změny v průběhu školního roku po (stavy v zahajovacích výkazech) do SOU SPŠ VOŠ Počet přijatých žáků v průběhu školního roku Počet žáků kteří ukončili studium (do ) Počet žáků, kteří přerušili studium 1-2 Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy Počet integrovaných se zdravotními potížemi

11 Údaje o žácích počet žáků hlásících se na vyšší školu, v evidenci ÚP. Přehled uplatnění absolventů: Absolventi SPŠ a SOU,kteří ukončili studium ve šk.r. 2005/ Výsledky průzkumu o dalším působení absolventů - provedený v dubnu SOU: Třída Zaměstnání Nást./SPŠ/SOU neví Neuvedl Nemá místo Celkem 3.A E OK celkem 79 SPŠ: Přihl. Přihl. Nemá Třída Zaměst SOU neví neuvedl na VŠ na VOŠ místo Celkem 4.D nání P N celkem Počty uchazečů evidovaných na ÚP podle oborů vyučovaných na škole (stav k datu): Obory na VOŠ, SPŠ a SOU, Zábřeh Uchazeči Uchazeči k Uchazeči k Absolventi 04/5 a 05/6 Absolventi 03/4 a 04/5 VOŠ Diagnostika silničních vozidel SPŠ Silniční doprava (Provoz a údržba) SPŠ Siln. doprava (Diagnostika mot.voz.) SPŠ Podnikání v technických povoláních SOU Automechanik SOU Autoelektrikář SOU Klempíř strojírenská výroba SOU Čalouník SOU Obráběč kovů Škola dlouhodobě spolupracuje s ÚP v Šumperku a to zejména v oblasti potřeby různých profesí v okrese, umísťováním absolventů školy a v dalších oblastech. ÚP poskytuje škole aktuální informace o počtu absolventů školy evidovaných na ÚP. 11

12 4.2. Údaje o pracovnících Pracovníci zařazení do úseku TV Jméno Zařazení Aprobace Aprobace odborná Aprobace pedag. Ing. Cikryt Milan Učitel ATM, STR ANO ANO PaedDr. Crhonek Karel Učitel ETK, ZAE ANO ANO Ing. Dočekal Ivan Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Gregor Bohumil Učitel ATM, TEK ANO ANO Mgr. Hedová Barbora Učitelka AJ, MAT ANO ANO Mgr. Hozíková Jitka Učitelka MAT, FYZ ANO ANO Chvojka Milan Učitel TV NE NE Ing. Janderka Aleš Učitel ATM, STR ANO ANO Ing. Janíček Mirosla Učitel, drogový preventista EKO, OBN ANO NE Mgr. Jílek Stanislav Učitel NJ, OBN ANO ANO Ing. Kašpar Jaromír Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Kelar Jiří Učitel ŘMV, ATM ANO ANO Mgr. Mačák Jiří Učitel NJ, ČJL ANO ANO Ing. Macháček Miroslav Učitel TEK, PPO ANO ANO Ing. Martykán Vítězslav ZŘTV STR, TEK ANO ANO Ing. Nantl Břetislav, MBA Učitel EKO, ATM ANO NE Ing. Petřík Miroslav Učitel STR, ATM ANO ANO Mgr. Nesétová Anna Učitelka OBN, CJ NE ANO Ing. Rulf Eduard Učitel ELT,ETK ANO ANO Ing. Studený Zdeněk Učitel STR, TEK ANO NE Ing. Synek Oldřich Učitel DOP, STR ANO ANO Ing. Širc Zdeněk Učitel MEC, STR ANO ANO Ing. Šmídová Vladimíra Učitelka EKO, PRN ANO ANO Mgr. Urbášková Libuše Učitelka ČJL ANO ANO Ing. Váňa Václav Učitel STR, TEK ANO NE Mgr. Veselá Lýdie Učitelka ČJL ANO ANO RNDr Veselý Karel Učitel MAT ANO NE Mgr. Vitásek Martin Učitel MAT, PPO ANO ANO Ing. Vlček Vladimír Učitel ATM, STR ANO ANO Ing. Vlčková Eva Učitelka ETK, FYZ ANO ANO Mgr. Zlobická Jarmila Učitelka DĚJ, OBN ANO ANO Šebela Vojtěch Laborant ICT ANO Z uvedeného přehledu vyplývá, že ve šk.r.2005/2006 byla výuka zajištována převážně aprobovaně. U pracovníků, kteří nesplňují požadovanou kvalifikaci /DPS, VŠ/ bylo řešeno v souladu s plánem vzdělávání a možnostmi školy jejich další vzdělávání v následujících letech (2006 až 2011) 12

13 Pracovníci úseku PV Jméno Zařazen Chybí Kvalif. Studium Pozn. Badalová Alena Skladnice - - Odchod do důchodu II Baderlová Anna Skladnice - - Odchod do důchodu XI Bureš Ladislav VPV VŠ - Buříval Radek Skladník - - Deutsch František UOV DPS, VŠ DPS Dibliková Dana Recepční - - Gryc Jiří UOV VŠ - Hanuš Jan UPV VŠ - Hegr Jaromír Brusič - - výdej nářadí, nástup II.2006 Hošek Alois VUOV VŠ - Ing. Pohl Eduard UŘMV DPS - Janhuba Jiří UOV VŠ - Jorda Vítězslav UŘMV DPS,VOŠ DPS Knížátek Miloslav UOV VŠ - Kouřil Jiří UOV VŠ - Kouřil Milan UOV VŠ - Opravil František UOV VŠ - 0,5 úvazek Polách Martin UOV VŠ - Rokos Václav Zásobovač - - Soural Leoš UPV VŠ VŠ Stejskal Jan UOV DPS, VOŠ - Švesták Stanislav UOV VŠ - svářecí technolog, Trojan Pavel VUOV VŠ VŠ vedoucí AŠ Vepřek Zdeněk UOV VOŠ - Odchod do důchodu V Vykydal Josef UOV VŠ - Žouželka Luděk UŘMV VOŠ Pracovníci úseku VMV Chybí Jméno Zařazení Studium Kvalif. Ucekaj Štěpán, Mgr. vedoucí vychovatel - - Janků Marie vychovatelka VOŠ - Jarmarová Jiřina vychovatelka DPS,VOŠ - Kelarová Jana vychovatelka VOŠ - Svobodová Milena vychovatelka VOŠ - Žváček Vladimír vychovatel DPS,VOŠ VŠ Pozn. Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do Podmínka doplnění do

14 Pracovníci zařazení na úseku EÚ Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Bezděková Eva hlavní účetní ÚSO Drlíková Eva pokladní, účetní ÚSO Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou Chládková Růžena ZŘE, finanční referent ÚSO Odchod do důchodu VII Machoňová Ludmila hlavní účetní ÚSO Odchod do důchodu I Niečová Eva finanční účetní ÚSO Schubertová Helena personalistka ÚSO Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu neurčitou Souralová Pavla pokladní, účetní ÚSO Odchod do důchodu V Střešinková Emilie mzdová účetní ÚSO Vančurová Věra, Ing. ZŘE, finanční referent VŠ Pracovníci zařazení na úseku TÚ Pracovní poměr na dobu neurčitou Pracovní poměr na dobu neurčitou Jméno Zařazení Kvalifikace Pozn. Nimmrichter Jiří, Ing. Referent majetkové správy VŠ Blahová Ludmila uklizečka, výdej stravy SO Brzobohatá Marie uklizečka SO Dannenberger Jaroslav údržbář, elektrikář SO Doubravová Vlasta uklízečka SO Horák František údržbář, stolař SO Králová Marta uklízečka SO Kovářová Jana uklízečka SO Peková Mrie uklízečka SO Soural Josef údržbář, školník SO Tomášková Zdenka uklízečka SO 14

15 Celkově stavy zaměstnanců přepočtené dle úseků za školní rok 2005/6 PRACOVNÍCI stav k stav k SPŠ - učitel l7,561 l7,061 - UP 2,000 2,000 - UP ŘMV 2,000 2,000 RD 3,000 4,000 - provozní THP 4,000 3,000 28,561 28,061 VOŠ - učitel 4,680 4,680 RD l,000 0,750 - provozní THP l,000 l,000 6,680 6,430 SOU - učitel l1,000 l1,518 - UOV l6,545 l4,000 - UP ŘMV, 1,000 1,455 RD 4,750 6,000 - provozní THP 5,250 4,750 38,545 37,723 Domov mládeže - vychovatel 6,000 6,000 RD 2,000 2,000 - provozní THP 3,000 2,000 11,000 10,000 Celkem THP a RD 24,000 23,500 Celkem Pedagog. 60,789 58,714 CELKEM 84,786 82,214 15

16 Počet žáků a studentů na učitele : Dle zahajovacích výkazů k Škola Počet žáků Počet učitelů TV Počet učitelů OV, PV, ŘMV Počet žáků na učitele TV Počet žáků na učitele OV, PV, ŘMV SOU ,000 17,545 24,636 15,445 SPŠ ,561 4,000 13,040 57,25 VOŠ 73 4,680-15,598 - celkem ,241 21,545 17,237 23, Počet ubytovaných žáků na vychovatele dle výkazů k Celkem ubytovananí žáci a studenti 137 Ubytování žáci SOU k Ubytování žáci SPŠ k Ubytování studenti VOŠ k Vychovatelé na DM k ,000 Počet ubytovaných na vychovatele 22,833 16

17 Organizační struktura školy schéma ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - platnost od zástupce statutárního orgánu ŘEDITEL (statutární orgán) zástupce ředitele pro teoretické vyučování (učitel) učitel/ka správce inf. a komun. technologií vedoucí úseku prakt. vyuč. - VUOV (učitel) VUOV (učitel) VUOV (učitel) UOV, UPV (učitel) UOV, UPŘMV (učitel) skladník - údržbář (brusič) zásobovač skladník vedoucí vychovatel - výchovný poradce (vychovatel) vychovatel/ka perzonalistka žáků (perzonalistka) zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti (finanční referent) hlavní účetní (účetní) materiálová účetní (účetní) finanční účetní (účetní) mzdová účetní perzonalistka zaměstnanců (perzonalistka) vedoucí TÚ (ref. majetkové správy) údržbář (prov.elektrikář,truhlář,domovník) uklízečka 17

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků Výsledky klasifikace žáků. Hodnocení žáků 1.pololetí 2005/2006 Prospěch Absence PV P N TV A N A OV A N A 1.VD VD VD D 2, DA 2, DB 2, D 2, P 2, D 2, P 2, N 2, N 2, A 2, AK 2, E 2, AT 2, A 2, E 2, OK 2, A 2, E 2, OK 2, škola 2, Vysvětlivky zkratek v tabulce: PV prospěl s vyznamenáním P prospěl N neprospěl - průměr třídy TV A - absence v teoretickém vyučování PV A - absence v praktickém vyučování N A - neomluvená absence 18

19 5.2. Výsledky klasifikace žáků. Hodnocení žáků 2.pololetí 2005/2006 Prospěch PV P N TV A N A OV A N A 1.VD VD VD D 2, DA 2, DB 2, D 2, P 2, D 2, P 2, N 2, N 2, A 2, AK 2, E 2, AT 2, A 2, E 3, OK 2, A 2, E 2, OK 2, škola 2, Vysvětlivky zkratek v tabulce: PV prospěl s vyznamenáním P prospěl N neprospěl - průměr třídy TV A - absence v teoretickém vyučování PV A - absence v praktickém vyučování N A - neomluvená absence 19

20 5.3. Výsledky maturitních zkoušek SPŠ SILNIČNÍ DOPRAVA M / 004 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.D 27 31* *) 4 žáci ze školního roku 2004/5 konali opravnou zkoušku - zařazeni do třídy Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.P PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH L/515 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 2.N Výsledky opravných maturitních zkoušek SPŠ SILNIČNÍ DOPRAVA M / 004 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.D Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 4.P PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH L/515 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 2.N Výsledky ABSOLUTORIA VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 3 - leté studium N/ 002 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.VD Výsledky opravného ABSOLUTORIA VOŠ DIAGNOSTIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 3 - leté studium N/ 002 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.VD

21 5.7. Výsledky závěrečných zkoušek SOU AUTOMECHANIK H / 001 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.A AUTOELEKTRIKÁŘ H / 001 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.E OBRÁBĚČ KOVŮ H / 001 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.OK KLEMPÍŘ - strojírenská výroba H / 002 Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.OK Výsledky opravných závěrečných zkoušek a ZZ v náhradním termínu. Třída Počet žáků Zkoušku konalo PV P N 3.A E O 4* K *) 2 žáci ze školního roku 2004/5 konali opravnou zkoušku - zařazeni do třídy Poznámka: Rozdíl v celkových počtech je proto, že žáci se nepřihlásili ke konání opravných zkoušek, případně pro konání opravné nebo náhradní zkoušky zvolili další termín (prosinec 2006). 21

22 5.9. Zvyšování účinnosti výchovně zdělávacího procesu V rámci zjišťování a hodnocení účinnosti výchovně vzdělávacího procesu a snahy o zvyšování dosahované úrovně znalostí a dovedností žáků, se škola zařadila v průběhu školního roku do těchto projektů Kvalita 1 Ve školním roce 2005/2006 proběhly ZZ dle celorepublikového zadání v projektu Kvalita 1 u oborů AUTOMECHANIK (23 68 H/001) a AUTOELEKTRIKÁŘ (26-57 H/001) Maturita nanečisto V školním roce 2005/2006 proběhlo ověřování výsledků vzdělávání podle projektu Maturita nanečisto řízené firmou SCIO u 2 tříd oboru Silniční doprava (23 45 M/004) a 1 třídy nástavbového oboru PODNIKÁNÍ v TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH (64-41-L/515) Kalibro V školním roce 2005/2006 byly výsledky vzdělávání prověřeny podle projektu Kalibro u 2 tříd žáků 1. ročníků oborů Silniční doprava (23 45 M/004) a AUTOTRONIK (23-56-H/001) Vnitřní systém prověřování znalostí a dovedností U žáků školy všech oborů a ročníků je prováděno ověřování získaných znalostí a dovedností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu formou Ředitelských prověrek, ročníkových projektů, seminárních prací a čtvrtletních prověrek. 22

23 6. Výsledky chování žáků za 1. a2. pololetí 6.1. Tabulka výchovných opatření udělených ve školním roce 2005/2006 třída NTU DTU DŘ ch2 ch3 p.v.š. v.š. p.v. DM v.dm PoTU PoŘ období (pololetí) I. II I. II. I. II. I. II I. II I. II I. II I. II. I. II. I. II I. II. 1.A AK E AT A E OK A E OK Celkem SOU D DA DB D P D P N N Celkem SPŠ SOU SPŠ VOŠ 1.VD 2.VD 3.VD Celkem VOŠ Celkem Vysvětlivky zkratek v tabulce: NTU - napomenutí třídního učitele DTU - důtka třídního učitele DŘ - důtka ředitele školy ch2 - druhý stupeň z chování ch3 - třetí stupeň z chování p.v.š. - podmíněné vyloučení ze školy v.š. - vyloučení ze školy p.v.dm - podmíněné vyloučení z domova mládeže v.dm - vyloučení z domova mládeže PoTU - pochvala třídního učitele PoŘ - pochvala ředitele školy 23

24 Komentář k tabulce v bodu 6.1. Z tabulky vyplývá, že ve školním roce 2005/06 nebyl žádný žák vyloučen ze školy. Ze školy bylo podmínečně vyloučeno 8 žáků za závažné porušení školního řádu. Podmínečné vyloučení nebo vyloučení z DM nebylo uděleno. Důtky ředitele školy byly uděleny za velký počet neomluvených hodin v teoretickém nebo praktickém vyučování, ale také za jiné přestupky proti vnitřnímu řádu školy proti minulému školnímu roku zaznamenán o čtvrtinu nižší počet těchto udělených výchovných opatření. 77 důtek třídního učitele nebo učitele odborné výchovy bylo uděleno za neomluvenou absenci a jiné přestupky. V porovnání s minulým rokem je počet těchto opatření naopak vyšší. 33 napomenutí třídního učitele nebo učitele odborné výchovy bylo uděleno za nevhodné chování, za pozdní příchody do vyučování a další drobné přestupky, jejich počet proti loňskému roku je výrazně nižší. Po udělení výchovných opatřeních obdrželo 22 žáků 2. stupeň a 8 žáků 3. stupeň z chování, proti loňskému školnímu roku došlo k výraznému zvýšení počtu udělených snížených známek z chování. Z počtu jednotlivých udělených opatření k posílení kázně a důvodů k jejich udělení vyplývá, že přes veškerá preventivní opatření zůstává největším problémem žáků školy neomluvená absence. Počet pochval třídního učitele nebo učitele odborné výchovy udělených v letošním školním roce je téměř stejný jako loni. Počet pochval, udělených ředitelem školy je nižší. Pochvaly byly udělovány nejčastěji za dobré studijní výsledky nebo reprezentaci školy. Nadále tedy trvá zaměřit prevenci a působení proti nadměrné absenci a všech navazujících negativních jevů. Nadále bude nutné pravidelně vyhodnocovat absenci tříd a jednotlivců a přijímat další opatření k omezení tohoto negativního jevu Hodnocení výchovného poradenství Hlavní úkoly a směry působení uplatňované ve školním roce 2005/2006 Ve školním roce byly pro oblasti výchovného poradenství vymezeny v plánu práce VP hlavní směry a úkoly, které jsou podle aktuální situace považovány za přednostní. Ve školním roce 2005/06 byly stanoveny a plněny tyto hlavní úkoly: 1. Zajištění jednotného výchovného působení na žáky v zájmu dosažení co nejlepších studijních výsledků a morálních kvalit žáků 2. Prevence negativních jevů (záškoláctví, DROGY, šikanování,...), zajištění osvěty ve vztahu k partnerství, rodičovství, intimní hygieně, 3. Působení při zabezpečení výchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. 4. Zabezpečení osvěty k problematice k AIDS a dalších pohlavně přenosných nemocí. 5. Zabezpečení přijímacího řízení do 1.roč. pro šk.r. 2006/ Poradenská činnost v oblasti zájmu žáků o další studium a v oblasti eventuálních přestupů žáků do jiných studijních nebo učebních oborů 7. Metodická pomoc na úsecích : žák - rodič - pedagogický pracovník 8. Spolupráce s rodiči, pedagogickými pracovníky,vedením školy, veřejnými institucemi. Problémy těchto oblastí jsou řešeny VP přímo se žáky, jejich rodiči, ostatními pedagogickými pracovníky, vedením školy a některými institucemi jako jsou Úřad práce, Pedagogickopsychologická poradna, oddělení péče o děti, ZŠ a pod. 24

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zprávu zpracovali:

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Výroční zprávu zpracovali: V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více