Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání?"

Transkript

1 5-6 1

2 Kdy musí i zaměstnanec podat daňové přiznání? Autor: Petr Gola Většina zaměstnanců si vypočítává roční daňovou povinnost prostřednictvím ročního zúčtování, které za ně provádí jejich zaměstnavatel. Nemají tedy s daňovou povinností žádné starosti. Vše za ně vyřídí mzdová účetní jejich zaměstnavatele. V některých zákonných případech však musí i zaměstnanci podat daňové přiznání. Kdy? Jak postupovat? Jestliže zaměstnanci musí podat daňové přiznání, protože je splněna některá ze zákonných podmínek, tak je nutné tuto skutečnost oznámit mzdové účetní. Podkladem ze zaměstnání pro daňové účely bude Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, které mzdová účetní zaměstnanci předá. V tomto tiskopisu jsou uvedeny všechny podstatné údaje pro správné vyplnění daňového přiznání v oddílu příjmy ze závislé činnosti. Např. úhrn zúčtovaných příjmů, úhrn pojistného placeného zaměstnavatelem, základ daně či skutečně sražená záloha na daň z příjmů. Roční zúčtování je výhodnější Pro zaměstnance je samozřejmě výhodnější, aby roční zúčtování příjmů za něj provedl jeho zaměstnavatel. Odpadají mu veškeré starosti. Někteří zaměstnanci však i přesto mohou chtít sami podat daňové přiznání. Na všechny podklady k daňovému přiznání mají totiž více času. Když roční zúčtování provádí zaměstnavatel, tak je potřeba do 15. února mu doručit všechny doklady, které sníží daňovou povinnost (např. odpočty úroků, penzijního či životního pojištění). Jestliže si daňové přiznání zpracovává zaměstnanec sám, tak má čas na kompletaci až do konce března. Daňové přiznání za rok 2011 musí být totiž podáno do konce března Daňové přiznání si může zaměstnanec podat sám dobrovolně, i když nemá tuto zákonnou povinnost. Střídání zaměstnavatelů neznamená problémy V posledních letech přibývá případů, kdy zaměstnanec pracuje během roku pro více zaměstnavatelů. Jestliže tato zaměstnání na sebe plynule navazují, tak je to naprosto bez problémů. Roční zúčtování provede za zaměstnance poslední zaměstnavatel. Tomuto zaměstnavateli je však potřeba doručit Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2011 od všech předchozích zaměstnavatelů během roku. Kdy se daňovému přiznání zaměstnanci nevyhnou? Podívejme se na nejčastější případy, kdy musí i zaměstnanci podat daňové přiznání. Současné příjmy od více zaměstnavatelů Někdy se v praxi stane, že zaměstnanec během roku má souběžně příjem od více zaměstnavatelů. Zjednodušeně řečeno v jednom či více měsíců pracuje pro více zaměstnavatelů. V tomto případě nemůže požádat posledního zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování. Příjmy mimo zaměstnání přesáhnou Kč Jestliže zaměstnanci mají mimo příjmu ze zaměstnání příjem za rok 2011 do částky Kč dle 7 až 10 zákona o dani z příjmu, tak musí podat daňové přiznání. V praxi lze tedy mít příjem z prodeje cenných papírů, pronájmu nebo z podnikání do částky a nevzniká daňová povinnost. Při překročení limitu však ano. Ještě je potřeba upozornit, že se jedná o příjem, nikoliv zisk. Rozhodující je tedy částka před odečtem výdajů. Zaměstnání a ztrátové podnikání 2

3 Zaměstnanci, kteří si současně přivydělávají podnikáním, kteří chtějí uplatnit v daňovém přiznání ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti, musí podat daňové přiznání. V ročním zúčtování nelze zohlednit ztrátu z podnikání. Nepodepsání včas prohlášení k dani Někdy se stane, že zaměstnanec během roku změnil několikrát zaměstnavatele. Stačí však, aby u jednoho zaměstnavatele nebylo včas do 15. února podepsáno prohlášení k dani a zaměstnanec bude muset podat daňové přiznání. Zpětně lze totiž podepsat prohlášení k dani pouze u posledního zaměstnavatele. Příjem ze zaměstnání v zahraničí Zaměstnanci, kteří po část roku pracovali pro zahraničního zaměstnavatele a měli tedy příjem ze zahraničí a tyto příjmy nebyly vyňaty ze zdanění. S většinou zemí má Česko uzavřenu smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud tedy byly příjmy zdaněny v zahraničí, tak se daný příjem nebude danit dvakrát. V daňovém přiznání je potřeba doložit zaplacenou daň v zahraničí. Samotná daňová povinnost se počítá u jednotlivých zemí jinak. Záleží, jaká metoda výpočtu daně se použije. Metoda je popsána v příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění s danou zemí. Když zrušíte pojistku, zaplatíte víc na daních Autor: Petr Gola Zrušení životního pojištění je potřeba dobře promyslet. Jestli plánujete předčasné zrušení životního pojištění, tak si to dobře promyslete. Z vyplaceného odbytného zaplatíte daň z příjmu a budete muset dodanit daňové úlevy z minulých let. Při předčasném ukončení smlouvy o životním pojištění je potřeba počítat s tím, že z vyplaceného odbytného (odkupného) se platí daň z příjmu fyzických osob. Stejně tak je nutné v daňovém přiznání za rok, ve kterém ke zrušení smlouvy o životním pojištění došlo, zvýšit daňový základ o částky životního pojištění snižující daňový základ v minulých letech. Zrušení životního pojištění je tedy potřeba dobře promyslet. V případě dočasných finančncíh problémů zkusit najít výhodnější a finančně méně bolestivé řešení. Navíc odbytné je v prvních letech minimální, i třeba nulové, protože během měsíčních úložek v prvních letech riziková složka životního pojištění, spořící složka v prvních letech smlouvy je nízká. Současně je nutné upozornit, že dani z příjmu fyzických osob podléhá případně i jednorázově vyplacené při dožití sjednaného věku v pojistné smlouvě. Odbytné = příjem z kapitálového majetku Odbytné je plněním ze soukromého životního pojištění a přitom nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odbytné je tedy příjmem z kapitálového majetku a podléhá zdanění dle 8 zákona o dani z příjmu. Vyplacené odkupné pojišťovnou má být již sníženo o daň z příjmu. O vyrovnání by měl být občan ze strany pojišťovny písemně informován. 3

4 Jaká částka odbytného se daní? Základem daně je vyplacená částka odkupného snížená o celkové zaplacené pojistné. Do částky zaplaceného pojistného se však nezapočítává příspěvek zaměstnavatele. Jak vysoká je sazba daně? U odkupného je uplatněna zvláštní 15% srážková sazba daně v souladu s 36 zákona o dani z příjmu. Daň z příjmu by měla odvést pojišťovna, která odkupné vyplatí. Praktický příklad Pan Novotný předčasně ukončí životní pojištění. Od uzavření smlouvy o životním pojištění vložil pan Novotný na životní pojištění Kč, zaměstnavatel pana Novotného dalších Kč. Odbytné činí Kč. Jak vysoká bude daň z příjmu? Základem daně je částka odbytného ponížena o zaplacené pojistné, tedy Kč Kč. Zaplacené pojistné ze strany zaměstnavatele daňový základ nesnižuje. Daň tedy činí Kč (15 % z Kč). Na bankovní účet obdrží pan Novotný od pojišťovny Kč. Zpětné dodanění O zaplacené příspěvky na životním pojištění lze snížit základ daně. V souladu s ustanovením 15 zákona o dani z příjmu lze snížit základ daně až o Kč. Ve smlouvě však musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření slouvy a nejdříve v měsíci, kdy dosáhnete 60 let. V daňovém přiznání je nutné uplatnění odpočet doložit potvrzením od pojišťovny. Pojišťovny svým klientům potvrzení o zaplacených příspěvcích automaticky zasílání. V případě, že z nějakého důvodu potvrzení nedojde, je však nutné pojišťovnu kontaktovat. Potvrzení je totiž nedílnou přílohou daňového přiznání, u zaměstnanců ročního zúčtování, které za ně provádí jejich zaměstnavatel. Předčasné zrušení smlouvy o životním pojištění však znamená, že budete mít povinnost tuto částku dodanit. Zjednodušeně si v daňovém přiznání za rok, kdy ke zrušení smlouvy došlo, zvýší základ daně o odpočty v uplynulých letech. Uplatněné odpočty na životním pojištění v uplynulých letech jsou totiž příjmem dle 10 zákona o dani z příjmu. Kdo předčasně zrušil životní pojištění, ten bude tedy muset vyplnit přílohu číslo 2 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Praktický příklad Živnostník pan Svoboda si uplatnil v daňovém přiznání v letech 2010, 2009 a 2008 daňový odpočet na životním pojištění v souhrnné výši Kč. Měsíčně si totiž platil na životním pojištění Kč. Jak bude postupovat v daňovém přiznání za rok 2011? Celkový odpočet ve výši Kč bude příjmem uvedeným v 10 zákona o dani z příjmu. Zvýšení daňového základu o Kč tak v praktickém důsledku znamená zvýšení daňové povinnosti o Kč (15 % z Kč). Pan Svoboda tedy odvede na dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 o Kč více, než kdyby během roku 2011 nezrušil smlouvu o životním pojištění. 4

5 Důchodový účet byl loni v největším propadu od roku 2003 Na penze se loni vydalo o 39,5 miliardy korun více, než se vybralo. Je to největší propad důchodového účtu minimálně od roku V minusu je účet přitom již třetí rok po sobě. Příjmy z nemocenského pojištění převýšily dávky, které se z nich vyplácejí, o 3,2 miliardy korun. V porovnání s předchozím rokem se důchodový účet propadl o 10,2 miliardy korun. O poznání lépe na tom byly výdaje státu na dávky nemocenského pojištění, například nemocenskou či peněžitou pomoc v mateřství. Meziročně se o 1,9 miliardy korun zlepšily. Celkový stav účtu sociálního zabezpečení, z nějž se vyplácejí důchody a nemocenská, byl o 36,4 miliardy korun v minusu. Meziročně se propadl o 8,4 miliardy korun. Jana Buraňová z tiskového odboru České správy sociálního zabezpečení přitom upozornila na skutečnost, že příjmy z vybraného pojistného zaznamenaly nárůst. Podle prezidenta Asociace penzijních fondů Jiřího Rusnoka je důvodem rostoucího deficitu to, že stoupá počet příjemců důchodových dávek rychleji, než rostou příjmy systému. V loňském roce to bylo mimo jiné zapříčiněno zvýšením počtu předčasných důchodců. Ten vzrostl jednak z důvodů situace na trhu práce, jednak v souvislosti se změnami ve výpočtu důchodů, které platí od září. Kvůli nim má mnoho nových důchodců vypočtené nižší penze než předtím, proto se snažili odejít do starobního důchodu ještě za starých podmínek. Podle experta Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka se na bilanci důchodového účtu negativně podepsaly i sazby pojistného pro podnikatele a živnostníky. Ti je podle něj mají ve srovnání se zaměstnanci zhruba třetinové. V důsledku toho se dá říct, že zaměstnanci platí důchody osobám samostatně výdělečně činným, řekl Samek. ČSSZ dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění ze státního rozpočtu, a to nezávisle na tom, jak velký objem peněz v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala. ČTK Inflace je vyšší, než se čekalo. Reálná mzda klesne Praha - Meziroční míra inflace v Česku v lednu zrychlila růst na 3,5 procenta oproti prosincovým 2,4 procenta. Ve srovnání s prosincem spotřebitelské ceny stouply o 1,8 procenta, a to hlavně kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty a nárůstu cen bydlení. Uvedl to Český statistický úřad. Analytici odhadovali nižší meziroční růst. "Inflace je nyní nejvyšší za poslední tři roky, vyšší meziroční míru jsme naposledy viděli v prosinci Meziměsíční nárůst cen je nejvyšší dokonce od ledna 2008," připomíná analytik skupiny Citfin Jiří Šimek. "Lednová inflace nás utvrzuje v názoru, že Česká národní banka ponechá úrokové sazby po celý letošní rok beze změny," očekává analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Zdražení až o třetinu Statistici zaznamenali zrychlení inflace především v oblasti potravin a nealkoholických nápojů, bydlení, zdraví, dopravy, stravování a ubytování. Kolik vydělávají lidé v Česku? Mapa, jak rostou mzdy podle krajů 5

6 Například ceny chleba meziročně stouply o 16,2 procenta, běžného pečiva o 18,9 procenta, masa o 7,3 procenta, vajec o 26,3 procenta, cukru o 32,7 procenta, kakaa o 17,9 procenta a kávy o 33,6 procenta. Ceny zemního plynu vzrostly o 25,1 procenta, vodného o 11,8 procenta, stočného o 10,1 procenta a tepla o 6,8 procenta. Čisté nájemné bylo vyšší o 5,7 procenta, z toho regulované o 13,8 procenta a tržní o 1,9 procenta. Ceny elektřiny se zvýšily o 4,2 procenta. V oblasti zdraví stouply zejména ceny léků a jejich doplatků. Rostly také ceny dopravních služeb. Ceny pohonných hmot byly meziročně vyšší o 7,4 procenta. Růst cen stravovacích služeb zrychlil na 3,4 procenta, z toho v závodních a školních jídelnách o šest procent. Naopak nižší než loni byly ceny oděvů (o 4,8 procenta) či přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,2 procenta). Mírně klesly také ceny nábytku, bytového vybavení, koberců a bytového textilu. Pokračoval i pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat, stejně jako mobilních telefonů. Hlavně kvůli DPH "Spotřebitelská inflace se v lednu zvýšila nečekaně prudce. Trh očekával růst jen o tři procenta meziročně a o 1,4 procenta meziměsíčně, my dokonce jen o 2,9 %, respektive 1,2 %," připomíná analytik Raiffeisenbank Václav Franče. Za lednovým nárůstem podle něj stálo zejména zvýšení spodní sazby DPH na 14 %, zvýšení spotřebních daní a růst regulovaných cen, především nájmů a energií. Největší meziměsíční růst tak byl zaznamenán v sektorech bydlení a energie a potravin. "V tomto roce očekáváme průměrný růst spotřebitelských cen o 2,6 procenta," dodává Franče. "Zatímco v předchozích letech byl růst cen velmi umírněný, tento rok bude inflace kvůli daňovým úpravám na vyšších hodnotách," říká analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Poptávkové inflační tlaky však podle něj v domácí ekonomice nyní téměř neexistují. Reálné mzdy u většiny domácností stagnují, nebo dokonce klesají, což vede k nižší kupní síle obyvatel. To se nejvíce promítá na spotřebním zboží, kde u domácností rostou tendence oddalovat spotřebu do budoucna na úkor současnosti. Ceny rostou rychleji než platy "Ceny rostou rychleji, než letos porostou platy zaměstnanců, a tak jejich reálná mzda poklesne," konstatuje analytik společnosti Home Credit Michal Kozub. Výrazný byl růst cen energií - tedy elektřiny a plynu, které meziročně vzrostly o 5,5 %. Ve spojení se silnými mrazy, které panovaly na konci měsíce, to lidé nepříjemně pocítí na svých platbách za bydlení. "Hlavně na malých městech a vesnicích to je opět impuls k tomu, změnit druh vytápění a vrátit se k tuhým palivům, která jsou cenově výhodnější," domnívá se Kozub. Také podle analytika ČSOB Petra Dufka potvrdila lednová inflace očekávání, že letos poprvé od recese z přelomu let 1998 a 1999 reálně klesnou mzdy. Předpokládá, že nad třemi procenty se inflace udrží po celý letošní rok. 6

7 Podílové fondy prodělaly, ale "drží" Fondy u nás mají za sebou neúspěšný a před sebou velmi náročný rok. Většina fondů loni prodělala především v důsledku prudkého propadu trhů v druhé polovině roku. Jejich majetek tak klesl o více než 20 miliard korun, z toho si ale skoro 13 miliard lidé "vyzvedli". Situace i nálada na trzích nebyla nijak příznivá, není tedy asi nijak překvapivé, že ani naši investoři neskákali nadšením. Zatímco v letech 2009 i 2010 naše fondy vydělaly, loni podle propočtů poradenské společnosti Broker Consulting ztratily akciové přes 17 %, smíšené přes 7 % a dokonce i dluhopisové přes 1 %. Nu a fondy peněžního trhu skončily sice v nominálním plusu, ale jen pár desetinek procenta, takže reálně také tratily. ROK FONDŮM NIJAK NEPŘÁL, ALE... Na druhou stranu ale k žádnému úprku úspor z fondů vlastně nedošlo, protože skoro 15 miliard korun odešlo "pouze" z fondů peněžního trhu (- 11) a ze zajištěných (-4), tedy těch nejkonzervativnějších. Jen náš největší fond vůbec ISČS Sporoinvest opustilo za rok přes 6 miliard korun a několikaletou dietou z 47 miliard korun v roce 2007 již zhubnul ke 20 miliardám. Adekvátně méně podílníci pustili žilou i dalším peněžákům. Dostáváme se tak k racionálnějšímu rozložení investic, kdy ve fondech peněžního trhu, smíšených a zajištěných mají podílníci po 50 miliardách, zatímco v dluhopisových a akciových spravují po 40 miliardách korun. Přesto je necelých čtvrt bilionu celkem zatím jen značně nízký podíl úspor - vinou poklesu trhů i důvěry klesl na úroveň objemu roku MÉNĚ ROSTOU I BANKOVNÍ VKLADY To je markantní zejména ve srovnání s bankovními vklady, které přesahují 1,5 bilionu a jen ty netermínované se blíží 830 miliardám korun. Pro srovnání: od roku 2005 vklady vzrostly celkově o půl bilionu a suma netermínovaných se zvýšila na 2,5násobek. Jak ale vyplývá z dat, razantně brzdí i růst bankovních vkladů, které letos zřejmě vykáží nejnižsí příliv od recese po roce Jestliže v roce 2008 na nich přibylo přes 150 miliard a v roce 2009 skoro 120 miliard, v roce 2010 to bylo aspoň přes 70 miliard korun. Letos jde zatím (do konce listopadu) již jen o 35 miliard korun, takže i když zapracoval Ježíšek, asi 50miliardovou sumu nedotáhl. Po netermínovaných vkladech se opět stanou nejoblíbenějším finančním produktem jednorázové pojistky, které zaznamenaly další nárůst, ač ne takový jako loni. Přesto do nich klienti dali 21 miliard za tři čtvrtletí, takže celoročně se suma přiblíží neuvěřitelným 30 miliardám korun. ALTERNATIVY JSOU ÚSPĚŠNĚJŠÍ Finanční skupiny se přesto snaží nabízet některé produkty, které mají k investicím alespoň "nakročeno". Zejména Česká spořitelna se snažila udělat něco pro miliardy prchající ze Sporoinvestu, takže například získala od klientů 1,4 mld. do Osobního portfolia 4. Ještě větší úspěch však zaznamenala se sérií tzv. prémiových vkladů, což je vlastně varianta zajištěných fondů (které v těchto "krizových" letech vůbec neotevírala). Formálně jde tedy v případě prémiových vkladů o tzv. strukturované produkty, kde výnos vkladu je místo úročení dán vývojem některého aktiva - v případě akciových prémiových vkladů nějakého koše akcií. Česká spořitelna byla také oceněna jako nejlepší maloobchodní distributor strukturovaných produktů v ČR prestižním britským časopisem Euromoney. Celková částka uložená v prémiových vkladech České spořitelny se blíž 26 miliardám korun, z toho v prémiových akciových vkladech mají klienti uloženo 10,5 miliardy korun (z toho v druhém pololetí letošního roku 2,1 miliardy korun). Právě ty, maturující v 2. pololetí letošního roku, jejichž prémiový výnos je odvozen od vývoje koše akcií, zafixovaly svým klientům průměrný výnos ve výši 5,03 % p. a. Nejvyšší výnosy zaznamenaly akciový vklad AKC51 s výnosem 7,18 % p. a., vklad AKC52 s výnosem 6,28 % p. a. 7

8 A CO DALŠÍ PRODUKTY To ukazuje, že lze klientům vymyslet i vysvětlit některé srozumitelné produkty a přitom respektovat jejich konzervativismus a nejen je ohlupovat jednorázovými pojistkami. Ty ovšem zaznamenaly další nárůst, ač ne takový jako loni. Přesto do nich klienti dali 21 miliard za tři čtvrtletí, takže celoročně se suma přiblíží neuvěřitelným 30 miliardám korun a po netermínovaných vkladech se opět stanou nejoblíbenějším finančním produktem. TRHY PADALY ŠMAHEM K ohlédnutí po loňském vývoji trhů bude ještě spousta času, takže jen "letem světem": základní americký S&P přesně na nule (Nasdaq -1,8 %, DJIA +5,5 %), britský FTSE 100 uzavřel rok poklesem o 5,7 %. Německý index DAX se propadl o 15 %, index pařížské burzy CAC-40 ztratil za rok 17 % a index milánské burzy spadl o 26 %. Sektor evropských bank dopadl v celoroční bilanci ve srovnání odvětví nejhůře: Stoxx Europe 600 Banking Index -33,8 %. Obavy z útlumu evropské a globální ekonomiky oslabily i sektor surovin o 31 % a akcie automobilového sektoru ztratily v průměru 25 %. Nu a náš PX tratil "jen" -25,6 %. Z jednotlivých titulů skoro 23 % vydělal jen tabák (PM navíc s dividendou 1260 korun) a desetinky procenta udržely ostatní defenzivní tituly, jako jsou ČEZ a Telefónica, zato taková Erste ztratila plných 61 %. Nu a náš největší akciový fond ISČS Sporotrend ztratil skoro 40 % - jak se vám daří vysvětlovat lidem, ať koupí lacino ve výprodeji? ZLATO SVÍTILO, BAVLNA NEHŘÁLA HOŘELA Zlatá horečka nakonec ochladla a 10% růst je docela rozumný výsledek na míru nejistoty ve všech oblastech. Jinak obecně v investičních aktivech zvítězilo s 21 % hovězí maso (živý dobytek jen 13,8 % a vepřové 13,6 %). Ovšem i 30leté americké státní dluhopisy 18,1 % příjemně překvapily. Zato loňský hit bavlna zklamal na celé čáře, když propadl o 36,4 % a radost mohou mít mlsouni, protože kakao kleslo o 36 % a cukr o 28 %. OTAZNÍKY V AKCIÍCH Na pokles cen akcií doplatily především akciové a smíšené fondy, z nichž mnohé se dostaly do ztráty několika desítek procent. Průměrný výnos českých akciových fondů byl loni -17,2 %. Vůbec nejhůře nakonec dopadl akciový fond ISČS Sporotrend, jehož výkonnost loni poklesla bezmála o 40 %. Kapitál spravovaný fondem se tak loni snížil o dvě miliardy na 3,4 miliardy korun. Přesto na oblibě získávaly i akciové fondy. "Pomalu se tak přibližujeme situaci v ostatních zemích Evropské unie, kde převládají investice právě do těchto typů fondů," říká výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Michalíková. Peníze svých investorů nakonec dokázala zhodnotit jen menšina domácích fondů. K těm nejúspěšnějším patřily podle šéfredaktora portálu Penizenavic.cz Petra Rozkošného například akciové fondy, zaměřující se na oblast farmacie a biotechnologie, případně konzervativní dluhopisové fondy investující do českých dluhopisů. A BUDOUCNOST? V předpovědích na letošní rok se odborníci oslovení HN shodují na tom, že kardinální vliv na trhy bude mít především další vývoj evropské dluhové krize. "Pakliže se nepodaří vyřešit problémy zadlužených států v eurozóně, situace bude znovu nahrávat konzervativnějším fondům," říká člen představenstva a obchodní ředitel ING Investment Management Miloš Filip. Jako bezpečný přístav mohou podle něj sloužit opět dolar, švýcarský frank a zlato. Opatrný by byl při investicích do sektorů, na které nejvíce dopadá současná krize eurozóny. "Jde například o sektor energie, materiálů nebo financí," říká Filip. Podle Rozkošného by měly mít i letos úspěch fondy, které se zaměřují na oblast farmacie a biotechnologie. Budou totiž těžit ze stárnutí populace a z toho plynoucího nárůstu poptávky po zdravotní péči. 8

9 PŘICHÁZÍ DOBA TEMNA Rok 2011 nebyl nijak optimistický, přesto se ekonomicky alespoň "udržel na nohou". Ve prospěch hrála nízká inflace, která umožňovala agresivní intervence. Ty zase povzbuzovaly důvěru ve schopnosti vlád, spolu s neustále klesajícími sazbami pak vedly k růstu dluhu na dříve nemyslitelné úrovně. Toto období ale podle Deutsche Bank končí a vstupujeme do doby temna, kdy nejsou k dispozici tradiční nástroje. Vlády narazily na své fiskální limity a sazby jsou u nuly. Západní ekonomiky se blíží k pasti likvidity a tištění peněz tak nemá okamžitý efekt podobný tomu, co vyvolávalo snížení sazeb během cyklu zadlužování. Cykly hospodářství se tak budou opět zkracovat, což dále katapultuje úroveň nejistoty, která je beztak již značně vysoká. To s sebou nese neadekvátní (hysterické) reakce i na okrajové informace a obecně rizika neracionálního chování trhů. Nejvýkonnější korunové fondy ESPA BOND EMEGING MARKETS, V KC B 7,77 Bridge nemovitostní OPF FINESKO N 5,87 ESPA Portfolio Bond VT CZK B 4,94 ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie A 4,77 ČPI - OPF 7. Zajištěný fond S 4,47 Nejvýkonnější eurové fondy KBC Inst.Fund European Satellite Bonds B 16,38 ESPA_STOCK BIOTEC A A 11,08 PF EUR GLOBAL AGGREGATE BOND B 9,44 KBC RENTA LONG EUR B 8,51 PF EUR U.S. RESEARCH GROWTH A 8,39 Nejméně výkonné eurové fondy WIOF Emerging Europe Fund 1 A -33,56 WIOF Russia and CIS A A -33,65 ESPA_STOCK VIENNA A A -34,4 ESPA Stock Istanbul A A -34,65 WIOF Eastern Mediterranean A A -55,5 Druhy fondů: B -- dluhopisový, N - nemovitostní, A - akciový, S - smíšený Zdroj: IFONDY.CZ, PENÍZENAVÍC.CZ Nejméně výkonné korunové fondy ČSOB Private Banking Eur. Declining Jumper A -27,91 VB-GoEast-Invest-CZK A -27,93 ESPA Stock Istanbul VT CZK A -33,69 ČSOB Private Banking Eur. Index Jumper A -36,98 ISČS - SPOROTREND A -39,41 9

10 Nejdůležitější je reformu nastartovat Letošní rok je sice hlavně "přípravný", ale lidé - a zejména finanční poradci - by si měli ujasňovat, jak se k celé reformě postaví. Nejen se seznámit s fakty a pravidly, ale navíc promýšlet argumenty. I o tom hovoříme s expertem a poradcem ministra práce a sociálních věcí Tomášem Machancem. FP: Není termín předložení žádosti o transformaci do konce února příliš krátký pro fondy, které se budou měnit na účastnické? Systém se nám sice změní reálně až od ledna Je ale důležité, aby se průběh transformace uskutečnil korektně, řádně, pod státním dozorem. Proto jsme po dohodě s ČNB stanovili šest měsíců na posuzování žádostí. ČNB nemůže rozhodnout za měsíc, za dva bez detailního prozkoumání finančního i obchodního plánu na mnoho let dopředu, bez posouzení systému řízení rizik atd. Tím, že ČNB má šestiměsíční lhůtu, tak vlastně do roku 2013 už moc nezbývá, a proto jsme pro podání žádosti navrhli dva měsíce od vydání ve Sbírce zákonů. To se může zdát jako krátká doba, na druhé straně už 9. září Poslanecká sněmovna schválila poprvé definitivní znění příslušných zákonů - a od 9. září se nezměnily, takže už vlastně čtyři měsíce je text zákonů znám. Dokonce již při tvorbě paragrafového znění byly zákony konzultovány s Asociací penzijních fondů, čili už vlastně v červnu, červenci penzijní fondy znaly předpokládaná pravidla transformace. Sice se připomínkami pak ještě trochu vyvíjela, ale už minimálně půl roku před podáním žádosti penzijní fondy věděly, jak budou zákony vypadat. Z tohoto pohledu se domnívám, že čas na přípravu je dostatečný, notabene, když ČNB při neúplné žádosti ji nezamítne, ale vyzve k doplnění, takže tam je ještě dalších několik měsíců na dopracování případně nějakých chybějících informací a podkladů. Právě ta půlroční doba slouží na to, aby příprava na transformaci byla co nejkvalitnější. FP: Zatím to vypadá, že máme osm - anebo devět zájemců? 10

11 Máme dneska 10 penzijních fondů, dva z nich ze skupiny ČSOB podaly žádost o sloučení, které proběhne dříve než transformace. Budeme mít tedy devět penzijních společností z osmi finančních skupin, protože Generali a ČP je z jedné finanční skupiny, takže budeme mít od ledna 2013 devět penzijních společností ve třetím pilíři. FP: Ale mohl by se teoreticky přihlásit i nový zájemce? Určitě, zákon umožňuje, aby nový zájemce vstoupil do třetího pilíře tak, jak tomu bylo po celou dobu uplynulých 17 let. Ta možnost tady je, byla a bude. Zatím nevíme o konkrétním zájemci, finanční sektor dnes v Evropě je takový, že se spíš šetří, než aby se expandovalo, takže nečekáme, že by noví zájemci byli - rozhodně jich nebude mnoho. FP: V rámci transformačního projektu na účastnické fondy se bude schvalovat i výše správcovských poplatků, anebo se na ně vztahuje nějaká regulace? Rozhodně to je jedna z nejpodstatnějších změn celého procesu transformace třetího pilíře, která zvýší jistoty klientů. Dojde k oddělení majetku správce a klientů. Když bude mít správce vysoké náklady, případně bude mít ztrátu, účastníků se to nedotkne. A právě toto oddělení majetku umožní, že všechny účastníky zatíží jediný náklad - a to bude poplatek za správu. Jestli tedy budou náklady na provize malé, velké, střední, to klienty nezajímá. Oni ponesou jen ten poplatek za správu: jak v účastnickém fondu, tak v transformovaném fondu, a jeho maximální výše je zákonem regulována, čili regulace platí pro druhý i pro třetí pilíř. FP: A regulace je také tak rozčleněná? Ano regulace je v obou pilířích poněkud odlišná. Stávající klienti pro třetí pilíř automaticky přejdou do tak zvaného transformovaného fondu. Tam je poplatek 0,6 % z aktiv, plus je tam 15 % z dosaženého zisku, jak tomu bylo dosud (10 % na dvidendy a 5 % do rezervního fondu). V nových účastnických fondech bude maximální poplatek 0,8 % z aktiv plus 10 % z výnosu. Ale každá penzijní společnost musí zřídit tzv. povinný konzervativní fond, aby i mezi účastnickými fondy byl jeden hodně bezpečný bez akciového rizika, a tam je maximální poplatek 0,4 % z aktiv plus 10 % z výnosu. Takže klienti přejdou automaticky do transformovaného fondu, tam budeme mít asi čtyři miliony klientů (poplatek 0,6 % plus 15 % ze zhodnocení), a pak každá společnost musí založit jeden konzervativní fond (poplatek 0,4 % plus 10 % ze zhodnocení). Navíc může penzijní společnost založit další účastnické fondy (očekáváme, že každá založí jeden až tři). V nichž může být poplatek maximálně 0,8 % z majetku fondu ročně plus 10 % ze zhodnocení. Očekáváme, že v akciových účastnických fondech bude poplatek za správu vyšší než v dluhopisovém, kde náklady na obhospodařování majetku jsou nižší. K regulaci poplatků jsme přistoupili, protože se domníváme, že poskytovatelských subjektů je málo a že cenová soutěž bude omezená. FP: A druhá věc, že to přece jenom bude poctivý argument, jak lidi přimět k tomu, aby šli z transformovaných do účastnických, protože ty signály zatím nevypadají růžově... Ano, transparentní výše nákladů bude pro klienty jistě dobrým vodítkem a může pomoci, že si klienti rychleji zvolí optimální způsob investování svých úspor. Velmi ale také záleží samozřejmě na postojích lidí, jestli budou chtít zůstat u toho osvědčeného, anebo jestli budou chtít jít do nového systému. Přece jenom tam nějaká změna je, a to "staré" fungovalo výborně. Takže tam bude jistý otazník. Druhá věc je, jaká doporučení budou dávat penzijní společnosti. A třetí věc je, co budou říkat politici. Naše doporučení je: kdo spoří 15 a více let, tak by měl zvážit přestup do účastnického fondu, a měl by mít aspoň nějaký podíl akcií, protože kdo zůstane v transformovaném, odsoudí se k malému výnosu. Ale nevím, co budou říkat opoziční politici, co budou říkat odbory. Samozřejmě záleží na prostředí, jaké se tady vytvoří - rozběhne se veřejná diskuse, a ta hodně ovlivní, jak se klienti budou přesouvat do účastnických fondů. Já si myslím, že spíš to bude postupný, pozvolný proces. Nečekám úprk za vysokým výnosem, tzn. nečekám, že 11

12 třeba rychle 40 % klientů přejde do účastnických fondů. Lidé si na nové věci zvykají postupně, i když mají zřetelné výhody. FP: V účastnických fondech je zachováno jednorázové vyrovnání, ale není tam výsluhová penze... Ano, od roku 2013 nebude možné vybrat si v účastnických fondech výsluhovou penzi. Jsme přesvědčení, že státní podpora pro spoření na stáří má smysl, ale k předčasným výběrům po 15 letech spoření nepřísluší. FP: Myslíte, že budou stávající fondy, finanční skupiny, posléze penzijní společnosti motivované, aby své klienty přesvědčovaly k přestupu do účastnických? Myslím, že to bude vyvážený přístup, že mladším klientům to doporučovat budou, Ale těm klientům, kteří mají 45, 50 let a více to určitě doporučovat nebudou, protože taková rada není zodpovědná, a může se za několik let obrátit silně proti nim. Tam je přece opravdu reputace každého správce velmi důležitá. Nelze 50letého klienta tlačit do akciového fondu. FP: Když jste koncipovali reformu, neuvažovalo se o určité možnosti kombinace jednotlivých pilířů? Takové debaty na začátku byly, proč nestačí jeden pilíř, že by se mohlo přesměrovat pojistné rovnou do třetího pilíře a byla by to jen nějaká položka na účtu. Nakonec to nechceme a nechceme to proto, že ty peníze mají velmi odlišný režim. Ve druhém pilíři jde o automatický proces: po celou dobu spoření procento ze mzdy, žádná změna smlouvy, automatické spoření po celou pracovní kariéru, nelze předčasně vybrat. Naproti tomu v třetím pilíři mohu přerušit placení, mohu snížit, mohu zvýšit, předčasně vybrat - tam je smluvní volnost, to je úplně jiné. Nelze na jedné smlouvě mít peníze, které mohu kdykoliv vybrat, a pak peníze, které jsou takto vázané. A právě ta vázanost ve druhém pilíři, že je to naprosto pravidelné, naprosto předvídatelné, umožňuje větší efektivitu a nižší poplatky za správu. Poplatky jsou nastaveny ve druhém pilíři nižší právě proto, že tam bude větší efektivita. Když někdo spoří 5 % ze mzdy každý měsíc, je to jiné, než když spoří 500 korun, a pak třeba přestane, a potom zase spoří. 5 % z průměrné mzdy je více než 1200 korun měsíčního příspěvku. Do dnešních penzijních fondů jde v průměru jen 460 korun. Příspěvek ve druhém pilíři bude výrazně vyšší, poroste automaticky se mzdou, proto v něm mohou být menší poplatky. FP: Bude asi trochu problém s tím, že bude hodně lidí, kteří mají peníze ještě na třetí pilíř, ale nebudou mít dost na druhý i třetí... Kapitálové pilíře se zakládají, aby tady přinášely příjmy důchodcům za 20, 30, 40 let. Takže když zrovna v momentální situaci, zvýšení DPH a podobně, nebude mít většina lidí na to, aby spořila ve druhém, nebo si zvýšila příspěvek ve třetím pilíři, tak za rok se to procento zvýší, za dva bude procento ještě vyšší. Důležité je, že se zakládá infrastruktura, která je efektivní, velmi bezpečná, nízkonákladová, která umožní i později lidem buď ve třetím pilíři zvyšovat příspěvek (tam se motivace zvyšuje až na tisíc korun), anebo se připojit v druhém. I proto má každý čas na vstup do 2. pilíře do 35 let. Nečekáme ani, že na důchod budou spořit úplně všichni. Tak tomu ve světě nikde není. Navíc náš průběžný státní důchodový systém je hodně rovnostářský. To znamená, kdo měl malou mzdu, má důchod skoro stejný jako mzdu, kdo měl vysokou mzdu, hodně se propadne. Čili těch 30 až 40 % lidí s nejnižšími příjmy nepotřebuje moc spořit, protože pro ně přechod do důchodu neznamená velkou změnu v příjmech. Ale lidé kolem středního a vyššího příjmu, zažijí opravdu velký propad. Takže, když do druhého, třetího pilíře bude spořit 50 % lidí, tak opravdu vhodně doplní strukturu našeho rovnostářského prvního pilíře. FP: Mělo by se také argumentovat, že získá alespoň kouskem nezávislost na státu... To může říkat obchodní poradce. To nemůže říci státní úředník, že uděláte dobře, když utečete ze státního. Ale mohu říci: podívejte se, před několika lety jsme si mysleli, že státní důchody jsou nedotknutelná věc, ale podívejte se, co se děje ve světě - prodlužuje se věk odchodu do důchodu běžně nad 65 let a snižují se důchody. Seniorů přibývá, náklady na 12

13 zdravotní péči rostou, takže všichni víme, že důchody budou menší - proto vám doporučuji, spořte si navíc. FP: Už jste se u druhého pilíře smířili s dobrovolností? Nebo se stále zvažuje šance na zavedení automatického vstupu? Když se díváme do zahraničí, vidíme, že naprosto dobrovolný vstup je poměrně málo účinný z pohledu, kolik lidí vstoupí do systému. To je i zkušenost Slovenska, kde se v roce 2005 zapojilo 1,5 milionu občanů, pak v roce 2009 zrušili povinný vstup těch, kteří šli poprvé na trh práce, a nový přírůstek klientů byl mizivý. Proto od ledna 2012 opět zavedli "automatic enrollment" - automaticky se každý nový účastník trhu práce stane klientem druhého pilíře a do dvou let může vystoupit. Ve Velké Británii také od letošního roku startuje program automatického "zarolování", jde to od největších firem a po dobu čtyř let to půjde postupně až k malým firmám. Odhaduje se, že je tam dvanáct milionů lidí, kteří si vůbec nespoří, což je v 50milionové zemi také poměrně hodně, navíc jsou v Británii státní důchody velmi nízké (asi 18 až 20 % z průměrné mzdy), takže tam je problém chudoby důchodců bez úspor velmi palčivý. Obecně lze říci, že dobrovolnost nestačí - ukazuje se, že nestačí. Ve Švýcarsku v roce 1986 zavedli povinné spoření (předtím tam bylo dobrovolné). Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Norsko, Švédsko, to jsou všechno země, kde jsou zaměstnavatelské penzijní fondy, takže jakmile člověk nastoupí do zaměstnání, automaticky ho tam zařadí a nikdo se nediví, že pak celý život spoří. Je tam účast od 60 % do 80 % práceschopného obyvatelstva, protože jedině drobní živnostníci, kteří nemají své zaměstnavatele, si moc nespoří. FP: Ale zaměstnanecké fondy neřeší problém živnostníků... To je problém univerzálně všech zemí, že živnostníci si moc nespoří. Na druhou stranu živnostník je většinou schopen pracovat déle, protože ho trh práce nevyřadí. Dokáže si udržet obchodní vztahy. Živnostníkovi se nestane, že dostane v 55 letech výpověď, málo z nich dnes už pracuje také manuálně, jsou tedy většinou schopni vykonávat svou profesi velmi dlouho. Takže říkáme, že mnohem důležitější je, že ten systém je, že se odstartuje, než že má na začátku úplně ideální parametry. A samozřejmě bychom rádi postupně přešli na systém třeba automatického enrollmentu, protože problémy naší stárnoucí populace pomůže řešit lépe. FP: Další argument, který třeba velmi fungoval na Slovensku, je děditelnost penzijního účtu. Nebojíte se, že třeba obchodní agenti tento argument zneužijí pro masivní nepřiměřené nábory? Jistě bude argument dědictví důležitý i u nás a pro řadu lidí. V tom smyslu, že nejdu do druhého pilíře proto, že bych to měl mnohem výhodnější (u platu 20 až 25 tisíc bude celkový důchod podobný). Neadekvátní masový prodej za každou cenu však neočekáváme. Vzali jsme si poučení ze zavádění reformy na Slovensku a máme regulaci provizí. Naše poplatky za správu jsou také o něco nižší než na Slovensku, což znamená, že i ekonomický prostor pro provize si budou muset penzijní společnosti více hlídat. Ale role finančních poradců v důchodové reformě tady bude a jejich role může být užitečná i v tom, že v terénu poskytnou lidem relevantní informace. Ne každý dojde do banky zeptat se na podmínky důchodového spoření, ne každý zachytí, že se mění podmínky pro státní příspěvek. FP: Některé finanční skupiny se budou asi snažit zaangažovat distribuční sítě pomocí "balíčků"... Když jsem pracoval v pojišťovně, také jsme připravovali balíčky, které třeba spojily úrazové pojištění s penzijním připojištěním, nebo povinné ručení s penzijním připojištěním. Jde o to, že když obchodník prodá dva produkty, bývá celková odměna zajímavější a obchodník má na klienta více času. Ale to je obchodní politika jednotlivých finančních skupin. FP: Myslíte, že se lidé vyrovnají s tím "doživotím"? Když do druhého pilíře vstoupí, už nemůže člověk vystoupit? Vždyť my máme dneska první pilíř také "na doživotí" - z každého našeho příjmu na doživotí platíme na důchod 28 %, takže situace se vlastně moc 13

14 nezmění. Jen se změní tím, že nám bude narůstat osobní účet, který bude naším vlastnictvím. Celoživotní vázanost je okolnost, která je hodně komentovaná, ale je to velmi obvyklé v západní Evropě, že to tak probíhá, takže věřím tomu, že i v Česku si zvykneme. Dneska nám to připadá jako nezvyklé, naprosto mimořádné. Za pět až deset let nám to přijde jako obvyklé, normální, protože máme spoustu sousedů, kteří to také tak dělají. FP: Může nastat situace, kdy se zaměstnanec stane OSVČ. Bude i tam povinně odevzdávat ta 2 %? Ano, i jako OSVČ bude také spořit 5 % z vyměřovacího základu. Je to stejné jako u zaměstnance: smlouva o důchodovém spoření dál pokračuje. To, že změním způsob výdělečné činnosti, na ní nic nemění. FP: A co když se stane nezaměstnaným? Když se stanu nezaměstnaným, nemám výdělečný příjem, takže není z čeho odvádět, nic se do druhého pilíře neplatí. Účet je nadále veden na mé jméno, peníze tam jsou, prostředky se dále zhodnocují, dále jsou ve fondech, jen nové vklady nepřibývají. A když se stanu znova výdělečně činným, pak nový zaměstnavatel, nebo já jako OSVČ začnu znova přispívat. FP: Bude možné (když je tam tak výhodné management fee) si do druhého pilíře přidávat víc peněz? Ne, to nebude do druhého pilíře možné. Mimořádné příspěvky mohu platit do třetího pilíře. Tam je regulace poplatků také, není tak přísná, ale pořád je to nejlevnější produkt dobrovolného spoření. FP: V druhém pilíři pořád smím být účastníkem pouze jednoho fondu? Mohu být pouze u jedné společnosti. V případě fondů očekávám, že to tak nezůstane. Očekávám, že penzijní společnosti nabídnou možnost rozložit prostředky mezi více fondů. Jako investiční společnosti nabízejí investiční program, kdy posíláte peníze, a oni je rozdělí do vybraných fondů dohodnutým způsobem, očekávám, že tato schémata dříve nebo později vzniknou i ve druhém i ve třetím pilíři. Vyžaduje to určitou infrastrukturu, takže si nemyslím, že to fondy spustí hned k 1. lednu 2013, ale třeba do roka bych čekal, že tuto variantu nabídnou, protože je to na trhu obvyklé a investiční manažeři s tím umějí pracovat a není to zas tak drahé. FP: A bude možné, abych byl ve třetím a druhém pilíři u různých společností? A abych je třeba i různě měnil? Ano, smlouvy druhého a třetího pilíře jsou naprosto nezávislé. Mohu svobodně volit a měnit správce nezávisle v obou pilířích. FP: Takže co schází na penzijní reformě ještě "dodělat"? Zatím máme zákony. Ale samozřejmě teď vznikají výkladové materiály, dotahují se prováděcí předpisy a samozřejmě se musí spustit technologická příprava, centrální registr smluv druhého pilíře. Ministerstvo financí musí přizpůsobit systém na státní příspěvky, protože jeho pravidla se mění, musí se připravit výběr pojistného do druhého pilíře. Čili tato příprava, vlastně aby stát byl schopen zabezpečit podpůrné funkce, ta se teď také rozbíhá. FP: Bude do toho zapojena také ČSSZ? ČSSZ je důležitý partner, který má přehled o všech občanech, jestli platí sociální pojištění, tzn. mají výdělečnou činnost, takže bude důležitým partnerem pro centrální registr a správce inkasa 2. pilíře. Když penzijní společnost nahlásí, tihle lidé uzavřeli smlouvu, ale pak nepřijdou peníze, je potřeba zjistit, kdo je jejich zaměstnavatel - to bude dotaz na ČSSZ: řekněte nám, kdo je zaměstnavatel, abychom ho mohli oslovit. Takže třeba tuto roli bude mít právě ČSSZ. FP: Jednotné inkasní místo bylo odložené také až na rok 2014? Jednotné inkasní místo bylo odloženo s daňovou reformou, připravujeme novelu některých zákonů, abychom místo daňové reformy definovali jinak -, že mají zaměstnavatelé platit těch 5 % do 2. pilíře. Na to musíme reagovat nějakou menší novelou zákona. Také máme ještě další téma, na kterém pracujeme - předdůchody. To je v podstatě téma, které vnesli sociální partneři a sociální demokracie a jednání probíhala celý podzim. Porada ekonomických ministrů zásady posvětila a nyní je máme s 14

15 Ministerstvem financí převést do konkrétní legislativy. Jde o to, aby mohli zaměstnavatelé platit určitým skupinám zaměstnanců s namáhavými profesemi více do třetího pilíře, aby jeden rok až pět let před důchodovým věkem mohli vybírat pravidelnou penzi. Ne jednorázové vyrovnání, ale pravidelnou penzi třeba na rok, na dva, na pět. Nemusí pak jít do předčasného důchodu, který je významně krácen - jde o to, aby mohli nějakým způsobem překlenout období, než získají řádný důchod. Také se to období pobírání předdůchodu bude počítat jako vyloučená doba, aby se příjemcům nekrátil za roky předdůchodu státní důchod. Nepůjde o roli státu, ale zaměstnavatele. Zaměstnanci budou vědět, že tito zaměstnavatelé mají větší prostor a měli by na ně ve vyjednávání tlačit právě v těch profesích, kde vědí, že nelze pracovat do 65 let. FP: A vaše zapojení do informační kampaně? Kdo má vůbec na starost portál A myslíte že informační kampaň bude dostatečná? Portál provozuje úřad vlády a obsahuje podstatné informace ke všem reformám. Podrobnější informace k reformě důchodové lze najít na stránkách MF ČR a na našich stránkách MPSV. Zatímco MF se zaměřuje zejména na informace k legislativě, u které je primárním garantem, naše role je spíše praktický průvodce změnami spojenými s důchodovou reformou pro občany. Od dubna například provozujeme kalkulačku příjmu v důchodu pro zapojení do reformy, slovníček nejdůležitějších pojmů, máme informace o tom, jak se do reformy zapojit apod. Stavební spoření vs. Hypotéky: Vítěz je jasný Monika Hrušová :00 Stavební spoření Minulý rok byl pro stavební spořitelny kritický. Změny, které naši zákonodárci odsouhlasili, stavebnímu spoření celkem ublížily. Lidé raději momentálně využívají hypoteční úvěry. Nízké úrokové sazby u hypoték a změny ve stavebním spoření, zapříčinily to, že o dříve oblíbené spoření značně klesá zájem. Podle ČTK tuzemské stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 48 miliard korun, což je meziroční pokles o 17,5 procenta. Podle odhadů Asociace českých stavebních spořitelen by měl být letošní rok o něco lepší. Stavební spoření tedy skomírá a mnozí se ho snaží zachránit. Není žádnou novinkou, že stavební spořitelny poskytují například i hypotéky a další finanční produkty. Navíc ekonomové z IES FSV UK přišli s návrhem, aby se stavební spoření použilo na důchod, pro případ nezaměstnanosti, na nadstandardní zdravotní péči a jako spoření na studium. Navzdory nepříznivé situaci na trhu dosáhla Českomoravská stavební spořitelna v celkové cílové částce nejvyššího tržního podílu v historii a v celkovém objemu poskytnutých úvěrů zaznamenala nejvyšší tržní podíl za posledních 10 let, uvedl místopředseda představenstva ČMSS Manfred Koller. Zároveň se ČMSS svými výsledky řadí mezi nejvýkonnější stavební spořitelny v Evropě a měřeno velikostí bilanční sumy také mezi největší finanční instituce v České republice. Stavební spořitelny celkově uzavřely loni zhruba smluv včetně navýšení cílové částky, předloni to bylo přes Všem pěti tuzemským stavebním spořitelnám počty nových smluv klesly. 15

16 Stavební spořitelna ČMSS Úvěry objem (v mil. Kč) Meziroční změna Celkem smluv (v tis.) -0,50% SSČS % Modrá pyramida % 718 Raiffeisen % 756 Wüstenrot % 455 CELKEM Zdroj: ČTK ,50% Podstatné je, že cílová částka vyjadřuje budoucí investiční záměry klientů a že právě v této oblasti jsme dokázali meziročně zvýšit tržní podíl o 1,3 procentního bodu, komentoval vývoj v této oblasti Manfred Koller. Úrokové sazby u hypoték stále klesají. V prosinci byla průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů 3,56 procenta, tedy nejníže za celou existenci ukazatele Fincentrum Hypoindex. Nejvíce loňský hypoteční trh ovlivnilo například ekonomické oživení v České republice, letošní očekávané zvýšení sazby DPH a pokles míry nezaměstnanosti. Mimo stanovení nového minima Fincentrum Hypoindexu, stojí také za zmínku, že se jedná z hlediska objemu úvěrů o rekordní prosinec. Obvyklé utlumení aktivity v závěru roku bylo tentokráte vystřídáno mohutným finišem, čemuž přispělo několik faktorů: nákupy nemovitostí za nižší DPH, refinancování úvěrů, jimž končí fixace v následujícím pololetí z důvodu zajištění nižších sazeb. Celoročně pak na vyšší objemy mělo také vliv, že stavební spořitelny již nemohou konkurovat bankám, dodává Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum. Začátkem února snížily úrokové sazby UniCredit Bank a Wüstenrot hypoteční banka. Navíc se do hypoték naplno vrhl nováček na trhu Equa bank. V období od ledna do prosince 2011 uzavřela ČMSS celkem nových smluv o stavebním spoření včetně zvýšení cílové částky. Hypotéky mají navrch Objemy i počty hypotečních úvěrů podle souhrnného ukazatele Fincentrum Hypoindex stoupají. Celkem za prosinec dosáhly objemy hypotečních úvěrů 12,847 miliard korun, což je nejvyšší částka za minulý rok. Ani počty hypoték nebyly v prosinci nízké. V tomto zimním měsíci lidé uzavřeli celkem hypotečních úvěrů. 16

17 Rytmus 2012 míří na ženy 06. Únor 2012, Pondělí Další pojišťovnou, která v roce 2012 vylepšila svůj vlajkový produkt investičního pojištění je Allianz. Změn Rytmu je několik, ale pouze jedna významnější. Co je nového Změny jsou spíše drobné: Zproštění při nezaměstnanosti. Nabídka zdarma byla prodloužena do konce roku Drobné úpravy rizikových skupin. Ženy na mateřské a v domácnosti jsou nyní v nejméně rizikové skupině. Nový garantovaný fond. Nový fond s vyhlašovanou úrokovou mírou pro mimořádné pojistné začíná s úrokem na 2,2 %. Zpřísnění denního odškodného. V případě denní dávky nad 500 Kč se při pojistné události zkoumá příjem (podobně jako u pracovní neschopnosti). Hlavní změna - nové pojištění pro ženy Allianz pojišťovna se zaměřila na poslední rok, kdy ženy mohou získat výhodnější životní pojištění. V rámci pojištění Rytmus lze nyní nově sjednat připojištění "PRO ženy". Připojištění se sjednává jako rozšíření standardních závažných nemocí (pojistná částka maximálně 50 % pojistné částky standardních závažných nemocí) a obsahuje plnění v případě : Závažné nemoci: rakovina in situ - první stádium rakoviny, osteoporotické zlomeniny, revmatoidní artritida Závažné operace: operace pohlavních orgánů, rekonstrukce prsu po operaci, operace obličeje, transplantace kůže v obličeji Těhotenské a porodní komplikace: embolie, trombózy, mimoděložní těhotenství,.. Vrozené vady narozeného dítěte: Downův syndrom, hydrocephalus, spina bifida, Úmrtí ženy při porodu. Dle diagnózy se plní 50 % až 500 % sjednané pojistné částky. Pojišťovna Allianz využívá toho, že má pro ženy při těhotenství nastaveny nejmenší výluky u pojištění hospitalizace a pracovní neschopnosti a komunikuje, že její pojištění Rytmus je v současné době nejlepším pojištěním pro ženy na trhu. Pojišťovna to dokládá tabulkou (níže), kterou mají Produktové listy.cz k dispozici. TABULKA 1 >> Výhody produktů pro ženy Pojišťovna - produkt Speciální pojištění pro ženy Podmínky pro těhotenství u PN a Hosp. Levnější úrazové pojištění Allianz - Rytmus ANO ANO ANO Pojišťovna ČS - Flexi Uniqa - RŽP-D - - ANO ČSOB poj. - Forte AXA - Kumulativ Life ČP - Diamant ČPP - Evoluce Kooperativa - Perspektiva AEGON - VIA Závěrem.. Změny produktu Rytmus jsou spíše drobné. Pojišťovna se rozhodla využít rok 2012 pro akvizici klientek a tomu přizpůsobila vylepšení produktu. Specifické pojištění pro ženy nabízí jako samostatný produkt i ČP Zdraví (Lady Plus) a Generali (Femina). Obě se ale soustředí pouze na rakovinu 17

18 ženských pohlavních orgánů. Pojištění PRO ženy (sjednává se k produktu Rytmus) má širší krytí, které zahrnuje i těhotenské komplikace a postižení narozeného dítěte. Otázkou je, jak Češky přijmou tento produkt, který je standardem např. v Asii (Singapur, Taiwan,..), ale v Česku je novinkou. Bonusy za bezeškodní průběh. U nových připojištění (denní dávky při pracovní neschopnosti úrazem, za dobu nezbytného léčení) je nově bonus 10 % při bezeškodním průběhu. Zůstává vrácení 50 % pojistného u invalidního důchodu úrazem na konci pojištění při bezeškodním průběhu. Pojišťovna tak komunikuje bonusy 10 % - 50 % za bezeškodní průběh. Vyšší limity pro nezkoumání zdravotního stavu. Více níže. NG SMART pro rok Únor 2012, Sobota ING na počátku roku 2012 zaktualizovala svůj nejdůležitější produkt investičního pojištění. Podařilo se odstranit omezení současného produktu? Co je nového Změny jsou spíše kosmetické, výraznější změna nenastala: Varianty plnění z hlavního pojištění. K variantám "vyšší z" a "součet" přibyl "součet fond a lineárně klesající" a "součet fond a individuální průběh". Poplatky ve vazbě na hodnotu fondu. V případě, že hodnota fondu je vyšší než Kč, je měsíční a inkasní poplatek nulový (standardně 20 Kč a 10 Kč). Smrt následkem úrazu. Navíc 50 % plnění při dopravní nehodě (auto, vlak, autobus, loď). Nižší karence u pojištění hospitalizace. Dříve 3 dny, nově jeden den. Pracovní neschopnost úrazem s výplatou od 1. dne. Zůstává karenční doba 15 nebi 29 dnů. Pokud dojde k překročení dané doby, je plněno od 1. dne. Nově hospitalizace úrazem i pro děti. Opět s karencí 1 den a sazbou 2 Kč na 100 Kč denní dávky. Zdravotní dotazník Často sledovaným tématem v souvislosti s produktem SMART jsou limity pro sjednání pojištění bez nutnosti vyplnit zdravotní dotazník. Od roku 2012 došlo k navýšení limitu pro pojištění úmrtí v hlavním pojištění. Kompletní přehled pojistných částek, do kterých není třeba vyplnit zdravotní dotazník je níže. Kromě smrti v hlavním krytí a hospitalizace se jedná o úrazová rizika, kde pojišťovna může zkontrolovat "náhlé působení vnějších sil". Smrt do Kč pojistné částky (do Kč "prohlášení") Hospitalizace do 300 Kč denní dávky Smrt úrazem do 5 mil. Kč TNÚ do Kč (do Kč "prohlášení") Denní dávky při úrazu do 300 Kč Invalidita úrazem do Kč ročního důchodu Hospitalizace úrazem do Kč denní dávky Pracovní neschopnost úrazem do Kč denní dávky Závěrem.. Přestože na první pohled bylo provedeno hodně změn, jední se spíše o kosmetická vylepšení, která nezlepšují nejslabší místa pojištění SMART. Hlavní 3 rizika (smrt, invalidita a pracovní neschopnost) nejsou optimálně pojistitelná: 18

19 Schází v hlavním krytí optimální varianta "vyšší z.." s volitelným průběhem PČ Schází plná invalidita s důchodovou výplatou (nelze zkombinovat jednorázové a důchodové plnění) Schází levná pracovní neschopnost s delší karencí (2 měsíce) Mezi dalšími například stále nedošlo k oddělení pojištění závažných nemocí od smrti. SMART spíše "bobtná" v různých typech úrazového pojištění. To však neposkytuje potřebné krytí a nejen ve Spojených státech se o úrazovém pojištění hovoří jako o zdravotním pojištění chudých. Za málo peněz málo muziky. AXA Kumulativ Life podruhé 03. Únor 2012, Pátek Produktové listy.cz přinášejí nejpřesnější a nejpodrobnější informace o novém investičním pojištění od AXA pojišťovny. V druhém díle vše o věrnostních bonusech. Dvě varianty Kumulativ Life je nabízen ve dvou variantách. V druhém díle popíšeme hlavní variantu 100V (a druhou variantu si necháme na příště). Poplatky Přes intenzivní komunikaci věrnostního bonusu nám nemohla utéci mnohem zajímavější změna. AXA upustila od systému počátečních a akumulačních jednotek a přešla k úhradě počáteční provize přes systém procentního poplatku placeného v prvních dvou letech. Po ING pojišťovně (SMART) se jedná již o druhý přechod na jiný systém úhrady. Pokud projde zákonné omezení nákladovosti investičního pojištění, je možné že systém počátečních jednotek zcela skončí. Bude záležet na formulaci zákona. Pojišťovna v prvním a druhém roce strhává na poplatcích 90 % z ročního pojistného sjednaného na počátku smlouvy, celkem tak (tzv. vstupní a počáteční) srážka činí 180 % ročního pojistného (asi ne náhodou obvyklá výše provize vyplácená v MLM sítích). Opět je dobré si povšimnout, že na rozdíl od všech ostatních produktů (Flexi, Forte, Evoluce, ) není srážka odstupňována dle doby trvání. Klient se smlouvou na 5 nebo 10 let zaplatí stejně jako klient se smlouvou na 30 let. Podobný postup vyzkoušela i Aviva na začátku svého působení v ČR (a v tomto roce končí). Kromě počátečního poplatku je účtován rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (4%), měsíční poplatek (25 Kč) a inkasní poplatek (10 Kč). Další poplatky jsou spojeny s úkony typu: částečný odkup, změna alokace, převod mezi fondy atd. Velice pozitivní vlastnost pro klienta je, že při navýšení pojistného v průběhu pojištění se z navýšeného pojistného již neplatí žádná vstupní/počáteční srážka. Pro tyto srážky je důležitá hodnota pojistného na počátku. Počáteční/vstupní srážka se neplatí ani z pojistného navýšeného při valorizaci. Znamená to, že za navýšení není zprostředkovateli vyplácena žádná provize? Věrnostní bonusy Systém věrnostních bonusů definovala AXA následovně: na 4. výročí klient získává bonus 4 % z báze věrnostního bonusu (105% * roční pojistné sjednané v době uzavření pojistné smlouvy), na 5. výročí bonus 5 % ze základu atd. Například na 30. výročí je to 30 % ze základu. Každý bonus je připsán na běžný podílový účet klienta dle alokace pro běžné pojistné. A opět správná vlastnost pro klienta: na bonus se neaplikuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. 19

20 Procenta bonusu jsou zřejmá, mnohem důležitější je pochopit chování báze věrnostního bonusu. Jeho počáteční výše je již zmíněných 105% ročního pojistného na počátku. Báze bonusu se nemůže zvětšit. I když klient navýší pojistné nebo zaplatí mimořádné pojistné, výše báze bonusu zůstane stejná. Co nelze nahoru, může jít však dolů. Pokud klient provede následující změny, dojde ke snížení báze. Přerušení/ukončení valorizace o 1 % ročně. Báze se sníží v poměru aktuální výše pojistného/valorizovaná výše a to každý rok, kdy není valorizace přijata. Snížení pojistného. Báze se sníží v poměru nové pojistné / aktuální valorizované pojistné. Částečný odkup z běžného podílového účtu. Snížení báze v poměru odkoupené jednotky / hodnota účtu před odkupem. Převod v rámci automatické realokace. (Nepochopitelně i) přesun před koncem pojistné doby do konzervativního fondu má stejný dopad na bázi, jako kdyby převáděná částka byla odkupována. Snížení výše pojistného, ukončení valorizace ani částečný odkup však nemají vliv na již připsané věrnostní bonusy. Pro lepší pochopení dopadu nedodržení podmínek na výši bonusu se podívejme, co se stane, pokud klient nebude automaticky přijímat valorizaci o 1 %. TABULKA 1 >> Výsledky testu transparentnosti Pojistný rok Roční pojistné Základna bonusu Bonus (kdyby...) Bonus (bez valorizace) (= *(1/1,01)) (= * (1/1,01)) (= * 0,5) Komentář k tabulce: protože klient platí každý rok stejně ( Kč), základna bonusu se každý rok snižuje, protože schází dynamika. V 10 roce si klient vybral polovinu naspořených prostředků, což vedlo ke snížení báze bonusu o polovinu. Sečteno a podtrženo: klient měl na počátku šanci získat bonus za 30 let ve výši Kč. Musel by ale každý rok navýšit pojistné a nesměl by nikdy vybrat žádné peníze. V našem modelovém příkladě získal celkový bonus Kč. Co by se stalo, pokud by například 3. rok vybral všechny naspořené prostředky (ale dále platil pojistné a už nikdy by žádný odkup až do konce pojištění neudělal)? Pokud jste pravidla pochopili, odpověď je jednoduchá - nedostane žádný bonus. Hodnota nákladovosti 20

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ XI 2014 měsíčník nejen o finančních benefitech Fincentrum Hypoindex říjen 2014 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A JEJÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Úrokové sazby u hypoték jsou zase nejníže v historii a pravděpodobně

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

VIII. měsíčník nejen o finančních benefitech. Fincentrum Hypoindex červenec 2014. Obsah: Předdůchod co to je?

VIII. měsíčník nejen o finančních benefitech. Fincentrum Hypoindex červenec 2014. Obsah: Předdůchod co to je? VIII 2014 měsíčník nejen o finančních benefitech Fincentrum Hypoindex červenec 2014 V prvním prázdninovém měsíci úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu mírně klesly. Ve srovnání s červnem je i menší zájem

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř

Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Stavební spoření v ČR co by měl vědět bankéř Petr Kielar petr@kielar.cz http://petr.kielar.cz 1 Obsah 1. Historický úvod 2. Konstrukce tarifu (postavte si vlastní stavební spořitelnu) 3. Rovnováha mezi

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 28. 7. 2015 Osnova Správní modely penzí Model veřejných penzí Model životního pojištění

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více