komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu ,88 Kč ,34 Kč ,22 Kč ZRN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN"

Transkript

1 Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu ,88 Kč ,34 Kč ,22 Kč Objekt: Pod Straží ,80 Kč ,04 Kč ,84 Kč 1,2,3 a Ve Strazi ,68 Kč ,38 Kč ,06 Kč Ve Svahu ,00 Kč 4 410,00 Kč ,00 Kč VRN Pod Strazi a Ve ,00 Kč 5 516,70 Kč ,70 Kč Strazi Celkem VRN ,00 Kč 9 926,70 Kč ,70 Kč Celkem komunikace ,68 Kč ,08 Kč ,76 Kč ů«z.0zwsdá ewa~ SOS

2 Stavba:Psáry - komunikace Objekt: Ulice Pod Stráží a Ve Stráži celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH Název Komunikace ~ Pod Stráží (1) celkem ,30 Zemní práce [ ,30 Odstranění podkladu r1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m2 380,000 45, , x 3,8 = 380 OdkopávkyaprokopávkynezapaženéprOSilniCeobjemUdOl000m3v m3 79,80 170, ,00 hornine tr x 3,8 x 0,21=79,8 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za m3 23,94 45, ,30 lepivost Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32, , , x 0,8 x 0,4= 32,0 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 187,80 75, ,00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. I až 4 ZKD m l000mpřesl0000m Nakládání výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3 m3 187,80 50, ,00 Uložení sypaniny na skládky m3 187,80 40, ,00 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 300,48 150, ,00 Komunikace ,00 Výplň drenážní rýhy z kameniva drobného těženého fr.8/16 m looxo,4x0,4 16,0 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 ti 150mm 100*3,0=300 m2 300,00 110, ,00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 ti 150mm 100x3,8380 m2 380,00 115, ,00 Postřik infiltrační 0,7kg/m2 m2 300,00 14, ,00 Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70 mm š do 3 m m2 300,00 380, ,00 Postřik spojovací 0,3kg/m2 m2 300,00 12, ,00 Asfaltový beton ACO 11 I ti 40 mm š do 3 m m2 300,00 285, ,00 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,00 ~J.. Množství ,80 Kč ,74 Kč ,54 Kč Cena celkem

3 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 100-(3,5±2X 6.0 ) 84.5 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/80 S boční opěrou do lože z betonu ~brubník betonový silniční přírodní standard l000x25xls cm obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x8 cm Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 looxo,3xo,2 ± looxo,2x0,210,o rektifikace pvrchov~ch znaků inž.sítí Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s ki Pod Strá*H~) celkem Zemní práce Odstranění podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 89 x 3,8 = 338,2 OdkopávkY a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř x 3,8 x 0,2171,02 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 89 x 0,8 x 0,4= 28,48 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 ořes 100 m3 Uložení sypaniny na skládk~ Poplatek za skládku - ostatní zemina Komunikace Výplň drenážní rýhy z kameniva drobného těženého fr.8/16 89x0,4x0,4 = 14,24 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 ti 150 mm 89*3,0=267 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 ti 150 mm 89x3,8338,2 Postřik infiltrační 0.7kci/m2

4 Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70 mm š do 3 m Postřik spojovací 0,3kgIm2 Asfaltový beton ACO 11 It, 40 mm š do 3 m Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/150 s boční opěrou do lože z betonu Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/80 s boční opěrou do lože z betonu obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x15 cm obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x8 cm Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 89x0,3x0, x0,2x0,29,S4 rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti) Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným Pod Stráží (3) celkem m2 m2 m2 m m ks ks m3 kp I 267,00 267,00 267,00 89,00 150,00 105,00 96,00 112, 00 9,54 2,00 t 70,49 380, ,00 18, ,00 285, , ,20 120,00 130,00 95, , , , , , , , ,48 85,00, 5 991, ,08 ~Zemní práce ( ( ,56j Odstranění podkladu í1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m2 326,800 45,00~ ,00 86x 3,8 = 326,8 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v m3 68,63 170, ,10 hornině tř x 3,8 x 0,21=68,63 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za m3 20,59 45,00 926,51 lepivost Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 86 x 0,8 x 0,4= 27,52 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až4 m3 m3 27, ,51 170,00~ 75, , ,25 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD m3 1615,10 10, , m přes m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až4 přes 100 m3 m , ,50 Uložení sypaniny na skládky m3 161,51 40, ,40 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 258,42 150, ,40 Komunikace ,00 zim JOX

5 Výplň drenážní rýhy z kameniva drobného těženého fr.8/16 86x0,4x0,4 = 13,76 :m3 13, ,00~ 7 155,20 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 ti 150mm 86*3,0=267 m2 258,00 110, ,00 Podklad ze štěrkodr[ě ŠD 0/63 ti 150 mm 86x3,8326,8 m2 326,80 115, ,00 Postřik infiltrační 0,7kq/m2 m2 258,00 18, ,00 Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70 mm š do 3 m m2 258,00 380, ,00 Postřik spojovací 0,3kg/m2 m2 258,00 18, ,00 Asfaltový beton ACO 11 I ti 40 mm š do 3 m m2 258,00 285, ,00 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/1 50 s m 86,00 150, ,00 boční opěrou do lože z betonu Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/80s m 86,00 130, ,00 boční opěrou do lože z betonu obrubník betonový silniční přírodní standard 1 000x25x1 5 cm ks 91,00 130, ,00 obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x8 cm ks 91,00 95, ,00 Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 86x0,3x0,2 ± 86x0,2x0,28,6 m3 8, , ,00 rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti) kpl 2, , ,00 Přesun hmot 5 789,52 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 68,11 85, ,52 VeStráží celkem ,27 Zemní práce ( ( ,87 Odstranění podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 90 x 3,8 = 342,0 m2 326,800 45,00~ ,00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 90x3,8x0,2171,82 m3 71,82 170, ,40 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za m3 21,55 45,00 969,57 lepivost Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 90x0,8x0,428,8 I 28, , ,00 Vodorovné přemístění do l0000mvýkopkuzhorninytř. 1 až4 m3 165,98 75, ,50 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. I až 4 ZKD 1000 m přes m m ,80 10, ,00

6 . Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 165,98 50, ,00 Uložení sypaniny na skládky m3 165,98 40, ,20 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 265,57 150, ,20 Komunikace ,00 Výplň drenážní rýhy z kameniva drobného těženého fr.8/16 m x0,4x0,4 = 14,4 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 ti 150mm 90*3,0=270 m2 270,00 110, ,00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 ti 150mm 90x3,8=342,0 m2 342,00 115, ,00 Postřik infiltrační 0,7kg/m2 m2 270,00 18, ,00 Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70 mm š do 3 m m2 270,00 380, ,00 Postřik spojovací 0,3kg/m2 m2 270,00 18, ,00 Asfaltový beton ACO 11 I ti 40 mm š do 3 m m2 270,00 285, ,00 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,60 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/150 ~ m 90,00 150, ,00 bocn operou do loze z betonu Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/BOs m 78,00 130, ,00 bocni operou do loze z betonu obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x15 cm ks 95,00 130, ,00 obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x8 cm ks 82,00 95, ,00 Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 m x0,3x0,2 ± 78x0,2x0,2=8,52 rektifikace pvrchových znaků inž.sítí (poklopy,hrnky,uliční vpusti) kpl 2, , ,00 Přesun hmot 6 058,80 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 71,28 85, ,80 Komunikace celkem ,80 Kč [VRN ( [ Í I 26270,OOKč Geodetické zaměření komunikace m 365,000 50, ,00 Dočasné dopravní značení kpl 1, , ,00 Projekt skutečného provedení stavby kpl 1, ,00 20,00 fnj.~íáľ&4 gwn~~5fl

7 I Stavba:Psáry - komunikace Objekt: Ulice Ve Svahu DPH Celkem včetně DPH Název Komunikace Celkem bez DPH p ~ S Množství ,88 Kč ,34 Kč ,22 Kč Cena celkem Zemní práce ] ] ,68 Odstranění podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 160x3,8=608 m2 608,000 45, ,00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř x 3,8 x 0,21=127,68 m3 127,68 170, ,60 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za m3 38,30 45, ,68 lenivost Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 51, , , x 0,8 x 0,4= 51,2 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až4 m3 300,48 75, ,00 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m ,80 10, ,00 Nakládání výkopku z hornin tř. I až 4 přes 100 m3 m3 300,48 50, ,00 Uložení sypaniny na skládky m3 300,48 40, ,20 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 480,77 150, ,20 Komunikace ,00 Výplň drenážní rýhy z kameniva drobného těženého fr.8/1 6 m3 25, , ,00 160x0,4x0,4 = 25,6 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 ti 150mm 160*3,0480 m2 480,00 110, ,00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 ti 150mm 160x3,8608 m2 608,00 115, ,00 Postřik infiltrační 0,7kg/m2 m2 480,00 18, ,00 Podklad z obalovaného kameniva ACL 16 ti 70 mm š do 3 m m2 480,00 380, ,00 Postřik spojovací 0,3kg/m2 m2 480,00 18, ,00 Asfaltový beton ACO 11 I ti 40 mm š do 3 m m2 480,00 285, ,00 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,00 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého 1000/250/1 SOs m 163,00 150, ,00 boční opěrou do lože z betonu x ú~f Sd4Ú«zmú~ -JOS

8 V Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s _boční opěrou do lože z betonu obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x15 cm obrubník betonový silniční přírodní standard 1000x25x8 cm Lože pod obrubníky z betonu prostého B20 160x0,3X0,2 ± 160x0,2x0,2l610 rektifikace nvrchových znaků inž.sítí (stávaiící uliční viousti, hrnk Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s ki Komunikace celkem VRN Geodetické zaměření skutečného komunikace dočasné dopravní značení Proiekt skutečného Drovedení stavb - los

9 Psáry - lokalita Stráže a Ve Svahu - dešťová kanalizace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu ,84 Kč ,97 Kč ,81 Kč Objekty kanalizace. Objekt: Pod Strazi ,26 Kč ,92 Kč ,18 Kč 1,2,3 a Ve Strazi ZRN celkem ,10 Kč ,89 Kč ,99 Kč VRN Ve Svahu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Stráže ,00 Kč 5 040,00 Kč ,00 Kč VRN celkem ,00 Kč 9 450,00Kč ,00 Kč Celkem kanalizace ,10 Kč ,89 Kč ,99 Kč -JOX

10 Stavba:Psáry - dešťová kanalizace a komunikace Objekt: Ulice Pod Stráží a Ve Stráži celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH Název ~ i Množství ,26 Kč ,92 Kč ,18 Kč Cena celkem Dešťová kanalizace Pod Stráží (1) celkem ,14 Zemní práce ,11 Odstranění podkladu p1 do 100 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m2 40,800 45, ,00 Six 0,8x=40,8 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 61, , ,00 51x0,8x1 5=61,2 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 61,200 50, ,00 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 46,410 75, ,75 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD m3 464,100 10, , m přes m Nakládání výkopku z hornin tř. I až 4 do 100 m3 m3 61,200 50, ,00 Uložení sypaniny na skla~~y m3 69,360 40, ,40 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 110, , ,40 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42, , ,00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m3 11, , ,80 m od kraie výkopu štěrkopísek frakce 8-32 t 17, , ,36 Lože pod potrubí otevřenýyýkop z kameniva drobného těženého m3 4, , ,40 Trubní vedení ,00 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % ON 200 m 4, ,00 600,00 trubka kanalizační plastová DN 200 mm, SNS m 4, , ,00 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 m 51, , ,00 trubka kanalizační plastová ON 250 mm, 5N8 m 51, , ,00

11 Montáž tvarovek z plastu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 kus 1, ,00 100,00 Montáž tvarovek z plastu-systém KG 2000 dvouosé ON 250/200 kus 1, ,00 100,00 koleno plastové DN 200/45 kus 1, ,00 680,00 odbočka plastová OŇ /200 mm kus 1, , ,00 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí ON 250, DN 300 m 51, , ,00 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,00 Zřízení uliční vpusti prefabrik.vč. napojení kpl 2, , ,00 Zřízení prefabrik.šachty ON1000 včetně poklopu DG400 kpl 2, , ,00 Přesun hmot 65,03 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,765 85,00 65,03 fnj.7ůl~vdáwwa~sďx

12 Stavba:Psáry - dešťová kanalizace Objekt:Do - Ulice Ve Svahu - prodloužení stávající dešťové kanal. Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH Název Dešťová kanalizace ~ S Množství ,84 Kč ,97 Kč ,81 Kč Cena celkem Zemní práce ,44 Odstranění podkladu p1 nad 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 93 x 0,7 x 0,7 = 65,1 m2 65,100 45, ,50 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 93 x 0,7 x 0,5= 32,55 m3 32, , ,50 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,0 m m3 32,550 50, ,50 Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. I až 4 m3 39,020 75, ,50 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 390,200 10, ,00 Nakládání vý~pp~z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,550 50, ,50 Uložení sypaniny na skládky m3 39,020 40, ,80 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 66, , ,10 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 93 x 0,7x0,4 = 26,04 m3 26, , ,00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do m3 17, , ,20 3 m od kraie vý]~pu 93x 0.3 x 0.4 ± 93 x 0,7x0.1 = 17,67 štěrkopísek frakce 0-32 pro obsyp t 28, , ,04 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 93x0,7x0,1 = 6,51 m3 6, , ,80 Trubní vedení ,00 Montáž potrubí z kanalizačních trub betonových otevřený výkop sklon m 93, , ,00 do 20 % DN 300 trubka kanalizační betonová TBP Q 300/1250 včetně dopravy m 91, , ,00 Ostatní konstrukce a práce-bourání ,00 útý~.7(dvd t4z4 w4 -JOS

13 Zřízení zděné šachtové vpusti BOOxSOOxl 000 dešťové vpusti z ískocementov Ch na MC vcetne litinove mrize 600x ,40 Přesun hmot ro trubní vedení z betonov ch trub otevřen v k ,84 Kč Dešťová kanalizace celkem [ RN ,00 Kč Ioeodetické zaměření skutečného stavu kanalizace a komunikace m 160,00 50, ,00 dočasné dopravní značení kpl 1,000~ 5 000,00~ 5 000,00] IProiekt skutečného provedení stavby Ikpl 1,001 8 ooo,ool 8 00QQ~J $7čdVd~ŮI4twÚ~ -JOX

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní.

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní. Renáta Sedláková Od: Odesláno: Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj 10. března 2014 12:59 Komu: Renáta Sedláková Předmět: Přílohy: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní Nab - Psáry 2.jpg;

Více

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ

ičo: Renáta Sedláková DIČ: CZ Renáta Sedláková Od: janachrastinova~strabagcom Odesláno: 11 března 2014 15:20 Komu: Předmět: Renáta Sedláková cenová nabídka Přilohy: nabídka STRABAGpdf; STRABAG-rozpocet-nad-nadrzkouxlsx; STRABAG-rozpocet

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Č.j.: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne Commateť C W~ER, aro, Strana 1 Držitel certifikátu jakosti dle EN ISO 9001 o ~ C ) OJ (M L Obec Psáry k Milan Vácha, starosta Pražská 137 25244Psáry Čj: ST2013/7314 Vyřizuje: Novotný Tomáš V Praze dne

Více

kanalizace a komuniace v ul. Ve Svahu, Pod Stráží a

kanalizace a komuniace v ul. Ve Svahu, Pod Stráží a Stavba: Psáry - dešťová kanalizace a komuniace v ul. Ve Svahu, Pod Stráží a cena bez DPH DPH 21% cenas DPH Kanalizace 675 784,58 Kč 141 914,76 Kč 817 699,34 Kč Komunikace 2 587 526,29 Kč 543 380,52 Kč

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCI LIST NABIDKY. Uchazeč o veřejnou zakázku:

KRYCI LIST NABIDKY. Uchazeč o veřejnou zakázku: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. IČO: 279 779 51 Rychtaříkova 2173 I DiČ: CZ 2797795! KRYCI LIST NABIDKY Uchazeč o veřejnou zakázku: SILNICE CHMELÍk s.r.o Rychtaříkova 2173/1 326 00 Plzeň Statutární orgán: Václav

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry !! STAVEBNÍ FIRMA Psáry dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Strží a Ve Strži veřejná zakázka malého rozsahu dle * 12, odst 3, zákrs Č. 137/2006 Sb. v platném znění. řť ; STA VESN FiRMA.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Celkem bez DPH ,41 Kč ,35 Kč Celkem včetně DPH ,76 Kč

Celkem bez DPH ,41 Kč ,35 Kč Celkem včetně DPH ,76 Kč J.L.T. - stavební společnost, ol. 5 r.o. 123 Psáry - komunikace ul. K Lůžku 3.9.2O1~ Budějovická 701, 25242 Jesenice IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348 Stavba: 123 Psáry - komunikace ulice K Lůžku Objekt: Celkem

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever Rekapitulace Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever. příjezdová cesta. příjezdová cesta. příjezdová cesta parkoviště před hospodou odvodnění cesta pod kapličkou pozemek č. 9-56 950,00

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby

Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby Stavba: Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě Rekapitulace VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ ll stavby dodatek č.2 k smlouvě č. 2017/12/01/0546 Objednatel: SMO,MOb Poruba Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Datum:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov Zakázka : Sportovní centrum Bouzov Položkový rozpočet Zdravotně techn. insta Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj 001 B Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5

-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Faktura : Zakázka číslo : Umístění : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Dodatek číslo : Archivní

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více