SO 00: Ostatní náklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO 00: Ostatní náklady"

Transkript

1 Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Výměra Jedn. cena Cena SO 00: Ostatní náklady : Zemní práce Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 270,0 80, ,0 80, Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 270,0 65, ,0 65, ON: Ostatní náklady Náklady na výstavbu, provoz a likvidaci zařízení staveniště - Pro všechny soubo 1, , , , objekty Dopravní opatření a značení na staveništi soubo 1, , , , Provedení statické zkoušky zhutnění na pláni před provedením konstrukčních vrstev komunikace kus 2, , , , SO 01: Obnova vodovodu : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 214,4 45, ,4 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 294,8 36, ,8 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 128,64 222, ,64 222, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 64,32 22, ,32 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 85,76 456, ,76 456, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 42,88 48, ,88 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 696,8 20, ,8 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 696,8 5, ,8 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 157,2 70, ,2 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 107, , , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 107,456 55, ,456 55, Uložení sypaniny na skládky m3 107,456 10, ,456 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 193,421 80, ,421 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 106,944 74, ,944 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 83, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 167, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 21,44 650, ,44 650, Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 2,88 359, ,88 359, : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 214,4 322, ,25 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 294,8 17, ,25 17, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 294,8 360, ,25 360, Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 294,8 309, ,25 309, : Trubní vedení Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm m 120,36 119, ,36 119, Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm m 153,0 170, ,0 170, Elektrokoleno 45, PE 100, PN 16, kus 2,0 579, ,0 579, Ih Volná příruba k lemovému nákružku - 90, objem 0,80 dm3, balení 1 ks ks 2,0 416, ,0 416, Ih Volná příruba k lemovému nákružku - 110, objem 0,97 dm3, balení 1 ks ks 4,0 511, ,0 511, In Lemový nákružek - 90, objem 1,35 dm3, balení 1 nebo 10 ks ks 2,0 182, ,0 182, In Lemový nákružek - 110, objem 2,45 dm3, balení 1 nebo 5 ks ks 4,0 224, ,0 224, Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100 kus 2, , , , Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 8,0 271, ,0 271, Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,0 395, ,0 395, Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 5,0 338, ,0 338, Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 2,0 496, ,0 496, Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x m 118,0 64, ,0 64, ,4 mm Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 m 150,0 72, ,0 72, x 6,6 mm Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop kus 2,0 431, ,0 431, vnější průměr 90 mm Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN kus 17,0 242, ,0 242, až Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 pro přípojky kus 3,0 262, ,0 262, Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,0 497, ,0 497, Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 3, , , , Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 9,0 951, ,0 951, Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,0 622, ,0 622, Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 8,0 954, ,0 954, Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 118,0 16, ,0 16, Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 150,0 18, ,0 18, Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 268,0 80, ,0 80, Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 3, , , , Osazení poklopů litinových ventilových kus 17,0 262, ,0 262, Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,0 390, ,0 390, Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,0 840, ,0 840, Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 294,8 35, ,8 35, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 294,8 23, ,8 23, Ih /8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ /8 DÍRY ks 3, , , , Ih TVAROVKA FF KUS - 80/500 ks 3, , , Ih TVAROVKA T KUS ks 1, , , , Ih TVAROVKA T KUS ks 1, , , , Stránka 1 z 5

2 Ih SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E (1,3-1,8m), 1,3-1,8 ks 7, , , , Ih SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - 3/4"-2" ks 17,0 823, ,0 823, (1,0-1,6 m) Ih SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU ( ) - Spojka s přírubou jištěná proti ks 1, , , , posuvu R002 Montážní materiál - Těsnění k přírubám, nerezové šrouby a matky soubo 1, , , , Xh VENTIL ROHOVÉ ISO-ZAK GGG - 25/34 ks 14, , , , Xh VENTIL ROHOVÉ ISO-ZAK GGG - 50/46 ks 3, , , , Xh PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP ks 3,0 473, ,0 473, Xh ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ - 80 ks 3, , , , Xh ŠOUPĚ ''A'' PŘÍRUBOVÉ ČSN ks 1, , , , Xh HYDRANT DUO PODZEMNÍ - 80/1 m ks 3, , , , Xh POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ - VODA ks 17,0 281, ,0 281, Xh POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. - HAWLE-VODA ks 7,0 429, ,0 429, Xh PODKLAD. DESKA - -, UNI ks 24,0 166, ,0 166, Xh HYDRANTOVÝ POKLOP - HAWLE - HYDRANT ks 3, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 9, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 5, , , , Zh PAS NAVRTÁVACÍ S UZÁVĚREM " ks 3, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Vytýčení inženýrských sítí v trase vodovodu a kanalizace správci sítí soubo 1, , , , R Geodetické vytýčení stavby m 268,0 5, ,0 5, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 268,0 50, ,0 50, R Rozbor vody soubo 1, , , , R Revize vyhledávacího vodiče m 294,8 8, ,8 8, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 540,4 20, ,0 20, Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 540,4 45, ,4 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 540,4 85, ,4 85, : Bourací práce Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do Vybouraná litina m 268,0 302, ,0 302, bude odvezena do šrotu, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 156,003 41, ,003 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 1 404,027 10, ,027 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 156, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 156,003 10, ,003 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 53, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 85,76 150, ,76 150, : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 136,852 30, ,522 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5, , , , SO 02: Stavební úpravy kanalizace : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 133,2 45, ,2 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 177,6 36, ,6 36, Převedení vody potrubím DN do 250 m 148,0 450, ,0 450, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 111, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 55,944 22, ,944 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 74, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 37,296 48, ,296 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 473,6 20, ,6 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 473,6 5, ,6 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 143,24 70, ,24 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 97,91 168, ,91 168, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 97,91 55, ,91 55, Uložení sypaniny na skládky m3 97,91 10, ,91 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 176,238 80, ,238 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 88,578 74, ,578 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 71, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 143, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,32 650, ,32 650, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 133,2 322, ,2 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 177,6 17, ,02 17, Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 177,6 360, ,02 360, Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 177,6 309, ,02 309, : Trubní vedení Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7, v délkách do 6000 mm m 150,22 750, ,22 750, Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN150 kus 10, , , , Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN200 kus 2, , , , Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu m 148,0 118, ,0 118, DN Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 12,0 459, ,0 459, R31 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 na potrubí DN dno prefa - Kompletní dodávka a montáž včetně dodávky a osazení poklopu D Průměrná hloubka šachty 1,7 m kus 4, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Geodetické vytýčení stavby m 150,0 10, ,0 10, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 150,0 58, ,0 58, R Kamerové zkoušky kanalizace m 150,0 85, ,0 85, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 298,4 20, ,0 20, Stránka 2 z 5

3 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 298,4 45, ,4 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 298,4 85, ,4 85, : Bourací práce Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 148,0 119, ,0 119, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 108,83 41, ,83 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 979,47 10, ,47 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 108,83 157, ,83 157, Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 108,83 10, ,83 10, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 23, , , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 32, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 53,28 150, ,28 150, Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 4, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 83,579 30, ,14 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 14, , , , SO 03: Vodovodní přípojky : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 58,24 45, ,88 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 80,08 36, ,96 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 25,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 58, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 29,484 22, ,709 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 39, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 19,656 48, ,473 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 236,6 20, ,209 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 236,6 5, ,209 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 98,28 70, ,364 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31, , , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 31,192 55, ,967 55, Uložení sypaniny na skládky m3 31,192 10, ,967 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 56,146 80, ,34 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 67,088 74, ,397 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 23, , ,54 240, Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 47, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 7,28 650, ,36 650, : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 58,24 322, , Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 80,08 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 80,08 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 80,08 309, , : Trubní vedení Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm m 71,4 31, ,92 31, Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 50 x 3,0 mm m 21,0 55, ,0 55, Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných m 70,0 31, ,0 31, vnější průměr 32 mm Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných m 21,0 49, ,0 49, vnější průměr 50 mm Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 14,0 472, ,0 472, Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 3,0 682, ,0 682, Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 91,0 54, ,0 54, Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 91,0 14, ,0 14, Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 100,1 35, ,7 35, Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 100,1 23, ,7 23, : Ostatní konstrukce a práce R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 91,0 89, ,0 89, R Revize vyhledávacího vodiče m 100,1 25, ,7 25, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 145,6 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 145,6 45, ,2 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 145,6 85, ,2 85, : Bourací práce Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 37,79 41, ,824 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 340,11 10, ,414 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 37,79 157, , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 37,79 10, ,824 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 14, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 23, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 37,198 30, , Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0, , , , SO 04: Kanalizační přípojky : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 54,4 45, ,2 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74,8 36, ,2 36, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 35,0 56, ,0 56, Stránka 3 z 5

4 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 8,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 52,44 222, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 26,22 22, ,964 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 34,96 456, , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 17,48 48, ,642 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,8 20, ,004 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 215,0 5, ,7 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 87,4 70, ,212 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,84 168, , , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,84 55, ,999 55, Uložení sypaniny na skládky m3 36,84 10, ,999 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,312 80, ,199 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 50,56 74, ,213 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 28, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 57, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,64 650, , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 54,4 322, ,2 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 74,8 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 74,8 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 74,8 309, , : Trubní vedení Víčko kanalizace plastové KGK DN 200 kus 2,0 68, ,0 68, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 75,0 229, ,4 229, Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 8,0 292, ,0 292, Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 2,0 80, ,0 80, : Ostatní konstrukce a práce R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 83,0 80, ,4 80, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 136,0 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 136,0 45, ,8 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 136,0 85, ,8 85, : Bourací práce Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 35,299 41, ,803 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 317,691 10, ,229 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 35, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 35,299 10, ,803 10, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 21,76 150, ,88 150, : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 34,746 30, ,64 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0, , , , SO 05: Stavební úpravy kanalizace v Jabloňové ulici : Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 55,8 45, ,8 45, Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 74,4 36, ,4 36, Převedení vody potrubím DN do 250 m 62,0 410, ,0 410, Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,0 56, ,0 56, Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,0 42, ,0 42, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 46, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 23,436 22, ,436 22, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 31, , , , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 15,624 48, ,624 48, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 210,8 20, ,8 20, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 210,8 5, ,8 5, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 78,12 70, ,12 70, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40, , , , Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,013 55, ,013 55, Uložení sypaniny na skládky m3 40,013 10, ,013 10, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 72,023 80, ,023 80, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,107 74, ,107 74, Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m m3 29, , , , Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 59, , , , : Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,58 650, ,58 650, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0, , , , : Komunikace Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem m2 55,8 322, ,8 322, Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 74,4 17, , Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z m2 74,4 360, , Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z m2 74,4 309, , : Trubní vedení Stránka 4 z 5

5 Trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 315x9,7, v délkách do 6000 mm m 62,93 750, ,93 750, Trubka kanalizační plastová PVC-SN8 DN 250 m Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN150 kus 5, , , , Odbočka PP kanalizační 45 DN 300/DN200 kus Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu m 62,0 118, ,0 118, DN Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 5,0 459, ,0 459, Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250 kus R31 Šachta kanalizační z betonových dílců DN 1000 na potrubí DN dno prefa - Kompletní dodávka a montáž včetně dodávky a osazení poklopu D Průměrná hloubka šachty 1,7 m kus 2, , , , : Ostatní konstrukce a práce R Geodetické vytýčení stavby m 62,0 31, ,0 31, R Zaměření hotových inženýrských sítí pře zásypem geodetem m 62,0 71, ,0 71, R Kamerové zkoušky kanalizace m 62,0 85, ,0 85, Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez m 125,2 20, , Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 125,2 45, ,2 45, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 125,2 85, ,2 85, : Bourací práce Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 62,0 119, ,0 119, Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 46,372 41, ,372 41, Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 417,348 10, ,348 10, Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 46, , , , Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 46,372 10, ,372 10, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 10, , , , Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 13, , , , Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 22,32 150, ,32 150, Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 2, , , , : Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t 35,013 30, ,674 30, Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 6, , , , Cena celkem bez DPH Stránka 5 z 5

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava Zakázka: Vodovod a kanalizace, parc.č. 265/66 v k.ú. Kolšov SO_01: Vodovod 348 559 001: Zemní práce 116 225 1. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 6,8 82,10 558 Řezání stávajícího

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1.5.2016 Objednatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUISŮ RACÍ Kód: 201503281 Stavba: rodloužení vodovodu do Strkovské ulice Místo: laná nad Lužnicí Datum: 20.04.2016 Zadavatel: Město laná nad Lužnicí rojektant: Uchazeč: DAICH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Vodovod Sasina- Svitávka CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 172 0,00. Cena bez DPH. Kód: VH001 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VH001 Vodovod Sasina- Svitávka KSO: Místo: Sasina, Svitávka Datum: 1. 5. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 00281042 Městys Svitávka DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1. na akci. Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni. Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: na akci Navrhovatel změny: Lesostavby Třeboň a.s. Popis změn: Dle jednotlivých protokolů o změnách. Seznam projektové dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení, fotodokumentace Odůvodnění

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov Zakázka : Sportovní centrum Bouzov Položkový rozpočet Zdravotně techn. insta Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj 001 B Stavební

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň

DODATEK Č. 2. ke Smlouvě o dílo ze dne pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018 pro zhotovení stavby Rekonstrukce ulice Kroková 2. etapa, Třeboň Číslo smlouvy objednatele: 750/4708/18 Číslo zakázky zhotovitele: 2018-022 Smluvní strany

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 21815/3 Stavba: Dokončení kanalizace Olšany u Prostějova Místo: Olšany u Prostějova Datum: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Uchaze : STRABAG

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s.

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s. 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TABULKY 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: 201335 - Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: 13.09.2013 Objednavatel: IČ: 49021117 Jihočeský vodárenský svaz DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: 67184707

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH AQOL DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ-OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH AQOL DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ-OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: AQOL-2017002 DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ-OBNOVA OCELOVÝCH ŘADŮ KSO: 827 CC-CZ: 222 Místo: Datum: 7.10.2017 CZ-CPA: 42.21.1 Zadavatel: Vodohospodářská společnost Olomouc,Tovární

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

SOUPIS PRACÍ. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: Stavba: Velké Meziříčí rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO K Vedlejší náklady - kanalizace SO K Vedlejší náklady - kanalizace Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Svazek vodovodů a kanalizací Žďárslo

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Název akce: Parkovací dům pro kola REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 Parkovací dům pro kola Architektonicko-stavební část Vsakovací

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Výchozí podklady: Projektová dokumentace zpracovaná projektantem PROJEKTOVY A INZENYRKSY ATELIER ze dne 03/2014. Stupeň projektové dokumentace DSP.

Výchozí podklady: Projektová dokumentace zpracovaná projektantem PROJEKTOVY A INZENYRKSY ATELIER ze dne 03/2014. Stupeň projektové dokumentace DSP. Zadavatel: Obec Psánť Pražská 137 252 44 Psáry ič 00241580 V Praze dne 27. 4. 2016 Zakázka: Psáry kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Vážení obchodní přátelé, na základě Vaší poptávky ze dne 14. 4.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-03 - Sdružený objekt. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: D D D 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 905-2 Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4-2.etapa KSO: 823 39 CC-CZ: 24124 Místo: Praha 4, k.ú. Lhotka 728071 Datum: 10. 8. 2018 Zadavatel: Městská část Praha 4 IČ:

Více

ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, Plzeň, tel , mobil

ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, Plzeň, tel , mobil ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň, tel. 377 539 393, mobil 602 205 792 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. identifikační údaje o žadateli: Město Nový

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2700/DPS-2015 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách JKSO: 827 2 CC-CZ: 2 Místo: Folvarek Datum: 06.02.2015 Objednavatel: IČ: 00845451 Statutární město Ostrava,

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0, (1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 178-2014(1) Náchod - kanalizace V Úvozu, Pod Vyhlídkou - I. etapa KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Náchod Datum: 22. 5. 2019 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Více