PIM Stub Routing. Pavel Pustowka PUS0017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIM Stub Routing. Pavel Pustowka PUS0017"

Transkript

1 PIM Stub Routing Pavel Pustowka PUS0017 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky PIM Stub Routingu. Součástí je návrh topologie různých typů zapojení, jejich řešení a otestování. Kontrola funkcionality byla provedena v laboratorních podmínkách na směrovačích a přepínačích značky CISCO. Klíčová slova: PIM, Stub, Routing, Multicast, Cisco 1 Úvod Multicast Multicastové adresy IGMP - Internet Group Management Protocol Multicastové distribuční režimy Multicast Stub sítě Multicast Stub směrování PIM - Protocol Independed Multicast RPF - Reverse Path Forwarding Rendezvous Point (RP) PIM režimy PIM v IPv Praktická část Testovací topologie PIM - SM s RP konfigurace na R1 a R PIM DM konfigurace na R1 a R PIM BDM konfigurace na R1 a R PIM SSM konfigurace na R1 a R Kontrola spojení Závěr Citovaná literatura Přílohy Základní konfigurace směrovačů dubna /14

2 1 Úvod S příchodem gigabitových sítí a rostoucím provozem na sítí a služeb je nutné data efektivně směrovat od zdroje k cíli. Pro tyto účely se nám nabízí tři způsoby směrování podle toho, komu jsou určena. Prvním způsobem je UNICAST, jehož principem je směrovat data od jednoho zdroje k jednomu cíli. Další možnosti je BROADCAST, který funguje na principu jeden zdroj všechny cíle v dané sítí. Na řadu přichází jako třetí typ MULTICAST, který posílá data od zdroje ke skupině, která má zájem přijímat data. Typickým použitím jsou rozhlasová vysílání videa a hlasu, videokonference a vyhledávání určitých služeb. 2 Multicast Základní vlastností této technologie je efektivní odlehčení zátěže tak, že zdroj posílá datový provoz jedné cílové adrese (skupině) a uživatelé, kteří mají zájem přijímat toto vysílání, se připojí na adresu, na kterou zdroj vysílá. Výsledkem je vysílání jen na jednu adresu oproti UNICASTu, který vysílá na všechny cíle (adresy), které chtějí tyto data přijímat. Je třeba zdůraznit, že tok dat od zdroje k cíli je zahajován příjemcem. Výsledkem je značné odlehčení sítě, zejména snížení režií směrovačů. Rozdíly mezi technologiemi zachycuje Obrázek 1. K rozesílání provozu od zdroje se používá adresní rozsah (třída D). Obrázek 1: Rozdíl mezi UNICASTem a MULTICASTem 2.1 Multicastové adresy Jak už bylo řečeno výše, multicast se dělí do několika skupin. Každá z těchto skupin má rezervovaný určitý rozsah IP adres. Název Rozsah Popis Lokálně linkové adresy Reservováno pro síťové protokoly na lokální sítí Globální adresy Pro posílání multicastových napříč internetem Source specific Multicast Reservováno pro SSM rámcový model GLOP adresy Rezervováno pro statické adresy pro organizace, které mají přiřazeno doménové číslo autonomního systému. Limited scope adresy Pro privátní multicastové domény 19. dubna /14

3 2.2 IGMP - Internet Group Management Protocol používá se mezi klientem a aktivním prvkem (směrovače, přepínače) IGMP slouží k registraci jednotlivých hostů do multicast skupin multicast router odesílá membership query message (host query message), aby objevil, jaké multicast skupiny mají členy na připojené síti, to se odesílá všem pomocí IP s TTL = 1 hosté odpovídají pomocí IGMP report message, která značí, že chtějí přijímat multicast pakety pro danou skupinu designated router (designated querier) se používá u multiaccess, pro podsíť je jediný, kdo posílá host query message, pro IGMP verze 1 se volí pomocí multicast směrovacího protokolu, pro verzi 2 a 3 je to multicast router s nejvyšší IP adresou, Point-to-point linky nezobrazují informace o DR IGMP verze 3 umožňuje filtrování zdrojů, tedy aby si host řekl směrovači, které zdroje chce přijímat IGMP odhlašovací (leave) zprávy jsou IP datagramy s cílovou adresou , TTL 1 [1] 2.3 Multicastové distribuční režimy Distribuční režimy se dělí podle toho, jakým způsobem chce cíl data přijímat. Při vysílání zašle stanice multicastový paket, pro zdrojovou adresu paketu se nastaví IP adresa stanice a pro cílovou adresu se nastaví skupinová adresa. [2] Anysource multicast V tomto režimu může příjemce využít libovolnou verzi IGMP protokolu pro připojení do multicastové skupiny. V routovací tabulce je skupina označována jako G. Síť pak doručí všem uživatelům ze skupiny G data z libovolného zdroje, jehož cílová adresa je G. Je náchylný na DoS útoky. [2] ASM vyžaduje alokaci skupinových adres v sítí. Každá skupina může být využitá právě jednou aplikací. Když se použijí stejné ASM pro dvě aplikace, příjemci v této skupině budou přijímat data z obou aplikací. Tento způsob může způsobit v krajních situacích problémy s příjmem správných dat. [2] Source specific Mutlicast SSM je základní technologie multicastových sítí a nejlépe podporuje audio a video vysílání. Pro zapsání příjemce do skupiny je nutné využit protokol IGMPv3. Identifikace skupiny se zapisuje jako (S, G), kde S je zdroj a G skupina. [2] SSM nevyžaduje adresní skupinovou alokaci v síti, kromě zdroje v každé skupině. Různé aplikace běžící ve skupině musí mít odlišné SSM skupiny, nebo mohou využít dočasných SSM skupin, aniž by došlo k chybám v sítí. [2] 2.4 Multicast Stub sítě Jsou takové segmenty v sítí, jejichž uživatelé jsou přímo připojení v libovolné multicastové skupině, a to i přes to, že jsou připojení za uživateli, kteří v muticastové skupině nejsou. [3] 2.5 Multicast Stub směrování Multicastové směrování můžeme využít na dvou částech sítě, upstream a downstream: Upstream mezi stub a DR - stub router má plnou PIM funkcionalitu, distribuční router pracuje v pasivním režimu Downstream mezi stub routerem a uživatelem downstream rozhraní je připojeno na L2 sítě, nebo L3 rozhraní, pracuje v pasivním režimu [3] Směrování mezi Stub a Distribučním směrovačem (DR) Vhodnou konfiguraci v této sítí je PIM dense režim, kde dochází k periodickému hlcení a občasnému prořezávání segmentů. Implementování PIM sparse režimu a PIM zamezí potřebě uchovávat RP záznamy ve stub směrovači a periodickému obnovování stavu sítě. [3] Směrování mezi Stub a uživateli Implementováním se redukuje proces pro celkové řízení provozu pro PIM, pokud se zvyšuje počet stub sítí a také pro ochranu před DoS útoky, cílené na DR. [3] 19. dubna /14

4 3 PIM - Protocol Independed Multicast Protokol je nezávislý na ostatních směrovacích unicastových protokolech, jako je OSPF, RIP, EIGRP, BGP a statických cestách. PIM využívá unicastovou směrovací techniku k forwardování multicastu za pomocí RPF funkce. 3.1 RPF - Reverse Path Forwarding Reverse Path Forwarding je metoda šíření multicast paketů od zdroje vysílání dolů po distribučním stromu. K určení rozhraní, kterými se má příchozí multicast paket dále šířit, slouží běžná (unicast) směrovací tabulka. Aby bylo zajištěno šíření každého multicast paketu od kořeni k listům distribučního stromu, nezpůsobení zacyklení multicast paketů ve smyčce a pokud možno vyloučení vícenásobného vysílání téhož multicast paketu na segment, postupuje směrovač při přijetí multicast paketu podle následujícího pravidla (tzv. RPF Check) [4] RPF Check Pokud paket přišel z rozhraní, které se podle směrovací tabulky používá pro směrování paketů ke zdrojové adrese multicastového paketu, paket se rozešle na downstream rozhraní. V opačném případě se paket zahodí. [4] 3.2 Rendezvous Point (RP) Setkávací místo pro zdroje a příjemce multicastového provozu (obecně známé místo pro obě strany), jedná se společný o kořen pro sdílené stromy, zdroje multicastu posílají provoz na tento bod a ten je přeposílá přes sdílené stromy všem členům skupin, díky RP se lépe využijí síťové zdroje, ale nezaručuje optimální cestu. [1] 19. dubna /14

5 3.3 PIM režimy Sparse Mode - PIM-SM Vychází z představy, že klienti, kteří chtějí přijímat multicast, se v síti nachází velmi řídce. Takže Sparse mode posílá provoz pouze směrovačům, kteří si o něj požádají. Používá jednosměrné sdílené stromy s kořenem v RP a může vytvářet stromy nejkratších cest pro zdroje, vyžaduje na síti Rendezvous Point (RP). Zdroje posílají multicast přímo připojeným směrovačům (DR), DR (směrovač s nejvyšší IP) je zabalí a jako unicast pošle na RP, ten je posílá členům multicast skupiny. RP oznamuje zdroje a vytváří cestu od zdroje ke členům skupiny, teprve potom posílá multicast datagramy. Rozšířený směrovací protokol pro multicast. Použijeme, pokud ostatní směrovače jsou různé. Je dobře škálovatelný. Směrovač se musí přihlásit do skupiny, aby přijímal provoz. [1] Příjemce 2 R3 IGMPv2 S = Zdroj R1 RP Příjemce 1 R2 IGMPv2 Obrázek 1: Zapojení v režimu PIM-SM Dense Mode - PIM-DM Dense mode vychází z představy, že téměř všichni chtějí provoz přijmout, takže jej odesílá do všech směrů (na všechny směrovače mimo toho, od kterého přišel). Pokud některý sousední směrovač provoz nechce, tak to musí oznámit. Vytváří strom nejkratších cest, používá flood and prune metodu (nejprve zaplaví doménu multicastem a pak ořezává větve, kde nejsou příjemci). Rozhraní se přidávají do multicast směrovací tabulky na směrovači. Špatně škálovatelný, je ideální pro LAN, kde jsou členové hustě umístěni v síti. [1] Příjemce 2 R3 IGMPv2 S = Zdroj R1 RP Příjemce 1 R2 IGMPv2 Obrázek 2: Příklad zapojení PIM-DM 19. dubna /14

6 3.3.3 Sparse-Dense Mode - PIM-SDM Pokud máme Rendezvous Point (RP), tak funguje jako PIM-SM, pokud ne, tak funguje jako PIM-DM. [1] Bidirectional Mode - PIM-BIDIR Vytváří obousměrné sdílené stromy, ale nikdy ne strom nejkratších cest, takže může mít delší end-end vzdálenost, ale dobře škáluje. [1] Příjemce 2 R1 RP R3 IGMPv2 S = Zdroj R2 IGMPv2 Příjemce 1 Obrázek 3: Příklad zapojení PIM-BDM S = Zdroj Source Specific Multicast - PIM-SSM Vytváří stromy, které mají kořen pouze v jednom zdroji. Adresa vysílače je známá a příjemci se registrují přímo ke zdroji vysílání. [1] Příjemce 2 R3 IGMPv3 S = Zdroj R1 Příjemce 1 R2 IGMPv3 Obrázek 4: Příklad zapojení PIM-SSM 19. dubna /14

7 3.4 PIM v IPv6 Rozdíl oproti 32 bitové verzi IP je v tom, že se nepoužívá hustý režim (dense mode). Nepoužívá se také kombinovaný režim sparse-dense. Ve verzi IPv6 se používají pouze možnosti PIM SSM, Bidirectional a Sparse režim. Pokud multicastová skupina obdrží SSM rozsah, PIM použije SSM režim, což je v podstatě sparse režim bez RP a bez značení zpráv a stavů typu (*, G). IOS ignoruje jakékoliv nastavení RP pro skupiny v SSM rozsahu. Pokud skupina není v SSM, ale router zná adresu RP pro skupinu, skupina je označena nastavením RP. Tento RP se může učit dynamicky přes BSR, statickou konfiguraci nebo AutoRP. BSR a statická konfigurace je dostupná jak pro IPv4 tak IPv6, AutoRP jenom pro IPv4. Pokud IOS nezná RP pro skupinu, použije výchozí režim pro skupinu. V IPv4 je to hustý režim. V IPv6 je to řídký režim. PIM sparse režim bez RP je velmi podobný PIM-SSM, rozdíl je ve značení skupiny (*, G), ale RPF je nefunkční. Jakmile se dozví směrovač o RP pro skupinu, RPF začne fungovat správně. 19. dubna /14

8 4 Praktická část 4.1 Testovací topologie Pro ověření čtyř variant PIM popsaných výše jsem zvolil následující topologii. Jako směrovací protokol jsem použil OSPF. Pro otestování multicastového provozu jsem použil program iperf a wireshark. Topologii jsem testoval na směrovačích CISCO řady 2800 s IOS verzí Základní konfigurace směrovačů včetně OSPFje popsána v přílohách. Obrázek 5: Testovací topologie Zdroj - generování multicastového provozu # iperf -c u -T 32 -t 10 -i 1 Obrázek 6: Ukázka generování multicastu (vysílání) Cíl - naslouchání multicastového provozu # iperf -s -u -B i 1 Obrázek 7: Ukázka naslouchání multicastu (přijímání) 19. dubna /14

9 4.2 PIM - SM s RP konfigurace na R1 a R2 (config) # interface FastEthernet0/0 (config-if) # ip pim sparse-mode (config) # interface Serial0/1/0 (config-if) # ip pim sparse-mode (config) # ip pim rp-address PIM DM konfigurace na R1 a R2 (config) # interface FastEthernet0/0 (config-if) # ip pim dense-mode (config) # interface Serial0/1/0 (config-if) # ip pim dense-mode 4.4 PIM BDM konfigurace na R1 a R2 (config)# interface FastEthernet0/0 (config-if) # ip pim sparse-mode (config) # interface Serial0/1/0 (config-if) # ip pim sparse-mode (config) # ip pim bidir-enable (config) # ip pim rp-address bidir 4.5 PIM SSM konfigurace na R1 a R2 (config) # interface FastEthernet0/0 (config-if) # ip pim sparse-mode (config) # interface Serial0/1/0 (config-if) # ip pim sparse-mode (config) # ip pim ssm default Směrovač R2 (config) # interface FastEthernet0/0 (config) # ip igmp join-group source dubna /14

10 4.6 Kontrola spojení Pro ověření komunikace spojení jsem využil síťový analyzátor wireshark, který jsem spustil na straně klienta a očekával datový tok UDP na transportní vrstvě. Současně začal IGMP protokol posílat reporty. Ověřit spojení pomohl také program iperf. Takto jsem ověřil všechny čtyři varianty PIM. Obrázek 8: Wireshark příjem multicastového toku na UDP Obrázek 9: Wireshark IGMP protokol reporting u příjemce 4.7 Analýza PIM protokolu Příkazem debug ip pim jsem zapnul vypisování informací o PIM protokolu do konzole PIM SM Na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. můžeme vidět registraci RP ve směrovači R1. Hned po tomto kroku bylo spuštěno multicastové vysílání. V momentě, kdy chtěl klient přijímat data, R2 poslal žádost o propuštění dat směrem ke klientovi, Obrázek 11. Obrázek 10: R1 - registrace RP Obrázek 11: R2 - zaslání požadavku k příjmu směrem k R1 Směrovač R1 tuto informaci zachytil a propustil data směrem k příjemci přes R2. Dalším krokem bylo odpojení klienta ze skupiny, což se projevilo zasláním PRUNE zprávy na R1, Obrázek 12. Na Obrázek 13 vidíme příjem PRUNE zprávy, která způsobila odstřižení vysílání dat k R2. Obrázek 12: Odpojení klienta ze skupiny, R2 zasílá PRUNE zprávu 19. dubna /14

11 Obrázek 13: Příjem PRUNE zprávy na R PIM DM Při této konfiguraci R1 nejprve propustil data směrem ke klientovi přes R2, R2 však nepožadoval data a tak zaslal PRUNE zprávu. Na Obrázek 14 můžeme přesně vidět, co dělá R2, jestliže přijme multicastová data, aniž by předtím o ně požádal. Obrázek 14: R2 - zaslání PRUNE zprávy k R1 Obrázek 15: R1 - příjem PRUNE zprávy z R2 V okamžiku zapsání klienta do skupiny se na R2 generuje zpráva GRAFT 1, která se zasílá na R1. Tato zpráva umožnila propuštění multicastového toku ke klientovi skrze R2. Obrázek 16: R2 - zaslání GRAFT zprávy a následné potvrzení Dále následovalo odpojení klienta ze skupiny, což se projevilo zasláním PRUNE zprávy na R1, Obrázek 17. Router R1 tuto zprávu přijal a větev zaříznul. Obrázek 17: R2 zaslání PRUNE zprávy směrovači R PIM BIDIR Tento režim jsem otestoval tak, že na obou koncích trasy byl jak zdroj vysílání, tak příjemce. Na Obrázek 18 vidíme sestavování nové multicastové skupiny zasláním JOIN zprávy pro zdroj na R1. Následně R1 přijmul zprávu JOIN a otevřel spojení pro druhou multicastovou skupinu. Obrázek 18: R2 - zaslání Join zprávy směrem k R1 1 Graft je re-join zpráva, zasílá se v případě, pokud byla větev předtím zaříznutá. 19. dubna /14

12 Obrázek 19: R1 - přepnutí rozhraní 0/1/0 do stavu Forward Dále mě zajímalo co děje, pokud příjemci na obou koncích ukončí příjem skupinového vysílání. Klient v první skupině ( ) ukončuje spojení a tudíž je zaslána zpráva směrovačem R2 na R1, Obrázek 20. U druhé skupiny ( ) nevidíme PIM zprávu a to z toho důvodu, že je klient připojený hned za R1, který je současně RP. Odhlášení ze skupiny provede IGMP protokol. Na obrázcích toto nevidíme, protože nebyl zapnutý IGMP debugging. PIM zprávu typu PRUNE bychom viděli, pokud by byly zapojeny tři směrovače v sérii a prostřední by byl RP. Jediné co vidíme pro druhou skupinu je následné zaříznutí spojení od R1, Obrázek 21. Na Obrázek 22 je výpis ze směrovací tabulky pro multicast. Můžeme tam vidět obě registrované skupiny. Obrázek 20: R2 zaslání PRUNE zprávy na R1 pro první skupinu Obrázek 21: R1 odpověď na ukončení příjmu ve druhé skupině Obrázek 22: Výpis z multicastové směrovací tabulky PIM SSM Po konfiguraci multicastového zapojení jsem vymazal záznamy ze směrovací tabulky pro multicast a zapnul výpisy IGMP protokolu do konzole. Na Obrázek 23 vidíme sestavení skupiny a následné zaslání na R1. Obrázek 23: R2 zaslání JOIN zprávy na R1 Obrázek 24: R2 přidání skupiny do směrovací tabulky pro multicast Jelikož SSM běží v řídkém režimu, tak směrovače, které chtějí přijímat zašlou požadavek, Obrázek 25. Na Obrázek 26 vidíme odhlášení klienta ze skupiny pomocí IGMP zprávy. Obrázek 25: R2 zaslání JOIN zprávy pro umožnění vysílání 19. dubna /14

13 Obrázek 26: R2 odhlášení klienta ze skupiny 5 Závěr Ve všech režimech PIM se podařilo přijímat generovaný multicastový provoz ze zdroje včetně obousměrného režimu. Tímto jsem otestoval a ověřil metody skupinového vysílání. Ověřil jsem si také, jak to chodí v se skupinovým vysíláním v praxi. Ze získaných informací během vytváření tohoto projektu jsem usoudil, že se hustý režim už dnes tak často nebude používat. Je to z toho důvodu, že není podporován v IPv6 a už není tak efektivní jako PIM SSM. Řídký režim v konfiguraci SSM nebo čistý SPARSE jsou zřejmě nejpoužívanější varianty skupinového vysílání v internetu. Hustý režim se spíše hodí do malých sítí nebo LAN. V těchto sítích se také hodí obousměrný režim, pokud máme hodně zdrojů vysílání, strom se pak vytváří efektivněji. Zvolená topologie s dvěma směrovači byla dostačující, PIM protokol se mezi nimi distribuoval a z vypisovaných zpráv na jednotlivých směrovačích jsem pochopil jeho funkcionalitu. Pro obousměrný režim by bylo lepší využít tři směrovače, ale i tak se dvěma komunikace pracovala správně. 6 Citovaná literatura 1. BOUŠKA, P. TCP/IP - skupinové vysílání IP Multicast a Cisco. In: [online]. Dostupné také z: 2. CISCO. IP Multicast Technology Overview. Cisco [online]. verze 10. Prosince Dostupné také z: 3. CISCO. Implementing Multicast Stub Routing. Cisco [online]. verze 1. Ledna Dostupné také z: 4. GRYGÁREK, P. IP Multicast. In: Směrované a přepínané sítě [online]. Dostupné také z: dubna /14

14 7 Přílohy 7.1 Základní konfigurace směrovačů Nastavení směrovacího protokolu OSPF a adresace rozhraní včetně výchozího nastavení pro všechny směrovače Společně pro směrovač R1 a R2 (config) # ip multicast-routing (config) # router ospf 1 (config-router) # network area 0 (config-router) # network area 0 (config-router) # network area Směrovač R1 (config) # hostname R1 (config) # interface FastEthernet0/0 (config-if) # ip address (config-if) # ip ospf 1 area 0 (config-if) # no shutdown (config) # interface Serial0/1/0 (config-if) # ip address (config-if) # ip ospf 1 area 0 (config-if) # clock rate (config-if) # no shutdown Směrovač R2 (config) # hostname R2 (config) # interface FastEthernet0/0 (config-if) # ip address (config-if) # ip ospf 1 area 0 (config-if) # no shutdown (config) # interface Serial0/1/0 (config-if) # ip address (config-if) # ip ospf 1 area 0 (config-if) # clock rate (config-if) # no shutdown Příkazy pro ladění # show ip pim int # show ip pim neighbor # show ip igmp groups # show ip mroute 19. dubna /14

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc.

Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc. Internet multicast Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří ledvina, CSc. Broadcast, multicast, unicast Broadcast Posílání kopie všem Jednoduché ale neefektivní Zprávu musí zpracovat všichni, i když

Více

Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS

Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS Jan Marek Jozef Marmoľ Abstrakt: V projektu je představen nástroj mtrace. Je popsán jeho princip a ukázána syntaxe. Dále

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

PIM Dense mode State Refresh

PIM Dense mode State Refresh PIM Dense mode State Refresh Radim Holek, HOL0123 Abstrakt: Tato práce se zabývá prozkoumáním volby PIM Dense mode State refresh jako proaktivním opatřením proti periodickému floodingu. Klíčová slova:

Více

Počítačové sítě IP multicasting

Počítačové sítě IP multicasting IP multicast mechanismus pro skupinovou komunikaci v IP vrstvě Zdroj vysílá jeden datagram, na multicast směrovačích se jeho kopie vysílají do větví multicast stromu Adresy typu D podpora IP multicastu

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik.

Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. Průzkum a ověření možností směrování multicast provozu na platformě MikroTik. K. Bambušková, A. Janošek Abstrakt: V této práci je popsán základní princip multicastů, následuje popis možností použití multicastů

Více

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7

Možnosti IPv6 NAT. Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079. Konfigurace... 3 Statické NAT-PT Ověření zapojení... 7 Možnosti IPv6 NAT Lukáš Krupčík, Martin Hruška KRU0052, HRU0079 Abstrakt: Tento dokument ukazuje možné řešení problematiky IPv6 NAT. Součástí je návrh topologií zapojení a praktické otestovaní. Kontrola

Více

Konfigurace a sledování provozu protokolů PIM pro směrování multicastů Cisco směrovači

Konfigurace a sledování provozu protokolů PIM pro směrování multicastů Cisco směrovači Konfigurace a sledování provozu protokolů PIM pro směrování multicastů Cisco směrovači Bc. Bronislav Feču Bc. Filip Řezáč Abstrakt: Tento dokument pojednává obecně o multicastu a konkrétně se poté zaměřuje

Více

Sledování provozu protokolu PIM pro směrování multicastů

Sledování provozu protokolu PIM pro směrování multicastů Sledování provozu protokolu PIM pro směrování multicastů Michal Sehnal SEH016 Obsah 1 Úvod 2 2 Multicasting 2 2.1 Základní vlastnosti skupinového vysílání............ 2 2.2 Skupinové vysílání v lokální

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP 32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP Jakub Martiník (MAR0178), Lukáš Dobrý (DOB0016) Abstrakt: Tento krátký dokument ověřuje kompatibilitu mezi autonomními systémy v protokolu BGP, které

Více

Princip a konfigurace PIM-Bidir

Princip a konfigurace PIM-Bidir Princip a konfigurace PIM-Bidir Martin Blahovský- BLA0044, Jakub Hendrych- HEN0014 Abstrakt: V tomto projektu jsme zapojili a konfigurovali topologii pomocí technologie PIM-Bidir. Hlavní důraz byl kladen

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu

Internet a zdroje. (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec. Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu Internet a zdroje (ARP, routing) Mgr. Petr Jakubec Katedra fyzikální chemie Univerzita Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 12 26. 11. 2010 (KFC-INTZ) ARP, routing 26. 11. 2010 1 / 10 1 ARP Address Resolution

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Multicast na Ostravské univerzitě

Multicast na Ostravské univerzitě Rok 2006 Číslo Oblast: MD-MCAST-01 počítačové sítě M. Dvořák Obsah Technologie multicast...2 Co to je multicast...2 Adresy pro multicast...2 Multicast a 2. vrstva ISO/OSI...3 Mapování MAC adres na multicastové

Více

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP 32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP Jakub Martiník (MAR0178), Lukáš Dobrý (DOB0016) Abstrakt: Tento krátký dokument ověřuje kompatibilitu mezi autonomními systémy v protokolu BGP, které

Více

IPv6 Multicast. Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091

IPv6 Multicast. Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 IPv6 Multicast Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi skupinového vysílání nad protokolem IPv6. Jsou uvedeny potřebné teoretické informace o principu skupinového

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Petr Grygárek rek 1 Přepínaný Ethernet 2 Přepínače Chování jako mosty v topologii strom Přepínání řešeno hardwarovými prostředky (CAM) Malé zpoždění Přepínání mezi více

Více

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF UDP TCP Transportní vrstva ICMP IGMP OSPF Síťová vrstva ARP IP RARP Ethernet driver Vrstva síťového rozhraní 1 IP vrstva Do IP vrstvy náležejí další

Více

Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco

Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 5 Konfigurace DHCP serveru a překladu adres na směrovačích Cisco Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Typická využití atributu Community protokolu BGP - modelové situace

Typická využití atributu Community protokolu BGP - modelové situace Typická využití atributu Community protokolu BGP - modelové situace Vít Slováček Login: SLO0058 Abstrakt: Dokument popisuje konfiguraci protokolu BGP (Border Gateway Protocol) a nastavení atributu community.

Více

Možnosti vylaďování subsecond konvergence EIGRP

Možnosti vylaďování subsecond konvergence EIGRP Možnosti vylaďování subsecond konvergence EIGRP Filip Haferník (HAF006) & Bořivoj Holinek (HOL659) Abstrakt: Projekt má za cíl seznámit s problematikou konvergence a její vylaďování v EIGRP. Součástí projektu

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

Směrování a směrovací protokoly

Směrování a směrovací protokoly Technologie sítí WAN (CCNA4) Směrování a směrovací protokoly 30. března 2007 Autoři: Marek Lomnický (xlomni00@stud.fit.vutbr.cz) Vladimír Veselý (xvesel38@stud.fit.vutbr.cz) Obsah 1 Co je směrování?...

Více

Ověření IGMP snoopingu na přepínačích Cisco Catalyst. Semestrální projekt do předmětu Směrované a přepínané sítě

Ověření IGMP snoopingu na přepínačích Cisco Catalyst. Semestrální projekt do předmětu Směrované a přepínané sítě Ověření IGMP snoopingu na přepínačích Cisco Catalyst Semestrální projekt do předmětu Směrované a přepínané sítě Autor: Jiří Bůžek Login: buz023 Datum: 24.5.2005 1 Multicast Adresný oběžník neboli multicast

Více

MPLS Penultimate Hop Popping

MPLS Penultimate Hop Popping MPLS Penultimate Hop Popping Jiří Otáhal (ota049) Abstrakt: Projekt má za úkol seznámit s funkcí protokolu MPLS Penultimate Hop Popping jejími přínosy a zápory při použití v různých aplikacích protokolu

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

Route reflektory protokolu BGP

Route reflektory protokolu BGP SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ Route reflektory protokolu BGP Jakub WAGNER Michal BODANSKÝ Abstrakt: Tato práce se zabývá testováním technologie route reflektorů na přístrojích firmy Cisco při dodržení podmínek

Více

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP

X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP X36PKO Úvod Protokolová rodina TCP/IP 1 Kontakty Jan Kubr kubr@fel.cvut.cz,místnost E-435,(22435) 7628, konzultace Po 15:30, po předchozí domluvě, https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/x36pko/start

Více

Počítačové sítě IP routing

Počítačové sítě IP routing IP sítě jsou propojeny směrovači - routery Funkce směrovačů odpovídá 3. vrstvě referenčního modelu OSI - L3 L3 odpovídá IP vrstvě architektury TCP/IP Směrovače provádějí přepojování datagramů mezi IP sítěmi

Více

Architektura TCP/IP je v současnosti

Architektura TCP/IP je v současnosti Architektura TCP/IP - úvod Architektura TCP/IP je v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění TCP/IP user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 9. Otázka : Propojování počítačových sítí: most-přepínač, virtuální sítě, směrovač. Směrování, směrovací tabulka, směrovací protokoly. Obsah

Více

Statistiky sledování televize

Statistiky sledování televize Statistiky sledování televize Semestrální práce (36SEM) ZS 2005/2006 Martin Fiala FEL ČVUT 5.ročník - 2 - Obsah 1. Úvod......4 1.1 Digitální vysílání......4 1.2 Převod přijímaného signálu na lokální síť...4

Více

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments

íta ové sít TCP/IP Protocol Family de facto Request for Comments Architektura TCP/IP v současnosti nejpoužívanější síťová architektura architektura sítě Internet Uplatnění user-end systémy (implementace všech funkčních vrstev) mezilehlé systémy (implementace spodních

Více

3 Prefix suppression v OSPFv3... 7

3 Prefix suppression v OSPFv3... 7 Prefix suppression v OSPF 3 Marek Berger (BER0049) Abstrakt: Dokument shrnuje možnost využití funkce prefix suppression pro účely filtrování směrovacích záznamů v rámci protokolu OSPF verze 3. Byly použity

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco

Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Popis a ověření možností přepínacího modulu WIC- 4ESW pro směrovače Cisco Martin Hladil, Jiří Novák Úvod Modul WIC-4ESW je 4 portový ethernetový přepínač druhé vrstvy se schopnostmi směrování na třetí

Více

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení Podsíťování Počítačové sítě 7. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci,

Více

Site - Zapich. Varianta 1

Site - Zapich. Varianta 1 Site - Zapich Varianta 1 1. Koncovy uzel PC1 overuje pres PING konektivitu uzlu PC3. Jaky bude obsah ethernetoveho ramce nesouciho ICMP zpravu od PC1 na portu Fa0/3 SW1? SRC address: MAC_PC1 DST address:

Více

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin:

Abychom se v IPv6 adresách lépe orientovali, rozdělíme si je dle způsobu adresování do několika skupin: Adresy v internetovém protokolu verze 6 (I) V tomto a dalším díle IPv6 seriálu se budeme věnovat různým typům IPv6 adres, vysvětlíme si jejich formát zápisu, k čemu se používají a kde se s nimi můžeme

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

Nové LSA v topologické databází OSPFv3

Nové LSA v topologické databází OSPFv3 Nové LSA v topologické databází OSPFv3 Petr Feichtinger, FEI022 Tomáš Šmíd, SMI0022 Abstrakt: Tato práce popisuje praktický příklad konfigurace topologické databáze OSPFv3. Dále práce popisuje nové LSA

Více

Multikast z pohledu uživatele

Multikast z pohledu uživatele Multikast z pohledu uživatele Petr Kubín, Tubus p.kubin@sh.cvut.cz http://sut.sh.cvut.cz Obsah kapka obecné teorie kupa další teorie příklady průchod televize natem Teorie všeobecně platná, ale ukázaná

Více

Konfigurace sítě s WLAN controllerem

Konfigurace sítě s WLAN controllerem Konfigurace sítě s WLAN controllerem Pavel Jeníček, RCNA VŠB TU Ostrava Cíl Cílem úlohy je realizace centrálně spravované bezdrátové sítě, která umožní bezdrátovým klientům přistupovat k síťovým zdrojům

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Síťové vrstvy Fyzická

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sítě a směrovače většinou více

Více

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT

Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Analýza protokolů rodiny TCP/IP, NAT Počítačové sítě 7. cvičení ARP Address Resolution Protocol mapování IP adres na MAC adresy Při potřebě zjistit MAC adresu k IP adrese se generuje ARP request (broadcast),

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o.

Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. Bezpečnost prakticky urpf RTBH směrování Zvýšení dostupnosti DNS služeb Honeypot snadno a rychle Efektivní blokování zdrojových/cílových

Více

Průzkum a ověření možností použití a směrování multicastů ve Windows Vista

Průzkum a ověření možností použití a směrování multicastů ve Windows Vista Průzkum a ověření možností použití a směrování multicastů ve Windows Vista František Šimoňák, Tomáš Vystavěl Abstrakt: Multicast je věcí poměrně novou. Objevil se v disertační práci, kterou v roce 1991

Více

Jiří Tic, TIC080 Lukáš Dziadkowiec, DZI016 VŠB-TUO. Typy LSA v OSPF Semestrální projekt: Směrované a přepínané sítě

Jiří Tic, TIC080 Lukáš Dziadkowiec, DZI016 VŠB-TUO. Typy LSA v OSPF Semestrální projekt: Směrované a přepínané sítě .. VŠB-TUO Jiří Tic, TIC080 Lukáš Dziadkowiec, DZI016 Typy LSA v OSPF Semestrální projekt: Směrované a přepínané sítě......... 7.06.2005 1.Zadání Navrhněte topologii sítě pro ověření jednotlivých typů

Více

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd.

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd. Směrování Z pohledu uživatele sítě je směrování proces, kterým se určí cesta paketu z výchozího uzlu do cílového uzlu Z pohledu směrovače (routeru) jde o o Přijmutí paketu na jednom ze svých rozhraní a

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

Vnější směrovací protokoly

Vnější směrovací protokoly Vnější směrovací protokoly 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Vnější směrovací protokoly _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Multicast routing - principy a využití Lubor Mrkout

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Multicast routing - principy a využití Lubor Mrkout UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Multicast routing - principy a využití Lubor Mrkout Bakalářská práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Sí tová vrstvá [v1.1]

Sí tová vrstvá [v1.1] Sí tová vrstvá [v1.1] O co jde? Popis IP protokolu, záhlaví IP datagramu, principy hierarchického adresování, adresování podsítí a maska sítě, funkce směrovačů, next hop adresy v činnosti směrovače, struktura

Více

EIGRP funkce Stub. Jiří Boštík (BOS031)

EIGRP funkce Stub. Jiří Boštík (BOS031) EIGRP funkce Stub Jiří Boštík (BOS031) Abstrakt: V tomto projektu pracuji s funkcí Stub, která je součástí routovacího protokolu EIGRP. Snažil jsem se popsat princip fungování Stub a uvést ho na příkladu.

Více

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL

1. Směrovače směrového protokolu směrovací tabulku 1.1 TTL 1. Směrovače Směrovače (routery) jsou síťové prvky zahrnující vrstvy fyzickou, linkovou a síťovou. Jejich hlavním úkolem je směrování paketů jednotlivými sítěmi ležícími na cestě mezi zdrojovou a cílovou

Více

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Petr Grygárek, FEI, VŠB-TU Ostrava Transparentní mosty (dnes většinou přepínače) se propojují do stromové struktury. Jestliže požadujeme

Více

Technologie počítačových sítí

Technologie počítačových sítí Technologie počítačových sítí Ověření přenosu multicastových rámců a rámců řídících protokolů PAgP a LACP pro agregaci linek do virtuálního svazku přes tunelované VLAN pomocí technologie 802.1QinQ Tomáš

Více

Průzkum a ověření konfigurace Private VLAN na Cisco Catalyst 3560

Průzkum a ověření konfigurace Private VLAN na Cisco Catalyst 3560 Průzkum a ověření konfigurace Private VLAN na Cisco Catalyst 3560 Dvouletý Pavel, Krhovják Roman Abstrakt: Práce zkoumá možnosti a funkčnost nastavení private VLAN na switchi Cisco Catalyst 3560. Na praktickém

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík -

MPLS MPLS. Label. Switching) Michal Petřík - MPLS (MultiProtocol Label Switching) Osnova prezentace: Technologie MPLS Struktura MPLS sítě MPLS a VPN G-MPLS Dotazy 2 / 21 Vznik MPLS: Ipsilon Networks (IP switching) pouze pro ATM Cisco systems, inc.

Více

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA GRE tunel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým

Více

Směrování- OSPF. Směrování podle stavu linek (LSA) Spolehlivé záplavové doručování

Směrování- OSPF. Směrování podle stavu linek (LSA) Spolehlivé záplavové doručování Směrování- OSPF Směrování podle stavu linek (LS) Link State lgorithm(ls) směrování podle stavu linek Každý uzel ví jak dosáhnout přímo spojené sousedy: lokální linkstate(stav linek) Přerušenélinky nebo

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

MPLS LDP na přepínané síti. L2 enkapsulace odchozích paketu, vazba na CEF. Rekonvergence v případě ztráty LDP Hello paketu.

MPLS LDP na přepínané síti. L2 enkapsulace odchozích paketu, vazba na CEF. Rekonvergence v případě ztráty LDP Hello paketu. MPLS LDP na přepínané síti. L2 enkapsulace odchozích paketu, vazba na CEF. Rekonvergence v případě ztráty LDP Hello paketu. Martin Hlozák (HLO0010), Lukáš Rygol (RYG0007) Abstrakt: Tato práce poslouží

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Síťové vrstvy a protokoly Síťové vrstvy Fyzická vrstva Lan,

Více

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006

Počítačové sítě II. 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 Počítačové sítě II 15. Internet protokol verze 6 Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 IPv6 nejnovější protokol, ve fázi testování řeší: vyčerpání adres zabezpečení (povinně

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Implementace Windows Load Balancingu (NLB)

Implementace Windows Load Balancingu (NLB) Implementace Windows Load Balancingu (NLB) David Balcárek, Lukáš Sirový Abstrakt: Dokument pojednává o implementaci a testování Windows Load Balancingu NLB. Klíčová slova: Windows Load Balancing, NLB,

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz MikroExpo 2012 http://data.pavlix.net/mikroexpo/2012/ Stručná historie Problém vyčerpání adresního prostoru IPv4 1991 Routing and Addressing Group (ROAD) 1993

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě Téma: Nástroj BGPLAY OBSAH 1. Protokol BGP 1.1. Popis protokolu BGP 1.2. Slabiny protokolu BGP 2. Nástroj BGPlay 2.1. Přestavení nástroje BGPlay 2.2. Popis činnosti

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více