Vyhledání prvků ve VDP prostřednictvím funkce Plošný výběr. Vyhledání prvků ve VDP prostřednictvím funkce Plošný výběr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhledání prvků ve VDP prostřednictvím funkce Plošný výběr. Vyhledání prvků ve VDP prostřednictvím funkce Plošný výběr"

Transkript

1 Vyhledání prvků ve VDP prostřednictvím funkce Plošný výběr Aktualizováno

2 Obsah 1. ÚVOD A CÍL DOKUMENTU FUNKCE PLOŠNÝ VÝBĚR POSTUP ZADÁNÍ PLOŠNÉHO VÝBĚRU Přístup z VDP ve vyhledávacím formuláři přes tlačítko Plošný výběr Vyhledávání bez vyplněných nadřazených prvků Vyhledávání s vyplněním nadřazených prvků Zadání výběru polygonem přímo v Marushce Chyby při tvorbě polygonu Export seznamů v PDF, CSV a XML Praktický příklad využití funkce Plošný výběr PODPORA ČÚZK Strana 2/31

3 1. ÚVOD A CÍL DOKUMENTU Od verze aplikace RUIAN je Veřejný dálkový přístup (VDP) rozšířen o možnost vyhledávání prvků RÚIAN prostřednictvím funkce Plošný výběr. Nová funkce umožňuje vyhledávat prvky podle polohy jejich definičních bodů v mapě, což významně rozšiřuje možnosti výběru prvků. Dosavadní funkce pro hledání podle popisných atributů zůstaly zachovány. Cílem dokumentu je seznámit uživatele VDP s novou funkcí a možnostmi jejího použití. 2. FUNKCE PLOŠNÝ VÝBĚR Prvky RÚIAN lze ve VDP standardně vyhledávat zadáním atributů ve vyhledávacím formuláři do panelu filtru. Nově je možné vymezit oblast pro hledání v mapovém podkladu. Aplikace při použití této funkce vyhledává prvky, jejichž definiční body jsou uvnitř polygonu vytvořeného uživatelem. V praxi lze funkci Plošný výběr využít pro mnoho různých situací. Například pro vyhledání všech parcel ve vymezeném záplavovém území vodního toku nebo pro vyhledání všech stavebních objektů nacházejících se v ochranném pásmu inženýrských sítí. Dále pro vyhledání adresních míst v části ulice, kterou obec hodlá oddělit a nově pojmenovat, a pro mnoho dalších. 3. POSTUP ZADÁNÍ PLOŠNÉHO VÝBĚRU Existují dvě možnosti, jak zadat Plošný výběr: Pomocí tlačítka Plošný výběr přímo na stránce pro vyhledávání prvků ve VDP (kapitola 3.1). Pomocí tlačítka Výběr polygonem v mapovém klientu Marushka (kapitola 3.2). Strana 3/31

4 3.1 Přístup z VDP ve vyhledávacím formuláři přes tlačítko Plošný výběr Při tomto postupu je uživatel z VDP přesměrován do mapového klienta Marushka, kde prostřednictvím polygonu definuje zájmové území, ve kterém chce vyhledat prvky. Následně se vrací zpět do VDP, kde dokončí vyhledávání. Existují dva základní postupy pro využití této funkce. Vyhledávání bez vyplněných nadřazených prvků pouze podle vymezeného polygonu v mapě (kapitola 3.1.1) a vyhledávání kombinací s definovanými nadřazenými prvky (kapitola 3.1.2) Vyhledávání bez vyplněných nadřazených prvků Tento postup použijte tehdy, pokud chcete vyhledat všechny prvky příslušného typu v daném polygonu, bez ohledu na to, který prvek jim je nadřazen. Na úvodní obrazovce VDP ( zvolte Vyhledání prvků. 1. krok - Na obrazovce pro vyhledání prvků Na obrazovce pro vyhledávání prvků nejprve v levém sloupci zvolte typ prvku, který chcete vyhledat (1). Položky panelu filtru (2) ponechejte nevyplněné. Následně klikněte na tlačítko Plošný výběr (3). Tím spustíte mapového klienta Marushka pro zadání polygonu. Obr. 1 Volba typu hledaného prvku (1), panel filtru (2) a tlačítko Plošný výběr (3) Strana 4/31

5 2. krok - V mapovém klientu Marushka Obr. 2 Marushka se otevře s aktivovanou funkcí Výběr polygonem a zobrazí celou ČR Nyní se otevře mapový klient Marushka s aktivovanou funkcí Výběr polygonem (v nabídce zcela dole). V horní části okna se objeví panel Výběr polygonem s nastaveným typem prvku, který jste zvolili na předchozí obrazovce. Obr. 3 Panel Výběr polygonem Strana 5/31

6 Na panelu Výběr polygonem jsou vlevo umístěna tlačítka: Smazat vše/kreslit polygon (A), Smazat vše/ kreslit obdélník (B), Smazat vše/kreslit kruh (C). Zvolte si funkci (tvar), kterou chcete polygon vytvářet. Klinutím na některé z tlačítek můžete smazat dosud vytvořený polygon a začít znovu. Prostřednictvím panelu tlačítek v levém dolním rohu obrazovky, grafického ovládání v levém horním rohu obrazovky a posunu mapy nastavte náhled mapy tak, abyste mohli polygon zadat. Vytvořte polygon: Funkcí Kreslit polygon: o Postupným klikáním levým tlačítkem myši do mapy vytvoříte body polygonu. o Kliknutím pravým tlačítkem myši na bod zrušíte bod polygonu. o Posunout bod polygonu je možné tahem levým tlačítkem myši. Funkcí Kreslit obdélník: o Zadejte v mapě dva protilehlé rohy obdélníku. o Systém vytvoří obdélník. o Posouváním zadaných bodů levým tlačítkem myši můžete změnit tvar obdélníku. Funkcí Kreslit kruh: o Prvním kliknutím zadejte střed kružnice. o Druhým kliknutím zadejte libovolný bod na kružnici. o Systém vytvoří kruh. o Posouváním zadaných bodů můžete změnit pozici a rozměr kruhu. Tahem levým tlačítkem myši za symbol směrové růžice posunete celý polygon. Je třeba dodržet následující pravidla: Polygon musí být topologicky validní - nesmí se křížit spojnice jeho vrcholů, Maximální rozloha vymezené oblasti pro prvky parcela, stavební objekt a adresní místo je 5 km². Překročení je signalizováno červenou barvou polygonu, za normálních podmínek má polygon barvu oranžovou. Polygon uložte klikem na tlačítko Uložit v panelu Výběr polygonem. Strana 6/31

7 Obr. 4 Mapový klient Marushka s vytvořeným polygonem na území obcí Tábor a Sezimovo Ústí Aplikace nyní provede kontrolu, zda byl vytvořen polygon a je topologicky v pořádku (viz výše uvedená pravidla). Případné chyby aplikace ohlásí chybovou hláškou (viz kapitola 3.3 Chyby při tvorbě polygonu), v opačném případě polygon uloží. Pokud je polygon úspěšně uložen, můžete okno či záložku s Marushkou zavřít. Strana 7/31

8 3. krok Na obrazovce pro vyhledání prvků Po uložení polygonu se vraťte do popisné části VDP překliknutím na příslušnou záložku/okno (záleží na typu prohlížeče). Informace z Marushky o polygonu byla předána do VDP a tlačítko Plošný výběr bylo nahrazeno modře podbarveným tlačítkem Změnit výběr v mapě (A). Tímto tlačítkem se v případě potřeby můžete vrátit do mapového klienta Marushka, kde se otevře výřez mapy nad vámi vytvořeným polygonem. Upravit ho můžete stejným postupem jako při jeho vytváření. Po jeho uložení se vrátíte opět do popisné části VDP. Pro zobrazení prvků vyhledaných prostřednictvím plošného výběru klikněte na tlačítko Vyhledat (B). Obr. 5 Tlačítka Změnit výběr v mapě (A) a Vyhledat (B) Následně dojde k vyhledání prvků, které se nachází uvnitř polygonu. Strana 8/31

9 Výsledek vyhledávání bez zadaných nadřazených prvků: Obr. 6 Vyhledané záznamy odpovídající danému polygonu a typu prvku řazené podle nadřazených prvků (v tomto případě 132 stavebních objektů ve 2 sousedních obcích seřazené podle obce a části obce) Strana 9/31

10 3.1.2 Vyhledávání s vyplněním nadřazených prvků Tento postup použijete tehdy, pokud chcete z daného polygonu vybrat pouze prvky v rámci jednoho nebo více nadřazených prvků (například stavební objekty náležející do obce pod jednu její část obce). Na úvodní obrazovce VDP ( zvolte Vyhledání prvků. 1. krok - Na obrazovce pro vyhledání prvků Na obrazovce pro vyhledávání prvků nejprve v levém sloupci zvolte typ prvku, který chcete vyhledat (1). Nyní vyplňte pole s nadřazenými prvky v panelu filtru v horní části okna (2). Následně klikněte na tlačítko Plošný výběr (3). Tím spustíte mapového klienta Marushku pro výběr polygonu, který se otevře s přiblížením mapy na zvolené nadřazené prvky. Obr. 7 Volba typu hledaného prvku (1), panel filtru (2) a tlačítko Plošný výběr (3) 2. krok - V mapovém klientu Marushka V mapovém klientu Marushka nyní vytvořte polygon pro vyhledávání, postupujte analogicky jako v předchozím případě popsaném v kapitole krok Na obrazovce pro vyhledání prvků Po uložení polygonu se vraťte do VDP. Informace z Marushky o polygonu byla předána do VDP a tlačítko Plošný výběr bylo nahrazeno modře podbarveným tlačítkem Změnit výběr v mapě (A). Tímto tlačítkem se v případě potřeby můžete vrátit do mapového klienta Marushka a upravit vytvořený polygon. Strana 10/31

11 Pro zobrazení prvků vyhledaných prostřednictvím plošného výběru klikněte na tlačítko Vyhledat (B). Obr. 8 Tlačítka Změnit výběr v mapě (A) a Vyhledat (B) Následně dojde k vyhledání prvků, které se nachází uvnitř polygonu a zároveň splňují další zadané podmínky. Výsledek vyhledávání se zadáním nadřazených prvků: V tomto případě byl použit stejný polygon jako v případě v předcházející kapitole, přesto se výsledek liší. Obr. 9 Vytvořený polygon na území obcí Tábor a Sezimovo Ústí Strana 11/31

12 Prvky náležející do jiné než zadané části obce nebyly vyhledány, vyhledají se jen prvky splňující obě podmínky: Obr. 10 Vyhledané záznamy odpovídají danému polygonu, typu prvku a jeho nadřazených prvků (v tomto případě 37 stavebních objektů z části obce Tábor, obce Tábor) Strana 12/31

13 Vzhledem ke vzájemné provázanosti všech prvků RÚIAN je v následující tabulce uveden přehled nadřazených prvků, kterými můžeme omezit vyhledávání jednotlivých prvků v kombinaci s plošným výběrem. Hledaný prvek Stát - Region soudržnosti - Kraj (VÚSC) Okres ORP obec s rozšířenou působností POU pověřený obecní úřad Obec, vojenský újezd Nadřazený prvek Region soudržnosti Kraj (VÚSC) Kraj (1960) Kraj (VÚSC) Kraj (VÚSC) ORP Okres ORP POU Správní obvod Prahy Obec 1) Městská část/obvod Část obce Volební okrsek Ulice Statutární město Obec Obec Městská část/obvod 2) Obec Stavební objekt Část obce 3) Adresní místo Katastrální území Parcela ZSJ Základní sídelní jednotka Kraj (1960) - Městská část/obvod 2) Katastrální území 4) Parcela 5) Část obce Městská část/obvod 2) Ulice Volební okrsek Obec Městský obvod Prahy Obec 1) Katastrální území Katastrální území nebo obec 1) Praha 2) platí pro územně členěná statutární města 3) jen pro číslované stavební objekty 4) nevyhledá stavební objekty, kterým chybí údaj o katastrálním území 5) nevyhledá stavební objekty, kterým chybí údaj o parcele Strana 13/31

14 Pozn.: U prvku ulice je směrodatná definiční čára ulice (DCU). U ostatních prvků umístění jejich definičního bodu. Pokud prvku chybí definiční bod, pak při výběru polygonem nemůže dojít k jeho vyhledání. Analogicky pro ulici, pokud chybí její DCU. Při vyhledávání stavebních objektů a adresních míst se nezohledňuje pole Obec, je nutné vyplnit také část obce nebo katastrální území! Pravidlo platí jak pro vyhledávání pouze v popisné části VDP, tak i při použití plošného výběru. Strana 14/31

15 3.2 Zadání výběru polygonem přímo v Marushce Při tomto postupu uživatel spouští funkci Výběr polygonem v mapovém klientu Marushka. Zde zvolí polygon a typ prvku, který chce vyhledávat. Marushka předá informace do VDP, kde uživatel vyhledávání dokončí. Otevřít Marushku je možné následujícími způsoby: a) odkazem Zobrazení mapy na úvodní stránce VDP ( b) odkazem Zobrazení mapy na stránce pro vyhledání prvků, c) ikonou zeměkoule v seznamu prvků. Strana 15/31

16 Obr. 11, 12 Možné způsoby spuštění mapového klienta Marushka Strana 16/31

17 1. krok V mapovém klientu Marushka Funkci Plošný výběr aktivujte stiskem tlačítka Výběr polygonem, které je umístěno v nabídce nástrojů v dolní části obrazovky (1). V horní části obrazovky se objeví panel Výběr polygonem, kde si zvolíte typ prvku, který chcete vyhledat (2). Obr. 13 Marushka: Tlačítko Výběr polygonem (1) a seznam možných hledaných typů prvků (2) Strana 17/31

18 Vytvořte polygon: Funkcí Kreslit polygon: o Postupným klikáním levým tlačítkem myši do mapy vytvoříte body polygonu. o Kliknutím pravým tlačítkem myši na bod zrušíte bod polygonu. o Posunout bod polygonu je možné tahem při stisknutí levého tlačítka myši. Funkcí Kreslit obdélník: o Zadejte v mapě dva protilehlé rohy obdélníku. o Systém vytvoří obdélník. o Posouváním zadaných bodů levým tlačítkem myši můžete změnit tvar obdélníku. Funkcí Kreslit kruh: o Prvním kliknutím zadejte střed kružnice. o Druhým kliknutím zadejte libovolný bod na kružnici. o Systém vytvoří kruh. o Posouváním zadaných bodů můžete změnit pozici a rozměr kruhu. Tahem levým tlačítkem myši za symbol směrové růžice posunete celý polygon. Je třeba dodržet následující pravidla: Polygon musí být topologicky validní - nesmí se křížit spojnice jeho vrcholů, Maximální rozloha vymezené oblasti pro prvky: parcela, stavební objekt a adresní místo je 5 km². Překročení je signalizováno červenou barvou polygonu, za normálních podmínek má polygon barvu oranžovou. Strana 18/31

19 Uložte polygon tlačítkem Uložit na panelu Výběr polygonem. Obr. 14 Mapový klient Marushka s vytvořeným polygonem (při hledání vyšších prvků bez omezení rozlohy) a zvýrazněným tlačítkem Uložit Údaje o vytvořeném polygonu se přenesou do VDP. Na záložce, přes kterou jste vstupovali do Marushky (v případě úvodní obrazovky VDP se otevře záložka nová), se načte obrazovka pro vyhledání typu prvku, který jste zvolili při výběru polygonem v Marushce. Přepněte na tuto záložku. Podle nahrazení tlačítka Plošný výběr modře podbarveným tlačítkem Změnit výběr v mapě je zřejmé, že došlo k přenosu zvoleného polygonu. Záložku, kde jste pracovali v Marushce, je možné uzavřít (nezavře se sama). 2. krok Na obrazovce pro vyhledání prvků Na obrazovce pro vyhledání prvků můžete vyplnit údaj o nadřazeném prvku. V takovém případě se zobrazí jen prvky z daného polygonu, které plní i tuto podmínku (např. jen stavební objekty evidované v zadané části obce), podobně jako v postupu popsaném v kapitole Vyhledávání s vyplněním nadřazených prvků. Pokud pole ponecháte prázdné, zobrazí se všechny prvky zvoleného typu, které se nachází v polygonu. Strana 19/31

20 V případě potřeby je možné se vrátit do mapového klienta Marushka prostřednictvím tlačítka Změnit výběr v mapě (A), kde můžete změnit vytvořený polygon. Prvky vyhledáte kliknutím na tlačítko Vyhledat (B). Obr. 15 Obrazovka pro vyhledání prvků: Nastavený typ prvku odpovídá prvku vybranému v Marushce, zvýrazněná tlačítka Změnit výběr v mapě (A) a Vyhledat (B) Na obrazovce dojde k vyhledání všech prvků daného typu, jejichž definiční body se nachází uvnitř definovaného polygonu. Prvky jsou řazeny podle jim nadřazených prvků. Obr Vyhledané záznamy odpovídající danému polygonu a typu prvku (v tomto případě 4 okresy, jejichž definiční bod se nachází uvnitř vymezeného polygonu) Strana 20/31

21 3.3 Chyby při tvorbě polygonu Při tvorbě polygonu je třeba dodržovat zásady topologické správnosti a u nižších prvků také maximální rozlohu vymezeného území. Před uložením polygonu provádí mapový klient Marushka kontroly. Pokud zjistí chybu, upozorní na ni některou z následujících hlášek. Jestliže chybu nenalezne, polygon uloží. Zde je uveden seznam chyb a chybových hlášek: První z kontrol ověří, zda byl vytvořen polygon: Obr. 17 Chybová hláška upozorňující, že nebyl vytvořen žádný polygon Předmětem druhé kontroly je topologie vytvořeného polygonu, chybovým stavem je křížení linií polygonu: Strana 21/31

22 Obr. 18 a 19 Polygon s křížením spojnic vrcholů (nevalidní); Chybová hláška této chyby Třetí kontrola se spouští pouze při vyhledávání parcel, stavebních objektů a adresních míst a kontroluje rozlohu vymezené oblasti (maximálně do 5 km²). Porušení tohoto pravidla je signalizováno již při práci v mapovém klientu červenou barvou polygonu: Obr. 20 a 21 Polygon s překročenou maximální povolenou rozlohou (5 km² pro vyhledávání parcel, stavebních objektů a adresních míst) se zvýrazní červenou barvou; Chybová hláška této chyby Strana 22/31

23 3.4 Export seznamů v PDF, CSV a XML Prostřednictvím tlačítek pod výpisem prvků lze exportovat vyhledané prvky do sestavy ve zvoleném formátu: Export PDF Export CSV Export XML. Po kliknutí na příslušné tlačítko dle požadovaného formátu se prohlížeč dotáže, zda chcete soubor se sestavou otevřít nebo uložit. V případě uložení zároveň nastavíte, kam ho chcete uložit (liší se dle používaného internetového prohlížeče a jeho nastavení). Obr. 22 Tlačítka exportů sestav Strana 23/31

24 Obr. 23 Příklad výstupu v souboru PDF Obr. 24 Příklad výstupu v souboru CSV Strana 24/31

25 3.5 Praktický příklad využití funkce Plošný výběr Zadání: Využijte funkci Plošný výběr pro vyhledání adresních míst pouze s čísly popisnými v části obce Kolín III v obci Kolín. Polygonem v mapě vymezte zájmové území v části obce Kolín III. Výsledek hledání si vyexportujte do souboru PDF. Postup: Z úvodní obrazovky ( zvolte možnost Vyhledání prvků. Strana 25/31

26 Dostanete se do vyhledávacího formuláře pro prvek stavební objekt. Pro přechod na adresní místo zvolte v levém sloupci Adresní místo. Vyplňte nadřazené prvky obec Kolín a část obce Kolín III. Pro spuštění funkce stiskněte tlačítko Plošný výběr. Strana 26/31

27 Otevře se mapový klient Marushka s aktivovanou funkcí Výběr polygonem nad zvolenou částí obce Kolín III. Pro lepší umístění polygonu si můžete nad zájmové území zapnout ortofoto, případně si posunout mapu nebo měřítko mapy zvětšit či zmenšit. Polygon uložte kliknutím na tlačítko Uložit v panelu Výběr polygonem. Strana 27/31

28 Vraťte se do popisné části VDP, kde vyplňte typ Budova s číslem popisným. Stiskněte tlačítko Vyhledat. Strana 28/31

29 Zobrazí se seznam 108 adresních míst s čísly popisnými, které spadají do vytvořeného polygonu. V případě potřeby změnit polygon zvolte tlačítko Změnit výběr v mapě. Pro export do souboru PDF zvolte v dolní části obrazovky pod seznamem adresních míst možnost Export PDF. Strana 29/31

30 Otevře se soubor PDF o čtyřech stránkách se seznamem adresních míst dle zadaných kritérií. Strana 30/31

31 4. PODPORA ČÚZK Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových stránkách RÚIAN V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit na podporu ČÚZK: Kontaktní formulář Helpdesk Telefon: Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je potřeba vyplnit Váš kontaktní , aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu. Při zasílání dotazu uvádějte prosím i konkrétní informace o daném problému, může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku. Helpdesk z ISÚI: Strana 31/31

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 17. srpna 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.0 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 15. - 17. 7. 2016. Níže jsou stručně

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

Výpis editace prvků za období

Výpis editace prvků za období Výpis editace prvků za období Aktualizováno k datu 26. 6. 2018 Výpis editace prvků za období 1/18 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Základní popis funkce... 3 2.1 Export zvolené sestavy... 5 2.1.1 PDF výstup...

Více

Novinky ISÚI a VDP verze 2.1 (aktualizováno dne 13. prosince 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze 2.1  (aktualizováno dne 13. prosince 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 13. prosince 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.1 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 9. - 11. 12. 2016. Níže jsou stručně

Více

Hromadné operace s prvky

Hromadné operace s prvky Hromadné operace s prvky Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 11. 8. 2016 2.0 Doplnění kapitoly č. 4, aktualizace obrazovek 12. 12. 2018 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici aktualizováno 6. 1. 2017 Strana 1/20 Obsah 1) Založení nového Návrhu změny... 3 2) Přidání podkladu Návrhu změny...

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017) www.ruian.cz (aktualizováno dne 18. července 2017) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.2 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. 7. 2. 7. 2017. Níže jsou stručně

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) Podpora editorům RÚIAN. Dana Pohanková

Veřejný dálkový přístup (VDP) Podpora editorům RÚIAN. Dana Pohanková Veřejný dálkový přístup (VDP) Podpora editorům RÚIAN Dana Pohanková Obsah prezentace Veřejný dálkový přístup Základní informace a změny ve VDP Způsoby výpisu parcel u SO Omezené Nahlížení do KN Zobrazení

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 10. prosince 2015) Strana 1/13 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Aktualizováno k datu 31. 5. 2014 Květen 2014 Strana 1/46 Obsah Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 3 1. Návrh změn (NZ)... 4 1.1 Založení

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Mohelnice: katastrální mapa Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Zpracování volby prezidenta České republiky leden 2018

Zpracování volby prezidenta České republiky leden 2018 Zpracování volby prezidenta České republiky leden 2018 Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 10. 1. 2018 do 16 hodin!! Kontrola v Evidenci obyvatel

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace. Verze: 0.8

Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace. Verze: 0.8 Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace Verze: 0.8 Obsah Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace... 1 1. O aplikaci... 4 1.1. Technické požadavky na provoz aplikace... 4 1.1.1.

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz

telefon: 28404 1570 (centrála denně Po Pá, 7:00 17:00 hod.), e-mail: podpora@cuzk.cz 1. Úvodní informace Helpdesk z ISÚI V případě, že nevíte, jak v aplikaci ISÚI provést zápis, nevíte si s něčím rady nebo narazíte na problém, tak dříve než zapíšete požadavek do Helpdesku, zkuste nalézt

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Registrační číslo

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu (aktualizováno dne 11. prosince 2017) Strana 1/15 Seznam zkratek a pojmů použitých v tomto dokumentu: Pojem/zkratka AM Číslo domovní

Více

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka...

Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka... MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Hromadný výběr parcel OBSAH... 1 OBSAH... 1 1 Hromadný výběr parcel v mapovém prohlížeči Marushka... 2 2

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro obecní úřady - základy Aktualizováno k datu 1. 7. 2016 Červenec 2016 Strana 1/46 Obsah ÚVOD Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 3 1. Návrh změn (NZ)...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP)

Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP) Návod pro připomínkování Územního plánu Jihlavy (PUP) Tento materiál si klade za cíl stručně a jednoduše seznámit potenciální uživatele s mapovou aplikací určenou pro připomínkování územního plánu. Činí

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017

Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017 Zpracování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR říjen 2017!!Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 18.10. 2017 do 16 hodin!! Kontrola v

Více

Zpracování voleb do krajských zastupitelstev říjen 2016

Zpracování voleb do krajských zastupitelstev říjen 2016 Zpracování voleb do krajských zastupitelstev říjen 2016 Kontrola v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, zda jsou správně zapsány adresní údaje v Evidenci obyvatel. V

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR říjen 2016 Kontrola v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, zda jsou správně zapsány adresní údaje v Evidenci obyvatel. V Evidenci

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Nápověda Hlavní strana Menu aplikace Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov Vyhledávání hrobů Vyhledávání dle zemřelého na náhrobku Vyhledávání dle hrobu Zrušené hrobové místo Nové hrobové místo

Více

MARUSHKA. Vyhledávání parcel. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Vyhledávání parcel. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Vyhledávání parcel MARUSHKA - Vyhledávání parcel Strana 2/ 8 OBSAH OBSAH... 2 1. Vyhledávání parcel v mapovém

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace. Verze: 0.5

Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace. Verze: 0.5 Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace Verze: 0.5 Obsah Veřejný dálkový přístup (VDP) Uživatelská dokumentace... 1 1. Uživatelská dokumentace... 3 1.1. Forma uživatelské dokumentace... 3

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v aplikaci ilpis Verze 3, 7. 1. 2017 Tento návod popisuje základní postup pro vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu

Více

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu

Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu Uživatelské postupy při zapisování údajů v ISÚI pro stavební úřady - základy Aktualizováno k datu 28. 7. 2016 Červenec 2016 Strana 1/38 Obsah ÚVOD Co je ISÚI, agendy a role v ISÚI... 2 1. Návrh změn (NZ)...

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23 MODUL MUNI ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD.......................................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU................................................................

Více

Zpracování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR října 2018 v programu KEO-X

Zpracování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR října 2018 v programu KEO-X Zpracování voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 5. 6. října 2018 v programu KEO-X Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 3. 10. 2018 do 16 hodin!!

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Vyhledání Rizikové povodňové zóny - Nápověda. Vyhledávání RPZ dle adresy:

Vyhledání Rizikové povodňové zóny - Nápověda. Vyhledávání RPZ dle adresy: Vyhledání Rizikové povodňové zóny - Nápověda Aplikace umožňuje zjistit riziko povodně buď na základě přesně zadané adresy (název obce, název části obce, název ulice, číslo domovní, PSČ) nebo na základě

Více

Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze

Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze Elektronická evidence činnosti studentů DSP na FLD Česká zemědělská univerzita v Praze 1 Návod pro studenty DSP 1.1 Vyplnění tabulky v Excelu Vzorovou tabulku ke stažení naleznete na webu www.fld.czu.cz

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 5 3.1. Výpisy ve

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál

Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek. Uživatelský manuál Evidence přítomnosti dětí a pečovatelek Uživatelský manuál Obsah První spuštění, přihlašování... 3 První spuštění... 3 Přihlášení... 5 Agenda Osoby... 6 Vytvoření nové osoby... 6 Tabletová aplikace...

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ

Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ Vzdělávání v egon centru UH Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/40.00094 Kurz GIS v egovernmentu POKROČILÝ egon centrum Uherské Hradiště Školitel: Martin Hudec e-mail: martin.hudec@mesto-uh.cz Zpracoval:

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

Zpracování voleb do zastupitelstev obcí

Zpracování voleb do zastupitelstev obcí Zpracování voleb do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018 v programu KEO-X Důležité upozornění! Volby si zakládejte nejpozději v den uzavření seznamu voličů, tzn. do středy 3. 10. 2018 do 16 hodin!! Provedení

Více

Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI

Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků v ISÚI (aktualizováno dne 24. 2. 2016) Strana 1/44 Uživatelské postupy při editaci volebních okrsků

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/11 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Účty... 3 3. Výpisy z Účtů... 4 4. Historie transakcí...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0.

Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Uživatelská příručka mapový prohlížeč irso 4.0. Obsah Koncepce mapového prohlížeče Uživatelské rozhraní Práce s mapou Vykreslování mapových podkladů a vrstev Koncepce mapového prohlížeče Prohlížeč slouží

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah Úvod 3 Přístup do aplikace 3 Definování kritérií vyhledávání požadovaných informací

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce Výdej dat územně analytických podkladů pro obce 1 OBSAH NÁPOVĚDY Obsah 1. Úvod... 3 2. Kde najdu aplikaci ÚAP... 3 3. Přihlášení do aplikace... 3 4. Stažení dat ÚAP... 4 2 1. Úvod Výdej dat je realizován

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR

Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR Popis obsahu a návod k používání mapové aplikace Stav pokrytí NGA v ČR 24.1.2019 1. Režimy prohlížení dat prostřednictvím aplikace Webová aplikace Stav pokrytí NGA v ČR umožňuje uživatelům přístup k datům

Více

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Přístup na software je přes webovou stránku http://hodnoty.mapovyportal.cz, přes tlačítko Vstup do aplikace nebo přímým odkazem, například ze stránek

Více

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o.

Průzkumník IS DP. Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. Průzkumník IS DP Návod k obsluze informačního systému o datových prvcích (IS DP) vypracovala společnost ASD Software, s. r. o. dokument ze dne 13. 09. 2018, verze 1.00 Průzkumník IS DP Návod k obsluze

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil:

ČNHP. Příručka pro pacienty. Institut biostatistiky a analýz. Vytvořil: ČNHP Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz OBSAH. VSTUP DO REGISTRU... 3. ZAPOMENUTÉ HESLO... 3 2. ZÁKLADNÍ OKNO REGISTRU... 4 3. VYHLEDÁVÁNÍ PACIENTA... 5 3. NAPOSLEDY OTEVŘENÍ PACIENTI... 5 4. PRÁCE

Více