OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice. ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice. ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU"

Transkript

1 ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv OBJEDNATEL ČSSZ Hradec Králové Slezská Hradec Králové tel.: SCHÉMA AUTORIZACE STAVEBNÍK ČSSZ Hradec Králové Slezská Hradec Králové tel.: GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU Ing. Arch. Martin Mužík Na Drážce Pardubice tel: Ing. Arch. Martin Mužík Na Drážce Pardubice tel: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. DAVID MUŽÍK 00 REVIZE VYPRACOVAL POPIS REVIZE ING. ARCH. MARTIN MUŽÍK DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY KONTROLOVAL DATUM REVIZE ING. DAVID MUŽÍK STAVBA OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice PROJEKTOVÁ ČÁST D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ / INŽENÝRSKÝ OBJEKT SO 01 - Administrativní budova PROFESNÍ ČÁST 10 - Architektonicko-stavební část NÁZEV PŘÍLOHY SKLADBY KONSTRUKCÍ STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DATUM REVIZE 00 FORMÁT MĚŘÍTKO SOUBOR ČÍSLO VÝKRESU M62 R D M xA4 M62_ R_ D1_ 01_ 10P02_ 00_ SKLADBY_KCI P02 00 PŘEDPONA STUPEŇ ČÁST OBJ. PROFESE Č. VÝKR REVIZE ČÍSLO PARÉ

2 Všeobecně Při realizaci dodržovat veškerá ustanovení příslušných ČSN a platné technické listy výrobců, 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a Vyhl. 361/2007 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky Vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů Veškeré omítky a zateplovací systémy, stěrky budou používány jako ucelené, certifikované systémy včetně výztužných materiálů a hmot. Součástí bude opracování všech detailů a návazností (kouty, prostupy) Mezní odchylky konstrukcí dle ČSN PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. FUNKČNÍ ODCHYLKY POZEMNÍCH STAVEB. včetně norem souvisejících Připojovací spára okenních otvorů z vnější strany bude provedena pomocí systémového připojovacího profilu se síťovinou Barevné řešení fasádních probarvených omítek bude odsouhlaseno na vzorcích 0,6x0,6m přímo na fasádě. V projektu uvedené barevné řešení je architektonický záměr, který by se měl pomocí vzorků doladit. Při aplikaci použitých materiálů a výrobků platí jejich technické listy výrobce, platné ČSN, a zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky Budou bezpodmínečně dodržovány technologické přestávky, teplotní a vlhkostní parametry prostředí Obchodní názvy jednotlivých výrobků jsou uváděny jako příklad standardu jednotlivých materiálů, dodavatelem navrhované materiály musí mít minimálně stejné nebo lepší technické a estetické vlastnosti než navržený standard.. GP si vyhrazuje právo vyjádřit se k případným změnám materiálů. Požadovaná záruka 5 let kompletní dodávku 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

3 SKLADBY KONSTRUKCÍ Stávající skladby jsou uváděny dle předaného projektu skutečného provedení a místní prohlídky. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění zjistí odchylky od předaných podkladů, zajistí stanovisko projektanta. Projektant nenese za tyto odchylky zodpovědnost. Konstrukce svislé E01 Obvodová stěna - zdivo Fasádní nátěr fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Vnější omítka vápenná štuková Zdivo z KIINTHERM 36 P+D/ 44 P+D (1NP) P10, na maltu MVC 2,5 Vnitřní omítka vápenná štuková s nátěrem 1-15mm 360mm 25mm s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku, brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem Vnější omítka vápenná štuková po očištění a vyspravení kaveren po čištění Zdivo z KIINTHERM 36 P+D/ 44 P+D (1NP) P10, na maltu MVC 2,5 Vnitřní omítka vápenná štuková s nátěrem 15mm 360mm 25mm - Dodavatel stavby v záruční lhůtě provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti -. Veškeré detaily a podmínky pro uložení veškerých použitých materiálů budou provedeny dle směrných E01a Obvodová stěna - zdivo soklová část střechy 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

4 Stávající řešení soklové části vytažení střešní hydroizolace do výšky soklu zůstane bez úprav E01b Obvodová stěna - zdivo soklová část balkónu Stejné jako E01 ve výšce 150mm nátěr Transparentní uzavírací nátěr s obsahem silikátového pojiva pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev do výšky 150mm E02 Obvodová stěna nadpraží a železobetonová stěna 1NP vstup Fasádní nátěr fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Vnější omítka vápenná štuková - odstranit Lignopor vsazený do bednění - odstranit Nadokenní překlad/železobetonová stropní deska tvořící nadpraží, žb. stěna Vnitřní jádrová omítka se štukovým povrchem 1-15mm 50/75mm 300mm 25mm Baumit (k ošetření povrchu fasád a stěn napadených řasami a plísní)- Vodný roztok s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem. Nové desky z pěnového polystyrénu (tepelná vodivost =0,039 W/m 2 K); Objemová hmotnost 15Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu 20-40, Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 70kPa, Pevnost v taku kolmo k rovině desky 100KPa ověřit tloušťku desky dle skutečné tloušťky původní omítky. Podklad musí být v rovině s okolní omítkou ---- Nadokenní překlad/železobetonová stropní deska tvořící nadpraží; žb stěna Vnitřní jádrová omítka se štukovým povrchem 50/75mm 300mm 25mm - Dodavatel stavby v záruční lhůtě provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti - Tepelná izolace, která je na fasádu doplněna, zde není z důvodu zateplení objektu, ale je navržena z důvodů eliminace poruch ve stávajícím fasádním systému. - V návaznosti na skladbu E01 a E03 je potřeba přidat další výztužnou vrstvu. 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

5 - Celkovou tloušťku ověřit dle skutečnosti po odstranění všech vrstev balkónu E03 Obvodová stěna - atika Fasádní nátěr fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Vnější omítka vápenná štuková Zdivo z KIINTHERM 36 P+D/ 44 P+D (1NP) P10, na maltu MVC 2,5 / železobetonová atika Hydroizolacea a zateplení ze strany střechy 1-15mm 360mm s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např.houby, řasy. Kromě hubícího účinku brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem Vnější omítka vápenná štuková po očištění a vyspravení kaveren Zdivo z KIINTHERM 36 P+D/ 44 P+D (1NP) P10, na maltu MVC 2,5 / železobetonová atika Hydroizolacea a zateplení ze strany střechy - 15mm 360mm - Dodavatel stavby v záruční lhůtě provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti E04 Stěna balkónu Fasádní nátěrem fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Železobetonová stěna balkónu - očistit tlakovou vodou 1-200mm 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

6 s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např.houby, řasy. Kromě hubícího účinku brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem Železobetonová stěna balkónu Hydroizolace a zateplení ze strany balkónu 200mm - Dodavatel stavby v záruční provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti E04a Stěna balkónu - sokl ze strany balkónu 150mm nad dlažbu Fasádní nátěrem fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Železobetonová stěna balkónu - očistit tlakovou vodou 1-200mm Transparentní uzavírací nátěr s obsahem silikátového pojiva pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev do výšky 150mm 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

7 s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem Železobetonová stěna balkónu Hydroizolace a zateplení ze strany balkónu 200mm - Dodavatel stavby v záruční lhůtě provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti E05 Obvodová stěna - sokl ETICS Stávající Etics odstranit, očistit Železobetonová stěna suterénu - očistit tlakovou vodou 100mm 250mm Konečná povrchová úprava Ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty, vysoce prodyšná pro vodní páry (μ 30) a CO2, s obsahem mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, s deklarovaným zráním bez nepříznivých napětí při vysychání, s vysokou Nové desky z extrudovaného polystyrénu (tepelná vodivost =0,036 W/m 2 K); Dlouhodobá nasákavost 0,7%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 75 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% 300kPa, Pevnost v taku kolmo k rovině desky 200KPa ověřit tloušťku desky dle skutečné tloušťky původní s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem. - Železobetonová stěna suterénu 100mm 250mm 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

8 Hydroizolace a zateplení ze strany balkónu - Dodavatel stavby v záruční provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti - Celkovou tloušťku ověřit dle skutečnosti po odstranění všech vrstev balkónu E06 Betonové stěny s nátěrem (rampy, terasa 1np apod.) Fasádní nátěrem fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Železobetonová stěna - očistit tlakovou vodou 1-250mm Jednosložková prstovitá tenkovrstvá omítka se silikonovým pojivem pro kreativní techniky ztvárnění povrchu fasád. Hustota 1,8kg/dm3, Faktor difúzního odporu cca 35-40, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd: 0,07 0,08m (při tl.) Základ (univerzální základ se zpevňujícími vlákny) - Objemová hmotnost 1,7kg/dm3, obsah s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku, brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem Železobetonová stěna 250mm - Dodavatel stavby v záruční provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti E07 - Podhled v hlavním vstupu a vjezdu Stávající Etics odstranit, očistit Železobetonová stropní deska 100mm 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

9 Baumit Sanační nátěr (k ošetření povrchu fasád a stěn napadených řasami a plísní)- Vodný roztok s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku, brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem. Nové desky z pěnového polystyrénu (tepelná vodivost =0,039 W/m 2 K); Objemová hmotnost 15Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu 20-40, Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 70kPa, Pevnost v taku kolmo k rovině desky 100KPa ověřit tloušťku desky dle skutečné tloušťky původní omítky. Podklad musí být v rovině s okolní omítkou ---- Železobetonová stropní deska 100mm - Ověřit tloušťku tepelné izolace v místě výměny, ze stávající dokumentace není tloušťka patrná - Dodavatel stavby v záruční provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti - Tepelná izolace, která je na fasádu doplněna, zde není z důvodu zateplení objektu, ale je navržena z důvodů eliminace poruch ve stávajícím fasádním systému. - V návaznosti na skladbu E01 a E03 je potřeba přidat další výztužnou vrstvu. E08 Stropní deska balkónu spodní hrana Nátěrem fasádní barvou KEIM odstranit, očistit Železobetonová deska balkónu - očistit Stávající skladba balkón bude nahrazena novou skladbou 1-200mm 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

10 s vyváženým spektrem ochranných látek ničícím mikroorganismy jako jsou např. houby, řasy. Kromě hubícího účinku, brání dalšímu růstu a působí na řasy silným odbarvovacím účinkem. Nové desky z pěnového polystyrénu (tepelná vodivost =0,039 W/m 2 K); Objemová hmotnost 15Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu 20-40, Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 70kPa, Pevnost v taku kolmo k rovině desky 100KPa ověřit tloušťku desky dle skutečné tloušťky původní omítky. Podklad musí být v rovině s okolní omítkou ---- Železobetonová deska balkónu - očistit Stávající skladba balkón 50mm - Ověřit tloušťku tepelné izolace v místě výměny, ze stávající dokumentace není tloušťka patrná - Dodavatel stavby v záruční provede po 2 a 4 letech očištění a nový ochranný fungicidní nátěr proti - Tepelná izolace, která je na fasádu doplněna, zde není z důvodu zateplení objektu, ale je navržena z důvodů eliminace poruch ve stávajícím fasádním systému. - Celkovou tloušťku ověřit dle skutečnosti po odstranění všech vrstev balkónu Konstrukce vodorovné R01 Terasa 1NP nad rozšířeným suterénem Betonová dlažba na podložkách Tepelně izolační vrstva z PERIMETR Geotextílie Hydroizolace FATRAFOL 808 Geotextílie Železobetonová stropní deska 50mm 120mm 1. R02 Balkón (Původní skladba Pd 11) Keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná, spárovací hmota ASO - Fugenbreit odstranit Lepící malta UNIFIX 2K odstranit Izolace AQUAFIN 2K odstranit Cementový potěr odstranit --- Železobetonová balkónová deska po odkrytí bude zjištěno poškození betonu a výztuže a 9mm 35-47mm / M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

11 podle stavu navrženo opatření Keramická dlažba mrazuvzdorná 600x600mm barevnost šedá, ukládaná na terče - dodavatel předloží vzorky k odsouhlasení Gumové terče vhodné pro uložení dle typu dlažby/ vzduchová mezera Fóliová hydroizolace na bázi měkčeného PVC s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží barva tmavě šedá; kotvení mechanicky ve spojích. Pevnost v tahu N/50mm větší než 1050; Průtažnost min 15%; Odolnost proti přetržení více než 210; Rozměrová stabilita menší než 0,5%, Ohebnost za nízkých teplot menší než -25 C; Odolnost proti statickému zatížení větší než 200N; Odolnost proti nárazu větší než 700mm; Odolnost spoje vůči rozloupnutí větší než 150mm; Odolnost spoje ve smyku vetší než 1000mm; Odolnost proti krupobití větší než 17m/s; Difuzní odpor 15000; UV odolnost Geotextílie 300g/m2 Tepelná izolace z expandovaného polystyrénu EPS 200 (tepelná vodivost =0,035 W/m 2 K); Objemová hmotnost 25Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 150kPa, Trvalá zatížitelnost 3000 Kg/m 2 Tepelná izolace ve spádu z expandovaného polystyrénu EPS 150 (tepelná vodivost =0,034 W/m 2 K); Objemová hmotnost 28Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 200kPa, Trvalá zatížitelnost 3600 Kg/m 2 - Železobetonová balkónová deska 20mm 5-16mm 1,8mm 30mm 20-40mm - Stávající hydroizolační systém vykazuje poruchy, podrobný popis viz Technická zpráva. - Před položením dlažby bude provedena zátopová zkouška - Celkovou tloušťku ověřit dle skutečnosti po odstranění všech vrstev balkónu R02a Balkón (Původní skladba Pd 11+) Keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná, spárovací hmota ASO - Fugenbreit odstranit Lepící malta UNIFIX 2K odstranit Izolace AQUAFIN 2K odstranit Cementový potěr odstranit Lepenka A500H odstranit Tepelná izolace PERIMETER N odstranit Parozábrana PE fólie odstranit Železobetonová balkónová deska po odkrytí bude zjištěno poškození betonu a výztuže a podle stavu navrženo opatření Keramická dlažba mrazuvzdorná 600x600mm barevnost šedá, ukládaná na terče - dodavatel předloží vzorky k odsouhlasení Gumové terče vhodné pro uložení dle typu dlažby/ vzduchová mezera Fóliová hydroizolace na bázi měkčeného PVC s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží barva tmavě šedá; kotvení mechanicky ve spojích. Pevnost v tahu N/50mm větší než 1050; Průtažnost min 15%; Odolnost proti přetržení více než 210; Rozměrová stabilita menší než 0,5%, Ohebnost za nízkých teplot menší než -25 C; Odolnost proti statickému zatížení větší než 200N; Odolnost proti nárazu větší než 700mm; Odolnost spoje vůči rozloupnutí větší než 150mm; Odolnost spoje ve smyku vetší než 1000mm; Odolnost proti krupobití větší než 17m/s; Difuzní odpor 15000; UV odolnost Geotextílie 300g/m2 9mm 35-65mm 1mm 100mm 1mm 20mm 5-16mm 1,8mm 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

12 Tepelná izolace z expandovaného polystyrénu EPS 200 (tepelná vodivost =0,035 W/m 2 K); Objemová hmotnost 25Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 150kPa, Trvalá zatížitelnost 3000 Kg/m 2 Tepelná izolace ve spádu z expandovaného polystyrénu EPS 150 (tepelná vodivost =0,034 W/m 2 K); Objemová hmotnost 28Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 200kPa, Trvalá zatížitelnost 3600 Kg/m 2 - Železobetonová balkónová deska 30mm 20-40mm - Stávající hydroizolační systém vykazuje poruchy, podrobný popis viz Technická zpráva. - Před položením dlažby bude provedena zátopová zkouška - Celkovou tloušťku ověřit dle skutečnosti po odstranění všech vrstev balkónu R03 Balkón (Původní skladba Pd 11+) - ŘEDITEL Keramická dlažba mrazuvzdorná, protiskluzná, spárovací hmota ASO - Fugenbreit odstranit Lepící malta UNIFIX 2K odstranit Izolace AQUAFIN 2K odstranit Cementový potěr odstranit --- Železobetonová balkónová deska po odkrytí bude zjištěno poškození betonu a výztuže a podle stavu navrženo opatření 9mm 35-47mm Keramická dlažba mrazuvzdorná 600x600mm barevnost odlišná od ostatních balkónů např. imitace dřeva, bude specifikováno dle předložených vzorků, ukládaná na terče - dodavatel předloží vzorky k odsouhlasení Gumové terče vhodné pro uložení dle typu dlažby/ vzduchová mezera Fóliová hydroizolace na bázi měkčeného PVC s nosnou vrstvou tvořenou polyesterovou mříží barva tmavě šedá; kotvení mechanicky ve spojích. Pevnost v tahu N/50mm větší než 1050; Průtažnost min 15%; Odolnost proti přetržení více než 210; Rozměrová stabilita menší než 0,5%, Ohebnost za nízkých teplot menší než -25 C; Odolnost proti statickému zatížení větší než 200N; Odolnost proti nárazu větší než 700mm; Odolnost spoje vůči rozloupnutí větší než 150mm; Odolnost spoje ve smyku vetší než 1000mm; Odolnost proti krupobití větší než 17m/s; Difuzní odpor 15000; UV odolnost Geotextílie 300g/m2 Tepelná izolace z expandovaného polystyrénu EPS 200 (tepelná vodivost =0,035 W/m 2 K); Objemová hmotnost 25Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 150kPa, Trvalá zatížitelnost 3000 Kg/m 2 Tepelná izolace ve spádu z expandovaného polystyrénu EPS 150 (tepelná vodivost =0,034 W/m 2 K); Objemová hmotnost 28Kg/m 3, Dlouhodobá nasákavost 5%, Třída na reakce na oheň E, Teplotní odolnost 80 C, Faktor difuzního odporu , Pevnost v tlaku při 10% liniové deformaci 200kPa, Trvalá zatížitelnost 3600 Kg/m 2 - Železobetonová balkónová deska 20mm 5-16mm 1,8mm 30mm 20-40mm - Stávající hydroizolační systém vykazuje poruchy, podrobný popis viz Technická zpráva. - Před položením dlažby bude provedena zátopová zkouška 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

13 - Celkovou tloušťku ověřit dle skutečnosti po odstranění všech vrstev balkónu 12/ M62_R_D1_01_10_P02_00_SKLADBY KONSTRUKCÍ

OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice. ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice. ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv OBJEDNATEL ČSSZ Hradec Králové Slezská 839 502 00 Hradec Králové tel.: 495 076 291 e-mail: iva.smolikova@cssz.cz SCHÉMA AUTORIZACE STAVEBNÍK ČSSZ Hradec Králové Slezská 839 502

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice. ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OPRAVA FASÁDY OSSZ V PARDUBICÍCH U Stadionu 2729, Pardubice. ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv D1- DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU PRŮVODNÍ ZPRÁVA ±0,000 = 218,25 m n.m. Bpv OBJEDNATEL ČSSZ Hradec Králové Slezská 839 502 00 Hradec Králové tel.: 495 076 291 e-mail: iva.smolikova@cssz.cz SCHÉMA AUTORIZACE STAVEBNÍK ČSSZ Hradec Králové Slezská 839 502

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Technologický postup montáže alternativního řešení požárních pruhů podle PKO

Technologický postup montáže alternativního řešení požárních pruhů podle PKO Technologický postup montáže alternativního řešení požárních pruhů podle PKO-17-004 Toto řešení podle PKO-17-004 je možno uplatňovat podle ČSN 73 0810:2016 u budov s požární výškou (h p ) 12< h p 22,5

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Vlčkovice, Horní Vlčkovice

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Parametry výrobků a materiálů

Parametry výrobků a materiálů Název stavby Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice Investor: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice Stavebník Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice Zpracovatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Skladby stavebních konstrukcí

Skladby stavebních konstrukcí Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Dokumentace pro provedení stavby Skladby stavebních

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zásady provádění konstrukcí podlah (v souladu s ČSN 744505): - konstrukce podlah tl. 3 mm, 48 mm, 120 mm a 130 mm na stropních konstrukcích - nášlapné vrstvy budou prováděny na stávající

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení Strana 1 (celkem 11) 1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád ostatní zateplení 1.1.1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Požární bezpečnost Pro návrh

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Podklady pro cvičení. Úloha 3 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9

CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení. U... XXX/4, Praha 9 Rekapitulace CENOVÁ KALKULACE Rekapitulace - zateplení Objekt: Objednatel: Zhotovitel: U... XXX/4, Praha 9 Společenství vlastníků jednotek Zateplovací systémy s.r.o. 1. str. z 6. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY s.r.o.

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny TECHNICKÝ LIST VÝROBKU THERMOKAPPA 3000 vnější tepelně izolační systém (ETICS) výrobce Paulín CZ s izolantem z minerální vlny THERMOKAPPA 3000 označený evropskou značkou shody CE v srpnu 2011, vydal Paulín

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY

BAUMIT FASÁDNÍ OMÍTKY, BARVY A TMELY OMÍTKY NANOPOR OMÍTKY Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i intriér. Minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. K 1,5 škrábaná struktura 1,5 mm 2,5 kg 30

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 2. Laboratoř akustiky K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky 3. Laboratoř otvorových výplní K Cihelně

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 26/02/14 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a - 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Hasičské zbrojnice v Bernarticích Místo stavby: Parcela číslo: 89/2 Katastrální

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více