Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden prosinec Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů"

Transkript

1 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

2 Obsah 1. Úvod Národní databáze Strategické cíle Celostátní úroveň Měsíční srovnání Krajské srovnání Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Dílčí cíle Souhrnný vývoj Děti účastníci silničního provozu do 15 let Měsíční vývoj Chodci pěší účastníci silničního provozu všech věkových kategorií Měsíční vývoj Cyklisté všech věkových kategorií, včetně přepravovaných osob Měsíční vývoj

3 3.4 Motocyklisté motocyklisté a spolujezdci v kategorii nad 125 ccm Měsíční vývoj Mladí řidiči (do 24 let) následky nehod způsobené řidiči do 24 let a řidiči do dvou let praxe od získání řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla Měsíční vývoj Stárnoucí populace (nad 65 let) účastníci silničního provozu nad 65 let Měsíční vývoj Alkohol a jiné omamné látky Měsíční vývoj Nepřiměřená rychlost Měsíční vývoj Agresivní způsob jízdy nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy, jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí Měsíční vývoj Závěrečné zhodnocení dílčích cílů Použité zdroje

4 1. Úvod Dokument má za cíl vytvořit formou komentovaných grafů základní materiál oddělení BESIP týkající Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o stručnou informaci o průběžném plnění základních strategických a dílčích cílů. Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období (dále jen NSBSP) v průběhu roku Rok 2015 je čtvrtým rokem realizace uvedené NSBSP. TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE PRAVIDELNÉ KOMPLEXNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ NSBSP V JEDNOTLIVÝCH LETECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI ZDE! Data uvedená v dokumentu jsou vztažena k usmrceným osobám do 24 hodin od nehody. 1.1 Národní databáze Pro potřeby tohoto dokumentu byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR). V každém grafu je uvedena informace o zdroji vstupních dat. 4

5 2. Strategické cíle Cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V roce 2020 by tak nemělo být usmrceno více než 333 osob a těžce zraněno osob. 2.1 Celostátní úroveň Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 505 osob a těžce zraněno osob. V roce 2015 bylo usmrceno 660 osob (stanovený celoroční předpoklad překročen o 31 %) a těžce zraněno osob (stanovený celoroční předpoklad naplněn z 95 %). Celoroční předpoklad počtu usmrcených osob dle NSBSP byl překročen 7. října Strategické cíle NSBSP Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění 3,536 2,823 3,092 2,986 2,782 2,762 2,540 Těžce zranění (předpoklad NSBSP) 3,536 3,376 3,222 3,076 2,937 2,804 2,676 2,555 2,439 2,328 2,223 2,122 Celkem Pozn. červeně podbarvené buňky = cíl NSBSP nesplněn! 5

6 2.1.1 Měsíční srovnání V uvedeném období bylo usmrceno 660 osob, tj. o 31 více než za stejné období loňského roku. 6

7 V posledním měsíci bylo usmrceno 57 osob, tj. o 4 více než vloni. V průměru bylo usmrceno o 2,6 osoby měsíčně více než v předchozím roce (pozn. aby byl splněn předpoklad NSBSP mělo by být v průměru usmrceno měsíčně o 10,3 osob méně než v předchozím roce). 7

8 Jak bylo uvedeno výše, v roce 2015 nemělo být usmrceno více než 505 osob. Na základě dlouhodobého vývoje ( ) byl stanoven předpoklad počtu usmrcených osob v jednotlivých měsících tak, aby byla NSBSP splněna. Oproti stanovenému předpokladu bylo usmrceno o 155 osob více. Jak je z grafu patrné, stanovený celoroční cíl nebyl splněn. 8

9 2.2 Krajské srovnání V roce 2015 bylo usmrceno nejvíce osob ve Středočeském kraji (102), naopak nejméně v Libereckém kraji (23), nejvíce těžce zraněných osob je evidováno rovněž ve Středočeském kraji (393), naopak nejméně v Karlovarském kraji (53). 9

10 V tabulce jsou srovnány počty usmrcených a těžce zraněných osob v roce 2015 ve vztahu k předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z rozdílových hodnot je pak zřejmé, které kraje jsou nad, resp. pod stanoveným předpokladem. Tabulka obsahuje i meziroční srovnání. Kraj (leden - prosinec) Usmrceno Těžce zraněno Meziročně Předpoklad NSBSP Rozdíl Meziročně Předpoklad NSBSP Rozdíl Hl. m. Praha % % % % Středočeský % % % % Jihočeský % % % % Plzeňský % % % % Ústecký % % % % Královéhradecký % % % % Jihomoravský % % % % Moravskoslezský % % % % Olomoucký % % % % Zlínský % % % % Vysočina % % % % Pardubický % % % % Liberecký % % % % Karlovarský % % % % Česká republika % % 2,762 2, % 2, % Červeně podbarvené buňky se týkají krajů, které v roce 2015 nesplnily některý (nebo oba) ze stanovených strategických cílů NSBSP. U 12 ze 14 krajů došlo k překročení stanoveného předpokladu u osob usmrcených, 6 krajů překročilo předpoklad u osob těžce zraněných. Jediný kraj, u kterého bylo usmrceno méně osob než předpokládala NSBSP, byl Moravskoslezský kraj (navzdory meziročnímu nárůstu o 2 usmrcené osoby), druhým krajem, který splnil předpoklad, byl kraj Ústecký, kde došlo k meziročnímu poklesu o 13 usmrcených osob. Při meziročním srovnání počtu usmrcených osob byla situace horší v 7 ze 14 krajů. Tragická je situace v Olomouckém kraji (nárůst o 23 usmrcených, tj %). Pozn. Předpoklady NSBSP vychází z limitních hodnot pro aktuální rok a zohledňují v každém měsíci vývoj v předchozích letech. 10

11 Procentní rozdíl usmrcených a těžce zraněných osob v jednotlivých krajích oproti stanovenému předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu je uveden v následujícím grafu. Nejtragičtější situace je evidována na Vysočině a v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Z grafu je zřejmé, který kraj byl nad, resp. pod republikovým průměrem. Pozn. V kraji Vysočina došlo k významnému skokovému snížení počtu usmrcených osob v roce 2009, který je referenčním rokem pro stanovení snižování počtu usmrcených osob až do roku

12 Krajské srovnání plnění NSBSP Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Usmrcení Usmrcení (předpoklad NSBSP) Těžce zranění Těžce zranění (předpoklad NSBSP) Královéhrade Ústecký Plzeňský Jihočeský Středočeský Hl. m. Praha Karlovarský Liberecký Pardubický Vysočina Zlínský Olomoucký Moravskosle Jihomoravsk Pozn. červeně podbarvené buňky = cíl NSBSP nesplněn! 12

13 Jak již bylo uvedeno výše, předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 505 osob a těžce zraněno osob. V roce 2015 byl stanovený předpoklad v oblasti usmrcených osob naplněn ze 131 %, v oblasti těžce zraněných osob pak z 95 %. Z tabulky je pak zřejmé krajské srovnání v oblasti naplnění stanovených celoročních předpokladů počtu usmrcených, resp. těžce zraněných osob v roce U 12 krajů došlo k překročení celoročních předpokladů, tzn. že NSBSP v oblasti usmrcených osob nebude dodržena. U 5 krajů došlo k překročení celoročního předpokladu počtu těžce zraněných osob. NSBSP 2015 Usmrcení Těžce zranění Hl. m. Praha 103% 68% Středočeský 136% 93% Jihočeský 138% 108% Plzeňský 105% 92% Ústecký 100% 97% Královéhradecký 106% 70% Jihomoravský 165% 129% Moravskoslezský 94% 114% Olomoucký 165% 64% Zlínský 157% 96% Vysočina 170% 104% Pardubický 161% 112% Liberecký 152% 111% Karlovarský 116% 61% Celkem 131% 95% Následující podkapitoly neobsahují komentáře u grafů jednotlivých krajů. 13

14 2.2.1 Hlavní město Praha Středočeský kraj 14

15 2.2.3 Jihočeský kraj Plzeňský kraj 15

16 2.2.5 Ústecký kraj Královéhradecký kraj 16

17 2.2.7 Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj 17

18 2.2.9 Olomoucký kraj Zlínský kraj 18

19 Kraj Vysočina Pardubický kraj 19

20 Liberecký kraj Karlovarský kraj 20

21 3. Dílčí cíle Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytýčila NSBSP dílčí cíle pro jednotlivé specifické problémové oblasti ve snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob. Zatímco strategické cíle mají taxativně stanoveno snížení usmrcených osob v roce 2020 na úrovni 40 % roku 2009, resp. snížení těžce zraněných osob v roce 2020 na úrovni 60 % roku 2009, u uvedených dílčích cílů je situace odlišná. Jejich číselné vyjádření bylo postaveno na posouzení reálného dopadu a očekávaného přínosu nápravných opatření uvedených v Akčním programu. Dílčí cíle, jak je zřejmé z uvedeného grafu, mají stanoveno průměrné snížení usmrcených osob v roce 2020 na úrovni 64 % roku 2009, resp. snížení těžce zraněných osob v roce 2020 na úrovni 77 % roku

22 Souhrnný vývoj Souhrnná tabulka obsahuje komplexní data od roku 2009 doposud. V roce 2015 nebyla NSBSP splněna v dílčích cílech usmrcené děti (cíl překročen 08/2015), usmrcení motocyklisté (cíl překročen 08/2015), usmrcení cyklisté (cíl překročen 09/2015), těžce zranění cyklisté (cíl překročen 10/2015), usmrcení vlivem agresivního způsobu jízdy (cíl překročen 10/2015), usmrcení chodci (cíl překročen 12/2015), usmrcení senioři (cíl překročen 12/2015) a usmrcení vinou mladých řidičů (cíl překročen 12/2015). Pozn. červeně podbarvené buňky = cíl NSBSP nesplněn! 22

23 3.1 Děti - účastníci silničního provozu do 15 let V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 7 dětí a těžce zraněno 120 dětí. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 10 dětí a těžce zraněno 148 dětí. K překročení předpokladu počtu usmrcených dětí došlo již v srpnu 2015! 23

24 3.1.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 18 dětí (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 125 dětí bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 24

25 3.2 Chodci - pěší účastníci silničního provozu všech věkových kategorií V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 80 chodců a těžce zraněno 475 chodců. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 109 chodců a těžce zraněno 577 chodců. K překročení předpokladu počtu usmrcených chodců došlo v prosinci 2015! 25

26 3.2.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 131 chodců (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 554 chodců bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 26

27 3.3 Cyklisté - všech věkových kategorií, včetně přepravovaných osob V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 cyklistů a těžce zraněno 280 cyklistů. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 50 cyklistů a těžce zraněno 340 cyklistů. K překročení předpokladu počtu usmrcených cyklistů došlo již v září 2015, u těžce zraněných cyklistů pak v říjnu 2015! 27

28 3.3.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 68 cyklistů (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 394 cyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen). 28

29 3.4 Motocyklisté - motocyklisté a spolujezdci v kategorii nad 125 ccm V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 43 motocyklistů a těžce zraněno 447 motocyklistů. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 60 motocyklistů a těžce zraněno 521 motocyklistů. K překročení předpokladu počtu usmrcených motocyklistů došlo již v srpnu 2015! 29

30 3.4.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 90 osob (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 484 osob bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 30

31 3.5 Mladí řidiči (do 24 let) - následky nehod způsobené řidiči do 24 let a řidiči do dvou let praxe od získání řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla V roce 2020 by nemělo být vinou mladých řidičů usmrceno více než 83 a těžce zraněno 591 osob. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude vinou mladých řidičů usmrceno více než 110 a těžce zraněno 655 osob. K překročení předpokladu počtu usmrcených vinou mladých řidičů došlo v prosinci 2015! 31

32 3.5.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 117 osob (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 417 osob bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 32

33 3.6 Stárnoucí populace (nad 65 let) - účastníci silničního provozu nad 65 let V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 120 seniorů a těžce zraněno 463 seniorů. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 131 seniorů a těžce zraněno 485 seniorů. K překročení předpokladu počtu usmrcených seniorů došlo v prosinci 2015! 33

34 3.6.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 140 seniorů (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 461 seniorů bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 34

35 3.7 Alkohol a jiné omamné látky V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 83 osob a těžce zraněno 226 osob. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 99 osob a těžce zraněno 285 osob. 35

36 3.7.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 74 osob (stanovený předpoklad dodržen) a 260 osob bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 36

37 3.8 Nepřiměřená rychlost V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 230 osob a těžce zraněno 841 osob. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 285 osob a těžce zraněno 970 osob. 37

38 3.8.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 236 osob (stanovený předpoklad dodržen) a 698 osob bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 38

39 3.9 Agresivní způsob jízdy - nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy, jízda/vjetí jednosměrnou ulicí/silnicí V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 196 osob a těžce zraněno osob. Předpoklad pro rok 2015 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 221 osob a těžce zraněno osob. K překročení předpokladu počtu usmrcených vlivem agresivního způsobu jízdy došlo v říjnu 2015! 39

40 3.9.1 Měsíční vývoj V oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 276 osob (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 897 osob bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen). 40

41 3.10 Závěrečné zhodnocení dílčích cílů Vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných osob je v jednotlivých oblastech, resp. dílčích cílech různý. Na základě měsíčního vývoje usmrcených a těžce zraněných osob v jednotlivých kategoriích v uplynulých třech letech byla stanovena predikce vývoje v roce 2015 (předpoklad splnění NSBSP), která je porovnána s aktuálním vývojem v uvedené tabulce. V roce 2015 nebyl splněn stanovený předpoklad u dílčích cílů: - Usmrcených dětí (+ 80 %) - Usmrcených chodců (+ 20 %) - Usmrcených a těžce zraněných cyklistů (+ 36 %, resp %) - Usmrcených motocyklistů (+ 50 %) - Usmrcených vinou mladých řidičů (+ 6 %) - Usmrcených seniorů (+ 7 %) - Usmrcených vlivem agresivního způsobu jízdy (+ 25 %) V oblasti strategických cílů nebyl slněn předpoklad v oblasti usmrcených osob (+ 31 %)! V tabulce jsou uvedeny počty usmrcených a těžce zraněných osob v uvedeném období od roku Rok 2015 je porovnán jak s rokem předchozím, tak především ve vztahu k předpokladu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Z rozdílových hodnot je pak zřejmé, které cíle jsou nad, resp. pod stanoveným předpokladem. Meziročně je zaznamenán velmi negativní vývoj v oblastech usmrcených dětí (+ 4 osoby, tj. 29 %), usmrcených seniorů (+ 25 osob, tj. 22 %), usmrcených cyklistů (+ 11 osob, tj. 19 %), usmrcených chodců (+ 19 osob, tj. 17 %), usmrcených vlivem agresivního způsobu jízdy (+ 35 osob, tj. 15 %), usmrcených vlivem alkoholu a jiných omamných látek (+ 7 osob, tj. 10 %). U 8 z 9 sledovaných dílčích cílů je zaznamenán meziroční nárůst počtu usmrcených osob! Dílčí cíl (leden - prosinec) Usmrceno Těžce zraněno Meziročně Předpoklad NSBSP Rozdíl Meziročně Předpoklad NSBSP Rozdíl Děti % % % % Chodci % % % % Cyklisté % % % % Motocyklisté % % % % Mladí řidiči % % % % Stárnoucí populace % % % % Alkohol a jiné omamné látky % % % % Nepřiměřená rychlost % % % % Agresivní způsob jízdy % % % 1, % Strategický cíl % % 2,986 2,782 2,762 2, % 2, % Červeně podbarvené buňky se týkají cílů, které v roce 2015 nejsou plněny. Pozn. Předpoklady NSBSP vychází z limitních hodnot pro aktuální rok a zohledňují v každém měsíci vývoj v předchozích letech. 41

42 Použité zdroje [1] ŘSDP PP ČR [2] CDV [3] Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

43 Vytvořeno v Praze Copyright 2016 I Všechna práva vyhrazena Oddělení, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 43

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - září Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 9.10.2016 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 19.2.2015 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu leden - červen Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Informace o plnění základních strategických a dílčích cílů 12.7.2018 Obsah 1. Úvod... 5 1.1 Národní databáze... 5 2. Strategické cíle... 6 2.1

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 14.10.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 16.7.2019 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 MĚSÍČNÍ INFORMACE O PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 2. Strategické cíle... 5 2.1 Celostátní

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 25.8.2014 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 16.2.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze... 3

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 29.9.2017 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 1.2 Evropská databáze... 4

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 29.11.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Ujetí viníka z místa nehody. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Ujetí viníka z místa nehody Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky, kdy viník z místa nehody ujel 17.8.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 2015

Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 2015 Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 5 1.3 Místní komunikace... 11 1.4 Síť

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva

V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva V Praze letos na silnicích umírají téměř výhradně chodci Tisková zpráva 09. 08. 2018 V období ledna - července 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 2014

Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 2014 Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 2014 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 5 1.3 Místní komunikace... 11 1.4

Více

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti třetí čtvrtletí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Nákladní automobily. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody nákladních automobilů a jejich následky 17.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropské databáze...

Více

Statistika nehodovosti první pololetí 2018

Statistika nehodovosti první pololetí 2018 1 Statistika nehodovosti první pololetí 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

stromem Srážka se Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod

stromem Srážka se Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod 2.5.219 Srážka se stromem Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod DOKUMENT ANALYZUJE NÁSLEDKY NEHOD PŘI SRÁŽKÁCH SE STROMEM Obsah 1. Úvod... 4 1.1

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 22.8.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH A DÍLČÍCH CÍLŮ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZLÍNSKÉHO KRAJE za rok 2013 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 STRATEGICKÉ CÍLE... 3 1.2 POZEMNÍ KOMUNIKACE

Více

Nehody_1. pololetí 2019

Nehody_1. pololetí 2019 1 Statistika nehodovosti první pololetí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2013. Leden až listopad 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 77.318 zvýšení o 3.228 = 4,4 % USMRCENO 529

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2018 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky

Statistiky motocyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody motocyklistů a jejich následky 5.3.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 2.1

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 213. Leden až červenec 213 rozdíl stejné období roku 212 POČET NEHOD 47.46 zvýšení o 1.655 = 3,6 % USMRCENO 315 snížení

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Dopravní nehodovost 2017

Dopravní nehodovost 2017 Dopravní nehodovost 217 1 z 2 Dopravní nehodovost 217 Statistika nehodovosti leden až prosinec 217 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2012.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až duben 2012. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až duben 2012. Leden až duben 2012 rozdíl stejné období roku 2011 POČET NEHOD 24.786 zvýšení o 3.060 = 14,1 % USMRCENO 184 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019

Statistika nehodovosti první čtvrtletí 2019 1 Statistika nehodovosti první čtvrtletí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 2013. Leden až září 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 61.924 zvýšení o 2.293 = 3,8 % USMRCENO 436 snížení

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010

Informace. o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Informace o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za období leden-listopad 2010 Policie ČR za prvních jedenáct měsíců letošního roku šetřila 68 747, při kterých bylo 711 osob usmrceno, 2 655

Více

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 15.9.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2013. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2013. Leden až srpen 2013 rozdíl stejné období roku 2012 POČET NEHOD 54.526 zvýšení o 1.774 = 3,4 % USMRCENO 377 snížení

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací

Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Publikováno: 10. 8. 2018 Ing. Josef Mikulík, CSc. Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Článek byl publikován v Silničním obzoru č. 4/2018 Ing. Josef Mikulík,

Více

Vývoj dopravní nehodovosti

Vývoj dopravní nehodovosti Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 plk. Ing. Tomáš LERCH Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 2 Vývoj dopravní nehodovosti v roce 217 3 Usmrcené

Více

Vývoj dopravní nehodovosti

Vývoj dopravní nehodovosti Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 plk. Ing. Tomáš LERCH Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 2 Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2017 3

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. června 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 5. dubna 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. února 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie. Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 kpt. Bc. Jan HEMR Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2016 Základní čísla celkem nehod 22 876

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. května 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440 nehod, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2017 Počet listů: 32 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE za období leden až prosinec 217 ZÁKLADNÍ UKAZATELE A NÁSLEDKY DI ÚO PČR CELKEM DN Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden aţ červenec 2012.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden aţ červenec 2012. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden aţ červenec 2012. Leden aţ červenec 2012 rozdíl stejné období roku 2011 POČET NEHOD 45.574 zvýšení o 4.473 = 10,9 % USMRCENO 376

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červen 2019 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. července 2019 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. dubna 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. srpna 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2016 Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden duben 2016

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 13. července Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červen Policie

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - březen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. dubna 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září Počet stran: 13 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen Od počátku

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. října 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. listopadu 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017

DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 2017 DOPRAVNÍ NEHODOVOST NA ÚZEMÍ KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Za období leden až červenec 217 ZÁKLADNÍ UKAZATELE A NÁSLEDKY DI ÚO PČR CELKEM DN Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. května 2017 Počet listů vč. příloh: 26 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2017 V prvním měsíci

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. března Počet listů: INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - únor Policie České

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. června Počet stran: 8 INFORMACE o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden květen Policie České

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až září 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až září 216 Leden až září 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 72.65 zvýšení o 4.734 = 7, % USMRCENO 46 snížení o 84 osob

Více

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0%

Pokles zaznamenáváme v kategorii: počet usmrcených o 18 osob, tj. o 3,4% počet těžce zraněných o 94 osob, tj. o 4,0% o ovosti na pozemních komunikacích v České republice za 9 měsíců 2012 Policie ČR za prvních devět měsíců letošního roku šetřila 59 440, při kterých bylo 505 osob usmrceno, 2 275 osob těžce zraněno a 17

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden červenec 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 4. srpna 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - květen 2017 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. června 2017 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 218 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2016 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 216 (leden až červen). Leden až červen 216 rozdíl stejné období roku 215 POČET NEHOD 47.236 zvýšení o 3.54 = 8,1 % USMRCENO 23 snížení

Více

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky)

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Ing. Veronika Valentová, Ph.D. Ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až červenec 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až červenec 2014. Leden až červenec 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 47.619 zvýšení o 59 = 0,12 % USMRCENO 340 zvýšení

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více