This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "This is the Internet version of the user s guide Print only for private use."

Transkript

1

2 Obsah Seznámení s telefonem Telefonování Zprávy Práce s obrázky Zábava Připojení Další funkce Odstraňování potíží Důležité informace Rejstřík Další podporu, informace, data ke stažení a podrobnosti o nastavení telefonu lze získat na webu 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky zdůvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechna práva vyhrazena. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Číslo publikace: CS/LZT R2A Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby. Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly Bezpečné a efektivní použití a Omezená záruka. 2

4 Seznámení s telefonem Sluchátko Tlačítko fotoaparátu Tlačítko hlasitosti Funkční tlačítko Tlačítko Zpět Zásuvka pro kartu Memory Stick Micro (M2) Tlačítko menu činností Mikrofon Navigační tlačítko Infračervený port Funkční tlačítko Tlačítko pro mazání Vypínač Konektor nabíječky a USB 3

5 Přehled menu PlayNow * Fotoaparát Správce souborů*** Karta Vše Obrázky... Karta V telefonu Obrázky... Karta Na paměťové kartě Obrázky... Hovory*** Karta Všechny hovory Karta Přijaté hovory Karta Odchozí hovory Karta Zmeškané hovory Internetové služby* Zprávy Napsat novou Doručené zprávy Moji přátelé* Volat hlas. schr. Koncepty Zprávy k odesl. Odeslané zprávy Uložené zprávy Šablony Nastavení Kontakty** Možnosti: Rychlé vytáčení Moje vizitka Skupiny** Kontakty na SIM** Speciální čísla Upřesnit Nový kontakt Organizátor Kalendář Úkoly Poznámky Kalkulačka Synchronizace Časovač Stopky Aplikace Paměť kódů Budíky Zábava Služby online* Hry VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Dálkové ovládání Záznam zvuku Prohlídka Přehrávač Budíky Budík Opakovaný budík Zvuk budíku Nastavení Všeobecné Zvuky a upozor. Displej Hovory Připojení* 4

6 Ikony ve stavovém pruhu Ikona Popis Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM. Ukazuje stav baterie. Ukazuje stav nabíjení baterie. Máte zmeškaný příchozí hovor. Upozornění funkcí volání a zpráv jsou vypnuta, budík je stále zapnutý. Signalizuje přijetí textové zprávy. Signalizuje přijetí ové zprávy. Signalizuje přijetí zprávy MMS. Právě probíhá hovor. Signalizuje připomenutí události. Signalizuje připomenutí úkolu. Aktivační příkaz je aktivován. * Některá menu závisí na síti, jejím provozovateli a předplacených službách. ** Možnosti, které jsou k dispozici, když jsou jako výchozí nastaveny kontakty v telefonu. Pokud jsou jako výchozí nastaveny kontakty na kartě SIM, možnosti se změní. *** Mezi kartami a dílčími menu lze procházet pomocí navigačního tlačítka. Další informace % 12 Pohyb v systému menu....zobrazí se více možností. 5

7 Symboly v příručce V této příručce se používají následující příkazové symboly: } K procházení a výběru použijte navigační tlačítko % 12 Pohyb v systému menu. Stiskněte střed navigačního tlačítka. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. Stiskněte navigační tlačítko dolů. Stiskněte navigační tlačítko vlevo. Stiskněte navigační tlačítko vpravo. % Viz také strana... Poznámka Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Proto nemusí být všechna menu telefonu dostupná. Další informace získáte od provozovatele sítě. Sestavení telefonu Před použitím telefonu nejprve vložte kartu SIM a potom připojte a nabijte baterii. Uložte své kontakty do karty SIM, než ji vyjmete z jiného telefonu. Kontakty mohou být uloženy v paměti telefonu, % 21 Kontakty. 6

8 Vložení karty SIM 1 Odsuňte kryt a zvedněte jej. 2 Vložte kartu SIM. Zkontrolujte, zda je karta SIM umístěna pod stříbrnými držáky. 3 Vložte baterii do telefonu tak, aby štítek směroval nahoru a konektory proti sobě. 4 Umístěte kryt na telefon a zasuňte na místo. 7

9 Nabíjení baterie 30 min. 2,5 hod. 1 Připojte nabíječku k telefonu. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru. 2 Než se zobrazí ikona baterie může uplynout 30 minut. 3 Počkejte asi 2,5 hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Stisknutím lze aktivovat obrazovku s indikací nabíjení. 4 Vytažením odpojte nabíječku. 8

10 Doba hovoru nebo pohotovostního režimu se může také znatelně zkrátit z důvodu opotřebení baterie amůže být nutné vyměnit baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Sony Ericsson % 75 Baterie. Karta Memory Stick Micro (M2) Kartu Memory Stick Micro (M2) lze používat k ukládání například obrázků. S telefonem není dodávána žádná karta Memory Stick Micro (M2). Kartu Memory Stick Micro (M2) lze dokoupit a přidat tak telefonu více úložného prostoru. Pokud používáte kartu Memory Stick Micro (M2), můžete nastavit, aby se všechny obrázky automaticky ukládaly na kartu Memory Stick Micro (M2) % 40 Možnosti fotoaparátu. 9

11 Vložení a vyjmutí karty Memory Stick Micro (M2) BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww 1 Odsuňte kryt a zvedněte jej. 2 Vložte paměťovou kartu Memory Stick Micro (M2) do slotu. 3 Paměťovou kartu Memory Stick Micro (M2) uvolníte ze slotu zatlačením na její hranu. 10

12 Kód PIN K aktivaci služeb v telefonu může být nutný kód PIN od provozovatele sítě. Zadané číslice kódu PIN jsou skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. Důvodem je, aby bylo možno vidět a volat tísňová čísla bez zadání kódu PIN. % 21 Tísňová volání. Stisknutím tlačítka je možné opravit chyby. Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje % 63 Zámek karty SIM. Zapnutí a vypnutí telefonu 1 Telefon lze vypnout nebo zapnout stisknutím apřidržením tlačítka. 2 Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN, zadejte jej. 3 Při prvním spuštění vyberte jazyk menu v telefonu. 4 } Ano, pokud si přejete zobrazovat instrukce a tipy průvodce nastavením, nebo } Ne. Průvodce nastavením je také dostupný pomocí systému menu, } Nastavení } Všeobecné } Průvodce. 11

13 Volání a přijímání hovorů Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a uskutečněte volání } Volat. } Ukončit ukončení hovoru. Pokud telefon zvoní, můžete hovor přijmout } Přijmout. Další informace % 19 Provádění a přijímání hovorů. Pohyb v systému menu Položky hlavního menu jsou zobrazeny na ploše jako ikony. Některá dílčí menu zahrnují karty zobrazené na obrazovce. Stiskněte navigační tlačítko uprostřed nebo ve směru: Stisknutím přejdete na plochu nebo k výběru ikon. Pro pohyb v systému menu a mezi kartami lze použít tlačítka,, nebo. Stisknutím tlačítka lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu nebo ukončit funkci nebo aplikaci. Stisknutím a přidržením tlačítka lze přejít do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítek lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky. Stisknutím tlačítka lze odstranit položky. Chcete-li zobrazit nápovědu k vybraným funkcím, přejděte na položku menu a vyberte } Inform. } Další otevření seznamu možností. Zkratky V pohotovostním režimu je možné přejít přímo na funkci pomocí, nebo. 12

14 Vytvoření zkratky pro pohotovostní režim 1 Pokud například tlačítko nemá vytvořenou zkratku, } Ano. 2 Přejděte na funkci, pro kterou chcete vytvořit zkratku, } Zkratka. Úprava zkratky pro pohotovostní režim 1 } Nastavení } Všeobecné } Zkratky, vyberte existující zkratku pro tlačítko, nebo, kterou chcete upravit, } Upravit. 2 Přejděte na funkci, } Zkratka. Menu činností Menu činností umožňuje prohlížet a přidávat události apřistupovat k záložkám a zkratkám. Otevření menu činností Stiskněte tlačítko a pomocí tlačítek a vyberte kartu. Karty menu činností Nové události zmeškané hovory a zprávy atd. Vlastní zkratky aplikace, které jsou spuštěny v pozadí, a zkratky. Zkratky můžete přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Záložky záložky v Internetu. Chcete-li, aby se nové události zobrazovaly jako text v okně namísto v menu činností, } Nastavení } Všeobecné } Nové události } V okně. Menu pro vypnutí Menu pro vypnutí umožňuje vypnout telefon, zapnout tichý režim nebo aktivovat profil. Další informace o profilech % 60 Profily. 13

15 Otevření menu pro vypnutí Stiskněte tlačítko a v seznamu vyberte možnost. Správce souborů Soubory, jako jsou obrázky, videa, zvuky, schémata, hry a aplikace, jsou uloženy ve složkách v paměti telefonu. Pokud máte vloženou kartu Memory Stick Micro (M2), můžete ukládat soubory na kartu Memory Stick Micro (M2). Soubory, které se nepodařilo rozeznat, se ukládají do složky Jiné. Karty menu aplikace Správce souborů Správce souborů je rozdělen na tři karty. Zobrazené ikony označují místo uložení souborů. Všechny soubory celý obsah paměti telefonu a paměťové karty Memory Stick Micro (M2). V telefonu celý obsah paměti telefonu. Na paměťové kartě celý obsah paměťové karty Memory Stick Micro (M2). Informace o souboru Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Chcete-li zobrazit informace o souboru, zvýrazněte soubor, } Další } Informace. Přesunutí nebo kopírování souboru 1 } Správce souborů. Vyberte složku a přejděte k souboru, } Další } Správa souborů. 2 Vyberte možnost Přesunout nebo Kopírovat. 3 } Paměťová karta nebo } Paměť telefonu. 4 Vyberte složku, nebo vyberte } Nová složka, pojmenujte složku, } OK. 5 } Vložit. 14

16 Výběr více souborů 1 } Správce souborů, vyberte soubor, } Další } Označit. 2 } Označit více nebo } Označit vše. Výběr souborů provedete tak, že přejdete na soubor a } Označit nebo } Zruš. ozn. Kontrola stavu paměti } Správce souborů } Další } Využití paměti. Formátování karty Memory Stick Micro (M2) Kartu Memory Stick Micro (M2) můžete zformátovat, pokud z ní chcete odstranit všechny informace, nebo pokud byly informace poškozeny. Formátování karty Memory Stick Micro (M2) } Správce souborů } Další } Formátovat kartu } Ano a zadejte kód zámku telefonu. Další informace % 64 Zámek telefonu. Přenos souborů Další informace % 57 Přenos souborů. Jazyky Vyberte jazyk pro menu telefonu a pro psaní. Změna jazyka telefonu } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk telefonu a vyberte jazyk. V pohotovostním režimu můžete stisknutím 0000 zvolit angličtinu, nebo stisknutím 8888 zvolit automatický jazyk. 15

17 Výběr jazyků psaní 1 } Nastavení } Všeobecné } Jazyk } Jazyk psaní. 2 Přejděte na jazyk a } Označit. Takto vyberte všechny jazyky. } Uložit. Zadávání písmen Zadání znaků použitím textového vstupu multitap Tiskněte až se zobrazí požadovaný znak. Stisknutím lze přepínat mezi velkými a malými písmeny. Pomocí tlačítek lze zadávat číslice (stiskněte apřidržte tlačítko). Stisknutím tlačítka odstraníte písmena a čísla. Stisknutím tlačítka vytvoříte mezeru. Stisknutím tlačítka zadáte nejběžnější interpunkční znaménka. Metodu psaní změníte stisknutím a přidržením tlačítka. Textový vstup T9 Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. 16

18 Zadání písmen pomocí textového vstupu T9 1 Přejděte do funkce, ve které lze zadávat text, například } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Pokud například chcete napsat slovo Jane, stiskněte,,,. 3 Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte opakovaně tlačítko nebo. Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat mezeru, stiskněte tlačítko. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko. 4 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko a pak opakovaně nebo. Stisknutím tlačítka přijmete znaménko a přidáte mezeru. Přidání slov do slovníku textového vstupu T9 1 Při zadávání znaků } Další } Napsat slovo. 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Mezi písmeny lze procházet pomocí tlačítek a. Pro smazání znaku použijte tlačítko. Chcete-li smazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko. 3 Po dokončení úprav slova } Vložit. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo. Výběr jiné metody vstupu Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stiskněte apřidržte tlačítko a vyberte jinou metodu vstupu. Možnosti dostupné při zadávání znaků } Další zobrazí možnosti zadávání znaků. 17

19 Výměna krytu Style-Up Některé sady mohou obsahovat náhradní kryty Style-Up. Kryt vyměníte následujícím postupem. Výměna předního krytu 1 Abyste sejmuli přední kryt, nalezněte výstupky po stranách předního krytu. 2 Pomocí palce a ukazováčku zvedněte přední kryt z telefonu, jak vidíte na obrázku. 3 Chcete-li nasadit nový přední kryt, najděte výstupky ve spodní části předního krytu a otvory ve spodní části rámu telefonu. 4 Umístěte výstupky do otvorů a zaklapněte přední kryt na místo. Výměna zadního krytu % 7 Vložení karty SIM. 18

20 Telefonování Provádění a přijímání hovorů Zapněte telefon a zkontrolujte, zda jste v dosahu sítě amůžete uskutečňovat a přijímat hovory % 11 Zapnutí a vypnutí telefonu. Pokud předplacené služby zahrnují službu identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud je číslo uloženo ve složce Kontakty, zobrazí se jméno, číslo a obrázek volajícího. Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva Volající se skrytou identitou. Volání Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země asměrovým číslem oblasti) a zahajte hovor } Volat. } Ukončit ukončení hovoru. Opakované vytočení čísla Při selhání spojení se zobrazí otázka Opakovat?. Stiskněte } Ano. Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál. Přijetí nebo odmítnutí hovoru Otevřete telefon. Pokud je telefon již otevřený, } Přijmout. Odmítnutí volání Zavřete telefon, } Obsazeno, nebo rychle dvakrát stiskněte tlačítko hlasitosti. 19

21 Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka Během hovoru lze zvýšit nebo snížit hlasitost stisknutím tlačítka nebo. Výběr více možností během volání } Další a vyberte možnost. Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidržte tlačítko stiskněte a podržte tlačítko. Chcete-li pokračovat, znovu. Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru } Další } Zapnout reprod. nebo } Vypnout reprod. Zmeškané hovory Když zmeškáte hovor a možnost Nové události je nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se zmeškaný hovor v menu činností. Chcete-li zmeškané číslo vytočit, } Volat. Pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se zpráva Zmeškané hovory:. } Ano zobrazení zmeškaných hovorů v seznamu hovorů, } Ne zobrazení později. Seznam volání V seznamu volání jsou uloženy informace o posledních hovorech. Vytočení čísla ze seznamu volání V pohotovostním režimu } Hovory a vyberte kartu. Přejděte na jméno nebo číslo, na které chcete volat, } Volat. 20

22 Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů 1 V pohotovostním režimu } Hovory a vyberte kartu. Přejděte na číslo, které chcete přidat, } Další } Uložit číslo. 2 Vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat číslo, nebo vyberte } Nový kontakt. Tísňová volání Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě GSM. V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Provozovatel sítě může na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla. Uskutečnění tísňového volání Zadejte například 112 } Volat. Zobrazení místních tísňových čísel } Kontakty } Možnosti } Speciální čísla } Tísňová čísla. Kontakty Zvolte Kontakty v tel. pro podrobné informace uložené vpaměti telefonu, nebo Kontakty na SIM pro jména a čísla uložená na kartě SIM. Výběr výchozích kontaktů 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Výchozí kontakty. 2 Vyberte možnost Kontakty v tel. nebo Kontakty na SIM. 21

23 Přidání kontaktu 1 } Kontakty } Nový kontakt } Přidat. 2 Vyberte Jméno: } Přidat, zadejte jméno, } OK. 3 Vyberte Nové číslo: } Přidat, zadejte číslo, } OK. 4 Pouze pro telefonní kontakty: Vyberte typ čísla. Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace. Chcete-li zadat symboly, například } Další } Přidat symbol, vyberte symbol, } Vložit. Chcete-li kontakt uložit, } Uložit. U všech čísel zadejte znak + a kód země. Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu 1 } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Vyberte příslušnou kartu a potom vyberte Obrázek nebo Vyzvánění, } Přidat. Vyberte soubor a } Uložit. Nastavení výchozího čísla pro kontakt Chcete-li nastavit, které telefonní číslo kontaktu se má zobrazovat jako první, } Kontakty, přejděte na kontakt, } Další } Výchozí a vyberte číslo. Přidání vlastní vizitky } Kontakty } Možnosti } Moje vizitka, zadejte informace pro vizitku, } Uložit. Odeslání vlastní vizitky } Kontakty } Možnosti } Moje vizitka } Odeslat vl. vizitku. 22

24 Volání na kontakt v telefonu } Kontakty. Přejděte na kontakt, který chcete volat, nebo zadejte jeho počáteční písmena. Pomocí tlačítek a vyberte číslo, } Volat. Volání na kontakt na kartě SIM Pokud jsou Kontakty na SIM nastaveny jako výchozí, } Kontakty, vyberte ze seznamu jméno a číslo, } Volat. Pokud jsou Kontakty v tel. nastaveny jako výchozí, } Kontakty } Možnosti } Kontakty na SIM, vyberte ze seznamu jméno a číslo, } Volat. Správa kontaktů Kopírování kontaktů do a z paměti telefonu a karty SIM. Kopírování jmen a čísel na kartu SIM 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat na SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Kopírovat číslo. Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny. Kopírování kontaktů na kartě SIM do kontaktů v telefonu 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Kopírovat ze SIM. 2 Vyberte možnost Kopírovat vše nebo Kopírovat číslo. Automatické ukládání na kartu SIM 1 } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Aut. uložení na SIM. 2 Vyberte možnost Zapnuto. 23

25 Zálohování kontaktů na kartě Memory Stick Micro (M2) } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Zálohovat na kartu } Ano. Obnovení kontaktů z karty Memory Stick Micro (M2) } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Obnovit z karty } Ano } Ano. Odesílání kontaktů Chcete-li odeslat vybraný kontakt, } Další } Odeslat kontakt a vyberte metodu přenosu. Chcete-li odeslat všechny kontakty, } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Odeslat vš. kont. Úprava kontaktu v telefonu 1 } Kontakty, vyberte kontakt, } Další } Upravit kontakt. 2 Vyberte kartu a upravte informace o kontaktu } Uložit. Úprava kontaktu na kartě SIM 1 Pokud jsou Kontakty na SIM nastaveny jako výchozí, vyberte } Kontakty. Pokud jsou Kontakty v tel. nastaveny jako výchozí, vyberte } Kontakty } Možnosti } Kontakty na SIM. 2 Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. 3 } Další } Upravit kontakt a upravte jméno a číslo. Odstranění kontaktů Chcete-li odstranit vybraný kontakt, stiskněte. Chcete-li odstranit všechny kontakty, } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Odstranit vš. kont. } Ano a } Ano. Jména a čísla na kartě SIM se neodstraní. 24

26 Kontrola stavu paměti } Kontakty } Možnosti } Upřesnit } Využití paměti. Počet položek, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti. Synchronizace kontaktů Další informace % 52 Synchronizace. Rychlé vytáčení Telefonní čísla, ke kterým chcete mít snadný přístup, můžete uložit na pozice 1 až 9 v paměti telefonu. Nastavení nebo nahrazení čísel rychlého vytáčení 1 } Kontakty } Možnosti } Rychlé vytáčení. 2 Přejděte na pozici, } Přidat nebo Nahradit a vyberte telefonní číslo. Rychlé vytáčení V pohotovostním režimu zadejte číslo rychlého vytáčení (1-9) } Volat. Hlasová schránka Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu. Zadání čísla hlasové schránky Stiskněte a přidržte tlačítko, } Ano, zadejte číslo, } OK. Toto číslo lze získat od provozovatele sítě. 25

27 Volání hlasové schránky Pokud jste zadali číslo hlasové schránky, stiskněte a přidržte tlačítko. Kontrola čísla hlasové schránky } Zprávy } Nastavení } Číslo hlas.schránky. Přesměrování volání Hovory můžete přesměrovat například na záznamník. Když je aktivována funkce Omezení hovorů, nejsou dostupné některé možnosti funkce Přesměrování. Aktivace přesměrování 1 } Nastavení } Hovory } Přesměrování. 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování, } Aktivovat. 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, a } OK, nebo } Procház. a vyberte kontakt. Deaktivace přesměrování Přejděte na možnost přesměrování } Deaktivovat. Kontrola všech možností přesměrování } Nastavení } Hovory } Přesměrování } Zkontrolovat vše. Obsluha více než jednoho hovoru Telefon umožňuje obsluhovat současně více hovorů. Signalizace čekajícího hovoru Pokud je tato funkce aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón. 26

28 Aktivování služby čekajícího hovoru } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Signalizace čekajícího hovoru } Aktivovat. Uskutečnění druhého hovoru } Další } Podržet podržení aktivního hovoru. Zadejte číslo, které chcete vytočit, } Volat. Přijetí druhého hovoru Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést tyto operace: } Přijmout a podržet aktivní hovor. } Obsazeno odmítnout hovor a pokračovat v probíhajícím hovoru. } Nahradit aktivní přijmout hovor a ukončit aktivní hovor. Obsluha dvou hovorů Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, můžete provést následující operace: } Další } Přepn. přepnutí mezi hovory. } Další } Sloučit hovory sloučení hovorů. } Další } Spojit hovory spojení hovorů. Odpojíte se od obou hovorů. Zjistěte od provozovatele sítě, zda jsou tyto funkce podporovány. } Ukončit } Ano obnovení podrženého hovoru. } Ukončit } Ne ukončení obou hovorů (závisí na podpoře operátora). Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru. 27

29 Konferenční hovory Konferenční hovor zahájíte připojením probíhajícího hovoru a podrženého hovoru. Potom podržíte konferenční hovor a zavoláte až pěti účastníkům, které můžete přidat, nebo pouze uskutečnit další hovor. Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru } Další } Sloučit hovory. Přidání nového účastníka 1 } Další } Podržet. Podrží se sloučené hovory. 2 } Další } Další hovor a zavolejte další osobě. 3 } Další } Sloučit hovory. 4 Opakováním postupu můžete přidat další účastníky. Uvolnění účastníka } Další } Uvolnit účastníka a vyberte účastníka. Soukromá konverzace 1 } Další } Hovořit s účast. a vyberte účastníka. 2 } Další } Sloučit hovory, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru. Dvě hlasové linky Pokud vaše předplatné podporuje službu alternativní linky, můžete uskutečnit samostatné hovory s různými telefonními čísly. Výběr linky } Nastavení } Hovory a vyberte linku 1 nebo 2. 28

30 Změna názvu linky } Nastavení } Displej } Uprav. názvy linek, vyberte jednu z linek a upravte její název. Doba hovoru V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání. Kontrola doby hovoru } Nastavení } Hovory } Doba a cena hov. } Měřiče hovoru. Uzavřené uživatelské skupiny Pokud síť podporuje uzavřené skupiny uživatelů, budete moci dosáhnout nižší ceny hovorů. Je možné vytvořit až 10 skupin. Indexové číslo je třeba získat od provozovatele sítě. Přidání skupiny } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Uzavřené skupiny } Upravit seznam } Nová skupina } Přidat. Zadejte název uživatelské skupiny, } Pokrač. Zadejte indexové číslo, } Uložit. Volání mimo uzavřenou uživatelskou skupinu } Nastavení } Hovory } Ovládání hovorů } Uzavřené skupiny } Otevřené hovory } Zapnuto. Volání pouze v rámci skupiny } Vypnuto. 29

31 Tónové signály Použití telefonních bankovních služeb nebo ovládání záznamníku pomocí tónových signálů během volání. Tónové signály lze odeslat stisknutím tlačítek, nebo. Po ukončení volání můžete znaky z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka. Chcete-li během hovoru zapnout nebo vypnout odesílání tónů, } Další a vyberte Vypnout tóny nebo Zapnout tóny. Zápisník Během hovoru si lze zapsat telefonní číslo. Po ukončení volání zůstane číslo na displeji, aby na ně bylo možné volat nebo bylo možné je uložit. Ukázání nebo skrytí vlastního čísla Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skrýt. Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla 1 } Nastavení } Hovory } Zobrazit/skrýt čís. 2 Vyberte možnost Zobrazit číslo, Skrýt číslo nebo Vých. nast. sítě. 30

32 Zprávy Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webu Pokud není k dispozici žádná volná paměť, musíte některé zprávy nebo y odstranit, abyste mohli přijímat nové % 33 Dlouhé zprávy. Pokud pošlete zprávu skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena skupiny. Textové zprávy (SMS) Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, animace, melodie a zvukové efekty. Příprava Provozovatel sítě poskytuje číslo servisního centra, které slouží k odesílání a přijímání textových zpráv. Toto číslo může být již uloženo na kartě SIM, jinak je nutné číslo přidat ručně. Nastavení telefonního čísla servisního střediska 1 } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Servis. středisko. Zobrazí se číslo, pokud je uloženo na kartě SIM. 2 Pokud zde není uloženo žádné číslo, } Nové serv. střed., zadejte číslo včetně mezinárodního znaku + a kódu země, } Uložit. 31

33 Napsání a odeslání zprávy SMS 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva SMS. 2 Napište zprávu. Pokud chcete vložit do zprávy položku, } Další } Přidat položku. 3 } Pokrač. (Pokud chcete uložit zprávu na později, stiskněte tlačítko a } Ano. Zpráva se uloží do složky Koncepty.) 4 Vyberte Telefonní číslo a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo Hledat kontakt a vyberte číslo nebo skupinu z kontaktů. Příjemce lze vybrat také ze seznamu posledních příjemců. 5 Pokud chcete změnit výchozí možnosti zprávy, například pokud požadujete potvrzení o přečtení, } Další } Upřesnit, vyberte možnost, } Upravit, vyberte nastavení, } Hotovo } Odeslat. Zprávu SMS lze převést na zprávu MMS. Při psaní } Další } Na zprávu MMS. Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy } Zprávy } Odeslané zprávy, vyberte zprávu, } Zobrazit } Další } Detaily. Přijímání zpráv Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu Menu činností, zobrazí se přijatá textová zpráva nebo automaticky stažená zpráva MMS v menu činností. Pokud chcete zprávu přečíst, } Zobrazit. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu přečíst. Chcete-li zprávu číst nebo přehrát hned, } Ano, pokud to chcete udělat později, } Ne. Pokud chcete zastavit přehrávání nebo čtení zprávy, } Zastavit. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. 32

34 Volání na číslo ve zprávě Můžete vybrat telefonní číslo, které je zobrazeno ve zprávě, } Volat. Uložení položky ve zprávě SMS 1 Při čtení zprávy vyberte položku, } Další. 2 Vyberte Použít (zobrazí se vybrané číslo), pokud chcete uložit telefonní číslo, nebo Uložit obrázek, pokud chcete uložit obrázek, nebo Uložit záložku, pokud chcete uložit webovou adresu. Uložení zpráv Chcete-li uložit vybranou zprávu, } Další } Uložit zprávu } Uložené zprávy (karta SIM) nebo } Šablony (telefon). Chcete-li uložit více zpráv do složky, vyberte zprávu, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Uložit zprávy. Odstranění zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit více zpráv ve složce, vyberte zprávu, } Další, vyberte Odstranit vš. zpr. nebo Označit více. Pokud označujete více zpráv, přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Odstranit zprávy. Dlouhé zprávy Maximální počet povolených znaků ve zprávě SMS závisí na jazyku používaném pro psaní. Delší zprávu lze odeslat propojením dvou a více zpráv. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nelze přijímat najednou. Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb. 33

35 Zapnutí dlouhých zpráv } Zprávy } Nastavení } Zprávy SMS } Max. délka zprávy } Maximální. Zprávy MMS Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové záznamy a podpisy. Jsou odesílány prostřednictvím služby MMS (Multimedia Messaging Service služba multimediálních zpráv) do mobilního telefonu nebo prostřednictvím u. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Vytváření a odesílání zpráv MMS Výběr psaní textu a přidání obrázků, zvuku, videa, více stránek, podpisu a příloh. Vytvoření a odeslání zprávy MMS 1 } Zprávy } Napsat novou } Zpráva MMS. 2 } Další, chcete-li do zprávy přidat položku. Při psaní} OK } Další a vložte položku. 3 } Další, chcete-li do zprávy přidat další objekty. Jste-li připraveni zprávu odeslat, pokračujte stejným způsobem jako při odesílání textové zprávy % 32 Napsání a odeslání zprávy SMS. U zpráv MMS máte stejné možnosti jako u textových zpráv % 31 Textové zprávy (SMS). 34

36 Vytvoření vlastního podpisu pro zprávy MMS 1 } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS. 2 } Podpis } Nový podpis a vytvořte svůj podpis jako zprávu MMS. Uložení položky ve zprávě MMS 1 Při čtení zprávy vyberte položku, } Další. 2 Vyberte Použít, pokud chcete uložit telefonní číslo, nebo Uložit záložku, pokud chcete uložit webovou adresu, nebo Uložit položky, pokud chcete uložit například obrázek nebo zvuk. Automatické stažení Vyberte způsob stahování zpráv MMS. } Zprávy } Nastavení } Zpráva MMS } Automat. stažení a vyberte jednu z následujících možností: Vždy automatické stahování zpráv. Tázat v cizí síti dotaz před stahováním zpráv z jiných sítí. Ne v cizí síti stahování zpráv z jiných sítí zakázáno. Vždy dotazovat dotaz před stahováním zpráv. Vypnuto nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li zprávu stáhnout, vyberte ji a } Zobrazit. Hlasové zprávy Můžete odesílat a přijímat záznamy zvuku jako hlasové zprávy. Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplaceny služby, které podporují zprávy MMS. 35

37 Nahrání a odeslání hlasové zprávy 1 } Zprávy } Napsat novou } Hlasová zpráva. 2 Nahrajte zprávu } Zastavit. 3 } Odeslat odeslání zprávy. 4 Vyberte ová adresa, chcete-li zadat ovou adresu, nebo Telefonní číslo, chcete-li zadat číslo příjemce, nebo Hledat kontakt, chcete-li vyhledat číslo nebo skupinu ze seznamu Kontakty, nebo vyberte příjemce ze seznamu posledních použitých příjemců. } Odeslat. Přijímání hlasových zpráv Po obdržení automaticky stažené hlasové zprávy se tato zpráva zobrazí v menu činností, pokud je možnost Nové události nastavena na hodnotu Menu činností. } Přehrát, pokud si chcete zprávu poslechnout. Je-li možnost Nové události nastavena na hodnotu V okně, zobrazí se dotaz, zda si chcete hlasovou zprávu poslechnout. } Ano přehrání zprávy nyní, } Ne přehrání později. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka. Elektronická pošta Můžete se připojit k ovému serveru POP3 nebo IMAP4 a pomocí telefonu odesílat a přijímat ové zprávy. V telefonu můžete použít stejná nastavení elektronické pošty jako v programu pro elektronickou poštu v počítači. V případě ového účtu POP3 se zprávy stahují do každého počítače nebo zařízení, které se používá pro přístup. V případě ového účtu IMAP4 je možné zprávy uchovávat na serveru. 36

38 Příprava Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Napsání a odeslání ové zprávy 1 } Zprávy } } Napsat novou. 2 } Přidat a vyplňte pole Komu:. Vyberte ová adresa, pokud chcete zadat ovou adresu, nebo Hledat kontakt, pokud chcete adresu vyhledat v seznamu Kontakty. Příjemce lze vybrat také ze seznamu posledních příjemců. 3 Chcete-li přidat více příjemců, vyberte Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. 4 Po dokončení výběru příjemců } Hotovo. 5 Napište předmět, } OK. Napište text, } OK. 6 Chcete-li přidat přílohu, } Přidat a vyberte přílohu, } Hotovo. 7 } Pokrač. Vyberte Odeslat nebo Další, chcete-li zobrazit další možnosti. Přijetí a přečtení ových zpráv 1 } Zprávy } } Doručené zprávy. 2 Pokud je schránka prázdná, } Posl./přij. Pokud schránka není prázdná, } Další } Odeslat/přijmout. 3 Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst, } Zobrazit. Odeslání odpovědi na ovou zprávu 1 Otevřete ovou zprávu, } Odpověď. 2 Vyberte možnost Napsat novou nebo Vložit zprávu. 3 Napište zprávu, } OK } Pokrač. } Odeslat. 37

39 Uložení položky nebo přílohy v ové zprávě Chcete-li uložit ovou adresu, telefonní číslo nebo webovou adresu, vyberte položku, } Další a vyberte uložení položky. Chcete-li uložit přílohu, vyberte zprávu, } Další } Přílohy. Vyberte přílohu, } Další a vyberte některou z možností. Odstranění ových zpráv Chcete-li odstranit vybranou zprávu, stiskněte tlačítko. Chcete-li odstranit více zpráv ve složce, vyberte zprávu, } Další } Označit více. Přejděte na zprávu a } Označit. Takto vyberte jednotlivé zprávy. } Další } Odstranit zprávy. Označené zprávy se odstraní při příštím připojení k ovému serveru. Pro uživatele serveru IMAP4: } Další } Odstranit označ. a vyberte Se synchronizací nebo Bez synchroniz. Zprávy se odstraní při příštím připojení k serveru. Moji přátelé Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu 38

40 Práce s obrázky Fotoaparát a videokamera Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, který funguje také jako digitální videokamera. Telefon umožňuje pořizovat snímky a videozáznamy, které lze uložit, odeslat nebo jinak použít. Snímky lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo pro kontakt. Pořizování fotografií a nahrávání videozáznamů 1 Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu spustíte fotoaparát. 2 Tlačítky a můžete přepínat mezi videozáznamem a fotografováním. 3 } Snímat pořízení fotografie. } Nahrát spuštění nahrávání videozáznamu. Pokud chcete nahrávat silný zdroj světla, například slunce nebo lampu, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz. 39

41 Přiblížení a vzdálení obrazu Pomocí tlačítek a můžete přiblížit nebo oddálit snímek. Nastavení jasu Stisknutím tlačítka hlasitosti lze zvýšit nebo snížit jas. Možnosti fotoaparátu Když je aktivován fotoaparát, lze pomocí } Další zobrazit další možnosti: Zobrazit vše (videokamera). Režim snímání (videokamera) vyberte možnost Pro zprávy MMS nebo Vys. kvalita videa. Velikost videa vyberte Velké 176 x 144 nebo Malé 128 x 96. Noční režim zvýšení kvality fotografie nebo videozáznamu za špatných světelných podmínek delší dobou expozice. Efekty výběr různých efektů pro fotografii nebo videozáznam. Zobrazit vše (obrázky). Režim snímání (obrázky) vyberte možnost Normální, chcete-li snímky bez rámečku, možnost Panorama, chceteli spojit několik snímků do jednoho širokoúhlého obrázku, možnost Rámečky, chcete-li přidat rámeček k obrázku nebo možnost Shlukové snímání, chcete-li pořídit několik snímků rychle za sebou. Velikost obrázku vyberte možnost Velký 640x480, Střední 320x240, Malý 160x120 nebo Zvětšený (pro digitálně zvětšené obrázky). Samospoušť (obrázky) pořízení fotografie několik sekund po stisknutí spouště. Kvalita obrázku vyberte kvalitu Normální nebo Vysoká. Zvuk závěrky (obrázky) výběr z různých zvuků spouště. Vynul. číslování (obrázky) vynulování čítače pro obrázky ukládané na kartu Memory Stick Micro (M2). Místo uložení vyberte Memory Stick nebo Paměť telefonu. 40

42 Uložení a odeslání obrázků a videozáznamů Když pořídíte fotografii nebo nahrajete videozáznam, uloží se do paměti telefonu nebo na kartu Memory Stick Micro (M2). Fotografii nebo videozáznam je možné okamžitě odeslat ve zprávě MMS. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu % 42 Vyměňování obrázků a videozáznamů. Obrázky a videozáznamy Telefon je dodáván s jedním nebo více obrázky a videozáznamy, které můžete odstranit, abyste uvolnili paměť. Všechny obrázky a videozáznamy jsou uloženy ve složce Správce souborů. Snímky lze použít jako spořič obrazovky, tapetu nebo kontakt v telefonu, % 22 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu. Obrázky a videozáznamy lze odesílat a přijímat pomocí některé z metod přenosu. Počet obrázků nebo videozáznamů, které lze uložit, závisí na velikosti souborů. Jsou podporovány formáty souborů GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG- Tiny, MP4 a 3GP. S animacemi se zachází jako s obrázky. Zobrazení obrázků a videozáznamů 1 } Správce souborů. Vyberte možnost Obrázky nebo Videosoubory. Obrázky jsou zobrazeny jako miniatury. 2 Vyberte obrázek nebo videozáznam, } Zobrazit. 3 Videozáznamy: } Přehrát spuštění videozáznamu. Hledání fotografií podle času 1 } Správce souborů } Obrázky } Fotografie. 2 } Další } Hledání dle času. Nyní můžete procházet fotografie z fotoaparátu seřazené podle času na časové ose. 41

43 Vyměňování obrázků a videozáznamů Obrázky a videozáznamy si můžete vyměňovat s přáteli pomocí některé z dostupných metod přenosu. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Obrázky a videozáznamy můžete také přenést do počítače % 57 Přenos souborů. Odeslání obrázku nebo videozáznamu 1 } Správce souborů. Vyberte možnost Obrázky nebo Videosoubory. 2 Vyberte obrázek nebo videozáznam, } Další } Odeslat. Vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení obrázku nebo videozáznamu Ze zprávy obsahující daný soubor, % 31 Zprávy. Prostřednictvím jiné metody přenosu zkontrolujte, zda je metoda aktivována, a postupujte podle zobrazovaných pokynů. Spořič obrazovky a pozadí Spořič obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po určité době se z důvodu úspory energie aktivuje režim spánku. Pokud použijete obrázek jako pozadí, zobrazuje se v pohotovostním režimu. Použití obrázku 1 } Správce souborů } Obrázky a vyberte obrázek. 2 } Další } Použít jako a vyberte možnost. PhotoDJ a VideoDJ Informace o použití nástrojů PhotoDJ a VideoDJ v telefonu naleznete na webu 42

44 Zábava Přehrávač záznamů Můžete přehrávat hudbu a videozáznamy, které stáhnete, obdržíte ve zprávě MMS nebo přenesete z počítače. Podporovány jsou tyto typy souborů: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 khz). Můžete také přehrávat datový proud souborů, které jsou kompatibilní s formátem 3GPP. Hudba a videozáznamy Telefon umožňuje přehrávání uložené hudby a videozáznamů. Pokud je telefon zavřený, na externím displeji se zobrazují informace o skladbě, jako například název skladby nebo interpret. Přehrávání hudby nebo prohlížení videozáznamu } Přehrávač a procházejte skladby výběrem možnosti Interpreti, Skladby, Seznamy sklad. nebo Videa. Zvýrazněte název, } Přehrát. Ovládání přehrávače záznamů } Zastavit pozastavení hudební skladby. } Pozastav. pozastavení videozáznamu. Stisknutím tlačítka můžete přejít k následující hudební skladbě nebo videozáznamu. Stisknutím tlačítka můžete přejít zpět o jednu skladbu nebo videozáznam. Stisknutím a přidržením tlačítka nebo můžete při přehrávání přejít ve skladbě nebo videozáznamu dopředu nebo dozadu. 43

45 Stiskněte } Přehrát, pokud chcete vybrat zvýrazněnou skladbu v seznamu. Tlačítka nebo slouží pro úpravu hlasitosti. Jste-li v zobrazení Přehrávání, stisknutím tlačítka přejdete do prohlížeče aplikace Přehrávač. Stisknutím tlačítka během přehrávání videozáznamu lze videozáznam přehrát po jednotlivých záběrech. Stisknutím a přidržením tlačítka ukončíte přehrávač. Možnosti přehrávače záznamů Při přehrávání hudební skladby výběrem } Další zobrazíte následující možnosti: Minimalizovat použití dalších aplikací při přehrávání hudby. Informace zobrazení informací o aktuální skladbě. Režim přehrávání nastavení možností pro Náhodně a Opakovat. Ekvalizér nastavení výšek a hloubek při přehrávání hudby. Seřadit volba seřazení skladeb podle údaje Interpret, Název nebo V pořadí přidání. Odeslat odeslání skladby do jiného zařízení. Odstranit odstranění skladby ze seznamu skladeb. PlayNow } PlayNow umožňuje poslech hudební ukázky a nakupování a stahování hudby z Internetu. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu 44

46 Vyzvánění, melodie, zvuky a upozornění V telefonu jsou uloženy melodie, které můžete používat jako vyzváněcí signály. Melodie si můžete vyměňovat výběrem některé z metod přenosu. Jako vyzvánění nelze použít zvukové soubory, které nejsou podporovány nebo jsou zakázány. Není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Výběr vyzvánění } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vyzvánění. Zapínání a vypínání vyzvánění V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko. Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou. Nastavení hlasitosti vyzvánění } Nastavení } Zvuky a upozor. } Hlasitost a stisknutím tlačítka nebo snižte nebo zvyšte hlasitost, } Uložit. Nastavení vibrací 1 } Nastavení } Zvuky a upozor. } Vibrátor. 2 Nastavte typ upozornění na Zapnuto, Vibr. při tichém nebo Vypnuto. Nastavení zvuků a upozornění } Nastavení } Zvuky a upozor. Můžete nastavit: Upozornění na zpr. výběr oznámení o zprávě. Zvuk tlačítka výběr zvuku při stisknutí tlačítka. Vytváření vyzváněcí melodie Pomocí funkce MusicDJ lze vytvořit nebo upravit melodie, které lze pak použít jako vyzváněcí melodie. 45

47 Vytvoření melodie } Zábava } MusicDJ Pomocí funkcí Vložit, Kopírovat a Vložit vytvořte z bloků melodii. Pomocí tlačítek,, a lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka lze blok odstranit. } Další, chcete-li zobrazit další možnosti. Úprava vytvořené melodie } Správce souborů } Zvuky, vyberte melodii, } Další } Upravit. Odeslání a příjem melodie } Správce souborů } Zvuky a vyberte melodii. } Další } Odeslat a vyberte metodu přenosu. Po přijetí melodie postupujte podle zobrazených pokynů. Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3. Záznam zvuku Můžete nahrát vlastní sdělení nebo hovor a nastavit je jako vyzvánění. Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahrávaná osoba na tuto skutečnost upozorněna. Spuštění záznamu zvuku } Zábava } Záznam zvuku. 46

48 Vyslechnutí nahrávek 1 } Správce souborů } Zvuky a vyberte nahrávku. 2 } Přehrát, chcete-li nahrávku vyslechnout. Stisknutím tlačítka a lze přejít na předchozí nebo následující nahrávku. } Zastavit, chcete-li přehrávání zastavit. } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Schémata, hry a aplikace Telefon obsahuje předem nahraná schémata, hry a aplikace. Do telefonu můžete stahovat nový obsah. Další informace naleznete na webu Nastavení schématu } Správce souborů } Schémata, vyberte schéma, } Nastavit. Odeslání schématu } Správce souborů } Schémata, vyberte schéma, } Další } Odeslat. Vyberte metodu přenosu. Přijetí a uložení schématu Po přijetí schématu postupujte podle zobrazených pokynů. Spuštění a ukončení hry } Zábava } Hry, vyberte hru, } Vybrat. Stisknutím apřidržením tlačítka lze hru ukončit. Spuštění a ukončení aplikace } Správce souborů } Aplikace, vyberte aplikaci, } Vybrat. Stisknutím a přidržením tlačítka lze aplikaci ukončit. Nerozpoznané formáty se ukládají do složky Jiné. 47

49 Stažení schématu } Správce souborů } Schémata. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Stažení hry } Zábava } Hry. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. Stažení aplikace } Internetové služby } Další } Přejít na } Záložky. Přejděte na odkaz, } Přejít. Pokud v telefonu ještě nejsou potřebná nastavení, % 49 Nastavení. 48

50 Připojení Nastavení Než začnete používat Internet, Zprávy, Moji přátelé nebo PlayNow, je třeba v telefonu zadat nastavení. Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Pokud telefon nastavení neobsahuje, obraťte se na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb, případně navštivte web Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a ové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky: Předplacené telefonní služby podporují přenos dat. V telefonu jsou zadána potřebná nastavení. Může být nutné se zaregistrovat u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb sítě Internet a elektronické pošty. Zadání nastavení Pokud ještě není zadáno nastavení v telefonu, můžete: Přijmout nastavení v textové zprávě od provozovatele sítě, poskytovatele služeb nebo se informovat na webu Zadat nebo upravit nastavení ručně. Používání Internetu Internet můžete prohlížet pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Výběr profilu připojení k Internetu } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Profily Internetu a vyberte profil, který se má použít. 49

51 Spuštění prohlížení } Internetové služby a vyberte službu, nebo } Další a zobrazí se možnosti. Ukončení prohlížení } Další } Ukončit prohlížeč. Možnosti dostupné při prohlížení } Další, chcete-li zobrazit možnosti. Menu obsahuje následující možnosti, ale může záviset na navštívené webové stránce. Pokud při prohlížení webové stránky vyberete ovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu. } Přejít. Zobrazí se možnosti: Sony Ericsson přechod na předem definovanou domovskou stránku. Záložky vytvoření, použití nebo úpravy záložek. Zadat adresu zadání adresy webové stránky. Historie seznam navštívených webových stránek. } Nástroje. Zobrazí se možnosti: Přidat záložku přidání nové záložky. Uložit obrázek uložení obrázku. Uložit stránku uložení aktuální webové stránky. Obnovit stránku aktualizace aktuální webové stránky. Odeslat odkaz odeslání odkazu na aktuální webovou stránku. Volat volání během prohlížení. } Další } Ukončit hovor, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení. 50

52 } Zobrazit. Zobrazí se možnosti: Celá obrazovka výběr normálního nebo úplného zobrazení. Pouze text výběr zobrazení úplného obsahu, nebo pouze textového obsahu. Přiblížit / vzdálit přiblížení nebo vzdálení obsahu webové stránky. Normální přiblíž. nastavení původních hodnot přiblížení/ vzdálení. } Upřesnit zadání nastavení prohlížeče. } Ukončit prohlížeč odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu. Práce se záložkami } Internetové služby } Další } Přejít } Záložky, vyberte záložku, } Další. Vyberte možnost. Zabezpečení při prohlížení Internetu Telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Při používání profilu připojení k Internetu lze v telefonu zapnout zabezpečení. Ověřené certifikáty Určité služby Internetu, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu, nebo lze stáhnout nové certifikáty. Zobrazení certifikátů v telefonu } Nastavení } Připojení } Nastav. Internetu } Zabezpečení } Ověřené certif. 51

53 Synchronizace Kontakty, události, úkoly a poznámky lze synchronizovat pomocí rozhraní Bluetooth, portu pro infračervený přenos, služeb Internetu nebo kabelu USB. Na adrese si můžete stáhnout software nebo příručku Začínáme věnovanou synchronizaci. Synchronizace s blízkými zařízeními Synchronizační program lze stáhnout a nainstalovat z webu Součástí softwaru jsou informace nápovědy. Vzdálená synchronizace prostřednictvím Internetu Prostřednictvím služby Internetu můžete provádět synchronizaci online. Zadání nastavení vzdálené synchronizace 1 } Organizátor } Synchronizace a } Ano nebo Nový účet. Zadejte název nového účtu, } Pokrač. 2 Zadejte tato nastavení: Adresa serveru adresa URL serveru. Uživatelské jméno uživatelské jméno k účtu. Heslo uživatelské heslo k účtu. Připojení volba profilu pro připojení k Internetu. Aplikace označení aplikací, které mají být synchronizovány. Nastavení aplikace vyberte aplikaci a zadejte název databáze a (pokud je vyžadováno) uživatelské jméno a heslo, zadejte je. Interval synchr. nastavte, jak často chcete provádět synchronizaci. 52

54 Vzdálená inicializace vyberte, zda má být služba přijata vždy, nikdy nebo zda se má telefon při každém spuštění služby dotázat. Vzdál. zabezpečení zadání ID serveru a hesla. 3 } Uložit uložení nového účtu. Spuštění vzdálené synchronizace } Organizátor } Synchronizace, vyberte účet, } Spustit. Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth Rozhraní Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení kostatním zařízením Bluetooth. Můžete: současně se připojit k několika zařízením, synchronizovat informace s ostatními zařízeními, používat funkci dálkového ovládání, používat vzdálenou obrazovku, vyměňovat položky a hrát hry pro více hráčů. Doporučená maximální vzdálenost mezi dvěma zařízeními Bluetooth je 10 metrů. Mezi zařízeními nesmí být pevné překážky. 53

55 Příprava Zapněte rozhraní Bluetooth pro komunikaci s ostatními zařízeními. S telefonem spárujte zařízení Bluetooth, se kterými chcete komunikovat. Zkontrolujte, zda místní zákony nebo předpisy neomezují používání technologie Bluetooth. Pokud používání technologie Bluetooth není povoleno, musíte funkci Bluetooth vypnout. Maximální povolený výstupní vysílací výkon funkce Bluetooth v telefonu se automaticky přizpůsobuje případným místním omezením. To znamená, že maximální vzdálenost se může měnit. Zapnutí funkce Bluetooth v telefonu } Nastavení } Připojení } Bluetooth } Zapnout. Skrytí nebo ukázání telefonu } Nastavení } Připojení } Bluetooth } Viditelnost } Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon. Pokud je telefon nastaven jako skrytý, jiná zařízení jej nebudou schopná zjistit prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Přidání zařízení k telefonu } Nastavení } Připojení } Bluetooth } Moje zařízení } Nové zařízení. Vyhledají se dostupná zařízení. Ze seznamu vyberte některé zařízení. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód. 54

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. K320 Obsah Seznámení s telefonem...................... 5 Telefonování............................. 18 Zprávy.................................. 29 Práce s obrázky........................... 37 Zábava..................................

Více

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson Z550. Kromě předinstalovaného multimediálního obsahu telefonu Z550 můžete využít další možnosti, které vás čekají na webu www.sonyericsson.com/fun. Pokud

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. W200 Obsah Seznámení s telefonem..................... 7 Telefonování............................. 22 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 6 Telefonování............................. 20 Zprávy.................................. 32 Práce s obrázky........................... 41 Zábava..................................

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem............ 9 Přehled telefonu, používání systému menu, tlačítka a procházení

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Obsah Sony Ericsson K660i Začínáme... 5 Sestavení... 5 Zapnutí telefonu... 6 Nápověda v telefonu... 7 Nabíjení baterie... 7 Přehled telefonu... 8 Přehled nabídek... 10 Procházení nabídek... 12 Správce

Více

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22

Sony Ericsson K790i. Obsah. Připojení... 68. Začínáme... 5. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 81. Telefonování... 22 Obsah Začínáme... 5 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, pamět ová karta

Více

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce...

Obsah. Sony Ericsson W710i. Aplikace Fitness... 64. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Připojení... 71. Telefonování... 21. Další funkce... Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání písmen, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Uživatelská příručka. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Uživatelská příručka. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka T250i Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T250i. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Úvodní informace................ 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání nabídek, zadávání písmen, rychlá

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Uživatelská příručka. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka T280i Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson T280i. Další obsah pro telefon naleznete na webu www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20

Telefonování...15 Uskutečňování a přijímání hovorů...15 Kontakty...17 Rychlé vytáčení...19 Další funkce volání...20 Obsah Začínáme...4 Přehled telefonu...5 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Maximalizace výdrže baterie...8 Ikony na obrazovce...9 Přehled nabídek...10 Procházení nabídek...11 Pam...12

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

Návod k telefonu myphone 6651

Návod k telefonu myphone 6651 Návod k telefonu myphone 6651 Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon podporuje mobilní

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Uživatelská příručka K330

Uživatelská příručka K330 Uživatelská příručka K330 Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson K330. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Chcete-li získat bezplatný úložný

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB

Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB Návod k použití Mobilní telefon GSM Maxcom MM720BB 3 Jestli budete potřebovat odbornou pomoc, kontaktujte naší infolinku na čísle (+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl Naše internetová stránka: http://www.maxcom.pl/

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x

Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x 1 z 33 Návod pro mobilní telefony s operačním systémem Google Android 5.x.x Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 35 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6.

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6. Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát 8 10. Diktafon 9 11. FM rádio

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

No.1 D5. Uživatelská příručka

No.1 D5. Uživatelská příručka No.1 D5 Uživatelská příručka Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... Chyba! Záložka není definována. Karty SIM... 5 Baterie... 6 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 6 Pohybu prstů... 7 Začínáme...

Více

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 33 Aplikace Založení účtu a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp. internetu

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

2. Bezpečnostní instrukce

2. Bezpečnostní instrukce 2. Bezpečnostní instrukce Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení 1) Netelefonujte během řízení. Pro telefonování během řízení

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

s funkcí mobilního telefonu

s funkcí mobilního telefonu s funkcí mobilního telefonu MULTIFUNKČNÍ HODINKY s funkcí mobilního telefonu návod k použití 1. Varování a poznámky Chcete-li Vaše multifunkční hodinky udržet v dobrém stavu, přečtěte si před použitím

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone

Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Point of View Mobii 3515- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... Error! Bookmark not defined. Prohlášení... Error! Bookmark not defined. Obsah balení... Error! Bookmark not

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Telefon Sony Ericsson C510, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1110. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1110 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Sciphone I68+ Rychlý návod

Sciphone I68+ Rychlý návod Sciphone I68+ Rychlý návod Pro další informace a pro technickou podporu navštivte stránky www.mysciphone.com/support/manuals/i68/english a zde si můžete stáhnout uživatelský manuál a získat odpovědi na

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Stručný obsah. MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM

Stručný obsah. MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM MonaTOC.fm Page 1 Wednesday, February 2, 2000 1:22 PM Stručný obsah Úvod 5 Příprava telefonu k používání 6 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Informace na displeji a funkce tlačítek 13 Volání a přijímání hovorů

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m.

Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Erenbach Smartwatch Dz09 Uživatelský manuál Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použi m. Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez předchozího upozornění. Nabíjejte hodinky

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Sony Ericsson T700. Komunikujte stylově. Ukažte, kdo jste. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Sony Ericsson K510i. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Sony Ericsson K510i. This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více