NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA 350 MBS350 ZÁRUČNÍ LIST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA 350 MBS350 ZÁRUČNÍ LIST"

Transkript

1 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. 2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky. 3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod. 4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. 5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci. 6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění. NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA 350 UNI-MAX Reklamační a servisní oddělení Areál bývalého cukrovaru Hlavní Úžice Tel. reklamačního odd T-Mobile O Fax Vodafone Výrobek: Pásová pila 350 Typ: MBS350 Výrobní číslo (série): Datum výroby: Záznamy opravny: Datum prodeje, razítko, podpis: 28 MBS350

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností. První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky. POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu. Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu. Kompaktní pásová pila na dřevo pro náročné hobby použití a domácí dílnu. Tuhá svařovaná konstrukce zajišťuje bezpečné a snadné řezání dřeva, plastických hmot a neželezných kovů. S vývodem na odsávání 100 mm. Napětí... ~ 230 V/50 Hz Příkon W Max. výška řezu mm Délka pilového pásu mm Šířka pásu mm Řezná rychlost / 860 m / min. Vyložení mm Rozměry stolu mm Naklopení stolu Hmotnost brutto kg Hmotnost netto kg Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů. Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení. Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce: Předcházej nejčastějším úrazům DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE Symboly používané v těchto instrukcích 2 POPIS TECHNICKÁ DATA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 35. Ložisko Levý kryt 36. Spínač 131. Šroub 38. Stavitelné táhlo 132. Spodní vodítko pásu 39. Šroub 133. Pojistná podložka 40. Hvězdičková podložka Oska 42. Šroub 135. Pravý kryt 44. Šestihranný šroub M8 1, Šroub 45. Nastavovací šroub 137. Plochá podložka 46. Kluzák 138. Ochranný kryt 47. Šroub M6 1, Šroub 48. Šroub M Plochá podložka 49. Šroub M6 1, Kluzná deska 50.. Matice 145. Držák horního vodítka pásu 51. Podložka 146. Osa pásu 54. Matice 148. Kolík 55. Kryt horního kola 149. Šroub 56. Šroub M6 1, Tyč seřizování 57. Podložka Kolík 58. Kartáček 153. Blok horního vodítka 59. Šroub M6 1, Šroub 60. Nastavovací kolečko 156. Stojan 61. Nylonová matice M6 1, Hadice horního vodítka 62. Ochrana kabelu před přelomením 159. Šroub 63. Matice 160. Průchodka 64. Rukojeť kliky 161. Průchodka 65. Klika 162. Šroub M6 1, Kolečko uzamknutí krytu 163. Pérová podložka Kolečko posunu pásu 164. Držák vodítka 68. Křídlová matice M Šnekový válec 69. Vačka 166. Upevněná deska 70. Lůžko 167. Rychlost 71. Páka rychlého uvolnění 168. Upevňovací šroub 72. Šroub 169. Kryt 74. Sedlo páky rychlého uvolnění 170. Šroub M8 1, Matice 171. Šroub 76. Kluzná oska 201. Tyč vodítka 77. Distanční kroužek 202. Sedlo vodítka 78. Objímka 10 mm 203. Podložka 79. Šroub 204. Kolečko 80. Matice 206. Držák 81. Osa spodního kola 207. Vodítko materiálu 82. Motor 209. Pojistné kolečko 84. Pojistná podložka Přepravní šroub M Šroub 216. Pouzdro 87. Deska 217. Spodní držák 88. Šroub 223. Křídlová matice 90. Pero Podložka 92. Řemenice motoru 228. Matice M8 93. Klínový řemen 229. Křídlový šroub 95. Kryt spodního kola 230. Matice M8 96. Ozubené kolo 231. Šroub M8 1, Nástrčkový šroub M8 1, Podložka 98. Šroub M8 1,

3 Stojan Č. Popis Č. Popis 1. Pryžová patka 7. Šroub se šestihrannou hlavou 2. Krátká středová podpěra 8. Šestihranná matice 3. Noha 9. Podložka 4. Dlouhá horní podpěra 10. Šroub se šestihrannou hlavou 5. Šestihranná matice 11. Dlouhá střední podpěra 6. Podložka 12. Krátká horní podpěra Sestava s kolečky Č. Popis Č. Popis 1. Pedál 8. Šroub se šestihrannou hlavou M8 M20 2. Plochá podložka 10 mm 9. Pevné kolečko 3. Šestihranná matice M Uvolňovací pedál 4. Podložka 10 mm 11. Šestihranná matice M8 5. Osa 12. Plochá podložka 8 mm 6. Závlačka 13. Provozní rám 7. Pohyblivé kolečko 14. Podpůrná tyč Sestava pily 4. Kolečko napínání pásu 99. Podložka 5. Rám 100. Šroub 6. Nastavovací šroub M5 0, Kolečko naklápění stolu 7. Bezpečnostní tlačítko 102. Držák lůžka stolu 8. Plochá podložka Pojistná podložka 8 9. Napájecí kabel 104. Plochá podložka Matice M8 1, Šroub M6 1, Ukazovátko 106. Šroub M6 1, Vrut 107. Dutá kostka 13. Horní hřídel 108. Matice M6 1,0 14. Kolík Seřizovací šroub M6 1,0 15. Závěs horní hřídele kolečka 110. Ložisko Horní hřídel kolečka 111. Šroub M8 1, Pouzdro 112. Plochá podložka Ložisko kolečka 113. Plochá podložka Horní kolečko 114. Kolík 20. Pojistný kroužek 115. Oska náklonu stolu 21. Plochá podložka 116. Nylonová matice 22. Pojistný kroužek 117. Šroub 23. Pilový pás 118. Páka zamykání 24. Ložisko kuličkové s drážkou Pouzdro 25. Pojistný kroužek Ukazovátko 26. Pneumatika pásového kola 121. Pohyblivé lůžko 27. Spodní kolo 122. Páka 29. Matice M Matice 30. Pojistná podložka Šroub 31. Kabel motoru 126. Stůl 32. Pružina 127. Vložka stolu 33. Kolík Šroub M6 1, Špalek 129. Šroub 26 SEZNAM DÍLŮ Pozor! Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody. Nebezpečí zachycení! Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi. Varování! Nebezpečí poškození Poznámka: Dodatečná informace Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly: Nehas vodou ani pěnovými přístroji Nářadí nesmí být používáno, je-li vlhké a nářadí nesmí být používáno ve vlhkém prostředí Zákaz kouření při obsluze zařízení Zákaz použití otevřeného ohně Používej ochranné brýle Používej ochranu sluchu Pozor elektrické zařízení Nebezpečí oddělení prstů Před uvedením do chodu uzavřít ochranný kryt Před použitím čti návod Používej ochrannou obuv Používej ochranné rukavice Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.! Obecné Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata. Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním. Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání. Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele. Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj. Nevystavujte stroj a nástroje dešti. Nepoužívejte stroj a nástroje ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit. O své nářadí pečujte a udržujte je čisté. Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků. Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob. Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru. Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru. Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno. Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce. Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo když jste unavení. 3

4 Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte. Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození. Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci. Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby. Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození. Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly. Nechte stroj opravovat jen kvalifikovanou osobou. Toto elektrické nářadí vyhovuje odpovídajícím bezpečnostním předpisům. Opravy musí být prováděny jen proškolenou osobou pomocí originálních náhradních dílů, jinak může být obsluha stroje ve značném nebezpečí Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním. Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení. Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka. Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením. Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí. Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí. Nepoužívejte stroj pokud spínač nepřepíná správně do polohy On a OFF. Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit. Nepřeceňujte se. Udržujte správný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.! Sestavy Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.! Elektrické zařízení Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte. Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu. Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami. Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit. Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné. Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko. Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.) 4 25

5 Sestava pily Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách. Neobnažujte napájecí kabel. Pokud chcete vypojit napájecí kabel ze zásuvky, nikdy netahejte za kabel. Udržujte kabel z dosahu horkých, olejových a ostrých předmětů. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Nedotýkejte se uzemněných částí a povrchů. Elektrické zařízení by mělo být provozováno správně pod napětím odpovídajícímu 0,9 až 1,1 násobku jmenovitého napětí Elektrické zařízení je schopno pracovat správně v rozmezí teplot od +5 do +40 C a průměrná okolní teplota vzduchu za periodu 24 hodin nesmí překročit +35 C. Elektrické zařízení je schopno pracovat správně pokud vlhkost vzduchu nepřesáhne 90% (20 C). Elektrické zařízení je schopno pracovat správně v nadmořské výšce do m. Hlavní zdroj napětí musí mít maximálně 16A pojistku.! Obrábění Náležitě se oblékejte. Nenoste volné oblečení a šperky, které se můžou zachytit do pohyblivých částí stroje. Doporučujeme při práci se strojem nosit pracovní obuv s neklouzavou podešví. Dlouhé vlasy schovejte vhodnou pokrývkou hlavy. Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Zaujměte pevnou pozici na obou nohou, dostatečně bezpečnou i při případném zpětném rázu. Nástroje udržujte čisté a ostré. Dodržujte předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu nástrojů. Používejte venkovní kabely. Při práci venku používejte jen prodlužovací kabely schválené pro práci venku! Pásová pila Na nářadí netlačte. Práci tak dokončíte lépe a bezpečněji. Používejte správné nástroje. Nedělejte s malými nástroji práci vhodnou pro velké nástroje. Používejte nástroje jen k činnostem pro ně určeným: například nepoužívejte pásovou pilu na řezání větví a polen. Připojte zařízení na odvod prachu. Pokud připojíte zařízení na odsávání prachu, ujistěte se, že je správně zapojeno. Dobře o stroj a nástroje pečujte. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté pro lepší a bezpečnější práci. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu dílů. Pravidelně kontrolujte kabely, pokud jsou poškozené, nechte je vyměnit autorizovaným servisem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, pokud je poškozené, vyměňte jej. Odpojte stroj a nářadí Pokud je nepoužíváte, před servisem a při výměně dílů jako pásů, vrtáků, nožů, odpojte stroj a nářadí od přívodu elektrického proudu. Odstraňte seřizovací klíče a nástroje. Zvykněte si před uvedením stroje do provozu zkontrolovat, že všechny klíče a nástroje jsou ze stroje odebrány. Vyvarujte se náhodného zapnutí stroje. Před zapojením stroje do elektrické zásuvky se ujistěte, že je hlavní spínač v poloze OFF. Preventivní bezpečnostní opatření. Nepoužívejte pilové pásy, které jsou poškozeny nebo deformovány. Vyměňte vložku stolu, pokud je opotřebovaná. Když řežete dřevo, připojte pásovou pilu k zařízení na odvod prachu. Nepoužívejte stroj, pokud jsou kryty nebo dvířka stroje otevřeny. Mějte na paměti, že výběr pásu a volba rychlosti závisí na druhu materiálu, který chcete řezat. Nečistěte pilový pás pokud je v pohybu. Bezpečný provoz. Pokud řežete přímo proti vodítku, používejte dřevěný špalík na tlačení materiálu. Při přepravě stroje musí být kryty uschovány ve stolu. Při pokosovém řezání s nakloněným stolem, umístěte kryt na spodní část stolu. Při řezání kulatiny používejte vhodné zařízení na přidržení materiálu a jeho ochranu před protočením. Držadlo a dvě kolečka pro zvedání a přepravu stroje jsou na stroji výrazně označena. Nepoužívejte kryty pro zvedání a přepravu stroje. Nastavte stavitelnou ochranu co nejblíže k obrobku. Při řezání dlouhých obrobků použijte vhodné pomocné zařízení (jako například stojan s válečky). Vyčleňte si místo pro špalík na tlačení materiálu. 24 5

6 ! Protipožární pokyny Nepoužívejte stroj a nástroje v přítomnosti hořlavých kapalin a plynů. ROZKRESLENÍ DÍLŮ Při práci nekuřte a nemanipulujte otevřeným ohněm. Používejte ochranné pomůcky. Používejte ochranné brýle. Při řezání materiálů, které práší, používejte obličejovou nebo prachovou masku.. Ochranná sluchátka pro snížení rizika poškození sluchu. Pracovní rukavice při manipulaci s pilovým pásem a hrubým materiálem Stojan Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte. Schéma MONTÁŽ Sestava s kolečky Popis A- regulátor napnutí pásu B- ruční zvedání a spouštění pásu C- pás D- horní vodítko pásu E- stůl F- vodicí lišta G- kolejnice vodicí lišty H- páka zamknutí náklonu stolu I- stojan s kolečky J- páka změny napnutí a rychlosti pásu K- páka uvolnění napnutí pásu L- uzamknutí zvedání a spouštění pásu M- regulátor polohy pásu N- regulátor náklonu stolu O- 100mm otvor na odvod prachu P- motor 6 23

7 LIKVIDACE Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. 1. Demontujte všechny díly stroje. 2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití. 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie ). Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu. UPOZORNĚNÍ Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Předepsané použití stroje Stroj je sestrojen pro řezání dřevěných desek, materiálů na bázi dřeva a korku, tvrdých pryžových a plastových materiálů při použití odpovídajících pilových pásů. TENTO STROJ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN PRO ŘEZÁNÍ JINÝCH MATERIÁLU. TENTO STROJ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN PRO ŘEZÁNÍ KOVU. Rizika Pásová pila je nebezpečný stroj a výrobce nemůže eliminovat veškerá rizika spojená s jeho provozem. Proto si uživatel musí uvědomovat, že dřevozpracující stroje jsou nebezpečné, pokud nejsou používány s náležitou opatrností a dodržením veškerých bezpečnostních opatření. Sestavení stojanu: 1. Sestavení stojanu s kolečky Stroj je těžký. Ke zvednutí stroje na stojan bude zapotřebí pomoc dalších osob nebo zvedacího zařízení. Stojan s kolečky je dodáván samostatně a sestavuje se dle obr.4.1 Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození. Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. Obr.4.1 Stojan 1-2 dlouhá střední podpěra 2-1 krátká střední podpěra 3-2 dlouhá horní podpěra 4-2 krátká horní podpěra 5-4 stojné nohy 6-22 šrouby s maticemi a podložkami Pojezd 7-1 pracovní pedál 8-2 podpůrné tyče 9-4 podložky 10-4 závlačky 11-2 osa 12-1 uvolňovací pedál 13-2 pevná kolečka 14-2 otáčecí kolečka 15-1 pracovní rám 22 Při sestavování stojanu neutahuje šrouby naplno, dokud není celý stojan sestaven. 7

8 Sestavení stojanu 1. Vezměte jednu nohu a upevněte ji do dlouhé horní podpěry pomocí šroubů, matic a podložek dle obrázku 4.2 a 4.2B. 2. Stejným způsobem upevněte druhou nohu dle obrázku Vezměte krátkou horní podpěru a upevněte ji mezi nohy viz obrázek Stejným způsobem upevněte všechny nohy a podpěry viz obrázek Do otvorů v horní třetině stojných noh upevněte střední podpěry. Dlouhé střední podpěry připevněte k rámu pomocí šroubů, matic a podložek viz obrázek Nakonec připevněte krátké střední podpěry ke kratším stranám viz obrázek 4.7. ODSTRÁNĚNÍ PROBLÉMŮ POPIS PŘÍČINA / ODSTRANĚNÍ Motor nestartuje 1. Zkontrolujte, zda jsou dvířka se setrvačníkem správně dovřená, jinak bezpečnostní spínač nedovolí stroj zapnout. 2. Zkontrolujte, zda-li je bezpečnostní tlačítko po jeho stisku opět vypnuté. 3. Jestli tlačítko ON na magnetickém termospínači není uzamčené. 4. Motor není pod proudem konzultujte s elektrikářem. Stroj nepracuje 1. Nesprávné zapojení motoru konzultujte s elektrikářem. v plném výkonu 2. Volný hnací řemen postupujte dle pokynů o napínání hnacího řemene. Stroj neřeže rovně 1. Zkontrolujte ostrost a seřízení pilového pásu. 2. Zkontrolujte nastavení vodítka. Pilový pás má trhliny v patě zubů 1. Špatné nabroušení zubů nebo následné přehřátí pásu, nebo špatné nastavení zubů. 2. Špatná tloušťka pásu vůči průměru pásových kol. 3. Pneumatiky pásových kol jsou poškozeny nebo zaneseny drobnými částečkami. 4. Špatně spojený pás vyžaduje zásah odborníka 1. Nadměrný odpor materiálu při řezání. 2. Špatný svar odstraňte špatné svary a vytvořte svar nový. 3. Zadní pohon vodítka pásu je poškozen. Pilový pás má praskliny v zadní části Pilový pás se zlomil 1. Přehřátí pásu při svařování odstraňte slabé místo a znovu svařte. ve svaru 2. Příliš rychlé ochlazení svaru odstraňte slabé místo a znovu svařte. Stroj zastavil 1. Zastavte motor a uvolněte brzdu, pomocí klínu rozšiřte řez, abyste s pásem vzpříčeným materiál odstranili, poté zkontrolujte pás a jeho uložení na pásových kolech v řezaném materiálu před tím, než znovu začnete řezat Jiné potíže 1. Pás se pohybuje tam a zpět svar není hladký. 2. Pás prokluzuje při řezu pás není ostrý, nebo je nevhodný pro řezaný materiál, nebo korunka pásového kola je poškozena. ÚDRŽBA Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí. Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla. Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě. Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji. Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat. Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když. je zásuvka vytažená ze sítě. Udržujte těleso ventilátoru čisté, aby bylo zajištěno řádné chlazení motoru. Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál. Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly. Uhlíky, pilové listy jsou z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu zákona. Mazání Pracovní plochy mechanizmů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem. 8 21

9 SCHEMA EL. ZAPOJENÍ Elektrická instalace stroje by měla být provedena odpovědným a kvalifikovaným zaměstnancem. Hlavní propojení by mělo být provedeno pomocí výstupní skříně. Výměna napájecího kabelu by měla být provedena pouze kvalifikovaným elektrikářem. Blue modrý Brown hnědý Green/Yellow zelenožlutý Safety switch bezpečnostní tlačítko No Volt release Switch tlačítko zamezení přístupu elektrického proudu Single phase induction motor jednofázový indukční motor Earth screwed to frame zemnění přišroubované k rámu Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem nebo požáru, veškerou údržbu a opravy musí provádět jen kvalifikovaný elektrikář pomocí originálních náhradních dílů. Při nízké kvalitě napájecí soustavy se mohou při zapnutí stroje projevit výkyvy napětí. To může ovlivnit další zařízení (např. blikání lamp). Pokud je impedance hlavního napájení Zmax < 0.325W (například 0,420 W), takové poruchy nenastanou. (v případě potřeby kontaktujte vašeho místního dodavatele elektrické energie). 1- dlouhá horní podpěra 2- krátká horní podpěra 3- dlouhá střední podpěra 4- krátká střední podpěra Strana s krátkou střední podpěrou bude čelní strana stojanu. To umožní ponechat zadní stranu volnou pro manipulaci s částí s kolečky. Sestavení části s kolečky 1. Na spodní části rámu najděte dvě zvednuté části po obou stranách. Připevněte obě zadní pevná kolečka pomocí šroubů a matic viz obrázek Uchopte rám do ruky a připevněte uvolňovací pedál viz obrázek Vezměte dvě otočná kolečka a připevněte je na příslušná místa na pracovním pedálu viz obrázek Nyní prostrčte osu skrz jednu z čelních noh a zavěste na ni podpůrnou tyč. Navlečte na osu podložku, prostrčte koncem osy závlačku viz obrázek Protáhněte osu pracovním pedálem a protilehlou nohou. Poté zahákněte zbývající podpůrnou tyč k ose a zabezpečte ji podložkou a závlačkou viz obrázek Nyní provlečte zbývající osu zadní stranou stojanu a zahákněte podpůrnou tyč k ose a zabezpečte ji podložkou a závlačkou viz obrázek Pracovní rám připevněte k ose a přišroubujte k protilehlé zadní noze se zbývajícími podpěrami pomocí šroubů, matiček a podložek. Ujistěte se, že jakmile je pracovní rám zkompletován, je usazen pod pedálem pracovního rámu viz obrázek Přetočte rám do vertikální polohy a celá sestava si sedne do správné polohy. Ale nebude fungovat správně, dokud nebude upevněna pásová pila. Viz obrázek

10 OBSLUHA 5. Nastavení hnacího řemene a změna rychlosti Před tím, než stroj začnete seřizovat, ujistěte se, že je stroj izolován a přívod elektrického proudu je odpojen Nastavte napnutí hnacího řemene Napněte hnací řemen pomocí páčky napínání řemene (viz obrázek 8.1.). Proti směru hodinových ručiček zvýšíte napnutí, po směru hodinových ručiček napnutí snížíte. Řemen je správně napnutý, pokud se při přiměřeném stlačení prstem neprohne víc než o 1/4" (6 mm). Ale stejně jako u napínání pilového pásu, tato metoda je subjektivní a nejlepší je vyzkoušet správné napnutí řemene v provozu. Pokud řemen neprokluzuje, nebo naopak není příliš utažen a zda je přenášeno odpovídající množství síly na pásová kola, potom je řemen napnut správně Změna rychlosti pásu Stroj MBS350 má dvě rychlosti pásu. 860 m/min pro dřevo a 410 m/min pro plasty a akryláty. Tento stroj není vhodný pro řezání kovů. Spodní pásové kolo má dvě integrální řemenice a osa motoru má dvojitou řemenici. Klínový řemen je usazen na řemenici pásového kola, řemenici motoru a na hladkém napínacím válečku. Napínání a uvolňování řemene se provádí pákou viz obrázek 8.1. Ta pohybuje napínacím válečkem a mění rychlost (viz obrázek 8.1.). Vysoká rychlost 860 m/min Předtím, než změníte rychlost, ujistěte se, že je stroj odpojen od přívodu elektrického proudu. Pro vysokou rychlost musí být řemen usazen na zadních řemenicích motoru a pásového kola. (viz obrázek 8.2.) Nízká rychlost 410 m/min Předtím, než změníte rychlost, ujistěte se, že je stroj odpojen od přívodu elektrického proudu. Pro nízkou rychlost musí být řemen usazen na předních řemenicích motoru a pásového kola. (viz obrázek 8.3.) 10 19

11 4.2. Umístění pilového pásu Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odpojte tak stroj od přívodu elektrického proudu. Nejprve pás umístěte do pásových kol stroje, teprve potom do vodítek. Jakmile pás napnete, rukou točte horním pásovým kolem a kolečkem pohybu pásu, abyste jej usadili do správně polohy (viz obrázek 7.2.). Otáčením kolečka pohybu po směru hodinových ručiček se pás bude pohybovat směrem k zadní části pásového kola, otáčením kolečka proti směru se bude pás pohybovat směrem k přední části pásového kola. Pás se musí pohybovat co nejblíže ke středu pásového kola viz obrázek 7.3. Úzké pásy (1/4 nebo 3/8 ) se mohou pohybovat v zadní části kola. Jakmile je pás usazen do správné polohy na kole, otáčejte rukou kolem ještě několikrát bez dalšího seřizování a ujistěte se, že pás zůstává ve stejné poloze. Jakmile toho dosáhnete, zajistěte kolečko pohybu křídlovou matkou (viz obrázek 7.2.). trvá několik otáček než se nastavení kolečkem pohybu projeví. Raději proveďte jen malé seřízení kolečkem pohybu, několikrát otočte pásovým kolem a počkejte, až se efekt seřízení projeví. Poté proces opakujte do správného seřízení. 1- vačková klika 2- kolečko pohybu pásu 5- zvednuté části 6- uvolňovací pedál 7- osa 8- závlačka 9- podložka 10- podpůrná tyč 11- podpůrná tyč 12- závlačka a podložka 2. Upevnění pásové pily ke stojanu Stroj je těžký. Ke zvednutí stroje na stojan bude zapotřebí pomoc dalších osob nebo zvedacího zařízení. 1. Umístěte dlouhé spojovací šrouby na horní části stojanu a zajistěte všechny čtyři rohy pomocí podložek a šroubů viz obrázek Poté pevně dotáhněte všechny šrouby na stojanu, aby mohl být připevněn pilový pás. 2. Zvedněte pásovou pilu přes stojan a umístěte základnu pily spojovacími otvory přesně na 4 spojovací šrouby na stojanu viz obrázek Připevněte pilu ke stojanu pomocí zbývajících podložek a matiček viz obrázek dlouhý spojovací šrouby 14- spojovací otvory 18 11

12 Sestavení stoje 1. Rozbalení a přehled dílů Stroj je dodáván částečně sestaven. Před použitím je nutné stroj sestavit. Po rozbalení stroje naleznete tyto díly potřebné pro jeho sestavení viz obr.5.1: 3.2. Nastavení měřítka náklonu stolu Jakmile je stůl nastaven na úhel 90, nastavte ukazatel úhlu sklápění na měřítku. Pomocí křížového šroubováku uvolněte šroub na pohyblivém lůžku a nastavte ukazatel úhlu na 0 (viz obrázek 6.3.) Naklápěcí mechanismus Mechanismus použijte kdykoliv budete potřebovat změnit úhel stolu k pilovému listu. Stůl nakloňte následujícím způsobem: uvolněte pojistnou páku na pohyblivém lůžku. Otáčejte kolečkem nastavení náklonu a nastavte požadovaný úhel (viz obrázek 6.3.) dle ukazovátka na měřítku. Dotáhněte pojistnou páčku a zajistěte tak stůl. 1- ploška zarážky 2- závit zarážky 3- ukazatel úhlu 4- pojistná páčka 5- kolečko regulace náklonu stolu 1-2 matičky a 1 malá ovládací páčka 2-1 kolečko pro zvedání a spouštění pásu 3-1 kolečko pro napínání pásu Sestavení stolu 4-1 x šroub pro bezpečnostní zastavení stolu 5-1 x stůl 6-4 x šrouby a podložky pro upevnění stolu 7-4 x dlouhé upevňovací šrouby, matice a podložky 8-1 x šroub s maticí pro vyrovnání stolu Sestavení vodící lišty 9-1 vodicí tyč 10-2 upevňovací matice a podložky 11- Držák vodítka 12- Lišta 13- Kolečko pro uzamknutí lišty 14- Matice, šrouby a podložky 4. Nastavení pilového pásu Před tím, než stroj začnete seřizovat, ujistěte se, že je stroj izolován a přívod elektrického proudu je odpojen Napnutí pilového pásu Kolečkem napínání zvýšíte nebo snížíte napnutí pilového pásu (viz obrázek 7.1.). Jediný způsob jak přesně zjistit napnutí pásu je použitím měřiče napnutí. Ten je však velmi drahý a tak většina uživatelů využívá jiné metody indikátor napnutí pásu, který je umístěn uvnitř horní části pily. Nejprve použijte k nastavení správného napnutí tento indikátor. Poté doporučujeme zkontrolovat napnutí tak, že zatlačíte na pás přiměřenou silou a zjistíte míru prohnutí pásu do stran. Nejprve nastavte vodítka 6 palců (15 cm) nad stůl- Ujistěte se, že je pila vypnuta. Zatlačte prstem přiměřenou silou na pás. Při zatlačení by se správně nastavený pás měl prohnout o méně než ¼ palce (6 mm) do strany (viz obrázek 7.1A). Nejpoužívanější metoda napínání pásu je jednoduchá. Pokud pilový pás řeže přesně, je pás napnutý správně. Jestli se pás při řezání hýbe a není možné dosáhnout rovného řezu, potom je nutné pás správně napnout. Jestli stroj po nějakou dobu nepracuje, je vhodné uvolnit napnutí pásu a před uvedením do provozu opět pás napnout

13 1.11. Seřízení vodítka 2 Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda je vodítko seřízeno v úhlu 90 vůči stolu. Pokud je vodítko správně seřízeno, dotáhněte matice na tyči vodítka. Pokud je potřeba další seřízení, zvyšte nebo snižte jednu stranu tyče, dokud nebude vodítko přesně v úhlu 90. Poté pevně dotáhněte matice na tyči. 7- vodítko 8- šrouby na tyči vodítka 9- krčky tyče vodítka 10- pohyb 11- tyč vodítka 12- vodítko 1.1. Kolečko pro zvedání a spouštění pilového pásu Připevněte dlouhou páku ke kolečku zvedání a spouštění pomocí 14 mm klíče (není součástí dodávky) (viz. obrázek 5.2.). 1- zvedání a spouštění pásu 1.2. Páčka napínání pásu Připevněte malou páčku k mechanismu napínání pásu a regulace rychlost pomocí 10 mm klíče (není součásti dodávky) (viz obrázek 5.3.) 2- regulace napnutí a rychlosti 3. Nastavení stolu kolmo k pilovému listu 13- seřízení 14- tyč vodítka Před tím, než stroj začnete seřizovat, ujistěte se, že je stroj izolován a přívod elektrického proudu je odpojen Nastavení zarážky stolu aby stůl byl kolmo (90 ) k pilovému listu Potřebné nářadí: malý úhelník s úhlem 90 (není součástí sestavy) Stůl seřídíte pomocí matice umístěné pod stolem (viz obrázek 6.2.) tak, aby svíral úhel 90 s pilovým listem (viz obrázek 6.1.). - Nejprve položte úhelník na stůl k pilovému listu - Jestli stůl nesvírá k pilovému listu úhel 90, změňte polohu pohyblivého lůžka (viz obrázek 6.3.) tak, abyste úhlu 90 dosáhli. Jestli je poloha zarážky stolu příliš vysoko, povolte matici dolů, aby mohlo být 90 dosaženo (viz obrázek 6.2.). - Jakmile dosáhnete 90, dotáhněte pojistnou páku na pohyblivém lůžku a zajistěte tak polohu stolu (viz obrázek 6.3.). - Nyní nastavte zarážku stolu (viz obrázek 6.2.), vyšroubujte matici nahoru až dosedne na plošku na spodní části stolu (nyní nastaveného na úhel 90 ). Zajistíte tak, aby se po manipulaci s pohyblivým lůžkem stůl vždy vrátil do polohy 90. Zarážka stolu je umístěna nad pásovým kolem ve spodním krytu. Uvolněním pojistné matice a seřízením šestihranné matice nastavte správně zarážku stolu. Dotáhněte pojistnou matici a překontrolujte nastavení úhlu Připevnění stolu Potřebné nářadí: 13 mm klíč (není součástí dodávky) Za asistence další osoby zvedněte pracovní stůl a připevněte jej na pohyblivé lůžko pomocí dodaných 4 upevňovacích šroubů a 4 podložek. (viz obrázek 5.4. čelní pohled a 5.5. zadní pohled). 3- pohyblivé lůžko 4- upevňovací šrouby a podložky 1.4. Připevnění napínacího kolečka Zastrčte napínací kolečko do otvoru v horní části pily viz obrázek

14 1.5. Sestavení pokosového pravítka 1. Odšroubujte pojistné matice z pravítka viz obrázek Umístěte úhloměr plochou hranou na pravítko. 3. Šrouby pravítka musí zapadnout do děr na úhloměru viz obrázek Vraťte zpět matice na šrouby na pravítku a dotáhněte je. 5. Umístěte kluzák pod úhloměr tak, aby čep se závitem zapadl do polokruhového otvoru a osový čep do středové díry viz obrázek 5.8. a Přitáhněte páčku se závitem na čep se závitem viz obrázek Upevnění tyče vodítka Umístěte tyč vodítka ke stolu viz obrázek a připevněte jej dvěma maticemi s podložkami. Matice s podložkami umístěte na vnitřní stranu stolu viz obrázek Utáhněte šrouby, ale nepřitahujte je ještě pevně, protože můžou potřebovat ještě přednastavení v průběhu dalšího postupu sestavování. 1- matice a podložky 2- tyč vodítka 3- krátký konec tímto směrem 4- dlouhý konec tímto směrem 5- šrouby pravítka 10- čep se závitem 6- pojistné matice 11- páčka se závitem 7- pokosové pravítko 12- osový čep 8- úhloměr 13- kluzák 9- polokruhový otvor 14- páčka se závitem 1.8. Montáž držáku vodítka Umístěte držák vodítka na tyč vodítka viz obrázek pojistné kolečko 6- držák vodítka Vybalení přiložených částí Vodítko je dodáno částečně složené. Před použití je nutno jej úplně sestavit. Při rozbalování vodítka naleznete v balení tyto části viz obrázek 5.10.: Sestava vodítka 1-1 tyč vodítka 2-2 upevňovací matice a podložky (viz obrázek) 3-1 držák vodítka 4-1 vodítko 5-1 kolečko uzamknutí vodítka 6-2 šrouby, matice a podložky (viz obrázek) 1.9. Montáž vodítka Nyní zasuňte vodítko do držáku a sestavu utáhněte. Zašroubujte pojistné kolečko na držáku a upevněte tak držák s vodítkem k tyči viz obrázek Vodítko může být používáno ve svislé poloze nebo pomocí T nástavce na držáku v jiných polohách Seřízení vodítka 1 Nyní seřiďte vodítko tak, aby bylo paralelně s pilovým pásem. To provedete otáčením šroubů na krčcích tyče vodítka. Pokud by byly matice na tyči dotaženy, musíte je nejprve povolit před seřizování. 15

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

GN-LP16 HALOGENOVÝ REFLEKTOR 500 W SE SENZOREM NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PROTAH W0203 W0203 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ OSCILAČNÍ BRUSKA SB-80A SB80A Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W

ZAHRADNÍ VYSAVAČ 2 000 W ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘÍCÍ SOUPRAVA CARBODY OPTIMAL ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ANEMOMETR AM4836C ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Multifunkční anemometr Typ: AM4836C Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR

PNEU VYKLEPÁVAČKA FORMAIR ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

HS1023 STROBOSKOPICKÁ LAMPA NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: BRUSKA NA PILOVÉ ŘETĚZY Typ: 33298 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100

NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 NÁVOD K OBSLUZE SRÁŽEČKA HRAN RUČNÍ SH7100 Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE TLAKOVÝ TESTER VSTŘIKŮ PIF1226 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Tlakový tester vstřiků Typ: PIF1226 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400

NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 250/400 V PT-250400 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte,

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BOURACÍ KLADIVO GN HD017 GN-HD017 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/4 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdotykový teploměr IR2 IDT2 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLÉBKOVÁ KOTOUČOVÁ PILA LS700 LS700 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE INFRAČERVENÝ ZÁŘIČ SINGLE PLUS ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Infračervený zářič SINGLE Plus Typ: 602011 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430

NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 NÁVOD K POUŽITÍ (Překlad originálního návodu) NABÍJECÍ A STARTOVACÍ ZDROJ STARLINE GV STCLASS430 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MULTIFUNKČNÍ DETEKTOR 3 V 1 TS78B PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VAZAČKA ARMATUR MAX AKU VAZAČKA ARMOVACÍCH PRUTŮ 40 VA38 VA39 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE FRÉZKA ZX7045STF ZX7045STF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE BEZDOTYKOVÝ TEPLOMĚR MINI EM512 PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST

PKS100 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKA HOBLOVACÍCH NOŽŮ MF206 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VRTAČKA S AUTOPOSUVEM Z5035 B. http://www.khnet.cz ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V

NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V NÁVOD K OBSLUZE STOLNÍ VRTAČKA DMT-16V DMT16V Váţený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení zařízení od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své sluţby neţ výrobek zakoupíte,

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE VRCHNÍ FRÉZKA 68 SMART VRCHNÍ FRÉZKA 612 MAX HDA1204 HDA1205 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. FRÉZKA NA HRANY JF-450B Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST

AT 002 NÁVOD K OBSLUZE SADA PNEUMAT. NÁŘADÍ 43 DÍLNÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM

ŘETĚZOVÁ DLABAČKA SDM ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SOUSTRUH NA DŘEVO MC1847V MC1847VF ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ŠTÍPAČ DŘEVA V6T VLS6T01T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE RADIÁLNÍ POKOSOVÁ PILA 1900 S LASEREM HDA1509 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2

NABÍJEČKA BATERIÍ BX-2 ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST

SCBG20H NÁVOD K OBSLUZE PALETOVACÍ VOZÍK S VÁHOU ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N

SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SOUSTRUH NA DŘEVO VD 1100 N Strana 1 (celkem 14) Soustruh na dřevo Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za zakoupení soustruhu na dřevo HOLZMANN. Dříve než uvedete soustruh do provozu, přečtěte

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR PROCAR DA830 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST

CJS-3 NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ ZVEDÁK CJS - 3 (NÍZKOZDVIŽNÝ) ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NABÍJEČKA BATERIÍ BX-1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001

Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Hydraulický zvedák LONG 10 t - TR100001 TR100001 Technické parametry: Nosnost Výška zdvihu Maximální výška Minimální výška Váha brutto Váha netto Velikost balení 10 t 525 mm 685 mm 160 mm 158 kg 140 kg

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05

3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 FDB 2004-E 3 01 10 07 12 02 FIG. C 07 05 4 FIG. D 02 FDB 2004-E 5 01 FIG. E 1 2 02 03 33 mm FAR GROUP EUROPE Contents 19 CZ Vibrační bruska NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto vibrační

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÁ HŘEBÍKOVAČKA 65 XRKC65 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI - MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG E0163 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby:

NÁVOD K OBSLUZE NAVIJÁK B 900 KG E0163 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: NAVIJÁK B 900 kg Typ: E0163 Výrobní číslo (série): Datum výroby: ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85

English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 FDS 1012 - A 2 English... 5 Čeština... 21 Slovenčina... 37 Magyarul... 53 Polski... 69 Русский... 85 1 3 5 2 7 4 1 6 FDS 1012-A Contents 21 CZ Šroubovák NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám, že jste si zakoupili

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více