EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ NEW BOY EPS73DE- EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ NEW BOY EPS73DE- EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7"

Transkript

1 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 1/7 0. ÚVOD Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod ještě před začátkem práce s generátorovým soustrojím. Budete-li se přesně řídit pokyny z tohoto návodu, Vaše generátorové soustrojí se odmění spolehlivým provozem po celou dobu životnosti. Přečtěte si pozorně také návody k obsluze motoru a generátoru. Tyto návody jsou součástí dodávky každého soustrojí a je v nich vysvětlena obsluha, údržba a také rizika vyplývající z nedodržování pokynů. Všechny informace v tomto návodu jsou určeny pro standardní provedení generátorových soustrojí řady NEW BOY - typy EPS73DE, EPS83TDE, EPS103DE, EPS113TDE, EPS123DE a EPS133TDE. Parametry soustrojí, která mají výbavu na přání se mohou mírně lišit. Více informací poskytne Váš dodavatel.!!! DŮLEŽITÉ!!! NIKDY NEPRACUJTE NA GENERÁTOROVÉM SOUSTROJÍ, KTERÉ JE V PROVOZU. ÚDRŽBU NECHTE PROVÁDĚT VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY. KE GENERÁTOROVÉMU SOUSTROJÍ SE NIKDY NEPŘIBLIŽUJTE VE VOLNÉM ODĚVU. NIKDY GENERÁTOROVÉ SOUSTROJÍ NEUVÁDĚJTE DO PROVOZU, JE-LI DEMONTOVÁNA KAROSERIE, KRYT MOTORU NEBO GENERÁTORU. NIKDY GENERÁTOROVÉ SOUSTROJÍ NEUVÁDĚJTE DO PROVOZU V NEDOSTATEČNĚ VĚTRANÉM PROSTORU: MOHLO BY DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ A VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ. GENERÁTOROVÉ SOUSTROJÍ NIKDY NEPŘIPOJUJTE K ROZVODNÉ SÍTI, JINÉMU GENERÁTOROVÉMU SOUSTROJÍ ANI JINÝM ZDROJŮM ELEKTRICKÉ ENERGIE. PŘI PŘENÁŠENÍ SOUSTROJÍ V RUKOU MĚJTE NA PAMĚTI MAXIMÁLNÍ HMOTNOST, KTERÁ PODLE MÍSTNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ MŮŽE PŘIPADAT NA JEDNU OSOBU. 1. STRUČNÝ POPIS GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Typ: EPS73DE Výkon: 1 x 230 V: 7 kva Generátor: Sincro EK8 (bezkartáčový) Motor: KUBOTA Z482, dvouválcový, kapalinou chlazený, 479 cm³, /min Objem palivové nádrže: 23 litrů Rozměry: 123 x 64 x 66 cm Hmotnost: 295 kg Hladina hlučnosti: LwA 87 Typ: EPS83TDE Výkon: 3 x 400 V: 8 kva, 1 x 230 V: 2,6 kva Generátor: Sincro ET10 (s kartáči) Motor: KUBOTA Z482, dvouválcový, kapalinou chlazený, 479 cm³, /min Objem palivové nádrže: 23 litrů Rozměry: 123 x 64 x 66 cm Hmotnost: 295 kg Hladina hlučnosti: LwA 87 Typ: EPS103DE Výkon: 1 x 230 V: 10 kva Generátor: Mecc-Alte MR2 (bezkartáčový) Motor: KUBOTA D722, tříválcový, kapalinou chlazený, 719 cm³, /min Hmotnost: 335 kg Hladina hlučnosti: LwA 90

2 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 2/7 Typ: EPS113TDE Výkon: 3 x 400 V: 11 kva, 1 x 230 V: 3,6 kva Generátor: Sincro ET10 (s kartáči) Motor: KUBOTA D722, tříválcový, kapalinou chlazený, 719 cm³, /min Hmotnost: 335 kg Hladina hlučnosti: LwA 90 Typ: EPS123DE Výkon: 1 x 230 V: 12 kva Generátor: Sincro FK2MBS Motor: KUBOTA D902, tříválcový, kapalinou chlazený, 898 cm³, /min Hmotnost: 360 kg Hladina hlučnosti: LwA 94 Typ: EPS133TDE s generátorem Sincro Výkon: 3 x 400 V: 13,5 kva, 1 x 230 V: 4,5 kva Generátor: Sincro FT2MAS (s kartáči) Motor: KUBOTA D902, tříválcový, kapalinou chlazený, 898 cm³, /min Hmotnost: 360 kg Hladina hlučnosti: LwA 94 Typ: EPS133TDE s generátorem Mecc Alte Výkon: 3 x 400 V: 13,5 kva, 1 x 230 V: 4,5 kva Generátor: Mecc Alte ECO3-3SN/2 (bezkartáčový) Motor: KUBOTA D902, tříválcový, kapalinou chlazený, 898 cm³, /min Hmotnost: 360 kg Hladina hlučnosti: LwA 94 Hlavní provozní skupiny generátorového soustrojí NEW BOY jsou: kapalinou chlazený vznětový motor KUBOTA (3000 1/min), generátor, ovládací panel, karoserie tlumící hluk a rám. Parametry motoru a generátoru jsou uvedeny v jejich návodech dodaných společně s generátorovým soustrojím. Popis ovládacího panelu je uveden zde, v kapitole 2. Rám generátorového soustrojí slouží také jako palivová nádrž, je na něm umístěn plnicí otvor nádrže s víčkem, mechanický palivoměr, zátka vypouštěcího otvoru (k čištění palivové nádrže), 4 upevňovací otvory (pro upevnění motoru s generátorem), držák akumulátoru a držák ruční pumpičky na vypouštění oleje. Na spodní straně rámu je servisní otvor se zátkou vypouštěcího otvoru oleje. Odhlučněná karoserie generátorového soustrojí se skládá z: centrálního zvedacího oka, dvou servisních otvorů na horní straně soustrojí s plastovým krytem pro přístup k plnicímu otvoru chladiče a motorového oleje, dvou uzamykatelných dvířek (přístup k místům běžné údržby), ovládacího panelu, přístupového otvoru pro kontrolu akumulátoru, jedné krycí mřížky nasávacího otvoru čerstvého vzduchu a jedné krycí mřížky výstupu horkého vzduchu. U generátorových soustrojí EPS73DE/83TDE/103DE/113TDE je výfuk také veden mřížkou pro výstup horkého chladicího vzduchu. U generátorových soustrojí EPS123DE a EPS133TDE je výstup horkého chladicího vzduchu a výfuk oddělen. Viz kapitola 7. Rozměry pro zástavbu.

3 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 3/7 2. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Ovládací panel generátorových soustrojí NEW BOY obsahuje: Spínací skříňku s klíčkem (polohy: zap./vyp./předehřev/spouštění) Zelený indikátor (zapnuto ano/ne), kontrolka svítí, pokud je spínací skříňka zapnutá Červený indikátor (dobíjení akumulátoru), indikátor svítí, pokud akumulátor není dobíjen Nouzový vypínač Počítadlo provozních hodin Tepelně-magnetický jistič Relé ochrany zemněním (včetně zemnícího kolíku) Voltmetr 3 zásuvky Na zadní straně ovládacího panelu se nachází: Regulátor dobíjení akumulátoru Časové relé vypínacího solenoidu 1 relé 12 V/25 A sledování tlaku oleje a teploty chladicí kapaliny (motor se automaticky zastaví, pokud je tlak motorového oleje nízký nebo příliš vysoká teplota chladicí kapaliny) Na ovládacím panelu jsou ponechána volná místa pro montáž volitelné výbavy: Měřič frekvence 3 ampérmetry Modul s řídícím relé ochrany izolací (místo ochrany uzemněním) Konektor pro dálkové ovládání nebo panel automatického spouštění a vypínání (AMF) Další prvky volitelné výbavy (např. přepínač hvězda-trojúhelník) je možné namontovat pouze při výrobě, ne dodatečně. 3. OBSLUHA GENERÁTOROVÉHO SOUSTROJÍ NEW BOY Hlavní prvky elektrické výbavy elektrocentrály NEW BOY jsou: 3 zásuvky s ochranou tepelně-magnetickým jističem, ochrana uzemněním, voltmetr, počítadlo provozních hodin, indikátor zapnuto/vypnuto, indikátor dobíjení, spínací skříňka s klíčkem, nouzový vypínač a palivoměr. POZOR! Generátorová soustrojí jsou vybavena elektrickým palivovým čerpadlem na 12 V, které nesmí být v provozu bez paliva. Pokud se motor zastaví v důsledku nedostatku paliva, otočte klíček ve spínací skříňce do polohy OFF (vypnuto) Spouštění motoru: Zkontrolujte množství motorového oleje. Otevřete palivový kohout (na palivovém filtru). Zkontrolujte, zda hladina chladicí kapaliny v chladiči dosahuje až k víčku plnicího otvoru, zkontrolujte také hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádobce: hladina musí dosahovat 1 cm pod rysku "FULL/PLNÁ". V případě potřeby chladicí kapalinu doplňte. Chladicí kapalina se skládá z 50% vody a 50% nemrznoucí směsi (pro teploty do -30 C). Zapněte předehřev (žhavení) na dobu cca 10 sekund. Klíčkem ve spínací skříňce spusťte motor. Před připojením spotřebičů nechte motor několik minut zahřívat.

4 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 4/ Připojování spotřebičů: Na typovém štítku soustrojí naleznete informaci o maximálním odběrovém proudu generátoru. V případě přetížení se tepelně-magnetický jistič na ovládacím panelu po chvilce rozpojí. Zkontrolujte odběr spotřebičů a v případě dalšího vypnutí jističe zatížení snižte. V případě zkratu se tepelně-magnetický jistič rozpojí ihned! Zkontrolujte příčinu zkratu a pak jistič opět zapněte. Nikdy nenechávejte vznětový motor v provozu delší dobu (více než 30 minut) bez zátěže nebo s velmi nízkým zatížením (<15%). Mohlo by dojít k vážnému poškození motoru Vypínání generátorového soustrojí Nechte soustrojí běžet několik minut bez zátěže, aby mohlo vychladnout, pak vypněte motor klíčkem ve spínací skříňce Chlazení Zajistěte, aby mřížka nasávacího otvoru chladicího vzduchu motoru ani generátoru nebyla ničím zakryta. Zajistěte, aby výstupní otvory horkého vzduchu od motoru a generátoru ani výfuk nebyly ničím zakryty, aby vzduch a výfukové plyny mohly bez překážek proudit. Nikdy generátorové soustrojí neuvádějte do provozu v nedostatečně větraném prostoru! 3.5. Prvky ochranné výbavy Motor: sledování nízkého tlaku oleje a vysoké teploty chladicí kapaliny Generátor: tepelně-magnetický jistič (viz také 1.2) a ochrana zemněním (s uzemňovacím kolíkem) 3.6. Údržba (viz také kapitola 8) Všechna místa údržby (vzduchový filtr, čerpadlo vypouštění oleje, zátka plnicího otvoru oleje, olejový filtr, palivové filtry a víčko plnicího otvoru chladicí kapaliny) jsou snadno přístupná. Úkony pravidelné údržby viz návod k motoru. S opravami motoru nebo generátoru se obraťte na svého dodavatele Bezpečnostní pokyny Standardní provedení generátorových soustrojí NEW BOY jsou vybavena ochranou zemněním se zemnicím kolíkem se zapojením podle elektrického schéma TN-S. Poznámka: Nezapomeňte použít zemnicí kolík. Spotřebičů třídy 1 (s uzemněním) a spotřebičů třídy 2 (s dvojitou izolací, jsou na stroji označeny "dvojitým čtvercem" ) může být k elektrocentrále najednou připojeno neomezené množství. Pamatujte, že musíte dodržet minimální průřez vodičů (mm 2 ) v kombinaci s maximální délkou použitých kabelů (v případě zkratu se rozpojí tepelněmagnetický jistič). Ochrana uzemněním je funkční pouze v případě, že je použit zemnicí kolík se 4 metry dlouhým uzemňovacím kabelem připojeným k elektrocentrále (viz symbol "uzemnění" na elektrocentrále). Pro zajištění dobré funkce musí být do země zaražen celý uzemňovací kolík. Odpor zemnícího kolíku proti zemi musí být změřen odborníkem.

5 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 5/7 Tabulka: Doporučené minimální průřezy kabelů (mm²) a maximální délky kabelů (m) při daném proudu (A): Délka kabelu Délka kabelu Délka kabelu Proud (A) 0 až 50 metrů od 50 do 100 metrů od 100 do 150 metrů 6 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 8 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 10 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² 12 2,5 mm² 6 mm² 10 mm² 16 2,5 mm² 10 mm² 10 mm² 18 4 mm² 10 mm² 10 mm² 24 4 mm² 10 mm² 16 mm² 26 6 mm² 16 mm² 16 mm² 36 6 mm² 25 mm² 25 mm² mm² 25 mm² 35 mm² 4. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tento seznam náhradních dílů se vztahuje na standardní provedení generátorových soustrojí NEW BOY. U generátorových soustrojí s volitelnou výbavou (např. ochrana izolací, dálkové ovládání, systém automatického spouštění a vypínání ) mohou být jisté rozdíly! Informace o náhradních dílech pro provedení s volitelnou výbavou Vám poskytne dodavatel. Obj. č. Popis 4.1. GENERÁTOROVÉ SOUSTROJÍ Šroub s okem M30, zvedací oko Černé víko plnicího otvoru chladiče a oleje Palivoměr 6/ Silentblok typ A 50/40 M10x25 (generátor EPS73DE-EPS123DE-EPS133TDE) Silentblok typ A 50/30 M10x28 (EPS83TDE) Silentblok typ A 60/60 M10x26 (verze s D722) Silentblok typ A 75/55 M12x30 (EPS133TDE + Mecc Alte) Silentblok RA60EMB (motor) Zátka vypouštěcího otvoru paliva Pouzdro 6 mm + šroub s otvorem M10x Pouzdro 8 mm + šroub s otvorem M12x1, Zámek s klíčkem na dvířka Závěs dvířek 60 mm/m Pryžové těsnění dvířek Akumulátor 45 Ah (54577) Svorka akumulátoru Svorka akumulátoru Červené víčko na kladnou (+) svorku akumulátoru Černé víčko na zápornou (+) svorku akumulátoru Sestava tlumiče výfukového systému (NEW BOY s Z482) Spona výfukového potrubí průměru 50 mm Výfuk NEW BOY (s D722 D902) Čerpadlo na vypouštění oleje Hadička čerpadla na vypouštění oleje Dopravní palivové čerpadlo 12 V Kompletní karoserie, plechové díly (NEW BOY Z482) Kompletní karoserie, plechové díly (NEW BOY D722) Kompletní karoserie, plechové díly (NEW BOY D902 + Sincro) Kompletní karoserie, plechové díly (NEW BOY D902 + Mecc Alte) Mecc alte 12 kva S20F-200/A SAE5/6.5 (EPS103DE) Mecc alte 12,5 kva ECO3-3SN/2 SAE5/6.5 (EPS133TDE)

6 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 6/ Sincro EK2LCT 8 kva SAE5/6.5 (NEW BOY EPS73DE) Sincro FK2MBS 12 kva SAE5/6.5 (NEW BOY EPS123DE) Sincro ET2LBS 10 kva SAE5/6.5 (NEW BOY EPS83TDE EPS113TDE) Sincro FT2MAS 13,5 kva SAE5/6.5 (NEW BOY EPS133TDE) Z482B-EP31 SAE5/6.5 KUBOTA kompletní vznětový motor(eps73de EPS83TDE) D722B-EP31 SAE5/6.5 KUBOTA kompletní vznětový motor (EPS103DE EPS113TDE) D902-E2B-EUP-1 SAE5/6.5 KUBOTA kompletní vznětový motor (EPS123DE-EPS133TDE) Sada pěnových tlumicích dílů EPS73DE/83TDE Sada pěnových tlumicích dílů EPS103DE/113TDE Sada pěnových tlumicích dílů EPS123DE/133TDE Hliníkový U-profil délky 245 mm, upevnění akumulátoru Držáky motoru NEW BOY Z482/D Držák vzduchového filtru (Z482 / D722 / D902) Držák palivového filtru Rám NEW BOY (s Z482) Rám NEW BOY (s D722) Rám NEW BOY (s D902 + Sincro) Rám NEW BOY (s D902 + Mecc Alte) Levý držák motoru NEW BOY D Pravý držák motoru NEW BOY D Zvedací nosník EPS73DE/83TDE Zvedací nosník EPS103DE/113TDE/123DE/133TDE Kompletní ovládací panel pro NEW BOY EPS73DE Kompletní ovládací panel pro NEW BOY/EPS113TDE + EPS83TDE Kompletní ovládací panel pro NEW BOY EPS103DE Kompletní ovládací panel pro NEW BOY EPS133TDE Kompletní ovládací panel pro NEW BOY EPS123DE Zemnicí kolík s kabelem, 4 m - 16 mm² A111 Těsnění výfuku 4.2. OVLÁDACÍ PANEL Krycí plech 48x48 mm Pojistka 25A Držák indikátoru + zelený indikátor Držák indikátoru + červený indikátor Žárovka 12 V pro a Relé 12 V / 25 A Objímkový držák pojistky US-EL C. 1-40A Rozvaděč s odklápěcím víkem - 12 modulů Pomocný rám DIN lišty pro 12 modulů Zásuvka Schuko 16 A, 230 V, s bočním uzemňovacím kolíkem Zásuvka Schuko 16 A, 230 V, se středovým uzemňovacím kolíkem Kabelová zástrčka 10 mm², zemnicí kabel Tep.-mag. jistič 2pólový, 16 A, charakter.c(eps73-103de-123de) Tep.-mag. jistič 2pólový, 20 A, charakter. C (EPS73DE) Tep.-mag. jistič 2pólový, 25 A, charakter. C (EPS103DE) Tep.-mag. jistič 2pólový, 32 A, charakter. C (EPS123DE) Tep.-mag. jistič 2pólový, 40 A, charakter. C (EPS123DE) Nouzový vypínač s držákem Kontakt NC pro Tep.-mag. jistič 3pólový, 10 A, charakter.c (EPS83-113TDE) Tep.-mag. jistič 3pólový, 13 A, charakter.c (EPS133TDE) Voltmetr V (48x48 mm) (EPS83TDE EPS113TDE EPS133TDE) voltmetr V (48x48 mm) (EPS73DE EPS103DE EPS123DE) Zásuvka CEE, modrá, 3pólová 16A Zásuvka CEE, modrá, 3pólová 32A (EPS73DE EPS103DE EPS123DE)

7 EPS83TDE-EPS103DE-EPS113TDE-EPS123DE-133TDE Str. 7/ Zásuvka CEE, červená, 4pól., 16 A (EPS83TDE EPS113TDE EPS133TDE) Ochrana uzemněním, 4pólová, 30 ma, 40 A (EPS83TDE-EPS113TDE) Ochrana uzemněním, 2pólová, 30 ma, 40 A (EPS73DE EPS103DE) Ochrana uzemněním, 2pólová, 30 ma, 63 A (EPS123DE) Ochrana uzemněním, 4pólová, 30 ma, 40 A (EPS133TDE) Počítadlo provozních hodin 230 V, montáž na DIN lištu 4.3. NÁHRADNÍ DÍLY PRO ÚDRŽBU Palivový filtr k montáži na hadici průměru 8 mm Vložka vzduchového filtru (Z482 / D722 / D902) Vložka palivového filtru Olejový filtr (Z482B-EP31 / D722 / D902) Držák kartáčů s kartáči (pro generátory ET10) Držák kartáčů s kartáči (pro generátory FT) A109 Palivové čerpadlo 12 V DC A128 Řemen ventilátoru (Z482 / D722) A Těsnění víka ventilů Z482 A Těsnění víka ventilů D722 A Těsnění víka ventilů D902 A Řemen ventilátoru(d902) 5. NEW BOY - SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 230 V a 230/400 V Viz přiložené schéma elektrického zapojení. 6. MOTOR - SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 12 V Viz přiložené schéma elektrického zapojení. 7. ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY Viz přiložený výkres. 8. ÚDRŽBA Generátor: všechny jednofázové (1x230 V) jsou bezúdržbové. Pravidelné kontroly alternátoru nejsou nutné. Postačí pravidelná vizuální kontrola jednotlivých dílů generátoru. Kromě kartáčových generátorů (EPS83TDE a EPS113TDE s generátorem ET10 a EPS133TDE s generátorem FT) jsou třífázové generátory také bezúdržbové. Předpokládaná životnost kartáčů je 2500 až 3000 hodin. Při každé pravidelné vizuální prohlídce kontrolujte ložiska hřídele rotoru Motor: intervaly a úkony údržby jsou uvedeny v návodu od výrobce motoru. Poznámky: Ve výrobním závodu byl chladicí systém motoru naplněn chladicí kapalinou použitelnou až do teploty -30 C Ve výrobním závodu byl motor naplněn olejem 15W40 (pro teploty nad -10 C) Budou-li okolní teploty nižší, zvolte olej 10W40 (do teploty -20 C) nebo 5W40 (do teploty -30 C).

EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EPS11DE-EPS14TDE-EPS18DE-EPS20TDE S MOTOREM M Str. 1/8

EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EPS11DE-EPS14TDE-EPS18DE-EPS20TDE S MOTOREM M Str. 1/8 EPS11DE-EPS14TDE-EPS18DE-EPS20TDE S MOTOREM M Str. 1/8 0. ÚVOD Prosíme, přečtěte si pozorně tento návod ještě před začátkem práce s generátorovým soustrojím. Budete-li se přesně řídit pokyny z tohoto návodu,

Více

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Str 1/7 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER 0. Úvod Tento návod platí výhradně pro standardní provedení generátorových soustrojí

Více

GSW35Y. Hlavní parametry. Frekvence Hz 50 Napětí V 400 Účiník cos ϕ 0,8 Fáze a připojení 3. Výkonové parametry

GSW35Y. Hlavní parametry. Frekvence Hz 50 Napětí V 400 Účiník cos ϕ 0,8 Fáze a připojení 3. Výkonové parametry Hlavní parametry Frekvence Hz 50 Napětí V 400 Účiník cos ϕ 0,8 Fáze a připojení 3 Výkonové parametry Maximální výkon LTP kva 32,50 Maximální výkon LTP kw 26,00 Jmenovitý výkon PRP kva 30,50 Jmenovitý výkon

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP KOMPAKTNÍ, PLNĚ VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÁ ELEKTROCENTRÁLA Tato elektrocentrála vyniká kvalitou i odolností, splňuje požadavky pro prodej na všech trzích EHS. Prostě je to výjimečný produkt, ať výkonem nebo splněním

Více

S12000 400 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

S12000 400 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP KOMPAKTNÍ, PLNĚ VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÁ ELEKTROCENTRÁLA Tato elektrocentrála vyniká kvalitou i odolností, splňuje požadavky pro prodej na všech trzích EHS. Prostě je to výjimečný produkt, ať výkonem nebo splněním

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a

DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a DŮLEŽITÉ Osoby, které budou toto zařízení používat se musejí ještě před začátkem jeho používání důkladně seznámit s pokyny uvedenými v tomto návodu a porozumět jim. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...3 2.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

5/781/08 pořadové čís.: 49 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/781/08 pořadové čís.: 49 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG155SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod!

NÁVOD K POUŽITÍ Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y ELEKTROCENTRÁLY MGC 1101. UPOZORNĚNÍ! Před nastartováním generátoru si pozorně přečtěte tento návod! Z Á R U Č N Í P O D M Í N K Y Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu 620 občanského zákoníku. Ve vlastním zájmu je proto pečlivě uschovejte. V souladu s ustanovením 619 627 a za podmínek dodržení

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PÍSTOVÉ KOMPRESORY PROFESSIONAL TYP: PKS 245/50, PKS 245/100, PKS 335/50, PKS 335/100 OBSAH 1. Úvod 8. Uvedení do provozu a obsluha 2. Technické údaje 9. Údržba 3. Bezpečnostní

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Elektrocentrála ZI-STE6000 EAN-kód: 912003923793 0 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 2009 revize 02

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE.

Generátor s invertorovou regulací. GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. Generátor s invertorovou regulací Typy: GG2000 Si GG3000 Si NÁVOD K OBSLUZE TENTO NÁVOD SI PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ POZORNĚ PŘEČTĚTE. 2 I. Bezpečnostní pokyny Naše generátory díky své konstrukci slouží bezpečně

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 svařovací INVERTOR MMA-11-160 PROTECO 51.11-MMA-11-160 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před

Více

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW) Textový popis energosloupku Je výsuvný, lze ho přejíždět, odpovídá požadavkům VDE a ČSN pro elektrické spoje a sloupky rozvaděčů na volných prostorách. Je vestavěný do podkladu, jeho vydlážděné víko je

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) 1. Použití POZOR! Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití ne na komerční! Zahradní čerpadla JPV 900 a JPV 1300 vyráběné firmou ELPUMPS KFT. jsou

Více

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX

Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pøíruèka pro ponorná èerpadla CP, MP a SX Pokyny k montáži, provozu a údržbì NÁVODY K PROVOZU A ÚDRŽBÌ PONORNÝCH ÈERPADEL ODPADNÍCH VOD CPE/S (1) Hlavní technické údaje 1. Popis abecedního symbolu CP 150-2HA

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI MOBILNÍCH ELEKTROCENTRÁL. se zážehovými motory Honda 3 15 kva

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI MOBILNÍCH ELEKTROCENTRÁL. se zážehovými motory Honda 3 15 kva NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI MOBILNÍCH ELEKTROCENTRÁL se zážehovými motory Honda 3 15 kva OBSAH 1 / BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Hodnocení rizik instalace a používání, přijetí preventivních opatření... 4 a) Pokyny,

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc

SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list SCHREDERCAT 8240 SCHREDERCAT 8240cc 1 Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

GSE 6700 # 40635. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GSE 6700 # 40635. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GSE 6700 # 40635 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Technické parametry VB25/1300 VB25/1500 VB25/1300 Typ VB25/900 VB25/1300B VB25/1500B INOX Napětí 230V Frekvence 50 Hz Výkon 900W 1300W 1500W 1300W Třída

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV UNM-STV 460-10-270 Obj. č. H 112 001 UNM-STV 650-10-270 Obj. č. H 112 003 UNM-STV 460-10-270 PT Obj. č. H 111 114 UNM-STV 650-10-270 PT Obj.

Více

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz

TYP. Návod k obsluze. Vysokofrekvenční vibrátory. 42 V 200 Hz TYP AV Návod k obsluze Vysokofrekvenční vibrátory 42 V 200 Hz Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 SESTAVEDNÍ...

Více

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP

Návod na používání sinusového. měniče Waeco. Typ 720-012PP Typ 720-024PP Návod na používání sinusového měniče Waeco Typ 720-012PP Typ 720-024PP Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Přípojné kabely 3 Používání měniče 3 Instalace 4 Provoz měniče 4 Řešení drobných závad 4 Technická

Více

Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV

Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Návod k montáži a použití 0678106030L20 1411V002 Obsah Důležité informace 1 K tomuto dokumentu 2 1.1 Výstražné pokyny a symboly 2 1.2 Upozornění

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZAHRADNÍ ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 ČERPADLO ZAHRADNÍ Gartenpumpe ČERPADLO ZAHRADNÉ 230V 1000W 10.86-CZ-1000 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1 2 3 4 5 6 7 8 1) rukojeť 2) výstupní připojení vody 3) vstupní připojení

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu

Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu Čerpadlo do vrtu SP 4'' Návod k instalaci, obsluze a provozu TPtrade s.r.o. www.tptrade.cz obchodní společnost info@tptrade.cz Obsah 1.Všeobecné informace...2 2.Symboly používané v Návodu...2 3.Bezpečnost...3

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM PORTICO 35/500 KG Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE Indukční ohřev XT TOOLS IH SET. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Indukční ohřev XT TOOLS IH SET. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Indukční ohřev XT TOOLS IH SET www.elit.cz 1. úvod Zařízení vytváří střídavý proud o vysoké frekvenci. Tento proud procházející cívkou ohřevu vytvoří střídavé magnetické pole, které pomocí

Více

DŮLEŽITÉ Zajistěte, aby osoby obsluhující toto zařízení, důkladně přečetly ještě před zahájením práce tento návod k obsluze a údržbě a porozuměly mu.

DŮLEŽITÉ Zajistěte, aby osoby obsluhující toto zařízení, důkladně přečetly ještě před zahájením práce tento návod k obsluze a údržbě a porozuměly mu. DŮLEŽITÉ Zajistěte, aby osoby obsluhující toto zařízení, důkladně přečetly ještě před zahájením práce tento návod k obsluze a údržbě a porozuměly mu. OBSAH Kapitola 1 Hlavní technické specifikace a parametry

Více

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.:

DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 50C.C.: UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE 125C.C.: DRAZÍ ZÁKAZNÍCI : Rádi bychom Vás informovali, že za přísných jakostních podmínek poskytujeme záruku, jak je popsaná v záruční příručce dodávané prodejcem produktů TGB. Naše skútry musí být pravidelně

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH 460-10-90 Obj. č. H 112 013 UNM-STH 650-10-90 Obj. č. H 200 099 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK:

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE VÝROBEK: Samonasávací odstředivé čerpadlo JET800-40 Účel a použití výrobku: Čerpadlo je určeno pro zásobování užitkovou vodou chat, chalup, koupelen a zalévání zahrad

Více

Stroj na foukání tepelné izolace TAJFUN K. duben 2016. Dodržujte zásady bezpečnosti práce

Stroj na foukání tepelné izolace TAJFUN K. duben 2016. Dodržujte zásady bezpečnosti práce duben 2016 Stroj na foukání tepelné izolace TAJFUN K Popis TAJFUN K je profesionální stroj určený pro foukání minerálních izolací vyráběných společností Knauf Insulation, určených pro tento způsob aplikace.

Více

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY

Zemní vrták EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8. Stav: 28. 6. 2010 revize 03 - ČESKY Návod k použití Zemní vrták ZI-EBO100 / Zi-EBO300 EAN : 912003923758 9 / 912003923755 8 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny!

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 8 9,90 12,00 19 240371 Šroub IMBUS M6x60 mm (utahovací moment 10 NM)

SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU. 8 9,90 12,00 19 240371 Šroub IMBUS M6x60 mm (utahovací moment 10 NM) ROTAX KÓD Popis položky SKŘÍŇ MOTORU, VODNÍ PUMPA, STARTER, KRYT ŘETĚZU POČET KS Prodejní cena - Kč bez DPH včetně DPH 1-2 ###295913 Skříň motoru - kompletní 1 10 057,85 12 170,00 2 632010 Centrážní pouzdro

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HOMER tools MAX 50 nabíječka NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 PŘÍPRAVA NABÍJENÍ... 4 7 NABÍJENÍ...

Více