Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na obsluhu a údržbu kompresoru"

Transkript

1 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UNM-STH Obj. č. H UNM-STH Obj. č. H Duben 2007

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Tento návod obsahuje důležité pokyny, které zajistí Vašemu kompresoru UniMaster dlouhou životnost. Proto ukládejte tento návod neustále v blízkosti kompresorového zařízení. Celkové pokyny Doporučujeme: Kontroly, instalace a údržby by měli být prováděny stále stejnou osobou a dokumentovány v údržbové knize. Při dotazech uvádějte sériové číslo, objednací číslo a název zařízení. Používání návodu k obsluze Význam symbolů Aby jste mohli rychle a racionálně přečíst návod k obsluze, máme pro vás praktické rady, jak používat tyto symboly. Tyto symboly se nacházejí vedle textů (vztahují se tedy pouze na text vedle), vedle obrázků (vztahují se ke grafice) nebo na začátku stránky (vztahují se k celkovému obsahu stránky). Pozor: Věnujte těmto symbolům nejvyšší pozornost! Čtení návodu na obsluhu! Provozovatel je povinnen přečíst návod na obsluhu a údržbu a uživatele tohoto přístroje seznámit s obsahem návodu. Pozor! Tento symbol znázorňuje důležitý popis, nebezpečné podmínky, bezpečnostní předpisy. Kompresorové zařízení je ve firmě Schneider Bohemia přezkoušeno a pečlivě zabaleno. Přesto nemůžeme vyloučit škody vzniklé při transportu. Udělejte si čas a před prvním uvedením do provozu a krátce zařízení zkontrolujte. Na výrobek uvedený v tomto návodu se vztahuje smlouva PECA ( Protokol k Evropské smlouvě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků) platná od a výrobcem na něj bylo vystaveno ES prohlášení o shodě. Důležitá upozornění: Kontrola oleje: Výměna oleje po 50 prov. hodinách. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Kompresor musí stát vodorovně. Elektrické připojení pro kompresor 25 A. Délka prodlužovacího kabelu max. 25 m, průřez 2,5 mm 2. Při každém uvedení do provozu zkontrolujte směr otáčení (červená šipka na krytu řemene). Při chodu nikdy nevytahujte zástrčku. 2 Schneider Bohemia

3 Obsah 1. Technická data 2. Rozsah dodávky 3. Obrázek kompresoru UniMaster UNM-STH Funkce kompresoru 5. Bezpečnostní předpisy 6. Uvedení do provozu 7.1 Místo instalace 7.2 Elektrické připojení 7.3 Připojení stl. vzduchu 8.1 Výměna a kontrola jeho stavu 8.2 Tabulka maziv 8.3 Automatický odlehčovací ventil pro nezatížení rozběh 8.4 Nastavení tlaku 9. Péče a údržba 9.1 Sací filtr 9.2 Tvorba kondenzátu 9.3 Napnutí klínového řemene 9.4 Intervaly údržby 9.5 Odstavení na delší dobu a konzervace 10. Hledání závad 11. Záruční doba 12. Příslušenství 13.1 Expluatační schéma kompres. agregátu BK Seznam náhradních dílů kompres. agregátu BK Expluatační schéma kompres. agregátu BK Seznam náhradních dílů kompres. agregátu BK Adresa výrobce Schneider Bohemia 3

4 1. Technická data Sací výkon 460 l/min H Plnící množství 375 l/min Napětí 400 V Jištění elektr. připojení 25 A Výkon motoru 3,0 kw Nejvyšší počet provozních otáček 1410 ot/min Maximální tlak 10 bar Obsah vzdušníku 90 l Množství oleje 1,4 l První plnění minerální olej Počet válců 2 v řadě Vrtání válce ND 105 mm Vrtání válce HD 52 mm Zdvih 75 mm L PA1 hlučnost 83 db(a) Rozměry: šířka x hloubka x výška 1130 x 350 x 870 mm Hmotnost 87 kg 1. Technická data Sací výkon 650 l/min H Plnící množství 520 l/min Napětí 400 V Jištění elektr. připojení 25 A Výkon motoru 4,0 kw Nejvyšší počet provozních otáček 950 ot/min Maximální tlak 10 bar Obsah vzdušníku 90 l Množství oleje 1,4 l První plnění minerální olej Počet válců 2 v řadě Vrtání válce ND 105 mm Vrtání válce HD 52 mm Zdvih 75 mm L PA1 hlučnost 83 db(a) Rozměry: šířka x hloubka x výška 1130 x 350 x 870 mm Hmotnost 105 kg 4 Schneider Bohemia

5 2. Rozsah dodávky 1 kompresor UniMaster UNM-STH nebo 1 kompresor UniMaster UNM-STH Obrázek kompresoru UniMaster UNM-STH Poz. Označení H H Spojovací tlaková hadice G G Vzdušník 90 l/1,1 Mpa G G Kulový kohout 1/2 E E Výpustný ventil kondenzátu E E Pojistný ventil 1,1 Mpa 3/8 E E Tlakový spínač MDR 3/11 G G Elektromotor 3 kw, 4 kw G G Manometr ( - 1,5) Mpa G G Klínový řemen 10 x 1550, 10 x 1500 G G Kryt klínového řemene G G Silentbloky B B Zpětný ventil 1/2 G G Řemenice G Agregát BK G G Přívodní kabel se zástrčkou G G Sací filtr G G Olejoznak 18 Provozní hodiny G Schneider Bohemia 5

6 4. Funkce kompresoru 5. Bezpečnostní předpisy 6. Uvedení do provozu Dílenské kompresory UNM-STH a jsou dvoustupňové stacionární pístové kompresory s dvěma válci v řadě. Kompresor je poháněn přes klínový řemen elektromotorem. Kompresory pracují v přerušovaném provozu. Při dosažení maximálního tlaku kompresor vypne a po snížení tlaku (tlak. diference cca. 0,25 Mpa) opět zapne. Tento průběh je automaticky řízen tlakovým spínačem. Tlaková nádoba je opatřena vnitřní a vnější ochrannou vrstvou. Tato speciální vrstva účinně chrání tlak. nádobu proti prorezavění. Chraňte sebe a své okolí dodržováním bezpečnostních předpisů, předejdete tím možnému předejití úrazu. Dodržujte následující pokyny : - Kompresory mohou být obsluhovány a udržovány pouze vyškolenými osobami. - Provozovatel musí zajistit odpovídající podmínky pro provoz. - Chraňte děti a domácí zvířata z dosahu provozního prostoru. - Nastavený přepouštěcí tlak je jištěn plombou, která nesmí být odstraněna. - Bezpečnostní ventil zajišťuje kompresorové zařízení proti překročení maximálního tlaku. - Čas od času by měl uživatel vyzkoušet účinnost bezpečnostního ventilu. K tomu krátce zvyšte maximální tlak tlakovým ventilem na cca. 11,5 bar popř. 16,5 bar. - Bezpečnostní ventil musí vypouštět při cca. 11 popř. 16 barech. - Pokud se tak nestane, okamžitě zařízení vypněte. - Při provozu zařízení se zahřeje spojovací hadice a agregát : pozor nebezpečí popálení! - Při údržbě a opravách platí: Před začátkem práce vytáhněte vždy zástrčku a celé kompresorové zařízení musí být bez tlaku, všechny manometry musí ukazovat nulu. - Používejte pouze originální náhradní díly. - Pozor, během provozu zařízení dochází k hlučnosti. Kompresor je ve firmě Schneider Bohemia přezkoušen a pečlivě zabalen. Přesto nemohou být vyloučeny chyby vzniklé při transportu. Činnost před prvním uvedením do provozu : Zprovozněte Vaše zařízení teprve poté, pokud jste si pečlivě přečetli tento návod k obsluze a obzvlášť bezpečnostní předpisy. Zkontrolujte v olejoznaku (poz. 17) stav oleje. 6 Schneider Bohemia

7 7.1 Místo instalace 7.2 Elektrické připojení 7.3 Připojení stlačeného vzduchu Postavte svůj kompresor na chladné, suché, pokud možno bezpečné a čisté místo. Dbejte obzvlášť na dobré chlazení zařízení. Toho se dosáhne především volným přísunem čerstvého vzduchu. Dobré chlazení udržuje výkon a bezpečnost provozu Vašeho kompresoru. Ideální teplota v místnosti je mezi +15 C a +25 C. Je důležité, aby teplota v místě instalace neklesla pod +5 C a nepřesáhla +35 C. Eventuelně se provede odpovídající provzdušnění a odvzdušnění místnosti. Odstraňte z okolí kompresoru teplo vyzařující přístroje a vedení. Musí se dbát na to, aby byl větrák vzdálen od zdi min. 400mm a před zařízením byl udržen volný průchod min. 1 m. Postavení na podstavec je zbytečné, podlaha však musí být rovná. K dodávce Vašeho dílenského kompresoru patří 1 sada silentbloků. Namontují se paralelně pod nohy tlak. nádoby. K propojení zařízení na výrobu stlač. vzduchu a sítě rozvodu stlač. vzduchu použijte elastickou hadici. Tlaková nádoba musí být ustavena tak, aby byla pokud možno přístupná ze všech stran, i pro vnitřní prohlídku a aby byl viditelný výrobní štítek. Nesmí být nasávány žádné hořlavé plyny. Prach na stavbách působí jako brusná pasta na pohyblivých částech agregátu a drasticky snižuje životnost kompresoru. Práce na elektrickém připojení mohou provádět pouze oprávnění elektrikáři. Přívodní kabel musí mít průřez min. 2,5 mm² a délka nesmí překročit 25 m (při výkonu motoru 4 kw). Jištění by mělo být 25 A. Zkontrolujte napětí v síti s daty na typovém štítku. Pokud tato data nesouhlasí, spojte se s námi. Kompresory s 4 kw motorem mohou být uvedeny do provozu s přepínačem nebo bez přepínače hvězda trojúhelník. Po uvedení do provozu zkontrolujte nejprve směr otáček. Musí souhlasit se směrem šipky na krytu ventilátoru. U kompresorových zařízení s trojfázovým motorem je v tlakovém spínači zabudován motorový jistič. Samotné použití běžných pojistek není dostačující, neboť tyto nemohou být nastaveny na jmenovitý proud motoru. Tlak. nádoby dílenských kompresorů jsou vybaveny 2 (4) kulovými kohouty. Elastickou spojovací hadici můžete teoreticky každý kulový kohout kompresoru propojit se sítí rozvodu stlačeného vzduchu. Je výhodnější odběr z horních kulových kohoutů nádoby. Na oba spodní kulové kohout můžete připojit ještě další kompresory, např. šroubový kompresor nebo přídavný kompresor. Kulové kohouty jsou zajištěny zátkou, která se musí před připojením spojovací hadice vyšroubovat. Dbejte na požadovanou kvalitu stl. vzduchu! Nemá-li stlačený vzduch obsahovat kondenzát, musí být instalována sušička stl. vzduchu. Další specifická úprava vzduchu je možná pomocí různých typů filtrů. Podstatné rozdíly podle oblasti použití jsou: všeobecný užitkový vzduch, přístrojový vzduch, vzduch k dýchání. Schneider Bohemia 7

8 8.1 Výměna oleje a kontrola jeho stavu Pozor, dbejte na vyznačení první náplně na kompresoru. Syntetický a minerální olej se nikdy nesmí míchat! Bezpodmínečně se musí zabránit přeplnění! U syntetického oleje: Olej se při prvním naplnění mění po 50 provozních hodinách. Druhá výměna oleje se provádí po 2 letech. Poté se olej obnovuje každé 2 roky. U minerálního oleje: Olej se při prvním naplnění mění po 50 provozních hodinách. Druhá výměna oleje se provádí po 1 roce. Poté se musí olej obnovit minimálně jednou za rok. Zásadně se výměna oleje provádí v zahřátém stavu kompresoru. Pokud se vytvoří nevhodnými provozními podmínkami (malé zatížení, velmi nízká okolní teplota) v klikové skříni kondenzát, pozná se to na mléčném zabarvení oleje. V tomto případě musíte olej okamžitě vyměnit! Vzniklá olejová emulze má jen částečnou mazací účinnost a vede k drahým poruchám kompresoru. Prosíme, dbejte při likvidaci starého oleje na předpisy o životním prostředí. Důležité: Kontrola stavu oleje je závislá na podmínkách použití a popřípadě se musí provádět denně. Kontrola stavu oleje: Stav oleje zkontrolujte před každým uvedením do provozu v kontrolním okénku agregátu (poz. 17). Pokud je olej ve středu kontrolního okénka, má Váš kompresorový agregát optimální stav oleje (viz obrázek vedle). Max. Optimal Min. Obr. Kontrolní okénko Důležité: Syntetický olej a minerální olej nesmíte nikdy míchat! Vyvarujte se přeplnění. Množství a druh oleje při prvním plnění viz Technická data. 8.2 Tabulka maziv Minerální olej Dodavatel Označení Obj. č. Balení Schneider Bohemia Olej pro poj. pístové kompresory B ,0 l Syntetický olej Dodavatel Označení Obj.Š č. Balení Schneider Bohemia Syntetický kompres. olej SD 555 B ,0 l 8 Schneider Bohemia

9 8.3 Automatický odlehčovací ventil pro nezatížený rozběh Kompresory naší firmy jsou vybaveny automatickým odlehčovacím ventilem. Při dosažení stanoveného tlaku ve vzdušníku se motor automaticky vypne a tlakové potrubí mezi kompresorem a zpětným ventilem se odvzdušní. Tím je zajištěn nezatížený opětný rozběh kompresoru. Důležité: Tento automatický odlehčovací ventil je nefunkční, pokud je kompresor během provozu zastaven vytažením zástrčky ze sítě. V tomto případě musíte před znovuspuštěním stisknout tlačítko vypnuto /zapnuto na tlakovém spínači. Tím se odlehčovací ventil uvede opět do činnosti. Tento efekt se dostaví i při výpadku napětí v síti. 8.4 Nastavení tlaku V přerušovaném chodu se kompresor po zapnutí rozběhne a naplní tlakovou nádobu, až je dosaženo max. tlaku (vypínacího tlaku) nastaveného tlak. spínačem a tlak. spínač vypne motor. Při tom se automaticky odlehčí tlakové potrubí a tím i kompresor. Pokud spotřebou vzduchu klesne tlak v nádobě na nastavený min. tlak (diference tlaků cca. 0,25 Mpa), tlakový spínač automaticky opět kompresor zapne. Změny v nastavení tlakového spínače se smějí provádět pouze pokud je tlak. nádoba pod tlakem, jinak se tlakový spínač poškodí. Dbejte na to, aby nejvyšší tlak nebyl nastaven výš než je maximální provozní tlak, jinak vyvstane nebezpečí přetížení motoru. Zacházení s odlehčovacím ventilem: Odlehčovacím ventilem se dosáhne nezatíženého rozběhu kompresoru. K tomu se připojí dolní hrdlo odlehčovacího ventilu na vedení mezi kompresor a zpětný ventil a horní hrdlo na výfukové vedení. Pokud se provede změna nastavení hodnoty regulátoru tlaku, není nutné odlehčovací ventil následně nastavovat. Montáž zapojení pouze odborníkem, po namontování příslušenství je nutné přezkoušení funkcí elektro-odborníkem. 9. Péče a údržba Dodržováním všech uvedených pokynů v tomto návodu zaručíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost bez poruch. Pozor: Před každou údržbou popř. opravou vytáhněte elektrický kabel ze zásuvky a kompresor odvzdušněte. Všechny manometry musí ukazovat nulu! 9.1 Sací filtr Účinná filtrace nasávaného okolního vzduchu je jedna z nejdůležitějších předpokladů pro udržení dlouhodobé životnosti kompresoru. Filtrační vložky je nutno pravidelně po každých 50-ti provozních hodinách profouknout nebo podle stupně zašpinění vyměnit. Častější kontrola je nutná hlavně při pracech se stříkáním barev. 9.2 Tvorba kondenzátu Kondenzát se shromažďuje na dně vzdušníku. Je nutno jej pravidelně vyprazdňovat, nejlépe po každém použití. K tomu otevřete odkalovací ventil a pod tlakem kondenzát vypusťte. Schneider Bohemia 9

10 Důležité: Emulgovaný olej v kondenzátu je vodě škodlivý. Dodržujte při jeho likvidaci zákonné pokyny. Množství vytvořeného kondenzátu je závislé na zátěži a okolní teplotě kompresoru. 9.3 Napnutí klínového řemene Napnutí klínového řemene musí být pravidelně kontrolováno a dle potřeby dotahováno. Pozor: Nejprve přerušte přívod napětí! Kontrola napnutí klínového řemene: Zkuste pohnout klínovým řemenem jak je znázorněno na vedlejším obrázku. Pokud má klínový řemen možnost pohybu zhruba 1,5 cm, má optimální napnutí. Napnutí klínového řemene Nastavení napnutí klínového řemene: Není-li napnutí v pořádku, musíte povolit krajní dva šrouby na elektromotoru a seřizovacím šroubem v levém rohu konzoly seřídit napnutí řemene. Povolené šrouby opět dotáhněte. 9.4 Intervaly údržby Činnost Intervaly Kontrola stavu oleje denně popř. při každém uvedení do provozu Výměna oleje 1. výměna oleje po 50 provozních hodinách 2. výměna oleje po jednom roce poté ročně u syntetického oleje každé dva roky Vypouštění kondenzátu minimálně týdně, nejlépe denně popř. po každém použití Sací filtr kontrola týdně vyfoukání po cca. 50 provozních hodinách výměna podle stupně znečištění Klínový řemen kontrola napětí měsíčně dotáhnutí dle potřeby Čištění zpětného ventilu ročně pozor: nejprve vypusťte tlak ze vzdušníku! Kontrola šroubení každých 500 provozních hodin Kontrola ventilu každých 2000 provozních hodin 10 Schneider Bohemia

11 Vzdušník vnitřní kontrola Zkouška tlakem vody (viz bod Uvedení do provozu) každých 5 let každých 10 let K 9.4 Intervaly údržby 9.5 Odstavení na delší dobu a konzervace 10. Hledání závad od A K Intervaly platí pro "normální" provozní podmínky (okolní teplota, vlhkost vzduchu a zátěž). Při extrémních provozních podmínkách tyto intervaly zkraťte. Dbejte na čistá a bezprašná chladící žebra na válci, hlavě válce a dochlazovači. Po prvních 10 provozních hodinách musíte dotáhnout všechna šroubová spojení, obzvlášť šrouby na hlavě válce (utahovací moment 20 Nm). Pokud se kompresorové zařízení odstavuje na delší dobu, je nutná vnitřní konzervace. Toto platí také, pokud je zařízení nové a bude uvedeno do provozu až za poměrně dlouhou dobu. K tomu nechejte kompresor zahřát a hned poté zcela vypusťte kompresorový olej. Nalejte ochranný olej proti korozi a nechejte zařízení běžet cca. 10 minut. Pak sejměte sací filtr a nalejte trochu ochranného protikorozního oleje do sacích otvorů. Hned poté ochranný olej vypusťte. Nasaďte opět sací filtr a utěsněte ho vodotěsně lepicí páskou. Vypusťte tlak z nádoby, zavřete kulové kohouty a vypusťte kondenzát. Postavte kompresor do suché místnosti, kde nejsou velké teplotní výkyvy. Při opětném uvedení do provozu nalejte kompresorový olej. Vyvstalé poruchy a možné příčiny A. Kompresor se po zapnutí nespustí: - Tlak v nádobě je vyšší než zapínací tlak Jejich odstranění - Vypouštějte tlak z nádoby dokud se automaticky nezapne tlakový spínač - Vadné el. napájení - Zkontrolujte el. přívod - Ochrana motoru vypnula - Vypněte kompresor, chvíli počkejte, kompresor opět zapněte. Při opakovaném vypnutí ochrany motoru volejte servis - Defekt tlakového spínače - Výměna tlakového spínače B. Nepříjemný hluk při provozu: - Klín. řemen nebo řemenice se třou o ochr. mřížku řemene - Najděte toto místo a závadu odstraňte - Klínový řemen proklouzává - Klínový řemen napněte Schneider Bohemia 11

12 C. Kompresor běží stále ve výkonné fázi: - Sací filtr je silně znečištěn - Filtr vyčistěte nebo vyměňte - Pneum. nářadí má příliš vysokou spotřebu vzduchu - Přezkoušet spotřebu vzduchu popř. se obrátit na odborníka - Netěsnosti na kompresoru - Lokalizujte netěsnosti, vyrozumte servis D. Kompresor se při dosažení zapínacího tlaku rozběhne a potom se automaticky zastaví a pouze brumlá: - Síťový přívod má nepřípustnou - Zkontrolujte délku síťového délku nebo je průřez vodiče příliš malý přívodu a průřez vodiče (viz bod Elektrické připojení ) E. Opětovné vynechání ochrany spínače motoru: - Vypadla fáze - Zkontrolujte elektrickou přípojku (odborný elektrikář) F. Při provozu uniká stlačený vzduch přes odlehčovací ventil pod tlakovým spínačem: - Netěsný odlehčovací ventil - Odlehčovací ventil vyčistěte nebo vyměňte G. Při klidu uniká stl. vzduch ze zásobníku přes odpouštěcí ventil až k poklesu na spínací tlak: - Netěsná nebo vadná vložka zpětného ventilu - Vyčistěte nebo vyměňte zpětný ventil. Pozor: vzdušník je pod tlakem, vypusťte nejprve tlak! H. Kompresor často zapíná: - Příliš mnoho kondenzátu ve - Kondenzát vypusťte vzdušníku - Kompresor je přetížen - viz bod C. I. Pojistný ventil propouští stl. vzduch: - Tlak ve vzdušníku je vyšší než nastavený tlak - Tlakový spínač znovu naregulovat popř. vyměnit - Pojistný ventil je vadný - volejte nejbližší servis J. Hladina oleje stoupá, aniž by byl olej doplňován: - Kondenzát shromažďěn v oleji - Kompresor je poddimenzován K. Kompresorový agregát je příliš horký: - Špatný směr otáčení ventilátoru - Elektrickou přípojku přepólovat (viz Elektrické připojení ) - Nedostatečný přívod vzduchu - Zajististit dostatečné odvzdušňování (minim. 40 cm ode zdi) - Zašpiněná žebra na hlavě válce - Vyčistěte žebra válce 12 Schneider Bohemia

13 11. Záruční doba Tento návod na obsluhu a údržbu kompresoru obsahuje důležité údaje, které jsou nutné pro bezporuchový provoz Vašeho kompresoru. Podkladem nároku na záruku je správně vyplněný záruční list. Při dotazech uveďte prosím údaje, které najdete na typovém štítku kompresoru. Schneider Bohemia poskytuje na všechny kompresory UniMaster UNM-STH D a UniMaster UNM-STH záruku: - dle data uvedeného v záručním listě let na dodávku náhradních dílů let na vzdušník proti vnitřní korozi Ze záruky jsou vyloučeny: - rychle opotřebitelné díly - škody způsobené přetížením kompresoru. - škody způsobené nesprávným používáním. - škody způsobené špatnou údržbou. - škody způsobené vadným elektrickým připojením. - škody způsobené nesprávnou instalací. - škody způsobené velkým množstvím prachu. Pokud budete uplatňovat záruku, musí být přístroj v originálním stavu. 12. Příslušenství Jako tlakovou hadici pro pneumatické nářadí doporučujeme: Hadice Super Flex 10 x 2,75 mm s rychlospojkou a vsuvkou; délka 5 m Obj.-č. D Hadice Super Flex 10 x 2,75 mm s rychlospojkou a vsuvkou; délka 10 m Obj.-č. D Alternativa, tlaková hadice na praktickém navijáku: Hadicový naviják s 20 m hadice Typ SA 9 P Obj.-č. D LIKVIDACE: Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad. Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte k likvidaci některému z našich servisních středisek. Schneider Bohemia 13

14 13.1 Expluatační schéma kompresorového agregátu BK Seznam náhradních dílů agregátu kompresoru BK 113 Poz. Obj. č. Označení Množ G Šroub M 5 x G Krycí deska klikové skříně G Gumová přísavka G Kliková skříň G Kuličkové ložisko 6206-CMM; DIN G Simering G Kryt ložiska G Šroub M 6 x G Ventilátor G Podložka 9 x 36 x 4 mm G Šestihranný šroub M 8 x Schneider Bohemia

15 Poz. Obj. č. Označení Množ G Vypouštěcí šroub oleje G Olejoznak s těsněním G Šroub M 6 x G Kryt klikové skříně G Plnící šroub oleje G Kuličkové ložisko 6205; DIN G Šroub válce M 8 x G Klínek G Kliková hřídel G Šály (sada = 2 kusy) G Ojnice G Pojistka pístního čepu (HD) G Pístní čep (HD) G Píst (HD) G Pístní kroužek (HD) G Píst komplet (HD) G Ojnice G Pojistka pístního čepu (ND) G Pístní čep (ND) G Píst (ND) G Pístní kroužek (ND) G Píst komplet (ND) G Válec G Ventilová deska komplet G Hlava válce G Dochlazovač G Šroub Tap-Tite G Pojistný ventil 16,5 bar; R1/4 a G Upnutí sacího filtru G Šroub M 6 x G Vložka sacího filtru G Pouzdro sacího filtru G Sací filtr komplet (Pos. 420 / 430) G Pojistný ventil 1/4 a G Šestiranný šroub M 8 x G Kryt ventilátoru G Závěsné poutko G Šroub M 5 x G Mezichladič G Deska pro mezichladič G Šroub M 6 x G Sada těsnění komplet 1 Schneider Bohemia 15

16 13.3 Expluatační nákres agregátu kompresoru BK Seznam náhradních dílů agregátu kompresoru Poz. Obj. č. Označení Množ G Šroub M 5 x G Krycí deska klikové skříně G Gumová přísavka G Kliková skříň G Kuličkové ložisko 6206-CMM; DIN G Simering G Kryt ložiska G Šestihranný šroub M 8 x G Ventilátor G Podložka 9 x 36 x 4 mm G Šestihranný šroub M 8 x Schneider Bohemia

17 Poz. Obj. č. Označení Množ G Vypouštěcí šroub oleje R1/4 a G Olejoznak s těsněním G Šroub M 6 x G Kryt klikové skříně G Plnící šroub oleje G Kuličkové ložisko 6205; DIN G Šroub válce M 8 x G Kliková hřídel G Klínek G Ojnice G Píst (HD) G Pístní čep (HD) G Pojistka pístního čepu (HD) G Pístní kroužek (HD) G Píst komplet (HD) G Pístní čep (ND) G Píst (ND) G Pístní kroužek (ND) G Píst komplet (ND) G Válec G Ventilová deska komplet G Pouzdro sacího filtru G Vložka sacího filtru G Šroub M 6 x G Upnutí sacího filtru G Sací filtr komplet (Poz. 340 / 350) G Pojistný ventil 16,5 bar; 1/4 a G Šroub Tap-Tite G Dochlazovač G Hlava válce G Pojistný ventil 1/4 a G Šestiranný šroub M 10 x G Kryt ventilátoru G Závěsné poutko G Šroub M 6 x G Mezichladič G Deska pro mezichladič G Šroub M 6 x G Šroub M 4,2 x G Šroub 4,2 x G Distanční pouzdro 10 x 2 x 10 mm G Sada těsnění komplet 1 Schneider Bohemia 17

18 14. Adresa dovozce Schneider Bohemia, spol. s r.o. Sulkov Líně, okr. Plzeň-sever Tel.: Fax: Informace o odborných prodejnách a servisních místech naúzemí celé ČR najdete na Technické změny vyhrazeny. Zobrazení se mohou lišit od originálu. 18 Schneider Bohemia

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UniMaster STV UNM-STV 460-10-270 Obj. č. H 112 001 UNM-STV 650-10-270 Obj. č. H 112 003 UNM-STV 460-10-270 PT Obj. č. H 111 114 UNM-STV 650-10-270 PT Obj.

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Návod na obsluhu a údržbu kompresoru UniMaster 650-10-50 D Obj. č. A 777 999 UniMaster 650-10-90 D Obj. č. A 777 007 Květen 2006 Děkujeme za důvěru, kterou jste věnovali nám a našemu výrobku. Nejdříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056

Návod na obsluhu a údržbu. Zásobníku na barvu typ FDB 2. Obj. č. D 040 056 Návod na obsluhu a údržbu Zásobníku na barvu typ FDB 2 Obj. č. D 040 056 Červen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L

Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Návod na údržbu a obsluhu úhlové brusky Typ HW 125 L Obj. č. D 322 288 Červen 2001 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L

Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8 HW 525 L Návod na obsluhu a údržbu vrtačky typ 3/8" HW 525 L Obj. č. D 322 642 Prosinec 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.

Návod na obsluhu a údržbu. vibrační brusky typ HW 220. Obj. č. D 322 707. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint. Návod na obsluhu a údržbu vibrační brusky typ HW 220 Obj. č. D 322 707 Březen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Obj. č. A 111 003 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu tryskací zařízení typ DSG (hadice 5 m) Obj. č. D 040 062 a tryskací zařízení typ DSG (hadice 10 m) Obj. č. D 040 096 Stav k 09/00 G 880 183 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu předfiltru typ DVP 6 až typ DVP 160 mikrofiltru typ DFP 6 až typ DFP 160 filtru s aktivním uhlím typ DAP 6 až typ DAP 160 Stav k 11/07 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou

Více

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141. Art.-Nr. D 327 400

Návod na obsluhu a údržbu. příklepového utahováku SGS 1/2 HW 141. Art.-Nr. D 327 400 Návod na obsluhu a údržbu příklepového utahováku SGS 1/2" HW 141 Art.-Nr. D 327 400 Březen 2006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2

Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200. Obj. č. D 030 405 1,2 Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole typ W 200 Obj. č. D 030 405 1,2 Květen 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. SilentMaster 50-8-9 W. Obj. č. A 333 004

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. SilentMaster 50-8-9 W. Obj. č. A 333 004 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor SilentMaster 50-8-9 W Obj. č. A 333 004 Červenec 2006 2 Schneider Bohemia Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový. Obj. č. A 222 007

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový. Obj. č. A 222 007 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 200-8-12 W-bezolejový Obj. č. A 222 007 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si

Více

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90. Obj.-č. H 112 012

Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90. Obj.-č. H 112 012 Návod na obsluhu a údržbu dílenského kompresoru UNM-STH 385-10-90 Obj.-č. H 112 012 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 560-10-20 D. Obj. č. A 222 008

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 560-10-20 D. Obj. č. A 222 008 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 560-10-20 D Obj. č. A 222 008 Červenec 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 300-10-20 W. Obj. č. A 222 005

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor. CompactMaster 300-10-20 W. Obj. č. A 222 005 Návod k obsluze a údržbě pro kompresor CompactMaster 300-10-20 W Obj. č. A 222 005 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Návod k použití a montáž pro

Návod k použití a montáž pro Návod k použití a montáž pro Navíjecí buben automatický Typ SA 7 A Obj. číslo D 312 510 Navíjecí buben automatický Typ SA 9 A Obj. číslo D 312 514 Navíjecí buben automatický Typ SA 10 A Obj. číslo D 312

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. Spritzboy. Spritzboy V 4 A, 40 l. Obj. č. D 040 063. Obj. č. D 040 086

Návod na obsluhu a údržbu pro. Spritzboy. Spritzboy V 4 A, 40 l. Obj. č. D 040 063. Obj. č. D 040 086 Návod na obsluhu a údržbu pro Spritzboy Obj. č. D 040 063 Spritzboy V 4 A, 40 l Obj. č. D 040 086 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP

Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Návod na používání stříkací pistole Optimal 2000 M - HVLP Obj:-č. D 030 185 Stav k 1/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevený zájem o náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupenou stříkací pistolí

Více

Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění pneumatik RM. Obj. č. D 040 011

Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění pneumatik RM. Obj. č. D 040 011 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na huštění Obj. č. D 040 011 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s přístrojem na huštění pneumatik pracovat,

Více

(CS) Překlad původního návodu k používání

(CS) Překlad původního návodu k používání (CS) Překlad původního návodu k používání XK0054D1.fm Betriebsanleitung DEUTSCH DEUTSCH 1. Das Gerät im Überblick 9 10 1 8 7 6 2 5 4 3 1 Verdichter 2 Druckbehälter 3 Ablass-Schraube für Kondenswasser 4

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Pískovací pistole # 40046 # 41464. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok

Pískovací pistole # 40046 # 41464. GÜDE Slovakia s.r.o Podtúreň-Roveň 208 SK-033 01 Liptovský Hrádok Pískovací pistole # 40046 # 41464 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 CPM 160-8-2 W-oilfree A 222 002 G870521_001 2008/12/jbrg-08 Obsah - Část 1 1.1 Všeobecné pokyny... 1 1.2 Obsah dodávky... 1 1.3 Řádné použití... 1 1.4

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310. Obj. č. D

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310. Obj. č. D Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše KP 310 Obj. č. D 040 137 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540

Návod na obsluhu a údržbu. navíjecího bubnu s hadicí. typ SA 10. Obj. č. D 312 540 Návod na obsluhu a údržbu navíjecího bubnu s hadicí typ SA 10 Obj. č. D 312 540 Listopad 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se zakoupeným navíjecím

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 500 VIA Obj. č. H 609 050 DK 3000 VIA Obj. č. H 609 300 DK 000 VIA Obj. č. H 609 00 DK 4000 VIA Obj. č. H 609 400 DK 600 VIA Obj. č. H 609 60

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Modely se základním vybavením Stavební fiada BaseMaster

Modely se základním vybavením Stavební fiada BaseMaster KOMPRESORY POJÍZDNÉ Modely se základním vybavením Stavební fiada BaseMaster Pojízdné pístové kompresory pro men í fiemeslnou dílnu. Agregát s nízk mi otáãkami zaji Èuje dlouhou Ïivotnost Nízký počet otáček

Více

Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen

Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 400/10/50 N #50015 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen 1 14 12 11 4 6 13 5 7 2 1 10 9 8 3 2 230 V~50 Hz 40 kg 2,2 kw/3 PS S3 (50%) ca. 395 l/min ca. 250 l/min 10 bar

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV

Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Bezolejové pístové kompresory KK a pístová vakuová čerpadla KV Návod k montáži a použití 0678106030L20 1411V002 Obsah Důležité informace 1 K tomuto dokumentu 2 1.1 Výstražné pokyny a symboly 2 1.2 Upozornění

Více

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR

Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR Návod na obsluhu a údržbu pistole na kartuše typ KPA 310 DR Obj. č. D 040 118 typ KPA 310 Alu na umělohmotné a hliníkové karutše stejně jako náplně se silikonem Obj. č. D 040 138 Květen 2002 Vážený zákazníku,

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PÍSTOVÉ KOMPRESORY PROFESSIONAL TYP: PKS 245/50, PKS 245/100, PKS 335/50, PKS 335/100 OBSAH 1. Úvod 8. Uvedení do provozu a obsluha 2. Technické údaje 9. Údržba 3. Bezpečnostní

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A

C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A 2e plus s.r.o. Trabantská 270 190 15 Satalice Tel: 281 917 430 Fax: 281 917 435 E-mail: info@2e.cz mobil: 777 349 479 PÍSTOVÝ KOMPRESOR AirCast C- 50.LH 20 C-100.LH 20 C-50.LH 20A C-100.LH 20A NÁVOD K

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ NOVINKA

MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ NOVINKA MOBILITA BEZ KOMPROMISŮ NOVINKA Detaily tvoří kvalitu mobilní kompresory UniMaster Jsme v pohybu! Nové mobilní kompresory UniMaster Standard 2 Novinky mobilní kompresory UniMaster TŘI HLAVNÍ DŮVODY Výkonný

Více

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472

DED 7472. CZ Kompresor mini Návod platný pro. exempláře. S retenční nádrží a regulátorem tlaku 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 DED 7472 CZ Kompresor mini Návod platný pro S retenční nádrží a regulátorem tlaku exempláře zakoupené po 1.1.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7472 1 1. Obsah 1. Bezpečnost práce str. 5 2. Určení zařízení str.

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY

FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY FILTR-REGULÁTOR MFRS PRO MALÉ KOMPRESORY Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru

Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru Návod na obsluhu a údržbu šroubového kompresoru AM 11-8 F2 Óbj. č. H 411 608 AM 11-10 F2 Obj. č. H 411 610 AM 11-13 F2 Obj. č. H 411 613 Říjen 2008 Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru, kterou věnujete

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

Návod na obsluhu a údržbu. tryskací pistole. Obj. č. D PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory Návod na obsluhu a údržbu tryskací pistole Obj. č. D 030 034 Listopad 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 UNM 510-10-90 D A 714 000. G870534CZ_001 2010/01/jbrg-08

Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 UNM 510-10-90 D A 714 000. G870534CZ_001 2010/01/jbrg-08 Originál návodu k obsluze Část 1 I/1 Část 2 II/1 UNM 510-10-90 D A 714 000 G870534CZ_001 2010/01/jbrg-08 16 10 07 08 19 1a 11 14 01 17 18 13 12 02 03 05 04 06 1b 09 2a 4a 5a 6a 7a 8a 8b Schneider Druckluft

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Medic Air typ 150-25 Silent. Medic Air typ 150-25 Silent AT. Obj. č. H 300 060. Obj. č.

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Medic Air typ 150-25 Silent. Medic Air typ 150-25 Silent AT. Obj. č. H 300 060. Obj. č. Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Medic Air typ 150-25 Silent Obj. č. H 300 060 Medic Air typ 150-25 Silent AT Obj. č. H 300 061 Září 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek.

Více

Excentrická bruska SO 152/5

Excentrická bruska SO 152/5 Návod na obsluhu a údržbu Excentrická bruska SO 152/5 Obj. č. N16000214 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ

Více

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Čerpadlo pro svislou drenáž Obj. č. 202570 Příslušenství Svislá drenáž DN300/ 2,9 m sada (svislá drenáž DN300 s víkem) Obj. č. x330041 Pokyny

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

KOMPRESORY. Model 750 / 10 / 90 Objednací číslo 50059 NÁVOD K OBSLUZE. Pístový kompresor s olejovou náplní

KOMPRESORY. Model 750 / 10 / 90 Objednací číslo 50059 NÁVOD K OBSLUZE. Pístový kompresor s olejovou náplní rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500

dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500 Návod na údržbu a obsluhu dílenského kompresoru typ ZPM-STH 750-15-500 Obj. č. H 113 007 Duben 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256 Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru Obj. č. D 322 256 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Návod k obsluze. Elektrohydraulická pumpa DSP 120 čís. výrobku 02027 PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, PROSTUDUJTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD!

Návod k obsluze. Elektrohydraulická pumpa DSP 120 čís. výrobku 02027 PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, PROSTUDUJTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD! Návod k obsluze Elektrohydraulická pumpa DSP 120 čís. výrobku 02027 PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU, PROSTUDUJTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD! Hydraulickou pumpu DPS 120 je možné použít společně s děrovacím

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ HOME plus service. s.r.o. Novohradská 745/21 370 08 České Budějovice VÝROBNÍK SODY SODA MAKER VS-23 VS-45 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ dle TP0599 03/2011 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3

Více