Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc."

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 10. cvičení - Broušení Okruhy: Druhy brusek, účel a využití Základní druhy brousicích materiálů Upínání a vyvažování brusných kotoučů Upínání obrobků na bruskách Ostření a tvarování brusných kotoučů Vypracoval: Ing. Aleš Polzer Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Technologie výroby II Obsah kapitoly 1

2 Téma: 10. cvičení - Broušení Obsah kapitoly Některé druhy brusek Statické vyvažování brousicích kotoučů Řezné a chladicí kapaliny Rozdělení řezných a chladicích kapalin Obsah kapitoly Volba brousicích kotoučů z hlediska kvality - obecné zásady broušení Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče Rámcová doporučení volby brousicích nástrojů Brousicí zrna - jakostní charakteristika Vady při broušení a jejich příčiny Zadání příkladu č. 1 Vypracování příkladu č. 1 Vypracování příkladu č. 1 - pokračování Technický_výkres Tabulky: Zařazení materiálu ČSN do skupin obrobitelnosti Broušení válcových ploch vnějších Označování tvarů a rozměrů brousicích kotoučů - výběr Broušení rozjížděcím způsobem Velikosti přídavků "a" pro vnější broušení v hrotech Rámcové doporučení kvalit brousicích nástrojů pro různé typy broušených materiálů Kvalitativní a rozměrové značení Technologie výroby II Broušení 2

3 Některé druhy brusek Vodorovné rovinné brusky Speciální brusky (na závity, ozubená kola, nástroje) (plně automatická) Rovinná s ručním ovládáním Ostřička nástrojů FCG-610 CNC tříosá rovinná bruska Svislé rovinné brusky Hrotové brusky Bezhroté brusky Brusky na díry Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 3

4 Statické vyvažování brousicích kotoučů Vyvažovací kozlík zkontrolujeme a ustavíme tak, aby válečky byly vodorovné ve dvou směrech k sobě kolmých. Brusný kotouč upneme mezi přírubu a nasuneme do něho vyvažovací trn. Jezdce postavíme přesně proti sobě. Potom kotouč položíme klidně na vyvažovací kozlík, kotouč se nám natočí a ustaví svou těžší stranu nejníže. Proti těžšímu místu uděláme znamení křídou a oba jezdce nastavíme přesně pod toto znamení až k sobě. Potom znovu necháme kotouč válením ustálit. Nastane jedna ze tří možností: 1. Kotouč je správně vyvážen, takže zůstává v každé poloze stát a nekývá se. 2. Těžší strana kotouče zůstává na původním místě, závaží jsou tedy lehká a je třeba je nahradit těžšími. 3. Těžká strana kotouče se natočila o 180, závaží jsou tedy těžší než je třeba, a proto musí výt jejich působení změněno tím, že je souměrně od sebe rozestavíme. Rozestavování opakujeme dokud nenastane žádoucí rovnováha, kdy kotouč nekývá a zůstává v každé poloze stát. Řezné a chladicí kapaliny Řezné a chladící kapaliny jsou prostředky, které se používají při obrábění kovů. Vytváření prostředí, ve kterém probíhá řezný proces, na nějž působí svým chladicím, řezným (mazacím) a čistícím účinkem. Řezná a chladicí kapalina odvádí teplo v řezné oblasti, snižuje třecí odpory a mezi nástrojem a obrobkem a uvolňují a odvádí třísky a nečistoty. Hlavním účelem použití řezných a chladicích kapalin je: a) zvýšení trvanlivosti ostří nástroje b) zlepšení jakosti obráběného povrchu c) snížení spotřeby energie Rozdělení řezných a chladicích kapalin 1. vodní roztoky 2. ropné výrobky používané pro řezné kapaliny podle ČSN a) vodné emulze emulgační olejů a maziv b) minerální oleje c) řezné oleje maštěné d) řezné oleje s chemickými přísadami 3. koncentráty účinných vysokotlakých přísad podle ČSN mastné látky živočišného nebo rostlinného původu 5. syntetické kapaliny Seznam jednotlivých chemických prvků a kapalin všech skupin je uvedena např. v příloze normy ČSN Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 4

5 Volba brousicích kotoučů z hlediska kvality - obecné zásady broušení 1. Pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost 2. Pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč 3. Pro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník) se volá brousicí kotouč měkký a hrubý 4. Čím větší je styčná plocha (stykový oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousicím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a nižší tvrdost kotouče 5. Pro materiály citlivé na změny teploty se volí měkčí kotouč 6. Pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší 7. Při broušení obrobku čelem kotouče se obvykle volí měkčí kotouč, než pro broušení obvodem Deset nejdůležitějších pravidel pro brusiče 1. Pracovní obvodová rychlost nesmí překročit povolené hodnoty. U stojanových brusek při nestejně velkých kotoučích se počet obrátek řídí podle kotouče většího průměru. 2. K upínání brousicích kotoučů používat jen předepsaných přírub a podložek. Obě příruby musí mít stejný průměr. 3. Před upnutím se musí kotouč pečlivě prohlédnout, zda nemá trhliny. Jasný zvuk při lehkém poklepu je důkazem, že kotouč nebyl dopravou poškozen. Hodí se zvláště pro keramické kotouče. 4. Brousicí kotouč musí jít nasunout volně na hřídel, mez násilí. 5. Šrouby nebo matice upínacích přírub přitahovat rovnoměrně bez násilí. 6. Brousicí stroje musí být opatřeny ochranným krytem. Stojanové brusky též stavitelnou podpěrou. 7. Vůle mezi podpěrkou a brousicím kotoučem musí se rovnat nejvíce polovině šířky brousicího kotouče, nejvýše však 3mm. 8. Před broušením je nutné volně upnutý kotouč vyzkoušet při chodu naprázdno při pracovních otáčkách nejméně 5 min., při uzavřeném ochranném krytu a při uzavřeném prostoru. Při této zkoušce musí stát brusič mimo rovinu kotouče. 9. Brousicí kotouč je dovoleno orovnávat jen zvlášť k tomu určeným orovnávacím nástrojem. 10. Při broušení i orovnávání brousicích kotoučů je nutné používat ochranných brýlí. Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 5

6 Jakost brousicích nástrojů je charakterizována: 1. druhem brousicího materiálu 2. zrnitostí brousicího materiálu 4. strukturou kotouče 5. druhem pojiva Rámcová doporučení volby brousicích nástrojů ad.1) Obecně lze charakterizovat pro broušení: oceli AB99, AS99, AM90 legovaných ocelí A98, KNB ocelolitiny A96, AE97 pro broušení: litiny lehkých kovů a slitin slinuté karbidy tvrdokovů skla a keramiky umělých hmot pryže kamene ad.2) Zrnitost brousicího materiálu je přímo úměrná drsnosti (jakosti) broušeného povrchu. Čím hrubší zrno, tím horší R a. ad.3) Volba tvrdosti kotouče je závislá na tvrdosti broušeného materiálu. Čím tvrdší materiál, tím měkčí volíme kotouč. ad.4) Struktura se volí otevřenější (11 13) v případě, že běžný kotouč není schopen vyšších úběrů a pálí. Dociluje se uměle přísadou pórovitých komponentů. ad.5) Nejuniverzálnější je pojivo keramické (V). Pojivo pryskyřičné (B) se pro svou vysokou mechanickou pevnost používá pro výrobu kotoučů rychloběžných, hrubovacích, řezacích a drážkovacích. Pro speciální vlastnosti je pojivo pryžové (R) využito na výrobu kotoučů lešticích, podávacích i brousicích, magnezitové pojivo (Mg) se vyznačuje tzv. studeným výbrusem. Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 6

7 Brousicí zrna - jakostní charakteristika 1. Umělý korund hnědý - 96A - ELECTRITE Vysoce houževnatý materiál s největší šíří použití obsahuje 95-96% Al 2 O 3, 1,5-3% TiO 2 a 1-2% ostatních přírodních látek. Vyrábí se tavením bauxitu. Všestranné použití. 2. Umělý korund bílý - 99BA Obsah Al 2 O 3 nad 99,5%, čistý materiál používaný především pro kotouče s keramickou vazbou. Výroba tavbou z kysličníku hlinitého. 3. Umělý korund růžový - 98A Legovaný bílý korund kys. chromitý. Chrom vstupuje do krystalické mřížky a zvyšuje houževnatost. Použití především pro nerez a legované oceli. 4. Umělý korund mikrokrystalický - 99SA Speciální korund vyráběný keramickou cestou s vysokou samoostřicí schopností. Použití pro broušení vysoce tvrdých ocelí (R C - 58 a více). 5. Umělý korund monokrystalický - 90MA Speciální korund s velkými krystaly. Využití jak pro řezání tak pro broušení tvrdých ocelí. 6. Umělý korund zirkonový - 97EA Speciální zrna pro razantní hrubovací operace s vysokým výkonem. 7. Karbid křemíku černý - 48C Výroba redukcí SiO 2 v elektrických odporových pecích obsah SiC nad 96%. Všestranné použití pro broušení neocelových materiálů. 8. Karbid křemíku zelený - 49C V podstatě karbid křemíku černý o vyšší čistotě. Použití stejné jako u 48C, především v oblasti středních a jemných zrn. 9. Kubický nitrid boru - KBN - BRILANT Vysoce tvrdý materiál ležící svou funkčností mezi korundy a diamantem. Použití pro materiály o tvrdosti nad 60 HRC. 10. Pazourek Používá se k broušení velmi tvrdých a křehkých hmot (šedá litina, porcelán, sklo), kovů (hliník, mosaz, měď), plastických hmot, tmelů, laků a tvrdého dřeva. Poznámka: Velikost zrna je rozhodující charakteristikou pro dosažení požadované kvality povrchu po broušení (drsnosti). Příklad: Požadovaná drsnost povrchu R a = 0,6 rovinné broušení horizontální - doporučená zrnitost č. F80. Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 7

8 Vady při broušení a jejich příčiny Chyba Příčina Brousicí kotouč se zamazává a pálí. Brousicí kotouč je příliš tvrdý Zrnitost kotouče je příliš jemná Obvodová rychlost je příliš velká Brousicí kotouč je špatně orovnán Brousicí kotouč se příliš rychle opotřebovává. Brousicí kotouč je příliš měkký Brousicí kotouč málo ubírá. Brousicí kotouč je příliš tvrdý Zrnitost je příliš jemná Brousicí kotouč neudrží profil. Brousicí kotouč je příliš měkký Zrnitost je příliš hrubá Počet otáček je příliš malý Stopy po chvění na broušené ploše. Bruska nepracuje klidně Nevyváženost u velkých kotoučů Ložisko vřetena u brusky není v pořádku Brousicí kotouč není správně vyvážen Brousicí kotouč je příliš tvrdý Rysky na broušené ploše Nečistota v chladicí kapalině Skvrny na ploše Brousicí kotouč je příliš tvrdý nebo příliš jemný Posuv je příliš velký Rychlost obráběného kusu je příliš malá Chladicí kapalina není vhodná Brousicí kotouč tluče Nesprávné uložení brusky Brousicí kotouč je špatně orovnán Technologie výroby II Obsah kapitoly Broušení 8

9 Zadání příkladu č. 1 Stanovte technologii výroby pro operaci broušení součásti dle výkresu č. dtv,dv2/cv.10. Parametry specifikované výrobním zařízením (strojem): Šířka brousicího kotouče kotouče B k = 32 mm Průměr kotouče mm. Postup: 1. volba typu stroje pro broušení 2. volba nástroje pro broušení (kód nástroje), vysvětlení kódu 3. stanovení řezných podmínek 4. kontrola velikosti přídavku na broušení 5. výpočet strojního času pro broušení Technologie výroby II Obsah kapitoly Vypracování příkladu č. 1 9

10 Vypracování příkladu č Volba typu stroje pro broušení Volba dle typu stroje (brusky)- * - hrotové brusky - bezhroté brusky - brusky na díry - vodorovné rovinné brusky - svislé rovinné brusky - speciální brusky (na závity, ozubená kola, nástroje) Volba dle velikosti broušeného dílce. Volba dle počtu broušených kusů (velikosti série). 2. Volba nástroje pro broušení a) Definování obráběného materiálu skupina obrobitelnosti b (pozn.: taženo za tepla) b) Broušení válcových ploch vnějších ocel , Obvodová rychlost brousicího kotouče - ocel m/s Obvodová rychlost obrobku - ocel - c) Předběžná volba kódu brousicího kotouče Ocel uhlíkatá nekalená, měkká 99BA M d) Vysvětlení kódu na hrubo 15 22m/min na čisto 8 15 m/min 11,5 3. Stanovení řezných podmínek φdílce je φ23 do φ25 šířka kotouče B k = 32 mm (dle stroje - bruska na kulato BK 25) Řezná rychlost v c = m/min Otáčky obrobku n = 275 ot/min Požadovaná drsnost 0,8 R a posuv na čisto f = 9,6 mm/ot.obrobku (nový stroj) Průměr kotouče - je možno upínat kotouče v rozsahu mm přísuv h = 0,0160 na zdvih stolu v mm na φ Technologie výroby II Obsah kapitoly Vypracování př. 1- pokračování 10

11 Vliv jakosti opracování počet vyjiskřovacích třísek - do R a 0,8 i v =0 Vliv průměru a délky broušeného dílce φ do 30 délka broušení v mm do 50 počet i v =0 4. Kontrola přídavku na broušení Jmenovitý průměr obrobku D přes 18 do 30 mm Délka broušené části do 160 mm Součást tepelně nezpracovaná přídavek na průměr a = 0,30 mm dolní úchylka operačního rozměru -0,100 mm 5. Výpočet strojního času pro broušení dané součástky Způsob rozjížděcí L ( i + iv ) 73 (19 + 0) t AS = = = 0,525 min n f 275 9,6 Výpočet počtu třísek a 0,3 i = = = 18, 75 h 0, i [ - ] počet třísek (průchodů) a [mm] velikost přídavku na broušení h [mm] velikost přísuvu Vypracování příkladu č. 1 - pokračování Celková délka pracovního posuvu - L = l n + l + l p = 3, ,5 = 73 mm Délka náběhu (dle tabulek) l n = 2 5 mm 3,5 mm Délka přeběhu l p = B k /2 + l n = 32/2 + 3,5 = 19,5 mm B k [mm] šířka brousicího kotouče Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 11

12 0,8 1.6 Ø23 Ø ISO mk TOLEROVÁNÍ ISO 8015 INDEX ZMENA DATUM PODPIS ZN.MAT.: T.O.: 001 HMOTNOST: kg. MER.: ROZM.-POLOT.: Ø CSN ,23 1:1 POM.ZAR.: CSN VYPR.: Ing. Aleš Polzer NORM.REF.: POZN.: PREZK.: TECHNOL.: SCHVÁLIL: STARÝ V.: NÁZEV: Válcový cep dtv, dt2 / cv.10 TR.C.: C.KUSOVNÍKU: C.V.: LISTU: LIST: Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 12

13 Zařazení materiálu ČSN do skupin obrobitelnosti Materiál ČSN Index Skupina obrobitelnosti Materiál ČSN Index Skupina obrobitelnosti Materiál ČSN Index Skupina obrobitelnosti b 10 b a 9 b ,3 b 10 b a 10 b b 9 b b 9 b b 10 b b b 10 b a 10 b a 10 b b 7 b b 10 b a 8 b b 8 b a 10 b b 9 b b 7 b b 10 b a 9 b b 6 b a 10 b b ,3 a 9 b b 10 b a 8 b ,3 b 9 b a 10 b a 9 b ,7-9 b b 10 b b ,3,7 b 9 b a 10 b a 8 b ,1 b 7 b b 10 b a 9 b b 8 b a 9 b b ,8 b 7 b b 9 b a 8 b ,1 b 7 b a 9 b b 9 b b 8 b a 9 b a 9 b b 7 b b 9 b a 8 b b 6 b b 10 b b 8 b b 9 b b 9 b a 8 b a 9 b b 8 b b 9 b ,2-9 b a 9 b ,2 a 8 b b 9 b ,1 b 8 b b 9 b a 8 b a 8 b b 8 b b 9 b ,3-8 b a 9 b a 9 b b 9 b a 8 b b 9 b a 9 b a 8 b b 9 b a 9 b b 8 b a - taženo za studena b - taženo za tepla Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 13

14 Broušení válcových ploch vnějších Technické údaje - rámcové doporučení a) obvodová rychlost brousicího kotouče ocel m/s litina 25 m/s Pozn. Při jemném broušení a leštění se obvykle snižuje obvodová rychlost brousicího kotouče až na 15 m/s. b) obvodová rychlost obrobku na hrubo na čisto ocel m/min 8 15 m/min litina m/min m/min hliník m/min Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 14

15 Označování tvarů a rozměrů brousicích kotoučů - výběr Typ, označení - charakteristika Vyobrazení s hlavními rozměry a označení brousicí plochy H Vyobrazení Kotouče ploché Typ 1 - profil - D x T x H T D W Kotouče prstencové Typ 2 - D x T x W T D D U Kotouče jednostranné zkosené Typ 3 - D/J... x T/U... x H J T P F Kotouče s jednostranným vybráním Typ 5 - D x T x H - P..., F H D W T Kotouče hrncovité Typ 6 - D x T x H - W..., E T H E D Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 15

16 1. Řezné podmínky průměr v mm do v Broušení rozjížděcím způsobem (sk. obrob. 9b) n Jakost Šířka kotouče v mm opracování R a Posuv f v mm/otáčku 0,8 6 9, , ,4 4 6, , Průměr kotouče v mm Přísuv "h" na zdvih stolu v mm na průměr , ,0095 0, ,0122 0,0110 0, ,0150 0,0140 0,0140 0, ,0177 0,0160 0,0160 0,0150 0,0150 0, ,0204 0,0190 0,0190 0,0180 0,0180 0,0160 0, ,0245 0,0230 0,0230 0,0210 0,0210 0,0190 0, ,0270 0,0270 0,0250 0,0250 0,0230 0, ,0310 0,0310 0,0290 0,0290 0,0270 0, ,0340 0,0330 0,0330 0,0310 0, ,0350 0,0350 0,0340 0, ,0390 0,0380 0, Přísuv na každý zdvih 3. Stanovení počtu vyjiskřovacích třísek i v A. Vliv jakosti opracování R a Počet i v do 0,8 0 do 0,4 6 B. Vliv průměru a délky broušeného dílce průměr Délka broušení L v mm od v mm do počet i v Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 16

17 Velikosti přídavků a pro vnější broušení v hrotech Jmenovitý průměr D přes přídavek pro součásti tepelně do nezpracované zpracované Délka broušené součásti L c do 160 přes 160 do 400 přídavek pro součásti tepelně *dolní úchylka operačního rozměru nezpracované zpracované *dolní úchylka operačního rozměru 10 0,20 0,25-0,060 0,30 0,35-0, ,25 0,30-0,080 0,30 0,40-0, ,30 0,35-0,100 0,35 0,45-0, ,30 0,40-0,100 0,40 0,50-0, ,35 0,45-0,120 0,40 0,55-0, ,40 0,50-0,140 0,45 0,60-0, ,45 0,55-0,160 0,50 0,65-0, ,50 0,60-0,180 0,55 0,70-0, ,60 0,70-0,220 0,65 0,75-0, ,60 0,70-0,220 0,65 0,80-0,250 * horní úchylka operačního rozměru D h je rovna nule informativní drsnost povrchu před broušením [ µm ] 3,2 6,3 12,5 Jmenovitý průměr D přes Délka broušené součásti L c přes 400 do 800 přes 800 do 1200 přídavek pro součásti tepelně přídavek pro součásti tepelně do nezpracované zpracované *dolní úchylka operačního rozměru nezpracované zpracované *dolní úchylka operačního rozměru ,35 0,45-0, ,40 0,50-0,100 0,45 0,55-0, ,40 0,55-0,100 0,45 0,60-0, ,45 0,55-0,120 0,50 0,60-0, ,50 0,60-0,140 0,50 0,65-0, ,55 0,65-0,160 0,55 0,70-0, ,60 0,70-0,180 0,60 0,75-0, ,65 0,75-0,220 0,70 0,80-0, ,70 0,80-0,250 0,80 1,00-0,250 informativní drsnost povrchu před broušením [ µm ] 3,2 6,3 12,5 Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 17

18 Rámcové doporučení kvalit brousicích nástrojů pro různé typy broušených materiálů Broušené materiál BRONZ HLINÍK LITINA MĚĎ MOSAZ OCEL charakteristika broušení válcových ploch vnějších broušení otvorů bezhroté broušení rovinné broušení čelem kotouče či segmentem rovinné broušení obvodem kotouče rozbrušování drážkování tažená 48C 46 L 8 V 48C J-K 9 V 49C 60 L-M 8 V 48C I-J 12 V 49C J 9 V 48C N-P 2BF tvrdá 49C 36-46K 9 V 48C K 9 V 99A 60 L-M 8 V 48C 24 I 10 V 49C J 12 V 48C N-P 2BF litá, žíhaná 48C 36 K-L 9 V 49C M 9 V 99A 46 L 8 V 48C 30 J 13 V 48C I-J 12 V 48C N-P 2BF slitina měkká 49C J 9 V 49C M 12 V 49C J-K 9 V 48C 30 J 13 V 99BA J 9 V 48C N-R 2BF 99BA 24 J 8 V 49C J 9 V slitina polotvrdá 49C K 12 V 99BA M12V 48C J-K 9 V 48C 30 J 13 V 49C J 9 V 48C N-R 2BF 49C J-K 9 V 99BA 24 J 8 V 99BA J 9 V slitina tvrdá 49C 60 J 11 V 48C 30 J 13 V 49C J 9 V 48C N-R 2BF 48C 36 J 8 V 49C 46 J 12 V šedá 48C K 9 V 48C J 9 V 48C K-L 9 V 48C 24 K 8 V 48C 30 J 9 V 48C N-P 2BF tvrzená 49C J 9 V 49C J 9 V 48C K-L 9 V 48C 30 J 13 V 48C 36 J 9 V 48C N-P 2BF bílá tvrdá 49C J 9 V 48C J-K 9 V 48C L 8 V 48C 30 J 13 V 48C 36 J-K 9 V 48C N-P 2BF 99BA J-K9V temperovaná 99BA J-K 9 V 48C J-K 9 V 96A M 8 V 48C 24 K 8 V 48C 36 J-K 9 V 48C N-P 2BF 99BA J-K9V 99BA 36 J-K 9 V žíhaná měkká 49C J 9 V 49C J 9 V 49C 46 J 9 V 48C 30 J 13 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF tažená tvrdá 49C J 9 V 49C J 9 V 49C 46 J 9 V 48C 30 J 13 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF 49C 36 K 12 V žíhaná, litá měkká 49C J 9 V 49C J 9 V 49C 46 K-L 8 V 48C 24 K 8 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF tažená tvrdá 49C J 9 V 49C J 9 V 49C M 8 V 48C 30 J 13 V 48C J 9 V 48C N-R 2BF cementační kalená 99BA J-K 9 V 99BA J-K9V 99BA 60 K 9 V 99BA I-K 9V 99BA J 12 V 97A N-R 2BF 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A 60 K 9 V 98A I-K 9 V 99BA J 9 V chrom-niklová 98A J 9 V 98A J 9 V 98A 60 J 9 V 99BA I-K 99BA J 12 V 97A N-R 2BF nerez a kyselinovzdorná 49C J 9 V 98A J 9 V 99BA 60 K 9 V 98A I-K 99BA J 9 V 97A N-R 2BF magnetová 98A 46 K-L 8 V 98A K 9 V 98BA L 9 V 98A J-K 8 V 99BA J 9 V 97A N-R 2BF 99BA 46 K-L 8 V 99BA K 9 V 99BA L 9 V 99BA J-K 8 V nástrojová, legovaná kalená 98A J-K 9 V 98A K 9 V 98A K-L 9 V 98A 24 J-K 8 V 99BA 46 J 9 V 97A N-R 2BF 99BA J-K 9 V 99BA K 9 V 99BA K-L 9 V 99BA 24 J-K 8 V 99BA 46 J 12 V nástrojová, legovaná 99BA 60 L 8 V 99BA L 9 V 99BA 60 M 8 V 99B K 99BA 46 K 9 V 97A N-R 2BF nekalená 99BA 36 K 12 V 99A 46 K 9 V nerez nezušlechtěná 98A 60 M 8 V 98A L 98A 60 M 8 V 98A K 8 V 99BA 46 K-L 9 V 97A N-R 2BF 98A 46 K-L 9 V nerez zušlechtěná 98A J-L 9 V 98A K 8 V 98A 60 K-L 98A J-K 8 V 99BA 46 K 9 V 97A N-R 2BF 98A 46 K 9 V Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 18

19 Rámcové doporučení kvalit brousicích nástrojů pro různé typy broušených materiálů - pokračování Broušené materiál charakteristika broušení válcových ploch vnějších broušení otvorů bezhroté broušení rovinné broušení čelem kotouče či segmentem rovinné broušení obvodem kotouče rozbrušování drážkování nitridovaná 98A J 9 V 98A K 12 V 98A 60 J 9 V 98A K 12 V 99BA 46 K 12 V 97A N-R 2BF rychlořezná kalená 99BA J 9 V 98BA K 12 V 98A 60 J 9 V 99BA K 12 V 98A 46 K 12 V 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A I-K 8 V 98A 46 J 9 V 97A N-R 2BF 99BA K 9 V 99BA J 9 V 99BA J-K9V 99BA I-K 99BA 46 J 9 V OCEL rychlořezná nekalená 99BA L 9 V 99BA L 9 V 99BA M 8 V 99BA K-L 8 V 99BA 46 L 9 V 97A N-R 2BF uhlíkatá kalená 98A K-L 8 V 98A J-K 9 V 98A 60 K-L 8 V 98A I-K 8 V 98A 46 K 9 V 97A N-R 2BF 99BA K-L 8 V 98BA J-K 9 V 99BA 60 K-L 8 V 99BA I-K 8 V 99B 46 K 9 V uhlíkatá nekalená, měkká 99BA M 99BA K 99BA 60 M 8 V 99BA K-L 8 V 99BA 46 L 9 V 97A N-R 2BF manganová 99BA M-N 7V 99BA K-L 9 V 99BA 60 M 8 V 99BA K 8 V 97A N-R 2BF nelegovaná 99BA 46 M 8 V 99BA K-L 9 V 99BA 60 M 8 V 99BA J-K 8 V 97A N-R 2BF OCELOLITINA austenitická 98BA 46 L 8 V 98A K-L 9 V 49C K 8 V 98A J-K 8 V 97A N-R 2BF martensitická 49C 46 L 8 V 98A K-L 9 V 98A 60 K 8 V 98A I-K 8 V 97A N-R 2BF 98A 46 L 8 V 99A K-L 9 V 99BA 60 K 8 V 99BA I-K 8 V TVRDOCHROM 98A 60 J 9 V 98A J-K 9 V 98A J-K 9 V 98A J 8 V 97A N-R 2BF 99BA 60 J 9 V 99BA J-K 9 V 99BA J-K9V 99A J 8 V 49C 36 L 8 V 49C J-K 9 V 49C K 12 V 49C 46 J 10 V 48C N-R 2BF TVRDOKOV - slinuté karbidy 49C 80 K 9 V 49C 240 J 10 V 49C J-K 9 V 49C M 12 V GUMA měkká 49C J 9 V 49C K 12 V 48C N-P 2BF tvrdá, tvrzená 49C K-L 12 V 49C K 12 V 46C K 12 V 48C N-P 2BF MRAMOR 48C L 8 V 48C L 8 V 48C 24 L 5 V 48C N-P 2BF SKLO 49C J-K 9 V 49C K 9 V 49C J-K 9V 48C N-P 2BF TERMOPLASTY 49C 36 K 12 V 49C K 12 V 49C J-K 12V 49C J 12 V 48C N-P 2BF TERMOSETY 49C 36 K 12 V 49C K 12 V 49C J-K 12V 49C J 12 V 48C N-P 2BF UHLÍK 48C 46 K 9 V 48C 46 K 9 V 48C M 48C N-P 2BF 48C 46 K 6 B ŽULA 48C 36 M-N 7 V 48C K 9 V 48C N-P 2BF BETON 48C 24 L 5 V 48C N-P 2BF GRANIT 48C 12 J-K 5 V 48C N-P 2BF TERACO 48C 20 K 5 V 48C 20 K 5 V 48C N-P 2BF 48C O 1Mg 48C O 1Mg ŠAMOT, CYHLY 48C 16 L-M 5 V 48C N-P 2BF Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 19

20 Kvalitativní a rozměrové značení Typ tvar Hlavní rozměry v mm Technická charakteristika Maximální povolená rychlost Obvodová Otáčky T5 300 x 25 x x 12 49C 80 K 9 V 35 ms rpm Tvrdost E, F, G - velmi měkká H, I, J, K - měkká L, M, N, O - střední P, Q, R, S - tvrdá T, U, V, W, X, Z - velmi tvrdá Zrnitost FEPA Struktura uzavřená střední Keramické pojené kotouče normální rychlost 35 ms -1 vyšší rychlost 50 ms -1 vysoká rychlost 63 ms -1 Pryskyřicí pojené kotouče normální rychlost 45 ms -1 zvýšená rychlost 63 ms -1 vyšší rychlost 80 ms -1 vysoká rychlost 100 ms -1 Typ zrna 99A - hnědý korund 98A - růžový korund 99A - bílý korund 99BA - bílý korund 99SA - mikrokrystalický korund 90MA - monokrystalický korund 97A - polokřehký korund 97EA - zirkonový korund 48C - černý karbid křemíku 49C - zelený karbid křemíku Hrubé Střední Jemné Velmi jemné otevřená Typ pojiva V - keramické pojivo Mg - magnesitové pojivo E, R - gumové pojivo B - pryskyřičné pojivo BF - vyztužené Vypracování příkladu č. 1 Obsah kapitoly Zadání příkladu č. 1 20

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 11. cvičení - Výpočty při výrobě ozubení Okruhy: Základní parametry ozubených kol Určení

Více

BRUSNÁ TĚLÍSKA A KOTOUČE

BRUSNÁ TĚLÍSKA A KOTOUČE BRUSNÁ TĚLÍSKA A KOTOUČE O našich firmách MEPAC CZ s.r.o. a MEPAC SK s.r.o.: Naše firmy se zabývají oblastí přesného opracování povrchu, kde v sekci prodeje přístrojů a nástrojů zastupujeme v současné

Více

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm)

HSS. 44002 Technické frézy z HSS (Ø stopky 6 mm) ß Pily, pilníky, brousící nástroje a kartáče 441 Sada technických fréz z HSS (Ø stopky 6 mm) HSS Ozubení 3. 1 dílů: po 1 tech. fréze tvar válec 6 x 16 mm / 12 x 25 mm, zaoblený válec 12 x 25 mm, koule

Více

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení.

pro nástroje ze slinutých karbidů, přesné broušení, broušení. 1 RUČNÍ BROUŠENÍ NA KOTOUČOVÝCH A STOLOVÝCH BRUSKÁCH Broušení je obráběcí proces realizovaný zrny brusiva spojenými pojivem v mnohabřitý nástroj BROUSÍCÍ KOTOUČ (BK) jehož břity jsou geometricky nestejné

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

ISO 9001:2000 ISO 14001:1996

ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 Česká republika ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 1 Vydavatel tohoto katalogu nepovoluje jakékoliv otiskování, kopírování, ofotografování či jiné podobné rozmnožování či rozšiřování textů, fotografií, ochranných

Více

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem.

BRUSKY. a) Brusky pro postupný úběr materiálu - mnoha třískami, přičemž pracují velkým posuvem a malým přísuvem. BRUSKY Broušení je nejčastěji používanou dokončovací operací s ohledem geometrickou i rozměrovou přesnost a drsnost povrchu. Přídavek na opracování bývá podle velikosti obrobku a s ohledem na použitou

Více

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče

2006/2007. Řezání / broušení. ... příslušenství k profesionálnímu použití. Diamantové řezné kotouče. Řezné kotouče. Brusné kotouče Řezání / broušení 2006/2007 Diamantové řezné kotouče Řezné kotouče Brusné kotouče Lamelové brusné kotouče Fíbrové brusné kotouče Kartáče z ocelového drátu... příslušenství k profesionálnímu použití Přehled

Více

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE

DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE DIAMANTOVÉ A CBN KOTOUČE OROVNÁVAČE KONCENTRACE BRUSIVA Koncentrace brusiva vyjadřuje váhový obsah diamantu nebo CBN v 1cm3 brousící vrstvy, dle vzorce K = crt.cm 3 nebo K = g.cm3. Označení koncentrace:

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání

Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání Vrtání Back 60 Vrtání Přehled Příslušenství Bosch 11/12 Váš ukazatel na cestě k vhodnému nářadí pro vrtání Následující stránky by se měly stát pomůckou pro prodejce i uživatele. Na jedné straně se jedná

Více

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top

Metabo rychloupínací sklíčidlo Futuro Top Příslušenství vrtaček a příklepových vrtaček Sklíčidla na vrtáky KVALITA BEZ OMEZENÍ Sklíčidla Metabo jsou k dispozici pro všechny běžné vrtačky, i stacionární, a příklepové vrtačky a pro každé pracovní

Více

BROUŠENÍ II. Brousící nástroje značení Volba brousícího kotouče Upínání brousícího kotouče

BROUŠENÍ II. Brousící nástroje značení Volba brousícího kotouče Upínání brousícího kotouče BROUŠENÍ II Brousící nástroje značení Volba brousícího kotouče Upínání brousícího kotouče Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Dokončovací obrábění termoplastů. Bc. Tomáš Adámek

Dokončovací obrábění termoplastů. Bc. Tomáš Adámek Dokončovací obrábění termoplastů Bc. Tomáš Adámek Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dokončovacího obrábění termoplastů, zejména broušení, a následné měření

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0304

CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Technické materiály Základním materiálem používaným ve strojírenství jsou nejen kovy a jejich slitiny. Materiály v každé skupině mají z části společné, zčásti pro daný materiál specifické vlastnosti. Kovy,

Více

KVALITATIVNÍ A ROZMĚROVÉ ZNAČENÍ

KVALITATIVNÍ A ROZMĚROVÉ ZNAČENÍ KVALITATIVNÍ A ROZMĚROVÉ ZNAČENÍ Tvar dle EN 12413 Hlavní rozměr v mm Technická charakteristika Maximální povolená rychlost Obvodová Otáčky T 5 300 x 25 x 32 90 x 12 49C 80 K 9 V 35 ms-1 2220 rpm P H D

Více

Řezné, brusné a lamelové kotouče Optima. Lístkové kotouče se stopkou OPTIMAabrasive

Řezné, brusné a lamelové kotouče Optima. Lístkové kotouče se stopkou OPTIMAabrasive Řezné, brusné a lamelové kotouče Optima Lístkové kotouče se stopkou OPTIMAabrasive Technické frézy, vrtací korunky, stupňovité vrtáky a záhlubníky OPTIMAtools Fíbrové brusné disky, výseky a brusné pásy

Více

451 Řezací a drážkovací kotouče nevyztužené

451 Řezací a drážkovací kotouče nevyztužené 451 Řezací a drážkovací kotouče nevyztužené Tvar T41 Aplikace Pevné rozbrušovačky pro dělení nebo drážkování trubek a profilů. Úzký řez. Dělení bovdenů, lanek, trubiček, plechu, apod. Vyráběné rozměry

Více

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - -

2 K20 QP25 QP25C QP30P QP40. od 200. do. 1500 - - - 100-300 - - - - - - max. 800 200-800 - - - - - - max. 900 50-80 - - - - Doporučené řezné rychlosti a posuvy pro frézu Face Hog Konkrétní hodnoty posuvu se mohou měnit v závislosti na materiálu obrobku a stavu stroje, avšak následující údaje mohou sloužit jako vodítko. frézy

Více

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura

ŘEZNÉ MATERIÁLY. SLO/UMT1 Zdeněk Baďura ŘEZNÉ MATERIÁLY SLO/UMT1 Zdeněk Baďura Současný poměrně široký sortiment materiálu pro řezné nástroje ( od nástrojových ocelí až po syntetický diamant) je důsledkem dlouholetého intenzivního výzkumu a

Více

CENÍK 2012. Platnost od 1.1.2011

CENÍK 2012. Platnost od 1.1.2011 CENÍK 2012 Platnost od 1.1.2011 - kotouče pro úhlové brusky 2-4 (brusné, řezné na kov, nerez, kámen) - miskové kotouče, leštící PolirCO 5 - lamelové brusné kotouče 6 - keramická tělíska 7 - diamantové

Více

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209.

201 E. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce. Katalog 201 E. Katalog 205. Katalog 202. Katalog 206. Katalog 203. Katalog 208. Katalog 209. Kvalitní nástroje od jednoho výrobce Katalog 201 E Katalog 205 Dílenské pilníky, ostřicí pilníky, rašple a precizní pilníky Diamantové a CBN nástroje na pilování, broušení a řezání Katalog Katalog 206

Více

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Keramika Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával. Chceme li definovat pojem keramika, můžeme říci, že je to materiál převážně krystalický,

Více

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA

Aplikace 90 W. Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním VŠEOBECNÉ POUŽITÍ ROZSÁHLÝ VÝBĚR ZE SORTIMENTU VYSOKOOTÁČKOVÁ BRUSKA VŠEOBECNÉ POUŽITÍ Pneumatické brusky s kleštinovým upínáním typu GDS jsou určeny pouze pro ruční obvodové a šikmé broušení brousicími tělísky. Brusky lze použít i k obrábění tvrdokovovými frézami. Maximální

Více

2008/2009. BroUsIcí kotouče z diamantu a CBN StandarDní řada. s vámi. Contact s. r. o.

2008/2009. BroUsIcí kotouče z diamantu a CBN StandarDní řada. s vámi. Contact s. r. o. 2008/2009 BroUsIcí kotouče z diamantu a CBN StandarDní řada 1992-2008 s vámi DIAMOND CONTACT s.r.o. Diamond Contact s. r. o. Vážení obchodní partneři, OBSAH: Další sortiment v samostatných katalozích:

Více

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana.

SKUPINA. KoTouče FíBRové. Strana... 184 Strana... 186 205 SKUPINA SKUPINA. FRéZy obrysové SKUPINA. RouNa BRuSNá. Strana. SKuPINa 200 PláTNa SMIRKová / v RolícH 201 HouBIčKy BRuSNé 202 KoTouče FíBRové 203 KoTouče BRuSNé Na SucHÝ ZIP 204 PáSy BRuSNé Strana.. 182-183 Strana............... 183 Strana............... 184 Strana...............

Více

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ

KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ 2014/01 tool design & production KATALOG NÁSTROJŮ PRO OBRÁBĚNÍ FRÉZY PRO VÝROBU FOREM Z TVRDOKOVU FRÉZY VÁLCOVÉ NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ HLINÍKU NÁSTROJE PRO OBRÁBĚNÍ GRAFITU NÁSTROJE SPECIÁLNÍ A ZAKÁZKOVÉ

Více

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. METODY OBRÁBĚNÍ Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. Dokončovací metody obrábění Dokončovací metody takové způsoby obrábění, kterými dosahujeme u výrobku přesného geometrického tvaru a jakosti

Více

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče.

Broušení. Schéma broušení. Je dokončovací způsob obrábění. Stroje brusky. Nástroje brusné kotouče. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 20

Více

Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče. Adam Baselides

Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče. Adam Baselides Analýza dynamických jevů při broušení se zaměřením na vysoce pórovité brousící kotouče Adam Baselides Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své práci se zaměřuji na dynamické jevy při broušení u vysoce

Více

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje

Katalogová novinka bruska na kulato PBK-1000. (více na straně 68). Kovo obráběcí stroje Kovo obráběcí stroje Srážeč hran, univerzální frézky Univerzální frézky Nástrojářská frézka Univerzální frézka Kombi soustruh Stolní a univerzální soustruh Univerzální soustruhy Univerzální soustruhy s

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

CENÍK 2011. Brusné nástroje pro každé použití

CENÍK 2011. Brusné nástroje pro každé použití CENÍK 2011 Brusné nástroje pro každé použití Bezpečnost To nejdůležitější na začátek Výrobky firmy KLINGSPOR jsou označeny značkou osa Co znamená osa? Broušení a řezání vyžaduje ve všech oblastech použití

Více

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace

ASX445 NÁSTROJE NOVINKY. Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení B017CZ. Čelní fréza. 2014.01 Aktualizace NÁSTROJE NOVINKY 2014.01 Aktualizace B017CZ Čelní fréza Stabilní čelní frézování při vysokém zatížení Mechanismus destičky AFI (Anti Fly Insert) ze slinutého karbidu. Výkonný řez pro lepší účinnost. Těleso

Více

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění

ZÁKLA L DY Y OB O RÁBĚNÍ Te T o e r o ie e ob o r b áb á ě b n ě í n, z ák á lad a n d í n d r d uh u y h třísko k v o éh é o h o obrábění ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ Teorie obrábění, základní druhy třískového Teorie obrábění, základní druhy třískového obrábění Z historie obrábění 5000 př.n.l. obrábění nežel. kovů (měď a její slitiny). 2000 př.n.l.

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 4 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 4 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 4 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - B R O U Š E N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 2. cvičení - Soustružení I Okruhy: Druhy soustruhů, jejich využití, parametry Upínání obrobků

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm

CTR 750 EV NABÍDKOVÝ LIST. Pilous. 4140 34 0,9 1,1 mm NABÍDKOVÝ LIST Pilous CTR 750 EV Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz Max. (mm) 4140 34 0,9 1,1 mm 750 640 530 530 Max. průměr kmene 750

Více

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání.

Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. Poznámka: Další rozměry lze dodat na vyžádání. ß 6005-6006 Dílenská pravítka DIN 874/2 Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Přesnost podle DIN 874/2, vysoké hrany jemně broušené. S protokolem o zkoušce ze závodu. Na obecné práce. Další rozměry lze

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více

Brusky >>> úhlové. Charakteristické znaky úhlových brusek

Brusky >>> úhlové. Charakteristické znaky úhlových brusek Brusky >>> úhlové Charakteristické znaky úhlových brusek Úhlové brusky NAREX jsou konstruovány pro každodenní nasazení. Kvalitní výkonné motory zaručují vysokou produktivitu práce a velmi dlouhou životnost.

Více

Hodnocení průběhu opotřebení progresivních brousících kotoučů. Jan Liška

Hodnocení průběhu opotřebení progresivních brousících kotoučů. Jan Liška Hodnocení průběhu opotřebení progresivních brousících kotoučů Jan Liška Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teoretická část bakalářské práce je věnována

Více

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání

Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 29.5.2013 Název zpracovaného celku: Ruční zpracování kovů, zaškrabávání Zaškrabávání Zaškrabávání (obr.č.208 A) je ubírání jemných třísek

Více

Protahování, protlačování

Protahování, protlačování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Protahování, protlačování Ing. Kubíček Miroslav

Více

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků

Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Moderní způsoby vrtání, vrtání magnetickou vrtačkou, nové typy vrtáků Obsah... 1 Vrtání... 2 1. Moderní vrtačky... 2 1.1 Moderní stolní vrtačky... 2 1.2 Moderní sloupové vrtačky... 2 1.3 Magnetická vrtačka...

Více

KATALOG VÝROBKŮ PŘESNÉ BROUŠENÍ. Společnost skupiny SWAROVSKI

KATALOG VÝROBKŮ PŘESNÉ BROUŠENÍ. Společnost skupiny SWAROVSKI KATALOG VÝROBKŮ PŘESNÉ BROUŠENÍ Společnost skupiny SWAROVSKI Obsah O společnosti TYROLIT................. 2 Systém značení výrobků................ 6 8 Brousicí segmenty, obtahovací kameny, pilníky, honovací

Více

KATALOG SKLADOVÝCH VÝROBKŮ PRO UNIVERZÁLNÍ BROUŠENÍ. Vydáno březen 2016. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com

KATALOG SKLADOVÝCH VÝROBKŮ PRO UNIVERZÁLNÍ BROUŠENÍ. Vydáno březen 2016. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com KAALOG SKLAOVÝC VÝROBKŮ PRO UNIVERZÁLNÍ BROUŠENÍ Vydáno březen 2016 Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com Obsah O společnosti YROLI 3 Systém značení výrobků 7 Značení tvaru, rozměrů a specifikace...................................................

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 5 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í O S T A T N Í Z P Ů S O B Y _ P W P Název školy: Číslo a název

Více

www.naradionline.cz Katalog 2014-2015

www.naradionline.cz Katalog 2014-2015 Katalog 2014-2015 Obsah Úvod Katalog prací 4 7 Sestava univerzálního nářadí 13 DREMEL 200 Series DREMEL 3000 DREMEL 4000 DREMEL 4200 DREMEL 7700 DREMEL 8100 DREMEL 8200 Příslušenství k univerzálnímu nářadí

Více

P O N U K O V Ý L I S T

P O N U K O V Ý L I S T NABÍDKOVÝ LIST CTR 550 Pilous Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 543 25 20 10 e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz Max. (mm) 3110 27 35 0,9 mm 550 400 365 365 Max. průměr kmene 550 mm Délka

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

Strojírenská technologie v příkladech

Strojírenská technologie v příkladech Strojírenská technologie v příkladech pro studijní a učební strojírenské obory SOUBOR ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ Ing. Jiří Šmejkal Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah

Více

Platzhalter für Titel

Platzhalter für Titel Platzhalter für itel I 1 Brusné a řezací kotouče 206 I 1 Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje Obsah, řezání Rozbrušovací kotouče PFERD pro použití na stacionárních strojích jsou reprezentovány výkonovou

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Použití K jemnému broušení, lapování a seřizování a také k zabrušování. Lze ji ředit, příp. odstranit olejem, petrolejem, benzínem apod.

Použití K jemnému broušení, lapování a seřizování a také k zabrušování. Lze ji ředit, příp. odstranit olejem, petrolejem, benzínem apod. ß 3 Speciální zabrušovací pasta Pily, pilníky, brusné nářadí a kartáče Obsah: 250 ml v dóze K jemnému broušení, lapování a seřizování a také k zabrušování Lze ji ředit, příp odstranit olejem, petrolejem,

Více

NORTON VULCAN BROUSICÍ KOTOUČE DO STOLNÍCH A STOJANOVÝCH BRUSEK CENÍK 2011 CZK

NORTON VULCAN BROUSICÍ KOTOUČE DO STOLNÍCH A STOJANOVÝCH BRUSEK CENÍK 2011 CZK Stránka 1 z 6 Nová řada brousicích kotoučů do stolních a stojanových brusek nabízí solidní výkon za atraktivní cenu. Norton Vulcan je solidním řešením pro broušení kovových a nekovových materiálů. SPECIFIKACE

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 27.3.2013 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Příslušenství nástrojových brusek (brusky BN 102)

Více

Základní konvenční technologie obrábění BROUŠENÍ BROUSICÍMI KOTOUČI

Základní konvenční technologie obrábění BROUŠENÍ BROUSICÍMI KOTOUČI EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění BROUŠENÍ BROUSICÍMI KOTOUČI

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů

Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů. Základní metody broušení závitů Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRA- NAS 3.roč Antonín Dombek 26.10.2012 Název zpracovaného celku: Strojní, nástrojařské a brusičské práce broušení kovů Základní metody broušení závitů Závity lze brousit

Více

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití Příloha č.4 Slinuté karbidy typu P P P01 P10 P20 P30 P40 P50 Ocel, ocelolitina Ocel, ocelolitina, temperovaná litina Ocel, ocelolitina s pískem a lunkry Ocel, ocelolitina, střední nebo nižší pevnosti,

Více

CENÍK. Platnost od

CENÍK. Platnost od CENÍK 2017 Platnost od 1.1.2017 - kotouče pro úhlové brusky (brusné, řezné na kov, nerez, kámen) - miskové kotouče, leštící PolirCO - lamelové brusné kotouče - keramická tělíska - diamantové kotouče, ostřící

Více

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka Frézy VY_32_INOVACE_OVZ_1_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/7 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Technologie mechanik seřizovač - mechatronik Školní rok: 2012 2013 1. Měřidla a měření

Více

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko

hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko zapis_casti_stroju_loziska08/2012 STR Bb 1 z 7 12. Ložiska jsou součásti určené k otočnému #1 hřídelů s co nejmenším třením Radiální ložisko Axiální ložisko Kluzné ložisko Valivé ložisko Rozdělení podle

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

HCR1325 Obrábění oceli zapichováním a upichováním. Nové produkty pro obráběcí techniky. Březen 2015

HCR1325 Obrábění oceli zapichováním a upichováním. Nové produkty pro obráběcí techniky. Březen 2015 New Březen 2015 Nové produkty pro obráběcí techniky Obrábění oceli zapichováním a upichováním WNT Česká republika s.r.o. Sokolovská 250 594 01 Velké Meziříčí Tel. +420 566 522 411 Fax +420 566 522 414

Více

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319

OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 OTOČNÉ UPÍNACÍ HROTY 24 3319 pro upínání dutých obrobků s vrcholovým úhlem 60, 90 Hroty jsou určeny pro soustružnické operace k rychlému a jednoduchému upínání obrobků s dutinami velkých průměrů, které

Více

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA

Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ. SStrana 83 81 87 91 92 90 93 93 102 99 101 110 97 109 114 113 117 118 STAVEBNÍ MATERIÁLY DŘEVO A DŘEVOTŘÍSKA 78 www.irwin.eu Vrtání VRTÁKY DO VŠECH MATERIÁLŮ Speedhammer Plus Speedhammer Power Speedhammer Max Masonry Granite Cordless MULTI Sklo a dlažba Diamantové vrtáky HSS Pro HSS Cobalt HSS TiN TCT Turbomax

Více

CENÍK. Platnost od

CENÍK. Platnost od CENÍK 2014 Platnost od 1.1.2014 - kotouče pro úhlové brusky (brusné, řezné na kov, nerez, kámen) - miskové kotouče, leštící PolirCO - lamelové brusné kotouče - keramická tělíska - diamantové kotouče, ostřící

Více

KATALOG A CENÍK STANDARDNÍCH BROUSÍCÍCH TĚLÍSEK A OIVOVACÍCH KAMENŮ Platí od

KATALOG A CENÍK STANDARDNÍCH BROUSÍCÍCH TĚLÍSEK A OIVOVACÍCH KAMENŮ Platí od S & M KARBO KATALOG A CENÍK STANDARDNÍCH BROUSÍCÍCH TĚLÍSEK A OIVOVACÍCH KAMENŮ Platí od 1. 1. 2008 S & M Karbo K Háji 798 Moravské Budějovice PSČ 676 00 Tel: 603 547 698 E-mail: MiroslavMatner@seznam.cz

Více

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m

OBRÁBĚNÍ. střední aritmetická odchylka nerovností od střední úrovně profilu. Obvyklé hodnoty R a jsou pro - kování, neobrobený povrch litiny 400 m OBRÁBĚNÍ Obrábění je technologická operace, při které se z polotovaru odebírá materiál ve formě třísek tak, abychom získali obrobek, jehož tvar, rozměry, přesnost a jakost povrchu odpovídají požadavkům

Více

NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR

NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR 101 101 2012 NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR K-ABRASIVES WWW.STARCKE.CZ Pásy do strojních brusek Pásy do parketových brusek Pásy do ručních brusek ÚZKÉ PÁSY - PLÁTNO BRUSNÉ PLÁTNO 642XFN Podklad: těžká

Více

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný.

41000 101-106 Provedení 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. ß 1000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 1000 101-106 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 1000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po 1 pilníku:

Více

VELKOOBCHOD Průmyslová CHRUDIM. tel.: , fax: ,

VELKOOBCHOD Průmyslová CHRUDIM. tel.: , fax: , VELKOOBCHOD Průmyslová 890 537 01 CHRUDIM tel.: 469 660 999, fax: 469 660 990, e-mail: kovintrade@chrudim.cz, www.kovintrade.cz BRUSIVO Kotouče pro úhlové brusky (FLEXCO, SKORPIO, EXTRA) 6-9 (brusné, řezné)

Více

Katalog strojů. září 2009

Katalog strojů. září 2009 Katalog strojů září 2009 Stolní a sloupové vrtačky Převodové vrtačky Magnetické vrtačky Jádrové vrtáky Karnasch Tváření otvorů Thermdrill Stolní vrtačko-frézky Převodové vrtačko-frézky Univerzální frézky

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Elektrické nářadí + obráběcí stroje Přehled kapitol

Elektrické nářadí + obráběcí stroje Přehled kapitol Přehled kapitol Soustruhy Stroje na odstraňování otřepů Konvenční soustruhy 4 Talířový odstředivý stroj 24 Soustruhy s cyklickým řízením 4 Hranové frézky Frézky Řezací nástroj na laminátové podlahy TruTool

Více

S námi to dotáhnete nejdál

S námi to dotáhnete nejdál S námi to dotáhnete nejdál www.narex.cz/akce Platnost akční nabídky od 1. 3. do 31. 5. 2016 S námi to dotáhnete nejdál EV 13 E-2H3 Vrtačka se širokým rozsahem použití 650 W Max. ø vrtání v oceli 13 mm

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů,

I Provedení Kvalitní pilníky, ergonomické rukojeti pilníku, v odolném zavinovacím pouzdře z PVC. 5 dílů, ß 41000 Extra kvalita, plast. rukojeti pilníku, v kabele. Sady dílenských pilníků 41000 101-106 4 díly, po 1 pilníku: plochý tupý, půlkulatý, kulatý a trojhranný. 41000 201-209 5 dílů, sada obsahuje po

Více

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

nářadí AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody RÁZOVÉ UTAHOVÁKY Rázový utahovák 3/8 pro použití v montážních linkách či opravných dílnách

Více

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill

Šetřete svůj čas a peníze s Thermdrill Tepelné tváření otvorů úsporná alternativa k navařovaným a nýtovaným maticím a dalším technikám spojování Thermdrill lze použít pro: Šroubové spoje Pájené a svařované spoje Ložiska/fitinky Samořezné šrouby

Více

Informationen zu Promat 1000 C

Informationen zu Promat 1000 C Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOVY ČSN EN, univerzální obráběcí stroje a hrotové soustruhy

Více

Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša.

Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša. P R O F I L F I R M Y P r o g r a m f r é z o v á n í - v r t á n í - v y v r t á v á n í Firma Neskan s. r. o. je ryze česká firma, jejímž 100 % - vlastníkem je jednatel společnosti ing. Vojtěch Průša.

Více

Brusivo Informace o kotoučích MoleMab

Brusivo Informace o kotoučích MoleMab Informace o kotoučích MoleMab Řada radiční značka Platnost Použití Normy Červený pruh na otáčky Objednací Bezpečnostní symboly Rozměry Specifikace Maximální otáčky za minutu omologace Čárový Původ Záruka

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC

Charakteristika. Vlastnosti. Použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TEPLOTA KOROZNÍ ODOLNOST ELMAX. Kaleno a popouštěno na 58 HRC 1 ELMAX 2 Charakteristika ELMAX je Cr-Mo-V slitinová, práškovou metalurgií vyrobená ocel, s následujícími vlastnostmi: vysoká odolnost proti opotřebení vysoká pevnost v tlaku vysoká rozměrová stabilita

Více

OBSAH KATALOGU A Přesné broušení

OBSAH KATALOGU A Přesné broušení OBSAH KATALOGU A - 2017 Přesné broušení 1) Certifikáty a doporučení I XI 2) Tělíska se stopkou TYROLIT str.1-10 - brusná keramická tělíska a leštící elastická tělíska 3) Kotouče ploché TYROLIT str.11-40

Více

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 2. ročník Rybka Herbert 28.06.2013 Název zpracovaného celku: Frézování, praktické cvičení, postupy práce 1 Tématický celek - Bezpečnost - úvod a organizace pracoviště

Více

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha

Strojní obrábění. 1 obráběná plocha; 2 obrobená plocha; 3 řezná plocha Strojní obrábění 1. Základy teorie třískového obrábění 1.1 Pohyby při strojním obrábění Různé části strojů, přístrojů a zařízení, ale také výrobky denní potřeby se vyrábějí obráběním na obráběcích strojích,

Více

FLEX GOLD line FLEX SILVER line LAMELOVÉ KOTOUČE

FLEX GOLD line FLEX SILVER line LAMELOVÉ KOTOUČE 2010/2011 FLEX a LAMELOVÉ KOTOUČE KOTOUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK FLEX GOLD line FLEX SILVER line LAMELOVÉ KOTOUČE řada určená pro velmi náročné broušení a řezání razantní úběr, velká životnost litina a kámen

Více

Objednací kód Q kód L kód Průměr Délka Stopka Ozubení Ks v balení Cena Kč/ks

Objednací kód Q kód L kód Průměr Délka Stopka Ozubení Ks v balení Cena Kč/ks DVOJITÝ BŘIT Provedení: VÁLCOVÁ A0314S03 Q1109.100.001 7291200 3 mm 14 mm 3 mm Z4 - dvojitý 1 159,- A0613S03 Q1109.100.002 7291201 6 mm 12,7 mm 3 mm Z4 - dvojitý 1 199,- A0616S06 Q1109.000.001 7291024

Více

0100/08.01. Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností

0100/08.01. Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností 0100/08.01 Závitová technologie pro vysokopevnostní spojení jednoduchá rychlá s vysokou životností Obsah HELICOIL plus závitová technologie strana Systém 3 Technologie 3 Varianty 4 Použití 5 Přednosti

Více

A1 - Automatický programovatelný metalografický lis

A1 - Automatický programovatelný metalografický lis Zařízení umožňuje a splňuje následující požadované parametry 1 : A1 - Automatický programovatelný metalografický lis A. Součástí dodávky jsou cylindry pro výrobu vzorků průměru 30 mm a 40 mm. B. Zařízení

Více

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů

Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů Příslušenství řezání Pilové plátky pro řezání dřeva a plastů Pilový plátek pro přímočaré pily z uhlíkové oceli, broušený úhel hřbetu a ozubení. Vhodný pro řezání křivek ve dřevě a plastech. Obj. číslo

Více