Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na krokve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na krokve"

Transkript

1 LINITHERM LINZMEIER Nadkrokevní izolace Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na Úvodní poznámka V 2 Detailní náměty Okap V - T Štít V - O Hřeben střechy V - F Napojení komína V - K Odsávací roura V - DR Střešní okno V - Dff Typový list N+F T 1 Statika Statika šrouby S 1-2 Hřeben střechy Napojení komína Střešní okno Okap Odsávací roura

2 LINZMEIER LINITHERM V 2 Úvod Dodávka Bezpeč. ustanovení Zásady techniky stavby Příslušenství Nářadí Zásady Izolační elementy LINITHERM se dodávají na paletách. Při vykládce jakož i při dopravě na stavbě se s nimi musí pracovat patřičně opatrně. Při všech pracích (pokládání elementů, uložení na ování atd.) se musí dbát na to, aby nedošlo k poškození elementů. Pro práce na střeše se musí dodržovat obvyklá bezpečnostní ustanovení. LINITHERM jsou velmi hodnotné výrobky pro nejrůznější řešení izolací. Elementy se vyrábějí na moderních výrobních zařízeních v kvalitativně nadstandardním, bezvadném stavu. Pro dosažení optimálního tepelně izolačního řešení je nutné odborné položení elementů. Naše technická doporučení pro pokládání jsou zjednodušené informace pro kupující a uživatele. Jsou nezávazná a nečiní si nárok na zásadní platnost, ani nezakládají nárok na záruční plnění. Každá budova má jiné výchozí podmínky, a proto je nutno postupovat podle specifik budovy a zásad techniky stavby. Pro odborné položení nabízíme patřičně vhodné díly příslušenství: např. speciální šrouby LINITHERM, lepicí pásky LINITHERM, předkomprimované těsnicí pásky, připojovací manžety LINITHERM, vypěňovací hmotu LINITHERM, krycí polymerové vrstvy LINITHERM atd. K pokládání izolačních systémů LINITHERM je zapotřebí jen málo nářadí a je zpravidla na každé stavbě k dispozici. Vhodnými nástroji například jsou: okružní pily, pilky ocasky, kladiva, šroubováky. Zásadně je nutno při pokládání elementů LINITHERM resp. před jejich pokládáním respektovat následující body: Elementy se musí k sobě naplno sesadit jak podélnou, tak i úzkou stranou, aby vznikla celoplošná homogenní tepelně izolační vrstva. U elementů s dodatečnými funkcemi, např. u střešních podhledů nebo vzduchotěsných a větrotěsných vrstev, je nutno zvláště dbát na bezvadné utěsnění ve všech stycích desek jakož i ve stavebně podmíněných napojeních. Při stavbě pasivního domu resp. u budov s větracím zařízením jsou případně nutná zvláštní opatření pro vytvoření vzduchotěsnosti. Poškození je nutno odborně opravit (např. lepením, vypěněním atd.) Elementy se zpravidla pokládají podélně, rovnoběžně s okapem, řada po řadě od spodu (od okapu) nahoru (k hřebenu). Směrově přesně vyrovnané položení už u první řady usnadňuje zhotovení vrstev následujících. Kontralatě (průřez dle statiky) je nutno umístit v souladu s pevnostními požadavky (viz např. Statika S 1, S 2). Při započetí pokládání izolačních elementů LINITHERM by měly být ukončeny předcházející práce (např. zdivo vytaženo až k horní hraně krokví, vytažený komín atd.). Zakrytí střechy by mělo následovat bezprostředně po položení elementů. Při použití izolace vnějších stěn (např. WDVS) by mělo být zabráněno v proudění za izolací stěny vhodným přilepením nebo utěsněním ke zdivu. Na následujících stránkách jsou vyobrazeny některé detaily. Naše návrhy přinášejí jen omezený výběr, zásadně je však nutno dodržet nakreslená řešení resp. zásady odborné práce. Možnosti pokládky LINITHERM je možno pokládat různými způsoby: Pokládka izolačních systémů LINITHERM na podhledové dřevěné bednění, případně se zakrytím: Tento způsob pokládky je vhodný, jestliže mají v místnosti zůstat viditelné a bednění. Jako ochrana před povětrnostními vlivy může být na bednění položeno zakrytí. Pokládka izolačních systémů LINITHERM přímo na : Díky vysoké pevnosti v tlaku a tuhosti se izolační systémy LINITHERM mohou pokládat přímo na. Mnoho izolačních systémů LINITHERM má další vlastnosti (např. jako spodek střechy, parotěsná zábrana, optimální tepelná izolace atd.) Respektujte rovněž prospekty s pokyny k jednotlivým typům. Některé detaily pro tyto rozdílné způsoby pokládky jsou vyobrazeny zvlášť.

3 LINITHERM LINZMEIER Položení izolačních systémů LINITHERM na bednění s okapovou fošnou N+F, 2U, Polymer V T Okap 1 Hrany elementů LINITHERM jsou podle zkoušky vzduchotěsné a větrotěsné. Napojení je nutno provést následujícím způsobem: Naneste vypěňovací hmotu LINITHERM (pro zamezení tepelných můstků) a předkomprimovaný těsnicí pásek (k dosažení vzduchotěsnosti a větrotěsnosti) mezi vybíhající zdivo/ a bednění. Po položení krokví se v místě okapu, pod mi a po stranách krokví nanese předkomprimovaný těsnicí pásek. Ten by měl být ve stavu zabudování stlačen na min. 30 % své tloušťky. Jako předběžná ochrana proti vlhkosti se může na dřevěné bednění položit celoplošné zakrytí (např. desky bednění). Okapová fošna se přisadí po tloušťce izolačních elementů LINITHERM a odborně připevní rovnoběžně s okapem. Vyrovnaně, rovnoběžně s okapem, po řadách, odspodu nahoru, se položí elementy LINITHERM. Potřebná opatření pro utěsnění elementů LINITHERM najdete v příslušných pokynech pro pokládání daných elementů. Po položení 2 3 řad elementů LINITHERM (podle sklonu střechy) následuje montáž kontralatí (průřez zpravidla 40/60 mm resp. 40/80 mm). Upevnění kontralatí (základních latí) pro zachycení smykového a sacího zatížení se provádí speciálními šrouby, v souladu se statikou, skrz kontralať do krokví. Vytvoření vzduchotěsnosti a větrotěsnosti Zakrytí Umístění okapové fošny Položení elementů LINITHERM Upevnění kontralatí Další postup ohledně střešního laťování a zakrytí střechy je stejný jako obvykle. Pozn.: Při použití izolace vnějších stěn (např. WDVS) by mělo být zabráněno v proudění za izolací stěny vhodným přilepením ke zdivu nebo utěsněním. předkomprimovaný těsnicí pásek LINITHERM střešní taška keramická/betonová kontralať např. 40/60 resp. 40/80 mm speciální šroub ke kotvení proti sacímu účinku větru* N+F/2U/Polymer speciální šroub k zachycení smykového zatížení* předkomprimovaný těsnicí pásek vypěňovací hmota vaznice větrací mřížka okapové prkno okapová fošna dřevěné bednění N+F *Vzdálenosti šroubů podle Statiky S 1/S 2

4 LINZMEIER LINITHERM V T Okap 5 Položení izolačních systémů LINITHERM ve starém objektu resp. v novostavbě N+F, 2U, Polymer Ve starém objektu při použití izolace LINITHERM na může stávající, do místnosti směřující obložení zůstat beze změny. Stávající se na vnější hraně omítnutého zdiva odříznou. Vytvoření vzduchotěsnosti a větrotěsnosti Umístění okapové fošny Položení elementů LINITHERM Upevnění kontralatí K dosažení vzduchotěsnosti se na přisponkuje napojovací manžeta LINITHERM tak, aby předkomprimovaný těsnicí pásek směřoval nahoru. K pozdějšímu přitlačení předkomprimovaného pásku na izolační elementy se mezi předem vsadí zbytky LINITHERMu a spáry u krokví se vypění (alternativně stavěcí prkno). Napojovací manžeta se pak vzduchotěsně přilepí na stávající vnější omítku a později se zakryje izolací vnější stěny. Okapová fošna se přisadí po tloušťce izolačních elementů LINITHERM a odborně připevní rovnoběžně s okapem. Vyrovnaně, rovnoběžně s okapem, po řadách, odspodu nahoru, se položí elementy LINITHERM. Potřebná opatření pro utěsnění elementů LINITHERM najdete v příslušných pokynech pro pokládání daných elementů. Po položení 2 3 řad elementů LINITHERM (podle sklonu střechy) následuje montáž kontralatí (průřez zpravidla 40/60 mm resp. 40/80 mm). Upevnění kontralatí (základních latí) pro zachycení smykového a sacího zatížení se provádí speciálními šrouby, v souladu se statikou, skrz kontralať do krokví. Další postup ohledně střešního laťování a zakrytí střechy je stejný jako obvykle. Pozn.: Při použití izolace vnějších stěn (např. WDVS) by mělo být zabráněno v proudění za izolací stěny vhodným přilepením ke zdivu nebo utěsněním. Položení izolačních systémů LINITHERM ( obložené) kontralať např. 60/80 resp. podle statických požadavků okapová fošna (případně LINIREC) vnější deska bednění N+F/2U/Polymer napojovací manžeta LINITHERM Položení izolačních systémů LINITHERM (viditelné s bedněním) případná přídavná izolace (vsadit zbytky a vypěnit) kontralať např. 60/80 resp. podle statických požadavků okapová fošna (případně LINIREC) vnější deska bednění N+F/2U/Polymer dřevěné bednění N+F napojovací manžeta LINITHERM napojovací manžetu přilepit

5 LINZMEIER LINITHERM V O Štít 1 Štít s mi umístěnými venku, položení na celoplošné bednění N+F, 2U, Polymer Před vztyčením krokví se na zdivo přilepí napojovací manžeta LINITHERM tak, aby byla později začleněna do omítky. Jakmile se na položí bednění, může se napojovací manžeta překlopit a přisponkovat k bednění. Integrovaný předkomprimovaný těsnicí pásek směřuje nahoru. Zvláště u děrovaného zdiva (příčně děrované cihly) by mělo být přes věnec zdi položeno bednění, aby se v tomto místě zabránilo proudění vzduchu. Zbývající duté prostory se vypění. Elementy LINITHERM se položí minimálně k vnější hraně zdiva/izolaci vnější stěny. Pokud se dává izolace na vnější stěny, musí se izolace stěn těsně napojit na izolaci střechy. Další postup ohledně střešního latění a zakrytí střechy je stejný jako obvykle. Pozn.: Při použití izolace vnějších stěn (např. WDVS) by mělo být zabráněno v proudění za izolací stěny vhodným přilepením ke zdivu nebo utěsněním. případně bednění střešní taška keramická/betonová vypěňovací hmota resp. měkká izolační hmota napojovací manžetu LINITHERM přisponkovat krycí deska bednění dřevěné bednění N+F štítové prkno N+F/2U/Polymer housenka lepidla, ze strany stavby V - O Štít 1a střešní taška keramická/betonová kontralat upevněná ve zdivu případně bednění vypěňovací hmota resp. měkká izolační hmota napojovací manžetu LINITHERM přisponkovat krycí folie bednění dřevěné bednění N+F štítové prkno N+F/2U/Polymer housenka lepidla, ze strany stavby

6 LINITHERM LINZMEIER Štít bez krokví umístěných venku, položení na bednění N+F, 2U, Polymer V O Štít 1b U této varianty štítu se musí zdivo v šířce ca. 11,5 cm vyhnat po vnější straně až k horní hraně izolace. Vytvoření vzduchotěsnosti napojovací manžetou LINITHERM (viz štít 1). Položí se elementy LINITHERM a spára u přizdívky se vypění. Napojení mezi izolací a zdivem, jakož i zdivo, se zakryjí vhodnou těsnicí deskou (např. polymerovou deskou LINITHERM). Další postup ohledně střešního latění a zakrytí střechy je stejný jako obvykle. střešní taška keramická/betonová vypěňovací hmota resp. měkká izolační hmota případně bednění napojovací manžetu LINITHERM přisponkovat štítové prkno např. dřevěná deska případně bednění N+F/2U/Polymer housenka lepidla, ze strany stavby

7 LINITHERM LINZMEIER Hřeben V F Hřeben K dosažení homogenní tepelné izolace se musí rovněž vytvořit absolutně těsné spojení také u hřebene. Desky je třeba uříznout tak, aby vznikl úzký výřez (viz výkres). Tento výřez se vyplní vypěňovací hmotou LINITHERM. Přeteklá pěna se po vytvrdnutí čistě odřízne. Utěsnění se provádí lepicí páskou LINITHERM. kontralať lepicí páska LINITHERM vypěňovací hmota střešní taška keramická/betonová

8 LINZMEIER LINITHERM V Dff Střešní okno Střešní okno N+F, 2U, Polymer Je nutno pečlivě respektovat předpisy pro vestavbu od výrobce okna. Obvykle se nejdřív celoplošně položí izolace LINITHERM. Před vestavbou okna se pilkou ocaskou nebo ruční okružní pilou přesně vyřízne izolace. Podle typu okna se provedou příslušné přípravné práce (dvojité latění atd.) Jako příslušenství se doporučuje použití zárubně LITEC pro izolaci střešních oken (systém Roto nebo Velux ). Tato zárubeň se uřízne pod úkosem na stavbě podle velikosti střešního okna, pomocí rohovníků se v rozích sešroubuje a upevní na osazovací rám střešního okna. Popřípadě se předem vlepí tenká těsnicí/předkomprimovaná páska mezi střešní izolační cihlu a osazovací rám/blok izolace. Poté se vsadí střešní okno s izolační zárubní a střešní izolační cihla se přes elementy LINITHERM přišroubuje ke krokvím/trámové výměně. Spojení mezi střešním oknem (resp. vnější napojovací manžetou střešního okna) a spodním stropem hlavní střechy se vytvoří lepicí páskou LINITHERM. Nad střešním oknem se pro odvádění vlhkosti šikmo umístí odváděcí žlábek, usměrňovací prkno nebo úhelník. Následně se z vnější strany dodělá latění, namontuje se zakrývací rám a zakryje se střecha. Práce uvnitř žlábek/prkno/úhelník pro odvod vody Zevnitř místnosti se musí odborně vsadit parotěsná zábrana a nezbytné je i vsazení doplňkové tepelná izolace (viz výkresy řezů). Připojení parotěsné zábrany střešního okna (např. napojovací manžetou LINITHERM) k parotěsné zábraně elementů LINITHERM lze provést následovně: Do čelních hran izolace se zatlačí běžný prefabrikovaný profil UD (např. UD 27/28,5/27). Profil se připevní pomocí samořezných šroubů procházejícími skrz bednění. K utěsnění parotěsné zábrany střešního okna dochází ve spodní části profilu (přechod k hliníkové fólii elementů LINITHERM) například prostřednictvím integrovaného předkomprimovaného těsnicího pásku v případě použití napojovací manžety LINITHERM. Pro přitlačení předkomprimovaného pásku se do UD-profilu případně napojovací manžeta střešního okna přišroubuje samořeznými šrouby přítlačná lišta. střešní izolační cihla LITEC pro Velux Na závěr se namontuje vnitřní zárubeň lepicí páska LINITHERM střešního okna. případně těsnicí páska těsnění měkká izolační hmota napojovací manžeta LINITHERM resp. manžeta parotěsné zábrany střešního okna profil UD přítlačná lišta těsnění samořezné šrouby (vruty) dřevěné bednění N+F N+F/PAL 2U/PAL Polymer případně napojovací manžeta střešního okna střešní izolační cihla LITEC pro Velux Řez B-B, systém Velux případně těsnicí páska napojovací manžetu LINITHERM přilepit k fólii střešního okna měkká izolační hmota profil UD přítlačná lišta těsnění samořezné šrouby (vruty) dřevěné bednění N+F N+F/PAL 2U/PAL Polymer Řez B-B, systém Roto

9 LINZMEIER LINITHERM V K Připojení komína Připojení komína Přímo na komín se podle teploty spalin nesmí připojovat žádný hořlavý materiál. Je nutno respektovat místní stavební předpisy, resp. pokyny příslušného kominíka. Oblast výměny trámů/krokví kolem komína se obvykle vybetonuje. Nad beton se umístí parotěsná zábrana. Elementy LINITHERM se uříznou na předepsaný odstup od komína a položí se. Zbývající prostor ke komínu se vyplní např. izolací z minerálních vláken (třída stavebních materiálů A1). Přes ni se dá lepicí páska LINITHERM od komína až k izolaci LINITHERM. Ostatní postup stavby - střešní latění/oplechování/zakrytí střechy se provede obvyklým způsobem. usměrňovací prkno lepicí páska oplechování oplechování těsnicí páska střešní taška keramická střešní taška keramická kontralať těsnicí páska trámová výměna minerální vlákna parotěsná zábrana kontralať beton parotěsná zábrana beton V DR Odsávací trubka lepicí páska LINITHERM odsávací trubka průchozí taška střešní taška keramická kontralať lepicí páska LINITHERM vypěňovací hmota LINITHERM trvale pružná těsnicí hmota resp. lepicí páska trubková manžeta

10 LINITHERM LINZMEIER Pokyny pro pokládání elementů typu N+F T 1 N+F Elementy N+F se k sobě zplna přistrčí jak úzkou, tak i podélnou stranou. Pokládají se rovnoběžně s okapem, v řadách odspodu nahoru. Podélný přesah elementů přitom stále směřuje dolů tak, aby byla bezpečně odvedena eventuální vlhkost na spodním stropu. Jakmile se položí první řada elementů, polepí se užší styčné plochy na délku zkrácenou spárovací páskou LINITHERM. V místě nalepení pásky musí být povrch elementů čistý, suchý a bez mastnot. Spárovací páska se hned pevně přitlačí. Elementy N+F se mohou montovat oboustranně. Takto je možné docílit příznivého prořezu tepelné izolace a je možná pokládka jak zleva doprava, tak zprava doleva. Po položení 2 3 řad se umístí kontralatě (základní latě) podle požadavků statiky. Na kontralatě se ihned montují střešní latě resp. pomocné latě jako plocha pro pokládku. Elementy N+F splňují podle regulace Německých pokrývačů (září 97) požadavky na překrytý spodní strop při podkročení sklonu regulované střechy až do 6 (minimální sklon střechy 20 ). Viz též: LINITHERM Montagehinweise unter Einbeziehung der Richtlinien des ZVDH (Montážní pokyny LINITHERM se zahrnutím směrnic Ústředního svazu německých pokrývačů). Jinak je nutno respektovat pokyny dle našeho prospektu Allgemeine Hinweise und beispiele zur Verlegung von LINIT- HERM Dämmsystemen auf den Sparren (Všeobecné pokyny pro pokládání izolačních systémů LINITHERM na ). Obrázek 1 Pokládání izolačních elementů LINITHERM PAL N+F přímo na Obrázek 2 Pokládání izolačních elementů LINIT- HERM PAL N+F na bednění, na bednění může být případně položeno také spodní zakrytí.

11 LINITHERM LINZMEIER Úsporná pokládka v úžlabí T 1a N+F Všechny potřebné elementy pro úžlabí se obvykle nařežou a poté kompletně položí. 1. Vytvoření úžlabí separátní předkomprimovaný těsnicí pásek napojovací manžeta LINITHERM s integrovaným předkomprimovaným těsnicím páskem případně se může v celé ploše položit i bednění 2. Řada 1 Šikmý řez pro úžlabí ca. 100 mm 1. Proužky z tvrdých vláken na jedné straně izolačního elementu LINITHERM a pero PUR/PIR odříznout 2. řezat šikmý řez pro úžlabí 3. Řada 1 Pokládka izolačních desek se začátkem v úžlabí 3. hlavní kus desku položit do úžlabí (přesah leží na okapové fošně), zbytkový kus otočit ca. 100 mm 4. zbytkový kus položit řezanou hranou proti hlavnímu kusu 4. Řada 2 a další šikmé řezy pro úžlabí 5. řezat šikmý řez pro úžlabí u dalšího elementu 6. zbytkový kus otočit, pásy z tvrdých vláken a PUR/PIR-pera odříznout, stranu s pásem z tvrdých vláken položit na dřevěné bednění

12 LINZMEIER LINITHERM T 1a LINITHERM PAL N+F Úsporná pokládka v úžlabí 5. Pokládka úžlabí 7. položit druhou řadu desek 8. položit třetí řadu desek atd. 6. Řada 1 Pokládka dalších izolačních elementů rovnoběžně s okapem X 1. Proužky z tvrdých vláken na jedné straně a pero PUR/PIR odříznout 2. izolační element LINITHERM pevně zastrčit perem na úzké straně do drážky klínu, úzké strany polepit spárovacími pásky. Změřit délku X 7. Pokládka dalších izolačních elementů X 3. a označit na následující desce. Proužky z tvrdých vláken a pero PUR/PIR na desce vyříznout pro druhou řadu 4. desku položit a tupý spoj vypěnit 5. další desky pokládat jako obvykle. 8. Hotová položená tepelná izolace Hotová položená střecha. Umístit kontralatě, spáry v úžlabí vypěnit a nalepit lepicí pásku. V oblasti úžlabí vložit dvě kontralatě a fixovat je na střešní latě, případně celoplošné položení pro úžlabinový plech.

13 LINITHERM LINZMEIER Připojení základních latí průběžným sešroubováním S 1 Statika Šrouby se dávají pod úhlem 67 k základní lati. Rozteče speciálních šroubů LINITHERM pro izolaci na krokvích: Základní údaje: Zachycení smykového zatížení u izolačních desek LINITHERM z tvrdé pěny PUR/PIR: Váha krytiny: g = 0,55 kn/m 2 Dfl. Váha izolace: g = 0,088 kn/m 2 Bednění: d = 19 mm Základní latě/kontralatě: 40/60 mm 40/80 mm (pod případný spoj střešních latí) Podle doporučení v povolení č. Z je maximální rozteč šroubů omezena na 1,75 m. U kontaktních spojů základních latí se první resp. poslední šroub umístí ca. 20 cm od konce základní lišty. Tloušťka izolace Délka šroubů 80 mm 225 mm 100 mm 225 mm 120 mm 250 mm 140 mm 275 mm 160 mm 300 mm 180 mm 325 mm 200 mm 350 mm 220 mm 375 mm 240 mm 400 mm Při vyšší váze krytiny jakož i pro 2UM, HT, SIL MT si vyžádejte speciální statické výpočty. Regulované zatížení Sklon střechy /rozteč šroubů (cm) sněhem KN/m , , , , Rozteč krokví 0,75 m Regulované zatížení Sklon střechy /rozteč šroubů (cm) sněhem KN/m , , , , Rozteč krokví 1,00 m Další provedení na poptávku Naše technická doporučení pro pokládání jsou zjednodušené informace pro kupující a uživatele. Jsou nezávazná a nečiní si nárok na zásadní platnost, ani nezakládají nárok na záruční plnění. Každá budova má jiné výchozí podmínky, a proto je nutno postupovat podle specifik budovy a zásad techniky stavby. Uvedené tabulky jsou službou firmy Linzmeier Bauelemente GmbH a nenahrazují případný posudek statika/zkušebního statika.

14 LINZMEIER LINITHERM S 2 Statika Připojení základních latí průběžným sešroubováním Kotvení proti sacímu účinku větru u izolačních desek LINI- THERM z tvrdé pěny PUR/PIR: Šrouby se dávají pod úhlem 90 k základní lati. Základní údaje: Váha krytiny: g = 0,55 kn/m 2 Dfl. Váha izolace: g = 0,088 kn/m 2 Bednění: d = 19 mm Základní latě/kontralatě: 40/60 mm 40/80 mm Rozteč krokví 0,75 m Výška hřebene nad základem 8,0 m Místo střechy Sklon střechy /rozteč šroubů (cm) Normální oblast Okraje Rohy Rozteč krokví 0,75 m Výška hřebene nad základem > 8,0 m a 20,0 m Místo střechy Sklon střechy /rozteč šroubů (cm) Normální oblast Okraje Rohy Rozteč krokví 1,00 m Výška hřebene nad základem 8,0 m Místo střechy Sklon střechy /rozteč šroubů (cm) Normální oblast Okraje Rohy Rozteč krokví 1,00 m Výška hřebene nad základem > 8,0 m a 20,0 m Místo střechy Sklon střechy /rozteč šroubů (cm) Normální oblast Okraje Rohy Další provedení na poptávku Naše technická doporučení pro pokládání jsou zjednodušené informace pro kupující a uživatele. Jsou nezávazná a nečiní si nárok na zásadní platnost, ani nezakládají nárok na záruční plnění. Každá budova má jiné výchozí podmínky, a proto je nutno postupovat podle specifik budovy a zásad techniky stavby. Uvedené tabulky jsou službou firmy Linzmeier Bauelemente GmbH a nenahrazují případný posudek statika / zkušebního statika.

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce..

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. Statika, Požární ochrana, Ochrana před hlukem, Stavební fyzika Vzduchotěsnost dle DIN 4108, díl 7 Pro splnění požadavků normy DIN 4108, díl 7 na

Více

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Montáž Vnější zateplení stěn Všeobecné pokyny pro montáž tepelně-izolačního systému LINITHERM na obvodové stěny a příklady řešení detailů Úvod Požární bezpečnost Pokyny k provádění Odvětraná fasáda Příklady

Více

Všeobecné pokyny k provádění vnitřní tepelné izolace obvodových stěn LINITHERM PAL SIL a LINITHERM PAL SIL L

Všeobecné pokyny k provádění vnitřní tepelné izolace obvodových stěn LINITHERM PAL SIL a LINITHERM PAL SIL L Montáž Vnitřní práce Vnitřní zateplení stěn pro novostavby a sanace Všeobecné pokyny k provádění vnitřní tepelné izolace obvodových stěn LINITHERM PAL SIL a LINITHERM PAL SIL L Úvod Všeobecné pokyny k

Více

z a pravidly platnými pro konkrétn

z a pravidly platnými pro konkrétn Úvod Dodávka Izolační prvky LINITHERM se dodávají na paletách. Při vykládce a transportu na staveniti je nutno s nimi zacházet s náležitou opatrností. Při vech pracích (pokládka ap.) se musí dbát na to,

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM na krokve a příklady řešení detailů

Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM na krokve a příklady řešení detailů Pokládka Nadkrokevní izolace Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM na krokve a příklady řešení detailů Úvod V 2 Příklady řešení detailů Okap Štít Hřeben Střešní okno Vikýř

Více

Střešní plechová krytina

Střešní plechová krytina Střešní plechová krytina Doprava, skladování a manipulace Doprava a skladování Technicko montážní návod Dopravu materiálu k zákazníkovi zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Krytina je dodávaná

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35 Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35 STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 www.strechycomax.cz Obsah Základní

Více

NAD KROKVEMI. Pavatex Isolair. Pavatex Pavatherm Plus. Pavatex Pavatherm Combi. Technologický postup - desky PAVATEX - nad krokvemi

NAD KROKVEMI. Pavatex Isolair. Pavatex Pavatherm Plus. Pavatex Pavatherm Combi. Technologický postup - desky PAVATEX - nad krokvemi Technologický postup - desky PAVATEX - nad krokvemi DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY NAD KROKVEMI Pavatex Isolair Pavatex Pavatherm Plus Pavatex Pavatherm Combi Tabulka 1 : vlastnosti desek Pavatex Tabulka 2 : tepelně-izolační

Více

DELTA -LIQUIXX. Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální spolehlivé detaily na střeše.

DELTA -LIQUIXX. Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální spolehlivé detaily na střeše. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -LIQUIXX P R E M I U M Pastovitá vzduchotěsná viskózní manžeta pro optimální spolehlivé detaily na střeše. Pro složité detaily. Univerzálně použitelná

Více

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma!

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Obsah 1 2 3 4 5 6 Oblasti použití 5 Referenční objekt - rodinný dům 6 EGGER OSB 4 TOP na stěně 8 EGGER OSB 4 TOP na střeše 8 EGGER OSB 4 TOP

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU HERINK Do Višňovky 28, Herink, 251 01 TECHNICKÝ POPIS A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník: OÚ Herink, Do Višňovky 28, Herink, 251 01 Zastoupený

Více

Montážní návod COMAX TAŠKA

Montážní návod COMAX TAŠKA Montážní návod COMAX TAŠKA Materiál: AlMn0,5Mg0,5 STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420

Více

Bramac Reviva - technické podklady Klasický vzhled v moderním provedení

Bramac Reviva - technické podklady Klasický vzhled v moderním provedení Bramac Reviva - technické podklady Klasický vzhled v moderním provedení 1 Reviva Reviva (RE) Velkoformátová betonová taška Reviva je vyráběna, jako všechny betonové střešní tašky Bramac, z kvalitních přírodních

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof izolace a mikroventilace střechy Teknoroof Teknoroof - tepelně izolační panely pro odvětrávané střechy. Tepelně izolační panel umožňující snadnou, rychlou, bezpečnou a účinnou mikroventilaci šikmých střech.

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY Návod na skladování, zpracování, montáž trapézových desek Ze sklolaminátu řada PROFI PRŮMYSLOVÉ TYPY (POZOR - NEPLATÍ PRO VLNITÉ DESKY ANI ROLE ZE SKLOLAMINÁTU) PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM

Více

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš

Zast ešení budov echa - dle sklonu st echy d líme na - ploché - sklonité šikmé strmé echa - st ešní konstrukce Uspo ádání ešní pláš Zastřešení budov Střecha - dle sklonu střechy dělíme na - ploché (sklon 0 až 5 )- ČSN 731901 - sklonité šikmé (sklon 5 až 45 ) - strmé (sklon 45 až 90 ) Střecha - střešní konstrukce stavební konstrukce

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

Uponor Profi systém - Technické informace

Uponor Profi systém - Technické informace PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ TECHNICKÉ INFORMACE Uponor Profi systém - Technické informace Uponor inteligentní volba Uponor nabízí řešení, která spočívají na promyšlených produktech což je nejspíše důvodem,

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Vzduchotěsnost objektů docílená použitím výrobků firmy ISOCELL Venkovní stěna v dřevostavbě, nová př.1

Vzduchotěsnost objektů docílená použitím výrobků firmy ISOCELL Venkovní stěna v dřevostavbě, nová př.1 Venkovní stěna v dřevostavbě, nová př.1 Zadní odvětrání pomocí kontralatí OMEGA Protivětrná fólie u uzavřené fasády, odolná proti větru, slepená s AIRSTOP těsnicím tmelem Sprint, sd=0,02m OMEGA Fasádní

Více

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS

VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS VAPIS stavební hmoty sro. TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ pro zdění se systémy VAPIS OBSAH TECHNOLOGICKÁ DOPORUČENÍ VAPIS KS-QUADRO, KS-QUADRO E Strana 3 VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY PRO TENKOVRSTVOU MALTU Strana 6 VÁPENOPÍSKOVÉ

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Nový Bor-Janov č.p.114

Nový Bor-Janov č.p.114 Nový Bor-Janov č.p.114 Výpis střešního systému-maloformátová taška Krytina dle specifikace uvedené v technické zprávě Barva krytiny antracitová matná Plocha střechy 293,86 m2 (Plocha k pokrytí-bez prořezu)

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené. 1.000/Ri/3-04/CZ

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené. 1.000/Ri/3-04/CZ Návod na montáž Fasádní profily vinytherm 1.000/Ri/3-04/CZ Zmeny a chyby vyhradené. Fasádní profily vinytherm se extrudují z vypěněných termoplastů neobsahujících kadmium. V průběhu výrobního procesu se

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

8.6 Technický list výrobku

8.6 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-SHOWER Odvodnění Sprchy v úrovni podlahy 8.6 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD STŘECHY

MONTÁŽNÍ NÁVOD STŘECHY www.ruukki.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD STŘECHY Monterrey TS39-350-1100 FEB Monterrey TM TS44-350-1100 Adamante TS55-350-1125 Decorrey TM TS28-350-1130 Finnera TM TS52-330-1140 Armorium TS80-350-988 Nízké trapézy

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

SKYTECH. 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky. Technologický list obloukových světlíků

SKYTECH. 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky. Technologický list obloukových světlíků SKYTECH 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky Technologický list obloukových světlíků Obsah ÚVOD... 2 TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 1. KONSTUKCE... 3 1.1. Výhody systémové konstrukce světlíků SKYTECH:... 3 1.2. Popis

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Montážní postup SolidMur a SolidStone

Montážní postup SolidMur a SolidStone Montážní postup SolidMur a SolidStone Obkladové panely se upevňují na nosnou konstrukci (rošt). Na tento rošt můžete použít dřevěné, plastové nebo plechové profily. Pokud je obkládaná plocha absolutně

Více

KERAMICKÉ TAŠKY CREATON

KERAMICKÉ TAŠKY CREATON KERAMICKÉ TAŠKY CREATON PREFEROVANÉ MODELY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE RAPIDO BALANCE TITANIA DOMINO OPTIMA Rozměry 325 x 495 mm 323 x 502 mm 322 x 515 mm 257 x 437 mm 262 x 441 mm Krycí šířka 277 280

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

Ceník platný od 1. 3. 2014

Ceník platný od 1. 3. 2014 Ceník platný od 1. 3. 2014 O SPOLEČNOSTI Firma BETONPRES Týn nad Vltavou s.r.o. vyrábí betonovou střešní krytinu včetně betonových doplňkových tvarovek a dodává na trh svůj kompletně řešený střešní systém.

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Projektování a příprava rozpisu prací JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Protipožární ochrana Statika Ochrana proti hluku JOMO TGA-stavební techniky pro suchou výstavbu Obsah Strana 0.0 JOMO

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

Montážní návod. Domek Alpina (40 mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289

Montážní návod. Domek Alpina (40 mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Montážní návod Domek Alpina (40 mm) 1301 CPD 0730 11 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Důležité informace a upozornění Vážený zákazníku, zakoupil jste

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 7

Více

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech

Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech Střechy nízkoenergetických a pasivních domů Tepelné izolace střech Ploché střechy Masivní plochá střecha Pro masivní zděné stavby Výhody Jednoduchost provedení Dobrá tepelná stabilita (vysoká schopnost

Více

Pokládka šindelových obkladů

Pokládka šindelových obkladů Pokládka šindelových obkladů Pro pokládku cedrových šindelových obkladů je velmi nutné dodržovat pravidla montáže a zvolit správný upevňovací materiál. VÝBĚR UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU Pokládku cedrových šindelových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník :

INDIV. PROJEKT. 1.2.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM. F. Dokumentace stavby 1.2. Stavebně konstrukční část. Stavba: Místo stavby : Stavebník : Stavba: G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč VÉ P ENÍ VV OVÉ PVEDE OVEDENO DINNÝ DŮM INDIV. PJEKT Místo stavby : Stavebník : Autor Vypracoval Zodp. projektant Stupeň Datum : 2012 F. Dokumentace

Více

Téma: Odvodňovací systémy II POS 3

Téma: Odvodňovací systémy II POS 3 Téma: Odvodňovací systémy II POS 3 Vypracoval: Ing. Josef Charamza TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN E VR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Postup provádění klasických

Více

Popis Terasová střecha typ T2

Popis Terasová střecha typ T2 Popis Terasová střecha typ T2 5 1 včetně. Je-li sklon menší, hrozí, že se budou vytvářet vodní kapsy. 7 2 6 3 Povrchová úprava Viditelné součásti podle vzorníku barev pro WAREMA, resp. vzorníku RAL Classic.

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Montážní návod Falcovaná krytina PLX

Montážní návod Falcovaná krytina PLX lindab falcovaná krytina PLX LindabSeamline Montážní návod Falcovaná krytina PLX lindab falcovaná krytina PLX Úvodem Současný komerční trh je bohatý na novinky ve všech jeho odvětvích. Stavebnictví není

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Montážní návod Plochá střecha

Montážní návod Plochá střecha Montážní návod Plochá střecha www.sunizer.cz Důležité upozornění: Tubus světlovodu obsahuje zalakované technické stříbro. Při montáži je třeba se vyhnout kontaktu se superreflexním povrchem, ani jej mechanicky

Více

Možnosti použití: Použití a montáž těchto stavebních výrobků se řídí technickými normami a směrnicemi předepsanými podle zákona.

Možnosti použití: Použití a montáž těchto stavebních výrobků se řídí technickými normami a směrnicemi předepsanými podle zákona. Aktualizováno: 12.11.2012 Kazeta terraza Nosné prvky nosič z WPC, nosič z WPC, nosič z hliníku, nosič z WPC, gumová podložka nosič z WPC, Obecné informace: Možnosti použití: Použití a montáž těchto stavebních

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Montážní návod. Domek David 1 (21 mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289

Montážní návod. Domek David 1 (21 mm) 1301 CPD 0730 11. BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Montážní návod Domek David 1 (21 mm) 1301 CPD 0730 11 BPP s.r.o. Cesta ku Smrečine 5 974 01 Banská Bystrica Slovenská republika ETA-11/0289 Důležité informace a upozornění Vážený zákazníku, zakoupil jste

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

Stavebnicový systém plotových zdí

Stavebnicový systém plotových zdí montážní příručka stěny do výšky až 2,1 m seznam dílů spodní panel středový panel horní panel sloupek koncový sloupek průběžný sloupek rohový tl. 58 mm tl. 10 mm stříška sloupku stříška sloupku stříška

Více

Grenadeck reklamace systému

Grenadeck reklamace systému Grenadeck reklamace systému Nedostatky v montáži a jiné závady 1. Příprava podloží 2. Montáž podkladního roštu Grenacon 3. Přesah profilů Grenadeck 4. Vyrovnávací podložky hranolů Grenacon 5. Dilatační

Více

Systém plotových panelů NYLOFOR. Návod na montáž. www.betafence.com

Systém plotových panelů NYLOFOR. Návod na montáž. www.betafence.com Systém plotových panelů NYLOFOR Návod na montáž www.betafence.com Panely NYLOFOR 3D Panely Panely s šířkou 2500 mm a výškou 630 až 2430 mm. Panely jsou z jedné strany ukončeny ostrými svislými trny v délce

Více

Solární kolektory: Zdroj energie s budoucností. Katalogový list

Solární kolektory: Zdroj energie s budoucností. Katalogový list Solární kolektory: Zdroj energie s budoucností Katalogový list 1 Obsah Teplá voda a teplo do domu 03 Jak funguje solární zařízení Bramac solární kolektor pro integraci do krytiny 04 Ceny a technické údaje

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Technická příručka STŘECHY FASÁDY SOLAR

Technická příručka STŘECHY FASÁDY SOLAR Technická příručka PRO FASÁDNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com OBSAH Zavěšená provětrávaná fasáda nosný rošt obecně Hliníkový nosný rošt Dřevěný nosný rošt Přehled výrobků Sidings Reynobond

Více

30: let VZDUCHOTĚSNOST VÁŠ SPECIALISTA PRO VZDUCHOTĚSNÉ A VĚTRUODOLNÉ SYSTÉMY STAVEB: D-TACK Z Á VZDUCHOTĚSNÉ VĚTRUODOLNÉ SYSTÉMY SYSTÉMY FASÁDNÍ

30: let VZDUCHOTĚSNOST VÁŠ SPECIALISTA PRO VZDUCHOTĚSNÉ A VĚTRUODOLNÉ SYSTÉMY STAVEB: D-TACK Z Á VZDUCHOTĚSNÉ VĚTRUODOLNÉ SYSTÉMY SYSTÉMY FASÁDNÍ VDCHOTĚSNOST VĚTODOLNÉ SYSTÉMY FSDNÍ SYSTÉMY VDCHOTĚSNÉ SYSTÉMY LEPÍCÍ TECHNOLOGIE VŠ SPECILIST PO VDCHOTĚSNÉ VĚTODOLNÉ SYSTÉMY STVEB: VÝHDNÍ STOPENÍ PO Č S VŠ SPECILIST PO VDCHOTĚSNÉ VĚTODOLNÉ SYSTÉMY

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

Všeobecné pokyny a příklady pokládání izolačních systémů LINITHERM pod krokvemi

Všeobecné pokyny a příklady pokládání izolačních systémů LINITHERM pod krokvemi Izolace pod krokvemi Všeobecné pokyny a příklady pokládání izolačních systémů LINITHERM pod krokvemi Ůvod I-V Všeobecné pokyny pro pokládku při vnitřni výstavbě I-A Vzduchotěsnost I-AS 1 Hřeben, zakrytý

Více

fermacell konstrukce 3 TP 2 Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 TP 2 Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 TP 2 Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 4 db Tloušťka stěny:

Více

Tepelně izolační střešní panely

Tepelně izolační střešní panely Tepelně izolační střešní Uo= 0,14 [W/m 2 K] Velkoformátové střešní určené k umístění nad krokve jsou navrženy tak, aby vytvořily izolaci bez tepelných mostů pro tradiční šikmé střechy s dřevěnou konstrukcí.

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 4

Více

OBKLADOVÉ DESKY ABITIBI NÁVOD NA INSTALACI

OBKLADOVÉ DESKY ABITIBI NÁVOD NA INSTALACI OBKLADOVÉ DESKY ABITIBI NÁVOD NA INSTALACI Vážení přátelé, Dostávají se vám do rukou výrobky z USA, které se ve světě používají více než 50 let. Uvedený sortiment představuje rozsáhlou nabídku desek s

Více

Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany

Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany 6 70 617 583 (008/04) CZ 67061659.00-1.SD Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1. Použité symboly 3

Více

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2012 Platí od 1. března 2012 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic, červenohnědá + Solární kolektor Bramac BSK PRO 10 2 OBSAH Inteligentní

Více

ROYAL RAPID SMART REGENT

ROYAL RAPID SMART REGENT MONTÁŽNÍ INSTRUKCE ROYAL RAPID SMART REGENT VELKOPLOŠNÉ STŘEŠNÍ KRYTINY a TECHNICKÉ ÚDAJE: RAPID REGENT ROYAL SMART Standardní délka tašek: 460 mm 350 mm 400 mm 350 mm Skladební šířka: 1,08 m 1,10 m 1,00

Více

TM Podklady pro navrhování

TM Podklady pro navrhování TM Podklady pro navrhování Technologie pro pasivní a nízkoenergetické stavby od společnosti MiTek Posi-Joist TM nosníky Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami. Díky spojení lehkosti

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku!

V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku! V případě montáže domku s dvoukřídlými dveřmi čtěte nejprve tuto stránku! Montážní návod úpravy čelní stěny pro instalaci dvou křídlých dveří do dom ků EKONOMIK Pro osazení dvoukřídlých dv eří zkraťte

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny Inovace cihel... cihly, broušené cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU Cihla cihla od firmy GIMA přírodní stavební materiál pro zdravé

Více

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD

DELTA -MS. S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. STANDARD DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MS STANDARD S vysokou pevností v tlaku pro ještě vyšší spolehlivost. Nízké bodové zatížení. Ověřená náhrada podkladního betonu. Rychlá a přesná

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více