Promat. Protipožární příčky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promat. Protipožární příčky"

Transkript

1 Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a

2 Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Hodnoty požární odolnosti EI 0 až EI 0 a REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období. Příčky PROMTET mohou být vyráběny v provedení nosném a nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMTET je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky. by byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace. Požární stěny K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce. Stěny s dřevěnými stojkami Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMTET jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby. Hrázděné stěny ze dřeva Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMTET pouze z jedné strany, ale klasifi kace REI 0 až REI 0 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Díky výborným vlastnostem desek PROMTET -H a PROMTET -L mohou být i s nejtenčími deskami dosaženy vysoké hodnoty požární odolnosti. Mimořádné vlastnosti desek PROMTET umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profi ly, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů. plikací lehkých konstrukcí PROMTET lze dosáhnout značných úspor díky nízké hmotnosti a rychlé montáži. Podle potřeby mohou být zaslány zkušební protokoly Požárně ochranné stavební desky PROMTET splňují podmínky třídy reakce na oheň dle ČSN EN 0-.

3 Šachtové stěny a příčky EI požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm přířezy z desek PROMTET -00, d = mm tmel Promat profi l L 0/0 x,0 umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka desek jen mm montáž z místnosti doloženo statickým výpočtem montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP h,00 m h neomezeno Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Spoje desek se přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic na vyžádání. I h podle tabulky D D E E b,00 m b,0 m II H H F F G nebo 0 Detail Podle montážní situace lze šachtové stěny a příčky zhotovovat s nebo bez výztužných profi lů. Obrázek (I) ukazuje možnost uzavření otvorů do velikosti,00 x,00 m v případě, že na konstrukci nejsou kladeny statické požadavky podle DIN 0. Desky PROMTET -00 () silné pouze mm lze uspořádat na výšku i na šířku. Napojení na masivní části staveb je vyobrazeno na detailu. Spoje desek se podkládají ze zadní strany přířezu z desek PROMTET -00 (). Na obrázku (II) vidíme šachtovou stěnu k uzavření svislých stoupacích šachet do šířky,0 m. Desky () se umisťují na šířku a k masivním částem stavby se připevňují podle detailu. Výška šachtové stěny je neomezená. Šachtová stěna se vodorovně vyztuží např. mezipodlažním stropem (řež -) výztuhy musí být od sebe vzdáleny,00 m. Šachtové stěny o výšce do,00 m a s neomezenou šířkou lze zhotovit podle obrázku (III). Do stěny lze zabudovat revizní dvířka. Stabilita vyobrazených stěn (obrázky (II) a (III)) je doložena podle DIN 0- pro oblasti zabudování a. Výšky stěn, výztužné profi ly a oblast zabudování jsou uvedeny v tabulce. Detail III b neomezeno G Na detailu jsou vyobrazeny způsoby připevnění k masivním částem stavby pro stěny podle obrázků (I) a (II). Pro boční připojení ke stěně se použije ocelový úhelník () (řez -). Připojení k podlaze a stropu se zakryje přířezy z desek PRO- MTET -00 () (řez -), alternativně je možné i připevnění podle řezu -. Detail pohledy řez - 0 řez - 0 Detail Šachtové stěny podle obrázku (III) je nutno zezadu vyztužit svislými výztužnými profi ly. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka ) se použijí běžně prodávané stěnové profi ly nebo uzavřené ocelové profi ly, na které se přišroubují přířezy z desek PROMTET -00 (). Desky PROMTET -00 () se připevní k přířezům () svorkami nebo vruty. Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se postaví výztužné profi ly () nebo (0). Detail připojení k masivní části stavby

4 Šachtové stěny a příčky EI Detail E Spoje desek se u všech stěnových konstrukcí zakryjí ze zadní strany přířezy PROMTET -00 (). Z přední strany se spoje desek zatmelí (viz všeobecné informace). řez E-E řez F-F nebo řez D-D Detail výztužné profi ly 0 00 řez - řez D-D, alternativa řez E-E, alternativa a nebo 0 0 řez F-F, alternativa 00 Detail E zakrytí spojů desek 0 výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru 00 Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profi ly použijí stěnové profi ly a U nebo uzavřené ocelové profi ly. Detail G Do šachtových stěn se svislými výztužnými profi ly (detail, obrázek (III)) lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo jednokřídlé dvířka Promat, typ SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profi ly () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profi ly. Tabulka obsahuje standardní rozměry revizních dvířek Promat, typ N (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profi lů podle tabulky. Tabulka rozměry stěn a profily Šachtová stěna podle obrázku Výška h Šířka b Stěnový profi l, svislý nebo 0 Profi l pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0 (I),00 m,00 m (II),0 m (III), m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry revizních dvířek Výrobní rozměr š x v [mm] Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 00 řez G-G 00 Detail D svislý řez Detail F rohové spojení nebo 0 řez H-H Detail G revizní dvířka vnější rozměr

5 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm tmel Promat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP, rozměry podle tabulky umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny požárně ochranný tmel PROMSEL -gama silikon PROMSEL -silikon ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK h podle tabulky Detail pohled D D b neomezeno nebo 0 0 Výhody na první pohled doloženo statickým výpočtem montáž z místnosti tloušťka opláštění x 0 mm montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Z požárnětechnického hlediska není tmelení spojů desek nutné. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Montáž těsnících větracích výústkových tvarovek PROMSEL viz konstrukce Promat 0. nebo 0.. Detail Šachtové stěny a příčky lze s odpovídajícími výztužnými profi ly (), příp. (0) zhotovovat až do výšky,00 m v neomezené šířce. Stabilita je doložena podle DIN 0-. Svislé výztužné profi ly (), příp. (0) a přípustné oblasti zabudování jsou uvedeny v tabulce. Požárně ochranné desky PROMXON, typ () lze uspořádat na výšku i na šířku. Do šachtových stěn a příček lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo SP (viz detail G). 0 0 Detaily a Stěny se zezadu vyztužují svislými výztužnými profi ly. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka se použijí běžně prodávané stěnové profi ly nebo uzavřené ocelové profi ly, na které se přišroubuje první vrstva desek PROMXON, typ (). Druhá vrstva desek se připevní k první svorkami nebo vruty. řez - Detail připojení ke stěně řez -, alternativa Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se postaví výztužné profi ly () nebo (0). Detail E 0 Skrz stěny lze vést jednotlivé elektrické kabely. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musíte průchozí otvor elasticky uzavřít viz obrázek. Ze strany šachty zhotovte kolem otvoru límec z přířezů PROMXON, typ (). řez řez -, alternativa Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profi ly použijí stěnové profi ly a U nebo uzavřené ocelové profi ly. Detail výztužné profi ly

6 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. Detail G Do stěn lze zabudovat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profi ly () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profi ly. Tabulka obsahuje standardní rozměry jednokřídlých revizních dvířek Promat, typ N nebo SP (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profi lů podle tabulky. 0 nebo Detail E jednotlivá kabelová průchodka a nebo 0 Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Šachtové stěny EI 0 do šířky,0 m viz též konstrukce Promat 0.0 a výrobní rozměr 0 jmenovitý rozměr 0 světlého otvoru řez - 0 Detail D svislý řez Detail F rohové spojení nebo 0 řez D-D vnější rozměr Detail G revizní dvířka Promat, typ N Výška h Šířka b Stěnový profi l, svislý nebo 0 Profi l pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry stěn a profi lů Výrobní rozměr š x v [mm] Tabulka rozměry revizních dvířek Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm

7 Šachtová stěna EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm, b = 0 mm tmel Promat utěsnění z minerální vlny profi l L 0/0 x 0, vrut, x, rozteč cca 0 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 0 mm vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm 0 vrut, x, rozteč cca 0 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 00 mm, u hran všech spojů desek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen 0 mm výška až m šířka šachty až,0 m prefabrikované prvky úprava prvků na místě podle šířky šachty přišroubování prvků k stěnovému úhelníku a vzájemné sesvorkování prvků 00 výška,00 m Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky mohou být prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné. Detaily šířka,0 m 00 Připojení ke stěně lze provést s nebo bez ocelových úhelníků (). Doporučeno je provedení s úhelníky (zejména při velké šířce šachty). Připojení k masivním částem stavby se provádí tmelem Promat (). Větší spáry lze také nejprve vyplnit minerální vlnou (). Detail pohled nebo řez -, alternativa 0 0 0,00 m 0 Detail Sesvorkování nebo sešroubování prvků mezi sebou je znázorněno na řezu - a -. Spodní prvek se usadí na tenkou vrstvu tmelu Promat (). Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0 řez - Detail připojení ke stěně řez - Detail spoj desek a připojení k podlaze řez -

8 Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI prefabrikovaný prvek z požárně ochranných desek PROMXON, typ, rozměry: b,0 m, h,0 m, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 0 mm, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 00 mm, d = mm profi l L 0/0 x,0 ocelový úhelník / x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x minerální vlna nebo tmel Promat tmel Promat nebo silikon PROMSEL -silikon 0 vrut, x 0, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen mm prefabrikované prvky šachtové stěny úprava prvků na místě podle šířky šachty rychlá a snadná montáž prvků výška až m, šířka šachty až,0 m výška,00 m Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky šachtové stěny () jsou prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné Detaily Ocelový úhelník () se zakrývá dvěma přířezy PROMTET (). Prvky šachtové stěny se připevní k úhelníku dvěma vruty na každé straně (zejména při velké šířce šachty). Spáry u připojení ke stěně lze uzavřít tmelem Promat nebo silikonem PROMSEL -silikon. Detail pohled řez - šířka,0 m 0 Detail připojení ke stěně Detail rohové spojení 0 Detail Rohy stěn se provádějí podle detailu. Kvůli stabilitě je třeba použít ocelové úhelníky (). Roh se pak sešroubuje rychlovruty. Detail D Jednotlivé prvky () jsou zespodu opatřeny perem a nahoře drážkou. Před montáží natřete drážku lepidlem Promat K, prvky pak nasaďte na sebe a z přístupné strany spojte svorkami (0). Detail E U prvku, který bude sloužit jako horní, musíte odříznout pero, vlepit je do drážky a přisvorkovat. Pero je třeba odříznout také u prvku pod ním. Horní prvek pak lze bez problémů namontovat pomocí lepidla Promat K. K připojení ke stropu se použije ocelový úhelník (), ke kterému se horní prvek přišroubuje. Podle detailu E lze také zhotovit revizní otvory. Namísto lepidla Promat K v drážce prvku se pak z šachtové strany připevní přířezy (), které zakrývají spáry. Při údržbě lze po povolení čtyř vrutů () revizní prvek vyjmout montáž řez řez - montáž horního prvku Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Detail D montáž prvků Detail E horní prvek, příp. revizní otvor

9 Příčka PROMTET -L EI Připojení ke stropu 0 hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm přířezy PROMTET -L, b 00 mm, d = mm (z požárního hlediska d = 0 mm dostačující) přířezy PROMTET -H, b 00 mm, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x L profi l x x vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm 0 kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN Připojení k podlaze Důležité pokyny Uvedené konstrukce lze použít pro výrobu, popř. obkládání větracích a instalačních šachet, které musí splňovat hodnotu požární odolnosti EI 0. L profi l () vyobrazený v detailu není z hlediska požární odolnosti nutný a používá se jen k doplňkovému vyztužení celé konstrukce. Místo jednostranného překrytí spojů přířezy PROMTET -L () může být překrytí provedeno po obou stranách přířezy PROMTET -H (). Elektroinstalační vedení a krabice nezapouštět, nýbrž připevnit k povrchu stěny. Detail připojení ke stěně a spoje desek Výška stěny Klasifi kace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěn nesmí překročit,00 m. Velkoplošné vysoké stěny vyztužit ocelovými profi ly, které jsou obloženy podle katalogového listu, popř. deskami PROMTET. Na základě malé tloušťky příčky PROMTET -L lze vyrábět různé příčky velkých rozměrů s konstrukcemi Promat (např. č. 0.0). Vestavba revizních dvířek Promat viz katalogové listy 0., popř. 0.. Příklad použití Větrací šachta () s velkým průřezem, přisazená k masivní stěně (), musí být obložena ze tří stran, aby byla dosažena hodnota požární odolnosti EI 0. Přitom jsou strany označené (D) složeny ze dvou vrstev. (Viz vyobrazené osazení v detailu ). Strana () je vsazena v jedné vrstvě. Příklad použití 0 Dvě strany instalační šachty () tvoří masivní stěny (). Lehké příčky () ležící k masivním stěnám v pravém úhlu jsou vytvořeny z desek PROMTET -L. Detail připojení ke stěně a spoje desek (varianta) D D Pokyny pro montáž Příčka PROMTET -L smí být připevněná jen na stavební díly, které mají alespoň stejnou hodnotu požární odolnosti jako příčka. by nedocházelo k tvorbě tepelných mostů, nesmí žádný připevňovací prvek procházet stěnou v celé její tloušťce. Používat šrouby jen výše uvedených rozměrů. Z požárního hlediska není zatmelování nutné. Zatmelování je prováděno jen před povrchovou úpravou tmelem Promat. Spoje desek vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny. Příklad použití obložení ze tří stran na masivní stěně Příklad použití obložení ze dvou stran mezi dvěma masivními stěnami 0

10 Příčka PROMTET -H EI až EI 0 0. Připojení ke stropu 0 00 hmotnost (EI 0): cca kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, d [mm] = EI EI 0 EI 0 EI 0 utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm vruty, zapuštěné a zatmelené,* rozteč 0 mm ocelové svorky,* rozteč svisle 00 mm rozteč vodorovně 00 mm spoje desek, zatmelené tmelem Promat * rozměr spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI, EI 0, EI 0 a EI 0 dle ČSN EN Připojení k podlaze Důležité pokyny Příčka PROMTET -H může být připevněná jen na stavební dílce, které mají stejnou nebo vyšší hodnotu požární odolnosti. Klasifi kace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěny nesmí překročit,00 m. Jako průkaz o statické bezpečnosti a tuhosti lze použít technické údaje k deskám PROMTET -H. Výroba a obklad větracích kanálů a šachet klasifi kace požární odolnosti EI 0. Podrobnosti o instalačních šachtách viz následující strana. Možná vestavba revizních dvířek. Další detaily sdělí naše technické oddělení. Detail připojení ke stěně spoj Revizní otvory Do příček mohou být vestavěna revizní dvířka Promat podle katalogového listu 0. a 0.. Příčka PROMTET -L EI hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = 0 mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm ocelový úhelník 0/0/0, vruty,0 x, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 00 mm šrouby M x 0 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail připojení ke stěně Detail umístění spoje desek 0 EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedenou konstrukci lze bez dodatečného vyztužení použít jen v místnostech vysokých max.,00 m. Při určování rozestupů spodních konstrukcí je nutné přihlédnout k předpokládanému mechanickému namáhání. lternativně je možno pro vysoké prostory použít stěny podle konstrukce č. 0.0 nebo 0.. Příčka PROMTET -L může být také alternativně vyrobena i v jedné vrstvě (d = 0 mm). Pokyny pro montáž Všechny spoje desek () je třeba uspořádat střídavě proti sobě, svislé spoje 0 mm, vodorovné spoje 00 mm (jen 0.0). Vodorovné spoje nesmí probíhat v jedné výšce. Uspořádat střídavě proti sobě cca 0 00 mm (jen 0.). Zatmelené spoje armovat např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny.

11 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI hmotnost (EI 0): cca, kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0):, m K/W desky PROMTET -H, EI 0: d = mm bez pásků PROMGLF EI 0: d = mm; EI : d = mm; EI 0: d = 0 mm; EI 0: d = mm desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm přířez PROMTET -H, b = 0 mm, d =, popř. či 0 mm distanční přířez PROMTET, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny stěnový profi l W 0 x 0,, rozteč mm stěnový U profi l UW 0 x 0, vruty *, cca mm zapuštěné, zatmelené, rozteč cca 0 mm krycí podlahová lišta ze dřeva mm x mm (jen podle potřeby) 0 ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm dřevěná krycí lišta x mm (jen podle potřeby) vruty s čočkovitou hlavou, x 0, rozteč cca 0 mm izolační pásek PROMGLF, 0 x mm (pro EI 0 se nepoužívá) zatmelení tmelem Promat kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm elektrický rozvaděč nebo spínací skříň tmel Promat * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail vodorovný řez EI 0, EI, EI 0 a EI 0 podle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí a překrytím spár. Důležité pokyny Uvedené rozměry profi lů () a () se týkají jen zkušebního kusu a nelze je použít pro všechny výšky stěn. Pro dodržení bezpečnosti mohou být stanoveny příslušné rozměry profi lu podle následující tabulky. 0 Detail připojení k podlaze Detail připojení ke stropu Stanovení dimenzí nosného profilu (): rozměry profi lů (rozteč sloupků mm) doporučené výšky stěn [m] výška [mm] šířka [mm] tloušťka [mm] 0 0 0,0,00 0 0,0, ,0,00 Rozteč sloupků zkušebního prvku činila 0 mm. Z konstrukčních důvodů se doporučuje rozteč mm. Použijí-li se desky PROMTET -H o tloušťce mm (EI ), je doporučená rozteč sloupků 00 mm. Konstrukční varianta do max. m výšky stěny. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Vestavba revizních dvířek Promat podle katalogového listu 0., popř. 0.. Podrobnosti k vestavbě požárních klapek požárních revizních dvířek EI 0 EI 0 požárních dveří EI 0 EI 0 s prosklením nebo bez prosklení sdělí naše technické oddělení. Detail D elektrický rozdělovač nebo spínací skříň Elektrické skříně zapustit tak, že budou obloženy cm vrstvou izolačního materiálu (např. tmel Promat ). Detail E vodorovný spoj výška stěny nad,00 m Zatmelování spojů ležících v zadní části není z hlediska požární bezpečnosti nutné. Pokyny pro montáž Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatelů profi lů. Těsnění () a izolační pásky () mohou být nalepeny na kovové profi ly lepidlem Promat K. Podrobnosti o napojení lehkých podhledů na lehké příčky viz dále. Při použití krycích lišt není nutno zatmelit spoje desek a hlavy šroubů. Zatmelené spáry pro další nátěry je nutné vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

12 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Konstrukční číslo a schematický nákres Pro izolační vrstvy z minerálních vláken uvedené v tomto katalogovém listu musí být použity běžné izolační hmoty z minerální vlny, třídy reakce na oheň s bodem tání 000 a teplotou použitelnosti do 00. Objemová hmotnost 0 kg/m Hodnota požární odolnosti EI 0 EI 0 EI 0 Tloušťka stěny mm mm mm Plošná hmotnost, kg/m kg/m kg/m Tepelný odpor,0 m K/W, m K/W,0 m K/W Vzduchová neprůzvučnost R w = d LSM = - d R w = 0d LSM = - d R w = d LSM = ±0 d Spotřeba materiálu, rozměry a označení nosný U profi l nosný profi l deska PROMTET -H přířez PROMTET -H nosný U profi l UW 0 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profi l W 0 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm Uvedené údaje se vztahují například na stěny s plochou, m x,00 m (, m ). Vodorovná a svislá připojení k masivním stavebním dílům. V podkladech nebylo přihlédnuto ke ztrátám v prořezech. nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m přířez PROMTET -H b = 00 mm d = mm spotřeba/m stěny, m = cca 0, m desky z minerální vlny pásek minerální vlny desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m pásek minerální vlny b = 0 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m izolační pásek PROMGLF, popř. plstěný pásek izolační pásek PROMGLF b = 0 mm, d = mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm samořezné vruty do plechu spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks 0 ocelové svorky /0,/, rozteč mm ocelové svorky spotřeba/m stěny ks

13 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Detail Všechny podhledy uvedené v katalogovém listu 0 mohou být připojeny k lehkým příčkám, které se shodují s podhledem alespoň v hodnotě požární odolnosti. Předpokládá se, že připevnění příčky ke stropu je vytvořeno jako posuvné. S přihlédnutím k uvedeným podrobnostem je skladba příčky prováděna podle zkušebních protokolů a podkladů pro zpracování udané výrobcem. Stavbu lehkých protipožárních příček PROMTET pro připojení lehkých podhledů lze provádět podle katalogových listů 0.0, 0. a 0.. Připojení vyobrazená v detailu a platí jen pro podhledy, které byly klasifi kovány spolu s masivními stropy dle ČSN 0 a jsou přišroubované k nosné konstrukci (detail ) nebo k viditelné nosné konstrukci vloženým podhledem (detail ). Detail Tuto variantu přizpůsobit před vestavbou příslušnému umístění. pro Detail přířezy PROMTET -H, d = 0 mm, b = 0mm obklad stěny utěsnění z minerální vlny stěnový U profi l stěnový profi l spojení vruty s, rozteč cca 00 mm,střídavě uspořádané spojení vruty s, rozteč a s přihlédnutím k kovové rozpěrné hmoždinky M, rozteč cca 00 mm rozměr a 0 mm rozměr b 0 mm Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profi lu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, L profi l. Skladba stropu () podle příslušného katalogového listu. Detail Detail návrh Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profi lu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, přířez PROMTET (). Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Detail D Detail E návrh Detaily D a E Připojení, znázorněná v detailu D a E, platí pro podhledy, které jsou samotnou požárně dělící konstrukcí, tj. bez masivního stropu, způsobilé pro působení ohně shora nebo zdola. Připojení jsou pevně přišroubována k nosné konstrukci (detail D) nebo k viditelné nosné konstrukci (detail E). Přířezy PROMTET () a () jsou připevněny podle detailu a. Dodatečně je připojení zakryto po celé délce pásy minerální vlny třídy reakce na oheň (). U konstrukcí EI 0 je tloušťka minerální vlny 0 mm, u konstrukcí EI 0 x 0 mm. (Odpadá u konstrukce 0.). Minerální vlna () je nad připojením připevněna lepidlem Promat K () k ploše stěny. Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Připojení stěny k lehkému podhledu Detail F připojení k lehkému podhledu Detail F Příčka PROMTET -H podle konstrukce č. 0.0 může být připevněna také k lehkému podhledu PROMTET podle konstrukce č Dva přířezy PROMTET -H (), d = mm, sešroubovat mezi sebou samořeznými vruty, x (), střídavě ve vzdálenosti cca 0 00 mm, a společně s U profi lem () připevnit samořeznými vruty, x (D) k přírubě (E) nosného profi lu. Utěsnění (F) minerální vlnou. Podrobnosti o podhledu viz katalogový list 0.0. Pokyny pro montáž (0.0, 0. a 0.) Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatele profi lů. Těsnění z minerální vlny na podlahu a stropy mohou být slepena lepidlem Promat K s kovovými profi ly. Izolační pásky PROMGLF přilepit na profi ly rovněž lepidlem Promat K. Vložit dvou- a třívrstvé výplně konstrukce 0. z minerální vlny se střídavě uspořádanými spoji. Vodorovné spoje mezi deskami PROMTET -H překrýt přířezy PROMTET -H 0 x mm. Připevnit ocelovými svorkami /0, /,, rozteč cca 00 mm. Desky PROMTET přiřezávat pilovými listy obloženými slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

14 Stěna s ocelovými nosnými sloupy REI až REI 0 0. hmotnost obkladu bez stojin (REI 0): cca kg/m hmotnost ocelového profi lu (REI 0): cca kg/m celková plošná hmotnost (REI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (REI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, REI : d = mm; REI 0: d = 0 mm; REI 0: d = mm přířezy PROMTET -H, b 0 mm, d = 0 mm, popř. 0 či mm ocelový profi l U 00 (zkušební kus) ocelový profi l IPE 00 (zkušební kus), rozteč svislého ocelového profi lu 0 mm spoje desek zatmelené tmelem Promat ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem (podle statiky) utěsnění z minerální vlny * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI, REI 0 a REI 0 podle ČSN EN 0- se zatížením, které se shoduje s přípustným napětím oceli při působení ohně z jedné strany. Důležité pokyny a rozměry se vztahují jen na zkušební kus. Při použití ocelových 0 0 profi lů jiných dimenzí a jiných rozměrů stěn se odpovídajícím způsobem mění i příslušné hodnoty. Výše uvedenou klasifi kaci pro šířky a výšky stěn je nutno ověřit statickými výpočty. Doklad o stabilitě musí být předložen s ohledem na technické stavební předpisy. Další podrobnosti na vyžádání. Do stěn s ocelovými nosnými sloupy mohou být vestavěny prosklené nebo plné protipožární dveře. Detaily k vestavbě sdělí naše technické oddělení. Detail vodorovný řez Detail připojení ke stropu, připojení k podlaze

15 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI obklad PROMTET -H, paždík PROMTET -H, } viz tabulku níže ocelové profi ly obklad z ocelového plechu připevňovací prostředky přířez PROMTET -H, viz detaily přířez PROMTET -H, d = mm připojení obkladu nosný systém budovy 0 minerální vlna, třída reakce na oheň, d = 0 mm masivní stěna Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Včleněním nosného systému budovy () do konstrukce požární stěny může být stěna rozčleněna na menší samostatné plochy. Tím je možné zmenšit rozměry stojek profi lů jakož i prahových a rámových profi lů (). Stanovení rozměrů a montáž paždíku PROMTET (), obkladu PROMTET () a krytu z ocelového plechu () podle technických údajů. 0 Detail horizontální řez možné uspořádání ocelových plechů Tabulka 0 min. 0 min. 0 min. Rozměry ocelového profi lu (zkušební stěny) svisle HE HE (rozteč mm), vodorovně (připojení k podlaze a ke stropu) U 0 U 00 U 00 Paždík PROMTET -H d = mm, šířka: 0 mm 00 mm 00 mm Rozestup paždíků PROMTET -H mezi sebou: 0 mm mm 0 mm Obklad PROMTET -H oboustranný. vrstva PROMTET -H mm 0 mm mm. vrstva PROMTET -H mm 0 mm 0 mm Obklad z ocelového plechu, pozinkovaný, oboustranný, lepený na. vrstvu PROMTET -H lepidlem Promat K tloušťka plechu: 0, mm 0, mm 0, mm překrytí ve spojích: 00 mm 00 mm 00 mm Připevňovací prostředky, samořezné vruty a) obklad. vrstvy do paždíku, x 0 mm, x 0 mm, x 0 mm rozteče vrutů 00 x 0 mm 00 x mm 00 x 0 mm b) obklad. vrstvy k obkladu. vrstvy přibít hřebíky x, 0 ks/m c) ocelový plech v obkladech. a. vrstvy, x, x, x Slepení ocelového plechu s obložením. vrstvy, lepidlo Promat K, podklad cca 00 g/m. Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profi lu (). Přířez PROMTET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Řez - Další konstrukční detaily (zde nezobrazené) sdělí naše technické oddělení nebo je naleznete v plné verzi tohoto katalogového listu na

16 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI V projektových normách řady ČSN 0.., je v závislosti na mezních rozměrech a využití budov požadováno vytvoření požárních stěn, které rozdělují daný pro- Pohled stor na požární úseky. Malá tloušťka a nízká hmotnost požární stěny Promat umožňuje značné úspory při dopravě a montáži. Požární stěny Promat poskytují nové možnosti použití, je-li nutné z důvodu změny v užívání vytvořit nové požární úseky v již existujících stavbách. Vnitřní požární stěny lze nahradit stěnami odolnými proti ohni ve spojení se stropy bez otvorů (celistvé stropy), takže je zabráněno rozšíření požáru jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. U střídavě uspořádaných příček musí být podpěry stěn a stropů odolné proti ohni a musí být složeny z nehořlavých stavebních hmot (REI 0). Montáž požárních stěn lze provádět v budovách s tvrdou střešní krytinou až do tří pater min. přímo pod střešní plášť, v budovách s více než třemi patry 0 cm nad střechu nebo je zakončit ve výšce střešního pláště požárně odolnými železobetonovými deskami, které vystupují po obou stranách 0 cm. V budovách s měkkou střešní krytinou je nutné tyto stěny ukončit vždy 0 cm nad střechou. Rozměry profi lů a tloušťky stěn uvedené v následující tabulce se týkají jen zkušebních prvků při požární zkoušce. Přesné stanovení rozměrů konkrétní konstrukce musí být provedeno podle statického posudku. Přitom ale rozestupy svislých profi lů nepřekročí mm. 0 Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profi lu (). Přířez PROMTET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Řez Řez - Připojení stojek profi lů () požární stěny Promat k profi lům nosného systému budovy () musí být prováděna podle platných předpisů. Pro stanovení rozměrů obkladu u napojení () jsou rozhodující náležité úředně přezkoušené konstrukce Promat pro nosné stavební díly. Stavební dílce z železobetonu, které jsou z hlediska statiky důležité pro požární stěnu, musí patřičnými rozměry příčného řezu, výztuží a tloušťkou krytí odpovídat hodnotě požární odolnosti požární stěny Promat. Řez - K připevnění prahových a rámových profi lů použít šrouby s hmoždinkami M, rozteč 00 mm. Mezi podlahu, popř. strop () a ocelový profi l () vložit přířez PROMTET -H (). Vzdálenost přířezu PROMTET -H () k paždíku PROMTET -H () se musí shodovat s rozměry uvedenými v tabulce na předchozí straně. by se zabránilo tepelnému mostu na ocelových profi lech, musí být k připevnění obkladu PROMTET -H () a plechového krytu () použity připevňovací prostředky, které odpovídají technickým údajům. Řez - max. 0 mm, popř. mm Řez - připojení k podlaze a ke stropu

17 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI Příklady použití stropní konstrukce,0 0,00 m požární stěna Promat Detail příklad použití Detail Požární stěny ve velkých budovách a v přilehlých budovách na ploše ve vzdálenostech maximálně 0 m. Požární stěny připojené k budovám, které jsou postaveny bezprostředně na hranici nebo ve vzdálenosti do, m. Detail Požární stěny pro oddělení oblastí s různým způsobem užívání, které jsou střídavě umístěny v jednotlivých patrech. Jen ve spojení s požárně odolnými celistvými stropy. Komplikovaná je dodatečná montáž lehkých stavebních konstrukcí. Kromě případného souhlasu, který se týká změny v užívání, musí být zvlášť pro tento případ defi nován způsob uspořádání. Detail Požární stěny mezi různě ohroženými budovami nebo mezi budovami s různými druhy konstrukcí, např. oddělení ohrožené továrny od správní budovy (nedostatečná odstupová vzdálenost). Oddělení obytných prostorů a budov s hospodářským využitím. Detail příklad použití požární stěna Promat strop mezi panely REI 0 požární stěna Promat Pokyny pro montáž Paždík PROMTET -H Při určování šířky paždíku PROMTET -H je nutné přihlédnout k montážním a válcovacím tolerancím ocelové konstrukce. Rozestupy paždíků uvedené v tabulce nesmí být překročeny. Paždíky musí být pečlivě zarovnané, aby mohl být obklad PROMTET -H přesně přišroubován do řezné hrany paždíku PROMTET -H. Paždíky PROMTET -H nesmí být připevňovány k ocelovým vzpěrám, ale mohou být jen pevně sevřené. požární stěna Promat Obklad PROMTET -H Spoje. a. vrstvy PROMTET -H uspořádát střídavě o / šířky desky (= mm) proti sobě.. vrstvu přišroubovat a. vrstvu kotvit hřebíky k. vrstvě (viz tabulka ). Standardní formáty desek PROMTET -H je možné uspořádat vodorovně nebo svisle. K řezání desek PROMTET -H doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání desek odsávat piliny. Detail příklad použití požární stěna Promat Obložení z ocelového plechu Doporučuje se použít běžné celoplošné formáty 0 mm x 00 mm. by nemusel být plech -násobně překryt v bodech, kde se kříží spoje, je třeba v šířce překrytí uříznout pravý spodní roh (vrchní tabule) a levý horní roh (spodní tabule). V okolí šikmého řezu musí být řezné hrany plechu stykovány na tupo proti sobě. Sousední konstrukce Napojení požární stěny Promat na sousední konstrukce musí být utěsněno pruhy minerální vlny. Připevnění k železobetonu nebo ke zdivu lze dosáhnout jen hmoždinkami a šrouby, dle všeobecných stavebních pokynů.

18 Příčka PROMXON, typ EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm minerální vlna, objemová hmotnost 00 kg/m, d = 0 mm stěnový profi l, vodorovný, viz tabulka stěnový profi l, svislý, viz tabulka tmel Promat umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled pro EI 0 jednovrstvé opláštění z desek, d = mm zakřivená stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek, d = mm hladký povrch Všeobecné informace Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelují tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Ke splnění vysokých nároků na protihlukovou a tepelnou izolaci lze skladbu stěny modifi kovat ve směru tloušťky, např. použitím širších stěnových profi lů, zdvojených stojek a dvou vrstev minerální vlny. Příslušné detaily a detaily rohových spojení stěn, detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic obdržíte na vyžádání. h podle tabulky Detail Příčky lze zhotovovat v neomezené šířce. Výška stěny se řídí podle oblasti zabudování a podle druhu použitých stěnových profi lů (viz tabulka ). Detail schema b neomezeno Detaily Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se vsadí svislé stěnové profi ly (). Po uložení minerální vlny () se desky PROMXON, typ () přišroubují ke stěnovým profi lům svisle nebo na šířku. Jako technické zvukoizolační opatření lze na stěnové profi ly nejprve nalepit plst jako izolaci. Vodorovně probíhající spoje desek se rovněž zakryjí stěnovými profi ly (). řez - Detail svislý řez řez - Detail vodorovný řez Detail D zakřivená stěna, vodorovný řez 0 Detail Svislý stěnový profi l () u bočního připojení ke stěně se z požárnětechnických a zvukověizolačních důvodů podloží vrstvou minerální vlny. K masivní části stavby se připevní pomocí hmoždinek (). Rozteč stěnových profi lů činí mm. Detaily D a E Z architektonických důvodů může být stěna stavěná do oblouku nebo být různě zakřivená. Pro provedení přesného zaoblení činí rozteč svislých stěnových profi lů cca 00 mm. Jako opláštění stěny se na každou stranu uloží dvě vrstvy požárně ochranných desek PROMXON, typ (d = mm), a to příčně. Desky se upevní ke stěnovým profi lům. Pro připojení k podlaze a stropu se použijí vhodně zakrácené stěnové U profi ly. Tabulka rozměry profilů Výška h Stěnový profi l, svislý Stěnový profi l, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0, ca. 00,00 m Y 0/0 x,0 ca , m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0 UW 0/0/0 x 0,,00 m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0, Detail E zakřivená stěna

19 Parapetní dílec bez tepelné izolace EW 0-0 EI 0-0. hmotnost (bez ocelového profi lu) (EI 0): cca kg/m tloušťka desky (EI 0): d = 0 mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H a -L, viz tabulka dole přířezy PROMTET -H, b= 00 (00) mm, d = 0 mm spodní konstrukce, pevné nebo zavěšené, ocelový T profi l 00 x 0 x, ocelový L profi l 00 x 0 x (alternativní) ocelový U profi l x 0 x zápustné šrouby M x 0 s drážkou a šestihrannou matkou, rozteč 0 mm krajní rozteč na profi lu 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka /0 (M ) kusy/konzole, rozteče podle řezu - samořezné vruty, x 0, rozteč 00 mm koncová rozteč 00 mm ocelové svorky /0,/, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EW 0 0 a EI 0 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými profi ly pro připevnění a vyztužení. Konstrukce jen pro pevné nebo zavěšené připevnění k železobetonové konstrukci Důležité pokyny Pro pevné nebo zavěšené spodní konstrukce mohou být použity výše uvedené ocelové T nebo L profi ly. Osová vzdálenost spodních konstrukcí je max. 0 mm. Výška předsazeného parapetu: 00 mm. Výška zavěšené překladové desky: 00 mm. Výpočtové zatížení hmoždinky v tahu u zavěšené krycí desky může být max. 00 N. Zápustná hloubka je minimálně 0 mm. Podle potřeby vypracuje naše technické oddělení příslušné návrhy dle konkrétního požadavku. Detail pohled Pokyny pro montáž Uvnitř ploch parapetu nebo překladové desky je třeba vyloučit vodorovné spáry. Svislé spoje desek mohou ležet v překladové desce max. 0 mm vedle spodní konstrukce (). Zakrytí spojů provést jako (), avšak široké 00 mm. Zatmelování spojů není z hlediska požární bezpečnosti nutné. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tabulka tl. desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru 0 0 PROMTET -H PROMTET -L PROMTET -L Řez - Detail spoj EW 0 0 EI 0 EW 0 EI 0 EW EI 0 0 EW 0 - EI 0 0 Řez - 0 Řez - Detail vertikální řez Detail D spoj, alternativa 0

20 Vnější stěnový dílec s tepelnou izolací EW 0-0 EI 0-0. hmotnost: cca kg/m tepelný odpor /Λ:, m K/W desky PROMTET -H, viz tabulka dole desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm profi l W 0 x 0,, rozteč mm* U profi l UW 0 x 0, samořezné vruty, x, rozteč cca 0 mm svislý spoj desky, zatmelený tmelem Promat vodorovný spoj desky, zatmelený, zakrytý profi lem shodným s izolační pásek PROMGLF, b = 0 mm, d = mm 0 kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem M, rozteč cca 00 mm * Z konstrukčních důvodů je doporučená rozteč stojek 00 mm. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Detail vodorovný řez 0 0 Detail připojení k podlaze 0 0 Detail připojení ke stropu Hodnota požární odolnosti EW 0 až EW 0, EI 0 až EI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými připevněními a vyztuženími. K výstavbě budov s různým druhem využití se převážně používají lehké montážní systémy fasád, které umožňují rozsáhlou prefabrikaci. Požadavky na požární bezpečnost platné pro vnější stěnové dílce, které nejsou nosné a nejsou vyztužené, nemohou splňovat mnohé běžné systémy fasád. Malá hmotnost a četné variační možnosti níže uvedených protipožárních dílců umožňují snadnou montáž na většinu lehkých systémů fasád. Zvýšených požadavků na tepelnou ochranu lze dosáhnout změnami v konstrukčním složení, popř. doplněním přezkoušených konstrukcí fi rmy Promat, aniž by se snížila požární odolnost. Konstrukce. (stejně jako.) byla přezkoušena dle ČSN EN - a klasifi kována dle ČSN EN 0-. lternativní konstrukce Vnější stěna EI 0, která není nosná ani vyztužená, z desek PROMTET -H, d = mm, s vlepenou minerální vlnou, d = 0 mm. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Všechny vnější stěnové dílce Promat a všechny dílce parapetu vyžadují povrchovou úpravu odolávající klimatickým vlivům, popřípadě jsou vsazovány za zavěšené průčelí. Důležité pokyny Při zvýšených požadavcích na tepelnou ochranu může být výše uvedená tloušťka stěny dílce náležitě zvětšena. Vnější stěnové dílce PROMTET připevňovat jen na nosné stavební dílce, které mají alespoň stejnou požární odolnost. Klasifi kace platí jen pro jednotlivé plochy, u kterých délka a výška činí max.,00 m. Pokyny pro montáž Na konstrukci PROMTET -H nepřipevňovat žádné další konstrukční díly nebo obklad fasády, zejména z kovu. Izolační pásek PROMGLF () přilepit lepidlem Promat K na profi ly () a (). Spoje desek () a () zatmelit tmelem Promat. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tabulka tl. desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru PROMTET -H PROMTET -H EW 0 EI 0 EW EI EW 0 EI 0 0 EW 0 EI 0

21 Stěna PROMTET -00, popř. PROMXON, typ, s dřevěnými sloupky, nenosná EI 0 EI EI 0: požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm EI 0: požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm deska z minerální vlny, nehořlavá, bod tání 000, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m dřevěný sloupek viz tabulka trámky a rámy ze dřeva, průřez x mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat vrut,0 x, rozteč EI 0 0 mm, rozteč EI 0 00 mm, alternativně ocelová svorka /,/, nebo hřebík x umělohmotná hmoždinka s šroubem M, rozteč cca 00 mm vrut x 0, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled jednovrstvé, tenké opláštění s pevným povrchem nízká hmotnost desek konstrukce doložena statickým výpočtem kabelové a potrubní průchodky h Všeobecné informace Stěny s dřevěnými sloupky lze zhotovit s požárně ochrannými deskami PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () v jednovrstvém, lehkém provedení. Musí-li se počítat s průhybem mezipodlažního stropu, je třeba připojení ke stropu konstruovat tak, aby umožňovalo odpovídající pohyb. Konstrukce pro velké konzolové zatížení se upevňují vruty ke sloupkům, případně je třeba zhotovit doplňkové sloupky nebo výměny. Detail Nenosnou příčku lze zhotovit v libovolné šířce. Dovolená výška stěny je uvedena v tabulce: neomezeno Rozměry dřevěných stojek Detail pohled tloušťka d šířka b dovolená výška stěny h mm,0 m 00 0 mm 0 mm mm,0 m,00 m řez - Detail vodorovný řez b d d Detaily a Osová vzdálenost dřevěných sloupků činí 00 mm. Rozměry vodorovných prvků () v patě a vrcholu stěn je třeba volit konstrukčně. Připevnění k masivním částem stavby se provádí pomocí šroubů a umělohmotných hmoždinek (). Desky PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () se připevňují přímo do dřevěných sloupků vruty, svorkami nebo hřebíky. Svislé spoje desek se umisťují na dřevěné sloupky, vodorovné se podkládají dřevěným prvkem. Všechny spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro montáž elektroinstalačních krabic a průchod kabelů a potrubí na vyžádání. Detail D Rohy stěn lze provést podle detailu D. Zvláštní upozornění Opláštění REI 0 až REI 0 pro nosné dřevěné podpěry a trámy se provádí podle konstrukce 0.0. Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. řez - Detail napojení k podlaze Detail D rohové spojení

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y s l o u p y Protipožární příčky Nosné a nenosné

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka

Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny,

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y

Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y Promat Stropy a podhledy L e h k é z z a v ě š e n é d e s e k P R O M A T E T p o ž á r n í, o c h r a n a ú n i k o v ý c h a p o d h l e d y c e s t r e v i z n í d v í ř k a Stropy a podhledy Lehké

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

MONTOVANÉ PŘÍČKY. Téma: Vypracoval: Ing. Roman Rázl

MONTOVANÉ PŘÍČKY. Téma: Vypracoval: Ing. Roman Rázl Téma: MONTOVANÉ PŘÍČKY Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. MONTOVANÉ PŘÍČKY Ze ztužující kostry s výplní

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET Požární ochrana únikových cest 8 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET, hodnoty požární odolnosti EI 0, EI, EI 60,

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof izolace a mikroventilace střechy Teknoroof Teknoroof - tepelně izolační panely pro odvětrávané střechy. Tepelně izolační panel umožňující snadnou, rychlou, bezpečnou a účinnou mikroventilaci šikmých střech.

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené. 1.000/Ri/3-04/CZ

Návod na montáž. Fasádní profily vinytherm. Zmeny a chyby vyhradené. 1.000/Ri/3-04/CZ Návod na montáž Fasádní profily vinytherm 1.000/Ri/3-04/CZ Zmeny a chyby vyhradené. Fasádní profily vinytherm se extrudují z vypěněných termoplastů neobsahujících kadmium. V průběhu výrobního procesu se

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na krokve

Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na krokve LINITHERM LINZMEIER Nadkrokevní izolace Všeobecné návody a pokyny pro pokládku tepelně izolačního systému LINITHERM na Úvodní poznámka V 2 Detailní náměty Okap V - T Štít V - O Hřeben střechy V - F Napojení

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře Požadavky

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce..

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. Statika, Požární ochrana, Ochrana před hlukem, Stavební fyzika Vzduchotěsnost dle DIN 4108, díl 7 Pro splnění požadavků normy DIN 4108, díl 7 na

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru nehořlavé a protipožární desky Únikové cesty a shromažďovací

Více

ESII-2.6.1 Ukládání vodičů

ESII-2.6.1 Ukládání vodičů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.6.1 Ukládání vodičů Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Způsoby

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s

AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s AO 212 Centrum stavebního inženýrství, a.s (Autorizace podle 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., číslo rozhodnutí o autorizaci 4/2003+20/2003+35/2006) Žadateli Centrum stavebního inženýrství a. s., Pražská

Více

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Požární bezpečnost staveb 8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Požární bezpečnost staveb 0 Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb systém obytných staveb, nástaveb Stavby z tenkostěnných ocelových profilů ÚVOD skelet z tenkostěnné pozinkované oceli + tepelná izolace + opláštění TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY A NÁSTAVBY

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ROCKFON SYSTÉM T24 A/E

ROCKFON SYSTÉM T24 A/E Popis montážního systému ROCKFON SYSTÉM T24 A/E Univerzální a jednoduchý podhledový systém Rychlá montáž a snadná demontáž Standardní nosná konstrukce T24 Jednoduchá integrace podhledu s prvky instalace

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Elektroinstalační krabice a příslušenství Dle normy ČSN EN 60 670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10.

OBSAH NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA. Ytong, Ytong Multipor, Silka 4. Přesné tvárnice 6. Přesné příčkovky 8. Obloukové segmenty 10. PRODUKTOVÝ KATALOG OBSAH Ytong, Ytong Multipor, Silka 4 NOVINKA Přesné tvárnice 6 NOVINKA Přesné příčkovky 8 NOVINKA Obloukové segmenty 10 Nosné překlady 12 Ytong U-profily 14 UPA profil armovaný nenosný

Více

Střešní plechová krytina

Střešní plechová krytina Střešní plechová krytina Doprava, skladování a manipulace Doprava a skladování Technicko montážní návod Dopravu materiálu k zákazníkovi zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Krytina je dodávaná

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT Požární ochrana únikových cest 72 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT, hodnoty požární odolnosti I 30, I 4, I 60, I

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ. S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7

BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ. S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7 BALKÓNOVÁ ZÁBRADLÍ S Y S T É M A L U - Z Á B R A D L Í 1 2 5 B a l k ó n y. T e r a s y. P l o t y N Á V O D K M O N T Á Ţ I G 2 0 0 7 Obsah Strana 1.00 Všeobecné směrnice 3-4 2.00 Provedení balkónu 5

Více