Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách"

Transkript

1 Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

2 konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu přidala překvapivé vlastnosti. Cílené změny v receptuře přípravy sádrového jádra a speciální karton přidaly nové desce vysokou pevnost, houževnatost a únosnost a zlepšily její chování ve vlhkém prostředí. Výsledná kombinace inovačních zásahů posunula využití sádrokartonu do oblastí, kam dosud dosáhly jen homogenní materiály. Konstrukční sádrokartonovou desku RigiStabil je tedy nyní již možné použít i pro nosné. Rigips přináší na trh jedinečný stavební materiál, který lze na stavbách všestranně použít. S deskou RigiStabil je možné řešit se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární. Rovněž zvýšená vlhkost není pro desku RigiStabil žádný problém. V zavěšování těžších předmětů se RigiStabil zcela vyrovná sádrovláknitým deskám, neboť spolehlivě unese konzolově až 80 kg při použití vhodných kotevních prostředků pro dutinové. Tvrdost povrchu desky předurčuje RigiStabil pro použití v místech se zvýšeným rizikem nárazu. 2

3 RigiStabil sádrokartonová konstrukční deska (DFRH2) určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách vhodná pro příčky, předstěny, podhledy a podkroví na dřevěných latích i kovových profilech k použití i v prostorách se zvýšenou vlhkostí a s požadavky na vyšší požární Srovnání desky RigiStabil a některých jiných materiálů používaných pro dřevostavby Únosnost kotvení do desky Pevnost Akustika (neprůzvučnost) Statika (rámová pevnost) H2 (nasákavost) Finální úprava Dilatace RigiStabil Běžný sádrokarton DFH2 Sádrovláknité desky OSB Popis desky RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil je podle evropské normy ČSN EN 520 druhu DFRH2 (D = s kontrolovanou objemovou hmotností, F = se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách, R = se zvýšenou pevností, H2 = se sníženou absorpcí vody). Pro snadnou identifikaci i po montáži desky je červený potisk Rigips PRO RigiStabil (DFRH2) 12,5 proveden i na lícové ploše desky souběžně s jednou hranou PRO. Povrchový karton je přírodní barvy světle šedobéžový. Desky jsou vyráběny s podélnou hranou typu PRO, potisk na hraně červený Rigips PRO RigiStabil (DFRH2) 12,5. 3

4 Vlastnosti desky Mechanické vlastnosti Desky RigiStabil se vyznačují vysokou ohybovou pevností, která je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí, a to jak pro namáhání svislé, tak pro přenášení vodorovných zatížení. Zdravotní nezávadnost Konstrukční desky RigiStabil byly dle platných předpisů shledány jako zdravotně nezávadné. RigiStabil v prostorách se zvýšenou vlhkostí Konstrukce z desek RigiStabil jsou určeny pro použití i v místnostech, kde je možné očekávat zvýšenou vzdušnou vlhkost, jako jsou například koupelny. Nejsou však vhodné do prostor trvale namáhaných vlhkem, jako např. bazény. Protipožární ochrana a reakce na oheň Konstrukce byly zkoušeny v autorizovaných zkušebních laboratořích a klasifikovány podle evropské normy ČSN EN Například nosná stěna na dřevěných sloupcích mm s jednou vrstvou desek RigiStabil je klasifikována pro požární REI 30. Konstrukční desky RigiStabil jsou v souladu s normou ČSN EN zařazeny podle reakce na oheň do třídy A2 s1, d0, tedy spadají do kategorie materiálů nehořlavých. Tepelná izolace Skladby stěnových i střešních konstrukcí s deskami RigiStabil je možné navrhnout tak, aby splnily nejvyšší nároky na tepelnou izolaci. V sortimentu konstrukcí stěn i podkroví najdete vedle řešení pro současné požadavky platných norem i skladby v kombinaci s deskami Rigidur pro nízkoenergetické, či dokonce pasivní domy. Zvuková izolace Řada konstrukcí stěn zhotovených z konstrukčních desek RigiStabil byla testována z hlediska zvukové izolace. Všechny výsledky dokládají dobré vlastnosti stěnových systémů s deskami RigiStabil z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. Difuze vodní páry Deska RigiStabil je v souladu s ustanoveními normy ISO materiál difuzně otevřený. Pro desku RigiStabil tloušťky 12,5 mm je hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky Sd = 0,16 m Délkové a objemové změny Konstrukční desky RigiStabil mají při změně vzdušné vlhkosti výrazně menší délkové a objemové změny než např. desky na bázi dřeva. Při správném použití objemově stálých desek RigiStabil může být tvorba trhlin či prasklin ve stěnách a stropech vyloučena. 4

5 Zpracování desek Zpracování desek RigiStabil je snadné, vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Připevnění desky RigiStabil sponkami k dřevěnému trámku Nanesení polyuretanového lepidla na hranu desky RigiStabil Přiložení další desky RigiStabil natěsno tak, aby spára byla max. 1 mm Připevnění druhé desky RigiStabil sponkami Stavebně-technické vlastnosti desky RigiStabil Tloušťka 12,5 mm Šířka mm Délka a mm Plošná hmotnost 10,5 kg/m 2 Hustota 840 kg/m 3 Reakce na oheň dle ČSN EN A2-s1, d0 Tvrdost povrchu desky dle ČSN EN mm Tvrdost dle ČSN EN ,65 Mpa Rozměrová stabilita při 70 C (v obou směrech) dle ČSN EN 1604 < 0,1 % Rozměrová stabilita při 70 C a 90% RH (v obou směrech) dle ČSN EN 1604 < 0,2 % Faktor difuzního odporu μ = 12,7 Ekvivalentní dufuzní tloušťka S d 0,16 m Tepelná vodivost dle ČSN EN ,142 W/m.K Absorpce vody (nasákavost) H2 dle ČSN EN 520 < 8,5 % Pevnost v tlaku 4,4 Mpa Charakteristické hodnoty: Pevnost v tahu za ohybu ve směru podélném Pevnost v tahu za ohybu ve směru příčném Modul přetvárnosti ve směru podélném Modul přetvárnosti ve směru příčném Pevnost v tlaku v rovině desky podélně Pevnost v tlaku v rovině desky příčně Pevnost v tahu v rovině desky podélně Pevnost v tahu v rovině desky příčně Pevnost ve smyku v rovině desky podélně Pevnost ve smyku v rovině desky příčně Modul pružnosti v tlaku v rovině desky podélně Modul pružnosti v tlaku v rovině desky příčně Modul pružnosti v tahu v rovině desky podélně Modul pružnosti v tahu v rovině desky příčně Modul pružnosti ve smyku v rovině desky podélně Modul pružnosti ve smyku v rovině desky příčně Smyková únosnost f vkd ocelových sponek HAUBOLD KG 700, Ø 1,53 mm Smyková únosnost f vkd ocelových sponek HAUBOLD HD 7900, Ø 1,80 mm Smyková únosnost f vkd ocelových hřebíků Duo-Fast Coil Nail, Ø 2,10 mm Smyková únosnost f vkd ocelových hřebíků Duo-Fast Coil Nail, Ø 2,50 mm 7,5 MPa 4,8 Mpa Mpa Mpa 9,3 Mpa 8,4 Mpa 4 Mpa 1,8 Mpa 2,3 Mpa 2,9 Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa 734 N 924 N 691 N 852 N Seříznutí lepidla po jeho vytvrdnutí (cca 24 h) Přetmelení spáry s výztužnou páskou Dilatace konstrukcí s deskami RigiStabil I v konstrukcích z desek RigiStabil je potřeba pamatovat na zásady umisťování dilatačních spár v konstrukci: a) v místech dilatačních spár v nosné konstrukci budovy, b) při překročení plošných, popřípadě délkových limitů konstrukcí maximální délka dilatačního úseku přímé je 15 m, maximální plocha dilatačního pole je 100 m 2.

6 Nosné s deskami Nosný stěnový panel s deskami RigiStabil Nosný panel s deskami RigiStabil je možné využít pro vnitřní nosné stěny. Základní modulový prvek je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Maximální šířka základního modulu je mm. Z jednotlivých modulů je možné sestavovat stěny libovolné délky podle potřeby stavby. Stěnový panel je možno zatížit vodorovným zatížením působícím v rovině stěny. Výška stěny musí být vždy stanovena na základě statického posouzení. V tabulce jsou uvedeny parametry konstrukcí, které byly zkoušeny dle norem EN. Vynikající statické vlastnosti desky RigiStabil ji předurčují k použití v nosných stěnových konstrukcích dřevostaveb. Nosnost Nosnost a výška stěny závisí na rozměru a rozteči dřevěné. Statické parametry musí být stanoveny statickým výpočtem. Stěna s jednoduchým opláštěním deskami RigiStabil je klasifikována: REI 30 DP3, REI 15 DP2. Vzduchová neprůzvučnost Stěny z desek RigiStabil jsou těsné vůči pronikání vzduchu a větru, což je základní předpoklad pro dosažení vysokých hodnot vzduchové neprůzvučnosti. Stěna s oboustranným jednoduchým opláštěním deskami RigiStabil R w = 40 db. Nosné stěny RigiStabil a nosné stěny s kombinovaným opláštěním RigiStabil + Rigidur Konstrukce dřevěný sloupek Popis systému Vnitřní Vnější Vzduchová neprůzvučnost R w (db) Minerální izolace Minimální tloušťka Objemová hmotnost (kg/m 3 ) Hmotnost (kg/m 2 ) Tloušťka stěny min. Vnitřní stěna opláštění montované přímo na svislé sloupky x RigiStabil 12,5 1x RigiStabil 12,5 REI 30 DP x RigiStabil 12,5 1x RigiStabil 12,5 REI 15 DP Obvodová stěna opláštění montované přímo na svislé sloupky x RigiStabil 12,5 1x Rigidur 12,5 REI, REW 30 DP x RigiStabil 12,5 1x Rigidur 12,5 REI, REW 15 DP Obvodová stěna vnější opláštění montované přímo na svislé sloupky, vnitřní přes kontralatě 2) x RigiStabil 12,5 1x Rigidur 12,5 REI, REW 30 DP ) x RigiStabil 12,5 1x Rigidur 12,5 REI, REW 15 DP ) ) Prostor vymezený kontralatěmi lze využít pro dodatečnou izolaci 2) Kontralatě min. 30 x 50 mm / rozteč 400 mm 6

7 Nosný stěnový panel s kombinovaným opláštěním Pro obvodové stěny je určen panel s kombinovaným opláštěním na vnitřní straně konstrukční deska RigiStabil, na vnější straně sádrovláknitá deska Rigidur. Základní modulový prvek o šířce mm je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Délka stěny může být libovolná podle potřeby stavby. Výška musí být vždy stanovena na základě statického posouzení. Alternativně je možné provést vnitřní opláštění na vodorovné kontralatě (průřez mm, vzájemná rozteč max. 400 mm). Nosnost Nosnost a výška stěny závisí na rozměru a rozteči dřevěné. Statické parametry musí být stanoveny statickým výpočtem. Stěna na dřevěné konstrukci s jednoduchým opláštěním zevnitř deskami RigiStabil a zvenku deskami Rigidur je klasifikována: REI 30 DP3, REI 15 DP2. Vzduchová neprůzvučnost Uváděny jsou hodnoty R w hodnoty vzduchové neprůzvučnosti změřené v laboratoři na nosné stěně s dřevěnou konstrukcí 60/100 mm, s opláštěním zevnitř deskami RigiStabil a zvenku deskami Rigidur, s vloženou minerální izolací Isover UNI nebo Isover AKU. Stěna s oboustranným jednoduchým opláštěním R w = 40 db. Hodnota neprůzvučnosti panelu s kontralatěmi nebyla stanovena, jistě však bude přesahovat hodnotu panelu s opláštěním montovaným přímo na sloupek. 7

8 Nenosné s deskami Nenosná příčka s deskami RigiStabil na dřevěné konstrukci Základní modulový prvek o šířce mm je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Délka stěny může být libovolná podle potřeby stavby. Vynikající únosnost pro kotvení těžkých břemen (podrobněji na str. 11). příčky na sloupcích rozměrů menších než mm není klasifikována. Vzduchová neprůzvučnost Vzduchová neprůzvučnost příčky na sloupcích rozměrů menších než mm nebyla zkoušena. Nenosná příčka s deskami RigiStabil na kovové konstrukci Příčka s jednoduchým opláštěním je klasifikována EI 45. Příčka s dvojitým opláštěním je klasifikována EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Vzduchová neprůzvučnost příčky na kovové konstrukci: příčka jedenkrát opláštěná na R-CW 50 R w = 45 db příčka jedenkrát opláštěná na R-CW 75 R w = 45 db příčka jedenkrát opláštěná na R-CW 100 R w = 47 db 8

9 Podkroví, střechy a stropy s deskami RigiStabil Na desky použité pro opláštění šikmých stropů a střech jsou kladeny stejné nároky jako u příček a stěn. Konstrukční systémy musí zajistit tepelnou izolaci, ochranu proti vlhkosti, hluku a požáru. Ač konstrukční deska RigiStabil patří do rodiny sádrokartonových desek, vyznačuje se vysokou í proti mechanickému poškození. Tepelná izolace a parozábrana V dutinách konstrukcí RigiStabil se používají izolace z minerálních vláken. Pro zamezení škod způsobených kondenzací par a vlhkosti ve střešním plášti se doporučuje použít parozábranu a řídit se pravidly stanovenými výrobci izolací a těchto fólií. Pokud není střešní přesněji popsána projektem, doporučuje se dodržet následující pokyny: Zachovat nejméně 20 mm volného prostoru nad zabudovanými tepelně izolačními vrstvami pro jejich odvětrání do exteriéru. Umožnit přívod a odvod vzduchu z odvětrávací dutiny do volného prostoru otvory u okapové hrany a v hřebeni 200 cm 2 /m délky. Zvolení vhodné parozábrany (velikost potřebného difuzního odporu parozábrany) lze provést na základě tepelně-technického výpočtu. Bez výpočtu je v případě dostatečného odvětrání střešní doporučena jako dostatečná parozábrana fólie PE o tloušťce 0,2 mm. 9

10 Přehled nenosných konstrukcí s deskami Vnitřní příčky Konstrukce Popis systému z každé strany Vzduchová neprůzvučnost R w (db) Výška příčky Minerální izolace Minimální tloušťka Objemová hmotnost (kg/m 3 ) Hmotnost (kg/m 2 ) Tloušťka stěny Vnitřní příčka na dřevěných sloupcích dřevěný sloupek 60 x 60 1x RigiStabil 12,5 neklasifikováno neměřeno přípustná Vnitřní příčka na kovových profilech R-CW b profil R-CW 50 1x RigiStabil 12,5 EI Přípustná profil R-CW 75 1x RigiStabil 12,5 EI Přípustná profil R-CW 100 1x RigiStabil 12,5 EI Přípustná Podkroví Konstrukce Popis systému REI 45 Vzduchová neprůzvučnost R w (db) Záklop Minerální izolace Hmotnost (kg/m 2 ) Minimální tloušťka Objemová hmotnost (kg/m 3 ) Podkroví na dřevěných latích dřevěná lať min. 50 x 30 1x RigiStabil 12,5 REI 15 neměřeno bez záklopu a dřevěná lať min. 50 x 30 1x RigiStabil 12,5 REI 30 neměřeno min. tl. 22 mm a dřevěná lať min. 50 x 30 2x RigiStabil 12,5 REI 45 neměřeno min. tl. 22 mm Podkroví na kovové konstrukci R-CD profil R-CD 1x RigiStabil 12,5 REI 15 neměřeno Bez záklopu 100 bez požadavku a-16a profil R-CD 1x RigiStabil 12,5 REI 30 neměřeno min. tl. 22 mm Podkroví s viditelnými trámy na dřevěných latích dřevěná lať min. 50 x 30 1x RigiStabil 12,5 REI 30 neměřeno bez záklopu Podkroví s viditelnými trámy na kovové konstrukci R-CD profil R-CD 1x RigiStabil 12,5 REI 30 neměřeno bez záklopu Nosné stropy chráněné podhledem RigiStabil Dřevěné trámy Minimální rozměry Nosný strop Dřevěná stropní deska Dřevěné fošny 30 mm Desky OSB 22 mm Podhled Rigips Pod Rozteč nosných profilů Rozteč montážních profilů Rozteč závěsů v nosném profilu sestavy x 120 Ano Ano 1x RigiStabil 12, REI x 120 Ano Ano 2x RigiStabil 12, REI 60 Podhledy RigiStabil Samostatné požární předěly Rozteč montážních profilů Pod Rozteč závěsů v nosném profilu Rozteč nosných profilů Minerální izolace Tloušťka Objemová hmotnost (kg/m 3 ) při zatížení požárem x RigiStabil 12, EI 60 EI a 2x RigiStabil 12, EI 60 EI 40 Obklady dřevěných nosníků Minimální průřez nosníku *) x RigiStabil 12,5 160/220 R 60 *) Průřez dřevěných prvků musí být navržen na základě statického výpočtu. Obklady dřevěných sloupů Minimální průřez sloupu *) x RigiStabil 12,5 100/100 R x RigiStabil 12,5 160/160 R 60 *) Průřez dřevěných prvků musí být navržen na základě statického výpočtu. Shora Zdola Označení požární i EI 60 a b EI 45 a b EI 60 a b EI 45 a b Podrobnosti v technických listech Rigips. Ke stažení na

11 Povrchové úpravy a dodatečné zatížení Povrchové úpravy Povrchové úpravy na konstrukcích z desek RigiStabil se provádějí shodně jako na konstrukcích z běžných sádrokartonových desek. Dodatečné zatížení a únosnost kotvení do desky RigiStabil Na stěnové a stropní opláštění konstrukčními deskami RigiStabil je možné pomocí vhodných upevňovacích prvků zavěšovat různá břemena. Zatížení na stěnách Obrazy a podobné lehké předměty lze jednoduše a bezpečně zavěsit na háčky na obrazy. Zatížení obrazových háčků: Háček s 1 hřebíkem: 17 kg Háček s 2 hřebíky: 27 kg Háček s 3 hřebíky: 37 kg Konzolová zatížení (např. police či skříňky) lze kotvit přímo do desky RigiStabil hmoždinkami určenými do dutinových konstrukcí. Kovovou kotvu Molly lze zatížit břemenem o hmotnosti až 80 kg. Zatížení podhledů Pro upevňování břemen na podhledy se používají hmoždinky do dutinových konstrukcí nebo sklápěcí či skládací hmoždinky. Jako alternativu lze využít rozpěrné hmoždinky, např. kotvy Molly. Dodatečná břemena do podhledu RigiStabil Břemeno Jednotka desky RigiStabil Kotvení do nosného stropu do 0,03 kn/bod 1) 0,03 0,06 kn/bod 2) 0,06 0,10 kn/bod 2) 3) přes 0,10 kn/bod X X přes 0,20 kn/bod X X 1) Rozteč bodů max. 400 mm 2) Bod na dl. 1 m pole, mezi profily 3) Při vzdálenosti sousedních zatěžovacích bodů min. 150 mm 11

12 Kontakty Projektový tým Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips Počernická 272/ Praha 10 Malešice Centrum technické podpory telefon: mobil: Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15 Specialista produktu RigiStabil mobil: Technik produktu RigiStabil mobil: duben 2012

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Dřevostavby. podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty

Dřevostavby. podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty Dřevostavby podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty 6 8 5 2 3 5 5 7 4 7 2 2 2 8 2 9 3 2 0 9 6 2 0 6 4 9 6 5 7 9 LEGENDA. Konstrukční deska RigiStabil (Rigidur) 2. Minerální izolace Fassil, UNI 3.

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák

Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí. Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Parobrzdná deska FERMACELL Vapor bezpečnéřešení difúzně otevřených konstrukcí Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Historie sádrovláknitých desek FERMACELL Použití v Evropě více než 38 let Použití v ČR více než

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb systém obytných staveb, nástaveb Stavby z tenkostěnných ocelových profilů ÚVOD skelet z tenkostěnné pozinkované oceli + tepelná izolace + opláštění TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY A NÁSTAVBY

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby - aktuality Skladby difuzně otevřené/uzavřené Novinky v oblase PO AkusEka Dřevostavby - aktuality Co to je

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 15 Technický standard dodávek členů ČKLOP 15.1 Legislativní a normové požadavky na dodávané konstrukce Konstrukce vyráběné členy ČKLOP musí splňovat především tyto legislativní předpisy: Zákon č. 22/1997

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu Obsah Základní sortiment pro suchou výstavbu...................... 2 5 Způsoby opracování desek............................................... 6 Tmelení........................................................................

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn

Akustika a design v interiéru. Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn Akustika a design v interiéru Montážní návody pro realizaci akustických podhledů a předstěn SLOVO ÚVODEM Právě se vám dostala do rukou příručka montáže designových akustických podhledů a předstěn. Její

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 104 (Z210110281) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

Systém suché výstavby 06/2012

Systém suché výstavby 06/2012 Systém suché výstavby 06/2012 Montážní předpis a doporučení pro aplikaci sádrokartonových desek Knauf ve stavebním systému Europanel KNAUF EUROPANEl 2 Montážní předpis a doporučení pro aplikaci sádrokartonových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno Autoři: J. Pospíšil, J. Král, R. Kučera 25. 5. 2018 Současné výzkumy Ing. Jaroslav Pospíšil (pospisil.j@fce.vutbr.cz) Experimentální ověření a simulace vzduchotěsnosti

Více

rozšířené uplatnění konstrukcí

rozšířené uplatnění konstrukcí rozšířené uplatnění konstrukcí Suché podlahy RigiStabil Nosné konstrukce dřevostaveb Suché podlahy RigiStabil s použitím sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil Skladby na trámovém stropě Skladby

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Technická specifikace materiálu

Technická specifikace materiálu Technická specifikace materiálu EPS 70F Expandovaný polystyrén - fasáda - fasádní polystyren - Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK - Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 70kPa - faktor

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.penta.ji.cz Akce : Centralizace v nemocnici Karlovy Vary - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník

Více

fermacell AESTUVER special

fermacell AESTUVER special fermacell AESTUVER special Požární pásy Stav: květen 2018 2 Požární desky AESTUVER Protipožární desky AESTUVER jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny určené k vysoce kvalitní

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY

CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY CHYBY PŘI NÁVRHU A POKLÁDCE KRYTINY Střešní a obkladová krytina Onduline je vhodná pro použití na domy, chaty, zahradní domky, garážová stání, altánky, kůlny, přístřešky technických zařízení apod. Pokládka

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt.

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt. a. Skladby konstrukcí a.1. Svislé konstrukce obvodové EW01 OBVODOVÁ STĚNA DOMU OMÍTKA požadavky UN = 0,30 (0,20) W/m 2 K návrh UN = 0,09 W/m 2 K 531 mm pro 2.NP PO REI 30 DP3 Dřevovláknitá izolace Steicoflex

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof

izolace a mikroventilace střechy Teknoroof izolace a mikroventilace střechy Teknoroof Teknoroof - tepelně izolační panely pro odvětrávané střechy. Tepelně izolační panel umožňující snadnou, rychlou, bezpečnou a účinnou mikroventilaci šikmých střech.

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby AKTUALIZACE říjen 2014 Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Centrum technické podpory Rigips Specializované středisko poskytující nadstandardní technickou podporu širokému spektru klientů

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy ekologický přírodní materiál z technického konopí. vhodné pro zateplení střech, stropů, podlah a zdí. může být lepena kukuřičným škrobem

Více

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu "Pod Strání".

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu Pod Strání. Energeticky úsporné domy - projekt "Pod Strání" O potřebě stavět energeticky úsporné domy dnes snad již nikdo nepochybuje. S teoretickými informacemi, jak navrhovat a stavět tyto domy se setkáváme dnes

Více

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ CETRIS BASIC CETRIS PLUS * Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 PLATNOST OD 1.5.2012 Tloušťka desky CETRIS BASIC Kč/m 2 Základní cena* Parametry balení CETRIS

Více

Orsil AKU. - velmi dobré izolační vlastnosti. - vysoká protipožární odolnost. - výborné akustické vlastnosti zhlediska zvukové pohltivosti

Orsil AKU. - velmi dobré izolační vlastnosti. - vysoká protipožární odolnost. - výborné akustické vlastnosti zhlediska zvukové pohltivosti Orsil AKU SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ IZOLACE V ESKÁCH Orsil AKU jsou izolační desky vyrobené z kamennéhovlákna Orsil o rozměru 0 x 65 mm (vyráběné tloušťkymateriálu jsou,, a mm. Výroba je založena na metoděrozvlákňování

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb Přes povodně suchou cestou

Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb Přes povodně suchou cestou Jak opravit interiéry zasažené povodní aneb Přes povodně suchou cestou Technický tým Rigips dostává řady dotazů od realizačních firem i majitelů domů a bytů, kteří začínají odstraňovat následky povodní.

Více

Dřevostavby podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty

Dřevostavby podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty Vítěz soutěže Dřevěná stavba roku 20 Dřevostavby podklady pro výrobce dřevostaveb a projektanty 6 8 5 2 3 5 5 7 4 7 2 2 8 2 9 3 2 0 9 6 2 0 6 4 9 6 5 7 9 LEGENDA. Konstrukční deska RigiStabil (Rigidur)

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips 4.07.50 4.07.63. Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips 4.07.50 4.07.63. Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85. max. 400 mm Index zvukové pohltivosti 2.3 2.4 6 max. 1 200 mm α w = 0,05 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,05 0,85 600 mm 600 mm Zvuková D n,c,w = 39 db 2.1 2.2.1 2.2.2 1 3 2.1 Alternativy

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips 4.07.50 4.07.63. Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85.

Demontovatelné kazetové podhledy Rigips 4.07.50 4.07.63. Kazetové podhledy Gyptone. Hrana A a E15. Kód: KK 11. α w = 0,05 0,85. max. 400 mm Index zvukové pohltivosti 2.3 2.4 6 max. 1 200 mm α w = 0,05 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,05 0,85 600 mm 600 mm Zvuková D n,c,w = 39 db 2.1 2.2.1 2.2.2 1 3 2.1 Alternativy

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky

Pro stavbu krbů a akumulačních kamen. Stavební a izolační materiál v jednom. izolační desky izolační desky Pro stavbu krbů a akumulačních kamen Stavební a izolační materiál v jednom inspekční dvířka Přístupová dvířka pro čištění a kontrolu Stejná povrchová úprava jako v okolním prostoru Minimální

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Akustická izolace příček Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Sádrokartonové příčky konstrukce a princip Systém: deska pružina - deska Sádrokartonové příčky neomezená variabilita Vliv opláštění

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Srpen 2008 Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky ČSN EN 15283-2 72 3617 Gypsum boards with fibrous reinforcement

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi.

Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi. Materiály a membrány pro kontrolu průchodu vlhkosti a vzduchu stavebními konstrukcemi. Mezikrokevní izolace pomocí pro clima DB+ Parobrzdná a vzduchotěsnící izolační pásovina pro clima DB+ poskytuje konstrukci

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanely 60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 2x Ekopanely 60/1200 rozměry: tloušťka šířka délka Popis PŘÍČKA E2 A akustická samonosná příčka pro nenosné účely Skladba tl. 120+X (X dle zvolené akustické izolace) Ekopanely E60 dřevěný rošt + akustická izolace tl. X Ekopanely E60 Doporučené použití

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více