Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál."

Transkript

1 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly stát proti sobě. Zdroj napájení musí být dobře uzemněn. Poblíž detektoru kovů nesmí být žádné pohyblivé kovové předměty. Nepoužívejte detektor kovů poblíž zdroje rušení (jako jsou řezačky drátů, elektrické svářečky, regulátory napětí a další). Použití Tento detektor kovů lze použít na letišti, v přístavu, bance, nemocnici, vězení, továrně, muzeu, restauraci, tanečním sále, atd. Specifikace Napájení: AC V při 50-60Hz Spotřeba: <20W Počet zón: 21 zón - sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava Alarm: zvuk a LED světlo Citlivost: stupeň citlivost 0-255, 4 nezávislé nastavitelné oblasti Hlasitost alarmu: stupeň 0-16, nastavitelné Tón alarmu: stupeň 0-15, nastavitelné Infračervené počítání: lze zapnout nebo vypnout Ochrana heslem Nastavení parametrů: pomocí tlačítek Rozměry: 222 x 88 x 73 cm Hmotnost: zhruba 73 g Instrukce Ovládací panel 1. LCD displej 2. Indikátor úrovně - tento indikátor úrovně se zapne, když detektor detekuje kovový předmět. 3. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem dolů. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "1". 4. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem nahoru. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "2". 5. Tlačítko "-" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro snížení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "3". 6. Tlačítko "+" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro zvýšení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "4". 7. Tlačítko "MENU" - pro zobrazení rozhraní nastavení parametrů. 8. Tlačítko "EXIT" - pro uložení nastavení a ukončení rozhraní nastavení. 9. Tlačítko "ON/OFF" - vypínač. Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí detektoru. 10. Indikátor "READY" - rozsvítí se pro indikaci, že je detektor kovů připraven k použití. 11. Indikátor "ALARM" - jeden z indikátorů detektoru. Celkové rozložení Rozlišení vchodu a východu

2 Instalace 1. Vyčistěte podložku (nebo podlahu), kde chcete sestavit detekční rám. Poté na toto místo umístěte koberec, lepenku nebo jiný měkký a plochý materiál, abyste zabránili poškození detekčního rámu během sestavování. 2. Podložka, na níž chcete instalovat detekční rám, by měla být plochá. Abyste zabránili narušení, ujistěte se, že poblíže není žádný větší kovový objekt nebo kabel vedoucí vysokou energii. 3. Opatrně umístěte dvě příčky na koberec. Abyste je rozeznali, prohlédněte si dva obrázky vpravo: 4. Vyndejte z velké krabice podložku. Požádejte o pomoc další dva lidi. Umístěte podložku na koberec a ovládací box na tuto podložku. Poté dejte dvě příčky vedle ovládacího boxu, jak vidíte na obrázku níže. Nenechte příčky, aby se dotkly koberce. Poznámky: a) infrčervená zařízení na sebe vzájemně míří. b) Ujistěte se, že jsou příčky umístěné správně. c) Ujistěte se, že je ovládací panel nahoře.

3 5. Použijte osm šroubků pro pevné spojení příček s ovládacím boxem. U každého šroubku musíte použít těsnicí kroužek, abyste zabránili poškození příček. 6. Použijte přiložený klíč pro otevření krytu ovládacího boxu. Opatrně připojte zástrčky dvou skupin signálních kabelů k jejich zásuvkám (které jsou umístěny ve dvou otvorech dvou stran ovládacího boxu). Utáhněte šrouby na každé zástrčce signálního kabelu pomocí odpovídajícího šroubováku. (Viz dva obrázky pod sebou níže.) Poznámka: Netahejte za kabely silou, abyste zabránili poškození. 7. Zavřete kryt ovládacího boxu, zamkněte kryto patrným otočením klíče. Viz obrázek níže. 8. Zvedněte detekční rám do vertikální pozice. Připojte napájecí kabel, který je přiložen v balení, k ovládacímu boxu. Poté připojte zástrčku napájecího kabelu ke standardní AC zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka připojena k uzemnění. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí detekčního rámu. Počkejte zhruba tři minuty, poté nastavte detekční rám na požadovaná nastavení (viz příslušná část) a poté jej zkuste použít (část o použití). 9. Poté, co detekční rám projde testováním, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. Přeneste jej na místo, kde bude používán. Použijte šrouby a plastové těsnicí kroužky pro upevnění noh detekčního rámu k zemi, aby s ním nešlo pohybovat. Pro instalaci šroubů vyvrtejte do země čtyři díky o odpovídající velikosti. Ujistěte se, že umístění těchto děr splňuje požadavky z nákresu níže. Umístěte plastové těsnicí kroužky do všech otvorů a přesuňte detekční rám nad tyto čtyři otvory. Nejprve zašroubujte dva šroubky pro upevnění jedné příčky. Opatrně pohněte druhou příčkou a pomalu ji přesuňte tak, aby šly zapojit další dva těsnicí kroužky a šrouby pro upevnění. Poznámka: určení vchodu a východu detekčního rámu je vyznačeno na začátku druhé strany návodu.

4 10. Pokud detekční rám při zkoušce selže, překontrolujte každý krok, který jste provedli, abyste potvrdili, že byla instalace správná. Nastavení Zapnutí detekčního rámu Poté, co detekční rám zapojíte k zásuvce pomocí napájecího kabelu, stiskněte tlačítko "ON/OFF". Zapne se podsvícení displeje. Indikační světlo "Alarm" se rozsvítí červeně a také se rozsvítí červený indikátor čekání "X" na vstupní straně detekčního rámu. Displej zobrazí "Initializing" a detektor začne se spuštěním. Proces spuštění je zobrazen v procentech. Pokud během spuštění dojde k chybě synchonizace signálu, na displeji se objeví "SYNC Fault" (viz obrázek vpravco). V tomto případě byste měli zkontrolovat, zda není detekční rám chybně nastavený jako "Slave" (vic část o nastavení parametrů). Pokud byl detekční rám nastaven jako "Slave" ve skupině více detekčních rámů, ujistěte se, že detekční rám nastavený jako Master byl zapnut a kabely synchronizačního signálu z detekčního rámu Master jsou správně připojené k tomuto detekčnímu rámu. Pokud je v cestě infračerveného přijímače překážka, na displeji se objeví "IR Fault". V tomto případě byste měli odstranit všechny překážky mezi infračervenými zařízeními. Operace Když je spuštění dokončeno, detekční rám vstoupí do normálního operačního stavu. Indikátor "Ready" se rozsvítí zeleně a indikátor "Alarm" se vypne. Na vstupní straně detekčního rámu se vypne červený indikátor čekání "X" a rozsvítí se zelený indikátor průchodu " ". Byla byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "ON", na displeji se zobrazí rozhraní statistik. (obrázek výše) Rozhraní statistiky zobrazuje počet průchodů a počet poplachů. Procento počtu poplachů vydělené počtem průchodů je zobrazeno ve spodní řádce. (Poznámka: pokud je detektor nastaven jako Master, v tomto rozhraní se objeví symbol "M" a, pokud je detektor nastaven jako Slave, objeví se symbol "S") Pokud byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "OFF", displej zobrazí rozhraní vpravo: Osoba, která má být prověřena, projde skrze detekční rám normální rychlostí od vchodu k východu. Pokud detekční rám zachytí kovový objekt, ozve se zvuk a indikátory alarmu zóny na levé a/nebo pravé příčce se rozsvítí, aby indikovaly, ve které zóně ja zachycený kovový objekt.

5 Detekční rám má 21 zón: sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava. Pokud je detekovaný kovový objekt ve středu mezi příčkami, odpovídající indikátory alarmu dané zóny se společně rozsvítí. Můžete použít ruční detektor kovů pro rychlé určení umístění objektu. Sedm zón shora dolů Tři zóny zleva doprava. Pokud je kov v levé (nebo pravé) zóně, indikátor alarmu zóny na odpovídající příčce se rozsvítí. Pokud je kov ve středu, rozsvítí se odpovídající indikátory alarmu zóny na obou příčkách dohromady. Nastavení parametrů Stiskněte tlačítko "MENU". Na displeji se objeví rozhraní Password (heslo): Napište základní heslo (čtyřmístné číslo) stisknutím tlačítka "1", "2", "3" nebo "4". Na displeji se objeví rozhraní nastavení parametrů. (Tip: základní heslo je "1234".) Tip: "New PSW" znamená "New Password" - nové heslo. Stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr položky, kterou chcete změnit nebo nastavit. Kurzor pro výběr " " se objeví napravo vedle vybrané položky jako indikace. Když stisknete tlačítko " " poté, co byla vybraná poslední položka, na displeji se objeví rozhraní New Password (nové heslo): V rozhraní nového hesla napište nové heslo (čtyřmístné číslo) pomocí tlačítek "1", "2", "3" nebo "4". Poté, co napíšete nové heslo, displej se vrátí na rozhraní nastavení parametrů. V rozhraní nastavení parametrů stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr požadované položky, kterou si přejete změnit nebo nastavit, poté stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení nebo zmenu vybrané položky. Nastavení citlivosti detekce se dělí na dvě části: "Sensor Adjustment" (nastavení senzoru) a "Area Percentage Adjustment" (nastavení procent oblasti). "Sensor Adjustment" má 256 stupňů citlivosti od 0 do je nejnižší citlivost, 255 nejvyšší. "Area Percentage Adjustment" pokrývá čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti: A, B, C a D. Každá oblast nastavení je založena na procentech citlivosti "Sensor Adjustment" (například "A: 90%" znamená, že citlivost oblasti A je 90% nastavení senzoru, atd.). To pomáhá uživateli eliminovat zbytečné poplachy s ohledem na aktuální situaci (například poplachy kvůli brýlím, přezkám, hřebíčku v botě, atd.), zatímco pistole, nože a další větší zbraně bude stále možné detekovat. Na následujícím obrázku jsou čtyři oblasti shora dolů pojmenovány A, B, C a D. Vyšší citlivost znamená vyšší schopnost detekce a menší kovové předměty, které detektor může detekovat. Čím je citlivost vyšší, tím je snazší narušit funkci detekčního rámu. Než detekční rám opustil výrobu, bylo přednastaveno několik hodnot (od 0 do 4), které byly uloženy do položky "Preset", z nichž si můžete vybrat. Pokud chcete použít vaše vlastní nastavení, můžete provést vaše vlastní nastavení a poté si vybrat jednu pozici z položky "Load" pro uložení vašich nastavení pro pozdější použití. Popisek obrázku: odshora dolů je zde sedm zón a čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti. "Volume" - je sedmnáct stupňů hlasitosti (0-16), z nichž si můžete vybrat. Výběrem 0 vypnete funkci zvukového alarmu. "Tone" - je šestnáct druhů tónů (0-15), z nichž si můžete vybrat. "IR" - jsou dvě volby: ON a OFF. Výběrem "ON" umožníte infračervenou funkci, výběrem "OFF" znemožníte infračervenou funkci.

6 Infračervená zařízení jsou navržena, aby zabraňovala falešným alarmům způsobeným blízkými pohybujícími se kovovými předměty, jako jsou invalidní vozíky, výrahy, lidé nesoucí kovový předmět, atd. Když je "IR" nastaveno na ON, výše uvedené okolnosti nezpůsobí, že detekční rám vydá zvukový alarm, když nikdo neprochází rámem. Když je "IR" nastaveno na OFF, detekční rám může vydat za takových okolností alarm, i když nikdo neprochází rámem. Nastavení "IR" na ON infreačervený systém zlepší analýzu detekčního signálu, zrychlí provoz a pomůže zabránit falešným poplachům. "Count" - jsou dvě volby: "CLR" a "SAVE". Výběr "CLR" vynuluje rozhraní statistik a spustí nové statistiky. Výběr "SAVE" umožní funkci počítání a ukládání. "Master / Slave" - pro výběr požadovaného módu synchronizace a nastavení detekčního rámu jako Master nebo Slave. Pokud je detekční rám použit osamoceně, musí být nastaven na Master. Pokud je propojeno více rámů a použito jako skupina pro zamezení interferencí mezi nimi navzájem musí být jeden nastaven jako Master a ostatní jako Slave. Poté, co dokončíte všechna nastavení (včetně nového hesla), musíte stisknout tlačítko "Exit" pro uložení nastavení. Displej zobrazí následující rozhraní, oznamující, že nastavení byla uložena. Pokud zapomenete heslo, můžete otevřít kryt ovládacího boxu. Poté se ujistěte, že je detekční rám zapnutý, a stiskněte tlačítko "Factory" na desce obvodů pro obnovení původního hesla (abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče.) Poznámky: a) Poté, co dokončíte a uložíte nastavení, všechny indikátory alarmů zón by se neměly rozsvítit, když se detekční rám nezatřese. Pokud je citlivost nastavená příliš vysoko, indikátory alarmů zón na příčkách se mohou rozsvítit, i když mezi nimi neprojde žádná osoba nebo kovový předmět. Snížením odpovídající citlivosti byste měli tento problém vyřešit. b) Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu není elektromagnetický zdroj rušení a pohybující se kovové předměty. Test funkce Test funkce je zvláště důležitý pro zajištění toho, že detekční rám bude vždy zkalibrovaný a bude fungovat správně. Test by měl součástí vašeho plánu bezpečnosti a měl by být prováděn denně. Pronášejte vybrané pokusné objekty (kovové dětské pistolky, malé nože, malé kovové nádobí, atd) různými místy při průchodu detekčním rámem. Poznamenejte počet opakování, která jsou třeba pro úspěšné spuštění poplachu. Kdokoliv provádí test, u sebe nesmí mít u sebe jiné kovové předměty (včetně bod s kovovými částmi). Více detekčních rámů Můžete propojit několik detekčních rámů tohoto modelu dohromady a použít je současně, aby se zabránilo interferencím mezi nimi. V tomto stavu musíte nastavit jeden detekční rám jako Master a ostatní jako Slave (viz část o nastavení parametrů). Propojte každé dva sousedící detekční rámy pomocí dvojitého paralelního kabelu 20# - 22# (volitelné příslušenství). Dva detekční rámy bok po boku tvoří skupinu. Minimální vzdálenost mezi dvěma detektory kovů stejné skupiny nesmí být menší než 0.1m a minimální vzdálenost mezi dvěma skupina nesmí být menší než 3m. (Viz obrázek dále.) Poznámky: 1. Detekční rám nastavený jako Master musí být zapnut jako první a udržován v normálním operačním stavu, než budou moct ostatní detekční rámy nastavené jako Slave normálně pracovat. 2. Propojení detekčních rámů dohromady slouží pouze k zabránění interferencí ze sebe navzájem. Každý detekční rám musí být nastaven na požadovanou citlivost. 3. Než vytvoříte jakékoliv spojení, musíte vypnout detekční rámy a odpojit z nich veškeré napájecí kabely, abyste zabránili elektrickému šoku a poškození. 4. Pro optimální detekční výsledky se doporučuje umožnit u každého detekčního rámu infračervenou funkci (což znamená, že byste měli nastavit položku "IR" v rozhraní nastavení parametrů na "ON"), když je propojeno a současně používáno několik detektorů kovů.

7 Než připojíte kabely mezi detekčními rámy, musíte sundat spodní kryt z ovládacího boxu a najít konektor (následující obrázek) poblíž levého horního rohu hlavní desky. Vedle konektoru jsou symboly značící terminály. Propojte terminál "Sync - Out" rámu Master s terminálem "Sync-In" rámu Slave, který je vedle Master. Propojte výstup terminálu "Gnd" rámu Master se vstupem terminálem "Gnd" na Slave, atd. (Viz následující obrázek.) Použití 1. Ujistěte se, že je citlivost detekčního rámu nastavená podle vašich požadavků. 2. Požádejte osobu, která má být prověřena, aby si sundala všechny kovové předměty (například hodinky, náhrdelník, atd.) a prošla vchodem detekčního rámu normální rychlostí. 3. Pokud detekční rám detekuje kovový předmět, vydá zvuk a indikátory poplachu zóny na příčce (příčkách) se rozsvítí pro indikaci, v jaké zóně se objekt nachází. To znamená, že osoba u sebe má kovový předmět. Pro přesné určení místa můžete použít ruční detektor kovu. Poznámka: Zóna, ve které se rozsvítí indikátory poplachu zóny indikují zónu, kde se nachází kovový předmět. Pokud je předmět ve středu mezi příčkami, rozsvítí se indikátory na obou příčkách najednou. 4. Detekční rám je vybaven infračerveným zařízením. Pokud je infračervená funkce zapnutá, rozhraní statistik zobrazí zobrazí počet průchodů, počet poplachů a procento poplachů na počet průchodů. Statistiky se aktualizují v reálném čase. 5. Poté, co detekce skončí, stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro vypnutí detekčního rámu. Poznámky: 1. Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu nejsou žádné elektromagnetické interference.

8 2. Ujistěte se, že poblíž detekčního rámu nejsou žádné pohyblivé kovové předměty. 3. Napájení: AC100 ~ 240V při 50 ~ 60Hz. 4. Detekční rám by měl být používán na suchém a dobře větraném místě. 5. Abyste zabránili poškození detekčního rámu nebo falešným poplachům, nikdo by neměl třást s detektorem nebo do něj bít. Výměna pojistky Pokud nelze detekční rám zapnout, měli byste vyměnit pojistku. Pro výměnu pojistky vypněte detekční rám a odpojte z něj napájecí kabel. Poté použijte vhodný nástroj pro odpojení držáku pojistky (na obrázku vlevo), který je pod zásuvkou pro napájecí kabel. Vyndejte vyhořelou pojistku (obrázek vpravo) a zapojte novou (3A/250V, rychlá, Ø5x20mm). Vraťte zpět držák pojistek na jeho původní místo. Nakonec zapojte to detekčního rámu napájecí kabel. Údržba 1. Tato jednotka je navržena pro použití uvnitř. Nevystavujte ji prachu, vlhkosti, vodě a přímému slunečnímu světlu. 2. Poté, co dokončíte práci s detekčním rámem, vypněte jej. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, odpojte z něj napájecí kabel. 3. Pokud se chystáte detekční rám čistit, nejprve jej vypněte. Použijte měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a brusné materiály. Varování 1. Abyste zajistili správnou funkci detekčního rámu a jeho bezpečné použití, zásuvka pro napájecí kabel musí být uzemněná (obrázek níže). 2. Aby nedošlo k jeho poškození, nemodifikujte obvody detekčního rámu. 3. Před použitím potvrďte, že detekční rám funguje a má správné nastavení citlivosti pomocí detekce znáého kovového předmětu. 4. Před údržbou nebo servisem detekčního rámu jej vypněte a odpojte z něj napájecí kabel, abyste zabránili elektrickému šoku. 5. Používejte pouze pojistku o daných specifikacích: 3A/250V, rychlá, Ø5x20mm. 6. Pracovní napětí: AC V při 50 ~ 60Hz. 7. Nepoužívejte detekční rám na místech, kde se nachází hořlavé nebo výbušné plyny (nebo prach).

9 Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

Multifunkční digitální relé 600DT

Multifunkční digitální relé 600DT Multifunkční digitální relé 600DT Specifikace Napájecí napětí: 20 až 240 V AC/DC Frekvenční rozsah: 50/60 Hz Displej/indikace: Zapnutí indikováno podsvícením. LCD s třemi číslicemi pro nastavení a čas

Více

Pohybové čidlo LS-818-3

Pohybové čidlo LS-818-3 Pohybové čidlo LS-818-3 Úvod Tento výrobek je pasivní infračervený detektor s vysokou stabilitou. Jedná se o pokročilou technologii zpracování signálu, velmi vysoké schopnosti detekce a poplachu při chybě.

Více

Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U

Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U Vlastnosti - Ochrana před příliš nízkým nebo vysokým proudem - Měření hodnoty True RMS - Nastavitelné zpoždění spuštění, zpoždění přerušení a zpoždění obnovy - Nastavitelná

Více

Hlídací proudové relé 900CPR-1-1-BL / 900CPR-3-1-BL

Hlídací proudové relé 900CPR-1-1-BL / 900CPR-3-1-BL Hlídací proudové relé 900CPR-1-1-BL / 900CPR-3-1-BL Vlastnosti - Ochrana před příliš nízkým nebo vysokým proudem - Monitorování asymetrického proudu (pouze pro 3Ø systémy) - Měření hodnoty True RMS - Nastavitelné

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

POČÍTAČKA MĚN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POČÍTAČKA MĚN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POČÍTAČKA MĚN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Bezpečnostní upozornění 1 Vybalení 1 Vlastnosti Popis zadní části přístroje Návod k použití Způsob používání Popis vnějšku přístroje Návod k inteligentním funkcím

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Vysavač na suché a mokré sání

Vysavač na suché a mokré sání Vysavač na suché a mokré sání 10007543 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za

Více

Elektronický detektor úniku metoda vodíku

Elektronický detektor úniku metoda vodíku Elektronický detektor úniku metoda vodíku 1. Obecné informace Děkujeme za zakoupení elektronického detektoru úniku používaného pro detekci metodou vodíku. Přečtěte si pozorně návod před použitím výrobku.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Horkovzdušná stanice SS-969. Uživatelský manuál První vydání Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Horkovzdušná stanice SS-969. Uživatelský manuál První vydání Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Horkovzdušná stanice SS-969 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Bezpečnostní instrukce VAROVÁNÍ Varování a upozornění jsou umístěna v tomto manuálu na důležitých

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze. Zařízení

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Displej pro solární regulátor MT50

Displej pro solární regulátor MT50 Displej pro solární regulátor MT50 Tento manuál obsahuje důležité informace a rady pro instalaci, použití výrobku, řešení problémů, atd. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento displej

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

ALGINATE MIXER MX-300. automatická alginátová míchačka

ALGINATE MIXER MX-300. automatická alginátová míchačka ALGINATE MIXER MX-300 automatická alginátová míchačka POPIS DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. hlavní vypínač 2. zapnutí/vypnutí přístroje 3. tlačítko START/STOP 4. displej zobrazující čas míchání 5. zvýšení nastaveného

Více

PV-EV-12A Aktívní 12 reproduktor

PV-EV-12A Aktívní 12 reproduktor PV-EV-12A Aktívní 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu.prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky IB-2084 N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í

Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky IB-2084 N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í 2 VLASTNOSTI 9 Tlačítek přímých pamětí s piktogramy 3 Tlačítka nouzové volby Nastavení hlasitosti zvuku (20dB) Nastavení hlasitosti

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Víceúčelový průmyslový vysavač

Víceúčelový průmyslový vysavač Víceúčelový průmyslový vysavač 10029117 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

DOMO NÁVOD K POUŽITÍ

DOMO NÁVOD K POUŽITÍ DOMO NÁVOD K POUŽITÍ KOUPELNOVÉ MICA TOPENÍ DO7317M PRODUCT OF Přístroj je během používání horký. Dohlédněte na to, aby byl přívodní kabel položen mimo horké části přístroje a aby přístroj nebyl nijak

Více

Návod k obsluze. V086C - Video chůvička dětská s nočním viděním

Návod k obsluze. V086C - Video chůvička dětská s nočním viděním V086C - Video chůvička dětská s nočním viděním Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Digitální programovatelný termostat CH403

Digitální programovatelný termostat CH403 Digitální programovatelný termostat CH403 Specifikace Limity nastavení Výrobek Rozlišení ( C/ F) Rozsah CH403 1-50 až 100 C -50 až 210 C 0,1-19.0 až 99.0 C/ F Displej: 3 číslice: 0,4'', jasně červené LED

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka

SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka SV 92 DVR Návod k použití Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Informace o monitoru... 3 Technická

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

NannyCam H32. Návod k 1 použití

NannyCam H32. Návod k 1 použití NannyCam H32 Návod k 1 použití Obsah balení: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití Popis dětské jednotky: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Návod k obsluze odvlhčovače

Návod k obsluze odvlhčovače Odvlhčovač vzduchu Návod k obsluze odvlhčovače Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! Návod uchovejte pro případné další použití. VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Elektronická zátěž 150W/300W

Elektronická zátěž 150W/300W Elektronická zátěž 150W/300W Opatrně se řiďte instrukcemi obsaženými v tomto návodu, protože obsahuje důležité informace o instalci, použití a údržbě. Návod uschovejte pro pozdější použití. Rozbalení Poté,

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4VIEWF OBSAH SOUPRAVY POZNÁMKY K INSTALACI Aby se zabránilo špatné detekci čidel, je nutné při instalaci sady do kovového nárazníku, použít sadu parkpodlozkakov. Věnujte pozornost

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ

NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ NannyCam V24 NÁVOD K 1 POUŽITÍ OBSAH BALENÍ: Rodičovská jednotka s displejem + síťový adaptér Dětská jednotka (kamera) + síťový adaptér Návod k použití POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY: 1. Světelný senzor 2. Čočka

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze odvlhčovače.

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

PŘEHLED PRODUKTU VNITŘNÍ MONITOR VENKOVNÍ JEDNOTKA

PŘEHLED PRODUKTU VNITŘNÍ MONITOR VENKOVNÍ JEDNOTKA DIC- SERIE ! VÝSTRAHA PŘEHLED PRODUKTU. Před instalací a prvním použitím si, prosím, přečtěte tyto pokyny.. Neodpojujte kabel napájení, abyste ho prodloužili; zařízení (transformátor) nebude pracovat s

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku,

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Vážený zákazníku, 1 Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Přečtěte si pozorně příručku a dodržujte následující instrukce, abyste předešli poškození. Jakékoliv poruchy způsobené ignorováním instrukcí

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

ALES 60/120. Infračervená obvodová paprsková bariéra

ALES 60/120. Infračervená obvodová paprsková bariéra ALES 60/120 Infračervená obvodová paprsková bariéra Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění.

Více

INFRAZÁVORY SBT 30 (S) SBT 60 (S) SBT 80 (S) SBT 100 (S) SBT 150 (S) INSTALAČNÍ NÁVOD

INFRAZÁVORY SBT 30 (S) SBT 60 (S) SBT 80 (S) SBT 100 (S) SBT 150 (S) INSTALAČNÍ NÁVOD INFRAZÁVORY SBT 30 (S) SBT 60 (S) SBT 80 (S) SBT 100 (S) SBT 150 (S) INSTALAČNÍ NÁVOD SELCO SBT instal 05/2007 strana 1 Obsah 1.Popis...3 2.Doporučení pro instalaci 1...4 3.Doporučení pro instalaci 2...4

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Laboratorní zdroj PROTEK

Laboratorní zdroj PROTEK Laboratorní zdroj PROTEK PL-3003S; PL-3005S; PL-5003S; PL-3003D; PL-3005D; PL-3003T; PL-3005T Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Věnujte, prosím, chvíli přečtení těchto bezpečnostních opatření. Jsou

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Obsah. Technické údaje. Bezpečnostní pokyny

Obsah. Technické údaje. Bezpečnostní pokyny Ventilátor 10030415 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením

Více