Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počáteční nastavení aplikace WiFiS"

Transkript

1 Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené k použití. KROK č.1 změna hesla účtu admin 1) Pokud ještě nejste přihlášen, přihlaste se pod jménem admin a heslem admin. 2) Stiskněte záložku Nastavení v horní části programu. 3) Stiskněte tlačítko Změna hesla. 4) Vyplňte původní heslo admin a 2x nové heslo. 5) Stiskněte tlačítko OK. 6) Po příštím spuštění se již musíte přihlásit s novým heslem. KROK č.2 nastavení firmy 2) Dále stiskněte tlačítko Nastavení. 3) Z rozbalovací nabídky vyberte tlačítko Firmy. 4) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 5) Editujte jednotlivé položky (mimo loga). Povinné položky jsou označeny červenou hvězdičkou, pro správnou funkci však doporučujeme vyplnit všechna pole. 6) Uložte vaše logo ve formátu.bmp na disk Vašeho PC. 7) Klikněte na políčko s logem pravým tlačítkem myši. 8) Vyberte Načíst, zadejte umístění loga a stiskněte tlačítko Otevřít. 9) Po vyplnění (nejlépe všech) položek a loga stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 10) Gratulujeme, úspěšně jste nastavili údaje Vaší firmy, které se budou zobrazovat na sestavách pro tisk. KROK č.3 nastavení aplikace 2) Dále stiskněte tlačítko Nastavení. 3) Z rozbalovací nabídky vyberte Aplikace. 4) Rozbalte skupinu Obecné. 5) Označte políčko Česká pošta číslo smlouvy pro letáky. 6) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 7) Do pole Hodnota zadejte číslo Vaší smlouvy s Českou poštou. Jedná se o smlouvu na rozesílání tiskovin. 8) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 9) Dále rozbalte skupinu Send Manager. 10) Označte záznam ová adresa firmy a pokračujte dále stejně jako u předchozího příkladu. 11) Takto zadejte všechny ové adresy. 12) Označte řádek IP adresa firemního SMTP serveru. 13) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 14) Do pole Hodnota zadejte IP adresu Vašeho SMTP serveru, který používáte pro odesílání elektronické pošty. 15) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 16) Rozbalte skupinu ISP Smlouvy. 17) Označte řádek Měsíční platba den předepsané platby. 18) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 19) Do pole Hodnota zadejte číslo, který den v měsíci máte podle smlouvy den splatnosti měsíčního paušálu, např. 15 (bez tečky za číslovkou).

2 20) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna 21) Označte řádek Splatnost měsíční platby za internet (0 - aktuální měsíc, 1 - měsíc předem). 22) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 23) Do pole Hodnota zadejte číslo, které značí předstih plateb za internet. Pokud zadáte nulu, tak uživatel platí např. v květnu za poskytování služeb za měsíc květen. Pokud zadáte číslo 1, tak uživatel za měsíc květen platí již v měsíci dubnu. 24) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 25) Rozbalte skupinu ISP IP Adresy. 26) Označte řádek IP adresa DNS serveru pro klienty. 27) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 28) Do pole hodnota zadejte IP adresu, kterou nastavujete jako DNS server na klientské zařízení. 29) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 30) Stejně tak proveďte s řádkem Maska podsítě. 31) Dále označte řádek Rozsah IP do. 32) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 33) Do pole Hodnota zadejte číslo, do jaké výše z rozsahu přidělujete IP adresy klientům (např. pokud zadáte číslo 254, tak z rozsahu je maximální IP adresa ). 34) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 35) Označte řádek Rozsah IP od. 36) Stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 37) Do pole Hodnota zadejte číslo, od jaké výše z rozsahu přidělujete IP adresy klientům (např. pokud zadáte číslo 10, tak z rozsahu je první IP adresa ). 38) Stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 39) Gratulujeme, nyní jste zadali hodnoty základního nastavení aplikace. KROK č.4 nastavení číselníků agenda Pro správnou funkci aplikace WiFiS je zapotřebí nastavit všechny číselníky ve skupině Agenda. Ty nastavíte takto: 2) Stiskněte tlačítko Agenda. 3) Z rozbalovací nabídky vyberte Bankovní účty. 4) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 5) Vepište bankovní účet, který používáte pro podnikání. 6) Stiskněte tlačítko Uložit v horní části okna. 7) Pokud chcete přidat další bankovní účet, stiskněte tlačítko Přidat v horní části okna a opakujte body 5 a 6. 8) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Funkce zaměstnanců. 9) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 10) Vepište funkci a stiskněte tlačítko Uložit. 11) Pro přidání další funkce stiskněte tlačítko Přidat a opakujte bod ) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Skupiny interních dokumentů. 13) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 14) Vepište skupinu interních dokumentů a stiskněte tlačítko Uložit. 15) V případě přidání další skupiny stiskněte tlačítko Přidat. 16) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 17) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Skupiny interních kontaktů. 18) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 19) Vepište skupinu interních kontaktů a stiskněte tlačítko Uložit. 20) V případě přidání další skupiny stiskněte tlačítko Přidat. 21) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 22) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Střediska. 23) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 24) Editujte vzorový řádek na středisko Vaší firmy a stiskněte tlačítko Uložit. 25) V případě přidání dalšího střediska stiskněte tlačítko Přidat. 26) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit.

3 27) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Typy akcí adresář. 28) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 29) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 30) V případě přidání dalšího typu akce stiskněte tlačítko Přidat. 31) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 32) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Typy akcí zaměstnanců. 33) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 34) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 35) V případě přidání dalšího typu akce zaměstnanců stiskněte tlačítko Přidat. 36) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 37) Dále z rozbalovací nabídky Agenda vyberte Typy kontaktů. 38) V případě nespokojenosti s předvyplněnými hodnotami označte řádek a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna. 39) V případě přidání dalšího typu kontaktu stiskněte tlačítko Přidat. 40) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. KROK č.5 nastavení číselníků ISP Pro správnou funkci aplikace WiFiS je rovněž zapotřebí nastavit všechny číselníky ve skupině ISP. Toto uděláte takto: 2) Dále stiskněte tlačítko ISP. 3) Z rozbalovací nabídky vyberte Ceník WIFI. 4) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 5) Editujte záznam a stiskněte tlačítko Uložit (skupinu vepište, při příštím spuštění číselníku bude možno skupinu vybrat z rozbalovací nabídky, která bude tvořena již použitými skupinami). 6) V případě přidání dalšího materiálu stiskněte tlačítko Přidat. 7) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 8) Dále z rozbalovací nabídky ISP vyberte Regiony. 9) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 10) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 11) V případě přidání dalšího regionu stiskněte tlačítko Přidat. 12) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 13) Dále z rozbalovací nabídky ISP vyberte Smlouva typ smluvní doba. 14) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 15) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 16) V případě přidání dalšího typu smlouvy stiskněte tlačítko Přidat. 17) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 18) Dále z rozbalovací nabídky ISP vyberte Typ Instalace, servis, ostatní. 19) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 20) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 21) V případě nevyhovování vzorového řádku jej označte a stiskněte tlačítko Smazat. 22) V případě přidání dalšího typu stiskněte tlačítko Přidat. 23) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. (POZOR!!! Od každého typu musí být minimálně jeden záznam (jeden od Instalace, jeden od Servis a jeden od Ostatní)). 24) Dále z rozbalovací nabídky ISP vyberte Typy servisní práce. 25) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 26) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 27) V případě přidání dalšího typu stiskněte tlačítko Přidat. 28) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 29) Dále z rozbalovací nabídky ISP vyberte Typy zájemců. 30) Označte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Opravit v horní části okna. 31) Editujte vzorový řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 32) V případě přidání dalšího typu stiskněte tlačítko Přidat. 33) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. KROK č.6 nastavení číselníků obecné

4 Pro správnou funkci aplikace WiFiS je zapotřebí nastavit všechny číselníky ve skupině obecné. Tyto číselníky jsou již přednastavené, ale je zapotřebí zde dopsat další potřebné hodnoty, popřípadě nějaké smazat. 2) Stiskněte tlačítko Obecné. 3) Z rozbalovací nabídky Obecné vyberte Banky. 4) Pokud chcete nevyhovující banku smazat, označte řádek s bankou a stiskněte tlačítko Smazat. 5) Pokud naopak chcete přidat další banku, stiskněte tlačítko Přidat. 6) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 7) Z rozbalovací nabídky Obecné vyberte Interval plateb. 8) Pokud chcete nevyhovující interval smazat, označte řádek a stiskněte tlačítko Smazat. 9) Pokud naopak chcete přidat další interval, stiskněte tlačítko Přidat. 10) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 11) Z rozbalovací nabídky Obecné vyberte Měrné jednotky. 12) Pokud chcete nevyhovující měrnou jednotku smazat, označte řádek a stiskněte tlačítko Smazat. 13) Pokud naopak chcete přidat další měrnou jednotku, stiskněte tlačítko Přidat. 14) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. 15) Z rozbalovací nabídky Obecné vyberte Zdravotní pojišťovny. 16) Pokud chcete nevyhovující pojišťovnu smazat, označte řádek a stiskněte tlačítko Smazat. 17) Pokud naopak chcete přidat další pojišťovnu, stiskněte tlačítko Přidat. 18) Vyplňte prázdný řádek a stiskněte tlačítko Uložit. KROK č.7 lokality a tarify Pro založení smlouvy je nutné do aplikace zadat minimálně jednu lokalitu a jeden tarif. Toto uděláte takto: 1) Stiskněte záložku ISP v horní části okna. 2) Stiskněte tlačítko Lokality. 3) Dále stiskněte tlačítko Přidat. 4) Vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou. Číslo první smlouvy označuje, jakým číslem bude začínat číselná řada (např. zadáte ). Smlouvy vytvořené v této lokalitě budou mít čísla , , ) Po vyplnění povinných položek stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 6) Označte lokalitu, které chcete přiřadit tarif. 7) V pravé spodní části okna vyberte záložku Tarify a stiskněte tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky tarifů. 8) Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. 9) Označte lokalitu, které chcete přiřadit SSID (Pokud nepoužíváte statické IP adresy, nemusíte lokalitě přiřazovat SSID a rozsah IP adres. IP adresa není pro tvorbu smlouvy povinná). 10) V pravé spodní části okna vyberte záložku Network, SSID. 11) Stiskněte tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky SSID. 12) Vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. (Jednotlivé prefixy IP adresy rozepište do políček např. u rozsahu do prvního políčka 192, do druhého 168, do třetího 22, do čtvrtého políčka vypište první použitelnou IP adresu z rozsahu, např. 10 (je zde předvyplněna IP adresa, kterou jste zadali do modulu Nastavení aplikace položka Rozsah IP od) a do pátého políčka zadejte poslední použitelnou IP adresu z rozsahu, např. 254 (je zde předvyplněna IP adresa, kterou jste zadali do modulu Nastavení aplikace položka Rozsah IP do)). KROK č.8 Evidence zaměstnanců Pro možnost využití modulu Evidence mezd je zapotřebí mít zapsaného minimálně jednoho zaměstnance v modulu Evidence zaměstnanců. Zaměstnance přidáte takto: 1) Stiskněte záložku Agenda v horní části okna. 2) Dále z panelu nástrojů zvolte Evidence zaměstnanců. 3) Stiskněte tlačítko Přidat. 4) Vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. 5) Gratulujeme, nyní můžete přejít do modulu Evidence mezd a přidávat danému zaměstnanci období

5 pro mzdy. Vzorové vytvoření klient. smlouvy (bez předchozího naplánovaní) 1) Stiskněte záložku ISP v horní části okna. 2) Dále stiskněte tlačítko Klientské smlouvy. 3) Stiskněte tlačítko Přidat na ovládacím panelu okna Klientské smlouvy. 4) Vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou. 5) Stiskněte tlačítko Přidat nalevo od tabulky IP adresy. 6) Vyberte SSID, označte IP adresu, kterou daný klient bude mít přiřazenou, a stiskněte tlačítko Vybrat ve spodní části okna (POZOR!!! IP adresa nemusí být doplněna a lze ji přidat i dodatečně). 7) Dále stiskněte tlačítko Opravit nalevo od tabulky Zboží, služby, slevy. 8) Vyberte použitý materiál (vždy na položku poklikejte), upravte počet a stiskněte tlačítko Přidat. 9) Po vybrání všeho materiálu stiskněte tlačítko Zavřít ve spodní části okna (POZOR!!! Materiál nemusí být vyplněný a lze jej přidat i dodatečně). 10) Pokud jste si jisti povinnými položkami, IP adresou, použitým materiálem a správností údajů, tak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. 11) Program vygeneruje číslo smlouvy ve zvolené lokalitě. 12) Znovu stiskněte tlačítko Uložit, čímž stvrdíte správnost údajů ve smlouvě. (POZOR!!! Smlouvy doporučujeme zakládat z plánu technika, aby mu byla položka v plánu odškrtnuta (Pouze v případě, že zájemce byl zaplánován)) Gratulujeme, nyní jste úspěšně vytvořili první klientskou smlouvu Všechny části aplikace WiFiS jsou nyní funkční.

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového klienta

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Outlook manuál BeeOnline Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Otev ení programu Microsoft Office Outlook 2007 Program Microsoft Office Outlook 2007 provedeme poklepáním na následující

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

1) První přihlášení do jednotné správy uživatelů

1) První přihlášení do jednotné správy uživatelů PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ REGISTRACE OSOBY A NOTIFIKACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU V REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ: Tento dokument obsahuje návod na: 1) Přihlášení do jednotné správy uživatelů 2)

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007 Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007 Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového

Více

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009

Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ. Uživatelská příručka. Verze červen 2009 Online travel solutions s.r.o. YONAD.CZ Uživatelská příručka Verze červen 2009 OBSAH 1. Úvod 2. Zprávy 3. Nastavení 3.1. Přidat nový typ pokoje 3.2. Editovat či smazat již stávající typ pokoje 3.3. Sezóny

Více

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz MonkeyTech WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz 1. Obsah balení Teplotní sensor (příp. vlhkostní sensor) Čidlo MicroUSB kabel Manuál Pro napájení doporučujeme běžnou USB nabíječku

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace Jednoduchý pomocník pro aplikaci EP2W 1. Obecné informace a stručný popis aplikace 2. Žádost o přílohu 3. Vyplnění přílohy a odeslání k podpisu do VZP 4. Podpis přílohy a odeslání do VZP 4.1 Podepsání

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka

modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka modul Jízdy a Kniha jízd uživatelská příručka 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODULY JÍZDY A KNIHA JÍZD Moduly Jízdy a Kniha jízd Jak to funguje Jízdy jsou části trasy. Vypočítávají se na základě dat přijatých

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Obsah. Úvod. Martin Moravec

Obsah. Úvod. Martin Moravec Vytvoření a nastavení GOOGLE účtu a nastavení zasílání připomenutí z kalendáře na e-mail a/nebo SMS Vytvořil: Martin Moravec pro: www.blesno.org aktualizováno dne 30.1.2010 Obsah Úvod... 1 Vytvoření účtu...

Více

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011 Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke

Více

Citace PRO. představení citačního manažeru. http://www.citacepro.com. Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012. Martin Krčál martin.krcal@citace.

Citace PRO. představení citačního manažeru. http://www.citacepro.com. Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012. Martin Krčál martin.krcal@citace. ...citovat je snadné Citační manažer představení citačního manažeru http://www.citacepro.com Moravská zemská knihovna v Brně 15.10.2012 Martin Krčál martin.krcal@citace.com Proč citujeme? autorský zákon

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 14-15 Číslo: III/2 3. Typy

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ...

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ... ...citovat je snadné Citační manažer návod na využívání citačního manažera Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0 Citace dokumentu : návod na využívání citačního manažera

Více

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony

Mobilní verze. 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon. 110 Jak používat Facebook pro dotykové telefony 109 Jak získat speciální aplikaci pro mobilní telefon Facebook vyvinul pro některé telefony aplikace, které jsou přizpůsobeny pro rozhraní konkrétních telefonů, a usnadňují tak uživateli práci s Facebookem.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

TECHNICKÁ SPRÁVA Obsah

TECHNICKÁ SPRÁVA Obsah TECHNICKÁ SPRÁVA Obsah 1. Konstrukční prvky/zařízení... 2 4.1. Číselníky pro konstrukční prvky... 2 4.2. Založení konstrukčního prvku/zařízení... 2 2. Odečty... 3 2.1. Odečty uživatele... 3 2.2. Odečty

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

E-KRAJ.CZ. ICT úřadů a organizací v kraji. Uživatelská příručka. Verze 1.01

E-KRAJ.CZ. ICT úřadů a organizací v kraji. Uživatelská příručka. Verze 1.01 E-KRAJ.CZ ICT úřadů a organizací v kraji Uživatelská příručka Verze 1.01 E-kraj, uživatelská příručka strana 1 (celkem 81) OBSAH: 1 Úvod... 4 2 Informace o produktu... 4 3 Technické požadavky... 5 4 Základní

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

FAQ Aplikace GRIS 2017

FAQ Aplikace GRIS 2017 FAQ Aplikace GRIS 2017 Uživatelská příručka aplikace GRIS Uživatelskou příručku k aplikaci GRIS naleznete na webových stránkách GA ČR na adrese https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Restaurace-ng. https://www.assembla.com/spaces/restaurace-ng/ documents/dmetqytlor37kpeje5dax/download/restaurace_aplikace.part1.

Restaurace-ng. https://www.assembla.com/spaces/restaurace-ng/ documents/dmetqytlor37kpeje5dax/download/restaurace_aplikace.part1. Instalační a uživatelská příručka programu Restaurace-ng 1 Systémové požadavky Předpokladem pro úspěšnou instalaci je nainstalovaná Java Runtime Environment verze 1.6, optimálně Update 17(ke stáhnutí na

Více

WordBase Postup pro zpracování dokumentů

WordBase Postup pro zpracování dokumentů WordBase Postup pro zpracování dokumentů 1. Příprava textového dokumentu v ABBYY FineReaderu... 3 1.1 Spuštění ABBYY FineReaderu... 3 1.2 Vytvoření nové dávky dokumentů... 3 1.3 Nastavení parametrů rozpoznávání...

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Editor Vodoprávní Evidence evpe verze 4

Editor Vodoprávní Evidence evpe verze 4 Editor Vodoprávní Evidence evpe verze 4 Uživatelská příručka Praha, květen 2008 evpe v.4.0 2 1. POSTUP PRÁCE S EDITOREM VPE 4 1.1 ÚVODNÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ APLIKACE 4 1.1.1 INSTALACE A NASTAVENÍ CERTIFIKÁTU

Více

První kroky v portálu

První kroky v portálu První kroky v portálu Přihlášení Přihlášení provedete na hlavní stránce portálu zadáním svého uživatelského jména a hesla. Je stejné jako do sítě UHK. Orientace v portálu Hlavní menu je v horní části portálu,

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

MODUL 7. Citační manažery 2

MODUL 7. Citační manažery 2 MODUL 7 Citační manažery 2 1 LEGENDA K IKONÁM 2 PO PROSTUDOVÁNÍ MODULU BYSTE MĚLI UMĚT definovat k čemu slouží citační manažer definovat, jaký je rozdíl mezi komerčními a volně dostupnými citačními manažery

Více

Zadání struktury a funkcí interního eshopu

Zadání struktury a funkcí interního eshopu Zadání struktury a funkcí interního eshopu Interní eshop bude vytvořený proto, aby usnadňoval a automatizoval procesy od zákazníkovy objednávky až po expedici zboží. Základem bude rozhraní, které bude

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové Pro usnadnění podání Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady může posloužit služba firmy INISOFT, která je zdarma přístupná na WWW stránkách firmy. WWW.INISOFT.CZ Celý proces tvorby formuláře hlášení

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 PRAŽSKÝ HRAD pracovní list V delších dokumentech (seminární práce, bakalářské

Více

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou

SAUT 3.1. program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou SAUT 3.1 program pro vyhodnocení výsledků zkoušení impulzní odrazovou metodou Úvod Program SAUT 3.1 je určen k zobrazení a vyhodnocení výsledků automatizovaného zkoušení ultrazvukem přístroji Microplus

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox První certifikační autorita, a.s. 1.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 4 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

7. Podání PVPOJ. Podání PVPOJ

7. Podání PVPOJ. Podání PVPOJ 7. Podání PVPOJ Volba "Podání PVPOJ" slouží k elektronickému zasílání měsíčního výkazu Přehled o vyměřovacích základech a vyplacených dávkách. Při první volbě tohoto menu kontroluje uživatel předvyplněné

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

POSTUP VALIDACE DAT V ZÁKLADNÍCH REGISTRECH

POSTUP VALIDACE DAT V ZÁKLADNÍCH REGISTRECH POSTUP VALIDACE DAT V ZÁKLADNÍCH REGISTRECH Obsah Vazba na informační systémy (Benefit7, Monit7+)...3 Co je validace dat?...3 Ukázka napojení IS BENEFIT7 na základní registry...3 Validace ROS na záložce

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Založení, spravování a odevzdání vzdělávací akce krok za krokem

Založení, spravování a odevzdání vzdělávací akce krok za krokem Založení, spravování a odevzdání vzdělávací akce krok za krokem Jedná se o zjednodušený - schematický - návod popisující založení, spravování a odevzdání vzdělávací akce ve skautisu z pohledu zadavatele..

Více

PRINCeGON metodika řízení projektů MV Příloha č. 2 Postup registrace projektu v systému egonis

PRINCeGON metodika řízení projektů MV Příloha č. 2 Postup registrace projektu v systému egonis Postup registrace projektu v systému egonis v 0.4 verze: 1.4 strana 1 (celkem stran 7) Přihlášení do systému Systém je dostupný na internetové adrese http://egonis.pmo-mv.eu Systém prozatím funguje pouze

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Velmi si vážíme Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů. Vaše objednávky, osobní údaje

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více