WiFiS Uživatelská příručka Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WiFiS Uživatelská příručka Obsah"

Transkript

1 WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné Skupina Nastavení Evidence uživatel Popis jednotlivých částí programu Agenda ISP Ovládání jednotlivých modulů Agenda Adresář Evidence zaměstnanců Interní dokumenty Interní kontakty manager Evidence mezd Doklady Zakázky ISP Klientské smlouvy Smlouvy na vysílače Lokality IP Adresy Servisy Plánování práce Pohotovost Evidence zájemců Výpisy z účtů Platby Kontrola klientských smluv Další sestavy: Detail měsíčních plateb Dlužníci a přeplatky Klientské smlouvy Instalace podle techniků Nepodepsané smlouvy Platby převodem Servisy podle techniků Tržby za internet dle měsíců Ukončené smlouvy

2 Nastavení aplikace Po prvním spuštění aplikace bude zobrazen průvodce nastavením databáze. Do políčka Server zadejte IP adresu serveru s databází, do políčka Port zadejte port pro přístup k databázi a do políčka Databáze zadejte název databáze. Po stisknutí tlačítka OK bude zobrazeno přihlašovací okno, kde je jsou základní přihlašovací údaje přednastaveny takto: Jméno: admin Heslo: admin Po přihlášení doporučujeme změnit heslo v záložce Nastavení v horní části okna programu, dále stiskněte tlačítko Změna hesla. Nyní bude zapotřebí nastavit číselníky aplikace. Ty najdete rovněž v záložce Nastavení. Některé číselníky (např. Zdravotní pojišťovny) jsou přednastaveny. Po nastavení číselníků doporučujeme restartovat aplikaci. Popis jednotlivých číselníků Agenda Bankovní účty do tohoto číselníku se zadají bankovní účty, které firma používá. Ty se dále používají v: ISP -> Výpisy z účtů Funkce zaměstnanců do tohoto číselníku se zadají jednotlivé funkce zaměstnanců ve firmě, které se později používají v: Agenda -> Evidence zaměstnanců. Např.: Technik, Administrativní pracovnice, uklízečka, údržbář apod. Skupiny interních dokumentů do tohoto číselníku se zadají skupiny dokumentů, které se později používají v: Agenda -> Interní dokumenty. Např.: Živnostenské listy, pracovní smlouvy, apod. Skupiny interních kontaktů do tohoto číselníku se zadají skupiny interních kontaktů, které jsou později použity v: Agenda -> Interní kontakty. Např.: Služební telefony, externí spolupracovníci apod. Střediska do tohoto číselníku se zadají jednotlivá střediska (odvětví) firmy. Později použito v: Agenda -> Zakázky Typy akcí adresář do tohoto číselníku se zadají typy akcí pro adresář. Později použito v: Agenda -> Adresář Typy akcí zaměstnanců do tohoto číselníku se zadají akce jako např.: vyplacení mzdy, udělení napomenutí, apod. Ty se pak později dají přiřazovat k jednotlivým zaměstnancům v: Agenda -> Evidence zaměstnanců. Typy kontaktů do tohoto číselníku se zadají typy kontaktů. Dále použito v: Agenda ->Adresář -> záložka Kontakty, kde je například typ , Mobil. ISP internet service provider Ceník WIFI zde je kompletní seznam zboží a materiálu, který lze využít při servisech a instalacích jak u zákazníků, tak na vysílačích. Cena jednotlivých položek ceníku je uvedena v Kč včetně DPH za jednu měrnou jednotku. Zboží z toho číselníku je pak načítáno při tvorbě smlouvy nebo servisu. Regiony tento číselník slouží k evidenci regionů pokrytých signálem. Je dále využíván v: ISP -> Lokality, kde se jednotlivé lokality dělí do regionů. Např.: Region Praha a v něm budou lokality Praha 1, Praha 5, Praha 10, apod. Smlouva Typ smluvní doba Při tvorbě smlouvy je povinná položka Na dobu. Možnosti této položky si předvolíte v tomto číselníku. Např.: neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. Typ Instalace, Servis, Ostatní Toto je jeden z nejdůležitějších číselníků. Nastavují se zde typy instalace, servisu a ostatních položek. Využívá se při tvorbě smlouvy (např. instalace zákazníka + AP) nebo servisu (např. servis u zákazníka zdarma, placený servis, apod.). Dále je zde možnost nastavení bodového hodnocení technika za každý tento úkon. Např. za instalaci zákazníka dostane 1bod. Jaké finanční ohodnocení za 1 bod zvolíte je na Vás. Typ servisní práce Tento číselník se používá v servisech. Např.: Servisní práce, odvirování PC, apod. Typy zájemců Toto je další z nejdůležitějších číselníků. Využívá se v ISP ->Evidence zájemců, kde jednotlivé typy zájemců rozdělují barvy. Přesně tyto barvy se nastavují zde včetně počtu dnů do zvýraznění červeným písmem. Obecné Banky zde se zadá seznam bank a jejich kódů. Tento číselník se využívá v: Agenda -> Evidence zaměstnanců DPH zde se nastavuje aktuální daň. Program vždy v závislosti na datu přiřadí DPH v daný datum. Interval plateb tento číselník slouží k nastavení intervalu plateb nájemného za umístění zařízení (vysílačů). U někoho se platí např. 3000,- Kč každých půl roku, u někoho čtvrtletně 1200,- Kč. Měrné jednotky tento číselník obsahuje všechny druhy měrných jednotek, které se dále používají např. v: Agenda -> Zakázky -> Položky

3 Zdravotní pojišťovny -> tento číselník je seznam zdravotních pojišťoven. Je využívaný v: Agenda -> Evidence zaměstnanců Nastavení Aplikace do této části nastavení se zadávají hodnoty, které se později využívají v jednotlivých částech aplikace. Popis Využití Česká pošta číslo smlouvy pro letáky IP adresa firemního SMTP server Číslo portu firemního SMTP serveru ová adresa firmy ová adresa obchodního oddělení ová adresa servisního oddělení ová adresa pro platby a upomínky Měsíční platba - den předepsané platby IP adresa DNS serveru pro klienty Maska podsítě Rozsah IP do Rozsah IP od Číslo smlouvy s poštou na rozesílání reklamních letáků, využívá se v: Lokality -> tisk ->letáky IP adresa Vašeho firemního SMTP Serveru Číslo portu Vašeho firemního SMTP serveru na firmu, např. na obchodní oddělení firmy, např. na servisní oddělení firmy, např. na oddělení plateb, později je tento zobrazen na upomínkách. Např. Den v měsíci, který je splatnost měsíčního poplatku klientských smluv IP adresa DNS serveru ve Vaší síti, ke které připojujete jednotlivé klienty Maska podsítě, kterou máte nastavenou na jednotlivých vysílačích na připojování klientů. Horní hranice rozsahu IP adres, které přidělujete jednotlivým klientům. Spodní hranice rozsahu IP adres, které přidělujete jednotlivým klientům. Firmy zde se zadávají kompletní údaje o firmě (název, adresa, apod.). Údaje označené červenou hvězdičkou jsou povinné. Tento modul slouží i například k pozdějšímu přejmenování firmy, kde se zadá nová firma s platností od určitého data. Dokumenty, jako například smlouvy, před datem platnosti nové firmy, se budou i zpětně tisknout s údaji firmy před přejmenováním, avšak smlouvy založené po přejmenování firmy se budou tisknout s novými údaji, popř. i logem. Evidence uživatelů Evidence uživatelů slouží k nastavení přístupu do aplikace WiFiS a jejích částí. Nastaví se zde uživatelské jméno, heslo, role a práva, kam bude mít daný uživatel přístup. Práva se dají nastavit buď přímo na roli (skupinu) uživatelů, nebo pak můžete práva jednotlivým uživatelům dodefinovat a dospecifikovat. Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné Přidávání do číselníků Do všech číselníků v těchto skupinách se přidává stejným způsobem. Po otevření číselníku stiskněte tlačítko Přidat a vyplňte políčka v níže vytvořeném prázdném řádku. Pak stiskněte tlačítko Uložit a záznam se zapíše do databáze. Opravování v číselníkách Ve všech číselníkách se opravuje stejně. Vždy klikněte na daný řádek, který chcete opravit, stiskněte tlačítko Opravit, editujte daný záznam a pak stiskněte tlačítko Uložit.

4 Mazání v číselníkách mazání je pro všechny číselníky stejné. Klikněte do řádku, který chcete odstranit a stiskněte tlačítko Smazat. POZOR!!! Mazat lze pouze záznamy, na které již neexistují vazby (které již nejsou někde použity). Skupina Nastavení Aplikace Je zde několik skupin. Pokud skupinu rozbalíte, uvidíte různé parametry nastavení. Pro správný chod aplikace WiFiS doporučujeme vyplnit všechny tyto parametry. Uděláte to tak, že označíte daný klíč a stisknete tlačítko Opravit v horní části okna. V okně, které se otevře, lze editovat pouze pole Hodnota, kde tuto hodnotu nastavíte pro Vaši firmu. Po nastavení hodnoty stiskněte tlačítko Uložit na panelu ve spodní části okna. Firmy Po otevření okna pro nastavení údajů o firmě nebuďte překvapeni, že zde již nějaká firma je, jedná se o přednastavení aplikace. Vy pouze stisknete tlačítko Opravit a dané údaje editujete na Vaší firmu. Důležité je vyplnit všechny povinné položky, avšak pro správný chod aplikace doporučujeme vyplnit všechna pole. Nastavení loga se provede následovně: Připravíte si logo Vaší firmy ve formátu bmp, kliknete na políčko s logem (v okně po stisknutí tlačítka Opravit) pravým tlačítkem myši, zvolíte Načíst a zde vyberete soubor s Vaším logem. Evidence uživatel Otevření modulu Evidence uživatelů spusťte aplikaci WiFiS a přihlaste se jako admin. Stiskněte záložku Nastavení v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko Evidence uživatelů. Přidání uživatele Stiskněte tlačítko Přidat a vyplňte povinné položky, které jsou označeny červenou hvězdičkou. Do políčka Role zvolte roli, kterou daný uživatel ve firmě má, např. technik. Tímto krokem se mu automaticky nastaví všeobecná práva a přístupy do částí aplikace, kam mají přístup technici. Pokud chcete, aby daný uživatel s rolí technik měl o nějaké právo navíc, upravíte si jej v tabulce ve spodní části okna. Pokud jste si jisti, že zadané údaje o novém uživateli jsou správné, stiskněte tlačítko Uložit na panelu ve spodní části okna. Gratulujeme, právě jste úspěšně přidali nového uživatele aplikace WiFiS, který se nyní může do aplikace přihlásit pod Vámi zvoleným přihlašovacím jménem a heslem. Nastavení Rolí uživatelů Stiskněte tlačítko Role, kde jsou k dispozici předdefinované role s přednastavenými právy. Zde máte k dispozici tlačítka Přidat, Opravit a Smazat, kde asi nejdůležitější tlačítko je Opravit. Po označení dané role a kliknutí na tlačítko Opravit se otevře další okno, kde můžete ve spodní části editovat nastavení práv. Vždy klikněte na daný řádek a v rozbalovací nabídce nad tabulkou s právy vyberte možnost oprávnění pro daný modul či číselník. Opravit uživatele toto slouží například ke změně přihlašovacích údajů nebo k donastavení práv, které uživatel nemá nastavené na roli. Smazat uživatele toto tlačítko slouží pro smazání uživatele. Uživatel jde smazat pouze tehdy, pokud není nikde v aplikaci použito jeho jméno. Např. jde smazat, pokud jste špatně vytvořili uživatele, apod. Pokud například rozvážete pracovní poměr s nějakým technikem, tak aby v aplikaci neškodil, nataví se mu pouze právo Přístup do systému ve skupině Ostatní na Přístup zakázán. Od tohoto okamžiku se do aplikace WiFiS již nepřihlásí. Pokud má při nastavení práv například uživatel Jan Novák spuštěnou aplikaci WiFiS a nastavíte mu práva, musí daný uživatel aplikaci WiFiS restartovat pro aplikování práv. Popis jednotlivých částí programu Agenda Adresář slouží k evidenci např. dodavatelů a kontaktů na ně Evidence zaměstnanců tento modul slouží k evidenci zaměstnanců a údajů o nich. Tento seznam je dále používán v: Agenda -> Evidence mezd. Interní dokumenty tato část programu slouží k archivaci a elektronické záloze dokumentů, lze přikládat dokumenty ve všech formátech, včetně naskenovaných dokumentů např. v PDF. Tyto dokumenty pak jsou uloženy v databázi. Interní kontakty tento modul slouží k evidenci kontaktů a k tvorbě přehledného telefonního seznamu, který lze pak i vytisknout. manager modul sloužící k odesílání ů z celé aplikace. Evidence mezd tento modul slouží k evidenci mezd, jejích prémií i srážek. Doklady Doklady jsou modulem navazujícím na Zakázky, kde je zde seznam dokladů, které se pak přikládají k jednotlivým položkám u zakázek. Zakázky Modul sloužící k evidenci zakázek, jejích položek a cen materiálu. Tento modul má také velice pěkně zpracované sestavy pro tisk.

5 ISP Klientské smlouvy seznam všech klientských smluv a údajích o daném klientovi včetně použitého materiálu při instalaci a historii jeho tarifů a plateb. Dále jsou zde zobrazeny všechny IP adresy, které má uživatel přiřazeny. Smlouvy na vysílače evidence všech smluv o umístění zařízení (vysílačů) včetně jména a tel. čísla na kontaktní osobu. Je zde možnost i přikládání dokumentů k jednotlivým smlouvám, např. naskenovaný originál smlouvy. Tyto dokumenty jsou pak uloženy v databázi. Lokality evidence lokalit, tarifů a SSID pro danou lokalitu. Na tento modul jsou dále navazující moduly Evidence zájemců a hlavně Evidence klientských smluv, kde se smlouvy a čísla smluv dělí do jednotlivých lokalit. IP Adresy evidence všech SSID a IP adres přiřazených jednotlivým smlouvám. Lze zde vyhledávat podle IP adresy, MAC adresy, jednotlivé IP adresy prověřovat a také je zarezervovat např. jako testovací adresu. Pracovní výkazy tento modul není dostupný v základní verzi programu WIFIS Servisy je zde přehled všech servisů, včetně popisu zásahu a seznamu přijatého a vydaného materiálu. Plánování práce Tento modul je závislý na modulu Evidence zájemců, kde se zvolí Zadat zájemci termín a ten zájemce se po uložení zobrazí zde pod daným technikem, datem a časem. Ve výsledku zde budou například 3 instalace po hodině a půl a 3 servisy po půl hodině pro každého technika. Denní plán si technik může vytisknout včetně kontaktů a adres na zájemce. Pohotovost modul sloužící k plánování a evidenci pohotovostí, ať jen víkendových či třeba na státní svátky Evidence zájemců tento modul slouží k registraci nových zájemců o připojení, servis apod. Než se technikovi něco naplánuje, jako první se to zaregistruje přímo do tohoto modulu, odkud se to teprve poté technikům přesouvá do plánu. Výpisy z účtů Zde se ze souboru generují jednotlivé výpisy z účtů Platby zde probíhá párování plateb z jednotlivých výpisů z účtů, podle čísel smluv a variabilních symbolů, kde jsou tato čísla totožná. Kontrola klientských smluv Tento modul slouží ke kontrole klientských smluv po vytvoření technikem, kde jsou nastavena kritéria, která program kontroluje (např. datum posunutí platnosti, formát čísel, apod.). Další sestavy: Detail měsíčních plateb přehled plateb od 1. dne v měsíci do zvoleného data a od zvoleného data do konce měsíce Dlužníci a přeplatky klientské smlouvy Tato sestava slouží k zobrazení dlužníků a klientů, kteří mají přeplatek. Dají se zde hromadně tisknout upomínky nebo dlužníkům rozesílat hromadné y s upomínkou. Instalace podle techniků tato sestava zobrazuje v grafu statistiky nových smluv v jednotlivých rocích, měsících a počet smluv podle techniků ve zvoleném měsíci. Nepodepsané smlouvy seznam smluv, které v evidenci smluv nemají zaškrtnuté políčko Smlouva je podepsána. Platby převodem v této sestavě jsou zobrazeny instalace, které nebyly hrazeny hotově, ale převodem. Sestava slouží k ohlídání, že peníze byly opravdu převedeny. Servisy podle techniků tato sestava zobrazuje v grafu statistiky provedených servisů v jednotlivých rocích, měsících a počet servisů podle techniků ve zvoleném měsíci Tržby za internet dle měsíců v této sestavě se zobrazují v grafu a v tabulce měsíční přijaté platby za internet. Tyto platby se dělí na platby za instalaci a na platby za měsíční paušál. Ukončené smlouvy v této sestavě se zobrazují smlouvy, které mají v klientských smlouvách zaškrtnuté políčko Ukončena

6 Ovládání jednotlivých modulů Agenda Adresář Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Adresář. Přidat adresu (např. dodavatele) přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna adresáře. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Vyplnit však doporučujeme co nejvíce polí. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit v tabulce v levé části okna klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů okna adresáře. Po editaci stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat nejprve v tabulce v levé části programu klikem myši vyberte záznam, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna adresář. POZOR!!! Adresa (např. dodavatele) bude smazána i s akcemi, dokumenty a kontakty této adrese přiřazenými. Přidat akci akci dané adrese přidáte tak, že v levé části programu vyberete danou adresu, které chcete akci přiřadit, v pravé části okna vyberete záložku Akce a stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky akcí. Po zobrazení dialogového okna vyplníte povinné položky označené hvězdičkou a stisknete tlačítko Uložit. Opravit akci klikem myši vyberte akci, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky akcí. Po zobrazení okna editujte danou akci a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat akci klikem myši vyberte akci, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky akcí. Přidat dokument dokument dané adrese (dodavateli) přidáte tak, že v tabulce v levé části programu vyberete danou adresu, které chcete daný dokument přiřadit, v pravé části okna vyberete záložku Dokumenty a stisknete tlačítko Přidat na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. Vyplníte povinné údaje včetně dokumentu, který přidáte stisknutím na pravé části políčka Dokument. Zobrazí se okno windows, přes které vyberete umístění dokumentu. Po vybrání dokumentu a vyplnění povinných položek označených červenou hvězdičkou stisknete tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky Dokumentů. Po zobrazení okna editujte daný dokument a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. Otevřít dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete otevřít a stiskněte tlačítko Otevřít dokument na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. POZOR!!! Pro otevření dokumentu musíte mít ve vašem počítači nainstalovaný program, který daný dokument dokáže otevřít, např. pro otevření dokumentu ve formátu pdf musíte mít nainstalovaný např. Acrobat reader. Přidat kontakt dané adrese přidáte kontakt tak, že v tabulce v levé části programu vyberete adresu, které chcete kontakt přiřadit. V pravé části okna pak vyberete záložku Kontakty a stisknete tlačítko Přidat na panelu nástrojů nalevo od tabulky kontaktů. Vyplníte povinné údaje označené červenou hvězdičkou a stisknete tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit kontakt klikem myši vyberte kontakt, který chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky kontaktů. Po zobrazení okna editujte daný kontakt a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat kontakt klikem myši vyberte kontakt, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky kontaktů. Evidence zaměstnanců Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Evidence zaměstnanců. Přidat Zaměstnance přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna evidence zaměstnanců. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Vyplnit však doporučujeme co nejvíce polí. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části daného okna. Opravit v tabulce, v levé části okna, klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů okna evidence zaměstnanců. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Odchod zaměstnance v tabulce, v levé části okna, klikem myši vyberte zaměstnance, který již nepracuje ve

7 Vaší firmě, a klikněte na tlačítko Odchod zaměstnance. Po zobrazení dialogového okna vyberte datum ukončení pracovního poměru a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Přidat akci akci zaměstnanci přidáte tak, že v tabulce v levé části programu vyberete zaměstnance, kterému chcete danou akci přiřadit, v pravé části okna vyberete záložku Akce a stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od této tabulky akcí. Po zobrazení dialogového okna vyplníte povinné položky označené hvězdičkou a stisknete tlačítko Uložit. Opravit akci klikem myši vyberte akci, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky akcí. Po zobrazení okna editujte danou akci a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat akci klikem myši vyberte akci, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky akcí. Přidat dokument dokument k danému zaměstnanci přidáte tak, že v tabulce v levé části programu vyberete daného zaměstnance, kterému chcete daný dokument přiřadit. V pravé části okna vyberete záložku Dokumenty a stisknete tlačítko Přidat na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. Vyplníte povinné údaje včetně dokumentu, který přidáte stisknutím na pravé části políčka Dokument. Zobrazí se okno windows, přes které vyberete umístění dokumentu. Po vybrání dokumentu a vyplnění povinných položek označených červenou hvězdičkou stisknete tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. Po zobrazení okna editujte daný dokument a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. Otevřít dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete otevřít a stiskněte tlačítko Otevřít dokument na panelu nástrojů nalevo od tabulky dokumentů. POZOR!!! Pro otevření dokumentu musíte mít ve vašem počítači nainstalovaný program, který daný dokument dokáže otevřít, např. pro otevření dokumentu ve formátu pdf musíte mít nainstalovaný např. Acrobat reader. Interní dokumenty Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Interní dokumenty. Přidat Interní dokument Vaší firmy přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna Interní dokumenty. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Dokument přiložíte stisknutím na pravé části políčka Dokument. Zobrazí se okno windows, přes které vyberte umístění dokumentu. Po vybrání dokumentu a vyplnění povinných položek stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit v tabulce dokumentů klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat nejprve v tabulce klikem myši vyberte záznam, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna interních dokumentů. Otevřít dokument klikem myši vyberte dokument, který chcete otevřít a stiskněte tlačítko Otevřít dokument na panelu nástrojů. POZOR!!! Pro otevření dokumentu musíte mít ve vašem počítači nainstalovaný program, který daný dokument dokáže otevřít, např. pro otevření dokumentu ve formátu pdf musíte mít nainstalovaný např. Acrobat reader. Interní kontakty Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Interní kontakty Přidat Interní kontakt přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna Interní kontakty. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části daného okna. Opravit v tabulce klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat nejprve klikem myši vyberte v tabulce záznam, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna Interní kontakty. manager Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko manager. Odeslat , či skupinu ů odešlete tak, že v levé části okna manager vyberete daný , či skupinu ů, které chcete odeslat a stisknete tlačítko Odeslat. Opravit v tabulce v levé části okna klikem myši vyberte , který chcete editovat a stiskněte tlačítko

8 Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat v tabulce v levé části okna klikem myši vyberte , který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v panelu nástrojů. Evidence mezd Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Evidence mezd. Přidat období období mzdy danému zaměstnanci vytvoříte tak, že v tabulce v levé části programu vyberete daného zaměstnance, kterému chcete dané období pro mzdu vytvořit, stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky období mezd. Po zobrazení dialogového okna vyplníte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stisknete tlačítko Uložit. POZOR!!! Pro přidání mzdy musíte mít zadaného alespoň jednoho zaměstnance v modulu Evidence zaměstnanců. Opravit období klikem myši vyberte Mzdu - období, které chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky období mezd. Po zobrazení okna editujte dané období a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat období klikem myši vyberte Mzdu - období, které chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky období mezd. POZOR!!! Toto období bude smazáno i s položkami tomuto období přiřazených. Přidat položku položku období mzdy daného zaměstnance vytvoříte tak, že vyberete tohoto zaměstnance v tabulce v levé části programu, dále vyberete období, kterému chcete položku přidat, stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky položek. Po zobrazení dialogového okna vyplníte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stisknete tlačítko Uložit. Opravit Položku klikem myši vyberte položku, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky položek. Po zobrazení okna editujte danou položku a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat položku klikem myši vyberte položku, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky Položky. Doklady Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Doklady. Přidat doklad přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna dokladů. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Doklad přiložíte stisknutím na pravé části políčka Dokument. Zobrazí se okno windows, přes které vyberete umístění dokumentu ve Vašem počítači. Po vybrání dokumentu a vyplnění povinných položek stisknete tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit v tabulce dokladů klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat nejprve klikem myši vyberte v tabulce záznam, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna Interní dokumenty. Otevřít doklad klikem myši vyberte doklad, který chcete otevřít a stiskněte tlačítko Otevřít doklad na panelu nástrojů. POZOR!!! Pro otevření dokumentu musíte mít ve vašem počítači nainstalovaný program, který daný dokument dokáže otevřít, např. pro otevření dokumentu ve formátu pdf musíte mít nainstalovaný např. Acrobat reader. Zakázky Spuštění po přihlášení do aplikace stiskněte záložku Agenda v horní části okna. Pak stiskněte tlačítko Zakázky. Přidat Zakázku přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna evidence zaměstnanců. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Vyplnit však doporučujeme co nejvíce polí. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Opravit v levé části okna klikem myši vyberte zakázku, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat v levé části okna klikem myši vyberte zakázku, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna zakázek. Přidat položku položku dané zakázce přidáte tak, že v tabulce v levé části programu vyberete zakázku, které chcete položku přiřadit a v pravé části okna stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky položek. Po zobrazení dialogového okna vyplníte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stisknete tlačítko Uložit. Doklad buď vyberete již z tabulky dokladů, nebo použijete tlačítko Přidat doklad. Opravit položku klikem myši vyberte položku, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky položek. Po zobrazení okna editujte danou položku a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna.

9 Smazat položku klikem myši vyberte položku, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky položek. Otevřít doklad Pokud jste k položce přiložili doklad, který obsahuje dokument, otevřete jej tak, že si klikem myši vyberete položku a stisknete tlačítko Otevřít doklad na panelu nástrojů nalevo od tabulky položek. POZOR!!! Pro otevření dokumentu musíte mít ve vašem počítači nainstalovaný program, který daný dokument dokáže otevřít, např. pro otevření dokumentu ve formátu pdf musíte mít nainstalovaný např. Acrobat reader. Oblíbené Zde je seznam oblíbených položek, které jste přidali pomocí tlačítka Přidat mezi oblíbené. Pokud chcete vzor použít, označte si jej klikem myši v tabulce vzorů a klikněte na tlačítko Použít ve spodní části okna. Přidat mezi oblíbené Pokud používáte nějakou položku často, je zde možnost si ji uložit do oblíbených. To uděláte tak, že označíte danou položku a stisknete tlačítko Přidat mezi oblíbené. Zobrazí se dialogové okno, které tuto položku ještě před uložením dovolí upravit. Pokud jste si jisti touto podobou vzoru, tak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. ISP Klientské smlouvy stiskněte tlačítko Klientské smlouvy. Přidat pro přidání smlouvy stiskněte tlačítko Přidat na ovládacím panelu okna Klientské smlouvy. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění povinných položek stiskněte tlačítko Přidat nalevo od tabulky IP adresy. Vyberte SSID, označte IP adresu, kterou daný klient bude mít přiřazenou, a stiskněte tlačítko Vybrat ve spodní části okna. Dále stiskněte tlačítko Opravit nalevo od tabulky Zboží, služby, slevy. Po zobrazení dialogového okna vyberte použitý materiál. Vždy na položku poklikejte, upravte počet a stiskněte tlačítko Přidat. Až budete mít vybraný všechen použitý materiál, stiskněte tlačítko Zavřít ve spodní části okna. Pokud jste si jisti povinnými položkami, IP adresou, použitým materiálem a správností údajů, tak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Program vygeneruje číslo smlouvy ve zvolené lokalitě. Znovu stiskněte tlačítko Uložit, čímž stvrdíte správnost údajů ve smlouvě. POZOR!!! Smlouvy doporučujeme zakládat z plánu technika, aby mu byla položka v plánu odškrtnuta. Opravit v seznamu smluv v levé části okna klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat v seznamu smluv v levé části okna klikem myši vyberte záznam, který chcete smazat a klikněte na tlačítko Smazat v panelu nástrojů. POZOR!!! Smazat lze pouze poslední vystavená smlouva v dané lokalitě, např. z důvodu chybného vystavení smlouvy. Tisk Smlouvy smlouvu vytisknete tak, že klikem myši vyberete smlouvu, stisknete tlačítko Tisk a dále z rozbalovací nabídky vyberete tlačítko Smlouva. Tisk upomínky upomínku vytisknete tak, že klikem myši vyberete smlouvu, stisknete tlačítko Tisk a dále z rozbalovací nabídky vyberete tlačítko Upomínka. Tisk štítku na obálku adresní štítek vytisknete tak, že klikem myši vyberete smlouvu, stisknete tlačítko Tisk a dále z rozbalovací nabídky vyberete tlačítko Štítek na obálku. Tisk platebního kalendáře platební kalendář vytisknete tak, že klikem myši vyberete smlouvu, stisknete tlačítko Tisk a dále z rozbalovací nabídky vyberete tlačítko Platební kalendář. Upomínka upomínku klientovi odešlete tak, že klikem myši vyberete smlouvu, stisknete tlačítko E- mail a dále z rozbalovací nabídky vyberete tlačítko Upomínka. Upomínka bude odeslána pouze tehdy, pokud má klient ve smlouvě vyplněný alespoň jeden . Hromadný hromadný odešlete tak, že nastavíte vámi požadovaný filtr, např. napíšetete Praha 1, stisknete tlačítko a dále z rozbalovací nabídky vyberete tlačítko Hromadný. Po zobrazení okna zvolíte předmět zprávy a stisknete tlačítko Načíst tělo zprávy ze souboru. Otevře se Vám okno windows, kde vyberete htm nebo html soubor, který chcete odeslat. Tento se odešle všem klientům aktuálně zobrazených v seznamu smluv v levé části okna, kteří ve smlouvě myjí vyplněný alespoň jeden . Akce přidat většina akcí se přidává automaticky, ale lze akci přidat i ručně. Klikem myši označte smlouvu, které chcete akci přiřadit. V pravé části okna vyberte záložku Akce a stiskněte tlačítko Přidat nalevo od tabulky akcí. Po vyplnění povinných položek, označených červenou hvězdičkou, stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Akce opravit klikem myši označte akci, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit nalevo od tabulky akcí. Po editaci stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. POZOR!!! Editovat lze pouze akce, které byly ručně vytvořené. Akce smazat Klikem myši označte akci, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat nalevo od tabulky akcí. POZOR!!! Mazat lze pouze akce, které byly ručně vytvořené.

10 Úhrada přidat Pokud chcete přidat úhradu ručně, tak klikem myši označte smlouvu, které chcete úhradu přiřadit, v pravé části okna vyberte záložku Úhrady a stiskněte tlačítko Přidat nalevo od tabulky úhrady. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky, které jsou označené červenou hvězdičkou, a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Úhrada opravit Klikem myši označte úhradu, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit nalevo od tabulky úhrad. Po editaci stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. POZOR!!! Editovat lze pouze úhrady, které byly ručně vytvořené. Úhrada smazat Klikem myši označte úhradu, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat nalevo od tabulky úhrad. POZOR!!! Smazat lze pouze úhrady, které byly ručně vytvořené. Úhrada odpárovat pokud chcete provést odpárování platby, která byla napárovaná v modulu Platby, klikem myši vyberte danou platbu a stiskněte tlačítko Odpárovat. Tato platba se zobrazí modulu Platby ve filtru pod stavem Nenapárované. IP adresu přidat pokud chcete dodatečně přidat smlouvě IP adresu, klikem myši vyberte danou smlouvu, v pravé části programu, stiskněte záložku IP adresy a dále tlačítko Přidat nalevo od tabulky IP adres. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. IP adresu opravit Klikem myši označte IP adresu, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit nalevo od tabulky IP adres. Po editaci stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. IP adresu smazat Klikem myši označte IP adresu, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat nalevo od tabulky IP adres. Winbox pro Gate pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Winbox pro Gate, otevře se program winbox s IP adresou brány pro danou IP. Ping pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Ping, otevře se příkazový řádek s příkazem ping na danou IP adresu a parametrem t. Tracert pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Tracert, otevře se příkazový řádek s příkazem tracert na danou IP adresu a parametrem d. Winbox pro IP pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Winbox pro IP, otevře se program winbox s vybranou IP adresou. Tarif přidat pokud chcete přidat smlouvě tarif, klikem myši vyberte danou smlouvu, v pravé části programu stiskněte záložku Tarify a dále tlačítko Přidat nalevo od tabulky tarifů. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. POZOR!!! Pokud měníte ceny za služby, vytvořte nový tarif a ten sem jen přidejte s datem, od kdy tento klient bude platit novou částku. Předchozí tarif nemažte!!! Tarif opravit pokud se Vám stalo, že jste při instalaci vybrali špatný tarif, můžete ho opravit tak, že klikem myši označíte tarif, který chcete editovat a stisknete tlačítko Opravit nalevo od tarifů. Po editaci stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Tarif smazat pokud chcete ve smlouvě smazat tarif, klikem myši vyberte daný tarif a stiskněte tlačítko Smazat nalevo od tabulky tarifů. Tisk dodatku pokud chcete vytisknout oznámení o změně ceny, nejprve přidejte nový tarif, označte ho klikem myši a stiskněte tlačítko Tisk dodatku nalevo od tabulky tarifů. Zboží, služby, slevy opravit Pokud chcete editovat zboží, použité při instalaci, klikem myši vyberte smlouvu, u které dané zboží chcete editovat, v pravé části programu stiskněte záložku Zboží, služby, slevy a dále tlačítko Přidat nalevo od tabulky materiálu. Zobrazí se dialogové okno, kde můžete zboží odebírat, editovat a přidávat. Zboží přidáte tak že na položku v seznamu poklikáte, zvolíte počet měrných jednotek a stisknete tlačítko Přidat. Pokud jste jisti, že zde je všechen použitý materiál, stiskněte tlačítko Zavřít ve spodní části okna. Smlouvy na vysílače stiskněte tlačítko Smlouvy na vysílače. Přidat Smlouvu na vysílač přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna Smlouvy zaměstnanců. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Vyplnit však doporučujeme co nejvíce polí. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části daného okna. Po uložení bude automaticky předgenerováno znění smlouvy pro pozdější tisk. Toto znění lze editovat ve složce Šablony v kořenovém adresáři aplikace WiFiS. Opravit v tabulce smluv v levé části okna klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat nejprve klikem myši vyberte v tabulce vysílačů v levé části okna záznam, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna Smlouvy na vysílače. Editovat znění pokud chcete editovat znění smlouvy odlišně od šablony (např. smazat nebo editovat nějaký

11 odstavec), označte klikem myši smlouvy, u které chcete toto znění editovat a stiskněte tlačítko Editovat znění. Zde se otevře jednoduchý textový editor, kde toto znění můžete upravit. V případě omylu lze vždy načíst původní znění pomocí tlačítka Načíst původní šablonu, která se načítá z externího rtf souboru ze složky Šablony v kořenovém adresáři aplikace WiFiS. Lokality stiskněte tlačítko Lokality. Přidat lokalitu přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna Lokality. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Políčko Číslo první smlouvy bude obsahovat číslo, ke kterému se pak vždy s další smlouvou připočte jednička. Např. číslo první klientské smlouvy pro tuto lokalitu bude , druhá smlouva bude mít číslo Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části daného okna. Opravit v tabulce lokalit v levé části okna klikem myši vyberte záznam, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. POZOR!!! Pokud v dané lokalitě jsou již vytvořeny nějaké smlouvy, nelze měnit položku číslo první smlouvy. Smazat nejprve klikem myši vyberte v tabulce lokalit v levé části okna záznam, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v horní části okna lokality. POZOR!!! Pokud v dané lokalitě jsou již vytvořeny nějaké smlouvy, nelze tuto lokalitu smazat. Tisk letáky pro tisk seznamu lokalit na rozesílání tiskovin označte lokality, kam chcete dané tiskoviny rozeslat a stiskněte tlačítko Tisk a z rozbalovací nabídky vyberte položku Letáky. Tento seznam slouží i jako podklad pro Českou poštu. POZOR!!! Pro tuto tiskovou sestavu je nutné mít k lokalitám přiřazené obce s počtem domácností. Tisk letáky štítky pro tisk štítků na obálky (s počtem domácností, PSČ, apod.) označte lokality, kam chcete dané tiskoviny rozeslat a stiskněte tlačítko Tisk a z rozbalovací nabídky vyberte položku Letáky štítky. POZOR!!! Pro tuto tiskovou sestavu je nutné mít lokalitám přiřazené obce s počtem domácností. Přidat tarif tarif dané lokalitě přidáte tak, že v seznamu lokalit klikem myši vyberete lokalitu, které chcete tarif přiřadit. Dále v pravé spodní části okna vyberete záložku Tarify a stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky tarifů. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. Opravit tarif klikem myši vyberte tarif, který chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky tarifů. Po zobrazení okna editujte daný tarif a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. POZOR!!! U tarifu, který je již někde použit ve smlouvách, nelze měnit částku. Smazat tarif klikem myši vyberte tarif, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky tarifů. POZOR!!! Tarif, který je již použit ve smlouvách, nelze smazat. Přidat SSID SSID (vysílač) dané lokalitě přidáte tak, že v seznamu lokalit klikem myši vyberete lokalitu, které chcete SSID přiřadit. Dále v pravé spodní části okna vyberete záložku Network, SSID a stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky SSID. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. Opravit SSID klikem myši vyberte SSID, které chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky SSID. Po zobrazení okna editujte daný tarif a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat SSID klikem myši vyberte SSID, které chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky SSID. POZOR!!! U SSID, které je již použité ve smlouvách, nelze smazat. Přidat obec obec dané lokalitě přidáte tak, že v seznamu lokalit klikem myši vyberete lokalitu, které chcete obec přiřadit. Dále v pravé spodní části okna vyberete záložku Obce a stisknete tlačítko Přidat na panelu, který se nachází nalevo od tabulky obcí. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené hvězdičkou a stiskněte tlačítko Uložit. Opravit obec klikem myši vyberte Obec, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Opravit na panelu nástrojů nalevo od tabulky obcí. Po zobrazení okna editujte danou obec a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat obec myši vyberte obec, kterou chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů nalevo od tabulky obcí. IP Adresy stiskněte tlačítko IP adresy. Otevřít smlouvu pokud kliknete na nějakou IP adresu, které už je přiřazena nějaká smlouva a pak stisknete tlačítko Otevřít smlouvu, tak program otevře Evidenci smluv a v ní zobrazí smlouvu, kterou jste označili v IP adresách. Rezervace pokud technik potřebuje zkušební adresu (na ověření funkčnosti před provedením instalace), tak mu

12 tuto IP adresu můžete zde zarezervovat (aby nebyla použita mezitím dalším technikem např. při instalaci). Toto uděláte tak, že vyhledáte dané SSID ve filtru, klikem myši označíte IP Adresu, kterou chcete zarezervovat a stisknete tlačítko Rezervace na panelu v horní části okna IP adresy. Po zobrazení dialogového okna vyberete technika, napíšete důvod rezervace a stisknete tlačítko Uložit. Winbox pro Gate pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Winbox pro Gate, otevře se program winbox s IP adresou brány pro danou IP. Winbox pro IP pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Winbox pro IP, otevře se program winbox s vybranou IP adresou. Ping pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Ping, otevře se příkazový řádek s příkazem ping na danou IP adresu a parametrem t. Tracert pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Tracert, otevře se příkazový řádek s příkazem tracert na danou IP adresu a parametrem d. Kopírovat pro Mikrotik Access list pokud označíte IP adresu klikem myši a stisknete tlačítko Kopírovat pro Mikrotik Access list, tak se do schránky systému windows uloží údaje o klientovi ve formátu - číslo_smlouvy : příjmení_a_jméno : IP_adresa. Toto slouží k tvorbě Access listů v zařízení mikrotik, kde se tento text využívá jako komentář. Servisy stiskněte tlačítko Servisy. Přidat pro přidání servisu stiskněte tlačítko Přidat na ovládacím panelu okna Evidence servisů. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění povinných položek stiskněte tlačítko Přidané nebo odebrané zboží. Zde dvojklikem vyberte materiál a vždy ho přes tlačítko Přidat přidejte do použitého nebo do odebraného zboží. Po zvolení materiálu stiskněte tlačítko Zavřít ve spodní části okna Zboží, služby, materiál. Pokud jste si jisti, že jsou údaje o servisu v pořádku, stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna Servis. POZOR!!! Servis doporučujeme zakládat z plánu technika, aby mu byla položka v plánu odškrtnuta. Opravit klikem myši vyberte servis, který chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat klikem myši vyberte servis, který chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat na panelu nástrojů okna Evidence servisů. Plánování práce stiskněte tlačítko Plánování. Přidat událost s termínem Pokud potřebujete přidat zájemce o připojení či servis technikovi rovnou do plánu, stiskněte tlačítko Přidat událost s termínem. Zde vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou včetně termínu. Daný zájemce se po uložení zobrazí rovnou v plánu daného technika ve zvolený datum a čas. Opravit klikem myši vyberte zájemce, kterého chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Zadat termín klikem myši vyberte v plánu technika zájemce, kterému chcete zadat nový termín instalace a stiskněte tlačítko Zadat termín v panelu nástrojů. Po zobrazení dialogového okna editujte ve spodní části termín instalace a stiskněte tlačítko Uložit. Vrátit zájemce Pokud je nějaký zájemce v plánu technika a z nějakého důvodu se musí plánovaný zájemce zrušit, lze ho vrátit zpět mezi aktivní zájemce. Uděláte to tak, že daného zájemce označíte a kliknete na tlačítko Vrátit zájemce. Zájemce hotov pokud se stalo, že technik servis (nebo smlouvu) provedl, je zapsaný v servisech (smlouvách) a technikovi se v plánování neodškrt (například pokud smlouva byla vytvořena z modulu klientských smluv a ne z plánování práce) lze zájemce z filtru s termínem přesunout do filtru připojen pomocí tlačítka Zájemce hotov a technikovi se v plánu zájemce odškrtne. Uděláte to tak, že kliknete na daného zájemce a stisknete tlačítko Zájemce hotov. Nelze připojit Pokud technik přijede k zájemci na připojení, které nepůjde realizovat, klikem myši označte zájemce v technikově plánu a stiskněte tlačítko Nelze připojit. Zájemce zmizí technikovi z plánu a později ho můžete dohledat v Evidenci zájemců stav Nelze realizovat. Nová smlouva Pro vytvoření smlouvy klikem myši vyberte zájemce o připojení v plánu technika a stiskněte tlačítko Nová smlouva. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění povinných položek stiskněte tlačítko Přidat nalevo od tabulky IP adresy. Vyberte SSID, označte IP adresu, kterou daný klient bude mít přiřazenou, a stiskněte tlačítko Vybrat ve spodní části okna. Dále stiskněte tlačítko Opravit nalevo od tabulky zboží, služby, slevy. Po zobrazení dialogového okna vyberte použitý materiál.

13 Vždy na položku poklikejte, upravte počet a stiskněte tlačítko Přidat. Až budete mít vybraný všechen použitý materiál, stiskněte tlačítko Zavřít ve spodní části okna. Pokud jste si jisti povinnými položkami, IP adresou, použitým materiálem a správností údajů, stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Program vygeneruje číslo smlouvy ve zvolené lokalitě. Znovu stiskněte tlačítko Uložit, čímž stvrdíte správnost údajů ve smlouvě. Nový servis Pro vytvoření servisu klikem myši vyberte zájemce o tento servis v plánu technika a stiskněte tlačítko Nový servis. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění povinných položek stiskněte tlačítko Přidané nebo odebrané zboží. Zde dvojklikem vyberte materiál a vždy ho přes tlačítko Přidat přidejte do použitého nebo odebraného zboží. Po zvolení materiálu stiskněte tlačítko Zavřít ve spodní části okna zboží, služby, materiál. Pokud jste si jisti, že jsou údaje o servisu v pořádku, stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. POZOR!!! Servis doporučujeme zakládat z plánu technika, aby mu byla položka v plánu odškrtnuta. Nové ostatní pokud má technik v plánu zájemce typu ostatní (např. odvézt auto do autoservisu), odškrtnete mu ho tak, že klikem myši označíte toto ostatní v plánu technika a stisknete tlačítko Nové ostatní. Po zobrazení dialogového okna vyplňte povinné položky označené červenou hvězdičkou (vyplnit však doporučujeme co nejvíce položek včetně popisu) a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Pohotovost stiskněte tlačítko Pohotovost. Přidat pohotovost přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna pohotovost. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části daného okna. Opravit klikem myši vyberte pohotovost, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat klikem myši vyberte pohotovost, kterou chcete Smazat a stiskněte tlačítko Smazat v panelu nástrojů. Evidence zájemců stiskněte tlačítko Evidence zájemců. Přidat zájemce přidáte stisknutím tlačítka Přidat v ovládací liště okna evidence zájemců. Zobrazí se dialogové okno, kde jsou povinné položky označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části daného okna. Opravit klikem myši vyberte zájemce, kterého chcete editovat a stiskněte tlačítko Opravit v panelu nástrojů. Po editaci pak stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Smazat klikem myši vyberte zájemce, kterého chcete smazat a stiskněte tlačítko Smazat v panelu nástrojů. Tisk pro tisk zájemců nejprve nastavte filtr (technika a stav zájemců) a pak stiskněte tlačítko Tisk. Zadat zájemci termín klikem myši vyberte zájemce, kterému chcete zadat termín instalace a stiskněte tlačítko Zadat Termín v panelu nástrojů. Po zobrazení dialogového okna zadejte ve spodní části termín instalace a stiskněte tlačítko Uložit. Vrátit zájemce pokud se stalo, že zájemce již dříve volal a např. nešel realizovat, nemusíte ho znovu registrovat, ale tohoto zájemce lze vrátit zpátky mezi aktivní zájemce pomocí tlačítka Vrátit zájemce. (toto tlačítko lze použít jen ve filtrech jiných než je filtr Aktivní) Zájemce hotov pokud se stalo, že technik servis (nebo smlouvu) provedl, je zapsaný v servisech (smlouvách) a technikovi se v plánování neodškrt (například pokud smlouva byla vytvořena z modulu klientských smluv a ne z plánování práce) lze zájemce z filtru S termínem přesunout do filtru Připojen pomocí tlačítka Zájemce hotov a technikovi se v plánu zájemce odškrtne. Nelze připojit Pokud technik přijede k zájemci na připojení a připojení nepůjde realizovat, označte zájemce (ve filtru S termínem) a stiskněte tlačítko Nelze připojit. Zájemce se přesune do filtru Nelze realizovat. (totéž lze udělat i v plánu technika) Výpisy z účtů stiskněte tlačítko Výpisy z účtů. Přidat pokud chcete přidat bankovní výpis, stiskněte tlačítko Přidat v ovládací liště okna. Po stisknutí se zobrazí okno, kde vyberte umístění souboru s výpisem. Platby stiskněte tlačítko Platby

14 Napárovat pokud chcete automaticky napárovat platby ke smlouvám podle variabilního symbolu, nahrajte daný výpis v modulu Výpisy i účtů, ve filtru zvolte datum, daný výpis a stav Nový. Stiskněte tlačítko Napárovat a platby se Vám automaticky napárují podle variabilního symbolu k číslům smluv (variabilní symbol a číslo smlouvy jsou totožné). Při automatickém párování se může stát, že se platba nenapáruje např. z důvodu špatného zadání variabilního symbolu klientem. Tyto platby se pak zobrazí ve filtru pod stavem Nenapárovaná. Tuto platbu můžete pak napárovat tak, že jí klikem myši označíte, stisknete tlačítko Napárovat a zobrazí se okno podobné oknu Evidence klientských smluv. Zde vyberte smlouvu, ke které daná platba patří, a stiskněte tlačítko Uložit ve spodní části okna. Odpárovat klikem myši vyberte danou platbu a stiskněte tlačítko Odpárovat. Tato platba se zobrazí ve filtru pod stavem Nenapárované. Stavy: Vše zobrazí všechny platby v daném výpisu Nový zobrazí nové platby v daném výpisu Napárovaná zobrazí automaticky napárované platby v daném výpisu Napárovaná dodatečně zobrazí dodatečně napárované platby v daném výpisu Nenapárovaná zobrazí nenapárované platby Nepárovatelná zobrazí platby, které nelze napárovat (mínusové(odchozí) platby) Kontrola klientských smluv stiskněte tlačítko Kontrola klientských smluv. Otevřít smlouvu pokud kliknete na nějakou smlouvu a pak stisknete tlačítko Otevřít smlouvu, tak program otevře Evidenci smluv a v ní zobrazí smlouvu, kterou jste označili. Kontrolovat vybrané smlouvy Zkontroluje klientské smlouvy, které jsou zobrazené v tabulce. Jsou zde nastavena kritéria, která daný program kontroluje (např. datum posunutí platnosti, formát čísel, apod.) Další sestavy: stiskněte tlačítko Další sestavy. Z následující nabídky můžete volit jednotlivé manažerské sestavy. Detail měsíčních plateb Modul slouží ke sledování příchozích plateb k zadanému datu. Po zadání data se v tabulce zobrazí příchozí platby od začátku měsíce do zvoleného data (c1) a od zvoleného data do konce měsíce (c2) Dlužníci a přeplatky Klientské smlouvy Pokud chcete vidět dlužníky či klienty, kteří u Vás mají přeplatek, stiskněte Další sestavy a z rozbalovací nabídky vyberte tlačítko Dlužníci a přeplatky klientské smlouvy. Jsou zde pod panelem nástrojů dvě záložky (Dlužníci a Přeplatky). Otevřít smlouvu pokud kliknete na nějakou smlouvu a pak stisknete tlačítko Otevřít smlouvu, tak program otevře Evidenci smluv a v ní zobrazí smlouvu, kterou jste označili. Export do excelu Pokud potřebujete exportovat dlužníky/přeplatky do excelu, označte danou záložku a stiskněte tlačítko Export do excelu. Tisk dlužníků Seznam dlužníků vytisknete tak, že stiskněte tlačítko Tisk a v rozbalovací nabídce stiskněte tlačítko Tisk dlužníků Tisk přeplatků Seznam klientů, kteří mají přeplatek, vytisknete stisknutím tlačítka Tisk a v rozbalovací nabídce zvolíte Tisk přeplatků Hromadný tisk upomínek Upomínky pro dlužníky vytisknete stisknutím tlačítka Tisk a v rozbalovací nabídce zvolíte Tisk hromadných upomínek. Tisknou se pouze dlužníci, kteří mají v seznamu dlužníků zaškrtnuté políčko Odeslat poštou. upomínky Upomínky dlužníkům odešlete em stisknutím tlačítka a v rozbalovací nabídce stisknete tlačítko Upomínky. s upomínkou se odešle pouze dlužníkům, kteří mají v seznamu dlužníků zaškrtnuté políčko Odeslat em a kteří mají ve smlouvě alespoň jeden . Generovat neplatiče toto tlačítko vytvoří seznam klientů, kteří mají dluh. Tento seznam lze pak využít pro jejich částečné či úplné odpojení (např. na páteřním routeru) Instalace podle techniků Pokud chcete vidět statistiky nových instalací v jednotlivých rocích, měsících či přímo počet nových instalací pod každým technikem v daném měsíci, uděláte to tak, že stisknete tlačítko Další sestavy a v rozbalovací nabídce stisknete tlačítko Instalace podle techniků. Po kliknutí na sloupec roku se zobrazí počet nových smluv za každý měsíc v tom roce. Pokud kliknete na sloupec měsíce, zobrazí se počet smluv (instalací) u techniků, kteří instalace

15 provádějí. Nepodepsané smlouvy Seznam smluv, které v evidenci smluv nemají zaškrtnuté políčko Smlouva je podepsána. Tento seznam se dá vytisknout nebo exportovat do excelu. Platby převodem V této sestavě jsou zobrazeny instalace, které nebyly hrazeny hotově, ale převodem. Sestava slouží k ohlídání, že peníze dorazily. Tento seznam se dá vytisknout nebo exportovat do excelu. Servisy podle techniků Pokud chcete vidět statistiky provedených servisů v jednotlivých rocích, měsících či přímo počet provedených servisů pod každým technikem v daném měsíci, uděláte to tak, že stisknete tlačítko Další sestavy a v rozbalovací nabídce stisknete tlačítko Servisy podle techniků. Po kliknutí na sloupec roku se zobrazí počet servisů za každý měsíc v tom roce. Pokud kliknete na sloupec měsíce, zobrazí se počet servisů u techniků, kteří servisy provádějí. Tržby za internet dle měsíců V této sestavě se zobrazují v grafu a v tabulce měsíční přijaté platby za internet. Tyto platby se dělí na platby za instalaci a na platby za měsíční paušál. Tento seznam se dá vytisknout nebo exportovat do excelu. Ukončené smlouvy v této sestavě se zobrazují v grafu a v tabulce měsíční přijaté platby za internet. Tyto platby se dělí na platby za instalaci a na platby za měsíční paušál. Tento seznam se dá vytisknout nebo exportovat do excelu.

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014

Registr smluv. Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny. v. 1.0 15.8.2014 Registr smluv Dokumentace k registru smluv v IS ALeX pro ČSAD Vsetín, ČSAD Invest a další společnosti skupiny v. 1.0 15.8.2014 EXCON, a.s. Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod...

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16

Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 Průvodce Sciotestováním pro učitele školní rok 2015/16 testovani.scio.cz 1 Obsah 1. Úvod ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS

Moduly. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz Obsah... 2 Evidence osob... 2 Nová osoba... 3 Přisvojování cizí osoby... 4 Osoba cizinec... 4 Vyhledat osobu... 5 Evidence nabídek a smluv...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací

MANUÁL. k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje. Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací MANUÁL k snadnému vyplnění webové žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje Zpracoval: Ing. Marcel Zadrobílek, vedoucí oddělení krajských dotací Úvodní slovo Vážení uživatelé, mám tu čest vám představit

Více

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál pro obchodníky - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů akceptace z platebních karet. V případě, že Vám budou výpisy z platebních karet předávány elektronickou

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Přístup do IS FKVS Spusťte prohlížeč Internet Explorer. Existují 2 způsoby spuštění IS FKVS: 1. přímo zadáním adresy http://app.mfcr.cz/fkvs 2. přes internetové stránky

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL

SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL SMS Manager & HAIRSOFT MANUÁL Poznámka: a) Pro chod SMS je nutný internet. b) Podporovaný systém je Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 c) SMS jsou dostupné pouze pro území České Republiky Postup: 1.

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.)

Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Založení nového účetního roku a legislativní změny od 1. 1. 2010 (Zákon 362/2009 Sb.) Doporučené kroky pro založení nového účetního roku 2010 v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Legislativní

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OP PIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška Název souboru: CP2-Modul_IDM-Průběh testování V2.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace...

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o.

SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA. 1995..2014 OMEGA s.r.o. SHOPTRONIC SERVIS-ZAKÁZKA I OBSAH I O programu 2 II Vstup dat 4 III Opravy s prohlížením 8 IV Tisk zakázek 12 V Export,import 17 VI Hromadné rušení dat 19 VII Číselníky 21 1 Ceník prací... 22

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS

Top Exklusiv. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracoval: libor.jiranek@uniqa.cz Top Exklusiv Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 Top Exklusiv... 4 Základní údaje... 4 Asistenční služby... 5 Adresa místa pojištění...

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 1 Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2010 v programu EVI 8 Obec a ESPI 8 Petr Grusman INISOFT s.r.o. 3.1.2011 Obsah Úvod... 3 Aktualizace programu EVI 8 a ESPI 8... 4 Přehled změn v programu

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

E-mailová. abeceda. obsah. Kompletní průvodce programem. 5 Individuální nastavení 6 Upozornění na nové zprávy 7 Lištička a Pošťák 4 Organizace složek

E-mailová. abeceda. obsah. Kompletní průvodce programem. 5 Individuální nastavení 6 Upozornění na nové zprávy 7 Lištička a Pošťák 4 Organizace složek Kompletní průvodce programem E-mailová abeceda Používáte e-mail? Pokud ne, ukážeme vám jak si ho rychle založit u jednoho z nejpopulárnějších českých poskytovatelů e-mailu zdarma. A pro vás, kteří e-mail

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Instalace aplikačního a komunikačního serveru str. 03 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti str. 08 Aktivace produktu str. 11

Více

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů

Obsah. Seznam možných testů. Termíny úkolů Obsah Přihlášení do aplikace Pracovní plocha Obecné nastavení Nastavení programu Aktuálně připojení uživatelé Obsah programu Uživatelé systému LMS Unifor Uživatel Seznam možných rolí pro aplikaci Tutor

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze

2N Access Commander. Základy použití. www.2n.cz 1.1.0. Verze 2N Access Commander Základy použití Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 1 2. Přístup do Grantysu... 1 3. První přihlášení do Grantysu... 1 3.1 Nová registrace...

Více