REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová. Kód: Stavba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová. Kód: Stavba:"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová KSO: CC-CZ: Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú.dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: VDI projekt s.r.o. IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 2

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú.dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Projektant: Uchazeč: VDI projekt s.r.o. Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem 0,00 0,00 SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 0,00 STA SO 101 Polní cesta VPC15 0,00 0,00 STA Strana 2 z 2

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová Objekt: SO Vedlejší a ostatní náklady KSO: CC-CZ: 2 Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú.dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Uchazeč: Projektant: VDI projekt s.r.o. IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 4

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová SO Vedlejší a ostatní náklady Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú.dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Projektant: VDI projekt s.r.o. Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 VRN3 - Regulace a ochrana dopravy (i pěší) 0,00 VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 Strana 2 z 4

5 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová SO Vedlejší a ostatní náklady Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú.dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Projektant: VDI projekt s.r.o. Uchazeč: Náklady soupisu celkem 0,000 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,000 1 K Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytýčení stavby KČ 1,000 0,000 CS ÚRS K Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 0,000 CS ÚRS K Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD KČ 1,000 0,000 CS ÚRS Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby D VRN3 Regulace a ochrana dopravy (i pěší) 0,000 4 K Zařízení staveniště KČ 1,000 0,000 CS ÚRS Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 5 K Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště KČ 1,000 0,000 CS ÚRS K Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KČ 1,000 0,000 CS ÚRS Strana 3 z 4

6 7 K VV Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl.na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi " přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1 KČ 1,000 0,000 CS ÚRS K Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště KČ 1,000 0,000 CS ÚRS ,000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz D VRN4 Inženýrská činnost 0,000 9 K Koordinátor BOZP na staveništi - NEOCEŇOVAT - NENÍ SOUČÁST PŘEDMĚTU ZAKÁZKY KČ 1,000 0,000 CS ÚRS Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi 10 K Plán BOZP na staveništi - NEOCEŇOVAT - NENÍ SOUČÁST PŘEDMĚTU ZAKÁZKY KČ 1,000 0,000 CS ÚRS K Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (15 statických zatěžovacích zkoušek) Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové KČ 1,000 0,000 CS ÚRS Strana 4 z 4

7 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová Objekt: SO Polní cesta VPC15 KSO: CC-CZ: Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú. Dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Uchazeč: Projektant: VDI projekt s.r.o. IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 15

8 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová SO Polní cesta VPC15 Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú. Dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Projektant: VDI projekt s.r.o. Uchazeč: Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - HSV 0, Zemní práce 0, Zakládání 0, Komunikace 0, Trubní vedení 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun hmot 0,00 Strana 2 z 15

9 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Stavba polní cesty VPC15 v k.ú.dolní Sytová SO Polní cesta VPC15 Místo: Polní cesta VPC15 v k.ú. Dolní Sytová Datum: Zadavatel: ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj Projektant: VDI projekt s.r.o. Uchazeč: Náklady soupisu celkem 0,000 D HSV HSV 0,000 D 1 Zemní práce 0,000 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes do m2 m ,000 0,000 CS ÚRS VV "dle PD C.1.2" ,000 VV Součet 2 325,000 2 K Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m ,000 0,000 CS ÚRS Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše VV "dle PD C.1.2" ,000 VV Součet 3 057,000 3 K Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 167,000 0,000 CS ÚRS Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm VV "dle PD C.1.2" ,000 VV Součet 167,000 4 K Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 40,000 0,000 CS ÚRS Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm VV "dle PD C.1.2" ,000 VV Součet 40,000 5 K Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 13,000 0,000 CS ÚRS Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Strana 3 z 15

10 VV "dle PD C.1.2"13 13,000 VV Součet 13,000 6 K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 1,000 0,000 CS ÚRS Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm VV "dle PD C.1.2"1 1,000 VV Součet 1,000 7 K Odstranění pařezů D do 300 mm kus 167,000 0,000 CS ÚRS Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm VV "dle PD C.1.2" ,000 VV Součet 167,000 8 K Odstranění pařezů D do 500 mm kus 40,000 0,000 CS ÚRS Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm VV "dle PD C.1.2" ,000 VV Součet 40,000 9 K Odstranění pařezů D do 700 mm kus 13,000 0,000 CS ÚRS Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm VV "dle PD C.1.2"13 13,000 VV Součet 13, K Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 0,000 CS ÚRS Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm VV "dle PD C.1.2"1 1,000 VV Součet 1, K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,000 0,000 CS ÚRS Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy VV "inž. sítě - předpoklad vodovod"100*0,3*0,4 12,000 VV Součet 12, M R04 Kopané sondy pro ověření průběhu inž. sítí - ruční ráce vč. zasypání sond kus 6,000 0,000 Kopané sondy pro ověření průběhu inž. sítí - ruční ráce vč. zasypání sond VV "dle potřeby pro ověření průběhu a hloubky uložení inž. sítí"6 6, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m ,157 0,000 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes do m3 Strana 4 z 15

11 VV "dle PD B.4"1317, ,350 VV "napojení sjezdů - zářez"25,1*0,3+6,3*0,1+37,2*0,46 25,272 VV "sanace aktivní zóny"2612,09*1,14*0,30+225*4*1,14*0, ,535 VV Součet 2 954, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m ,157 0,000 CS ÚRS Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 VV "dle pol.č "2954, ,157 VV Součet 2 954, K K K K K K K K Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm vč.likvidace dřevin Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm vč.likvidace dřevin kus 167,000 0,000 CS ÚRS kus 40,000 0,000 CS ÚRS kus 13,000 0,000 CS ÚRS kus 1,000 0,000 CS ÚRS kus 167,000 0,000 CS ÚRS kus 40,000 0,000 CS ÚRS kus 13,000 0,000 CS ÚRS kus 1,000 0,000 CS ÚRS Strana 5 z 15

12 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm 23 K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm vč.likvidace dřevin kus 167,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 24 K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm vč.likvidace dřevin kus 40,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 25 K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm vč.likvidace dřevin kus 13,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 26 K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm vč.likvidace dřevin kus 1,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 27 K Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč.likvidace dřevin m ,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do m VV " dle pol.č " , K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 167,000 0,000 CS ÚRS K K K K Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 40,000 0,000 CS ÚRS kus 13,000 0,000 CS ÚRS kus 1,000 0,000 CS ÚRS kus 167,000 0,000 CS ÚRS Strana 6 z 15

13 33 K K K Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm kus 40,000 0,000 CS ÚRS kus 13,000 0,000 CS ÚRS kus 1,000 0,000 CS ÚRS K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 167,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm 37 K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 40,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm 38 K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km kus 13,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm 39 K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 40 K Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m ,119 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m VV "přebytek zeminy"3057*0,1+2954,157+12*0,5-287, ,119 Strana 7 z 15

14 VV Součet 2 978, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m ,595 0,000 CS ÚRS Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m VV "do 15km"5*2978, ,595 VV Součet , K Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 287,738 0,000 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4 VV "vhodný materiál do násypů"287, ,738 VV Součet 287, K Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých (fr.0/32) do násypů zhutněných m3 123,000 0,000 CS ÚRS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých VV "dle PD B.4." ,000 VV Součet 123, M štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa) t 233,700 0,000 CS ÚRS VV 123*1,9 233,700 VV Součet 233, K Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 287,738 0,000 CS ÚRS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m VV "dle PD B.4 - hl.trasa"122,75+144,58 267,330 VV "napojení sjezdů"53,9*0,32+5,9*0,2+16,5*0,12 20,408 VV Součet 287, K Uložení sypaniny na skládky m ,119 0,000 CS ÚRS Uložení sypaniny na skládky VV "přebytek zeminy"2978, ,119 VV Součet 2 978, K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5 360,614 0,000 CS ÚRS Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) VV 2978,119*1, ,614 VV Součet 5 360, K Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,196 0,000 CS ÚRS VV "dle PD přílohy č.c.1.2 a 1.4" VV "hl.trasa"2380*1, ,600 Strana 8 z 15

15 VV "sjezdy+výhybna"(15,2+17,6+9,5+11,3+11,2+11,2+13,6+7,5+9,2+14,1+6,4+54)*1,37 247,696 VV "napojení na pozemky"25,1+6,3+53,9+5,9+16,5+37,2 144,900 VV Součet 3 653, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m ,560 0,000 CS ÚRS Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm VV "dle PD C na pozemku investora"2013, ,560 VV "dle potřeby napojení pozemků" ,000 VV Součet 2 313, M zemina pro terénní úpravy - ornice t 416,441 0,000 CS ÚRS zemina pro terénní úpravy - ornice VV "dle pol.č "2313,56*0,10*1,8 416,441 VV Součet 416, K Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m ,560 0,000 CS ÚRS Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 VV "dle PD"2313, ,560 VV Součet 2 313, M R Travní směs krajinná 15g/m2 dle místních druhů kg 34,703 0,000 CS ÚRS Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná VV 2313,56*0,015 34,703 VV Součet 34, K Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 kus 19,000 0,000 CS ÚRS VV " dle PD C.1.2"19 19,000 VV Součet 19, K Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m ,560 0,000 CS ÚRS Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 VV "dle PD"2313, ,560 VV Součet 2 313, K Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m ,560 0,000 CS ÚRS Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 VV "dle PD"2313, ,560 VV Součet 2 313, K Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 19,000 0,000 CS ÚRS Strana 9 z 15

16 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm VV " dle PD C.1.2"19 19,000 VV Součet 19, M R02.1 Třešeň ptačí, (výška nasazení koruny min.2,2m s průběžným kmenem) kus 19,000 0,000 Třešeň ptačka, (výška nasazení koruny min.2,2m s průběžným kmenem) VV "v rozsahu a specifikaci dle PD"19 19,000 VV Součet 19, M R09 Půdní kondicioner /0,5 kg/jamka/ kg 9,500 0,000 Půdní kondicioner /0,5 kg/jamka/ VV 19*0,5 9,500 VV Součet 9, K Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 19,000 0,000 CS ÚRS Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m VV " dle PD C.1.2"19 19,000 VV Součet 19, M R03 Kůl frézovaný (kulatý) se špicí 6/250 3ks/strom kus 57,000 0,000 Kůl frézovaný (kulatý) se špicí 6/250 3ks/strom VV 3*19 57,000 VV Součet 57, M R04.1 Příčka dřevěná z půlkulatiny 50cm (3ks/strom) kus 57,000 0,000 Příčka dřevěná z půlkulatiny 50cm (3ks/strom) VV 3*19 57,000 VV Součet 57, M R05 Úvazek bavlněný š. 3cm, (3m/strom) kus 57,000 0,000 Úvazek bavlněný š. 3cm, (3m/strom) VV 3*19 57,000 VV Součet 57, K Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m ,560 0,000 CS ÚRS Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko VV "dle PD"2313, ,560 VV Součet 2 313, K R Ochrana rostlin před okusem zvěři v rovině nebo ve svahu do 1:5 chráničem z rákosu nebo umělé hmoty Ochrana rostlin před okusem zvěři v rovině nebo ve svahu do 1:5 chráničem z rákosu nebo umělé hmoty VV "dle PD"19 19,000 VV Součet 19,000 kus 19,000 0,000 Strana 10 z 15

17 65 M R06 Chránič kmene rákosový, v. 150 cm, délka 25cm kus 19,000 0,000 Chránič kmene rákosový, v. 150 cm, délka 25cm VV "dle PD"19 19,000 VV Součet 19, K Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 15,200 0,000 CS ÚRS Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 VV "stromy"19*0,8 15,200 VV Součet 15, M kůra mulčovací VL (0,8m2/ks) vrstva 150mm m3 2,280 0,000 CS ÚRS kůra mulčovací VL VV 19*0,8*0,15 2,280 VV Součet 2, K Ošetření trávníku vč.posečení shrabáním ve svahu do 1:1, s odstraněním posečené traviny na skládku Ošetření trávníku vč.posečení shrabáním ve svahu do 1:1, s odstraněním posečené traviny na skládku VV "dle pol "2313, ,560 VV Součet 2 313,560 m ,560 0,000 CS ÚRS K Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 94,442 0,000 CS ÚRS Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 VV "stromy 50l/ks"19*50*0,001*2 1,900 VV "travnatá plocha"2313,56*0,02*2 92,542 VV Součet 94, K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 94,442 0,000 CS ÚRS Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m VV "dle pol "94,442 94,442 VV Součet 94, K Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 6000 m ZKD 1000 m m3 377,768 0,000 CS ÚRS Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m VV " do 10km"4*94, ,768 VV Součet 377,768 D 2 Zakládání 0, K Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně obsypu drtí 8/32 a lože z ŠP v tl.100mm otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm m 687,000 0,000 CS ÚRS Strana 11 z 15

18 VV "dle PD C.1.4"678+9*1,0 687,000 VV Součet 687, M trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 700,740 0,000 CS ÚRS trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém trubka flexibilní D 160 mm VV "dle pol "687*1,02 700,740 VV Součet 700, K R Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop vč.zemních prací, vybourání, materiálu a obsypu kam.fr. 8/32 Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 200 vč.zemních prací, vybourání, materiálu a obsypu kam.fr. 8/32 VV "v případě poškození stávajících trativodů v trase - předpoklad"80 80,000 VV Součet 80,000 m 80,000 0,000 D 5 Komunikace 0,000 Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 250 mm s prosypem ŠD 75 K m ,000 0,000 CS ÚRS fr.0/63 Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm VV "sanace akt.zóny v km 0,350-0,575"225*4*1,14* ,000 VV Součet 4 104, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0/32 m ,472 0,000 CS ÚRS VV "dle PD C.1.2 a 1.4" VV "hl.trasa"2380*1, ,200 VV "sjezdy+výhybna"(15,2+17,6+9,5+11,3+11,2+11,2+13,6+7,5+9,2+14,1+6,4+54)*1,34 242,272 VV Součet 3 431, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr.0/63 m ,296 0,000 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm VV "dle PD C.1.2 a 1.4" VV "hl.trasa"2380*1, ,600 VV "sjezdy+výhybna"(15,2+17,6+9,5+11,3+11,2+11,2+13,6+7,5+9,2+14,1+6,4+54)*1,37 247,696 VV Součet 3 508, K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm fr.0/63 m ,383 0,000 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm VV "sanace akt.zóny v km 0,000 0,350 a 0,575 0,677 "2602,09*1,14-225*4*1, ,383 VV Součet 1 940, K Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m ,056 0,000 CS ÚRS Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm VV "dle PD C.1.2 a 1.4"2560,8*1, ,056 Strana 12 z 15

19 VV Součet 2 740, K Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 626,080 0,000 CS ÚRS Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm VV "dle PD C.1.4"626,08 626,080 VV Součet 626, K Nátěr infiltrační v množství emulzí 1 kg/m2 m ,472 0,000 CS ÚRS Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 VV "dle pol.č "3431, ,472 VV Součet 3 431, K Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m ,056 0,000 CS ÚRS Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 VV "dle pol.č "2740, ,056 VV Součet 2 740, K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm VV "dle PD C.1.2 a 1.4" VV "hl.trasa" ,000 VV "sjezdy"(15,2+17,6+9,5+11,3+11,2+11,2+13,6+7,5+9,2+14,1+6,4) 126,800 VV "výhybna"54 54,000 VV Součet 2 560,800 m ,800 0,000 CS ÚRS K Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného m2 54,000 0,000 CS ÚRS Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm VV 10*5,4 54, K Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu C20/25nXF3 vč.betonu m 58,700 0,000 CS ÚRS Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu VV "dle PD C.1.2"10*5,2+6,7 58,700 VV Součet 58, K Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných do bet. z C20/25nXF3 Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných VV "dle PD C.1.2 a C.1.4"4,5*1,2 5,400 m2 5,400 0,000 CS ÚRS D 8 Trubní vedení 0,000 Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN nad 160 do 87 K m 19,200 0,000 CS ÚRS Strana 13 z 15

20 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN přes 160 do 200 VV "v místě křížení s meliorací - předpoklad"2*6 12,000 VV "vyústění na terén"9*0,8 7,200 VV Součet 19,200 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, K Ošetření poškozených kořenů vč.prostředků na ošetření ran, dle požadavku ŽP kus 40,000 0,000 Ošetření poškozených kořenů vč.prostředků na ošetření ran, dle požadavku ŽP VV "komplet za jeden strom - dle potřeby"40 40,000 VV Součet 40, K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého z C20/25nXF3 m 9,000 0,000 CS ÚRS Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3 do lože z betonu prostého téže značky VV "dle PD C rigol"2*4,5 9,000 VV Součet 9, M obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm kus 9,180 0,000 CS ÚRS obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm VV 2*4,5*1,02 9,180 VV Součet 9, K Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm VV "na zú a kú napojení vč.sjezdů" ,000 VV Součet 80,000 m 80,000 0,000 CS ÚRS K Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 80,000 0,000 CS ÚRS Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm VV "dle pol "80 80,000 VV Součet 80, K Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,50 m3/m m 12,000 0,000 CS ÚRS Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m VV "dle potřeby na zú a kú"2*2*3 12,000 VV Součet 12,000 Strana 14 z 15

21 D 99 Přesun hmot 0, K Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 987,177 0,000 CS ÚRS Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Strana 15 z 15

22 Struktura V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz TYP výměr Kód Kód položky Popis Zkrácený popis položky MJ Množství Cena celkem Metodika pro zpracování Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče. Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

23 Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Kód stavby String 20 Stavba A Název stavby String 120 Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka k zadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double Typ A Typ zakázky egtypzakazky

24 Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Kód a název soupisu String KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu egsazbadph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu egtyppolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 p N Poznámka položky ze soupisu Memo psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo pp N Plný popis položky ze soupisu Memo vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 DPH A Sazba DPH pro položku egsazbadph

25 Typ věty egsazbadph Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená Datová věta egtypzakazky STA PRO ING VON OST Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady egtyppolozky Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti.

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KomunikaceZaploti KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 24.5.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: TP Datum: 8.8.2017 Zadavatel: IČ: 00266621 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Uchazeč: IČ: Vyplň údaj PORR a.s. DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: 25045393 RAPID

Více

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum:

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Místo: Mělník - Vraňany Datum: 30.8.2014 Zadavatel: Povodí Vltavy, st. p. Projektant: HG partner s.r.o. D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014 REKAPITULACE STAVBY Kód: 27/2014 KSO: Místo: Obvod ST Zlín Datum: 25.11.2014 CC-CZ: Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 10. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Protierozní mez Kuřimany. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: 16-64 KSO: 823 26 CC-CZ: 2420 CZ-CPA: 42.99.29 Zadavatel: IČ: 01312774 Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774 IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 538 ze dne 21.08.2019 Smlouva o dílo s firmou OSIL s.r.o., Za cukrovarem 980, 196 00 Praha Čakovice, IČ: 04290496 o provedení stavby "Oprava chodníku

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-03-15 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA KSO: CC-CZ: Místo: DĚČÍN Datum: 16.3.2016 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 06659969 HANTYCH s.r.o. DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích KSO: 801 99 CC-CZ: 126 Místo: Třanovice Datum: 30.06.2014 Zadavatel: IČ: 00576921 Obec Třanovice DIČ: CZ00576921

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,36. Cena s DPH ,73. Cena bez DPH Polní cesty Drahov. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2015-31 Polní cesty Drahov KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Drahov Datum: 1.6.2017 Zadavatel: IČ: 01312774 KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor DIČ: CZ01312774 Uchazeč: IČ: 60838744

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,00. Cena s DPH ,88. Cena bez DPH. 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,00. Cena s DPH ,88. Cena bez DPH. 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 14_367a2 Protierozní val a polní cesty HPC1, HPC2 a DPC1 v k.ú.lysec_výsadba KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Pytlíkov Datum: 8. 2. 2018 Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1015 Oprava CB krytu v areálu stáčiště pohonných hmot v Kněževsi KSO: CC-CZ: Místo: Letiště Václava Havla Praha Datum: 09.04.2016 Zadavatel: Letiště Praha, a.s. IČ: DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice

REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: Výstava polní cesty VPC 5 R v k.ú. Šemnice REKAPITULACE STAVBY Kód: 4719 _ Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: k.ú. Semnice p. č. 1401 Datum: 23. 6. 2017 Zadavatel: IC: 01312774 Uchazeč: IC: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: IČ: 01782975 B-PROJEKTY

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění

Vltava, zdrž Miřejovice - Kralupy, ř.km 21,5-22,0, koncentrační hráz - rekonstrukce opevnění REKAPITULACE STAVBY Kód: 9 KSO: CC-CZ: Místo: Kralupy nad Vltavou Datum: 12.06.2015 Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik D Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj D Vyplň údaj Projektant: Vodní cesty a.s. D

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. E Přípočty a odpočty. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - Ietapa JKSO EČO Místo IČ DIČ Objednatel SPÚ, Projektant Zhotovitel P O P R spol s ro 46509283 CZ46509283 Rozpočet číslo Zpracoval

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 172343 PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3 KSO: CC-CZ: Místo: Plzeň Datum: 6. 9. 2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. á Č í ř á á ř ř é á Š á ý ř ř ří áž í á ř ý á á é í á í č é á í í á á ř é á á ý ř č é í á ř é č ř á í Ž čí á í í í čí á ížá á ů á ří ú í Ž Ž Í ý ů Ý á é ž ž ž ž á í Žá á á í á í ří ž á žá á š í ž č íří

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY. č (dále jen smlouva ) uzavřená

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY. č (dále jen smlouva ) uzavřená DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 315-2018-505207 (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) mezi smluvními stranami

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa CZK ,16. Cena s DPH. Strana 1 z ,07. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa CZK ,16. Cena s DPH. Strana 1 z ,07. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16014 Oprava chodníku Heroutova, Česká Lípa KSO: Místo: Datum: 21.6.2016 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 60838744 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Damníkov - Polní cesty C4 a C38 Cena bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH CZK 0,00

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Damníkov - Polní cesty C4 a C38 Cena bez DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cena s DPH CZK 0,00 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: JAK Damníkov - Polní cesty C4 a C38 KSO: Místo: Datum: 27.1.2016 CC-CZ: Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,33. Cena bez DPH Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín. Kód: Stavba: 1705030 Parkoviště na ul. Slezská, Český Těšín REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Místo: ul. Slezská, Český Těšín Datum: 10.05.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Projektant:

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc

Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc List obsahuje: 1) Krycí list soupisu KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: KSO: Místo: Povrchová oprava komunikace II/193 Pernarec - hr.okr.tc Zadavatel: SUS Plzeňského kraje, příspěvková organizace Uchazeč: ROADFIN

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Dodatek č. 1. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1. I. Smluvní strany Spis č.j. 2VZ2146/2017-504202 Č.j. 290422/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2018-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem Polní cesty

Více

DPH základní snížená. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,68 15,00% 0,00 0,00. Strana 1 z 89

DPH základní snížená. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,68 15,00% 0,00 0,00. Strana 1 z 89 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 13132 Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky - I.etapa KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 12.04.2018 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 60838744 STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,77. Cena s DPH ,74. Cena bez DPH Oprava chodníku do Dolní Libchavy, Česká Lípa.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,77. Cena s DPH ,74. Cena bez DPH Oprava chodníku do Dolní Libchavy, Česká Lípa. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16013 Oprava chodníku do Dolní Libchavy, Česká Lípa KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 6.9.2016 Zadavatel: IČ: 00260428 Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha , ,640.00 Položkový rozpočet Název stavby: Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna Číslo stavby: Fryšták Název SO: Číslo SO: Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna Datum zpracování : 8/26/21 Datum aktualizace

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY sku17a Rozšíření MK ul Pod Zvonek - zřízení výhyben JKSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 18. 7. 2017 Objednatel: Město Český Těšín,nám.ČSA 1/1,Český Těšín Zhotovitel: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Polní cesty Sudkovice - RCV6, NCV10, NCV6, RCV5.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD Polní cesty Sudkovice - RCV6, NCV10, NCV6, RCV5. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-65 PD Polní cesty Sudkovice - RCV6, NCV10, NCV6, RCV5 KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: Miloňovice Datum: 31. 8. 2016 CZ-CPV: 45233123-7 CZ-CPA: 42.11.20 Zadavatel: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 224-3-0 Objednatel: Město Třinec IČO: 00297313 Jablunkovská 160 73961 TŘINEC DIČ: Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s. IČO: 45193118 73832 Vypracoval: Slezská 2766 Frýdek-Místek DIČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY. Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY. Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 olní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova KSO: Místo: Datum: 23. 3. 2018 CC-CZ: Zadavatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98.

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98. REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20131112 - Spisovna Hálkova 1794 - rozšíření spisovny Místo: Datum: 3.12.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25424220 FASSAX spol. s r.o., Střelnice 2667, Česká Lípa DIČ:

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více